TRƯỜNG THPT DĨ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dĩ An, ngày 05 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Đặc điểm tình hình cá nhân
1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên : Lưu Thùy Thương
Nam/Nữ : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1988. Nơi sinh: TP.HCM
- Nơi thường trú: 13/8 Tân Quí, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
- Trình độ đào tạo: Đại học. Chuyên ngành: Toán học
- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP TPHCM
- Năm vào ngành : 2011
2. Nhiệm vụ, công tác được phân công:
+ Giảng dạy môn Toán : Lớp 10B3, 10B4, 10B5
3. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Ban Giám Hiệu và của tổ chuyên môn
- Được làm việc trong một tập thể có tinh thần đoàn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý
thức trách nhiệm cao
4. Khó khăn:
- Chưa có nhiều điều kiện sử dụng phương pháp dạy học tích cực
* Căn cứ vào:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Sở GD-ĐT
tỉnh Bình Dương
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THPT Dĩ An
- Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2011-2012 của tổ Toán
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2011-2012 như sau:
II. Mục tiêu, nhiệm vụ
1. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề nghiệp, yêu thương học sinh. Mỗi giáo
viên là tấm gương sáng cho học sinh.
2. Nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ:
- Hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học. Dạy đủ, đúng theo phân phối chương
trình. Thực hiện đúng qui chế cho điểm, phê sổ đầu bài đúng theo qui định của ngành.
- Chỉ tiêu: 100% hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu
- Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH. Dự giờ thao giảng, hội giảng
- Kết hợp đổi mới phương pháp, giảng dạy hiệu quả
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học
sinh
- Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề của giáo viên

1

Từ 01/09 đến 15/09/2011 .3.Hoàn thành điểm số .Theo lịch của BGH Ghi chú .Theo lịch của BGH .Biện pháp: hoàn thiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao III.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Từ 01/10 đến 15/10/2011 .Thao giảng tháng 12 .Họp tổ . sổ sách .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Nghỉ tết nguyên đán. sổ sách .Tham dự ngày 20/10 .Vào điểm đợt 1 .Tham dự ngày 20/11 Thời gian thực hiện .Họp tổ .Tiến hành dự giờ thăm lớp . Coi thi HKI .Họp tổ .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/01 đến 15/01/2012 .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02 và HKII .Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành kế hoạch cá nhân .Họp tổ .Theo lịch của BGH .Họp tổ .Tham dự lễ khai giảng 5/9 .19/11/2011 . sổ sách .Hoàn thành hồ sơ.Thao giảng tháng 9 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Từ 01/12 đến 15/12/2011 .Chỉ tiêu: đạt lao động tiên tiến .Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/11 đến 15/11/2011 .Thống nhất nội dung thi HKI .Ôn tập thi HKI.05/09/2011 . sổ sách .Thao giảng tháng 11 . sổ sách .Thao giảng tháng 10 . Lịch trình thực hiện: Tháng 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 Nội dung công việc .Hoàn thành hồ sơ sổ sách . trực tết .Bình xét thi đua HKI .Yêu cầu: Hoàn thành chuyên môn cũng như những nhiệm vụ khác .Thao giảng tháng 1 . Chỉ tiêu phấn đấu cá nhân .Sơ kết thi đua HKI .Hoàn thành hồ sơ.Tham dự hội nghị công chức đầu năm .Từ 01/02 đến 15/02/2012 .Họp tổ .Theo lịch của BGH .20/10/2011 .Theo lịch của BGH .Theo lịch của BGH 2 .Theo lịch của BGH .Tiến hành dự giờ thăm lớp .

Theo sự phân công của BGH IV.Từ 01/04 đến 15/04/2012 . Nhà trường: Mong được sự giúp đỡ của BGH trong công tác Dĩ An .Tham dự ngày 8/3 .08/03/2012 .Chuẩn bị coi.Họp tổ .Thao giảng tháng 2 .Hoàn thành hồ sơ.Theo lịch của BGH 1.Coi thi TN theo sự điều động của Sở . 1/5 .Theo lịch của BGH .Chuẩn bị công tác hè .Công tác hè .Bình xét thi đua HKII . chấm thi TN THPT .Họp tổ .Theo lịch của BGH . Tổ chuyên môn: Mong được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trong công tác 2.Tiến hành dự giờ thăm lớp . hạnh kiểm cuối năm .Từ 01/05 đến 15/05/2012 .Coi thi HKII . sổ sách .Họp tổ . NHỮNG ĐỀ XUẤT: 7/2012 .3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 .Trực trường .Ôn tập và thi HKII . ngày 05 tháng 09 năm 2011 Người lập kế hoạch Lưu Thùy Thương 3 .Theo lịch của Sở GD và ĐT .Hoàn thành điểm số.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Thao giảng tháng 3 . sổ sách .Theo lịch của BGH .Coi thi tuyển sinh lớp 10 .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 .Nghỉ lễ 30/04. xếp loại học lực. sổ sách .Thao giảng tháng 4 .Theo lịch của BGH .Từ 01/03 đến 15/03/2012 .Dự tổng kết năm học .Hoàn thành hồ sơ. đánh giá.Hoàn thành hồ sơ.

.................................................................TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... 4 ............................................................... ................... ..................................................................................................................................................................... ........................................... ....................................... ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................... ..................................................................................................... PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG ......................................................................................................................................................................... ....................... ....................................................................................... .......................................................................................................................................... ......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful