BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CẢM QUAN

BÀI 3 : SO SÁNH PHÉP THỬ 2-AFC VÀ PHÉP THỬ 3-AFC
I. Phân công công việc
Trần Hữu Khang ( nhóm trưởng) (hướng dẫn ).
Quách Bảo Linh (chuẩn bị mẫu).
Văn Thị Ngọc Lâm (phát mẫu và phiếu trả lời,thu phiếu).
Trần Khắc Huy (rót mẫu).
Đinh Hồng Lĩnh (mời khách)
II. Giới thiệu
1. Phép thử 2-AFC
1.1 Mục đích
Phép thử 2-AFC cho phép xác định liệu hai sản phẩm có khác nhau đặc tính cụ
thể nào đó và mẫu nào hơn về cường độ nhận biết đặc tính cụ thể đó. Phép thử
này thích hợp trong tình huống bạn muốn kiểm tra xem sản phẩm làm ra có
giống với sản phẩm hiện có của công ty hay không. Giúp công ty đưa ra quyết
định có nên sản xuất theo phương án mới hay không.
1.2 tình huống thực tế cần sử dụng phép thử
Một công ty sản xuất snack đang nghiên cứu thay đổi công thức gia vị (giảm
bớt lượng muối) nhưng không muốn người tiêu dùng nhận ra. Cho nên bộ phận
cảm quan đã tiến hành một buổi cảm quan giữa hai dòng sản phẩm, người thử là
người tiêu dùng, không cần qua huấn luyện.
1.3Nguyên liệu
Bánh snack
1.4 Người thử
Người bình thường, không cần qua huấn luyện. Cần 24 người thử cho
phép thử này.
1.5 Phương pháp
Nguyên liệu cần sử dụng: 24 người thử cần 72 đĩa, 24 ly nước thanh vị,
72 giấy stick, 4 miếng khăn trắng, túi đựng mẫu thừa, túi rác.

5.3 011 1.1. + Khu thử mẫu được tãi khăn trắng.4 012 Mã số người thử 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Trật tự trình bày mẫu A-B B-A A-B B-A A-B B-A A-B B-A A-B B-A A-B B-A Mã hóa mẫu Trật tự trình bày mẫu A-B B-A A-B B-A A-B B-A A-B B-A A-B B-A A-B B-A Mã hóa mẫu 463-662 205-389 941-756 440-149 510-618 326-417 357-070 015-780 950-820 157-995 754-676 318-040 219-669 030-858 925-838 948-614 102-315 017-664 203-319 848-077 127-309 783-068 159-863 615-544 .2 Mã hóa mẫu trật tự trình bày mẫu Mã số người thử 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 1.5. nhiệt độ. 1.1 Điều kiện phòng thí nghiệm + Khu chuẩn bị mẫu nằm ở góc khuất tránh người nhìn thấy. đảm bảo các điều kiện ánh sáng.5.5.

.........Dọn dẹp sạch sẽ khu vực thử mẫu...Mời người thử vào phòng thử..6 Kết quả: Tổng số câu trả lời: Số câu trả lời đúng: ...5. Anh/Chị hãy nếm thử mẫu theo thứ tự từ trái sang phải và cho biết trong 2 mẫu thì mẫu nào mềm hơn..3 Phiếu hướng dẫn PHIẾU HƯỚNG DẪN Xin vui lòng thanh vị bằng nước lọc trước khi thử mẫu. Cám ơn Anh/Chị đã đến thử mẫu......Phục vụ mẫu và phát phiếu trả lời... Hãy đưa ra câu trả lời cho mọi trường hợp......... .. .Sau đó tiến hành thu mẫu và phiếu trả lời ( cần kiểm tra kỹ phiếu trả lời trước khi thu ). Mẫu mềm hơn là mẫu :………………………………...dán phiếu hướng dẫn trên vị trí thử mẫu. Anh/Chị hãy trả lời bằng cách GHI vào số tương ứng trong phiếu trả lời.. 1........ 1..Phiếu trả lời PHIẾU TRẢ LỜI Mã số người thử: . 1... mẫu... . .1.....6 Cách tiến hành thí nghiệm: ..Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ....4... ngay cả khi bạn không chắc chắn.....Người hướng dẫn sẽ hướng dẫn người thử cách thức tiến hành cảm quan.. Một bộ mẫu gồm 2 dĩa đựng bánh snack sẽ được giới thiệu với Anh/Chị.5......5.. .... Ngày: ..

7 Xử lý số liệu: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … .Số câu trả lời sai: 1.

4 miếng khăn trắng.2 Phép thử 3. 2. Mục đích: Phép thử 3-AFC cho phép xác định liệu hai sản phẩm có khác nhau về đặc tính cụ thể nào đó và mẫu nào hơn về cường độ nhận biết đặc tính cụ thể đó. không cần qua huấn luyện. Phương pháp Nguyên liệu cần sử dụng: 24 người thử cần 72 đĩa. 72 giấy stick. đảm bảo các điều kiện ánh sáng. 2. túi rác. + Khu thử mẫu được tãi khăn trắng. túi đựng mẫu thừa. Phép thử này thích hợp trong tình huống Công ty muốn đưa một sản phẩm mới ra thị trường và muốn kiểm tra xem sản phẩm đó có giống với một sản phẩm hiện có của Công ty đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường hay không. nhiệt độ .AFC 2. Cho nên bộ phận cảm quan đã tiến hành một buổi cảm quan giữa hai dòng sản phẩm.5. không cần qua huấn luyện.  Điều kiện phòng thí nghiệm: + Khu chuẩn bị mẫu nằm ở góc khuất tránh người nhìn thấy. Cần 24 người thử cho phép thử này. người thử là người tiêu dùng.1. 24 ly nước thanh vị.2 Tình huống thực tế cần sử dụng phép thử Một công ty sản xuất snack đang nghiên cứu thay đổi công thức khác (giảm bớt gia vị ) nhưng không muốn người tiêu dùng nhận ra.6 Người thử Người bình thường. 2.5 Nguyên liệu Bánh snack 2.

6. Mã hóa mẫu trật tự trình bày mẫu Mã số người thử 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 Mã số người thử 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Trật tự trình bày mẫu B-B-A B-A-B A-B-B B-B-A B-A-B A-B-B B-B-A B-A-B A-B-B B-B-A B-A-B A-B-B Mã hóa mẫu Trật tự trình bày mẫu B-B-A B-A-B A-B-B B-B-A B-A-B A-B-B B-B-A B-A-B A-B-B B-B-A B-A-B A-B-B Mã hóa mẫu 205-935-129 582-215-391 870-728-869 632-803-470 375-839-930 320-983-471 957-178-762 614-241-286 692-183-271 182-324-129 408-693-341 935-426-739 463-389-662 941-756-619 417-149-218 326-820-783 157-670-754 357-318-401 479-534-472 312-614-927 345-455-507 976-305-779 279-231-083 182-551-491 .2.

.6 Cách tiến hành thí nghiệm: . 1.Sau đó tiến hành thu mẫu và phiếu trả lời ( cần kiểm tra kỹ phiếu trả lời trước khi thu )......2.. mẫu..........Mời người thử vào phòng thử.....dán phiếu hướng dẫn trên vị trí thử mẫu..Dọn dẹp sạch sẽ khu vực thử mẫu... Hãy đưa ra câu trả lời cho mọi trường hợp.....Phục vụ mẫu và phát phiếu trả lời. ...... .3 Phiếu hướng dẫn PHIẾU HƯỚNG DẪN Xin vui lòng thanh vị bằng nước lọc trước khi thử mẫu..Người hướng dẫn sẽ hướng dẫn người thử cách thức tiến hành cảm quan. . Chú ý: Không thử lại mẫu trước nếu đã thử đến mẫu thứ hai... Một bộ mẫu gồm 3 dĩa đựng bánh snack sẽ được giới thiệu với Anh/Chị.... Mẫu mềm nhất là mẫu : ..6.. ngay cả khi bạn không chắc chắn... Ngày: . 1...Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ.. ................. 2.. Anh/Chị hãy nếm thử mẫu theo thứ tự từ trái sang phải và cho biết mẫu nào mềm nhất trong 3 mẫu Anh/Chị hãy trả lời bằng cách GHI vào chỗ trống tương ứng trong phiếu trả lời. ......6.....5. Cám ơn Anh/Chị đã đến thử mẫu..6 Kết quả: .4 Phiếu trả lời PHIẾU TRẢ LỜI Mã số người thử: .. Giữ các lần nếm mẫu không sử dụng nước thanh vị...

7 Xử lý số liệu ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .Tổng số câu trả lời: Số câu trả lời đúng: Số câu trả lời sai: 1.

93. .38/33. 9H:/3 3.9H:/3337.3  %K3:39.3.:3:3  :H3: E383..3.9g3973 2-4.3 93329-:.9 O !F5 939J.29835227.9J3.:3:3 33..36:...:..2983523.. !F59 .36:.!F59  .:3-2:32O.597439K3:3392:3 . J.E... 23g3973 9 32:9.:997E33.39.332:33.45F5E.3.  .9.028352 O.2:34.3 .33H3..9 97.934 O..38/35F59 9. 2 -9. 97E. 43H3-53.45F5 93  !. 3.9..3 3. O l:3539J32 :.9 .OE.3983:983.9H:973797H3997.3 33-9 .8352.O3.3K39 :92: . 89.9.-K39.35E5 :H3:..3.26:. .3 . :3E38E3 39       ./38352 3.39 .:9.E. 9J3.O .2:3297.9.3.3. .2 6:. 3. 3:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful