Đề tài: So sánh chiều rộng của 3 đối tượng I.

Mục đính - yêu cầu - Trẻ vận dụng cách so sánh để sắp thứ tự về chiều rộng của 3 đối tượng, diễn đạt được ý " rộng nhất, hẹp hơn, hẹp nhất - Củng cố kỹ năng đặt cạnh, sắp thứ tự từ rộng nhất, hẹp hơn, hẹp nhất - Vận dụng kỹ năng so sánh vào các trò chơi một cách chính xác - Phát triển ngôn ngữ ở trẻ II. Chuẩn bị - 3 cái khăn khác nhau về chiều rộng, 3 căn nhà khác nhau về chiều rộng, 3 con đường , 3 cái cổng - Mỗi cháu có 3 cái khăn chiều rộng khác nhau, 1 ô tô - Cung cấp kỹ năng so sánh thêm ngoài giờ III. Hướng dẫn Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Ổn định và giới thiệu - Cả lớp hát chiếc khăn tay - Hát cùng cô - Các con ơi bài mình vừa hát nói về cái gì - Chiếc khăn tay vậy ? - Chiếc khăn tay mình giúp giữ mặt, mũi, tay chân luôn sạch sẽ. Hôm qua bạn thỏ đến chơi và tặng cho lớp mình 3 chiếc khăn rất đẹp. Con có muốn xem không? 2. Cung cấp kiến thức - Cô có 3 chiếc khăn : khăn hồng, khăn xanh và khăn vàng nữa nè. Các con có biết hôm nay mình sẽ làm gì không ? Mình sẽ so sánh - Khăn hồng rộng hơn những chiếc khăn có rộng bằng nhau không? - Các con so sánh chiếc khăn màu hồng với - Khăn hồng rộng hơn chiếc khăn màu xanh. Chiếc khăn màu nào rộng hơn ? - 2-3 trẻ nhắc lại - Các con so sánh chiếc khăn màu hồng với - Khăn xanh hẹp hơn chiếc khăn màu vàng. Khăn nào rộng hơn? - Như vậy khăn màu hồng rộng hơn cả khăn - Khăn vàng hẹp hơn xanh, khăn vàng. Khăn hồng là rộng nhất. - Các con so sánh khăn xanh với khăn vàng. - 2-3 trẻ nhắc lại Khăn nào hẹp hơn ? - Khăn vàng so sánh với khăn xanh và khăn - Khăn xanh hẹp hơn khăn hồng hồng. ?Khăn vàng ra sao? - Khăn xanh rộng hơn khăn vàng - À! Khăn vàng hẹp hơn khăn hồng và khăn xanh. Như vậy khăn vàng hẹp nhất .

Rộng nhất hai khăn có rộng bằng nhau không ? .Khăn xanh hẹp hơn khăn hồng và rộng hơn + Khăn hồng khăn vàng + Khăn xanh . ô tô hẹp nhất vào đường hẹp nhất về ngôi nhà hẹp nhất .Cách chơi : Mỗi bạn cầm một ô tô vừa chạy vừa hát.. Để về nhà của mình thì ô tô rộng nhất chạy vào đường rộng nhất về ngôi nhà rộng nhất .Các con so sánh khăn xanh và khăn vàng.Các con hãy xếp 3 chiếc khăn giống cô. .Luật chơi: Bạn nào chạy về sai bạn đó ra ngoài một lần chơi * Kết thúc Nhận xét .Hẹp hơn . Khi nào cô nói " Trời mưa " thì các ô tô phải chạy về đúng đường.Các con so sánh khăn xanh với khăn vàng . Các con nhắm mắt chọn khăn theo đúng yêu cầu của cô + Rộng nhất + Hẹp hơn + Hẹp nhất 3.Bây giờ khó hơn nha.Tuyên dương . Luyện tập. ô tô rộng hơn chạy vào con đường hẹp hơn về ngôi nhà hẹp hơn.Khăn vàng .cũng cố Để thay đổi không khí cô sẽ cho các con chơi trò chơi tìm về đúng nhà.Khăn hồng Các con hãy chỉ vào và nói cho cô biết nhen .Khăn xanh so với khăn hồng và khăn vàng như thế nào? . .Hẹp nhất xem thế nào ? .Trẻ giơ lên + Khăn vàng + Hẹp nhất + Rộng nhất . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful