TRƯỜNG THPT DĨ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dĩ An, ngày 05 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Đặc điểm tình hình cá nhân
1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên : Lưu Thùy Thương
Nam/Nữ : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1988. Nơi sinh: TP.HCM
- Nơi thường trú: 13/8 Tân Quí, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
- Trình độ đào tạo: Đại học. Chuyên ngành: Toán học
- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP TPHCM
- Năm vào ngành : 2011
2. Nhiệm vụ, công tác được phân công:
+ Giảng dạy môn Toán : Lớp 10B3, 10B4, 10B5
3. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Ban Giám Hiệu và của tổ chuyên môn
- Được làm việc trong một tập thể có tinh thần đoàn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý
thức trách nhiệm cao
4. Khó khăn:
- Chưa có nhiều điều kiện sử dụng phương pháp dạy học tích cực
* Căn cứ vào:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Sở GD-ĐT
tỉnh Bình Dương
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THPT Dĩ An
- Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2011-2012 của tổ Toán
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2011-2012 như sau:
II. Mục tiêu, nhiệm vụ
1. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề nghiệp, yêu thương học sinh. Mỗi giáo
viên là tấm gương sáng cho học sinh.
2. Nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ:
- Hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học. Dạy đủ, đúng theo phân phối chương
trình. Thực hiện đúng qui chế cho điểm, phê sổ đầu bài đúng theo qui định của ngành.
- Chỉ tiêu: 100% hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu
- Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH. Dự giờ thao giảng, hội giảng
- Kết hợp đổi mới phương pháp, giảng dạy hiệu quả
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học
sinh
- Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề của giáo viên

1

Tiến hành dự giờ thăm lớp .Theo lịch của BGH .20/10/2011 .Hoàn thành hồ sơ. sổ sách .Tham dự hội nghị công chức đầu năm .Thống nhất nội dung thi HKI .Hoàn thành điểm số .Theo lịch của BGH .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Yêu cầu: Hoàn thành chuyên môn cũng như những nhiệm vụ khác .Từ 01/01 đến 15/01/2012 .3.Hoàn thành hồ sơ.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Tiến hành dự giờ thăm lớp .05/09/2011 . sổ sách .Theo lịch của BGH .Biện pháp: hoàn thiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao III.Nghỉ tết nguyên đán.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Tham dự lễ khai giảng 5/9 .Theo lịch của BGH Ghi chú .Hoàn thành kế hoạch cá nhân .Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành hồ sơ.Thao giảng tháng 12 .Chỉ tiêu: đạt lao động tiên tiến .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ .Thao giảng tháng 9 .Hoàn thành hồ sơ sổ sách .Thao giảng tháng 11 .19/11/2011 . Chỉ tiêu phấn đấu cá nhân .Bình xét thi đua HKI .Họp tổ .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02 và HKII .Tham dự ngày 20/11 Thời gian thực hiện . sổ sách .Ôn tập thi HKI. Coi thi HKI . Lịch trình thực hiện: Tháng 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 Nội dung công việc .Tham dự ngày 20/10 .Họp tổ .Từ 01/02 đến 15/02/2012 .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Họp tổ . trực tết .Theo lịch của BGH .Từ 01/10 đến 15/10/2011 . sổ sách .Họp tổ .Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/11 đến 15/11/2011 .Theo lịch của BGH 2 .Thao giảng tháng 10 .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Theo lịch của BGH .Từ 01/12 đến 15/12/2011 .Thao giảng tháng 1 . sổ sách .Vào điểm đợt 1 .Sơ kết thi đua HKI .Họp tổ .

Công tác hè . chấm thi TN THPT .Hoàn thành hồ sơ.Thao giảng tháng 4 .Theo lịch của Sở GD và ĐT .Tham dự ngày 8/3 . sổ sách .Theo lịch của BGH 1.Dự tổng kết năm học . xếp loại học lực.Coi thi HKII . 1/5 .Thao giảng tháng 2 . sổ sách .Theo lịch của BGH . Tổ chuyên môn: Mong được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trong công tác 2.Từ 01/04 đến 15/04/2012 . đánh giá. hạnh kiểm cuối năm .Theo lịch của BGH .Họp tổ . ngày 05 tháng 09 năm 2011 Người lập kế hoạch Lưu Thùy Thương 3 .Nghỉ lễ 30/04.Theo lịch của BGH .Hoàn thành hồ sơ.Tiến hành dự giờ thăm lớp .Hoàn thành hồ sơ.Bình xét thi đua HKII .Hoàn thành điểm số. NHỮNG ĐỀ XUẤT: 7/2012 .Họp tổ .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 . Nhà trường: Mong được sự giúp đỡ của BGH trong công tác Dĩ An .Ôn tập và thi HKII .Chuẩn bị coi.Thao giảng tháng 3 .Họp tổ .08/03/2012 .3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 .Chuẩn bị công tác hè . sổ sách .Từ 01/03 đến 15/03/2012 .Coi thi TN theo sự điều động của Sở .Theo sự phân công của BGH IV.Theo lịch của BGH .Từ 01/05 đến 15/05/2012 .Trực trường .Coi thi tuyển sinh lớp 10 .

......................................................... ........................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................... PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG ................................ .......................................................... .........................................................................................................................................................TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT ................................................................................................... ....................... ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. .................................................................................................................... 4 ......................................................................................................................................................................................................................