P. 1
Giao an Sinh 10 Tron Bo

Giao an Sinh 10 Tron Bo

|Views: 856|Likes:
Được xuất bản bởiKyo Vũ

More info:

Published by: Kyo Vũ on Dec 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
 • Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT
 • Tiết 3 - Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC
 • Tiết 5: PRÔTEIN
 • Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC
 • Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ
 • Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
 • Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT
 • Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT)
 • Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
 • Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH
 • Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
 • Tiết 15: THỰC HÀNH- MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM
 • Tiết 16: HÔ HẤP NỘI BÀO
 • Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
 • Tiết 21: GIẢM PHÂN
 • Tiết 22: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH
 • Tiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
 • Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT
 • Tiết 25: THỰC HÀNH- LÊN MEN ÊTILIC VÀ LĂCTIC
 • Tiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản)
 • Tiết 28: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 29: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ
 • Tiết 32: VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN
 • Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản

)
Phần I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Ngày soạn: 01.09.2008 Ngày dạy: 04.09.2008 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS giải thích được tổ chức và nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống. 2. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. 3. Giáo dục cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới. II. Chuẩn bị: Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan, hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống. V. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. æn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Các cấp tổ chức sống: (?) Sinh vật khác vật vô sinh ở những điểm nào ? HS (?) Học thuyết tế bào cho biết những điều gì ? HS: SV có những biểu hiện sống như: TĐC, sinh trưởng,... ? Hãy quan sát hình vẽ sgk và nhận xét c¸ch thøc tæ chøc cña thÕ giíi sèng? HS: quan h×nh vÏ th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung Hoạt động 2: Đặc điểm các cấp tổ chức sống: (?) Hãy cho biết các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ? HS: (?) Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật ? HS: (?) Nguyên tắc thứ bậc là gì ? HS: (?) Thế nào là đặc điểm nổi trội ? Cho ví dụ ? Nội dung I. Các cấp tổ chức của thế sống: - Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ. - Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào. - Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống: 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: - Nguyên tắc thứ bậc: là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. - Đặc điểm nổi bậc là đặc điểm của một cấp tổ chức nào đó được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu tạo nên chúng. Đặc diểm này không thể có được ở cấp tổ chức nhỏ hơn. - Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: TĐC và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng
1

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
HS: (?) Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì ? HS: (?) Hệ thống mở là gì ? Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ? HS: (?) Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ? (?) Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ? (?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác? HS: (?) Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn? HS: th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường. 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh: Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển. 3. Thế giới sống liên tục phát triển: Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên AND từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc. Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường và tạo nên một thế giới sống đa dạng và phong phú -> Sinh vật không ngừng tiến hoá.

-

-

-

-

4. Củng cố: Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ? A. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử - bào quan. B. Phân tử hữu cơ - phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. C. Phân tử vô cơ - phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x D. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan. Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ? A. Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển. B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển. Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ? A. Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường. B. Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh. C. Là hệ thống duy nhất trên hành tinh. D. Cả a và b. x 5. H ướng dẫn về nhà: - Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước bài mới sách giáo khoa . VI. Rót kinh nghiÖm:

2

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)

Tiết 2:

Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Ngày soạn: 06.09.2008 Ngày dạy: 08.06.2008

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được giới và hệ thống phân loại giới, nêu được đặc điểm chính của
mỗi giới . 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích so sánh và khái quát kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS về ý nghĩa của sự phân chia giới sinh vật. II. Chuẩn bị Sơ đồ sách giáo khoa III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề và giải quết vấn đề + hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Hệ thống phân loại và đặc điểm của các giới sinh vật. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế giới sống được tổ chức như thế nào ? Nêu các cấp độ tổ chức cơ bản ? (?) Đặc điểm nổi trội và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể như thế nào ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Hoạt động 1: Khái niệm về giới sinh I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới: vật: Khái niệm giới: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Ngành Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại - Lớp - Bộ - Họ - Chi - loài. lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những (?) Giới là gì ? Cho ví dụ ? đặc điểm nhất định. HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành 5 giới: (?) Sinh giới được chia thành mấy - Giới khởi sinh. giới ?là những giới nào ? - Giới nguyên sinh. HS - Giới nấm. - Giới thực vật. - Giới động vật. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm II.Đặc điểm chính của mỗi giới: chính các giới: 1. Giới khởi sinh(Monera): (?) Giới khởi sinh có đặc điểm gì ? a.Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 1Có những kiểu dinh dưỡng nào ? 5micrômet. Sống hoại sinh, kí sinh một số có khả HS: năng tự tổng hợp chất hữu cơ. b.Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 00C-1000C, độ (?) Giới nguyên sinh gồm có những muối 25%). sinh vật nào ? Đặc điểm của giới này 2. Giới nguyên sinh: là gì ?
3

Hướng dẫn về nhà: .3 ở sgk. Cả a. Nhiều khi động vật còn gây hại cho con người và vật nuôi. B. Đặc điểm: SV nhân thật. có khả năng di chuyển. b. Giới nấm(Fungi): a. x 5. sống cố định và cảm ứng chậm. b. Đại diện: ruột khoang. có loài có diệp lục. hoại sinh. a. giun tròn. cộng sinh. ĐV cung cấp thức ăn. 5. thành tế bào chứa kitin. Chúng sống trong những môi trường gần giống nhau. tự dưỡng. tự dưỡng. hạt kín. Giới động vật(Animalia) a. Cấp đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. cơ thể đơn bào hoặc đa bào. Đại diện: nấm men. GV: nhận xét và bổ sung hoàn thiện kiến thức. lông. trùng biến hình). địa y. hạt trần. D.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. D. là sinh vật nhân thực. tự dưỡng. Sống dị dưỡng kí sinh. C. hoặc tự dưỡng. khả năng phản ứng nhanh. quyết trần. sống cố định và cảm ứng chậm. ĐV nguyên sinh(Trùng đé giày. nấm sợi. cơ thể đa bào. duy trì sự cân bằng sinh thái. chân khớp. cơ thể đơn bào hoặc đa bào. Cấu trúc dạng sợi. tự dưỡng. có khả năng di chuyển. có khả năng cảm ứng chậm. là sinh vật nhân thực. nguồn nguyên liệu. Sống dị dưỡng(Hoại sinh). giun đốt. là sinh vật nhân thực. Đặc điểm: SV nhân thật.Đặc điểm: Có nhân thật. là sinh vật nhân thực. 3. x D. 4. nấm nhầy. Đặc điểm: SV nhân thật. Thành tế bào có xenlulôzơ. C. Đại diện: rêu. Thành tế bào có xenlulôzơ. Câu 3: Vai trò của ĐV trong tự nhiên và trong đời sống con người ? A. nấm sợi… (?) Đặc điểm nổi bậc của giới thực vật là gì ? HS: Có khả năng quang hợp. Sống dị dưỡng. Thành tế bào không có xenlulôzơ. dược phẩm quý. thân mềm. ĐV tham gia vào các khâu của mạng lưới dinh dưỡng. giun ẹp.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: (?) Giới nấm có đặc điểm gì ? HS: (?) Giới nấm có những đại diện nào ? HS: nấm men. 4. b. (?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật? (?) ĐV có vai trò như thế nào đối với sinh giới ? HS: tìm hiểu thông tin trong sgk + thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. Chúng đều có cấu tạo tế bào. C. 4 . B. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của giới thực vật ? A. ĐV có xương sống. không có lục lạp. x B. b và c. b. Giới thực vật(Plantae): a.Đại diện: tảo. . Có khả năng quang hợp. Thành tế bào không có xenlulôzơ. sống cố định. cơ thể đa bào. Chúng đều có chung một tổ tiên. Củng cố: Câu 1: Đặc điểm chung của các loài sinh vật là gì ? A.Làm bài tập 1. roi.

Các nguyên tố hoá học: .Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống.Mục tiêu: 1. O. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Hoạt động 1 (?) Tại sao các tế bào khác nhau lại được cấu tạo chung từ một số nguyên tố nhất định ? HS: Quan sat bảng sgk trả lời. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. H. O. N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tấ bào? HS: I. hình thành nên sự sống 5 . Trọng tâm bài giảng: . III. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. N chiếm 95% khối lượng cơ thể sống.Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Ngày soạn:08. . Rút kinh nghiệm.Các nguyên tố chính cấu tạo nên tến bào. Chuẩn bị: Tranh cấu trúc của phân tử nước. Ổn định lớp: 2. Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước.Quan sát tranh hình phát hiện kiến thức . .Các nguyên tố C. PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết 3 . 2. . Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm của các giới sinh vật ? Đại diện của các giới khởi sinh.2008 Ngày dạy: 12. Thái độ: cho HS ý nghĩa của các nguyên tố hoá học trong tế bào và vai trò của nước. IV.Các nguyên tố hoá học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hoá. 3.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) . Tại sao 4 nguyên tố C.06. II. nguyến inh và giới nấm ? (?) So sánh đặc điểm của giới thực vật và giới động vật ? 3.09. H. Kĩ năng: . VI.Cấu trúc hoá học và vai trò của nước.Tư duy phân tích so sánh tổng hợp. . Nêu được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng.2008 I.Đọc trước bài mới sgk. Kiến thức: HS nắm được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào.C là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ.

Hoạt động 2 II.Vai trò: Tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào. Đặc tính: các tế bào sống vào ngăn đá của tủ lạnh . Nước và vai trò của nước trong tế bào: (?) Nước có cấu trúc như thế nào ? 1. .Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết.Vai trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtein. vững khả năng tái tạo không có.Phân tử nước này hút phân tử nước kia. (?) Hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa b. K… . Mo. 4. Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước: HS: Nghiên cứu thông tin sgk -> trả lời. tế bào và cơ thể ? 1. Nguyên tố vi lượng( Fe. . và dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thế giới sống. ? . Bo.Là những nguyên tố có lượng chứa rất nhỏ trong khối lượng khô của tế bào. Củng cố: Câu 1: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ là : 6 .Là thành phần cấu tạo nên tế bào. axit nuclêic là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào. HS: Tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất để Vậy nước có vai trò như thế nào đối với duy trì sự sống. (?) Vai trò của các nguyên tố đa lượng ? HS: (?) Những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ? Vai trò của các nguyên tố vi lượng là gì ? HS: là những nguyên tố có lượng chứa ít… Thiếu muối iốt -> bướu cổ.Phân tử nước có hai đù tích điện trái dấu do đôi HS: điện trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi. (?) Nếu trong vài ngày cơ thể không . Thiếu Cu -> cây vàng lá. đặc tính gì ? . Vai trò của nước đối với tế bào: . 2. Các nguyên tố đa lượng: C. Cu.Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác. O.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Vì sao Cacbon là nguyên tố hoá học quan trọng ? HS: GV: Sự sống không phải được hình thành bằng cách tổ hợp ngẫu nhiên của các nguyên tố với tỉ lệ giống nhau như trong tự nhiên… Các nguyên tố hoá học trong cơ thể chiếm tỉ lệ khác nhau nên các nhà khoa học chia thành 2 nhóm đa lượng và vi lượng. Cấu trúc: . (?) Thế nào là nguyên tố đa lượng ? HS.Là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể. I…) . 2.Là môi trường của các phản ứng sinh hóa. N. H.1 nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô (?) Cấu trúc của nước giúp cho nước có bằng liên kết cộng hoá trị. lipit. S. a.Phân tử nước có tính phân cực. được uống nước thế như thế nào ? . Nước đá các liên kết hiđrô luôn bền .

2. Làm ổn định nhiệt của cơ thể. tạo môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra. Fe. nhưng nếu thiếu nó sẽ gây bệnh gì ? A. Nêu được chức năng của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. Chuẩn bị: Cách sắp xếp phân tử glucôzơ trong thành tế bào thực vật.2008 . VI. Hồng cầu lưỡi liềm. Câu 3: Nước có đặc tính phân cực cao nên có vai trò gì ? A. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan + Hoạt động nhóm 7 I. Bướu cổ B. . Kĩ năng: HS so sánh được vai trò của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. II. D. O.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) C.2008 Ngày dạy: 18. K. Làm cho tế bào chất dẫn điện tốt.Rút kinh nghiệm: A. 3. Hướng dẫn về nhà: . Câu 4: Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ. lá cây cụp lại là do: A. Đao (Down) B. Tế bào lá cây hút no nước nhanh. Tế bào cuống lá thoát hơi nước nhanh. Ngày soạn: 15. Làm giảm nhiệt độ cơ thể. III.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. C. Ung thư máu D.09. Giáo dục cho HS cơ sở khoa học của các chất cấu tạo nên cơ thể sinh vật. C.09. D. x D. Tế bào lá cây thoát hơi nước nhanh.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Làm dung môi hoà tan nhiều chất. x B. Câu 2: Iốt trong cơ thể người chỉ cần một lượng cực nhỏ. TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Mục tiêu: 1. C. B. 5. B. Tế bào cuống lá hút no nước nhanh. Kiến thức: HS nắm được tên các loại đường có trong cơ thể sinh vật.

Nhiều phân tử xenlulôzơ liên kết tạo thành vi sợi. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước. Đường đôi (Đisaccarit) loại đường nào ? VD: Đường mía(Saccarôzơ). . VD: Xenlulôzơ. (?) Lipit có đặc điểm gì khác với . (?) Nước có vai trò như thế nào đối với tế bào ? 3. dưa chứa b. Glicôgen. Đặc điểm chung: Hoạt động 3 . Đường đa(Polisaccarit) chuyển từ nơi này đến nơi khác.7 nguyên tử C. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Hoạt động 1 (?) Hãy kể tên một số loại đường I. Lipit: HS thảo luận nhóm và trả lời.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Trọng tâm bài giảng: Các loại đường và lipit. dường trong quả. Các vi sợi liên kết với nhau tạo nên thành tế bào thực vật. gì ? VD: Kitin cấu tạo nên bộ xương ngoài của côn trùng. cam. chức năng của chúng. ổn định lớp: 2. nhau. . V.Xenlulôzơ các phân tử liên kết bằng mối liên kết glicôzit. Đường đơn(Mônôsaccarit) (?) Độ ngọt của các loại đường này VD: Glucôzơ. HS: Tham gia cấu tạo nên các bộ phận của tế bào … (?) Vì sao khi đói lả người ta thường cho uống nước đường thay vì cho ăn các thức ăn khác? II. HS: Có 3 .Galactôzơ như thế nào ? (Đường sữa). Cấu tạo và chức năng của lipit: 8 IV.Có tính kị khí. cabohiđrat ? 2. Chức năng: -Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể. Kitin… Lactôzơ là loại đường sữa mà mẹ .Có rất nhiều phân tử đường đơn liên kết với dành cho con. Lactôzơ. dạng mạch thẳng và mạch vòng.Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Hoạt động 2 -Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ (?) Chức năng của Cabohiđrat là thể. HS: Mantôzơ… GV: Đường đôi còn gọi là đường Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng mối vận chuyển vì nhiều loại trong số liên kết glicôzit. . mạch nha.Thành phần hoá gọc đa dạng. (?) Các loại quả mít.Cacbohiđrat(Đường): mà em biết ? 1. a. 1. Fuctôzơ(đường trong quả). tinh bột. chúng được cơ thể sinh vật dùng để c. Cấu trúc hoá học: HS: Đường mía. 2.

C. . axit amin. pôlisaccarit. mỡ.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Cấu tạo Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 3 axit béo(16 -18nguyên tử C). cacbohiđrat. prôtein. 5. Cacbohiđrat. tinh bột. x Câu 3: Loại lipit nào có vai trò chính dự trữ năng lượng ? A. Chứa các nguyên tử kết vòng. D. Cacbohiđrat. VI. đường đa. 1 số loài cá. Đường đa. Stêrôit. Câu 4: Vào mùa lạnh hanh. dầu. axit nuclêic. D. Dầu. axit nuclêic. Sáp giúp da thoát hơi nước nhanh. Củng cố: Câu 1: Bốn đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào của cơ thể là: A. prôtein. đường đôi. axit amin. Sáp giúp dự trữ năng lượng. phôtpholipit. prôtein. Hướng dẫn về nhà: . prôtein. Cấu tạo nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn. Cacbohiđrat.Đọc trước nội dung bài mới. HS nghiên cứu sgk (?) GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập theo nội dung sau GV gọi HS nhận xét bổ sung Mỡ Phôtpholipi t Stêrôit Sắc tố Vitamin Tạo nên các loại màng tế bào. Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat. D. x C. lipit. Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ. . Hợp chất hữu cơ nào là chung cho các hợp chất hữu cơ còn lại ? A. Câu 2: Trong các chất hữu cơ sau: Đường đơn. D.Axit béo không no: có trong TV. Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể 4. B. mỡ.Axit béo no: có trong mỡ ĐV. x B. axit amin. Stêrôit. Phôtpholipit. Sáp bổ sung nhiều vitamin cho da. người ta thường bôi kem (sáp) chống nứt da vì: A. Đường đôi. Lipit. mỡ. Tinh bột. Sắc tố Carôtenoit Chức năng Dự trữ năng lượng cho tế bào. axit amin. x B. . C. khô.Học bài dựa vào nội dung câu hỏi sgk. Rút kinh nghiệm: 9 . dầu. C. B. Lipit. Sáp chống thoát hơi nước qua da.

Cấu trúc Đặc điểm trả lời theo nội dung phiếu học tập 10 I.Prôtein là đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa dạng lại khác nhau ? nhất theo nguyên tắc đa phân.Cấu trúc của prôtein: 1. II.Prôtein đa dạng và đặc thù do số lượng thành phần HS quan sát sơ đồ -> Thảo luận và và trật tự sắp xếp các axit amin. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.2008 . Đặc điểm chung: (?) Tại sao các loại thịt bò. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Hoạt động nhóm IV. axit amin). 3. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của prôtein. Ngày soạn: 20. Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc các bậc của prôtein.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 5: PRÔTEIN Mục tiêu: 1. gà.2008 Ngày dạy: 22.Đơn phân của prôtein là axit amin(có khoảng 20 loại xét. Giáo dục: cho HS ý nghĩa các quá trình biến đổi cấu trúc của prôtein trong tế bào. III. ổn định lớp: 2. hình để phát hiện kiến thức. GV treo sơ đồ và HS quan sát nhận . Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh. 2. lợn . prôtein chiếm khoảng 50% khối lượng khô trong các loại tế bào.09. (?) Prôtein có đặc điểm gì ? . Kiến thức: HS phân biệt được các mức độ cấu trúc của prôtein và chức năng của các loại prôtein. Hoạt động 1 I. V. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Prôtein là đại phân tử hữu cơ có vai Bài 5: PRÔTIEN trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống.09. Kiểm tra bài cũ: (?) Cấu trúc và chức năng của các loại Cacbohiđrat ? (?) Trình bày cấu trúc và chứ năng của các laọi Lipit ? 3.

VD: kháng thể. mêtiônin.Prôtein xúc tác cho các phản ứng sinh hoá (Các loại enzim). Củng cố: Câu 1: Đơn phân của prôtein là gì ? A. II. (?) Tại sao một số sinh vật sống ở suối nước nóng 1000C mà prôtein không bị biến tính ? HS: Prôtein có cấu trúc đặc biệt chịu nhiệt độ cao. .Prôtein dự trữ: dự trữ các axit amin. C. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein: . lơxin. valin. gốc R(gốc cacbuahiđrô). Hoạt động 2 (?) Prôtein có những chức năng gì? Cho ví dụ ? HS: (?) Tại sao chúng ta lại cần ăn prôtein từ các nguồn thực phẩm khác nhau ? HS: Các axit amin không thể thay thế Triptôphan. các nhóm khác nhận xét. x 11 . phenyl alanin. B. Câu 2: Công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào sau đây ? A. Đường đơn. làm cho prôtein mất chức năng.Prôtein cấu trúc: cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Axit amin.Prôtein bảo vệ: bảo vệ cơ thể chống bệnh tật. Gốc R(gốc cacbuahiđrô). gốc R(gốc cacbuahiđrô).Prôtein thụ thể: Thu nhận thông tin và trả lời thông tin. D. 2. Glucôzơ.COOH). Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hoặc gấp nếp nhiều liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau. Nhóm amin(-NH2). GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức đúng. Prôtein có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau phối hợp với nhau tạo phức hợp lớn hơn. .COOH). Nhóm amin(-NH2). nhóm cacboxyl(. nhóm cacboxyl(. x B. VD: Côlagen tham gia cấu tạo nên các mô liên kết da. Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên câu trúc không gian 3 chiều. trong các hạt cây… . bổ sung Bậc 1 Bậc 2 Axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết peptit tạo nên chuỗi pôlipeptit có dạng mạch thẳng. Nhóm axit phôtphoric (H3PO4). C.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Đại diện nhóm trả lời. 4. nhóm axit phôtphoric (H3PO4).Hiện tượng biến tính: là hiện tượng prôtein bị biến đổi cấu trúc không gian. Nuclêiôtit. lizin. độ pH… làm phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtin. izôlơxin. Bậc 3 Bậc 4 (?) Thế nào là hiện tượng biến tính? Nguyên nhân gây nên hiện tượng này ? HS: (?) Yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ? HS Quan sát.Yếu tố môi trường: Nhiệt độ cao. . VD: Prôtein trong sữa. thảo luận -> trả lời. thrêônin. Cấu trúc bậc 3 phụ thuộc vào tính chất của nhóm R trong mạch pôlipêptit. . Chức năng của prôtein: .

II. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm và cấu trúc bậc của prôtein ? (?) Prôtein có những chức năng gì ? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ? 3. Cấu trúc hoá học của ADN và ARN: Axit ribônulêic (ARN) ADN ARN GV giới thiệu mô hình cấu trúc hoá . Axit nuclêic Hoạt động 1 I. Rút kinh nghiệm: Tiết 6 . . ổn định lớp: 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) D.Cấu tạo theo nguyên tắc nguyên tắc đa phân.Cấu tạo của một ribônuclêôtit: -> Đường ribôzơ (C5H10O5) -> Nhóm phôtphat(H3PO4) -> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A. 2. X) . Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.Đọc trước bài mới sgk. Hướng dẫn về nhà: . III.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. cấu trúc và chức năng của ADN và ARN. gồm đa phân. Số lượng các a. nhóm cacboxyl(. Sự đa dạng của gốc R. U. .Bài 6: AXIT NUCLÊIC Ngày soạn: Ngày dạy: I.COOH). B. Axit đêôxiribônuclêic(ADN) và Axit Axit nuclêic có 2 loại: ribônuclêic(ARN) : Axit Đêôxiribônuclêic(ADN) 1. D.ADN được cấu tạo theo . Sự sắp xếp của 20 loại axit amin khác nhau. Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc không gian của ADN. 3. Câu 3: Tính đa dạng của prôtein được quy bởi yếu tố nào ? A. Giáo dục: cho HS ý nghĩa về cơ sở di truyền của các tế bào và sự di truyển của cơ thể sinh vật. Đơn phân là các học của ADN và ARN HS quan sát và so sánh cấu trúc của ADN và ARN ? (?) Đặc điểm nào sau đây chung cho cả ADN và ARN ? A. Mục tiêu: 1.Cấu tạo của một nuclêôtit: -> Đường pentôzơ(C5H10O4) -> Nhóm phôtphat(H3PO4) -> Một trong 4 loại bazơ 12 ribônuclêôtit . IV. nhóm axit phôtphoric (H3PO4). Số lượng. Cấu tạo theo nguyên tắc đa nhiều đơn phân là nuclêôtit. trật tự sắp xếp các axit amin khác nhau và các bậc cấu trúc không gian khác nhau trong phân tử prôtein. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bài 6. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của ADN và ARN V.a khác nhau trong phân tử prôtein. x 5. Nhóm amin(-NH2). thành phần. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. C. G. VII. Kĩ năng: So sánh được cấu trúc và chức năng của ADN và ARN. Kiến thức: HS nắm được thành phần hoá học.

HS: Do số lượng. . Bảo toàn. tay thang là phân tử 0 -2 -4 µ -7 m = 10 mm đường và axit 1A = 10 nm = 10 phôtphoric. tạo nên xoắn kép đều ribônuclêôtit(mARN.2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô: + A . Bazơ nitơ. tARN. D.ADN có 2 chuỗi Gồm một mạch GV hướng dẫn cho HS quan sát pôlinuclêôtit xoắn kép pôlyribônuclêôtit. . và giống 1 cái cầu rARN) (?) Qua mô hình trên hãy mô tả cấu thang xoắn. T.X bằng 3 liên kết hiđrô. HS thảo luận và trả lời. C. Đều là những chuỗi xoắn kép.Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ . C. Bazơ nitơ. (?) Trong các đáp án trên đơn phân của ADN và ARN khác nhau điểm nào ? HS: Đường và bazơ nitơ.Mỗi chu kì xoắn (?) ADN được cấu tạo từ 2 mạch gồm 10 cặp nuclêôtit. . trúc không gian của ADN? . (?) Trong phân tử ADN 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc: A. mô hình cấu trúc không gian của song song quanh trục. D. đơn phân là các nuclêôtit. Cấu trúc không gian của ADN và ARN: Hoạt động 2: So sánh cấu trúc ADN ARN của AND và ARN . (?) Vì sao chỉ có 4 loại nuclêôtit mà tạo ra vô số các ADN khác nhau. X) . Đều chứa các liên kết hiđrô. Khuôn mẫu. 2. nitơ(A. Nếu . + G .Khoảng cách giữa 2 cặp bazơ là 3. Đều được cấu tạo từ các chuỗi pôlynuclêôtit. B.T bằng 2 liên kết hiđrô.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) phân. C. Axit phôtphoric. .4 A0.Mỗi bậc thang là HS: một cặp bazơ. thành phần và trật tự sắp xếp của các nu. . Bổ sung. Axit phôtphoric B.Đường kính vòng chỉ tính riêng cấu tạo này thì chức 13 .Chuỗi pôlyribônuclêôtit có các liên kết hoá trị giữa đường và axit phôtphoric. Bán bảo toàn.5’) tạo thành chuỗi pôlyribônuclêôtit. G.5’) tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit. đơn theo nguyên tắc bổ sung. B. D. (?) Đơn phân của ADN và ARN giống nhau ở thành phần nào ? A. .Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ .Trên mỗi mạch có các liên kết hoá trị giữa đường và axit phôphoric. bazơ nitơ. Đường. gồm có 3 loại ADN.

x B. rARN mARN và ribôxôm. U. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN: chức năng các loại ARN Loại ARN Cấu trúc Chức năng Hãy thảo luận cấu trúc và chức Dạng mạch thẳng Truyền thông năng của từng loại ARN ?. rARN. Mang thông tin di truyền. C. U. chuyển(tARN) trí gắn kết a. T. 1 ribôxôm để A. bảo quản. X. ARN thông gồm một chuỗi tin di truyền HS thảo luận nhóm và đưa ra kết tin(mARN) pôlyribônuclêôtit. x Câu 4: ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit. Có cấu trúc với 3 Vận chuyển (?) Phân tử ARN nào không có thuỳ. G. Số lượng các nuclêôtit khác nhau. giúp liên kết với D. C. 14 . ADN ARN Prôtein Tính trạng Tự sao Hoạt động 3: Soa sánh cấu trúc và II.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) năng tương ứng của ADN là gì ? HS: Làm khuôn mẫu để tổng hợp ARN. Nuclêôtit. Chỉ có một mạch. AND được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. B. B. ribôxôm(rARN với nhau tạo nên Là nơi tổng ) các vùng xoắn hợp prôtein. Axit phôtphoric.a đến liên kết hiđrô ? bộ 3 đối mã. cục bộ. Củng cố: Câu 1: Đơn phân của axit nuclêic là: A. ribôxôm. 4. A. U. . Cùng prôtein nhiều vùng các nu tạo nên ARN liên kết bổ sung ribôxôm. Bảo quản thông tin di truyền. T. x D. từ ADN đến quả thảo luận của nhóm. Số lượng. trật tự sắp xếp các nuclêôtit khác nhau. Câu 2: Trong phân tử ADN có các loại nuclêôtit nào ? A. Truyền đạt thông tin di truyền. G. mARN. đường C5H10O5. C. thành phần. X.Làm khuôn để tổng hợp ARN. G. rARN. tARN. Chức năng của ADN: . D.a -> prôtein. (?) TTDT trong ADN được truyền qua các thế hệ tế bào bằng cách nào ? HS: Nhờ cơ chế sao mã và giải mã. Câu 3: AND vừa đa dạng vừa đặc thù là do: A. và truyền đạt thông tin di truyền. X. T. B. Phôtphođieste D. 1 thuỳ mang a. x C.Mang. A. Nếu chỉ tính riêng cấu tạo này thì chức năng tương ứng của ADN là: A. AND có bậc cấu trúc không gian khác nhau. C. xoắn là 20A0 3. mARN. A. G. ARN vận đầu đối diện là vị tổng hợp B.

. III.Đọc trước nội dung bài mới sgk. II.200 Ngày dạy: 24. Kiến thức: HS sinh nắm và nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. V.Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có lợi: những lợi ích gì ? + Tỉ lệ S/V lớn thì tốc độ trao đổi chất với môi HS trường diễn ra nhanh.10. ổn định lớp: 2. 2. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ Ngày soạn: 15. 15 . Phương pháp dạy học:Vấn đáp + Trực quan.10. 3. Thế giới sống được cấu tạo từ 2 loại tế Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ bào(Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực) Hoạt động : Đặc điểm chung của tế I. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Mọi sinh vật đều sinh ra từ tế bào. (?) Tế bào gồm những thành phần nào ? . Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của ADN ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của ARN ? 3.200 Mục tiêu: 1. Thái độ: HS biết được ý nghĩa của sự biến đổi cấu tạo ở cơ thể phù hợp với chức năng và điều kiện môi trường. bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.Chưa có nhân hoàn chỉnh. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ: bào nhân sơ .Tế bào chất không có hệ thống nội màng. Hướng dẫn HS về nhà: . (?) Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có . Chuẩn bị: Các hình vẽ sách giáo khoa.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) D. IV. 5. VI. Rút kinh nghiệm: I. HS: Kích thước nhỏ(1/10 kích thước tế bào nhân thực). Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Chương II. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ. Mang. Kĩ năng: HS phân tích và so sánh đặc diểm cơ bản của tế bào nhân sơ.

c. Tế bào chất: gồm . các bào quan không có màng bọc. khả năng phân chia mạnh. là nơi tổng hợp prôtein. Màng sinh chất: . D. vùng nhân hoặc nhân. Củng cố: Câu 1: Tất cả các loại tế bào đều được cấu tạo 3 thành phần là: A. vùng nhân hoặc nhân. x B. Câu 2: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bậc gì ? A. D. 2. Một số vi khuẩn có ADN dạng vòng nhỏ khác là plasmit và không quan trọng. chưa có nhân hoàn chỉnh. Kích thước nhỏ. Vùng nhân: . Thành tế bào: . -> Sử dụng thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh. 3.Bào tương(dạng keo bán lỏng) không có hệ thống nội màng. chất tế bào. Kích thước nhỏ.Roi(Tiên mao) cấu tạo từ prôtein có tính kháng nguyên giúp vi khuẩn di chuyển. kích thước nhỏ. lông và roi: a. . không có màng nhân.Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào là peptiđôglican(Cấu tạo từ các chuỗi cacbohiđrat liên kết với nhau bằng các đoạn pôlipêptit ngắn). vùng nhân hoặc nhân. .Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng. có ribôxôm nhưng không có các bào quan khác. (?) Lông và roi có chức năng gì ? HS: (?) Tế bào chất có cấu tạo và chức năng như thế nào ? HS (?) Tại sao gọi là vùng nhân ? HS: 4.Vai trò: quy định hình dạng của tế bào. Vi khuẩn được chia làm 2 loại: + VK Gram dương: có màu tím. x C. không có màng nhân. Lông và roi: . Cấu tạo tế bào nhân sơ: 1. chất tế bào. b. Màng sinh chất.Cấu tạo từ phôtpholipit 2 lớp và prôtein. chưa có nhân hoàn chỉnh không có ribôxôm. Thành tế bào. NST. số lượng tế bào tăng nhanh. 16 . . thành mỏng. Lông: giúp vi khuẩn bám chặt trên mặt tế bào người.Ribôxôm(Cấu tạo từ prôtein và rARN) không có màng. . B. II.Không có màng bao bọc. màng sinh chất.Có chức năng trao đổi chất và bảo vệ tế bào. thành dày. Màng sinh chất. các bào quan.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Cấu tạo tế bào nhân sơ gồm những thành phần nào ? HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào nhân sơ (?) Thành tế bào có cấu tạo như thế nào và có vai trò gì ? HS: (?) Tại sao cùng là vi khuẩn nhưng phải dùng loại thuốc kháng sinh khác nhau ? HS: so sánh đặc điểm của 2 loại vi khuẩn ? (?) Màng sinh chất ở tế bào nhân sơ có đặc điểm gì ? HS: + Tế bào sinh trưởng nhanh. vùng nhân chứa ADN kết hợp với prôtein và histôn. + VK Gram âm: có màu đỏ. Chất tế bào. C. Kích thước nhỏ. Kích thước nhỏ. không có các bào quan. NST. Màng sinh chất.

Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của lưới nội chất. tế bào chất và vùng nhân ? 3. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III. 5. phân tích được đặc điểm cấu tạo tạo và chức năng giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. V. . Kĩ năng: HS so sánh. Rút kinh nghiệm: I. Dễ phát tán và phân bố rộng. X Câu 4: Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước cơ thể nhỏ sẽ có ưu thế: A. Thái độ: HS biết được sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng của tế bào nhân thực.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk.Các bào quan đều có màng bao bọc. II. Đặc điêm chung của tế bào nhân thực: . Phương pháp dạy học:Vấn đáp + Trực quan IV. . C. Thích hợp với đời sống kí sinh.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Câu 3: Màng sinh chất của vi khuẩn được cấu tạo từ 2 lớp: A. cấu trúc phức tạp. . 200 .Đọc trước nội dung bài mới sgk.Có nhân và màng nhân bao bọc. B.Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt. ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 2: Đặc điểm của tế bào nhân thực: GV: Tế bào nhân thực là loại tế bào có nhân chính thứcvà vật chất di truyền được bao bọc bởi màng nhân… (?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và so sánh đặc điểm tế bào nhân thực và tế bào nhân Nội dung I. 17 Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC Ngày soạn: 24.Kích thước lớn. Mục tiêu: 1. Peptiđôglican và prôtein. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. . Kiến thức: HS nắm được đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Phôtpholipit và prôtein. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân sơ ? Cấu tạo và chức năng của thành tế bào ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng màng sinh chất. Phôtpholipit và ribôxôm. D. nhân và bộ máy Gôngi. 2. B. Hướng dẫn về nhà: . Trao đổi chất mạnh và có tốc độ phân chia nhanh. 10. 10. 200 Ngày dạy: 30. Hạn chế được sự tấn công của tế bào bạch cầu. 3. Ribôxôm và peptiđôglican. x D. nêu được đặc điểm cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực. VIII. C.

Cấu trúc: .Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc(ADN liên kết với prôtein) và nhân con. thông qua sự điểu khiển sinh tổng hợp prôtein.Hình thành các túi chất. Hoạt động 3 III. Trên màng có các lỗ nhân.Ribôxôm không có màng bao bọc. Trên mặt mặt có nhiều enzim trúc ngoài của xoang có không có hạt ribôxôm HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến chung đính nhiều hạt bám ở bề mặt. Bề Cấu ở đầu kia. . Bộ máy Gôngi: máy Gôngi có cấu tạo như thế nào ? 1.Gồm 1 số loại rARN và prôtein. ra khỏi tế bào cũng chuyển hoá đường.ở TBTV: bộ máy Gôngi là nơi tổng hợp các phân tử pôlisâccrit cấu trúc nên thành tế bào. nối tiếp đầu và lưới nội chất hạt lưới nội chất hạt. (?) Hãy quan sát hình vẽ và cho biết Bộ IV.Tổng hợp lipit. . prôtein với cơ thể. Chức năng: .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) sơ.Thu nhận một số chất mới được tổng hợp(prôtein.9 micrômet.Là hệ thống phân phối các sản phẩm của tế bào. (?) Nhân tế bào có cẩutúc như thế nào ? HS: (?) Dựa vào cấu trúc nhân có chức năng gì ? GV nêu thí nghiệm sgk-> Con ếch con được tạo ra có đặc điểm của loài nào ? GV: Qua thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì ? HS: Con ếch có đặc điểm của loài B -> chứng minh được chức năng của nhân tế bào.Phía ngoài là màng bao bọc(màng kép giống màng sinh chất) dày 6 . Cấu trúc: Là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau HS nhưng tách biệt nhau. Chức năng: (?) Dựa vào cấu trúc hãy cho biết Gôngi . Lưới nội chất: (?) Hãy quan sát và so sánh cấu trúc và Lưới nội chất hạt Lưới nội chất trơn chức năng của lưới nội chất hạt và lưới Là hệ thống xoang dẹp Là hệ thống xoang nội chất trơn ? nối với màng nhân ở 1 hình ống. 2. prôtein kháng năng thể. . Nhân tế bào: a. GV: Hãy quan sat về cấu trúc của ribôxôm .Điều hoà trao đổi . . Nhân tế bào và ribôxôm: 1. Ribôxôm: a. b. . 18 .Chủ yếu có hình cầu. HS: . Chức năng: Chuyên tổng hợp prôtein của tế bào. . tạo các túi mang mới. của nhóm. -> gồm có những thành phần nào ? b. Hoạt động 2: Cấu trúc và chức năng của nhân và ribôxôm: HS nghiên cứu sgk. đường kính 5micrômet. Cấu trúc: . lipit. Số lượng nhiều.Điều khiển mọi hoạt động của tế bào. mang để vận chuyển Hoạt động 4 prôtein mới được tổng hợp. Gluxit…) Lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi đóng gói và chuyển đến các nơi cần thiết của tế bào hay tiết ra ngoài tế bào.Tổng hợp prôtein tiết . như các prôtein cấu tạo phân huỷ chất độc đối nên màng TB.Là nơi chứa đựng thông tin di truyền. Chức dự trữ. ribôxôm. có chức năng gì ? .Tổng hợp hoocmôn. II. 2. co duỗi cơ.

Kiến thức: HS mô tả được cấu trúc và chức năng của ti thể. D. x C. Thực vật. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + trực quan IV. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong té bào nhân thực. và mạng lưới nội chất ? 3. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc của các bào quan phù hợp với chức năng của chúng. rARN và prôtein. Rút kinh nghiệm: Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT) Ngày soạn: Ngày dạy: I.9nm. nấm. 80 .80nm. Mục tiêu: 1. x C. TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động 1 V. D. Câu 2: Màng nhân của tế bào nhân chuẩn gồm màng ngoài và màng trong.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Nấm. 9 . II. D. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của các bào quan. vi khuẩn. Prôtein.50nm. 2. lizôxôm và không bào.Đọc trước nội dung bài mới sgk. . Các enzim. Ổn định lớp: 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 4. x C. Củng cố: Câu 1: Sinh vật nào sau đây có tế bào nhân thực ? A. vi khuẩn. C. III. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk. VI. tARN và prôtein. B. mARN và prôtein. Ti thể: 19 . 6 .100nm Câu 3: Lỗ nhân trên màng nhân của tế bào nhân chuẩn được cấu tạo và che kín bởi: A. động vật. V. vi khuẩn. Câu 4: Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là gì ? A. Động vật. Chất tế bào. x B. Prôtein. Hướng dẫn HS về nhà: . Tiến trình lên lớp: 1. B. mỗi màng dày: A. B. 5. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 9. D. lạp thể. Kiểm tra bài cũ: (?) Tế bào nhân thực có đặc điểm gì khác so với tế bào nhân sơ ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân. Thực vật. nấm. 50 . Nhiễm sắc thể. 3.

. Các Grana nối với nhau bằng hệ thống màng. Không bào: .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) GV cho HS quan sát tranh vẽ (?) Hãy mô tả cấu trúc của ti thể ? HS: (?) Diện tích bề mặt của 2 lớp màng ti thể có đặc điểm gì khác nhau ? HS: Màng trong có diện tích lớn hơn vì có enzim liên quan đến các phản ứng sinh hoá của tế bào. (?) Lục lạp có cấu trúc như thế nào ? + Hệ túi dẹt gọi là tilacoit -> Màng tilacôit có chứa HS: quan sat hình vẽ và thông tin sgk -> chất diệp lục và enzim quang hợp. Hoạt động 2 VII. (?) Không bào có cấu trúc như thế nào ? Trong là dịch bào chứa chất hữa cơ và ion khoáng HS: tạo nên áp suất thẩm thấu. 2.Phía trong: +Chất nền không màu có chứa AND và ribôxôm. 20 . (?) Lizôxôm có cấu trúc và chức năng gì chứa enzim thuỷ phân. Tê bào cơ ngực của các loài chim bay cao bay xa có khoảng 2800 ti thể. Hoạt động 2 VI.Là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào HS: thực vật. + Giúp tế bào hút nước. chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là Grana. ? . Các tilacôit xếp trả lời. . HS: quan sát hình vẽ và so sánh. .Cấu trúc: Phía ngoài có một lớp màng bao bọc. 2.Phía ngoài có 2 lớp màng bao bọc.Chức năng: Phân huỷ tế bào già. (?) So sánh không bào ở TBTV và . (?) Tại sao ở các cơ quan này lại có số lượng ti thể nhiều ? Ti thể có chức năng gì ? 1. Một số bào quan khác: 1. GV: Tế bào gan ở người có khoảng 2500 ti thể. Câu trúc: Ti thể có 2 lớp màng bao bọc: .Có khả năng chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt Làm thế để biết lục lạp có chức năng trời thành năng lượng hoá học quang hợp? . HS: Vì có chứa chất diệp lục.Cấu trúc: Có dạng túi nhỏ.Màng ngoài trơn không gấp khúc. Chức năng: (?) Lục lạp có chức năng gì ? . (?) Không bào có chức năng gì ? + ở ĐV nguyên sinh có khong bào tiêu hoá và không HS: bào co bóp phát triển. Lục lạp (chỉ có ở thực vật): (?) Tại sao lá cây lại có màu xanh ? Liên 1.Bên trong chất nền có chứa AND và ribôxôm.Màng tronggấp nếp tạo thành các mào ăn sâu vào chất nền. chứa chất phế thải. bào quan già. Chức năng: Cung cấp năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng ATP. cso 1 lớp màng bao bọc.Chức năng: tuỳ từng loại tế bào và tuỳ loài. chứa sắc tố thu hút côn trùng(TBTV). Lizôxôm: . tế bào bị tổn HS: TB bạch cầu có chức năng thực thương không có khả năng phục hồi. TBĐV ? + Dự trữ chất dinh dưỡng. trên đó có các enzim hô hấp. Cấu trúc: quan đến chức năng gì ? . 2.

4. hệ thống vi ống. Tiến trình lên lớp: 1. II. bào có chức năng gì ? . Trọng tâm bài giảng: Cấu tạo và chức năng của khung xương tế bào. Mục tiêu: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan IV. màng sinh chất và thành tế bào. 3.Là giá đỡ cơ học cho tế bào. Nếu tế bào không có khung xương thì sẽ . Khung xương tế bào: có ở tế bào nhân thực. Ổn định lớp: 2. 21 Tiết 11: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tt) Ngày soạn: Ngày dạy: . Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động 1 GV: Khung xương tế bào là cấu trúc chỉ VIII.Đọc trước nội dụng bài mới sgk. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong tế bào. V. khung xương tế bào có cấu trúc như thê .Vi sợi là sợi dì mảnh. I. 1. vi sợi… 2. Hướng dẫn về nhà: .Vi ống là những ống hình trụ dài. HS: gồm hệ thống vi ống. 2. Cấu trúc: gồm prôtein.Neo giữ các bào quan và giúp tế bào di chuyển. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp và ti thể ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của lizôxôm và các bào quan khác ? 3.Tạo hình dạng của tế bào. Góp phần tiêu hoá nội bào. . Củng cố: 5. Chức năng: (?) Dựa vào cấu trúc thì khung xương tế . màng sinh chất và thành tế bào. vi sợi và (?) Hãy quan sát hình vẽ và cho biết sợi trung gian. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III.Học bài dựa vào các câu hỏi sgk.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) bào. nào ? . Kĩ năng: HS phân biệt được các đặc điểm khác biệt của các bào quan về cấu tạo và chức năng.

ra khỏi tế bào.Phôtpholipit luôn quay 2 đuôi kị nước và nhau. chất vô cơ và chất hữu cơ. .Chức năng: Ghép các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin. Hướng dẫn về nhà: . 2. Chất nền ngoại bào: . . . Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất: 1.TB vi khuẩn: peptiđoglican. Các phân tử prôtein.Prôtein gồm prôtein xuyên màng và prôtein bán thấm.TĐC với môi trường có tính chọn lọc nên màng có tính bán thấm. c .Nhờ glicôprôtein để tế bào nhận biết tế bào lạ. .Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. 2 đầu ưa nước quay ra ngoài. Các phân tử prôtein. Củng cố: (?) Màng sinh chất được cấu tạo bởi: a. Các phân tử lipit và axit nuclêic. .Các phân tử colesterôn xen kẽ trong lớp phôtpholipit. X.Đọc trước nội dung bài mới sgk. kênh. . dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho từng loại tế bào. Chức năng: . (?) Dựa vào cấu trúc hãy cho biết màng sinh chất có chức năng gì ? HS: (?) Tại sao khi ghép mô cơ thể có thể nhận biết tế bào lạ và đào thải? Hoạt động 3 (?) Hãy phân biệt thành tế bào thực vật và tế bào động vật ? HS (?) Chất nền nằm ở vị trí nào ? Chất nền có cấu trúc và chứ năng gì ? HS 4. Thành tế bào: Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào. 22 . Các phân tử prôtein và lipit. . IX.Cấu trúc: gồm glicôprôtein. .Các lipôprôtein và glicôprôtein làm nhiệm vụ như giác quan. Cấu trúc: . 2.TBTV: Xenlulôzơ.Thu nhận thông tin lí hoá học từ bên ngoài(nhờ các thụ thể) và đưa ra đáp ứng kịp thời.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) như thế nào ? Hoạt động 2 (?) Quan sát hình vẽ sgk và cho biết màng sinh chất cấu tạo gồm những thành phần nào ? HS: thảo luận nhóm Hs: Prôtein có thể dịch chuyển trong phạm vi 2 lớp lipit.Màng sinh chất có cấu trúc khảm động. dày khoảng 9nm gồm phôtpholipit và prôtein . Prôtein xuyên màng tạo kênh dẫn một số chất vào.TB nấm: Kitin. . 5. Phân tử phôpholipit của 2 lớp màng liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển. Màng sinh chất (Màng tế bào) 1. b. . lipit và gluxitd.

GV trình bày thí nghiệm về sự vận Nguyên lí vận chuyển thụ động là sự khuếch tán của chuyển thụ động của các chất qua màng các chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ tế bào da ếch. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. thảo luận . hiện tượng nhập bào và xuất bào. (?) Tốc độ khuếch tán của các chất phụ . III. II. IV. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Hoạt động 1 I. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của màng sinh chất ? (?) Khung xương tế bào và các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất có cấu trúc và chức năng gì ? 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào. Tiến trình lên lớp: 1. HS: quan sát hiện tượng và nhận xét a. Vận chuyển thụ động: GV: TB thường xuyên trao đổi chất với 1. Mục tiêu: 1. Thẩm tách: các chất hoà tan từ nơi có (?) Các chất được vận chuyển qua nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 11. Kiến thức: HS sinh nắm được và trình bày đựơc các kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào và hiện tượng nhập bào và xuất bào. thấp. 23 . Khái niệm: Vận chuyển thụ động là vận chuyển môi trường. HS: b. ổn định lớp: 2. 2. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. các chất vào ra TB phải các chất qua màng sinh chất mà không cần tiêu tốn qua màng sinh chất … năng lượng. Kĩ năng: HS phân biệt được kiểu vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. V. màng bằng cách nào ? 2. Trọng tâm bài giảng: Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Các liểu vận chuyển qua màng: HS: nghiên cứu thông tin sgk.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Thẩm thấu: Nước từ nơi có nồng độ (?) Thế nào là hiện tượng khuếch tán? thấp đến nơi có nồng độ cao. các chất không phân cực và các chất cóc kích thước nhỏ như CO2.Khuếch tán qua kênh prôtein đặc hiệu theo cơ chế thuộc vào yếu tố nào ? thẩm thấu(các phân tử nước).Khuếch tán qua kênh prôtein xuyên màng gồm các chất phân cực có lích thước lớn(Gluxit).Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép gồm và trả lời. 3. O2… .

3. * Một số laọi môi trường: .Nhiệt độ môi trường: . Củng cố: 5. Đẳng trương: nồng độ chất tan ngoài tế bào và trong tế bào bằng nhau.Thực bào: TBĐV ăn các hợp chất có kích thước lớn(chất rắn) nhờ các enzim phân huỷ. Tiết 12: THỰC HÀNH .Rèn luyện được kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi. Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài này. . nồng độ chất tan ngoài tế bào thấp hơn trong tế bào.ẩm bào: đưa các giọt dịch vào tế bào.Ưu trương: nồng độ chất tan ngoài tế bào cao hơn trong tế bào. II. học sinhphải: .THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I. (?) Hãy mô tả cách lấy thức ăn và tiêu hoá của động vật nguyên sinh? HS.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Hiện tượng xuất bào là gì ? 4.ATP + prôtein đặc chủng cho từng loại cơ chất. 2. Nhược trương. .Sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài màng. 2. Nhập bào và xuất bào: 1. Hoạt động 2 (?) Quá trình vận chuyển chủ động cần điều kiện gì ? Thế nào là vận chuyển chủ động ? HS: là quá trình cần tiêu tốn năng lượng. III.Đọc trước nội dung bài mới sgk. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ 11. Vận chuyển chủ động: 1. . .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: Các tế bào trong cơ thể có nhiệt độ tương đương nhau nên không chịu tác động của nhiệt độ. Khái niệm: Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng tế bào từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao(ngược dốc nồng độ) và có sự tiêu tón năng lượng. GV: Trong thực tế có một số chất (urê) trong nước tiểu cao gấp 10 lần trong máu nhưng vẫn không vận chuyển từ thận vào máu.Prôtein biến đổi chất để đưa ra ngoài tế bào hay đưa vào bên trong tế bào. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán qua màng: . Nhập bào: là tế bào đưa các chất vào bên trong bằng cách biến dạng màng sinh chất. Hướng dẫn vế nhà: . (?) Tại sao trong tế bào cần có sự vận chuyển chủ động ? HS: Đảm bảo cho các quá trình sống diễn ra bình thường. Thảo luận và trả lời. 24 . Xuất bào: Các chất thải trong túi kết hợp với màng sinh chất đẩy ra ngoài tế bào.2 sgk HS nhận xét và thảo luận. mag có sự vận chuyển ngược lại. Cơ chế: .

giấy thấm.Học bài cũ. bảo quản kính hiển vi. thài lai tía. Bài về nhà: . la men.Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau. + GV chỉnh lí:Hiện tương co nguyên sinh là do dung dịch KNO3 đậm đặc hơn dịch tế bào nên nước chui ra ngoài tế bào qua lớp màng nguyên sinh chất. .Biết cách điều khiển sự đóng mở của ác tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra và vào tế bào. đèn cồn.GV hướng dẫn HS cách tiến hành như hướng dẫn SGK . trong đó có tường trình thí nghiệm và vẽ tế bào ở các giai đoạn khác nhau của quá trình co nguyên sinh quan sát được dưới kính hiển vi cũng như các tế bào tạo nên khí khổng ở các trạng thái đóng và mở khí khổng. IV. . dao. . . Quan sát hiện tương co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây. V. Nội dung.Để thí nghiệm co và phản co nguyên sinh dễ quan sát nên chọn lá thài lài tím. Khi chuẩn bị các dung dịch ưu trương(muối KNO3) thì không nên để ở nồng độ quá cao sẽ làm co nguyên sinh quá nhanh. Vệ sinh.Hướng dẫn HS cách làm tiêu bản thực vật. . 1. lưỡi giao lam. Trả lời các câu hỏi trong bài. Hiện tượng phản co nguyên sinh là do nồng độ dịch bào đậm đặc đã hút nước từ ngoài vào làm nguyên sinh chất trương phồng trở lại như lúc đầu.Giải thích thí nghiệm: + Dựa vào kiến thức đã học.GV hướng dẫn HS cách tiến hành như hướng dẫn SGK . . Thí nghiệm co nguyên sinh với việc đóng mở khí khổng. cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) ..Dụng cụ: Kính hiển vi. .Vẽ các tế bào quan sát được dưới kính hiển vi vào vở. nước cất. Thu hoạch: Mỗi học sinh (hoặc nhóm) đều phải báo cáo kết quả thực hành. 2. . II. HS giải thích thí nghiệm. Những điều cần lưu ý. . lam kính. 25 .Mẫu vật: hành tây. 2.Rèn luyện tính cẩn thận. Dụng cụ. . không kịp quan sát. Khi thao tác phải hết sức cẩn thận.Hoá chất: Dung dịch KNO3 1M(hoặc muối ăn 8%). Dựa vào đó ta có thể biết tế bào còn sống hay đã chết. .Kết luận: Co nguyên sinh là một hiện tượng quan trọng.Tiến hành quan sát. ống nhỏ giọt. kim mũi mác. . III . đĩa pêtri. Tiến trình tổ chức bài học: 1.Hướng dẫn HS sử dụng kính hiển vi. soạn bài : Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.Tự mình thực hiện được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK. . mẫu vật và hoá chất thí nghiệm.

Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là vận chuyển thụ động ? Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (?) Phân biệt ẩm bào và thực bào ?Vận chuyển chủ động là gì ? 3.Nhiệt năng: giữ ổn định nhiệt độ cho cơ thể và tế bào. Kĩ năng: HS phân biệt được thế năng và động năng.Bazơ nitơ Ađênin (?) Tại sao ATP được coi là đồng tìên .Hoá năng: NL tiềm ẩn trong các liên kết hoá học(ATP). Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của ATP và sự chuyển hoá vật chất. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.Đồng tiền năng lượng của tế bào: (?) ATP là gì ? a. nhiệt (?) Trong tế bào(cơ thể) năng lượng tồn năng. ATP . Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế (?) Hãy kể các dạng năng lượng trong tự bào: nhiên ? Em hiểu năng lượng là gì? 1. Kiến thức: HS nắm được thế năng. Khái niệm năng lượng: là đại lượng đặc trưng cho HS thảo luận và trả lời khả năng sinh công.Thế năng: là năng lượng dự trữ.Đường ribôzơ. sang dạng khác… * Các dạng năng lượng trong tế bào(hoá năng. có GV: NL có thể chuyển hoá từ dạng này tiềm năng sinh công. II. Trình bày được quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào. điện năng) tại ở dạng nào ? . IV. HS: . động năng và nêu được các ví dụ minh hoạ. V. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 I. 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) CHƯƠNG III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Tiết 13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I.3 nhóm phôphat. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của quá trình chuyển hoá từ đó giải thích được các hiện tượng trong thực tế đời sống. 2. nắm được sự chuyển hoá vật chất. Mục tiêu: 1. . * Trạng thái của năng lượng: (?) Động năng là gì ? Hãy phân biệt động . Cấu tạo: ATP là hợp chất cao năng gồm: HS: nghiên cứu sgk . 3.Động năng: là dạng năng lượng sẫn năng và thế năng ? sàng sinh ra công. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. 26 . III. Tiến trình lên lớp: 1. năng lượng ? . ổn định lớp: 2.

3.Sinh công cơ học(sự co cơ. b. GV: Nừu ă quá nhiều thức ăn giàu NL mà cảm ứng và vận động. . cơ thể không sử dụng -> Bệnh béo phì. chất đơn giản. phát triển.Vai trò: giúp cho tế bào sinh trưởng. Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Hoạt động 2 II. Kĩ năng: Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim.Chuyển hóâ vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá như thế nào trong cơ thể? Năng hoá xảy ra bên trong tế bào.Vận chuyển các chất qua màng.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS : thảo luận nhóm và trả lời. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của sự tác động của các enzim đến quá trình chuyển hoá vật chất. (?) Thế nào là chuyển hóa năng lượng ? + Dị hoá: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành (?) Quá trình chuyển hoá vật chất có vai chất đơn giản và cung cấp năng lượng cho các hoạt trò gì trong tế bào ? động sống khác và cho quá trình đồng hoá. lao động trí óc . 4. Do đó cần ăn uống hợp lí. Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. Hướng dẫn về nhà: . GV: khi lao động nặng. kết hợp các loại thức ăn khác nhau. Chuyển hoá vật chất: (?) Prôtein trong thức ăn được chuyển . Củng cố: 5. HS: . lượng được sinh ra trong quá trình .Học bài dựa vào câu hỏi sgk.Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế dụng như thế nào ? Cho ví dụ minh hoạ ? bào. hoạt động lao động…) đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng ATP -> Cần có chế độ ăn uống phù hợp.Đọc trước nội dung bài mới sgk. 2. -> liên kết giữa 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của enzim.Bản chất chuyển hoá vật chất gồm: chuyển hoá dùng vào việc gì? + Đồng hoá: là tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ HS: Thảo luận nhóm và trả lời. HS. Sử dụng năng lượng ATP trong tế bào: (?) Năng lượng ATP trong tế bào được sử . 27 . Mục tiêu: 1. .

nào ? + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ chất. Tripsin… (? )Enzim có cấu trúc như thế nào ? HS: I.8). .Chất ức chế hoặc hoạt hoá enzim: có thể làm tăng hoặc 28 .Enzim có vùng trung tâm hoạt động: Enzim xúc tác cho các cơ chất để biến + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để đổi tạo thành các sản phẩm như thế kết hợp với cơ chất. Hoạt động 2 2. 1. Cấu trúc: . ổn định lớp: 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: . Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. HS: . Cơ chế tác động của enzim: HS: Thảo luận nhóm và trả lời theo Cơ chất Saccarôzơ nội dung phiếu học tập. Trọng tâm bài giảng: Enzim và sự tác động của enzim đến quá trình chuyển hóa vật chất. .Enzim liên kết với cơ chấtmang tính đặc thù.Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác.Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp(Đa số pH (?) Nồng độ cơ chất có ảnh hưởng = 6 . III. như thế nào đến hạot tính của enzim ? . V.Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.Enzim xúc tác cả hai chiều của phản ứng Hoạt động 3 3. Kết luận . Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là NL? Năng lượng được dữ trữ trong tế bào như thế nào ? (?) ATP là gì ? Cấu trúc và chức năng của ATP ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Enzim là gì? Kể tên một số loại enzim mà em biết ? HS: Amilaza. Enzim: là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) II.Nồng độ cơ chất: với một lượng enzim xác định nếu HS tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hạot tính của enzim tăng sau đó không tăng. IV. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. . Enzim Sacraza Đại diện nhóm trả lời Enzim + Cơ chất -> Enzim cơ chất Cơ chế tác Enzim tương tác với cơ chất để tạo động thành sản phẩm và enzim được giải GV: nhận xét và bổ sung phóng. tại đó (?) Yếu tố nào tác động đến hạot tính enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy của enzim ? ra nhanh nhất.

MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM I. . Nội dung bài mới 1. * Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN chỉ hướng dẫn cho HS làm ở nhà . Dụng cụ và hoá chất: SGK III. nên chỉ tiến hành thí nghiệm với enzimcatalaza.2. Mục tiêu Sau khi học xong bài. 2. tỉ mỉ. rèn các kĩ năng thực hành.thực hành – phân tích tổng hợpđể bài thực hành có kết quả tôt. 5.Enzim xúc tác phản ứng sinh hoá trong tế bào. II.Ổn định lớp.Rèn luyện tính cẩn thận. - Củng cố: Hướng dãn về nhà: Học bài dựa vào câu hỏi sgk. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất: . 4. HS có khả năng: .ức chế ngược là kiểu điều hoà trong đó sản phẩm của con đường chuyển hoá quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hoá. .Chia nhóm khoảng 10HS/nhóm 29 . 1.3. ức chế hoạt tính của enzim.Biết cách bố trí thí nghiệm.Kiểm tra bài cũ: câu 1.Các bước tiến hành thí nghiệm.Tế bào tự điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông qua điểu khiển hoạt tính của enzim bừng các chất hạot hoá hay ức chế. * Do điều kiện chưa có phòng thí nghiệm. Thiết bị. II. Đọc trước nội dung bài mới sgk. Mẫu vật: SGK 2.4 SGK Tr 59 3. khả năng kết hợp nghe – quan sát . Tiết 15: THỰC HÀNH.Chứng minh được vài trò xúc tác của enzim trong việc làm tăng tốc độ của phản ứng.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Hoạt động 4 (?) Enzim có vai trò như thế nào trong quá trình chuyển hóa vật chất ? HS: Nghiên cứu thông tin sgk. . .

phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: (?) Enzim là gì ? Trình bày cơ chế tác động của enzim ? 30 . 2. ổn định lớp: 2.Yêu cầu: a) Với Học sinh +HS phải tiến hành thực hành theo đúng quy định về trình tự các bước. + HS tiến hành các bước thí nghiệm như trong SGK a) Với Giáo viên + Theo dõi các nhóm thực hành. khoảng thời gian giữa các bước và tuân thủ nội quy giờ học. Giáo dục: cho học sinh biết được vai trò của hô hấp nội bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào.Soạn bài 16 Tiết 16: HÔ HẤP NỘI BÀO Ngày soạn: Ngày dạy: I. II. IV. nộp vào tiết tới.Bài tập về nhà . Trọng tâm bài giảng: Khái niệm và các giai đoạn chính của quá trình hô hấp.Dùng enzim trong quả dứa trong thí nghiệm này nhằm mục đích gì? Giải thích.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) . III. V. kiệp thời uốn nắn phần sai sót của HS. V. Kĩ năng: HS phân biệt được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào.Cho nước rửa chén bát vào dịch nghiền tế bào nhằm mục đích gì? Giải thích. + Giải đáp thắc mắc HS nếu có. 3.Viết tường trình. Thu hoạch: Tất cả các nhóm đều phải viết tường trình thí nghiệmvà trả lời một số câu hỏi sau: . Mục tiêu: 1. . IV. . Kiến thức: HS nắm được khái niệm và cơ chế của quá trình hô hấo nội bào.

HÔ HẤP NỘI BÀO Hoạt động 1 I.Tốc độ quá trình hô hấp nội bào phụ thuộc vào nhu cầu nội bào là gì ? năng lượng của tế bào và được diểu khiển thông qua HS: Tạo ra ATP.Phân tử glucô được phân giải dần dần và năng lượng là năng lượng ATP.tử a. Nguyên Glucôzơ Phân tử axit NADP và GV hướng dẫn HS thảo luận hoà liệu piruvic FADH2 thành phiếu học tập Glucôzơ bị 2 axit piruvic Electron HS: Thảo luận và đưa ra ý kiến chung biến đổi các qua Gđ trung chuyển từ GV nhận xét. (?) Thế nào là qú trình hô hấp nội bào . 4ATP. Khái niệm hô hấp nội bào: (?) Hô hấp là gì ? 1. H2O và nhiều 6NADH và ATP 2FADH2. CO2. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 16. Quá trình hô hấp trĩa qua 3 giai . (?) Thực chất của quá trình hô hấp . Axêtyl CoA + 2CO2 + 2NADH NL giải phóng tạo ra 2ATP.piruvic. Củng cố: 5.tử NADH và FADH2 tổng hợp nên ATP. Diễn ra thể chuỗi truyền electron hô hấp. II. ? . Sản phẩm 2p. bổ sung Kết quả từ 1 phân tử glucôzơ bị OXH tạo thành 38ATP. 2ATP. khử + 6NAD và 2FAD+ NADH và tới O2 thông qua 1 chuỗi các phản ứng OXH khử kế tiếp nhau.Hô hấp nội bào là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử.Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn HS: Là quá trình diễn ra chủ yếu ở ti toàn 1 phân tử glucôzơ: thể. Khái niệm: hô hấp nội bào là một quá trình chuyển HS: hoá năng lượng quan trọng của tê bào sống. 4. 2NADH2.Các phân tử hữu cơ bị phân giải -> CO2 và H2O + ATP.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim ? Enzim có vai trò gì trong quá trình chuyển hoá vật chất ? 3. chu trình Crep. C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6 H2O + ATP. Diễn biến liên kết bị phá tâm -> 2 p. Bản chất của hô hấp nội bào: đồ.tử vỡ. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào: Chu trình Chuỗi truyền Hoạt động 2 Đường phân Crep electron Hô hấp tế bào xảy ra gồm 3 giai đoạn TB chất Chất nền ti Màng ti thể chính: Đường phân. được giải phóng từng phần. NL được giải phóng từ quá trình OXH p. đoạn để tạo thành sản phẩm cuối cùng . enzim hô hấp. Hướng dẫn về nhà: 31 . to GV: hướng dẫn học sinh quan sát sơ 2.

bậc 4) ⇒ Vận dụng. 5. stêrôit.Vai trò của nước.Chức năng: ….. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của từng chương. bậc 3. Nội dung ôn tập: 1. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO: 1. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát. mối liên hệ giữa các kiến thức trong các chương. Cacbohiđrat: Cấu trúc hoá học. chức năng) . vận dụng.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) .. Các loại cacbohiđrat: Đường đơn. đường đa và chức năng của chúng. chức năng) II. CẤU TRÚC TẾ BÀO: 1. 3. củng cố. 6. . bậc 2. vitamin ⇒ Nắm cấu trúc và chức năng.Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước (Đặc biệt tính phân cực của nước). Nội dung bài mới: A. Kĩ năng hoạt động nhóm và cá nhân. Nắm được khái niệm cơ bản về tế bào. + Vùng nhân 32 . 4.Cấu tạo: + Thành tế bào. Axit nuclêic: .Đọc trước bài mới sgk. tư duy lôgic. II.ADN (cấu trúc. Nước và vai trò của nước . . HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC I. màng sinh chất. Lipit: Mỡ. hệ thống câu hỏi ôn tập từng chương. Xây dựng được bản đồ khái niệm. Prôtêin: . Các nguyên tốp hoá học: Vai trò của nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.Cấu trúc(bậc 1. TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I I. so sánh. + Tế bào chất. 2. Mục tiêu: 1. sắc tố. II.Đặc điểm chung: . Tế bào nhân sơ: . bài. lông và roi. 2. Ổn định lớp: 2. liên hệ.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk.ARN (cấu trúc. . Phương pháp: Vấn đáp. đường đôi. phôtpholipit.

đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. 2.Các dạng năng lương: . + Ức chế ngược 3. cơ chế) * Phân biệt 2 hình thức vận chuyển thụ động và chủ động. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. 1. Chuỗi truyền electron hô hấp. 3. bảo vệ sức khoẻ.Nắm được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào. Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất: . . 3. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯƠNG TRONG TẾ BÀO. b). ôn tập phần câu hỏi trắc nghiệm . III. TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I 1).Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào + Đường phân. hoạt hoá. cơ chế) . ATP được cấu tạo bởi những thành phần nào ? a). Hô hấp tế bào: . Năng lương và các dạng năng lượng trong tế bào.Học thuộc bài. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. Bài về nhà : . . . + Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. cơ chế) .Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất: + Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat.Nhập bào và xuất bào(Hiện tượng .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) ⇒ Nêu được chức năng của các thành phần cấu tạo và vận dụng để tiêu diệt vi khuẩn.Chuyển hoá vật chất: Khái niệm. Ađênin. Guanin.Năng lượng: . + Ức chế. . + Cơ chế tác động.Sự khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật . * Nắm được ý nghĩa của hô hấp về mặt năng lượng.Vận chuyển chủ động(Hiện tượng. B. 33 .đồng tiền năng lượng của tế bào: + Cấu trúc ATP(đặc biệt mối liên kết cào năng : ) + vai trò của ATP: .Khái niệm hô hấp. Tế bào nhân thực: .Vận chuyển thụ động(Hiện tượng. c). Timin.Enzim: + Cấu trúc.ATP. + Chu trình Crep. bản chất và vai trò.

Chức năng của ADN là gì ? a). 6). Màng sinh chất. Vòng. ADN và ARN. b). d). Đường đêôxiribôzơ. d). Bổ sung. b). Vận chuyển các chất mới được tổng hợp ra ngoài tế bào. Bán bảo toàn. Mỗi nuclêôtit của ADN gồm coa các thành phần nào ? a). Cung cấp các chất cần thiết cho tế bào. H. b). c). ARN và các bazơ nitơ. tế bào chất và ADN dạng vòng. 4). Chuỗi xoắn kép. 13). 2). P c). Đường ribôzơ. b). Mang. ADN trong tế bào nhân thực có dạng : a). H. d). 10). c). 3). Tế bào cơ tim. b). Nêu các thành phần cơ bản của tế bào ? a). Ti thể có chức năng gì ? a). N. c). c). Tham gia quá trình trao đổi chất trong tế bào. Tế bào hồng cầu. Cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào dưới dạng ATP. Khuôn mẫu. ADN và HCl. b). Bảo toàn. d). Mang thông tin di truyền. Màng sinh chất. Nhóm R. H. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất ? a). d). tế bào chất và vùng nhân. b). d). C. C. Tế bào biểu bì. Xitôzin. O. b). c). c). N. tế bào chất. Trong phân tử ADN 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc : a). axit photphorit và bazơ nitơ. Màng sinh chất. C. Chuỗi xoắn đơn. axit photphorit và bazơ nitơ.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) d). Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. H. Tế bào nhân sơ có cấâu tạo gồm những thành phần nào ? a). Các chất nào là axit nuclêic ? a). 12). d). Quy định hình dạng tế bào và bảo vệ tế bào. thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin trong phân tử prôtein. Tế bào xương. Phiên mã cho ra các ARN. Đường đêôxiribôzơ và bazơ nitơ. ADN có chứa các nguyên tố hoá học chủ yếu nào ? a). c). Yếu tố nào quy định tính đa dạng của prôtein ? a). c). d). Trao đổi chất với môi trường. Màng sinh chất. Số lượng. Đường đêôxiribôzơ. Thành tế bào có chức năng gì ? a). C. nhân hoặc vùng nhân. Các liên kết peptit. b). b). ARN và prôtein. 5). 9). axit photphorit. d). b). O. Thu gom các chất cặn bã thải ra ngoài. Nhóm amin của các axit amin. d). 11). tế bào chất.của các axit amin. bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ. Tế bào chất và vùng nhân. c). 34 . d). Màng sinh chất và nhân. 7). c). Mạch thẳng. Vận chuyển prôtein. b). O. 8).

Chất nào sau đây được ví như đồng tiền năng lượng cho tế bào ? a). Tham gia sự trao đổi chất trong tế bào. Vận chuyển chủ động. Là sự tổng hợp các chất hữu cơ. Dạng năng lượng nào sẵn sàng sinh ra công ? a). Vận chuyển thụ động. Màng sinh chất. Động năng. 23). 15). Nhóm photphat. d). c). Trong phân tử ARN có các loại nuclêôtit nào ? 35 . 17). b). Dòng năng lượng sinh học. d). d). Tế bào bạch cầu. b). c). Là nơi tổng hợp gluxit. Tế bào được phân chia thành các nhóm nào ? a). c). tế bào chất và ADN dạng vòng. Tế bào hồng cầu. 20). b). Là nơi tổng hợp prôtein. Đường đêôxiribô. c). Hoá năng. c). d). Tế bào cơ. b). 18). 24). ADP 21). Động năng. Đường ribô. Cơ thể lấy các chất và năng lượng từ môi trường cung cấp cho các hoạt động sống. Nhập bào. Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống gọi là gì ? a). Cấu tạo nên phân tử prôtein. 22). Trung tâm điều khiển sự phân bào. ATP c). c). Trao đổi chất là gì ? a). b). d). Gồm các chất hữu cơ. b). 26). Cơ thể lấy các chất cần thiết. Thế năng. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào có sự tiêu tốn năng lượng gọi là gì ? a). Màng sinh chất có cấu trúc như thế nào ? a). d). Xuất bào. thải ra ngoài những chất cặn bã. d). b). c). NADH d). Gồm các phân tử prôtein xuyên màng. ADN. Trong cơ thể. b). b). c). Vai trò quan trọng trong trao đổi chất của tế bào. b). Là sự tổng hợp chất mới. 25). Bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật ? a). b). b). Ribôxôm. tế bào nào sau dây có lưới nội chất hạt phát triển ? a). c). d). Gôngi. d). Nhóm tế bào nhân sơ và nhóm tế bào vi khuẩn.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) c). Lục lạp. Bazơ nitơ. Ribôxôm có chức năng gì ? a). phân giải chất cũ xảy ra trong tế bào. d). Nhóm tế bào nấm và nhóm tế bào nhân thực. 19). Cấu tạo nên các chất hữu của tế bào. 16). d). Chuyển hoá năng lượng. Các nuclêôtit của ADN khác nhau bởi thành phần nào ? a). tế bào chất và nhân. Gồm các phân tử lipit. Nhóm tế bào nhân sơ và nhóm tế bào nhân thực. Tế bào biểu bì. Nhóm tế bào vi khuẩn và nhóm tế bào nhân thực. Các nguyên tố chủ yếu có vai trò gì trong tế bào ? a). Thế năng. c). Mang và vận chuyển thông tin. Gồm phôtpho lipit và prôtein. Ti thể. Điện năng. d). 14). Màng sinh chất. c).

Cấu tạo nên cấu trúc sống. T. Hai pôlinuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau nhờ liên kết gì ? a). d). G. c). Trình tự sắp xếp các nuclêôtit. Lục lạp có chức năng gì ? a). U. X. vận chuyển và bảo vệ cơ thể. T. b). Số lượng. 28). 29). A. X. c). Eánố lượng của các nuclêôtit. thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. U 27). U. d). 36 . Yếu tố nào quy định tính đặc thù của ADN ? a). Hiđrô. Cấu tạo nên cấu trúc sống và bảo vệ cơ thể. 30). b). b). Có chức năng bảo vệ. Có chức năng quang hợp. b). X. c). c). Lục lạp kết hợp với các chất vô cơ tạo thành cácbonhiđrat. Làm chất xúc tác sinh học. Peptit. b). Prôtein có chức năng gì ? a). Photpho đieste. làm chất xúc tác sinh học. Tham gia vận chuyển các chất. T. Hiđrô và photpho đieste. A. Vận chuyển các chất và bảo vệ cơ thể. c). d). A.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) a). G. d). G. Độ bền của các liên kết trên phân tử ADN d). A.

{ .| ..24). ..} 19). . 3. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. . { . V...08). . IV. Ðáp án đề số : 1 01). { .| .. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của quá trình quang hợp ở giới thực vật. ổn định lớp: 2.. { . . Mục tiêu: 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Khởi tạo từ chương trình Trắc nghiệm trên máy vi tính. { ..06). Trọng tâm bài giảng: Bản chất của quá trình quang hợp. .| . .04). .} 22).| .. .} 21).} 07). { .20). III.~ 09)..29).27).- TIẾT 19: QUANG HỢP Ngày soạn: Ngày dạy: I. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là quá trình hô hấp nội bào ? Trình bày các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào ? 37 .18).. { . .. { .. . . { .| .. ..12).~ 13).| ..15).02).30)..14). Kiến thức: HS nắm được quá trình quang hợp và các pha của quá trình quang hợp.| . . II..05)..26).10). { .17). .| .| . 2..} 23). .} 28).11).} 16)..| . Tiến trình lên lớp: 1. .| . .03). Kĩ năng: HS phân tích được mối liên quan giữa các pha sáng và tối của quá trình quang hợp.25).. . phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. .

(?) Hãy xác định phương trình tổng PT tổng quát của quá trình quang hợp: quát của quá trình quang hợp ? CO2 + H2O + ASMT  (CH2O) + O2 2. Pha tối: Diễn ra trong chất nền của diệp lục. CO2 + P.Carrôtenôit và phicôbilin(sắc tố) phụ bảo vệ diệp lục HS : Chỉ cần ánh sáng ở pha sáng khỏi bị phân huỷ khi cường độ ánh sáng quá cao.tử 5C(RiDP) -> hợp chất 6C không bền. Hoạt động 2 II. NADPH từ pha sáng. CO2 bị khử thành (?) Sản phẩm của pha tối là gì ? Mối cacbohiđrat -> gọi là quá trình cố định CO2 ( thông liên quan giữa phan sáng và pha tối qua chu trình Canvin hay chu trình C3). như thế nào ? Chu trình C3 gồm nhiều phản ứng hoá học xúc tác bởi các enzim trong chất nến của diệp lục và sử dụn ATP.Biến đổi quang hoá: Diệp lục trở thành dạng kích (?) Hãy viết sơ đồ của quá trình ở pha động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực sáng ? hiện quá trình quang phân li nước. HS: nghiên cứu thảo luận và trả lời.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Hô hấp nội bào có vai trò gì đối với tế bào ? 3. Khái niệm: Quang hợp là quá trình sử dụng năng HS.Clorôphin(chất diệp lục) có vai trò hấp thu quang (?) ánh sáng có liên quan như thế nào năng. đến các pha của quá trình quang hợp ? . Nguyên liệu thực hiện là gì ? Sơ đồ: HS: Diễn ra ở chất nền của diệp lục. phần còn lại ALDP được sử dụng tạo ra tinh bột và saccarôzơ. NADPH (?) Pha tối diễn ra ở vị trí nào ? -> Tổng hợp ATP. (?) Pha sáng sử dụng nguồn nguyên Biến đổi quang lý: Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh liệu nào và tạo ra sản phẩm gì ? sáng trở thành dạng kích động điện tử. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 I. Khái niệm quang hợp: (?) Quang hợp là gì ? 1.Diễn ra tại màng tilacôit. biến đổi CO2 khí quyển thành cacbohiđrat. 38 . 4. H2O Quang phân li 2H+ + 1/2O2 + 2e-> hình thành chất có tính khử mạnh: NADP. Hướng dẫn về nhà: .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. là những TV lấy ánh sáng mặt trời lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên để tạo thành chất hữu cơ… liệu vô cơ. Củng cố: 5. . + Sản phảm cố định đầu tiên là hợp chất 3C -> ALPG táI tạo lại RiDP giúp tế bào hấp thụ nhiều CO 2. Pha sáng: không thể tách rời ? . Các pha của quá trình quang hợp: GV: 2 pha của quá trình quang hợp 1. Các sắc tố quang hợp: có 3 nhóm chính . H2O + NADP + Pi Sắc tố QH NADPH + ATP + O2 2.

III. IV. ổn định lớp: 2. Kĩ năng: HS phân biệt được sự biến đổi của NST qua các kì của quá trình nguyên phân. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. 2.2008 Ngày dạy:19. V. Kiểm tra bài cũ: (?) Quang hợp là gì ? Đặc điểm các pha của quá trình quang hợp ? (?) Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật ? 3.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) .008 I. Chuẩn bị: Các hình vẽ nguyên phân sách giáo khoa. 3. II. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm.01. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình nguyên phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền.02. Mục tiêu: 1. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm của các pha và các kì của quá trình nguyên phân và ý nghĩa. Kiến thức: HS nắm được chu kì tế bào. Chương IV: PHÂN BÀO Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ngày soạn:16.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Bài mới: 39 . đặc điểm của quá trình nguyên phân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân.

Phân chia nhân: Các kì Đặc điểm Kì trung gian NST ở dạng sợi mảnh. SV lớn lên. (?) Hãy thảo luận và trả lời theo nội dung phiếu học tập sau HS thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời.TB phôi sớm: 20 phút/lần . Khái niệm: Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. Phân chia tế bào chất: . Chu kì tế bào gồm 2 thời kì: . . Đặc điểm (Sự điều hoà tế bào có vai trò gì ? HS Hoạt động 3: Hãy hoàn thành phiếu học tập sau và dựa vào hình vẽ sgk HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến chung. phân chia phảI có quá trình nguyên phân. màng nhân xuất Kì cuối hiện.Các NST co xoắn cực đại tập Kì giữa trung ở mặt phẳng xích đạo và có hình dạng đặc trưng(hình chữ V).TB được điều khiển đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. . (?) Thế nào là chu kì tế bào ? Hoạt động 2 HS nghiên cứu sgk. -S: Nhân đôi AND. Các NS tử tách nhau ở tâm động Kì sau và di chuyển về 2 cực của TB. 2. 3. .TB ruột: 6 giờ/lần .Kì trung gian.TB phân chia khi nhận biết tín hiệu bên trong và bên ngoài TB. NST dãn xoắn. 2. II.Thoi phân bào dần xuất hiện. -G2: Tổng hợp các chất cho tế bào. Chu kì tế bào: 1. Đặc điểm chu kì tế bào: Thời gian Kì trung gian Dài(Chiếm gần hết thời gian của chu kì) Gồm 3 pha: -G1: TB tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.Phân bào.TB gan: 6 tháng/lần (?) Tại sao tế bào khi tăng trưởng tới mức nhất định lại phân chia ? Nội dung I. . Quá trình nguyên phân: 1. GV: Nhân xét và bổ sung Thời gian chu kì tế bào khác nhau ở loại tế bào và loài. các NST dính nhau ở tâm động tạo thành NST kép. Nguyên phân Ngắn Gồm 2 giai đoạn: -Phân chia nhân gồm 4 kì. -Phân chia tế bào chất.NSt co xoắn. (?) Khi nào TB thực hiện quá trình phân chia ? HS: Sau khi vật chất di truyền phân chia xong. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV: SV muốn tồn tại được phảI có quá trình trao đổi chất và ở thực vật phải có quá trình quang hợp. . Sự điều hoà chu kì tế bào: .Phân chia TB chất ở đầu kì cuối. NST. màng nhân dần dần Kì đầu biến mất. 40 .

C.3 = 6.Nuôi cấy mô có hiệu quả cao.TBC phân chia dần và tách TB mẹ thành 2 TB con. không phân kli về 2 cực tế bào. phân li về 2 cực tế bào. Kì cuối. xảy ra ở: A.10 = 20 D. kì sau. Câu 3: Có 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu ? A.Với sinh vật nhân thực đơn bào. Câu 2: Bộ NST sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu ở kì giữa của nguyên phân các thoi vô sắc bị phá vỡ ? A. ghép cành… . VI.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Giữa TBTV và TBĐV phân chia tế bào chất khác nhau như thế nào ? HS Hoạt động 4 (?) Quá trình nguyên phân có ý nghĩa như thế nào ? HS (?) Quá trình nguyên phân được ứng dụng vào trong thực tiến sản xuất như thế nào ? .ứng dụng để giâm. * D. kì giữa.Giúp cơ thể tái sinh các mô hay TB bị tổn thương.1 = 70 5.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. phân li về 2 cực tế bào. Bộ NST 2n tăng lên 4n. không phân li về 2 cực tế bào. ở TBTV hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ thành 2 TB con.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Củng cố: Câu 1: Trong nguyên phân. NST tự nhân dôi. . C. C. III. ý nghĩa sinh học: . ý nghĩa thực tiễn: . nguyên phân là cơ chế sinh sản.ở TBĐV màng TB co thắt lại ở vị trí giữa TB -> 2TB con. chiết. 2. . các NST co xoắn và xuất hiện thoi vô sắc làm phương tiện chuyên chở.1) . NST tự nhân đôi. Hướng dẫn về nhà: . (23 . Rút kinh nghiệm: Tiết 21: GIẢM PHÂN 41 . D. * B.Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển . (2+3). 4. B. ý nghĩa của quá trình nguyên phân: 1. . 23 = 8. 2. kì đầu * B. NST không tự nhân đôi. NST không tự nhân đôi.

. . V. Giảm phân Hoạt động 1 I. IV.2008 Ngày dạy: 26.Trong quá trình bắt đôi và tách nhau các NST tương đồng trao đổi các đoạn crômatit cho nhau.NST tương đồng trong mỗi cặp dần tách nhau ở tâm động. II.2008 I. với nhau theo các (?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và thảo luận cặp tương đồng -> để hoàn thành phiếu học tập sau: xoắn lại. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 19. III.Thoi vô sắc được GV nhận xét. .Các NST bắt đôi con có số lượng NST giảm đi một nữa. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm .01. đánh giá hình thành.Màng nhân và nhân con biến mất. Kiểm tra bài cũ: (?) Chu kì tế bào là gì ? Đặc điểm của chu kì tế bào ? (?) Quá trình nguyên phân xảy ra gồm có những kì nào ? Diễn biến của các kì? 3. Kì đầu . nhau ở tâm động.Các NST kép di chuyển về mặt phẳng xích đạo của TB thành 2 hàng. 3. Từ 1TB ban đầu qua giảm phân -> 4 TB . HS thảo luận nhóm . Chuẩn bị: Các hình vẽ về quá trình giảm phân trong sách giáo khoa. Giảm phân: Các kì Giảm phân I Giảm phân II Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp . Mục tiêu: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. Kĩ năng: HS phân biệt được đặc điểm và ý nghĩa của quá trình nguyên phân và giảm phân. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Ngày soạn: 20.01. 2. ổn định lớp: 2.Thoi vô sắc từ các Các NST tách nhau ở tâm động và chỉ còn dính nhau ở những chỗ bắt chéo của NS tử với nhau.NST nhân đôi tạo Không có sự nhân xảy ra ở cơ quan sinh sản nhưng AND thành NST kép dính đôi của NST. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm và diễn biến các kì của quá trình giảm phân. Kì giữa Hiện tượng trao đổi các đoạn crômatit 42 Các NST kép tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của TB . Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình giảm phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền. diễn biến các kì của giảm phân và ý nghĩa của quá trình giảm phân. NST co xoắn lại. Các chỉ có 1 lần nhân đôi. .

. Kì sau II. (?) ở kì cuối của quá trình giảm phân II TBTV và TBĐV có điểm gì khác nhau ? Kì sau cực TB chỉ đính vào một phía của mỗi NST kép. Rút kinh nghiệm: 43 .Giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. Kì cuối II. . . Giống hệt TB mẹ(2n). Mỗi NST kép trong cặp NST tương đồng được thoi vô sắc kéo về 2 cực của TB. D.ở ĐV: + Con đực: 4TB đơn bội -> 4 tinh trùng. Kì đầu II.* D. ý nghĩa của giảm phân: . Màng nhân và nhân con xuất hiện.Tạo 2 TB con có bộ NSt đơn bội kép (nNST kép) Các NS tử tách nhau tiến về 2 cực của TB.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. + Con cái: 4TB đưn bội -> 1TB trứng và 3 thể định hướng .ở mỗi cực NST dần dãn xoắn. Hướng dẫn về nhà: . B. .ở TV: các TB con nguyên phân 1 số lần để hình thành hạt phấn và túi noãn. Giảm đi một nữa(n). Củng cố: Câu 1: Số lượng NST ở TB con được sinh ra sau giảm phân là bao nhiêu ? A. giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài. C. Kì giữa II. Thoi vô sắc biến mất và TBC phân chia. Gấp ba TB mẹ(6n).Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. 5. TBC phân chia. .Là nguồn nguyên liệu cho CLTN và sinh vật có khả năng thích nghi với điều kiện sống mới. Nguyên phân. Câu 2: Tế bào con chứa bộ nNST đơn ở kì nào của giảm phân ? A. VI. Gấp đôi TB mẹ(4n). Kì cuối Hoạt động 2 (?) Giảm phân có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể sinh vật ? HS II. B. 4. C. Màng nhân và nhân con xuất hiện.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) gọi là trao đổi chéo.

V.VIẾT THU HOẠCH GV hướng dẫn HS vẽ các kỳ theo đúng trình tự xuất hiện trong chu kỳ tế bào. nhận biết.Soạn trước bài: Dinh dưỡng. Quan sát tiêu bản cố định hay tiêu bản tạm thời. . Để quan sát rõ hơn. sau đó điều chỉnh cường độ ánh sáng. . . . GV lưu ý HS cách nhận dạng các kỳ dựa vào: .Mức độ co xoắn của NST. lau kính bằng vải mềm. . tránh nơi có hơi axit hay kiềm. từ đó xác định bộ NST 2n của loài là bao nhiêu? IV. b) .Kỹ năng quan sát. xoay đĩa quay các vật kính đến độ phóng đại lớn khi khớp là được. có thể dùng núm tinh chỉnh khi nào thấy vật rõ thì dừng lại. Kính hiển vi nên được để trong hộp gỗ hoặc bao bằng túi nilon vàbảo quản ở nơi khô mát.Bước 2: Đưa tiêu bản lên mâm kính.Phân bố của NST (tản mát trong tế bào hay dàn thành 1 hàng hoặc phân thành 2 nhóm). gọi tên các thông tin trên tiêu bản. II. Kẹp tiêu bản sao cho vật cần quan sát nằm chính giữa vật kính. HƯớNG DẫN Về NHÀ: . HS phải: . .Quan sát xem có hay không có hình ảnh phân chia của tế bào chất? GV yêu cầu HS đến số lượng NST quan sát được ở kỳ giữa. . MỤC TIÊU Trên cơ sở quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành. tay phải từ từ vặn ốc theo chiều ngược lại (chỉnh lên) cho tới khi nhìn rõ vật thì dừng lại. .Rèn luyện kỹ năng quan sát tiêu bản trên kính hiểm vi để lấy thông tin. Mắt nhìn thị kính.Hoàn thành bài thu hoạch. CHUẨN BỊ: Như SGK III. chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV 44 . Lưu ý:Các kỹ năng chính trong tiết thực hành gồm: a) Kỹ năng sử dụng kính hiển vi:( Chỉ hướng dẫn khi có HS không biết sử dụng kính) .Bước 1: Cắm vào nguồn điện .Bước 4: Vệ sinh kính Sau khi quan sát song. . Sau đó tiến hành chỉnh thô và tinh chỉnh như trên để quan sát mẫu. tay phải từ từ vặn ốc chỉnh thô theo chiều kim đồng hồ (chỉnh xuống) cho tới khi gần sát tiêu bản (không được chạm tiêu bản).Bước 3: Quan sát tiêu bản Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi. phải bỏ mẫu vật ra. Khi hướng dẫn HS quan sát. xoay ốc chỉnh thô về vị trí ban đầu. Nếu muốn phóng to vật cần quan sát thì vặn ốc chỉnh thô theo chiều ngược kim đồng hồ (chỉnh lên) cách mẫu vật khoảng 4 cm.Nhận biết được các kỳ khác nhau của nguyên phân dưới kính hiểm vi.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 22: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH I.Kỹ năng vẽ hình mô ta trên cơ sở những thông tin quan sát được.Vẽ được các hình ảnh quan sát được ứng với mỗi kỳ của nguyên phân ra vở. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH Theo đúng trình tự hướng dẫn trong SGK.

01.2008 Ngày dạy:25. (?) Môi trường nuôi cấy có đặc điểm gì ? + Môi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên và chất hóa học. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Ngày soạn:20. Các loại môi trường cơ bản: . nào ? . Hô hấp: năng lượng trong tế bào diễn ra các phản Hô hấp hiếu khí Hô hấp kị khí ứng hoá sinh để biến đổi các chất. 1. Hô hấp và lên men: phức tạp. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật. Các kiểu dinh dưỡng (sgk) Chuyển hoá vật chất là một quá trình III. sinh trưởng mạnh. chuyển hoá vật chất và năng Hoạt động 1 lượng ở vi sinh vật (?) Hãy kể tên một số loại vi sinh vật mà I. Mục tiêu: 1. 45 . sau khi hấp thụ các chất và 1. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng: nhỏ. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. Môi trường tự nhiên và môi trường nuôi + Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết thành cấy. VSV hấp thụ và chuyển hoá vật (?) Vi sinh vật là gì ? chất nhanh. V. phần hoá học và số lượng. trong (?) Môi trường sống của VSV như thế môi trường có điều kiện sinh thái đa dạng. gồm nhiều nhóm HS: phân loại khác nhau. Kiểm tra bài cũ: 3. hô hấp và lên men ở VSV.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Tiết 23: DINH DƯỠNG. Khái niệm vi sinh vật: em biết ? VSV là những sinh vật nhỏ bé. để thu NL cho TB.Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.Môi trường phòng thí nghiệm: HS + Môi trường dùng chất tự nhiên. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào trong đời sống hàng ngày. ổn định lớp: 2. HS: là những sinh vật có kích thước rất II.01.Môi trường tự nhiên: VSV có ở khắp nơi. II. Trọng tâm bài giảng: Các kiểu dinh dưỡng. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật. Khái Là quá trình OXH Quá trình phân (?) Hãy thảo luận và hoàn thành phiếu niệm các phân tử hữu giải cacbohiđrat học tập sau? cơ. Dinh dưỡng. Hoạt động 2 2. 3.2008 I. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 22. III. IV.

Hướng dẫn về nhà: .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. 5. Phân tử hữu cơ . SO4. .* Câu 3: Hô hấp ở vi sinh vật là gì ? A.Lên men là quá trình chuyển hoá kị khí diến ra trong tến bào chất.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Ôxi phân tử. NL NL phẩm tạo thành Em hiểu thế nào là lên men ? Cho ví dụ ? 2. Cả a và b. C.* D. Sản CO2.Sản phẩm tạo thành sữa chua. H2O. Rút kinh nghiệm: HS thảo luận và đại diện nhóm trả lời các nhóm nhận xét và bổ sung Chất nhận điện cuối cùng 46 . Là quá trình trao đổi khí ôxi và CO2 giữa cơ thể và môi trường. Đời sống tự do. Câu 2: Làm thế nào để phân biệt được các kiểu dinh dưỡng của VSV ? A. D. rượu.* B. tử chuỗi truyền điện tử ở màng trong ti thể.ở SV nhân thực NO3. . Nguồn năng lượng. VI. C. Là chuỗi phản ứng ôxi hoá khử diễn ra ở màng tạo thành ATP. D. làm dấm… . Là những cơ thể sống có kích thước hiển vi. B. .Chất cho điện tử và chất nhận điện tử là các phân tử hữu cơ. Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. Nguồn cacbon mà chúng sử dụng. . Củng cố: Câu 1: Vi sinh vật là gì ? A. C. Lên men: iHS: Làm sữa chua. Cả b và c.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. dấm… 4. Là quá trình phân giải các chất cung cấo năng lượng cho tổng hợp chất mới.ở SV nhân sơ diễn ra ngay trên màng sinh chất. kí sinh hoặc hoại sinh. B. Là vi trùng có kích thước hiển vi sống hoại sinh hoặc kí sinh. Là quá trình phân giải các chất không cần ôxi.

sử dụng axit hữu cơ làm nguồn cacbon.02. . Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (?) Vì sao quá trình tổng hợp các chất ở VSV diễn ra với tốc độ rất nhanh ? HS: VSV có tốc độ sinh trưởng rất nhanh . ổn định lớp: 2. 3. IV. Quá trình tổng hợp: . ậ ngời không tổng hợp đủ các a.Tổng hợp pôlisaccarit: (Glucôzơ)n + ADP-glucôzơ -> (Glucôzơ)n +1 + ADP .Phân giải trong: Prôtein mất hoạt tính.Sự tổng hợp lipit: từ Glixêryl + Axit béo.2008 Ngày dạy:15.Sự tổng hợp prôtein là do các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. đặc biệt là tổng hợp các loại axit amin.02. bổ sung (?) Quá trình phân giải prôtein được ứng dụng như thế nào vào trong sản xuất ? I.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT Ngày soạn:11. III. Phân giải prôtein và ứng dụng: . Giáo dục: cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi sinh vật vào trong đời sống và bảo vệ môi trường. Quá trình phân giải: 1. V.VSV có khả năng tự tổng hợp các laọi axit amin. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.a gọi là các axit amin không thay thế. hư hỏng Prôteaza Prôtein Axit amin 47 . II. (?) Quá trình tổng hợp nuclêôtit gồm những thành phần nào ? HS Hoạt động 2: (?) Phân biệt quá trình phân giải ngoài và trong ở TB vi sinh vật ? HS: thảo luận GV. nhận xét. 2. Mục tiêu: 1.Phân giải ngoài: Prôtein Prôteaza Axit amin VSV hấp thụ axit amin và phân giải tiếp tạo ra NL.Nuclêôtit: + Bazơ nitơ + Đường 5C + Axit phôtphoric II. . Kĩ năng: HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.2008 I. Kiến thức: HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá trình phân giải các chất. (Axit amin)n -> Prôtein . Trọng tâm bài giảng: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Tổ các hoạt động dạy và học: 1. . . GV: Khả năng tổng hợp các chất của VSV . Kiểm tra bài cũ: (?) Vi sinh vật là gì ? nêu các kiểu môi trường của vi sinh vật ? (?) So sánh quá trình lên men và quá trình hô hấp ở vi sinh vật ? 3. Khi môi trường thiếu C và thừa nitơ VSV khử amin.VSV sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất.

D. cỏ.ứng dụng: làm tương.* C. Câu 2: Quá trình tổng hợp lipit là ? A. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. C. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô. 4. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hoá trị. hemixenlulozơ. bò đòng hoá được rơm rạ. bò là động vật nhai lại. pecton ở rơm rạ. D. (?) Sử dụng VSV phân giải xenlulôzơ có . Lăctic + CO2 + êtanôl + Axit axêtic. Vì dạ cỏ của trâu. Hoạt động 3 III. giải là gì ? . Câu 3: Tại sao trâu. .Phân giải xenlulôzơ: Prôteaza lợi ích gì ? Xenlulôzơ Chất mùn. pecton ở rơm rạ. nước mắm… (?) Pôlysaccarit được phân giải như thế nào ? HS: (?) ứng dụng quá trình này vào trong sản xuất như thế nào ? HS: làn rượu. tránh ô nhiếm môi trường. Củng cố: Câu 1: Quá trình tổng hợp prôtein là VSV sử dụng năng lượng và enzim nội bào đã tạo ra: A.Lên men lăctic(Chuyển hoá kị khí) Glucôzơ VK Lăctic A. Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng: . Prôtein + Glyxêryl. Vì trâu. Vì dạ cỏ trâu bò có chứa men tiêu hoá phân giải chất xenlulôzơ. cỏ. cỏ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ. Axit lăctic + Prôtein B. Các phân tử đường 5C liên kết với axit phôtphoric.ứng dụng: + Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải: (?) So sánh quá trình đồng hoá và quá . B.ý nghĩa: Thu được các axit amin để tổng hợp prôtein bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. làm nước mắm… 2. xirô. rượu… + Tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn.* B.Dị hoá phân giải các chất cung cấp năng lượng cho đồng hoá.Tổng hợp(Đồng hoá) và phân giải(Dị hoá) là 2 trình dị hoá ? quá trình ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt -> Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân động sống của tế bào. Glucôzơ + Axit béo. * D. giấm… .Đồng hoá tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu HS: 2 quá trình có mâu thuẩn nhau nhưng cho dị hoá. 48 . . làm giàu chất HS: Cải tạo đất… dinh dưỡng cho đất. Glyxêryl + Axit béo.Lên men etilic: Nấm Nấm men Tinh bột đường hoá Glucôzơ Men rượu êtanôl + CO2 . + Làm thức ăn cho gia súc. hemixenlulozơ. C. cỏ giàu chất xơ ? A. bò có chứa vi sinh vật phân giải chất xenlulôzơ. thống nhất trong cơ thể sinh vật .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: làm tương. Vì trong rơm rạ.

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa.
VI. Rút kinh nghiệm:

Tiết 25: THỰC HÀNH- LÊN MEN ÊTILIC VÀ LĂCTIC Ngày soạn:12.02.2008 Ngày dạy:18.02.2008 I. Mục tiêu:Qua bài thực hành, HS phải: Biết làm thí nghiệm lên men rượu, quan sát hiện tượng lên men. Nắm được các bước làm sữa chua và muối chua rau quả. Liên hệ thực tế và biết làm sữa chua, dưa chua. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Kính hiển vi, lam kính. - Tranh hình sơ đồ thí nghiệm lên men rượu, hình dạng nấm men rượu. - Ống nghiệm(có đánh số 1,2,3) đặt vào giá, ống đong. - Giã nhỏ bánh men và rây lấy bột mịn. - Pha dung dịch đường kính 10%. - Nếu có điều kiện, làm trước khoảng 3 đến 4 giờ thí nghiệm lên men êtilic. III. Tiến trình tổ chức bài học: 1. Ổ định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị của HS. 3. nội dung bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG - HS I.Thí nghiệm lên men Êtilic. a) Nội dung tiến hành: + Trình bày cách thí nghiệm lên men rượu. -HS: Quan sát , nếu có gì thắc mắc hỏi GV. + Chia nhóm TN. - HS nghiên cứu SGK trang 95 trình bày thí
49

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
- Lưu ý thắc mắc của HS và giảng giải. - GV hỏi Quá trình lên men rượu cần điều kiện gì? b) Thu hoạch - Đành giá kết quả của các nhóm và nhắc nhở cả lớp để nguyên thí nghiệm để theo dõi tiếp. - kiểm tra các mẫu TH của nhóm, nếu nhóm nào làm sai yêu cầu làm lại , nhóm làm đúng yêu cầu làm bài thu hoạch theo mẫu trong sách. nghiệm. - Các nhóm tiến hành thí nghiệm.làm giống như hướng dẫn của SGK + làm mẫu của giáo viên -Các nhóm báo cáo kết quả TH theo mẫu SGK. - Trình bày cách lên men rượu trong dân gian. II. Thí nghiệm lên men Lactíc.( Hướng dẫn lý thuyết cho học sinh; còn phần thực hành các em tiến hành ở nhà sau một tuần nộp mẫu) a) Làm sữa chua - Giải thích cơ sở khoa học của quá trình lên men lactic. - Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh làm giống theo SGK. b) Muối chua rau quảthích cơ sở khoa - Giải học của quá trình muối chua rau quả. - Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh làm giống theo SGK. -Trình bày Cơ sở khoa học của quá trình lên men lactic. -Yêu cầu HS trình bày cách làm sữa chua ở nhà , so sánh với cách trình bày trong sách. -Trình bày Cơ sở khoa học của quá trình muối chua. -Yêu cầu HS trình bày cách làm sữa chua ở nhà , so sánh với cách trình bày trong sách.

4. Củng cố: - Yêu cầu HS hoàn thành bài thu hoạch. 5. HDVN: chuẩn bị bài :SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Chương II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Tiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:16.02.2008 Ngày dạy:20.02.2008 I. Mục tiêu:
50

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
1. Kiến thức: HS nắm được các pha cơ bản nuôi cấy vi khuẩn không liên tục và ý nghĩa của các pha. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được thời gian và tốc độ sinh trưởng ở từng pha. 3. Giáo dục: cho học sinh nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục, ứng dụng được vào thực tế đời sống. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan IV. Trọng tâm bài giảng: Nội dung và ý nghĩa các pha của sinh trưởng. V. Tổ chức các hoạt đọng dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (?) Hãy nhắc lại sinh trưởng của sinh vật là gì ? HS: là sư tăng kích thước và khối lượng của cơ thể I. Khái niệm sinh trưởng: 1. Sinh trưởng ở vi sinh vật: là sự tăng sinh các thành phần của tế bào -> sự phân chia. Sự sinh trưởng của quần thể VSV là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể. 2. Thời gian thế hệ: (?) Thời gian thế hệ là gì ? Cho ví dụ ? - Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào đến khi GV; Thời gian thế hệ đối với 1 quần phân chia(Kí hiệu: g). thể VSVlà thời gian cần để N0 biến VD: E.Coli 20 phút tế bào phân chia 1 lần. thành 2N0. (N0 là số tế bào ban đầu - Mỗi loài vi khuẩn có thời gian riêng, trong cùng một của quần thể) loài với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau. VD: Vi khuẩn lao 1000 phút. Trùng đế giày 24 giờ. Nt = N0 .2n Hoạt động 2 II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn: 1. Nuôi cấy không liên tục: Là môi trường nuôi cấy (?) Thế nào là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không không liên tục ? được lấy đi các sản phẩm trao đổi chất. HS: nghiên cứu sách giáo khoa Các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục: (?) Sự sinh trưởng của vi khuẩn trong a. Pha tiểm phát(Pha Lag) môi trường nuôi cấy không liên tục thể - VK thích nghi với môi trường. hiện như thế nào ? - Số lượng TB trong quần thể không tăng. HS: - Enzim cảm ứng được hình thành. GV: Tốc độ sinh trưởng của VSV được b. Pha luỹ thừa(Pha Log) đo bằng sinh khối sinh ra trong một - VK bắt đầu phân chia, số lượng tế bào tăng theo luỹ dơn vị thời gian. thừa. - Hằng số M không đủ theo thời gian và là cực đại đối với 1 số chủng và điều kiện nuôi cấy. c. Pha cân bằng: Số lượng VSV đạt mức cực đại, không đổi theo thời
51

ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu prôtein đơn bào. enzim. Pha suy vong: Số tế bào trong quần thể giảm dần do: . dinh dưỡng . d. . N = 8. hoocmôn… 3. VI. 3 pha.Coli ở nhiệt độ 400C trong 1 giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là : A. số lượng TB sinh ra bằng số lượng Tb chết đi. C. N = 7.Một số tế bào bị phân huỷ. 4.105. B.Chất độc hại tích luỹ nhiều.105. B. Củng cố: Câu 1: Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm mấy pha cơ bản ? A. * D.* C. Số lượng sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân huỷ ngày càng nhiều. Câu 3: Nuôi cấy vi khuẩn E.105.Số tế bào bị phân huỷ nhiều. 4 pha. VK thích nghi với môi trường. Nuôi cấy liên tục: VSV ? . 5 pha. N = 7. . Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ rất lớn và không đổi. Rút kinh nghiệm: 52 . D. kháng sinh. .Một số khác có chất dinh dưỡng lại phân chia.Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt.Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. B. Hướng dẫn về nhà: . C. một hệ thống nuôi cấy kiên tục đối với 2. D. số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng . N = 3. 2 pha.Điều kiện môi trường duy trì ổn định. đồng thời lấy HS: Thường xuyên được cung cấp chất ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Để không xảy ra pha suy vong ở quần thể vi khuẩn thì phải làm gì ? HS: gian là do: .Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Số lượng VK trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian. (?) Tại sao nói dạ dày ruột ở người là . .105. Câu 2: Đặc điểm của pha cân bằng? A. các hợp chất có hoạt tính sinh học như axit amin.

Tế bào chất. 8/ Trong bột giặt sinh học có enzim của vi sinh vật như amilaza prôteaza tẩy vết bẩn trên quần áo như: a Xenlulôzơ. 10/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi sinh vật phân giải prôtein ? 53 . 5/ Tế bào con chứa nNST đơn ở kì nào của quá trình giảm phân ? a Kì đầu II. d Là quá trình chuyển hóa hiếu khí xảy ra ở màng ngoài ti thể. c Quá trình giảm phân và thụ tinh d Quá trình nguyên phân và giảm phân. c Độ ẩm của môi trường. c Dầu d Mỡ 9/ Các yếu tố tiến hành quá trình phân giải ở vi sinh vật ? a Các chất trong tế bào. c Kì giữa II. c Vi khuẩn quang dị dưỡng sử dụng chất hữu cơ. d Kì cuối II.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản) Thời gian 45 phút 1/ Trong tế bào nguyên phân xảy ở các bộ phận nào ? a Tế bào chất và nhân. 7/ Thế nào gọi là quá trình lên men ? a Là quá trình chuyển hóa các vật chất hữu cơ. b Nhân con c. 3/ Kì cuối của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật sự phân chia tế bào chất diễn ra như thế nào ? a Màng tế bào co thắt lại ở vị trí ở giữa tế bào chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con. d Vi khuẩn quang tự dưỡng sử dụng chất vô cơ. d Hình thành màng nhân và nhân con. b Quá trình nguyên phân và thị tinh. c Là quá trình chuyển hóa các vật chât vô cơ. b Là quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong tế bào chất. c Tế bào chất phân chia trực tiếp cho các tế bào con. b Bột thit. d Nhiệt độ. b nẩy chồi và tạo thành bào tử. giảm phân và thụ tinh. b Kì sau II. d Nhân. 4/ Vi khuẩn lăctic trong sữa chua thuộc nhóm dinh dưỡng nào ? a Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất hữu cơ. 6/ Cơ chê nào dẫn đến duy trì bộ NST của loài sinh sản hữu tính ? a Quá trình nguyên phân. b Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất vô cơ. c phân đôi. b Hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ thành hai tế bào con. b Các enzim xúc tác. 2/ Đa số các vi khuẩn có hình thức sinh sản : a sinh sản bằng bào tử hữu tính. d hình thành nội bào tử.

NST dãn xoắn màng nhân xuất hiện xảy ra ở: a kì sau b kì đầu c kì giữa d kì cuối 17/ Các loại môi trường cơ bản để nuôi cấy vi sinh vật ? a Môi trường bán tổng hợp và môi trường tổng hợp. d 5 pha. b Hô hấp kị khí. b N = 8. d 20 13/ Nuôi cấy vi khuẩn E.105. b Giải thích được sự đa dạng của kiểu gen và kiểu hình ở những loài sinh sản hữu tính. c 3 pha.105. d Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. d N = 3. c Là những cơ thể sống có kích thước rất nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường. b Là những sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dây gọi là quá trình gì ? a Lên men. 11/ Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của NST diễn ra ở kì nào của quá trình giảm phân ? a Kì trước lần phân bào I. b 2 pha. b Kì giữa lần phân bào I. 12/ Có một tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu ? a 10 b 6 c 8. d Kì trung gian. 14/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi khuẩn lên men lăctic ? a Nước chấm b Dưa muối. b Môi trường phức tạp và môi trường tổng hợp. 20/ Thế nào gọi là vi sinh vật ? a Là vi trùng có kích thước hiển vi. c Kì trước lần phân bào II. 16/ Trong nguyên phân. a Rượu 54 . c N = 6. c Môi trường axit và môi trường kiềm.Coli ở nhiệt độ 400C trong một giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy: a N = 7. c Hóa dưỡng vô cơ. d Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) b Tương. c Dưa muối d Cà muối.105. d Hô hấp hiếu khí. 18/ Chất cho electron và nhận electron dều là chất hữu cơ.105. c Giải thích được cơ sở khoa học của các hiện tượng di truyền. d Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh sản vô tính và hữu tính. 19/ Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm có mấy pha cơ bản ? a 4 pha. c Tương d Rượu 15/ Ý nghĩa khoa học của giảm phâm ? a Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh sản vô tính và vô tính.

c Hô hấp. 23/ Sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp kị khí là gì ? a CO2 và ATP. bò là động vật nhai lại. b CO2 và H2O.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 21/ Quá trình chuyển hóa sinh học kị khí naod các phân tử hữu cơ vừa là chất cho và nhận electron ? a Hô hấp kị khí. b Giảm đi một nữa(n).4 ngày thì có mùi rượu là do: a xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí. d Ưa lạnh. c H2O và ATP d ATP. 22/ Tại sao trâu bò đồng hóa được rơm rạ. 27/ Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ? a Ưa siêu nhiệt b Ưa nhiệt. b Lên men rượu. Ở kì sau I tế bào có bao nhiêu NST kép ? a 46 NST đơn b 46 NST kép. d Các hợp chất vô cơ và hữu cơ. bò có chứa VSV phân gải xenlulôzơ ở rơm rạ. d 23 NST kép. 29/ Qua giqảm phân số lượng NST ở tế bào con sẽ như thế nào ? a Giống hệt tế bào mẹ(2n). c 23 NST đơn. b Nguồn năng lượng và nguồn cacbon. c Sự phân bào có hình thành thoi vô sắc. cỏ khô giàu chất xơ ? a Vì trong rơm rạ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ. 26/ Dựa vào yếu tố nào để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật ? a Kí sinh hoặc nữa kí sinh. c Ưa ấm. d Gấp ba tế bào mẹ(6n). 55 . c nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả lên men. c Nguồn cacbon và các chất dinh dưỡng. 24/ Ở người bộ NST 2n = 46. c Tâm động. một tế bào sinh tinh diến ra quá trình giảm phân. d Chất nền prôtein. b Vì trâu. d Hô hấp hiếu khí. c Vì trâu bò là động vật có dạ dày 4 ngăn. c Gấp đôi tế bào mẹ(4n). b Eo thứ cấp. 30/ Sợi vô sắc đính vào NST ở vị trí nào ? a Hai cánh của NST. d Vì dạ cỏ của trâu. 28/ Nước quả vải chín sau 3 . d xảy ra quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật. b nấm mốc phân giải đương đơn. b Hai tế bào con đều mang bộ NST giống như tế bào mẹ. d Hai tế bào con có bộ NST giống nhau và khác tế bào mẹ. 25/ Bản chất của quá trình nguyên phân là gì ? a Sự phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Trọng tâm bài giảng: Phân biệt các hình thức sinh sản ở VSV nhân sơ và nhân thực. Kĩ năng: HS phân tích.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 28: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:21. Nảy chồi và tạo thành bào tử: HS: . Kiến thức: HS nắm được các hình thức sinh sản chủ yếu ở vi sinh vật nhân sơ và nhân thực. phân ở điểm nào ? 2.2008 I.Sinh sản nhờ nảy chồi (vi khuẩn quang dưỡng màu bào tử ? đỏ) TB mẹ tạo thành một chồi ở cực.2008 Ngày dạy:28. 2. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan IV. bào sinh dưỡng của vi khuẩn HS: GV: Nội bào tử lọt được vào cơ thể phát triển trở lại trong ruột. Mục tiêu: 1. III. sinh sản bằng cách nảy chồi tạo thành . HS: đọc thông tin sgk . Được hình thành trong tế là hình thức sinh sản không ?. ổn định lớp: 2. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. so sánh về chiều hướng tiến hoá về hình thức sinh sản ở VSV. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 26. II.02.Thành tế bào và màng sinh chất được tổng hợp dài ra và dần thắt lại đưa 2 phân tưe AND về 2 tế bào (?) Phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên riêng biệt. Tổ chức các họat động dạy và học: 1. chồi lớn dần và HS: xạ khuẩn. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Hoạt động 1 I.Nội bào tử vi khuẩn: là cấu trúc tạm nghỉ không (?) Nội bào tử là gì ? Nội bào tử có phải phải là hình thức sinh sản. V. Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ: (?) Quá trình phân đôi ở vi sinh vật nhân 1. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm các pha của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục ? (?) So sánh giữa môi trường nuôi cấy không liên tục và liên tục ? 3. . .Vòng AND dính vào hạt mêzoxôm làm điểm tựa và nhân đôi thành 2ADN. 56 .Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. máu gây bệnh nguy hiểm.02. Phân đôi: sơ diễn ra như thế nào ? . 3.Sinh sản bằng bào tử đốt (xạ khuẩn) phân cắt đỉnh (?) Những sinh vật nào có hình thức của sợi sinh trưởng thành một chuỗi bào tử. vi khuẩn quang tía… tách ra tạo thành vi khuẩn mới. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật và ứng dụng vào thực tiễn.

VI. phân đôi * B. Sinh sản bằng bào tử hữu tính Câu 2: Hình thức nào sao đây không phải là hình thức sinh sản ? A. Câu 3: Bào tử tiếp hợp là loại bào tử hữu tính có ở? A. Rút kinh nghiệm: 57 .Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. trần). C.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. HS .Sinh sản bằng phân đôi: Nấm men rượu rum. nấm VD: Nấm Mucol GV: nhận xét. . nấm men.Sinh sản bằng nẩy chồi: Nấm men rượu. B. (?) Sinh sản ở VSV nhân thực và nhân 2. Hình thành bào tử hữu tính. C. nấm HS phổi… (?) Phân biệt hình thức nẩy chồi và phân Từ TB mẹ mọc ra các chồi nhỏ -> tách khỏi TB mẹ đôi ? -> cơ thể độc lập.Sinh sản hữu tính bằng bào tử chuyển động hay hợp tử. * D.Hình thành nội bào tử . * D. Nấm sợi. Phân đôi. tảo lục… TB mẹ phân đôi -> 2TB con .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Hoạt động 2 II. C. B. nẩy chồi và tạo thành bào tử. nấm men Saccharomyces. Hướng dẫn về nhà: . Sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính: hữu tính ? Sinh sản bằng bào tử Sinh sản bằng bào tử HS : Thảo luận nhóm và trả lời vô tính hữu tính VD: Nấm Mucol. 4. Củng cố: Đa số các vi kghuẩn có hình thức sinh sản: A. nấm rơm 5.nẩy chồi và tạo thành bào tử. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực: (?) Phân biệt bào tử vô tính và bào tử 1. bổ sung phổi… Hình thành hợp tử do 2 Tạo thành chuỗi bào tử tế bào kết hợp với nhau trên đỉnh của các sợi qua giảm phân-> Bào tử nấm khí sinh (Bào tử kín. Sinh sản bằng nẩy chồi và phân đôi: sơ khác nhau điểm nào ? .

Kĩ năng: HS phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV.03. 2. Trọng tâm bài giảng: ảnh hưởng của các yếu tôs vật lí. II. Chất hoá học: 1. lipit… . giúp cân bằng áp suất thẩm thấu. Kiến thức: HS nắm được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. 2. Chất dinh dưỡng: Là những chất giúp cho VSV đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu NL. Bo. + VSVnguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các chất.2008 I. prôtein. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. hoạt hoá axit amin. ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 GV: Chất hoá học có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSVtheo chiều hướng cơ bản là: chất dinh dưỡng hay chất ức chế… (?) Chất dinh dưỡng là gì ? HS: (?) Hãy nêu một số chất dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV ? SH: Nghiên cứu sgk (?) Thế nào là nhân tố sinh trưởng HS: VSV nguyên dưỡng tự tổng hợp được các chất. V. Mục tiêu: 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 29: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:01. (?) Vì sao khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối hoặc thuốc tím pha loãng 10 . Các chất ức chế sinh trưởng cua vi sinh vật: (SGK) 58 . VD: Chât hữu cơ: Cácbohiđrat. + VSV khuyết dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng. Mo.03. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.15’ ? I. Fe… . GV: Các chủng VSV hoang dại trong môi trường tự nhiên thường là nguyên dưỡng. III. Mn. Giáo dục: cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại.2008 Ngày dạy:04. Kiểm tra bài cũ: (?) Đặc điểm của sự sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ ? (?) Sinh sản ở vi sinh vật nhân thực có những hình thức nào ? Đặc điểm của các hình thức sinh sản đó ? 3.Nhân tố sinh trưởng: là chât dinh dưỡng cần cho sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng chúng không tự tổng hợp được. hoá học đế sinh trưởng của vi sinh vật.Nguyên tố vi lượng: Zn. 3.

Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. . Câu 2: Các chất phenol và alcol. Nhóm ưa lạnh. B. . Hiếu khí bắt buộc. Nhóm ưa nhiệt. D. Prôtien áp suất Gây co nguyên sinh làm cho Bảo quản thực phẩm thẩm VSV không phân chia được. Độ pH Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp. ĐV nguyên sinh chỉ có thể sinh trưởng khi có mặt ôxi. D. C. Các yếu tố vật lí: ảnh hưởng -Tốc độ phản ứng sinh hoá trong TB làm VSV sinh sản nhanh hay chậm. B. Đây gọi là VSV gì ? A. Nhóm ưa nhiệt. D. Hướng dẫn về nhà: . Nhóm ưa ấm. sự chuyển hoá các chất trong tế bào. chuyển động hướng sáng. nấm.Nu. các chất ôxi hoá. C. Yếu tố sinh trưởng. . 5. Tác động dến sự hình thành bào tử sinh sản. . Chất ức chế sinh trưởng. Nhóm ưa siêu nhiệt.Tham gia thuỷ phân các chất. Câu 4: Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ? A. Chất dinh dưỡng phụ. C.1000C. Các chất hữu cơ này gọi là gì ? A. II.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. D. C. thấu ánh sáng 4. Nhóm ưa lạnh. Kị khí bắt buộc. ứng dụng Con ngời dùng nhiệt độ cao để thanh rùng. Rút kinh nghiệm: 59 . hoạt hoá enzim. các halogen. B. tiêu diệt VSV: làm biến tính A. tổng hợp sắc tố. Chất hoạt động bề mặt. VI.Căn cứ vào nhiệt độ chia VSV thành 4 nhóm: + VSV ưa lạnh< 150C + VSV ưa ấm 20-400C + VSV ưa nhiệt 55-650C + VSV siêu nhiệt 75 .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Hoạt động 2 Hãy hoàn thành phiếu học tập sau ? HS: Thảo luận nhóm và trả lời. Kị khí không bắt buộc. ảnh hưởng đến tính thấm qua màng. B. Nhóm ưa ấm. Hàm lượng nước trong môi trường quyết dịnh độ ẩm.Nước là dung môi hoà tan các chất dinh dưỡng. Củng cố: Câu 1: Tảo. Nhóm ưa siêu nhiệt. nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trưởng của VSV. Vi hiếu khí. Dùng bức xạ ánh sáng để ức chế. bổ sung Nhiệt độ Độ ẩm Nước dùng để khống chế sự sinh trưởng của VSV. sự hình thành ATP. GV: Nhận xét. Câu 3: Nhóm VSV nào sinh trưởng tối ưu ở nhiệt độ < 150C ? A.

mấm.2008 I.HS nghiên cứu nội dung bài .Sau khi HS trình bày các bước tiến hành. Đại diện nhóm trình bày các bước tíên hành. GV yêu cầu: .2008 Ngày dạy:05. nhuộm đơn phát hiện nấm men. Tiến trình tổ chức bài học: A.HS nghiên cứu nội dung bài và tiến hành làm theo SGK. . + Yêu cầu HS các nhóm tiến hành thí nghiệm. .03. Kiến thức:Qua bài này HS phải: Quan sát được hình dạng 1 số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu.Sau khi quan sát được rõ hình ảnh → Các thành viên trong nhóm thay nhau quan sát và vẽ hình. Giáo viên: theo SGK 2. + Quan sát và giúp đỡ các nhóm. . + Kiểm tra mẫu sản phẩm của các nhóm và giữ lại mẫu để cuối giờ nhận xét. III. 2. GV nhấn mạnh và làm mẫu 2 nội dung đó là: + Làm dịch huyền phù. .HS tiến hành từng bước như đại diện nhóm đã nêu ở SGK.Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Chia lớp thành nhóm ( theo tổ) mỗi nhóm được chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm. + Nhỏ thuốc nhuộm. đặc biệt là nhóm yếu. . II. Học sinh: + Váng dưa chua + Tranh ảnh về một số VSV. + Nhắc HS cẩn thận và bảo quản dụng cụ. Kí năng: Rèn luyện kì năng thao tác thực hành II.03.Trình bày cách tiến hành nhuộm đơn để . Lưu ý: So sánh mẫu quan sát với hình 28 SGK trang 112. + Trình bày cách nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng. Chuẩn bị: 1. Quan sát một hình ảnh một số tiêu bản có sẵn.Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm như yêu cầu SGK. Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. Mục tiêu. 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Bài 29: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT Ngày soạn:04.So sánh mẫu quan sát với hình 28 SGK 60 .HS theo dõi . Ký sinh trùng. chỗ nào chưa hiểu nhờ GV giảng lại. . .

2008 61 .Kiểm tra tiêu bản của từng nhóm. Dặn dò: .2.03. Sưu tầm tranh ảng về vi sinh vật.GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1. . đánh giá giờ dạy. .Viết thu hoạch theo nhóm.03.Yêu cầu HS xem thêm nấm mốc ở quả quýt C. màu.Nhận xét. Củng cố: . .GV nhắc nhở và giúp đỡ các nhóm.Lấy mẫu quan sát trực tiếp không cần nhuộm . -Chuẩn bị bài 29 Chương III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Tiết 30: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Ngày soạn:05.2008 Ngày dạy:08. .3 SGK trang 113.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) phát hiện nấm men. D.Nhắc nhở HS vệ sinh lớp học và rửa dụng cụ. .

Cấu trúc khối: capsôme sắp xếp theo hình khối đa diệngồm 20 mặt tam giác đều VD: Virut bại liệt . AND khoa và cho biết virut có cấu tạo như thế hoặc ARN là chuỗi đơn hoặc chuỗi kép. (?) Virut có vỏ ngoài khác với virut trần *Lưu ý: Một số virut có thêm vỏ ngoài.Có hình que.Vỏ bọc prôtein (Capsit) HS Bao bọc axit nuclêic để bảo vệ.Virut là thực thể chưa có cấu tạo té bào. (?) Hãy so sánh đặc điểm cấu trúc của sởi… virut ? .Mặt vỏ ngoài có cấc gia glicôprôtein làm nhiệm vụ chất của chất chủ nhưng bị virut cải tạo kháng nguyên và giúp virut bám lên bề mặt tế bào. 3. Cấu tạo: Gồm 2 thành phần: GV: Hãy quan sát hình vẽ sách giáo . Hoạt động 2 3. CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Hoạt động 1 1.Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp theo chiều xoắn và cho biết hình thái của virut như thế của axit nuclêic. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 29. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. cấu tạo chung của virut. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc và hình thái của các loại virut.Virut nhân lên nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào và HS : kí sinh… sống kí sinh bắt buộc. hình cầu… HS: VD: Virut khảm thuốc lá. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virut. Kiểm tra bài cũ: (?) Những chất hoá học nào là chất dinh dưỡng và chất ức chế ? (?) Các yếu tố vật lí ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của VSV ? 3. virut cúm. virut.Cấu tạo vỏ ngoài là lớp lipit. 2. và mang kháng nguyên đặc trưng cho . Hình thức sống của virut như thế nào ? . nào ? . Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm hình thái. giait thích được các hiện tượng trong đời sống. Hình thái: (?) Hãy quan sát hình vẽ sách giáo khoa . có kích HS: thước siêu nhỏ. ổn định lớp: 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) I. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV.Lõi Axit nuclêic(Chỉ chứa AND hoặc ARN). nào ? . cấu tạo từ các đơn vị prôtein gọi là capsôme.Virut không có vỏ ngoài gọi là virut trần. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. V. virut bệnh dại. II. 2. Mục tiêu: 1. GV: Vỏ ngoài thực chất là màng sinh . hình sợi.Cấu trúc hổn hợp: Đầu có cấu trúc khối chứa axit 62 . III. ở điểm nào ? . Khái niệm: (?) Virut là gì ? . Giáo dục: cho học sinh được tác hại của một số virut.

Chuẩn bị: . . Hợp tác.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. VI. D. Kí năng: . C. Mục tiêu: 1.Phân tích. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được đặc điểm mỗi giai đoạn nhân lên của vi rút. ĐV. F. tránh các bệnh do virut gây nên. Hiểu được HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch và chính do suy giảm miễn dịch mà xuất hiện các bệnh cơ hội.04.Tranh hình SGK phóng to quá trình xâm nhập của vi rút vào tế bào bạch cầu. . Câu 3: Virut có cấu trúc xoắn như thế nào ? A. Capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều.2008 Ngày dạy: 11. bên trong là lõi axit nuclêic. D. 2. . 5.2008 I. VD: Phagơ 4. C. Hướng dẫn về nhà: . tổng hợp khái quát kiến thức. Capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic. Câu 2: Virut sống bắt buộc trong tế bào chủ (VSV. B. 63 . Củng cố: Câu 1: Virut là gì ? A. 3. TV) gọi là ? E. . bên ngoài là vỏ prôtein. C. D. Thực thể sống có cấu tạo tế bào đã có nhân. Gồm vỏ nhưng thiếu lõi. cộng sinh. Hội sinh.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.Các thông tin tuyên truyền về đại dịch AIDS.Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế. Phần đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với phần đuôi có cấu trúc xoắn.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn.Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. II. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào. Thực thể chưa có cấu tạo tế bào. Thái độ: HS Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. Rút kinh nghiệm: Tiết 31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Ngày soạn: 08. B. Kí sinh. Cơ thể sống chỉ có một tế bào không nhân.04.

Đặc điểm của virus HIV V. thảo luận nhanh của cơ thể. -Qua đường tình dục HS trình bày được 3 con đường lây nhiễm -Mẹ bị nhiễm HIV có thể truyền qua thai nhi HIV.. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu về chu trình nhân lên I. nhiễm virut thì bênh tiến triển nhanh và dẫn . sung.Virut chui ra từ từ theo lối nẩy chồi -> tế bào đến tử vong ? vẫn sinh trưởng bình thường (Quá trình tiềm HS tan). bò. 64 . người? -HIV gây nhiễm và phá huỷ một số TB của hệ -Hội chúng này dẫn đến hậu quả gì? thống miễn dịch làm mất khả năng miễn dịch HS nghiên cứu thông tin sgk. ồ ạt ? 4. các HS bổ sung. Ba con đường lây truyền HIV: kiến thức thực tế trình bày các con đường lây -Qua đường máu nhiễm HIV. tan. bơm axit nuclêic vào TBC. Phóng thích: . Lắp ráp: HS Lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành GV giảng giải về chu trình sinh tan và tiềm VR hoàn chỉnh. vỏ nằm ngoài..VR phá vở tế bào để ồ ạt -> làm tế bào chết Tại sao một số động vật như trâu. Trọng tâm bài giảng: . Khái niệm về HIV: -Tại sao nói HIV gây suy giảm miễn dịch ở -HIV là VR gây suy giảm miễn dịch ở người. -VSV cơ hội: là VSV lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công. Sự hấp phụ: Thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung PHT VR bám lên bề mạt TB chủ nhờ thụ thể thích -Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác bổ hợp với thụ thể của TB chủ. gà. Sinh tổng hợp: VR sử dụng enzim và nguyên liệu của TB để (?) Làm thế nào virut phá vỡ tế bào để chui ra tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho mình. GV hỏi: -Với VR ĐV: Đưa cả nclêôcapsit vào TBC. Hoạt động 2:Tìm hiểu về HIV/ AIDS. 2. và truyền cho con qua sữa mẹ. 1.(25’) Chu trình nhân lên của vi rút bao gồm 5 giai GV: hướng dẫn HS quan sát các hình ảnh và đoạn: phim về sự nhân lên của virut. Xâm nhập: GV nhận xét và kết luận. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Phương pháp giảng dạy: Nêu vân đề và giải quyết vấn đề + trực quan IV. Ổn định lớp.Chu trình nhân lên của virus. Bài mới. .(15’) II. Chu trình nhân lên của vi rút: của virut trong tế bào chủ. 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày cấu trúc hình thái của virut? 3. -> trình bày. vào một số loại TB nhất định? 3.bị ngay (Quá trình sinh tan). GV cho HS tìm hiểu ở các tờ rơi kết hợp với 2. sau (?) Vì sao mỗi loại VR chỉ có thể xâm nhập đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic. 5. -Với phagơ: Phá huỷ thành TB nhờ enzim. -Bệnh cơ hội: là bệnh do VSV cơ hội gây nên. HIV/ AIDS: (?)HIV là gì? 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) III.

D. Glicôprôtein. về HIV/AIDS. Tế bào sinh dục nam.2008 Ngày dạy:16. Tế bào sinh dục nữ.* C.) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa ? A. B. -GV liên hệ thực tế về công tác tuyên truyền -Vệ sinh y tế theo đúng quy trình nghiêm ngặt. B. tình dục và mẹ truyền cho con qua bào thai. 5. Đường máu.2008 I. * B. là do trên bề mặt tế bào có ………. Tế bào hệ miễn dịch của người. 4. Rút kinh nghiệm: Tiết 32: VIRUT GÂY BỆNH. xâm mình. D. GV hỏi: Làm thế nào để phòng tránh HIV. Biện pháp phòng ngừa: Hướng dẫn HS dựa vào các con đường lây lan -Sống lành mạnh chung thuỷ 1 vợ 1 chồng. B. Capsome.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) GV dùng câu dẫn yêu cầu HS thảo luận: -Các đối tượng nào được xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao? -Tại sao nhiều người không hay biết mình đang bị nhiễm HIV.04. * B. Đường máu. Các thụ thể. mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut. Điều đó nguy hiểm như thế nào đối với xã hội? GV yêu cầu HS trình bày các giai đoạn pt của 3. -Loại trừ tệ nạn xã hội. Điền vào chỗ trống(……. Ba giai đoạn phát triển của bệnh AIDS: bệnh AIDS. Giai đoạn hập phụ. Dặn dò: -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh do VR gây nên ở TV và ĐV. Giai đoạn xâm nhập. Côn trùng. B..04. Đường máu. Capsit Câu 4: HIV lây truyền theo con đường nào ? A. B. Giai đoạn phóng thích. Củng cố:(5’) Câu 1: Vi rus bám được vào tế bào chủ nhờ gai glycôprôtein của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào chủ. VI. D. ăn uống. Câu 3: Mỗi loại virut có thể xâm nhập vào một số tế bào nhất định. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN Ngày soạn: 14. Giai đoạn lắp ráp. để tìm cách phòng ngừa. tiêm chích. Tế bào gan. -Giai đoạn sơ nhiễm: Đặc điểm sgk GV đưa hình ảnh tảng băng chìm về -Giai đoạn không triệu chứng:Đặc điểm sgk HIV/AIDS và hỏi: -Giai đoạn biểu hiện triệu chứng:Đặc điểm sgk -Em hiểu như thế nào về hình ảnh này? -Liên tưởng tới thực tế bệnh AIDS ở VN và thế giới. tình dục. * D. sinh hoạt chung. Mục tiêu: 65 . 4. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut ? A. ghép tạng.. Câu 2: Virut HIV nhiễm vào tế bào nào ? A.

. TV và côn trùng để thấy được mối nguy hiểm của chúng. nhập đượcvào trong tb? -QT xâm nhập của VR vào TV: +VR xâm nhập vào tb như thế nào? +VR không tự xâm nhập được vào TV. V. từ đó hiểu được nguyên tắc sản xuất một số sản phẩm thế hệ mới dùng trong y học và nông nghiệp.HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với đời sống con người? Có những biện pháp nào ngăn chặn sự lây nhiễm HIV? 3. 2. -GV dùng câu dẫn sgk để củng cố thêm kiến thức.Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế.Trình bày 5 giai đoạn nhân lên của VR trong tế bào? .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1.) phẩm gì phụ vụ cho đời sống? -VR gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi +Điều gì sẽ xảy ra nếu VSV bị VR tấn công? sinh như sản xuất kháng sinh. tổng hợp khái quát kiến thức. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan.Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. TV và côn trùng: trên vsv. thuốc -HS dựa vào kiến thức sgk và kiến thức đã trừ sâu sinh học. +Một số VR xâm nhập qua vết xây sát. Các VR kí sinh ở VSV. +Con người đã lợi dụng VSV để sx những sản nấm sợi. sinh khối.… học trả lời. III. . 2. yêu cầu nêu được: +Đa số VR xâm nhập vào tb TV nhờ côn +Thành tb TV dày và không có các thụ thể trùng. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. VR kí sinh ở VSV (phagơ): GV giảng giải về hoạt động của ngành công -Có khoảng 3000 loài. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu về các virut kí sinh I. côn trùng:(20’) 1. -GV nêu vấn đề: 2. 3. nghiệp VSV. Trọng tâm bài giảng Đặc điểm các loại virut kí sinh và ứng dụng trong thực tiễn.Có khoảng 1000 loài. Ổn định lớp.HS: đọc trước bài mới.Phân tích. Kiểm tra bài cũ:(5’) .. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được thế nào là vi rút gây bệnh cho VSV. thuốc kháng sinh +Nếu bị VR tấn công thì qt sx bị ngừng. IV. Chuẩn bị: -GV:Tranh hình SGK phóng to. tránh các bệnh do virut gây nên. Bài mới. yêu cầu nêu được: +Con người sx mì chính.…) hoặc VSV nhân chuẩn (nấm men. Hiểu được nguyên lí của kỹ thuật di truyền có sử dụng phagơ. qua 66 . ah tới đời sống. -VR kí sinh hầu hết ở VSV nhân sơ (xạ khuẩn. . Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. không những gây hại đối với sức khỏe con người mà còn gây hại cho nền kinh tế quốc dân. -HS hoạt động nhóm. thực vật. mì chính. đặc hiệu để VR bám. -GV hỏi: vi khuẩn. Kí năng: . VR kí sinh TV: +Tại sao VR gây bệnh cho TV không tự xâm . II..

. VR kí sinh ở côn trùng: -VR gây bệnh cho côn trùng có những dạng -Xâm nhập qua đường tiêu hóa. cho ĐV và người. +Ý nghĩa của IFN. -Cách phòng bệnh do VSV: +Chọn giống cây sạch bệnh +Vệ sinh đồng ruộng. -HS ng/cứu sgk. hiệu quả trử sâu cao. các nhóm khác bổ sung. Hoạt động 2: Tìm hiểu các ứng dụng của II. +Lá cây bị đốm vàng. kiến thức thực tế trả lời câu hỏi. không gây độc cho + Thuốc trừ sâu từ VR có ưu điểm như thế người. +Tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh. coli. -HS ng/cứu sgk. Ứng dụng của VR trong thực tiễn: virut trong thực tiễn:(15’) 1. yêu cầu đạt được: +Độc hại của thuốc hóa học 67 . vàng và rụng. VR lan sang các tb khác qua cầu sinh chất. -GV hỏi: -Cắt bỏ gen của phagơ thay bằng gen mong +SX chế phẩm sinh học dừa trên cơ sở nào? muốn. hoàn chỉnh kiến thức * Vai trò của IFN: sgk -GV hỏi: 2. đốm nâu. +4 bước của quy trình -Nhiễm phagơ tái tở hợp vào E. giun ăn rễ hoặc nấm kí sinh. côn trùng. nào? -Dễ SX. -GV hoàn chỉnh kiến thức -GV hỏi: Cây bị bệnh có những triệu chứng nào? Để phòng bệnh cho cây cần những biện pháp gì? -HS ng/cứu sgk. coli nhiễm phagơ tái tổ hợp trong nồi Lớp nhận xét. hạt phấn hoặc phấn hoa. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học: -GV hỏi: Em hày cho biết ứng dụng của VR (VD như sản xuất interferon – IFN) trong thực tế? * Cơ sở khoa học: -GV giảng giải và giới hạn 2 ứng dụng trong -Phagơ có chứa đoạn gen không quan trọng có bài học.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) +VR xâm nhập nhờ vết xây sát. GV nêu vấn đề: 3. sọc hay vằn. ĐV và côn trùng có ích. cầu đạt được: -Gắn gen IFN vào ADN của phagơ tậo nên +Cơ sở khoa học phagơ tái tổ hợp. yêu -Tách gen IFN ở người nhờ enzim. GV dùng câu dẫn sgk để củng cố kiến thức cho HS. +Nhóm chỉ kí sinh ở côn trùng -Gây bệnh cho côn trùng hoặc dùng côn trùng +Nhóm kí sinh ở côn trùng sau đó mới nhiễm làm ổ chứa rồi thông qua côn trùng gây bệnh vào người và ĐV. -Nuôi E. -Đặc điểm cây bị nhiễm VR: +Sau khi nhân lên trong tb. giá thành hạ.. Trong nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ VR +Vì sao trong NN cần sử dụng thuốc trừ sâu Tính ưu việt của thuốc trừ sâu từ VR: từ VR? -VR có tính đặc hiệu cao. héo. -Đại diện nhóm trình bày. thể cắt bỏ mà không ah đến quá trình nhân lên. lá xoăn. bổ sung lên men để tổng hợp IFN -GV đánh giá . hình 31 (GV treo trên bảng) * Quy trình: thảo luận nhanh trong nhóm để trả lời. kết hợp với kiến thức kĩ thuật NN để trả lời câu hỏi. +Thân bị lùn hoặc còi cọc. nào và cách gây bệnh như thế nào? -VR xâm nhập vào tb ruột giữa hoặc theo dịch GV giúp HS phân biệt 2 dạng: bạch huyết lan ra khắp cơ thể. +Quy trình SX và vai trò của chế phẩm IFN? -Dùng phagơ làm vật chuyển gen.

3...) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? A.. D. tổng hợp khái quát kiến thức.. 2. C. Kí năng: . . cách lan truyền của các tác nhân gây bệnh để qua đó nâng cao ý thức phòng tránh. Vacxin * Câu 3: Bệnh nào do virut gây nên lây lan qua đường tình dục ở người ? A. Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. AIDS. Điển vào chỗ trống (.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) +Lợi ích của biện pháp phòng trừ sinh học. Nắm được các khái niệm cơ bản về miễn dịch.* B) Hai sợi ARN C) ADN xoắn kép. inteferon. Chuẩn bị: -GV: Hình 48 SGV phóng to PHT số 1: 68 . Rút kinh nghiệm: Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH Ngày soạn: 27.2008 I.* B.. giứ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng. Thực bào C. VI.... Dặn dò: -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.. 5.. B.. để phòng chống bệnh có hiệu quả. Viêm gan B.Phân tích.. tránh các bệnh truyền nhiễm. đau mắt đỏ. Phân biệt được các lọai miễn dịch. Củng cố: (5’) Câu 1: Bộ gen của hầu hết virut kí sinh ở thực vật là: A) ARN mạch đơn. -GV đánh giá .. sốt Ebola. SARS. bệnh dại. D) Plasmit Câu 2: Nhiều loại virut gây bệnh cho người và động vật đã được nghiên cứu để sản. viêm gan C. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được các khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm.2008 Ngày dạy:30.Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế bằng cơ sở khoa học..04. Mục tiêu: 1.... II. hoàn chỉnh kiến thức 4. Kháng thể D.04... Viêm não nhật bản.Phát hiện kiến thức từ thông tin . Sởi.

Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm và khả nằn miễn dịch. thống nhất ý kiến. Ổn định lớp. +Bệnh truyền nhiễm là gì? Muốn gây bệnh có khả năng lây lan từ cá thể này sang cá thể truyền nhiễm phải có đk gì? khác. yêu +Độc lực cầu nêu được: Khái niệm. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. + VN chúng ta vào mùa mưa. TV và côn trùng như thế nào? .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tên bệnh VSV gây bệnh Phương thức lây truyền Cách phòng tránh PHT số 2: Miễn dịch không đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu Điều kiện để có miễn dịch Cơ chế tác động Tính đặc hiệu . V.GV đưa vấn đề để hs thảo luận: nhiễm: +Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em a) Khái niệm: biết? -Bệnh truyền nhiễm là bệnh do VSV gây ra. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Thảo luận nhóm. Những vấn đề chung về bệnh truyền .… này? c) ĐK gây bệnh: -HS thảo luận nhóm. Bài mới. +Con đường xâm nhập thích hợp 2. để hoàn thành PHT 69 .HS: đọc trước nội dung bài học mới. Các phương thức lây truyền và phòng GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 1. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu những vấn đề chung về I. IV. tránh: HS hoạt động nhóm. mùa khô thường b) Tác nhân gây bệnh: bị những bệnh gì? Tác hại của những bệnh Tác nhân gây bệnh: VK. nấm. VR. III. Bệnh truyền nhiễm: bệng truyền nhiễm:(15’) 1. tác nhân gây bệnh.Cần có những biện pháp gì để phòng tránh các bệnh do VR gây nên? 3. +Số lượng đủ lớn các đk gây bệnh. Kiểm tra bài cũ:(5’) . 2.VR xâm nhập và gây bệnh cho VSV.

không đòi hỏi phải có tiếp xúc với kháng nguyên. Khái niệm: Miễn dịch là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh khi chúng xâm nhập vào cơ thể. nước mắt. 4.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tên bệnh Tả. Củng cố: (5’) Câu 1: Bệnh truyền nhiễm là gì ? 70 . Các loại miễn dịch: GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2. HS thảo luận nhanh để hoàn thành Phương thức miễn dịch Cơ chế tác động Miễn dịch thể dịch Cơ thể sản xuất ra kháng thể đặc hiệu Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể → kháng nguyên không hoạt động được Miễn dịch tế bào Có sự tham gia của các tế bào T độc Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm khiến VR không nhân lên được. -Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm. niêm mạc. tiết dịch phá huỷ) Không có tính đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu Xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập -Hình thành kháng thể làm kháng nguyên không hoạt động được. -Ngăn cản không cho VSV xâm nhập vào cơ thể (da. nhung mao đường hô hấp. khiến VR không hoạt động được Có tính đặc hiệu Tính đặc hiệu GV yêu cầu HS phân biệt các loại miễn dịch đặc hiệu theo bảng sau. 2. HS hoạt động nhóm. Miễn dịch: 1.…) -Tiêu diệt các VSV xâm nhập (thực bào. quan hệ tình dục. để hoàn thành PHT Điều kiện để có miễn dịch Cơ chế tác động Miễn dịch không đặc hiệu Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh. lị HIV/AIDS Cúm Lao VSV gây bệnh Vi khuẩn VR HIV VR cúm Vi khuẩn lao Phương thức lây truyền Qua ăn uống (tiêu hoá) 3 cách: qua máu. mẹ sang con Hô hấp Hô hấp Cách phòng tránh Vệ sinh ăn uống An toàn trong truyền máu và tình dục Cách li nguồn bệnh Cách li bệnh Vệ sinh môi trường Hoạt động 2: Nêu được khái niệm miễn dịch và phân biệt các loại miễn dịch:(20’) II.

niệu. miễn dịch không đặc hiệu. Bệnh bẩm sinh. D. B. * Câu 2: Cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh trong tiến trình nhiễm bệnh. Rút kinh nghiệm: 5. C. miễn dịch đặc hiệu. tiêu hóa. miễn dịch tế bào. VI. giai đoạn 3: giai đoạn bệnh.* D. giai đoạn 1: giai đoạn phơi nhiễm. -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm ở địa phương. C. D. Bệnh lây truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. được gọi là: A. giai đoạn 2: giai đoạn ủ bệnh. giai đoạn 4: triệuchứng giảm dần. C.* C. cơ thể bình phục.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) A. B. Câu 4: Miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh được gọi là: A. cá thể mới sinh ra đã có.* B. B. miễn dịch thể dịch. hô hấp. Dặn dò: 71 . Bệnh do gen quy định và được truyền từ cá thể này sang cá thể khác. D. quan hệ tình dục. Câu 3: Bệnh tiêu chảy do virut gây nên lây truyền theo đường: A. Bệnh lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->