Đề tài: So sánh chiều rộng của 3 đối tượng I.

Mục đính - yêu cầu - Trẻ vận dụng cách so sánh để sắp thứ tự về chiều rộng của 3 đối tượng, diễn đạt được ý " rộng nhất, hẹp hơn, hẹp nhất - Củng cố kỹ năng đặt cạnh, sắp thứ tự từ rộng nhất, hẹp hơn, hẹp nhất - Vận dụng kỹ năng so sánh vào các trò chơi một cách chính xác - Phát triển ngôn ngữ ở trẻ II. Chuẩn bị - 3 cái khăn khác nhau về chiều rộng, 3 căn nhà khác nhau về chiều rộng, 3 con đường , 3 cái cổng - Mỗi cháu có 3 cái khăn chiều rộng khác nhau, 1 ô tô - Cung cấp kỹ năng so sánh thêm ngoài giờ III. Hướng dẫn Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Ổn định và giới thiệu - Cả lớp hát chiếc khăn tay - Hát cùng cô - Các con ơi bài mình vừa hát nói về cái gì - Chiếc khăn tay vậy ? - Chiếc khăn tay mình giúp giữ mặt, mũi, tay chân luôn sạch sẽ. Hôm qua bạn thỏ đến chơi và tặng cho lớp mình 3 chiếc khăn rất đẹp. Con có muốn xem không? 2. Cung cấp kiến thức - Cô có 3 chiếc khăn : khăn hồng, khăn xanh và khăn vàng nữa nè. Các con có biết hôm nay mình sẽ làm gì không ? Mình sẽ so sánh - Khăn hồng rộng hơn những chiếc khăn có rộng bằng nhau không? - Các con so sánh chiếc khăn màu hồng với - Khăn hồng rộng hơn chiếc khăn màu xanh. Chiếc khăn màu nào rộng hơn ? - 2-3 trẻ nhắc lại - Các con so sánh chiếc khăn màu hồng với - Khăn xanh hẹp hơn chiếc khăn màu vàng. Khăn nào rộng hơn? - Như vậy khăn màu hồng rộng hơn cả khăn - Khăn vàng hẹp hơn xanh, khăn vàng. Khăn hồng là rộng nhất. - Các con so sánh khăn xanh với khăn vàng. - 2-3 trẻ nhắc lại Khăn nào hẹp hơn ? - Khăn vàng so sánh với khăn xanh và khăn - Khăn xanh hẹp hơn khăn hồng hồng. ?Khăn vàng ra sao? - Khăn xanh rộng hơn khăn vàng - À! Khăn vàng hẹp hơn khăn hồng và khăn xanh. Như vậy khăn vàng hẹp nhất .

.cũng cố Để thay đổi không khí cô sẽ cho các con chơi trò chơi tìm về đúng nhà.Khăn xanh hẹp hơn khăn hồng và rộng hơn + Khăn hồng khăn vàng + Khăn xanh .Khăn vàng .Khăn xanh so với khăn hồng và khăn vàng như thế nào? .Bây giờ khó hơn nha.Trẻ giơ lên + Khăn vàng + Hẹp nhất + Rộng nhất . Luyện tập.Các con so sánh khăn xanh với khăn vàng .Các con hãy xếp 3 chiếc khăn giống cô.. ô tô hẹp nhất vào đường hẹp nhất về ngôi nhà hẹp nhất .Tuyên dương .Hẹp nhất xem thế nào ? .Hẹp hơn . . .Các con so sánh khăn xanh và khăn vàng. ô tô rộng hơn chạy vào con đường hẹp hơn về ngôi nhà hẹp hơn. Để về nhà của mình thì ô tô rộng nhất chạy vào đường rộng nhất về ngôi nhà rộng nhất .Luật chơi: Bạn nào chạy về sai bạn đó ra ngoài một lần chơi * Kết thúc Nhận xét .Rộng nhất hai khăn có rộng bằng nhau không ? . Khi nào cô nói " Trời mưa " thì các ô tô phải chạy về đúng đường. Các con nhắm mắt chọn khăn theo đúng yêu cầu của cô + Rộng nhất + Hẹp hơn + Hẹp nhất 3.Cách chơi : Mỗi bạn cầm một ô tô vừa chạy vừa hát.Khăn hồng Các con hãy chỉ vào và nói cho cô biết nhen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful