1.

BÁO CÁO THỬ VIỆC Kính gửi : Ban lãnh đạo NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Định. Ban lãnh đạo NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tuy Phước. Ban lãnh đạo phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT huyện Tuy Phước.

Họ và tên Nhân viên thử việc : Ngô Trần Nhật Nam.
Vị trí công việc : Nhân viên Tín dụng Phòng (ban) : Kế hoạch kinh doanh Thời gian thử việc : Từ ngày 03/10/2011 đến 03/12/2011 Cán bộ hướng dẫn : Mai Văn Phước – Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh

Trong hai tháng qua, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ hướng dẫn cũng như của các bạn đồng nghiệp, bằng sự chủ động học hỏi và cố gắng của bản thân, tôi đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của FC nói riêng và hoạt động của Phòng QACM nói chung; được thực hành các nghiệp vụ chủ yếu tại Ban, cụ thể như sau: - Đọc và tìm hiểu các tài liệu, văn bản trong hệ thống văn bản pháp quy của Scancom Việt nam như: Sổ tay sản phẩm dịch vụ, Tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, Tài liệu tham khảo nội bộ,… - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của Phòng kiểm tra chất lượng và của vị trí Final control. - Tham gia lớp đào tạo định hướng nhân viên mới của Scancom Việt nam. - Tiến hành các thủ tục kiểm tra chất lượng hàng theo biểu AQL trước khi chuyển về tập kết tại kho - Cân, kiểm tra định mức cho sản phẩm mới tại các CM. - Thực hiện việc kiểm tra theo Shipping mark và Packing intruction cho sản phẩm tại kho và các CM trươc. - Tiến hành giám đĩnh mẫu sản phẩm mới, mẫu thùng carton. - Tiến hành tính toán cách và số lượng hàng hóa lên container, đảm bảo đủ chất lượng và số lượng trước khi container lên tàu xuất khẩu. - Làm quen với phần mềm chuyên dụng Cube-IQ 3.0 tính toán minh họa quá trình chất hàng lên container bước đầu có thể tính toán giả định theo phần mềm này. - Giao tiếp với khách hàng thứ 3 để tiến hành check hàng ngay tại Việt

Trong thời gian thử việc vừa qua.Hồ Chí Minh. các đồng nghiệp có sự hợp tác tốt và rất nhiệt tình. được tiếp xúc và bước đầu làm quen với công việc của nhân viên FC. công hiến khả năng của bản thân cho sự phát triển của phòng QACM nói riêng và Scancom Việt Nam nói chung. Tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ trong thời gian tới để có thể làm tốt hơn công việc được giao. Xin trân trọng cảm ơn! Ý kiến nhận xét Tp. Tôi xin chân thành cảm ơn các Lãnh đạo và cán bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian thử việc vừa qua. có điều kiện phát huy. với môi trường làm việc nói chung tại Scancom Việt nam tôi nhận thấy công việc của nhân viên kiểm tra chất lượng hàng hóa cuối cùng là phù hợp với tôi và Scancom Việt Nam là một nơi làm việc chuyên nghiệp. tạo không khí làm việc thoải mái. nghiệp vụ cụ thể mà còn là cách giao tiếp. là tác phong làm việc chuyên nghiệp. ứng xử với khách hàng. Để làm tốt và chủ động thực hiện công việc của mình tôi kính mong công ty cấp cho tôi một máy tính. Tất cả những điều đó khiến tôi mong muốn được gắn bó lâu dài với Scancom Việt Nam . một máy chụp hình riêng. các đồng nghiệp. ngày 06 tháng 12 năm 2008 . không chỉ là những kỹ năng. là tinh thần học hỏi và cầu tiến.nam. Kính mong Quý công ty chính thức tuyển dụng tôi vào làm việc. với cấp trên. Với một thời gian ngắn nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều nhờ sự quan tâm hướng dẫn tận tình của cán bộ trực tiếp hướng dẫn. với đồng nghiệp.