CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VN – XHCN

by realmtn on July 16, 2011

MỞ BÀI CTNDVN là cuộc chiến tranh do toàn dân tiến hành một cách toàn diện nhằm bảo vệ TQVN – XHCN có LLVTND làm nòng cốt – Do ĐCSVN lãnh đạo. Lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Xây dựng đất nước dân tộc ta thường xuyên phải chống lại những cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Trong các cuộc chiến tranh đó dân tộc ta thường phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần. Để chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ độc lập chúng ta phải “ lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh”. Vì vậy chúng ta không chỉ sử dụng LLVT mà chúng ta phải phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân, của cả nước, đánh địch bằng nhiều phương châm, hình thức để tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn nhất để tiến hành chiến tranh đặc biệt đó là CTND. Ngày nay trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ TQ – XHCN trong tình hình mới. Ta cần phát huy, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo nghệ thuật CTND – Sức mạnh toàn dân để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ TQ – XHCN. NỘI DUNG

I, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CTNDBVTQ A. Khái niệm: CTNDVN là cuộc chiến tranh do toàn dân tiến hành một cách toàn diện. Nhằm BVTQVN – XHCN có LLVTND làm nòng cốt. Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phân tích: - CTNDVN là cuộc chiến tranh do toàn dân tiến hành toàn diện bảo vệ TQVN – XHCN. - Lấy LLVTND làm nòng cốt ( 3 thứ quân). - Do ĐCSVN lãnh đạo. Xuất phát: - Dựng nước phải đi đôi với giữ nước đó là quy luật tất yếu của bất kỳ một quốc gia nào – bất cứ một quốc gia nào cũng phải bảo vệ tổ quốc. - Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê Nin về nguồn gốc của chiến tranh là nhà nước, giai cấp và chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. - Nguy cơ chiến tranh giữa các nước TBCN và XHCN là rất cao vì những >< cơ bản của TBCN và XHCN là >< giữa cái cũ và cái mới.

mục tiêu xuyên suốt của CNĐQ và các thế lực thù địch không hề thay đổi. dân tộc. . Chúng tìm mọi thủ đoạn. Bảo vệ Đảng. B. Bảo vệ sự nghiệp đổi mới. Âm mưu – thủ đoạn của kẻ thù. a. – Trong thời bình: CTNDBVTQ mục đích phải nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước. bảo vệ lợi ích quốc gia. đánh trả địch ngay từ đầu.Đối tượng tác chiến của CTND hiện nay quân đông. thống nhất.. Mục đích của CTND. Mục đích – đối tượng của CTND và âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. . Bảo vệ ANCT – TTATXH và nền văn hóa.Đối tượng tác chiến của quân và dân ta là những lực lượng gây BLLĐ. CNH – HĐH đất nước. – Đối với cách mạng Việt Nam. xây dựng tiềm lực QP vững mạnh – xây dựng TTQPTD – TTANND vững chắc đủ sức đảm bảo ổn định chính trị và khả năng để sẵn sàng đối phó có hiệu lực nếu chiến tranh xảy ra. Đối tượng của CTND . Đặc biệt là tiềm lực QP – AN nhằm: Bảo vệ vững chắc độc lập.Đối tượng trực tiếp của cách mạng nước ta là những thế lực thù địch cản trở. phong trào tiến bộ phát triển. nhân dân và chế độ XHCN.Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam phải đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh mà phần lớn dân tộc ta phải chống lại kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn ta nhiều lần. vũ khí trang bị mạnh. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. . . Xây dựng NQPTD vững mạnh. CTND là quá trình sử dụng mọi tiềm lực của đất nước. 1. phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình – thống nhất. Đối tượng của CTND và âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. 1. tiềm lực kinh tế mạnh – sự liên minh liên kết quốc tế cao khi tiến hành xâm lược. . chống phá các phong trào cách mạng. gây xung đột vũ trang gây chiến tranh xâm lược.Từ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng VN và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay. 1. * Âm mưu – Đối với thế giới: Âm mưu cơ bản.Khi chiến tranh xâm lược xảy ra: Không bị bất ngờ. nhà nước. biện pháp nhằm xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. b. xâm hại đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam – XHCN của chúng ta. toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc – chế độ XHCN. kịp thời kiên quyết ngăn chặn địch xâm lược.

sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội. .Giai đoạn thực hành thôn tính: Thực hiện phương thức tác chiến không bộ: Cùng lúc tiến công cả trên bộ. nhà thờ Lăng Cô Quảng Trị ( 2009) đã có đổ máu.Lực lượng tham gia tiến công đông. + Địch từ xa đến khả năng cơ động. quân sự ( I Rắc 1991 – 16 nước – Mỹ + Nato tiến công Nam Tư 1996. . tinh thần dũng cảm bất khuất chống kẻ thù xâm lược – không chịu khuất phục làm nô lệ. . giải quyết nhanh. vận chuyển bảo đảm. khắc nghiệt hạn chế khả năng cơ động. + Phải đương đầu với dân tộc có truyền thống yêu nước.Thực hiện chiến lược “DBHB” BLLĐ kết hợp tiến công quân sự từ ngoài vào khi có thời cơ để xoá bỏ chế độ XHCN. tiếp tế. văn hoá – xã hội. cô lập ngoại giao. đánh đòn phủ đầu. thực hiện trong ngoài cùng đánh.Bao vây cấm vận kinh tế triệt để. cơ quan đầu não. + Có sự cấu kết của bọn phản động nội địa. Ví dụ: – I Rắc ( 1991) chi phí 1 ngày + Trên bộ: 520.000 USD. -Yếu + Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa chắc chắn sẽ bị nhân loại tiến bộ phản đối.Thực hiện phương châm đánh nhanh. + Sự liên minh liên kết đồng minh lớn. nhà thờ Tam Toà (Đồng Hới – Quảng Bình). Kết hợp giữa tiến công quân sự từ bên ngoài vào với hành động BLLĐ từ bên trong. thắng nhanh. đổ bộ đường không. + Tiềm lực kinh tế – khoa học công nghệ mạnh. đổ bộ đường biển.Liên minh liên kết đồng minh để tăng sức mạnh kinh tế. tên lửa… . Hậu cần kỹ thuật khó khăn. . * Thủ đoạn khi tiến hành chiến tranh xâm lược. các tổ chức quốc tế để hợp thức hoá cuộc chiến tranh xâm lược. + Địa hình thời tiết khí hậu nước ta phức tạp. phát huy hoả lực. lợi dụng các diễn đàn quốc tế. Thực tế đã diễn ra ở nhiều nơi như: Thái Bình. đầu tiên bằng sức mạnh của hoả lực không quân. chính trị. tốn kém nhất là khi chiến tranh kéo dài ra lầy.000. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỊCH – Mạnh: + Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự.Tây Nguyên ( 2004) – Tôn giáo: Nhà thờ Thái Hà ( Hà Nội). I Rắc 2003 – Apghanistan 2001). Đánh vào các mục tiêu trung tâm kinh tế. . mục tiêu quân sự chiến lược chia cắt đất nước ( không phân biệt hậu phương – tiền phương).

Từ cuối thế kỷ thứ X nước ta là một quốc gia độc lập.000 USD. + Rút quân: 5. quân xâm lược Xiêm ( phía Nam).000 USD. + 1967 – f BB số 9 + f Amêricơn.Giai đoạn tiếp theo BB-XT tiến công + Cùng lúc tiến công(Đất. nhân dân ta luôn phải tiến hành các cuộc chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ tổ quốc và giải phóng thồng nhất đất nước. + 9/ 1966 – e thiết giáp số 11.200. Nguyễn Trãi đánh thắng quân Minh – Quang Trung Nguyễn Huệ chiến thắng quân xâm lược nhà Thanh ( phía Bắc).000. Tính chất – đặc điểm của CTNDBVTQ. biển) . 000 USD.Trong chiến tranh Việt Nam + Tính từ tháng 3// 1965 Mỹ đưa vào Việt Nam: 9f. 1 lữ. + Nhiên liệu 1 ngày: 30. + 8/ 1966 – f BB số 4. Đánh bại nhiều thế lực phong kiến xâm lược nước ngoài tiêu biểu như:Ngô quyền đánh tan quân Nam hán trên sông Bạch đằng giành độc lập. . . Nhà Lý đánh bại quân xâm lược Tống – Nhà Trần 3 lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông – Lê Lợi. + 7/ 1965 – f BB số 1. + 9/ 1965 – f ki binh bay số 1 – f dù 101 – lữ đoàn dù 173. c. tên lửa. + Sử dụng vũ khí CNC – vũ khí tác chiến C3 làm tê liệt thông tin. + 3/ 1965 – 2f lính thuỷ đánh bộ số 1 + 3. – Trong tương lai.000. 1e. ra đa. + Áp dụng chiến lược không bộ → Giai đoạn đầu không quân.000 USD.000.+Trên không: 259.000. + Tác chiến đánh nhanh thắng nhanh + Dùng ưu thế hoả lực (Đánh mềm trận địa). bảo vệ nền độc lập của tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng. bộ. CTNDBVTQ nhằm đánh bại chiến tranh xâm lược của kẻ thù để giải phóng thống nhất. + 12/ 1965 – f BB số 25 ( tia chớp nhiệt đới). + Vận chuyển: 7. thường xuyên của dân tộc ta.

quyền tồn tại và phát triển.Cách mạng: Bảo vệ nền độc lập. . chế độ XHCN. tập hợp. trà đạp lên giá trị nhân phẩm của con người. cách mạng để bảo vệ vững chắc độc lập. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. . Tính chất của cuộc CTNDBVTQ. quy tụ đông đảo lực lượng của toàn dân. con đường đi lên phát triển của mỗi dân tộc. yêu chuộng hoà bình trên thế giới. thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. bình đẳng. chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của TQ – Bảo vệ Đảng. chế độ XHCN. dân tộc. Bảo vệ Đảng. quốc gia. giành độc lập tự do cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. * Ý nghĩa: Đây là cuộc chiến tranh toàn dân. Thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ TQXHCN – nhân dân ta cần nắm chắc những tính chất và đặc điểm của cuộc CTNDBVTQ trên những mặt sau.Chính nghĩa: Mục đích chính trị của cuộc CTNDBVTQ của nhân dân ta là cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ độc lập. chiến tranh toàn dân của cha ông ta. môi trường hoà bình thống nhất. . Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc – nền văn hoá. b. * Ý nghĩa: Đây là tính chất quan trọng quyết định đến khả năng động viên. tự vệ. * Nội dung: Chiến tranh chính nghĩa. tự vệ và cách mạng. bảo vệ lợi ích cá nhân. Ngày nay đất nước có hoà bình thống nhất cả nước đang thực hiện sự nghiệp đổi mới – CNH. 1. bảo vệ quyền sống.Từ cuối thế kỷ XIX ( năm 1858) nhân dân Việt Nam phải đương đầu chống lại sự đô hộ xâm lược của thực dân Pháp và ĐQ Mỹ để giải phóng đất nước. chủ quyền. áp bức bóc lột. nhân dân. CNH – HĐH đất nước. nhà nước. * Nội dung: – Là cuộc chiến tranh toàn dân. nhà nước. tự do lựa chọn chế độ chính trị. Là chiến tranh chính nghĩa. bảo vệ sự nghiệp đổi mới. Phù hợp với nhân dân các dân tộc tiến bộ. Thực hiện toàn dân đánh giặc là một trong những nét độc đáo trong nghệ thuật CTND. Là cuộc chiến tranh toàn dân. dựa trên cơ sở vai trò của quần chúng nhân dân lao động đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. nhân dân. nó phù hợp với luật pháp.Tự vệ: CTNDBVTQ của nhân dân ta là để bảo vệ mình. Sau năm 1975 nhân dân ta tiếp tục các cuộc chiến tranh chống xâm lấn biên giới Tây Nam và phía Bắc để bảo vệ vững chắc TQVN – XHCN. 1. chống lại sự đô hộ. công ước quốc tế đã được LHQ công nhận. i. bảo vệ tự do. a. . toàn diện được phát triển cao trong lịch sử của dân tộc ta. toàn diện lấy LLVT 3 thứ quân làm nòng cốt. phát huy khối đai đoàn kết toàn dân tộc để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. HĐH đất nước.

giáo dục cho toàn dân tham gia kháng chiến. + Thiếu niên: Trần Quốc Toản: Căm giận quân xâm lược nghiến răng bóp nát quả cam trên tay vì không được dự bàn việc nước. + Cụ già: Các cụ bô lão ở hội nghị Diên Hồng bàn việc đánh giặc giữ nước với ý chí quyết đánh (ý chí đồng lòng cao). + Tướng cầm quân: ( 1077) – Lý Thường Kiệt “ Nam quốc sơn hà nam đế cư…”. cả nước chung sức. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đã dựng cờ “ phá cường địch báo hoàng ân” cùng toàn dân xông ra chiến trận đánh giặc. do dân. . Triệu Thị Trinh ( 248) người con gái núi Nưa ( Triệu Sơn – Thanh Hoá) với ý chí “ Cưỡi trên sóng dữ. Từ khi có Đảng lãnh đạo Dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối CTND đúng đắn đã động viên toàn dân kháng chiến. hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. ba kẻo oan ức lòng chồng. + Quân sĩ: Lời thề quyết chiến bằng 2 chữ “ Sát thát” thích trên cánh tay thể hiện tinh thần dân tộc kiên cường ý chí bảo vệ tổ quốc. + Phụ nữ: Hai Bà Trưng ( 40) với lời thề “ Một xin rửa sạch nước thù. *Là cuộc chiến tranh toàn dân: vì đây là cuộc chiến tranh của dân.sách lược đúng đắn trong từng giai đoạn của cách mạng. ( 1258) – Trần Thủ Độ “Đầu tôi chưa rơi xuống đất…”. chỉ đạo chiến lược. Sức mạnh của CTND đã được phát triển cao trong lịch sử của dân tộc với phương châm lãnh đạo.Trần Quốc Tuấn “ Hịch tướng sĩ ” – “ Bệ hạ hãy chém đầu tôi rồi hãy hàng” ( 1427) – Nguyễn Trãi “Đại cáo bình ngô”. anh em hoà mục.Lực lượng: .Nét độc đáo trong chiến tranh toàn dân của dân tộc ta đó là: Hễ kẻ thù đụng đến nước ta thì “ Vua tôi đồng lòng. ( 1789) – Nguyễn Huệ “Hổ trướng khu cơ”. bảo vệ xã tắc. bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này”. trăm họ là binh” để chiến đấu bảo vệ quê hương. “ Hành quân thần tốc táo bạo”. vì dân nên phải thực hiện toàn dân đáng giặc. . chém cá kình ở Biển Đông…quyết không làm tỳ thiếp cho giặc”.

kháng chiến toàn dân được cả dân tộc hưởng ứng phản ánh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ: “ Bất kỳ đàn ông. “ Ai có súng dùng súng.Phương thức tác chiến: Tiến hành chiến tranh toàn dân. BĐĐP thực hiện trận đánh lớn chủ chốt. buộc địch vào thế bị động của BĐĐP. ai có gươm dùng gươm. từ đồng bằng đến miền núi đã nhất tề đứng lên đánh giặc. Biết dựa vào thế thiên hiểm của địa hình rừng núi. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh Thực dân Pháp cứu lấy tổ quốc”. Tạo thành những vành đai chiến đấu để bám đất.Toàn dân kháng chiến. xã phường là một pháo đài đánh giặc. người trẻ. toàn dân là một ý chí. sông suối. ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. đánh cắt giao thông. ai không có gươm thì dùng cuốc thuổng. kênh rạch để phát huy cao nhất nghệ thuật CTND để toàn dân đánh giặc. Bộ đội chủ lực phối hợp với du kích. thực hiện toàn dân đánh giặc để phát huy cao nhất của nghệ thuật CTND nhưng phải lấy lực lượng vũ trang 3 thứ quân làm nòng cốt. Thực hành các trận đánh vừa để tiêu hao tiêu diệt lực lượng địch buộc địch phải phân tán. dân tộc. đánh cho địch mất ăn. kéo căng dàn mỏng đối phó để phá thế trận của địch. . trận đánh quan trọng quyết định. mỗi làng xóm. toàn dân tiến hành chiến tranh. gậy gộc. thôn bản. lẻ đánh quấy nhiễu. đồng bào cả nước từ nông thôn đến thành thị. bất kỳ người già. đàn bà. + Hồ Chí Minh: Khởi nghĩa toàn dân. không phân chia đảng phái. Từ lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch đã được nhân dân hưởng ứng đồng lòng. Kết hợp tác chiến nhỏ. bám làng xây dựng thế trận. bản thôn xóm – thế trận QPTD gắn chặt với thế trận CTND rộng khắp. . Bác Hồ: “ Toàn dân kháng chiến Toàn diện kháng chiến Chí ta đã quyết Lòng ta đã đồng Tiến lên chiến sỹ đồng bào Nước ta nhất định được độc lập Dân ta nhất định được tự do”.Thế trận: Thế trận được hình thành trên cả nước kết hợp chặt chẽ trong các làng. mất ngủ của lực lượng du kích. đánh hiệp đồng các QBC để giành thắng lợi trong chiến đấu và kết thúc chiến tranh. Thực hiện mỗi người dân là một chiến sỹ. tôn giáo. hình thành thế thiên la địa võng để đánh giặc. * Là cuộc chiến tranh toàn diện: .

truyền thống tự tạo. khu vực có nhiều biến đổi. khoa học kĩ thuật. đổ bộ đường biển” đánh vào các mục tiêu chiến lược. quần đảo vẫn tồn tại những tranh chấp gay gắt về quyền lợi. cơ quan đầu não. Thực hiện đánh địch từ xa. c.Tác chiến của ta: phát huy sức mạnh toàn dân. tự cường. đồng minh.Kẻ thù có sức mạnh to lớn cả tiềm lực kinh tế. độc lập tự chủ để bảo vệ đất nước. Từ đó Đảng tập hợp. thành phố). . tranh chấp lãnh thổ. 1. động viên được đông đảo sức mạnh của toàn thể nhân dân đoàn kết thành một khối thống nhất. Bên cạnh xu thế hoà bình ổn định và hợp tác nhưng những >< đó vẫn tiềm ẩn dễ bị xung đột hoặc bị các nước lớn lôi kéo. chính trị. đánh địch bằng các loại vũ khí từ thô sơ. giải quyết nhanh” phương thức tác chiến không bộ “Đổ bộ đường bộ. . Đặc điểm của CTND. chính trị.ngoại giao…).Cuộc CTNDBVTQ của chúng ta có những đặc điểm khác và phát triển so với chiến tranh giải phóng trước đây. 2. truyền thống. dân tộc tôn giáo…) + Đối tượng chiến tranh rất đa dạng. + Khu vực trên đất liền. * Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. các mục tiêu là trung tâm kinh tế. quy tụ. . tiền phương”.Các cuộc chiến tranh hiện nay kẻ thù thường sử dụng vũ khí hiện đại – vũ khí CNC. thế trận CTND rộng khắp. chủ quyền. văn hoá.Tình hình thế giới khu vực diễn ra phức tạp như trên đòi hỏi cuộc chiến tranh của nhân dân ta phải phát huy tinh thần tự lực. thống nhất cho dân tộc.tương đối hiện đại. ngay từ đầu. Kết hợp tác chiến của các LLVT với sử dụng vũ khí theo sở trường cách đánh của LLVT 3 thứ quân (Vũ khí thô sơ.Tình hình thế giới và khu vực diễn ra phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ khó lường. Biển Đông. vũ khí tương đối hiện đại với vũ khí hiện đại phát huy sở trường cách đánh của LLVT 3 thứ quân để giành thắng lợi trong chiến đấu kết thúc chiến tranh. kinh tế. toàn diện nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng vì đảng vạch ra đường lối. phức tạp vừa có kẻ thù bên trong vừa có sự liên minh quốc tế hình thành liên minh. chỉ đạo toàn dân tiến hành chiến tranh. Là cuộc chiến tranh hiện đại. Hình thành cách đánh linh hoạt sáng tạo. Đánh giặc toàn diện nhưng phải lấy đòn quân sự làm chủ yếu. chiến lược đúng đắn nhất để lãnh đạo. quân sự. tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn nhất của cả nước để đánh thắng kẻ thù. thắng nhanh. kết hợp với thế bố trí và thế thiên hiểm của địa hình để hạn chế vũ khí của địch. tiến bộ đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng ( chiến tranh xâm lược. để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù giành độc lập tự do. đánh kiên quyết bằng tất cả sức mạnh to lớn nhất. . sách lược. lực lượng cách mạng. khủng bố. Thực hiện đòn đánh bằng sức mạnh hỏa lực quân sự vượt trội. không gian không phân biệt “ hậu phương. xâm lấn biên giới. đánh đòn phủ đầu đầu tiên bằng sức mạnh tổng lực với phương châm tác chiến “đánh nhanh. + Bối cảnh quốc tế. thực hiện toàn dân đánh giặc nhưng phải đánh giặc toàn diện trên tất cả các mặt trận ( quân sự. đảo. thế trận đã được xây dựng sẵn trong chiến lược phòng thủ đất nước ( khu vực phòng thủ ở các tỉnh. bất ngờ để đánh địch từ cục bộ đến toàn bộ chủ động giành thắng lợi trong chiến tranh. văn hoá. Chiến tranh toàn dân. có sự hỗ trợ của đồng minh vì vậy ta phải tiến hành chiến tranh toàn dân. . đường không.hiện đại). a.

vô hiệu hoá bộ máy lãnh đạo điều hành chiến tranh của ta ( Làm mềm chiến trường). ( Bố trí LLVT đặc biệt là quân đội hợp lý). tinh thần để bảo vệ tổ quốc. . thế trận QPTD – ANND vững mạnh trên cả nước. nhân quyền. sẵn sàng chuyển sang thế trận CTND. Đặc biệt vũ khí CNC để phá huỷ tiềm lực mọi mặt của đất nước. Các cuộc chiến tranh cục bộ. chống phá. không gian chiến tranh diễn ra rộng bao trùm cả nước hoặc tập trung vào những mục tiêu chiến lược.Lực lượng. đẩy mạnh kết hợp phát triển kt – xh với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. . Luôn sẵn sàng chuyển sang thế trận CTND rộng khắp. dựa vào mình là chính. Chiến tranh diễn ra ngay từ đầu khẩn trương.Xây dựng khu vực phòng thủ trên các địa bàn tỉnh ( tp) vững chắc trong chiến lược bảo vệ tổ quốc với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta là cuộc chiến tranh tự vệ. tự lực tự cường. không. linh hoạt để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cả về vật chất. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TRONG CTNDBVTQ Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI tình hình thế giới có nhiều diễn biến bất ngờ khó lường. biển) với phương châm “Đánh nhanh. dân chủ. tiềm lực kinh tế lớn.XDLLVTND. thắng nhanh” kết hợp với BLLĐ của bọn phản động li khai trong nội địa để thực hiện mục đích chiến tranh. Do vậy ta phải mềm dẻo. tự do. . toàn quân phát huy cao nhất mọi tiềm lực của đất nước. toàn dân. II. . Kẻ thù có sức mạnh quân sự. can thiệp. cách mạng vì vậy sẽ được đông đảo nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ. c. tự chủ. mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” trên nguyên . tự lực. lật đổ bằng sắc màu. kết hợp với truyền thống kinh nghiệm của dân tộc trong chiến tranh. Thế trận QPTD. giúp đỡ của loài người tiến bộ trên thế giới. tự chủ. b. d. Nhân dân Việt Nam mong muốn hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước.Địch thực hiện tác chiến không bộ (đường bộ. chạy đua vũ trang với tính chất quy mô ngày càng phức tạp. Hoạt động li khai. ANND đã được chuẩn bị sẵn. . . quyết liệt và trong suốt quá trình chiến tranh. quy mô chiến tranh xâm lược của kẻ thù hiện nay là rất lớn. xung đột dân tộc tôn giáo.+ Đòi hỏi toàn đảng. xung đột vũ trang. .Điều kiện quốc tế thay đổi lớn (Sự ủng hộ của quốc tế) vì vậy chiến tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta là phải độc lập. giữ vững thế trận lòng dân. nhưng đồng thời cũng được sự đồng tình ủng hộ. huy động cao độ sức mạnh của đất nước với sức mạnh thời đại tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tổ quốc. tự cường dựa vào chính yếu tố nội lực. Cuộc chiến tranh mang tính độc lập. làm tê liệt chỉ huy các cấp. liên minh quốc tế cao. .Địch đánh lớn ngay từ đầu. nội sinh của ta để bảo vệ hoà bình thống nhất đất nước.Địch sử dụng đánh đòn hoả lực linh hoạt ngay từ đầu chiến tranh với sức mạnh hoả lực quân sự vượt trội. chính nghĩa. tạo điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước đánh thù trong giặc ngoài.

a. + Xuất phát từ quan điểm CN Mác – Lê Nin – tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong chiến tranh. chiến đấu trên chiến trường đồng thời có nhiệm vụ động viên cổ vũ. thể hiện tính nhân dân sâu sắc trong chiến tranh. phát huy được cách đánh đa dạng. phải huy động được mọi tiểm lực. b. Nội dung: * Thực hiện toàn dân đánh giặc. bằng nhiều loại vũ khí. chúng ta cần lắm vững những quan điểm cơ bản sau đây: 1. Bảo vệ Đảng. của cả hệ thống chính trị. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VIII -KHÓA IX (CLBVTQ) CHỈ RÕ “ Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Là điều kiện để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh. toàn vẹn lãnh thổ.Thực hiện toàn dân đánh giặc là phải tiến hành CTND rộng khắp. . Ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động gây mất ổn định chính trị – xã hội. + Xuất phát từ lịch sử và truyền thống của dân tộc ta xây dựng đất nước và chống kẻ thù xâm lược để bảo vệ đất nước. phong phú. bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội”. * Lấy LLVT 3 thứ quân làm nòng cốt. Tiến hành chiến tranh nhân dân. gây tổn hại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho đất nước cả thế và lực để bảo vệ đất nước trong mọi tình huống. sức mạnh của đất nước để phục vụ đáp ứng cho chiến tranh. cùng có lợi. không đe doạ sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực 2 bên cùng có lợi. xâm phạm độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Ngăn chặn và trừng trị có hiệu quả mọi tội phạm. Đồng thời tổ chức cho các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia chiến đấu. nhân dân. của tất cả các cấp. Nếu đất nước phải đối mặt với một cuộc chiến tranh xâm lược mới của kẻ thù. hướng dẫn nhân dân.Thực hiện toàn dân đánh giặc là phải huy động. dìu dắt nhân dân cùng tham gia chiến đấu. mọi lúc mọi nơi.Tiến hành chiến tranh nhân dân là phải toàn dân đánh giặc. . chủ quyền. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. chế độ XHCN.Tiến hành CTND thực hiện toàn dân đánh giặc nhưng phải lấy LLVT 3 thứ quân làm nòng cốt vì: LLVT là công cụ bạo lực trực tiếp tác chiến. . không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. nhà nước. động viên được mọi người dân tham gia đánh giặc. do dân và vì dân với tinh thần đầy đủ nhất. Kết hợp tác chiến của LLVTĐP với tác chiến của các binh đoàn chủ lực. + Xuất phát từ tính chính nghĩa của cuộc CTBVTQ của nhân dân ta. . tôn trọng độc lập chủ quyền. an ninh. Vị trí: Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt. các ngành xây dựng vững chắc độc lập.tắc bình đẳng. phục vụ chiến đấu. đánh địch liên tục. toàn dân đánh giặc lấy LLVTND làm nòng cốt. . Khẳng định đây là cuộc chiến tranh của dân. sáng tạo.

Lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu.Xây dựng khu vực phòng thủ ở các tỉnh ( tp) vững chắc được củng cố liên tục. bảo vệ địa phương. Tác chiến quy mô lớn. .Các binh đoàn chủ lực dựa vào thế thiên hiểm của địa hình. Nội dung: * Phải tiến hành chiến tranh toàn diện vì: . lập thế trận hình thành cách đánh chiến dịch ở các quy mô lớn. trận đánh vừa để tiêu hao LL địch trên khắp các chiến trường. Liên minh. phân tán. vừa mang tính chỉ đạo vừa hướng dẫn hành dộng cụ thể để giành thhắng lợi trong chiến tranh.NTQS nghiên cứu đặc điểm các cuộc chiến tranh diễn ra gần đây trên thế giới. hiện đại. Đặc biệt là chiến tranh hiện nay và trong tương lai kẻ thù có tiềm lực sức mạnh quân sự. tạo lập thế trận có lợi cho ta. dàn mỏng LL dẫn đến sa lầy. mọi nơi để bảo vệ địa bàn. Biện pháp . . . tác chiến của LLVTĐP để tạo thế trận. chính quy. đánh mọi lúc. 2. Đặc biệt chú ý xây dựng bản lĩnh chính trị. tác chiến hiệp đồng QBC giành thắng lợi trong chiến tranh. kinh tế. tư tưởng.Kết hợp tác chiến rộng rãi của LLVTĐP thực hiện các trận đánh nhỏ lẻ. tinh nhuệ. BĐCL tác chiến – Thực hiện đánh nhỏ lẻ. c. phối hợp với BĐĐP. .BĐCL cùng với LLVTĐP làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. * Kết hợp tác chiến của LLVTĐP với tác chiến của các binh đoàn chủ lực. mất thế chủ động. then chốt quan trọng. . đánh ngày. Thực hiện tác chiến hiệp đồng các QBC. kéo căng LL để buộc địch đối phó theo cách đánh của ta – Thực hiện phá vỡ thế trận của địch. KTQS. tinh thần của một quốc gia. .Tăng cường GDQP cho mọi tầng lớp nhân dân nhất là cán bộ chủ trì và thế hệ trẻ ( sinh viên)..Chiến tranh là một sự thử thác toàn diện đối với sức mạnh vật chất. kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự. Buộc địch phải đối phó theo cách đánh của ta. liên kết quốc tế cao – vũ khí CNC – Đánh đòn hoả lực vượt trội. chính trị. làm cho địch phân tán. văn hoá. Đánh buộc địch phải dàn mỏng. phát huy sức mạnh tổng lực của các LLVT. thực hiện đòn đánh quân sự chí mạng để kết thúc trận đánh – kết thúc chiến tranh.Nghiên cứu KHQS. lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.Xây dựng LLVTND vững mạnh toàn diện theo hướng CM. đánh đêm. sẵn sàng chiến đấu.Dân quân tự vệ phục vụ chiến đấu.Vị trí: Quan điểm trên có vai trò quan trọng.BĐĐP cùng với DQTV – BĐCL làm nòng cốt cho phong trào CTND tại địa phương – Thực hiện những trận đánh vừa để tiêu hao tiêu diệt một phần lực lượng của địch. để phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. thực hiện các trận đánh lớn. lúng túng trong đối phó. kinh tế rất to lớn. . quyết định. thực hiện CTND rộng khắp trên cả nước. .Tiến hành chiến tranh toàn diện. sẵn sàng đối phó cao khi đất nước có chiến tranh. b. ngoại giao. a.

chỉ đạo toàn dân tiến hành chiến tranh toàn diện. truyền thống. chiến lược đúng đắn để lãnh đạo. để ta giành quyền chủ động trong chiến tranh. + Mặt trận chính trị là hình thức đấu tranh cơ bản của cuộc đấu tranh giai câp. biện pháp đấu tranh. . lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định giành thắng lợi của chiến tranh toàn dân. chính trị. giành thắng lợi càng sớm càng tốt. . cách mạng để tranh thủ sự đồng tình của bạn bè quốc tế. ( Mỗi mặt trận đấu tranh có vị trí quan trọng riêng của nó). phương tiện chiến tranh – Làm cho kẻ thù thiệt hại lớn về sức mạnh quân sự. kinh tế. . . Biện pháp: . Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài – Ra sức thu hẹp không gian.Đòn đánh bằng sức mạnh quân sự sẽ tạo đà cho đòn đánh trên các mặt trận khác thuận lợi. kinh tế – tạo yếu tố thuận lợi để ta kết thúc chiến tranh nhanh chóng triệt để.Đảng vạch ra đường lối sách lược. rút ngắn thời gian của chiến tranh. + Mặt trận ngoại giao là mặt trận ta nêu cao tính chính nghĩa.Tiến hành chiến tranh toàn diện để tạo ra sức mạnh tổng lực để đánh thắng kẻ thù nhưng đòn đánh bằng sức mạnh quân sự mới quyết định thắng lợi của chiến tranh toàn dân. * Lấy đấu tranh quân sự làm chủ yếu. .. Thực hiện đánh địch trên tất cả mọi mặt quân sự.Thắng lợi trên mặt trận quân sự sẽ làm cho kẻ địch thiệt hại lớn về lực lượng.Làm thất bại chiến lược “ DBHB” BLLD của kẻ thù.Vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình thức. c. dẫn đến thua đau trên chiến trường nhanh chóng làm thay đổi lớn cục diện của chiến tranh. 3.Đòn đánh bằng sức mạnh quân sự sẽ làm cho kẻ thù thất bại trong các trận đánh. . tư tưởng tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn nhất cuả cả nước đánh bại chiến tranh tổng lực của địch. + Mặt trận quân sự là hình thức đấu tranh cơ bản giữ vai trò trực tiếp để tiêu hao. . tao yếu tố thế và lực cho chiến tranh. tiêu diệt LL quân sự của địch.Tiến hành chiến tranh toàn diện là phát huy cao nhất sức mạnh của toàn thể dân tộc. . vũ khí trang bị. nhân dân tiến bộ trên thế giới. Văn hoá tư tưởng là mặt trận xung kích tạo nền tảng ý chí. + Mặt trận văn hoá tư tưởng là mặt trận tạo nền tảng chính trị tinh thần và là động lực cho sự phát triển. đấu tranh dân tộc – sức mạnh đấu tranh của đông đảo LL quần chúng nhân dân – Đây là hình thức phương pháp đấu tranh tăng sức mạnh ý chí cho đông đảo quần chúng nhân dân đồng thời đánh vào lòng địch làm tan dã ý chí của kẻ thù. tinh thần sức mạnh để bảo vệ đất nước cho toàn thể nhân dân. tự vệ.Phát huy truyền thống kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng để bảo vệ tổ quốc. văn hoá. + Mặt trận kinh tế là mặt trận quan trọng tạo tiềm lực sức mạnh to lớn của cả dân tộc đáp ứng cho chiến tranh – Đồng thời làm suy yếu sức mạnh kinh tế của kẻ thù.

a. Chiến tranh vừa ác liệt vừa kéo dài vì vậy ta phải tích cực. đảm bảo tích luỹ cho phát triển. vũ khí trang bị mạnh. sản xuất để tạo ra của cải cho kháng chiến và duy trì ổn định đời sống cho nhân dân nuôi sức mạnh cho chiến tranh. chủ động đối phó với kẻ thủ xâm lược ngay từ đầu để giành thắng lợi trong thời gian cần thiết. ( Kéo dài chiến tranh ta sẽ thiệt hại lớn về người và của). ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực luợng ta càng đánh càng mạnh. tiêu hao nhiều người và của cải. 4.Ra sức tạo thời cơ. Nếu chiến tranh xảy ra nhân dân ta phải đối phó với một cuộc chiến tranh rất ác liệt với quy mô lớn ngay từ đầu ( sức mạnh quân sự của kẻ thù) vì vậy sẽ gây thương vong cho con người. nắm vững thời cơ. Vị trí: Đây là quan điểm chỉ đạo kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc – XHCN. có tiềm lực quân sự. . . Kết hợp kháng chiến với xây dựng. kỹ thuật là rất lớn. . a. trong chiến tranh. .Để có sức mạnh đánh thắng kẻ thù chúng ta cần phải có tiềm lực mọi mặt trong đó tiềm lực kinh tế. Nội dung .Điều kiện kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong thời kỳ đổi mới nhưng mọi mặt vẫn là nước trung bình. thực hiện vừa chiến đấu vừa sản xuất. chủ động phát huy mọi nhân tố thuận lợi để phát huy tiềm lực kinh tế của đất nước.Vì vậy ta phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực đủ sức cả về thế và lực để đánh được lâu dài. Cho chiến tranh. dồn lực đánh kiên quyết không cho địch mở rộng không gian chiến tranh. kéo dài thời gian của chiến tranh để kết thúc chiến tranh.biện pháp: .Kẻ thù xâm lược nước ta thường là quân đông. Bồi dưỡng lực lượng của ta. Nội dung – biện pháp. . vị trí: Đây là quan điểm có vị trí quan trọng để chỉ đạo về công tác chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. lấy của địch đánh địch. duy trì được sức mạnh của đất nước lâu dài ta vừa kháng chiến vừa sản xuât. Chiến đấu để đánh thắng kẻ thù. thắng nhanh. kinh tế hơn ta nhiều lần – Dựa vào ưu thế sức mạnh quân sự áp đảo với phương thức tác chiến “Đánh nhanh. vừa chiến đấu vừa sản xuất vì cuộc chiến tranh sẽ ác liệt. vừa kháng chiến vừa xây dựng. b. .Tập trung sức mạnh để dồn sức.Thực hiện tiết kiệm trong xây dựng. tiêu hao cơ sở vật chất. . . giải quyết nhanh” theo thuyết “ Không – bộ – biển” để thực hiện mục đích xâm lược. quân sự rất quan trọng. Muốn duy trì được chiến tranh. b.Phải kết hợp kháng chiến với xây dựng.

yêu chuộng hoà bình trên thế giới phản đối . . Tàn phá dã man gây đau thương chết chóc cho con người.Vị trí: Đây là quan điểm chỉ đạo việc kết hợp nội lực với ngoại lực tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh. phi nhân đạo.Đoàn kết mở rộng quan hệ. 5. Thực hiện đấu tranh quân sự trên chiến trường bằng nhiều trận đánh với những hình thức tác chiến của các LLVT để têu diệt địch. làm cho thế giới hiểu rõ tính chính nghĩa. trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loại. vật chất của .Cuộc chiến tranh xâm lược của địch là tàn bạo và vô nhân đạo sẽ bị nhân dân trên toàn thế giới phản đối.Nội dung – biện pháp: . Vừa đào tạo bồi dưỡng lực lượng cho chiến tranh . tự cường. Tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế. Kết hợp trấn áp kịp thời. a. Nếu chiến tranh xảy ra kẻ thù sẽ kết hợp sức mạnh quân sự để tiến công xâm lược với sử dụng bọn phản động ở trong nước thực hiện chiến tranh tâm lý. kiên quyết với bọn phản loạn ở hậu phương giữ vững ổn định mọi mặt. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. để tiến hành chiến tranh. giữ vững ANCT – TTAXTH. Bảo đảm vừa sản xuất nâng cao đời sống vừa chi viện chiến đấu và chiến đấu thắng lợi – Thực hiện càng đánh càng mạnh.Đất nước ta vẫn còn nghèo. Lợi dụng các tổ chức phản động. b.Kết hợp đấu tranh quân sự trên chiến trường với kịp thời trấn áp hành động phá hoại từ bên trong để bảo vệ hậu phương. 6. tiêu diệt sức mạnh của địch. chi viện giúp đỡ vật chất của quốc tế ít vì vậy vừa xây dựng phát triển tiềm lực cho đất nước vừa triệt để tiết kiệm trong chiến tranh. càng đánh càng thắng – giành thắng lợi triệt để trong chiến tranh. vấn đề tôn giáo. Nội dung – biện pháp: . phát huy tinh thần tự lực. dân tộc để kích động gây rối. bạo loạn – Kết hợp trong ngoài cùng đánh để đạt mục tiêu xâm lược.Hiện nay kẻ thù đang đẩy mạnh chiến lược “ DBHB” BLLĐ để chống phá cách mạng nước ta. Vị trí: Đây là quan điểm chỉ đạo chiến tranh toàn diện vừa đánh địch bên ngoài vừa trấn áp bên trong với bọn phản động làm thất bại âm mưu. Kẻ thù tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược vào một nước có độc lập. . thực hiện lấy của địch để đánh địch. a. chủ quyền dưới bất kỳ nguyên cớ gì cũng là phi nghĩa. Từ đó tranh thủ ủng hộ tinh thần. b. tự vệ của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới kể cả nhân dân nước có quân xâm lược. Vì vậy dứt khoát sẽ được nhân dân tiến bộ. thủ đoạn của địch.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. quan hệ với nhân dân thế giới.Nêu cao tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh BVTQ của dân tộc để quy tụ tập hợp sức mạnh toàn dân vào cuộc chiến tranh.Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị. sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tăng cường mở rộng. chiến tranh gián điệp.

đảo. .Lực lượng CTND là toàn dân đánh giặc. Khái niệm: 3. trọng điểm. giữ vững ổn đinh ANCT – TTANXH vừa đầy đủ các căn cứ chiến đấu. kiên cố ngay từ thời bình. tác chiến của LLVT 3 thứ quân ( DQTV – BĐĐP – BĐCL) làm nòng cốt để hướng dẫn nhân dân tiến hành . nhà nhà đánh giặc. chính trị. Tổ chức thế trân CTND. phù hợp với chiến lược xây dựng và BVTQ.Thế trận CTND được bố trí rộng khắp trên cả nước nhưng phải có trọng tâm. thành phố. trọng điểm: Bố trí lực lượng chiến tranh phải tập trung trên những hướng. văn hoá tư tưởng. đầu tiên ( Biên giới. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CTNDBVTQ. + Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện. thế hiểm của địa hình buộc địch đánh theo cách của ta. 1. Vừa bảo đảm phát triển kinh tế. khcn. 2. ở đâu có nhân dân là có chiến trường. + Lực lượng chiến tranh nhân dân là toàn thể nhân dân. mục tiêu chiến lược quan trọng ( Trung tâm kinh tế. tạo thế trận liên hoàn làng xã đánh giặc. bằng tất cả các loại vũ khí làm cho kẻ thù phải phân tán ra đối phó. địa hình khống chế tạo bàn đạp…). đối ngoại…) tạo sức mạnh tổng hợp to lớn nhất để phát huy sức mạnh CTND. III. + Trọng tâm. đánh phủ đầu. + Thế trận CTND bố trí rộng khắp: Bố trí thế trận là phải biến cả nước là một chiến trường. phối hợp với bộ đội chủ lực. Tạo sức mạnh tổng hợp để tiến hành chiến tranh thắng lợi. liên kết được thế trận làng – nước – thế trận CTND rộng khắp. Trên những địa bàn trọng yếu những nơi dự kiến địch sẽ dồn lực lượng. 2. ở đâu có dân là có người đánh giặc. dùng mưu. 1. 1. bờ biển. tạo ra thế trận liên kết để đánh giặc. + Khu vực phòng thủ phải được xây dựng vững chắc. khoa học công nghệ…). + Khu vực phòng thủ phải phát huy được cách đánh sở trường của DQTV – BĐĐP. văn hoá – xã hội. a. khu công nghiệp. mất quyền chủ động để ta đánh địch bằng sức mạnh của LLVT 3 thứ quân. dàn mỏng ra đối phó. Nội dung: . đánh giặc toàn diện. lấy LLVTND 3 thứ quân làm nòng cốt: + Lực lượng tiến hành chiến tranh là toàn thể nhân dân tham gia đánh giặc. căn cứ hậu cần kĩ thuật để chiến đấu và chi viện cho chiến đấu.nhân dân thế giới – Đặc biệt là nhân dân trong nước của những nước tiến hành và tham gia cuộc chiến tranh.Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân. lúng túng. + Đánh giặc toàn diện trên tất cả các mặt trận ( chính trị. Thế trận CTND là sự tổ chức bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến. đơn vị bạn để đánh liên tục dài ngày. 2. kinh tế. Người người đánh giặc. làm cho địch ra lầy. Đánh giặc mọi lúc mọi nơi. b. có khả năng độc lập tác chiến. Kết hợp hiệp đồng phối hợp với BĐCL để đánh địch liên tục. dài ngày. Kết hợp dùng kế. đánh giặc toàn diện nhưng phải lấy LLVTND.

KÊT LUẬN CTNDBVTQVN – XHCN đã được kế thừa. Để đánh trả kẻ thù có tiềm lực sức mạnh kinh tế. ( CM – CQ – TN – HĐ.Phối hợp chặt chẽ chống địch tiến công từ bên ngoài vào và BLLĐ từ bên trong. bảo vệ vững chắc TQVN – XHCN. LLVTND được xây dựng vững mạnh toàn diện. Kế hoạch chuẩn bị đối phó chiến tranh phải chủ động. nhân dân ta phải tiến hành cuộc chiến tranh toàn diện của CTND – Vẫn phải phát huy nghệ thuật chiến tranh nhân dân “ Lấy ít đánh nhiều. nhân dân và mục tiêu XHCN. giải quyết nhanh” của kẻ thù. Phát huy sức mạnh cao nhất của toàn dân – sức mạnh của các LLVT. chất lượng. Nắm bắt vững chắc quan điểm của Đảng về CTND trong tình hình mới. trên các chiến trường để giành thắng lợi trong chiến tranh. quân sự lớn hơn ta nhiều lần. trong chiến tranh giải phóng của dân tộc ta. Đặc biệt coi trong xây dựng QĐND – CAND ngày càng chất lượng cao. giải quyết nhanh” dứt khoát chúng sẽ cấu kết với kẻ thù trong nước ta để đạt mục đích vì vậy ta phải nâng cao cảnh giác kịp thời ngăn chặn. kiên quyết ngay từ đầu để bảo vệ vững chắc các mục tiêu. nhưng đặc biệt phải xây dựng bản chất chính trị vững vàng. ngoại giao – Kết hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự bằng các trận đánh. đánh kịp thời. hiệp đồng tác chiến tốt). Làm rõ mục đích. Trong tương lai nếu một cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đối với đất nước ta. 3. TQ. có VKTB hiện đại. từ ngay thời bình nhưng phải được quán triệt. đặc điểm của CTNDBVTQ. mang bản chất giai cấp công nhân. Thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc TQVN – XHCN. . giữ nước. lấy nhỏ thắng lớn”. tích cực. 2. khả năng cơ động cao. Thực hiện trận đánh tiêu diệt địch trên chiến trường bằng sức mạnh quân sự để giành thắng lợi trong chiến tranh. Làm thất bại ý đồ “đánh nhanh. Từ khi có Đảng lãnh đạo đã giành được những thắng lợi vang dội: Đó là giải phóng thống nhất đất nước. tính chất. CÂU HỎI ÔN TẬP 1.Kẻ thù tiến công xâm lược nước ta sẽ sử dụng lực lượng quân sự mạnh để thực hiện phương châm “Đánh nhanh. diễn tập thường xuyên – tuyệt đối giữ bí mật.chiến tranh. phổ biến rộng rãi trong toàn thể các tầng lớp nhân dân. . Đây là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc CTNDBVTQ. trình độ tác chiến. Quan điểm của Đảng trong chỉ đạo CTNDBVTQ. + LLVTND được xây dựng vững mạnh toàn diện. Đồng thời kiên quyết triệt để trấn áp kẻ thù bên trong để làm tan dã ý đồ phối hợp tạo sức mạnh của chúng. lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. trong đó lấy chất lượng làm chính. coi trọng cả số lượng. _ Lực lượng toàn dân đánh giặc nhưng phải được tổ chức chặt chẽ thành lực lượng đấu tranh chính trị của đông đảo quàn chúng rộng rãi trên các mặt trận. + Thực hiện CTND là phải biết xây dựng phát triển LLVTND ngày càng vững mạnh. trung thành tuyệt đối với Đảng. Phương án hiệp đồng tác chiến phải được huấn luyện. thắng nhanh. nhất là trên mặt trận binh vận. thắng nhanh. sức mạnh thời đại. phát triển trong quá trình dựng nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful