ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. Sự cần thiết phải tăng cường ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước. 1. Khái niệm (về tin học, thông tin, công nghệ thông tin) 1.1. Tin học: là ngành nghiên cứu về việc tự động hóa xử lý thông tin bởi một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng. Với cách hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc xử lý thông tin. Trong nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính hay các ứng dụng tin học văn phòng (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia). 1.2. Thông tin: Là tất cả những nhân tố góp phần giúp cho con người nắm bắt và nhận thức một cách đúng đắn và đầy đủ các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và xã hội, các sự kiện diễn ra trong không gian và thời gian, các vấn đề chủ quan và khách quan, … để trên cơ sở đó có thể đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời, có hiệu quả và có ý nghĩa tích cực nhất. 1.3. Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology, viết tắt là IT) là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số. Trong Nghị quyết số 49/CP ngày 04/08/1993 của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin, nêu khái niệm như sau: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội”. 2. Sự cần thiết: 2.1. Sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại: Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá, công nghệ năng lượng v.v.. nền kinh tế thế giới đang biến đổi rất sâu sắc, mạnh mẽ về cơ cấu, về chức năng, về phương thức hoạt động. Đây là một bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa trọng đại: nền kinh tế thế giới đang chuyển từ kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế thông tin – kinh tế tri thức, nền văn minh loài người đang chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ. * Các đặc điểm chính của nền kinh tế mới này là: 1. Tri thức.

4. Có 4 hệ thống thành phần là: . Ứng dụng tin học và CNTT trong quản lý hành chính nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Tính toàn cầu hoá. Phân tử hoá. từng bước phát triển kinh tế tri thức”. . Sáng tạo và đổi mới. xây dựng nền hành chính điện tử (Chính phủ điện tử). Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định phải đẩy mạnh CNH. giúp cho việc xử lý thông tin nhanh.Hệ thống quản lý hành chính. Nhiều vấn đề nảy sinh. ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu công nghệ hiện đại và tri thức mới. Hệ thống thông tin và phân loại thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. 2. 10. người dân và doanh nghiệp. phục vụ tốt cho tổ chức. Ảo hoá. 12. Tính tức thời. 8. Thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước. II. . HĐH để đến khoảng năm 2020 nước ta về cơ bản sẽ trở thành nước công nghiệp. 2. đầy đủ. 6.2. đồng thời cũng xác định là chúng ta sẽ phải “tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến. Số hoá. chính xác. tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn.3. Sự tham gia của người tiêu dùng. 1. 3. đặc biệt là CNTT. Nhất thể hoá và mạng hoá. 11. Phi môi giới. 5. 9.Hệ thống pháp luật. Hội tụ.2. 7. hiện đại về khoa học và công nghệ.

Thông tin phải đúng. thông tin tâm lý xã hội.Theo chức năng. thông tin trung gian.Thông tin phải gắn với quá trình.. . bao gồm từ Chính phủ đến các địa phương. thông tin an ninh – quốc phòng. . các Bộ. .Theo hướng chuyển động. thông tin lưu trữ.Hệ thống thông tin toàn quốc. . ta có: thông tin vào. các ngành.Theo yêu cầu. ta có: thông tin chỉ đạo. . Tổ chức hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước.Theo tính ổn định. thông tin khoa học kỹ thuật – công nghệ. ta có: thông tin không đổi. . ngành. Tiêu chuẩn thông tin (có 5 tiêu chuẩn). ta có: thông tin pháp lý. Dạng thức của thông tin (có 3 dạng thức chính). . .Văn bản (chữ viết).Hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu quản lý của các địa phương.Hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu quản lý của các Bộ. thông tin thực tiễn. gắn với diễn tiến của sự việc. . 2. 5.Hệ thống thông tin. Phân loại thông tin.Thông tin phải kịp thời. thông tin ngoại giao và quốc tế. thông tin dự báo. . thông tin chính trị.Thông tin phải đủ. thông tin báo cáo. thông tin ra. thông tin văn hoá tư tưởng. .Thông tin phải dùng được. 4. .Theo tính chất. . thông tin biến đổi.Hệ thống các thao tác. . . . 3. ta có: thông tin kinh tế.

kết nối hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ với các Bộ. + Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế .chinhphu.Văn phòng Chính phủ đã xây dựng một số phần mềm dùng chung và dự án đang được ứng dụng. thành phố để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành của Chính phủ. xây dựng đường truyền kết nối đến tất cả các Văn phòng UBND tỉnh. mạng thông tin tại Văn phòng Chính phủ đã đóng vai trò trung tâm trong hệ thống mạng của các cơ quan hành chính nhà nước. đang mở rộng kết nối đến cấp huyện. Dự án tin học hoá hệ thống thông tin Văn phòng Chính phủ . các Bộ.vn). . + Nhiều dự án khác … 2. III. + Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ.Âm thanh. .xã hội. . Tình hình ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước 1. UBND tỉnh.Mạng thông tin diện rộng của Chính phủ (WAN) đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 1998. tiến tới kết nối đến cấp xã (4 cấp). triển khai rộng rãi như: + Hệ thống thư tín điện tử. ngành.Hiện nay. + Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành (www. ngành Trung ương. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia Hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của cơ . Nhiều ứng dụng đã phục vụ trực tiếp công tác điều hành của Chính phủ.Mục tiêu của dự án là ứng dụng tin học nhằm hiện đại hoá hệ thống thông tin tại Văn phòng Chính phủ. . + Phòng họp trực tuyến.Hình ảnh. Thủ tướng Chính phủ..

đến nay có 4.903 máy (tỉnh 963 máy. Đến nay. ngành thuộc UBND tỉnh (mạng LAN) đến nay đạt 100%. UBND huyện. . tỷ lệ đạt 57. .5. huyện.thongke. thành phố và 20 Sở.392). thị trấn 01 bộ máy vi tính kết nối Internet để khai thác thông tin trên mạng và gửi nhận văn bản qua thư điện tử.1.xã hội (www.4. 3. viên chức và các đối tượng hưởng chính sách. Các cơ quan trong tỉnh đã trang bị được 2.sở hạ tầng thông tin để từng bước hình thành một xã hội thông tin.camau. chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. huyện. công chức đạt 57. thành phố 762 máy). ngành. Xây dựng website tỉnh Cà Mau (www.338 người. 3. Riêng ở tại VP UBND tỉnh 100% CB.vn) phục vụ quản lý. 3. Website khai trương đi vào hoạt động từ tháng 11/2005.514 máy (tỉnh 1.339 máy. 3. kết nối mạng WAN đến 9 Văn phòng UBND huyện. Nội dung chủ yếu của dự án này là xây dựng các hệ thống thông tin quản lý trên cơ sở trang bị kiến trúc tối thiểu ban đầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT và tiến hành đào tạo cán bộ sử dụng (quản trị và người dùng).8 triệu lượt người truy cập. thành phố 1. . Đã trang bị cho mỗi xã. thành phố 967 máy). huyện. số máy nối mạng Internet 1.CSDL quốc gia Tài nguyên đất. trong đó (tỉnh 1. CC chuyên môn sử dụng máy vi tính làm việc). Website này là cổng thông tin điện tử cho trang web của 20 Sở. ngành.175 máy / 2.24% (2. .906 máy (tỉnh 1.CSDL quốc gia Luật và các văn bản pháp quy (www. 9 huyện.thutuchanhchinh.144 máy. phường. . tỷ lệ máy tính/cán bộ.CSDL quốc gia về thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước (www.339 máy/ 2. tỷ lệ đạt 57.21%.2.vn) . thành phố 1.CSDL quốc gia Tài chính – Ngân sách. thành phố và các Sở.514/4. .vn) .3. 3. Hiện nay đã xây dựng 7 CSDL quốc gia là: . máy nối mạng nội bộ (LAN) 1.CSDL quốc gia Thống kê kinh tế .CSDL quốc gia Dân cư.175 máy).gov.CSDL quốc gia Công chức.27%. huyện.054 người. Dự án tin học hoá quản lý hành chính Văn phòng UBND tỉnh. thành phố và 4 trường . 3.vanban.vn) . Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tại Văn phòng UBND tỉnh.

chuyên nghiệp. . + Thủ tục hành chính. + Chuyên đề (các chuyên đề. Cấu trúc thông tin chính của website tỉnh Cà Mau như sau: + Giới thiệu về Cà Mau (Cơ sở dữ liệu nền). + Diễn đàn và thư mục tiếp nhận đơn thư khiếu nại. Website và các phần mềm ứng dụng khác: . ngành. đóng góp dự thảo văn bản QPPL) + Hỏi – đáp. hiện nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý sử dụng. Hiện nay tỉnh giao cho Trung tâm xúc tiến Thương mại – Du lịch và Đầu tư quản lý.Ngoài ra nhiều cơ quan. . tố cáo.Phần mềm quản lý thông tin chuyên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường. . . điều hành của UBND tỉnh. thành phố. . + Tin tức và sự kiện. + Văn bản chỉ đạo. .6.Phần mềm quản lý thông tin nội bộ (STM) đã triển khai thực hiện khá tốt tại VP UBND tỉnh và huyện Cái Nước.Phần mềm “hệ thống SCADA phục vụ việc giám sát và điều hành hoạt động sản xuất” của Nhà máy đường Thới Bình. UBND huyện. liệt sỹ và người có công. + Trang thông tin của các Sở. 3. Nay được thay đổi bằng phần mềm khác. đơn vị trong tỉnh sử dụng phần mềm ứng dụng chuyên ngành . do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cà Mau chủ trì thực hiện. + Công báo Cà Mau.Website – Sàn giao dịch điện tử tỉnh Cà Mau.Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin cho nông dân ở các xã ven thành phố Cà Mau”.Phần mềm quản lý hồ sơ thương binh.

Phần mềm sản xuất và quản lý thông tin Đài phát thanh truyền hình Cà Mau.783. . Các biện pháp ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước 1. xây dựng cơ bản 15.Thông tin là loại tài sản (giúp cho người quản lý ra quyết định).từ ngành dọc Trung ương cấp hoặc mua để sử dụng. trung cấp 1. B tin học trên 12. cán bộ. gọi tắt là VIC) Phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông các cơ quan hành chính. công chức cấp tỉnh.Đào tạo nguồn nhân lực CNTT: Từ năm 2000 đến nay đã đào tạo lĩnh vực CNTT 2. công chức đi đào tạo các lớp tập huấn của Văn phòng Chính phủ. Các đặc trưng của thông tin phục vụ quản lý hành chính (có 7 đặc trưng): . 74. 3. Chứng chỉ A. Phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (Văn phòng điện tử. Về đào tạo: .10. khai thác thông tin trên mạng Internet. Ứng dụng hệ thống thông tin điện tử: hiện nay đã cấp 3. Chi đào tạo. được triển khai thực hiện từ năm 2010.Đối với CB.vn).35. cao đẳng. Trong đó: Chi phần mềm 9.7 tỷ.46 tỷ đồng.000. Đưa nhiều lượt cán bộ.36 tỷ đồng. .8. cấp huyện (tên miền: tên. . trang thiết bị. xây dựng phần mềm.8 tỷ. Tổ chức 2 khóa đào tạo thời gian 1 tháng cho 92 cán bộ xã.Thông tin phát triển liên tục. công chức cần đào tạo). .643 hộp thư điện tử cho các cơ quan. chi mua sắm thiết bị CNTT 25. Tỉnh Cà Mau đang thực hiện Dự án ứng dụng tin học trong cơ quan Đảng (ĐA 47). phường.7. 3.6 tỷ. công chức theo 8 nội dung thuộc Chương trình đào tạo của Văn phòng Chính phủ (đạt 35.3). Thành ủy. 3. 4. họ chữ lót viết tắt@camau. Nội dung như sau: (Trình bày trực tuyến trên mạng Internet theo địa chỉ http://10. CC: Tổ chức đào tạo tại tỉnh 5 khóa cho 572 cán bộ. Đã xây dựng mạng LAN và kết nối từ Văn phòng Tỉnh ủy đến các Ban Đảng và VP Huyện ủy. IV.2.gov.6% số cán bộ.9. tập huấn công nghệ thông tin 23. 3. trong đó: trình độ đại học 210. thị trấn đạt tương đương trình độ A vi tính và có khả năng truy cập.558 học viên. Kinh phí đầu tư giai đoạn 2000-2009 Mua sắm máy vi tính.

. Sắp xếp thông tin Thông tin cần được sắp xếp ở những vị trí thích hợp.Thông tin được yêu cầu cần được xác định rõ ràng.Nếu đã có thì truy cập ở đâu. 2.Khả năng sẵn có và khả năng truy cập. thiết bị. 3. . bằng cách nào. . . . . Bảo đảm tính sẵn có của thông tin cần thiết . Chu trình quản lý thông tin phục vụ quản lý hành chính 2.Phương tiện.1.4. phù hợp với các chiến lược sắp xếp của nhà nước. Quản lý các dự án thông tin và CNTT .Thu thập thông tin. sở hữu.Thông tin từ nhiều nguồn.Khai thác và bảo vệ thông tin.Phân công trách nhiệm người quản lý.Thông tin tồn tại ở nhiều dạng khác. lưu trữ và duy trì tính toàn vẹn của thông tin đó. 2. . 2.3. Xác định nhu cầu thông tin . Thu nhận và quản lý thông tin . 2.Thông tin được chia sẻ làm tăng giá trị.Phân tích và phổ biến thông tin (tạo nên giá trị thông tin). .2.Nếu chưa có thì có thể tạo ra thông tin đó được không ? Ai tạo ra. công cụ nào được sử dụng..Chi phí cho thu thập. .Thông tin có người quản lý. . quản lý thông tin.

google. . công nghệ thông tin mới làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế .1.Quản lý sự thay đổi.Trách nhiệm. .3.Kiểm tra. 3.Điều hành.Tạo điều kiện thuận lợi.Quản lý rủi ro. . (Nguồn http://sites.com) . .1.Phát triển nghề nghiệp. Quản lý các dự án thông tin và CNTT cần lưu ý các vấn đề: . .Quy chế thống nhất cho người quản lý dự án.xã hội. cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới – khi cả nước cùng toàn nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của kinh tế tri thức.Hỗ trợ cho nghiệp vụ. KẾT LUẬN Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước là vấn đề bức xúc trong tình hình hiện nay. . xem xét. Thực hiện quản lý các dự án thông tin và CNTT cần tuân thủ các nguyên tắc: .Các dự án mở đường. đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho cải cách hành chính nhà nước.Truyền thông. có đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển thông tin. . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful