P. 1
GIAO AN GDCD 10 (2010-2011)

GIAO AN GDCD 10 (2010-2011)

|Views: 3,965|Likes:
Được xuất bản bởixuandaoth

More info:

Published by: xuandaoth on Dec 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10

Tuần 1 – Tiết 1 Ngày soạn: …………… Bài 1:

Giáo án: GDCD –

THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG
(2 tiết)   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh cần đạt được 1.Về kiến thức: - Nhận biết được mối quan hệ giữa triết học và các môn khoa học cụ thể. - Hiểu biết vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học. - Hiểu được thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm như thế nào. 2.Về kỹ năng: - Phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa tri thức triết học và tri thức khoa học chuyên ngành. - Biết nhận xét, kết luận những biểu hiện duy tâm, duy vật trong đời sống. 3.Về thái độ: - Trân trọng ý nghĩa của triết học biện chứng và khoa học. - Phê phán triết học duy tâm, dẫn con người đến bi quan, tiêu cực. - Cảm nhận được triết học là cần thiết, bổ ích và hỗ trợ cho các môn khoa học khác. II. PHƯƠNG PHÁP_HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Giáo viên sử dụng các phương pháp sau: - Giảng dạy, nêu vấn đề. - Tổ chức thảo luận nhóm. - Giải quyết bài tập, liên hệ theo nhóm. III. TÀI LIỆU & PHƯƠNG TIỆN: - SGK, sách giáo viên GDCD lớp 10. - Sơ đồ, giấy khổ lớn. - Các câu chuyện, tục ngữ, ca dao liên quan đến kiến thức triết học. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Kiểm tra: SGK, vở ghi bài. 2. Nội dung bài học: 3. Giới thiệu bài mới: NỘI DUNG BÀI HỌC (1) 1. Thế giới quan và phương pháp luận HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động 1: Giới thiệu bài(3 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 1

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10
NỘI DUNG BÀI HỌC (1) a. Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của Triết học. * Khái niệm Triết học: Triết học là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí con người trong thế giới đó. * Vai trò của Triết học: Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY ph) Triết học là gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học SGK (35 phút) _GV sử dụng phương pháp đàm thoại và chứng minh giúp HS hiểu được vai trò thế giới quan và phương pháp luận của Triết học qua đối tượng nghiên cứu và phạm vi ứng dụng. _GV: cho HS lấy ví dụ đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học: + Lịch sử + Hoá học… →GV kết luận. _GV đặt câu hỏi: 1/ KHTN bao gồm những môn KH? 2/ KHXH bao gồm những môn KH? →GV bổ sung, nhận xét. →GV giảng giải: Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. *Chuyển ý:

Giáo án: GDCD –

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

_Lắng nghe

_Tìm hiểu SGK + Hóa học nghiên cứu sự cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất. + Sử học nghiên cứu lịch sử xã hội loài người nói chung, hoặc nghiên cứu lịch sử của một quốc gia, dân tộc nói riêng. _HS trả lời theo gợi ý của GV →HS nhận xét.

b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.

☺Thế giới quan là gì?

_GV: Cho HS làm bài tập để củng cố kiến thức. Bài 1: Thế giới khách quan bao gồm: a/ Giới tự nhiên b/ Đời sống XH c/ Tư duy con người d/ Cả 3 ý kiến trên đều đúng →GV kết luận: đáp án d Thế giới quan là toàn bộ Bài 2: Đối tượng nghiên cứu những của Triết học: quan điểm, niềm tin định a/ Nghiên cứu những vấn đề cụ hướng thể hoạt động của con người b/ Nghiên cứu KHTN, KHXH.

_HS trả lời cá nhân Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới.

→HS nhận xét  đáp án d

Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 2

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10
NỘI DUNG BÀI HỌC (1) trong cuộc sống.

Giáo án: GDCD –

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ c/ Nghiên cứu sự vận động, phát triển của thế giới →GV rút ra KL: đáp án c _Lắng nghe *Chuyển ý: _GV sử dụng phương pháp: đàm thoại _Nêu ví dụ: truyện “Thần trụ trời: →Cho HS lấy ví dụ về truyện thần thoại, ngụ ngôn,… →GV: nhận xét, kết luận: Thế giới quan: →người nguyên thuỷ?  những nhà KH?... Tiểu kết: Dựa vào tri thức các ngành KH cụ thể→ Triết học diễn tả thế giới quan con người → hệ thống phạm trù và quy luật chung. *Chuyển ý: _GV sử dụng phương pháp: nêu vấn đề. _Nêu ví dụ: Loài cá trong tự nhiên → đánh bắt → con người chế tạo ra tàu thuyền. Loài chim trong tự nhiên → con người ước mơ được bay cao → con người sáng tạo ra máy bay. ? Từ những ví dụ trên, HS hãy cho biết giữa ý thức và các vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau? Khả năng của con người như thế nào? → GV nhận xét → kết luận. Tiểu kết: Vấn đề cơ bản của Triết học là giải quyết mối quan hệ giữa vật chất (tồn tại, tự nhiên) và ý thức (tư duy, tinh thần) _GV chuyển ý: các trường phái →HS nhận xét Nêu ví dụ

→HS nhận xét  đáp án c

☺Vấn đề cơ bản của Triết học:

_Ghi bài

_HS trả lời.

+ Mặt thứ nhất: giữa vật chất và ý thức: cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào?

Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 3

Hoạt động tiếp nối: Ta-let (624 – 547 TCN) cho rằng nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại. ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên. cái quyết định ý thức của con người ☺Thế giới quan duy tâm: TGQ duy tâm cho rằng.Câu 1_SGK trang 11 b.Thuỷ Tinh” _Ví dụ: Béc-cơ-li (TK XVIII) (SGK trang 8) Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 4 .  Ghi bài vào vở thức được TGKQ hay không? *GV chuyển ý: Cho HS giải thích câu nói của Khổng Tử “Sống chết có mệnh. _GV giải thích 2 ví dụ trong SGK để giúp HS rút ra kết luận( tr7) + Mặt thứ hai: Con người có _GV gợi ý cho HS lấy ví dụ  Học sinh chú ý lắng nghe nhận trong thực tiễn. giàu sang do trời” → GV nhận xét→ rút ra kết _HS thảo luận lớp luận  Phát biểu ý kiến cá nhân  Nhận xét và bổ sung ý kiến ☺Thế giới quan duy vật: Ví dụ: TGQ duy vật cho rằng. _HS lấy ví dụ: truyện “Thần Trụ Trời”. Câu 2_SGK trang 11 c. giàu sang do trời” (Khổng Tử) 5. 4. ”Sơn Tinh. Củng cố: Làm bài tập: (5 ph) a . Đê-mô-crit (460 – 370TCN) cho rằng nguyên tử (hạt vật chất không thể phân chi được) và chân không là hai nhân tố tạo nên mọi vật.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 NỘI DUNG BÀI HỌC (1) Giáo án: GDCD – HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Triết học. giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước. Phân tích yếu tố duy vật và duy tâm trong truyện” Thần trụ trời”? và trong câu dẫn: “Sống chết có mệnh.

liên hệ theo nhóm III. vấn đáp .Phê phán Triết học duy tâm.Giảng giải. sách giáo viên GDCD lớp 10 . ca dao liên quan đến kiến thức Triết học IV. II. bảng phụ .SGK.Sơ đồ.Biết nhận xét.Cảm nhận Triết học là cần thiết. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: (7ph) Câu 1: So sánh điểm khác nhau giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm? Câu 2: Thế giới quan là: A.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Học bài và xem phần tiếp theo của Bài 1 Tuần 2 – Tiết 2 Ngày soạn: …………. bổ ích và hỗ trợ cho các môn KH khác.Giải quyết bài tập.So sánh phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.Biết đánh giá sự việc theo thế giới quan duy vật biện chứng và quan điểm cá nhân .Hiểu rõ chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh cần đạt được: 1/ Về kiến thức: . 3/ Về thái độ: . . Bài 1: Giáo án: GDCD – THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (tt) I.. tiêu cực. . giấy khổ lớn. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: . tục ngữ. 2/ Về kỹ năng: .Có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm .Các câu chuyện. . PHƯƠNG PHÁP_ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: GV có thể sử dụng các phương pháp sau: . kết luận những biểu hiện duy tâm. dẫn con người đến bi quan. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 5 .Trân trọng ý nghĩa của Triết học biện chứng và khoa học. duy vật trong cuộc sống.Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề .

Phương pháp luận: Khoa học Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung về phương PPLBC và PPLSH→ GV nhận pháp xét→ kết luận (15 phút) *Chuyển ý: _GV sử dung phương pháp đàm thoại và chia nhóm (6 nhóm)→ HS thảo Phương pháp luận biện chứng luận câu hỏi bài tập: xem xét SV_HT trong mối quan hệ ràng buộc.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – B. Nước không ngừng chảy → dòng nước mới Bài 2: Phân tích yếu tố vận động. vận động Bài 1: Em hãy giải thích câu và phát triển không ngừng nói của Hê_cra_lit: “Không ai của chúng tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông” → GV nhận xét → bổ sung Vật chất → vận động. Mối quan hệ giữa vật chất và vận động B. phát triển của các SV_HT sau: 1/ Cây lúa trổ bông 2/ Con gà đẻ trứng _HS nêu ý kiến cá nhân HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 6 . Quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống Câu 3: Vấn đề cơ bản của Triết học là: A. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức D. Thế giới khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người D. Phương pháp luận biện Hoạt động 1: Đặt vấn đề → giúp chứng và phương pháp HS nắm được thế nào là phương luận siêu hình (15 ph) pháp và phương pháp luận * Phương pháp luận biện _Thuật ngữ “phương pháp”→ chứng: nguồn gốc Hy Lạp (Method→ Methodos) ☻Phương pháp là gì? _HS thảo luận lớp ☻Phương pháp luận? → Trình bày ý kiến cá nhân → Đóng góp ý kiến bổ sung Phương pháp: Cách thức đạt tới mục đích đặt ra. Quan điểm duy tâm và quan điểm duy vật 3/ Nội dung bài học: NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 2. Toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới C. Thế giới quan và phương pháp luận C.

3 trình bày  Nhóm 2. phát triển: CSNT  CHNL  PK  TBCN  XHCN  Nhận thức vận động. không vận động. phát triển từ lạc hậu  tiến bộ → HS ghi bài vào vở * Phương pháp luận siêu hình Phương pháp luận siêu hình: xem xét sự vật phiến diện. phát triển từ hạt  nảy mầm  cây lúa  ra hoa  hạt  5 chế độ xã hội vận động. → GV nhận xét đưa ra đáp án đúng *Tiểu kết: Phương pháp để xem xét những ví dụ trên được gọi là PPLBC *GV chuyển ý: _GV cho gọi 1 HS đọc câu chuyện ngụ ngôn: “Thầy bói xem voi” → GV đưa câu hỏi: 1/ Việc làm của 5 thầy bói khi xem voi? 2/ Em có nhận xét gì về các yếu tố mà các thầy bói nêu ra? →GV gọi đại diện 1 HS (nhóm) lên nhận xét _GV rút ra kết luận: 1/ 5 thầy bói mù sờ vào con voi: _Thầy sờ vòi → sun sun như con đỉa _ ngà → đòn cày _ tai → quạt thóc _ chân → cột đình _ đuôi → chổi sề 2/ Cả 5 ông đều sai vì áp dụng máy móc đặc trưng sự vật này vào sự vật khác → Cách xem xét trên đây được gọi là phương pháp luận siêu hình Giáo án: GDCD – HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ _Nhận xét và bổ sung ý kiến  Cây lúa vận động. 4 bổ sung 2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng Sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (15 phút) TG vật chất luôn luôn vận động và phát triển theo những quy luật *GV chuyển ý: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây: a/ Thế giới quan duy vật không xây dựng phương pháp biện chứng b/ Thế giới quan duy tâm có _HS ghi bài được phương pháp biện chứng c/ Thế giới quan duy vật thống nhất với phương pháp luận biện chứng → Đáp án c GV giải thích ví dụ trong SGK Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 7 .áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác _HS đọc truyện _HS thảo luận nhóm (4 nhóm) (5ph) → Mỗi nhóm cử ra 1 đại diện lên trình bày (dán bảng phụ)  Nhóm 1. cô lập. không phát triển.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 3/ Loài người trải qua 5 HTKT 4/ Nhận thức của con người ngày càng tiến bộ.

Nêu ví dụ ‌ 4. phát triển của tự nhiên.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 NỘI DUNG BÀI HỌC khách quan _Những quy luật này được con người nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận _Về thế giới quan: xem xét SV_HT với quan điểm duy vật b/c _Về phương pháp luận: xem xét SV_HT với quan điểm b/c duy vật Giáo án: GDCD – HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (tr 8) → nhận xét→ đưa ra kết luận chung →GV sử dụng phương pháp đàm →HS trả lời thoại→gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi trong bảng so sánh →GV hướng dẫn HS lấy ví dụ trong thực tế _GV nhận xét. tư duy Khác nhau Những qui luật chung nhất. kết luận →Tiểu kết: CNDVBC→sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và PPLBC →HS ghi bài tập vào vở _GV giảng giải: TGQ và PPL→thống nhất . XH. phổ Nghiên cứu 1 bộ phận lĩnh vực biến nhất riêng biệt và cụ thể 5. xem tiếp Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan (2 tiết) Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 8 . Củng cố: (7ph) ▪Bài 2_SGK trang 11 GV phát phiếu trắc nghiệm cho HS ▪Bài 3_SGK trang 11 ▪Bài 5_SGK trang 11 GV phát phiếu trắc nghiệm cho HS Triết học‌ ‌KH cụ thể Giống nhau Đều nghiên cứu vận động. Hoạt động tiếp nối: Học bài.

Về kiến thức: . 3.Giới tự nhiên tồn tại khách quan.. Bài 2 THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN (2 tiết) I. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . . sơ đồ. con người có thể nhận thức. thần bí về nguồn gốc của con người. phê phán những quan điểm duy tâm. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại.Con người và xã hội loài người sản phẩm của một quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên.Chứng minh được con người có thể nhận thức. cải tạo được giới tự nhiên. trực quan. II. 2. Ổn định tổ chức lớp : 2. thuyết trình.Biết con người và xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.Vận dụng kiến thức đã học từ các môn học khác để chứng minh được các giống loài thực vật. động vật. Về kĩ năng: .Hiểu giới tự nhiên tồn tại khách quan.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Tuần 3 – Tiết 3 Ngày soạn: ………………. máy chiếu.Tranh. . Kiểm tra bài cũ: (7 ph) Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 9 . Về thái độ: Tin tưởng vào khả năng nhận thức và cải tạo giới tự nhiên của con người. III.Có thể sử dụng vi tính. kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên. TRONG TÂM: . cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội. V. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. ảnh. . .

Hoạt động 2: Hoạt động của học sinh Nội dung bài học 1. tôn giáo.) đã chứng minh: giới tự nhiên đã trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau: từ vật chất vô cơ → hữu cơ. phát triển của giới tự nhiên có phụ thuộc vào ý muốn của con người không? Lấy ví dụ để chứng minh. giới tự nhiên bao gồm những yếu tố nào ?  Quan điểm của Triết học duy tâm. nắng. thời gian. từ tự nhiên chưa có sự sống → đến tự nhiên có sự sống. con người… -Các quan điểm của triết học duy tâm. không phải do ý quanh mặt trời. Giảng bài mới: Xung quanh chúng ta có vô vàn các sự vật.. sông hồ. hạn hán. giới tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất bao gồm: không gian. bão. đông… Việc làm mưa nhân tạo thể hiện việc nắm bắt và vận dụng quy luật tự nhiên chứ không phải tạo ra quy luật tự nhiên. rừng núi. . mưa. thương đế tạo ra. là nguyên nhân cùa sự tồn tại. Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Giới tự nhiên tồn tại khách quan. phát triển theo những quy luật vốn có của nó. hồ. Muốn biết thế vật chất đó bao gồm những gì? Tồn tại như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài 2. đã phát triển từ thấp đến cao. Một năm có 4 thức của con người hoặc một lực lượng thần bí nào tạo ra. 2. đất đai. sông. vận động. Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên: Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 10 . hạ. thực vật. ngôi sao. từ thực vật → đến động vật. thu. phát triển của giới tự nhiên không phụ thuộc Giới tự nhiên là tất cả vào ý muốn chủ quan của con người. mùa: xuân. 3. . Giới tự nhiên tồn tại khách quan: . nắng…Tất cả các sự vật. thực vật. từ đơn giản đến phức tạp?  Sự vận động.Giới tự nhiên tồn tại khách quan vì giới tự nhiên tự có. Ví dụ: Trái đất quay những gì tự có. duy tâm về thế giới quan trong câu chuyện “Thần trụ trời”. động vật. GV kết luận: .Giới tự nhiên theo nghĩa rộng là toàn bộ thế giới vật chất. quặng mỏ. hiện tượng đó đều thuộc về thế giới vật chất. lũ lụt. Triết học duy vật về sự ra đời và tồn tại của giới tự nhiên?  Dựa vào đâu để nói: Giới tự nhiên là tự có.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Phân tích yếu tố duy vật. biển cả. hiện tượng như: động vật. mọi sự vật. phát triển của chính nó. mưa.Theo nghĩa rộng.Sự vận động. tôn giáo: Giới tự nhiên do thần linh. mặt trời. Các quan điểm triết học duy vật: Tự nhiên là cái có sẵn. địa chất. ( Con người làm mưa nhân tạo→ con người tạo ra quy luật tự nhiên? ) GV giảng thêm những vấn đề học sinh chưa rõ.Nhiều công trình nghiên cứu khoa học (về nhân chủng. gió. (15 ph) GV nêu các câu hỏi:  Theo em. . hiên tượng trong giới tự nhiên đều có quá trình hình thành.

cải tạo tự nhiên 2.Thích nghi thụ động với tự nhiên . Do hoạt động của cơ thể người. tư duy .Do sự vận động của các sản phẩm của sự phát triển lâu dạng vật chất trong vũ trụ mà con người được hình thành. Con người là sản phẩm của đàm thoại giúp HS tìm hiểu: giới tự nhiên: Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên (15ph) a. con người là sản phẩm hoàn hảo nhất của giới tự . sinh con và nuôi con lâu dài của giới tự nhiên.Con người không sống theo Con người là sản phẩm của giới nhiên. sinh vật bậc cao hình thành từ sinh vật bậc khác động vật ? thấp. học khác đã chứng minh: Con người là sản phẩm của giới tự . trường với giới tự nhiên.Hoạt động xã hội Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 11 . có mục đích và còn có khả bằng sữa mẹ…) vẫn chi phối năng cải tạo giới tự nhiên.Lao động . Con người cùng động vật mà con người biết sử với giới tự nhiên. Điểm khác biệt của động vật có vú và con người là do yếu tố nào chi phối?  Trả lời: Điểm khác biệt ấy là do: . những đặc điểm Loài người có nguồn gốc nhiên. Tuy nhiên. có tư duy. bản năng. thích nghi một cách tự nhiên.Có mục đích .Bản năng .Có ý thức. đặc điểm nào hóa lâu dài. Con người là sản phẩm của giới tự nhiên: GV nêu các câu hỏi :  Tại sao nói: con người là . dài của giới tự nhiên? Em biết quan điểm hoặc (Sơ đồ bên dưới) công trình khoa học nào khẳng định ( hoặc chứng .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học GV sử dụng phương pháp a. biết lao động hoá. Con người cùng tồn tại GV kết luận: Con người là sản phẩm của thụ động với giới tự nhiên như và phát triển trong môi trường giới tự nhiên. chỉ con người có ngôn (như hệ tuần hoàn. trong giới tự sinh học của động vật có vú nhiên.Có khả năng nhận thức. thực vật hình thành từ động vật?  Con người có đặc điểm nào là kết quả của quá trình tiến giống động vật.Có phương pháp . hệ tiêu từ động vật và kết quả phát triển ngữ.Học thuyết tiến hóa của Đácminh) con người có nguồn gốc uyn đã chứng minh: các loài động vật. đó.bằng con đường chọn lọc tự uyn và nhiều công trình khoa nhiên và chọn lọc nhân tạo.Hiện nay. Phiếu học tập: (3ph) 1. ngôn ngữ. So sánh điểm khác nhau giữa động vật có vú và con người? Động vật có vú Con người . tồn tại và phát triển trong môi dụng giới tự nhiên phục vụ cuộc sống của mình. sự tiến hóa này thực hiện GV giảng giải: Học thuyết tiến hoá của Đác.

thuyết trình. thần bí về nguồn gốc của con người. . IV. trực quan.Chứng minh được con người có thể nhận thức. III. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại. Về kĩ năng: . việc nào làm sai trong các câu sau? Vì sao? . . vì khi còn hiểu biết giới tự nhiên: giải giúp lớp tìm hiểu: quá ít về giới tự nhiên và về b.Lấp hết ao hồ để xây dựng nhà ở.Thả động vật hoang dã về rừng. Bài 2 THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN (tiết 2) I. . cát trên bờ biển. ảnh. sơ đồ.Trồng cây chắn gió. xem phần còn lại của Bài 2 Tuần 4 – Tiết 4 Ngày soạn: …………………. .Đổ hoá chất độc hại xuống hố đất sâu và lấp đi.Tranh. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Có thể sử dụng vi tính. . Xã hội là một bộ phận đặc bản thân mình. 3. TRONG TÂM: . máy chiếu. Hoạt động tiếp nối: Học bài. con người có thể nhận thức.  Theo em. II.Vận dụng kiến thức đã học từ các môn học khác để chứng minh được các giống loài thực vật.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – 4. cải tạo được giới tự nhiên. Xã hội là sản phẩm của động não.Không. việc nào làm đúng. kết hợp với giảng . Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: (15ph) GV sử dụng phương pháp 2b. Củng cố: (5ph)  Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên.Giới tự nhiên tồn tại khách quan. kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên. . Về thái độ: Tin tưởng vào khả năng nhận thức và cải tạo giới tự nhiên của con người.Con người và xã hội loài người sản phẩm của một quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên. V. phê phán những quan điểm duy tâm. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Trồng rừng đầu nguồn. động vật. . cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội. 2. loài người đã Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 12 . Kiểm tra bài cũ: (7ph) Bài tập 4 _ SGK 3. Ổn định tổ chức lớp : 2. 5. Về kiến thức: Biết con người và xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

Xã hội được hình thành từ những mối quan hệ giữa người và người. ơ-bắc là đúng: nhờ bộ óc và . cải tạo thế giới khách quan: . phân loại ý kiến. .Có con người mới có xã hội loài ngườimà con người là sản phẩm của giới tự nhiên nên xã hội loài người cũng là sản -Ý kiến của Lút–vích Phoi. chính là tiền đề tự nhiên hình thành xã hội loài người.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Hoạt động của giáo viên thù của giới tự nhiên . tạo nên xã hội loài người. thức được sự vật hiện tượng trong thế giới : Óc người là nơi tập trung hệ thần kinh trung ương hoàn chỉnh với số lượng 14 tỉ tế bào Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 13 . xã hội loài người đã phát triển từ thấp đến cao qua các chế độ: CXNT  CHNL  PK  TBCN  XHCN. thổi vào đó sự sống. Giáo án: GDCD – Nội dung bài học Xã hội loài người có nguồn gốc từ đâu. . GV nêu vấn đề bằng một số câu hỏi gợi mở: Em có đồng ý với quan điểm cho rằng: Thần linh quyết định mọi sự tiến hoá của xã hội không? Vì sao ? Hoạt động của học sinh có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình (Truyện thần thoại Trung Quốc: bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người.. yếu tố chủ yếu nào đã tạo nên sự phát triển của xã hội ? Vì sao nói xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên ? GV khuyến khích HS phát biểu. Khi loài vượn cổ tiến hoá thành người cũng đồng thời hình thành nên các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người.phẩm của giới tự nhiên. giảng giải. Hoạt động 2: (15ph) GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : c.Xã hội là một sản phẩm đặc giác quan mà con người nhận thù của giới tự nhiên. Từ đó đến nay. .Con người có thể nhận thức. Kết cấu quần thể của loài vượn cổ. GV kết luận: . có những quy luật riêng.Khi loài vượn cổ tiến hoá thành người cũng đồng thời hình thành nên các mối quan hệ xã hội. ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng phụ.Sự ra đời của con người và xã hội loài người là đồng thời. Có con người mới có xã hội loài ngườimà con người là sản phẩm của giới tự nhiên nên xã hội loài người cũng là sản phẩm của giới tự nhiên. đã trải qua những giai đoạn lịch sử nào? Dựa trên cơ sở nào em khẳng định như vậy Theo em.) .Mọi sự biến đổi phát triển của xã hội là do sự hoạt động của con người.Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên vì xã hội là hình thức tổ chức cao nhất của giới tự nhiên.

tia X. nhưng với sự phát triển như vũ bão của khoa học. con người sẽ lần lượt hiểu biết về chúng như đã từng phát hiện tính chất phóng xạ. hình ảnh về sự vật hiện tượng . điện tử… (cuối thế kỷ 19. xây dựng nhà máy thủy điện. Các thông tin được giác quan ghi nhận sẽ được chuyển về bộ óc. trên cơ sở tôn trọng và vận dụng các quy luật khách quan. GV giảng giải và kết luận: . suy luận. đào kênh dẫn nước… .Con nguời có thể cải tạo được thế giới khách quan. hiện tượng tác động vào các giác quan. Các tế bào thần kinh có mối liên hệ chặt chẽ nhau và liên hệ với các giác quan để tạo thành những mối liên hệ thu nhận với thế giới bên ngoài c. con người có khả năng nhận thức thế giới khách quan. VD: Chặt phá rừng gây ô nhiễm môi trường. xã hội và chính bản thân con người. đầu thế kỷ 20) . Thế giới còn nhiều điều huyền bí. lai tạo những giống loài động thực vật mới.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Hoạt động của giáo viên GV nêu các câu hỏi :  Em có nhận xét gì khi đọc các ý kiến của Đa-vit Hi-um. nếu không tuân theo các quy luật khách quan thì điều gì sẽ xảy ra ? Cho ví dụ. . Nếu không tôn trọng quy luật khách quan.Con người không thể tạo ra giới tự nhiên nhưng có thể cải tạo được giới tự nhiên để phục vụ lợi ích của mình.) diễn ra. mà còn gây tai họa cho chính mình. con người sẽ không chỉ gây hại cho tự nhiên. Các hình thức tư duy (phán đoán. tồn tại Hoạt động của học sinh Nội dung bài học thần kinh. Con người có thể nhận để điểu khiển hoạt động của cơ thức. Kết luận toàn bài: Các sự vật. . VD: Trồng rừng. cải tạo thế giới khách thể.Nhờ có giác quan và bộ não mà con người có khả năng nhận thức được thế giới khách quan. con người sẽ gây thiệt hại cho tự nhiên.. quan: Các sự vật. Lút–vích Phoi-ơ-bắc bàn về khả năng nhận thức của con người trong SGK trang 15 ? Giáo án: GDCD – Con người có thể cải tạo được thế giới khách quan không? Vì sao?  Trong cải tạo tự nhiên và xã hội. Khả năng nhận thức ấy ngày càng tăng. tính chất. Toàn bộ loài người qua các thế hệ sẽ nhận thức ngày càng đầy đủ về thế giới khách quan.. con người chưa biết. con người hiểu được đặc điểm. hiện tượng trong thế giới khách quan dù có muôn màu muôn vẻ đến đâu cũng có thuộc tính chung là tồn tại khách quan.Nếu con người làm trái quy luật khách quan. vì con người có khả năng nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.Nhờ giác quan và bộ não. phân tích.Con người có thể nhận thức Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 14 . .

theo quy luật. hình thành các giống loài.Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận dộng và phát triển của sv.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học trong hiện thực. hồ dán.. . quan.ht trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. phát triển theo quan điểm của CNDVBC. SGV GDCD 10. 4. kéo. Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. hãy chứng minh một vài sv. Kiểm tra bài cũ(4p) 1.SGK. Họa động tiếp nối: Học bài và chuẩn bị trước ở nhà Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất Tuần: 5 Tiết PPCT: 5 Bài: 3 SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT I. Nội dung bài học Thế giới vật chất luôn vận động Thế giới vật chất luôn phát triển III. Tiến trình dạy học 1. 3 Về thái độ Xem xét sv. IV. có thể chiếu đoạn phim về sự hình thành vỏ trái đất..ht. .ht trong giới tự nhiên tồn tại khách quan. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. bút dạ. Phương pháp và phương tiện dạy học Phương pháp Kết hợp các phương pháp truyền thống với các phương pháp mới trong giảng giải Phương tiện . Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 15 . ảnh. giáo án. khắc phục thái độ cứng nhắc. Củng cố: (7ph) Dựa vào kiến thức đã học. 2 Về kỹ năng . Mục tiêu bài học 1 Về kiến thức . bảo thủ trong cuộc sống cá nhân.Hiểu được khái niệm vận động.Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên. Phát triển là khuynh hướng chung của qúa trình vận động của sv. tập thể. Con người có thể nhận thức và cải tạo thế giới trên cơ sở vận dụng các quy luật khách quan.Giấy khổ to.Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống. em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ không? Bằng cách nào? 5. II.ht trong TGKQ. . thành kiến.Tranh. và cải tạo thế giới trên cơ sở Xã hội là bộ phận của tự vận dụng các quy luật khách nhiên. . 2.

gieo hạt.. em hãy cho biết: Con người có hạn chế được lũ lụt không? Bằng cách nào? 3. Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p):Ta chỉ có thể nhận thức được sự vật thông qua sự vận động của chúng.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – 3. chuyển hoá từ cái này thành cái khác. Những sự biến đổi chuyển hoá đó là khách quan. . của từ trường.). VC biểu hiện sự tồn tại của mình bằng VĐ( nếu không có VĐ thì không có VC và ngược lại). VĐ là thuộc tính vốn có.. chuyển hoá ta không thể trực tiếp quan sát được (sự biến đổi của các hạt cơ bản. .Có những biến đổi.. của từ trường.Có những biến đổi.Quan sát các sv.Quan sát các sv. chuyển hoá từ cái này thành cái khác. Vì vậy.VC và VĐ của VC không tách rời nhau. luôn biến đổi.. của sóng điện từ.KL: Triết học M-LN: Vận động là mọi sự biến đổi(biến hoá)nói chung của sv. dẫn dắt cho học sinh vào bài. của sóng điện từ.Thế giới vật chất luôn p luôn vận động a) Thế nào là vận động . Ang-ghen khẳng định: “ Một vật không vận động thì không có gì nói cả” Tg Nội dung 19 1. Thế nào là vận động? Giáo viên giảng giải thêm . . luôn biến đổi.) .Có những biến đổi. gieo hạt.. Hoạt động học sinh Triết học M-LN: Vận động là mọi sự biến đổi(biến hoá)nói chung của sv.. chuyển hoá ta có thể trực tiếp quan sát được (người nông dân đang cày cấy. chuyển hoá ta không thể trực tiếp quan sát được (sự biến đổi của các hạt cơ bản.. ta thấy có mối quan hệ hữu cơ với nhau. gắn liền các dạng cụ thể của thế giới vật chất.Bằng kiến thức đã học..ht trong giới TN và đời sống xã hội Chúng ta biết rằng: Trái đất chỉ có thể tồn tại khi tự quay xung quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời.Có những biến đổi.ht trong TGKQ.) . chuyển hoá ta có thể trực tiếp quan sát được (người nông dân đang cày cấy. gắn liền các dạng cụ thể của thế giới vật chất.ht trong TGKQ. Hoạt dộng giáo viên Hoạt đống1: Giáo viên bằng các phương pháp truyền thống gợi mở. ta thấy có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Những sự biến đổi chuyển hoá đó là khách quan. là phương thức tồn tại vủa VC. Sự sống chỉ tồn tại khi có trao đổi chất với môi Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 16 .ht trong giới TN và đời sống xã hội b) Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất .).

không phải vứt bỏ hoàn toàn cái cũ.Thế giới vật chất luôn luôn phát triển a) Thế nào là phát triển .Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những VĐ theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao. cái tiến bộ) Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những VĐ theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao. điện... các quá trình nhiệt. cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. thay thế các xã hội trong lịch sử.. * VĐ hoá học: Quá trình hoá hợp và phân giải các chất. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.Cái mới là cái ra đời trên cơ sở của cái cũ( cái mới thay thế cái cũ. 2.Triết học M-LN khái quát 5 hình thức VĐ cơ bản của thế giới VC: * VĐ cơ học: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian * VĐ lý học: Sự VĐ của các phân tử. * VĐ hoá học: Quá trình hoá hợp và phân giải các chất. Theo các em có mấy hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất? Giáo viên kêu học sinh cho ví dụ sau đó nhận xét chốt lại Có 5 hình thức vận động cơ bản như sau: 14 p Hoạt động 2 Thế nào là phát triển. * VĐ trong xã hội: Sự biến đổi.Cái mới tiêu biểu cho sự phát triển. Cái mới ra đời thay thế cái cũ.. . Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 17 . từ đơn giản đến phức tạp. là cái tiến bộ. điện.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung c) Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất . là cái tiến bộ. từ đơn giản đến phức tạp. * VĐ trong xã hội: Sự biến đổi. Hoạt dộng giáo viên trường. cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. mà có yếu tố kế thừa) . không phải vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. mà có yếu tố kế thừa) .Mọi sv. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.ht trong thế giới KQ có hình thức VĐ đặc trưng. * VĐ sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường. Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh VĐ cơ học: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian * VĐ lý học: Sự VĐ của các phân tử. từ thấp đến cao và có quan hệ hữu cơ với nhau. * VĐ sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường. các hạt cơ bản. Giáo viên nhận xét và giảng giải thêm là: Cái mới là cái ra đời trên cơ sở của cái cũ( cái mới thay thế cái cũ. chuyển hoá lẫn nhau. Cái mới ra đời thay thế cái cũ. ( trên quan điểm DV lịch sử khẳng định cái mới. thay thế các xã hội trong lịch sử.Cái mới tiêu biểu cho sự phát triển. . các quá trình nhiệt. các hạt cơ bản.

khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ. đánh giá con người phải trên quan điểm DVBC: toàn diện. phát triển của sự vật diễn ra thụt lùi. khuynh hướng thống trị. lịch sử. có khi thụt lùi tạm thời.ht không diễn ra đơn giản. Song. thẳng tắp. cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. Song.ht không diễn ra đơn giản. mà quanh co. học sinh và chốt lại . Trong như thế nào? đó vận động tiến lên (phát Quy định thới gian thảo triển) là khuynh hướng tất luận yếu. Củng cố bài học(4p) Nắm vững thế giới VC luôn luôn VĐ và phát triển Khi xem xét. cụ thể và phát triển. khuynh hướng thống Giáo viên nhận xét ý kiến trị. phức tạp. tuần hoàn). cái tiến bộ) b) Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. 5.Vận động có nhiều khuynh hướng (tiến lên. tuần hoàn). thụt lùi. .Quá trình phát triển của sv. Trong đó vận động tiến lên (phát triển) là khuynh hướng tất yếu. Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Học sinh tiến hành thảo Giáo viên cho học sinh thảo luận luận lớp Tại sao nói phát triển là Đại diện trình bài: khuynh hướng tất yếu của Vận động có nhiều thế giới vật chất? Quá trình khuynh hướng (tiến lên. cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. mà quanh co. khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ. 4.Quá trình phát triển của sv. thẳng tắp. . có khi thụt lùi tạm thời.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung ( trên quan điểm DV lịch sử khẳng định cái mới. phức tạp. Nhận xét và dặn dò(1p) Các em về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo “ Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật hiện tượng” Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 18 .

học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại.Ng. 3.ht.tử: điện tích lập vừa thống nhất với dương . PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I.đ. Trọng tâm của bài là nguyên lí về sự đấu tranh của các mặt đối lặp. Về kiến thức . Thế nào là phát triển? Vì sao phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vc? 3. ảnh.Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CNDCBC. Kiểm tra bài cũ(4p) 1. Thế nào là vận động? Vì sao vận động là phương thức tồn tại của vc? 2. thảo luận Phương tiện SGK.ht. . Về thái độ Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. Vậy nguồn gốc mâu thuẫn là ở đâu? Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh 1. không cần có sự thúc đẩy từ bên ngoài vào. Mục tiêu bài học 1. thức đúng . trong đó hai mặt đối Ví dụ: . SGV GDCD 11. Về kỹ năng Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sv. Nêu các hình thức VĐ cơ bản của vc? Khi xem xét sv.Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động. Tiến trình dạy học 1. 3. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. vừa đấu tranh với .tích âm nhau. vai trò của quy luật mâu thuẫn. III. nhờ cái hích của “Thượng đế”.Tư tưởng: Nhận nhau. phát triển của sv. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2. giáo án Tranh. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh.XH phải như thế nào? Liên hệ bản thân. Hôn bách thì cho rằng “ Vật chất vận động là do sức mạnh của bản thân nó. IV.n.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tuần: 6 Tiết PPCT 6 Bài: 4 Giáo án: GDCD – NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG. 2.thức Sai Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 19 .ht trong TN.Thế nào là mâu thuẫn Hoạt động 1 Học sinh đọc ví dụ và * KL: Triết học M-LN: Giáo viên cho học sinh xét nhận xét Mâu thuẫn là một chỉnh các ví dụ trong SGK thể. Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p): Nhà bác học Niu – tơn cho rằng nguồn gốc vận động nằm ngoài vật chất. II Nội dung bài học: Khái niệm mâu thuẩn.

hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.. * Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng. phát triển trong cùng một mâu thuẫn.thuẫn. phát triển của sv. tính chất. phát triển của sv. Vậy mâu thuẫn trong triết học là gì? .ht mới tạo thành m. giữa sv. các mặt đối lập tồn tại bên nhau. cái này không thể thiếu cái kia. Không nên hiểu mặt đối lập bất kỳ. đặc điểm.KL: Trong mỗi mâu thuẫn..ht.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung 11p a) Mặt đối lập của mâu thuẫn *Điện tích âm & đ. b) Sự thống nhất giữa 11p các mặt đối lập . nên chúng bài trừ.. gạt bỏ nhau đó là sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập . tác động lẫn nhau trong một sv. vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau. tạo thành m. Vì chỉ hai mặt đối lập ràng buộc nhau.thuẫn? (vì những mặt đối lập ràng buộc nhau trong mỗi sv. (trong mỗi sv. đặc điểm. gạt bỏ nhau. vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau. vận động và phát triển theo chiều Trong mỗi mâu thuẫn. Hoạt dộng giáo viên .VD: trong một xã hội có giai cấp hai giai cấp thống trị và bị trị thường thống nhất nhau trong một xã hội Hoạt động 2 Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau.điện tích dương Hai mặt đối lập tồn tại bên nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 20 .mà trong quá trình VĐ. làm tiền đề tồn tại cho nhau. tính chất.. các mặt đối lập tồn tại bên nhau. trong mỗi mâu thuẫn. gạt Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Học sinh trả lời Là những khuynh hướng.ht kia).ht) Vậy thế nào là sự thống nhất giữa hai mặt đối lặp Giáo viên lấy ví dụ về sự thống nhất và đấu tranh trong một HTKTXH chứng minh cho học sinh và hỏi: Hoạt động 3 Thề nào gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lặp? Giáo viên nhận xét và giảng giải thêm cho học sinh hiểu. nên chúng bài trừ. vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau.Vậy. làm tiền đề tồn tại cho nhau.tích dương trong sự vật A tạo thành mặt đối lập của m. nên chúng luôn tác động bài trừ. 11p c) Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Hai mặt đối lập tồn tại bên nhau.VD: nguyên tử: điện tích âm .ht chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.XH: g/c VS . Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. làm tiền đề cho nhau để tồn tại.TS Như vậy. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. .ht này với sv. tác động lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn Mặt đồng hoá ở cơ thể A & mặt dị hoá ở cơ thể B không tạo thành mâu thuẫn. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau.mà trong quá trình VĐ.ht chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. bất kỳ sv.ht nào cũng chứa đựng những mặt đối lập.thuẫn. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.

bỏ nhau đó là sự đấu tranh nên chúng luôn tác động giữa hai mặt đối lập bài trừ. gạt bỏ nhau. Củng cố bài học(4p) Mâu thuẫn. Lấy ví dụ chứng minh. Nhận xét và dặn dò (1p) Các em về nhà học bài và chuẩn bị đọc trước ở nhà bài tiếp theo. cố gắng phát huy mặt đấu tranh giữa các mặt đối tốt.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Giáo án: GDCD – Nội dung Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh hướng trái ngược nhau. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 21 . Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Là một học sinh em vận Bài trừ cái xấu trong con dụng quy luật thống nhất và người. mặt đối lập của mâu thuẫn Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. 5. mặt tích cực lặp này như thế nào? 4.

2. Nếu giải kết nếu giải quyết được thì quyết được m.ht.ht trong TGKQ VĐ Hoạt dộng giáo viên Giáo viên cho học sinh thảo luận.thuẫn khác nhau. Thế nào là “đấu tranh’’giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2. SGV GDCD 10. Về kỹ năng Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sv. thảo luận Phương tiện SGK. Kiểm tra bài cũ(4p) 1.ht chứa đựng nó cũng chuyển hoá thành sv. giáo án Tranh. II Nội dung bài học: Khái niệm mâu thuẩn. Tiến trình dạy học 1. IV. .Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CNDCBC. a) Giải quyết mâu thuẫn . 3. Giảng bài mới: Tg Nội dung 2. Về kiến thức .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tuần: 7 Tiết PPCT: 7 Bài 4 Giáo án: GDCD – NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG. vai trò của quy luật mâu thuẫn. Giáo viên chia nhóm Giáo viên giao câu hỏi Quy định thời gian Nhóm 1 Hoạt động học sinh Học sinh tiến hành thảo luận Học sinh trình bày phần thảo luận của mình Em hãy tìm một mâu Trong lớp có sự mất đoàn thuẫn trong lớp. 2. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. sẽ lớp sẽ đi lên và học tốt hơn có tác dụng như thế nào? Vì sao? Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 22 .thuẫn cơ bản được giải quyết thì sv.thuẫn? Cho ví dụ. 3. III. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh.Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động.ht. Trọng tâm của bài là nguyên lí về sự đấu tranh của các mặt đối lặp. Mục tiêu bài học 1.Các sv. phát triển của sự vật và hiện tượng Sự vật và hiện tượng nào cũng bao gồm nhiều m. 3.thuẫn đó.thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ như thế nào mới tạo thành m. Thế nào là m. học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại. ảnh.Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động. Về thái độ Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. Khi m.ht khác. Thế nào là “thống nhất’’giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ. PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. phát triển của sv.

Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là m. m. Vì: Mỗi m. Nhóm 3 Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là gì? Vì sao? Nguyên nhân. Biện pháp: là phải đấu tranh phê bình và tự phê bình. tạo nên sự phát triển không ngừng của thế giới. Bằng biện pháp Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 23 . sv. phân biệt dung bài học này vào đâu là đúng và đâu là sai. Vì: Mỗi m. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sv. Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là m. m. “dĩ hoà vi quí’’không giám đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực. cái tiến bộ.ht trong TGKQ VĐ và phát được là nhờ sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của m. phát triển của sv.thuẫn cũ mất đi. ht? Giáo viên nhận xét va chốt lại Vận dụng vào việc rèn Theo các em các em vận luyện đạo đức.thuẫn chỉ được giải quyết khi sự đấu tranh giữa các mặt đối lập đã lên tới đỉnh điểm và có điều kiện thích hợp.ht trong TGKQ VĐ và phát được là nhờ đâu? Nêu ví dụ chứng minh? Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Các sv. trong rèn luyện đạo đức.ht không thể giữa nguyên trạng thái cũ. .thuẫn cũ mất đi.ht cũ được thay thế bằng sv.thuẫn được giải quyết.Vận dụng trong cuộc sống hàng ngày.thuẫn được giải quyết. Hoạt dộng giáo viên Nhóm 2 Các sv. lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học.thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Quá trình này diễn ra liên tục.M.ht mới. m. sv.thuẫn.thuẫn trong nhận thức. phát triển nhân cách. . VD: *Trong TN có được giống loai mới là nhờ có sự đấu tranh giữa di truyền và biến dị Trong nhận thức có tư tưởng khoa học phát triển là có sự đấu tranh giữa nhận thức đúng và nhận thức sai. động lực bên trong của sự VĐ.thuẫn mới hình thành. b) Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh . để nâng cao nhận thức khoa học phát triển nhân cách. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sv. Vì: M.thuẫn mới hình thành. tránh thái độ xê xoa. phải biết phân tích m.ht không thể giữa nguyên trạng thái cũ. sai. m.ht cũ được thay thế bằng sv. tạo nên sự phát triển không ngừng của thế giới. cuộc sống như thế nào? cái gì tiến bộ và cái gì lạc hậu. Quá trình này diễn ra liên tục.thuẫn.ht mới. Phân biệt đâu là đúng.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung và phát được là nhờ sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của m.thuẫn không được giải quyết bằng con đường điều hoà.

4. chống thái độ “ dĩ hòa vi quy” không dám đấu tranh chống tiêu cực.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh phê bình và tự phê bình. (b) nội dung sự phát triển là cái mới ra đời.đáp án (d) là đúng vì: (a) hình thức sự phát triển là “xoắn ốc’’. (c)điều kiện của sự phát triển là giải quyết mâu thuẫn. Dặn dò và nhận xét(1p) các em về nhà học bài và đọc trước bài 5 Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 24 . 5. Củng cố bài học(4p) cho học sinh làm bài tập sgk tr 29 .

Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p):mỗi sự vật hiện tượng đều có mặt chất và mặt lượng thống nhất nhau. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh. SGV GDCD 10. hiện tượng. Về thái độ Có ý thức kiên trì học tập và rèn luyện. lượng Hoạt động 1 Học sinh đọc ví dụ p a. Mục tiêu bài học: 1. c) điều kiện của sự phát triển. ảnh. 3. Về kỹ năng Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng. . V. a hình thức sự phát triển là “xoắn ốc’’.Biết được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học IV. c điều kiện của sự phát triển là giải quyết mâu thuẫn. tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống. Hãy nêu một vài kết luận của bản thân qua việc n/cứu sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn. giáo án Tranh. Vậy chất là gì? Lượng là gi? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào? Chúng ta đi vào bài 5 “ Cách thức vận động và phát triển của sự vật hiện tượng Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh 12 1. Nội dung bài học: Khái niệm chất Khái niệm lượng Mối quan hệ giữa chất và lượng III. II. sự biến đổi của lượng và chất. Tiến trình bài học 1. thảo luận Phương tiện SGK. Câu đó Lê-nin bàn về: a) Hình thức của sự phát triển. 2. Khái niệm chất Giáo viên cho học sinh đọc ví Cu có nguyên tử lượng là Chất là khái niệm chỉ dụ trong SGK nguyên tố đồng 63. nhiệt độ nóng Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 25 .Nêu được khái niệm chất và lượng của sự vật. Kiểm tra bài cũ(4p) 1.I. Khái niệm chất.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tuần: 8 Tiết PPCT: 8 Bài 5 Giáo án: GDCD – CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG. b nội dung là cái mới ra đời. b) Nội dung của sự phát triển. PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. 2.(Phương án d là đúng nhất). học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại. Về kiến thức . 3. không coi thường việc nhỏ. Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh’’ giữa các mặt đối lập’’. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: Bàn về sự phát triển. d) Nguyên nhân của sự phát triển. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2.54đvC. .

ht mới thay thế sv. số lượng.ht đó. khi đạt tới giới hạn độ (điểm nút). Giới hạn nhiệt độ của nước đạt tới 100oC gọi là điểm nút.ht.ht về trình độ phát triển. Lượng là gi? Hoạt động 3 Cho học sinh phân tích sơ đồ của nước Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh chảy là 1083oC.của sv.ht bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi dần dần về lượng. sv.ht đều có chất và lượng đặc trưng phù hợp với nó.Ví dụ: Trong điều kiện bình ví du minh họa tương tự..ht. chất mới ra đời thay thế chất cũ. thường nước ở trạng thái lỏng theo sự hiểu biết của mình Nếu tăng dần nhiệt độ đến 100oC. nếu hạ nhiệt độ xuống dưới 00 C thì nước sẽ chuyển sang trạng thái rắn . Hoạt động 2 Cho học sinh đọc ví dụ Đối với mỗi phân tử H20: Lượng là số nguyên tử tạo thành nó (2 nguyên tử Hi-đrô. tốc độ vận động..ht khác.ht cũ.ht khác.. phân biệt nó với các sv. phân biệt nó với các sv.. nhiệt độ sôi là 2880oC. Lượng Lượng là khái niệm chỉ những thuộc tính vốn có của sv. Khi chất biến đổi gọi là bước nhảy (nhảy vọt). 1 nguyên tử Ô-xi. tốc độ vận động. tiêu biểu cho sv.ht về trình độ phát triển. qui mô. diện tích lãnh thổ của nước ấy. b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng Vì mỗi sv. Ví dụ: Khi H2O từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi thì thể tích của nó khác trước.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung những thuộc tính cơ bản vốn có của sv. số lượng. qui mô.ht . Vì vậy cần phân biệt “dần dần” Lượng là khái niệm chỉ những thuộc tính vốn có của sv. Những thuộc tính (tính chất) này nói lên chất riêng của đồng.. 3 Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất Sự biến đổi của sv. vận tốc của các phân tử và độ hoà tan của nó cũng khác trước. b. thì chất biến đổi (phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng).ht đó. Hoạt dộng giáo viên Nguyên tử lượng của đồng? Nhiệt độ nóng chảy của đồng? Nhiệt độ sôi? Những thuộc tính này nói lên điều gi? Chất là gi? Giáo viên nhận xét và cho học sinh ghi bài. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 26 . 21 p Học sinh lắng nghe và cho .Phân tích: Giới hạn trong đó nhiệt độ của nước trong khoảng từ 00 C đến 100oC gọi là độ. tiêu biểu cho sv.. trong các hình thức của bước nhảy có hình thức bước nhảy dần dần. phân biệt nó với kim loại khác Chất là khái niệm chỉ những thuộc tính cơ bản vốn có của sv.của sv. nước sẽ sôi. khi chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới để tạo sự thống nhất mới giữa chất và lượng. . Đối với mỗi quốc gia: Lượng là dân số.Chất biến đổi nhanh chóng (đột biến).ht .

ht. Như vậy. Nhận xét và dặn dò: (1p) Các em về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 27 . . 4 SGK 5. bản thân phải làm gì? Quá trình học tập. rèn luyện . lại hình thành một lượng mới. Đây là điểm nút trong quá trình vận động liên tục của sv. mọi hành động nôn nóng hoặc nửa vời đều không đem lại kết quả như mong muốn. trong quá trình học tập. mỗi bước nhảy. bản thân phải kiên trì nhẫn nại. Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Từ quan điểm về sự biến đổi của lượng và chất. tạo thành sự thống nhất giữa chất và lượng. Củng cố bài học(4p) Cho học sinh làm bài tập số 3.Vai trò biến đổi của chất: Chất đổi là kết thúc một giai đoạn biến đổi của lượng. sv mới thay thế sv cũ.Chú ý: Khi chất mới ra đời. rèn luyện . không coi thường việc nhỏ. . 4.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung trong trường hợp lượng đổi và trong trường hợp chất đổi. chất mới ra đời thay thế chất cũ. chất mới ra đời thay thế chất cũ là một sự đứt đoạn liên tục của quá trình phát triển của sự vật.

ht? Cho ví dụ? 2. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 28 . sơ đồ liên quan đến nội dung bài học IV. Thế nào là chất và lượng của sv. II. Nội dung bài học Phủ dịnh biện chứng và phủ định siêu hình. Mục tiêu bài học: 1. học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại. Phủ định biện chứng và Hoạt động 1 p phủ định siêu hình Thế nào là phủ định? Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một sv.Ủng hộ cái mới. 3. Về kỹ năng . thảo luận Phương tiện SGK. Trong những câu dưới đây. rồi cái quả sẽ như thế nào? Chúng ta đi vào tìm hiểu sâu hơn trong bài 6 “ Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng” Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên 16 1. Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào? 3. phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh.ht nào đó. Về kiến thức . . Hoạt động học sinh Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một sv. 3.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Tuần: 9 Tiết PPCT: 9 Bài 6 KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao? Chín quá hoá nẫu. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Kiểm tra bài cũ(4p) 1. SGV GDCD 10. Có công mài sắt có ngày nên kim. . giáo án Tranh. ảnh.Mô tả được hình “xoắn ốc’’ của sự phát triển.Nêu được khái niệm phủ định. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2. Đánh bùn sang ao.ht.Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ. . bảo vệ cái mới. cái tiến bộ. 2.ht nào đó. Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p: Quan sát sự vật hiện tượng ta thấy cái này mất đi cái kia ra đời.Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sv. cái quả thay thế cái hoa. Tiến trình bài học 1. cái hoa thay thế cái quả. Về thái độ . Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng III.

sinh hiểu.ht. Tích hợp môi trường: Những việc làm của con người như chặt cây phá rừng. Nó không phủ định “sạch trơn’’. Vì vậy. tiêu diệt sinh vật. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 29 .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung Có 2 quan niệm cơ bản về sự phủ định: a) Phủ định siêu hình PĐSH là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp. kế thừa những yếu tố tích cực còn thích hợp để Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Đây là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp. Nó không Thế nào gọi là phủ định của phủ định “sạch trơn’’. gây hại cho mọi trường là phủ định siêu hình Ví dụ: chặt cây. gây hại đến nguồn gen động thực vật b) Phủ định biện chứng Là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sv. Ví dụ: (3)&(4) là phủ định biện chứng Tính khách quan Tính kế thừa Phủ định biện chứng có những đặc điểm gì? Cho học sinh thảo luận về tính khách quan và tính kế thừa của phủ định biện chứng Tại sao nói phủ định biện chứng có tính khách quan? Tại sao nói phủ định biện chứng có tính kế thừa Giáo viên nhận xét các ý kiến và chốt lại Học sinh thảo luận Học sinh trình bày: Tính khách quan: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sv. lạc hậu. Thế nào là phủ định siêu hình? Giáo viên nhận xét và chốt lại vấn đề cho học sinh ghi bài giáo viên dung ví dụ cho học sinh hiểu Là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển Thế nào là phủ định biện của bản thân sv. (ví dụ: sgk) Tính kế thừa: Trong quá trình phát triển của sv. làm tiền đề cho sự phát triển.ht cái mới ra đời từ cái cũ. cái mới ra đời thay thế cái cũ. cái mới ra đời thay thế cái cũ. không vứt bỏ hoàn toàn cái cũ.ht cũ để phát triển sv. lượng đổi dẫn đến chất đổi. lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ví dụ: (1)&(2) là phủ định siêu hình. có kế chứng? thừa những yếu tố tích Giáo viên nhận xét và giảng cực của sv. cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. sự tác động từ bên ngoài.ht.ht cái mới ra đời từ cái cũ. * Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản: + Tính khách quan: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sv. Đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn.ht mới. phá rừng. sự tác động từ bên ngoài. Đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn.ht. khách quan và tạo điều kiện . phủ định biện chứng mang tính tất yếu.ht mới.ht cũ để phát giải và lấy ví dụ cho học triển sv. chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực. + Tính kế thừa: Trong quá trình phát triển của sv. cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. có kế thừa những yếu tố tích cực của sv.ht.

ht cái mới ra đời phủ định cái cũ. Thậm trí đôi khi cái mới. phủ định. 17 Tuy nhiên.ht là vận động đi lên. kế thừa những yếu tố tích cực còn thích hợp để phát triển cái mới. Nhưng theo qui luật chung cuối cùng cái mới sẽ chiến thắng. Nhưng theo qui luật chung cuối cùng cái mới sẽ chiến thắng Hoạt động 2 Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là gì? Giáo viên nhận xét và chốt lại Cho ví dụ và phân tích ví dụ cho học sinh hiểu thêm . đảm bảo cho sv. nó nảy mần. cái mới ra đời. Triết học gọi đó là sự phủ định biện chứng. bị cái cũ. Cây lúa lớn lên. đó là một sự phủ định. lạc hậu. Thậm trí đôi khi cái mới. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 30 . cái lạc hậu. cái tiến bộ và cái lạc hậu.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên phát triển cái mới. hoàn thiện hơn. nhưng đến lượt nó lại bị cái mới hơn phủ định. Đó là phủ định của phủ định. mà phải trải qua sự đấu tranh giữa cái mới và cái cũ.ht là vận động đi lên.ht phát triển liên tục. * Tuy nhiên.ht cái mới ra đời phủ định cái cũ. (ví lại dụ: sgk) 2. Là yếu tố phủ định? khách quan. Khuynh hướng phát triển của sv. Hạt thóc bị thay thế bởi cây lúa.vô số những hạt thóc. phủ định. nhưng đến lượt nó lại bị cái mới hơn phủ định. cái mới ra đời không dễ dàng. bị cái cũ. Là yếu tố khách quan. đảm bảo cho Giáo viên nhận xét và chốt sv. cái tiến bộ. kết trái và cho những hạt thóc mới . cái tiến bộ và cái lạc hậu. ra hoa. cái mới ra đời. cái tiến bộ. chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực. đơn giản. kế rhừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn. kế rhừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn.cây lúa Hạt thóc Gieo một hạt thóc trong điều kiện bình thường. Triết học gọi đó là sự phủ định biện chứng. mà phải trải qua sự đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng * Trong quá trình vận động và phát triển của sv. cái mới ra đời không dễ dàng. (ví dụ: sgk) Trong quá trình vận động và phát triển của sv. . đơn giản.ht phát triển liên tục. khuynh hướng phát triển của sv. cái lạc hậu.Ví dụ: Hạt thóc . hoàn thiện hơn. Chúng ta vận dụng như thế nào về cơ sở lý luận trên đây? Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh không vứt bỏ hoàn toàn cái cũ.Vậy.

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 31 .

Hướng dẫn về nhà(1p) . 5.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Sơ đồ phủ định của phủ định Sự vật đang tồn tại Sự vật mới Sự vật mới hơn Giáo án: GDCD – Phủ định lần 1 Phủ định lần 2 (Phủ định của phủ định) 4. 5 SGK. để kiểm tra 1 tiết. Củng cố bài học(4p) Cho học sinh làm bài tập số 4. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 32 .Câu hỏi SGK. Ôn tập từ bài 4-6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->