CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------o0o

---------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số ….-2011/ HĐNT/DC-…… Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. Căn cứ Bộ Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2011 tại Công ty TNHH SX-TM ĐỊA CẦU, đại diện của hai bên gồm có: Bên Mua (A) : CÔNG TY TNHH SX-TM ĐỊA CẦU Địa chỉ Điện thoại Mã số thuế Đại diện Bên Bán (B) Địa chỉ Điện thoại Mã số thuế Đại diện : Lô G05-3 KCN Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An : (072) 3779955 : 1100758328 : Ông Vương Minh Cường : NHÀ CUNG CẤP/ GIA CÔNG : : : : Chức vụ: Fax : Chức vụ: Giám Đốc Fax: (072) 3779956

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa theo các điều khoản sau:

ĐIỀU I: HÀNG HOÁ, GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG VÀ KHUÔN MẪU
1. Hàng hoá và giá cả Bên A đặt mua và gia công hàng hoá (linh kiện) theo danh mục như sau: Stt Danh mục hàng hoá (linh kiện) ĐVT Qui cách (mm) 01 Đuôi điếu Inox (Series 4) theo qui cách sản phẩm do cái Theo mẫu bên A yêu cầu hoặc theo bản vẽ Số lượng Từ 500.000 cái trở lên Đơn giá (vnd) 50

Đơn giá đã bao gồm cước phí vận chuyển đến công ty Địa Cầu, chưa bao gồm thuế GTGT. Ghi chú: Cứ sau mỗi 03 tháng hai bên sẽ tiến hành rà soát lại giá gia công của các linh kiện đã thoả thuận trong hợp đồng này. Trong trường hợp giá nguyên vật liệu trên thị trường có biến động lớn, hai bên sẽ cùng rà soát và thoả thuận lại giá các linh kiện trên bằng các văn bản điều chỉnh và gửi cho nhau trước thời điểm điều chỉnh giá là 05 ngày thì phần điều chỉnh giá mới có giá trị. 2. Chất lượng và khuôn mẫu Hàng hoá (linh kiện) của bên B phải đảm bảo các yêu cầu sau: + Chất lượng mới 100% như mẫu đối chứng và hoặc theo bản vẽ; + Chủng loại, mầu sắc, bề mặt, kích thước, các đặc tính cơ hoá theo yêu cầu của bên A (có sản phẩm mẫu hoặc bản vẽ …) hoặc theo tiêu chuẩn riêng đối với từng loại hàng (tiêu chuẩn của từng loại hàng sẽ được ghi rõ trong từng đơn đặt hàng). Nếu bên B có bất cứ sự thay đổi nào về hàng hoá (linh kiện) bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A và phải được sự đồng ý của bên A thì bên B mới được sản xuất tiếp; + Khi hàng về tới địa điểm kho của bên A, bên A sẽ tiến hành kiểm tra theo số lượng cụ thể của từng đơn đặt hàng. Nếu hàng không đạt yêu cầu kỹ thuật và không sử dụng được bên A sẽ trả lại bên B và bên B có

1 of 2

trách nhiệm xử lý kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất của bên A. Toàn bộ chi phí phát sinh do hàng không đảm bảo yêu cầu bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khuôn mẫu: + Bên A sẽ hổ trợ khuôn mẫu lần đầu (hai bộ), các lần tiếp theo do bên B tự tạo khuôn. + Bên B tự bảo quản và sửa chữa khuôn khi có sự cố.

ĐIỀU II: SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN GIAO HÀNG VÀ GIAO NHẬN
1. Số lượng và thời gian giao hàng a. Số lượng: + Tuỳ từng thời điểm cụ thể (không dưới 500.000 cái), bên A sẽ gửi đơn đặt hàng cho bên B qua fax, email hoặc qua công ty chuyển phát nhanh. Sau khi nhận được đơn đặt hàng bên B kiểm tra và xác nhận (gồm chữ kỹ của người có thẩm quyền và đóng dấu) rồi gửi lại cho bên A. + Số lượng sản phẩm (linh kiện) đã gia công sẽ được quy đổi tương đương 1kg = 400 cái b. Thời gian giao hàng: Theo từng đơn đặt hàng của bên A (mỗi tuần giao vào ngày thứ 5 và không dưới 100.000 cái). 2. Giao nhận + Địa điểm lấy nguyên liệu và giao hàng: Tại kho công ty Địa Cầu. + Bên B phải đảm bảo giao hàng đúng tiến độ như đã đề cập trong từng đơn đặt hàng của bên A. Nếu bên B giao hàng không đúng kế hoạch và hoặc không đủ số lượng, chất lượng thì bên B phải chịu phạt theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trên tổng giá trị lô hàng, tuy nhiên thời gian giao hàng chậm không được vượt quá 3 ngày. ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Bên A sẽ thanh toán cho bên B: trong thời gian 5-10 tây hàng tháng. - Nếu bên A không thực hiện thanh toán đúng thời gian qui định nêu trên thì bên A sẽ chịu phạt theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trên tổng giá trị lô hàng trả chậm. - Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ 1. Trách nhiệm của bên B: - Hàng hoá (linh kiện) phải đảm bảo như đã nêu ở mục 2 của điều I và hoặc như ghi trong từng đơn đặt hàng. Thời gian giao hàng phải đúng tiến độ; - Fax hoặc Email các đơn hàng đã chuyển để bên A theo dõi và tiếp nhận kịp thời; - Cung cấp cho bên A đầy đủ hoá đơn chứng từ liên quan đến từng đơn hàng. (từ 1-5 tây hàng tháng) 2. Trách nhiệm của bên A: Bên A sẽ giao nguyên liệu Inox cho bên B gia công với số lượng tối thiểu 1000kg/15 ngày. Tiếp nhận hàng hoá nhanh chóng và lập phiếu nhập hàng;

- Có thông báo kịp thời về số lượng, chất lượng, chủng loại…nếu bị sai lệch;Thanh toán tiền hàng cho bên B như đã cam kết. ĐIỀU V: CAM KẾT CHUNG - Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên thông báo bằng văn bản kịp thời cho nhau trước ít nhất là 15 ngày và chủ động gặp nhau bàn bạc cùng giải quyết. Nếu không thể tự thương lượng thì vụ việc sẽ được đưa ra trọng tài hoặc toà án kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo pháp luật hiện hành. Mọi phí tổn sẽ do bên thua chịu; - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong vòng 1 năm. Nếu sau một năm hai bên không có vướng mắc gì và vẫn muốn tiếp tục hợp tác thì hợp đồng mặc nhiên được gia hạn cho đến khi có văn bản bổ sung hoặc thay thế hoặc khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng; - Trường hợp có sự thay đổi các nội dung trong hợp đồng phải có phụ lục kèm theo thì phần thay đổi mới có giá trị; Hợp đồng này có tổng số 02 trang và được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

2 of 2

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHI TIẾT GIA CÔNG

Chi ti t trên s n ph m hoàn ch nh

3 of 2