TRƯỜNG THPT DĨ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dĩ An, ngày 05 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Đặc điểm tình hình cá nhân
1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên : Lưu Thùy Thương
Nam/Nữ : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1988. Nơi sinh: TP.HCM
- Nơi thường trú: 13/8 Tân Quí, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
- Trình độ đào tạo: Đại học. Chuyên ngành: Toán học
- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP TPHCM
- Năm vào ngành : 2011
2. Nhiệm vụ, công tác được phân công:
+ Giảng dạy môn Toán : Lớp 10B3, 10B4, 10B5
3. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Ban Giám Hiệu và của tổ chuyên môn
- Được làm việc trong một tập thể có tinh thần đoàn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý
thức trách nhiệm cao
4. Khó khăn:
- Chưa có nhiều điều kiện sử dụng phương pháp dạy học tích cực
* Căn cứ vào:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Sở GD-ĐT
tỉnh Bình Dương
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THPT Dĩ An
- Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2011-2012 của tổ Toán
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2011-2012 như sau:
II. Mục tiêu, nhiệm vụ
1. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề nghiệp, yêu thương học sinh. Mỗi giáo
viên là tấm gương sáng cho học sinh.
2. Nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ:
- Hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học. Dạy đủ, đúng theo phân phối chương
trình. Thực hiện đúng qui chế cho điểm, phê sổ đầu bài đúng theo qui định của ngành.
- Chỉ tiêu: 100% hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu
- Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH. Dự giờ thao giảng, hội giảng
- Kết hợp đổi mới phương pháp, giảng dạy hiệu quả
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học
sinh
- Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề của giáo viên

1

Từ 01/02 đến 15/02/2012 .Ôn tập thi HKI.Tham dự hội nghị công chức đầu năm .Sơ kết thi đua HKI .19/11/2011 .Theo lịch của BGH 2 .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Hoàn thành hồ sơ.Thao giảng tháng 9 .Họp tổ .Thao giảng tháng 11 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ .Hoàn thành hồ sơ.Biện pháp: hoàn thiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao III.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Hoàn thành điểm số .Theo lịch của BGH .Theo lịch của BGH . sổ sách .Từ 01/01 đến 15/01/2012 .Theo lịch của BGH .Tham dự ngày 20/11 Thời gian thực hiện .Từ 01/11 đến 15/11/2011 .Họp tổ .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Yêu cầu: Hoàn thành chuyên môn cũng như những nhiệm vụ khác .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02 và HKII . sổ sách .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Hoàn thành kế hoạch cá nhân .Họp tổ .Tham dự ngày 20/10 . Lịch trình thực hiện: Tháng 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 Nội dung công việc .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ .Từ 01/12 đến 15/12/2011 .Tham dự lễ khai giảng 5/9 . sổ sách .Theo lịch của BGH Ghi chú .Thao giảng tháng 10 .Hoàn thành hồ sơ.20/10/2011 .Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/10 đến 15/10/2011 .Theo lịch của BGH . Coi thi HKI .Thao giảng tháng 12 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Tiến hành dự giờ thăm lớp . trực tết . sổ sách .Vào điểm đợt 1 . sổ sách . Chỉ tiêu phấn đấu cá nhân .Chỉ tiêu: đạt lao động tiên tiến .Hoàn thành hồ sơ sổ sách .05/09/2011 .Bình xét thi đua HKI .Thao giảng tháng 1 .Nghỉ tết nguyên đán.Hoàn thành hồ sơ.3.Theo lịch của BGH .Thống nhất nội dung thi HKI .Họp tổ .

xếp loại học lực.Từ 01/04 đến 15/04/2012 . sổ sách . 1/5 . sổ sách .Thao giảng tháng 2 .3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 .Theo sự phân công của BGH IV. chấm thi TN THPT .Coi thi HKII .Họp tổ .Thao giảng tháng 3 .Công tác hè .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 . hạnh kiểm cuối năm . đánh giá. Nhà trường: Mong được sự giúp đỡ của BGH trong công tác Dĩ An . Tổ chuyên môn: Mong được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trong công tác 2.Theo lịch của Sở GD và ĐT .Hoàn thành hồ sơ. sổ sách .Tham dự ngày 8/3 .Chuẩn bị công tác hè .Hoàn thành hồ sơ.Ôn tập và thi HKII .Từ 01/03 đến 15/03/2012 .Hoàn thành hồ sơ.Theo lịch của BGH 1.Hoàn thành điểm số. ngày 05 tháng 09 năm 2011 Người lập kế hoạch Lưu Thùy Thương 3 .Bình xét thi đua HKII .Chuẩn bị coi.Coi thi TN theo sự điều động của Sở .Coi thi tuyển sinh lớp 10 .Trực trường .Theo lịch của BGH . NHỮNG ĐỀ XUẤT: 7/2012 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Dự tổng kết năm học .Từ 01/05 đến 15/05/2012 .Họp tổ .Nghỉ lễ 30/04.Theo lịch của BGH .Theo lịch của BGH .08/03/2012 .Họp tổ .Thao giảng tháng 4 .Theo lịch của BGH .

.................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG ............................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... .... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ............. ............................................................................TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT ......... .................................................................................................................. ................................................ ......................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .............................