P. 1
mau-giay-xac-nhan-can-bo

mau-giay-xac-nhan-can-bo

|Views: 263|Likes:
Được xuất bản bởiChu_Duc_Hoang_8597

More info:

Published by: Chu_Duc_Hoang_8597 on Nov 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

Đơn vị : Trường TCN Thông tin & Truyền Thông Hà Nội

Địa chỉ : 30 Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội
CỘNG HO !" HỘ# CH$ NGH%& '#(T N&)
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------oOo--------
Hà Nội, ngày tháng năm 2011.
GIẤY XÁ !H"! Đ#!G $!G TÁ
Kính gửi : T%&!G T'( )*H +, -HÁH H.!G - +I/! TH$!G H. !0I
Đ*n +, -h.ng tôi /in /0- nh1n2
&nh3Ch,4 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
C)TN6455555555555555555555555555555555N*i -78455555555555555555555555555555Ngày -7845555553 5555553 555555555555
Hiện 9ang -ông t0- t:i 9*n +,4 Trường TCN Thông tin & Truyền Thông Hà Nội
Đề ngh, ;u< Trung t=> 6'?H @ 'iAn thông Hà Nội giBi CuyDt -hE
&nh3Ch,4 55555555555555555555555555555555555555555555555555 hưFng -hGnh H0-h ưu 9Ii -ưJ- 97u nối hKa >:ng
+à -ưJ- HL MNng #ntOrnOt &6PL )Oga'NN 08 MNng -hE Qh0-h hàng Qhối Nhà NưJ-2 R tD
+à Gi0E MN-5
Xin chân thành cảm ơn!
Đạ1 d12n 3ơn vị
S?< tTn2 -hU- Manh +à 9Vng M7uW

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->