Trung tâm công nghệ Trắc địa - www.tracdia-utc.

com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DPSURVEY ÁP DỤNG CHO MÔN THỰC TẬP TRẮC ĐỊA
Giới thiệu:

DPSurvey là phần mềm xử lý số liệu trắc địa - bản đồ, gồm các chức năng như: ước tính lưới, bình sai lưới, xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình, các bài toán chuyển đổi tọa độ, tính toán xử lý số liệu đo vẽ chi tiết, các tiện ích thành lập bản đồ, tạo mô hình số địa hình từ đó tự động vẽ đường đồng mức, vẽ và thiết kế mặt cắt, tính khối lượng đào đắp…. Đây là phần mềm chuyên dụng để tự động hoá công tác xử lý số liệu Trắc địa-bản đồ trên máy tính. DPSurvey quản lý đồng thời hai màn hình giao diện : dạng text và dạng đồ hoạ, cho phép hiển thị đồng thời kết quả tính toán và sơ đồ, đồ hình lưới, có thể giao tiếp với chương trình đồ họa Autocad dễ dàng. Chương trình phần mềm DPSurvey thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả Nguyễn Kim Lai. Trang web quản lý: phanmemtracdia.com (có thể download phần mềm tại đây) Sử dụng phần mềm phục vụ Thực tập Trắc địa: gồm 2 phần -

Bình sai Lưới mặt bằng và lưới độ cao. Xử lý số liệu đo điểm chi tiết để vẽ bình đồ.

I. Bình sai lưới mặt bằng và lưới độ cao 1. Bình sai lưới mặt bằng Chương trình cho phép ước tính hoặc bình sai chặt chẽ các mạng lưới Sau khi khởi động chương trình, trên thanh công cụ của giao diện chương trình lựa chọn chức năng "Xử lý lưới", sau đó chọn module "Bình sai lưới mặt bằng phụ thuộc".

Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4

Trung tâm công nghệ Trắc địa .www.4 . trợ giúp.) Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2..tracdia-utc. Để bình sai lưới cần phải khai báo 3 nội dung: Nội dung 1: Nhập tên công trình (tên file số liệu. tên nhóm.com Giao diện chương trình như sau: Trên thanh công cụ của giao diện của chương trình. kiểm tra lưới.. có các chức năng tiện ích như: thao tác tệp.

Sai số đo góc: nhập độ chính xác của máy S .tracdia-utc. Nhập phương vị gốc gồm: điểm đầu.Sai số đo cạnh: nhập giá trị ∆ max cho hệ số a. tọa độ Y. giữa phần độ. .Số liệu đo gồm: + Góc đo: mỗi góc đo cần nhập điểm trái. phần phút và phần giây ngăn cách nhau bởi dấu "space". Nội dung 3: Nhập số liệu gốc và số liệu đo .Số liệu gốc gồm có: điểm gốc và phương vị gốc Nhập điểm gốc gồm: tên điểm. và giá trị góc Chú ý: Khi nhập số liệu góc. điểm phải và giá trị đo Trái Phải Giữa Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. hệ số b = 0.www. điểm giữa. điểm cuối.Sai số đo phương vị: ở đây nhập sai số rất nhỏ (ví dụ: 0. tọa độ X.com Nội dung 2: Nhập các thông số bình sai (rất quan trọng) Các thông số gồm có: .001) .4 .Trung tâm công nghệ Trắc địa .

điểm cuối và giá trị cạnh đo được (chiều dài cạnh trung bình).com + Cạnh đo: mỗi cạnh đo cần nhập điểm đầu. Sau khi nhập xong số liệu.tracdia-utc. có thể lựa chọn "thao tác tệp" trên thanh công cụ và lựa chọn chức năng "Ghi số liệu ra tệp" để lưu lại số liệu vừa nhập.www.Trung tâm công nghệ Trắc địa . Dạng file số liệu như sau: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4 .

www. Bình sai lưới khống chế độ cao Trên thanh công cụ của giao diện chính chương trình. 2. Sau khi tính bình sai.4 .tracdia-utc. có thể lựa chọn hiển thị kết quả trên Word và hiển thị dạng đồ hình lưới trên đồ họa của chương trình.Trung tâm công nghệ Trắc địa .com Bấm vào nút command "Tính bình sai" để chương trình bình sai Bấm vào nút command "Thoat" để thoát khỏi chương trình. chọn "Bình sai lưới độ cao phụ thuộc": Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. lựa chọn chức năng "Xử lý lưới". chương trình sẽ hiển thị kết quả.

www. Chú ý phần chọn thông số. Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.Trung tâm công nghệ Trắc địa . ở đây phải khai báo 3 nội dung.4 .com Giao diện của chương trình như sau: Tương tự phần "bình sai lưới mặt bằng". ở đây lựa chọn tính trọng số theo chiều dài tuyến.tracdia-utc.

II. lựa chọn chức năng "Địa hình" sau đó chọn module "Xử lý số liệu đo vẽ chi tiết": Giao diện của chương trình như sau: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. tính bình sai và xem kết quả tương tự "Bình sai lưới khống chế mặt bằng".4 . Xử lý số liệu đo vẽ chi tiết Trên thanh công cụ giao diện chính của chương trình.com Phần nhập số liệu đo gồm có: +Nhập độ cao điểm gốc. gồm: tên điểm và độ cao + Nhập chênh cao đo: Nhập xong số liệu có thể lựa chọn lưu số liệu dạng file.www.Trung tâm công nghệ Trắc địa .tracdia-utc.

www.4 . chức năng tính tọa độ các điểm chi tiết và hiển thị các điểm chi tiết lên trên đồ hoạ của chương trình. bàn độ đứng có thể lựa chọn góc thiên đỉnh hoặc góc đứng.tracdia-utc. chọn dài bằng. Các thông số hiển thị có thể thay đổi. dạng hiển thị góc chọn: định dạng góc độ phút giây hoặc độ thập phân (nên chọn dạng độ thập phân). Giao diện khi cài đặt thông số chuẩn: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. đọc dữ liệu từ tệp (gồm số liệu gốc và số liệu đo).com Trên giao diện của chương trình có thanh icon cho phép tạo mới dữ liệu. Có 3 nội dung cần khai báo khi xử lý: Nội dung 1: Cài đặt thông số (rất quan trọng) Lựa chọn công cụ đo đạc là máy kinh vĩ (hoặc sổ đo).Trung tâm công nghệ Trắc địa .

www. Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.com Nội dung 2: Nhập tọa độ điểm lưới Trong nội dung này.Trung tâm công nghệ Trắc địa .4 .tracdia-utc. nhập vào tọa độ và độ cao của các điểm lưới là các điểm trạm máy dùng để đo vẽ các điểm chi tiết (lấy từ kết quả 2 bài toán bình sai).

hai chữ số ngay sau dấu ".com Có thể nhập trực tiếp trên giao diện chương trình hoặc đọc dữ liệu từ file. chương trình tự động hiển thị ra các cột: TenTram: Tên điểm đặt máy TenHuong: Tên điểm định hướng GocQuy0: 00.0330) Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. khai báo thông số trạm máy như hình sau: Để hiển thị ra dòng khai báo như trên.www. Ví dụ: 65o3'30" nhập thành 65.0000 (Chọn định dạng góc là độ thập phân. nhập chữ TRAM vào cột "Tên điểm" sau đó Enter.Trung tâm công nghệ Trắc địa . Cấu trúc dữ liệu dạng file như sau: Nội dung 3: Nhập số liệu đo Có 2 cách nhập số liệu đo: Cách 1: Nhập trực tiếp trên giao diện chương trình Dòng đầu tiên trên giao diện chương trình." là "độ". hai chữ số cuối cùng là phần "giây". hai chữ số trước dấu "." là phần "phút".4 .tracdia-utc.

Ví dụ liệu file dữ mẫu: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.n.Trung tâm công nghệ Trắc địa .4 . Để chương trình đọc đúng số liệu đo thì file dữ liệu có cấu trúc phải đúng (dòng khai báo và thứ tự các cột dữ liệu).Dài bằng: khoảng cách từ điểm trạm máy đến điểm đo tính theo công thức: S = K .www. cos 2 V (Tính từ Excel) . mép đường.Cột Mã điểm dùng để ghi chú cho điểm đo (VD: cây.. Từ dòng thứ hai nhập số liệu đo của điểm chi tiết đầu tiên trong trạm máy: . Cách 2: Nhập số liệu từ file Trên thanh công cụ.com CaoMay: Chiều cao máy tại trạm đo. lựa chọn "thao tác tệp"..).tracdia-utc. sau đó chọn "Đọc số liệu từ tệp". Chú ý: Với mỗi trạm máy cần phải khai báo các thông số của trạm máy trước khi nhập số liệu đo của các điểm chi tiết trong trạm máy đó.

com Khi nhập dữ liệu trên Notepad với cấu trúc như trên.Trung tâm công nghệ Trắc địa . Sau khi nhập xong số liệu. trên thanh icon lựa chọn chức năng tính XYH Chương trình sẽ tự động tính ra tọa độ và độ cao của các điểm chi tiết và chuyển sang phần tọa độ điểm tính: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4 . giữa các cột ngăn cách với nhau bởi dấu "space" hoặc "tab".tracdia-utc.www.

com Lựa chọn chức năng "Hiển thị" trên thanh icon của chương trình để phun các điểm chi tiết lên đồ họa của chương trình: Giao diện đồ hoạ của chương trình Trên giao diện đồ họa. sau đó lựa chọn "chèn khung bản đồ": Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. trên thanh công cụ của giao diện chương trình. mã điểm (chữ màu xanh). chọn chức năng "Bản đồ".www.Trung tâm công nghệ Trắc địa . thực hiện biên tập thành lập bình đồ. độ cao của điểm (số màu đỏ).tracdia-utc.4 . File trên đồ họa chương trình có thể lưu và mở dưới dạng AutoCad. Để tạo khung cho bình đồ. Từ giao diện đồ họa. điểm chi tiết hiển thị bởi: tên điểm (số màu trắng).

dưới" (Góc Tây .com Giao diện "Chèn khung bản đồ" như sau: Để chèn khung bản đồ cần phải chọn "Tọa độ khung góc trái. Việc giới hạn bản vẽ sao cho tất cả các điểm chi tiết phải nằm trong khung và khi biên tập bình đồ các đối tượng được vẽ không nằm ngoài khung.Bắc) để giới hạn bản vẽ.4 . sinh viên có thể liên hệ với các thầy cô Bộ môn Trắc địa Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.tracdia-utc. Ví dụ chèn khung bản đồ Chú ý: Khi chèn khung phải chọn tỷ lệ là 1:250 Nếu có gì thắc mắc.Trung tâm công nghệ Trắc địa . phải" (Góc Đông .Nam) và "Tọa độ khung góc trên.www.