ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ BCH KHOA KINH TẾ - QTKD TIỂU BAN THỂ THAO

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG KHOA KINH TẾ - QTKD
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA - Tạo điều kiện cho các sinh viên yêu thích môn cầu lông có sân chơi bổ ích, giúp các đoàn viên sinh viên giao lưu học hỏi lẫn nhau sao giờ học căng thẳng tại giảng đường. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong đoàn viên sinh viên. - Lựa chọn ra những vận động viên xuất sắc đưa vào đội tuyển của khoa tiến tới tham dự các giải thi đấu của trường. - Bên cạnh đó Câu lạc bộ còn tập luyện cho các sinh viên yêu thích chơi cầu lông mà chưa biết chơi. II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Câu lạc bộ sẽ bầu ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, chịu trách nhiệm chính, điều hành tất cả mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Trước mắt sẽ có Ban chủ nhiệm lâm thời để điều hành Câu lạc bộ. - Câu lạc bộ hoạt động dựa theo quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm đề ra. - Câu lạc bộ sinh hoạt vào chiều hai ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần (từ 17g đến 20g). - Hội viên Câu lạc bộ sẽ được hưởng những quyền lợi chính đáng như: đồng phục, cầu lông, sân bãi luyện tập. Có huấn luyện viên hướng dẫn các hội viên chưa biết chơi. III. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều1: Câu lạc bộ Cầu lông là một tổ chức được thành lập để tổ chức, hướng dẫn tập luyện cầu lông cho người tập CHƯƠNG II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI Điều 2: Câu lạc bộ Cầu lông có nhiệm vụ chủ yếu sau: Thu hút những người tự nguyện cùng sở thích để tổ chức, hướng dẫn hoạt động cầu

chính sách. khu vui chơi. đơn vị chủ quản ra quyết định giải thể Câu lạc bộ. đơn vị chủ quản ra quyết định thành lập Câu lạc bộ. chủ trương. nghiệp vụ. nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thân thể. chương trình hoạt động với Thủ trưởng các cơ quan. Trong trường hợp hoạt động của Câu lạc bộ không đúng với chức năng. nâng cao sức khỏe và thành tích thể thao của người tập. đề xuất với Thủ trưởng các cơ quan. CHƯƠNG III THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG Điều 4: Câu lạc bộ Cầu lông được thành lập: Trong các cơ quan. Điều 7: Câu lạc bộ Cầu lông phải báo cáo kế hoạch. Được cơ quan quản lý nhà nước về Cầu lông giúp đỡ. hướng dẫn về chuyên môn. các hoạt động Văn hóa .. chính sách của Đảng và Nhà nước về Cầu lông và Thể dục thể thao. Điều 6: Thẩm quyền ra quyết định thành lập và giải thể Câu lạc bộ Thể dục thể thao: Thủ trưởng các cơ quan. nhiệm vụ.lông. đơn vị chủ quản. trái với điều lệ hoặc vi phạm pháp luật thì Thủ trưởng các cơ quan. đơn vị.. Tuyên truyền. Được kiến nghị. . đoàn thể. giải trí. Điều 5: Điều kiện thành lập Câu lạc bộ Cầu lông được thành lập khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh Thể dục thể thao. đơn vị. tổ chức xã hội. vui chơi giải trí. các cơ sở sản xuất. biện pháp nhằm đảm bảo cho Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.Thể thao ở địa phương. Tổ chức và tham gia các giải thể thao quần chúng. chính quyền địa phương những chủ trương. giữ gìn vệ sinh môi trường. đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình hoạt động. Điều 3: Câu lạc bộ Cầu lông có những quyền lợi sau đây: Được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và chính sách xã hội hóa của Chính phủ. dịch vụ. Quản lý và phát triển hội viên. đơn vị chủ quản và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Câu lạc bộ. giáo dục vận động để hội viên chấp hành pháp luật. trường học. hỗ trợ.. Thực hiện các dịch vụ phục vụ người tập theo đúng quy định của pháp luật. các doanh nghiệp.

tự nguyện. đơn vị chủ quản cấp phải thực hiện chính sách tài chính . Hội viên Câu lạc bộ tự nguyện tham gia các hoạt động theo điều lệ và những quy định trong Quy chế này. Những nguồn thu khác do Câu lạc bộ tự quản.kế toán theo quy định của Nhà nước. CHƯƠNG V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH Điều 11: Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất và tài chính của Câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm trực tiếp quản lý. Điều 12: Tài chính của Câu lạc bộ Câu lạc bộ Cầu lông có nguồn kinh phí do các cơ quan. Tùy điều kiện cụ thể. chi đúng mục đích. tự trang trải và chịu sự quản lý nhà nước của Thủ trưởng các cơ quan. Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm do Điều lệ Câu lạc bộ quy định. trang thiết bị của Câu lạc bộ do ngân sách nhà nước đầu tư được quản lý theo quy định của pháp luật để tổ chức các hoạt động thể thao công ích.đơn vị chủ quản. CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 14: . được cơ quan văn hóa địa phương thẩm định và xác nhận.Điều 8: Tên gọi của Câu lạc bộ: Tên gọi của Câu lạc bộ phải phù hợp nội dung hoạt động. Hoạt động theo cơ chế Câu lạc bộ được phép mang tên danh nhân. nhà tập. Sân bãi. cộng tác viên hoặc huấn luyện viên. có thể có hướng dẫn viên. Ban chủ nhiệm được hội viên bầu. phù hợp truyền thống dân tộc. Nếu có điều kiện. CHƯƠNG IV TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG Điều 9: Tổ chức của Câu lạc bộ Tổ chức của Câu lạc bộ gồm Ban chủ nhiệm và các hội viên. Câu lạc bộ cầu lông có quyền đăng ký biểu trưng riêng tại các cơ quan có chức năng. Mức đóng góp được thống nhất và ghi rõ trong Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ. Điều 13: Nghĩa vụ Hội viên Hội viên Câu lạc bộ có nghĩa vụ có đóng góp kinh phí để hoạt động. công khai và dân chủ. Điều 10: Cơ chế hoạt động Câu lạc bộ Cầu lông hoạt động theo phương thức tự quản.

ngày tháng năm 2008 NGƯỜI LẬP TÔ CÔNG HUẤN . Trên đây là kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ Cầu lông Khoa Kinh tế .QTKD. nếu xét thấy cần thiết sẽ được sửa đổi.Xin tài trợ từ các tổ chức. điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.Phần còn lại do các hội viên tự đóng góp. công ty. có hiệu lực sau 15 ngày. bổ sung. kể từ ngày đăng Công báo. IV. Trong quá trình thực hiện. xây dựng và phát triển Câu lạc bộ Cầu lông. 15 điều.Thủ trưởng các cơ quan. . tăng cường kiểm tra giám sát về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cầu lông theo những quy định trong Quy chế này. doanh nghiệp về đồng phục của Câu lạc bộ và cầu lông sử dụng để luyện tập. Xin trân trọng kính chào. Cần Thơ. Điều 15: Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cầu lông gồm 6 chương. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG . Rất mong được sự hưởng ứng tích cực của các bạn sinh viên. đơn vị có kế hoạch chỉ đạo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful