P. 1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KỲ I HOÁ 10CB-09-10

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KỲ I HOÁ 10CB-09-10

|Views: 80|Likes:
Được xuất bản bởitiennghiahd

More info:

Published by: tiennghiahd on Dec 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HOÁ 10 BAN CƠ BẢN(Năm học 2009-2010

)
A.Lý thuyết : Chương 1: Nguyên tử 1.Nắm vững các thành phần cấu tạo nên ngtử và hạt nhân, mối quan hệ giữa số e,p,n, Z, A 2.Khái niệm lớp, phân lớp e 3. Các nglý và quy tắc phân bố e trong ngtử, cấu hình e ngtử Chương 2: Bảng Tuần hoàn 1.Ng tắc sắp xếp các ngtố trong bảng TH, cách xác định số thứ tự Ô, chu kỳ, nhóm, phân nhóm 2.Nắm vững và giải thích sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e ngtử và các đại lượng vật lý các ngtố hoá học 3.Nắm vững quy luật biến đổi tính kim loại , phi kim, hoá trị , tính axit , bazơ của các oxit và hydroxit tương ứng. Định luật Tuần hoàn Chương 3: Liên kết Hoá Học 1.Nắm vững sự hình thành Ion dương ,ion âm. Khái niệm về ion đơn nguyên tử , đa nguyên tử , 2.Nắm vững sự hình thành liên kết Ion .Dấu hiệu nhận biết . Bản chất 3.Nắm vững sự hình thành liên kết CHT.Dấu hiệu nhận biết . Bản chất 4.Liên kết Cho-nhận . Quy tắc bát tử. 5.Tính chất chung của hợp chất Ion , hợp chất CHT 6.Mạng Tinh Thể Ion,nguyên tử , phân tử. 7.Dựa vàoHiệu độ âm điện và sự biến đổi tính kim loại ,phi kim phân loại liên kết hoá học và xét sự phân cực các liên kết 8.Khái niệm và cách xác định Điện hoá trị và Cộng hoá trị , 4 quy tắc xác định số Oxy hóa Chương 4: Phản ứng Hoá Học 1.Thế nào là chất OXH, chất Khử,quá trình OXH, quá trình Khử và phản ứng OXH – K 2. Nắm vững các bước lập phương trình hoá học của phản ứng OXH – K 3.Nắm vững cách nhận biết các loại phản ứng trong hoá học vô cơ

B.BÀI TÂP: I.Tự luận :
1. Học sinh nắm vững các bài tập đã làm ở Sách Giáo Khoa, Sách Bài tập 2. Bài tập tham khảo :

Chương I và II
Bài1:Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp hai oxit của hai kim loại X, Y thuộc nhóm IIA và thuộc hai chu kỳ liên tiếp bằng 100ml d2 HCl 13,27% (d=1,1g/ml). a. Xác định hai kim loại X, Y b. Tính nồng độ phần trăm mỗi chất trong dung dịch thu được Bài2:Oxi tự nhiên có ba đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O. 39 40 41 Bài3:K có 3 đồng vị 19 K chiếm 93,258%, 19 K chiếm 0,012%, 19 K chiếm 6,730%. * Tính nguyên tử khối trung bình của K. 4 0 * Giả sử hổn hợp trên có 2 ng tử 19 K thì số ng tử tương ứng của 2 đồng vị còn lại là bao nhiêu? Bài 4:Nguyên tử của một nguyên tố Xcó tổng số hạt là 115, trong đó, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm Z, A của nguyên tố. Bài 5:Hai nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một chu kì, có tổng số điện tích hạt nhân 25+. Hãy xác định vị trí của các nguyên tố đó trong bảng HTTH. Bài 6:Hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng một nhóm, có tổng số điện tích hạt nhân 52+. Hãy xác định vị trí của các nguyên tố đó trong bảng HTTH. Bài 7:Trong một nguyên tử, tổng các hạt là 36, trong đó tổng hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 12 hạt. hãy xác định vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH. Bài 8:Ôxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất khí với hiđro của nó chứa 8,82% H về khối lượng. b) Tìm nguyên tử khối của R. c) Viết cấu hình e của R

Bài 9:Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là HR. của B là 28.8 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với 490gam dung dịch H2SO4 10% tạo ra 4. ( Biết N có Z = 7. A = 14. (Be=9.35. O=16. 65 29 Cu và của Cu + . Cl có Z = 17. Chương III: Liên kết Hoá Học . A = 32.P có Z = 15.12g/ml).Ga3+. Ca=40. Ôxit cao nhất của nó chứa 61. a) Xác định khối lượng nguyên tử của A và B. A = 31.34. O=16. h) Xác định kim loại đó.336 lit khí H2 ( đktc) và dung dịch A .15. Hãy viết cấu hình electron của 63 29 63 29 Cu .24. Li=7. i) Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng. Sr (M=88) và Ba (M=137) Bài 13:Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số prôton trong hai hạt nhân nguyên tử là 39. Mg (M=24) và Ca (M=40) C. S=32. A = 14. B phản ứng vừa đủ với 30g d2 H2SO4 thu được 8. a) Tính khối lượng mỗi chất A.5. Cu 2+ .2% O về khối lượng.8 g hỗn hợp A. A = 80. B. Bài 12: Hoà tan hoàn toàn 18. Fe2+.56.) Bài 10: Khi cho 0. Mg=24. A = 31.P có Z = 15. O có Z = 8. B phản ứng vừa đủ với 33g d2 HCl thu được 8. Hai kim loại X.31. Cho 19.B trong 175 ml dung dịch H2SO4 20 % (d=1. A = 16.4g hỗn hợp 2 muối cácbonat của 2 kim loại X. Bài 16: Viết cấu hình electron của các ion và nguyên tử sau : Na+. Fe3+.5. A = 16. Br có Z = 35.6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với 50gam H2O tạo ra 0.53. ( Biết N có Z = 7. Br có Z = 35. a) Tính khối lượng mỗi chất A. e) Tìm nguyên tử khối của R.54 đvC .Rb. Na=23.35 g hỗn hợp A. B.47.Y là: A. Bài 18: Khối lượng nguyên tử của Cu là 63.Y thuộc nhóm IIA và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp bằng d2 HCl thu được 4. Xác định A. Cl=35. S=32. (K=39. Ca (M=40) và Sr (M=88) D. S có Z = 16. Cl có Z = 17. Xác định A. f) Viết cấu hình e của R g) Suy vị trí và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R.a) Hai nguyên tố Avà B cùng thuộc 1nhóm A và hai chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng số hiệu nguyên tử là 32.26. Mg=24. Cho 7. b)Hoà tan vừa đủ 13. đồng vị Y nhiều hơn X 1 nơtron. A = 32. Li=7. 65 29 Cu . Cr. Be (M=9)và Mg (M=24) B. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg.Ba2+. Tìm % về số nguyên tử Cu . Bài 19: Mg có 2 đồng vị X và Y. Số khối của X là 24.48 lit khí H2 ( đktc) và dung dịch A .Cu1+.d) Suy vị trí và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R. O có Z = 8. Na=23. S có Z = 16. Bài 11:Khi cho 4. A = 35. H=1) Bài 15:.88 lít CO2 (ĐKC).19.96 lít khí (ĐKC) và một dung dịch X.(Biết số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11. K+.37) Bài 17: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố A là 13. Đồng có 2 đồng vị là mỗi đồng vị . Cu . b) Viết các cấu hình electron của chúng.Se2 -. Br -.I. A = 35.29. A = 80. Tỉ lệ số nguyên tử X và Y là 3 : 2. Ca=40.Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và C% mỗi muối trong dung dịch sau phản ứng. k) Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng.5.96 lít khí (ĐKC) và một dung dịch X. j) Xác định kim loại đó.6g hỗn hợp A.Xác định vị trí và cho biết A. B trong hỗn hợp b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong d2 X. B trong hỗn hợp b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong d2 X.Ag. H=1) Bài 14:Hai nguyên tố A và B thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng HTTH có tổng số prôton trong hai hạt nhân nguyên tử là 16.P3-.B là những nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn .

Na . biết hiệu suất phản ứng là 100% c) Cho lượng khí Cl2 trên vào bình chứa khí H2 đưa ra ánh sáng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. CaO.36.B có số p và số n bằng nhau a)Tính số khối của A. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Bài 4:Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron: a) FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 b) As2S3 + KClO3 + H2O H3 AsO4 + H2SO4 + KCl c) KCrO2 + Br2 + KOH  K2CrO4 + KBr + H2O d) Al + HNO3 Al (NO3)3 + NH4NO3 + H2O e) K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O f) C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O . 9 8 O .B.A và các ion XA 3 và XA 2 − 4 2− Bài 7.CH4 . NaBr.Tổng số proton trong 2 ion XA 3 và XA 4 lần lượt là 40 và 48. P2O5 .S. chất Khử trong các phản ứng này : a) CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O b) KClO3  KCl + O2 c) Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 d) Fe2O3 + CO  Fe + CO e) Fe2O3 + CO  Fe3O4 + CO f) CaC2 + H2O  Ca(OH)2 + C2H2 Bài 3:Cho m gam KMnO4 tác dụng với HCl đặc thu được 3. viết Cte .H3PO4 .H. Al2O3 .Xác định các ngtố X. NH3 b) CaO .Trong hạt nhân A. hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực các liên kết trong phân tử các chất :Cl2 . NaCl. N(Z=7) -P có 2 e ngoài cùng . HNO3 . Cl2O7.AB 3 . Cl0  Cl+1 Cl+7 Cl+5 d) Mn+2  Mn+4  Mn+7  Mn+2  Mn0  Mn+2 Bài 2:Cho biết các phản ứng sau. 13 Al3+ . SO3 .Bài 1:Cho phân tử các chất : H2O . 1 Ar . SO2 . HClO. N2 .AB2 Chương IV: Phản ứng Hoá Học Bài 1:Viết phương trình biểu diễn sự biển đổi sau: a) S-2  S0  S+6  S+4  S+6  S0 b) N+5  N+2  N0  N-3  N+5 N+4 c) Cl.xác định chất OXH.Hoà tan khí thu được vào nước rồi cho tác dụng với hỗn hợp Fe và Mg thu được 15.B b)Viết cấu hình e và phân bố e trong ngtử vào obbitan 2− 2− Bài 8. Xác định dạng liên kết trong mỗi chất . 23 Na 1 K .N. 1 Cl . phản ứng nào là phản ứng OXH – K. 24 Mg2+ .Tổng số e trong ion AB 3 là 32.Cho biết tổng số e trong anion AB 3 là 42.0575 g hỗn hợp 2 muối ( hiệu suất 95%). BCl3 Bài 3:Biết rằng tính phi kim giảm : O. 7 8 7 N 1 2 1 1 2− 2− 2− Bài 6. H2SO4 . Tổng số proton trong phân tử AB2 là 22. Xác định A.p. Bcó 7e hoá trị -M (Z=12) . AlCl3 . H2CO3. NH3 Bài 4:Cho các cặp nguyên tử : -X có 13p . Y có nhiều hơn X 4 hạt e -A có 1e hoá trị . AlN .MgO.hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực các liên kết trong phân tử các chất : a) N2 . SO3.Cl. HClO4 . Q có 6 e ngoài cùng a) Viết Công thức của hợp chất tạo bởi từng cặp nguyên tố b) Xác định dạng liên kết và hoá trị từng nguyên tố trong các hợp chất trên Bài 5:Xác định số e.lit khí Cl2 (đkc) a) Viết phương trình của phản ứng OXH-K trên b) Tính m.n của các phân tử hoặc ion sau : 3 9 1 6 3 5 4 0 1 4 2 7 + 23. CTCT và xác định hoá trị các nguyên tố trong từng chất Bài 2:Dựa vào hiệu độ âm điện .

7 N D. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton B. Cùng số khối A B. Số electron của nguyên tử B. Số nơtron của chúng lần lượt là 8. 18 D. 10-10 kg C. 11 và 1. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử C. Hai nguyên tử đồng vị có: A.Cùng số proton D. 17 Cl B. C. Natri và Hiđro lần lượt là 17. 21 H CÂU 7: Cho số hiệu nguyên tử của Cacbon. Vậy: A. Phát biểu nào sau đây sai: A. Nguyên tử Hiđrô (kể cả đồng vị) là nguyên tử đơn giản nhất. A.g) FexOy + H2SO4  Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O II. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron C. nơtron và electron B. 8 O .Cùng số nơtron CÂU 12.Khối lượng của nguyên tử CÂU 4: Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu: A. 9 F 25 CÂU 8: Nhận định 2 kí hiệu 12 X và 25 Y .Cùng số electron C.Cả A. 8 O C.Cả B và C 1. 10 C.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện CÂU 3: Chọn định nghĩa đúng của điện tích hạt nhân nguyên tử Z A. một nơtron và một electron CÂU 11. B. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. 10-6 m B. Hãy xét xem kí hiệu nào 36 1 6 23 sau đây không đúng. X và Y là các nguyên tử của 2 chất đồng vị C. Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 loại hạt: proton. B.Hạt nhân của X và Y cùng có 25 hạt (proton và nơtron) E.Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron B. 10-6 kg B. 19. nó gồm có: A. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai: 1 2 1 4 1 6 18 1 A. 17. 1 H B.Số proton trong hạt nhân D.Cùng tính chất hóa học E. Câu trả lời nào đúng trong các câu trả lời sau: 11 A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 proton? B. 9. 8 O E.Một nơtron và một electron C. 1 6 1 7 1 9 CÂU 9. 8 O .. 7.Hai proton và một electron D.Số nơtron trong hạt nhân E. khối của K …………………………………. 10-8 mC. 9.Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử C. 10-20 kg D. Oxi. Nguyên tố Oxi có 3 đồng vị 8 O . Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm D.Cùng số nơtron CÂU 13. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I . Tổng số hạt nhân Nucleon (proton và nơtron) của chúng lần lượt là 16. A.Cùng chiếm các ô khác nhau trong bảng HTTH D. Số khối của chúng lần lượt là 16. 6 O C. 10-26 kg CÂU 6: Cho số hiệu nguyên tử của Clo. 18 B.Một proton. 10-10 m D. Các đồng vị có: A. 17. Nitơ và Flo lần lượt là 6. 10-20 m CÂU 5: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ: A. D đều sai CÂU 10. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron C. Một proton và một electron B.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton không mang điện và các hạt nơtron mang điện dương D. 11 Na D. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử B. Khối lượng nguyên tử của chúng lần lượt là 12. C đều đúng E. 14. Chỉ có trong hạt nhân nguyên tử Nitơ tỉ lệ giữa số proton và số nơtron mới là 1:1 . Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm CÂU 2: Chọn phát biểu đúng của cấu tạo hạt nhân nguyên tử. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa học B.X và Y cùng có 25 electron D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và tổng số hạt nơtron CÂU 14. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 nơtron? C.Cùng số hiệu nguyên tử Z C. Cả A.CHƯƠNG II CÂU 1: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? A. Cùng khối lượng B. 8.

3 thuộc phân nhóm chính nhóm VII D. B. Z = 16. Nguyên tố X hợp với H cho hợp chất XH4.Cả A. A = 39 D. Nguyên tử lượng tăng dần B.Phân lớp d có tối đa 10 electron E. Chu kì của các nguyên tố trên là A. C đều đúng E. nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất CÂU 15. 11 nơtron CÂU 20. B.Hai điều B. 4. số nơtron không định được E. Phát biểu nào sau đây sai: A. Số proton và số khối của nguyên tử X là: A. O và S B. Mỗi lớp n có n phân lớp và mỗi lớp n chứa tối đa 2n2 electron E. d. 3d C.1s2 2s2 2p6 3s1 CÂU 22.13 proton. 2p > 2s C. 13 nơtron C. Mức năng lượng E.H+ (Z=2) 1s1 C. 4: kim loại 2. A = 35 C.Cả A. FeO. Hai nguyên tố đó là: A. 29 C.4p E. 64.3 ở chu kì 3. Mọi electron đều liên kết với hạt nhân đều chặt chẽ như nhau C.3. K có điện tích hạt nhân Z = 19 thì K có 1 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp: A.Cả A. D đều sau CÂU 24.24 Cho 5 cấu hình electron của 5 nguyên tố lần lượt là: 1. 4 ở chu kì 1.Kết qủa khác . A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. 1s2 2s2 2p4 3. 12 nơtron D. 28 B. 1s < 2s B. Oxit cao nhất của nó chứa 53.Sự bão hòa của các lớp electron CÂU 16. C E.5: phi kim E. Dựa vào nguyên lí vững bền hãy xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai: A.5 ở chu kì 3.1.3p < 3d CÂU 18. 2. Hãy xét xem cấu hình electron nào là cấu hình electron của nguyên tố kim loại? phi kim A. 5 thuộc phân nhóm chính nhóm I B. Nguyên tử khối của A và công thức 2 oxit trên là: A.5: phi kim C. C. 3p D. 56.5 ở chu kì 1 C. Tổng số proton trong hạt nhân của 2 nguyên tử A và B bằng 32. p.3. Z = 17.24 proton B. 2.3% oxi về khối lượng.3. Điều nào sau đây sai: 1 A.1. Điều nào đúng trong các điều sau khi cho biết kí hiệu là 3p5 A.5: kim loại D. 32 CÂU 27 .11 proton.Phân lớp f có tối đa 14 electron CÂU 17. f chứa electron CÂU 19. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có A. Công thức electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1.3d < 4s E. Trong nhân của nguyên tử 1 H có 1 nơtron B.Số khối tăng dần D. Có 3 phân lớp p B.Phân lớp p có tối đa 6 electron D. C và Si CÂU 28 Trong nguyên tử X tổng số hạt bằng 52. A = 32 B. 27 D. 3: kim loại 4.12 proton. Cu2O. 1.Cả A.1. 1. 32. SO3 B. Mg và Ca C. 4s B.1. 2s2 2p6 3s2 3p5 4. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Phân nhóm của các nguyên tố trên là A. B.Tất cả đều sai CÂU 23.4: kim loại 2.Z = 15.Na+ (Z=11) 1s22s22p6 E. B đều đúng D. SO2.1s1 5. A = 31 CÂU 29: Nguyên tố A tạo được hai loại oxit.23. phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50%. Tìm công thức electron sai: A.11 proton.Điện tích hạt nhân tăng dần C. Fe2O3 D. Phân lớp p thuộc lớp thứ 3 C. Những electron ở gần hạt nhân nhất ở mức năng lượng thấp nhất D. N và Si D.D. Chỉ có trong nguyên tử Nitơ mới có 7 electron E. C đều sai CÂU 25. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào: A. 2 thuộc phân nhóm chính nhóm VI C. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s.Phân lớp p có nhiều nhất 5 electron D. H (Z=1) 1s1 B.3s < 4s D.1.Phân lớp s có tối đa 2 electron C. Chuyển động của electron trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định B. 2 ở chu kì 2 B. Khác Đề bài chung cho các câu 22. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2. CuO C. 60%. C CÂU 21.Hai điều A. 4. Z = 19. 3: phi kim 4.Ca (Z=20) 1s22s22p63s23p64s2 CÂU 26.Na (Z=11) 1s22s22p63s1 D. Số khối của X là: A.5: phi kim B.

hidroxi E.Be(OH)2 D.Hai ô kế tiếp nhau và cùng chu kì C.Chu kì 4. 15 C).H (Z=1) B. Xét xem axit nào mạnh nhất? A. Nguyeân töû khoái cuûa R laø :A). B.Độ âm điện tăng dần D. Ion X coù caáu hình e laø:1s22s22p63s23p6 coâng thöùc hôïp chaát vôùi hiñroâ vaø coâng thöùc oxit cao nhaát cuûa X laø: A). Chu kỳ 3. Chu kỳ 2. 12 B).Ba câu A. kết quả khác CÂU 31: Cho 0. Tất cả đều sai CÂU 33. AH3 vaø A2O5 D). M là: A. Bán kính nguyên tử tăng dần B.Độ âm điện giảm dần D. Chu kỳ 4. Y tạo được hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất là YO3. Cùng một ô B. Chu kỳ 4 D.336 lít hidro thoát ra (ở đktc).Hai điều B.. phân nhóm phụ nhóm IV CÂU 42. Số lớp electron C. Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn (đối với 20 nguyên tố đầu bảng) A. khi đi từ trái sang phải thì: A. C E. C đúng E. giữa các nguyên tử phi kim với nhau. phân nhóm phụ nhóm II E. Chọn phát biểu đúng nhất: .N (Z=7) D.C (Z=6) C. H2A vaø AO2 C). Nhân của X có nhiều điện tích dương hơn nhân của Y B. Chu kỳ 3 C.Tính phi kim giảm dần C. C đúng CÂU 38. D.Thành phần của các oxit..7%R veà khoái löôïng.Chu kì 2.Chu kì 2. 7 B.O (Z=8) E.6g một kim loại thuộc phân nhóm IIA.Na (Z=11) CÂU 40.. Oxit cao nhaát cuûa noù chöùa 46.. 28 2CÂU 34.. B. Xét xem bazơ nào mạnh nhất? A. Chu kì 3.Hai câu A. nhóm VI A B. Hai nguyên tử Clo đồng vị Cl 35 và Cl 37 có vị trí như thế nào trong bảng HTTH A. Trong cùng một chu kì của HTTH.Hai điều A. trong đó cặp electron dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử.Hai điều A. H2SiO3 B..Hai ô cùng nhóm và cách nhau bởi một ô khác CÂU 39. nhóm I A C.12 C. Số electron lớp ngoài cùng B.. tác dụng với nước thì có 0. Ca C. Ba D.15 D. Chu kỳ 2. Mg.H2GeO3 C ÂU 45:Cation R+ có cấu hình e kết thúc ở phân lớp 3p6.Hai điều A. Chọn nguyên tử có bán kính lớn nhất A. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y D.CÂU 30: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3 của bảng HTTH. C CÂU 37. Nguyên tử đó thuộc chu kỳ ?A. phân nhóm chính nhóm IV D.Hai ô cùng chu kì và cách nhau bởi một ô khác D. Trong cùng một phân nhóm chính của HTTH. electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc phân nhóm VIIA là 28. phân nhóm chính nhóm II C.17 E.B.HClO4 E. HA vaø A2O7 CÂU 35. Câu 2.. Nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2 Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của X A. H2A vaø AO3 B).H3PO4 C. phân nhóm chính nhóm II B. nhóm I A D. B E.67% về khối lượng. Chu kỳ 4.Mg(OH)2 C.Số electron trong nguyên tử CÂU 43... Mg . Cu E... C. Zn C. Chọn phát biểu đúng nhất: Liên kết cộng hoá trị là liên kết A.Chu kì 4..19 CÂU 41. được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.. 24 D). Nguyên tố ở chu kì 3 phân nhóm chính nhóm VII có Z bằng bao nhiêu? A. Bán kính nguyên tử giảm dần B.Kết quả khác CÂU 32: Tổng số hạt proton.Hóa trị cao nhất đối với oxi D. Vậy R thuộc: A.Tính kim loại tăng dần C. nơtron. khi đi từ trên xuống dưới thì: A. Nguyên tố Y tạo với kim loại M cho hợp chất có công thức MY2 trong đó M chiếm 46. Nguyên tử X dễ thu electron hơn nguyên tử Y thì: A. NaOH B. Kim loại đó là: A. được hình thành do sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử khác nhau.. Hôïp chaát khí vôùi hiñroâ cuûa moät nguyeân toá öùng vôùi coâng thöùc RH4. nhóm VI A CHƯƠNG III : LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1. C CÂU 36.Al(OH)3 CÂU 44. B. B.H2SO4 D. Bán kính nguyên tử của X lớn hơn bán kính nguyên tử của Y C.

Chỉ ra các giá trị lớn nhất của số liên kết cộng hóa trị có thể được tạo thành bởi một nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4? A. Các ion Na+. 1s2 2s2 2p63s2 Câu 12. cấu hình electron của ion Cl là: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 C.có đặc điểm chung là: A. B. KCl. HCl. H2O . Trong các phân tử trên. 1s 2s 2p D. B. HX A. Có cùng số proton. . Mg. XH4 C. HF.H2X B. được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa cation kim loại và anion gốc axit. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Câu 5. Cl2. 9. Có cùng notron. RbCl Câu 11. 1s2 2s2 2p63s23p64s24p6 D. được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Câu 6. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B. F2. B. Cho biết nguyên tử Na. N2. Câu 3. NaCl. 1s2 2s2 2p4 B. H2 . F2. 1s2 2s2 2p6 C. Anion X2. 3 C. 6 .có cấu hình electron giống R+ (có cấu hình electron 6 lớp vỏ ngoài cùng là 2p ) thì cấu hình electron của nguyên tử X là: A. XH3 D.Liên kết ion là liên kết A. H2S là liên kết cọng hóa trị có cực. Trong các hợp chất sau đây: A. LiCl và NaCl C. 1s2 2s2 2p2 B. liên kết trong phân tử nào mang nhiều tính chất ion nhất. Các phân tử nào sau đây đều có liên kết cộng hoá trị không phân cực: A. I2. Có cùng số electron. N2. NO2. Câu 7. NH3 D. Kết luận nào sau đây sai: A. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p D. CO2. F2. Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X sẽ có cấu hình electron nào sau đây? A. D. Cl2. Một nguyên tử X có tổng số electron lớp ngoài cùng là 7. C. Liên kết trong phân tử CaS và AlCl3 là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim. Liên kết trong phân tử Cl2 . C. Câu 10. H2. H2. 1s2 2s2 2p63s2 2 2 4 C. D. F. H2. 12. Công thức phân tử của hợp chất giữa nguyên tố này với hiđro là: A. H2. Cho các phân tử sau: LiCl. B. 1s2 2s2 2p63s23p6 2 2 6 2 6 2 6 C. D. Cho biết nguyên tử Clo có Z=17. H2O C. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 D. Mg2+. 4 D. N2. O2 . 2 B. Câu 8. C. H2S Hợp chất nào là hợp chất ion? Câu 4. N2 là liên kết cọng hóa trị không cực. Không có đặc điểm gì chung. KCl D. RbCl. KBr B. Liên kết trong phân tử BaF2 và CsCl là liên kết ion. HI. 1s2 2s2 2p63s23p64s2 B. Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p63s23p64s2 Chọn các cấu hình electron ứng với ion tạo ra từ nguyên tử X: A. Liên kết trong phân tử NH3 . D. CsCl. CsCl B. 1s2 2s2 2p5 Câu 9. được hình thành do nguyên tử phi kim nhận electron từ nguyên tử kim loại. A. 1s2 2s2 2p63s2 Câu 13. giữa nguyên tử kim loại với nguyên tử phi kim. Cl2. Cl2. F lần lượt có số hiệu nguyên tử là 11.

BaCl2 . C. Cho các phân tử sau: Cl2O. NH3. nhóm IIA. b. Mg2+. c/ CH4 . Ne(Z=10). c. b/ KF . ion. LiF Câu 16. Liên kết cộng hóa trị B. NaCl. ZnSO4 . LiF . CaO.Anion X có tổng số các hạt bằng 53. d. 2 Câu 28Tổng số e trong ion AB 3 là 32. nhóm VIIIA. O(Z=8). nước đá . Ne có cùng: a. b. Câu 24 Cho A(Z=11). CuCl2 . 1s22s22p63s23p5. NO . 31. d. NCl3 và HCl D. A2B với liên kết cộng hóa trị. d/ LiF Câu 19. c. số hạt mang điện chiếm 66. AB với liên kết ion. chu kỳ 2. số nơtron. b. CaO. Các hợp chất có liên kết ion là: a. NiCl . c. KBr . Liên kết ion. +1. CH4 .Trong phản ứng này . nguyên tử sắt : − . HCl. d. d. Liên kết của nguyên tố R với nguyên tố hiđrô thuộc loại liên kết nào sau đây: A. nhóm IIA. d. NaCl. nhóm VIIIA. NO. c. D. CaO. c. Cấu hính e của X là: a. d. 29. 2+ 2 2 6 Câu 23 Ion X có cấu hình e: 1s 2s 2p . ZnO . d. H2S. Cho tinh thể các chất sau : Lưu huỳnh . số proton. d. H2O. cộng hóa trị. Mg(Z=12). A2B với liên kết ion. Câu 21 Cho các hợp chất: HCl. chu kỳ 2. chu kỳ 3. CO2 .04%. Trong các phân tử trên. phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất là: A. Dãy nào trong dãy hợp chất dưới đây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần. CaO B. Các ion và nguyên tử F-.Trong các hợp chất sau : NaCl . Phản ứng oxy hoá -khử là phản ứng không có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố. do lực hút tĩnh điện giữa các phần tử mang điện trái dấu. MnCl2 D. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. +5. B. HCl và KCl Câu 17. NH3. +3. Câu 2 : Cho phản ứng : 3 Fe + 2O2 → Fe3O4 . AB với liên kết cộng hóa trị. FeCl2 . Cho các chất sau: MgCl2 . 2. d. Liên kết cho nhận C. SiO2 . Cl2O Câu 18. số khối. D. vị trí của X trong bảng tuần hoàn là: a. Tổng số proton trong phân tử AB2 là 22. H2S B. NaCl . NaCl. phối trí. A. Câu 15. NH3 D. c. b. phối trí. MgCl và Na2O B. c. do sự góp chung electron. − Câu 25 Cho N(Z=7). Số electron có trong ion NO 3 là: a. phân tử AB2 có liên kết: a. b. NCl3 . do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. NH3. Hợp chất nào sau có liên kết cộng hóa trị A. Liên kết hidro. Na2O . KCl.Câu 14. cộng hóa trị. NH3 C. Câu 22 Cho F(Z=9). số electron. c. B(Z=17). giữa các nguyên tử. 1s22s22p6. chu kỳ 3. b. Công thức hợp chất và liên kết hóa học được hình thành trong hợp chất giữa A và B là:a. 30.than chì . KF . H2O. Hợp chất nào có liên kết cộng hoá trị a/ NaCl . CHƯƠNG IV : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Câu 1 : Chọn phát biểu đúng : A. muối ăn Tinh thể Ion là tinh thể a/ Lưu huỳnh b/ than chì c/ nước đá d/ muối ăn Câu 20 Liên kết ion là liên kết hóa học được tạo thành: a. Na2O C. Trong phản ứng thế số oxy hoá của các nguyên tố luôn thay đổi. Trong phản ứng hoá hợp số oxy hoá của các nguyên tố không thay đổi . -1. b. NH3. b. Trong phản ứng phân huỷ số oxy hoá của các nguyên tố luôn luôn thay đổi . b. NaBr . HCl. 1s22s22p63s23p4. Câu 26 Số oxy hóa của Clo trong hợp chất KClO3 là: a. NCl3 . Câu 27. c. 1s22s22p63s23p6. Na2O và NCl3 C. CrCl2 . H2O.

Có số oxy hoá giảm sau phản ứng. 1. Vừa bị khử .30 lit D. nhường 1e C.15M cần bao nhiêu gam sắt? A. vừa bị oxy hoá C.40 lit B. B. Có khả năng nhận electron B. Có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố trong phản ứng . +7 D. NH4Cl B. Câu 8 : Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hoá khử là : A. 0.67 B. Na2SO4 + BaCl2→BaSO4 + NaCl . Cu(OH)2 → CuO + H2O C. 1. Có khả năng nhận proton C. A. 1 . 2 Câu 5: Cho các phản ứng sau .HClO3 . -1 . +3 . -1. 3. 2 . 2 . Phản ứng tự oxy hoá khử. +3 .57 Câu 19 : Thể tích dung dịch HNO3 0. Trao đổi B. +7 .0 Câu 18 : Để khử hoàn toàn lượng bạc có trong 850ml dung dịch bạcnitrat 0. A. 4 .56 lit D. Câu 4 : Cho phản ứng : MnO2 + HCl→ MnCl2 + Cl2 +H2O. Tạo ra chất khí . 184. 1 . HClO4 là : A. +1 . CuO +H2 → Cu + H2O Câu 6 :Số oxy hóa của clo trong dãy các hợp chất sau : HCl . C. Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là : A. Kết quả khác . +5 . Kết hợp C.+5 .7 B. CaCO3 + HCl→ CaCl2+ CO2 + H2O C. A. Trong phản ứng này . Đúng B.75 D. 3. Nhận 1 e D. Chất khử B. +1 .52 C. Phản ứng trao đổi C.A . 2 D. Câu 3 : Cho phản ứng : Cl2 + NaOH→ NaCl + NaClO + H2O. Fe + Cl2→ FeCl3 D. NO2 D.183. Na + Cl2→ NaCl D. Câu 12 : Cho phản ứng : KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +H2O Vai trò của HCl trong phản ứng là: A. C. Câu 15 : Cho phản ứng : Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu Trong phản ứng này 1 ion Cu2+ đã : A. 3. Không là chất khử .43 lit . 3.không bị oxy hoá .173. không là chất oxy hoá. +3 .NaNO2 C. cụ thể là :……. 0. Bị khử B. HNO3 Câu 17 : Cho phản ứng : 2KClO3→ KCl + 3O2 lượng kaliclorat cần để điều chế 72g oxy là: A. Nhận 2 e B. HClO2 .+1 .Vừa là chất khử .57 C. HClO . Phân huỷ Câu 14 : Chất khử là chất : A.0. +3 . +7 . 0. D. Câu 13 : Thả dây đồng vào dung dịch AgNO3 . phản ứng nào là phản ứng oxy hoá -khử A. Chất tạo môi trường D. 1 . Chất oxy hoá C. 1 . 1 . Có số oxy hoá tăng sau phản ứng D.64 D. Phản ứng oxy hoá khử D. -1 . P2O5 + H2O→ H3PO4 B. Tạo ra chất kết tủa B.+7 B. Đúng B.. 1. ở đây xảy ra phản ứng : A. Chất oxy hoá B. phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hoá khử: A. Chất khử C. KClO3 → KCl + O2 B. Câu 9 : Sự oxy hoá một nguyên tố là sự mất electron của nguyên tố đó . nhường 2e C âu 16 : Trong hợp chất nào sau đây nguyên tố nitơ không thể hiện tính khử ? A. +1 . sai Câu 10 : Phản ứng oxy hoá -khử là phản ứng hoá học trong đó có sự nhường và nhận proton . Thế D. 1 . 155. bị oxy hoá c. 1 .1 . sai Câu 11: Cho các phản ứng sau . 4 . 4 . + 5 . Phản ứng trung hoà B.8 g Cu theo phản ứng : Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO +H2O. +5 . Câu 7 : Phản ứng : Cl2 + H2O→ HCl + HClO . vừa là chất oxy hoá D.-1 C. thuộc loại : A. Không bị khử . Có sự thay đổi màu sắc của các chất . clo đóng vai trò : A. 2 . 4 .5 M cần thiết để hoà tan vừa hết 4.

Fe D.4 Câu 25: Phương trình biễu diễn sự tạo thành ion nào sau đây là sai: C). NH4+ .Câu 20 : Cần bao nhiêu lit O2(đktc) phản ứng vừa đủ với 1mol NH3 để tạo thành 2 sản phẩm khử là NO và H2O ? A.18. -1 D). -2y/x . -1 .06 g kim loại chưa rõ hoá trị vào dung dịch HNO3 thu được 1.20 D).2e D). +2 . vừa là chất tạo môi trường Câu 23:Trong số các phản ứng sau. Chất khử C. 2. Cl + 1e --> Cl3 9 Câu 26: Số p. hoá nâu trong không khí .18 Câu 27: Số OXH của N trong các phân tử và Ion:NxOy . 18.904 lit khí NO (đ ktc)không màu . 112 lit Câu21 :Hoà tan 3. -3. Ca--> Ca2+ + 2e B). Trong phản ứng này vai trò của SO2 là: A. -3. NH2OH . 20. 28lit C. -2 .18. +3 . -3. Vừa là chất oxi hoá. -3 . 3H2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 + 6 H2O C. -1 C). 4. vừa là chất tạo môi trường D. -2 . 20.56lit D. NO2. N2H5+ . 19. H2SO4 + Fe FeSO4 + H2 B. phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá . +2x/y . 2. Chất oxi hoá B..3 B). H2SO4 + Fe3O4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D. +1 B). lần lượt là: A). Na--> Na+ + 1e A).3. 1. Kim loại đã dùng là : A. Vừa là chất khử.20 B). Mg Câu 22:Xét phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O HCl + H2SO4 . Mg--> Mg2+ .19 C). +2x/y .4 lit B. +3 . +3 . +2y/x.5 C).Cu C. 22. -3.4 D).khử ? A.n của ion 19 K+ lần lượt là: A).19. H2SO4 + FeO Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Câu 24: Trong các phản ứng sau: 1)CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca(HCO3)2 2)2SO2+O2 --> 2SO3 3)4KClO3--> 3KClO4 + KCl 4)AgNO3 + NaCl--> NaNO3 + AgCl 5)8Al+3Fe3O4 --> 4Al2O3 + 9Fe phản ứng nào không phải là phản ứng OXH khử A). Zn B.e. +2 .19.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->