TRƯỜNG THPT DĨ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dĩ An, ngày 05 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Đặc điểm tình hình cá nhân
1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên : Lưu Thùy Thương
Nam/Nữ : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1988. Nơi sinh: TP.HCM
- Nơi thường trú: 13/8 Tân Quí, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
- Trình độ đào tạo: Đại học. Chuyên ngành: Toán học
- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP TPHCM
- Năm vào ngành : 2011
2. Nhiệm vụ, công tác được phân công:
+ Giảng dạy môn Toán : Lớp 10B3, 10B4, 10B5
3. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Ban Giám Hiệu và của tổ chuyên môn
- Được làm việc trong một tập thể có tinh thần đoàn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý
thức trách nhiệm cao
4. Khó khăn:
- Chưa có nhiều điều kiện sử dụng phương pháp dạy học tích cực
* Căn cứ vào:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Sở GD-ĐT
tỉnh Bình Dương
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THPT Dĩ An
- Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2011-2012 của tổ Toán
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2011-2012 như sau:
II. Mục tiêu, nhiệm vụ
1. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề nghiệp, yêu thương học sinh. Mỗi giáo
viên là tấm gương sáng cho học sinh.
2. Nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ:
- Hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học. Dạy đủ, đúng theo phân phối chương
trình. Thực hiện đúng qui chế cho điểm, phê sổ đầu bài đúng theo qui định của ngành.
- Chỉ tiêu: 100% hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu
- Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH. Dự giờ thao giảng, hội giảng
- Kết hợp đổi mới phương pháp, giảng dạy hiệu quả
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học
sinh
- Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề của giáo viên

1

19/11/2011 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Bình xét thi đua HKI .Từ 01/11 đến 15/11/2011 .Họp tổ .Theo lịch của BGH .Hoàn thành hồ sơ sổ sách . sổ sách .Theo lịch của BGH Ghi chú .Theo lịch của BGH . sổ sách . Coi thi HKI .Theo lịch của BGH .Họp tổ .Hoàn thành hồ sơ.Yêu cầu: Hoàn thành chuyên môn cũng như những nhiệm vụ khác .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ .Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành kế hoạch cá nhân .Từ 01/12 đến 15/12/2011 .Theo lịch của BGH 2 .Thao giảng tháng 12 .Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/09 đến 15/09/2011 . sổ sách .Chỉ tiêu: đạt lao động tiên tiến .Họp tổ .Thao giảng tháng 10 .Tham dự ngày 20/10 . Chỉ tiêu phấn đấu cá nhân .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ . sổ sách .3.Từ 01/02 đến 15/02/2012 .Nghỉ tết nguyên đán.Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Thao giảng tháng 1 .Biện pháp: hoàn thiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao III.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Thao giảng tháng 11 .Theo lịch của BGH .Hoàn thành điểm số .Tham dự hội nghị công chức đầu năm .20/10/2011 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Thao giảng tháng 9 .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02 và HKII .Tham dự ngày 20/11 Thời gian thực hiện .Vào điểm đợt 1 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .05/09/2011 . trực tết .Từ 01/10 đến 15/10/2011 .Từ 01/01 đến 15/01/2012 .Họp tổ .Ôn tập thi HKI. sổ sách .Tham dự lễ khai giảng 5/9 .Theo lịch của BGH .Sơ kết thi đua HKI .Thống nhất nội dung thi HKI . Lịch trình thực hiện: Tháng 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 Nội dung công việc .

Thao giảng tháng 4 .Thao giảng tháng 2 .Hoàn thành điểm số. đánh giá.Bình xét thi đua HKII . NHỮNG ĐỀ XUẤT: 7/2012 .Thao giảng tháng 3 . sổ sách .Ôn tập và thi HKII .Theo lịch của BGH 1.Coi thi HKII .Dự tổng kết năm học .Theo sự phân công của BGH IV. Nhà trường: Mong được sự giúp đỡ của BGH trong công tác Dĩ An .3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 . Tổ chuyên môn: Mong được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trong công tác 2. chấm thi TN THPT .Từ 01/04 đến 15/04/2012 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Trực trường .Hoàn thành hồ sơ.08/03/2012 . xếp loại học lực.Tiến hành dự giờ thăm lớp . ngày 05 tháng 09 năm 2011 Người lập kế hoạch Lưu Thùy Thương 3 .Tham dự ngày 8/3 .Công tác hè .Hoàn thành hồ sơ.Họp tổ .Họp tổ .Theo lịch của BGH .Coi thi tuyển sinh lớp 10 . sổ sách .Từ 01/03 đến 15/03/2012 .Chuẩn bị công tác hè .Nghỉ lễ 30/04.Theo lịch của BGH .Theo lịch của Sở GD và ĐT .Theo lịch của BGH . sổ sách . 1/5 . hạnh kiểm cuối năm .Theo lịch của BGH .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 .Họp tổ .Coi thi TN theo sự điều động của Sở .Chuẩn bị coi.Từ 01/05 đến 15/05/2012 .Hoàn thành hồ sơ.

........................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ........................... ..................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ..................................... 4 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................. ................ ........................TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT ................................. PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG .............................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful