P. 1
tiểu luận quản trị học

tiểu luận quản trị học

|Views: 260|Likes:
Được xuất bản bởimrdonne

More info:

Published by: mrdonne on Dec 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA THƢƠNG MẠI -DU LỊCH- MAKETING



Tiểu luận quản trị học
Đề tài:

TAM @ QUỐC
Chương 1: BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP

GVHD: Lê Việt Hƣng SVTH: Nguyễn Hữu Đôn Lớp: TM1 STT: 05

TP.HCM, tháng 5 năm 2010

Tiểu luận quản trị học

Lời nói đầu
Trƣớc khi ra đời, cuốn Tam @ Quốc (nguyên văn: Thuỷ chử Tam quốc - tạm dịch Lẩu Tam Quốc) của Thành Quân Ức đƣợc đăng nhiều kỳ trên tờ "Tài chính quốc tế". Ngay sau khi tập hợp thành sách, nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 2003 – 2004. Nội dung của Tam @ quốc là những câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đƣợc "chuyển dịch" sang môi trƣờng kinh doanh hiện đại. Thế vạc ba nƣớc Hán, Thục, Ngô thời tam quốc biến thành ba loại hình công ty hiện đại: Một là công ty lớn, sẵn có thực lực hùng mạnh, đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi nhƣng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong (công ty nhà nƣớc Đông Hán của Tào Tháo); Hai là công ty dựa vào bản sắc riêng mà giữ vững thị phần, đợi thời cơ là khuếch Trƣơng (tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền); Còn loại kia là công ty từ bàn tay trắng mà nên (công ty Hoàng Tộc của Lƣu Bị). Bằng lối văn hài hƣớc và vô cùng sống động, tác giả Thành Quân Ức đƣa ngƣời đọc theo bƣớc chân của Lƣu Bị từ khi là cậu học trò nghèo cho tới khi làm tổng giám đốc, gặp đƣợc nhà tƣ vấn Gia Cát Lƣợng và lập nên tập đoàn Thục Hán, chia ba thị trƣờng Trung Quốc. Trong quá trình đó, ngƣời đọc còn gặp Đổng Trác, Lã Bố trong vai các giám đốc giảo hoạt; Viên Thiệu lãnh đạo công ty tƣ nhân những phong cách quản lý đặt sệt "hành chính bao cấp "; tổng giám đốc điều hành Tào Tháo quyền mƣu đã biến cả một tổng công ty nhà nƣớc thành của riêng… Ở phần này em chỉ xin trình bày chƣơng 1: “Bảy “cua” sáng nghiệp” của cuốn sách Tam @ Quốc.Qua phần này chúng ta sẽ rút ra đƣợc nhiều bài học thú vị trong cuộc sống và ứng dụng ngay trong bài học quản trị…

2

Lên cấp ba.ra quyết định sao cho kết quả thu đƣợc là tối ƣu và hiệu quả là quả 1 vấn đề nan giải. và lựa chọn một phƣơng án để thực hiện. Trong tâm lý học có một câu kinh điển giải thích quan hệ qua lại giữa tƣ tƣởng và vận mệnh:"Gieo hạt tƣ tƣởng. thành hay bại đều tại tâm. Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tƣơng tự nhau. vì cha mất sớm. xuất thân từ công nhân hay tƣ sản. mẹ nuôi rau cháo qua ngày nên cậu sống rất khổ sở. gieo hạt hành vi. gieo hạt tính cách.Tiểu luận quản trị học Nội dung: Chƣơng 1: BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà Nói về cuộc đời. Quyết định của bản thân quyết định thành bại. một tối đi học về muộn. Cuộc đời xuất thân từ bần nông của Lƣu Bị là một minh chứng rõ ràng cho câu nói trên. cậu bảo: . Nói một cách dễ hiểu. thu thập thông tin. gieo hạt tập quán. thu hoạch hành vi. thu hoạch vận mệnh. thu hoạch tập quán. thấy mẹ vẫn khâu giày trong ánh đèn mờ 3 mờ. bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông. thu hoạch tính cách. quyết định vận mệnh. Lƣu Bị là học sinh ở thành phố Trác Châu tỉnh Hà Bắc. Họ phải xác định vấn đề. mỗi ngƣời đều phải đƣa ra quyết định của chính mình. xác định và đánh giá các phƣơng án.Việc ra quyết định đối với nhà quản trị hết sức quan trọng."  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: Đối với nhà quản trị cũng vậy.

có ngƣời thấy.Mẹ. vậy nghèo đói là nguyên nhân hay là kết quả đây? Mẹ kể chuyện để giúp con giải đáp. Lƣu Bị quỳ trƣớc mẹ. mẹ cố thêm một đôi là có thêm một đồng cho con vào đại học. mẹ ngủ sớm chút đi! Mẹ đáp: . nƣớc mắt trào ra. Cậu nức nở: . hôm nay trời lạnh lắm. tiền đó đƣợc bao nhiêu? Mẹ đừng trông đợi gì! Vai rung lên. bỏ vào ổ gà. lên đại học tốn tiền lắm. Nhà ta nghèo. Con nói số trời đã định.Tiểu luận quản trị học Mẹ.Lẽ nào con chịu cả đời nghèo đói? Lƣu Bị khổ sở: . Một quả trứng chim ƣng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô. Mẹ bỏ giày xuống.Sáng mai con đi thi. nhìn con rồi nói: Hồi nhỏ đọc "Tam tự kinh" mẹ vẫn nhớ một số chuyện. sống mũi cay cay. cho là trứng gà nên mang về nhà. Thế rồi quả trứng chim ƣng cùng nở với 4 . mẹ hỏi Lƣu Bị: .Còn cách nào đâu? Có khi số trời định thế.

bỗng nhiên có một bóng đen trên trời chao qua lƣợn lại. Giờ đây. " "Ồ chim ƣng ghê gớm thật. con phải bay lên tận cùng trời xanh. Cả bầy nói: "Là chim ƣng. con chim ƣng nhỏ bị coi là gà. bay cao sung sƣớng làm sao!" Nó thán phục. Nó cảm thấy cô độc và khổ sở. nó sinh sống nhƣ gà. không nên vì hai ba hột thóc trƣớc mắt mà than thở. vận mệnh là quả trứng chim ƣng trong ổ gà. con thuộc nòi chim ƣng. "Vừa rồi là con chim gì vậy? Nó hỏi. con quyết định sống nhƣ gà hay bay cao nhƣ chim ƣng? Lƣu Bị ngây ra. rồi hỏi mẹ: . Bà nói tiếp với con: Cha của cha của cha của cha của cha của cha của cha con là 5 . thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ. nó đang ăn cùng bầy gà. "Một ngày nào đó ta mà thành chim ƣng thì hay biết bao!" "Đồ đần!" Đám gà chung quanh mắng nó: "Mày sinh ra là gà. bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. không còn con gì bay cao hơn chim ƣng.Con trai. cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đó. Một hôm.Đúng. mẹ nói với Lƣu Bị: .Tiểu luận quản trị học các quả trứng gà khác. Khi nguy hiểm qua. nhƣng vì tƣớng mạo quái dị nên thƣờng bị khinh rẻ. mày làm sao bay nhƣ chim ƣng đƣợc? " Kể xong.Mẹ nói con là chim ƣng nhỏ lạc loài trong ổ gà? Mẹ quả quyết: .

hai mẹ con vừa vui vừa buồn.nếu không cam chịu trƣớc số phận của mình và phấn đấu vƣợt qua khó khăn thì ắt sẽ có ngày thành công.Ngoài ra. Lập tức tỉnh ngộ. Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu Cái tên "Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang" có gốc tích từ lời đề từ trong Tam quốc diễn nghĩa: "Trƣờng Giang cuồn cuộn chảy về đông".Đó là mục tiêu của tổ chức.Việt Nam ta có câu nói: “có công mài sắt có ngày nên kim”. con có dòng máu hoàng tộc. rèn luyện đi đến thành công. con của Hán Cảnh đế.Mẹ. con hiểu ý mẹ. ngƣợc lên nữa chính là hậu duệ của Hán Cao tổ Lƣu Bang. cuối cùng Lƣu Bị đỗ vào trƣờng Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang. con ngƣời phải biết nhận ra khả năng của mình để phấn đấu. nƣớc mắt trào ra. Phải tìm ra sự khác biệt và khả năng của mình nổi trội hơn so với ngƣời khác. Thực hiện chức năng hoạch định sẽ thúc đẩy các nhà quản trị suy nghĩ về tƣơng lai khi luôn cân nhắc những nguồn lực cần thiết và các cơ hội tiềm tàng hoặc các củi ro mà tổ chức có thể đƣơng đầu. nhất định con không làm mẹ phải thất vọng! Sau hai năm khổ học. Lƣu Bị nói với mẹ quả quyết: . Nhà quản trị phải biết hoạch định ra kế hoạch cho phƣơng hƣớng tƣơng lai và phải làm sao để thực hiện kế hoạch đó thành công. 6 . Ngày nhận giấy gọi.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị:  Giống nhƣ con chim ƣng sống trong đàn gà.Tiểu luận quản trị học Lƣu Thắng.

việc đó nhƣ có thần linh giúp đỡ . cô chú cùng lũ em Lƣu Bị đều làm cho cửa hàng nên họ có chút tích lũy.Có câu "tự cứu mình rồi trời cứu". bèn bảo với chị dâu: . Trời còn giúp cháu ta. cho tới sau khi tốt nghiệp. Ông chú Lƣu Nguyên Khởi hay tin cháu mình đỗ đại học. Khi bất chấp khó khăn. huống hồ ta là chú nó! Tự cứu rồi trời cứu? Lƣu Bị cảm thấy xúc động.Tiểu luận quản trị học Đây là một trƣờng nổi tiếng quốc tế. Cả Lƣu Bị và mẹ đều mừng rỡ và thấy có điểm kỳ quái. giờ sao lại đột ngột hào phóng mở túi ra? Ông chú cƣời ha hả giải thích: . 7 . Mừng vì khoản học phí tốn kém tự nhiên có ngƣời lo. Từ khi vào đại học. Từ giờ học phí của nó để em lo! Ông chú có một cửa hàng nhỏ. cậu lại một lần trăn trở và hỏi trời xanh: Tự cứu và đƣợc trời cứu liên quan gì đến nhau?  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: 1. kỳ quái vì xƣa nay ông chú hết sức lạnh nhạt với bà chị dâu nghèo.Thằng này sẽ làm cha nó mát lòng nơi chín suối. từng đào tạo không biết bao anh hùng hào kiệt. mỗi lần gặp khó khăn. Chỉ có chị sẽ thật vất vả.Ngƣời thật sự tự cứu mình sẽ làm ngƣời khác kính trọng. khó khăn phía trƣớc anh ta sẽ tự động lùi bƣớc .

rồi tìm cả việc làm thêm cho cậu. cậu đã một hơi trải qua bao gian khổ. Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc Ngƣời dạy cua thứ ba cho Lƣu Bị là nhà kinh tế học nổi tiếng Lƣ Thực. một ngƣời thực sự tự cứu mình cuối cùng sẽ thành đạt. Lƣ Thực bƣớc lên bục giảng. sau cấp học bổng. 8 . không chỉ làm sáng bản thân mà còn khiến ngƣời khác đánh giá cao. giúp đỡ một ngƣời sau này thành đạt làm họ sung sƣớng. Mọi ngƣời đều tin rằng. Thấy Lƣu Bị nhà nghèo mà vẫn nỗ lực học tập. họ sẽ giúp đỡ bằng nhiều cách – nó giống nhƣ vận tốt tới. Ngƣời thật sự tự cứu mình nhƣ con đom đóm trong đêm. chợt ngoảnh lại. 4. Qua bốn năm đại học.Là một giảng viên. Nếu ngƣời tự cứu mình là ngƣời ân nghĩa. Khi đã đánh giá cao. vì thế khó khăn trƣớc mắt sẽ giảm đi nhiều. nó quả nhiên ứng với bao việc sau này. khi đó cậu vừa bƣớc chân vào trƣờng. đầu tiên là giảm học phí. tôi hy vọng trở thành mentor (cố vấn thân thiết ) để chỉ dẫn.Tiểu luận quản trị học 2. Đáp án của Lƣu Bị giải thích câu nói mang màu sắc mê tín. nhà trƣờng đã giúp cậu bằng rất nhiều cách. 3. hệt nhƣ đêm đã qua và ngày đang dần tới. anh ta sẽ càng nhận đƣợc nhiều giúp đỡ. cƣời với lớp sinh viên mới: .

có ngƣời bảo dế là niềm vui trong sáng thời con trẻ. một nhà buôn với đồng xu.Có ngƣời bảo chọi dế mất nghiệp. .Em biết rồi. Một sinh viên nữ tên là Sái Văn Cơ nói: . dƣờng nhƣ ông ta nghe thấy điều 9 . Bỗng nhiên nhà côn trùng học dừng bƣớc. câu chuyện đƣợc mở ra: Một nhà côn trùng học cùng bạn là nhà buôn vừa đi vừa trò chuyện trong công viên.Có ai ở đây từng chơi dế chọi chƣa? Một sinh viên nam tên là Công Tôn đáp: . mà là mục đích của nó. theo các động tác của thầy. Để tôi kể câu chuyện về một nhà côn trùng học với con dế cùng bạn anh ta. Giảng viên Lƣ Thực nói: .Tiểu luận quản trị học giúp đỡ các anh chị. Hy vọng câu chuyện giúp mọi ngƣời mở ra vấn đề… Câu chuyện của thầy Lƣ Thực thật hấp dẫn. ba bảo chọi dế mất nghiệp. Còn có thật sự thành tài hay không.Em chơi rồi. hay lắm. ta không bàn chơi dế tốt hay xấu. quan trọng là các anh chị. mà là thu nhận một vision (tầm nhìn ) cùng tƣ duy logic. càng không phải để kiếm một mảnh văn bằng. Thầy Lƣ Thực còn nói. bốn năm đại học không chỉ để đọc sách. Ở đây. dế còn gọi là "xúc chức".

" Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi công viên và đi ra đƣờng cái. "Sao vậy?" Ông bạn nhà buôn hỏi. . vẫn phăm phăm bƣớc tiếp. đó là con dế cực hiếm đấy! Xem xem. Trong khi đó. Cả lớp nghĩ ngợi. thầy Lƣ Thực đƣa ra đáp án: . Sự khácbiệt trong tiếng dế kêu cực tinh tế. mấy phút mới gáy hai. dế đỏ. Nhà buôn 10 . mà còn biết đƣợc chất lƣợng dế. đó là một con dế cụ đấy” Ông bạn nghe ngóng mãi không ra. ba tiếng. Nhà côn trùng học lắng nghe. Nhà côn trùng học vừa nói vừa chạy vào lùm cây gần đó. Làm sao anh nghe ra đƣợc?" Nhà côn trùng học đáp: "Con dế này gáy chầm chậm. nét mặt rạng rỡ: "Anh có nghe thấy không? Một con dế đang gáy. Tiếng kêu của dế vàng có thanh kim. Bỗng nhiên. nhà côn trùng học bắt đƣợc con dế. tiếng gáy cũng đều. Dế nhỏ gáy gấp hơn. anh nghe cực chuẩn. Một lát sau. chƣa ai giải đáp. cánh vàng.Nhà côn trùng học chỉ để tâm đến côn trùng nên nghe đƣợc tiếng dế. dế vàng… có tiếng gáy khác nhau. nhà côn trùng học không nghe thấy tiếng đồng xu rơi. đành đáp: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả!" "Anh đợi chút". nhà buôn dừng bƣớc và nhặt lên một đồng xu. dế hồng. Đợi một lúc.Câu chuyện đó nói lên điều gì? Lƣ Thực hỏi. Dế đen." Nhà buôn khâm phục hỏi bạn: "Anh không chỉ nghe đƣợc tiếng dế gáy.Tiểu luận quản trị học gì. vì thế phải để tâm mới nhận ra đƣợc. ông ta nói với bạn: "Anh thấy không? Một con dế răng trắng. tôi nghe có lầm đâu?" "Đúng vậy.

nói: 11 . Mọi ngƣời chắc biết điều đó là gì. sự nghiệp của bạn ở đó. Thầy đƣa ra một hộp giấy lớn đầy cát. Để giúp mọi ngƣời hiểu rõ thêm. đố cả lớp dùng ánh mắt hay đầu ngón tay mà lấy đƣợc mạt sắt ra. Xin hãy nghĩ kỹ. Câu chuyện nói rằng. Thầy Lƣ Thực giơ lên cho cả lớp xem. rà qua rà lại trên mặt cát. có một loại công cụ có thể giúp ta nhanh chóng lấy mạt sắt ra khỏi cát. Để tâm đến sự giàu có ở đâu. vừa đƣa cho lớp xem vừa nói: . các anh chị sẽ theo đuổi sự giàu có.Trong hộp cát này chôn mạt sắt. cái gì là sự giàu có của các anh chị.Chúng ta không cách gì dùng ánh mắt hay đầu ngón tay lấy mạt sắt ra khỏi cát. Tuy nhiên. Thầy Lƣ Thực lấy trong túi ra một thanh nam châm. bạn để tâm vào đâu. nó cũng khó nhƣ tìm đƣợc khách hàng giữa muôn triệu ngƣời. Thầy Lƣ Thực nói tiếp: . mạt sắt lập tức nhô khỏi cát bám vào thanh nam châm. vì thế ông ta nghe đƣợc tiếng đồng xu rơi. Cả lớp lắc đầu. . các anh chị sẽ có sự giàu có ở đó.Tiểu luận quản trị học chỉ để tâm đến tiền. chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm.Qua bốn năm đại học.

một trái tim không nhiệt huyết chỉ nhƣ đầu ngón tay. Cua 4: Làm một người được yêu mến Mới học đƣợc một tuần. Vì thế trong công việc. mỗi ngày đều có niềm vui. sự giàu có của ở đó . dùng ánh mắt hay đầu ngón tay không thể làm thế đƣợc. các bạn sẽ có khả năng phát hiện. với nam châm lại rất dễ dàng. nếu nhà quản trị muốn đạt đƣợc hiệu quả một cách tốt nhất thì phải thật sự để tâm vào công việc mình đang làm và dành hết tâm huyết cho nó. Vừa hay thầy Lƣ Thực đi qua.Đó là sức hút của nam châm. Lƣu Bị bị mời lên phòng giám hiệu vì đánh nhau. mỗi ngày đều thu hoạch. Trái tim nhiệt huyết sẽ hấp thu tri thức và lợi ích từ sách vở và trong cuộc sống tựa nhƣ nam châm hút sắt. Thầy nhìn Lƣu Bị một cái rồi hỏi thầy giám hiệu: .nếu nhƣ có một trái tim đầynhiệt huyết.Bạn cùng phòng báo cáo nó rất thích gây gổ. Song. Nhập học có mấy hôm đã đánh nhau ba trận. tóc tai với lông mi cứ dựng ngƣợc lên! Thầy Lƣ Thực nói: 12 . Chỉ cần có trái tim đầy nhiệt huyết.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị:  Khi bạn để tâm ở đâu. mỗi ngày đều tích luỹ.Nó làm sao vậy? Thầy giám hiệu nói: .Tiểu luận quản trị học . dù có cào đi cào lại trên cát cũng không lấy đƣợc thứ gì. Anh xem cái tƣớng mạo kia.

Thầy Lƣ Thực bảo Lƣu Bị ngồi. . nói: 13 . cứ cố ý trêu tức. Mà phòng em bảy đứa thì cả bảy là nhà quê. Lòng Lƣu Bị lúc đó nóng nhƣ chiếc ly. Thầy nhìn Lƣu Bị bằng ánh mắt chân thành. .Chúng nó không coi em ra gì. cớ sao chúng nó còn trêu em? Thầy Lƣ Thực đã hiểu chuyện gì xảy ra.Chúng nói gọi em là đồ nhà quê.Nói xem.Vì sao bạn lại trêu em? .Thầy Lƣ Thực hỏi tiếp. Lƣu Bị trả lời uất ức: . Lƣu Bị gãi đầu đáp: . đƣa cho ly trà. để nó cho tôi! Thế là Lƣu Bị theo thầy Lƣ Thực tới văn phòng. đã xảy ra chuyện gì? Thầy Lƣ Thực hỏi.Tiểu luận quản trị học .Tôi biết cậu sinh viên này.

con chó giật mình lùi lại.Thầy bảo em là con chó hoang? .Tính em đúng là hơi khó gần. Đó là một con chó hoang vô tình lạc vào phòng tập của một trƣờng đào tạo ngƣời mẫu. bạn cùng phòng chính là bóng con chó trong gƣơng. Con chó kinh hoàng lao vào trận chiến. Nếu ta khinh khi 14 . thầy Lƣ Thực bắt đầu kể câu chuyện về một con chó. Đàn chó trong gƣơng cũng lùi lại. cũng nhe răng ra sủa ông ổng.Vậy anh nói sao? . Những tấm gƣơng quanh phòng tạo nên vô số bóng con chó. bạn cùng phòng can hệ gì tới bóng con chó trong gƣơng? Thầy Lƣ Thực đáp: . Lƣu Bị kinh ngạc hỏi: . Khắp phòng vang lên tiếng chó sủa.Em chƣa hiểu sao? Trong mắt em. Song.Tiểu luận quản trị học . nếu ta đối tốt với ngƣời. cắn.Nếu em không ngại. tôi sẽ kể một câu chuyện. đớp… Nó nhảy chồm chồm trong phòng. Sau khi Lƣu Bị đồng ý. Thấy một lũ chó đột nhiên xuất hiện. nhe răng ra sủa ông ổng. Hãy nhớ. lăn lộn. mỗi lúc một điên cuồng… tới khi ngƣời mệt lử và bất tỉnh. ngƣời sẽ đối tốt với ta.Thầy Lƣ Thực hỏi lại. Lƣu Bị nói: .

Thầy Lƣ Thực cƣời cƣời. Chẳng lâu sau. thông cảm. . Thứ năm: Coi lấy thiện – tín đãi ngƣời là triết lý sống. chỉ cần em tin theo.Em muốn làm một ngƣời đƣợc yêu mến. ngƣời khiêm tốn và khoan hoà nhất. Lƣu Bị lập tức chép ngay "Bí quyết đƣợc yêu mến" trên trang đầu sổ tay: Thứ nhất: Hàng ngày tập cƣời trƣớc gƣơng. Thứ tƣ: không phải thánh. Thứ hai: Gặp bạn là chào thân mật.Tiểu luận quản trị học ngƣời.  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: 15 . . ngƣời có duyên nhất. ngƣời sẽ "nhe răng". cậu thành ngƣời đƣợc bạn bè quý mến nhất. ba tháng sau em sẽ thành một ngƣời đƣợc yêu mến. Lƣu Bị nghe lời thầy Lƣ Thực và thành thực làm theo. có ai không lầm lỗi? Vậy nên đối đãi với ngƣời bằng lòng khoan dung. Em nói bạn không coi em ra gì. Thứ ba: Giúp ngƣời với động cơ tốt đẹp.Tôi có một bí quyết. Về phòng. nói: . vậy em coi họ thế nào? Lƣ Bị im thin thít. đúng không? Đánh lộn có thành ngƣời đƣợc yêu mến không? Không thể.

Thầy Lƣ Thực nói: .Vào nhà tôi đi. khẽ gật: . Lƣu Bị chợt gặp thầy Lƣ Thực ở siêu thị.Đó là cách tốt nhất để kết nối bạn và nhân viên nhằm hƣớng tới mục tiêu chung là kết quả hoạt động của tổ chức.Là con ngƣời thì ai cũng có lỗi nên nếu nhân viên của mình phạm lỗi thì nhà quản trị nên bình tĩnh xem xét vấn đề bằng nhiều góc độ và hãy tha thứ cho nhân viên nếu có thể. Lƣu Bị 16 . Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng Năm thứ tƣ.Dạ vâng! Thế là Lƣu Bị vừa nhặt rau. cùng ăn cơm cho vui! Lƣu Bị do dự mấy giây.không nên tạo khoảng cách vì nhƣ vậy sẽ làm giảm sự tin tƣởng giữa nhà quản trị và nhân viên. mặt đỏ nhừ. dọn dẹp vừa trò chuyện cùng thầy Lƣ Thực. Hồi đó thầy Lƣ đã thôi dạy và làm quản lý cho một công ty của nhà trƣờng. . Họ cùng nhau rời siêu thị. Lƣu Bị tới gần thầy và xách đồ giúp thầy.Bạn nên sẵn sàng giúp đỡ nhân viên của mình trong công việc cũng nhƣ trong cuộc sống. nhà thầy Lƣ ở tầng dƣới toà lầu.Nhà quản trị nên vui vẻ hòa đồng với nhân viên của mình.Hãy đối xử với họ bằng lòng khoan dung độ lƣợng và bạn sẽ nhận đƣợc kết quả công việc tốt hơn bạn mong muốn. .Tiểu luận quản trị học . đã gần ngày tốt nghiệp.

Thầy Lƣ Thực nói: . ấp ủ bốn năm trong đại học Trƣờng Giang. nó mới biến thành chim ƣng non. đâu thấy lông. Hà Bắc. Thầy Lƣ Thực quay đầu nhìn anh sinh viên. Tiềm năng của con ngƣời phải trải qua bồi dƣỡng mới trở thành tài hoa và ƣu điểm để ngƣời khác đánh giá cao.Bất kể là gà con hay ƣng non. Phía trƣớc là một thế giới hoàn toàn Lƣu Bị nói: . Đặt nó vào môi trƣờng ấm. trong đám hỗn độn đó vẫn ẩn chứa bí mật của sự sống. qua một thời gian. giờ là lúc đối mặt với một thế giới mới đây! mới đang chờ đón anh! 17 . về mẹ.Thầy Lƣ Thực cầm quả trứng lên. đâu thấy cánh? Thần kỳ là. anh có biết trứng nở ra sao không? Lƣu Bị lắc đầu. đó là một kỳ tích! . nói đầy thâm thuý: . đâu thấy mắt.Tiểu luận quản trị học nói về gia đình. .Anh có thể tƣởng tƣợng đây là quả trứng ƣng – ta đập nó ra. anh nhƣ chim ƣng trong trứng. Bốn năm đại học. em là con ƣng non quê mùa ở Trác Châu. nói: .Con ngƣời cũng vậy. nay chuẩn bị phá vỏ mà ra. về chuyện trứng chim ƣng và về tƣơng lai sau khi ra trƣờng.Đúng vậy.Một quả trứng biến thành một sinh mệnh.

Nhà quản trị nên thƣờng xuyên quan sát nhân viên của mình và tiếp xúc với họ để nhận ra những khả năng.Đó còn gọi là sự phối hợp trong tổ chức. vừa trở về từ chợ tìm kiếm tài năng. Một buổi chiều thứ sáu. Vì vậy. Chuyên môn hoá các bộ phận trong tổ chức thực hiện phân công công việc trong tổ chức và cho phép chuyên môn hoá và tiêu chuẩn hoá các hoạt động.Mỗi con ngƣời đều có 1 khả năng riêng.tác động đến tâm lý. Cậu đã tham gia chợ bao lần. tạo động lực để nhân viên của mình cảm thấy thoải mái và dành hết tâm sức cho công việc mà họ đƣợc giao. sự phối hợp là một trong những nhân tố cơ bản của thiết kế tổ chức. đã bao lần nộp đơn. đã bao lần đăng ký. ngƣời nào cũng bận rộn và hoang mang. những nỗ lực của tổ chức sẽ bị trở ngại.Tiểu luận quản trị học  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . các kế hoạch và các nhiệm vụ phải phối hợp với nhau. kỳ nghỉ đông đến mà chuyện việc làm vẫn không có manh mối gì.Nhà quản trị cũng cần tạo môi trƣờng thuận lợi. Nếu không thực hiện tốt điều này. Lƣu Bị ngồi ngây trong sân trƣờng. . Vì thế. tiềm ẩn mà không phải ai cũng biết để phát huy nó. tố chất cần thiết trong công việc để nói cho họ biết. Lƣu Bị cũng vậy. song không hề có hồi âm. dƣờng nhƣ sinh viên ai cũng lo lắng về việc làm. để đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức thì con ngƣời. Cua 6: Dùng tất cả lực lượng Đến năm thứ tƣ. 18 . lãng phí và có thể thất bại.

Dạ. xông tới. dốc hết sức lực trẻ thơ nâng hòn đá lần nữa. Mặt trời lên cao. Chú nhóc ngồi bệt xuống bãi cát. cậu để ý.Tiểu luận quản trị học Bất giác. Lƣu Bị thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối. oà khóc. một hòn đá lớn chợt xuất hiện chắn ngang con đƣờng cát. có cả cầu bắc qua. Song. Chú nhóc bắt đầu đào cát quanh hòn đá. cạnh chú nhóc là chiếc xe hơi đồ chơi. Chú nhóc gạt nƣớc mắt: 19 . Chú nhóc nghiến răng. cậu đứng dậy. nhấc hòn đá một lần.Em bé. Em bê không nổi. sau đó ôm lấy hòn đá định nhấc đi. Chú nhóc hét to. hòn đá lại rớt xuống. Chú nhóc cầm chiếc xẻng nhựa đào hăng say. lần này thì trúng chân chú nhóc. sau lƣng chú bé là con đƣờng cát nhỏ rất đẹp. cứ mỗi lần hòn đá đƣợc nhấc lên một chút là nó lại rơi xuống hố cát. cách cậu chừng trăm mét có một chú nhóc đang rải cát làm đƣờng. Thế nhƣng. ngồi xuống và hỏi: . em muốn bê hòn đá đi? . Chú nhóc quá nhỏ mà hòn đá quá lớn. dù chú đã dùng hết sức nhƣng hòn đá vẫn không nhúc nhích. hét to một tiếng. rồi lần nữa. đi tới chỗ chú nhóc.

Bỗng hiểu ra một điều. ngồi ngay ngắn trƣớc bàn. bất kể gặp khó khăn gì.Tiểu luận quản trị học - Em đã cố hết sức mà nó vẫn không chịu nhúc nhích! Lƣu Bị thân tình: .Nhân gian có câu: “Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 20 . bên trái cậu viết ra những khó khăn. Cậu viết trong nhật ký: "Từ nay về sau. so sánh nhƣ thế là một cách hiệu quả để giải quyết khó khăn. Trên một tờ giấy trắng. em nói không đúng rồi. mình đều phải nhớ tới hòn đá kia. Một mình họ không thể hoàn thành tốt những công việc mà nhà quản trị giao. Lƣu Bị ôm lấy hòn đá và nhấc đi. Cậu nhận thấy. sau đó tự hỏi: mi đã cố gắng hết sức chƣa? "  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . bất kể thất vọng thế nào. cậu vội về ký túc xá.Em bé. Em vẫn chƣa dùng hết sức. em đã nhờ anh giúp đâu.Nhà quản trị cần phải biết kết nối những nhân viên đó lại với nhau để họ bổ sung những khả năng còn thiếu sót cho nhau.Khả năng của 1 nhân viên là có giới hạn. bên phải cậu viết ra những nguồn lực của mình. tựa hồ cậu vừa nhấc hòn đá từ tim mình đi.

Sự tham gia của mọi ngƣời trong quá trình hoạch định mang lại lợi ích tốt hơn cho tổ chức. Xây dựng và thực thi các kế hoạch của tổ chức một cách thành công đòi hỏi sƣ tham gia của tất cả các thành viên trong tổ chức và tăng cƣờng sự hợp tác của họ.Lƣu Bị. Cua 7: Không hoài nghi Mùa Chuyện xuân tìm đã việc qua. 21 .Nếu biết phân phối công việc cho mỗi ngƣời nhân viên 1 cách hiệu quả và tận dụng hết nguồi lực của mình nhà quản trị sẽ đạt đƣợc thành công lớn. Tuyển việc. suốt ủ - Anh xem lại ngày ê. Anh tiêu cực nhƣ vậy chẳng đƣợc kết quả gì. không phải chúng tôi chê anh. nhƣng anh phải tích cực lên. Có tích cực. vì sao tôi không thể kiếm đƣợc nơi nhận mình? Trƣơng Phi không khách khí: mình đi. Hầu hết các tổ chức đều bao gồm nhiều bộ phận và mỗi bộ phận này chịu trách nhiệm góp phần vào việc thành đạt mục tiêu chung của tổ chức. ai còn muốn nhận? Quan Vũ cũng nói: .Các anh nói xem. của kỳ Lƣu Bị đến. quan.  Đó cũng là công việc của nhà quản trị nhƣ phối hợp các nguồn lực và kích thích sự tham gia của nhân viên. thi vẫn cuối không cùng chút sắp khả Cậu hỏi đi hỏi lại Quan Vũ và Trƣơng Phi: . tinh thần mới phấn chấn.Tiểu luận quản trị học . ngƣời ta chỉ chọn ngƣời nhanh nhẹn.

Quan xuống. ƣu uất lại nổi lên. tôi là chiếc cốc nƣớc trong. vì thế không lo lắng hay âu sầu. không biết vì sao. Song.Tôi cũng muốn tích cực lắm. Vũ hai bỏ là sách gạn lọc tro. nói: Đang Xuân Thu".Trƣơng Phi ám chỉ: cốc nƣớc trong là tích cực. Còn anh. Trƣơng Phi đặt lên bàn hai chiếc cốc thủy tinh. tôi làm không đƣợc. Lƣu Bị hỏi: . Cách để lắng là dằn ƣu uất xuống tim. đổ nƣớc vào. đã nổi lên tim" là thế. mặt mũi ủ ê cả ngày.Tiểu luận quản trị học Lƣu Bị thở dài. anh là cốc nƣớc đục. có cách gì để làm trong cốc nƣớc kia? Lƣu Bị nói: là để - Có hai đọc cách: "Tả một thị lắng xuống. nói: . một lúc nào quên đi.Vậy cách gạn lọc đƣợc không? Quan Vũ nói: 22 . cốc nƣớc đục là tiêu cực. sau đó rắc tro vào một chiếc cốc. . Anh nói đi. Cách để lắng không ổn.Anh thấy không. Ngƣời xƣa có câu "vừa chìm khỏi mặt. Trƣơng Phi hỏi Lƣu Bị: .

Các anh biết đấy.Tất nhiên. Lƣu Bị hỏi: . không đầy một phút sau. nhạt dần. thêm nữa. Nó có thể làm vơi phiền muộn. Lƣu Bị nói: . Vì thế gạn lọc chỉ là biện pháp tạm thời. để cốc nƣớc đục dƣới vòi và xối nƣớc. Dòng nƣớc trong xối vào. Trƣơng Phi nói với Lƣu Bị: . anh phải suy nghĩ tích cực. tẩy trừ tiêu cực.Anh thấy không? Nƣớc vòi là niềm vui. xua đi ƣu uất. Trƣơng Phi nói: 23 . là sức sống và tích cực. cốc nƣớc đục đã biến thành cốc nƣớc trong hoàn toàn. luôn để ý nghĩ phấn chấn tẩy rửa tâm hồn.Tiểu luận quản trị học . quá nhiều tro bụi có thể làm rách màng lọc. Cậu đƣa hai ông bạn vào phòng vệ sinh. nƣớc đục trong cốc tràn ra ngoài. nỗ lực của tôi rất dễ hỏng làm tôi không sao tích cực đƣợc. song nó vẫn có khuyết điểm. Tro bụi vẫn có thể lọt qua những lỗ hổng của màng lọc. Muốn là cốc nƣớc trong.Chẳng lẽ còn cách nào tốt hơn? Trƣơng Phi nói: .Gạn lọc giải quyết vấn đề tốt hơn. tôi xuất thân bần hàn nên không bao giờ quên tự khích lệ mình. Vậy mà không hiểu sao.

Hắn trông thô lỗ. anh không nên để chuyện đó ảnh hƣởng tới quyết tâm của mình. thấy vọng. giờ tôi hiểu vì sao tôi không phấn chấn lên đƣợc. anh cảm thấy hoang mang. . Quan Vũ nói: . thì một chút vui. Anh nên hƣớng sự cố gắng của mình tới "kết quả cuối cùng". chỉ cần anh không hoài nghi. nỗi buồn phiền sẽ tới lập tức. kỳ thực còn tinh tế hơn cả một bức tranh tố nữ! Lƣu Bị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 24 . ai ngờ lại thông minh ngầm nhƣ vậy. hãy để sự tích cực phục vụ "kết quả cuối cùng" của mình. đúng là tôi hay nghi ngờ.Đúng đấy.Rất đơn giản. nghĩ một chút về điều tốt đẹp. Trong khi nỗ lực.Tiểu luận quản trị học . Chỉ suy nghĩ tích cực mới chấm dứt đủ loại ƣu uất trôi nổi vật vờ nhƣ tro bụi kia. mới biến cốc nƣớc đục thành cốc nƣớc trong. Song nếu anh hoài nghi.Anh nói đúng quá. Trƣơng Phi ơi. một chút tự hài lòng với bản thân. thậm chí chỉ là một danh ngôn…cũng đem lại nguồn sống không dứt cho tâm hồn. Lƣu Bị nói: đâu để - Tôi biết tới tìm nguồn tích cực chảy mãi bây giờ? Trƣơng Phi nói: . anh vốn chém to kho mặn. bị bỏ rơi… là chuyện bình thƣờng. Song.

Động viên là những tác động hƣớng đích của tổ chức nhằm khích lệ nhân viên nâng cao thành tích và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. về phòng lấy giấy và nghiên mực ra. 25 .Tiểu luận quản trị học .Trƣơng Phi ơi. Điều đó sẽ giúp nhà quản trị dễ tìm ra phƣơng hƣớng giải quyết hơn. Động cơ thúc đẩy ám chỉ những nỗ lực cả bên trong lẫn bên ngoài của một con ngƣời có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên trì theo đuổi một cách thức hành động đã xác định. ý tứ của anh đều quy về một câu. hãy viết ra để ghi lòng tạc dạ.Khi gặp khó khăn nhà quản trị nên nhìn vấn đề bằng ánh mắt lạc quan (mũ vàng) không nên chú trọng vào những điều bi quan (mũ đen).Phải luôn tạo động lực để thúc đẩy nhân viên hay còn gọi là động cơ để thúc đẩy. sau đó viết: "Không hoài nghi!.Có thể chỉ là một lời khen ngợi.Hay lắm! Trƣơng Phi đồng ý. lòng phấn khích!"  Bài học rút ra cho bản thân và ứng dụng trong quản trị: . - Nhà quản trị cần có niềm tin vào khả năng của bản thân mình và khả năng của nhân viên.một cái vỗ vai hay một nụ cƣời vào lúc sáng sớm cũng có thể làm cho nhân viên vui sƣớng suốt ngày đó và làm việc tốt hơn. ý anh thế nào? .

Trƣơng Phi dùng hai cốc nƣớc làm giáo cụ để dạy cậu bài học thứ bảy. Lƣu Bị làm anh Hai. Quan Vũ là anh Ba. nhờ đó cậu biết phải tìm toàn bộ sức lực. tạo thuận lợi cho cậu trong suốt bốn năm học. từ một ngƣời non nớt. Xếp theo ngày sinh tháng đẻ. hiểu đƣợc ý nghĩa của lòng tâm huyết và thế giới trƣớc mắt. bài học thứ nhất của mẹ khiến cậu vào đƣợc cửa trƣờng đại học.Tiểu luận quản trị học Kết luận: Luận văn tốt nghiệp của Lƣu Bị là "Bảy bài học sáng nghiệp". thứ năm của thầy Lƣ Thực làm cho Lƣu Bị thành ngƣời hoà đồng. chúng ta cần thành công khắp thiên hạ. Hồi cấp ba. giờ đây cậu đang xoè đôi cánh cứng cáp chuẩn bị bay lên bầu trời cao. bởi sau bảy bài học. Lƣu Bị cùng Quan Vũ. Trƣơng Phi kết nghĩa anh em trong vƣờn đào cạnh trƣờng. trở thành sinh viên trƣờng Đại học Quản lý quốc tế Trƣờng Giang.Ngƣời xƣa có câu "quân tử chơi với nhau trong nhƣ nƣớc". Trƣơng Phi là Út. Tục ngữ nói "Ba 26 . Lƣu Bị nói: . Cậu chẳng khác nào con chim ƣng đang xông ra khỏi trứng. khiến cậu hiểu ra mối quan hệ giữa tích cực và thành công. Bài học thứ hai của ông chú cho cậu chí tiến thủ. Tiếp đó. thứ tƣ. Bài học thứ ba. chí hƣớng của chúng ta không ở văn chƣơng. Quan Vũ. Bài học thứ sáu do một chú nhóc "dạy".

thế Tam @ Quốc bắt đầu từ đó. quyết định toàn bộ thành công. thái độ là điều cốt yếu. quyết tâm của bạn càng cao. câu chuyện kết nghĩa vƣờn đào đƣợc lƣu truyền. sức lực và tiềm năng trong bạn được huy động càng lớn. Bạn có thái độ càng tích cực. Tất cả tiềm năng và sức lực giúp bạn thành công trong thế giới này. ý chí hƣớng về thành đạt! Từ đó. xác suất thành công của bạn càng cao.Tiểu luận quản trị học cây chụm lại nên hòn núi cao". hoàn cảnh khốn khó làm người ta thất vọng. Nhưng hầu hết họ đều oán trách hoàn cảnh để rồi buông xuôi. Lời bàn của tác giả: Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc Milutinovic có câu nối tiếng: "Thái độ quyết định tất cả". ba chúng ta hợp lại là để thành đạt. Vậy làm sao lý giải mối quan hệ giữa bản thân và hoàn cảnh? Ở đây. đã muôn triệu người học hỏi bí quyết thành công. 27 . Từ nghìn năm nay. Phải thừa nhận. Thái độ quyết định xác suất thành công. Rất hiếm người hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói trên.

Đúng vậy.thái độ quyết định tất cả.sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng là một động lực để động viên mình vượt qua nó. Trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta phải đối mặt và phải vượt qua. tổ chức.Qua chương 1 của câu chuyện Tam @ Quốc.Tiểu luận quản trị học  Lời bàn của bản thân: Để trở thành 1 nhà quản trị giỏi là thực hiện được mục tiêu và thực hiện công việc với hiệu quả có thể.sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân sẽ giúp chúng ta làm điều đó.Nếu có một lòng tâm huyết và kỹ năng quản trị tốt ắt hẳn sẽ trở thành một người thành công trong cuộc sống.Ngoài ra.Đôi lúc chúng ta cảm thấy buồn bã và chán nản thất vọng về cuộc sống hiện tại của mình.nếu bạn làm được những điều như vây không sớm hay muộn cũng sẽ đạt được những điều mà mình muốn trong cuộc sống. mà vấn đề của chúng ta là phải làm sao để vượt qua các thực trạng đó.Nhưng không phải đó là vấn đề của chúng ta.nhân vật Lưu Bị từ một đứa học sinh nghèo đã phấn đấu bước vào Đại Học và sau đó anh đã rút ra được nhiều điều cho bản thân cũng như được sự giúp đỡ của mọi người. 28 . lãnh đạo và kiểm tra.Nhà quản trị phải làm sao để tổ chức mình phát triển tốt nhất.đừng nghĩ tổ chức của mình không thể phát triển mà phải làm sao để nó ngày càng phát triển tốt hơn…Ngoài ra.Nếu nhà quản trị có thái độ đúng đắn và quan điểm tốt sẽ làm cho nhân viên noi theo và làm việc thoải mái.nhà quản trị phải thực hiện tốt 4 chức năng của mình đó là:hoạch định.Chắc hẳn.Câu chuyện mang tính giáo dục khá cao mà cũng mang tính triết lý sâu sắc khiến cho người đọc thu hút vào lời văn của tác giả.Bằng chính sự thành tâm và kiên trì.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->