P. 1
Tap Huan Chan Nuoi

Tap Huan Chan Nuoi

|Views: 2,698|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Mai

More info:

Published by: Nguyen Mai on Nov 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • KỸ THUẬT NUÔI LỢN NÁI TRONG NÔNG HỘ
 • 1.1. Một số giống lợn nội và lợn lai để nuôi nái
 • 2, Lợn ỉ
 • 3, Lợn Lang Hồng
 • 4, Lợn Mường Khương
 • 5, Lợn Ba Xuyên
 • 6, Lợn Thuộc Nhiêu
 • 7, Lợn trắng Phú Khánh
 • 8, Lợn lai F1
 • 1.2 Lợn nái móng cái
 • 1.2.1. Chọn giống
 • 1.2.2. Một số đắc điểm của lợn nái móng cái
 • 1.2.3. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn cái hậu bị
 • 1.2.4, Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn nái chửa
 • 1.2.5. Kỹ thuật nuôi lợn nái đẻ và lợn con theo mẹ
 • 1.2.6. Nuôi dưỡng lợn con giai đoạn theo mẹ và sau cai sữa
 • 1.2.7. Một số bệnh thường gặp ở lợn mẹ sau khi đẻ và lợn con
 • 1.2.8 Tính toán hiệu quả kinh tế
 • 2.1 Kỹ thuật nuôi gà 2.1.1 Giống gà và kỹ thuật chọn giống gà
 • 2.1.2 thức ăn và dinh dưỡng gà thả vườn
 • 2.1.3 Nuôi chăm sóc gà thả vườn
 • 2.2.2. Kĩ thuật chọn vịt ngan giống
 • 2.2.3: Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vịt , ngan
 • 2.2.4. Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vịt, ngan sinh sản
 • 2.2.5 Công tác vệ sinh phòng bệnh cho ngan vịt
 • Chủ đề 3: KỸ THUẬT NUÔI LỢN THỊT TRONG NÔNG HỘ
 • 3.1. Các giống lợn nông dân thường nuôi
 • 3.2. Chọn giống
 • 3.3. Chuồng trại
 • 3.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc
 • 3.4.1. Thức ăn cho lợn:
 • 3.4.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng
 • 3.4.5. Chế biến thức ăn
 • 3.4.6. Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn
 • 3.4.6. Tính lỗ lãi trong chăn nuôi lợn thịt
 • Chủ đề 4: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ SỮA, DÊ THỊT
 • 4.1. Vai trò và ý nghĩa chăn nuôi dê ở gia đình
 • 4.2. Kỹ thuật chăn nuôi dê sữa, thịt
 • 4.2.1 Giới thiệu về các giống dê sữa, thịt, hiện có ở Việt Nam
 • 4.2.2 Kỹ thuật chọn giống và phối giống 4.2.2.1 Chọn giống cái
 • 4.3. Thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng
 • 4.3.1. Các loại thức ăn cho dê
 • 4.3.2 Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng
 • 4.4. Kỹ thuật xem răng tính tuổi
 • 4.5. Kỹ thuật cắt, khử sừng dê
 • 4.6. Kỹ thuật bắt giữ dê
 • 4.7. Kỹ thuật cắt móng chân dê
 • 4.8 Kỹ thuật làm chuồng
 • 4.8.1 Nguyên tắc làm chuồng dê
 • 4.8.2 Kỹ thuật làm chuồng trại
 • 4.9.2. Những bệnh ký sinh trùng
 • 4.9.3. Các bệnh do dinh dưỡng và tiêu hoá
 • 4.9.4 Cách tiêm và cho dê uống thuốc
 • Chủ đề 5 : PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ
 • 5.1. Đặt vấn đề
 • 5. 2. Giống bò Việt Nam
 • 5.2.1. Đặc điểm của một số giống bò:
 • 5. 2.2. Năng suất của một số giống bò Việt Nam
 • 5.3. Khả năng sinh trưởng
 • 5.3.1. Khái niệm về sinh trưởng và cơ sở di truyền của sinh trưởng
 • 5.3.2. Đặc điểm sinh trưởng
 • 5.3.3 Đặc điểm trong giái đoạn sinh trưởng:
 • 5.4 Kỹ thuật nuôi bò thịt
 • 5.4.1. Kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản
 • 5.4.2. Kỹ thuật nuôi bê thịt
 • 5.4.3 Sinh truởng và khả năng phục hồi sinh trưởng
 • 5.5. Thành phần của sữa bò
 • + Khác nhau theo loài, giống

CACERP

Ministry of Planning and Investment

Capacity Building for Central Region Poverty Reduction TA Project 3772 VIE

Asian Development Bank

Level 4, MPI Project Building, 2 Hoang Van Thu St, Hanoi, Vietnam. Tel./fax (84-4) 7341 311, tel. 7341 310, email tcnlmt@hn.vnn.vn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

Biên soạn: Nguyễn Bá Mùi, Tôn Thất Sơn, Lương Tất Nhợ, Nguyễn Thị Mùi Bổ sung: TS. Vũ Văn Liết

Hà Nội -Tháng 12 năm 2003

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

1

Mục Lục
Chủ đề 1 ................................................................................................................................... 3 KỸ THUẬT NUÔI LỢN NÁI TRONG NÔNG HỘ ............................................................... 3 1.1. Một số giống lợn nội và lợn lai để nuôi nái ........................................................ 3 1, Lợn Móng Cái .............................................................................................................. 3 2, Lợn ỉ...............................................................................................................................4 3, Lợn Lang Hồng ............................................................................................................ 4 4, Lợn Mường Khương................................................................................................... 4 5, Lợn Ba Xuyên .............................................................................................................. 4 6, Lợn Thuộc Nhiêu......................................................................................................... 4 7, Lợn trắng Phú Khánh.................................................................................................. 5 8, Lợn lai F1...................................................................................................................... 5 1.2 Lợn nái móng cái ........................................................................................................ 5 1.2.1. Chọn giống............................................................................................................. 5 1.2.2. Một số đắc điểm của lợn nái móng cái ............................................................. 6 1.2.3. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn cái hậu bị ................................................. 8 1.2.4, Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn nái chửa ................................................................... 10 1.2.5. Kỹ thuật nuôi lợn nái đẻ và lợn con theo mẹ.................................................. 12 1.2.6. Nuôi dưỡng lợn con giai đoạn theo mẹ và sau cai sữa ............................... 14 1.2.7. Một số bệnh thường gặp ở lợn mẹ sau khi đẻ và lợn con........................... 14 1.2.8 Tính toán hiệu quả kinh tế.................................................................................. 17 Chủ đề 2 ................................................................................................................................. 17 BÀI GIẢNG KĨ THUẬT CHĂN NUÔI GIA CẦM ............................................................... 17 2.1 Kỹ thuật nuôi gà ........................................................................................................ 17 2.1.1 Giống gà và kỹ thuật chọn giống gà ................................................................ 17 2.1.2 thức ăn và dinh dưỡng gà thả vườn................................................................. 21 2.1.3 Nuôi chăm sóc gà thả vườn.............................................................................. 26 2.2 Kỹ thuật nuôi ngan và vịt..................................................................................... 30 2.2.1. Các giống ngan, vịt hiện đang nuôi phổ biến ở Việt nam . .......................... 30 2.2.2. Kĩ thuật chọn vịt ngan giống ............................................................................. 33 2.2.3: Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vịt , ngan ....................................................... 35 2.2.4. Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vịt, ngan sinh sản ........................................ 37 2.2.5 Công tác vệ sinh phòng bệnh cho ngan vịt ..................................................... 39 Chủ đề 3: KỸ THUẬT NUÔI LỢN THỊT TRONG NÔNG HỘ........................................ 42 3.1. Các giống lợn nông dân thường nuôi .............................................................. 42 3.2. Chọn giống ................................................................................................................ 42 3.3. Chuồng trại ................................................................................................................ 43 3.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc...................................................................... 43 3.4.1. Thức ăn cho lợn:................................................................................................. 43 3.4.2. Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp............................................................................. 43 3.4.4. Kỹ thuật nuôi dưỡng........................................................................................... 45 3.4.5. Chế biến thức ăn ................................................................................................ 46 3.4.6. Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn ................................................ 47 3.4.6. Tính lỗ lãi trong chăn nuôi lợn thịt................................................................... 51 Chủ đề 4: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ SỮA, DÊ THỊT ................................................ 52 4.1. Vai trò và ý nghĩa chăn nuôi dê ở gia đình ...................................................... 52 4.2. Kỹ thuật chăn nuôi dê sữa, thịt........................................................................... 52 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 2

4.2.1 Giới thiệu về các giống dê sữa, thịt, hiện có ở Việt Nam.............................. 52 4.2.2 Kỹ thuật chọn giống và phối giống.................................................................... 54 4.3. Thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng......................................................................... 57 4.3.1. Các loại thức ăn cho dê..................................................................................... 57 4.3.2 Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng ......................................................................... 58 4.4. Kỹ thuật xem răng tính tuổi ................................................................................. 63 4.5. Kỹ thuật cắt, khử sừng dê..................................................................................... 63 4.6. Kỹ thuật bắt giữ dê .................................................................................................. 64 4.7. Kỹ thuật cắt móng chân dê ................................................................................... 64 4.8 Kỹ thuật làm chuồng ................................................................................................ 64 4.8.1 Nguyên tắc làm chuồng dê................................................................................. 64 4.8.2 Kỹ thuật làm chuồng trại ..................................................................................... 65 4.9. Bệnh và phòng bệnh cho dê................................................................................ 67 4.9.1 Những bệnh gây nên do vi rút và vi khuẩn...................................................... 67 4.9.2. Những bệnh ký sinh trùng ................................................................................. 69 4.9.3. Các bệnh do dinh dưỡng và tiêu hoá.............................................................. 71 4.9.4 Cách tiêm và cho dê uống thuốc....................................................................... 72 Chủ đề 5 : PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ....................................................................... 73 5.1. Đặt vấn đề .................................................................................................................. 73 5. 2. Giống bò Việt Nam ................................................................................................. 73 5.2.1. Đặc điểm của một số giống bò:........................................................................ 73 Bò Phú Yên............................................................................................................................. 74 5. 2.2. Năng suất của một số giống bò Việt Nam ..................................................... 74 5.3. Khả năng sinh trưởng ............................................................................................ 75 5.3.1. Khái niệm về sinh trưởng và cơ sở di truyền của sinh trưởng.................... 75 5.3.2. Đặc điểm sinh trưởng ........................................................................................ 75 5.3.3 Đặc điểm trong giái đoạn sinh trưởng:............................................................. 75 5.4 Kỹ thuật nuôi bò thịt................................................................................................. 77 5.4.1. Kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản............................................................................ 77 5.4.2. Kỹ thuật nuôi bê thịt............................................................................................ 78 Bảng 2. Tăng trọng bê thịt lai........................................................................................... 78 5.4.3 Sinh truởng và khả năng phục hồi sinh trưởng .............................................. 78 5.5. Thành phần của sữa bò ......................................................................................... 79 + Khác nhau theo loài, giống ........................................................................................... 79

Chủ đề 1 KỸ THUẬT NUÔI LỢN NÁI TRONG NÔNG HỘ

1.1. Một số giống lợn nội và lợn lai để nuôi nái
1, Lợn Móng Cái Có nguồn gốc ở huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lợn Móng Cái có đặc điểm ngoại hình là đầu đen, giữa trán có một đốm trắng hình tam giác hoặc hình thoi. Mõm trắng, bụng

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

3

và bốn chân trắng. Phần trắng này có nối nhau bằng một vành trắng vắt qua vai, làm cho phần đen còn lại trên lưng và mông có hình dáng như cái yên ngựa. Nhược điểm là lưng võng, bụng sệ. Lợn Móng Cái mắn đẻ (2 lứa/năm), đẻ nhiều con (10-16 con/lứa), khéo nuôi con, lợn cái có 12-14 vú. Lợn phàm ăn, chịu đựng kham khổ tốt. Lúc 4-5 tháng tuổi nặng 30-35 kg, 6-7 tháng tuổi: 45-50 kg, 12 tháng tuổi: 60-65 kg. * Ưu điểm của lợn Móng Cái: + Thích hợp với điều kiện nhiều vùng sinh thái chăn nuôi + ăn được nhiều loại thức ăn, kể cả các loại thức ưn dư thừa + Có khả năng chịu đựng kham khổ, sức chống bệnh cao

2, Lợn ỉ Tầm vóc nhỏ hơn Móng Cái, toàn thân màu đen, mặt ngắn, trán có nhiều nếp nhăn, chân ngắn, mõn ngắn. Lưng võng, bụng sệ, chân yếu. Khối lượng cơ thể lúc 8 tháng tuổi đạt trung bình 35 kg, 10 tháng tuổi nựng 45 kg. Lợn ỉ thành thục sớm, động dục lần đầu lúc 100 ngày tuổi, có 8 - 10 vú, đẻ 8 - 10 con/lứa. * Ưu điểm của lợn ỉ: + Thành thục sớm, chịu đựng kham khổ, dễ thích nghi với nhiều vùng sinh thái + Nuôi con khéo, mắn đẻ 3, Lợn Lang Hồng Lợn Lang Hồng là giống lợn địa phương ở Bắc Ninh, có pha máu cuả lợn Móng Cái Lợn có màu lông da đen trắng không ổn định, tầm vóc nhỏ Lợn cái có từ 10 - 12 vú, đẻ 10 -12 con /lứa. Số lứa /nái/năm: 1,6 - 1,8. Lợn con 2 tháng tuổi đạt từ 5,5 - 6,0 kg/con

4, Lợn Mường Khương
Có nguồn gốc ở Mường Khương, huyện Bát sát, tỉnh Lào Cai Lông đen tuyền, có con có đốm trắng ở trán và 4 chân, có khúc đuôi tai to rũ che kín hai mắt, tầm vóc trung bình, mình lép Lợn thành thục muộn hơn so với giống Móng Cái, ỉ, Lang Hồng. Số con đẻ ra 8 - 10 con/lứa. Lợn con 2 tháng tuổi đạt 6,0 - 6,5 kg/con.

5, Lợn Ba Xuyên
Là giống lai giữa lợn Bồ Xụ và lợn Becsia. Lợn được nuôi nhiều ở tỉnh Cần Thơ, Minh Hải, Sóc Trăng Lợn có màu lông khoang trắng đen, phân bố không đều trên thân, tầm vóc trung bình, độ trường mình vừa, mõn ngắn Lợn nái đẻ 8 - 10 con/lứa

6, Lợn Thuộc Nhiêu
Là lợn lai giữa giống lợn trắng Bồ Xụ với lợn Yoocsia ở vùng Thuộc Nhiêu, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Giống lợn này được nuôi phổ biến ở vùng nước ngọt thuộc đồng bằng sông Cửu long. Màu lông trắng tuyền, có đốm đen nhỏ ở mắt, mình ngắn, tai hơi nhô về phía trước, tầm vóc trung bình Mắn đẻ, lợn nái đẻ 10 - 12 con/lứa

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

4

Các thời điểm tiến hành chọn lợn cái hậu bị Lợn cái hậu bị có thể chọn qua 2 lần. .0 .Con giống phải điển hình cho giống. nuôi con khéo. cổ dài vừa phải.60 kg Đối với lợn giống là lợn lai F1 (đực ngoại x nái nội). đuôi to. đẻ nhiều con. con lai 2 tháng tuổi đạt trung bình từ 11 . mõm bẹ. Lợn con 50 ngày tuổi đạt 7. phổ biến vào các độ tuổi sau: lần thứ nhất. Thông thường chọn những con từ lứa đẻ thứ 3 đến lứa thứ 6 là tốt nhất. tỷ lệ thịt nạc cao hơn giống nội và cho hiệu quả kinh tế cao. tức là cái hậu bị có bố là đực giống ngoại và có mẹ là giống lợn nội thì giai đoạn hậu bị là từ 10 .Tính phàm ăn. Lợn trắng Phú Khánh Được hình thành trên nền chính là giống lợn cỏ địa phương với sự pha máu của một số giống ngoại như Yoocsia. bụng to không sệ Số con đẻ 10 . da mịn bóng. mõm bẹ. đầu nhỏ. .Đầu và cổ: đầu to vừa phải. nếu không có hình yên ngựa chứng tỏ con giống đã bị pha tạp. * Yêu cầu về ngoại hình: . khoảng cách giữa hai chi sau rộng. lợn Lang Hồng.6 . Toàn thân màu trắng. . sườn sâu. ngực nở. đầy đặn.11 con/lứa. lần thứ hai chọn vào thời điểm trước khi phối giống 2.4 -1. Ví dụ: muốn chọn con giống Móng Cái chuẩn phải chọn những con có hình "yên ngựa ở trên lưng".3 tháng. lợn Ba Xuyên.5 kg 8. Yêu cầu về nguồn gốc Chọn lợn cái là con của cắp bố mẹ cao sản (lợn mẹ đẻ sai. Chọn lợn cái từ những con mẹ mắn đẻ. khó nuôi. móng khít. lợn địa phương khác) và lợn bố ngoại (Đại bạch.3 tháng tuổi Phải biết rõ lai lịch của con giống. tốt sữa. 4 chân chắc chắn.Tìm những con hay ăn. lợn Mường Khương là giai đoạn từ 6 .7.12 kg đến 80 .8 kg đến 50 . Con lai thường có màu lông trắng hoặc lang trắng đen (màu lông theo bố).Đặc điểm về giống phải biểu hiện rõ ràng. là con cuả cặp bố mẹ có năng suất cao. chọn ở độ tuổi 2 .85 kg. ỉ. . . Chọn những con da mỏng. Lợn ỉ. không lấy những con béo sớm.9 . Landrat). bụng gọn. đẻ trung bình từ 10 . có năng suất cao hơn. . Chọn giống * Khái niệm lợn cái hậu bi: Lợn cái hậu bị được tính từ khi chọn giống gây hậu bị (2 . Đối với lợn Móng Cái.2 Lợn nái móng cái 1. lông thưa. lông thưa. ngực sâu.1 Chọn lần 1: lúc 2 .Bốn chân: móng rộng.11 con/lứa. số lứa đẻ/nái/năm: 1.0. chân đi vòng kiềng hay hình chữ bát . Lợn lai F1 Là con lai giữa lợn mẹ nội (Móng Cái.1. đùi sau phát triển tốt. nuôi con khéo. ngực sâu rộng.3 tháng tuổi) đến ngày phối giống lần đầu tiên. Duroc hình thành nên nhóm lợn lai có màu trắng.Không chọn những con có các khuyết tật như: úng rốn. mắn đẻ. gốc đuôi to.2. Số lứa/nái/năm: 1.7. 2.Lưng rộng. dài ít võng. Yoocsai. nếu được đầu tư tốt thì lớn nhanh. lợn bố phối với lợn cái đạt tỷ lệ có thai cao). đi lại tự nhiên. Nếu chọn lợn cái hậu bị gây nái. 1. Lợn nái lai F1 mắn đẻ. lưng thẳng. rồi sau đó phối với đực thuần để bán cái hậu bị thì phải biết rất cụ thể về lai lịch của bố và mẹ.2. hiền lành train_extension_crop_manual_husbandry_VN 5 . cơ thể phát triển chắc khoẻ. tai đứng. 1.12 kg. .Vai rộng.

kèm theo là sự rụng trứng được lặp đi lặp lại nhiều lần.9 tháng train_extension_crop_manual_husbandry_VN 6 . hiện tượng này xảy ra theo một chu kỳ và được gọi là chu kỳ tính.10 tháng. Khi gia súc đã thành thục về tính thì cứ sau một khoảng thời gian nhất định trong cơ thể gia súc và nhất là cơ quan sinh dục của con cái có những biến động khác nhau. Ngoài ra nó còn xuất hiện các đặc điểm sinh dục phụ và có phản xạ về tính. lúc này cơ quan sinh dục như buồng trứng. Nếu là lợn i. nái lai F1 thì số vú phải từ 12 trở lên.Nếu lợn cái bị đau móng. tuy các cơ quan sinh dục đã phát triển hoàn chỉnh và có khả năng giao phối nhưng thể vóc chưa phát triển đầy đủ. con yếu ảnh hưởng đến tầm vóc và sức khoẻ cũng như thời gian sử dụng của con giống sau này.Chọn âm hộ: loại những lợn cái có âm hộ quá bé so với đặc điểm của giống hoặc bị dị tật 1. mùa vụ…Lợn nội tuổi thành thục về tính sớm hơn lợn ngoại. Ba Xuyên. Thuộc Nhiêu thành thục muộn hơn. không ăn hoặc phá phách nên ảnh hưởng đến sinh trưởng. ví dụ sau 9 tháng không động dục. khoảng cách giữa các vú đều .2. lợn Móng Cái đạt 55 .Kiểm tra chất lượng vú: nhất định phải loại thải những lợn cái hậu bị có số vú không đạt yêu cầu (vú kẹ núm vú không lộ rõ. Lang Hồng. Ví dụ lợn nội là 4 . Chu kỳ tính trung bình của lợn nái là 21 ngày (biến động từ 18 -24 ngày) tuỳ thuộc vào từng giống lợn Trong chu kỳ tính con vật có những biểu hiện khác nhau theo từng giai đoạn: trước động dục. phân bố không đều) . Sẽ loại những lợn cái động dục quá muộn.2 Chọn lần 2: trước khi đưa vào phối giống Lần này chọn căn cứ vào : * Khả năng sinh trưởng: loại bỏ những cái chậm lớn. các cơ quan sinh dục ngòai cũng thay đổi về màu sắc. vú tịt). Lang Hồng. . lợn lai F1 (MCxĐB) đạt 75 . mùa vụ và sự điều hoà của thần kinh thể dịch. khí hậu. kích thước và xuất hiện dịch nhày… (âm hộ sưng đỏ. Thông thường tuổi thành thục về tính của gia súc sớm hơn tuổi thành thục về thể vóc. . có dịch nhày chảy ra. Lợn mẹ sinh trưởng phát triển kém có liên quan tới khả năng sinh trưởng của đàn con sau này. chưa dự trữ đủ dinh dưỡng để mang thai do vậy không nên cho phối giống. tuyến sữa… phát triển hoàn chỉnh để đảm bảo cho quá trình sinh sản. giới tính. i thành thục sớm.80 kg). dinh dưỡng. âm đạo.2. Một số đắc điểm của lợn nái móng cái 1. các giống lợn như Mường Khương. Vú kẹ là vú không có khả năng tiết sữa.Vú: tuỳ thuộc vào giống nếu là giống Móng Cái. .8 tháng tuổi ở các giống lợn khác nhau là khác nhau vì vậy ta cần căn cứ vào đặc điểm của từng giống để đánh giá khả năng sinhh trưởng phát triển của lợn. Lợn nái đau chân dễ bị đè chết con. phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống. sinh sản khác nhau. ở mỗi giai đoạn này con vật cũng có những biểu hiện về sinh lý.. lợn Mường Khương thì số vú phải có từ 10 trở lên Không chọn những con có vú kẹ (vú lép. Tuổi thành thục về thể vóc của lợn nái thường từ 7 . Sự thành thục về tính và thể vóc Hoạt động sinh lý sinh dục cuả lợn nái được tính từ lúc nó bắt đầu thành thục về tính.Căn cứ vào diễn biến động dục của lợn cái. lợn ngoại là 8 . khối lượng cần đạt được ở 7 . sau động dục và yên tĩnh. Nhưng nếu phối giống cho lợn nái quá muộn thì không những lãng phí thức ăn mà trong những kỳ động dục lợn ít ăn. Người ta thấy rằng thời gian thành thục về tính của lợn cái không phải là một hằng số mà nó biến động phụ thuộc vào giống. Ví dụ: lúc 8 tháng tuổi.Âm hộ: chọn những con có âm hộ phát triển bình thường. Tuổi thành thục về tính của gia súc khác nhau. không có dị tật 2. kêu rống). Chọn lợn có đầu vú lộ rõ (núm vú dài). Nếu cho phối giống quá sớm lợn con đẻ ra không nhiều. Thuộc Nhiêu. nhất là vào những ngày đầu mới sinh khi lợn con còn yếu.5 tháng. tử cung..60 kg. động dục. dinh dưỡng. Khi lợn cái mới thành thục về tính. chân yếu thì loại thải. Cái giống lợn nội như Móng Cái. kèm theo bỏ ăn. lợn Ba Xuyên.

Số lượng trứng rụng tuỳ thuộc vào giống.8 . Dưới tác dụng của hormon FSH của tuyến yên. 1/4 số con sinh ra có màu lông đen. Các nguyên nhân chủ yếu làm lợn con chết trong giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa là: train_extension_crop_manual_husbandry_VN 7 . muốn có quá trình rụng trứng và thụ thai phải xảy ra sự hình thành các tế bào trứng. ngoài ra còn phụ thuộc vào điêù kiện dinh dưỡng. Số trứng rụng trong một chu kỳ động dục lần đầu tiên là 11.10 giờ. 3. thời gian động dục của nái ngoại thuần kéo dài 5 .5 ngày. sự chênh lệch đó có thể do một số trứng rụng nhưng không được thụ tinh và một số trứng được thụ tinh nhưng không phát triển thành hợp tử. tế bào hạt xung quanh bao noãn phân chia nhiều. trung bình là 15 . trứng được rơi ra khỏi buồng trứng gọi là sự rụng trứng. Trong thực tế mỗi lần lợn nái đẻ trên dưới 10 con. thiếu viatmin A lợn nái sảy thai hoặc đẻ non. và nó kéo dài trong vòng 15 ngày sau giao phối. Tỷ lệ chết phôi và tỷ lệ chết thai Tỷ lệ chết phôi và chết thai nói chung từ lúc thụ tinh đến lúc đẻ chiếm 30 . Nếu khẩu phần thiếu protein sẽ làm giảm số trứng rụng. LH của tuyến yên tăng tiết có tác dụng hoạt hoá enzym phân giải protein làm vách tế bào bao noãn mỏng ra và vỡ.7 trứng.40% và gần 1/3 số đó rơi vào giai đoạn đầu của kỳ có chửa.7 ngày nhưng thời gian chịu đực chỉ khoảng 2. anh rhưởng của con đực sẽ làm tăng tỷ lệ thụ thai. Số lượng trứng rụng sau một chu kỳ động dục là giới hạn cao nhất của số con đẻ ra trong một lứa. ở nái trưởng thành là 21. Thụ tinh Thụ tinh là quá trình đồng hoá giữa trứng (n NST) và tinh trùng (n NST) để tạo thành hợp tử (2n NST) có bản chất hoàn toàn mới và có khả năng phân chia nguyên nhiễm liên tiếp để tạo thành phôi. Mỗi lần trứng rụng kéo dài từ 6 . Để đánh giá khả năng sinh sản cảu lợn nái người ta dùng chỉ tiêu: số lợn con cai sữa/nái/năm. thời gian chịu đực 2 ngày. phối giống trong thời gian chịu đực đạt kết quả cao nhất. Khi mổ lợn nái vào thời kỳ chửa để nghiên cứu thấy trong tử cung của lợn có 12 thai bình thường và 11 thai khác đang ở các giai đoạn teo khác nhau. Do số trứng rụng ở chu kỳ 1 ít. Nhiệt độ cao trong không khí ức chế hoạt động động dục. Sự thụ tinh phụ thuộc chủ yếu vào thời điểm phối giống. Nếu thiếu trầm trọng vitamin và khoáng có thể gây chết toàn phôi. Lượng dịch nhiều làm thể tích bao noãn tăng và nổi lên trên bề mặt buồng trứng.13 ngày sau khi phối là giai đoạn khủng hoảng của sự phát triển vì phần lớn các trường hợp chết phôi diễn ra trong giai đoạn này. kết quả 3/4 số con sinh ra có màu lông trứng. Thụ tinh nhân tạo có thể làm giảm tỷ lệ thụ thai do kỹ thuật phối giống không tốt. 4. Số lượng trứng rụng chịu ảnh hưởng của giao phối cận huyết. Số trứng rụng Trong quá trình hoạt động sinh sản của gia súc.20. Hiệu quả sinh sản kém nhất vào các tháng có nhiệt độ cao và thời gian chiếu sáng giảm. làm khối lượng bao noãn tăng lên. nồng độ hormon FSH và LH. đó là các noãn chín có dường kính từ 0. Nhiệt độ không khí cao cũng làm lợn chậm động dục trở lại. vì vậy số con sơ sinh trong ổ chính là tính trạng năng suất rất quan trọng để quyết định năng suất của lợn nái. nên ở lợn thường cho phối giống ở chu kỳ 2 hoặc 3.1. Khi phối giống trực tiếp. tuổi. Thời gian động dục của lợn nái nội là 3 ngày.1.2. sự thành thục và rụng trứng. Sự lựa chọn của trứng trong quá trình thụ tinh: trứng luôn chọn tinh trùng có quan hệ xa với trứng và chọ những tinh trùng khoẻ mạnh Ví dụ: trộn tinh dịch của đực Móng Cái với tinh dịch của đực ngoại trắng (50/50). đồng thời LH kích thích tế bào hạt tiết ra Estrogen và dịch. Như vậy bao giờ số trứng rụng cũng nhiều hơn số con đẻ ra.6 . Mối quan hệ dinh dưỡng và tỷ lệ chết phôi tác động qua lại với nhau rõ rệt. chu kỳ thứ hai là 12. Theo nghiên cứu của nhiều tác giả thấy giai đoạn 9 . tỷ lệ thụ thai giảm rõ rệt. hệ số cận huyết cứ tăng lên 10% thì số trứng rụng sẽ giảm từ 0.2 cm. đó là kết quả của sự tái tổ hợp các gen từ hai nguồn gen khác nhau.

Sân chơi: 4 m2/con.phối giống 120 . đảm bảo độ dốc 2%.Nam. tuổi đẻ lứa đầu sớm + Lợn nái đẻ sai con ngay từ lứa đầu + Lợn nái sử dụng được lâu bền * Nuôi đúng kỹ thuật là không quá béo hoặc không quá gầy + Nếu lợn cái hậu bị cho ăn quá nhiều tinh bột hay thức ăn dư thừa so với nhu cầu sẽ quá béo. có ô tập ăn cho lợn con Mái chuồng: Từ nền tới trần cao 2m trở nên. 2. lợn lai từ sau cai sữa đến 40 kg. chắc. Phên. nên nuôi 4 . năng lượng và chất khoáng) để cơ thể phát triển hoàn chỉnh. Lợn hậu bị (cái tơ) * Nuôi lợn cái hậu bị cần đạt được: + Lợn cái thành thục. tỷ lệ hao mòn lớn. vật liệu lợp mái đảm bảo chống nóng.Giai đoạn sau (lợn nội sau 20 kg. . Máng ăn: nên xây bằng gạch tráng xi măng với kích thước: 40cm x 30 cm x 15 cm. nên được nuôi dưỡng bằng thức ăn tốt (đủ đạm. hoặc không được ăn đủ so với nhu cầu) lợn sẽ gầy. Vách ngăn: Cao 80 . nuôi con vụng. Tốt nhất nên lát gạch hoặc láng xi măng nền chuồng. lợn cái hậu bị trước khi vào sinh sản phải có thân hình săn. Bảng 1: Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn cho lợn cái hậu bị Khối lượng cơ thể Đạm thô trong 1 kg thức Năng lượng trao đổi trong 1 kg (kg) ăn hỗn hợp (g) thức ăn hỗn hợp (Kcal) Lợn cái nội: 10 . Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn cái hậu bị 1. Diện tích: Chuồng nuôi: 4 m2/con.Giai đoạn đầu: lợn nội từ sau cai sữa đến 20 kg. tỷ lệ thụ thai kém.+ Bị mẹ đè + Thiếu máu + Chết khi đẻ ra + Khối lượng sơ sinh thấp + Dinh dưỡng kém + Cảm lạnh + Bệnh đường ruột + Bị đói + Lợn mẹ ăn + Do bệnh truyền nhiễm 1.160 3000 21 . thoáng mát. không quá béo hoặc quá gầy. vừa tạo điều kiện để cơ quan tiêu hoá phát triển tốt. thường cho sinh sản vào lúc trưởng thành.130 2800 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 8 . con mẹ bị suy kiệt Thức ăn cho lợn Muốn cho lợn sau này có năng suất sinh sản cao.40 130 . rèm che: Chống gió. có ánh sáng mặt trời vào buổi sáng.90 cm. Sử dụng nhiều thức ăn thô xanh để nuôi lợn. hướng Đông . Chuồng trại cho lợn nái Chuồng trại phải cao ráo. chậm động dục. có cửa ra vào. Đối với cái hậu bị : 2 m2/con. hay phối đi phối lại nhiều lần.6 con/ô Nền chuồng: Bền. . Tuổi trưởng thành của lợn hậu bị vào lúc 7-8 tháng tuổi. chắc. hay chết phôi. vừa tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có. kéo dài tuổi phối lần đầu. có hố ủ phân xa chuồng.3. sạch. vừa tránh cho lợn quá béo trước khi bước vào sinh sản. + Nếu nuôi cái hậu bị cho ăn kém (khẩu phần nghèo dinh dưỡng.140 2900 41 . Hệ thống thoát nước phải tốt. lợn lai sau 40 kg): có thể nuôi bằng khẩu phần nghèo dinh dưỡng hơn.2.20 150 . mưa nắng khi cần. Lợn cái béo sẽ động dục thất thường hay không động dục. có thể dùng bằng máng gỗ.

30 31 .0 .5 1.50 51 .03 10.60 kg + Lợn Ba Xuyên: 70 . bột cá Bột khoáng Muối ăn Tổng số Đối với lợn nội 10-20 kg 21-50 kg 2.Lợn cái lai F1: 15 .8 tháng tuổi.4 3.50 51 .5 2.2 0.0 1.0 1. sắn) tương đương 1 kg bột sắn khô + 5 kg bỗng rượu tương đương 1 kg cám gạo.2.80 kg + Đối với lợn cái lai F1 lúc 7.0 10. phụ phẩm nhà bếp) có thể áp dụng theo quy tắc: + 10 kg rau xanh loại tốt có giá trị tương đương 1 kg cám gạo + 4 kg củ tươi (khoai lang.8 . bã đậu phụ.0 Đối với lợn lai 21-50 kg 1.4 . I) lúc 7 .0 2.20 21 .80 kg Hiện tượng động dục ở lợn cái • Khoảng cách lứa đẻ: Là khoảng thời gian từ khi phối có chửa lứa này đến khi phối có chửa lứa tiếp theo. • Chu kỳ động dục: là khoản thời gian từ lần động dục trước đến lần động dục sau.27 2. dao động 2 .0 1.45 kg (thành thục về tính) Lợn lai động dục lần đầu lúc 7 .77 3.1. Trung bình là 21 ngày.0.0 10-20 kg 2.1.03 10.0 1.30 31 . Tuổi và trọng lượng phối giống lần đầu Lợn nội động dục lần đầu lúc 4-5 tháng tuổi.5 2. đạt trọng lượng 35 .2 Thức ăn thô xanh (kg/con/ngày) 0.5 0. • Thời gian động dục: Là thời gian xuất hiện các biểu hiện động dục ở lợn (đối với lợn Móng Cái là 3 ngày) • Biểu hiện động dục đặc trưng: lợn động dục trải qua 3 giai đoạn train_extension_crop_manual_husbandry_VN 9 .03 0. trọng lượng 50 .4 2.phối giống 150 140 130 3000 3000 2800 Bảng 2: mức ăn cho lợn cái hậu bị Khối lượng lợn (kg) Lợn cái nội: 10 .1.5 Bảng 3: Công thức hỗn hợp thức ăn có thể áp dụng trong điều kiện nông hộ Nguyên liệu (kg) Bột ngô Cám gạo Bột sắn khô Đậu tương.2 0.40 41 .80 kg + Lợn Thuộc Nhiêu: 75 .9 1.5 .8 1.2 0.37 3.0 51-85 kg 2.03 10.8 tháng tuổi.9 .5 3.0 0.0 1. bỗng rượu.3 1.37 3.0 0.phối giống Lợn cái lai F1: 15 .2 0.5 1.phối giống Thức ăn tinh (kg/con/ngày) 0.70 kg Phối giống lần đầu cho lợn: + Đối với lợn cái nội (Móng Cái.8 tháng tuổi.5 2.1. bèo.3 ngày.27 3. đạt trọng lượng 60 . trọng lượng 75 .5 3.03 10.5 3.0 Để tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có (rau xanh.2 0.0 0.4 .3 1.5 0.

* Giai đoạn chửa kỳ II: tháng chửa cuối cùng. lợn đứng im (mê ỳ) khi người đến gần.8 . bỏ chạy khi có người đến gần.8 . Lợn nái ở giai đoạn này chỉ cần cho ăn đủ chất.• + Giai đoạn trước chịu đực: lợn cái biếng ăn. Mùa hè nên tắm cho lợn 1-2 lần/ngày.1. 2. Cần lưu ý ở giai đoạn này lợn dễ sảy thai.6 0. phá chuồng. tiết ít sữa. chuồng trại. không còn chịu đực.Lợn nái quá béo lúc có chửa sẽ đẻ con nhỏ. cho con khác nhảy lên mình. Lợn không cho người đến gần. âm hộ hết sưng trở lại trạng thái bình thường. + Giai đoạn chịu đực: Lợn bỏ ăn. kêu la.27 3. đi lại bồn chồn.6 Muối ăn % 0. không nên cho ăn quá mức để khỏi lãng phí và tránh béo sớm. nuôi con kém. Nguyên tắc nuôi lợn nái có chửa: .Không cho ăn quá nhiều tinh bột để chống béo . âm hộ bắt đầu sưng đỏ.2. tấm Cho lợn nái có chửa 3.Lợn nái quá gầy lúc có chửa sẽ bị suy kiệt sau khi đẻ. Bào thai phát triển chậm.0 0. nhu cầu dinh dưỡng cao. 3 ngày) thường dao động trong vòng từ 111 ngày đến 117 ngày. + Giai đoạn sau chịu đực: Lợn bắt đầu ăn trở lại. có dịch nhờn tiết ra. có biểu hiện tìm đực. bào thai lớn nhanh 3/4 trọng lượng sơ sinh phát triển ở chửa kỳ II. đầu ngày thứ 3 + Kiểm tra kết quả sau 18 . + Chỉ phối giống khi lợn cái hậu bị qua ít nhất hai lần động hớn * Yêu cầu cần đạt được: + Lợn nái dự trữ đủ để tiết sữa tốt trong thời kỳ nuôi con + Lợn con sinh ra đồng đều và đạt yêu cầu khối lượng sơ sinh theo quy định của 1. không cho con khác nhảy lên lưng.0 Cho lợn nái nuôi con 2. * Giai đoạn chửa kỳ I: từ lúc phối giống đến có chửa ngày thứ 84 (gần 3 tháng đầu). thần kinh ở trạng thái yên tĩnh.5 0. nuôi con vụng .0 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 10 . sức tiết sữa kém và chậm động hớn trở lại.5 Bảng 5: Công thức hỗn hợp thức ăn cho nái có chửa và nuôi con Nguyên liệu (kg) Bột ngô Cám gạo. Lợn chưa chịu đực.27 3. Thời gian mang thai Thời gian mang thai của lợn nái trung bình là 114 ngày (3 tháng. nên chú ý khâu chăm sóc. thích hợp nhất là cuối ngày thứ 2. 3 tuần.21 ngày. chỉ chiếm 25% khối lượng lợn con lúc sơ sinh. âm hộ nhăn lại chuyển màu tím. Trong giai đoạn này cần tăng cả về số lượng và chất lượng thức ăn để cho lợn đẻ con to.1.13 13 Can xi % 0. Lợn chịu đực. Thời điểm phối giống thích hợp + Phối giống cho lợn vào giai đoạn chịu đực (lợn mê ỳ) + Với lợn Móng Cái.4.1 Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn cho lợn nái có chửa Bảng 4: Tiêu chuẩn khâủ phần ăn cho lợn nái có chửa Giá trị dinh dưỡng Đơn vị tính Lợn nái nội Lợn nái lai F1 Của thức ăn Năng lượng trao đổi Kcal/kg TA 2800 2900 Đạm thô % 12 .0 Phốt pho % 0. Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn nái chửa giống + Lợn nái ít hao mòn trong quá trình tiết sữa nuôi con 1. Dinh dưỡng lợn nái có chửa 2.

Thức ăn tinh phải bảo quản trong chum.2 0.3. nếu chỉ cho ăn thức ăn tinh lợn sẽ có cảm giác đói.4 Các khuynh hướng cần tránh trong chăn nuôi lợn nái chửa * Lợn nái chửa ăn quá nhiều (thường ăn nhiều tinh bột. kích thích tiết sữa nhưng đối nái có chửa lại làm giảm nhịp đập của tim gây nên khả năng nuôi thai kém.0 110 1. nên sẽ kém ăn lúc nuôi con. thức ăn cho lợn nái có chửa phải không bị ôi. hoặc một số phôi sẽ chết trong giai đoạn còn non. Khô dầu bông có chứa chất gossipon có thể gây chết thai.2 0. sức sống kém. dẫn đến một số trường hợp sau: + Lợn béo dễ đè chết con lúc nuôi con. chua. đối với nái có chửa bỗng rượu lại kích thích gây sảy thai. ảnh hưởng tới sức sống và sự phát triển train_extension_crop_manual_husbandry_VN 11 .9 1.8 1.9 2. lợn con phát triển chậm.5 2. Thiếu khoáng.6 1. cần chú ý đến vitamin và chất khoáng rất quan trọng đối với chất lượng bào thai. vì khi chửa ăn thoả mãn. mốc là bị nhiễm độc tố hoặc nhiễm vi sinh vật gây bệnh. mức độ nhẹ thai kém phát triển.0 0.Bột sắn khô Bột đậu tương hoặc bột cá Bột khoáng Muối ăn Tổng số 2. bảo quản sử dụng thức ăn cho lợn nái: + Phối trộn thức ăn tinh nên sử dụng trong vòng 10 -15 ngày. vì đi lại khó khăn do cơ thể nặng chân lại yếu + Lợn nái tiết ít sữa.03 10.5 1.4 1. xương lợn con phát triển kém.8 Giai đoạn chửa cuối 1.8 1. + Phối trộn thức ăn cho nái có chửa ngoài các thành phần dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.5 0. 2. Thức ăn bị ôi.3 lượng thức ăn cần cho nái Bảng 6: Mức ăn cho lợn nái có chửa (kg thức ăn tinh/con/ngày) Giai đoạn nuôi Lợn nái nội Lợn nái lai F1 Khối lượng lợn (kg) 50 60 70 80 80 90 100 Giai đoạn chửa đầu 1. đẻ nơi thoáng mát. Lá đu đủ chỉ tốt cho nái nuôi con.0 2. Trong giai đoạn chửa cuối lưu ý tăng về chất lượng thức ăn để đàn con sinh ra được khoẻ mạnh và có sức sống cao.6 1.9 2.03 10.7 1. Thiếu vitamin. vại hay bao tải. lợn nái có chửa có nguy cơ bại liệt 2. thiếu chất đạm) sẽ béo. lợn con không đạt về khối lượng sơ sinh.7 1.2 Với mức nuôi dưỡng trên. dẫn tới ít sữa + Lợn nái quá béo thường kéo dài cuộc đẻ. dễ mắc bệnh + Cơ thể mẹ gầy. khô ráo + Lưu ý: Bỗng bã rượu tốt khi dùng nuôi lợn thịt. mốc.7 1.6 1.0 1. ta nên cho ăn thêm rau xanh (3. Trường hợp nhiễm độc Aflatoxin quá mức (trên 200 phần triệu mg/kg thức ăn) thì lợn nái chửa có nguy cơ bị sảy thai. Nên chỉ cho ăn thêm bỗng rượu trong thời kỳ lợn nái nuôi con.2 Chất lượng thức ăn cho lợn nái có chửa * Về chất lượng: Ngoài yêu cầu cân đối về thành phần các chất dinh dưỡng trong khẩu phần. nguy cơ gây viêm tử cung * Lợn nái chửa ăn không đủ nhu cầu (có thể khẩu phần nghèo chất dinh dưỡng hoặc thiếu số lượng) sẽ dẫn đến: + Lợn nái chửa gầy.5 kg/con/ngày) để cung cấp vitamin và chất xơ để kích thích tiêu hoá. * Chế biến. thể chất kém.0 2. Lợn ăn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai.

5 Lợn nái lai F1 3000 15 0.5 Ngày thứ 8 đến cai sữa Theo định mức Theo định mức 2.81 2.3000 Đạm thô % 14 Can xi % 0.5.24 hỗn hợp Bảng 9: Định mức ăn cho lợn nái lai F1 nuôi con/1 ngày đêm (tính trung bình 1 nái nuôi 10 con) Chỉ tiêu ĐVT Khối lượng nái (kg) 100-120 121-140 Trên 140 Thức ăn tinh hỗn hợp kg 3.0 2.5 Bảng 8: Định mức ăn cho lợn nái nội nuôi con/1 ngày đêm (tính trung bình 1 nái nuôi 10 con) Chỉ tiêu ĐVT Khối lượng lợn nái (kg) 50 .80 81 .8 . • Vệ sinh chuồng trại hàng ngày. cơ thể mẹ không đủ chất dinh dưỡng dự trữ đẻ tiết sữa.0 1.5 3.90 91 .8 3.110 >110 Thức ăn tinh Kg 2.0 0.86 3.6 0.0 Sau đẻ ngày thứ 2 1. điều trị ghẻ (nếu có) + 7 ngày trước khi đẻ: dọn vệ sinh khử trùng chuồng trại. mỗi lần khoảng 40 -60 phút + Giảm vận động khi gần đến ngày đẻ • Tắm: 1 lần/ngày vào những ngày nắng nóng • Vệ sinh xoa bóp bầu vú trước dự kiến đẻ 10 .15 ngày để kích thích sữa ra nhiều khi lợn sinh con.2 lần/ngày. tẩy giun sán. Dinh dưỡng lợn nái đẻ nuôi con Bảng 7: Tiêu chuẩn khẩu phần nuôi lợn nái đẻ nuôi con Chỉ tiêu Đơn vị tính Lợn nái nội NLTĐ (Kcal/kg TA) Kcal 2900 .1.6 .06 3.3 .4.0 Sau đẻ ngày thứ 4 đến thứ 7 2.3 0. che chắn chuồng + 3 ngày trước khi đẻ: giảm lượng thức ăn tinh từ 30-50% Dùng rơm hay cỏ khô lót ổ 1-2 ngày trước khi lợn đẻ train_extension_crop_manual_husbandry_VN 12 . 1. ấm áp mùa đông. giữ cho lợn sạch sẽ.0 Bảng 10: Mức ăn cho lợn nái nuôi mấy ngày đầu sau đẻ Giai đoạn nuôi con Lượng thức ăn tinh hỗn hợp (kg/con/ngày) Lợn nái nuôi con nội Lợn nái nuôi con F1 Ngày cắn ổ 0.0 Phốt pho % 0.6 Muối ăn % 0. Kỹ thuật nuôi lợn nái đẻ và lợn con theo mẹ 1.5 2. thoáng mát mùa hè.9 . làm cho lợn con còi cọc + Lợn mẹ quá gầy sẽ lâu động dục trở lại sau cai sữa Chăm sóc lợn nái chửa + Cho lợn yên tĩnh tuần đầu tiên sau khi phối giống + Sau đó cho lợn vận động (nhất là lợn nái béo) 1 .+ Lợn mẹ gầy.1. tắm ghẻ vào tháng đầu và tháng cuối của giai đoạn có chửa. + 10 ngày trước khi đẻ: tẩy giun sán cho lợn mẹ.5 1.66 2.3.65 66 .5 Sau đẻ ngày thứ 1 1.5 Sau đẻ ngày thứ 3 2. Chăm sóc lợn nái đẻ Cần ghi chép ngày phối giống để tính toán ngày đẻ và có kế hoạch trực lợn đẻ.8 .3.2. • Không nên tiêm phòng.

. Trong khi lợn con cần nhiệt độ cao (25 . đến ngaỳ thứ 8 trở ra nhiệt độ trong chuồng nuôi còn 23 -25 độ C là thích hợp. + Nếu lợn con quá đông (số con nhiều hơn số vú) phải bán bớt những con nhỏ. . Mắc bóng điện trong ổ úm. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 13 . Cứ mỗi ngày sau đó giảm đi 2 độ C. + Che chắn chuồng trại để chống gió lùa. . + Lợn mẹ đè. Lợn con bị ngạt thì thổi hơi vào mồn. .Sưởi ấm cho lợn con: đặc điểm của lợn con sơ sinh là trung tâm điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.35 độ C) thì nhiệt độ thcíh hợp cho lợn mẹ lại thấp hơn nhiều (18 . nhau ra hết. sạch.Vật liệu lót chuồng trong ổ úm lợn con cần phải khô.3.5 giờ .Cắt rốn cho lợn con (cách rốn 1 đốt ngón tay). những ngày thời tiết lạnh. chỉ can thiệp khi lợn mẹ giặn đẻ lâu và khó khăn.Không can thiệp khi quá trình đẻ của lợn nái diễn ra bình thường. + Nhiệt độ thích hợp cho lợn con sơ sinh ngày đầu lọt lòng mẹ là 35 độ C.5 kg và ngaỳ 3 cho ăn 2. . . từ ngày thứ cho ăn theo định mức. lợn nái trở về trạng thái yên tĩnh và cho con bú. Chăm sóc lợn con tuần đầu sau khi sinh * Đây là giai đoạn lợn con dễ bị chết do: + Thiếu chất dinh dưỡng do không tranh được vú mẹ.35 oC trong 5 phút rồi đem ra hô hấp nhân tạo. không vụn nát . củi.Dùng khăn vải mềm sạch lau khô dịch nhày cho lợn con ngay sau khi sinh. + Nếu số con quá ít nên đi mua hoặc xin thêm. . rượu hoặc thuốc đỏ sát trùng cuống rốn.Phải trực liên tục cho đến khi lợn nái đẻ xong hoàn toàn. cách mặt nền chuồng úm 50 cm + Nếu không có điện sưởi bằng đốt trấu hoặc đốt củi 4.20 độ C).5% để sát trùng + 1 kéo để cắt rốn + 1 cuộn chỉ để buộc rốn * Hộ lý lợn nái đẻ: . Cuộc đẻ bình thường kéo dài từ 2 . dùng cồn iốt. sạch + 1 bấm móng tay loại to để bấm nanh cho lợn con + 1 lọ cồn Iot 2. . * Chế độ chăm sóc: + Cố định đầu vú cho lợn con để tạo sự đồng đều trong đàn. + Rét do bị lạnh và gió lùa trong mùa đông. hô hấp nhân tạo. + Bệnh tật. khi nhiệt độ chuồng nuôi thấp dưới mức thích hợp cho lợn con sơ sinh) .Chuẩn bị dụng cụ trực đẻ: + 1 tấm vải màn hoặc vải mềm khô. yếu sau khi cho bú sữa đầu. ngày 2 cho ăn 1.Lợn đẻ bọc phải xé bọc. trấu để sưở ấm cho lợn con (vào muà đông.Phải dữ thật yên tĩnh khi lợn đang đẻ.Bấm răng nanh cho lợn con đẻ không gây chấn thương cho vú mẹ .Cho lợn mẹ ăn cháo loãng trong ngày đầu và cho uống nước tự do.Thông thường ngày đầu cho lợn mẹ ăn 1 kg thức ăn tinh.3 giờ. song cũng có lợn nái đẻ kéo dài từ 4 . Trực và đỡ đẻ * Chuẩn bị cho lợn con sơ sinh: .Cho lợn con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.Chuẩn bị bóng đèn sưởi. + Sưởi ấm bằng điện: dùng bóng đèn 100W.0 kg. Giải pháp duy nhất để tạo nhiệt độ thích hợp cho lợn con là nuôi nhốt lợn con trong ổ úm và có chế độ sưởi ấm cho lợn con khi cần thiết. Nếu chưa sống thì ngâm lợn con trong nước ấm 30 . Lớp mỡ dưới da mỏng nên khả năng chống lạnh kém.

035 Để tăng độ ngon miệng và dễ tiêu hoá. Thức ăn cho lợn con phải đảm bảo: + Đủ chất dinh dưỡng. vì vậy cần bổ sung sắt cho lợn con. không nằm.2. . lần 1 vào ngày thứ 3 sau dẻ. lần 2 vào ngày thứ 10 sau đẻ. Kỹ thuật cai sữa cho lợn con: + Tách lợn mẹ sang một chuồng khác để cho lợn mẹ nhanh động hớn trở lại (nếu có điều kiện). phải có ô tập ăn và máng ăn riêng. + Ngon miệng.2.2 mg/con/ngày. tấm 3. không ỉa đái vào máng ăn.0 Bột đậu tương 2.0 Bột cá loại tốt 0.+ 1-3 ngày đầu phải thường xuyên quan sát lợn mẹ cho con bú để tránh mẹ đè chết con 1. liều 1 ml/con. một số enzym hô hấp. • Nguyên nhân: + Chức năng sinh lý của cơ và hệ thần kinh bị suy giảm train_extension_crop_manual_husbandry_VN 14 . liều 1 ml/con. 1. Nhu cầu sắt cần cho tạo máu ở lợn con trong 30 ngày đầu sau đẻ trung bình 7-9 mg/con/ngày. 1.7. Thông thường bà con nông dân cai sữa vào lúc 2 tháng tuổi 3. đi lại rất khó khăn. liều 2 ml 4. các loại nguyên liệu cần được chế biến 2. Nếu không có điều kiện thì bịt cửa ra vào không cho lợn con vào ngăn của lợn mẹ. và thiết kế sao cho lợn con không dẫm. Một số bệnh thường gặp ở lợn mẹ sau khi đẻ và lợn con 1. Nuôi dưỡng lợn con giai đoạn theo mẹ và sau cai sữa . + Tiêm sắt cho lợn con đối với lợn nội tiêm 2 lần. Bại liệt trước và sau khi đẻ Lợn nái chửa.5 Bột khoáng 0.2 Premix vitamin 0.6.025 Muối ăn 0. + Ngày cai sữa không cho lợn con ăn quá nhiều. Kỹ thuật cho ăn: + Máng ăn cho lợn con phải luân sạch sẽ.Tập cho lợn con ăn sau 10 ngày tuổi bằng thức ăn giành riêng cho lợn con.Sau 10 ngày tuổi lợn con bắt đầu biết tập ăn (liếm láp máng ăn và thức ăn của lợn mẹ). + Dễ tiêu hoá Bảng 11: Công thức trộn thức ăn cho lợn con Nguyên liệu (kg) Khối lượng trộn trong 10 kg Bột ngô 4. + Nếu có điêù kiện nên cai sữa sớm cho lợn con vào lúc 40-45 ngày tuổi để tăng số lứa đẻ.24 Gạo. nhưng lợn con tiếp nhận sắt qua sữa mẹ chỉ được 1 . nhất là sau khi đẻ 1-2 ngày hoặc vài tuần bị liệt chân sau. lượng thức ăn trong mỗi lần cho ăn không quá nhiều để tránh thừa đọng thức ăn gây ôi thiu làm lợn con dễ bị ỉa chảy và lãng phí thức ăn. + Thiến lợn đực lúc 20 ngày tuổi. có khi nằm liệt. Tiêm sắt cho lợn con Vai trò của sắt trong cơ thể để tạo hemoglobin trong hồng cầu. sau đó tăng lên từ từ để tránh lợn con mắc bệnh tiêu chảy sau cai sữa. + Cho ăn nhiều bữa. + Lợn con lai có thểt chỉ tiêm 1 lần vào ngày thứ 3 sau đẻ.

nái già. Lợn mẹ ăn con. + + + Vitamin B12 1000 mg 1 ống vào bắp/ngày.+ Do thiếu khoáng can xi và phốt pho trong khẩu phần ăn. . hến . . . Lucvs đầu đi lại dè dặt. + Nái già. Trường hợp nặng phải mời bác sĩ thú y để kéo con ra hoặc phải mổ đẻ. . ít đứng lên. + Lợn mẹ quá béo do ăn nhiều tinh bột. đẻ ngược • Biểu hiện: + Nước ối có lẫn màu đỏ. + Thai ra nửa chừng không ra hết con to.7 tiếng sau không ra nhau * Nguyên nhân: + Do mẹ đẻ nhiều con. dùng kháng sinh Lenicilin hoặc hydrocortiron liều cao 2. khó khăn. tử cung co bóp kém. + Vitamin B1 100 mg 2 ống (mỗi ống 5cc) /ngày. + Dùng các loại thuốc kích thích tăng trương lực cơ: Strychnin. bột cua. P. cắn con sau khi đẻ * Nguyên nhân: do đau đẻ thần kinh bị rối loạn. thiếu kích tố oxytoxin. nhốt trong chuồng tối thiếu viatminD. khi đứng lên khó nhăn. thiếu Ca. + Lợn nái gầy yếu. dịch nước ối khi đẻ. . suy nhược toàn thân + Viêm khớp. nuôi dưỡng tốt. • Cách chữa: + Tiêm oxytoxin 10-15 đơn vị/lần. nên không đẩy hết nhau ra.Cho ăn đủ đạm trong khẩu phần ăn của lợn mẹ. Lợn đẻ khó • Nguyên nhân do con mẹ: + Chuồng chật. + Lợn sự vận động. • Phòng bệnh: + Chăm sóc. Nếu thai vẫn không ra được thì bơm vào tử cung 100 ml dầu nhờn. . 3. 4. thường ở tư thế “chó ngồi” + Lợn vẫn ăn uống bình thường.Lợn mẹ cắn con thì cho uống thuốc ngủ. + Xương chậu lợn mẹ hẹp. xoa bóp bằng dầu nóng ( metylxalycilat.do mẹ yếu. sau 2-3 giờ rặn đẻ thai không ra.Sữa quá căng gây khó chịu khi cho bú. bột xương. Sót nhau Lợn đẻ xong 5 . Lợn mẹ không được tắm nắng. tiêm 5-7 ngày. • Nguyên nhân do con: + Con to. đảm bảo khẩu phần ăn hàng ngày có đủ khoáng khi có chửa và nuôi con. * Xử lý: xoa tay lên bụng lợn mẹ nhiều lần. nên khi đẻ nhau không ra hết. + Do bị viêm niêm mạc tử cung trước lúc đẻ. + Nhau bị đứt do người nuôi vội can thiệp nên bị sót nhau train_extension_crop_manual_husbandry_VN 15 .Cho lợn con bú lúc sữa không căng. tiêm liên tục 5-7 ngày. + Thai ra 1-2 con sau đó không ra tiếp được . hay nằm. + Bổ sung vitamin.Lợn nái ăn thịt sống của lợn con loại thải của đàn khác gây thói quen. thiếu vận động.Lợn con có nanh cắn vú đau. khoáng vào khẩu phần ăn (củ quả tươi. bột vỏ ốc. đa số liệt hai chân sau. sau 30 phút tiêm lần 2. dầu long não) + Khi thấy khớp sưng. ) • Chữa bệnh: + Tiêm gluco-canxi (10%) 40 cc hoặc canxiclorua 10 cc vào tĩnh mạch hộc tiêm bắp. bệnh ở cột sống khi thiếu vận động • Triệu chứng: + Bệnh phát sinh đột ngột. thần kinh bị chèn ép khi mang thai. . phù.

• Biểu hiện: Thường xảy ra ở lợn con 4 ngày tuổi trở đi. Phòng bệnh: cho ăn thức ăn nhiều đạm bột cá. + Rối loạn chức năng thể vàng. . cho lợn con vận động ngoài trời. cắt răng nanh lợn con. lợn trượt chân ngã bị đẻ non. xoa tắm cho nái. sót nhau. ngày uống 2-3 lần.5-2 triệu đơn vị xung quanh vú. . khoáng và các nguyên liệu khác để tạo sữa. bị nhiễm trùng máu. ỉa nhiều.Núm vú bị xây xát do răng nanh của lợn con cắn. ấm. • Phòng bệnh: Cho lợn mẹ ăn đủ chất. premix theo khẩu phần lợn nái nuôi con. Chờm nước đá vào bầu vú để giảm sưng. sờ lợn thấy đau ăn ít.v • Điều trị: + Rửa tử cung trước khi phối mà trước đó đã bị bệnh sản khoa + Tiêm huyết thanh ngựa chửa 2000 đv/con (2 lọ). hoặc nước muối 9%o (9 phần nghìn). * Phòng và chữa Lúc có chửa cho ăn khẩu phần đủ chất dinh dưỡng Tiêm oxytoxin dưới da. đẻ non • Nguyên nhân: + Cơ quan sinh dục cái có thể bị viêm. dịch chảy ra ở âm hộ màu đen nhạt lẫn máu và hôi. nên bơm thuốc tím 1%o (1 phần nghìn). Lợn con ỉa phân trắng • Nguyên nhân: Do nền chuồng ẩm ướt. sữa nhiều con bú không hết gây tắc * Phòng chữa: Trước khi đẻ lau. * Nguyên nhân: Sót nhau. nhiễm độc thuốc trừ sâu v. Lông xù. nên trứng không bám chắc vào thành tử cung. + Sẩy thai do bệnh sẩy thai truiyền nhiễm. 7. 5. Cho con bú ngay sau 1 giờ đẻ con đầu tiên. giảm sốt. nếu phối lần 2 không có chửa có thể loại thải con mẹ 8. thời tiết ẩm lạnh. Sau 1 tuần hoặc 10 ngày thì mất hẳn sữa. * Nguyên nhân: lợn mẹ bị viêm tử cung.Lợn mẹ ăn thừa chất đạm. do ngộ độc thức ăn. + Va chạm nhau do chuồng chật. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 16 . khoảng 2 lít để rửa tử cung trong 3 ngày liền (mỗi ngày bơm một lần). . gầy. Khi lợn động hớn cho phối giống. + Điều trị như vậy. hoặc chậm động hớn. sốt cao.Tiêm sắt lúc 3 ngày tuổi. Cho ăn nhiều rau tươi. • Chữa: Cho uống nước lá chát (1-2 ngày). đóng dấu. tụ huyết trùng. Vì thế lợn phối không chửa. . Tiêm kháng sinh: Penicillin 1.Chuồng khô. do độc tố của các bệnh dịch tả. kêu liên tục. da nhăn nheo do mất nước.Dùng sulfatiazin. Sau khi khỏi bệnh lợn con yếu và còi. nền trơn.+ Lợn bị sót nhau sốt cao 40 . không cho con bú.Cho uống thuốc Emitan theo chỉ dẫn . không cho con bú. sạch. bẩn thỉu. vi khuẩn theo máu đến bầu vú gây viêm.Lợn mẹ thiếu đạm. thiếu vitamin E. đầu vú sưng nóng. . niêm mạc tử cung thoái hoá nên hợp tử không làm tổ được. có mùi hôi. Lợn phối không chửa. liều 2 ống/nái Sau khi tiêm. . lợn con đói sữa. Mất sữa sau khi đẻ Lợn nái sau khi đẻ vú teo dần cứng lại. .41o C. tiêm 3 ngày liên tục 6.Cơ quan nội tiết tiết ít hóc môn làm giảm sự sinh sữa. Viêm vú sau khi đẻ * Biểu hiện: sau đẻ 1-2 ngày thấy vú đỏ. thiếu hormon progesteron. sốt nên ảnh hưởng đến tiết sữa. Lợn ỉa phân lỏng màu trắng vàng. cloroxit cho uống 50 mg/1kg khối lượng.

nôn mửa. cafein 3 .Tẩy chất độc ra ngoài: Uống sulfat natri (thuốc tẩy) hay sulfat magie 30 . nước luộc đỗ xanh. nước vôi trong có pha dầu lạc.8 Tính toán hiệu quả kinh tế 1. gan bị sưng • Trị bệnh: 1. ruột. uống nhiều nước 3. 2. vỏ sắn tươi. Cho lơn ăn nhẹ đến lúc khoẻ hẳn mới cho ăn khẩu phần bình thường. Ở đuôi còn điểm các lông xanh đen. Mỏ. có dính thuốc trừ sâu • Triệu chứng: Lợn đau bụng. • Đặc điểm ngoại hình Màu lông: Gà mái màu vàng nhạt.1 Kỹ thuật nuôi gà 2. lưng cong Chẩy nước dãi. da: Màu vàng nhạt. khoai tây chưa nấu chín Rau xanh cho lợn chưa rửa kỹ.• 9. bụng thót. Lập sổ theo dõi bán lợn con 3. tuỳ theo lợn to nhỏ. nước mũi. tiêm atropin. Tính lỗ lãi Chủ đề 2 BÀI GIẢNG KĨ THUẬT CHĂN NUÔI GIA CẦM 2. 1.1 Giới thiệu các giống gà đang được nuôi thả vườn phổ biến ở Việt nam. 1) Các giống gà nội Gà ri: • Nguồn gốc: Được chọn và thuần hóa từ gà rừng. Lập sổ sách theo dõi thức ăn và thuốc thú y 2.Dùng thuốc giải độc: Mỗi chất độc có thuốc giải độc riêng có bán tại các cửa hàng thuốc thú y. cánh và chót đuôi. Gà trống lông sặc sở nhiều màu.1. cánh và ngực.Cho uống 1 lít nước đun sôi để nguội với lòng trắng trứng 2 quả. nằm miên man có thể chết sau 1 .50 gam. Nếu bị nặng có thể dùng thêm thuốc kích thích. thuốc trợ tim như tiêm long não. Mào: Có nhiều dạng khác nhau. đuôi. có hiện tượng nghiến răng Cơ bắp co giật. nuôi khắp nơi trong cả nước.2.1 Giống gà và kỹ thuật chọn giống gà 2. phổ biến nhất là mào cờ có nhiều khía răng cưa. phần lớn màu vàng đậm và đỏ tía ở cổ. Ngộ độc thức ăn Nguyên nhân: Thức ăn cho lợn có chất độc: sắn. Có thể cho uống nước than củi tán mịn để than hấp thu chất độc. Ví dụ: Ngộ độc sắn có thể cho uống nước đường. Ngộ độc thuốc trừ sâu. chân. rồi bơm nước vào tẩy rửa ruột. • Tính năng sản xuất: train_extension_crop_manual_husbandry_VN 17 . Uống nước chè đặc. để giảm sự hấp thu chất độc vào cơ thể.1. điểm các đốm đen ở cổ.2 ngày Mổ khám lợn chết thấy từ miệng đến dạ dày.1. Cần sử dụng đúng theo chỉ dẫn.5 cc cho 100 kg lợn hơi.

• Tính năng sản xuất: Trống : 1. : train_extension_crop_manual_husbandry_VN 18 .4.2 kg Mái : 1. pha lẫn lông phớt trắng ở phần bụng. tỉnh Bắc Ninh.1. Chân cao. Gà trống: Lông đen bóng pha lẫn vàng nhạt hoặc đỏ thẫm. mào nụ.Chất lượng thịt : Kém gà ri.140 ngày tuổi ( 19 . Thân hình to. .5 .60 quả/mái/năm . đi lại chậm chạp. • Đặc điểm ngoại hình : Gà mái: Lông toàn thân vàng nhạt hoặc trắng đục.Khối lượng lúc trưởng thành : Trống 3. . • Tính năng sản xuất: . cân đối. huyện Thuận Thành.5 . tầm vóc to.Năng suất trứng : 50 . .200 ngày tuổi. cổ dài hơi cong.0 kg Mái 3. chắc.4.4 hàng vảy màu đỏ nhạt. màu đỏ. Gà Hồ: • Nguồn gốc: xã Song Hồ.Tuổi đẻ quả trứng đầu Năng suất trứng Khối lượng trứng : Chất lượng thịt Gà mía: • Nguồn gốc: Xã Đường Lâm.8 . tích to và dài.3. mào nụ.Gà trống: Lông có 3 màu điển hình: Tía ở cổ. ngực nở. xã Cấp Tiến. thị xã Sơn Tây. mào nụ.Khối lượng trứng : 50 – 58 gam. Vùng bụng. . to.2. Đầu to thô.0 kg. Hà Tây. thân hình to. mào cờ có 5 khía.Gà mái: Lông màu trắng đục toàn thân. ngực ít lông da dày màu đỏ.215 ngày tuổi . mào cờ. • Tính năng sản xuất: .Tuổi đẻ quả trứng đầu : 180 .125 quả/mái/năm 38 – 42 gam : Thơm ngon.Năng suất trứng : 60 65 quả/mái/năm.Chất lượng thịt : Thớ thịt thô.20 tuần) : 90 .5 .0 .0 kg Mái : 2.Gà mái : Lông màu vàng nhạt.2 . Gà Đông Tảo: • Nguồn gốc: Thôn Đông Tảo. • Đặc điểm ngoại hình: . . màu đỏ tươi.5 kg .Khối lượng lúc trưởng thành : Trống : 3. Thân hình to dáng đi nặng nề. thân mình ngắn. điểm các đốm đen ở cổ và đuôi. huyện Khoái Châu.- Khối lượng lúc trưởng thành . Chân to có 3 hàng vảy xù xì màu đỏ nhạt. xù xì có 3 .Gà trống: Lông có 3 màu chính: nâu đạm. mập.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 200 . • Đặc điểm ngoại hình: . tỉnh Hưng Yên. xanh và đen xen kẽ ở lưng và màu mận chín. bụng ít lông da đỏ. Cổ to ngắn. Thân hình chắc.3. đỏ tía và xanh đen. màu đỏ. lườn đùi. ngực rộng nhưng không sâu.6 kg : 135 . ngực sâu rộng. .

4 .20 tuần) .Năng suất trứng : 140 . thân hình cân đối.1 .0 kg .Gà trống: Lông vàng xen kẽ đỏ tía ở cổ.Gà trống: Lông đỏ sẫm.Gà mái: Lông ánh vàng hoặc nâu vàng lúc 1 ngày tuổi. Da. mào cờ nhiều khía răng cưa.2.Khối lượng lúc 20 tuần tuổi : Trống : 3. : train_extension_crop_manual_husbandry_VN 19 .5 kg .0 kg. nhập nội năm 1998.4. Trung Quốc. Các giống gà ngoại: Gà Tam Hoàng: Nguồn gốc: Hồng Kông. đuôi mào cờ.3. cánh và xanh đen ở đuôi (tương tự gà ri). pha lẫn đốm đen ở cổ. • Đặc điểm ngoại hình: .Chất lượng thịt : Kém gà ri.3. . • Tính năng sản xuất: (gà bố mẹ) .140 ngày tuổi ( 19 .0 . Israel.85 kg .160 quả/mái/năm .1 .Gà mái: Lông vàng nhạt. 50 . Mào và tích tai phát triển.Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng : 2.8 .210 ngày tuổi.Tỉ lệ ấp nở kém . • Tính năng sản xuất: (gà bố mẹ) .7 .2.2 kg . nâu cánh dán ở lưng.5 .3.Gà mái: Lông vàng đậm.Chất lượng thịt : Thơm mềm.8 . cánh. sắc tía ở cổ. Gà trống: Lông sặc sỡ nhiều màu.Năng suất trứng : .Khối lượng lúc 20 tuần tuổi : Trống: 2. Gà Lương Phượng (Lượng phượng Hoa) • Nguồn gốc: Quảng Tây. . nhập nội năm 1997. yếm và tích tai phát triển. chân da vàng nhạt. cánh dán. Da.0 kg Mái : 2.Khối lượng lúc 20 tuần tuổi : Trống 3. mào.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 22 .3. ngon. chân vàng. • Đặc điểm ngoại hình: .Tuổi đẻ quả trứng đầu .5 .0 . mào cờ.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 133 . màu đỏ tươi.6 kg Gà Kabir : • Nguồn gốc: Công ty Kabir. chân vàng.1.7 . màu đỏ tươi có 5 .Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng : 2.2 kg Trống : 3.3.1.2.2 kg Mái : 2.2. : 200 . mỏ và chân vàng. mào cờ.2 kg Mái : 2.- Khối lượng lúc trưởng thành .Năng suất trứng : 177 quả/mái/năm Gà thương phẩm: . mỏ.Khối lượng gà thịt lúc 12 tuần tuổi : 2. có 3 vệt nâu xám ở lưng. nhiều khía răng cưa.23 tuần .2 kg Mái : 1. • Đặc điểm ngoại hình: .6 khía. nhập nội năm 1995. chân da vàng. • Tính năg sản xuất: (gà bố mẹ) Gà bố mẹ : .60 quả/mái/năm.Khối lượng gà thịt lúc 12 tuần tuổi : 1.9 kg . da vàng.0 .

0 kg Gà ISA – JA57: • Nguồn gốc: Hãng Hnbbard – ISA Cộng hòa Pháp nhập vào Việt nam 4/1999.Gà mái : Lông đỏ sẫm hoặc nâu đỏ.3 kg . mào cờ nhiều khía răng cưa.2.3.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 24 tuần tuổi . màu có nhiều khía. bụng. • Tính năng sản xuất: Gà bố mẹ: .Gà trống : Lông toàn thân màu nâu sẫm. mào cờ nhiều khía.Khối lượng bắt đầu đẻ : 1.2 Kĩ thuật chọn gà giống 1. Những gà đạ các tiêu chuẩn trên chọn để nuôi. Lông bông. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 20 . đi lại bình thường.Cử chỉ : nhanh nhẹn ưa hoạt động. Mắt to. cầm trên tay quan sát bộ lông và tất cả các bộ phận đầu. chân màu vàng nhạt.. dựa vào ngoại hình của gà.Khối lượng gà thịt lúc 10 tuần tuổi : 1.9 .5 kg . da và chân màu vàng nhạt. nhiều khía. ngón chân ngắn.Mào: To. Da và chân màu vàng nhạt.Mỏ : Ngắn. sáng.2.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 24 .Bụng: Phát triển tốt.4 .Tuổi đẻ quả trứng đầu : 21 . tơi xốp. sâu.2. mào đỏ tươi .Lúc kết thúc giai đoạn hậu bị (19 .Sản lượng trứng : 188 quả/mái/năm Gà thịt: . cổ.2 kg .Thời điểm chọn : Lúc 1 ngày tuổi.2 .Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng : 2.Khối lượng gà thịt lúc 9 tuần tuổi : 2.Gà mái : Lông toàn thân nâu nhạt pha lẫn trắng phớt ở cánh và đuôi.Sản lượng trứng : 220 quả/mái/năm Gà thương phẩm: . Khối lượng lớn.Lông : Phát triển tốt. Chân bông. . sâu.7 .1.7 tuần tuổi).Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng : 2.2. cánh. bóng. chân ngắn. nhẹ. Chọn gà con: .2.9 . sáng bóng mượt. rộng . . .23 tuần tuổi. mào cờ.Lúc kết thúc giai đoạn gà con (6 . Bụng thon. lông cỏ đỏ tía.Chân: Có màu đặc trưng của giống.Thân hình: Dài. mềm.7 kg 2. mỏ. khoảng cách từ mõm xuống lưỡi hai đốt xương hàm rộng .Sản lượng trứng : 180 quả/mái/năm . chắc kép kính . . • Đặc điểm ngoại hình: .2 kg . .Khối lượng lúc 20 tuần tuổi : 1. các đặc điểm ngoại hình của gà: . . cứng cáp. Bắt từng con gà. Cơ sở để chọn: Khối lượng gà. . . không dị tật. • Đặc điểm ngoại hình: .Mỏ khép kín.Khối lượng gà thịt lúc 12 tuần tuổi : 2. chân.Gà trống: Lông toàn thân màu đỏ sẫm. cánh áp sát vào thân.5 kg Gà Sasso (Dòng thả vườn SA 51) • Nguồn gốc: Cộng hòa pháp. 2.Đầu : rộng. • Tính năng sản xuất: .31 tuần . mỏ.6 kg .0 .2.3.20 tuần tuổi). pha lẫn đỏ tía ở cổ. • Thả gà trên sàn để quan sát dáng đi lại. không dài và quá hẹp.1.Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng : 2.Mắt: To lồi màu da cam. . Chọn gà hậu bị: Gà hậu bị được chọn vào 2 thời điểm: . lỗ huyệt để phát hiện các khuyết tật. rốn kín. da. các đặc điểm biểu hiện gà tốt.

Những gà đạt các tiêu chuẩn trên được chọn để nuôi sinh sản. năng lượng trao đổi của ngô từ 3100 − 3400 Kcal/kg ứng với 13 − 13. màu nhạt. luôn cử động. . Hàm lượng đạm trung bình 7. xơ thô rất thấp từ 1. . train_extension_crop_manual_husbandry_VN 21 . . lỗ huyệt và kết cấu cơ thể (chủ yếu là khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng).Khoảng cách giữa mỏm xương lưới hái và xương háng rộng.5%. bảo đảm cho đàn gà đạt năng suất và hiệu quả cao hơn. Chọn gà mái đẻ: Trong chăn nuôi gà sinh sản phải tiến hành chọn định kì để loại thải những cá thể để kém. .3 ngón tay. 3.Thóc: Được sử dụng rất phổ biến.2 thức ăn và dinh dưỡng gà thả vườn 2.8 − 8.7 MJ/kg chất khô.5 − 3. 2.1. loại thải những gà mái đẻ kém. Các loại thức ăn năng lượng chủ yếu dùng trong chăn nuôi gà. Lỗ huyệt : ướt.Ngô: Là loại thức ăn năng lượng hàng đầu của gia cầm. hàm lượng đạm thấp dưới 20% và xơ thô dưới 18%. Khái niệm: Là nhóm nguyên liệu thức ăn có giá trị năng lượng cao (từ 2500 − 3300 Kcal/kg).2.Mỏ.1 Thức ăn năng lượng. các bộ phận cơ thể như bộ lông. hàm lượng đạm từ 8 − 12%.Bộ lông : Lông cách hàng thứ nhất không thay Mào và tích tai : To. xơ thô 10 − 12%. năng lượng trao đổi của thóc từ 2600 − 2850 Kcal/kg ứng với 11 − 12 MJ/kg chất khô. mào. Những đặc điểm bên ngoài biểu hiện một gà mái đẻ tốt là: .1.7 %. đặt lọt 2. Cơ sở chọn lựa chính và đặc điểm ngoại hình. mềm màu đỏ tươi. Vai trò: Thức ăn năng lượng được sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu về năng lượng và một phần quan trọng về khoáng chất cho khẩu phần của gà. Dựa vào những biểu hiện trên lựa chọn những gà mái đẻ tốt giữ lại nuôi. chân : Màu sắc giảm.

tỷ lệ khoáng 12 − 35%. Giới hạn tối đa của các thức ăn nguyên liệu trong khẩu phần ăn của gia cầm. B12. Tỷ lệ đạm trong bột thịt xương từ 30 −50%. Khái niệm: Là nhóm nguyên liệu có hàm lượng đạm cao. dầu.Bột thịt xương: Chế biến từ xác gia xúc. Năng lượng ttrao đổi của cao lương từ 2800 −2860Kcal/kg. Giới hạn tối đa của một số nguyên liệu thức ăn chính trong hỗn hợp thức ăn cho gia cầm được khuyêns cáo như sau: (Trang 39 − 54: Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng xuất cao) 2.2%). PP. Nhu cầu dinh dưỡng của gà nuôi thịt. xơ thô 3. Hàm lượng đạm cao 33 −34% trong đó có 4 − 5% Lyzin. vừng không được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi bằng đậu tương và lạc. Thức ăn bổ xung khoáng thường là các phức hợp muối có chưa canxi. Vai trò: Thức ăn đạm được sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu về hàm lượng đạm và nâng cao giá trị sinh học cho khẩu phần. năng lượng trao đổi khoảng 4000Kcal ứng với 17MJ/kg chất khô.1 − 3. E.2. K.2. . 45 − 48% đối với khô dầu lạc nhân. hàm lượng đạm thô 10 − 13%. miền núi. năng lượng trao đổi rất cao từ 4300 − 4800Kcal ứng với 17 − 20MJ/kg chất khô. photpho (0. Thức ăn đạm. .Khô dầu lạc: Hàm lượng đạm cao 30 − 32% đối với khô dầu ép cả vỏ.Lạc: Hạt lạc có hàm lượng đạm cao 26 − 29% (tuỳ giống).2%.6MJ/kg chất khô. năng lượng trao đổi 3200 − 3600 Kcal/kg ứng với 14 − 15MJ/kg vật chất khô. Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc gia cầm thường dùng dưới dạng premix vitamin − là hỗn hợp đồng nhất của các loại vitamin A. hàm lượng đạm thô 11 − 12%.1. 2.1MJ/kg chất khô. • Thức ăn đạm thực vật: . Nhu cầu dinh dưỡng của gà thả vườn 1.Đậu tương: Là loại thức ăn có hàm lượng đạm cao 37−38%. Hàm lượng đạm cao từ 30 − 60% tuỳ loại. . phôtpho. D. là nguồn thức ăn đạm động vất tốt cho gia súc. kháng sinh phòng bệnh và chất chống ôxi hoá.9%) và các nguyên tố vi lượng khác.Cám gạo: Là một trong những loại phụ phẩm nông nghiệp được sử dụng phổ biến cho chăn nuôi gà. . năng lượng trao đổi từ 2500 − 2800 Kcal/kg ứng với 10. ứng với 12 − 12. võ tôm. Bột đầu tôm giàu canxi (5. • Thức ăn đạm động vật. xơ thô 8 − 16%. Năng lượng trao đổi cũng biến đổi từ 1500 − 3300Kcal/kg chất khô (tuỳ loại). .Vừng: Hàm lượng đạm thô từ 19 − 21%. . 4. Thức ăn khoáng và vitamin. Năng lượng trao đổi thấp hơn đỗ tương và khô dầu đỗ tương (từ 1800 − 3000Kcal). B1.Bột cá: Là nguồn thức ăn đạm tuyệt vời cho gia cầm bởi vì bột cá chứa đầy đủ số lượng axit amin cần thiết cho gia cầm đặc biệt là Lyzin và Methionin. Hàm lượng đạm trung bình của đỗ tương 44 − 45%.Bột đầu tôm: Chế biến từ càng. Nhu cầu dinh dưỡng được tính theo 3 giai đoạn: - train_extension_crop_manual_husbandry_VN 22 . chất lượng khác nhau tuỳ theo giống và cách chế biến. gia cầm. gia cầm hoặc phụ phẩm lò mổ. 3. hạt cao lương được dùng nhiều trong chăn nuôi gà.Cao lương: Là cây vùng nhiệt đới. muối ăn và của một số khoáng vi lượng. Giá trị sinh học của lạc và khô dầu lạc không cao bằng đỗ tương vì nghèo Lyzin. muối Amôni. Là nhóm thức ăn giàu khoáng và vitamínử dụng để thoả mãn nhu cầu khoáng và vitamin của khẩu phần.7 − 12. . được trồng nhiều ở trung du. Cám có rất nhiều loại trong đó các loại cám xát loại 1 thường có năng lượng trao đổi khoảng 2500 −2600 Kcal/kg chất khô. Các loại thức ăn đạm chủ yếu dùng trong chăn nuôi gà.7% Methionin. giá trị sinh học của đỗ tương cao tương đương đạm động vật. Đỗ tương giàu axit amin nhất là Lyzin và triptophan. 2. .Khô dầu đỗ tương: Có rất nhiều loại.

0 0.35 0.7 Methionin tối thiểu % 0.Giai đoạn đẻ đầu: 21− 42 tuần tuổi.35 Khác với gà thịt. . Xây dựng khẩu phần thức ăn và trộn thức ăn cho gà.35 0.7 0.9 0. Nhu cầu Đơn vị Giai đoạn nuôi 0 − 6 tuần 7 −20 tuần 21 −42 tuần Sau 42 tuần Năng lượng trao đổi Kcal/kg 2900 2750 2750 2750 Đạm tối thiểu % 18 15 17.5%).1 0. thóc tẻ.1 0.0 0. 3 trong 100 kg hỗn hợp đã có: . như vậy ta ấn định trong 100 kg sẽ có 2 kg premix vitamin và premix khoáng.6 0.5 Xơ tối đa % 4 6 6 6 Canxi (Ca) % 1 1 4 4 Phôtpho (P) % 0. premix khoáng 1.- Giai đoạn gà con: 0 − 4 tuần tuổi. Phương pháp cụ thể gồm các bước sau: Bước 1: Ấn định khối lượng thức ăn bổ sung như khoáng vitamin.4 9 tuần − bán 3100 16 6 1.6 0. 2. khô dầu đậu tương. bột cá loại nhạt.1 0. Theo khối lượng các loại thức ăn đã ấn định ở bước 1. gà sinh sản phải cho ăn hạn chế để gà không béo và cũng không gầy quá. Giai đoạn vỗ béo: 9 tuần − bán. cám gạo loại I.2.5%. 1.6 Lyzin tối thiểu % 1 0. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 23 .5 Giai đoạn nuôi 5 − 8 tuần tuổi 3000 18 5 1. Phương pháp xây dựng khẩu phần cho gà Trong thực tế người ta thường biểu thị khối lượng các nguyên liệu thức ăn trong 100 kg hay 1000kg thức ăn hỗn hợp khẩu phần.5 16. . Giai đoạn gà giò: 4 − 8 tuần tuổi.3 Năng lượng trao đổi Kcal/kg Đạm tối thiểu % Xơ tối đa % Canxi (Ca) % Phôtpho (P) % Lyzin tối thiểu % Methionin tối thiểu % 2. Bước 4:Tính toán lượng thức ăn đạm thực vật (khô dầu đỗ tương) và thức ăn có năng lượng chủ yếu(ngô vàng + thóc tẻ) đáp ứng đủ nhu cầu đạm cho khẩu phần. Nhu cầu dinh dưỡng của gà sinh sản: Nhu cầu dinh dưỡng của gà nuôi sinh sản được tính theo 4 giai đoạn: . premix vitamin.6 1. premix vitamin và premix khoáng − khối lượng trong 100kg hỗn hợp.6 0.3.1.Bột cá nhạt: 5kg có chứa 2. Nhu cầu Đơn vị 0 − 4 tuần tuổi 2900 20 4 1. premix khoáng: 2kg các loại thức ăn này thường chiếm tỷ lệ rất thấp trong khẩu phần (chẳng hạn premix vitamin 0.Giai đoạn đẻ sau: sau 42 tuần tuổi.75kg đạm.Giai đoạn gà con: 0 − 6 tuần tuổi. .85 0.6 1. 2.Giai đoạn gà hậu bị: 7 − 20 tuần tuổi.6 0.4 0. Bước 2: Ấn định khối lượng các loại thức ăn đạm động vật (bột cá nhạt 55% đạm) là 5 kg. Bước 3: Ấn định khối lượng thức ăn năng lượng có tỷ lệ thấp trong khẩu phần (cám loại I) là 15kg. Ví dụ xây dựng khẩu phần cho gà đẻ giai đoạn 21 − 42 tuần tuổi cần 2750 Kcal năng lượng trao đổi và 175g đạm trong 1 kg thức ăn với các nguyên liệu sẵn có là ngô vàng.

7) Lượng thức ăn đạm thực vật và năng lượng cần thiết để đáp ứng đủ nhu cầu đạm còn thiếu trong 100kg hỗn hợp được tính bằng cách: Sử dụng công thức đường chéo hình vuông (Công thức Pearson) Qua bước 4 ta biết: . ta sử dụng 2 loại tương đương nhau về khối lượng (ngô: 30kg. ứng với hàm lượng đạm mong muốn là 12. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 24 . .42 Khối lượng khô dầu đỗ tương là: 8.95kg đạm.26 × 78 = 18.Tổng khối lượng đã có 22 kg còn thiếu 78 kg.Tổng khối lượng đạm đã có 4.8kg.57% PhÇn kh« dÇu ®ç t−¬ng 8.28 ≈ 59 kg 34. Như vậy: .42phần Trong công thức này hàm lượng đạm mong muốn (trong 78kg hỗn hợp của 2 loại thức ăn đạm động vật và năng lượng chính) nằm ở giữa hình vuông.26 (16.42 Ngô vàng và thóc tẻ là 2 loại thức ăn nguyên liệu rất sẵn ở nông thôn.72 ≈ 19 kg 34. Hiệu số giữa phần trăm đạm mong muốn là tỷ lệ các nguyên liêu cần phải trộn.70kg còn thiếu 12.8kg (17. Phần trăm các loại thức ăn nằm ở hai góc hình vuông. Premix vitamin và premix khoáng : 2kg.5−4.Cám gạo xát loại I: 15kg có chưa 1.41% 78 Hµm l−îng ®¹m cÇn trong 78 kg thøc ¨n Ta có sơ đồ dường chéo Pearson như sau: Hµm l−îng ®¹m kh« dÇu ®ç t−¬ng 42.15% Hµm l−îng ®¹m thøc ¨n n¨ng l−îng chÝnh 42.57 PhÇn TA n¨ng l−îng chÝnh (thãc+ng«) Cộng: 34.15) 16.41 − 8. thóc tẻ: 29kg).Khối lượng đạm cần có trong 78 kg của 2 loại thức ăn này là 12.41% 8. .16 × 78 = 59. Ta tính được: Khối lượng thức ăn năng lượng chính (ngô vàng và thóc tẻ) là: 26.8 × 100 = 16.Tổng khối lượng thức ăn đạm thực vật (khô dầu đỗ tương) và thức ăn năng lượng chính (ngô vàng + thóc tẻ) cần trong 100kg khẩu phần là 78kg.

5 6.5 0.1 42.0 810.3 450 282738 2827. Như vậy thành phần hỗn hợp thức ăn cần xây dựng sẽ là: Cám gạo loại I : 25kg.76 306.8 81. Thay 10kg ngô trong 1 khẩu phần ăn bằng 10kg cám gạo loại I (tức là trong 100kg hỗn hợp sẽ chỉ có 20kg ngô vàng và 25kg cám gạo loại I).5 528. - train_extension_crop_manual_husbandry_VN 25 .5 67.38 17606 176. nếu tổng khối lượng của các nguyên liệu không đủ 100kg có thể tăng thêm các sản phẩm phụ của ngũ cốc cho đủ 100kg. nguyên liệu dùng để điều chỉnh hàm lượng canxi.7−89). khẩu phần ăn này có năng lượng cao hơn 7.3 75. Premix vitamin : 0.89 6175. Khô dầu đỗ tương : 17.2kg.06 935.7g đạm (425. song trong bột cá thường có sẵn 1 − 5% muối ăn vì vậy khi tính toán khẩu phần cần phải tính đến cả lượng muối sẵn có này. muốn giảm được 410g đạm cần phải giảm 1. Bột cá loại I : 5.4 127. phôtpho là bột xương.5 144. Thóc tẻ : 29.0 3042.15 9.0 90.0 254. Sau cùng kiểm tra lại toàn bộ các nguyên liệu sử dụng trong khẩu phần và các giá trị dinh dưỡng của khẩu phần.20 185.25 82.5 247. Các axit amin hạn chế (lyzin và methionin) tổng hợp có thể dùng để bổ sung vào khẩu phần nhưng đây là các nguyên liệu rất đắt nên cố gắng tính toán cân bằng các nguồn thức ăn đạm động vật.35 66.5kg.35 689. Ngô vàng : 21.2 Bước 6: Cân bằng năng lượng trong khẩu phần: Đối chiếu với tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho gà mái đẻ giai đoạn 21 − 42 tuần tuổi. Phôtpho. hàm lượng Lyzin đã được cân đối.06 971. Với công thức mới này năng lượng giảm đi được 7240Kcal nhưng hàm lượng đạm lại tăng lên 410g. do đó ta lại phải cân đối lại hàm lượng đạm bằng cách giảm khô dẩu đỗ tương và tăng ngô. Phải điều chỉnh khẩu phần bằng cách dùng cám gạo loại I có hàm lượng năng lượng thấp hơn ngô (769Kcal/kg).2 9. cacbonnat canxi.2% muối ăn trong khẩu phần là đủ. Khẩu phần trên đây.5 61.5 100 1kg NLTĐ (Kcal) 38955 99630 13125 77923 53105 Đạm (g) 1950 2670 2750 2148 8088 Giá trị dinh dưỡng Ca P Xơ Methonin (g) (g) (g) (g) 25. Cộng : 100kg Bước 7: Cân bằng Canxi. Bước 8: Cân bằng axit amin.0kg.2kg ngô vàng.0 44.5 1165.738Kcal (282738 − 275000). Cứ thay 1kg khô dầu đỗ tương bằng 1 kg ngô vàng thì khẩu phần giảm được336.0kg.2kg khô dầu đỗ tương đồng thới tăng 1.71 Lyzin (g) 83.0 92. đicanxi phôtphat. bổ sung muối trong khẩu phần: Khẩu phần trên đã đáp ứng đủ nhu cầu Phôtpho song hàm lượng canxi còn thấp.4 3.Bước 5: Tính toán giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp khẩu phần (Trong 100kg hỗn hợp) Tên thức ăn Cám gạo loại I Ngô vàng Bột cá loại I Thóc tẻ Khô dầu đỗ tương Premix khoáng Premix vitamin Cộng Khối lượng (kg) 15 30 5 29 19 1. riêng hàm lượng methionin còn hơi thấp có thể cân bằng bằng cách tăng bột cá hoặc methionin tổng hợp.0 51.5 67. Premix khoáng : 1.5kg. Thông thường bổ sung khoảng 0.4 108.8kg.5 63.3 1113.

Ghi chép lượng thức ăn.Khay ăn hình chữ nhật (60 . train_extension_crop_manual_husbandry_VN 26 . bị hấp hơi. máng uống cho hợp lý theo tuần tuổi của đàn gà. .Thay đổi máng ăn.5 m : 80 . Làm quây úm gà hình tròn có đường kính 2 . lượng thức ăn mỗi lần cho vừa đủ tránh để thức ăn tồn lưu lâu trong máng gây mất vệ sinh. Chú ý trước và sau khi cắt mỏ 1 .8 lần. đàn sẽ tản ra xung quanh quây.3 m bằng cót ép. ngược lại khi thiếu nhiệt. để bao thức ăn lên giá kê cao cách xa tường và trần nhà.Dùng xẻng hoặc tay trộn thật đều. .Các loại nguyên liệu khối lượng ít (khoáng. Khi nhiệt độ thích hợp đàn gà sẽ nhanh nhẹn phân bố đều trong quây.3. 2. cắn lẫn nhau. đàn gà sẽ dồn vào giữa quây ngay dưới chụp sưởi. cọ rửa máng uống sạch sẽ.Nhiệt độ chuồng nuôi : 35 .100 con/máng. .Tiến hành cắt mỏ vào tuần thứ 2 để tránh gà mổ .Một số nguyên liệu phải sơ chế trước khi trộn: đỗ tương… . Trước lúc cho thức ăn mới vào phải sàng thức ăn cũ. loại thải để tiện tính toán lời lãi sau mỗi đợt nuội. .Nghiền nhỏ thức ăn trước khi trộn. Khi nhiệt độ quá cao.Sau một tuần nới rộng quây và 2 tuần có thể bỏ quây tùy thời tiết. .Đổ dàn đều các loại thức ăn đã nghiền trên sàn nhà theo thứ tự loại nhiều đổ trước loại ít đổ sau. Phương pháp trộn. Nuôi dưỡng chăm sóc gà thả vườn lấy trứng: 1. Giai đoạn gà hậu bị. . không vón cục. hoặc ngô trước khi trộn chung để đảm bảo nguyên liệu được phân bố đều trong hỗn hợp.5 m : 4 . Kỹ thuật trộn thức ăn cho gà. Thay nước uống 3 . Dùng giao sắc nung đỏ trên bếp than hoặc bếp dầu (hoặc dao cắt bằng điện) cắt 1/3 chiều dài mỏ tính từ ngoài vào. .Đóng thức ăn vào bao. nếu thời tiết lạnh phải kéo kín rèm che trong tuần đầu. sau khi cắt song lau lại vết cắt nhằm tránh chảy máu.3 Nuôi chăm sóc gà thả vườn 2. I. .3 tuần tuổi đối với gà mái. vitamin) phải trộn với một ít chất bột khác như cám. xen kẽ nhau và sưởi ấm chuồng trước đó 2-3 giờ. Trước khi vào chuồng cần bố trí máng ăn. . (Trước 20 tuần tuổi. Nuôi dưỡng chăm sóc . Chuẩn bị nguyên liệu. gà mái được nuôi tách riêng) a. b.1 tuần tuổi đối với gà trống và từ 0 . . a.Máng uống tròn loại 1 lít và loại 3. không có mùi lạ.Thay mới 1 phần hoặc toàn bộ chất độn chuồng nếu bị ẩm ướt. giai đoạn này gà trống. b.Số lượng trộn tuỳ thuộc vào số lượng gà − Tránh bảo quản lâu. 2.15 con/m2 . Mỗi ngày cho ăn 6 . máng uống sẵn.Nguyên liệu phải có chất lượng tốt: không bị mốc. Chuồng nuôi: Mật độ nuôi : 8 .4 lần trong ngày. . Giai đoạn gà con: a. thuốc thú y đã sử dụng hàng ngày cho đàn gà cũng như số gà chết.8 lít : 2 chiếc/100 con. .Quan sát đàn gà để điều chỉnh nhiệt độ trong quây.10 con/m2 Máng ăn dài 1. . sau 1 tuần có thể thay máng ăn vuông (hoặc mẹt ăn) bằng máng ăn tròn và thay máng uống tròn bằng máng uống dài (chú ý thay đổi máng từ từ).70cm) : 2 chiếc/100 con.1.2 ngày cho uống vitamin C và K.5 cm/con Máng ăn tròn P50 : 25 con/máng Máng uống dài 1.2.Mật độ nuôi : 12 . Chuồng nuôi: . . .250C.1.Gà được ăn tự do 0 .

đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến khối lượng trứng và thể trọng để điều chỉnh lượng thức ăn cho hợp lý). Nuôi dưỡng: Tỉ lệ bình quân và khối lượng cơ thể của gà là yếu tố cơ bản để quyết định lượng thức ăn hàng ngày. Mật độ nuôi 3 . c.Lượng thức ăn của ngày nhịn được chia đều cho 2 ngày. . ngô hạt rải đều trên nền chuồng cho gà nhặt ăn. . Yêu cầu số lượng máng ăn phải đầy đủ và rải thức ăn điều các máng chia làm 2 lần trong ngày.5 m: 50 con/máng.5 . Nuôi dưỡng: Trong giai đoạn gà được ăn hạn chế nhằm tránh tích lũy mỡ sớm ảnh hưởng đến sức đẻ trứng sau này. bà con bà con có thể thực hiện chế độ chiếu sáng như sau: • • • 1tuần tuổi 2 tuần tuổi 2 . Chuồng nuôi . .4 kg cát sỏi/100 gà nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn.Những ngày thời tiết nóng không hạn chế nước uống. 3.Sau khi được chọn lọc đàn gà được ghép trống mái vào lúc 20 tuần theo tỉ lệ 1 trống/8 .Mục đích: làm diều đỡ căng to gà đi nặng nề.100 w).Gà mái được ăn tăng dần theo tỉ lệ đẻ.Để có đàn gà tương đối đồng đều về khối lượng cơ thể (là yêu cầu hết sức quan trọng đối với gà hậu bị) hàng tuần cân 10% số gà có mặt.Sau khi gà ăn hết thức ăn thời gian uống nước chỉ kéo dài trong một vài giờ. . Nếu khối lượng bình quân<khối lượng chuẩn thì tăng từ từ lượng thức ăn để sao cho bắt kịp khối lượng chuẩn sau 1 vài tuần. Sau khi đạt đỉnh cao về sức đẻ thì giảm dần lượng thức ăn (có thể giảm từ 0. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 27 .Sau khi gà đẻ 5 % phải chuyển sang cho uống nước tự do. . Đối với chuồng thông thoáng tự nhiên. làm cho nền chuồng đỡ ẩm ướt.20 tuần tuổi và không bao giờ được giảm thời gian chiếu sáng từ 20 tuần tuổi đến cuối đời gà.25 con/máng.10 mái. Chế độ chiếu sáng Không được tăng thời gian chiếu sáng mỗi ngày từ 1 . chú ý bóng điện trưo sao cho ánh sáng phân đều trong nền chuồng (tốt nhất dùng bóng điện tròn có công suất 75 . . chế độ chiếu sáng 17/giờ/ngày.4 con/m2 chuồng. Chăm sóc nuôi dưỡng giai đoạn gà đẻ.Sử dụng cùng loại thức ăn cho cả trống lẫn mái nhưng gà trống lại cho ăn riêng: Máng gà trống được treo cao sao cho chỉ có gà trống ăn được. .b. Ngày nhịn dùng ít thóc. Máng ăn trong 20 . . máng của gà mái được treo ngang tầm với gà mái nhưng có chụp khống ché sao cho chỉ có gà mái thò đầu vào ăn được còn gà trống do đầu và mào to nên không thò đầu vào ăn được.Nguyên tắc khống chế . Nếu khối lượng bình quân>khối lượng chuẩn thì vẫn giữ nguyên lượng thức ăn. b. Có thể áp dụng 1 trong 3 phương thức sau đây: * Cho ăn hàng ngày: Lượng thức ăn hàng ngày giảm xuống 1/2 so với nhu cầu. * 2 ngày ăn 1 ngày nghỉ . ổ đẻ 4 .5 con/ngăn ổ.Bổ sung thêm cát sỏi sạch vào máng ăn: mỗi tuần bổ xung thêm 0. Kết thúc giai đoạn hậu bị (20 tuần tuổi) cần tiến hành chọn lọc cả trống lẫn mái. Hạn chế nước uống. Chương trình cho ăn đối với gà mái (bảng trên) Chương trình cho ăn đối với gà trống (bảng trên) d.20 tuần tuổi 2 : 22 giờ/ngày đêm : 14 giờ/ ngày đêm : sử dụng ánh sáng tự nhiên Cường độ chiếu sáng: 3w/m nền chuồng. Máng uống dài 1. a. so sánh khối lựơng trung bình thu được với khối lượng chuẩn + 10 % thì tăng lượng thức ăn một cách bình thường như bảng hướng dẫn.1 gam/con/ngày mỗi tuần. những con đạt tiêu chuẩn đưa lên ghép đàn.

1.40 tuần tuổi dùng thức ăn chứa 16. Giai đoạn gà giò ( 5 . Bà con có thể dùng thức ăn HIGRO CP 311 hoặc PROCONCO trộn thêm 25 . Giai đoạn gà con (0 .21%.E 2 lần/tuần theo hướng dẫn của hãng sản xuất.13 tuần tuổi) -Gà được thả ra vườn trừ những ngày trời rét đậm hoặc mưa. Chế độ chiếu sáng.10 10 .5%.130 130 . nên tập cho gà vào đẻ trong ổ. a.30 30 .- Định kì cho gà uống vitamin A.30 % thóc : Lượng thức ăn tăng dần theo tuổi: Tuần Tiêu thụ thức ăn Chiếu sáng Ghi chú train_extension_crop_manual_husbandry_VN 28 .125 125 . Tỉ lệ đẻ (%) 1-5 5 . 21 tuần tuổi : 13 giờ 22 .6% Protein và 2750 kcal/kg NLTĐ Chi chú * Từ 22 . 2.4 tuần tuổi) Gà (dù là giống gì) được nuôi úm trong chuồng được sưởi ấm (nhiệt độ 33 . Thức ăn giai đoạn này yêu cầu giá trị dinh dưỡng: đạm (protein) 20 . mỡ 3. Mỗi ngày nhặt trứng ít nhất 4 lần. Ổ đẻ được lót trấu hoặc dăm bào đảm luôn sạch sẽ.50 50 . chăm sóc. dụng cụ máng ăn máng uống Các yêu cầu về cơ bản tương tự gà đẻ trong giai đoạn gà con và gà hậu bị. Chuồng trại.115 115 . năng lượng trao đổi 2900 .135 Sau 40 tuần tuổi dùng thức ăn có 15.2.2950 Kcal. Kĩ thuật nuôi gà thả vườn lấy thịt 1. Ổ đẻ được đặt nơi kín đáo.3. Tiêu thụ thức ăn Chiếu sáng Tuần Ghi chú Gr/gà Gr TA Thời Cường độ (với tuổi /ngày /tuần gian đèn ống) 1 17 119 23/24 1 w/m2 Ăn tự do 2 35 245 23/24 1 w/m2 Ăn tự do 2 3 50 350 22/24 1 w/m Ăn tự do trong thời gian chiếu sáng 4 70 490 20/24 1 w/m2 Ăn tự do trong thời gian chiếu sáng b.7 % protein và năng lượng trao đổi 2700 Kcal/kg c.40 40 . những quả trứng đẻ ngoài ổ phải kịp thời nhặt ngay.340C).20 20 .120 120 . máng ăn dưới gốc cây.D. Khi đàn gà bắt đầu vào đẻ.25 tuần tuổi : Mỗi tuần tăng 1 giờ chiếu sáng 26 tuần đến cuối đời : Giữ nguyên thời gian chiếu sáng 17 giờ/ngày đêm 2. Ngoài ra cần có vườn hoặc đồi để chăn thả.60 >60 1925 1875 Khối lượng cơ thể (g) 1750 Lượng thức ăn (g) 85 90 105 110 . Hàng tháng định kì loại thải những gà mái không đẻ hoặc kém đẻ. Ngoài vườn đặt các máng uống. Nuôi dưỡng.

Gumboro.5g/lít nước. đường hô hấp bằng: Tylosine: 0.điện giải tăng sức đề kháng. thuốc bổ trợ tăng sức đề kháng Nhỏ Vacxin Lasota lần 1 Vitamin.Sử dụng vác xin và thuốc phòng bệnh theo hướng dẫn của phần sau: 2. nứa hoặc lưới.8 w/m2 0. Phòng cầu trùng bằng Vetpro 60%: 1g/ lít nước Nhỏ Vacxin Gumboro lần 1.8 w/m2 0. . Hội chứng giảm đẻ Thuốc phòng Gr/gà /ngày 77 90 115 125 135 Gr TA /tuần 539 630 805 875 945 4.3. IB.Quây xung quanh vườn bằng tre.1.998 Thời gian 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 Cường độ (với đèn ống) 0. Phòng bệnh cho gà thả vườn (Chương trình tiêm phòng) Ngày tuổi 1 4 7 7 -10 10 14 21 50 – 56 70 – 80 110 – 120 126 Tiêm phòng Marek Phòng bệnh đường ruột.8 w/m2 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 29 . .Tránh để nước đọng trong vườn. chủng đậu Nhỏ Vacxin Lasota lần 2 Nhỏ Vacxin Gumboro lần 2 Tiêm vacxin Newcatle H1 Phòng CRD bằng Tylosin Tẩy giun sán bằng Piperazin Tiêm Vacxin nhũ dầu phòng bệnh Newcatle.5g/lít nước Coli – 2000: 0.tuổi 5 Ăn tự do trong thời gian chiếu sáng 6 Ăn tự do trong thời gian chiếu sáng 7 Ăn tự do trong thời gian chiếu sáng 8 Ăn tự do trong thời gian chiếu sáng 9 10 tuần .8 w/m2 0.3.8 w/m2 0.

ngực lép.2. Vịt CV 2000: • Nguồn gốc: Vương quốc Anh.150 ngày tuổi . mỏ.1. Các giống ngan. . hơi vểnh lên.Tầm vóc nhỏ vừa phải.Chi phí thức ăn cho 10 quả trứng : 2. lưng rộng phẳng. mỏ mầu nâu đá.2. rộng. mỏ xanh lục.65 g/quả . + Nhóm lông Khaki: Trống: đầu.Mỏ. Mỏ xanh có đầu hình hạt đậu đen ở đỉnh. nhỏ. bụng nâu nhạt. • Tính năng sản xuất: . . phẳng hơi dốc về phía sau. chân.9 kg Mái : 1. . .Khối lượng lúc trưởng thành : Trống: 1. xám đá.Thân hình cân đối. cổ.Năng suất trứng : 250 . cân đối.0 .1. ngực màu Khaki. mình thon. 1. xám hồng.70 g/quả c. cổ màu cánh gián hòa cùng màu tía.300 quả/mái/năm .2 kg train_extension_crop_manual_husbandry_VN 30 .1. sẻ nhạt. cổ.5 .7 kg Mái : 1.2 Kỹ thuật nuôi ngan và vịt 2. Mắt nâu. vịt hiện đang nuôi phổ biến ở Việt nam .Khối lượng lúc trưởng thành: Trống : 2.2.220 quả/mái/năm . đen tuyền.4 kg .3 . nhập vào Việt nam năm 1990 từ Thái Lan. chân và màng chân màu da cam. chân.Khối lượng trứng : 65 . có nốt hình hạt đậu ở đỉnh. vạch cánh màu đồng xanh. đuôi. chân.Đầu thanh. + Nhóm lông xám: Vịt trống đầu.Lông toàn thân màu trắng. Các giống vịt hướng trứng: a. có dáng thẳng đứng. . khoang trắng đen. Vịt Cỏ: • Nguồn gốc: Việt nam • Đặc điểm ngoại hình: . xám nhạt. màng chân màu da cam.8 kg . thân hình có dáng thẳng đứng. mỏ dẹt dài và khỏe.1.Năng suất trứng : 180 .Màu lông: có 3 nhóm + Nhóm lông trắng: cả trống và mái đều trắng khắp cơ thể.Khối lượng trứng : 60 . Cổ thanh. • Tính năng sản xuất: .1 . .2. • Đặc điểm ngoại hình: .3 kg b. màng chân màu vàng nhạt.Đuôi: ngắn.21 tuần tuổi.1. nhập vào Việt nam năm 1999. Vịt có nhiều nhóm màu lông khác nhau: sẻ sẫm.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 20 . ngực sâu.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 140 .Khối lượng lúc trưởng thành : Trống : 1. lườn. • Tính năng sản xuất: .Ngực sâu. màng chân màu da cam xẫm. Vịt mái: nâu xẫm ở đầu. nhanh nhẹn. vùng phao câu màu cánh gián.6 . Vịt Khaki Cambell: • Nguồn gốc: Vương quốc Anh . mắt sáng. xám đá. • Đặc điểm ngoại hình: . mắt xanh xám. mắt chân màu nâu tương tự lông thân.7 .

1.0 .Lông toàn thân màu trắng.Thân hình chữ nhật.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 20 . Vịt Bầu: • Nguồn gốc: Việt nam .2.Lông: màu không thuần khiêt .3.Mỏ.3 kg Mái : 1.6 . ngực sâu rộng. .3 kg Mái : 2. mắt tinh.Cổ thanh nhẹ. da trắng.Khối lượng lúc trưởng thành : Trống : 2.Mái : 1.5 kg Mái : 1.300 quả/mái/năm .220 ngày tuổi .160 quả/mái/năm .Đầu to. b. . • Đặc điểm ngoại hình: . nhập vào Việt nam nhiều đợt bắt đầu từ những năm 1970.Năng suất trứng : 130 150 quả/mái/năm train_extension_crop_manual_husbandry_VN 31 .Khối lượng lúc trưởng thành : Trống : 2. • Tính năng sản xuất: . đầu to vừa phải. cổ to và dài. Các giống vịt hướng thịt a. • Đặc điểm ngoại hình: . . ngực sâu rộng.70 g/quả .1. xám.2 . màng chân có nhiều màu. chân.2.Lông toàn thân màu trắng.6 kg.160 ngày tuổi . • Tính năng sản xuất: .0 .Khối lượng lúc trưởng thành : Trống: 3.Mỏ. . hơi dài.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 190 .Đầu to. có nhiều nhóm màu khác nhau. màng chân màu vàng.Khối lượng trứng : 65 .7 .Tuổi đẻ quả trứng đầu : 150 .2.2.0 kg .150 quả/mái/năm . • Tính năng sản xuất: .0 kg .Thân hình vững chắc. cổ ngắn.8.2. chân. vững chắc.Mỏ.Năng suất trứng : 150 . chân.Năng suất trứng : 260 .0 kg . Vịt Bạch Tuyết: • Nguồn gốc: Việt nam tạp giao giữa vịt Anh đào và vịt Việt nam.22 tuần . .75 g/quả 2.7 . màng chân màu vàng. . ngực sâu rộng.Khối lượng trứng : 70 .Tầm vóc trung bình.Năng suất trứng : 140 .5 .6 kg.Tuổi đẻ quả trứng đầu : 150 ngày tuổi .4 .3. .0 kg . Các giống vịt kiêm dụng a. Vịt Anh đào (Cherry Valley) • Nguồn gốc: Vương quốc Anh. • Đặc điểm ngoại hình: . . . phổ biến nhất là màu vàng nhạt.Nuôi chăn thả lúc 70 ngày đạt: 1. 3. phổ nhất là màu cà cuống.Nuôi chăn thả lúc 70 ngày tuổi đạt: 1.

chân.Lông toàn thân trắng.8 . lưng thẳng. nằm ngang.Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng : 3.Khối lượng lúc trưởng thành: Trống : 3.3.Có ngoại hình đặc trưng cho vịt hướng thịt. mỏ mầu vàng. Các giống ngan a. .2 kg . Thức ăn tiêu tốn cho 1 kg thịt hơi là 1. .3kg.07 .Chân vững chắc. Ngan Việt nam • Nguồn gốc: Việt nam. con trống mào to hơn con mái. . . • Tính năng sản xuất: .Tuổi đẻ quả trứng đầu : 26 tuần tuổi . • Tính năng sản xuất: .Tuổi thành thúc sinh dục : 220 .Nuôi chăn thả lúc 75 ngày tuổi đạt : 2.. .3. .0 kg .Năng suất trứng 40 tuần đẻ : 220 trứng/mái .Da vàng. trán phẳng. Vịt CV Super M • Nguồn gốc: Vương quốc Anh.8 . 4. • Đặc điểm ngoại hình: Đầu nhỏ.Mào phát triển.2 kg. .1 .Thân dài.Thân hình chữ nhật. .Vịt thương phẩm lúc 49 .3 kg. con mái hiền lành. dài. .2.52 ngày tuổi đạt khối lượng 3. ngực sâu rộng.(ngan Dé khối lượng nhỏ hơn ngan Sen và ngan Trâu) .4.3.Trong điều kiện nuôi chăn thả ở Việt nam lúc 75 ngày tuổi.Năng suất trứng : 60 . cổ to.70 quả/mái/năm b. .Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng : 2. • Đặc điểm ngoại hình: . màng chân. .3. .5 .Đầu to. vịt đạt khối lượng 2.2 . Các dòng ngan Pháp - train_extension_crop_manual_husbandry_VN 32 .2 .Con trống dữ tợn.Khối lượng lúc trưởng thành về tính : 3.2 .0 kg Mái : 2.Màu lông có 3 nhóm: Trắng (ngan Dé) Loang (ngan Sen) Đen (ngan Trâu). nhập vào Việt nam nhiều đợt bắt đầu từ những năm 1989.240 ngày tuổi . mắt sáng.24 kg.5 kg b.81 kg.

đực 2 .180 quả/mái/năm R51 và R71 : 180 . hiện có 3 dòng R31.1.1 kg/con. • Vịt chuyên trứng và kiêm dụng: 1.5 kg. • Tính năng sản xuất: Khi thành thúc về tính: Trống: 3. Màu lông: R31lang trắng đen (hoa mơ).1. Cách phân biệt giữa con trống vả con mái? • Con đực có gai giao cấu. • Móng chân ở đầu các ngón chân củangan con có khả năng bám dính v o b n tay. • Nếu có thể chọn từ đàn bố mẹ tốt. có màu lông đặc trưng của giống: • Không chọn con khèo chân. đực: 2. ngan mái nặng 2. khi đặt ngan con lên b n tay v nghiêng b n tay.28 tuần Năng suất trứng R31 : 160 . train_extension_crop_manual_husbandry_VN 33 . • Lông bông.1. mỏ trắng hồng.6 kg Tuổi đẻ : 26 . R71).3 . nhập vào Việt nam năm 1996. do đó. hoặc quá nhỏ không cho năng suất cao. Kĩ thuật chọn vịt ngan giống 2. kèm nhèm • Bụng mềm.2 kg. thân hình tạo với mặt đất • một góc càng lớn càng tốt. Khối lượng cơ thể: Vịt ngan quá to. con. không dịch dử. nên chọn những con khối lượng trung bình như sau: • Vịt cỏ: 0.1. .8 kg.9 . • Có thể kiểm tra khi vịt ngan1ng y tuổi: vê.• - Nguồn gốc: Cộng hòa Pháp.1. • Vịt chuyên trứng Khakicam bell: 1 . thân hình vững chắc. 2.2. Cách phân biệt giữa vịt con v ngan con ? • Ngan con thường có m u v ng chanh (R51. R51 và R71.6 kg Mái : 2. R51 và R71 trắng tuyền hoặc trắng có đốm đầu. .2. không gù lưng • Với vịt chuyên thịt và ngan: ngực nở.2.2. đầu nhỏ.3 kg. Kỹ•thuật chọn giống khéo v nhẹ. cổ dài.8 . sờ nhẹ tại lỗ huyệt (bấm lỗ huyệt) để phát hiện gai giao cấu của con đực.2. Kỹ thuật chọn như sau: Ngoại hình: • Màu lông đặc trưng của giống • Cân đối và nhanh nhẹn • Chân thẳng.2.5 . dáng đi chắc chắn. 2.2 kg.2 .2.2. . Thức ăn tiêu tốn cho 1 kg thịt hơi : 2. hoặc bề mặt nhám.2 kg • Ngan: cái: 1. xốp.4 kg. • Đặc điểm ngoại hình: Cơ thể lớn. khoẻ mạnh • Mắt tinh nhanh.6 kg.5 kg.4 . thân hình song • song với mặt đất. không vẹo đuôi. không bệnh tật. con cái không có gai giao cấu. Kỹ thuật chọn giống vịt ngan con Cần chọn những con: • Nhanh nhẹn.6 .220 quả/mái/năm Ngan thương phẩm: nuôi nhốt 63 ngày tuổi (hoặc nhốt kết hợp chăn thả lúc 84 ngày tuổi).4. ngan trống nặng 4 . • Vịt chuyên trứng: mình thon. Vịt con không bám được như vậy. • Vịt chuyên thịt CV super M: cái 1.3 . ngan con có thể bám dính m không rơi. hở rốn: bụng cứng bết lông. bị Chú ý thao tác vịt ngan hậu tránh mạnh tay gây chết hoặc tổn thương vịt ngan Vịt ngan nuôi giống để sinh sản khi hết 8 tuần tuổi cần chọn để chuyển nuôi hậu bị.3 .

không mắc bệnh.3.4 2.2. vịt chuyên trứng chọn con thân mình thon dài cổ cao thân mình tạo thành góc rộng với mặt đất.2.2 .2.2 .2. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 34 .4 . Kỹ thuật chọn giống vịt ngan sinh sản • Trước khi vịt ngan vào đẻ khoảng 2 tuần.1 . chắc khoẻ và song song mặt đất.7 .2.1/8 1/5 • Kỹ thuật chọn về ngoại hình giống phần chọn vịt hậu bị: vịt chuyên thịt và ngan chọn con thân hình nở nang.1.1.1.1.8 1.5 .2 .1. • Thân hình không quá to béo hoặc quá bé.4 1. cần lưu ý chọn vịt ngan một lần để loại bỏ các con mái không tốt: Giống Vịt cỏ CV Super M Siêu trứng CV2000 Siêu trứng Khaki Cambell Ngan Pháp Thời điểm chọn (tuần thứ) 18 22 18 17 23 Khối lượng trung bình mái (kg) 1.1.6 4.5 3.5 2.3 Tỷ lệ ghép trống/mái * 1/7 -1/8 1/5 1/6 1/7 .3 .3 1.4. • Chọn con có màu lông đặc trưng của giống.7 1.3 .7 .4 Khối lượng trung bình trống (kg) 1. • Chọn con khỏe mạnh.

2.. ngô. thóc. Chăm sóc vịt ngan con Nhiệt độ chuồng nuôi • việc giữ ấm cho chuông nuôi là rất quan trong ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống của vịt ngan con trong thời kỳ nuôi úm. bèo. don.. Nhu cầu dinh dưỡng có chất lượng cao. Do đó.2. cần luôn luôn chú ý kiểm tra độ ấm của chuồng.) và cả các loại phụ phẩm (bã bia. vịt sẽ bỏ uống nước. Kỹ thuật cho vịt ngan con ăn và uống • Trong 1-2 tuần tuổi đầu. Chú ý rằng việc cho ăn thành bữa và cho ăn tự do tiêu tốn cùng một lượng thức ăn như nhau. Đặc biệt cần lưu ý đến hiệu quả kinh tế.1 Nuôi dưỡng chăm sóc ngan vịt con 1. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 35 . ôi. các loại rau. bã rượu.2. hiệu quả sử dụng thức ăn cao. • Nếu Ở điều kiện chăn nuôi nông hộ có tính chất tận dụng chỉ cần bổ sung thức ăn công nghiệp nếu thực sự thấy cần thiết. Thức ăn cho vịt con • Vịt ngan con 1-2 tuần tuổi có tốc độ sinh trưởng nhanh và hiệu quả sử dụng thức ăn cao. nên cho ăn tư do theo nhu cầu cả ngày và đêm.3: Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vịt . cần nuôi nhốt hoàn toàn và cung cấp thức ăn chất lựơng cao. tép. Trong mùa hè. nếu là vịt ngan nuôi thương phẩm bán thịt. tấm. ốc. chết.. Sau đó. 2. cần để giữ nước trong chỗ mát hoặc bóng cây khi cho vịt uống. khoai). 4. do nhiệt độ môi trường cao. cám. Yêu cầu dinh dưỡng Giống Đạm thô Năng lượng Vịt siêu thịt 20 . tuy nhiên chưa thể kiếm mồi. Chú ý không cho ăn các thức ăn ẩm. Do đó. vịt con dễ ốm. hoặc nấu chín để tăng khả năng tiêu hoá.) • Việc cho vịt ngan ăn các loại thức ăn tận dụng có sẵn Ở địa phương như nêu trên có thể giảm được chi phí giá thành và nâng cao hiệu quả kinh tế. bột cá. nước lấy từ nguồn tự nhiên có thể nóng. cá.2900 kcal Vịt siêu trứng 20 % 2800 . • Từ trên 2 tuần tuổi. ngan 2. Đặc điểm của vịt ngan con Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa hòan chỉnh do đó phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ môi trường. thiu. Sức đề kháng kém. cua. • Nước cho uống theo nhu cầu. • Cọ rửa máng ăn và máng uống hàng ngày. dắt. tuy nhiên cho ăn thành bữa kích thích tính thèm ăn của vịt và ngan. • Thức ăn cho ăn thành bữa. Tốc độ sinh trưởng nhanh. • Có thể cho ăn thức ăn sống.. • Vịt/ngan là loài ăn tạp nên ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau như ngũ cốc (gạo. mốc. dễ cảm nhiễm bệnh tật. • Cho vịt uống nước sạch: ví dụ từ nguồn nước giếng: • Chú ý không cho uống nước quá lạnh trong mùa đông vì có thể gây hạ nhiệt. cho ăn từ do ban ngày nêu tả vịt ngan nuôi giống (để sinh sản) cần cho ăn hạn chế để không quá béo.2900 kcal 3.3. bã đậu. nếu nuôi chăn thả có thể cho tập cho ăn các loại thức ăn khác nhau và tập kiếm mồi. các loại thức ăn nhiều đạm (đỗ tương.22 % 2800 .

vịt CV 2000 1 5 .2800 kcal • Nên tận dụng nguồn thức ăn có sẵn để giảm bớt chi phí thức ăn.10h tối) • 4 tuần trở lên: chỉ cần dùng ánh sáng tự nhiên. có thể tập trung ở một phía quây. Yêu cầu dinh dưỡng cho vịt/ngan hậu bị Giống Đạm thô Vịt siêu thịt. ngan hậu bị: Đặc diềm và yêu cầu kỹ thuật nuôi vịt ngan hậu bị • Vịt ngan hậu bị là vịt ngan nuôi trong thời kỳ từ tuần tuổi thứ 9 (ngoài 56 ngày) đến lúc bắt đầu đẻ quả trứng đầu tiên. ngan con quá chật hoặc quá rộng: • Tuần đầu : 30 . • Trong 3 ngày đầu sau ấp nở. có thể thắp sáng bằng đèn dầu đảm bảo đủ ánh sáng để vịt. bình thường.5 % Vịt siêu trứng 14 % • Năng lượng 2800 .2900 kcal 2750 . gần nơi thoáng khí hoặc có giỏ lưu thông Với vịt/ngan con một ngày tuổi.8 con/m2 Ánh sáng: • 2 tuần đầu: chiếu sáng 24/24. ngan đi lại ăn. • Với vịt ngan sinh sản: trong giai đoạn hậu bị cần đặc biệt chú ý cho ăn hạn chế để vịt ngan không quá to béo. cần kiểm tra khối lượng định kỳ để điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp: có thể chỉ phải đổ thức ăn cho ăn 1 lần trong ngày: cần chú ý để tất cả vịt ngan đều được ăn. ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.20 con/m2 • Tuần 5 . chăm sóc vịt.Cách nhận biết nhiệt độ chuồng nuôi quá nóng hoặc quá lạnh? • • Chuồng nuôi quá lạnh: Vịt con hoặc ngan con túm chum lại với nhau ở gần nguồn nhiệt. diều hâu: chó. cáo. Do đó. • Vịt ngan dưới một tháng tuổi không nên nuôi thả tự do.4 tuần: 18/ 24 giờ (buổi sáng thắp đèn từ sáng sớm 4h sáng.3. quá lạnh. mèo.3200C. uống một cách ánh thường) chống xô đàn và đè lên nhau gây tỷ lệ chết cao.2 Nuôi dưỡng. Thức ăn cho vịt ngan hậu bị • Với vịt ngan thương phẩm. có thể cho ăn tự do theo yêu cầu vào ban ngày. không có khả năng kháng cự. • Không nên nuôi vịt. • Đối với vịt nuột sinh sản hay vịt chuyên trúng. nhiệt độ chuồng cần giữ khoảng 28 . chuột. vì vịt/ngan con cần ăn suốt ngày đêm. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 36 .22 độ là được. ngan. • Đặc biệt cần chú ý bảo vệ trong 1-2 tuần tuổi đầu khi vịt ngan con yếu ớt. thời kỳ hậu bị đòi hỏi tiêu chuẩn ăn đủ để mạnh khoẻ và đạt yêu cầu về thể trọng. buổi chiều thắp đến khoảng 9h . Phòng tránh các loài động vật gây hại cho vịt ngan con • Vịt ngan con là thức ăn hấp dẫn đối với nhiều lo( động vật khác như: rắn. ảnh minh hoạ: nguồn nhiệt quá nóng. nhất là trong mùa đông giá buốt. thứ 3 : 1 5 . từ ngày thứ 4 trở đi có thể giảm dần mỗi ngày một độ đến khoảng 20 . 2. Chuồng nuôi quá nóng: Vịt/ngan con toả xa khỏi nguồn nhiệt. vì khó khống chế và cấp nhiệt.2. Ở những nơi không có điện. nên làm ấm chuồng ít nhất 1/2 giờ trước khi thả vịt/ngan vào chuồng. với nuôi kết hợp chăn thả. chỉ cần cho ăn bổ sung thêm thóc và mồi tươi là đủ. nhưng không được cho ăn quá nhiều vì ảnh hưởng không tốt đến sản lượng trứng sau này.6 trở đi : 6 . cần bổ sung ngay nguồn nhiệt cung cấp.35 con/m2 • Tuần thứ 2. • 3 .1 5.

nên cho ăn ở vị trí cố định. • Chú ý không nên chăn quá xa nơi nhốt vịt. cho vịt ăn đủ no và đẻ dinh dưỡng.4.Trước đẻ 5 tuần: 10 giờ/ngày . ngô. phải chọn lọc để chỉ đưa những con đạt tiêu chuẩn giống vào đàn sinh sản để có năng suất cao.Sau đó. vịt chuyên trứng và kiêm dụng 17 . bắt đầu cho vịt.18 giờ/ngày. thức ăn đậm đặc. và để ở chỗ tránh được mưa và sương làm mốc thức ăn. ngan chăn thả cần xác định từ nguồn thức ăn tự kiếm được để bổ sung thóc. sạch để uống. • Thời gian chiếu sáng: tăng dần thời gian chiếu sáng trước đẻ 5 tuần như sau: . • Thức ăn: trước đẻ 2 tuần. ngan sinh sản 1.6 con/m2.19 % Ngan. 2. ngan bơi ở những nơi hồ có nước trong. ngan đẻ: tăng 10 % thức ăn Đẻ quả trứng đầu tiên: tăng 10% thức ăn Khi 5% đàn đẻ tăng dần lượng thức ăn sao đến mức ăn tự do theo nhu cầu • Đổ thức ăn làm nhiều lần trong ngày để thức ăn không bị tồn đọng ở máng ăn. • Chọn vịt sinh sản cần đảm bảo tỷ lệ trống mái: . ngan uống nước nóng (>250C). • Thời kỳ thay lông: vịt và ngan dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bên ngoài nên cần chú ý chăm sóc tốt trong các giai đoạn này.2. • Mùa hè phải che máng uống. Thức ăn • Giai đoạn hậu bị. • Có thể dùng các loại thức ăn tận dụng của địa phương để giảm giá thành sản phẩm. • Trong trường hợp chỉ xác định nuôi lấy trứng thương phẩm thì không cần chọn vịt trống. • Mật độ nuôi: vịt chuyên thịt và ngan: 4. • Không dùng thức ăn ôi chua. buổi chiều tối nên để vịt. • Nuôi chăn thả khi cho thức ăn bổ sung.Ngan: 1 trống 4 mái . tránh để vịt. • Nếu nuôi chăn thả buổi sáng. không cho ăn quá nhiều vịt ngan sẽ béo quá và giảm năng suất sinh sản. Kĩ thuật nuôi dưỡng. chuyên trứng: 5 .Vịt chuyên trứng: 1 trống 7-8 mái.18 % Năng lượng 2700 kcal 2700 kcal • Chuyển từ thức ăn vịt. • Máng ăn nên để cách máng uống tối thiểu 3 m. ngan hậu bị sang thức ăn vịt. ngan đẻ: 2 tuần trước khi. mốc vì vịt ngan rất dễ mẫn cảm với độc tố của nấm mốc gây chết hoặc ảnh hưởng đến năng suất của vịt ngan. chăm sóc vịt. Kỹ thuật dựng đẻ cho vịt hậu bị • Với đàn vịt. ngan hậu bi chuyển sang giai đoạn đẻ cần dựng đẻ cho vịt. mồi tươi. ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở trứng. siêu trứng CV 2000 18 .Trước đẻ 4 tuần: 12 giờ/ngày . train_extension_crop_manual_husbandry_VN 37 . ngan. Thường xuyên bổ sung thêm độn chuồng hoặc dọn độn chuồng cũ định kỳ. Nước • Cung cấp nước sạch và đủ nước. tăng lên dần mỗi tuần 1 giờ đến 1 6 .5 con/m2. ngan. • Vịt.Vịt chuyên thịt: 1 trống 5 mái . Yêu cầu tiêu chuẩn thức ăn Giống Đạm thô Vịt siêu thịt.Chế dộ chăm sóc nuôi dưỡng vịt ngan hậu bị • Độn chuồng phơi khô ráo sạch sẽ. • Trước khi vào đẻ. ngan ăn khẩu phần ăn của vịt ngan đẻ. 2. • Vịt ngan nuôi trên khô phải lưu ý vệ sinh sân chơi luôn sạch sẽ để tránh được khi vịt ngan giao phối xong thì gai giao cấu vị nhiễm bẩn dẫn đến hao hụt con đực nhiều. giao phối và làm sạch lông.

5. ngày không hoặc thay đổi giờ chiếu sáng liên tục. • Vịt ngan đẻ trứng nhỏ. • Vịt ngan có màu mỏ và màu chân vàng tươi (con kê tốt thì chân và mỏ nhạt dần khi đẻ) .không tính giống Khakicampell có màu mỏ xám. cần chú ý có một tỷ lệ trống dự phòng nhất định do hỏng trống. • Ánh sáng ban ngà hoặc đèn măng sông. hoặc đẻ quá muộn so với đàn. dinh dưỡng • Bị bệnh thể nhẹ hoặc mãn tính • Nước uống quá nóng train_extension_crop_manual_husbandry_VN 38 .18 giờ. người chăn nuôi tránh thay đổi quần áo màu sắc sặc sỡ. Thời gian chiếu sáng • Thời gian chiếu sáng lý tưởng (tốt nhất) là mỗi ngày 16 . • Quan trọng nhất là thời gian chiếu sáng phải ổn định. âm thanh. • Vịt đẻ trứng non hoặc trứng hai lòng có thể do tác đông mạnh và đột ngột về ánh sáng. chú ý tránh tiêm phòng khi vịt đẻ rộ. do đó nên thu nhặt trứng vào buổi sáng từ 6 . • Vịt đẻ kém do có một số con đẻ kém: chọn con đẻ kém. Không nên ngày chiếu sáng. nhận biết. nếu có sự thay đổi khác thường báo cho thú y xử lý. Kiểm tra sức khoẻ đàn vịt: • Kiểm tra tình hình đàn vịt. • Sau khi nhặt trứng nếu trứng bẩn phải rửa bằng thuốc sát trùng hoặc xông sát trùng sau đó trứng để ấp được đưa vào bảo quản. Nhận biết những con vịt đẻ kém như thế nào? • Vịt ngan quá béo hoặc quá gầy • Vịt ngan ốm yếu. Thu nhặt trứng: • Chất độn ổ đẻ phải được bổ sung thường xuyên vào các vị trí của ổ đẻ. • Vịt ngan đẻ có tỷ lệ ấp nở thấp do thiếu trống hoặc hỏng trống: trong quá trình nuôi: đặc biệt là ngan. • Tiêm phòng. suốt giai đoạn vịt ngan đẻ chỉ cần bổ sung không cần thay độn chuồng. nước uống. • Nếu không có kho lạnh thì bảo quản bằng than hoa.giờ. • Vịt ngan ấp bóng. nguyên nhân và giải pháp Nhận biết • Tỷ lệ đẻ giảm • Nhiều con ấp bóng • Nhiều con rụng lông ống Nguyên nhân • Thay đổi thời tiết hoặc tác động bất lợi từ môi trường. ấp bóng để loại thải. Điều kiện chuồng trại để khắc phục kịp thời. tránh tiêm vào lúc vịt ngan đang đẻ cao vì sẽ ảnh hưởng năng suất trứng. hoặc quá khác thường. Chú ý không nuôi trống sinh sản trong ao có cá lớn. còn ánh sáng đèn dầu nhỏ thường là không đủ sáng. trứng non: bổ sung thức ăn có nhiều đạm hoặc khoáng và can xi. • Vịt ngan thay lông.3. cần chú ý tránh gây tiếng ồn quá mạnh tại khu vực chăn nuôi đàn sinh sản. hoặc trên nền chuồng nuột quá thô nhám ít có thể làm hỏng gai giao cấu của trống. đèn điện đều có thể dùng được. tránh bị xô đàn. Các vấn dê thường gặp và cách giải quyết • Nếu cả đàn vịt đẻ kém cần chú ý tìm hiểu các nguyên nhân như: thức ăn. hoặc trứng mỏng. nên tiêm vào thời gian dựng đẻ. • Trong giai đoạn vịt/ngan sinh sản cần loại chúng con vịt ngan quay lông (rụng lông ống ở cánh và đuôi) vì những con đó là những con không đẻ hoặc cho năng suất trứng rất thấp. rụng lông cánh và đuôi trong quá trình đẻ. ngan hàng ngày. • Vịt ngan đẻ tập trung vào đêm gần sáng. Hội chứng giảm đẻ. 4. tránh cho vật lạ vào chuồng nuôi.

quét bụi và các thứ bột.20 ngày trước khi nhập đàn • Nên phát hoặc cắt sạch cỏ sau đó khu vực xung quanh chuồng nuôi. vi rút các nguyên sinh động vật v. thức ăn. quá lạnh. sau đó rải đều cho bay hơi hết mới đưa vào chuồng. tiền đề cho một số bệnh khác phát triển. không khí. ủ một ngày. gây tắc nghẽn hoặc ảnh hưởng đến tiêu hoá. nước uống. Chú ý không dùng khi có gia súc trong chuồng vì bột vôi có thể vào mũi. • Tấn công vào cơ thể gia súc bằng nhiều đường qua da. cần thiết phải vệ sinh chồng trại và khử trùng tiêu độc sau đó đề trống chuồng khoảng 7 .2. trấu hoặc rơm rạ. bọ chét. dùng chất khử trùng sau. niêm mạc. • Do vận chuyển đường dài.. trang thiết bị chăn nuôi cần được rửa sạch và sát trùng hoặc phơi khô vài nắng. gia súc mất khả năng chống bệnh và dễ mắc bệnh. suy dinh dưỡng. tổn thương ruột và cơ quan bên trong. chuột và dễ vệ sinh Công tác phòng bệnh cho ngan vịt Trang thiết bị • Trước khi nhập vịt và ngan. • Máng ăn. Một số gợi ý về công tác vệ sinh sau đợt nuôi và công tác sát trùng: • Sau mỗi đợt nuôi. cọ nước sau.) • Nguồn nước từ ao tù không đảm bảo vệ sinh Lợn dễ mắc bệnh hoặc bị lây bệnh từ thức ăn. • Các ký sinh trùng hút chất dinh dưỡng làm tổn thương da. vụn sau: Quét khô trước. vết thương.5 Công tác vệ sinh phòng bệnh cho ngan vịt Những yếu tố ảnh hướng đến khả năng mắc bệnh của gia súc Stress • Yếu tố thời tiết: quá nóng.. thay đổi thay đổi chuồng trại và môi trường nuôi • Do nhốt quá chật nhốt chung với gia súc khác. máng uống cần được cọ rửa thường xuyên Độn chuồng • Có thể dùng phoi bào. ve.). nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm độc. thay đổi đột ngột.1 5 ngày.. Lợn gầy còm. để 2 -3 ngày rồi quét dọn. cỏ khô cắt ngán. hoặc bên trong cơ thể (giun. sán). Thức ăn nước uống • Thức ăn nước uống không đầy đủ hoặc không đảm bảo chất lượng (ôi. Nhóm bệnh do ký sinh trùng • ký sinh trùng là loại sống ký sinh bên ngoài (ruồi. mốc. • Chất độn chuồng trước khi sử dụng phải được phơi khô . Các chất khử trùng có thể dùng • Vôi bột: có thể dùng rắc xung quanh và bên trong chuồng nuôi.. Nhóm bệnh do vi sinh vật • Gồm vi trùng. niêm mạc. Quét dọn sạch trước. độ tuổi khác Hệ thống bảo vệ cơ thể yếu đi. góp phần hạn chế rắn.v. nước uống v v • Vịt ngan mới nhập về phải nuôi cách ly ở khu riêng từ 1 5 . họng và ảnh hưởng đến niêm mạc đường hô hấp train_extension_crop_manual_husbandry_VN 39 . • Do dinh dưỡng kém. hoặc các yếu tố sinh lý theo chu kỳ..Giải pháp • Tăng cường chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng • Hạn chế các tác đóng bất lợi • Dùng thuốc bổ và kháng sinh liều nhẹ • Phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lây lan trong đàn 2. • Nguyên tắc vệ sinh chuồng trại và thu gom rác thải và chất độn chuồng: Dọn rác và chất thải lớn trước. tiêu độc bằng các chất sát trùng kể trên.

Sulphamide và bổ sung vitamin. ao.Nước vôi: tốt nhất là dùng nước vôi mới tôi. • Xác vịt ngan chết cần phải đưa ngay ra khỏi khu vực chăn nuôi và xử lý tuỳ từng loạt bệnh.5 % ): Phun toàn bộ nền và tường chuồng. dịch trong hoặc nhờn. co cụm thành đám • Động tác đi lại hoạt động bất thường. • Khi có vít trong địa phương nghi mắc bệnh. Có thể tiêm phòng váccin tụ huyết trùng cho vịt. Tiêm phòng váccin dịch tả vịt lần 1 tiêm dưới dạ(cổ hay cánh) Bổ sung vitamin và kháng sinh phòng bệnh và chống stress sau tiêm phòng. nằm một chỗ hoặc lười vận động. Phòng bệnh Ecoli.2 • 15-28 28-46 56-60 70-120 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 40 . bại liệt. không thả vịt ngan ăn chung đồng. ADE hay dầu cá. đục. ngan hoặc Cloramin (10 gram cho 10 lít nước) Các chú ý khi vịt ngan mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh Nhận biết vịt. ' Vệ sinh thức ăn và nước uống • Không cho vịt. ngan con • Không dùng các loại thức ăn có hàm lượng muối cao . ruộng với vịt ngan nghi mắc bệnh. phó thương hàn vịt bằng các loại kháng sinh.5 gam thuốc tím + 35 ml Formol cho 1 m3 chuồng nuôi. thuốc kháng sinh và cách dùng Phòng chống nhiễm trùng rốn. Neotsol… bổ sung vitamin như: B1. vẩy mỏ • Sốt cao. yếu cần chú ý loại ngay ra khỏi đàn và cách ly tức thời để theo dõi. không dùng nước. mắt làm vịt ngan khó thở. • Cho uống nước sạch. • Dùng Formol từ 1 . ngan ốm. cần tăng cường các biện pháp vé sinh và sát trùng chuồng trại. • Lông xơ xác mắt nhắm hoặc lờ đờ • Kêu yếu. lười đi lại. nước ao: hồ tù đọng hoặc nước giếng có hàm lượng sắt cao • Có thể dùng thuốc tím (5 gam cho 10 lít nước) để khử trùng nước uống cho vịt. Streptomycine. ngan mắc bệnh: • Vịt ngan bỏ ăn hoặc kém ăn ủ rũ. Vì thức ăn bị nhiễm độc tố của nấm mốc là một trong các nguyên nhân gây chết ngan.3 % hoặc Crezil ( 3 . Tẻtacycline. đục ở mũi. ngan ăn các loại thức ăn ôi. sân chơi và xung quanh tường. Lịch phòng bệnh và tiêm phòng cho vịt Lịch phòng bệnh và tiêm phòng cho vịt (rất cần xem kĩ lại để ngắn gọn và dễ áp dụng …) Ngày tuổi 1-3 Vaccin. Cần chú y để khô mới rải độn chuồng và đưa vịt ngan vào. chết đi kiểm tra. Bcomlex. khàn hoặc không kêu có dãi. Noex. các loại bệnh đường ruột và chống stress bằng các loại kháng sinh như Ampi-coly. mốc. • Xông hơi bằng hỗn hợp formol và thuốc tím liều lượng cứ 1 7 . ví dụ cánh sã. tụ huyết trùng. giảm đẻ đồng loạt Các biện pháp cần làm khi vịt ngan mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh • Khi phát hiện vịt. uống nhiều nước • Hậu môn ướt và bết phân do ỉa chảy • Nếu là vịt đê. khi xông hơi đòi hỏi chuồng phải kín mới có tác dụng. • Báo cán bộ thú y đến kiểm tra hoặc gửi mẫu gia súc ốm. ngoẹo hoác rụt đầu cổ hoặc có các triệu chứng thần kinh. dùng để quét nền chuồng. bổ sung vitamin theo định kỳ 1 . Tiêm phòng váccin dịch tả vịt lần 2 Phòng bệnh bằng kháng sinh . vịt đặc biệt là vịt .

không dùng cho động vật yếu hay mắc bệnh: động vật quá non. • Vắc xin pha xong dùng ngay. xem màu sắc: độ vẩn có gì khác thường. 28-46 Phòng bệnh EColi. nếu hết hạn tuyệt đối không dùng mặc dù được bảo quản tốt. đúng vị trí: đúng lứa tuổi. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 41 . không cầm lâu trong tay. không để ánh sáng chiếu trực tiếp. không được dùng thuốc sát trùng như cồn. Sulphamide và bổ sung vitamin 56-60 Tiêm phòng vaccin dịch tả lần 2 70-120 Phòng bệnh bằng kháng sinh. nước cất đều vô trùng. • Phải tiêm nhắc lại vắc xin đúng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.2 tháng/lần liều trình 3 . tay phải sát trùng bằng cồn 700. tụ huyết trùng .135-185 Sau khi đẻ 5-6 tháng tháng/lần liều trình 3 . • Dùng vắc xin đúng liều lượng. stress sau tiêm phòng. nút lọ thuốc phải được sát trùng trước khi lấy thuốc • Đối với vắc xin nhược độc các dụng cụ phải để nguội. sau khi hấp hoặc luộc phải để nguội mới dùng. Streptomycin: Necx. không để quá 2-3 giờ sau khi pha. • Dụng cụ dùng xong phải tiệt trùng. phó thương hàn bằng các loại kháng sinh. kim tiêm. Tiêm vaccin dịch tả lần 3 Bổ sung vitamin và kháng sinh phòng bệnh định kỳ 1 . ADE hay dầu cá. thuốc kháng sinh và cách dùng Phòng chống nhiễm trùng rốn : các bệnh đường ruột và chống stress bằng các loại kháng sinh Ampi-Coli Tetracycline . • Dùng cho động vật khoẻ mạnh.100C (đúng với chỉ dẫn ghi trên nhãn vắc xin).2 tháng/lần liều trình 3 .5 ngày trong thời kỳ đẻ trứng Tiêm phòng nhắc lại vaccin dịch tả vịt lần 4 Phòng bệnh bằng kháng sinh định kỳ 1 -2 tháng/lần. kim tiêm. 180-190 Tiêm váccin dịch tả lần 3 Bổ sung vitamin và kháng sinh phòng bệnh trong thời kỳ đẻ trứng Sau khi đẻ 6 tháng Tiêm phòng nhắc lại vaccin dịch tả lần 4 Phòng bệnh bằng kháng sinh định kỳ 1-2 tháng/lần Vắc xin và lưu ý sừ dụng vác xin • Một số loại vắc xin luôn bảo quản lạnh từ 4. • Nếu là vắc xin có bổ trợ phải tiêm bắp sâu. • Trước khi pha hoặc lấy vắc xin.5 ngày. Ngày tuổi 1-3 Váccin. ống tiêm. • Khi dùng vắc xin phải kiểm tra lọ vắc xin bàng mắt thường. kiểm tra nhãn. Noetesol… Bổ sung vitamin như B1 .5 ngày. • Vắc xin phòng bệnh nào chỉ dùng phòng bệnh đó. • Không để vắc xin nhiệt độ bên ngoài. Các chú ý khi lấy thuốc và tiêm • Dụng cụ. • Xem Cạn dùng. 18-25 Tiêm phòng váccin dịch tả lần 1 (tiêm dưới da cổ hay cánh) Bổ sung vitamin và kháng sinh phòng bệnh và chống. bổ sung vitamin theo định kỳ 1 .Bcomlex. lọ thuỷ tinh không được vất bừa bãi. có đúng loại không. Dịch phòng bệnh và tiêm phòng cho ngan. • Các Vắc xin có thể tiêm cùng một lúc nhiều vị trí khác nhau: đúng liều qui định… Cách tiêm phòng .

Lợn Ba Xuyên Là giống lai giữa lợn Bồ Xụ và lợn Becsia. mình ngắn. có đốm đen nhỏ ở mắt. bụng thon gọn. chân thanh thẳng và chắc.2. chân ngắn. nếu được đầu tư tốt thì lớn nhanh. cong hoặc thẳng. có năng suất cao hơn. Duroc hình thành nên nhóm lợn lai có màu trắng. Màu lông trắng tuyền. Lợn ỉ Tầm vóc nhỏ hơn Móng Cái. Các giống lợn nông dân thường nuôi • Lợn nội: 1. lưng võng. lợn địa phương khác) và lợn bố ngoại (Đại bạch. mình lép 5. ngực sâu. Chọn giống Lợn giống tốt. thường là những con đầu đàn nuôi lớn nhanh nhất. ỉ. đít nhọn là lợn train_extension_crop_manual_husbandry_VN 42 . lưng thẳng. tỷ lệ thịt nạc cao hơn giống nội và cho hiệu quả kinh tế cao. Lợn trắng Phú Khánh Được hình thành trên nền chính là giống lợn cỏ địa phương với sự pha máu của một số giống ngoại như Yoocsia. tầm vóc trung bình. có thân hình cân đối. vai cổ có vành trắng dài đến bụng và 4 chân. cân đối. Yoocsai. phàm ăn. Giống lợn này được nuôi phổ biến ở vùng nước ngọt thuộc đồng bằng sông Cửu long. Lợn Móng Cái Có nguồn gốc ở huyện Móng Cái. sau đó đến những con trung bình và chậm lớn nhất là con cuối ổ. + Mình dài. phải là những con khoẻ mạnh. tỉnh Lào Cai Lông đen tuyền. Nếu lợn đứng co rúm. tai nhỏ. Lợn Mường Khương Có nguồn gốc ở Mường Khương.1. mông tròn. 2. tai hơi nhô về phía trước. có con có đốm trắng ở trán và 4 chân. Minh Hải. Sóc Trăng Lợn có màu lông khoang trắng đen. Con lai thường có màu lông trắng hoặc lang trắng đen (màu lông theo bố). đầu nhỏ. Lưng võng. độ trường mình vừa. mông vai nở. lưng thẳng. Lợn được nuôi nhiều ở tỉnh Cần Thơ.Chủ đề 3: KỸ THUẬT NUÔI LỢN THỊT TRONG NÔNG HỘ 3. khó nuôi. có pha máu cuả lợn Móng Cái Lợn có màu lông da đen trắng không ổn định. mõn ngắn 6. Toàn thân màu trắng. Lợn Lang Hồng Lợn Lang Hồng là giống lợn địa phương ở Bắc Ninh. toàn thân màu đen. huyện Cai Lậy. đầu to. phân bố không đều trên thân. có khúc đuôi tai to rũ che kín hai mắt. có 12 vú trở nên. tỉnh Tiền Giang. bụng sệ. mõn ngắn. lưng mông màu đen hình yên ngựa. da mịn bóng. 3. tầm vóc trung bình 7. giữa trán có điểm trắng hình tam giác hoặc hình thoi. Landrat). tai đứng. Hiện nay con lai Đại Bạch x Móng Cái đang được người dân ưa chuộng 3. tầm vóc trung bình. bụng to không sệ * Lợn lai kinh tế Là con lai giữa lợn mẹ nội (Móng Cái. tỉnh Quảng Ninh Lợn Móng Cái có đặc điểm: Đầu đen. Bát sát. lông thưa. chân yếu. gốc đuôi to. Lợn Thuộc Nhiêu Là lợn lai giữa giống lợn trắng Bồ Xụ với lợn Yoocsia ở vùng Thuộc Nhiêu. tầm vóc nhỏ 4. bụng cóc.

Loại thức ăn này cung cấp vitamin. thân cây chuối. khoẻ mạnh. đen bóng (đối với lợn đen). cua. rau muống.Thức ăn tinh gồm: cám gạo. Những thức ăn này cung cấp năng lượng cho lợn vận động.0 7.. + Lông mịn và mỏng. sần sùi là lợn có bệnh nuôi chậm lớn. bột sắn.Thức ăn giàu đạm: bột cá. hồng hào (đối với lợn trắng). + Không chọn những con lợn còi. nổi gai ốc. củ khoai lang. + Nhanh nhẹn. có tật ở miệng.7 0.3. chuồng nuôi phải sạch sẽ và thoáng mát về mùa hè. + Lợn đã được tiêm phòng vacxin (hỏi chủ nuôi) 3. Loại thức ăn này giúp cho lợn phát triển cơ bắp. thóc nghiền.0 0. Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp Bảng 1: Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho lợn lai (ngoại x nội) Nhu cầu NLTĐ (Kcal/kg tA) Đạm thô (%) Xơ thô (%) không quá Can xi (%) Phốt phô (%) Muối ăn (%) Giai đoạn 1 3000 17. cá và giun. + Da mỏng.5 3. cây khoai nước. Thức ăn cho lợn: bà con cần phân biệt một số loại thức ăn sau đây: . các loại rau rừng. mắt tinh sáng.còi hoặc có bệnh. làm cho lợn dài ra và phòng chống bệnh còi xương và bại liệt sau khi đẻ của lợn nái. khô lạc.0 0. vì vậy nên láng xi măng nền chuồng hay làm ván gỗ.1. + Có đIều kiện để thường xuyên làm vệ sinh và tắm rửa cho lợn vào mùa hè.5 Giai đoạn 3 2900 13. không để cho người ngoài vào tự do và các súc vật khác vào chuồng lợn. 16 .18 kg (lợn ngoại). Loại thức ăn này cung cấp nhu cầu can xi và phốt pho. Lợn con sau cai sữa 60 ngày tuổi phải đạt 12 .2. che chắn xung quanh chuồng. 3. lông mượt. bột ngô.7 0. bột vỏ hến.4.0 0.0 6. lợn lớn mau.Thức ăn khoáng: bột xương. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc 3. . sò. da dày là lợn còi hay lớn tuổi nuôi chậm lớn. Xây dựng khẩu phần thức ăn hỗn hợp train_extension_crop_manual_husbandry_VN 43 ..4. Chuồng trại Chọn những nơi cao ráo để làm chuồng. ốc và bột đá. làm cho da lợn hồng hào.0 5.35 Giai đoạn 2 2900 15. ham vận động hay chạy nhảy. đỗ tương rang.8 0.4. . úng rốn. có khuyết tật như khèo chân. . Lợn bệnh thường chậm chạp hay ngơ ngác.6 0. + Khi có lợn ốm phải có chuồng nhốt riêng + Chuồng làm dưới bóng cây để không khí mát mẻ ôn hoà + Gần nơi có nguồn nước sạch để cho lợn uống và tắm rửa cho lợn 3. mũi. giúp cho lợn phát triển bộ xương. cơm canh thừa .5 0.Thức ăn xanh: rau lang.Thức ăn phụ phẩm trong gia đình: nước gạo. ván luồng để thường xuyên tắm rửa cho lợn vào mùa hè. làm cho lợn nhanh béo.6 0. Chuồng traị phải đảm bảo các yêu cầu sau: + Chuồng phải thuận tiện cho người nuôi.14 kg (lợn lai). Nếu lợn có lông cứng. . Mùa đông phải giữ ấm cho lợn bằng cách lót ổ cho lợn nằm. Nếu lợn có da dày.

30 kg) 18 42 20 8 10 1 1 100 3060 17.Bảng 2: Khẩu phần TAHH nuôi lợn thịt con lai (ngoại x nội) Loại thức ăn (%) Bã đậu.7 1.2 2.1.5 1.0 Đỗ tương.50 50 .40 kg 41 .70 kg Bột ngô.6 Khối lượng (61 .2 . bỗng rượu Cám gạo Bột ngô Bột cá Khô dầu Premix VTM-khoáng Bột đá vôi Tổng số Trong 1kg NLTĐ (Kcal) Đạm thô Khối lượng (10 .60 Bảng 3: Công thức trộn thức ăn để nuôi lợn địa phương Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Loại thức ăn 20 .2.2 0.70 70 .0 2.30 * Mức ăn Trọng lượng (kg) 20 .1.60 kg) 30 42 10 6 10 1 1 100 2920 15.8 Bột sắn 2.60 13.2 .30 30 . bột cá 1.0 Bột khoáng 0.50 Khối lượng (31 .8 2.2.2 1. bét c¸ 15% Bét kho¸ng 2% Bét ng«.7 . bột gạo 3.100 kg) 36 40 10 6 6 1 1 100 13.7 .100 Thức ăn (kg/ngày) 0.0 Cám gạo 2. bét g¹o 35% Bét s¾n 20% C¸m g¹o 28% Tỷ lệ thức ăn cho lợn giai đoạn 1 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 44 .5 4.2 Tổng số 10 10 §ç t−¬ng.

Đặc điểm của giai đoạn này là lợn choai có khả năng tiêu hoá và hấp thu các chất dinh dưỡng cao. Giảm thức ăn đạm trong khẩu phần. Về mặt dinh dưỡng. mỡ sẽ chắc và ngon. thích ngủ. hạn chế thức ăn giàu năng lượng như khô dầu. cơ lườn lưng. chất khoáng và rau xanh. nấu chín. nên chỉ cho ăn rau xanh và non. Vì vậy ta cần biết tự phối hợp các loại thức ăn sẵn có trong gia đình.Cần cho lợn vận động và tắm nắng mỗi ngày 1 giờ . Hệ cơ phát triển nhanh. nếu nuôi kém có thể tới 1 năm tuổi.§ç t -¬ng. lợn vẫn no.Giảm từ từ tỷ lệ thức ăn tinh trong khẩu phần.Khi lợn còn nhỏ (dưới 25 kg) cho ăn 3 bữa/ngày . sự tích luỹ mỡ bắt đầu mạnh. Trong giai đoạn này cần chống hiện tượng béo sớm: .Cần hoạn lợn cái: lợn nội lúc 3 tháng tuổi và lợn lai độ 4 tháng tuổi . Giai đoạn này lợn phàm ăn. Lợn béo nhanh nếu được nuôi tốt. . lợn mau lớn hơn. Kỹ thuật nuôi dưỡng Muốn cho lợn lớn nhanh ta cần phải cho ăn đủ chất và đủ lượng. Do đó tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng tăng lên. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 45 . nổi lên rõ rệt là các cơ mông. Đặc điểm của giai đoạn này là hệ thống cơ và xương phát triển chậm lại. Đủ chất có nghĩa là trong bữa ăn của lợn có đủ tinh bột. các loại thức ăn giàu tinh bột cám.Thường xuyên cho lợn vận động. Về mùa nóng lợn càng ít vận động. Nhu cầu về vitamin và chất khoáng phải đầy đủ để đảm bảo cân bằng về trao đổi chất và phát triển bộ xương. cơ vai. . bét c¸ 10% Bét kho¸ng 2% Bét ng«.Nên nuôi 2 con trở lên trong 1 ô chuồng để tăng tính phàm ăn Nuôi lợn choai (Lợn nhỡ) Thời gian nuôi từ 5-8 tháng tuổi. bét g¹o 40% Bét s¾n 20% C¸m g¹o 28% Tỷ lệ thức ăn cho lợn giai đoạn 2 3. nhưng cũng bớt háu ăn. nghiền. Nếu dùng thức ăn hạt phải ngâm. nhưng không đủ chất nên chậm lớn. Nhu cầu về protein (đạm) trong lúc này là cao nhất trong toàn bộ chu trình sinh trưởng. nên cho ăn nhiều bữa trong ngày. chất đạm. nên bố trí khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng đồng thời tận dụng các loại thức ăn sẵn có như thức ăn thô xanh. Nuôi lợn sau cai sữa Đặc điểm trong giai đoạn này là hệ thống cơ xương phát triển mạnh. Nếu bà con chỉ cho rau nhiều cám ít. rang. các khụ phẩm vừa để tăng dinh dưỡng. không thích di động. Khả năng tiêu hoá thức ăn thô của lợn lúc này kém. Đến cuối giai đoạn nuôi choai thì dạng tích luỹ mỡ mới thể hiện rõ. ưa tắm mát.4. để tăng giá trị của thức ăn. tắm nắng Nuôi béo Giai đoạn này thường kéo dài 8-10 tháng tuổi.4. vừa tiết kiệm chi phí thức ăn. gạo các loại ngũ cốc giúp tạo nhiều mỡ.Cho ăn 2 bữa/ngày .

sau 2 ngày có mùi thơm thì đem cho ăn. Diện tích /1 lợn: từ 7 . chú ý chống nóng .20 kg).Mùa hè nên tắm cho lợn 2 lần /ngày 4. * ủ chua lá sắn.Cho nguyên liệu: bột ngô. Chế biến thức ăn 1.6 m2 /con.4 Định lượng thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt Để đơn giản có thể áp dụng các công thức tính như sau để định lượng thức ăn hỗn hợp/ngày + Lợn đến 30 kg = P x 5.5.Mật độ nuôi nhốt: nên bố trí 10 15 con /1 ô chuồng. dễ phát hiện lợn ốm Chú ý: trong cùng một ô phải đảm bảo sự đồng đều về khối lượng và tuổi để có thể áp dụng phương thức cùng vào . không cần cho vận động.90 kg + Từ 60 kg (đối với lợn lai) và 70 kg (đối với lợn ngoại).Lợn cần được tẩy giun sán trước khi đưa vào nuôi thịt (ở khối lượng 18 . .2% + Lợn từ 71 .Về chăm sóc giảm bớt di động của lợn để hạn chế tiêu hao năng lượng.cùng ra. 3. từ 61 . bịt miệng hố bằng tấm nylon trên có đè tấm gỗ. vại . Mức ăn hạn chế là 80 . .2 = 1. Buộc miệng túi lại rồi xếp các túi chồng lên nhau ở nơi khô ráo + Sau 2 tuần lấy ra cho ăn.89 = 1. 2. Đối với túi nylon có bao tải ngoài để bảo vệ. lượng thức ăn cần cho 1 ngày đêm là: 45 x 4. + Băm nhỏ với kích thước 2 .Phải cọ rửa và tẩy trùng chuồng trại bằng dung dịch nước vôi pha loãng hoặc các hoá chất tẩy trùng và đẻ trống trong thời gian từ 3 . ủ men .9 m2 /con.xuất chuồng = P x 3. Thân. chú ý lèn chặt sau mỗi lớp rắc muối ăn + Khi dụng cụ chứa đầy.Trộn với 2% bột men (men rượu) .4% Ví dụ: Lợn có khối lượng P = 45 kg.3 ngày hết lượng thức ăn ủ.Pha nước sền sệt .4. người ta thường áp dụng cho ăn hạn chế để tăng tỷ lệ nạc trong thịt xẻ.đến xuất chuồng: 0.. cám. Nước uống nên cho uống tự do bằng các van tự động Mật độ nuôi và vệ sinh thú y . ăn trong 2 .3 m2 /con. 31 60 kg: 0.ủ trong trong một ngày một đêm thấy có mùi thơm thì cho ăn. Kỹ thuật ủ chua dự trữ thức ăn * Dụng cụ để ủ: + Nếu ủ nhiều có thể đào hố rồi lót nylon + Dùng chum vại tận dụng + Dùng túi nylon hoặc bao phân đạm tận dụng * ủ chua củ sắn hoặc khoai lang: + Sắn tươi bóc vỏ lụa. lá lạc sau thu hoạch cắt bỏ phần cuối gốc (10 cm).30 kg: 0. tấm.2% + Lợn từ 31 . Sử dụng ở dạng tiêm bắp Hanmextion với liều 1.85% so với mức ăn tự do. khoai vào thùng hoặc chum. sau đó mới tiếp tục nhận lô lợn khác vào nuôi. thức ăn có thể bảo quản được vài tháng + Lưu ý: sau mỗi lần lấy thức ăn phải đậy kín miệng hố lại hoặc buộc miệng túi. cứ trộn thức ăn với nước vừa phải rồi đậy bao tải lại. . khoai lang củ rửa sạch + Giã hoặc nghiền nhỏ + Trộn đều với 10% cám gạo (tính theo trọng lượng của củ) + Bổ sung 0.3 cm train_extension_crop_manual_husbandry_VN 46 . Mật độ nuôi nhốt hợp lý lợn không hay cắn đuôi nhau. đá để lén chặt tạo ra độ yếm khí trong thùng chứa.Nếu không có men giống.0. dây lá lạc: + Lá sắn bánh tẻ bỏ cuống.2 ml/10 kg thể trọng.5 ngày.5% muối ăn + Lần lượt cho thức ăn vào dụng cụ chứa từng lớp một.70 kg = P x 4.7 .

lợn nái và lợn thịt 2 lần/năm. ở niêm mạc ruột già và van hồi manh tràng có vết loét hình cúc áo.2 triệu đơn vị/con). Thận có lấm tấm đỏ ở lớp ngoài. * Chữa bệnh: bệnh dịch tả do virus gây ra nên không có thuốc đặc trị.6. nếu ủ nhiều có thể đào hố + Trộn đều nguyên liệu với 7% cám gạo + Bổ sung 0. da bụng. đôi khi ho khan hoặc ho liên miên. bụng có vết đỏ và tím đen. Lúc đầu đi phân táo sau chuyển sang ỉa chảy. Lợn sốt cao 41-42oC.. hạch cổ sưng và tụ máu khi bệnh ở thể nặng. ấn mạnh vào vùng ngực con vật có phẩn ứng đau (thở bằng miệng. có mủ. lợn gầy. các khớp xương ống sưng to chân què. *Phòng bệnh: tiêm vacxin dịch tả cho lợn con. Lợn thở dốc mệt nhọc. Lợn sưng khớp. Lợn 3-5 tháng tuổi dễ mắc. * Điều trị: tiêm kháng sinh trong 3-5 ngày liên tục + Steptomycine: Liều dùng 30-50 mg/kg trọng lượng/ngày.5% muối ăn + Cho nguyên liệu vào dụng cụ như phần trên + Sau mỗi lớp dày 20-30 cm đầm.10 ngày. màng phổi dính vào lồng ngực. kém ăn hoặc bỏ ăn hoàn toàn Sau 2-3 ngày sốt. niêm mạc mắt mũi tụ máu tím bầm. Thường lợn chết sau 1 . nôn. Phân ỉa ra có lẫn máu. bỏ ăn. tụ huyết thành từng đám. * Biểu hiện: + Thể nặng: cổ sưng phù. Niêm mạc tím tái. ho. Kết hợp với Penicilin: liều 5000-10000 đơn vị/kg trọng lượng/ngaỳ. gốc tai và cổ có nốt đỏ. da có xuất huyết tụ huyết từng mảng đỏ thẫm. tai.90 % . yếu. sưng phổi. Bệnh tiến triển trong vòng 1-2 ngaỳ. * Mổ khám: phổi tụ máu. Chỗ tiếp giáp ruột non và ruột già bên trong tụ máu. lúc đi lỏng. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 47 . mắt đỏ có dử. + Cấp tính: con vạt ủ rũ. dưới bụng có chỗ đỏ ửng lên rồi tím nhạt. khó thở. bụng. chết nhanh. có màng nhày bao quanh khuôn phân. xuất hiện nhiều vết tím trên da mỏng đặc biệt ở vùng hầu. ở thể nhẹ và mãn: phổi sưng tím. nôn mửa nhiều lần. ăn ít. + Thể nhẹ: lợn sốt. Có tụ máu ở vành tai. chia 2 lần (1 triệu . Bệnh kéo dài 1 . Nhiệt độ cơ thể không cao. chia 2 lần. phân thối khắm. tỷ lệ chết cao. Lợn yếu dần và chết sau 4-5 ngày. 2. tỷ lệ chết 80 . + Thể mãn: Lợn thường gầy. ủ rũ. + Mãn tính: Con vật gầy yếu. sau đó sốt cao 41. phân mùi khó chịu. khó thở. Vài ngày sau khi ỉa chảy vào chuồng có mùi tanh.42oC. tiếp theo là tháo dạ. thối khắm rất khó chịu. có vòng tròn đồng tâm phủ bựa màu vàng xám. Vi khuẩn tồn tại ở trong đất. khớp xương sưng và có mủ. trong phổi lợn. sau đó chèn chặt + Sau 1 tháng lấy ra cho ăn + Sản phẩm ủ có thể bảo quản được vài tháng + Sau mỗi lần lấy ra cho ăn. thở bằng bụng khi ngồi thở như chó). Lợn dần bỏ ăn. Chân sau liệt. háng.4. Bệnh dịch tả lợn Bệnh do virus gây nên. buồn bã. cơ bụng phía dưới đùi. con vật kiệt sức và chết * Mổ khám: lá lách ứ máu ở rìa. da mỏng phía trong đùi. bịt kín miệng hố để thức ăn ủ không bị thâm 3. Bệnh phát sinh rải rác có khi thành dịch. Bệnh tụ huyết trùng lợn Bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây nên.2 ngàyhoặc kéo dài 5 .+ Dụng cụ như ở phần trên. Trên da thấy những đám xuất huyết tím bầm đặc biệt ở tai. Lợn nái chửa có thể bị sảy thai. Vật đang khoẻ tự nhiên bỏ ăn. Con vật giãy giụa một lúc rồi chết. lây nhanh. chảy nước mũi có lẫn máu. *Biểu hiện: + Quá cấp: bệnh phát rất nhanh. Bệnh thường xảy ra vào đầu và cuối mùa mưa khi khí hậu ẩm ướt. uống nhiều. bỏ ăn. Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn 1. sốt cao từ 40 42oC trở lên. Vi trùng vào máu và có thể gây chết nhanh sau vài giờ. ỉa chảy sau táo. ho khó thở. khi lợn yếu bệnh phát sinh. lúc đi táo. mũi chảy dãi. lén chặt + Khi đầy bịt kín miệng lại bằng tấm nylon.2 tháng. Lợn khó thở. Tỷ lệ chết ít. ỉa chảy vọt cần câu.

bụng. da non mọc lên thành sẹo trắng méo mó.16 ngày vẩy rụng. Vi trùng có sẵn trong ruột lợn và gây bệnh nhanh khi cơ thể yếu. thân nhiệt bình thường một hai giờ sau đột ngột chết. niêm mạc mắt nhợt nhạt. dấu đỏ nóng. + Thể cấp tính: thời gian nung bệnh 3. có khi ngày hôm trước còn ăn.20 kg. Lợn con. chất bài tiết.3 ngày sau trên da xuất hiện các vết đỏ. bệnh có khuynh hướng kéo dài. Dần dần liên thông thành mảng lớn. xuất huyết. + Thể cấp tính hay bại huyết: Thể này thường rất nguy hiểm. nhất là ở tai. nhịp htở tăng. khí hậu ẩm thấp. 3. đến đêm kêu éc. chảy nước mắt.3 ngày. Da khô dần. + Thể mãn tính: thể này thường tiếp theo thể cấp. màu đen có màng bọc lầy nhày. có giới hạn rõ rệt. vi khuẩn qua vết thương trên da. có trường hợp lợn bị nôn mửa. vì gây chết nhiều. ngực bụng. * Trị bệnh: Điều trị bằng kháng sinh 3 . mũi vào hạch lâm ba. kéo dài từ 2 .20 ngàn UI/ kg TT/ngày + Suanovet 5: 1 ml/ 5-10 Kg TT/ngày + Amp-Kana: 15 ml/kg TT/ngày + Lincomycin 10%: 10 mg/kg TT/ngày * Phòng bệnh: tiêm vacxin định kỳ 4. mắt đỏ.60%. lợi loét. thiếu máu. Cách lây bệnh. Con vật ăn uống kém. đen hay nâu. Bệnh còn lây lan do giết mổ và vận chuyển gia súc mắc bệnh. 2 . Bệnh thường kết hợp với bệnh dịch tả. da khô. các hạch nổi to đau. quả trám. kém ăn. kết mạc mắt viêm.4 tháng con vật có thể khỏi hoặc chết. Bệnh do vi trùng Salmonella gây ra. éc giãy dụa rồi lăn ra chết. chất độn chuồng. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 48 . rặn nhiều. đầu. bầu dục.14 giờ. cuối cùng đóng vẩy lại. chia 2 lần. mệt mỏi. chia 2 lần + Gentamycin 4% : 5 ml/5 kg TT + Hantril-50: 10 . Mắt đau. sau bong ra như tờ giấy bị quận lại. rụng lông. con vật sốt cao 42 . qua miệng. mắt đỏ. nhất là lợn nái hoặc lợn bột khỏang 15 . Bệnh có thể kéo dài 3 . Lợn sốt cao đến trên 42oC. Con vật thở khó. Các niêm mạc đỏ thẫm hoặc tím bầm. thở hồng hộc. 2 lần /năm. Bệnh lây trực tiếp từ con ốm sang con khỏe do nhốt chung hoặc gián tiếp qua thức ăn. lợn nhỡ loại 3-5 tháng tuổi hay bị và dễ chết. viêm niêm mạc mũi. Triệu chứng tiêu hoá: lúc đầu con vật đi táo. gầy còm. + Thể quá cấp: lợn bị baịo huyết nặng chết nhanh trong vòng 2-3 giờ hoặc 12 . vào máu. Da dày lên khoảng 2 .4 ngày. thân nhiệt bình thường hoặc sốt nhẹ. cuối giai đoạn của bệnh con vật đi tháo có lẫn máu. đón trước vụ dịch. tích huyết. bóc ra bị tróc từng lớp. không đau. ỉa táo sau ỉa chảy. chảy nước mũi.15 mg/kg TT + Norfloxilin 5%: 1 ml/5kg TT * Phòng bệnh: tiêm vacxin định kỳ. từng mảng như bánh đa. Độ 15 . mũi tai. Triệu chứng hoại tử thấy ở nhiều nơi: lưng. Con vật biểu hiện ủ rũ. chui vào rơm nằm lì. có nhiều hình dạng khác nhau: hình vông.3 tháng sau mới mọc lông trở lại. Con vật buổi sáng còn ăn. Vi khuẩn tập trung nhiều trong máu gây tụ huyết . Thể này bệnh tích thường không rõ ràng gọi là bệnh đóng dấu trắng. + Chloramphenicol: liều 30-50 mg/kg trọng lượng/ngày. Sau con vật ỉa chảy.5 ngày + Penicilin: 10 .43 oC. Bệnh phó thương hàn Bệnh phó thương hàn là bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá phổ biến ở lợn con. mi mắt sưng khô. mí mắt sưng. lưng. rồi từ đó vào huyết quản. Tỷ lệ chết 50 . mình nóng. Bệnh lợn đóng dấu Nguyên nhân do vi khuẩn gây nên. thiếu máu. Sau vài ngày sốt trên da có vết đỏ tròn hoặc vuông giống như con dấu nằm rải rác ở khắp cơ thể. vai.+ Kanamycin: liều 15-20 mg/kg trọng lượng/ngày. run rẩy 4 chân.

50 mg/kg TT. người. tỏ. Bệnh xoắn khuẩn (Leptospirosis) * Nguyên nhân: Do xoắn khuẩn lepto sinh ra. * Phòng bệnh: tiêm vacxin định kỳ cho lợn.000 . bên trong xuất huyết Bóng đái căng. liều 15 . chuột. da nhợt nhạt.6 UI/kgTT /ngày + Trimethoxazol 24%: tiêm bắp. vàng. vàng. thường phân lỏng. nước tiểu màu sẫm. 5. dạ dày ruột ứ máu có mụn loét. chậm lớn do thiếu máu. rất thối đi táo kéo dài liên miên. Nếu bị nặng thấy màu vàng toàn thân. ăn uống giảm sút. nên chúng có sức đề kháng mạnh. Thời gian miễn dịch kéo dài 6 tháng. bỏ ăn hoặc ăn ít. ngực tai ửng đỏ rôì chuyển sang tím bầm. + Tiêm kháng sinh: Steptomicine 10. tiếp theo là giai đoạn ỉa chảy rất nặng. Lần 2 tiêm nhắc lại với liều 2 ml/con cách tuần đầu 3 tuần lễ. gia cầm. + Tốt nhất là dùng kháng huyết thanh kết hợp với kháng sinh.trường hợp nặng lợn đái ra máu. viêm ruột cata. Sau đó vật đi táo. Trong máu xoắn khuẩn sinh ra độc tố phá vỡ hồng cầu. Các loài hay mắc: thú hoang. Lợn mỏi mệt. có khi lòi dom. Gan sưng. ngày 2 lần. thịt có mùi khét đặc trưng Xoang ngực. có khi trên da có những mảng đỏ hoặc xám tím bầm. Lợn >50 kg: 10 g/con/ngày + Tetracylin: cho uốn.Lợn sốt cao lên xuống thất thường. có khi phù cả ngực.15. cuối thời kỳ bệnh con vật khó thở. uống liên tục 5. ngày chia 2 lần. niêm mạc bóng đái xuất huyết * Chữa bệnh: chữa bệnh Lepto phải toàn diện và triệt để. Lợn bị phù rõ: đầu to.000 UI/kg trọng lượng Kết hợp với Peniciline 20. khản đặc hay mất hẳn.20 mg/kg TT/ngày + Gentamycin: tiêm bắp hay dưới da. Bệnh có thể tự khỏi nhưng chậm lớn. ho. tiêm liên tục 3 . mõn và 4 chân. Bệnh nặng có thể làm chết cả đàn trong vòng 8-10 ngày. Khi vào cơ thể xoắn khuẩn xâm nhập vào máu. thận.4 ngày. nôn mửa. chồn có hiện tượng mang mần bệnh. túi mật teo Lách nhạt màu hoặc màu vàng. Niêm mạc da bị vàng ở các bộ phận khác nhau. trong 2-3 ngày. Kháng huýêt thanh với liều 10. Xoắn khuẩn có nhiều vòng xoắn sít nhau. tiêm bắp. nát.30 ngày tuổi. + Ampicilin: tiêm bắp hay tiêm dưới da. Sau đó mần bệnh xâm nhập vào gan. Con vật ỉa chảy xen kẽ iả táo. bí đại tiện. thích nằm ở xó chuồng. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 49 . mắt híp. * Mổ khám: lách ứ máu. Lợn 10-20 kg: 2 g/con/ngày Lợn 21-50 kg: 4 g/con/ngày.7 ngày. liều 1 ml/con. liều 40 . 5. lợn gầy nhanh. Nước tiểu vàng.50 ml/con. xoang bụng. Bên cạnh đIều trị phải nâng cao sức chống đỡ của cơ thể. Lợn ỉa táo lúc đầu. ganidan. gây vàng da. Tiếng kêu yếu . gây sốt. trong đùi.30 mg/kg TT/ngày. dưới da 1ml/kg TT/ngày. đối với lợn con tiêm lúc 20 . rúc mõn vào ổ rơm. Bệnh lây qua phân và nước tiểu của lợn bệnh với lợn khoẻ ở cùng chuồng. lợn. đặc biệt sau khi vận động. thịt vàng (bệnh lợn nghệ). * Biểu hiện: Lợn sốt bất thường.7 ngày liên tục + Kanamycin: tiêm bắp hay dưới da. tổ chức liên kết dưới da tích đầy nước vàng. Da đỏ có vết đỏ nhỏ ở chỏm tai. lẫn nước. * Trị bệnh: cho uống Sulfaguanidin. vàng như nghệ. tiêm bắp. liều 4 . Đặc biệt chuột mắc. không bú. liều 20 . phân lỏng thối khắm màu vàng. ngày 2 lần. Thận: bề mặt xuất huyết có đám hoại tử. da bụng.000 UI/kg trọng lượng. kém ăn hoặc không ăn. Lợn 5-10 kg: 1 g/con/ngày. sau đi lỏng lẫn máu mùi hôi thối. đau đớn do viêm dạ dày. + Thể mãn tính: lợn bị bệnh gầy yếu dần. niêm mạc vàng. liều 1ml/ 10 kg TT/ngày + Sulmet (dung dịch tiêm Sulfamethazin natrium). Cuối thời kỳ bệnh. Uống 60 mg/kg TT/nagỳ. Lợn chết. chứa đầy nước tiểu vàng xẩm có lẫn máu. * Mổ khám: vàng da. Con vật kêu la.

tỷ lệ chết khá cao (65 . Sốt nhẹ. do dịch tiết sâu trong đường hô hấp. mồn há hốc ra để thở. xoang ngực.2 g/con/ngày Vitamin B1: 10 ml/con/ngày * Phòng bệnh: tiêm vacxin Lepto 2 lần / năm 6.100%). VàI ngày sau con vật hô. mí mắt sưng.5 . thở khó. Tiêm liên tục 5 .coli cư trú ở ruột non. trong vòng 4 . Fuaolidon * Phòng bệnh: . Thường ho lúc vận động. dáng đi lảo đảo. Khi phổi bị tổn thương gây khó thở. siêu vẹo hay vấp ngã. 3 ngày liên tục + Thuốc trợ sức: Cafein benzoat 0. phù dạ dày.Thể mãn: khó phát hiện. Ngoài ra có thể dùng: Tilozin. khó phát hiện. * Điều trị: chưa có thuốc đặc hiệu Có thể dùng Teracilin.48 giờ từ khi phát hiện. + Gentacosmis (gói): 10 gam/40 kg TT.coli phù đầu. gây phù đầu. tụ huyết.45-60 ngày tuổi: tiêm vacxin dịch tả lần 2 tiêm vacxin tụ dấu lần 1 . * Bệnh tích: mổ dạ dày thấy thức ăn trong dạ dày không tiêu hoá được. nước mũi đặc nhày.40 mg/con/ngày.30 ngày tuổi: tiêm vacxin phó thương hàn lần 2 tiêm vacxin dịch tả lần 1 . Lợn ốm rời đàn. có khi đến nửa năm. thở nhanh và nhiều. . xuất huyết. ở ruột non. 1 ml/con 8. Eritomicine. ruột. Cần thực hiện đầy đủ chế độ tiêm phòng như sau: * Đối với lợn con: . Reomicine. Bệnh thường gây ra những triệu chứng ở thần kinh trung ương. trước khi chết hàm cứng. chảy nước mũi.2-3 tháng tuổi: tiêm vacxin tụ dấu lần 2 * Đối với lợn thịt: train_extension_crop_manual_husbandry_VN 50 . hoặc sáng sớm lúc đi lại để ăn. sưng phù. đứng. Lợn con to nhất trong đàn phát bệnh đầu tiên và chết đột ngột. thích nằm một chỗ. * Triệu chứng: lợn thường chết đột ngột 1 . * Phòng bệnh: Tiêm vacxin E. lợn kêu ré với giọng khàn. cho uống. tiêm 20 .Để chuồng khô. 5 ml/kg TT/ngày. thỉnh thoảng có 1 hai con chết. rìa tai và mõn tím tái. bụng tích nước.Vệ sinh chuồng trại định kỳ . Viêm màng phổi và viêm phổi nặng. Ho liên tiếp trong vàI tuần thì giảm dần.Giữ ấm về mùa đông 7. Bệnh phù đầu ở lợn con sau cai sữa Do nhiễm độc huyết của vi khuẩn E. lúc đầu con vật ho khô. co giật. * Điều trị: Bệnh này hầu như không điều trị được Điều trị dự phòng bằng một số thuốc sau: + Colivinavet (gói): 10 gam/ 50 kg TT. sản sinh ra độc tố gây bại thành mạch. không lây từ đàn này sang đàn khác. ăn kém. Lịch tiêm phòng tổng hợp Phòng bệnh là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong chăn nuôi lợn. thoáng . Gan lách sưng. màng treo kết tràng.Thể cấp: lúc đầu biểu hiện nhẹ. Niêm mạc dạ dày bị viêm. con vật hắt hơI hồi lâu. chậm lớn.2 con trong đàn. thở khò khè. thần kinh rối loạn.7 ngày.21 ngày tuổi: tiêm vacxin phó thương hàn lần 1 .+ Oxytetraxylin: tiêm bắp. Bệnh tiến triển vàI tháng. nằn ở góc chuồng. trực tràng sưng phù. Bệnh suyễn lợn * Nguyên nhân: do một loại trung gian giữa vi khuẩn và vi rus gây ra * Biểu hiện: . Xuất hiện lẻ tẻ. Đầu to. cho uống. ho từng tiếng hoặc ho từng hồi. mắt lồi ra.

. chi phí thức ăn thuốc thú y Bảng 1: Mẫu theo dõi tiêm phòng và dịch bệnh Ngày. tháng Giống Diễn giải Lý do Bảng 2: Mẫu theo dõi chi phí con giống.Hiệu quả vacxin phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khoẻ của con vật-do vậy phảI chăm sóc. miễn dịch kéo dài 6.Khi mở lọ nút vacxin chỉ dùng trong ngày. Nếu mua lợn con ở chợ.Nếu như giai đoạn lợn con đã tiêm phòng như lịch trên. .Phải dùng đúng liều vacxin. quá yếu không tiêm vacxin. vacxin tụ dấu cà vacxin lepto. Nếu tiêm vacxin cho con vật đã nhiễm bệnh thì bệnh sẽ phát ra sớm hơn và nặng hơn. thuốc thú y Ngày. teo nhỏ không sử dụng được. nhưng phảI tách riêng mỗi loại vacxin một vị trí tiêm khác nhau. Tính lỗ lãi trong chăn nuôi lợn thịt . 12 tháng tuỳ loại vacxin. tháng Giống Diễn giải Thành tiền Bảng 3: Theo dõi chi phí thức ăn Ngày. vào giưã kỳ nuôi dưỡng nên tiêm nhắc lại vacxin dịch tả và tụ dấu.Con vật quá non.Trước khi tiêm phải đIều tra lịch sử bệnh ở địa phương. . 3.Có thể tiêm 1-2 vacxin cùng lúc.4. . để cho con vật khoẻ mới tiêm. * Những lưu ý khi sử dụng vacxin: . sau vài ngày nên tiêm vacxin dịch tả và tụ dấu ngay * Đối với lợn nái và đực giống: Mỗi năm tiêm phòng 2 lần vào tháng 3 và tháng 9 các loại vacxin sau: vacxin dịch tả. đúng cách tiêm. . nhỉ ngơI với con vật sau tiêm phòng. cho ăn.Lập số sách theo dõi ngày mua lợn giống.Sau tiêm 7-21 ngày mới có miễn dịch. . 9.PhảI tiêm phòng đạt tỷ lệ 80% số gia súc trong vùng mới có hiệu quả phòng bệnh cho cả vùng. tháng Năm Diễn giải Số lượng (kg) Thành tiền (đồng) Ghi chú Bảng 4: Theo dõi thu sản phẩm train_extension_crop_manual_husbandry_VN 51 . Những lọ hở nút. . biến màu. chỉ duy nhất phòng được bệnh đó.6. .Vacxin phòng bệnh nào.

Ngày SL

Lợn gia đình tiêu dùng Kg Giá Tiền

SL

Kg

Lợn bán Giá

Tiền

* Hiệu quả kinh tế (chưa tính khẩu hao chuồng trại, công nuôi dưỡng và rau xanh) Hiệu quả chăn nuôi = Giá trị tổng sản phẩm - Giá trị tổng chi phí

Chủ đề 4: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ SỮA, DÊ THỊT

T.S. Nguyễn Thị Mùi

4.1. Vai trò và ý nghĩa chăn nuôi dê ở gia đình
1. Vai trò của chăn nuôi dê ở gia đình “Dê là ngân hàng của nghèo” “Dê chính là cơ quan bảo hiểm đáng tin cậy của người nghèo". 2. Ý nghĩa chăn nuôi dê ở gia đình • Vốn đầu tư ban đầu ít hơn so với bò, nhất là bò sữa. • Dê sinh sản nhanh: • Tuy dê nhỏ con nhưng nó có thể sản xuất ra từ 1,5-3,5 lít sữa/ngày, chỉ số sản lượng sữa/100 kg thể trọng thì ở dê Barbari là cao nhất: 3,41, dê Bách thảo: 2,4 • Thức ăn của dê đa dạng, phong phú dễ tìm kiếm và cần số lượng ít hơn • Dê cần ít diện tích đồng cỏ, có thể nuôi dê với số lượng nhiều hơn so với nuôi bò • Dê nhỏ bé, hiền lành nên ai cũng có thể nuôi được nó, nhưng đối với bò sữa thì người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nuôi chúng rất vất vả. • Dê cung cấp nguồn phân bón • Chăn nuôi dê còn là nguồn bảo hiểm kinh tế cho gia đình, chẳng may mùa màng thất bát hay trong gia đình cần tiền để trang trải, phục vụ cuộc sống thì có thể bán bớt một số dê. • Dê nhỏ con, dễ vận chuyển, dễ bán, các sản phẩm từ dê là nguồn thức ăn có giá trị và đang được thị trường ưa chuộng. Sữa dê rất tốt, lành tính đặc biệt đối với người già và trẻ em.

4.2. Kỹ thuật chăn nuôi dê sữa, thịt
4.2.1 Giới thiệu về các giống dê sữa, thịt, hiện có ở Việt Nam 1. Dê Cỏ Khối lượng con sơ sinh: 1,7-1,9 kg, khối lượng trưởng thành 30-35 kg

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

52

Khả năng cho sữa 350-370g/ngày

2. Dê Bách thảo: Là giống dê kiêm dụng sữa thịt. Khối lượng trưởng thành 40-45 kg (cái), 75-90 kg (đực), Khả năng cho sữa 1,1-1,5 lít/ngày. Tuổi phối giống lần đầu là 78 tháng, đẻ 1,7 con/lứa và 1,8 lứa/năm.

3. Dê Beetal 4. Dê Jumnapari Khối lượng trưởng thành: 70-80 kg Khối lượng trưởng thành: 70-80kg (đực), 40-50kg (cái) (đực), 42-48 kg(cái) Năng suất sữa: 3.5- 4lít/ngày Năng suất sữa: 3,5lít/ngày Tuổi phối giống lần đầu 8-9 tháng Tuổi phối giống lần đầu 8-9 tháng Đẻ 1,3 con/lứa và 1,3 lứa/năm Đẻ 1,3 con/lứa và 1,3 lứa/năm

5. Dê Barbari Khối lượng trưởng thành: 30-35 kg (đực), 30-35 kg(cái)

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

53

Năng suất sữa: 0,9-1,1 lít/ngày, Tuổi phối giống lần đầu 8-9 tháng, đẻ 1,8 con/lứa và 1,7 lứa/năm. Chịu đựng kham khổ tốt, hiền lành, thích ứng rộng

6. Dê Boer Khối lượng con sơ sinh 3,5g Khối lượng trưởng thành: 140 kg (đực), 110 kg (cái) Dê có cơ bắp rất đầy đặn, phát triển, có tốc đố sinh trưởng nhanh

7. Dê Saanen Khối lượng trưởng thành: 60-80 kg Năng suất sữa: 3-3,5lít/ngày Dê sinh sản tốt đẻ 1, 4 con/lứa và 1,7 lứa/năm

8. Dê Alpine Khối lượng trưởng thành: 40-45 kg (cái), 70-90 kg (đực) Năng suất sữa: 3-3,5lít/ngày Dê sinh sản tốt đẻ 1, 4 con/lứa và 1,7 lứa/năm

4.2.2 Kỹ thuật chọn giống và phối giống 4.2.2.1 Chọn giống cái Ngoại hình Những đặc điểm của dê sữa cái nên chọn làm giống: Đầu rộng, hơi dài, rắn chắc, vẻ mặt linh hoạt. 1. Cổ dài, mềm mại, có cơ chắc, nổi, nhọn về phía đầu. 2. Lưng thẳng. 3. Sườn tròn và xiên về phía sau. 4. Có một hõm phía trước xương chậu, thể hiện khả năng tiêu hoá tốt. 5. Hông rộng và hơi nghiêng đảm bảo cho dê có bầu vú gắn chặt vào phần bụng. 6. Những mạch máu lớn nổi rõ ở phái sau. 7. Khớp mắt cá thẳng tránh cho dê khi đi không làm ảnh hưởng tới các mạch máu trên bầu vú. 8. Vú da 9. Những núm vú to dài từ 4-6cm treo vững vàng trên bầu vú. Bầu vú gắn chặt vào phần bụng, gọn về phía trước. 10. Thấy rõ các tĩnh mạch ở phía trước bầu vú. 11. Gân sữa (tĩnh mạch) chạy từ bầu vú lên tới nách chân trước. Gân sữa gấp khúc thì dê nhiều sữa. ở dê cái tơ gân sữa thường lặn dưới da, phải lấy tay sờ mới thấy. 12. Chân trước thẳng, cân đối. 13. Hàm dài khoẻ.

Hình1: Ngoại hình của dê nên chọn làm giống Ngoại hình dê cái không nên chọn làm giống

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

54

1. 2. 3. 4. 5.

Đầu dài, trụi lông tai Cổ ngắn, thô Sườn thẳng, nhìn ngang có hình viên gạch Bụng nhỏ Vú thịt (bóp bên trong thấy thịt) trông gồ ghề nhưng khi căng sữa bóp thấy cứng, sữa ra ít. 6. Khớp mắt cá ở hai chân gồ sát nhau khi dê đi. 7. Xương hông hẹp và dốc.

Hình 2: Những dê không chọn làm giống Khả năng cho sữa: • Khả năng cho sữa là chỉ tiêu rất quan trọng đánh giá phẩm chất giống, nên chọn dê vừa phải có sản lượng sữa trung bình hàng ngày cao, mức sụt sữa thấp và thời gian cho sữa kéo dài. Ở nước ta với giống dê sữa Bách thảo những dê cái sữa nên chọn con có năng suất cao hơn 1,1lít/ngày và thời gian cho sữa đạt 150 ngày trở lên để làm dê giống. Dê Barbari 0,8-1lít/ngày và thời gian cho sữa 150 ngày, dê Jumnapari 1,2lit/ngày và thời gian cho sữa đạt 180 ngày trở lên. • Khả năng vắt sữa: Dê cái hiền lành, dễ vắt sữa (hiện nay trong chăn nuôi việc vắt sữa chủ yếu thực hiện bằng tay) vì vậy đây cũng là một vấn đề cần lưu ý trong chọn giống nhằm tăng năng suất sữa hàng hoá và về mặt thời gian. Khả năng sinh trưởng phát triển và khả năng sinh sản, thể trạng và khả năng thích ứng với ngoại cảnh: • Khối lượng cơ thể con vật nên chọn những cá thể có chỉ tiêu sinh trưởng phát triển luôn cao hơn mức trung bình đàn, • Khả năng sinh sản: thể hiện ở tính mắn đẻ ử con mẹ, bởi vậy chọn dê sữa cái giống phải có: o Tỷ lệ thụ thai hàng năm phải đạt từ 90% trở lên. o Khoảng cách lứa đẻ đều đặn, số con đẻ ra , tỷ lệ nuôi sống, số dê con sinh ra/năm/mẹ phải đạt cao hơn trung bình giống trở lên, như dê Bách thảo và Barbari phải đạt từ 3 con/năm/mẹ dê Beetal và Jumnapari phải đạt từ 1,8 con/năm/mẹ trở lên • Khả năng thích ứng: dê cái có sức chống chịu cao là dê sinh nở dễ dàng, ăn tốt và chịu đựng được những điều kiện ngoại cảnh sảy ra tại nơi chăn nuôi, tỷ lệ cảm nhiễm ký sinh trùng và ốm đau thấp so với toàn đàn. Dòng giống: • Nên chọn con giống từ những bố mẹ có lý lịch rõ ràng • Cần lưu ý rằng: khả năng sản xuất sữa chủ yếu dựa vào lượng sữa thực tế đã thu được ở thế hệ bố mẹ chúng để chọn. 4.2.2.2 Chọn dê đực giống Ngoại hình: Dê đực có đầu ngắn rộng tai to và dày dài cụp xuống, thân hình cân đối, cổ to, ngực nở, tứ chi khoẻ mạnh, cứng cáp, chắc chắn, hai tinh hoàn đều đặn, to. Dòng giống: • Chọn con đực để giống từ dê mẹ là dê cao sản, đẻ từ lứa thứ 2 đến lứa thứ 4 là thời kỳ dê mẹ đang sung sức.

train_extension_crop_manual_husbandry_VN

55

chảy dịch nhờn. • Đối với dê cái đang sinh sản thường sau khi đẻ 1. • Thời gian động dục kéo dài của dê thường là 36-40 giờ và thời gian phối giống thích hợp sẽ là 12-30 giờ vì vậy nên cho dê phối giống 2 lần trong ngày động dục. quản lý giống và dự kiến ngày dê đẻ để chuẩn bị đỡ đẻ cho dê. tránh đồng huyết thì cho dê giao phối đúng thời điểm là việc làm hết sức quan trọng. ngày phối để theo dõi. 2. kiểm tra thấy âm hộ hơi sưng và ướt thì chọn con đực cho phối giống. Khả năng phối giống thụ thai ít nhất đạt từ 85% trở lên. • Phối giống tốt nhất là vào buổi sáng và phối lặp lại vào buổi chiều sau khi chăn thả về. nếu dê cái không động dục lại thì có nghĩa là dê cái đã có chửa. nếu đang tiết sữa thì giảm sữa đột ngột. • Chu kỳ động dục của dê là 19-21 ngày động dục kéo dài 1-3 ngày.2. • Để kiểm tra. nhảy lên lưng con khác.5-2 tháng dê đã phục hồi sức khoẻ mới cho phối giống lại • Tuyệt đối không cho dê đực giống phối với dê cái có quan hệ là anh chị em ruột hoặc là con cháu của dê đực giống đó.3. Khi động dục âm hộ hơi sưng đỏ hồng. ảnh hưởng đến chăn thả và sức khoẻ đàn dê.3 Kỹ thuật phối giống: Ngoài việc chọn ghép đôi giao phối thích hợp. • Trong sản xuất thường khi phát hiện dê động dục ngày hôm nay thì sáng sớm hôm sau cho giao phối 2 lần sáng và chiều là phù hợp. phát hiện dê cái động dục và điều khiển được việc phối giống theo ý định . Chọn dê bố tốt có vai trò rất quan trọng vì nó góp 50% đặc tính di truyền tiết sữa cho dê con. buổi sáng thả dê cái và dê đực ra sân chơi. kêu la bỏ ăn. Hình 4: Xác định thời điểm phối giống thích hợp cho dê Hình 3: Dê c nên ch n l m train_extension_crop_manual_husbandry_VN 56 . 4. • Phải có sổ theo dõi phối giống để ghi chép ngày phối kết quả phối giống và dự định ngày dê đẻ để chuẩn bị đỡ đẻ cho dê. • Thường sau phối giống 21 ngày. • Tuyệt đối không chăn thả dê cái động dục cùng đàn dê để tránh dê đực nhảy nhiều lần và sự cạnh tranh dê cái trong số dê đực dẫn đến đánh húc nhau. • Trong thực tế sản xuất áp dụng bằng cách bỏ qua 2 lần động dục đầu tiên của dê cái mới phối giống. theo dõi đàn dê. • Sau khi cho phối cần ghi chép lại số hiệu dê đực.2.• • • Nên chọn dê đực làm giống là con một (tức là lứa đó dê mẹ chỉ đẻ 1 con) vì con một bao giờ cũng có thể trọng cao. Kỹ thuật phối giống cho dê: • Đối với dê cái phối giống lần đầu khi dê đạt tuổi và trọng lượng tối thiểu phải 7-9 tháng tuổi khối lượng phải đạt 19-20kg. nếu thấy con đực đuổi theo con dê cái nào và có có biểu hiện phối giống và con cái đó đứng im cho con đực nhảy thì bắt nhốt riêng con dê cái đó vào chuồng. • Sau khi phát hiện được triệu chứng dê động dục bằng cách quan sát theo dõi trên hoặc sử dụng đực thì sau 18-36 giờ cho dê giao phối là thích hợp.

Clorophin của thức ăn xanh có tác dụng thúc đẩy các quá trình tạo máu của cơ thể. chuối. Rơm được phơi nắng thì có màu vàng tươi và dê thích ăn. các loại vitamin. khô dầu.3. Các loại thức ăn cho dê Sử dụng các loại cây. hoà Urea 3% • Lá sắn: phơi khô làm thức ăn dự trữ cho dê. bỗng rượi bia. các enzim. đề kháng bệnh cần cho dê ăn thêm thức ăn khoáng các loại như bột khoáng can xi. rừng cây. dính bùn đất thi dê không thích ăn. Dùng nước vôi pha loãng 1% tưới lên rơm (1kg rơm cho 6 kg nước). bột xương. Nên bổ sung muối vào khẩu phần ăn của dê qua việc cho vào nước uống hay thức ăn xanh nhằm tăng tính ngon miệng và hạn chế dê uống các nguồn nước khác bị ô nhiễm. khoai. • Dùng các loại bã hoa quả ép. các chất khoáng.4. bột vỏ sò hay vỏ trứng. bột cá. các loại lá cây như mít. Đây là nguồn thức ăn thô xanh có tiền năng nhất là vào mùa khô. bã hoa quả ép. Thức ăn thô xanh phong phú về thành phần các chất dinh dưỡng và có chứa nhiều nước (60-80%). dong riềng. cỏ mọc tự nhiên ở bãi chăn. • Chuối: • Thức ăn củ quả như bí đỏ. tốt làm nơi chăn thả dê. Ruzi và các loại ngọn lá Keo dậu. khoáng premix. Cây non thì lượng nước còn cao hơn. bột cá. sắn dây. các loại cám tổng hợp. đồi bãi. Tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp • Rơm: Là phế phụ phẩm sau khi đã thu hoạch lúa. cỏ mọc tự nhiên Các loại cây bụi.. Thức ăn thô xanh Đối với con dê. khi thiếu các nguồn thức ăn khác. đậu tương: • Mía: Sử dụng thân và ngọn mía làm thức ăn cho dê có thể thay thế 50% khẩu phần thức ăn thô xanh. keo tai tượng. Vì vậy để cân bằng đầy đủ trong khẩu phần. cây lạc. đều là nguồn thức ăn phong phú cho dê. Ngoài ra con có thể tận dung các vùng núi đá. nâng cao khả năng sản xuất. rẻ tiền dễ kiếm cho dê. cây đậu Flemingia . nấm men. sắncủ khô: Thức ăn tinh: • Thức ăn tinh bột bao gồm các loại hạt ngũ cốc..1.. còn rơm để lâu. Để tăng khả năng tiêu thụ và tiêu hoá thì nên xử lý rơm trước khi cho dê ăn: o Mềm hoá: Chặt rơm rạ thành từng đoàn 5-10 cm rồi vẩy nước muối. các loại củ phơi khô • Thức ăn cao đạm bao gồm bột đậu tương. thức ăn thô xanh chiếm vị trí trí hàng đầu và rất quan trọng. nhưng phải đảm bảo chúng không bị lên men hay thiu thối. Thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng 4. Lá sắn khô có hàm lượng protein cao là nguồn thức ăn bổ sung đạm rất tốt. Khi cho ăn nên chặt mía cả vỏ thành lát mỏng. vườn cây ăn quả đã cao. Trong thức ăn thô xanh còn có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như các loại a xít amin không thay thế. rỉ mật • Các loại bã bột (từ sắn. • Có thể sử dụng rỉ mật trộn với Urea.3. phẳng. Thức ăn phụ phẩm công nghiệp Đó là các loại bã bột. bị mục nát. xoan. Păngola. Chè khổng train_extension_crop_manual_husbandry_VN 57 . rỉ mật cũng rất tốt. bột máu. đê. trên đồi. trộn đều cho ăn o Kiềm hoá: Chặt rơm 5-10 cm rải đều trên mặt sàn sạch. bột xương. Vật chất khô của một số loại cỏ trồng có giá trị dinh dưỡng nói chung tương tự với thức ăn tinh nhưng giá trị sinh học của chúng cao hơn như các loại cỏ trồng: cỏ Voi. cám làm tảng Block cho dê ăn. hay hoà nước tưới đều lên cỏ hay rơm khô nhằm tăng tính ngon miệng và thèm ăn của dê. • Thân cây ngô: • Dây lang. Ghinê. Thức ăn khoáng Các loại thức ăn tự nhiên trong khẩu phần ăn của dê thường không đáp ứng đẩy đủ nhu cầu khoáng của cơ thể. Có thể sử dụng bã bia để vỗ béo cho dê trước khi bán.

6 0. đậu Sơn tây có chất đạm trong vật chất khô còn cao hơn so với cám tổng hợp nhãn hiệu Con Cò. Kỹ thuật chăn thả Chăn thả dê trên các bãi chăn tự nhiên không những tận dụng nguồn cây cỏ tự nhiên mà còn có những ảnh hưởng tốt đối với dê. • Không nên chăn thả dê cố định ở một bãi chăn.. không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của chúng. hoặc cho vào ống tre có đục lỗ nhr phía dưới treo bên lồng chuồng cho dê liếm..5 1 Củ (sắn. khoai tươi0 0.9-1.35-0.7 m. sắn củ. không nên nghiền nhỏ hay để cả củ quả nguyên. • Thức ăn bổ sung như khoáng. • Chăn thả nên tránh những nơi gần hồ nước. lá đậu Flemingia.5 0.5 2 2 2 Tinh hỗn hợp (14-15% 0. thân lá lạc. Dê thích ăn thức ăn ở độ cao.6-0. • Đối với dê con dưới 3 tháng tuổi không nên cho đi chăn thả theo mẹ vì sẽ làm dê con yếu sức dễ mắc bệnh và chết. nên cần phải treo máng thức ăn lên cao trên mặt đất 0.5 0.2 Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng Chăm sóc nuôi dưỡng dê con từ sơ sinh đến 15 ngày tuổi train_extension_crop_manual_husbandry_VN 58 . bãi chăn có vũng nước nhằm hạn chế mức độ nhiễm giun sán của dê.5 50 kg cho 50 kg cho 1 lít sữa 1 lít sữa lít sữa 1 lít sữa 2 lít sữa Cỏ lá xanh 3 3. Chế biến và dự trữ thức ăn Có các phương pháp chế biến và bảo quản thức ăn thường được áp dụng: • Phơi khô cỏ. hạn chế được những bệnh của mỗi loại gia súc. bò.3. lá sắn. • Thức ăn củ quả. cỏ trồng hay tự nhiên được thu cắt về là thức ăn. mía cây: nên sát thành miếng mỏng cho dê dễ ăn. cừu để tận dụng đồng cỏ tự nhiên. bột sắn và lá cây giàu đạm chặt ngắn đã phơi khô.lồ.5 Phụ phẩm (bã đậu.5 0..7 0. thúc đẩy quá trình sinh tưởng và phát dục.5 Tinh hỗn hợp (14-15% protein) 0. • Có thể kết hợp trên bãi chăn với trâu.5-0. bã bia) 0. hoặc tìm kiếm những cây có các chất mà cơ thể chúng đang cần mà các nguồn thức ăn khác không đáp ứng đủ. • Sử dụng rỉ mật trộn với cám.4-0. Biện pháp để dê ăn được nhiều thức ăn • Thức ăn thô xanh: nên cắt ngắn cho dê ăn.3 Khẩu phần cho dê sữa có trọng lượng và năng suất sữa khác nhau Thành phần thức ăn Dê nặng Dê nặng Dê nặng 40 Dê nặng Dê nặng 30 kg cho 40 kg cho kg cho 1.4 0. • Ngoài sân chơi hoặc trong chuồng nuôi nhốt nên có máng ăn rộng để tất cả dê có thể ăn cùng một lúc được và dê dễ ăn.4 0.0 Protein) 4. Tuy nhiên khi chăn thả tự nhiên trung bình/ngày chỉ khoảng từ 6-8 tiếng. Ngoài ra dê còn có khả năng tự tìm các loại lá để tự chữa bệnh cho chính bản thân. cần bổ sung thức ăn cho dê..5 0. lá keo dậu. • Chặt ngắn ủ chua cây ngô.5-0. Một số khẩu phần ăn của dê (kg/con/ngày) Thành phần thức ăn Khẩu phần I Khẩu phần II Khẩu phần III Cỏ lá xanh 3 2. Không rơi xuống đất vì dê không ăn lại thức ăn đã rơi xuống đất. cỏ voi.5 4 4 4 Lá mít hay lá cây đậu 1 1. muối nên làm thành tảng. hạn chế ô nhiễm bãi chăn. Dê được cung cấp thức ăn thô xanh qua chăn thả hay các loại cây.5 3 Lá mít hay lá đậu Sơn Tây 1 1. mà nên có sự luôn phiên để cây cối có thể phát triển tốt lên được.

nếu để dê chỉ bú 1 vú vú còn lại sẽ cương sữa dê mẹ đau sẽ không cho con bú nữa dẫn đến viêm vú dê mẹ và dê con sẽ không có sữa để bú.bột đỗ tương rang đặc biệt là các loại cỏ lá non . Nếu dê con mới đẻ yếu cần giúp dê con tập bú. dê đực sinh trưởng phát dục tốt . ấm bên cạnh mẹ. Sau khi đẻ 20-30 phút cho dê con bú sữa đầu ngay và bú hết sữa đầu trong vòng 3-7 ngày đầu sữa dê mẹ có nhiều dinh dưỡng nhất là có kháng thể giúp cho dê con mau lớn và phòng tránh được các bệnh tật. • Sữa dê hay sữa thay thế cần được hâm nóng 38-40oC. Giai đoạn từ ngày 46-90 ngày tuổi • Cho dê ăn 600ml rồi giảm dần xuống 400ml sữa nguyên/con/ngày chia 2 lần/ngày. cắt rốn xong (vuốt sạch máu ra phía ngoài và cắt cách rốn 3-4cm) cần đưa dê con vào nằm ở ổ lót rơm rạ cho khô. lau khô sạch nền chuồng sau khi dê con bú.. • Dê con được cho vào bú dê mẹ ngay sau khi vắt sữa để khai thác hết sữa của con mẹ sau đó cho con con bú thêm 300g-350ml (2-3lần/ngày) tuỳ theo lượng sữa mà con con đã bú được trực tiếp từ con mẹ nhưng phải đảm bảo tổng lượng sữa bú được trong ngày 450-600ml/con (có thể xác định lượng sữa con con bú được bằng cách cân dê con trước và sau khi bú mẹ) trên cơ sở lượng sữa bú được từ con mẹ mà tính lượng sữa cần cho con con bú thêm bằng bình. hoặc vắt sữa đầu cho con bú bằng bình1 ngày3-4 lần. gạo. thoả mãn nước uống sạch cho dê con. Chú ý trong 3-4 ngày đầu dê con còn yếu nên phải hướng dẫn cho dê con bú đều cả hai vú dê mẹ. Cần lưu ý từ ngày tuổi 15 trở đi bắt đầu tập cho dê con ăn các loại thức ăn dễ tiêu như chuối chín. chai đựng sữa phải rửa sạch tiệt trùng trước và sau khi cho dê bú. Thông thường vắt sữa 2 lần / ngày sáng và chiều đối với dê có sản lượng sữa trên 1 lit. • Đối với chăn nuôi gia đình và với dê cho sữa dưới 1l/ngày áp dụng phương thức tách dê con khỏi dê mẹ ban đêm (từ 5gìơ chiều nay đến 6. bột ngô. sau đó giữ nguyên cho con bú no tiếp tục làm như vậy cho đến khi dê mẹ chịu cho dê con bú trực tiếp.có ngoại hình đẹp sau cai sữa để chuyển sang nuôi hậu bị • Nuôi dê hậu bị theo khẩu phần qui định để tăng khả năng sinh trưởng phát triển cơ thể hợp lý. • Từ ngày 24 đén 45 ngày tuổi cho ăn 30-35g thức ăn tinh từ ngày 46-90 ngày tuổi cho ăn 50-100g tinh.30 giờ sáng hôm sau) vắt sữa ngày 1 lần vào bưổi sáng sữa thu được là sữa hàng hoá sau đó là cho con con theo bú mẹ cả ngày không cần cho bú thêm sữa mẹ bằng bình nữa. không nên vỗ béo bằng thức ăn giàu năng lượng như ngô. Nếu dê mẹ không cho con bú thì phải ép cho bú bằng cách giữ chặt dê mẹ vắt bỏ tia sữa đầu rồi vắt ít sữa vào miệng dê con cho quen dần. tinh train_extension_crop_manual_husbandry_VN 59 .• • • • • Dê con sau khi đẻ được lau khô mình. Hình 5: Tập cho dê con mới sinh bú sữa Giai đoạn sau 15 ngày đến 45 ngày • Tách dê con khỏi dê mẹ để vắt sữa dê mẹ. khô sạch. núm vú bình vú. Chăm sóc nuôi dưỡng dê hậu bị • Cần chon lọc những dê cái. sắn.. • Lượng thức ăn tăng dần đến hết 3 tháng tuổi khi dê con tự ăn không cần đến sữa mẹ.

máng ăn. mámg uống hàng ngày.1-0. • Đối với dê chửa lần đầu cần xoa bóp nhẹ bầu vú để kích thích tuyến sữa phát triển và tập cho dê quen dần với việc vắt sữa sau này. • Trước khi đẻ 5-10 ngày nên giảm bớt thức ăn tinh ở những dê cái có năng suất sữa cao để tránh viêm vú. • Dự tính ngày dê đẻ để chuẩn bị trực. tạo điều kiện cho dê có chỗ để vận động 3-4 giờ/ngày. • Chú ý: Cho dê cạn sữa từ từ bằng cách giảm dần số lần vắt sữa như ngày 1 lần rồi 2 ngày 1 lần 3ngày 1 lần và cắt hẳn. • Đối với các loại thức ăn mới. phàm ăn hơn bình thường. • Dê sắp đẻ có những biểu hiện: Dê khó chịu. tuyệt đối không nhốt dê đực giống trong đàn cái đang chửa. bụng sa. Thời gian dê đẻ từ 1-4 giờ tuỳ theo số lượng thai và vị trí thai. đi đái luôn. • Nếu dê con đang ra mà bị kẹt. vệ sinh khô sạch nền chuồng sàn chuồng sân chơi. • Riêng dê đực con để làm giống cần chăm sóc riêng sau 3 tháng phải nuôi tách riêng và chỉ cho giao phối khi dê đạt 11-12 tháng tuổi.hỗn hợp. đánh đập dê. lót ổ nằm cho dê con sau khi sinh và các loại dụng cụ như cồn iốt. phần còn lại bổ sung bằng thức ăn tinh và phụ phẩm nông nghiệp. các phụ phẩm nông công nghiệp cần tập ăn và tăng dần từ ít đến nhiều để phù hợp với khả năng tiêu hoá của dê thường một ngày cho ăn 0. Dê cái mang thai: • Sau khi phối giống theo dõi nếu đến chu kỳ động dục bình thường (21-23 ngày) mà không thấy dê động dục trở lại là có thể dê đã thụ thai. chướng bụng đầy hơi. bầu vú và âm hộ sưng đỏ. chủ động đỡ đẻ và chăm sóc dê con sơ sinh được chu đáo. chỉ để cắt rốn cho dê sơ sinh. • Có người trực dê đẻ. • Không chăn dê quá xa chuồng và tránh dồn đuổi. sốt sữa. • Đối với dê đang cho sữa. biểu hiện ở thể trạng bên ngoài lông mượt tăng cân. dê mẹ thường kêu la cần hỗ trợ bằng cách đưa tay đã sát trùng vào đẩy thai theo chiều thuận. • Cung cấp đủ nước sạch cho dê. Dê đẻ: • Dê sắp đẻ nên nhốt riêng từng con ở chuồng đã được vệ sinh tiêu độc khô. • Thời gian mang thai của dê trung bình là 150 ngày (biến động từ 145-157 ngày) vì vậy phải chuẩn bị đỡ đẻ cho dê trước 140 ngày. kín ấm và yên tĩnh. • Giai đoạn đầu của thời kỳ nuôi dê hậu bị là thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn dê bú sữa mẹ sang tự hoàn toàn thu nhận từ thức ăn vì vậy giai đoạn này dê con thường hay mắc các bệnh về đường tiêu hoá như bệnh tiêu chảy . Khi nước ối vỡ ra là dê đẻ. • Điều quan trọng trước khi can thiệp là xác định đúng vị trí ngôi thai hiện tại train_extension_crop_manual_husbandry_VN 60 . khó đẻ. thì tuổi thai càng lớn. chuẩn bị cũi. lượng sữa của dê mẹ khai thác càng giảm để bào thai phát triển tốt và tránh được sản lượng sữa giảm ở các chu kỳ sau. Bình thường thai sẽ được đẩy ra từ từ theo nhịp rặn của dê mẹ. hai tay nắm phần thân phía ngoài kéo nhẹ ra theo nhịp rặn của dê mẹ.5kg/con. ở âm hộ có dịch đặc chảy thành dòng và xuất hiện bọc nước ối là dê sắp đẻ. bầu vú căng. khi lôi thai ra cần cẩn thận. sạch. để phòng các bệnh này cần phải vệ sinh sạch sẽ nguồn thức ăn nước uống sàn chuồng sân chơi của dê . Cần đáp ứng đủ số lượng và chất lượng thức ăn để dê nuôi thai tốt và có nhiều sữa sau khi sinh. • Khi có chửa nhu cầu dinh dưỡng của dê tăng dần lên đặc biệt ở 2 tháng cuối cùng dê cái chịu kiếm ăn hơn.nếu dê mắc các chứng bệnh này cần phải điều trị kịp thời bằng biện pháp cơ học và thuốc thú y Chăm sóc nuôi dưỡng dê cái sinh sản. kéo. giẻ lau. Cho ăn đầy đủ thức ăn thô xanh (2-5kg/ngày) bằng 75-80% VCK tổng khẩu phần ăn hàng ngày.

vệ sinh khô sạch nơi dê vừa đẻ. sản lượng sữa sẽ giảm. mềm. Không cho dê mẹ ăn quá nhiều thức ăn tinh và củ quả để tránh dê bị chướng bụng đầy hơi. thiếu khoáng hao hụt khối lượng dê mẹ lớn.Khi dê con ra được ngoài. • Chuẩn bị dụng cụ và tư thể ngồi vắt sữa • train_extension_crop_manual_husbandry_VN 61 . • Tạo điều kiện cho dê vận động ở sân chơi hoặc bãi chăn khô ráo gần chuồng 3-5 giờ/ngày. • Trước khi vắt sữa phải chuẩn bị khăn mềm sạch. khẩu phần của dê sữa: • Ưu tiên cho dê mẹ ăn thức ăn thô xanh non.5cm rồi xát trùng bằng cồn iốt 5% hoặc dung dịch ôxy già. keo dậu. bầu vú. mũi. song vẫn phải lấy khăn sạch. núm vú và kích thích sản xuất sữa. bằng cách trộn vào thức ăn tinh và làm tảng khoáng treo lên thành chuồng hoặc cho muối. thức ăn tinh chất lượng tốt theo khẩu phần xác định. cám tổng hợp. màu sắc mùi vị của sữa nếu thấy khác thường cần can thiệp kịp thời bằng biện pháp chườm nước nón. núm vú. Lựa chọn các loại thức ăn mà dê ưa thích để có nhiều sữa. dán cao tan. • Sau rửa sạch bầu vú và âm hộ. mình.5kg/tháng/con trong suốt thời gian vắt sữa. như lá mít. • Dê mẹ đẻ xong cho uống nước ấm có pha muối 0. dùng dây chỉ chắc thắt chặt cuống rốn cách bụng khoảng 34cm. Dê vắt sữa Nuôi dưỡng tốt chăm sóc chu đáo. dê sữa sẽ cho năng suất cao. dùng dao sắc hay kéo cắt cuống rốn phía ngoài 1-1.5% hoặc nước đường 5-10%. Đảm bảo đủ tiêu chuẩn. • Trường hợp đẻ khó hoặc sau đẻ 4 giờ mà nhau vẫn chưa ra thì mời bác sỹ thú y can thiệp. vệ sinh bầu vú trước và sau khi vắt hết sữa. • Thùng đựng sữa phải đảm bảo sạch sẽ: rửa sạch. • Dê cho sữa nhất là con cao sản thường dễ bị bệnh viêm vú vì vậy hàng ngày khi vắt sữa phải quan sát theo dõi tình trạng con vật. nước ấm để lau bầu. tránh xây sát núm và bầu vú. bắt ve rận (nếu nuôi nhốt) • Theo dõi sự thay đổi khối lượng của dê mẹ 1-2 tháng đầu dê mẹ sẽ sụt trọng từ 5-7% nhưng từ giữa tháng thứ 2 dê sẽ hồi phục dần và ổn định khối lượng • Nếu nuôi dưỡng không tốt. dê mẹ tự liếm con. khô lau hết nhớt từ miệng. kết hợp xoa chải. • Trường hợp nếu dê mẹ sưng nầm sữa thì chườm nước nóng và vắt sữa cho khỏi tắc các tia sữa. • Hàng ngày cho dê mẹ ăn thức ăn thô. ngon chất lượng tốt bổ xung thêm protein thô từ 15-17%. • Sau khi đẻ hết con (khoảng 30 phút đến 4 giờ) nhau ra. • Dê có năng suất sữa trên 2 lít/con/ngày (ở tháng thứ 1 và tháng thứ 2) cần cho ăn thức ăn tinh và vắt sữa 2-3 lần/ngày. tai. Kỹ thuật vắt sữa • Khi vắt sữa phải thao tác đúng qui trình vắt sữa. tráng nước sôi sau mỗi lần đựng sữa. • Cho uống nước sạch thoả mãn (từ 3-5 lít/con/ngày) yêu cầu nước sạch có đầy đủ ở các máng trong chuồng và ngoài sân chơi. xanh non. xoa bóp bằng nước muối ấm 10%. dê không động dục trở lại đôi khi sẽ bị bệnh bại liệt. hoặc bằng can thiệp của thú y. 4 chân của dê cũng vuốt sạch máu từ cuống rốn trở ra phía ngoài. • Bổ sung thường xuyên premix khoáng cho dê 0. thức ăn tinh hỗn hợp. lau sạch bầu. khoáng vào ống tre treo lên thành chuống cho dê liếm. không để dê mẹ ăn nhau. sự hồi phục chậm. Premix khoáng sinh tố và muối ăn.

Rửa sạch tay và bàu vú dê trước khi vắt sữa 2. Thả bàn tay cho sữa xuống núm vú 7. Nắm toàn bộ bầu vú bằng ngón tay bỏ tia sữa đầu 5. Bóp chặt cả bàn tay 6.Kh n v t s a Hình 6: Quy trình vắt sữa dê 1. Thứ tự lặp lại như trên train_extension_crop_manual_husbandry_VN 62 . Nắm chặt các ngón tay tiếp theo 4. Nắm núm vú bằng ngón tay cái và trỏ 3.

• Thông thường 1 dê đực nặng 50kg 1 ngày cho nó ăn 4kg cỏ xanh 1. • Có sổ theo dõi hiệu quả phối giống của từng đực giống để tránh quá khả năng sản xuất của chúng. khử sừng dê Hình 7: Khử sừng dê train_extension_crop_manual_husbandry_VN 63 .8. Kỹ thuật cắt. vừa tạo thêm tính hăng cho nó vừa tránh mùi hấp thụ vào sữa. • Thường xuyên cho dê đực vận động tuần 2 lần cùng với việc tắm chải khô cho dê. • Khi khả năng phối giống của dê đạt dưới 60% và tuổi quá 6 năm thì nên thải loại chúng. • Nếu muốn phối giống 3 lần ngày cho ăn thêm 0. Vắt ngón trỏ và cái 9.5kg lá cây giàu protein 0.5. hoặc vào ô phía cuối chuồng.3 kg rau rá hoặc 1-2 quả trứng gà. Luôn chú ý bổ sung đủ khoáng đa và vi lượng cho dê bằng cách làm tảng đá liếm cho dê ăn thường xuyên. 4.4kg thức ăn tinh. Vuốt từ trên xuống dưới cho hết sữa trong núm vú Chăm sóc dê đực giống • Dê đực giống được nuôi nhốt tách riêng khu dê cái vắt sữa.4. Kỹ thuật xem răng tính tuổi 4.

Do vậy khi làm chuồng trại cho dê phải đảm bảo: • Sạch sẽ. Trước khi khử sừng phải cắt lông.7. Kỹ thuật cắt móng chân dê Phải thường xuyên kiểm tra và cắt móng chân dê khi chúng quá dài. Với hướng này. không đuổi dê chạy lung tung. đá vào gây tổn thương làm thối móng chân. máng uống để bổ sung thức ăn và nước uống cho dê. cổ gây tổn thương.8. ít được chăn thả. nuôi dưỡng dê. Kỹ thuật bắt giữ dê Thông thường khi bắt dê người ta để dê trên chuồng hay trong sân chơi. nhưng đảm bảo thuận tiện trong chăm sóc. hoặc sừng quặp vào đầu. Dùng lửa nung nóng phần ống sắt rồi áp nhanh vào gốc sừng. • Trong chuồng và sân chơi phải có máng ăn. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 64 . nóng ẩm. quản lý dê khi bắt dê. 4.6.1 Nguyên tắc làm chuồng dê • Dê là loài động vật sạch sẽ. Dùng nôvôcain phong bế vùng gốc sừng với liều 30-50ml. bẩn và bị bệnh. Nếu có chảy máu nhiều thì dùng dao nung đỏ áp nhanh vào phần cắt. Đối với giống dê có sừng dài nên khử sừng cho dê ngay ở giai đoạn dê đang trong thời kỳ theo mẹ (dưới 3 tháng tuổi). hoặc riêng biệt. Những dê mà sừng quá dài hay có nguy cơ đâm vào đầu. Lấy cưa sắc nhẹ nhàng cắt nhanh phần sừng quá dài. • Vị trí nên làm chuồng dê ở nơi cao ráo. cổ hay mắt thì nên cắt bỏ bớt sừng. cho ăn và phòng trị bệnh. Đầu tiên vệ sinh sát trùng vùng cắt sạch sẽ. nhất là ở dê nhốt. mùa hè có thể hứng được gió đông nam mát mẻ. Khi cắt nên loại bỏ hết các phần móng thừa.8 Kỹ thuật làm chuồng 4. Khi móng quá dài thường gây khó khăn cho dê đi lại bị gãy. ở điều kiện bình thường khi nghỉ ngơi dê thường tìm chỗ cao ráo nằm. • Chuồng dê phải đảm bảo tránh mưa hắt. Khi bắt dê không được túm hai chân giật (dễ gãy chân) hay túm lưng dê. gió lùa và ánh nắng gay gắt trực tiếp chiếu vào dê. vệ sinh quanh khu vực sừng. Dụng cụ khử sừng là một ống sắt đặc dài 5-7 cm. Sử dụng dao hay kéo sắc để cắt móng. Khi bắt dê phải tiếp cận gần dê nhanh tay nắm lấy đầu. Có thể hai chân kẹp phần trước cổ. nên tốt nhất là làm chuồng dê theo hướng đông nam. sừng hay tai dê (giống tai dài) rồi ghì chặt lại. có thể dẫn đến què. Hình 8: Bắt giữ dê 4. tránh nắmg nóng. ẩm ướt. trong khi hai tay vẫn giữ cố định đầu để giữ dê. đường kính 3-4 cm. 4. Có thể làm chuồng sát nhà hay sát bếp. xước hay bị kẹt sỏi.Để tránh việc dê có sừng hay đánh và húc nhau. phối giống. không ưa độ ẩm cao. có cán bằng gỗ. hoặc đánh đập dê. • Chuồng nuôi dê phải có sân chơi để theo dõi. còn khi vào mùa đông giá rét thì lại tiện cho việc che chắn. thông thoáng. Có thể cắt hơi sâu vào tổ chức móng khi mà các tổ chức đó bị hỏng cần loại bỏ. Đặc biệt đối với dê đang mang thai không được nắm vào bụng dê nhấc lên vì dễ gây xảy thai. • Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. dễ thoát nước và tốt nhất là nơi có bóng cây. • Sàn chuồng phải cách mặt đất từ 50-70 cm.

Mỗi gian chuồng phải có máng ăn. Còn với dê thịt hay dê sinh trưởng thì có thể làm gian chuồng to hơn để mỗi gian có thể nhốt được nhiều con cùng một lúc. nứa. từng nhà cụ thể mà xác định vị trí và hướng chuồng thích hợp để tận dụng yếu tố thuận lợi và hạn chế tối đa các yếu tố bất lợi của thời tiết đối với dê.5 m và mỗi gian nhốt một con để thuận tiện cho vắt sữa và chăm sóc. tranh nứa. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 65 . Giá đỡ chuồng nên xây bằng gạch cho chắc chắn.Tuy vậy khi làm chuồng còn phải căn cứ theo đặc điểm từng vùng.2 Kỹ thuật làm chuồng trại Mái chuồng: Mái chuồng có độ cao vừa phải để tránh gió lùa. Mái chuồng làm bằng tre. uống riêng. Hình 9: Vị trí chuồng nuôi dê Hình 10: Sân chơi cho dê Vật liệu làm chuồng bằng gỗ. hay tôn hoặc phi brô xi măng. thép hay tận dụng tre. Đối với dê sữa thì tốt nhất chuồng dê nên ngăn thành các gian chuồng có kích thước 1.2 x 1. có độ dốc dễ thoát nước và nhô ra khỏi thành chuồng ít nhất 60 cm để tránh mưa hắt hay ánh nắng trực tiếp chiếu vào dê.8. Hình 11: Chuồng nuôi phù hợp với đặc tính và giai đoạn phát triển của dê Nghỉ ngơi Ăn uống Phối giống Nuôi con Hình 12: Sàn chuồng dốc thuận tiện cho thu gom phân và rác thải 4. gỗ và có thể lợp ngói. nhưng phải đảm bảo chắc chắn.

8m. Dê ốm không nên chăn thả. tốt nhất nhốt dê ốm ở gian chuồng riêng hay chuồng cách biệt. gỗ.5-1. Vì sau khi khỏi bệnh. Các nan cách nhau khoảng 6-10 cm để dê không chui qua được. Lồng chuồng của dê ốm nên được sát trùng hàng ngày. Nếu ỉa chảy nặng và kéo dài (vài ngày) thì cần thiết phải cung cấp dung dịch chống mất nước. tốt hơn là nên đeo găng tay trong khi điều trị dê. có độ cao từ 1. • • • • • train_extension_crop_manual_husbandry_VN 66 . Hình 14: Thành chuồng dê Cửa chuồng: cửa lên xuồng chuồng phải có độ rộng hơn kích thước thân dê (vào khoảng 60-80cm) để dễ đi lại và tránh cọ sát. dê sẽ mất nước. mất cân bằng chất điện giải trong cơ thể. chắc chắn. vì chúng không theo kịp đàn và dế lan truyền mầm bệnh vào môi trường. Nhốt dê mắc bệnh truyền nhiễm thêm ít nhất 2 tuần sau khi khỏi bệnh. Thành chuồng tốt nhất là đóng nan dọc theo ô chuồng tránh kẹt chân dê. Khi tiếp xúc (điều trị. cách ly ngay dê ốm khỏi đàn dê khoẻ.Hình 13: Mái chuồng dê Thành chuồng: Thành chuồng có tác dụng ngăn dê. Bồi dưỡng sức khoẻ bằng cách cho dê ăn uống đầy đủ hơn và bổ sung thêm khoáng. Nếu không nhốt cách ly thì nguy cơ lây lan bệnh sang dê khác sẽ lớn hơn. không có móc sắc gây tổn thương cho dê. Vật liệu làm bằng tre. vitamin. Khi dê ỉa chảy nên để nước uống và tảng đá liếm thường xuyên trong cũi lồng chuồng. nhựa. Cửa chuồng có thể thiết kế để vừa làm cửu vừa làm bậc lên xuống mỗi khi cho dê vào chuồng • Khi dê ốm cần điều trị bệnh kịp thời. Nếu thiếu sự can thiệp. Thành chuồng đảm bảo khoẻ. gỗ. Có thể làm bằng tre. ỉa chảy làm cho cơ thể mất dịch thể và khoáng nghiêm trọng. chăm sóc) với dê ốm xong cần phải rửa và sát trùng tay trước khi tiếp xúc với dê khoẻ. dê trở nên yếu và có thể bị chết. gia súc vẫn có thể thải mầm bệnh và gây nhiễm cho con khác. hay lưới sắt B40.

ủ rũ. Bệnh và phòng bệnh cho dê 4. • Dê lờ đờ. • Thức ăn. Đối với dê con sơ sinh cần được bú sữa đầu càng sớm càng tốt.9. tiêu chảy ngắn. nước uống phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. khi dê chử đẻ. bỏ ăn. ốm yếu rất khó hồi phục lại. đầu cúi xuống. thức ăn không bị ôi thiu lên men mốc. Tỷ lệ chết lên tới 60% hoặc cao hơn. mắt hõm sâu. Cho ăn uống đày đủ đáp ứng với nhu cầu dinh dưỡng của dê. • Dê bệnh biểu hiện sốt cao. ấm áp về mù đông. • Định kỳ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng dê 6 tháng/lần. da. Những dê mới chuyển từ vùng khác đến. khi dê đã ăn quen. đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của dê. kém ăn. dê kém ăn hay nằm một chỗ mệt mỏi. đặc biệt khi vận chuyển. Những bệnh thường xảy ra và phương pháp phòng trị 4.9. Phòng bệnh • Cách ly ngay những con dê mắc bệnh. Phòng bệnh • Đảm bảo môi trường nuôi nhốt dê thông thoáng để giảm ẩm độ trong chuồng nuôi. hậu môn dính bết phân. Phân có mùi hôi thối. thoáng mát về mùa hè. Bệnh viêm ruột hoại tử (Enterotoxemia) train_extension_crop_manual_husbandry_VN 67 . • Đàn dê mới nhập về phải cách ly ít nhất 2 tuần. Chuyển dê ra khỏi chuồng ô nhiễm để vệ sinh sát trùng. phân thay đổi từ nhão đến loãng. hay năm. • Chuồng trại hàng ngày phải được vệ sinh sạch sẽ. có thể chảy nước mũi và chảy dãi. có trhể dẫn đến chết do mất nước. hoặc những thời kỳ thời tiết thay đổi đột ngột hay chuyển mùa Bệnh tụ huyết trùng (Pasteurellosis) Triệu chứng lâm sàng • Bệnh thường xảy ra ở thể quá cấp hay cấp tính. mắt nhợt nhạt. gầy sút nhanh. Nếu nặng và không được điều trị kịp thời dê dễ bị chết hoặc chuyển sang dạng mãn tính dê gầy còm. khó thở và ho. dê mệt mỏi. ủ rũ. thông thoáng. • Dạng nặng: Mất nước. Phòng bệnh • Phải đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ. dê sốt cao 40−41oC. tránh mưa hắt gió lùa vào chuồng dê • Thức ăn nước uống phải đảm bảo sạch sẽ. đau. chảy nước mũi và nước mắt. Không thay đổi thức ăn cho dê đột ngột. mồm khô. Bệnh viêm phổi (Pneumonia) Triệu chứng • Bệnh thường ở dạng cấp tính thời gian nung bệnh thường từ 1-2 ngày hoặc lâu hơn. ho và thở khó. Nếu nặng dê không đứng vững được.1 Những bệnh gây nên do vi rút và vi khuẩn Hội chứng tiêu chảy ở dê (Diarhoea) Triệu chứng • Dạng nhẹ: Thể trạng bình thường. sút cân. tăng nhu động đường ruột.3. lúc đó có thể thả ra đồi cùng đàn được. đảm bảo khô ráo.4. nên nhốt riêng ở chuồng trại ít nhất 3-4 tuần. tai lạnh. Phổ biến thường thấy một con dê trong đàn chết đột ngột trước khi có biểu hiện triệu chứng ốm. lấy các loại thức ăn xanh về cho ăn.

• Nếu bệnh năng dê có biêu hiện triệu chứng toàn thân như sốt cao. • Chống xây xát bầu vú. • Dê đau đớn mỗi khi sờ nắn vào bầu vú. kiểm tra thường xuyên để phát hiện các vết thương ở núm vú điều trị kịp thời. Dạng mãn tính • Bệnh xuất hiện theo giai đoạn. • Tình trạng mất nước và độ dự trữ kiềm giảm là hậu quả của bệnh. • Dê đau bụng. cách ly và điều trị kịp thời những con mắc bệnh tránh lây lan ra khỏi đàn. • Phân lúc đầu có thể sền sệt hoặc nhão. có định kỳ vài tuần lại lặp lại. kém ăn. nhưng sau đó trở thành lỏng như nước. cấp tính và mãn tính. Dạng cấp tính • Thường xảy ra ở dê trưởng thành. • Không cho ăn đột xuất các loại ngũ cốc và thức ăn dự trữ khác. không bao giờ được để núm vú ướt. thậm chí đôi khi lẫn máu. kêu hét. nóng đỏ hoặc lạnh và tím tái. đau bụng. Phòng bệnh • Dùng vac-xin giải độc tố 6 tháng một lần có khả năng hạn chế được sự phát bệnh trong đàn. máu và có chất nhầy. phân lỏng dính lẫn bọt. đặc biệt không dùng một tay nắm cả hai bầu vú để vắt sữa. • Dê giảm trọng cùng với ỉa chảy gián đoạn với phân nhão. • Sau khi thấy một hay nhiều dê chết với các triệu chứng trên. giảm tiết sữa. buồn dầu. • Triệu chứng lâm sàng có thể kéo dài 3-4 ngày. Bệnh viêm vú (Mastitis) Triệu chứng lâm sàng • Dấu hiệu đầu tiên của bệnh viêm vú là giảm tiết sữa. Dạng quá cấp • Bệnh thường xảy ra nhiều hơn ở dê hậu bị. vàng nhạt. cần nghĩ tới bệnh viêm ruột hoại tử qúa cấp tính đã xảy ra trong đàn. Phòng bệnh • Nuôi dê trong môi trường chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. ở dê trưởng thành ít bị hơn. • Phải phát hiện. bỏ ăn. • Không cho ăn quá nhiều thức ăn tinh mà ít thức ăn thô trong khẩu phần. • Hiếm khi thấy dê hồi phục mặc dù có điều trị. không cho con bú sữa. • Kiểm tra màu sắc sữa có thể thấy thay dổi rõ từ màu trắng ngà sang màu nhạt. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 68 . • Dê kém ăn đột xuất. • Sau đó bầu vú bị trương cứng lên hay bị phù nề chảy nước. • Vắt sữa phải thao thác đúng kỹ thuật. nằm một chỗ. núm vú. Bệnh có thể hồi phục lại. • Rửa tay sạch trước khi vắt sữa. có mùi hôi thối. nếu được điều trị kịp thời. • Bầu vú sưng. • Dùng khăn mềm sạch rửa và lau khô núm vú trước khi vắt sữa. có thể không kêu thét hoặc ít kêu hơn. khoẻ mạnh cũng hay bị nhiễm bệnh này. Dê chết trong vòng 24 giờ. mủ hay sữa bị lợn cợn. • Không thay đổi thức ăn đột ngột. • Khó xác định được bệnh này.Triệu chứng lâm sàng Có 3 dạng viêm ruột hoại tử: Quá cấp tính. • Dê buồn bã. Dê con lớn nhanh. sốt cao 40oC.

• Nếu nặng và nhiễm trùng kế phát đầu mặt sưng phù lên.9. • Bệnh thường xảy ra ở cả hai mắt làm cho dê bị mù không nhìn và lấy thức ăn được. • Dê mệt mõi hay năm ở góc tối. Phòng bệnh • Cần lưu ý phải nhốt cánh ly con bệnh cho đến khi điều trị khỏi mới thả cùng đàn. bầu vú. • Các nốt này phát triển nhanh thành các mụn nước. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 69 . da dưới mắt. Kết mạc mắt đỏ và sưng. Bệnh thường xảy ra ở đàn dê mới được chuyển từ vùng này sang vùng khác Triệu chứng lâm sàng • Ban đầu có các nốt nhỏ như hạt đậu xanh nổi lên trên môi mép của dê. Những bệnh ký sinh trùng Bệnh giun tròn Nhiễm giun tròn của đường tiêu hoá là một trong những nguyên nhân chính của sự hao tổn và giảm khả năng sản xuất của dê ở khắp mọi nơi. đôi khi lẫn mủ và máu. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi dê nhưng thường xảy ra nhiều và nặng ở đàn dê con theo mẹ. • Các vết loét còn có thể xuất hiện ở mặt. • Khi cạy ra dưới có một lớp keo nhày màu vàng. bụi bặm. mụn mủ vỡ ra và tạo các vảy cứng • Vảy này không bong ra mà bám chắc vào đó tạo thành các lớp vảy cứng xù xì trên môi mép dê. Đối với dê con mắc bệnh. kém ăn. vách móng và sườn. Bệnh viêm loét miệng truyền nhiễm (Contagious Ecthyma) Đây là bệnh truyền nhiễm có tính chất lây lan mạnh. hoặc dùng bột vỏ ốc nhồi đã đốt cháy thành than thổi vào mẳt dê 1-2 lần/ngày cho đến khi khỏi hẳn • Khi nhiều gia súc trong đàn nhiễm bệnh này thì cần dùng kháng sinh tiêm cho toàn đàn. không nên cho bú trực tiếp mà vắt sữa ra bình rồi cho bú. • Ngoài ra nhất là ở dê non các vết loét có thể xuất hiện ở lưỡi hoặc ở niêm mạc miệng được phủ lớp bựa trắng. hay thuốc mỡ tetracyclin tra mắt tối thiểu 3-4 lần/ngày. Gentamycine. • Trường hợp mắt kéo màng thì dùng dung dịch sun-phát kẽm 10% nhỏ 2-3 lần/ngày.2. tránh bệnh lay sang vú dê mẹ. núm vú. đôi khi kéo theo viêm phổi hoặc viêm ruột kế phát. • Bệnh kéo dài dê suy yếu dần do đói ăn và kiệt sức thậm chí dãn đến chết ở dê non. Điều trị • Rửa mắt bằng dung dịch nước muối sạch :rửa sạch chất dịch rỉ. • Dê bị bệnh đau đớn. • Dùng kháng sinh: Kanamycin. dị vật. • Dê sợ ánh sánh thường nhắm mắt lại khi ánh sáng chiếu vào. tai. 4. cạnh mắt bị ướt. chảy dãi có mùi hôi thối. âm hộ. • Sau đó mắt xung huyết nặng hơn. giác mạc bị mờ một phần giữa hoặc mờ đục hoàn toàn • Sau đó vết mờ này dày dần lên và che kín hết con ngươi mẳt (mắt cùi nhãn). đặc biệt trong điều kiện chăn thả và là một trong những nguyên nhân chính làm hạn chế hiệu quả chăn nuôi dê. bìu dái.Bệnh viêm mắt truyền nhiễm (Infectious Keratoconjunctivitis) Triệu chứng lâm sàng • Lúc đầu hoặc khi bệnh nhẹ thì thấy vùng lông.

Phân được ủ tối thiểu 1 tháng trước khi sử dụng. ít hoạt động. Phòng bệnh Ở nước ta. • Bệnh sán lá gan mãn tính: Là dạng phổ biến nhất. chuồng trại lại ít được vệ sinh. Bệnh sán lá gan (Fasciolosis) Triệu chứng • Bệnh sán lá gan cấp: Mặc dù ít xảy ra ở dê. Bệnh kéo dài dê bị sút cân cũng rất phổ biến.5-2 cm cho phân dê lọt xuống. Chuồng trại phải thoáng mát. và nứt da. nhịp thở và nhịp tim tăng lên. Các dạng cấp tính và mãn tính rất phổ biến. Dê mới mua về phải tẩy giun sán và nuôi cách ly ít nhất 3-4 tuần trước khi cho chăn thả cùng đàn 2. Khi nhiễm nặng bệnh xuất hiện với triệu chứng xuất huyết dạ dày. ỉa chảy thường xuyên và lặp lại. Cooperia và Nematodirus) sinh ra sự suy giảm thể lực. Sau 3 tháng cai sữa mới thả đi chăn cùng đàn. nền chuồng bằng phẳng có độ dốc về phía sau. Thông thường không xuất hiện thiếu máu. cọ rửa và sát trùng chuồng trại. • Nhóm giun tròn thứ nhất ( Trichostrongylus. giảm tiết sữa và giảm trọng lượng sau một tháng trở lên. Dê con dưới 3 tháng tuổi theo đàn được nuôi nhốt tại chuồng. kết mạc. Sàn chuồng cách mặt đất trên 50 cm. Phân và rác thải được cho vào hố ủ phân. làm bẩn lông da đuôi và khu vực xung quanh. 3. • Nhóm giun tròn thứ hai (Oesophagostomum columbianum) có thể gây nên triệu chứng lâm sàng đau bụng như cong lưng.Triệu chứng lâm sàng Nhiễm ký sinh trùng kết hợp nhiều loài là phổ biến. với điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. xù lông. được vệ sinh sạch sẽ. Sau một thời gian thì thuỷ thũng biểu hiện rõ. Hay xuất hiện thuỷ thũng ở dưới hàm. niêm mạc nhợt nhạt và tim đập nhanh hơn. hoặc yếu dần. • Giun tròn hút máu như Haemonchus contortus hay nhiễm ở dê. o Gia súc mắc bệnh thì suy yếu. có thể là hậu quả của viêm phúc mạc. Biện pháp phòng bệnh bệnh giun sán ở dê 1. Trường hợp nhiễm nặng thì thấy ỉa chảy. phân xanh thẫm đến màu đen. lờ đờ. kết hợp với việc chăn thả dê tự do. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 70 . có kẽ hở 1. niêm mạc nhợt nhạt). không muốn hoạt động. hiện tượng thiếu máu thể hiện rõ rệt. Ostertagia. Việc sử dụng thuốc tẩy giun định kỳ là phương pháp có hiệu quả để hạn chế mức độ nhiềm giun và hạn chế tối thiểu tác hại cho dê về bệnh ký sinh trùng. o Trong trường hợp kéo dài. Chuồng trại có sân chơi. o Có xuất hiện thuỷ thũng trong trường hợp kéo dài. Dê ốm yếu. kém ăn. 4 tháng 1 lần tổng vệ sinh. Chuồng trại nuôi nhốt dê phải đảm bảo cho dê thoải mái. da khô. tăng trọng kém và kém ăn. có máng ăn máng uống đặt cao cách mặt đất hơn 30 cm và có rãnh thoát nước đọng. có thể dê bị ỉa chảy. Trong nhiều trường hợp giun xoăn không kết hợp. o Hiện tượng này kéo dài 3 ngày rồi chết. biếng ăn và xanh xao (da. Dê có thể sốt. Các niêm mạc và kết mạc bị nhợt nhạt. Trường hợp mãn tính thì thấy lông xù. suy nhược cơ thể. Dê ỉa chảy phân nhão lẫn chất nhầy ở dê con và có lẫn máu ở dê lớn hơn. • Bệnh sán lá gan bán cấp tính: Có các dấu hiệu giống như trên nhưng kéo dài vài tuần. Dê giảm thể lực ngày càng rõ rệt. nhưng có thể xuất hiện các trường hợp: o như dê chết đột ngột. o Thể lực kém. tạo điều kiện cho ấu trùng tồn tại và phát triển ở môi trường. phân bị táo bón nhiều hơn là ỉa chảy. nên không thể phân biệt triệu chứng lâm sàng của từng loại giun sán gây nên.

Chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo. Lấy nước từ giếng cho dê uống. đặc biệt là ở trên đầu. Bệnh ghẻ (Scabies) Triệu chứng lâm sàng • Bắt đầu xuất hiện các nốt sần sùi. vũng nước đọng. Vùng bãi chăn thả có nước đọng hay ao hồ tẩy sán lá bằng Fascinex hay Tozlan. dầu ăn và Amitraz 0. • Đôi khi có thể tiêm dưới da dung dịch Canxi gluconate 10-20% với liều 50-100 ml vào vài chỗ. Điều trị Một số hoá chất có thể sử dụng điều trị các dạng bệnh ghẻ như sau: • Sử dụng huyễn dịch bột lưu huỳnh. 4. Những nơi vệ sinh. phía trong bẹn và bầu vú. tháo bỏ nước đọng trên bãi chăn. • Ngoài ra con có thể thấy các lớp vẩy. Tốt nhất là cung cấp nước uống sạch có pha muối cho dê uống trước và sau khi chăn thả để tránh cho dê uống các nguồn nước khác dễ bị ô nhiễm. hố chứa phân 6. Định kỳ kiểm tra trạng thái sức khoẻ dê. có thể tiêm ven chậm 20 .9. bìu dái và khu vực xung quanh. phát hiện con ốm. điều trị hai lần cách nhau một tuần. Bãi chăn thả dê nên xa các ao hồ. dê có thể bị trướng hơi nhẹ hoặc táo bón • Nếu nặng. khó di chuyển hoặc bị liệt hẳn. 7. 5. 9.3. Không cho dê uống nước ở các vũng nước đọng hay ao tù. suy nhược cơ thể. Các bệnh do dinh dưỡng và tiêu hoá. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 71 . cung cấp đủ thức ăn cho dê. • Một số dê phát triển bệnh nặng hơn ở dạng viêm da quanh mắt và tai. tẩy sán dây bằng Nichlosamid. 10. chăm sóc tốt mỗi năm tẩy giun sán cho dê một lần. loét trên da thường thấy ở tai. Điều trị • Trong các trường hợp sốt sữa hoặc thiếu can-xi huyết khi đẻ. Thức ăn xanh . điều trị 2 lần cách nhau 5-7 ngày có tác dụng tốt. dùng thuốc tẩy giun sán cho dê sau khi cai sữa.30 ml CaCl2 10% hoặc 50-100 ml dung dịch calcium gluconate 10%. Bệnh sốt sữa (Parturient Paresis) Triệu chứng lâm sàng • Dê bệnh kém ăn. 8. Thức ăn xanh không lấy sát mặt đất. gầy yếu để có biện pháp khắc phục.. Khi tẩy giun sán cho dê nên nhốt dê tại chuồng ít nhất 3 ngày. chân sau. tiêm dưới da). lá keo dậu. Bổ sung trong thức ăn xanh những loại lá cây có sức kháng ký sinh trùng với lượng hợp lý như lá xoan. Các loại cỏ lá không nên lây ở nơi sát mặt nước hay gần vùng cống rãnh.. không đứng dậy được • Thân nhiệt hạ (<38oC).05%. • Dê thường cúi liếm các lớp vẩy loét ở chân sau. bầu vú. Nếu không điều trị kịp dê có thể chết. Không chăn thả dê ở một bãi chăn quá 1 tuần và ở những nơi ngập nước hay trên bãi chăn có nhiều vũng nước đọng..5-1kg/con/ngày.. Những nới có nguy cơ nhiễm giun sán cao. chăn thả cùng đàn 2-3 tuần. • Đối dê sử dụng ivermectin điều trị là tốt nhất (1 ml dung dịch 10kg dê. hay vùng ngập nước. 4 tháng một lần trong 3 ngày với lượng 0. • Dùng nước xà phòng để rửa bong sạch vẩy trước khi điều trị. phân và rác thải sau tẩy phải được thu gom và ủ với vôi bột.4. kéo dài dê di tập tễnh. trên cổ và ngực. Tẩy giun bằng Levamisol hay Ivermectin.. mạch đập tăng. nước uống phải đảm bảo sạch sẽ không lẫn bùn đất. Thường xuyên khai thông.

o Nếu không can thiệp kịp thời con vật sẽ bị hôn mê.) bằng tảng liếm cũng có tác dụng phòng bệnh. loạng choạng. phot-pho v. nước dãi không thể chảy lại vào dạ cỏ được nữa o Nếu tắc nghẽn không hoàn toàn thì hơi có thể thoát ra được.v. đái nhiều lần và đi tập tễnh chuyển động tròn.9. o Lấy tay hay đoạn tre nhỏ ngoáy vào cuống họng kích thúc phản xạ ợ hơi và cho dê uống 300-500 ml dầu ăn. khó chịu và bỏ ăn. o Trong giai đoạn đầu của bệnh. Tuy nhiên khi xuất hiện cũng phải cấp cứu ngay. kiệt sức. Trướng bụng do thức ăn hay xảy ra hơn so với chướng hơi thứ cấp.4 Cách tiêm và cho dê uống thuốc train_extension_crop_manual_husbandry_VN 72 . tắc thở và sẽ chết trong vòng 1 giờ.• Bổ xung khoáng (can-xi. hoặc 150-200 ml riệu hay dấm tỏi. • Chướng hơi do thức ăn: o Trước hết cho dê đứng ở nơi thoáng mát. Chướng bụng đầy hơi (Ruminal Tympani) Chướng bụng đầy hơi ở dê ít thấy hơn ở trâu bò và cừu. Tất nhiên phương pháp này dễ làm viêm phúc mạc và rò rỉ dạ cỏ. o Sau khi đầy bụng một thời gian con vật trở nên khó chịu hơn. Chảy dãi nhiều hơn nếu bị tắc nghẽn ở cổ hoàn toàn. o Đồng thời phải chống sự tạo khí và thoát hơi ra khỏi dạ cỏ bằng cách chà xát vùng dạ cỏ nhiều lần. 4. đứng xoạng chân. Cho nên cần tiêm kháng sinh 3-5 ngày sau khi chọc thoát hơi dạ cỏ. o Nếu gõ vào khu vực đó thì thấy tiếng kêu như tiếng trống. đầu cao hơn mông. chống tạo bọt. o Dấu hiệu điển hình nhất là căng bụng. o Chỉ nên dùng kim chọc dạ cỏ khi cấp cứu ở giai đoạn cuối cùng của chướng hơi cấp. o Cho dê hoạt động sau khi uống dầu sẽ làm giảm sự tạo bọt và tăng cường thoát hơi. con vật mệt mỏi. chảy dãi. Điều trị Can thiệp kịp thời là rất cần thiết. ít nguy hiểm hơn. • Chướng hơi thứ cấp: o Các dấu hiệu lâm sàng cũng giống như trên. đặc biệt là căng ở bên trái. ống sông dạ cỏ nên được sử dụng để thoát hơi và chống sự tạo bọt. Triệu chứng lâm sàng • Chướng hơi do thức ăn: o Có thể xảy ra trong vòng vài giờ sau khi ăn phải các loại thức ăn không hợp lý. Chướng bụng trong trường hợp này sẽ nhẹ hơn. • Chướng hơi thứ cấp: o Được can thiệp bằng ống sông dạ dày và hoặc tháo bỏ dị vật khỏi cuống họng. o Nếu dê bị tê liệt thì nên xoay tròn dê hoặc xoa vuốt vùng dạ cỏ có thể giúp cho dầu phân đều trong dạ cỏ.

Tây Ninh bò có khối lượng bình quân 200 kg. Tránh vào vị trí tĩnh mạch. Giống bò Việt Nam Trước đây. nhẹ nhàng vào vị trí tiêm. Nghệ An.233 đến năm 2002 đã tăng lên đến 4. Đặt vấn đề Chăn nuôi bò đã được hình thành từ lâu ở nước ta. khối lượng lớn hơn bò Thanh Hoá.VVị trí tiêm bắp: trong cơ vùng vai hoặc đùi sau. trong vòng 10 năm qua tốc độ tăng bình quân của đàn bò là 2-3%/năm. bò đực 220-250 kg. Khối lượng bò trưởng thành: bò cái 170-190 kg.Sát trùng kim và seringe bằng cách luộc sôi. con lớn có thể nặng đến 250 kg. . Bò Cao Bằng train_extension_crop_manual_husbandry_VN 73 . Khối lượng sơ sinh 13-16 kg. 2.1. đàn bò nước ta chủ yếu là giống bò vàng địa phương có tầm vóc nhỏ. Khối lượng sơ sinh bình quân: 12-15 kg.1. Bò Nghệ an Thuộc loại bò u.. Kết quả khảo sát đàn bò vàng ở 6 tỉnh: Lạng Sơn. Thanh Hoá.360 kg.000 con. bò được nặng 310. Con đực trưởng thành nặng 300 – 350 kg ( con to nặng: 400 kg). Sông Bé. Tiêm chậm. Năm 2000 tổng đàn bò cả nước là 4. có chiều cao vây trung bình từ 103 – 105 cm.146. cái trưởng thành nặng 180200 kg. Đặc điểm của một số giống bò: Bò vàng Thanh hoá Là giống bò tốt. đàn bò sữa tăng 11%/năm. Theo số liệu thống kê. lúc 2 tuổi nặng 155-180 kg. dây thần kinh .300. vòng ngực: 132cm. 5. dài thân chéo 112-113 cm. Phú Khánh. Cho dê uống thuốc Chủ đề 5 : PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ PGS TS Tôn Thất Sơn Trường Đại học Nông nghiệp 1 5. 5. bò cái trưởng thành 190-210 kg.2.

1.3. Khối lượng đạt từ 330 – 400 kg.78.04. 52.12.18. 70. 98. 70. 59.12.27 m.2.3.2 kg Nguyễn Văn Thưởng và Trần Trọng Thêm (1990): khối lượng của bò lai Sind giai đoạn sơ sinh và 6 tháng tuổi: 20. 225. 132.1kg.18 và 24 tháng tuổi tương ứng là: 18. 46. kết cấu ngoại hình vững chắc. 5. 114.18. 94. Bò có dạng đầu ngắn và nhỏ.3.65 . 61. bò đực nặng: 300400 kg.4. 80.2 và 239. 18 và 24 tháng tuổi tương ứng là: 400.99.3.95.1.05.25.92.3 117. Bò có chiều cao 1.3.2 113 KÍCH THƯỚC MỘT SỐ CHIỀU ĐO CỦA BÒ CÁI VIỆT NAM Chỉ tiêu Khối lượng (kg) Cao vây (cm) Cao khum (cm) Cao xương ngồi (cm) Dài thân chéo (cm) Vòng ngực (cm) Vòng ống (cm) Lai Sind 280 112 118 101 122 156 17 Thanh Hoá 207 99 102 92 113 141 15 Nghệ An 200 183 108 112 140 14 Theo Lê Quang Nghiệp (1982) + Khối lượng bò vàng Thanh Hoá: Sơ sinh. 83. 110.0.94 và 190. 28. lúc trương thành bò cái nặng: 200-250 kg. 183. 6. 31. 117.66.8 113. 105.24 và 36 tháng tuổi: 15. 86.15 – 1. chiều rộng khá phát triển.46. 35.5. 106.09. bò có thân hình dài.77 và 109. Năng suất của một số giống bò Việt Nam Theo Nguyễn Văn Thưởng và CS ( 1983) Bò Nghệ An Bò Thanh Hoá Bò Lạng Sơn Đực Cái Đực Cái Đực Cái Khối lượng (kg/con) 279 206 250 205 215 184 Dài thân chéo ( cm ) 124.2.67. 198. 273.2.5 kg Lê Quang Nghiệp (1992) khối lượng ở sơ sinh. chiều dài thân và lưng khá rộng và ngực sâu và rộng.5. 93.1 và 212.47. Bò Phú Yên Bò Phú Yên là một giống bò tốt ở nước ta. 159.35.2.15.93. 12. đó là đặc điểm của bò hướng thịt. Lê Quang Nghiệp (1982) tăng trọng hàng ngày giai đoạn: 1-3.6 kg và bò lai ( vàng Việt Nam x Zebu Cuba) có khối lượng tương đương là: 18.86. 71.3 và 170 g/ ngày. 257. chất lượng thịt mềm.6. 122. 123.6 115.88. 1.3.69. 153. 156.08 . 57.43 cm .89 + Bò Red Sinhi và bò lai Sind: Bò đực: 415 kg và 416 kg Bò cái: 232 kg và 275. 158. 100.6. và 100. 106.2.2.21.Kích thước vòng ngực tương ứng: 58.83. ngon. 60. 189.24 và 36 tháng tuổi của bò F1( bò vàng x Sind ) là 17.Có tầm vóc vạm vỡ hơn bò Nghệ An.Cao vây tương ứng (cm): 45. 78.Dài thân chéo (cm): 47.6. 2.9 119. 3-6. 72.90.5 và 90.29. tỷ lệ thịt xẻ 40-50 %.91.5. 129.74. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 74 .6 kg Theo Lê Viết Ly và Vũ Văn Nội ( 1980)Khối lượng của con lai : Đực Red Sinhi x cái lai Sind ở sơ sinh. 76.5. và 138.

Bò cái loại C : 4-5 năm tuổi ----------------. tỷ lệ nuôi sống đạt 90-95 %. Đầu bò cái thanh.2. da mỏng. Bò Hà Giang nói chung chịu khó. chịu rét.Khối lượng phân: Hàng ngày trung bình 1 con trâu trưởng thành thải ra: 15-20kg phân còn ở bò là: 1015 kg Bò Hà Giang Nuôi nhiều từ lâu ở các huyện vùng cao Hà Giang: Đồng Văn.Bò cái loại A: 6-7 năm tuổi có khối lượng 327 kg . lưng hơi võng.Thời kỳ ngoài cơ thể mẹ (sinh ra đến chết) Suốt trong hai thời kỳ này.Thời kỳ trong cơ thể mẹ (bào thai) .Bò đực loại B : 6-7 năm tuổi --------------. Con cái: 220 . đa số 3 năm đẻ hai lứa.3. Do được đồng bào H’Mông ( đồng bào Mèo) nuôi nhiều nên bò Hà Giang còn được gọi là bò Mèo. mỗi ngày có thể cày 1000 – 1500 m2 ở vùng núi đá dốc đứng. Khái niệm về sinh trưởng và cơ sở di truyền của sinh trưởng Sinh trưởng là sự tích luỹ các chất hữu cơ do đồng hoá và dị hoá là sự tăng chiều cao. mông dài nhưng hơi lép. Yên Minh.220 kg . Hình thức nuôi bò của đồng bào vùng cao Hà Giang là nuôi nhốt.265 kg .267 kg . dáng đi nhanh nhẹn. 5.215 kg Bò cái trọng lượng không đồng đều nhưng cũng có con nặng đến 300–350 kg. thịt mịn và ngon.3. chắc chắn. trong cơ thể gia súc luôn luôn xảy ra những quá trình biến đổi đó là sự sinh trưởng và phát dục. khối lượng của các bộ phận và toàn bộ cơ thể con vật trên cơ sở tính di truyền từ đời trước.280 kg.--------2 năm tuổi : 210 kg . Bò Hà Giang chịu kham khổ.348 kg . Mèo Vạc. đầu bò đực thô hơn.355 kg Nói chung bò đực trưởng thành có khối lượng trung bình 350 kg/con. Khối lượng trung bình con đực: 250-350 kg. Màu lông đa số có màu vàng nhạt.3.Bò đực loại A: 6-7năm tuổi có khối lượng 390 kg / con . chịu kham khổ. Một ít có màu đen nhánh hoặc loang trắng. ngay cả khi phải cày ở những nương cheo leo trên núi đá tai mèo. . cao khum cao hơn cao vây. Khối lượng bò Hà Giang . Khả năng sinh trưởng 5. ngực sâu. 5.Bê cái 1 năm tuổi : 195 kg .Bò cái loại A : 4-5 năm tuổi ---------------.Bò cái loại C : 6-7 năm tuổi ---------------. .3 Đặc điểm trong giái đoạn sinh trưởng: + Trong giai đoạn sinh trưởng thì sự phát triển của toàn bộ cơ thể biến đổi khác nhau theo từng giai đoạn (Đồ thị 1) train_extension_crop_manual_husbandry_VN 75 . chân cao. vệ sinh. rất thuần.Bê đực 1 năm tuổi: 210 kg .Bò cái loại B : 6-7 năm tuổi ---------------.---------3 ----------: 278 kg .--------3 năm tuổi : 252 kg 5. Bò Hà Giang tính nết rất thuần thục. một ít trán lõm (9%).Bò cái loại B : 4-5 năm tuổi ----------------. tai to đưa ngang. Đặc điểm sinh trưởng Kể từ sau khi thụ thai: Tinh trùng x trứng tạo thành hợp tử. Bò Mèo đẻ rải rác quanh năm. chiều dài.Bò đực loại C : 4-5 năm tuổi -----------. Khả năng cày kéo tốt. sẫm hoặc cánh dán.1. Quản Bạ. có con nặng 450-500 kg. bê sơ sinh: 15-16 kg. Chuồng nuôi bò đồng bào làm rất thoáng mát. đỉnh trán có u gồ hoặc phẳng (91%).378 /con . bề ngang. cơ thể phát triển qua hai thời kỳ: . lông mịn.3.---------2 ----------: 218 kg .

Tế bào không bền: Phân chia liên tục (biểu bì) KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ (kg) 1000 BÒ 800 400 200 100 CỪU NGƯỜI 50 25 12. sau đó tăng nhanh đến khi trưởng thành thì chậm lại.0 8. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 76 . Tuỳ từng gia súc khác nhau có bước ngoặt sinh trưởng khác nhau: Bò : 1. trưởng thành thì ngừng: cơ.25 0. . SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI GIA SÚC VÀ NGƯỜI Sự tăng lên của số lượng tế bào phụ thuộc vào dinh dưỡng. Đường biểu sự sinh trưởng Giữa hai thời kỳ nhanh và chậm đó có bước ngoặt sinh trưởng. từ thụ thai) ĐỒ THỊ 1.0 4. Nuôi dưỡng tốt khi còn non thì ảnh hưởng tốt hơn đến khi trưởng thành.0 16 32 LỢN TUỔI (năm. Số lượng tế bào tăng nhanh thì tăng trọng sẽ nhanh.Tế bào bền: phân chia mạnh trong giai đoạn sinh trưởng.5 .Tế bào vĩnh cửu: phân chia mạnh trong giai đoạn phát triển thai (tế bào thần kinh) . làm cơ sở cho giai đoạn sau tăng về kích thước.Sự biến đổi của sự tăng tốc độ sinh trưởng là do sự tăng lên của số lượng tế bào chứ không phải là kích thước.Sự biến đổi về tốc độ sinh trưởng ở động vật và người đều giống nhau: sau khi thụ thai phát triển chậm.2 năm tuổi Lợn: 18 tháng tuổi .0 2.5 0. Nếu nuôi dưỡng tốt ngay từ khi còn non thì làm cho tế bào tăng nhanh. Trong cơ thể có 3 loại tế bào: .5 1. con vật lợi dụng thức ăn tốt.

Santa-gertrudis. nuôi bò cái sinh sản và nuôi bê lấy thịt có mối quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản Trong kỹ thuật nuôi bò thịt. Đực giống có vai trò quan trọng trong phát triển đàn bò nên cần phải được chăm sóc nuôi dưỡng tốt và sử dụng hợp lý. mỡ cơ thể được chuyển thành năng lượng nuôi cơ thể. thì cơ cũng không phát triển. đẻ ít. các đỉnh phát triển của các tổ chức gần nhau và thời gian sinh trưởng nhanh. thì cơ cấu đàn phải có 50-60 % bò cái sinh sản và 12-15% cái hậu bị.5 : 1 500 8.Trong điều kiện dinh dưỡng tốt. .Nếu chế độ nuôi dưỡng tiếp tục kém. Cơ cấu đàn trong hộ nuôi bò thịt: bò cái sinh sản và nuôi bê thịt thì cơ cấu phải có ít nhất > 40% bò cái sinh sản và 10-12% bò cái hậu bị. Khi gia súc cái có thai thì chất dinh dưỡng trong máu lại ưu tiên cho sự phát triển của thai và tổ chức ngoài thai. bán giống hoặc chuyển cho nơi khác nuôi thịt. Trong kỹ thuật nuôi bò thịt có hai phần: . Bò cái sinh sản là nguồn cung cấp bê nuôi thịt (tỷ lệ đẻ cao.. Limousin. . Ở các nước có ngành chăn nuôi bò thịt truyền thống với những bò chuyên dụng thịt nổi tiến trên thế giới như bò Charolais. Sở dỉ có sự xác định thứ tự sinh trưởng như vậy là do có sự ưu tiên về các chất dinh dưỡng đối vơí các bộ phận và các tổ chức của cơ thể trên. Loại những con bò già.Kỹ thuật nuôi bò cái sinh sản . ốm yếu. Nếu dinh dưỡng kém.Trong trường hợp thiếu dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng sẽ không cung cấp cho sự tổng hợp mỡ (không có sự tích luỹ của mỡ). Hereford. thì cơ cũng không phát triển..4 Kỹ thuật nuôi bò thịt Điểm mấu chốt trong kỹ thuật nuôi bò thịt là nuôi bê từ sơ sinh đến 15-18 tháng tuổi đạt khối lượng giết thịt với tỷ lệ thịt xẻ cao. Có sự ưu tiên về các chất dinh dưỡng đối vơí các bộ phận và các tổ chức của cơ thể . thời gian sinh trưởng kéo dài.). Khi gia súc cái có thai thì chất dinh dưỡng trong máu lại ưu tiên cho sự phát triển của thai và tổ chức ngoài thai.Nếu chế độ nuôi dưỡng tiếp tục kém. . Biến động hiệu quả sử dụng thức ăn theo khối lượng cơ thể bò (Blowey.. Nuôi bê lai hướng thịt có thể đạt trên 300 kg ở 21-24 tháng tuổi.bê thịt nuôi đến 15-16 tháng tuổi đạt 450-500 kg.Trong trường hợp thiếu dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng sẽ không cung cấp cho sự tổng hợp mỡ (không có sự tích luỹ của mỡ).vv. mỡ cơ thể được chuyển thành năng lượng nuôi cơ thể. 1988) Khối lượng cơ thể (kg) Tiêu tốn thức ăn/tăng trọng (kg/kg) 50 2:1 100 3:1 300 5.Kỹ thuật nuôi bê đến 21-24 tháng tuổi 5. Ta chưa có kỹ thuật nuôi bò thịt này. Aberdin Angus vv. Đực giống trưởng thành mỗi ngày có thể cho phối giống 2-3 train_extension_crop_manual_husbandry_VN 77 . (Biểu đồ 1) .4. Nếu bê sinh ra nuôi đến 6-8 tháng tuổi.1. Bảng 1.5: 1 Để điều khiển quá trình trên là do hormon 5. Shorthorn. Nuôi bê đực giống bò vàng Việt nam đến 21-24 tháng tuổi đạt 190-230 kg là có thể giết thịt và có hiệu quả kinh tế. Bằng các biện pháp giống hay nuôi dưỡng không làm thay đổi thứ tự phát triển của các tổ chức mà chỉ đẩy nhanh hoặc làm chậm lại quá trình sinh trưởng. các đỉnh cách xa nhau. tỷ lệ thịt xẻ 60-70%. nuôi con tốt. Mỗi đực giống dùng phối giống không quá 40-50 bò cái sinh sản trong mùa phối giống. thớ thịt mềm có dắt mỡ.

5.52 (1-và 11+) +2.và 8+) +2.7 8. Tăng trọng bê thịt (bò vàng Việt Nam) Chỉ tiêu Tháng tuổi Sơ sinh 6 12 18 21 24 Khối lượng cuối kỳ(kg/con) 14 76 125 176 202 230 Tăng trọng (g/ngày) 289 272 284 289 310 Tăng trọng (kg/tháng) 8. 2-3 đàn như vậy có thể dùng chung một đực giống.27 +1.40 (0-và 12+) Tháng thứ nhất +0.68 (0-và 12+) +1.8 11.21 (12 -.2.và 11 +): 1 bò giảm. Tăng trọng qua từng thời kỳ (bảng 1) Bảng 1. trung bình và thấp) Cao 0.48 (4.01 125 101 Tăng trọng (kg/ ngày ) Khối lượng cơ thể trước khi vào vụ hè (kg) Biến động của khối lượng cơ thể hàng ngày (kg/con) 4 ngày đầu tiên -3.27 (6-và 6+) 4 ngày thứ hai + 0.17 Tháng thứ tư +0. đồi rừng thì với qui mô mỗi gia đình nuôi 30-50 bò.41 Tháng thứ năm +0.4.8 3.85 +0.84 Tháng thứ hai +0.33 0. Đực giống tơ cho phối 1-2 lần trong ngày với khoảng cách 2 ngày.05 Ghi chú: các số trong ngoặc đơn (1.5 8.4.28 (0-và 12+) +3.40 +1. Ảnh hưởng của việc bổ sung khô dầu lạc đến tăng trọng của cái tơ (khối lượng 150 kg) Khô dầu bổ sung (g/ngày) 0 200 400 600 Rơm thu nhận (kg/ngày) 3.lần với thời gian nghỉ 1-2 ngày.51 Tháng thứ ba +0.65 (3-và 9+) +1.06 (0-và 12+) +1. Kỹ thuật nuôi bê thịt Nuôi bê đực giống bò vàng đến 24 tháng tuổi có thể đạt 190-230 kg. Tăng trọng của bò thịt trong 4 tháng mùa hè (168 ngày mùa đông trước đó ăn 3 chế độ ăn khác nhau: cao. Bảng 2. 11 bò tăng trọng train_extension_crop_manual_husbandry_VN 78 .3 14.97 +1.5 10.58 +0.73 155 Chế độ dinh dưỡng trong mùa đông Trung bình Thấp 0.90 (1-và 11+) +2.2 8.3 Muốn đạt các chỉ tiêu trên cần phải có đầu tư về thức ăn.3 Bảng 3.8 3.68 (1-và 11+) 4 ngày thứ năm +0.8 3.15 (0-và 12+) 4 ngày thứ sáu +1.28 +1. Với những vùng có bãi chăn.08 (11.6 9.và1+) +0.55 (0-và 12+) 4 ngày thứ bảy tiếp theo + 0.96 +1.8 Tăng trọng (g/ngày) 84 371 373 508 Hiệu quả sử dụng TĂ (kg TĂ/kg tăng trọng) 46 11 12 9 5.17 (0-và 12+) 4 ngày thứ ba Không cân 4 ngày thứ tư +1.0+ ) -1. trong đó 12-20 cái sinh sản và 3-6 cái hậu bị.93 +1.46 (0-và 12+) +1.65 (2-và 10+) +1.3 Sinh truởng và khả năng phục hồi sinh trưởng Bảng 4. Tăng trọng bê thịt lai Tháng tuổi Chỉ tiêu Sơ sinh 6 12 18 21 24 Khối lượng cuối kỳ(kg/con) 20 95 160 230 267 310 Tăng trọng (g/ngày) 416 361 388 411 478 Tăng trọng (kg/tháng) 12.7 12.22 +0.27 +0.14 (0-và 12+) +1.

2 3. giống BẢNG 1.5 7.Hàm lượng K trong sữa cao hơn hàm lượng K trong máu 5 lần .13 0.7 11.3 5.Hàm lượng P trong sữa cao hơn hàm lượng P trong máu 10 lần .5. Việc hấp thu kháng thể trong sữa đầu tốt nhất thông qua ruột. Thành phần mỡ sữa đặc trưng Butyric (C3H7COOH) Caproic (C5H11COOH) Palmitic (C15H31COOH) Oleic (C17H33COOH) Stearic (C17H35COOH) . Cazein và globulin được hình thành từ những axit amin trong máu. THÀNH PHẦN CỦA SỮA GIA SÚC Loài gia súc Bò sữa Dê Lợn Trâu Chất rắn không phải bơ 8.Ở loài không nhai mỡ sữa được hình thành từ glucose . gồm 50% là axit béo mạch ngắn gồm (C4 C14). Trong tế bào tuyến vú có enzym chuyển glocose thành galactose.Hàm lượng Ca trong sữa cao hơn hàm lượng Ca trong máu 13 lần . sau thời gian này sẽ giảm.1 4.3 3. 1-2 h sau khi sinh cho bú ngay sữa đầu.7 8. vào tế bào tuyến vú.. Bê sau khi sinh chưa có kháng thể. thông qua hoạt động của tế bào tuyến vú 6. globulin.8 4.11 0.Hàm lượng Cl trong sữa bằng 1/3 hàm lượng Cl trong máu + Vitamin Vitamin trong sữa được hình thành từ vitamin có trong máu. nhưng chủ yếu vẫn là đường lacto.7 4. creatin. còn lại là axit béo mạch dài.13 0.25 0. + Tổng hợp mỡ sữa Mỡ sữa là hỗn hợp của những Triglyxerit. Protein sữa có 3 dạng chủ yếu: Cazein. 95% N sữa là protein và 5 % N phi protein : urê. Đường gluco có từ máu.5 0. NH3. albumin (78%). hai loại này kết hợp với nhau tạo thành đường lacto.6 4.5 8.3 Lactose % 4. CHẾ ĐỘ DINH DƯỞNG NUÔI BÊ CHƯA CAI SỮA Sau khi bê sinh ra. albumin khuyếch thẩm trực tiếp từ máu. Thành phần của sữa bò + Khác nhau theo loài. Sữa thay thế cho bê train_extension_crop_manual_husbandry_VN 79 . nên cho bê bú ngay sữa đầu. trong thời gian từ 12 -24 h sau khi sinh. thông qua sự tổng hợp của tế bào tuyến vú.17 Mỡ (bơ) Ca P Nguồn gốc của thành phần sữa + Sinh tổng hợp protein của sữa Protein của sữa có nhiều axit amin không thay thế hơn các loại thức ăn thông thường.Ở loài nhai lại mỡ sữa được hình thành từ axetat và β Hydroxybuterat nhưng phải nhờ glucose kích thích.Hàm lượng Na trong sữa bằng 1/7 hàm lượng Na trong máu . + Chất khoáng trong sữa Trong sữa có hơn 30 nguyên tố khoáng. + Đường sữa Trong sữa có một ít đường glucose và galactose. Trong những chất khoáng này thì thành phần khoáng trong máu và sữa khác nhau: . trong sữa đầu nhiều kháng thể (thành phần sữa đầu).6 Protein 3. Các chất khoáng lấy từ máu thông qua hoạtt động của tế bào tuyến vú.5. sau đó vào sữa.09 0.8 5.

4 ngày liên tục. 18-20% protein thô và tối thiểu 3 % mỡ. thức ăn ủ xanh. Thức ăn khởi động cho bê có thể cho ăn vào 4 ngày tuổi. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn khởi động: 80% TDN. nên ép viên.Trong giai đoạn bê theo mẹ. nằm trong khoảng 4 . Có thể trộn 4-6 % rỉ mật trong thức ăn khởi động. ngoài chế độ cho bú sữa mẹ. Trong thời gian trước khi cai sữa không cho ăn cỏ khô. Có thể cho đến 20% trong điều kiện lạnh hay bê bị stress. có thể cho bê uống toàn bộ sữa mẹ hay có thể cho uống dung dịch sữa thay thế. Bê sẽ được cai sữa khi lượng thức ăn thu nhận đạt khoảng: 680 . Thành phần dinh dưỡng của sữa thay thế: Protein : 20 . trong 3 .22%. Tuổi cai sữa có thể thay đổi theo từng vùng. Trong chế độ nuôi dưỡng bê thời kỳ đầu.900 g/ngày. train_extension_crop_manual_husbandry_VN 80 . cỏ họ đậu ép viên. người ta có thể nuôi riêng bê trong cũi và cho uống sữa mẹ.8 tuần tuổi. Mỡ: tối thiểu 10 %.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->