P. 1
De Thi Trac Nghiem Bo Mon Thue Suu Tam

De Thi Trac Nghiem Bo Mon Thue Suu Tam

|Views: 2,102|Likes:
Được xuất bản bởiTrang Hà Thu Trang

More info:

Published by: Trang Hà Thu Trang on Nov 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

ĐỀ THI HẾT MÔN Thuế và Hệ thống Thuế tại Việt Nam Thời gian làm bài: 30 phút (không

kể thời gian phát để) 1. Thuế tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước bởi vì: a) Thuế thể hiện ý chí của nhà nước b) Thuế đóng vai trò điều tiết vĩ mô c) Nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước d) Cả a, b, c đều đúng. 2. Nhà nước thu thuế để: a) Chứng tỏ quyền lực của Nhà nước b) Phục vụ cho hoạt động chi tiêu công của Nhà nước c) Phục vụ cho hoạt động từ thiện d) Cả a, b, c đều đúng. 3. Thuế gián thu bao gồm các loại thuế sau: a) Thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế TNDN b) Thuế nhà đất, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN c) Thuế XNK, thuế GTGT; thuế TTĐB d) Cả a, b, c đều sai. 4. Phân loại thuế căn cứ vào phương thức đánh thuế gồm: a) Thuế trực thu, thuế gián thu b) Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản c) Thuế trung ương, thuế địa phương d) Thuế tổng hợp, thuế có lựa chọn. 5. Thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu cho NSNN vì: a) Thuế không có tính hoàn trả trực tiếp b) Thuế có phạm vi điều tiết rộng c) Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp d) Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc. 6. Loại mức thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế: a) Mức thuế ổn định b) Mức thuế tuyệt đối c) Mức thuế lũy tiến d) Mức thuế thống nhất. 7. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế đánh vào: a) Các mặt hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam b) Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam c) Các mặt hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại d) Cả b, c đều đúng

8. Hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan thuộc diện: a) Không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu b) Chịu thuế xuất khẩu c) Chịu thuế nhập khẩu d) Cả b, c đều đúng 9. Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa là: a) Giá FOB (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) b) Giá CIF (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) c) Giá FOB (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) d) Giá CIF (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) 10. Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp: a) Miễn thuế b) Thuế xuất khẩu c) Thuế xuất khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt d) Thuế xuất khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT 11. Doanh nghiệp tư nhân Long Hà bán cho một doanh nghiệp khu chế xuất lô hàng Z có trị giá 2.000 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng Z là 1% và thuế suất thuế GTGT 10% (hàng Z trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Tổng thuế xuất khẩu và thuế GTGT Doanh nghiệp tư nhân Long Hà phải nộp là: a) 0 triệu đồng b) 20 triệu đồng c) 202 triệu đồng d) 222 triệu đồng 12. Trực tiếp xuất khẩu 25.000 sản phẩm K cho nước ngoài theo điều kiện FOB là 30.000 đồng/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 1.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế xuất khẩu là 2%. Thuế xuất khẩu phải nộp là: a) 14.500.000 đồng b) 15.000.000 đồng c) 15.500.000 đồng d) Cả a, b, c đều sai 13. Nhập khẩu 1.500m vải, giá bán tại cửa khẩu: 40.000 đ/m, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên: 10.000 đ/m. Trong quá trình vận chuyển xếp dỡ, vải bị hư hại chất lượng giảm 30% (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý), hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế NK vải: 60%. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp là: a) 31,5 triệu đồng b) 45 triệu đồng c) 36 triệu đồng d) 13,5 triệu đồng 14. Thuế TTĐB là:

a) Thuế trực thu đánh trên những hàng hóa thiết yếu b) Thuế gián thu đánh trên những hàng hóa thiết yếu c) Thuế trực thu đánh trên những hàng hóa không thiết yếu, xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư d) Thuế gián thu đánh trên những hàng hóa không thiết yếu, xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư. 15. Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: a) Bài lá b) Rượu thuốc c) Bia tươi d) Cả a, b, c đều đúng. 16. Doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB phải nộp các thuế sau: a) Thuế nhập khẩu b) Thuế TTĐB c) Thuế nhập khẩu và thuế TTĐB d) Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT. 17. Doanh nghiệp sản xuất rượu bia M trực tiếp xuất khẩu 10.000 thùng bia ra nước ngoài với giá 175.000 đồng/thùng, thuế suất thuế TTĐB 75%. Thuế TTĐB phải nộp đối với cơ sở kinh doanh là: a) 0 triệu đồng b) 562,5 triệu đồng c) 750 triệu đồng d) 13.125 triệu đồng. 18. Nhập khẩu 2.000 chai rượu, giá bán tại cửa khẩu xuất: 500.000 đ/chai, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên: 100.000 đ/chai. Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 200 chai. Thuế suất thuế NK rượu: 150%; TTĐB: 30%, thuế TTĐB hàng NK doanh nghiệp phải nộp là: a) 900 triệu đồng b) 750 triệu đồng c) 810 triệu đồng d) 675 triệu đồng. 19. Doanh nghiệp X ở Hải Phòng, nhập khẩu 2.000 chai rượu, giá bán tại cửa khẩu xuất: 500.000 đ/chai; chi phí vận chuyển và bảo hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Tp.HCM): 100.000 đ/chai; vận chuyển và bảo hiểm từ Tp.HCM đến Hải Phòng: 20.000 đ/chai. Thuế suất thuế NK rượu: 100%; TTĐB: 30%, GTGT: 10%. Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp ở khâu NK là: a) 600 triệu đồng b) 720 triệu đồng c) 744 triệu đồng d) Tất cả đều sai.

thuế suất GTGT 10%. giá bán trả ngay chưa thuế GTGT là 3. Giá tính thuế nhập khẩu là 10 tỷ đồng. hoa hồng ủy thác được hưởng là 5% trên giá CIF. Vàng trang sức. Doanh nghiệp Y nhận nhập khẩu ủy thác một lô hàng A theo điều kiện CIF có trị giá 500 triệu đồng. tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân b) Tiền lương. Thuế suất thuế nhập khẩu vàng 30%. thuế suất thuế GTGT 10%. Một doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng như sau: Vàng thỏi.8 triệu đồng. Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu với thuế suất 20%. vàng miếng trị giá tính thuế NK là 3 tỷ đồng.500 triệu đồng trả trong vòng 5 năm. Những khoản nào sau đây được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: a) Tiền lương. tiền công trả cho người lao động có ký hợp đồng lao động có thời hạn và . 23. Tính thuế GTGT đầu ra trên hoa hồng được hưởng (thuế suất thuế GTGT là 10%) a) 2.100 triệu đồng. giá bán trả góp chưa có thuế là 3.20. Xuất khẩu một lô hàng theo điều kiện CIF có trị giá 2. 22. 26. Bán trả góp cho công ty An Phát một lô hàng. Thuế GTGT đầu ra là: a) 0 triệu đồng b) 300 triệu đồng c) 310 triệu đồng d) 350 triệu đồng. Lô hàng xe máy được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.000 triệu đồng. giá tính thuế nhập khẩu 4 tỷ đồng.8 tỷ đồng d) 12 tỷ đồng. Giá tính thuế GTGT của lô hàng này là: a) 9 tỷ đồng b) 10 tỷ đồng c) 10. tính thuế GTGT đầu ra: a) 0 triệu đồng b) 198 triệu đồng c) 180 triệu đồng d) 19. Giá nhập chưa bao gồm chi phí vận tải theo hợp đồng ngoại thương là 9 tỷ đồng. 21. Thuế GTGT doanh nghiệp này phải nộp ở khâu nhập khẩu liên quan đến tình hình trên là: a) 400 triệu đồng b) 520 triệu đồng c) 700 triệu đồng d) 880 triệu đồng.5 triệu đồng b) 2 triệu đồng c) 5 triệu đồng d) 3 triệu đồng. chi phí vận chuyển và bảo hiểm là 200 triệu. Thuế suất thuế xuất khẩu 10%. 24.

b đều đúng. thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 0. đối ngoại. tiền công doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo đúng quy định d) Cả a.5 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trên 3 năm.đăng ký lao động theo đúng quy định c) Tiền lương. Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN là: a) Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện. Nhận cổ tức từ việc mua cổ phần của Công ty TUNG 20 triệu đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc loại thuế: a) Tiêu dùng b) Tài sản c) Trực thu d) Gián thu. 33. khuyến học theo chương trình b) Giảm trừ gia cảnh c) Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc d) Tất cả đều đúng.4 triệu đồng c) 1 triệu đồng . chi phí lương và hàng hóa. 28. chi phí giao dịch. chi phí nguyên vật liệu 7 tỷ đồng. thuế xuất khẩu 0. 30. dịch vụ mua ngoài khác 5 tỷ đồng. 27. Xác định chi phí được trừ để tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh sau: Chi phí khấu hao TSCĐ 3 tỷ đồng. khuyến mại. khánh tiết. 29.5 tỷ đồng: a) 10 tỷ đồng b) 15 tỷ đồng c) 15. cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Viêt Nam. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ta là: a) Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài b) Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam c) Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế d) Cá nhân người Việt Nam. chi hoa hồng môi giới. chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng bị khống chế: a) Tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí được trừ b) Tối đa không quá 15% tổng số các khoản chi phí được trừ c) Tối đa không quá 20% tổng số các khoản chi phí được trừ d) Không khống chế mức tối đa. Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế: a) Tính trên lợi nhuận doanh nghiệp b) Tính trên doanh thu của toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp c) Tính trên thu nhập tính thuế của doanh nghiệp d) Tính trên doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. 31. tiếp tân. nhân đạo.5 tỷ đồng d) 16 tỷ đồng. tiếp thị. Xác định thuế TNCN phải nộp: a) 0 triệu đồng b) 0. 32. chi phí quảng cáo.

Tính bắt buộc của thuế là tính bắt buộc hành sự C.Mức thuế ổn định .1 triệu đồng c) 4 triệu đồng.Thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước vì: A. Xác định thuế TNCN phải nộp. Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp D. 36.Thuế suất 6.Tính bắt buộc của thuế khác với phạt tiền ở chỗ : A. Giá mua bất động sản là 700 triệu đồng.4 triệu đồng.Tính bắt buộc của thuế mang tính đơn phương vô điều kiện 5.5 triệu đồng b) 5 triệu đồng c) 9 triệu đồng d) 25. 1.Đối tượng nộp thuế B.Chức năng khởi thủy của thuế là: A. Cá nhân có thu nhập từ bản quyền 100 triệu đồng.18 triệu đồng.Tính bắt buộc của thuế là tính bắt buộc phi hành sự B. Thu nhập tính thuế từ tiền lương là 20 triệu đồng/tháng.Cơ sở thuế C.huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước C. 34.35 triệu đồng b) 3. biết rằng đây là ngôi nhà thứ 2 mà cá nhân đứng tên. d) Tất cả đều sai(1650).Thuế điều tiết vào thu nhập các chủ thể kinh tế 4.Tính bắt buộc của thuế được thực hiện bởi quyền lực chính trị đặc biệt của nhà nước D.Thuế có tính bắt buộc B.Đối tượng chịu thuế D. Xác định thuế TNCN phải nộp: a) 4.Loại mức thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế : A. Tính thuế TNCN? a) 2.Thuế có phạm vi điều tiết rộng D.Điều tiết chu kì kinh tế B. giá bán bất động sản là 720 triệu dồng.điều tiết thu nhập 2. cá nhân này chuyển nhượng cho người Cô ruột: a) 0 triệu đồng b) 0.Thuế có phạm vi điều tiết rộng C.d) 2 triệu đồng.4 triệu đồng c) 5 triệu đồng d) 14. 35.Thuế có tính không hoàn trả trực tiếp C. Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc 3.kiềm chế lạm phát D.Thuế không có tính hoàn trả trực tiếp B.Yếu tố nào sau đây được coi là linh hồn của một sắc thuế : A.Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì: A.

Hóa đơn GTGT không ghi địa chỉ doanh nghiệp B.3 triệu B.trị giá nguyên liệu mua vào là 25 triệu đồng.Thuế trực thu và thuế gián thu D.Thuế tiêu dùng.Hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào. -Nguyên liệu tồn cuối tháng với trị giá chưa có thuế GTGT 10 triệu đồng -Thuế suất thuế GTGT mua vào là 10% -Doanh nghiệp chỉ sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào trong tháng của DN được khấu trừ là A.Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng có số liệu như sau: .Nguyên liệu mua vào tồn kho đầu tháng trị giá chưa có thuế GTGT 10 triệu đồng -Nguyên liệu mua vào trong tháng : +Mua của doanh nghiệp A với giá chưa có thuế GTGT 30 triệu đồng.Thuế lũy thoái C.5 triệu 12.000đ/sp -Tiêu thụ 1000sp.000đ/sp.Mức thuế tương đối C.5 triệu C.Thuế thực và thuế cá nhân B. Loại mức thuế nào sau đây thể hiện bằng số tương đối không đổi với mọi đối tượng chịu thuế: A. D.thuế thu nhập và thuế tài sản 9.Mức thuế thống nhất 8.Thuế trực thu và thuế gián thu D.000đ/sp -Trực tiếp xuất khẩu 2000 sp với giá FOB 240.Mức thuế ổn định.Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập C.5 triệu D.Mức thuế tuyệt đối C. Mức thuế tuyệt đối B.7.Hóa đơn GTGT chỉ ghi giá thanh toán 220.B.Căn cứ vào phương thức đánh thuế.Căn cứ vào cơ sở thuế. +Mua của 1 hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có hóa đơn bán hàng .Thuế tiêu dùng B.Thuế thu nhập D.thuế thu nhập và thuế tài sản 10.Mức thuế thống nhất 7.Mức thuế lũy tiến D.Hóa đơn GTGT ghi giá chưa có thuế 200.thuế được phân thành: A.Loại thuế nào sau đây được phân loại theo mối quan hệ giữa thuế với thu nhập: A.thuế được phân thành: A.Thuế tiêu dùng . .Tại một doanh nghiệp trong tháng có tình hình sau: -Tiêu thụ 4000 sản phẩm.Thuế gián thu 11.Hóa đơn GTGT ghi chép đúng quy định + Mua của doanh nghiệp B với giá chưa có thuế GTGT 20 triệu đồng.5.Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập C.Thuế thực và thuế cá nhân B.

7 triệu đồng C.7.7.126 triệu D.Hoa hồng đại lý 5% trên giá bán chưa có thuế GTGT. Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp 3.Thuế suất thuế GTGT của bàn ghế 10% -Tồng thuế GTGT đầu vào của chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong kì 4.Thuế GTGT cơ sở phải nộp trong kỳ là : A.Thuế điều tiết vào thu nhập các chủ thể kinh tế 4.17.5 triệu đồng 1.-Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ xuất cho cửa hàng trực thuộc đóng trên cùng một địa phương với doanh nghiệp 1200sp.Một cơ sở đại lý nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong kỳ có tình hình sau: -Tiêu thụ 1000sp may mặc với giá chưa có thuế GTGT 200.120 triệu C.thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bưu điện .huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước 2.5 triệu đồng B.cuối tháng cơ sở trực thuộc báo về đã tiêu thụ được 900 sp với giá chưa có thuế GTGT là 200000đ/sp -thuế suất thuế GTGT của sp tiêu thụ 10% Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra trong tháng là: A.Chức năng khởi thủy của thuế là: B.118 triệu B.của hoa hồng đại lý 10% -Nhận làm đại lý dịch vụ bưu điện bán đúng giá theo quy định của công ty bưu điện.Tính bắt buộc của thuế là tính bắt buộc phi hành sự .000đ/bộ.Cuối kỳ đại lý đã báo cho công ty về tình hình thực tế tiêu thụ .Thuế suất thuế GTGT của hàng may mặc .Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì: D.Đây là cơ sở nhận bán đại lý đúng giá cho công ty may mặc ĐỨC GIANG. hoa hồng đại lý 10%.17.7 triệu đồng D.Thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước vì: C.000đ/sp.doanh số tiêu thụ chưa có thuế GTGT trong kì 20 triệu đồng .Trong kì công ty may mặc ĐỨC GIANG sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ xuất cho đại lý 1000sp may mặc .000đồng.168 triệu 13.500.Tính bắt buộc của thuế khác với phạt tiền ở chỗ: A.của hoa hồng đại lý 10% -Tiêu thụ 300 bộ bàn ghế với giá chưa có thuế GTGT 700.

2 triệu -Tiêu thụ hết các sản phẩm nói trên (cuối kỳ không có sản phẩm tồn kho) với giá chưa có .Tại một doanh nghiệp trong tháng có tình hình sau: -Tồn đầu tháng 300 sp A.-6 triệu E.5.2 triệu C.4.Thuế tiêu dùng.1.5 triệu D.5 triệu B.Mức thuế lũy tiến 7. Mức thuế tuyệt đối 8.000đ/sp -Mua 150 sản phẩm A với giá chưa có thuế GTGT 60.Một nông trường trồng chè trong tháng có tình hình sau: -Doanh thu bán chè mới qua sơ chế trong nước do nông trường trồng trọt 100 triệu đồng .dịch vụ mua vào trong kỳ tập hợp trên các hóa đơn GTGT ghi chép đúng quy định 30 triệu đồng -Hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào -Thuế suất thuế GTGT đối với chè hộp 10%. -Doanh thu bán chè hộp trong nước 240 triệu -Doanh thu xuất khẩu chè mới qua sơ chế do nông trường trồng trọt 60 triệu đồng -Thuế GTGT của hàng hóa .thuế thu nhập và thuế tài sản 10.Loại mức thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế : C.Loại thuế nào sau đây được phân loại theo mối quan hệ giữa thuế với thu nhập: C.Thuế thu nhập 14.Căn cứ vào cơ sở thuế.Thuế trực thu và thuế gián thu 9.thuế được phân thành: D. Loại mức thuế nào sau đây thể hiện bằng số tương đối không đổi với mọi đối tượng chịu thuế: A.chè sơ chế ở khâu kinh doanh thương mại 5% -Nông trường nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế GTGT nông trường phải nộp liên quan đến hoạt động trong tháng là A.Yếu tố nào sau đây được coi là linh hồn của một sắc thuế : D.-3 triệu 15.Thuế suất 6.Căn cứ vào phương thức đánh thuế.thuế được phân thành: C.000đ/sp -Mua 50 sản phẩm B với giá thanh toán ghi trên hóa đơn bán hàng 2.trong đó chỉ co 80 sản phẩm có hóa đơn GTGT ghi giá chưa có thuế GTGT 50.

Một cửa hàng tiêu thụ sản phẩm ở Hải Phòng hạch toán phụ thuộc .000 đồng 16.không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong tháng có tình hình sau : -Nhận 300 sp A từ công ty cấp trên ở Hà Nội với giá chưa có thuế GTGT 90.1.4.000đ/sản phẩm B. Biết rằng :Doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán .600 cây C.5.Khi giao doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT.1 triệu B. Thuế suất thuế GTGT của sp A 10% Cửa hàng phải nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế Hải phòng với số tiền là : A.Hàng hóa xuất khẩu có đủ các điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào .0.7600 cây B.0.6 triệu C.-0. -Khuyến mại cho khách hàng trong giới hạn chi cho phép 100 cây Số lượng thuốc lá doanh nghiệp phải thính thuế GTGT với thuế suất 10% trong tháng là : A.775.của nguyên liệu mua vào đều là 10%.7 triệu 17.000đ/sản phẩm A và 45.thuế GTGT 65.hóa đơn chứng từ . -Bán cho công ty kinh doanh XNK để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế 3000 cây -Giao cho đại lý bán hàng bán đúng giá 1500 cây .000 đồng D. -Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 5000 lít với giá FOB 8.6.Công ty đã tiêu thụ được 200 sp với giá chưa có thuế GTGT 100.575.2 triệu B.Hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện để được khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào .đại lý đã tiêu thụ được 500 cây.thuế suất thuế GTGT của rượu .nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .6.Một cơ sở sản xuất rượu trong tháng có số liệu sau: -Bán trong nước 3000 lít với giá chưa có thuế GTGT 7.Một doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong tháng có tình hình sau: -Tiêu thụ trong nước 2000 cây thuốc lá -Trực tiếp xuất khẩu 1000 cây thuốc lá.5. Thuế GTGT của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng là A.3 triệu .3 triệu -Thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm nói trên 10% Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp liên quan đến hoạt động trong tháng là : A.8 triệu đồng.000đ/sp căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điếu động nội bộ .000đ/lít -Mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất rượu với giá chưa có thuế GTGT 10 triệu -Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ phát sinh trong tháng 0. -Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ 1.950.500 cây 18.000 đồng C.000đ/sp.000 đồng B.500 cây D.150.4 triệu D.000/lít.

500 đồng B. Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế liên quan đến hoạt động trong tháng là : A.000 trđ.000đ B.hóa đơn .xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 200 chai.28 triệu E.000 sản phẩm N của một cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.-Tiêu thụ 30.Thuế suất thuế nhập khẩu sp tiêu dùng 30%.000 đồng C.1.000đ .Trong tháng cơ sở đã bán hết lô hàng này với giá chưa có thuế GTGT là 60 trđ -Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong kỳ là 1 trđ Biết rằng :Thuế suất thuế nhập khẩu bia hộp 100%.Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế liên quan đến hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan.chứng từ.Một doanh nghiệp trong tháng có tình hình sau: -Nhập khẩu 3000 hộp bia loại 0.500. -Trong quá trình vận chuyển .Một doanh nghiệp trong tháng có tình hình sau: -Nhập khẩu lô hàng tiêu dùng.500đ/hộp. Biết rằng :Thuế suất thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng 20%.Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.800.1.1. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế liên quan đến hoạt động trong tháng là : A.302. -Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng 10 trđ.000đ/sp.hóa đơn .5 lít/hộp.Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 2000 chai rượu giá bán tại cửa khẩu xuất :500.các chi phí khác của hàng nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.000 đ/chai.500 đồng D.302.trị giá tính thuế nhập khẩu 1.000.trị giá lô hàng là 55 trđ.Thuế suất thuế GTGT của các sp nói trên là 10%. -Nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng .giá tính thuế nhập khẩu 4.60.000 sp N với giá chưa có thuế GTGT 60.1.thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán .000đ/sp. -Mua 10.23 triệu D.1 triệu D.5 triệu C128 triệu 20.600 trđ.000 đồng 21.0.C.Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế liên quan đến hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan.60 triệu B.000 sp N với giá chưa có thuế GTGT 50.900.sp N là 10%. -Thuế suất thuế nhập khẩu rượu :150%.000đ C.1.trị giá tính thuế nhập khẩu 40 trđ.000. -Mua 30.Trong tháng cơ sở đã tiêu thụ hết lô hàng này với giá chưa có thuế GTGT 16.1.000.875.thuế suất thuế TTĐB bia hộp 75%.thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán .000đ/hộp.Giá tính thuế được xác định theo phương pháp thứ nhất Thuế NK doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A.Trong tháng cơ sở đã tiêu thụ hết lô hàng này với giá chưa có thuế GTGT 3.thuế suất thuế GTGT của hàng tiêu dùng . bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:100.chi phí vận tải.chứng từ.000đ/ chai.620.3 triệu 19.

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất .000.500.325.675.292.000.000đ C.thuế suất thuế GTGT rượu 10%.350. Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là A.000đ D.000đ B.xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 200 chai.31.chi phí vận tải .vải bị hư hại chất lượng giảm 30%(hàng còn trong khu vực hải quan quản lý).24.hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu -Thuế suất thuế nhập khẩu vải :60%.000.thuế suất thuế TTD8B của rượu :30%.xếp dỡ vải bị hư hại chất lượng giảm 30%(hàng còn trong khu vực hải quan quản lý). -Trong quá trình vận chuyển .000đ D.000đ 24.giá tính thuế nhập khẩu:50.000đ C.36.500 m vải.000. .000 đ/chai.Giá tính thuế nhập .000đ D.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.390.810.giá bán tại cửa khẩu xuất:40. -Thuế suất thuế nhập khẩu rượu :150%. -Thuế suất thuế nhập khẩu rượu :150%.hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu -Thuế suất thuế nhập khẩu vải :60%. -Trong quá trình vận chuyển xếp dỡ. bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:100.500.000đ/m.45.750. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là: A. Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 2000 chai rượu giá bán tại cửa khẩu xuất :500.000đ 25.000 đ/chai.chi phí vận tải. bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:100.000.000.000 đ/chai.000.000đ/m.bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên :10.các chi phí khác của hàng nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.351.xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 200 chai. -Trong quá trình vận chuyển .000đ 23.000.1. Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 1.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất .thuế suất thuế GTGT vải :10%.000đ 22.000đ B.000đ/m. Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A.thuế suất thuế TTD8B của rượu :30%.000đ B.các chi phí khác của hàng nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.000 đ/chai.D.750.000. Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 2000 chai rượu giá bán tại cửa khẩu xuất :500.000. -Trong quá trình vận chuyển . Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 1.chi phí vận tải.900.500 m vải .000đ C.các chi phí khác của vải nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.

157.150.các chi phí khác của hàng nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.5 lít/hộp).000đ C.5 lít/hộp).000đ.000 đ/hộp.750.12.129.390.000đ C.000đ.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.000.000.000.9.000đ D. -Thuế suất thuế NK bia hộp :100%. -Thuế suất thuế NK bia hộp :100%.bảo hiểm cả lô hàng tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:50. Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A.chi phí vận tải.000đ/chai.Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 200.Thuế suất thuế TTĐB bia hộp: 75%.000.000đ B.các chi phí khác của hàng nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.000 hộp bia (loại 0.bảo hiểm cả lô hàng tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:50.hoa hồng ủy thác (chưa thuế GTGT):10% trên giá nhập.500.000.000đ 29.400.Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhận nhập khẩu ủy thác 1.000đ 26.khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.400.000. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A.Thuế suất thuế GTGT bia hộp :10%.chi phí vận tải .Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.675.119.000đ D.000. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : .000.000đ B.000 đ/hộp.000đ.000 hộp bia (loại 0.000đ D.70.315.10.650. Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A. -Thuế suất thuế NK bia hộp :100%.000đ D. Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 200.000đ B.000đ.Thuế suất thuế TTĐB bia hộp: 75%.000đ C.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.000.000.chi phí vận tải.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.giá bán tại cửa khẩu xuất:2.350.500. Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 200.000đ B.450. -Thuế suất NK rượu :150% -Chi phí khác của rượu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.5 lít/hộp).000.600.000đ 27.000.giá bán tại cửa khẩu xuất:2.500 chai rượu.000. .000.000.bảo hiểm tính đến cử khẩu nhập đầu tiên cho cả lô hàng:200.8. Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A.000 hộp bia (loại 0.000đ C.giá bán tại cửa khẩu xuất:500.000đ 28.giá tính thuế nhập khẩu của cả lô hàng 450.

000đ C.000.500 chai rượu.237. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.A.567.500.000. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là : A.Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu.425.Đến thời hạn giao hàng .783.1.000. -Từ số sợi trên doanh nghiệp gia công được 10.000đ D321.9.hoa hồng ủy thác (chưa thuế GTGT):10% trên giá nhập.000đ D.500.dịch vụ khác mua vào trong kỳ bằng 0.000đ B. Thuế GTGT phải nộp doanh nghiệp kê khai với cơ quan thuế trong kỳ là: A.000.000m vải.000đ C.hoa hồng ủy thác (chưa thuế GTGT):10% trên giá nhập.chi phí vận tải .000đ B.712.000đ/chai .000đ.500.hoa hồng ủy thác (chưa thuế GTGT):10% trên giá nhập.500.750.thuế suất thuế TTĐB rượu :30%.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.750.125.000đ 31.000đ 33.1.000đ B.Số vải còn lại do không đảm bảo chất lượng được tiêu thụ trong nước . Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.giá tính thuế nhập khẩu 600.giá bán tại cửa khẩu xuất:500.750. -Thuế suất NK rượu :150%.292.000đ C.thuế suất thuế GTGT :10%.000đ/chai.000đ D.thuế suất thuế TTĐB rượu :30% -Chi phí khác của rượu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên bằng 0.Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Nhập khẩu sợi từ một công ty của Nhật để gia công vải xuất khẩu cho công ty này.000.500 chai rượu.-283.bảo hiểm tính đến cử khẩu nhập đầu tiên cho cả lô hàng:200.000. -Thuế suất NK rượu :150%.000đ B.000 m vải.292.giá bán(chưa thuế GTGT):50. –Thuế GTGT của các hàng hóa . .000đ 30.thuế suất thuế TTĐB rượu :30%.225. -Thuế suất NK rượu :150%.500.000đ.000đ 32. Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhận nhập khẩu ủy thác 1.618. Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhận nhập khẩu ủy thác 1.225. Một doanh nghiệp kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhận nhập khẩu ủy thác 1.562.doanh nghiệp đã giao trả 7.000.000đ C.thuế suất thuế GTGT :10%.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:200.000đ D.1.000đ/m -Thuế suất NK sợi :30%.500.500.500 chai rượu.giá tính thuế nhập khẩu 600.500. Thuế GTGT doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan hải quan trong kỳ là: A.000đ/chai .247.1.

200.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.000đ C. -Từ số sợi trên.000đ/m -Thuế suất NK sợi :30%.cố vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước.Số vải còn lại do không đảm bảo chất lượng được tiêu thụ trong nước .doanh nghiệp đã giao trả 7.18.15.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên :260.15.000đ D.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:200.78.000đ C. -Từ số sợi trên doanh nghiệp gia công được 10.Sau thời hạn nộp thuế .000đ 37.000.000 m vải.23.7.000đ D.000đ B.000.000đ D.500.000đ/m -Thuế suất NK sợi :30%. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.000 m vải.-11.000đ.giá bán(chưa thuế GTGT):50.doanh nghiệp sản xuất được 10.Thuế NK doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan hải quan là : A.Thuế suất thuế GTGT sợi:10%.000. -Từ số sợi trên doanh nghiệp gia công được 10.200.7. -Doanh nghiệp đã nộp toàn bộ các loại thuế ở khâu nhập khẩu.26.Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu sợi từ một công ty của Nhật để gia công vải xuất khẩu cho công ty này.000.200.000 m vải.000đ.42.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên:200.000đ D.000đ 34.000.Thuế NK doanh nghiệp phải nộp đến thời hạn nộp thuế là : A.000. Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu.doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6.800.000đ 36.800.7.Đến thời hạn giao hàng .000.000.000đ B.doanh nghiệp đã giao trả 7.000 m vải.18.000đ 35.000m vải.Số vải còn lại do không đảm bảo chất lượng được tiêu thụ trong nước .400.000m vải.giá bán(chưa thuế GTGT):50. .31. Thuế GTGT doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan thuế là: A.000.000đ C.13.60.000đ B.000đ B.doanh nghiệp xuất khẩu tiếp 3.000. -Thuế suất thuế NK sợi :30%. Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu.Trị giá của sợi nhập khẩu tính . Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu sợi từ một công ty của Nhật để gia công vải xuất khẩu cho công ty này.000m vải.000.000đ.Thuế suất thuế GTGT sợi:10%.000đ C.Trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu.800.7.Đến thời hạn giao hàng . Thuế GTGT doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan hải quan là: A.

giá bán chưa thuế GTGT :3 triệu đồng/chai.20.200.0 39.Sau thời hạn nộp thuế .doanh nghiệp sản xuất được 10.000đ 38.808 triệu đồng B.000 m vải.202.3.doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu bán hàng :200.000đ.000 triệu đồng 41.432 triệu đồng 40. Giá vốn của số lượng rượu tiêu thụ trong năm là: A.000đ B. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.Trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu.70.380.8 triệu đồng D.cố vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước.thuế GTGT của rượu nhập khẩu:312 triệu đồng.500 triệu đồng C.3.giá tính thuế NK:0.000đ C.Thuế NK của rượu:800 triệu đồng .23. Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu.500 triệu đồng B.3. -Doanh nghiệp đã bán 1800 chai.000đ C.cố vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước.82. Thuế GTGT của sợi NK doanh nghiệp phải nộp khi đến thời hạn nộp thuế là: A.000.000 triệu đồng .000.000 m vải.000m vải.33. -Thuế suất thuế NK sợi :30%.Sau thời hạn nộp thuế . -Thuế suất thuế NK sợi :30%.120 triệu đồng C.doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6.000 m vải. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.46. -Từ số sợi trên.000đ B.400.đến cửa khẩu nhập đầu tiên :260.202.trong đó doanh thu hàng xuất khẩu 80.Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu sau: -Nhập khẩu 2000 chai rượu .088. -Từ số sợi trên.8 triệu đồng/chai.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên :260.280.000đ.Trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu tiêu thụ sản phẩm :2000 triệu đồng .500 triệu đồng D.200.000đ D.000đ D. Thuế NK doanh nghiệp được hoàn là: A.000 m vải.000 triệu đồng -Trợ giá hàng xuất khẩu :2000 triệu đồng -Phụ thu ngoài giá bán :500 triệu đồng Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là: A.800.thuế suất thuế GTGT sợi :10%.thuế TTĐB của rượu nhập khẩu :720 triệu đồng.000m vải.doanh nghiệp xuất khẩu tiếp 3.2.13.doanh nghiệp xuất khẩu tiếp 3.520.3.Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế ở khâu NK.doanh nghiệp sản xuất được 10.800.

500 triệu đồng B.2700 triệu đồng 44.2940 triệu đồng C.lãi suất cho vay của ngân hàng mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch trong năm tính thuế :8%/năm.trong năm không phát sinh công nợ khó đòi.-Chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ 1500 triệu đồng. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế kê khai chi phí tính thuế TNDN là :3000 triệu đồng .các khoản chi ph1i còn lại được coi là hợp lý.1.588 triệu đồng B.trong đó: -Lãi vay vốn sản xuất kinh doanh (vay của công nhân viên trong doanh nghiệp):300 triệu đ -Lãi suất vay vốn của công nhân viên :12%/năm.1.532 triệu đồng D. Chi phí hợp lý của doanh nghiệp trong năm tính thuế là: A. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu bán hàng:5000 triệu đồng -Doanh nghiệp kê khai chi phí tính thuế TNDN là:4000 triệu đồng. -Thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế:100 triệu đồng.2900 triệu đồng D.560 triệu đồng C.trong đó hạt vi phạm hợp đồng kinh tế:200 triệu đồng.1.trong đó: +Chi phí xử lý nước thải :100 triệu đồng +Chi đầu tư xây dựng nhà kho:300 triệu đồng -Thuế suất thuế TNDN :28%. Các chi phí còn lại được coi là hợp lý Thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm là: A.224 triệu đồng 42.168 triệu đồng D.504 triệu đồng 43.252 triệu đồng C.300 triệu đồng .400 triệu đồng C.Các chi phí còn lại được coi là hợp lý. . Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu tiêu thụ sản phẩm:5000 triệu đồng -Chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ:3500 triệu đồng.Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước(đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn):200 triệu đồng Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm là : A.trong đó: +Trích dự phòng công nợ khó đòi :100 triệu đồng. Thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm là: A.140 triệu đồng B. +Chi đào tạo tay nghề cho công nhân:200 triệu đồng -Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh trong nước(chưa nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn):300 triệu đồng -Thuế suất thuế TNDN :28%..3000 triệu đồng B.

126 triệu đồng C. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu bán hàng :1.400 triệu đồng B.dịch vụ mua vào:200 triệu đồng -Thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu không đủ điều kiện để khấu trừ:100 triệu đồng -Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ:300 triệu đồng Chi phí về thuế .000 triệu đồng.200 triệu đồng 48.130.300 triệu đồng C.4 triệu đồng D.D.700 triệu đồng C.phí tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp là: A.250 triệu đồng D.350 triệu đồng B.dịch vụ mua vào quá thời hạn khấu trừ thuế:20 triệu đồng.000 triệu đồng -Chi phí doanh nghiệp kê khai:600 triệu đồng.trong đó: -Thuế TTĐB của hàng hóa. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh chính:1.trong đó: +Trợ cấp công nhân gặp khó khăn:30 triệu đồng +Hỗ trợ trường học được nhà nước cho phép thành lập:20 triệu đồng -Thu nhập từ hoạt động liên kết kinh tế trong nước :100 triệu đồng(đây là thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN ở nơi góp vốn với thuế suất:20%) -Thuế suất thuế TNDN :28 % Thuế TNDN phải nộp trong năm là: A.600 triệu đồng D.1.4 triệu đồng B. Chi phí về thuế .000 triệu đồng -Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế :50 triệu đồng -Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế:200 triệu đồng -Chênh lệch mua bán ngoại tệ :100 triệu đồng Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm là: A.Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có chi phí về thuế.1.200 triệu đồng 45.180 triệu đồng C.1.350 triệu đồng 47.phí phải nộp NSNN tính vào chi phí hợp lý là: A.trong đó doanh thu chịu thuế TTĐB :650 triệu đồngvới thuế suất thuế TTĐB :30% -Các chi phí về thuế doanh nghiệp kê khai: +Thuế GTGT phải nộp của hàng bán ra:200 triệu đồng +Thuế GTGT của hàng hóa .250 triệu đồng D.400 triệu đồng .500 triệu đồng B.1. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu tính thuế :2000 triệu đồng. +Thuế môn bài .128.120.4 triệu đồng 46.1.phí phải nộp NSNN 1.tiền thuê đất :30 triệu đồng.

49.660 triệu đồng D.. Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm là: A.(khoản chi thứ 11) tính vào chi phí hợp lý là: A.trong đó 1/3 nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm không chịu thuế GTGT.000 triệu đồng -Chi phí doanh nghiệp kê khai:1. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu sau: -nhập khẩu nguyên liệu . Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu sau: -Tổng các khoản chi từ thứ 1 đến 11 doanh nghiệp kê khai:20.giao dịch (khoản chi thứ 11) ….1.484 triệu đồng 50.800 triệu đồng C.Một doanh nghiệp cổ phần trong năm tính thuế có: -Doanh thu tiêu thụ sản phẩm :2. -Toàn bộ số nguyên liệu này dùng để sản xuất số sản phẩm tiêu thụ trong năm .750 triệu đồng 51.760 triệu đồng D.1000 triệu đồng D.giao dịch ….trong đó: +Phạt vi phạm hợp đồng kinh tế :150 triệu đồng +Lãi vay vốn sản xuất kinh doanh:100 triệu đồng +Lãi vay vốn pháp định :50 triệu đồng -Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế :200 triệu đồng .682 triệu đồng C. Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Doanh thu tiêu thụ sản phẩm:2.:2000 triệu đồng -Các khoản chi còn lại được coi là hợp lý .400 triệu đồng .400 triệu đồng .726 triệu đồng B.950 triệu đồng 52. tiếp thị. Chi phí nguyên liệu tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp là: A.000 triệu đồng.thuế GTGT của nguyên liêu NK:66 triệu đồng.tiếp thị.800 triệu đồng C. Chi phí quảng cáo.trong đó: +Chi đầu tư nhà xưởng sản xuất:300 triệu đồng +Lãi vay vốn pháp định :100 triệu đồng +Lãi vay vốn sản xuất kinh doanh:200 triệu đồng +Chi quảng cáo .1.Nước này chưa ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm là: A.2.trong đó: +Tiền lương công nhân viên có chứng từ hợp pháp:400 triệu đồng +Tiền lương của sáng lập viên doanh nghiệp nhưng không tham gia điều hành công ty có chứng từ hợp pháp:50 triệu đồng +Chi nghiên cứu khoa học có chứng từ hợp pháp:100 triệu đồng -Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài(sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài với thuế suất:20%):200 triệu đồng.000 triệu đồng B.000 triệu đồng .850 triệu đồng B.1. -Chi phí doanh nghiệp kê khai:1.giá tính thuế NK:600 triệu đồng.thuế NK:60 triệu đồng .950 triệu đồng .

trợ cấp thôi việc theo quy địnhο c) Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn.Một doanh nghiệp có chi phí tiền lương và các khoản tính theo lương phân bổ cho doanh thu tính thuế trong năm là: -Tiền lương :1.trong đó :tiền lương của giám đốc điều hành:100 triệu.1.487. tiền công a) Thưởng tháng thứ 13ο b) Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động.1.1.BHYT phải nộp:3%trên quỹ tiền lương .900 triệu đồng C.387. Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm là: A. tiền côngο b) Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanhο . Tiền lương và các khoản tính theo lương tính vào chi phí hợp lý là: A.800 triệu đồng D.1.ο b) Phụ cấp quốc phòng. TIỀN CÔNG: a) ` b) aο & b đều đúng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương.599 triệu đồng C.350 triệu đồng B. tiền nhận được do tham gia hiệp hội.Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có: -Thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh chính:1.845 triệu đồng B. phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương. tiền công a) Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy địnhο b) Phụ cấp khó khăn đột xuất.tiền lương các sáng lập viên công ty nhưng không tham gia điều hành công ty :200 triệu đồng -BHXH phải nộp :20%.1.200 triệu đồng 54.521 triệu đồng D. trợ cấp trang phục điện thoạiο c) Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động.755 triệu đồng THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG.5 triệu đồng C.triệu đồng 53.1. tiền công a) Tiền lương.000 triệu đồng -Lãi bán hàng trả góp:200 triệu đồng -Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước :150 triệu đồng (đây là thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN với thuế suất 20% tại nơi góp vốn).1.5 triệu đồng D.B. Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dânο Câu 3: Các khoản trợ cấp. trợ cấp một lần khi sinh con.1.500 triệu đồng . thuê khai thuếο Câu 4: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương. tiền công. Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dânο c) Thưởng bằng cổ phiếuο Câu 5: Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương.

000 đ và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.000 đồngο c) aο & b đều sai Câu 11: Phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương. a) 209.800.000 đồngο b) 19.000. Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện.000. 1% BHYT.000 đồngο b) 290. cụ thể : a) 6 bậcο b) 7 bậcο c) 5 bậcο Câu 7: Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương. làm thêm giờ nhưng không lập bảng kê gửi cho cơ quan thuế.000 đồngο b) 82.000 đồngο c) 920.000 đồngο Câu 9: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương. Thuế TNCN phải nộp của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế a) 82.000. Thuế TNCN phải nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế a) 290. tiền công có được do làm việc ban đêm.ο c) aο & b đều sai . Ông C độc thân.000 đồngο Câu 8: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương. tiền công a) Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động.0000 đồngο b) 2. khuyến học.ο b) Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội. nhân đạo. làm thêm giờ. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện. Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH.000.600.000. và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.130. Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế a) 19. làm ban đêm được miễn thuế khi: a) Phần tiền lương.000 đồng.ο c) aο & b đều đúng Câu 12: Khoản thu nhập từ việc làm thêm giờ. tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần.000 đồngο c) 82. tiền công có được do làm việc ban đêm.800. là người độc thân. tiền công với mức lương 10tr/tháng. tiền công phát sinh tại Việt Nam trong tháng là 10.000 đồng và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.600. tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000 đồngο c) 82.000 đồngο Câu 10: Ông C là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương.130. nhân đạo. khuyến học.000.ο b) Phần tiền lương.c) aο & b đều đúng Câu 6: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương.

c) aο & b đều đúng THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Câu 21: NNT chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.ο b) Thưởng bằng cổ phiếu.ο b) Phải khấu trừ 20% choο cá nhân không có mã số thuế.000đ/lần: a) Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.ο .ο c) aο & b đều sai Câu 18: Thu nhập từ cơ quan trả học bổng cho cá nhân a) Là thu nhập không chịu thuếο b) Là thu nhập tính thuếο c) aο & b đều sai Câu 19: Các khoản thu nhập từ tiền lương. tiền công a) Thưởng tháng thứ 13ο b) Thưởng về cải tiến kỹ thuật. tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần. tiền côngο c) aο & b đều đúng Câu 16: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương. phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. tiền côngο b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương.Câu 13: Các khoản trợ cấp. sáng chế.tiền công được xác định là thu nhập chịu thuế gồm: a) Thuê kê khai thuếο b) Trợ cấp suy giảm khả năng lao độngο c) aο & b đều đúng Câu 20: Cơ quan chi trả các khoản thu nhập cho các cá nhân không ký HĐLĐ trên 500. phụ cấp nào dưới đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương. tiền công a) Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy địnhο b) Trợ cấp khó khăn đột xuất. cụ thể : a) 6 bậcο b) 7 bậcο c) 8 bậcο Câu 17: Khoản thu nhập sau đây là thu nhập không thường xuyên. a) Tiền nhận được do tham gia hội đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác.ο b) giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc . trợ cấp thôi việc theo quy địnhο c) aο & b đều đúng Câu 14: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương.ο c) Thưởng bằng cổ phiếuο Câu 15: Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương.ο c) cả a và b đều sai . khi khai thuế được : a) giảm trừ gia cảnh cho bản thân 4 triệu đồng .

ο Câu 24: Cá nhân khi chuyển nhượng đất ruộng.ο c) Theo a hay b nếu giá nào cao hơnο Câu 30: Khi chuyển nhượng quyền sử sở hữu nhà giá chuyển nhượng được xác định : a) giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng .ο b) không nộp thuế nếu việc chuyển đổi đất để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp.ο c) cả a và b đều đúng . vườn : a) phải nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS đó . quyền sử dụng đất ở : a) khi chuyển nhượng BĐS đó không phải nộp thuế .ο c) đồng thời cả a và b .ο Câu 28: Thuế suất chuyển nhượng BĐS là 25%. cá nhân : a) không phải nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS đó .Câu 22: Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS không phải khai thuế khi : a) chuyển nhượng giữa vợ chồng .ο Câu 26: Khi chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình.ο c) cả a và b đều đúng . Thu nhập từ tiền bán nhà phải: .ο b) phải nộp thuế trên giá trị được giảm .ο b) giá mua trên hợp đồng phù hợp giá thực tế thời điểm mua.ο Câu 31 : Ông A tặng bà B một căn hộ cao cấp The Manor a) Ông A phải đóng thuế thu nhập cá nhân≤ b) Bà B phải đóng thuế thu nhập cá nhân≤ c) Không ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân. con nuôi. chứng từ theo luật định .ο b) khi chuyển nhượng một phần BĐS đó không phải nộp thuế .≤ Câu 32 : Anh Nguyễn Văn Tiến bán một trong những căn nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ để lấy tiền đi du học ở nước ngoài. cha mẹ với con đẻ.ο b) giá nhà theo quy định Bộ xây dựng hoặc giá tính lệ phí trước bạ UBND tỉnh. chi phí liên quan có hoá đơn. khi : a) giá chuyển nhượng là không phù hợp .ο Câu 23: Cá nhân có duy nhất một nhà ở. ngoại .ο c) cả a và b đều đúng .ο Câu 27: Thuế suất chuyển nhượng BĐS được ấn định 2%.ο c) Theo a hay b nếu giá nào cao hơn .ο b) chuyển nhượng giữa ông bà với cháu nội. anh chi em ruột .ο c) cả a và b đều đúng .ο c) cả a và b đều đúng .ο b) không phải nộp thuế khi quyền sử dụng BĐS trên là duy nhất .ο Câu 29: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá chuyển nhượng được xác định : a) giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng .ο Câu 25: Người được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc đuợc giảm tiền sử dụng đất: a) phải nộp thuế trên giá trị toàn bộ đất . con dâu.ο b) không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan . áp dụng khi : a) giá chuyển nhượng là phù hợp giá thị trường .ο c) cả a và b đều sai . con rể .ο b) giá đất theo UBND tỉnh thời điểm chuyển nhượng.

≤ c) Anh Tiến phải đóng thuế với thuế 25% trên giá chuyển nhượng.≤ b) Chi phí để làm thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng. san lấp mặt bằng (nếu có).≤ Câu 33 : Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bao gồm: a) Nhà ở.≤ Câu 36 : Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản : a) Là thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng..có hóa đơn chứng từ theo quy định.≤ Câu 38 : Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng hoặc công trình xây dựng trên đất là : a) Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản≤ b) Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản và tiền hoa hồng (nếu có).≤ c) Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc quyết định của toà án xử ly hôn. ngư nghiệp (cây trồng.≤ c) Anh Nam được miễn thuế.a) Do tiền bán nhà dành để đi du học nên≤ được miễn thuế b) Anh Tiến phải đóng thuế với thuế 2% trên giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan.≤ Câu 35 : Anh Nam và chị Liên cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà chung duy nhất của 2 vợ chồng tại Phú Mỹ Hưng nhưng chị Liên còn có riêng miếng đất ở tại quận 12.≤ b) Bản sao hộ khẩu và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc quyết định của toà án xử ly hôn.≤ b) Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp..≤ c) Cả 2 câu trên đều đúng. tái hôn).≤ Câu 34 : Bất động sản chuyển nhượng giữa vợ với chồng cần các giấy tờ sau : a) Bản sao hộ khẩu. chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên. Khi bán căn nhà tại Phú Mỹ Hưng thì : a) Anh Nam và chị Liên không phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên. vật nuôi)≤ c) Cả 2 câu trên đều đúng. hoá đơn theo chế độ quy định bao gồm : a) Chi phí cải tạo đất. kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất. lâm nghiệp.≤ Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản và các chi phí≤ c) thực tế phát sinh có liên quan. chi phí thuê đo đạc.≤ c) Cả hai câu trên đều đún≤ Câu 37 : Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là: a) Thu nhập phải chịu thuế.≤ b) Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.≤ b) Thu nhập được miễn thuế≤ c) Cả 2 câu trên đều sai.≤ b) Anh Nam và chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.. Câu 39 : Các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ. tái hôn).≤ .

tín phiếu. cổ tức (kể cả nhận bằng cổ phiếu) Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 45: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn là : Là thời điểm tổ chức.≤ THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN Câu 41: Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là : Thu nhập chịu thuế và thuế suất≤ a/ Thu nhập tính thuế và thuế suất≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 42 : Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn : Biều thuế lũy tiến từng phần≤ a/ Biểu thuế toàn phần≤ b/ Cả a và b đều sai≤ c/ Câu 43: Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn : 5%≤ a/ 10%≤ b/ 20%≤ c/ Câu 44: Thu nhập để tính thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân là : Tiền lãi cho các cơ sở sản xuất. kinh doanh vay≤ a/ lãi từ≤ b/ vốn góp SX-KD.≤ b) Anh Hùng đóng toàn bộ phần thuế do thu nhập từ chuyển nhượng mang lại.tín phiếu trừ trái phiếu chính phủ.≤ a/ Lãi trái phiếu.Câu 40 : Anh Hùng và Anh Thắng cùng nhau mua một miếng đất và sang nhượng năm 2009: a) Anh Hùng và Anh Thắng phải có nghĩa vụ đóng thuế cho phần thu nhập của mình.≤ b/ ≤ c/ Cả a & b đều đúng Câu 48: Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn : Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất≤ a/ Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua –≤ b/ Giá bán – Chi phí) x Thuế suất Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 49: Cơ quan chi trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm : Chi trả toàn bộ thu nhập có được để người nộp thuế đến cơ quan thuế khai báo≤ a/ Cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 50: Đối tượng nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn : Người có thu nhập từ đầu tư vốn≤ a/ . cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế≤ a/ Là thời điểm tổ chức.≤ c) Anh Thắng đóng toàn bộ phần thuế do thu nhập từ chuyển nhượng mang lại. cá nhân xác định số liệu trên sổ sách kế toán≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 46: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với phần vốn đầu tư ra NN: Thời điểm cá nhân nhận thu nhập≤ a/ Hằng tháng cơ quan thuế ấn định mức thu nhập chịu thuế≤ b/ Cả a và b đều sai≤ c/ Câu 47: Thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân phải nộp thuế là : Lãi trái phiếu.

cá nhân tổ chức trúng thưởng≤ Giá bán sản phẩm khuyến mại của cá nhân trúng thưởng cho cá nhân≤ b) hoặc tổ chức khác khi cá nhân trúng thưởng không sử sụng sản phẩm khuyến mại c) Giá thị trường tại thời điểm nhận trúng thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào≤ Câu 58: Cá nhân. sản phẩm khuyến mại≤ b) Tổ chức. cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng≤ c) a≤ & b đều đúng Câu 57: Thu nhập tính thuế đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo: a) Giá mua sản phẩm khuyến mại của đơn vị. tổ chức chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập do trúng thưởng đối với: a) Thu nhập của cá nhân không cư trú. cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai lập hàng tháng (hoặc quý) theo mẫu nào sau đây: . cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam≤ b) Thu nhập của cá nhân cư trú≤ c) a≤ & b đều đúng Câu 59: Tổ chức. trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng thì thu nhập tính thuế được tính trên: a) Giá trị trúng thưởng của lần có giá trị cao nhất≤ b) Giá trị của giải thưởng trên 10 triệu đồng≤ c) Tổng giá trị của các giải thưởng≤ Câu 54: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tính thuế từ trúng thưởng áp dụng: a) 5%≤ b) 10%≤ c) 5% đối với cá nhân cư trú hoặc 10% đối với cá nhân không cư trú≤ Câu 55: Cách tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là: a) Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%≤ b) Thuế TNCN phải nộp = (Giá trị tiền thưởng – Chi phí liên quan)x thuế suất 10%≤ c) a≤ & b điều sai Câu 56: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng khi: a) Người trúng thưởng sử dụng tiền thưởng.Các đối tượng có thu nhập từ tiền lương. tiền công và KD≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG Câu 51: Thu nhập từ trúng thưởng chỉ tính thuế đối với khoản thu nhập cá nhân trúng thưởng nhận bằng: a) Tiền≤ b) Hiện vật≤ c) a≤ & b đều đúng Câu 52: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng: a) Trên 15 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng≤ b) Trên 10 triệu đồng tính theo từng lần trúng thưởng≤ c) a≤ & b điều sai Câu 53: Trong 1 cuộc chơi.

≤ c) Câu a và b đều đúng.≤ Câu 62:Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền : a) TN do chuyển giao. Câu 63: Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền : a) TN nhận được do chuyển giao các bí quyết kỹ thuật theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.≤ Câu 66: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với TN từ bản quyền được áp dụng là : a) 5%≤ b) 10%≤ c) 15%≤ Câu 67: Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền được tính như sau : Là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển≤ a) nhượng không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà đối tượng thuế nhận được.≤ Câu 64: Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền : a) TN nhận được do chuyển nhượng đối tượng quyền≤ đối với giống cây trồng theo quy định của Luật sỡ hữu trí tuệ.≤ c) Câu a và b đều đúng.≤ c) Câu a và b đều≤ đúng.≤ b) Thời điểm ký hợp đồng. b) TN nhận được do nhượng quyền thương mại. tổ chức cá nhân trả thưởng nộp tờ khai quyết toán 06/KK-TNCN và bảng kê chi tiết theo mẫu nào sau đây: a) 06B/BK-TNCN≤ (chuyen nhuong chung khoan) b) 06C/BK-TNCN≤ (ban quyen.a) 02/KK-TNCN≤ b) 03/KK-TNCN≤ c) 04/KK-TNCN≤ Câu 60: Đối với thu nhập từ trúng thưởng. chuyển giao công nghệ.≤ b) TN do chuyển giao.≤ Câu 68: Căn cứ tính thuế đối với thu nhập tiền bản quyền là : a) Thu nhập tính thuế và thuế suất≤ . chuyển giao quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sỡ hữu trí tuệ theo quy định của Luật sỡ hữu trí tuệ≤ b) Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ. nhuong quyen thuong mai) c) 06D/BK-TNCN≤ (trung thuong) THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN Câu 61: Thu nhập từ bản quyền là khoản thu nhập nhận được do : a) Chuyển nhượng.≤ b) TN nhận được do chuyển nhượng quyền sỡ hữu thương mại. chuyển nhượng quyền tác giả.≤ c) Câu a và b đều đúng. chuyển nhượng quyền sỡ hữu công nghiệp. b) Là toàn bộ phần thu nhập nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng.≤ c) Câu a và b đều đúng. quyền sỡ hữu trí tuệ.≤ Câu 65: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế tiền bản quyền là : a) Thời điểm trả tiền bản quyền.≤ c) Câu a và b đều đúng.

cuối năm giảm trừ gia cảnh được áp dụng đối với thu nhập nào? Thu nhập từ tiền lương.≤ c) Câu a và b đều đúng.≤ Câu 69: Tổ chức.b) Thu nhập nhận được và thuế suất. thu nhập từ tiền lương tiền công.≤ c) Thu nhập chịu thuế và thuế suất.≤ a/ Thu nhập từ kinh doanh và đầu tư chứng khoán. cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế được thực hiện : a) Kê khai hàng tháng.≤ b/ Cả 2 trường hợp trên.≤ a/ .≤ c/ Câu 74: Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không cư trú được xác định như thế nào? 20% Thu nhập tính thuế.≤ c/ Câu 76: Thời điểm nào sau đây xác định thu nhập tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán? Thời điểm Trung tâm hoặc Sở giao dịch chứng khoán công bố giá thực hiện đối với chứng khoán đã niêm yết . tiền công và đầu tư chứng khoán .≤ a/ 0. Câu 73: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% tính trên thu nhập thì phải quyết toán thuế trong trường hợp nào dưới đây: Số thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hơn số thuế tạm khấu trừ theo thuế suất 0.≤ a/ Có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào năm sau.≤ a/ 0.1% giá chuyển nhượng .1% trong năm.≤ c/ Câu 72: Trường hợp nào sau đây được áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp Giảm thuế. cá nhân khi chi trả thu nhập từ tiền bản quyền phải : a) Có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả thu nhập tiền bản bản quyền≤ b) Không khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả.≤ c) Chỉ trả tiền theo hợp đồng đã được ký kết.≤ Câu 70: Việc kê khai thuế TNCN đối với thu nhập tiền bản quyền của các tổ chức.≤ b/ Cả 2 trường hợp trên. tiền lương tiền công.≤ c/ Câu 75: Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân cư trú được xác định như thế nào? 20% Thu nhập tính thuế.≤ b) Kết thúc năm kê khai quyết toán thuế.≤ a/ Miễn thuế≤ b/ cả a≤ c/ & b đều đúng.1% giá chuyển nhượng .≤ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Câu 71: Thu nhập của cá nhân trong năm vừa có thu nhập từ kinh doanh.≤ b/ Thu nhập từ kinh doanh.≤ b/ Cả 2 trường hợp trên. và thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

cá nhân trong nước≤ a/ Chỉ các tổ chức. quà tặng áp dụng kỳ tính thuế nào cho đối tượng cư trú sau đây: Kỳ tính thuế theo năm≤ a/ Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập≤ b/ . cá nhân ở nước ngoài≤ b/ Cả tổ chức.≤ b/ Không có trường hợp nào≤ c/ THU NHẬP TỪ THỪA KẾ.≤ b/ c/ a hoặc b. quà tặng: Chứng khoán.≤ a/ Phí và lệ phí nộp vào ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.≤ c/ Thuế suất≤ 25% Câu 79: Các chi phí thực tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn được quy định như thế nào? Phải có hoá đơn.≤ a/ Theo năm đã có đăng ký từ đầu năm. quà tặng là bất động sản chỉ áp dụng đối với các trường hợp sau: Giữa vợ chồng.Câu 80: Chi phí nào sau đây đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được trừ trước khi tinh thuế thu nhập. giữa cha mẹ với con đẻ.Chứng khoán đã đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch là thời điểm trung tâm công bố giá thực hiện. cá nhân nào? Chỉ các tổ chức.≤ Câu 78: Thuế suất nào được áp dụng cho hoạt động chuyển nhượng vốn ? a/ Thuế suất 5% . chứng từ hợp lệ theo quy định.≤ a/ Cá nhân tự kê khai và chịu trách nhiêm trước pháp luật. QUÀ TẶNG Câu 81: Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức. Chi phí làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng. giữa anh chị em ruột≤ a/ Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. giữa cha mẹ chồng với con dâu.≤ b/ Thuế suất 20%. cơ sở kinh doanh≤ a/ Bất động sản≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 84: Thu nhập từ nhận thừa kế.≤ b/ Cả 2 trường hợp trên≤ c/ Câu 77: Kỳ tính thuế của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán đối với cá nhân cư trú được xác định như thế nào? Theo từng lần chuyển nhượng. phần vốn trong các tổ chức kinh tế. giữa ông bà với cháu ruột. giữa cha mẹ với con rể≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 83: Chỉ áp dụng miễn thuế những khoản thu nhập nào sau đây đối với thu nhập từ nhận thừa kế. cá nhân trong và ngoài nước≤ c/ Câu 82: Thu nhập đươc miễn thuế từ nhận thừa kế.≤ b/ Cả 2 trường hợp trên≤ c/ .

quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế. Trường hợp nào sau đây không phải đóng thuế TNCN nếu giá trị tài sản ông A nhận bằng hình thức: Nhận bằng tiền≤ a/ Xe ôtô≤ b/ Bất động sản≤ c/ Câu 88: Trường hợp nào sau đây cá nhân có thu nhập nhận từ thừa kế. tàu thuyền.Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm≤ c/ Câu 85: Phần giá trị tài sản nhận thừa kế. quà tặng≤ a/ Căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm nhận dùng cho trường hợp không có sổ sách kế toán. chứng từ tại thời điểm nhận thừa kế. hoá đơn.≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 89: Ông B có thu nhập từ thừa kế. hoá đơn. cơ sở kinh doanh. Thu nhập chịu thuế của ông B được xác định như sau: 30 triệu đồng≤ a/ 20 triệu đồng≤ b/ Cả a và b đều sai≤ c/ Câu 90: Giá trị tài sản để tính thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế. quà tặng. chứng từ≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 92: Đối với thừa kế. quà tặng≤ b/ Căn cứ trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế. giá trị của phần vốn góp được xác định: Căn cứ vào sổ sách kế toán. quà tặng từ mức nào sau đây phải chịu thuế thu nhập cá nhân: Không quy định mức giá trị tài sản tối thiểu cho mỗi lần nhận≤ a/ Từ trên 4triệu mỗi lần nhận≤ b/ Trên 10triệu đồng mỗi lần nhận≤ c/ Câu 86: Mức thuế suất áp dụng cho thu nhập từ thừa kế.. quà tặng .. được xác định: Giá do người cho và người nhận tự kê khai≤ a/ Căn cứ trên giá thị trường tại thời điểm nhận thừa kế. quà tặng đối với cá nhân cư trú và không cư trú: Cá nhân cư trú là 10% và cá nhân không cư trú là 20%≤ a/ Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là 10%≤ b/ Cá nhân cư trú sau khi tính khoản chiết trừ gia cảnh thì áp dụng mức thuế 10% và cá nhân không cư trú là 10%≤ c/ Câu 87: Ông A được nhận quà tặng từ một người bạn cũ có giá trị 700triệu đồng. quà tặng là ôtô. quà tặng có giá trị tài sản là 30 triệu đồng. quà tặng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân: Nhận bằng tiền≤ a/ Phần giá trị tài sản nhận thừa kế.≤ c/ Câu 91: Đối với thừa kế. xe gắn máy.. quà tặng dưới 10 triệu đồng mỗi lần nhận. quà tặng là chứng khoán đã niêm yết. giá trị để tính thuế căn cứ vào: Giá do người cho và người nhận tự kê khai≤ a/ Căn cứ trên giá thị trường tại thời≤ b/ điểm nhận thừa kế.

quà tặng là bất động sản. quà tặng cư trú. trường hợp giá trị bất động sản là quyền sử dụng đất. xe gắn máy. quà tặng là: Theo thông báo thuế≤ a/ Theo thời điểm nhận thừa kế.≤ b/ Cả a. quà tặng gồm: Chứng khoán. các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cho cá nhân nhận thừa kế.≤ a/ Tại Chi Cục Thuế quận. phần vốn trong các tổ chức kinh tế.≤ c/ Câu 96: Nơi nhận hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế.. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định: Căn cứ vào bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sử dụng≤ a/ Căn cứ trên giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định≤ b/ Cả a và b đều đúng≤ c/ Câu 94: Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế. quà tặng. các tài sản khác (phải đăng ký quyền sở hữu hay quyền sử dụng) như ôtô. cơ sở kinh doanh≤ a/ Bất động sản. quà tặng khi: Cá nhân nhận thừa kế. quà tặng có trách nhiệm khai thuế theo: Khai theo quý≤ a/ Tổng hợp thu nhập từ nhiều nguồn thu nhập (nếu có) và khai cùng với quyết toán năm≤ b/ Khai theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế. quà tặng nộp hồ sơ khai thuế và nộp số thuế phải nộp theo thông báo thuế. huyện nơi cá nhân nhận thừa kế. quà tặng: Tại Cục Thuế tỉnh – thành phố nơi cá nhân nhận thừa kế. quà tặng≤ c/ Câu 95 Hồ sơ kê khai đối với thu nhập từ nhận thừa kế. quà tặng nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế≤ a/ Cá nhân nhận thừa kế.≤ b/ Tại Chi Cục Thuế quận.≤ b/ Cá nhân nhận thừa kế. quà tặng hay ngày gần nhất trước đó Câu 93: Đối với thừa kế.quà tặng≤ b/ Cả a≤ c/ & b đều đúng Câu 100: Thu nhập từ nhận thừa kế. quà tặng: Khai thuế tại cơ quan thuế.≤ c/ Câu 97: Trách nhiệm của cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế. quà tặng có giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế quà tặng≤ c/ Câu 99: Thời điểm nộp thuế thu nhập từ nhận thừa kế. quà tặng≤ b/ Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN và bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế.≤ a/ Khai thuế.Căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung≤ c/ tâm giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế. quà tặng bao gồm: Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN≤ a/ Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN và bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế. b đều đúng≤ c/ . quà tặng.. quà tặng cư trú. tự tính số thuế phải nộp và chủ động nộp thuế vào ngân sách nhà nước≤ b/ Khai thuế và nộp thuế căn cứ trên thông báo thuế do cơ quan thuế phát hành≤ c/ Câu 98: Các cơ quan quản lý nhà nước. huyện nơi đăng ký sở hữu tài sản thừa kế.

000 đồng/sp giá chưa có thuế. Thuế suất thuế Vat la 10%.9/ Một công ty du lịch đưa khách đi Singapore theo giá trọn gói là 5triệu đồng/khách. và kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB b.2 d.000 c.2. Thuế TTĐB phải nộp là a. Tiền vé máy bay đi về là 2 triệu đồng/ khách.300.1. Giá tính thuế trong trường hợp này là: a.Cả b.Xe otô 4 chỗ 3/ Đối tượng nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB a. Ăn ở đi lại ở Singapore là 0.b đều đúng 4/ DN sx 100 lít rượu 40% với giá chưa thuế là 33.4 tr Thuế TTĐB: 1. sx tiêu dùng các hagnf hóa. cá nhân có sx hàng hóa XK ra nước ngoài d.000 .2.5 tr c.Cả a.Các tổ chức.5 b.2.Các tổ chức.2 10/ Dn A nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán 1000 sp cho DN thuộc khu chế xuất với giá 50. dịch vụ d.Cấm sx và tiêu dùng hàng hóa đã chỉ định b.5 tr b.8 triệu đồng/khách.c đều đúng 2/ Hàng hóa nào sau đây không chịu thuế TTĐB: a.13.Rượu hoa quả b.0 tr d.Nguyên liệu dùng để sx rượi c.Bia hơi d.3 c. cá nhân có NK hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB c.000 đồng/lít.000.Các tổ chức cá nhân có sx hàng hóa.Mục đích của thuế TTĐB là a.Điều tiết thu nhập từ đó hướng daãn.Hạn chế sx và tiêu dung hàng hóa.000 d.4. Thuế suất là 65%.000 b.145. Thuế suất thuế GTGT là 10% Thuế GTGT đầu ra là: a. dịch vụ đã chỉe định c.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->