BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ……….o0o……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011 ….......o0o……….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỜI GIAN THỬ VIỆC
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Các Phòng, Ban chức năng Khoa Quản trị kinh doanh Tên tôi là: Ngô Thị Thu Hà Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Theo kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Nhà trường, tôi đã được nhận vào thử việc tại trường trong thời gian 1,5 tháng (từ ngày 01/08/2011đến ngày 15/09/2011. Kết thúc thời gian thử việc, tôi tự kiểm điểm lại bản thân và tự đánh giá như sau: I. Nhiệm vụ trong thời gian thử việc 1. Tìm hiểu chung * Tìm hiểu về quá trình phát triển, điều lệ tổ chức hoạt động của Nhà trường, các quy chế, quy định chung. Chức năng, nhiệm vụ của trường và các Phòng, Ban. * Tìm hiểu quy chế học sinh - sinh viên; Luật cán bộ, công chức; Luật Giáo dục. 2. Chuẩn bị về chuyên môn * Nghiên cứu quy chế giảng dạy, giáo trình, mẫu giáo án, tài liệu, đồ dùng dạy học. * Soạn giáo án, tập giảng, dự giảng các đồng nghiệp và dự giờ Hội giảng trong khoa QTKD, tập giảng trước Tổ và trước Khoa.

3. hoạt động. dự giảng các giảng viên trong khoa và dự giờ Hội giảng. Ưu điểm * Có tinh thần trách nhiệm. Khoa. . nắm được các chức năng. tôi còn thực hiện một số công việc khác như: tập viết bảng. Tình hình thực hiện và kết quả 1. Cụ thể như sau: * Giảng trước giáo viên hướng dẫn: 05 lần * Giảng trước Tổ môn và Khoa: 04 lần * Dự giảng các giảng viên trong khoa và dự giờ Hội giảng : 40 tiết Ngoài ra. II.ngạch giảng viên: giảng báo cáo trước trường và thi viết theo kế hoạch của Nhà trường. chăm chỉ nghiên cứu.sinh viên. mẫu giáo án và nghiên cứu các quy chế giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp. Trong quá trình thử việc. tôi đã nghiêm túc. ban. tìm hiểu kỹ quy chế học sinh . đề cương chi tiết của Bài giảng báo cáo. Tôi đã tự tập giảng nhiều lần. các quy chế. Thi tuyển viên chức . quy định chung. * Được phân công công tác đúng ngành học nên đã tạo điều kiện phát huy năng lực chuyên môn. nhiệm vụ của giáo viên được quy định trong Luật giáo dục và các quy định liên quan. chức danh. tôi đã tiến hành giảng báo cáo trước Hội đồng tuyển dụng Nhà trường vào ngày 05/10/2011 và hoàn thành bài thi lý thuyết trong đợt thi tuyển viên chức. Đánh giá Qua quá trình thử việc. giảng trước giáo viên hướng dẫn. tôi đã tiến hành soạn và nghiên cứu giáo án. nghiên cứu tài liệu tham khảo phục vụ bài giảng báo cáo. tham gia coi thi. III. tìm hiểu lịch sử phát triển của Nhà trường. Nghiên cứu quy chế giảng dạy. nắm được điều lệ Tổ chức. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể giáo viên trong khoa Kinh tế. Theo kế hoạch của Nhà trường.3. Tổ môn. 2. tôi xin tự đánh giá như sau: 1. hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhiệm vụ của Nhà trường và các phòng.

các Phòng. yên tâm công tác lâu dài tại Nhà trường. Nhược điểm * Là giáo viên mới nên kinh nghiệm giảng dạy và kỹ năng xử lý tình huống sư phạm còn nhiều hạn chế. Ban và Khoa khác. Ban và với nỗ lực của bản thân. * Yêu thích nghề giáo viên và biết phấn đấu trong công việc. Trên đây là Bản báo cáo kiểm điểm thời gian thử việc của tôi. * Chưa tham gia được nhiều trong phong trào Đoàn thể. 2.HC PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA LLCT NGƯỜI THỰC HIỆN Ngô Thị Thu Hà . được sự giúp đỡ tận tình của Khoa. PHÒNG TC . Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm. giúp đỡ của Ban Giám hiệu Nhà trường.* Vững vàng về ý tưởng. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nhận xét của Khoa Quản trị kinh doanh ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. * Có ý thức học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong Khoa QTKD để nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Khoa Lý luận chính trị và các Phòng. tôi tự nhận thấy mình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua thời gian thử việc tại Khoa Kinh tế .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful