Trường tiểu học Trực Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỀ NẾP HỌC SINH
LỚP :.................
Ngày.........tháng........năm 2011
1. Sĩ số :.............................Vắng:........................
Yêu cầu :
- Sĩ số đủ : 1đ.
- Nghỉ không phép trừ 0,5đ/1em.
2. Nề nếp xưng hô, chào hỏi:
Yêu cầu :
- Đúng quy định, tác phong nhanh nhẹn : 1đ.
- Xưng hô, chào hỏi không đúng quy định, chậm chạp
3. Nề nếp vệ sinh :
* Trong, ngoài lớp học :..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Yêu cầu :
- Sạch sẽ, dọn gọn gàng , bàn ghế ngay ngắn không vẽ bậy : 3 đ.
- Trong lớp : 1 đ.
- Ngoài lớp : 1 đ.
- Mỗi lỗi vi phạm trừ 0,5 đ.
4, Sách giáo khoa: 3 đ
Vở luyện : 3 đ.
- Toán
- Kĩ thuật
- Luyện Tiếng Việt.
- Tiếng việt
- Mĩ thuật
- Thực hành đạo đức
- Đạo đức
- Hát nhạc
- Thực hành Khoa học
- TNXH
- Tập viết
- Thực hành LS & ĐL
- Khoa học
- Luyện Viết
- Thực hành Mĩ thuật
- Lịch sử & Địa lí
- Luyện Toán
- Tiếng Anh
5. Vở ghi : Kiểm tra 3 bộ vở / lớp ( 1 HSY- 1HSTB - 1HSKG)
STT Tên học sinh

Vở NX Chữ
chung NX
chung

Sổ điểm giáo viên đã chấm
Toán
L.Toán T.Việt L.T.Việt Buổi 2

Yêu cầu :
* Hình thức : 3 điểm (1 đ/1 quyển)
- Vở có tên, có bọc
- Vở không quăn mép, không cách trang, không dập xóa
- Mỗi lỗi vi phạm trừ 0,5 điểm/1 quyển.
* Chấm : 3 điểm (1 đ/1 quyển)
- Chấm đủ số lượng quy định. Chữa đúng, chi tiết : 1đ/1q.
- Không đúng quy định, không chữa, chấm sai : trừ 0,5 đ/1q.

......................................................................................năm 2011 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN .......................................................................... Trang phục ( 2 điểm ) .... .......................................2 em trừ 0..................................................... Trang trí lớp ( 2 điểm ) Hoa dây Cây cảnh Khăn trải bàn Lọ hoa Gương Chậu Giá chậu Khăn mặt Lược Cốc Bình nước Sọt rác Chổi Yêu cầu : ..............................................5 điểm ......................Khăng quàng Mũ....... phù hiệu Hoa tay Yêu cầu : .....Không đúng quy định về đồng phục : trừ 0.Kiểm tra xem có cây cảnh nhưng có tưới không ? Cây cảnh không tưới trừ 0.......................................Có bảng tin nhưng có trang trí hay không? Có góp ý gì ghi rõ ? Bảng tin không trang trí trừ 1 điểm ......5 điểm ........................5 điểm........... đầu tóc không vệ sinh gọn gàng : + 1 ............. ..............5 em trừ 1 đ....... 7. ......................................Ca cốc.. bình nước không đúng quy định trừ 0........3 ....... Nhận xét đánh giá chung của giáo viên kiểm tra : .....Quần áo :............................................................................................................5 em trừ 1 đ.................................................................................. + 6 em trở lên trừ 2 đ....................................................6 em trở lên trừ 2 đ.... Dụng cụ học sinh ( 3điểm ) Bút Thước Chì đen Chì màu Hộp bút Bảng tay Túi kiểm tra Giấy màu Kéo Êke Đo độ Cặp sách Yêu cầu : Thiếu mỗi loại dụng cụ ............................................ ....2 em trừ 0.1 ..................5 điểm * Tranh ảnh bộ môn : Ảnh Bác Lời trích Chủ đề năm học Yêu cầu : Thiếu 1 loại trừ 0................................................................................................................... ..........................................................................................................5 đ.......................6............. ....................................... + 3 ......................................... .. ............ Ngày....5 đ.................... ...... ............................ .................................Quần áo................................. ................... 9........................5 điểm.....................................................tháng............ Việt Hùng...............Thiếu mỗi loại trừ 0........ 8...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful