BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ……….o0o……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011 ….......o0o……….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỜI GIAN THỬ VIỆC
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Các Phòng, Ban chức năng Khoa Quản trị kinh doanh Tên tôi là: Ngô Thị Thu Hà Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Theo kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Nhà trường, tôi đã được nhận vào thử việc tại trường trong thời gian 1,5 tháng (từ ngày 01/08/2011đến ngày 15/09/2011. Kết thúc thời gian thử việc, tôi tự kiểm điểm lại bản thân và tự đánh giá như sau: I. Nhiệm vụ trong thời gian thử việc 1. Tìm hiểu chung * Tìm hiểu về quá trình phát triển, điều lệ tổ chức hoạt động của Nhà trường, các quy chế, quy định chung. Chức năng, nhiệm vụ của trường và các Phòng, Ban. * Tìm hiểu quy chế học sinh - sinh viên; Luật cán bộ, công chức; Luật Giáo dục. 2. Chuẩn bị về chuyên môn * Nghiên cứu quy chế giảng dạy, giáo trình, mẫu giáo án, tài liệu, đồ dùng dạy học. * Soạn giáo án, tập giảng, dự giảng các đồng nghiệp và dự giờ Hội giảng trong khoa QTKD, tập giảng trước Tổ và trước Khoa.

. 2. quy định chung. nắm được các chức năng. tôi còn thực hiện một số công việc khác như: tập viết bảng. Theo kế hoạch của Nhà trường. Nghiên cứu quy chế giảng dạy. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể giáo viên trong khoa Kinh tế. nắm được điều lệ Tổ chức. nghiên cứu tài liệu tham khảo phục vụ bài giảng báo cáo. Thi tuyển viên chức . nhiệm vụ của Nhà trường và các phòng. Tôi đã tự tập giảng nhiều lần. tham gia coi thi. ban.ngạch giảng viên: giảng báo cáo trước trường và thi viết theo kế hoạch của Nhà trường. giảng trước giáo viên hướng dẫn. Trong quá trình thử việc. * Được phân công công tác đúng ngành học nên đã tạo điều kiện phát huy năng lực chuyên môn. tôi đã nghiêm túc.sinh viên. tôi đã tiến hành giảng báo cáo trước Hội đồng tuyển dụng Nhà trường vào ngày 05/10/2011 và hoàn thành bài thi lý thuyết trong đợt thi tuyển viên chức. chăm chỉ nghiên cứu.3. Đánh giá Qua quá trình thử việc. chức danh. Ưu điểm * Có tinh thần trách nhiệm. 3. II. Khoa. dự giảng các giảng viên trong khoa và dự giờ Hội giảng. hoạt động. tìm hiểu lịch sử phát triển của Nhà trường. đề cương chi tiết của Bài giảng báo cáo. Cụ thể như sau: * Giảng trước giáo viên hướng dẫn: 05 lần * Giảng trước Tổ môn và Khoa: 04 lần * Dự giảng các giảng viên trong khoa và dự giờ Hội giảng : 40 tiết Ngoài ra. mẫu giáo án và nghiên cứu các quy chế giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp. tìm hiểu kỹ quy chế học sinh . III. tôi đã tiến hành soạn và nghiên cứu giáo án. nhiệm vụ của giáo viên được quy định trong Luật giáo dục và các quy định liên quan. tôi xin tự đánh giá như sau: 1. các quy chế. Tổ môn. Tình hình thực hiện và kết quả 1. hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khoa Lý luận chính trị và các Phòng. Ban và với nỗ lực của bản thân. PHÒNG TC . * Chưa tham gia được nhiều trong phong trào Đoàn thể. tôi tự nhận thấy mình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. yên tâm công tác lâu dài tại Nhà trường.* Vững vàng về ý tưởng. giúp đỡ của Ban Giám hiệu Nhà trường. các Phòng. Ban và Khoa khác.HC PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA LLCT NGƯỜI THỰC HIỆN Ngô Thị Thu Hà .Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nhận xét của Khoa Quản trị kinh doanh ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. được sự giúp đỡ tận tình của Khoa. * Có ý thức học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong Khoa QTKD để nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Trên đây là Bản báo cáo kiểm điểm thời gian thử việc của tôi. 2. * Yêu thích nghề giáo viên và biết phấn đấu trong công việc. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm. Nhược điểm * Là giáo viên mới nên kinh nghiệm giảng dạy và kỹ năng xử lý tình huống sư phạm còn nhiều hạn chế. Qua thời gian thử việc tại Khoa Kinh tế .