TRƯỜNG THPT DĨ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dĩ An, ngày 05 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Đặc điểm tình hình cá nhân
1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên : Lưu Thùy Thương
Nam/Nữ : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1988. Nơi sinh: TP.HCM
- Nơi thường trú: 13/8 Tân Quí, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
- Trình độ đào tạo: Đại học. Chuyên ngành: Toán học
- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP TPHCM
- Năm vào ngành : 2011
2. Nhiệm vụ, công tác được phân công:
+ Giảng dạy môn Toán : Lớp 10B3, 10B4, 10B5
3. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Ban Giám Hiệu và của tổ chuyên môn
- Được làm việc trong một tập thể có tinh thần đoàn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý
thức trách nhiệm cao
4. Khó khăn:
- Chưa có nhiều điều kiện sử dụng phương pháp dạy học tích cực
* Căn cứ vào:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Sở GD-ĐT
tỉnh Bình Dương
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THPT Dĩ An
- Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2011-2012 của tổ Toán
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2011-2012 như sau:
II. Mục tiêu, nhiệm vụ
1. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề nghiệp, yêu thương học sinh. Mỗi giáo
viên là tấm gương sáng cho học sinh.
2. Nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ:
- Hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học. Dạy đủ, đúng theo phân phối chương
trình. Thực hiện đúng qui chế cho điểm, phê sổ đầu bài đúng theo qui định của ngành.
- Chỉ tiêu: 100% hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu
- Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH. Dự giờ thao giảng, hội giảng
- Kết hợp đổi mới phương pháp, giảng dạy hiệu quả
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học
sinh
- Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề của giáo viên

1

Theo lịch của BGH 2 .05/09/2011 .Thao giảng tháng 10 .Theo lịch của BGH .Họp tổ .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ . Chỉ tiêu phấn đấu cá nhân . sổ sách .Theo lịch của BGH .3.Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Hoàn thành điểm số .Thao giảng tháng 11 .Từ 01/11 đến 15/11/2011 .Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành hồ sơ.Theo lịch của BGH .Theo lịch của BGH Ghi chú .Hoàn thành hồ sơ.Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02 và HKII . Coi thi HKI .Bình xét thi đua HKI . sổ sách . sổ sách .Thao giảng tháng 1 . Lịch trình thực hiện: Tháng 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 Nội dung công việc .Vào điểm đợt 1 . trực tết .Thao giảng tháng 12 .Chỉ tiêu: đạt lao động tiên tiến .Từ 01/01 đến 15/01/2012 .Hoàn thành hồ sơ sổ sách .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Họp tổ .Thống nhất nội dung thi HKI .Ôn tập thi HKI.Họp tổ .Theo lịch của BGH .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Tham dự hội nghị công chức đầu năm .Tiến hành dự giờ thăm lớp . sổ sách .Theo lịch của BGH .Thao giảng tháng 9 .Tham dự lễ khai giảng 5/9 .Họp tổ .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Từ 01/02 đến 15/02/2012 .Yêu cầu: Hoàn thành chuyên môn cũng như những nhiệm vụ khác .Từ 01/12 đến 15/12/2011 .Hoàn thành kế hoạch cá nhân .Sơ kết thi đua HKI . sổ sách .20/10/2011 .Họp tổ .Từ 01/10 đến 15/10/2011 .Nghỉ tết nguyên đán.Hoàn thành hồ sơ.19/11/2011 .Biện pháp: hoàn thiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao III.Tham dự ngày 20/11 Thời gian thực hiện .Tham dự ngày 20/10 .Hoàn thành hồ sơ.Tiến hành dự giờ thăm lớp .

Theo lịch của BGH . sổ sách .Dự tổng kết năm học .Từ 01/05 đến 15/05/2012 .Thao giảng tháng 3 . xếp loại học lực. chấm thi TN THPT . NHỮNG ĐỀ XUẤT: 7/2012 . Tổ chuyên môn: Mong được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trong công tác 2.Hoàn thành hồ sơ.Chuẩn bị công tác hè .Họp tổ .Thao giảng tháng 2 .Theo lịch của Sở GD và ĐT .Tiến hành dự giờ thăm lớp .3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 .Hoàn thành điểm số. hạnh kiểm cuối năm .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Coi thi HKII .Tham dự ngày 8/3 .08/03/2012 .Theo lịch của BGH .Công tác hè .Theo sự phân công của BGH IV.Từ 01/04 đến 15/04/2012 .Trực trường .Họp tổ .Họp tổ .Coi thi tuyển sinh lớp 10 .Thao giảng tháng 4 .Coi thi TN theo sự điều động của Sở .Hoàn thành hồ sơ.Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 02 và triển khai công tác tháng 03 .Theo lịch của BGH 1. Nhà trường: Mong được sự giúp đỡ của BGH trong công tác Dĩ An . sổ sách . đánh giá.Bình xét thi đua HKII . 1/5 . sổ sách . ngày 05 tháng 09 năm 2011 Người lập kế hoạch Lưu Thùy Thương 3 .Chuẩn bị coi.Nghỉ lễ 30/04.Theo lịch của BGH .Ôn tập và thi HKII .Theo lịch của BGH .Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/03 đến 15/03/2012 .

................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................... PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG ......... 4 ............ .... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT ........................................................ .................................................... ............................................................... ......................................................... ....... ................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful