BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ……….o0o……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011 ….......o0o……….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỜI GIAN THỬ VIỆC
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Các Phòng, Ban chức năng Khoa Quản trị kinh doanh Tên tôi là: Ngô Thị Thu Hà Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Theo kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Nhà trường, tôi đã được nhận vào thử việc tại trường trong thời gian 1,5 tháng (từ ngày 01/08/2011đến ngày 15/09/2011. Kết thúc thời gian thử việc, tôi tự kiểm điểm lại bản thân và tự đánh giá như sau: I. Nhiệm vụ trong thời gian thử việc 1. Tìm hiểu chung * Tìm hiểu về quá trình phát triển, điều lệ tổ chức hoạt động của Nhà trường, các quy chế, quy định chung. Chức năng, nhiệm vụ của trường và các Phòng, Ban. * Tìm hiểu quy chế học sinh - sinh viên; Luật cán bộ, công chức; Luật Giáo dục. 2. Chuẩn bị về chuyên môn * Nghiên cứu quy chế giảng dạy, giáo trình, mẫu giáo án, tài liệu, đồ dùng dạy học. * Soạn giáo án, tập giảng, dự giảng các đồng nghiệp và dự giờ Hội giảng trong khoa QTKD, tập giảng trước Tổ và trước Khoa.

2. Tôi đã tự tập giảng nhiều lần. Khoa. Cụ thể như sau: * Giảng trước giáo viên hướng dẫn: 05 lần * Giảng trước Tổ môn và Khoa: 04 lần * Dự giảng các giảng viên trong khoa và dự giờ Hội giảng : 40 tiết Ngoài ra. hoạt động. chăm chỉ nghiên cứu. * Được phân công công tác đúng ngành học nên đã tạo điều kiện phát huy năng lực chuyên môn. dự giảng các giảng viên trong khoa và dự giờ Hội giảng.ngạch giảng viên: giảng báo cáo trước trường và thi viết theo kế hoạch của Nhà trường. Trong quá trình thử việc. giảng trước giáo viên hướng dẫn. 3. hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình hình thực hiện và kết quả 1. Ưu điểm * Có tinh thần trách nhiệm. các quy chế. II. tham gia coi thi. tôi đã tiến hành soạn và nghiên cứu giáo án. Đánh giá Qua quá trình thử việc. tôi xin tự đánh giá như sau: 1. nắm được điều lệ Tổ chức. quy định chung. tôi đã nghiêm túc. chức danh. Nghiên cứu quy chế giảng dạy. Thi tuyển viên chức . nắm được các chức năng. tìm hiểu kỹ quy chế học sinh . Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể giáo viên trong khoa Kinh tế.3. mẫu giáo án và nghiên cứu các quy chế giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp. nhiệm vụ của giáo viên được quy định trong Luật giáo dục và các quy định liên quan. nghiên cứu tài liệu tham khảo phục vụ bài giảng báo cáo. Theo kế hoạch của Nhà trường. . nhiệm vụ của Nhà trường và các phòng. đề cương chi tiết của Bài giảng báo cáo. ban.sinh viên. tôi còn thực hiện một số công việc khác như: tập viết bảng. tôi đã tiến hành giảng báo cáo trước Hội đồng tuyển dụng Nhà trường vào ngày 05/10/2011 và hoàn thành bài thi lý thuyết trong đợt thi tuyển viên chức. tìm hiểu lịch sử phát triển của Nhà trường. III. Tổ môn.

* Có ý thức học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong Khoa QTKD để nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Qua thời gian thử việc tại Khoa Kinh tế . tôi tự nhận thấy mình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm. Nhược điểm * Là giáo viên mới nên kinh nghiệm giảng dạy và kỹ năng xử lý tình huống sư phạm còn nhiều hạn chế. 2. được sự giúp đỡ tận tình của Khoa. PHÒNG TC . các Phòng. * Chưa tham gia được nhiều trong phong trào Đoàn thể.Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Trên đây là Bản báo cáo kiểm điểm thời gian thử việc của tôi. * Yêu thích nghề giáo viên và biết phấn đấu trong công việc. Ban và với nỗ lực của bản thân. yên tâm công tác lâu dài tại Nhà trường. giúp đỡ của Ban Giám hiệu Nhà trường. Ban và Khoa khác. Khoa Lý luận chính trị và các Phòng. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nhận xét của Khoa Quản trị kinh doanh ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….HC PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA LLCT NGƯỜI THỰC HIỆN Ngô Thị Thu Hà .* Vững vàng về ý tưởng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful