Trung tâm công nghệ Trắc địa - www.tracdia-utc.

com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DPSURVEY ÁP DỤNG CHO MÔN THỰC TẬP TRẮC ĐỊA
Giới thiệu:

DPSurvey là phần mềm xử lý số liệu trắc địa - bản đồ, gồm các chức năng như: ước tính lưới, bình sai lưới, xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình, các bài toán chuyển đổi tọa độ, tính toán xử lý số liệu đo vẽ chi tiết, các tiện ích thành lập bản đồ, tạo mô hình số địa hình từ đó tự động vẽ đường đồng mức, vẽ và thiết kế mặt cắt, tính khối lượng đào đắp…. Đây là phần mềm chuyên dụng để tự động hoá công tác xử lý số liệu Trắc địa-bản đồ trên máy tính. DPSurvey quản lý đồng thời hai màn hình giao diện : dạng text và dạng đồ hoạ, cho phép hiển thị đồng thời kết quả tính toán và sơ đồ, đồ hình lưới, có thể giao tiếp với chương trình đồ họa Autocad dễ dàng. Chương trình phần mềm DPSurvey thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả Nguyễn Kim Lai. Trang web quản lý: phanmemtracdia.com (có thể download phần mềm tại đây) Sử dụng phần mềm phục vụ Thực tập Trắc địa: gồm 2 phần -

Bình sai Lưới mặt bằng và lưới độ cao. Xử lý số liệu đo điểm chi tiết để vẽ bình đồ.

I. Bình sai lưới mặt bằng và lưới độ cao 1. Bình sai lưới mặt bằng Chương trình cho phép ước tính hoặc bình sai chặt chẽ các mạng lưới Sau khi khởi động chương trình, trên thanh công cụ của giao diện chương trình lựa chọn chức năng "Xử lý lưới", sau đó chọn module "Bình sai lưới mặt bằng phụ thuộc".

Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4

) Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2. trợ giúp.. kiểm tra lưới. Để bình sai lưới cần phải khai báo 3 nội dung: Nội dung 1: Nhập tên công trình (tên file số liệu.tracdia-utc..Trung tâm công nghệ Trắc địa .com Giao diện chương trình như sau: Trên thanh công cụ của giao diện của chương trình. tên nhóm.4 . có các chức năng tiện ích như: thao tác tệp.www.

Trung tâm công nghệ Trắc địa . điểm cuối.4 . tọa độ X. Nội dung 3: Nhập số liệu gốc và số liệu đo .www. giữa phần độ. điểm phải và giá trị đo Trái Phải Giữa Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.tracdia-utc. tọa độ Y.com Nội dung 2: Nhập các thông số bình sai (rất quan trọng) Các thông số gồm có: . và giá trị góc Chú ý: Khi nhập số liệu góc. Nhập phương vị gốc gồm: điểm đầu.Sai số đo góc: nhập độ chính xác của máy S .Số liệu đo gồm: + Góc đo: mỗi góc đo cần nhập điểm trái. hệ số b = 0.Sai số đo phương vị: ở đây nhập sai số rất nhỏ (ví dụ: 0.Sai số đo cạnh: nhập giá trị ∆ max cho hệ số a.001) . phần phút và phần giây ngăn cách nhau bởi dấu "space".Số liệu gốc gồm có: điểm gốc và phương vị gốc Nhập điểm gốc gồm: tên điểm. điểm giữa. .

4 .tracdia-utc. Dạng file số liệu như sau: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.Trung tâm công nghệ Trắc địa . có thể lựa chọn "thao tác tệp" trên thanh công cụ và lựa chọn chức năng "Ghi số liệu ra tệp" để lưu lại số liệu vừa nhập.com + Cạnh đo: mỗi cạnh đo cần nhập điểm đầu.www. điểm cuối và giá trị cạnh đo được (chiều dài cạnh trung bình). Sau khi nhập xong số liệu.

chương trình sẽ hiển thị kết quả. Sau khi tính bình sai. Bình sai lưới khống chế độ cao Trên thanh công cụ của giao diện chính chương trình.www.Trung tâm công nghệ Trắc địa .com Bấm vào nút command "Tính bình sai" để chương trình bình sai Bấm vào nút command "Thoat" để thoát khỏi chương trình. có thể lựa chọn hiển thị kết quả trên Word và hiển thị dạng đồ hình lưới trên đồ họa của chương trình. chọn "Bình sai lưới độ cao phụ thuộc": Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4 . 2.tracdia-utc. lựa chọn chức năng "Xử lý lưới".

Trung tâm công nghệ Trắc địa . ở đây lựa chọn tính trọng số theo chiều dài tuyến. Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4 . Chú ý phần chọn thông số.www. ở đây phải khai báo 3 nội dung.tracdia-utc.com Giao diện của chương trình như sau: Tương tự phần "bình sai lưới mặt bằng".

Trung tâm công nghệ Trắc địa . Xử lý số liệu đo vẽ chi tiết Trên thanh công cụ giao diện chính của chương trình.tracdia-utc.com Phần nhập số liệu đo gồm có: +Nhập độ cao điểm gốc. II. tính bình sai và xem kết quả tương tự "Bình sai lưới khống chế mặt bằng".4 . lựa chọn chức năng "Địa hình" sau đó chọn module "Xử lý số liệu đo vẽ chi tiết": Giao diện của chương trình như sau: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.www. gồm: tên điểm và độ cao + Nhập chênh cao đo: Nhập xong số liệu có thể lựa chọn lưu số liệu dạng file.

com Trên giao diện của chương trình có thanh icon cho phép tạo mới dữ liệu. bàn độ đứng có thể lựa chọn góc thiên đỉnh hoặc góc đứng.Trung tâm công nghệ Trắc địa .tracdia-utc. chọn dài bằng.4 . Các thông số hiển thị có thể thay đổi. Có 3 nội dung cần khai báo khi xử lý: Nội dung 1: Cài đặt thông số (rất quan trọng) Lựa chọn công cụ đo đạc là máy kinh vĩ (hoặc sổ đo). dạng hiển thị góc chọn: định dạng góc độ phút giây hoặc độ thập phân (nên chọn dạng độ thập phân). đọc dữ liệu từ tệp (gồm số liệu gốc và số liệu đo). chức năng tính tọa độ các điểm chi tiết và hiển thị các điểm chi tiết lên trên đồ hoạ của chương trình.www. Giao diện khi cài đặt thông số chuẩn: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.

Trung tâm công nghệ Trắc địa .tracdia-utc.com Nội dung 2: Nhập tọa độ điểm lưới Trong nội dung này.www. nhập vào tọa độ và độ cao của các điểm lưới là các điểm trạm máy dùng để đo vẽ các điểm chi tiết (lấy từ kết quả 2 bài toán bình sai). Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.4 .

Trung tâm công nghệ Trắc địa . chương trình tự động hiển thị ra các cột: TenTram: Tên điểm đặt máy TenHuong: Tên điểm định hướng GocQuy0: 00." là "độ".0000 (Chọn định dạng góc là độ thập phân. hai chữ số ngay sau dấu ".0330) Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.www. hai chữ số trước dấu "." là phần "phút".com Có thể nhập trực tiếp trên giao diện chương trình hoặc đọc dữ liệu từ file. Cấu trúc dữ liệu dạng file như sau: Nội dung 3: Nhập số liệu đo Có 2 cách nhập số liệu đo: Cách 1: Nhập trực tiếp trên giao diện chương trình Dòng đầu tiên trên giao diện chương trình. nhập chữ TRAM vào cột "Tên điểm" sau đó Enter.4 . Ví dụ: 65o3'30" nhập thành 65. hai chữ số cuối cùng là phần "giây".tracdia-utc. khai báo thông số trạm máy như hình sau: Để hiển thị ra dòng khai báo như trên.

Dài bằng: khoảng cách từ điểm trạm máy đến điểm đo tính theo công thức: S = K . cos 2 V (Tính từ Excel) .tracdia-utc.Cột Mã điểm dùng để ghi chú cho điểm đo (VD: cây.www. Ví dụ liệu file dữ mẫu: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.. lựa chọn "thao tác tệp".com CaoMay: Chiều cao máy tại trạm đo. Từ dòng thứ hai nhập số liệu đo của điểm chi tiết đầu tiên trong trạm máy: . mép đường. Cách 2: Nhập số liệu từ file Trên thanh công cụ. Để chương trình đọc đúng số liệu đo thì file dữ liệu có cấu trúc phải đúng (dòng khai báo và thứ tự các cột dữ liệu). sau đó chọn "Đọc số liệu từ tệp"..).n.4 . Chú ý: Với mỗi trạm máy cần phải khai báo các thông số của trạm máy trước khi nhập số liệu đo của các điểm chi tiết trong trạm máy đó.Trung tâm công nghệ Trắc địa .

Sau khi nhập xong số liệu.4 . giữa các cột ngăn cách với nhau bởi dấu "space" hoặc "tab".Trung tâm công nghệ Trắc địa . trên thanh icon lựa chọn chức năng tính XYH Chương trình sẽ tự động tính ra tọa độ và độ cao của các điểm chi tiết và chuyển sang phần tọa độ điểm tính: Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.com Khi nhập dữ liệu trên Notepad với cấu trúc như trên.tracdia-utc.www.

tracdia-utc.com Lựa chọn chức năng "Hiển thị" trên thanh icon của chương trình để phun các điểm chi tiết lên đồ họa của chương trình: Giao diện đồ hoạ của chương trình Trên giao diện đồ họa. sau đó lựa chọn "chèn khung bản đồ": Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.www.Trung tâm công nghệ Trắc địa . File trên đồ họa chương trình có thể lưu và mở dưới dạng AutoCad. Từ giao diện đồ họa. độ cao của điểm (số màu đỏ).4 . mã điểm (chữ màu xanh). Để tạo khung cho bình đồ. điểm chi tiết hiển thị bởi: tên điểm (số màu trắng). thực hiện biên tập thành lập bình đồ. chọn chức năng "Bản đồ". trên thanh công cụ của giao diện chương trình.

Việc giới hạn bản vẽ sao cho tất cả các điểm chi tiết phải nằm trong khung và khi biên tập bình đồ các đối tượng được vẽ không nằm ngoài khung.Trung tâm công nghệ Trắc địa .tracdia-utc. phải" (Góc Đông . sinh viên có thể liên hệ với các thầy cô Bộ môn Trắc địa Hướng dẫn xử lý số liệu Thực tập Trắc địa bằng phần mềm DPSurvey 2.com Giao diện "Chèn khung bản đồ" như sau: Để chèn khung bản đồ cần phải chọn "Tọa độ khung góc trái. dưới" (Góc Tây .Bắc) để giới hạn bản vẽ.www. Ví dụ chèn khung bản đồ Chú ý: Khi chèn khung phải chọn tỷ lệ là 1:250 Nếu có gì thắc mắc.Nam) và "Tọa độ khung góc trên.4 .