P. 1
AMONIAC

AMONIAC

|Views: 695|Likes:
Được xuất bản bởihau198

More info:

Published by: hau198 on Nov 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

AMONIAC - MUỐI AMONI II.2.1. Thực hiện chỗi phản ứng sau (ghi đk nếu có).

a) N2 b) NH3 c) NH4NO3
+H2O

NH3 HCl N2

NO NH4Cl NH3
+HCl

NO2 NH3

HNO3 Cu

KNO3 Cu(NO3)2 NH3
+HNO3

(NH4)2SO4
+NaOH

[ Cu(NH3)4 ](OH)2
nung

d) Khí Add(1) A

B

(2)

Khí A (3)

C(4)

D + H2O (5)

II.2.2. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. a) 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khí : N2 ,O2, NH3 ,Cl2 và CO2 . b) Các chất bột đựng trong lọ mất nhãn : NH4Cl ,(NH4)2SO4 ,(NH4)2CO3 ,NH4NO3. c) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch sau: HCl ,NaOH, Na2CO3 , (NH4)2SO4 , CaCl2. d) Chỉ dùng một kim loại nhận biết các dung dịch sau: (NH4)2SO4 ,NH4NO3 , FeSO4 , AlCl3. e) Chỉ dùng một kim loại nhận biết các dung dịch muối sau đây: NH4NO3, (NH4)2SO4 ,K2SO4 . f) Các dung dịch : NH3 , Na2SO4, NH4Cl , (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng. II.2.3. Tinh chế và tách . a) Tinh chế NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm :NH3, NO, SO2 , CO2. b) Tách rời từng chất ra khỏi hỗn hợp sau: • NH3, NO, SO2 . • Ba chất rắn :NaCl ,NH4Cl , MgCl2 . • NH3 ,CO2, N2, H2 . II.2.4. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau đây 0
t

a) ?

+ OH

-

t0 t0 t0

NH3 + ? NH3 + ? ? N2 + ? + ?

b) (NH4)3PO4 c) NH4Cl + NaNO2 d) (NH4)2Cr2O7
t

+ Cr2 O 3 + ?

II.2.5*. Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây. 0 a) NH4NO2 b) ?
t0 t0 t0

?

+

?

N2O + H2O ? + Na2SO4 + H2O CO2 + H2O

c) (NH4)2SO4 d) ?

NH3 +

Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và giải thích II.2.6. Điều chế . Từ các nguyên liệu chính là muối ăn , nước, không khí ,đá vôi.Hãy viết phương trình điều chế clorua vôi , nước Javel, amoniac, amoni nitrat. II.2.7. Cho lượng dư khí NH3 đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,thu được chất rắn A và hỗn hợp khí .Chất A phản ứng vừa đủ với 20 ml dd HCl 1 M.

13. a) Tính khối lượng chất rắn X còn lại. Cho hỗn hợp khí từ tháp tổng hợp NH3 ra đi qua dung dịch H2SO4 loãng thì thể tich của nó giảm 20%. a) Tính thể tích NH3 (đkc) tạo thành? b) tính phần tăm số mol N2 đã phản ứng? II. a) Tính thể tích NH3 sinh ra? b) Xác định hiệu suất phản ứng? II. b) Xác định nồng độ% khối lượng.4 lít hỗn hợp khí (cùng điều kiện to. a) Tính số mol các khí trung bình sau phản ứng ? b) Tính áp suất trong bình sau phản ứng ? II.14. II. nồng độ mol/lít của dung dịch C. Tính % m của hỗn hợp muối ban đầu.B.15.2. Biết tỷ lệ mol N2 đã phản ứng là 10%.2. a) Tính % V hỗn hợp khí sau phản ứng ? b) tính khối lượng muối amoni clorua thu được? II. Nén hỗn hợp gồm 4 lít N2 và 14 lít H2 trong bình phản ứng ở to= 400oC.C .2 lít NH 3(đktc) có xúc tác. a) Khí A cháy trong khí B lấy dư tạo thành hợp chất C. II. Tính % số mol N2 và H2 trong hỗn hợp? II.2. sau phản ứng còn một chất rắn X còn lại.(V các khí đo ở đkc) II. a) Viết phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng xảy ra b) Tính nồng độ mol/lít của mỗi muối trong dd A? II. áp suất của các chất khí trong bình giảm 5% so với áp suất lúc đầu.a) Viết phương trình hóa học của phản ứng? b) Tính thể tích khí nitơ (đkc) được tạo thành sau phản ứng? II.Trong bình phản ứng có chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N2 và 40 mol H2. Tính thành phần % N2 và H2 trong hỗn hợp này..* Một hỗn hợp N2 và H2 lấy vào bình phản ứng có t0 được giữ không dổi.11. b. to được giữ không đổi.* Đun nóng hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13. Khi phản ứng xảy ra và đạt đến trạng thái cân bằng thì hiệu suất phản ứng tổng hợp là 25%.48 lít (đkc) một chất khí bay ra.5M đủ để tác dụng với X.672 l khí Clo (các khí đo ở đktc). Xác định A.17.* Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd A có chứa các ion NH 4+.2 lít khí CO2. Hòa tan toàn bộ khí B vào 73ml H2O với sự có mặt của oxi để tạo thành dung dịch axit C. ion rút gọn.2. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol N2 và 7 mol H2 trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và t o của bình giữ không đổi ở 4500C .8. Áp suất trung bình lúc đầu là 400 atm.p).9.2 mol một hỗn hợp khí. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra và gọi tên A. Biết rằng lúc đầu N2 và H2 lấy đúng tỉ lệ mol 1 : 3.2. • Tính nồng độ mol/lít của dd Al2(SO4)3 ban đầu. Sau thời gian phản ứng.44 lít khí NH3 và 11.2. b) Tính thể tích dung dịch HCl 0.10*.344 l NH3 vào bình chứa 0. Dẫn 1. Khí A được tiếp tục oxi hóa để có khí B.Sau phản ứng thu được 8.NO3-. SO42.65g một kết tủa được tạo ra và đun nóng thì có 4.2. Sau phản ứng thu được 16.2. biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. .12.12 lít NH3 ở đktc tác dụng với 16g CuO nung nóng. Để hòa tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10ml dung dịch NaOH 2M • Viết phương trình phân tử .2. Cho C vào dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng rồi tan khi thêm khí A vào. Oxi hóa hoàn toàn 11. người ta thu được chất khí A.Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Cho dd khí A vào 20 ml dd Al 2(SO4)3 đến dư.2.16. II.2. Có trong 11. có xúc tác. Cho 1.18.

Câu 2. NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các đk coi như có đủ ): A. Cho dung dịch NaOH dư vào 150. D.sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch xanh thẫm . loại khí oxi và tổng hợp aminiac. B.. KOH . Muối nào có đầy đủ tính chất sau đây : a) nung nóng với dung dịch kiềm thì phóng thích 1 chất khí có mùi khai.2. Câu 3. II. KOH . Câu 4. Để loại khí oxi và thu khí nitơ.20. Cl2 . người ta đốt metan trong một thiết bị kín chứa không khí. Hiện nay . CuO . Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1.2.23.24. II. a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn. b) Tác dụng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa trắng.19.0ml dung dịch (NH4)2SO4 1. để sản xuất ammoniac. Trong phản ứng hiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3. b) Tính nồng độ mol/lít của các ion Al3+ . hơi nước và khí metan ( thành phần chính của khí thiên nhiên). NH3 kết hợp với H2O tạo ra các ion NH4+ và OHC. C. PbO. Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hidro và cacbon dioxit.2. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.00M . lọc lấy kết tủa và cho vào 10ml dung dịch NaOH 2M thì tan hết. HCl . Amoniac tan nhiều trong H2O. CuO . . SO42– và của Al2(SO4)3 trong dung dịch. a) Viết phương trình hóa học xảy ra dưới dạng phân tử và ion rút gọn. FeCl3 . Khi tan trong H2O . Nhỏ từ từ dd NH3 đến dư vào dd CuSO4 và lắc đều dd . Trong dd NH3 là một bazơ yếu vì : A. người ta điều chế nitơ và hidro bằng cách chuyển hóa cho xúc tác một hỗn hợp gồm không khí. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành. Cho dung dịch NH3 (dư) vào 20ml dung dịch Al 2(SO4)3. II.có khí nâu đỏ thoát ra .NaOH . Phân tử NH3 là phân tử có cực. D. Có kết tủa xanh lam . Giải thích và viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.9 gam hỗn hợp gồm NH4Cl và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 200cm3 dung dịch NaOH 2M. C.2. HCl . D.dd AlCl3. CuCl2 .II.O2 . B.Quan sát thấy : A. số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hóa ? II. H2SO4 . II. Tính bazơ của NH3 do : A. Trên Nitơ còn cặp e tự do . B.2. HNO3 .21. a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ? b) Tính V khí bay ra. Lúc đầu có kết tủa keo xanh lam . Khi tan trong H2O . b) Tính thể tích khí thu được ( đktc). Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế khi hydro. đun nóng nhẹ . Có dd màu xanh thẫm tạo thành. Cho 23.2.22. Cl2 . chỉ một phần nhỏ các phân tử NH3 kết hợp với ion H+ của H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-. B. FeO .

CaCl2 C. 25% B.Na2CO3 D. NH4Cl B. Cặp chất muối nào tác dụng với d A. 4. Axit D. CaCl2 . thu được hỗn hợp có áp suất giảm 10% so với ban đầu (cùng đk) .Hiệu suất phản ứng là A. Câu 6.50% C.75% D. Cho cân bằng hóa học : học không bị chuyển dịch khi.Số dd phản ứng được với Cu(OH)2 là: A. AgNO3 D. MgCl2 Câu 7.Cân bằng hóa C. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được: A. (NH4)2CO3 B. A. D. HCl . NH3 tan được nhiều trong H2O . NH4NO2 t0 t0 t0 t0 NH3 + HCl NH3 + H20 + CO2 NH3 + HNO3 N2 + 2 H2O Câu 17. 2.B lần lượt là các chất : A. Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M . B. AlCl3.60% . NH4HCO3 C.C. AgNO3 . CuSO4 . FeCl3 . Câu 5. H2SO4 đ C. Ba(NO3)2 . 2 chất C. Muối được ứng dụng làm bột nổi trong thực phẩm : A. NaOH rắn Câu 12.Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 . Chất nào sau đây làm khô khí NH3 A. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng? A. 3 D. CuO bột D. 1 B. NaCl .Đun nóng nhẹ . N2 . NH3 tác dụng với H2O tạo NH4OH . AlCl3. NH4Cl Câu 11. Cho sơ đồ: NH4)2SO4 B. Thay đổi p của hệ B.NH3 . Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch : A.t0 4 NO +6 H2O là B. Na2SO4 . thu được thể tích khí thoát ra (đkc) A. Thay đổi t0 d NH3 dư đều thu được kết tủa? B.112 lít +B NH4NO3 D. Zn(NO3)2 C. Vai trò của NH3 trong phản ứng 4 NH3 + 5 O2 A.48 lít Trong sơ đồ A . BaCl2 . 3 chất D. N2 .Nếu thêm vào dd NaOH dư rồi thên tiếp NH3 dư sẽ thu được kết tủa chứa A. 1 chất B. AgNO3 Câu 14. FeSO4 N2 (khí) +3 H2 (k) 2 NH3 (K) . ZnCl2 . HCl C.1.24 lít Câu 13. HCl . HNO3 C. K2SO4 D. Thực hiện phản ứng giữa N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:4) trong bình kín có xúc tác . HCl . Bazơ C. AlCl3 . NaOH(đặc) . CuCl2 . 2 C. NH4Cl B. Cho các dd : HCl . 4 chất Câu 10. FeCl3 D. KNO3 . HCl . Chất oxi hóa Câu 16. NH4Cl.Chất khử xt. NH4HCO3 C. 0. Thay đổi nồng độ N2 Câu 8. N2 Câu 15. Dung dịch chứa 4 muối: CuCl2 . P2O5 B. 4 Câu 9. KCl. HNO3 B.NH4Cl D. NH4NO3 D. Thêm chất xúc tác Fe D. AgNO3.12 lít +A NH4Cl C.

% V của hỗn hợp là: A. Al2O3. %VH2 :70% D. Giấy quỳ không chuyển màu. CO2 B. Câu 22. Phát biểu này A. Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc.khói màu vàng. Cho các phản ứng sau : H2S + O2 dư NH3 + O2 NH4HCO3 + HClloãng Khí X + H2O 8500C.75M . D. C. người ta sử dụng chất xúc tác là : .4 Câu 27. Câu 26. B. CuO. N2 . 1M .N2H4 C.3 D.Al(NO3)3 2+ C.75M B. %VH2 : 60% Khí Y + H2O Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X . %VN2 : 30% . 0. 0.khói màu nâu. Cả hai ý đều sai. Giấy quỳ mất màu. B. Có ý 1 đúng. NH3 D.1 B. Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là : A. 0. Cho các oxit : Li2O. SO3 . liên kết giữa các phân tử NH3 và Cu A. Cho vào dd này 100ml dd H2SO4 1M . Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo. 2M. B.khói màu tím.Có ý 1 sai.Y . Từ NH3 điều chế được hiđrazin có công thức phân tử là : A. 0.Liên kết cộng hoá trị. %VN2 : 40% . D. ý 2 sai. SO2 .Nồng độ mol/lít của các ion NH4+ .5M . SO3 . NO .C6H5NH2 Câu 28.5M C. Câu 23. 0.Câu 18. học sinh quan sát thấy hiện tượng : NH3 tự bốc cháy (ý 1) tạo ra khói trắng (ý 2). NH4OH B. C. Hòa tan 4. 0.48 l NH3 (đkc) vào lượng nước vừa đủ 100 ml dung dịch.Cả A. %VH2 : 80% Câu 20. N2 . CO2 Câu 21. PbO. FeO.Liên kết ion. Trong phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2.5M .và muối amoni sunfat là : A. Có bao nhiêu oxit bị khí NH3 khử ở nhiệt độ cao ? A. NO . 1M . Giấy quỳ chuyển sang màu xanh. NH3 C. B. là: Câu 25. 0. ý 2 đúng. Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối hơi so với không khí bằng 0.Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ. %VH2 :75% B. Khi nhỏ dung dịch amoniac (dư) vào dung dịch muối nào sau đây thì thấy xuất hiện kết tủa ? A.5M Câu 19. NH2OH D. C.Cu(NO3)3 D.AgNO3 B. SO2 . %VN2 :20% . 2M D.Pt C.293 . B và C 2+ Câu 24.2 C.0. Trong ion phức [Cu(NH3)4] .Cả hai ý đều đúng.khói màu trắng. MgO.Z thu được lần lượt là A. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện A.SO42. D.5M .5M .Liên kết cho – nhận. D. %VN2 :25% .Liên kết kim loại. C.

2 lít H2 B.nhôm B.4 lít H2 D. C. Câu 31: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ va bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 17. [Cu(NH3)4]SO4 D. 44.sắt C. [Cu(NH3)4]Cl2 Câu 30. tăng áp suất và giảm nhiệt độ.4 lít H2. D. giảm áp suất và giảm nhiệt độ.8 lít N2 và 67. 22.platin D. Muốn cân bằng phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải. tăng áp suất và tăng nhiệt độ. 44.A. A. [Cu(NH3)4]2+ C. Cu(OH)2 B. Các thể tích khí được đo ở đktc.8 lít N2 và 134. C.4 lít N2 và 134.0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%. giảm áp suất và tăng nhiệt độ. PHÂN BÓN HÓA HỌC .2 lít H2. cần phải đồng thời: A.4 lít N2 và 67. Khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sản phẩm có màu xanh thẫm là màu của chất nào sau đây : A. B. 22.niken Câu 29.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->