P. 1
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VIETCOMBANK

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VIETCOMBANK

|Views: 335|Likes:
Được xuất bản bởiThao Nguyen

More info:

Published by: Thao Nguyen on Dec 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VIETCOMBANK (Áp dụng đối với khách hàng Cá nhân

)
TK VNĐ I 1 2 3 4 GIAO DỊCH TÀI KHOẢN THANH TOÁN Mở tài khoản (TK) Quản lý TK thường Quản lý TK đồng chủ TK Cung cấp sao kê TK 4.1 Định kỳ hàng tháng theo qui định 4.2 Đột xuất theo yêu cầu Trong phạm vi 06 tháng tính đến ngày cung 10.000 VND/lần cấp Từ 06 tháng trở lên 5 Xác nhận số dư TK theo yêu cầu (áp dụng cho cả TK tiết kiệm) 5.1 Cho 05 bản đầu tiên 5.2 Cho mỗi bản tiếp theo 6 Xác nhận số dư và khoanh TK (hoặc chỉ khoanh TK) theo yêu cầu (áp dụng cho cả TK tiết kiệm) Xác nhận có TK tại NH (áp dụng cho cả TK tiết kiệm) Thay đổi thông tin khách hàng 8.1 8.2 9 10 TK khách hàng mở trong hệ thống Vietcombank cùng tỉnh (thành phố) TK khách hàng mở trong hệ thống Vietcombank khác tỉnh (thành phố) Nộp tiền mặt ngoại tệ vào TK VND Nộp tiền mặt VND vào TK VND 10.1 Cùng tỉnh (thành phố) Miễn phí 8.000 VND/lần 15.000 VND/lần Miễn phí 50.000 VND 5.000 VND/bản 75.000 VND/lần 1 USD/lần Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 150.000 VND/năm Miễn phí Miễn phí 10 USD/năm TK Ngoại tệ

5 USD

7 8

15.000 VND/lần

1 USD/lần

Đối với các loại ngoại tệ khác 11.35% Min 2 USD 0.000 VND 11 Nộp tiền mặt vào TK Ngoại tệ 11.Đối với USD + Loại 50 USD – 100 USD + Loại 10 USD – 20 USD + Loại từ 1 USD đến 5 USD .0.2 Tại Chi nhánh khác tỉnh (thành phố) .55% Min 5 USD 0.3% Min 2 USD 0.03% 12.2% Min 2 USD 0.35% Min 5 USD 0.2 Khác tỉnh (thành phố) Min 10.Đối với USD + Loại 50 USD – 100 USD + Loại 10 USD – 20 USD + Loại từ 1 USD đến 5 USD .1 Lấy VND 0.03% 10.25% Min 2 USD 0.000 VND Max 1.000.000 VND Max 1.000.1 Tại Chi nhánh cùng tỉnh (thành phố) .1.1 Rút tiền trong vòng 02 ngày kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK VND: thu phí kiểm đếm Min 20.3% Min 3 USD .Đối với các loại ngoại tệ khác 12 Rút tiền mặt từ TK 12.000 VND 0.5% Min 5 USD 0.

15% Min 2 USD Miễn phí 10.2 Các trường hợp khác II 1 GIAO DỊCH THANH TOÁN SÉC Thanh toán Séc do Vietcombank cung ứng 1.2.3 Đình chỉ thanh toán Séc 1.000 VND/tờ Miễn phí 1 USD/tờ 0.Ngoại tệ khác Min 2 USD Max 100 USD 1.1 Cung ứng séc trắng 1.2.5 toán (Thu với người ký phát séc) VND/tờ Min 20.2 Lấy ngoại tệ (kể cả rút bằng séc) 12.000 Miễn phí Theo mức phí giao dịch TK.Lĩnh USD Min 2 USD Max 100 USD 0.01% .4 Thanh toán séc do Vietcombank cung ứng 1.2 Séc chuyển khoản .4.Ghi có vào TK Vietcombank .Ghi có vào TK NH khác tiền mặt tương ứng 0.1% giá trị ghi thiếu Thông báo séc không đủ khả năng thanh 1.2 Bảo chi séc 1.000 VND 0.2% .1 Sau 10 ngày kể từ ngày TK được ghi có với nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về 12.000 VND/tờ 10.12.1 Séc lĩnh tiền mặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí 0.Lĩnh VND Min 5.2 Các trường hợp khác 12.1.7% .4. .

Ghi có vào TK Vietcombank .Lĩnh VND Min 10.03% trị giá báo có .2 Thu đổi séc du lịch 3.2 Séc chuyển khoản .000 VND 2 USD Miễn phí Theo mức phí giao dịch TK.2.Ngoại tệ khác USD 2.5% Min 1 USD 1% Min 2 USD 1% Min 5 USD .3 Chuyển vào TK VND.25% trị giá báo có .8% trị giá báo có .1 Bán séc du lịch 3.2 Thu hộ Séc do một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác cung ứng 2.2 Thanh toán kết quả nhờ thu 2.5% Min 1 USD 0.2.2.000 VND 0.2.1 Lấy tiền mặt VND 3.1 Séc lĩnh tiền mặt 0. Min 2 5.1 Nhận séc của khách hàng để gửi đi 2.2.2 Lấy tiền mặt ngoại tệ 3.3 Hủy nhờ thu trong nước theo yêu cầu 2.5 Séc nhờ thu nhận được 15.Tại chi nhánh cùng tỉnh (thành phố) 0.Lĩnh USD Min 2 USD 0.000 VND/tờ séc TT theo thực tế Thu theo biểu phí NHĐL 3 Séc du lịch 3.Ghi có vào TK NH khác tiền mặt tương ứng 2.4 Nhờ thu bị từ chối 2. sổ tiết kiệm VND: .

Tại chi nhánh khác tỉnh (thành phố) 4 5 Tra soát thanh toán séc Nhờ thu nước ngoài 5.4 Nhờ thu bị từ chối 5.2.1..3 Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài (cho công dân Việt Nam để 5 USD TT theo thực tế Thu theo biểu phí NHĐL Miễn phí Miễn phí Miễn phí 2% Min 2 USD Miễn phí 15.000 VND/tờ 1 USD/tờ séc 0.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ 1.2 Thanh toán kết quả nhờ thu Min 5 USD Max 100 USD 5.000 VND/lần 10 USD/lần .53% Min 2 USD 1% Min 2 USD 1.1.3 Lấy ngoại tệ cùng loại mệnh giá nhỏ hơn 1.4 Lấy ngoại tệ cùng loại mệnh giá cao hơn 1. hoặc TK tiết kiệm ngoại tệ .4 Chuyển vào TK ngoại tệ.2 Giấy phép mang ngoại tệ 1.2.03% Min 3 USD 20.1 Lấy ngoại tệ khác 1.2 Đổi giấy phép 1.2 Lấy tiền mặt VND 1.1.5 Séc nhờ thu nhận được III 1 TIỀN MẶT NGOẠI TỆ VÀ NGÂN QUỸ Tiền mặt ngoại tệ 1.1.2.1 Cấp giấy phép 1.Tại chi nhánh cùng tỉnh (thành phố) .1 Nhận séc để gửi đi nhờ thu 0.2%/ trị giá báo có 5.Tại chi nhánh khác tỉnh (thành phố) 3.2.3 Hủy nhờ thu theo yêu cầu 5.

000 VND (nhận VND) Miễn phí 0.4 Kiểm định ngoại tệ 2 2.3 Tiền mặt ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1.3 Cho thuê két IV 1 GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN Chuyển tiền trong nước 1.2 Thanh toán kết quả nhờ thu 1.3.Trích TK chuyển đi (i) Bằng ATM (ii) Tại quầy + Chuyển vào TK Miễn phí 0.000 VND/két/năm Theo thỏa thuận Ngân quỹ Thu tiền mặt tại địa điểm theo yêu cầu Theo thỏa thuận 1 USD/tờ 1%/tờ Min 2 USD 5 USD TT theo thực chi 0.3.4 Nhờ thu bị từ chối 1. cùng tỉnh (thành phố) .1 của khách hàng Trả tiền mặt tại địa điểm theo yêu cầu 2.000.1 Chuyển tiền đi cùng hệ thống Vietcombank.02% + Người hưởng nhận bằng CMND.3 Hủy nhờ thu theo yêu cầu 1.2 USD/tờ .3.1 Chuyển tiền đi 1. Hộ chiếu Min 1 USD Min 10.02% Miễn phí Min 1.1.000 VND Max 35 USD Max 500.2 của khách hàng 2.phục vụ các nhu cầu thanh toán vãng lai) 1.1 Nhận để gửi nhờ thu 1.3.

000 VND 0.000 VND Max 1.Nộp tiền mặt + Nộp tiền mặt vào TK người khác Miễn phí 0.Trích TK chuyển đi (i) Bằng ATM (ii) Tại quầy 0. Hộ chiếu Min 15.000.03% + Nộp tiền mặt chuyển đi cho người nhận bằng CMND.05% + Nộp tiền mặt chuyển đi cho người nhận bằng CMND.000 VND Max 300.3 Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank.000 VND Max 1.500.000 VND Max 1.Nộp tiền mặt 0.03% Min 1 USD Max 70 USD (nhận VND) Miễn phí .03% + Nộp tiền mặt vào TK người khác Min 10.01% + Chuyển vào TK Min 10.000 VND .000 VND 0..1. cùng tỉnh (thành phố) 0. Hộ chiếu Min 20.03% + Người hưởng nhận bằng CMND.1.500.000 VND 1. Hộ chiếu Min 10.01% Min 1 USD Max 20 USD 0. khác tỉnh (thành phố) .2 Chuyển tiền đi cùng hệ thống Vietcombank.000 VND Max 1.000 VND 1.000.

khác tỉnh (thành phố) 0.1.04% .4 Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank.000 VND/món + phí chuyển tiền tương ứng 30.07% .000 VND Max 5.000 VND/món 0.000 VND Max 300.Nguồn chuyển đến từ Vietcombank Miễn phí Miễn phí 3 USD/món + phí chuyển tiền tương ứng 0..Trích TK chuyển đi Min 25.000 VND 4.Nộp tiền mặt chuyển đi Min 30.Nộp tiền mặt chuyển đi Min 20. Thanh toán trực tiếp qua NHNN.01% Min 10.1.500. Ghi có trực tiếp tổ chức định chế mở TK tại Vietcombank + Thanh toán bù trừ 0.2 Nhận chuyển tiền đến 1.1.000.2% Min 2 USD Max 100 USD 0.000 VND Max 1.000 VND 0.1 Nhận chuyển khoản đến 1.5 Chuyển tiền đi cho người hưởng theo danh sách 4.000 VND Max 700.2.Trích TK chuyển đi + Chuyển tiền IBPS.01% Min 1 USD Max 20 USD 1.000 VND/món 1.6 Chuyển tiền tự động theo thỏa thuận + phí chuyển tiền tương ứng 1.2.000 VND 1.2 Nhận tiền mặt tại Vietcombank .05% Min 2 USD Max 50 USD .05% .000 VND 0.

500.15%/ trị giá giao dịch 2.2 Chuyển tiền bằng bankdraft Min 5 USD Max 150 USD 2.1 Tra soát lệnh chuyển tiền đến 1.3 Điều chỉnh.1 Chuyển tiền đi nước ngoài 2.2 Chuyển tiền đến từ nước ngoài 5 USD/lần 5 USD/món Miễn phí 20.Nguồn chuyển đến từ NH khác (trong nước) trả cho khách vãng lai nhận tại quầy Min 10.1 Chuyển tiền bằng điện 0.1.3 Tra soát 1.Chuyển đi bằng USD .1.2 Phí của NH nước ngoài do người chuyển tiền chịu nếu khách hàng yêu cầu . hủy lệnh chuyển tiền 2 Chuyển tiền nước ngoài 2.000 VND Max 1.1.000 VND 1.2 Tra soát lệnh chuyển tiền đi 1.4 Hủy lệnh chuyển tiền 2.0.1.03% .3.000 VND/lần 2 USD/lần 2 USD/lần .Chuyển đi bằng ngoại tệ khác 10 USD/món 40 USD/món 20 USD/món 0.1 Phí của Vietcombank Min 5 USD Max 150 USD 2.000 VND/lần 20.3.1.1% 2.1.1.3 Điều chỉnh.Chuyển đi bằng JPY . tra soát lệnh chuyển tiền 2.3.1.

SHA) Min 2 USD Max 100 USD 2.0.000 VND/bảo lãnh Ngoài ra thu thêm: 1.000 VND/bộ 5.Nhận bằng ngoại tệ Min 2 USD 2.1 Phí của Vietcombank 500.05% 2.5 USD/bộ 5 USD/món Theo biểu phí NHĐL 10 USD/món 5 USD/lần Miễn phí 0.000 VND/bộ 1 USD/bộ 0.2.5 Thoái hối lệnh chuyển tiền 2.3 Nhận tiền mặt tại Vietcombank .08 %/tháng (tính tròn tháng) Phát hành bảo lãnh Min 300. tra soát lệnh chuyển tiền 3 Cung ứng bankdraft 3.2.Phí thu NH chuyển (OUR) 2.2.4 Chuyển cho người hưởng tại NH khác .2 Của Vietcombank V 1 BẢO LÃNH 0.15% Theo biểu phí NHĐL .2.000 VND/sổ 100.Phí thu người hưởng (BEN.1 Của NH khác 3.2.2 Phí thu NH chuyển (OUR) 2. SHA) .2.1 Phí thu người hưởng (BEN.6 Điều chỉnh.1 Phí thủ tục thế chấp bất động sản Phí thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm do TCTD 1.Nhận bằng VND .000 VND/1 lần 1 nơi 15.2 khác phát hành (chưa tính phí phong tỏa do TCTD phát hành thu) 2 Sửa đổi thư bảo lãnh 2.

fax. telex phí.000 VND/lần Thu theo thực tế thanh toán Áp dụng phí chuyển tiền tương ứng 100.2.000 VND/lần Theo thỏa thuận Min 5 USD/giao dịch 50.1 Trong nước 4.1 Phát hành bảo lãnh 2.1 Phí sửa đổi trị giá.2 Ngoài nước 5 VI 1 2 3 4 5 VII 1 2 Thay đổi tài sản đảm bảo Áp dụng mục V/ 1 Min 100.000 VND/bảo lãnh 15 USD/bảo lãnh Thu theo thỏa thuận Min 100.000 VND DỊCH VỤ KHÁC Thông báo mất chứng từ có giá Tra soát những giao dịch đã thực hiện trên 06 tháng Chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm Dịch vụ khác (liên quan đến tiền gởi tiết kiệm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng) Chuyển nhượng giấy tờ có giá ĐIỆN PHÍ Điện phí.2 Ngoài nước 2.1 Trong nước 2.2 Điện khác 20 USD/điện 5 USD/điện 3 USD/điện Thu theo quy định của Bưu điện hoặc của hãng chuyển phát nhanh 75. gởi bằng thư bảo đảm/ bằng hình thức chuyển phát nhanh Điện SWIFT 2.000 VND 100.2.2 Sửa đổi khác 2. thời hạn hiệu lực (thu bổ sung phần phí tăng thêm) 2.1.000 VND/sổ Theo thỏa thuận và/ hoặc theo mức thu phù hợp điều kiện thực tế 10.000 VND/tờ .1.2.2 Phí của Ngân hàng chỉ định Sửa đổi bảo lãnh đối ứng 3 4 Thanh toán bảo lãnh cho người thụ hưởng Hủy thư bảo lãnh 4.

8. Mức phí qui định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Phân định khác tỉnh/ TP căn cứ vào chi nhánh nhận lệnh khác với chi nhánh thực hiện lệnh và/ hoặc chi nhánh mở tài khoản. 6. 5.03%.000.000VND đối với các trường hợp: Khách hàng nộp tiền mặt vào tài khoản rồi rút ra (bằng tiền mặt và/ hoặc chuyển khoản) trong vòng 02 ngày. Biểu phí trên được áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân. 2. 3. Vietcombank không hoàn trả lại phí thanh toán đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không được thực hiện được vì sai sót. 7. trả lãi. Vietcombank thực hiện thu phí kiểm đếm với mức phí 0. 9. Đối với các trường hợp phát sinh điện giao dịch. Vietcombank không thu phí với các khoản thanh toán trực tiếp giữa khách hàng với Vietcombank với các khoản trả nợ vay. Vietcombank sẽ tính và thu thêm điện phí. . Min 20.Ghi chú: 1. trả phí dịch vụ. Max 1. Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của ngân hàng trừ khi ngân hàng và khách hàng có thỏa thuận khác. Các khoản phí trên chưa bao gồm điện phí.000VND. 4. trả tiền mua giấy tờ in hoặc các phương tiện thanh toán. sự cố không phải do lỗi của Vietcombank gây ra. Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân theo theo qui định Quản lý Ngoại hối hiện hành của Nhà nước.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->