P. 1
tiểu luận quản trị học

tiểu luận quản trị học

|Views: 257|Likes:
Được xuất bản bởimrdonne

More info:

Published by: mrdonne on Dec 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA THƢƠNG MẠI -DU LỊCH- MAKETING



Tiểu luận quản trị học
Đề tài:

TAM @ QUỐC
Chương 1: BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP

GVHD: Lê Việt Hƣng SVTH: Nguyễn Hữu Đôn Lớp: TM1 STT: 05

TP.HCM, tháng 5 năm 2010

Tiểu luận quản trị học

Lời nói đầu
Trƣớc khi ra đời, cuốn Tam @ Quốc (nguyên văn: Thuỷ chử Tam quốc - tạm dịch Lẩu Tam Quốc) của Thành Quân Ức đƣợc đăng nhiều kỳ trên tờ "Tài chính quốc tế". Ngay sau khi tập hợp thành sách, nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 2003 – 2004. Nội dung của Tam @ quốc là những câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đƣợc "chuyển dịch" sang môi trƣờng kinh doanh hiện đại. Thế vạc ba nƣớc Hán, Thục, Ngô thời tam quốc biến thành ba loại hình công ty hiện đại: Một là công ty lớn, sẵn có thực lực hùng mạnh, đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi nhƣng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong (công ty nhà nƣớc Đông Hán của Tào Tháo); Hai là công ty dựa vào bản sắc riêng mà giữ vững thị phần, đợi thời cơ là khuếch Trƣơng (tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền); Còn loại kia là công ty từ bàn tay trắng mà nên (công ty Hoàng Tộc của Lƣu Bị). Bằng lối văn hài hƣớc và vô cùng sống động, tác giả Thành Quân Ức đƣa ngƣời đọc theo bƣớc chân của Lƣu Bị từ khi là cậu học trò nghèo cho tới khi làm tổng giám đốc, gặp đƣợc nhà tƣ vấn Gia Cát Lƣợng và lập nên tập đoàn Thục Hán, chia ba thị trƣờng Trung Quốc. Trong quá trình đó, ngƣời đọc còn gặp Đổng Trác, Lã Bố trong vai các giám đốc giảo hoạt; Viên Thiệu lãnh đạo công ty tƣ nhân những phong cách quản lý đặt sệt "hành chính bao cấp "; tổng giám đốc điều hành Tào Tháo quyền mƣu đã biến cả một tổng công ty nhà nƣớc thành của riêng… Ở phần này em chỉ xin trình bày chƣơng 1: “Bảy “cua” sáng nghiệp” của cuốn sách Tam @ Quốc.Qua phần này chúng ta sẽ rút ra đƣợc nhiều bài học thú vị trong cuộc sống và ứng dụng ngay trong bài học quản trị…

2

thu hoạch tính cách.ra quyết định sao cho kết quả thu đƣợc là tối ƣu và hiệu quả là quả 1 vấn đề nan giải. Trong tâm lý học có một câu kinh điển giải thích quan hệ qua lại giữa tƣ tƣởng và vận mệnh:"Gieo hạt tƣ tƣởng. Lên cấp ba. gieo hạt tính cách. Nói một cách dễ hiểu. mẹ nuôi rau cháo qua ngày nên cậu sống rất khổ sở. xác định và đánh giá các phƣơng án. gieo hạt tập quán. xuất thân từ công nhân hay tƣ sản. Lƣu Bị là học sinh ở thành phố Trác Châu tỉnh Hà Bắc. Họ phải xác định vấn đề. thành hay bại đều tại tâm. bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông.Tiểu luận quản trị học Nội dung: Chƣơng 1: BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà Nói về cuộc đời. thu hoạch tập quán. cậu bảo: . mỗi ngƣời đều phải đƣa ra quyết định của chính mình. một tối đi học về muộn. Quyết định của bản thân quyết định thành bại. và lựa chọn một phƣơng án để thực hiện. thu hoạch hành vi."  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: Đối với nhà quản trị cũng vậy. gieo hạt hành vi. Cuộc đời xuất thân từ bần nông của Lƣu Bị là một minh chứng rõ ràng cho câu nói trên. Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tƣơng tự nhau.Việc ra quyết định đối với nhà quản trị hết sức quan trọng. thu hoạch vận mệnh. quyết định vận mệnh. vì cha mất sớm. thu thập thông tin. thấy mẹ vẫn khâu giày trong ánh đèn mờ 3 mờ.

bỏ vào ổ gà. Con nói số trời đã định.Mẹ. nhìn con rồi nói: Hồi nhỏ đọc "Tam tự kinh" mẹ vẫn nhớ một số chuyện.Còn cách nào đâu? Có khi số trời định thế. mẹ cố thêm một đôi là có thêm một đồng cho con vào đại học. Mẹ bỏ giày xuống. tiền đó đƣợc bao nhiêu? Mẹ đừng trông đợi gì! Vai rung lên. mẹ hỏi Lƣu Bị: . Nhà ta nghèo. lên đại học tốn tiền lắm. nƣớc mắt trào ra. có ngƣời thấy. Cậu nức nở: . Thế rồi quả trứng chim ƣng cùng nở với 4 . vậy nghèo đói là nguyên nhân hay là kết quả đây? Mẹ kể chuyện để giúp con giải đáp. sống mũi cay cay. hôm nay trời lạnh lắm.Lẽ nào con chịu cả đời nghèo đói? Lƣu Bị khổ sở: . Lƣu Bị quỳ trƣớc mẹ. Một quả trứng chim ƣng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô.Tiểu luận quản trị học Mẹ. mẹ ngủ sớm chút đi! Mẹ đáp: . cho là trứng gà nên mang về nhà.Sáng mai con đi thi.

mẹ nói với Lƣu Bị: . thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ. nó sinh sống nhƣ gà. cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.Đúng. "Một ngày nào đó ta mà thành chim ƣng thì hay biết bao!" "Đồ đần!" Đám gà chung quanh mắng nó: "Mày sinh ra là gà. không nên vì hai ba hột thóc trƣớc mắt mà than thở. con phải bay lên tận cùng trời xanh. bỗng nhiên có một bóng đen trên trời chao qua lƣợn lại. Cả bầy nói: "Là chim ƣng. con chim ƣng nhỏ bị coi là gà.Tiểu luận quản trị học các quả trứng gà khác. Nó cảm thấy cô độc và khổ sở. " "Ồ chim ƣng ghê gớm thật. Từ đó. Giờ đây. Một hôm. vận mệnh là quả trứng chim ƣng trong ổ gà. Khi nguy hiểm qua.Mẹ nói con là chim ƣng nhỏ lạc loài trong ổ gà? Mẹ quả quyết: . bay cao sung sƣớng làm sao!" Nó thán phục.Con trai. nó đang ăn cùng bầy gà. bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. không còn con gì bay cao hơn chim ƣng. con quyết định sống nhƣ gà hay bay cao nhƣ chim ƣng? Lƣu Bị ngây ra. nhƣng vì tƣớng mạo quái dị nên thƣờng bị khinh rẻ. Bà nói tiếp với con: Cha của cha của cha của cha của cha của cha của cha con là 5 . mày làm sao bay nhƣ chim ƣng đƣợc? " Kể xong. con thuộc nòi chim ƣng. rồi hỏi mẹ: . "Vừa rồi là con chim gì vậy? Nó hỏi.

hai mẹ con vừa vui vừa buồn.Việt Nam ta có câu nói: “có công mài sắt có ngày nên kim”. con ngƣời phải biết nhận ra khả năng của mình để phấn đấu. nƣớc mắt trào ra. Nhà quản trị phải biết hoạch định ra kế hoạch cho phƣơng hƣớng tƣơng lai và phải làm sao để thực hiện kế hoạch đó thành công. Lập tức tỉnh ngộ.Ngoài ra. cuối cùng Lƣu Bị đỗ vào trƣờng Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang. Lƣu Bị nói với mẹ quả quyết: . rèn luyện đi đến thành công. Ngày nhận giấy gọi. con có dòng máu hoàng tộc. Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu Cái tên "Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang" có gốc tích từ lời đề từ trong Tam quốc diễn nghĩa: "Trƣờng Giang cuồn cuộn chảy về đông". Phải tìm ra sự khác biệt và khả năng của mình nổi trội hơn so với ngƣời khác.Mẹ.Đó là mục tiêu của tổ chức. con hiểu ý mẹ. Thực hiện chức năng hoạch định sẽ thúc đẩy các nhà quản trị suy nghĩ về tƣơng lai khi luôn cân nhắc những nguồn lực cần thiết và các cơ hội tiềm tàng hoặc các củi ro mà tổ chức có thể đƣơng đầu.Tiểu luận quản trị học Lƣu Thắng. 6 . nhất định con không làm mẹ phải thất vọng! Sau hai năm khổ học.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị:  Giống nhƣ con chim ƣng sống trong đàn gà.nếu không cam chịu trƣớc số phận của mình và phấn đấu vƣợt qua khó khăn thì ắt sẽ có ngày thành công. con của Hán Cảnh đế. ngƣợc lên nữa chính là hậu duệ của Hán Cao tổ Lƣu Bang.

việc đó nhƣ có thần linh giúp đỡ . Ông chú Lƣu Nguyên Khởi hay tin cháu mình đỗ đại học.Thằng này sẽ làm cha nó mát lòng nơi chín suối. từng đào tạo không biết bao anh hùng hào kiệt. cậu lại một lần trăn trở và hỏi trời xanh: Tự cứu và đƣợc trời cứu liên quan gì đến nhau?  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: 1.Tiểu luận quản trị học Đây là một trƣờng nổi tiếng quốc tế. Từ giờ học phí của nó để em lo! Ông chú có một cửa hàng nhỏ. giờ sao lại đột ngột hào phóng mở túi ra? Ông chú cƣời ha hả giải thích: .Ngƣời thật sự tự cứu mình sẽ làm ngƣời khác kính trọng. Chỉ có chị sẽ thật vất vả. 7 . Cả Lƣu Bị và mẹ đều mừng rỡ và thấy có điểm kỳ quái. huống hồ ta là chú nó! Tự cứu rồi trời cứu? Lƣu Bị cảm thấy xúc động. mỗi lần gặp khó khăn. Mừng vì khoản học phí tốn kém tự nhiên có ngƣời lo. kỳ quái vì xƣa nay ông chú hết sức lạnh nhạt với bà chị dâu nghèo.Có câu "tự cứu mình rồi trời cứu". Khi bất chấp khó khăn. cho tới sau khi tốt nghiệp. cô chú cùng lũ em Lƣu Bị đều làm cho cửa hàng nên họ có chút tích lũy. bèn bảo với chị dâu: . Trời còn giúp cháu ta. khó khăn phía trƣớc anh ta sẽ tự động lùi bƣớc . Từ khi vào đại học.

cƣời với lớp sinh viên mới: . 3. Khi đã đánh giá cao. nhà trƣờng đã giúp cậu bằng rất nhiều cách. một ngƣời thực sự tự cứu mình cuối cùng sẽ thành đạt. Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc Ngƣời dạy cua thứ ba cho Lƣu Bị là nhà kinh tế học nổi tiếng Lƣ Thực. rồi tìm cả việc làm thêm cho cậu. chợt ngoảnh lại. 4. Mọi ngƣời đều tin rằng.Tiểu luận quản trị học 2. hệt nhƣ đêm đã qua và ngày đang dần tới.Là một giảng viên. Qua bốn năm đại học. tôi hy vọng trở thành mentor (cố vấn thân thiết ) để chỉ dẫn. Ngƣời thật sự tự cứu mình nhƣ con đom đóm trong đêm. Đáp án của Lƣu Bị giải thích câu nói mang màu sắc mê tín. khi đó cậu vừa bƣớc chân vào trƣờng. giúp đỡ một ngƣời sau này thành đạt làm họ sung sƣớng. cậu đã một hơi trải qua bao gian khổ. không chỉ làm sáng bản thân mà còn khiến ngƣời khác đánh giá cao. anh ta sẽ càng nhận đƣợc nhiều giúp đỡ. Nếu ngƣời tự cứu mình là ngƣời ân nghĩa. vì thế khó khăn trƣớc mắt sẽ giảm đi nhiều. Thấy Lƣu Bị nhà nghèo mà vẫn nỗ lực học tập. họ sẽ giúp đỡ bằng nhiều cách – nó giống nhƣ vận tốt tới. đầu tiên là giảm học phí. 8 . sau cấp học bổng. Lƣ Thực bƣớc lên bục giảng. nó quả nhiên ứng với bao việc sau này.

Thầy Lƣ Thực còn nói.Em biết rồi. dế còn gọi là "xúc chức". . hay lắm. Bỗng nhiên nhà côn trùng học dừng bƣớc. dƣờng nhƣ ông ta nghe thấy điều 9 . Để tôi kể câu chuyện về một nhà côn trùng học với con dế cùng bạn anh ta.Có ai ở đây từng chơi dế chọi chƣa? Một sinh viên nam tên là Công Tôn đáp: . một nhà buôn với đồng xu. ta không bàn chơi dế tốt hay xấu. Hy vọng câu chuyện giúp mọi ngƣời mở ra vấn đề… Câu chuyện của thầy Lƣ Thực thật hấp dẫn. ba bảo chọi dế mất nghiệp. câu chuyện đƣợc mở ra: Một nhà côn trùng học cùng bạn là nhà buôn vừa đi vừa trò chuyện trong công viên.Tiểu luận quản trị học giúp đỡ các anh chị. Giảng viên Lƣ Thực nói: . càng không phải để kiếm một mảnh văn bằng. mà là thu nhận một vision (tầm nhìn ) cùng tƣ duy logic. quan trọng là các anh chị. Một sinh viên nữ tên là Sái Văn Cơ nói: . có ngƣời bảo dế là niềm vui trong sáng thời con trẻ. theo các động tác của thầy.Có ngƣời bảo chọi dế mất nghiệp. bốn năm đại học không chỉ để đọc sách. Ở đây.Em chơi rồi. mà là mục đích của nó. Còn có thật sự thành tài hay không.

Cả lớp nghĩ ngợi. nhà côn trùng học bắt đƣợc con dế. Đợi một lúc. anh nghe cực chuẩn.Nhà côn trùng học chỉ để tâm đến côn trùng nên nghe đƣợc tiếng dế. vì thế phải để tâm mới nhận ra đƣợc. Tiếng kêu của dế vàng có thanh kim. đành đáp: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả!" "Anh đợi chút". nhà buôn dừng bƣớc và nhặt lên một đồng xu. thầy Lƣ Thực đƣa ra đáp án: . dế hồng. mà còn biết đƣợc chất lƣợng dế. mấy phút mới gáy hai. Nhà côn trùng học vừa nói vừa chạy vào lùm cây gần đó. "Sao vậy?" Ông bạn nhà buôn hỏi.Câu chuyện đó nói lên điều gì? Lƣ Thực hỏi. nhà côn trùng học không nghe thấy tiếng đồng xu rơi. Nhà buôn 10 . Nhà côn trùng học lắng nghe. dế đỏ. ông ta nói với bạn: "Anh thấy không? Một con dế răng trắng. tiếng gáy cũng đều. Trong khi đó." Nhà buôn khâm phục hỏi bạn: "Anh không chỉ nghe đƣợc tiếng dế gáy.Tiểu luận quản trị học gì. nét mặt rạng rỡ: "Anh có nghe thấy không? Một con dế đang gáy. " Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi công viên và đi ra đƣờng cái. . dế vàng… có tiếng gáy khác nhau. Dế đen. ba tiếng. vẫn phăm phăm bƣớc tiếp. cánh vàng. chƣa ai giải đáp. Bỗng nhiên. Làm sao anh nghe ra đƣợc?" Nhà côn trùng học đáp: "Con dế này gáy chầm chậm. tôi nghe có lầm đâu?" "Đúng vậy. Dế nhỏ gáy gấp hơn. Sự khácbiệt trong tiếng dế kêu cực tinh tế. đó là con dế cực hiếm đấy! Xem xem. Một lát sau. đó là một con dế cụ đấy” Ông bạn nghe ngóng mãi không ra.

đố cả lớp dùng ánh mắt hay đầu ngón tay mà lấy đƣợc mạt sắt ra. có một loại công cụ có thể giúp ta nhanh chóng lấy mạt sắt ra khỏi cát. Tuy nhiên. Thầy Lƣ Thực lấy trong túi ra một thanh nam châm. vừa đƣa cho lớp xem vừa nói: . Mọi ngƣời chắc biết điều đó là gì. chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm. mạt sắt lập tức nhô khỏi cát bám vào thanh nam châm.Trong hộp cát này chôn mạt sắt. Thầy đƣa ra một hộp giấy lớn đầy cát. Để tâm đến sự giàu có ở đâu. sự nghiệp của bạn ở đó. Xin hãy nghĩ kỹ. Để giúp mọi ngƣời hiểu rõ thêm.Chúng ta không cách gì dùng ánh mắt hay đầu ngón tay lấy mạt sắt ra khỏi cát. các anh chị sẽ theo đuổi sự giàu có. rà qua rà lại trên mặt cát. Câu chuyện nói rằng. vì thế ông ta nghe đƣợc tiếng đồng xu rơi. bạn để tâm vào đâu. cái gì là sự giàu có của các anh chị.Tiểu luận quản trị học chỉ để tâm đến tiền. . nó cũng khó nhƣ tìm đƣợc khách hàng giữa muôn triệu ngƣời. Thầy Lƣ Thực nói tiếp: . nói: 11 . Cả lớp lắc đầu.Qua bốn năm đại học. Thầy Lƣ Thực giơ lên cho cả lớp xem. các anh chị sẽ có sự giàu có ở đó.

Lƣu Bị bị mời lên phòng giám hiệu vì đánh nhau. Nhập học có mấy hôm đã đánh nhau ba trận. Chỉ cần có trái tim đầy nhiệt huyết.Đó là sức hút của nam châm. một trái tim không nhiệt huyết chỉ nhƣ đầu ngón tay. các bạn sẽ có khả năng phát hiện. mỗi ngày đều thu hoạch. Vì thế trong công việc. Trái tim nhiệt huyết sẽ hấp thu tri thức và lợi ích từ sách vở và trong cuộc sống tựa nhƣ nam châm hút sắt. nếu nhà quản trị muốn đạt đƣợc hiệu quả một cách tốt nhất thì phải thật sự để tâm vào công việc mình đang làm và dành hết tâm huyết cho nó.Tiểu luận quản trị học .  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị:  Khi bạn để tâm ở đâu. Anh xem cái tƣớng mạo kia. dù có cào đi cào lại trên cát cũng không lấy đƣợc thứ gì. mỗi ngày đều tích luỹ. sự giàu có của ở đó .Bạn cùng phòng báo cáo nó rất thích gây gổ. mỗi ngày đều có niềm vui. Vừa hay thầy Lƣ Thực đi qua. Thầy nhìn Lƣu Bị một cái rồi hỏi thầy giám hiệu: .nếu nhƣ có một trái tim đầynhiệt huyết. Song. Cua 4: Làm một người được yêu mến Mới học đƣợc một tuần.Nó làm sao vậy? Thầy giám hiệu nói: . với nam châm lại rất dễ dàng. dùng ánh mắt hay đầu ngón tay không thể làm thế đƣợc. tóc tai với lông mi cứ dựng ngƣợc lên! Thầy Lƣ Thực nói: 12 .

Lòng Lƣu Bị lúc đó nóng nhƣ chiếc ly. .Chúng nó không coi em ra gì.Nói xem. Lƣu Bị gãi đầu đáp: . đã xảy ra chuyện gì? Thầy Lƣ Thực hỏi. cứ cố ý trêu tức.Chúng nói gọi em là đồ nhà quê.Vì sao bạn lại trêu em? . Thầy nhìn Lƣu Bị bằng ánh mắt chân thành. nói: 13 . để nó cho tôi! Thế là Lƣu Bị theo thầy Lƣ Thực tới văn phòng. đƣa cho ly trà. .Tôi biết cậu sinh viên này. Lƣu Bị trả lời uất ức: . cớ sao chúng nó còn trêu em? Thầy Lƣ Thực đã hiểu chuyện gì xảy ra.Tiểu luận quản trị học . Mà phòng em bảy đứa thì cả bảy là nhà quê.Thầy Lƣ Thực hỏi tiếp. Thầy Lƣ Thực bảo Lƣu Bị ngồi.

Nếu ta khinh khi 14 .Thầy bảo em là con chó hoang? .Tiểu luận quản trị học . cắn. Những tấm gƣơng quanh phòng tạo nên vô số bóng con chó. Thấy một lũ chó đột nhiên xuất hiện. Lƣu Bị nói: .Tính em đúng là hơi khó gần. Đàn chó trong gƣơng cũng lùi lại. Hãy nhớ. ngƣời sẽ đối tốt với ta. Lƣu Bị kinh ngạc hỏi: . nếu ta đối tốt với ngƣời. Con chó kinh hoàng lao vào trận chiến. Sau khi Lƣu Bị đồng ý. lăn lộn.Vậy anh nói sao? . Khắp phòng vang lên tiếng chó sủa.Em chƣa hiểu sao? Trong mắt em.Thầy Lƣ Thực hỏi lại. mỗi lúc một điên cuồng… tới khi ngƣời mệt lử và bất tỉnh. cũng nhe răng ra sủa ông ổng. tôi sẽ kể một câu chuyện. bạn cùng phòng can hệ gì tới bóng con chó trong gƣơng? Thầy Lƣ Thực đáp: . con chó giật mình lùi lại.Nếu em không ngại. thầy Lƣ Thực bắt đầu kể câu chuyện về một con chó. Đó là một con chó hoang vô tình lạc vào phòng tập của một trƣờng đào tạo ngƣời mẫu. Song. nhe răng ra sủa ông ổng. bạn cùng phòng chính là bóng con chó trong gƣơng. đớp… Nó nhảy chồm chồm trong phòng.

ngƣời có duyên nhất. Về phòng. ngƣời sẽ "nhe răng". vậy em coi họ thế nào? Lƣ Bị im thin thít. . thông cảm. ngƣời khiêm tốn và khoan hoà nhất. ba tháng sau em sẽ thành một ngƣời đƣợc yêu mến.Thầy Lƣ Thực cƣời cƣời. Chẳng lâu sau. chỉ cần em tin theo. có ai không lầm lỗi? Vậy nên đối đãi với ngƣời bằng lòng khoan dung.Tiểu luận quản trị học ngƣời.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: 15 . Thứ tƣ: không phải thánh. Em nói bạn không coi em ra gì. Thứ ba: Giúp ngƣời với động cơ tốt đẹp. Thứ hai: Gặp bạn là chào thân mật. đúng không? Đánh lộn có thành ngƣời đƣợc yêu mến không? Không thể. . cậu thành ngƣời đƣợc bạn bè quý mến nhất. Thứ năm: Coi lấy thiện – tín đãi ngƣời là triết lý sống. Lƣu Bị nghe lời thầy Lƣ Thực và thành thực làm theo. nói: . Lƣu Bị lập tức chép ngay "Bí quyết đƣợc yêu mến" trên trang đầu sổ tay: Thứ nhất: Hàng ngày tập cƣời trƣớc gƣơng.Em muốn làm một ngƣời đƣợc yêu mến.Tôi có một bí quyết.

cùng ăn cơm cho vui! Lƣu Bị do dự mấy giây. . Lƣu Bị 16 . . Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng Năm thứ tƣ. dọn dẹp vừa trò chuyện cùng thầy Lƣ Thực. mặt đỏ nhừ. Lƣu Bị tới gần thầy và xách đồ giúp thầy.Bạn nên sẵn sàng giúp đỡ nhân viên của mình trong công việc cũng nhƣ trong cuộc sống. Họ cùng nhau rời siêu thị. Thầy Lƣ Thực nói: .Là con ngƣời thì ai cũng có lỗi nên nếu nhân viên của mình phạm lỗi thì nhà quản trị nên bình tĩnh xem xét vấn đề bằng nhiều góc độ và hãy tha thứ cho nhân viên nếu có thể.Vào nhà tôi đi. Lƣu Bị chợt gặp thầy Lƣ Thực ở siêu thị.Hãy đối xử với họ bằng lòng khoan dung độ lƣợng và bạn sẽ nhận đƣợc kết quả công việc tốt hơn bạn mong muốn.không nên tạo khoảng cách vì nhƣ vậy sẽ làm giảm sự tin tƣởng giữa nhà quản trị và nhân viên. đã gần ngày tốt nghiệp.Đó là cách tốt nhất để kết nối bạn và nhân viên nhằm hƣớng tới mục tiêu chung là kết quả hoạt động của tổ chức.Nhà quản trị nên vui vẻ hòa đồng với nhân viên của mình. Hồi đó thầy Lƣ đã thôi dạy và làm quản lý cho một công ty của nhà trƣờng. khẽ gật: . nhà thầy Lƣ ở tầng dƣới toà lầu.Dạ vâng! Thế là Lƣu Bị vừa nhặt rau.Tiểu luận quản trị học .

Bốn năm đại học. Tiềm năng của con ngƣời phải trải qua bồi dƣỡng mới trở thành tài hoa và ƣu điểm để ngƣời khác đánh giá cao. nói đầy thâm thuý: . ấp ủ bốn năm trong đại học Trƣờng Giang.Con ngƣời cũng vậy.Tiểu luận quản trị học nói về gia đình. em là con ƣng non quê mùa ở Trác Châu. Thầy Lƣ Thực quay đầu nhìn anh sinh viên. anh có biết trứng nở ra sao không? Lƣu Bị lắc đầu. nói: . Đặt nó vào môi trƣờng ấm. Thầy Lƣ Thực nói: .Đúng vậy. đó là một kỳ tích! . đâu thấy cánh? Thần kỳ là.Bất kể là gà con hay ƣng non. . Phía trƣớc là một thế giới hoàn toàn Lƣu Bị nói: . đâu thấy mắt. qua một thời gian. Hà Bắc. về chuyện trứng chim ƣng và về tƣơng lai sau khi ra trƣờng. anh nhƣ chim ƣng trong trứng. trong đám hỗn độn đó vẫn ẩn chứa bí mật của sự sống. đâu thấy lông. nay chuẩn bị phá vỏ mà ra. giờ là lúc đối mặt với một thế giới mới đây! mới đang chờ đón anh! 17 . về mẹ.Thầy Lƣ Thực cầm quả trứng lên.Anh có thể tƣởng tƣợng đây là quả trứng ƣng – ta đập nó ra.Một quả trứng biến thành một sinh mệnh. nó mới biến thành chim ƣng non.

kỳ nghỉ đông đến mà chuyện việc làm vẫn không có manh mối gì. Cậu đã tham gia chợ bao lần. những nỗ lực của tổ chức sẽ bị trở ngại. song không hề có hồi âm. . Một buổi chiều thứ sáu. Vì vậy. đã bao lần đăng ký. ngƣời nào cũng bận rộn và hoang mang. Chuyên môn hoá các bộ phận trong tổ chức thực hiện phân công công việc trong tổ chức và cho phép chuyên môn hoá và tiêu chuẩn hoá các hoạt động.Mỗi con ngƣời đều có 1 khả năng riêng. tố chất cần thiết trong công việc để nói cho họ biết. các kế hoạch và các nhiệm vụ phải phối hợp với nhau. Cua 6: Dùng tất cả lực lượng Đến năm thứ tƣ.Nhà quản trị cũng cần tạo môi trƣờng thuận lợi. tiềm ẩn mà không phải ai cũng biết để phát huy nó. vừa trở về từ chợ tìm kiếm tài năng.tác động đến tâm lý. dƣờng nhƣ sinh viên ai cũng lo lắng về việc làm.Tiểu luận quản trị học  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . tạo động lực để nhân viên của mình cảm thấy thoải mái và dành hết tâm sức cho công việc mà họ đƣợc giao. để đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức thì con ngƣời. sự phối hợp là một trong những nhân tố cơ bản của thiết kế tổ chức. Nếu không thực hiện tốt điều này. Nhà quản trị nên thƣờng xuyên quan sát nhân viên của mình và tiếp xúc với họ để nhận ra những khả năng. lãng phí và có thể thất bại. đã bao lần nộp đơn. 18 .Đó còn gọi là sự phối hợp trong tổ chức. Vì thế. Lƣu Bị ngồi ngây trong sân trƣờng. Lƣu Bị cũng vậy.

rồi lần nữa. cách cậu chừng trăm mét có một chú nhóc đang rải cát làm đƣờng. Chú nhóc hét to. cứ mỗi lần hòn đá đƣợc nhấc lên một chút là nó lại rơi xuống hố cát.Em bé. Chú nhóc nghiến răng. cậu đứng dậy. dù chú đã dùng hết sức nhƣng hòn đá vẫn không nhúc nhích. oà khóc. cậu để ý. Chú nhóc bắt đầu đào cát quanh hòn đá. em muốn bê hòn đá đi? . Chú nhóc ngồi bệt xuống bãi cát. lần này thì trúng chân chú nhóc. Chú nhóc gạt nƣớc mắt: 19 . Thế nhƣng. xông tới. đi tới chỗ chú nhóc. ngồi xuống và hỏi: . dốc hết sức lực trẻ thơ nâng hòn đá lần nữa. Lƣu Bị thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối. Em bê không nổi. có cả cầu bắc qua. sau lƣng chú bé là con đƣờng cát nhỏ rất đẹp. Song.Tiểu luận quản trị học Bất giác. cạnh chú nhóc là chiếc xe hơi đồ chơi. nhấc hòn đá một lần. hòn đá lại rớt xuống. hét to một tiếng. sau đó ôm lấy hòn đá định nhấc đi. Mặt trời lên cao. Chú nhóc cầm chiếc xẻng nhựa đào hăng say. một hòn đá lớn chợt xuất hiện chắn ngang con đƣờng cát.Dạ. Chú nhóc quá nhỏ mà hòn đá quá lớn.

bên phải cậu viết ra những nguồn lực của mình.Em bé. Em vẫn chƣa dùng hết sức.Nhà quản trị cần phải biết kết nối những nhân viên đó lại với nhau để họ bổ sung những khả năng còn thiếu sót cho nhau. Trên một tờ giấy trắng. sau đó tự hỏi: mi đã cố gắng hết sức chƣa? "  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . bất kể thất vọng thế nào.Khả năng của 1 nhân viên là có giới hạn. so sánh nhƣ thế là một cách hiệu quả để giải quyết khó khăn. Cậu nhận thấy. Cậu viết trong nhật ký: "Từ nay về sau. mình đều phải nhớ tới hòn đá kia. em nói không đúng rồi.Nhân gian có câu: “Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 20 . ngồi ngay ngắn trƣớc bàn. bất kể gặp khó khăn gì. Một mình họ không thể hoàn thành tốt những công việc mà nhà quản trị giao. em đã nhờ anh giúp đâu.Tiểu luận quản trị học - Em đã cố hết sức mà nó vẫn không chịu nhúc nhích! Lƣu Bị thân tình: . Bỗng hiểu ra một điều. bên trái cậu viết ra những khó khăn. Lƣu Bị ôm lấy hòn đá và nhấc đi. cậu vội về ký túc xá. tựa hồ cậu vừa nhấc hòn đá từ tim mình đi.

của kỳ Lƣu Bị đến. Sự tham gia của mọi ngƣời trong quá trình hoạch định mang lại lợi ích tốt hơn cho tổ chức. Hầu hết các tổ chức đều bao gồm nhiều bộ phận và mỗi bộ phận này chịu trách nhiệm góp phần vào việc thành đạt mục tiêu chung của tổ chức. 21 . thi vẫn cuối không cùng chút sắp khả Cậu hỏi đi hỏi lại Quan Vũ và Trƣơng Phi: . Xây dựng và thực thi các kế hoạch của tổ chức một cách thành công đòi hỏi sƣ tham gia của tất cả các thành viên trong tổ chức và tăng cƣờng sự hợp tác của họ. không phải chúng tôi chê anh. vì sao tôi không thể kiếm đƣợc nơi nhận mình? Trƣơng Phi không khách khí: mình đi. ngƣời ta chỉ chọn ngƣời nhanh nhẹn.  Đó cũng là công việc của nhà quản trị nhƣ phối hợp các nguồn lực và kích thích sự tham gia của nhân viên.Lƣu Bị. suốt ủ - Anh xem lại ngày ê. Cua 7: Không hoài nghi Mùa Chuyện xuân tìm đã việc qua.Nếu biết phân phối công việc cho mỗi ngƣời nhân viên 1 cách hiệu quả và tận dụng hết nguồi lực của mình nhà quản trị sẽ đạt đƣợc thành công lớn. ai còn muốn nhận? Quan Vũ cũng nói: . nhƣng anh phải tích cực lên. quan.Tiểu luận quản trị học . tinh thần mới phấn chấn. Có tích cực. Tuyển việc. Anh tiêu cực nhƣ vậy chẳng đƣợc kết quả gì.Các anh nói xem.

Lƣu Bị hỏi: . Anh nói đi. không biết vì sao.Vậy cách gạn lọc đƣợc không? Quan Vũ nói: 22 .Anh thấy không. Vũ hai bỏ là sách gạn lọc tro.Tiểu luận quản trị học Lƣu Bị thở dài. sau đó rắc tro vào một chiếc cốc. nói: Đang Xuân Thu". đổ nƣớc vào. Quan xuống.Tôi cũng muốn tích cực lắm. tôi làm không đƣợc.Trƣơng Phi ám chỉ: cốc nƣớc trong là tích cực. Cách để lắng không ổn. Song. mặt mũi ủ ê cả ngày. nói: . đã nổi lên tim" là thế. cốc nƣớc đục là tiêu cực. một lúc nào quên đi. anh là cốc nƣớc đục. vì thế không lo lắng hay âu sầu. ƣu uất lại nổi lên. Còn anh. Ngƣời xƣa có câu "vừa chìm khỏi mặt. Trƣơng Phi hỏi Lƣu Bị: . tôi là chiếc cốc nƣớc trong. Trƣơng Phi đặt lên bàn hai chiếc cốc thủy tinh. có cách gì để làm trong cốc nƣớc kia? Lƣu Bị nói: là để - Có hai đọc cách: "Tả một thị lắng xuống. Cách để lắng là dằn ƣu uất xuống tim. .

không đầy một phút sau. nƣớc đục trong cốc tràn ra ngoài.Anh thấy không? Nƣớc vòi là niềm vui. Vì thế gạn lọc chỉ là biện pháp tạm thời. nỗ lực của tôi rất dễ hỏng làm tôi không sao tích cực đƣợc. thêm nữa. cốc nƣớc đục đã biến thành cốc nƣớc trong hoàn toàn.Tất nhiên.Các anh biết đấy. Cậu đƣa hai ông bạn vào phòng vệ sinh. Trƣơng Phi nói: 23 . Trƣơng Phi nói với Lƣu Bị: . nhạt dần. Muốn là cốc nƣớc trong. Lƣu Bị hỏi: . Dòng nƣớc trong xối vào.Tiểu luận quản trị học . tôi xuất thân bần hàn nên không bao giờ quên tự khích lệ mình. Lƣu Bị nói: . xua đi ƣu uất. anh phải suy nghĩ tích cực.Gạn lọc giải quyết vấn đề tốt hơn. để cốc nƣớc đục dƣới vòi và xối nƣớc. Nó có thể làm vơi phiền muộn. song nó vẫn có khuyết điểm. quá nhiều tro bụi có thể làm rách màng lọc. tẩy trừ tiêu cực. Vậy mà không hiểu sao. Tro bụi vẫn có thể lọt qua những lỗ hổng của màng lọc.Chẳng lẽ còn cách nào tốt hơn? Trƣơng Phi nói: . luôn để ý nghĩ phấn chấn tẩy rửa tâm hồn. là sức sống và tích cực.

Lƣu Bị nói: đâu để - Tôi biết tới tìm nguồn tích cực chảy mãi bây giờ? Trƣơng Phi nói: .Anh nói đúng quá. thậm chí chỉ là một danh ngôn…cũng đem lại nguồn sống không dứt cho tâm hồn. anh không nên để chuyện đó ảnh hƣởng tới quyết tâm của mình. Chỉ suy nghĩ tích cực mới chấm dứt đủ loại ƣu uất trôi nổi vật vờ nhƣ tro bụi kia. bị bỏ rơi… là chuyện bình thƣờng. đúng là tôi hay nghi ngờ. chỉ cần anh không hoài nghi.Hắn trông thô lỗ. Quan Vũ nói: . . Song nếu anh hoài nghi. Trong khi nỗ lực.Đúng đấy. anh cảm thấy hoang mang. anh vốn chém to kho mặn. mới biến cốc nƣớc đục thành cốc nƣớc trong. hãy để sự tích cực phục vụ "kết quả cuối cùng" của mình. nghĩ một chút về điều tốt đẹp. Anh nên hƣớng sự cố gắng của mình tới "kết quả cuối cùng". một chút tự hài lòng với bản thân. nỗi buồn phiền sẽ tới lập tức. kỳ thực còn tinh tế hơn cả một bức tranh tố nữ! Lƣu Bị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 24 . thấy vọng. ai ngờ lại thông minh ngầm nhƣ vậy.Rất đơn giản.Tiểu luận quản trị học . Song. thì một chút vui. giờ tôi hiểu vì sao tôi không phấn chấn lên đƣợc. Trƣơng Phi ơi.

hãy viết ra để ghi lòng tạc dạ.Khi gặp khó khăn nhà quản trị nên nhìn vấn đề bằng ánh mắt lạc quan (mũ vàng) không nên chú trọng vào những điều bi quan (mũ đen).Hay lắm! Trƣơng Phi đồng ý.Trƣơng Phi ơi. sau đó viết: "Không hoài nghi!. ý anh thế nào? . Điều đó sẽ giúp nhà quản trị dễ tìm ra phƣơng hƣớng giải quyết hơn. Động cơ thúc đẩy ám chỉ những nỗ lực cả bên trong lẫn bên ngoài của một con ngƣời có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên trì theo đuổi một cách thức hành động đã xác định.Có thể chỉ là một lời khen ngợi.một cái vỗ vai hay một nụ cƣời vào lúc sáng sớm cũng có thể làm cho nhân viên vui sƣớng suốt ngày đó và làm việc tốt hơn. 25 .Phải luôn tạo động lực để thúc đẩy nhân viên hay còn gọi là động cơ để thúc đẩy. Động viên là những tác động hƣớng đích của tổ chức nhằm khích lệ nhân viên nâng cao thành tích và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. lòng phấn khích!"  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . ý tứ của anh đều quy về một câu.Tiểu luận quản trị học . về phòng lấy giấy và nghiên mực ra. - Nhà quản trị cần có niềm tin vào khả năng của bản thân mình và khả năng của nhân viên.

Quan Vũ là anh Ba. trở thành sinh viên trƣờng Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang. Hồi cấp ba. chúng ta cần thành công khắp thiên hạ. giờ đây cậu đang xoè đôi cánh cứng cáp chuẩn bị bay lên bầu trời cao. bởi sau bảy bài học.Tiểu luận quản trị học Kết luận: Luận văn tốt nghiệp của Lƣu Bị là "Bảy bài học sáng nghiệp". Cậu chẳng khác nào con chim ƣng đang xông ra khỏi trứng. Lƣu Bị cùng Quan Vũ. chí hƣớng của chúng ta không ở văn chƣơng. Trƣơng Phi dùng hai cốc nƣớc làm giáo cụ để dạy cậu bài học thứ bảy. tạo thuận lợi cho cậu trong suốt bốn năm học. Trƣơng Phi là Út. Lƣu Bị nói: . Trƣơng Phi kết nghĩa anh em trong vƣờn đào cạnh trƣờng. Tục ngữ nói "Ba 26 . Xếp theo ngày sinh tháng đẻ. nhờ đó cậu biết phải tìm toàn bộ sức lực. thứ năm của thầy Lƣ Thực làm cho Lƣu Bị thành ngƣời hoà đồng. khiến cậu hiểu ra mối quan hệ giữa tích cực và thành công. Tiếp đó. Bài học thứ ba. hiểu đƣợc ý nghĩa của lòng tâm huyết và thế giới trƣớc mắt. Lƣu Bị làm anh Hai. từ một ngƣời non nớt. Quan Vũ.Ngƣời xƣa có câu "quân tử chơi với nhau trong nhƣ nƣớc". bài học thứ nhất của mẹ khiến cậu vào đƣợc cửa trƣờng đại học. Bài học thứ sáu do một chú nhóc "dạy". thứ tƣ. Bài học thứ hai của ông chú cho cậu chí tiến thủ.

đã muôn triệu người học hỏi bí quyết thành công. thế Tam @ Quốc bắt đầu từ đó. câu chuyện kết nghĩa vƣờn đào đƣợc lƣu truyền. ý chí hƣớng về thành đạt! Từ đó. Rất hiếm người hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói trên. hoàn cảnh khốn khó làm người ta thất vọng. sức lực và tiềm năng trong bạn được huy động càng lớn. xác suất thành công của bạn càng cao. Lời bàn của tác giả: Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc Milutinovic có câu nối tiếng: "Thái độ quyết định tất cả". Từ nghìn năm nay. Bạn có thái độ càng tích cực. Tất cả tiềm năng và sức lực giúp bạn thành công trong thế giới này. Thái độ quyết định xác suất thành công. Nhưng hầu hết họ đều oán trách hoàn cảnh để rồi buông xuôi. quyết tâm của bạn càng cao. 27 . Vậy làm sao lý giải mối quan hệ giữa bản thân và hoàn cảnh? Ở đây. quyết định toàn bộ thành công.Tiểu luận quản trị học cây chụm lại nên hòn núi cao". Phải thừa nhận. ba chúng ta hợp lại là để thành đạt. thái độ là điều cốt yếu.

Qua chương 1 của câu chuyện Tam @ Quốc.nếu bạn làm được những điều như vây không sớm hay muộn cũng sẽ đạt được những điều mà mình muốn trong cuộc sống.đừng nghĩ tổ chức của mình không thể phát triển mà phải làm sao để nó ngày càng phát triển tốt hơn…Ngoài ra.sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng là một động lực để động viên mình vượt qua nó.Đôi lúc chúng ta cảm thấy buồn bã và chán nản thất vọng về cuộc sống hiện tại của mình.Nếu nhà quản trị có thái độ đúng đắn và quan điểm tốt sẽ làm cho nhân viên noi theo và làm việc thoải mái.nhà quản trị phải thực hiện tốt 4 chức năng của mình đó là:hoạch định. mà vấn đề của chúng ta là phải làm sao để vượt qua các thực trạng đó. lãnh đạo và kiểm tra.Bằng chính sự thành tâm và kiên trì.Nếu có một lòng tâm huyết và kỹ năng quản trị tốt ắt hẳn sẽ trở thành một người thành công trong cuộc sống. 28 .Ngoài ra.Nhưng không phải đó là vấn đề của chúng ta.Nhà quản trị phải làm sao để tổ chức mình phát triển tốt nhất.Đúng vậy.nhân vật Lưu Bị từ một đứa học sinh nghèo đã phấn đấu bước vào Đại Học và sau đó anh đã rút ra được nhiều điều cho bản thân cũng như được sự giúp đỡ của mọi người.Tiểu luận quản trị học  Lời bàn của bản thân: Để trở thành 1 nhà quản trị giỏi là thực hiện được mục tiêu và thực hiện công việc với hiệu quả có thể.sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân sẽ giúp chúng ta làm điều đó.Câu chuyện mang tính giáo dục khá cao mà cũng mang tính triết lý sâu sắc khiến cho người đọc thu hút vào lời văn của tác giả. Trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta phải đối mặt và phải vượt qua.thái độ quyết định tất cả. tổ chức.Chắc hẳn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->