P. 1
Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

|Views: 3,006|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Công Bằng

More info:

Published by: Trần Công Bằng on Dec 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

ở Trung Kỳ. nhưng rồi cũng không thành công. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. hô hào thay đổi phong tục. mở mang dân trí. Do những hạn chế về lịch sử. nửa phong kiến. về giai cấp. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. có việc mở trường học. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. bóc lột của đế quốc. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). nâng cao dân khí.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ triệu người. giải phóng dân tộc. nên Phan Bội Châu. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Phan Châu Trinh. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải _______________________________________________________________________ _ T. II. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. phong kiến và tư sản. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. chủ yếu là Nhật Bản. Việc không thành.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. phần lớn xuất thân từ nông dân. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. nếp sống.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. ông về Xiêm nằm chờ thời. nước mạnh. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Đầu thế kỷ XX. kéo dài đến năm 1913. làm cho dân giàu. ở Bắc Kỳ. hạ chiếu Cần Vương. có cuộc vận động Duy tân.

ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). tiểu tư sản. Quan hải tùng thư (Huế). dân chủ. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Cường học thư xã (Sài Gòn). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. càng về sau. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp _______________________________________________________________________ _ T. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Người nhà quê (Le Nhaque). Năm 1919-1923. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. về thế lực kinh tế và chính trị. Tuy nhiên. nhưng với tinh thần dân tộc. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Thanh niên cao vọng (1926). đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Hưng Nam. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phóng của dân tộc. tập hợp các thành phần tư sản. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. Phạm Tuấn Tài. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Hưng Nam). Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng.. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh.. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Phục Việt (1925). An Nam trẻ (La jeune Annam). Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Về tư tưởng. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. thành lập dân quyền. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. ở một số địa phương như Thái Bình. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. sôi nổi. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa.. Về tổ chức. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. bác ái. Về chính trị. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. cũng có những hoạt động phối hợp. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. Trong tình thế hết sức bị động. ngày 5 – 6 – 1911.. Ngày 9-2-1930. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . xóa bỏ chế độ vua quan. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Nhìn chung. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. III. Hải Dương. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. rõ ràng.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". xã hội chủ nghĩa. thể hiện ý thức dân tộc.

tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. là kết quả của quá trình lựa chọn. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Năm 1923.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Pháp. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính _______________________________________________________________________ _ T. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Trung Quốc. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. nhân sự. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. đang đói mà có cơm ăn. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Người sang Liên Xô gặp Lênin. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. thông qua chánh cương vắn tắt. Sách lược vắn tắt. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Năm 1930 tại Hương Cảng. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. chương trình tóm tắt … IV. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. sôi nổi khắp cả nước. cạnh tranh phạm vi hoạt động.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. tư tưởng. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị _______________________________________________________________________ _ T. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. thống nhất các tổ chức cộng sản. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. người sáng lập. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trị. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. giải phóng giai cấp. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. “Năm 1930. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . giải phóng con người. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. giải phóng xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương.

Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. đấu tranh xã hội). dựng làng. giữ nước. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. bao trùm: Làm người. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Câu 2. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. dân chủ văn minh". vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. phù hợp với thời đại. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. xã hội công bằng. 1.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để _______________________________________________________________________ _ T. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Người đã tự tu dưỡng. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ thành lập Đảng. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại.

Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. bình đẳng. Những bạn bè của ông. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. văn hóa khu vực. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. Để có phần sáng tạo của mình. bác ái. khắc khổ trong sinh hoạt. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Phan Bội Châu. là sống ở làng. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. Chính từ bối cảnh này. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. những hình ảnh đẹp của thời đại. cần cù. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. tình yêu thương con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. văn hóa thế giới. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. dựng làng và giữ nước. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. Hà Văn Cận. nhân quyền của văn hoá phương Tây _______________________________________________________________________ _ T. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. như lòng vị tha. là gia đình nhà Nho.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. triết lý hành đạo giúp đời. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. đây là những nhân vật khá tiêu biểu.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Một bối cảnh văn hóa nữa. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Trần Đình Nam ở Huế. tư tưởng từ bi bác ái. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. Vương Thúc Mậu. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. dân chủ và phong cách dân chủ. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. văn hóa dân tộc. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. vừa có chất Nho phong. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. sang ở nước. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. trung kiên trong bản chất.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nên người. các con cháu của Nguyễn Thông. tu thân dưỡng tính.

Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. phát triển góp phần làm phong phú. mọi người vì mình”. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. suy nghĩ và lựa chọn. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Nó do đấu tranh. kim. vừa gạn lọc. khơi dậy ý thức tự giác. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Tây. _______________________________________________________________________ _ T.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. kế thừa. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. vận dụng. cổ…. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . coi đó là cái gốc của cây. vừa thu hái. cán bộ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không có gốc thì cây héo. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. coi nhẹ mặt tài. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. 2. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. đảng viên đi trước. làng nước theo sau.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. Một là: Nói đi đôi với làm. không có nguồn thì sông cạn. Nâng cao đạo đức cách mạng. Hai là: Xây đi đôi với chống. phải nêu gương về đạo đức. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. việc tốt”. đạo đức lành mạnh ở mọi người. đều do cán bộ tốt hay kém”. Cổ vũ “người tốt. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. lành mạnh về đạo đức. Người cách mạng phải có đạo đức. các điển hình tiêu biểu. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. tạo nên tư tưởng của Người. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Cây phải có gốc. Cho nên. củng cố. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người.

Những người lao động bị áp bức bóc lột. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. đồng chí của Người. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. ham muốn tột bậc. mà còn lâu dài về sau. Hai là.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. phải biết làm cho phần tốt ở trong _______________________________________________________________________ _ T. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Với tấm lòng bao dung của một người cha. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ.. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. yêu thương con người. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Người căn dặn. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. trung với nước hiếu với dân. vàng càng luyện càng trong". hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Từ khái niệm cũ "trung với vua. khó khăn nào cũng vượt qua. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. là trẻ hay già. ai cũng được học hành". Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. 4. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. trai hay gái. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. dân ta được hoàn toàn tự do. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. không trừ một ai. không phân biệt một ai. “Trung với nước hiếu với dân.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Cũng như ngọc càng mài càng sáng. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động.

mà _______________________________________________________________________ _ T. thẳng thắn. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". nguồn hạnh phúc của chúng ta". siêng năng. đoàn kết thật thà. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. có năng suất cao. phải "lo trước thiên hạ. của nước. luôn giữ thái độ chân thành. không liên hoan. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. không dựa dẫm. tiết kiệm tiền của của dân. tiết kiệm thì giờ. . luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. lao động có kế hoạch. là nguồn sống. Chính. không bao giờ hủ hoá". "nghĩa là không tà.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. sáng tạo. chí công vô tư. đó là thái độ của người cách mạng. "Không tham địa vị. Đối với mình: không tự cao. hạt thóc của Nhà nước. Không ham người tâng bốc mình. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Ba là. lừa lọc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. tinh thần quốc tế trong sáng. cần kiệm liêm chính. đứng đắn". Bốn là. của nhân dân". Không tham tiền tài. với việc". việc nhà. Không tham sung sướng. "không xâm phạm một đồng xu. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. không phô trương hình thức. không hoang phí. không tham lam". của bản thân mình. Đối với việc: để việc công lên trên. tự đại. Vì vậy mà quang minh chính đại. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. không dối trá. không xem khinh người dưới. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. không lười biếng. sửa đổi điều dở của bản thân mình. không bừa bãi". Đối với người: không nịnh hót người trên. chứ không phải đập cho tơi bời". không ỷ lại. vui sau thiên hạ". Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Đó là. khiêm tốn. nhắc nhở mỗi cán bộ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . "không xa xỉ. Phải "trong sạch. Đối với những người có thói hư tật xấu. chè chén lu bù. Chí công vô tư. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. Trong Di chúc. lên trước việc tư.

thương người. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Theo Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. các dân tộc. con người. cho mỗi con người. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. hạnh phúc cho nhân dân. Theo Hồ Chí Minh. Trung với nước. độc lập dân tộc. là thứ “giặc nội xâm”. Ngay từ năm 1952. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. là bạn đồng minh của thực dân.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. bóc lột. cá nhân có thành tích xuất sắc. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Người đã chỉ rõ tội lỗi của _______________________________________________________________________ _ T. công lý và tiến bộ xã hội. phong kiến. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. Trung với nước. biểu dương các tập thể. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . hiếu với dân. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". chí công vô tư. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. cần kiệm liêm chính. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. lãng phí quan liêu. với nhân dân lao động các nước. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. dân chủ và tiến bộ xã hội. đạo đức. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. hiếu với dân.

mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. theo đó. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. mật thám". xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . kiệm. chí công vô tư. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Hai mặt đó phải tiến hành song song. kiệm.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ những kẻ tham ô. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. Do vậy. đau xót". thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. trong tinh thần. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. chính. bằng gươm còn dễ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . có chí tiến thủ và đoàn kết. _______________________________________________________________________ _ T. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. trong nội bộ. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. thật sự cần kiệm liêm chính. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. II. không kiêu ngạo. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. phải xứng đáng là người lãnh đạo. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. liêm. phê phán những thói hư tật xấu. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. là một khó khăn. chính. Trong cuộc đấu tranh này. sống trong sạch. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. liêm. chí công vô tư. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng.

mỗi một người dân khỏe mạnh. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. đây là một tổ chức luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. xây dựng nước nhà. tức là cà nước khỏe mạnh”. đặt lợi ích của nhân dân. xa hội . vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. thế giới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. tức là cả nước yếu ớt. phục vụ dân tộc. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: Đảng là một tổ chức chính trị. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho _______________________________________________________________________ _ T. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. Trả Lời I.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. việc giữ gìn dân chủ. hết lòng phục vụ nhân dân. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn.

gian khổ. tự trau dồi. đi đôi với trách nhiệm. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. rất anh hùng. Vì vậy. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ sự trong sạch. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Vì sự vững mạnh của Đảng. nhưng trong điều kiện hòa bình. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. nhưng không có đoàn kết. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. vì lợi ích của nhân dân. trước sự cám dỗ của tiền tài. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. mục đích của Đảng. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới để mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. chính. trong công tác xây dựng Đảng. làng nước theo sau”. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. động cơ vào Đảng không đúng đắn. chia rẽ. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. làm hại đến lợi ích của nhân dân. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. đã bị biến chất. lý tưởng cách mạng. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. lo trước nỗi lo thiên hạ. quần chúng cũng như cán bộ. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian dài. “Đảng viên đi trước. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. Tất nhiên. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. lệch lạc. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. Nếu ngay từ đầu. vững mạnh của Đảng. uy tín của Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chính vì vậy. vật chất đã gục ngã. liêm. của dân tộc. vô tư”. những việc khó khăn. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. nhiệm vụ _______________________________________________________________________ _ T. không hình thành một khối vững chắc. vui sau cái vui thiên hạ. Những con người đó trước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. thoái hóa. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. kiệm. họ sẽ phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. chí công.

Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. giữ vững niềm tin. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. không thụ động. tư tưởng Hồ Chí Minh. bảo thủ. Bản lĩnh chính trị còn _______________________________________________________________________ _ T. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. người Đảng viên nói riêng. vụ lợi. sẽ không vượt qua được những thử thách. kiên định. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. lý tưởng của Đảng. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn người Đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. nền tảng tư tưởng của Đảng. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. Trong điều kiện hiện nay. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. sáng tạo. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. ỷ lại. phẩm chất đạo đức cách mạng. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. chính kiến rõ ràng. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. mỗi người chúng ta nói chung. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. thực dụng. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Trong điều kiện hòa bình. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. tiền tài.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ do Đảng đề ra. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. trì trệ.

Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. Đó là điều chủ chốt nhất”. lợi dụng cơ chế. công tác. sống cơ hội thực dụng. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. _______________________________________________________________________ _ T. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tự do. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. văn minh. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. Nó do đấu tranh.xã hội. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. công tác. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. lợi ích cá nhân. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. muốn trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất. hoạt động chính trị . hạnh phúc. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. coi đồng tiền là tất cả. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. trở thành quốc gia giàu mạnh. Nâng cao năng lực. vàng càng luyện càng trong”. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. lãng phí làm giàu phi pháp…. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. được nhân dân quý mến. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ích kỷ. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. chính sách để tham nhũng. tin cậy. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. cho cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Ngày nay. Trong Đảng ta. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. chiến đấu và học tập giỏi. rèn luyện suốt đời. không ngừng nghỉ. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Phấn đấu trở thành người sản xuất. gương mẫu “Đảng viên đi trước. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt.

không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. khả năng lãnh đạo. máu thịt với nhân dân. hoặc học lấy lệ. không ngừng học tập. chỉ cốt lấy bằng cấp. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. với đồng nghiệp. với nhân dân. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Để trở thành Đảng viên. tôn trọng. hiện đại hóa đất nước. am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. đoàn thể giao cho. vận động mọi người đoàn kết. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Muốn trở thành Đảng viên. khối phố. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ _______________________________________________________________________ _ T. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. Gắn bó với tập thể. chia sẻ. bảo đảm đạt chất lượng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phải hòa mình với quần chúng. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. tin tưởng. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới. Nhiệt tình cách mạng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. bạn bè trong đơn vị công tác. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. Trong điều kiện hiện nay. sai trái. Thường xuyên chăm lo đời sống. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. nghiệp vụ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . với bà con làng xóm. hiệu quả cao. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. tập hợp quần chúng. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. pháp luật của nhà nước.

quan liêu. nhiệm vụ do Đảng bộ. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. _______________________________________________________________________ _ T. các hoạt động nhân đạo. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. đề xuất với tổ chức Đảng. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. người thân tham gia các phong trào. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. cải thiện đời sống cho nhân dân. kết quả thực hiện chủ trương. tiêu cực. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. xóa đói giảm nghèo. nỗ lực phấn đấu cao nhất. chính sách. đơn vị. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. các hoạt động đoàn thể. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. phát huy truyền thống. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. tham nhũng. chống tệ nạn xã hội. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên. sáng tạo. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. lãng phí. Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. kịp thời phản ánh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chí Minh. gương mẫu vận động gia đình. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. nghị quyết của Đảng. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. từ thiện. nhất là về phát triển kinh tế. cải thiện đời sống của người lao động. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Vì vậy.

"chỗ dựa" tiến thân. mang ý nghĩa cống hiến. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . II. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. vững mạnh. học tập. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. sinh viên rèn luyện. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. công tác tốt. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. giỏi . giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức đúng đắn về Đảng. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. lười biếng. _______________________________________________________________________ _ T. chính sách của Đảng. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. chưa cống hiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đức mà không có tài là người vô dụng. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. xã hội. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. thấm nhuần lời dạy của người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đạo đức. đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. ham hưởng thụ”. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Với tinh thần ham học hỏi. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là cơ hội để mỗi học sinh. sống gương mẫu.. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ lực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. chưa rèn luyện.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. giữ vững ổn định chính trị . đặc biệt là những kiến thức về kinh tế.xã hội ở cơ sở. không tụt hậu. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. hiểu biết về Ðảng. hòa đồng và có trách nhiệm. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. bầu vào cấp ủy.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

sự hy sinh . Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. để dạy học cho các em nhỏ. nhất là trình độ ngoại ngữ. Chỉ với những động . Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. hiếu với dân . với nhân dân . ngõ xóm. Với 15 ngày tại Đan phượng. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống lịch sử của ông cha ta. khả năng giao tiếp.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. dám nghĩ . Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . những bờ đê………. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. tổ chức têt trung thu. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết mình. nhũng con mương. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. thế nào là “ trung với nước . nguyện vọng của các bạn.. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. cho đất nước. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. sẵn sàng hy sinh vi độc lập dân tộc…” và thế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . để làm xanh đường lang . Hiểu được tâm tư. tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. tính chủ động. tin học. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->