P. 1
SKKN bồi dưỡng hs giỏi

SKKN bồi dưỡng hs giỏi

|Views: 907|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Dohung

More info:

Published by: Thanh Dohung on Jan 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

Lêi c¶m ¬n Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình

của các đồng chí giáo viên trong nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi khảo sát thực tế, thu thập số liệu, góp nhiều ý kiến cho tôi hoàn thành đề tài sáng kiến này. Do điều kiện nghiên cứu, thời gian, phạm vi có hạn nên sáng kiến không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự góp ý chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, của hội đồng khoa học cấp trường và cấp ngành để SKKN của tôi được hoàn thiện hơn và có giá trị ứng dụng thực tiễn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngêi viÕt Lª ThÞ Hoµi Th¬ng

MỤC LỤC A. Phần mở đầu:………………………………………….� ��……………………. Trang 04 1. Lý do chọn đề tài :……………………………….…………� ��……................. Trang 04 2. Mục đích nghiên cứu:………….………….…..................... ...... ……………… Trang 05 3. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: ………………… Trang 05 4. Thời gian nghiên

cứu:.................................................. .................................... Trang 06 B. Phần nội dung:……………………………….…………� ��….. ……………… Trang 06 I/ Cơ sở lí luận:.................................................. .................................................. .........Trang 06 II/ Cơ sở thực tiễn:.................................................. .................................................. . Trang 06 1. Khảo sát tình hình…………………………………………� �………………… Trang 06 2. Chỉ tiêu phấn đấu đầu năm:………......... …............................. ....................…Trang 07 III/ Nội dung và biện pháp thực hiện: ………………………………………. Trang 07 4. Kết quả đạt được:……………………………………….…� ��. ………………… Trang 12 C. Phần kết luận:………………………………..………… …. ………………… Trang 13 1. Bài học kinh nghiệm:…………………………………….….… ……………… Trang 13 2. Kiến nghị - đề xuất:………………………………………….� ��……………… Trang 13 D. Phần phụ lục:……………………………………...…� �……. ……………… Trang 15 KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI - SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm. - HS: Học sinh. - HĐKH: Hội đồng khoa học. - TH: Tiểu học. - GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.

việc chăm lo phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước được xem là một nhiệm vụ cần thiết và quan trọng. Mục tiêu chính của việc làm này là bồi dưỡng lẽ sống. 3. bồi dưỡng nhân tài”. tôi luôn luôn trăn trở đi sâu tìm hiểu nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 5 đại trà và nâng cao. trong những học sinh giỏi này sẽ có những em trở thành những tài năng văn học. cảm thụ văn chương cho học sinh. Bồi dưỡng vốn sống cho học sinh. . ngôn ngữ học. Ở trưởng tiểu học đồng thời với nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học. tìm phương pháp tối ưu để giảng dạy có hiệu quả. nhà ngôn ngữ học mặc dầu trên thực tế.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Theo “chiến lược con người” mà Đảng và nhà nước đã vạch ra đường hướng rất đúng đắn là “ nâng cao dân trí. tâm hồn. Để đạt được những mục tiêu đó. bản thân tôi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5. 2. Nhà trường của chúng ta hướng đến phát triển tối đa những năng lực còn tiềm ẩn trong mỗi học sinh. Nhiều năm qua. khả năng tư duy và năng lực ngôn ngữ. việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt. Bồi dưỡng hứng thú Tiếng Việt cho học sinh. đặt ra cho tôi những nhiệm vụ sau: 1. đào tạo nhân lực. Và bản thân tôi nhận thấy mục tiêu của việc bòi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt không phải để tạo ra các nhà văn. góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại. Phát hiện những học sinh có khả năng trở thành học sinh giỏi Tiếng Việt.

tôi gặp phải những thuận lợi. 2. Thuận lợi: Trước hết. việc học tập ở nhà. khuyến khích học sinh và giáo viên bồi dưỡng..Tạo mọi điều kiện có thể để công việc bồi dưỡng học sinh giỏi có chất lượng như thời gian. . Bồi dưỡng kiến thức. Phụ huynh rất ít quan tâm đến việc học tập của con cái do điều kiện kinh tế của nhân dân ở địa phương còn hết sức nghèo nàn. đặc biệt việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn hơn bởi nhiều lí do: Về phía phụ huynh học sinh: số phụ huynh có nguyện vọng cho con bồi dưỡng Tiếng Việt ít hơn bồi dưỡng Toán.Bản thân hiệu trưởng trực tiếp tham gia kiểm tra.Học sinh chăm ngoan. . Trong quá trình thực hiện đề tài này. Chính vì thế tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 5”. tạo động lực thúc đẩy công việc có hiệu quả tốt. tài liệu. chỉ đạo chương trình. Rất nhiều gia đình phụ huynh phải đi làm ăn xa. Khó khăn: Nhìn chung nhiều năm nay. kĩ năng Tiếng Việt cho học sinh. đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường: . . Việc giải quyết mồi quan hệ giữa giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi còn nhiều lúng túng..Nhà trường có những biện pháp động viên. khó khăn sau: 1. mua sắm tài liệu tham khảo là rất khó khăn do vậy hạn chế không nhỏ đến chất lượng học tập của các em. chúng ta đã chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng điều kiện thực tế còn nhiều hạn chế. khó khăn. đánh giá.4. . hiếu học.

giáo trình có liên quan đến công tác bồi dưỡng HS giỏi.Quảng Trị. 2/ Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng HS giỏi ở trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Cam Lộ.. c/ Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Đề xuất một số biện pháp thực hiện công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng HS giỏi lớp 5 ở trường TH nguyễn Văn trỗi nói riêng và ở trường Tiểu học nói chung..Quảng Trị. báo. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Khảo sát thực trạng công tác bồi dưỡng và chất lượng học sinh giỏi lớp 5 ở trường TH Nguyễn Văn Trỗi. thực trạng về công tác chỉ đạo. khả năng tư duy nghệ thuật còn hạn chế. 3/ Phương pháp nghiên cứu: a/ Phương pháp quan sát: Quan sát thức tế. ĐỐI TƯỢNG. Giáo viên bồi dưỡng Tiếng Việt kinh nghiệm còn ít. quá trình học tập. . công tác bồi dưỡng. Nghiên cứu chất lượng HS giỏi những năm trước. do đặc trưng môn học.. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1/ Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng HS giỏi ở trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Cam Lộ. vào quá trình tích lũy lâu dài của các em. Nghiên cứư công tác chỉ đạo của nhà trường đối với công tác bồi dưỡng HS giỏi.cam Lộ Quảng Trị. b/ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. chất lượng học tập của HS giỏi lớp 5. Thêm nữa.Về phía giáo viên: Kiến thức tiếng Việt. III/ PHẠM VI. Nghiên cứu sách. đặc biệt phần cảm thụ và viết văn phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân học sinh.

. Ở nước ta. phỏng vấn thu thập thông tin về số liệu. vốn sống. IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: Thời gian bắt đầu: Tháng 10 năm 2007 Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2008 B/ PHẦN NỘI DUNG: I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN: Các kết quả thực tế cho thấy số học sinh được xem là có năng lực nhận thức. chất lượng học sinh giỏi các năm trước ở chuyên môn nhà trường.. Đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. bản thân tôi nhận thấy giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt nắm khá chắc nội dung chương trình và kiến thức Tiếng Việt khối 5. II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1/ Khảo sát tình hình: Qua nhiều năm giảng dạy. tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cũng như phải bồi dưỡng lòng yêu nghề. người ta luôn quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngay từ những năm tháng trẻ còn nhỏ tuổi. người giáo viên luôn phải học hỏi. tổ chức thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt còn có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt. GVCN. Vì vậy trên thế giới. biết vận . nổi trội hơn các em khác chiếm từ 5-10% tổng số học sinh. phỏng vấn: Điều tra. học tốt. từ nhiều năm nay vấn đề này cũng được quan tâm. tư duy. tinh thần tận tâm với công việc. việc bồi dưỡng học sinh giỏi có tác dụng tích cực trở lại đối với giáo viên.d/ Phương pháp điều tra. Các tài năng xuất hiện từ rất sớm. Để có thể bồi dưỡng học sinh giỏi.

phong tào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện. Bài tập cảm thụ văn học quá mới mẻ và hết sức khó đối với các em. chưa hiểu thấu đáo đã bắt tay vào làm.. học sinh tích cực”. biết trân trọng sự sáng tạo dù nhỏ của học sinh. đọc đề qua loa. biết sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở để hướng dẫn học sinh phân tích tìm hiểu bài tập. khả năng tập trung chưa cao nên học sinh thường nóng vội. Trình độ ngôn ngữ của các em còn thấp mà yêu cầu đặt ra đối với học sinh giỏi môn Tiếng Việt tương đối cao và đa dạng do vậy nhiều năm liền số HSG đạt giải cấp huyện. cấp tỉnh rất ít và chưa có giải cao.. Công tác chỉ đạo của nhà trường cũng như mỗi cán bộ giáo viên đã nhân thức sâu sắc về các cuộc vận động lớn của ngành như “ Đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Kết quả khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt lớp 5: ( Đội tuyển) TS Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú SL Tỉ lệ % . Tuy nhiên thời gian dành cho chương trình bồi dưỡng đến khi học sinh dự thi không phải là nhiều so với lượng kiến thức các em cần nắm thì quá rộng. Sự chú ý của các em chưa bền vững.dụng đổi mới PPDH: Lấy học sinh làm trung tâm.

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 12 1 8.7 0 0 2/ Chỉ tiêu phấn đấu: TS Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL .3 3 25 8 66.

ham mê đọc sách báo.Tiếng Việt. có hứng thú với nghệ thuật ngôn từ. trừu tượng hóa. Các em có những phẩm chất tư duy có tính thống nhất: tư duy phân loại. Phần lớn các em không hờ hửng trước vẻ đẹp của ngôn từ văn chương. giàu . gắng ghi nhớ và ghi chép những câu văn hay. thích nghe kể chuyện. Có năng lực quan sát.6 0 0 0 0 Chỉ tiêu :HSG cấp huyện: 3-4 HS HSG cấp tỉnh: 2-3 HS IV/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỤC HIỆN: A/ Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt: 1/ Phát hiện học sinh có khả năng trở thành học sinh giỏi môn Tiếng Việt: Những học sinh có khả năng về môn Tiếng Việt có những biểu hiện sau: Các em có lòng say mê văn học. có những em ước mơ thành nhà văn hoặc trở thành cô giáo dạy bồi dưỡng môn văn . khái quát hóa. phân tích. yêu thích thơ ca.Tỉ lệ 12 10 83 2 16. Có em còn biết quan sát hiện thực. nhận xét ngôn từ của mọi người và của chính mình. biết liên tưởng.

Hay có em khi đọc 2 câu thơ “ Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào Con nhạt miệng có canh tôm nấu khế. tình cảm của mình với hiện thực được nói tới. từ láy.” Các em đã hiểu được vừa hình ảnh vừa cụ thể: mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc con. từ tượng thanh.cảm xúc. Chúng ta thử so sánh 2 cách diễn đạt của một học sinh trung bình và một học sinh giỏi môn Tiếng Việt: “ Chúng em đã đến thăm Quảng trường Ba Đình. rõ ý. Về khả năng sử dụng từ: Những học sinh giỏi Tiếng Việt thường có khả năng sử dụng nhiều tính từ. cũng vì thế. từ tượng hình.. lo lắng cho con.” “ Thế là chúng em đã được đến Quảng trường ba Đình lịch sử. Từ đó ta thấy các em có khả năng tư duy nghệ thuật là có khả năng tiếp nhận vẻ đẹp của ngôn từ. làm tất cả những gì mà con cần. biết phát hiện những tín hiệu nghệ thuật ngôn từ trong việc biểu đạt nội dung. cũng chính nơi đây toàn dân ta đã chung sức xây nên nơi an nghỉ cuối cùng của Người” Đoạn văn của em học sinh giỏi nó có tác động không phải chỉ vào lí trí mà cả tình cảm của người đọc. Nơi đây Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn đọc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.. lăng Bác được dựng ở đây. Quảng trường này rất có ý nghĩa vì tại đây bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập. bộc lộ được sự đánh giá. câu văn sáng sủa. Vậy cần đặt vấn đề phải phát hiện những học sinh có khả năng giỏi Tiếng việt từ lúc nào? Nên tổ chức bồi dưỡng học . cách nói của văn chương. Ví dụ một em nhìn thấy trăng bị mây che đã nói: “ trăng đắp chăn”. bỗ ngữ. sử dụng những câu có nhiều thành phần phụ như định ngữ.

Có thể nói việc bồi dưỡng học sinh giỏi càng bắt đầu sớm bao nhiêu càng có hiệu quả bấy nhiêu. Ví dụ cách giới thiệu bài: Chúng ta đã được học rất nhiều bài về mẹ. nắm tình hình học tập của trẻ. 2/ Bồi dưỡng hứng thú học tập: Hứng thú có vai trò quan trọng trong học tập và làm việc. Vì vậy M.. Vì vậy bồi dưỡng hứng thú học tập rất quan trọng. đọc thông . những ngón tay gầy gầy xương xương”. từng giờ.goocki có nói: “ Thiên tài nảy nở từ tình yêu đối với công việc”.. chúng ta lại được học một bài có tựa đề về “ Mẹ” của nhà thơ Bằng Việt. phỏng vấn trực tiếp các em. tìm hiểu thông qua phụ huynh. . Không có con đường nào khác là giúp các em thấy được vẻ đẹp và khả năng kì diệu của tiếng Việt – văn học.viết thạo nên ở những trường có điều kiện cũng chỉ nên bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp 2. nhiều trường bồi dưỡng từ lớp 4. nhiệm vụ chính của các em là nhanh chóng chiếm lĩnh công cụ chữ viết. cần có sự điều tra các phép đo nhằm khảo sát. theo dõi. Để phát hiện những học sinh có năng lực Tiếng Việt. Ở lớp 1. “Bao tháng bao năm mẹ bế con trên đôi tay mềm mại ấy” “ mẹ là ngọn gió của con suốt đời” “ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. tìm hiểu hứng thú. Hôm nay. Không có việc gì người ta không làm được dưới ảnh hưởng của hứng thú. người giáo viên đều hướng đến hình thành và duy trì hứng thú cho học sinh. các em hãy cùng cô đọc xem bài “Mẹ” này có gì khác với những bài về mẹ mà các em đã học.sinh giỏi từ lớp nào? Trên thực tế. từng phút trong giờ Tiếng Việt. có nhiều trường khi chuẩn bị thi học sinh giỏi mới tập trung một số buổi để ôn luyện.

Cho trẻ tiếp xúc trực tiếp càng nhiều càng tốt với những tác phẩm văn chương. giáo viên thường cho rằng các em không nắm được lí thuyết thể văn mà không hiểu rằng nguyên nhân đầu tiên làm các em không có hứng thú viết là các em không tạo được một quan hệ thân thiết giữa mình với đề bài .. nhà thơ nổi tiếng. Khi một em học sinh ngồi trước một đề văn 15-20 phút vẫn chưa viết được. Tất nhiên giáo viên cần làm cho vốn sống thực này không cản trở trí tưởng tượng của các em. Nhưng trí tưởng tượng dù có bay bổng đến mấy vẫn phải có cơ sở bắt nguồn từ thực tiễn.đối tượng kể hoặc tả. Người giáo viên đóng vai trò dẫn .. tôi rút ra phương pháp bồi dưỡng vốn sống cho các em trước hết đó là vốn sống trực tiếp: cho các em quan sát. nhiều giáo viên khi dạy làm văn cho học sinh thường thiên về dạy kỉ thuật làm mà ít cung cấp các chất liệu sống – cái tạo nên nội dung bài viết.Cả những bài về từ ngữ hay ngữ pháp khô khan cũng đều gây được hứng thú nếu giáo viên nắm được bản chất vấn đề và biết dùng phương pháp nêu vấn đề. Ví dụ hướng dẫn các em quan sát con đường trước khi yêu cầu các em tả nó. vốn cảm xúc của học sinh. ngoại khóa Tiếng việt. trải nghiệm những gì các em sẽ phải viết. để viết. Từ đó. nghĩa là các em không có nội dung. Nguyên nhân đó là việc thiếu hụt về vốn sống. 3/ Bồi dưỡng vốn sống: Hiện nay. những mẫu hình sử dụng ngôn ngữ mẫu mực vì “ không làm thân với văn thơ thì không nghe thấy được tiếng lòng chân thật của nó” ( Lê Trí viễn) Hứng thú Tiếng Việt – văn chương còn được tạo ra bằng cách kể cho các em nghe về cuộc đời riêng của các nhà văn. tổ chức nói chuyện thơ văn. không có gì để nói.

mít tinh. từ cùng âm khác nghĩa b/ Phân loại nhận diện từ theo cấu tạo: Dựa vào số lượng tiếng của từ chia ra từ đơn và từ đa âm. 4/ Bồi dưỡng kiến thức kĩ năng Tiếng Việt: 4. các kiểu từ láy. bồ kết. nảy nở những ước mơ tốt đẹp khơi dậy năng lực hành động. Nếu HS chủ động đưa ra để hỏi thì giáo viên trả lời đó là một từ ghép đặc biệt: từ ghép ngẫu hợp .. Lưu ý ở tiểu học.. một cây bàng đang thay lá. bồi dưỡng tâm hồn. Nếu có mối quan hệ về âm là từ láy.kĩ năng từ ngữ: Được chia làm 2 mãng lớn: a/ Bồi dưỡng lí thuyết về từ: Nội dung không vượt ra ngoài 12 bài lí thuyết về từ. từ ghép tổng hợp. từ đơn. từ tượng thanh. trong mắt chưa có núi sông kì lạ của thiên hạ thì chưa học được văn”. Người xưa nói: “ trong bụng không có 3 vạn quyển sách. từ ghép phân loại.1 bồi dưỡng kiến thức. từ láy. vì vậy những từ này không được dùng làm ngữ liệu để ra bài tập. Phân loại nhóm từ đa âm phải dựa vào mối quan hệ giữa các tiếng trong từ: Nếu có mối quan hệ về mặt ngữ nghĩa là từ ghép. từ tượng hình.. hay những từ vay mượn: mì chính. từ trái nghĩa.dắt. bồ hóng.là những từ mà cả 2 tiếng đều không có quan hệ cả về nghĩa lẫn về âm. từ ghép. Đọc sách. xà phòng. một đàn kiến tha hạt gạo.. một cây chuối đang trổ buồng. các em không chỉ được thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động tình cảm. tạo nguồn cảm hứng khơi dậy suy nghĩ trong các em như khi quan sát một con lợn. gợi mở. từ nhiều nghĩa. Giáo viên cần xây dựng cho học sinh hứng thú và thói quen đọc sách . các dạng từ láy... những từ thuần Việt như tắc kè. nghĩa của từ láy. từ cùng nghĩa.

Ví dụ: từ “ sáng trong” trong câu: “ Một tấm lòng sáng trong như ngọc” là từ ghép tổng hợp. Từ ghép phân loại: Có yếu tố cụ thể hóa. gật gật. ọc ạch. Có thể đổi thành “ trong sáng”. Về phân biệt từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. ba ba. mẹ nuôi. Nhưng trong câu “ Nhớ mua bóng đèn sáng trong đừng mua bóng đèn sáng đục” thì “ sáng trong” ở đây là từ ghép phân loại. mẹ ghẻ. đều được xem là từ láy và được giải thích nó giống nhau ở chỗ cùng vắng khuyết phụ âm đầu. Từ ghép tổng hợp: Giữa các tiếng có quan hệ đẳng lập. ngày ngày... ầm ĩ.1.. Dạng 5: Dạng đề sửa lỗi dùng từ sai.. king coong. Ví dụ: Em hiểu thành ngữ “ Gió chiều nào che chiều ấy” là thế nào? Lao động trí óc là gì? Dạng 2: Cho những từ có cùng yếu tố cấu tạo: Ví dụ phân biệt nghĩa của mẹ đẻ. 4..2 Làm giàu vốn từ hay luyện kĩ năng nắm nghĩa từ và sử dụng từ cho HS: Dạng 1: Yêu cầu HS giải nghĩa từ ngữ hay thành ngữ .. thằn lằn. mang tính tổng hợp.. . khái quát. ỏn ẻn. khi là từ ghép phân loại . mẹ kế. Lưu ý một số từ tùy từng ngữ cảnh mà xếp khi là từ ghép tổng hợp. Dạng 3: Yêu cầu HS kể ra các từ theo chủ đề: Dạng 4: Yêu cầu phân loại từ theo nhóm nghĩa và đặt tên cho nhóm.Các từ 2 tiếng có sự giống nhau nào đó về âm như chôm chôm. cũng là từ láy có phụ âm đầu viết dưới dạng thức các con chữ khác nhau. Những từ như cong queo. cá thể hóa nghĩa cho yếu tố kia. Các kiểu từ như ồn ào.đều được xem là từ láy.. cuống quýt.

Dạng chữa lại những chỗ đã đặt dấu câu không đúng. các thành phần câu: Đó là các dạng bài tập: Yêu cầu HS chỉ ra các thành phần của câu cho sẵn Yêu cầu HS tìm bộ phận chính. Vì vậy cần tập trung vào các dạng bài tập: . 3/ Kiến thức về dấu câu và kĩ năng sử dụng dấu câu. phần ngữ pháp thường chiếm số điểm 5/20.Chữa câu sai bằng 2 cách 2/ Cấu tạo ngữ pháp của câu. đoạn văn. bộ phận phụ của câu Yêu cầu HS kết hợp các thành phần câu Dạng mở rộng nòng cốt câu bằng cách thêm các thành phần phụ. nhầm ngữ danh từ là câu.các ví dụ sau.. viết đoạn văn với từ cho sẵn: Dạng 7: Điền từ vào chỗ trống. động từ.. 4. cho HS được tiếp cận nhiều lần thì bài kiểm tra mới đạt hiệu quả cao. 4/ Kiến thức về từ loại. Các dạng đề và những điều cần lưu ý cho HS: 1/ Khái niệm câu và bản chất của câu: Các em thường nhầm trạng ngữ là câu. ví dụ nào đã thành câu? Ví dụ nào chưa thành câu? Vì sao? Chữa lại cho đúng. kĩ năng xác định từ loại: Dạng yêu cầu HS tìm danh từ.Dạng 6: Đặt câu. kĩ năng ngữ pháp: trong các đề thi học sinh giỏi. 5 Bồi dưỡng cảm thụ văn học: Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học là một quá trình lâu . giáo viên phải nắm chắc. . tính từ trong câu. Dạng cho một đoạn văn không có dấu câu yêu cầu HS tự đánh dấu câu và chỗ thích hợp.2 Bồi dưỡng kiến thức. Và nhiều dạng khác nữa. thường đặt câu thiếu thành phần.

cách cảm chân thật. vốn văn học. Đồng thời giáo viên phải trang bị cho các em một số kiến thức về văn học như hình ảnh. Một trong những biện pháp có hiệu quả nữa là giúp HS đọc diễn cảm có sáng tạo. giáo viên không được cảm thụ hộ.. cái đẹp của văn chương. Hoạt động của giáo viên chỉ có tác động bổ trợ cho cảm xúc thẩm mỹ nảy sinh.. kết cấu tác phẩm. ngây thơ của trẻ và nâng chúng lên ở chất lượng cao hơn. bài tập liên tưởng.dài và công phu. đó là những câu hỏi về ý nghĩa của tác phẩm giúp HS hiểu mục đích thông báo của văn bản. Có vốn sống các em mới có khả năng liên tưởng để tiếp nhận tác phẩm. tạo điều kiện để các em tiếp xúc nhiều với tác phẩm. sinh . Để giúp HS cảm thụ được tác phẩm. đánh giá giá trị nghệ thuật những từ ngữ hình ảnh cấu tứ gây ấn tượng. 6/ Bồi dưỡng làm văn: Làm văn là nơi thử thách ở HS các kĩ năng Tiếng Việt: vốn sống. cảm xúc thực. đánh giá nhân vật. tình cảm. chi tiết. tư tưởng của tác giả. giáo viên cần có hệ thống câu hỏi. biến HS thành người minh họa cho mình. luyện cách diễn tả chính xác. Giáo viên là người gợi mở dẫn dắt cho sự tiếp xúc của HS với tác phẩm tốt. Học sinh phải thể hiện cảm xúc suy nghĩ bằng ngôn ngữ nói và viết từ đó rèn cách nghĩ. nó giúp HS nâng cao khả năng cảm xúc thẩm mỹ và kích thích các em khám phá ra cái hay. tưởng tượng. Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học trước hết là bồi dưỡng vốn sống cho các em. năng lực cảm thụ văn học một cách tổng hợp. cần tôn trọng suy nghĩ. thái độ. một số biện pháp tu từ. các đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật. sáng tạo.

viết đoạn và hoàn thiện bài viết. Thứ 2: giáo viên cần rèn luyện cho HS kĩ năng tìm hiểu phân tích đề. tranh luận khi chữa bài. V/ KẾT QUẢ: Qua quá trình nghiên cứu. đề bài gần gũi. khâu đánh giá.Năm học 2007 – 2008: TS Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú . tôi nhận thấy tuy đây mới chỉ là bước đầu vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng HS giỏi môn Tiếng Việt khối 5 mà tôi phụ trách đã có nhiều bước chuyển biến mới. giáo viên biết lựa chọn đề. nhàm chán. ngữ pháp các em nắm rất chắc và đã quen thuộc với các dạng đề. những kĩ năng diễn đạt . hồn nhiên tiến tới có nét riêng độc đáo. sửa chữa rất quan trọng. gò bó. trả bài giúp HS thấy được những ưu khuyết điểm của bài viết của mình. tự rút ra kinh nghiệm và sửa chữa. thân thiết quen thuộc với các em nhưng không lặp lại. Nên tạo không khí trao đổi.động. Về khả năng cảm thụ văn học và làm văn thì điểm tốt mới dùng lại ở một số ít HS nhưng các em đã có sự tiến bộ vượt bậc so với khảo sát đầu năm học : . Về kiến thức từ ngữ. Giáo viên cần chấm chữa bài cho từng em thật kĩ lưỡng. Trong khâu luyện làm văn. biết tự ra đề. Trước hết để luyện tập kĩ năng viết văn của HS cần có những bài viết tốt. tìm hiểu thực hiện đề tài này. quan sát tìm ý.

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 10 4 40 6 60 0 0 0 0 Kết quả thi HSG cấp huyện: Giải nhì: 1 em Giải ba: 1 em Giải khuyến khích: 2 em Kết quả thi HSG cấp tỉnh: Giải ba: 1 em Giải khuyến khích: 2 em .Năm học 2008-2009: TS .

bản thân .Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 10 7 70 3 30 0 0 0 0 Kết quả thi HSG cấp huyện: Giải nhì: 1 em Giải khuyến khích: 2 em Kết quả thi HSG cấp tỉnh: Giải khuyến khích: 2 em C/ PHẦN KẾT LUẬN: I/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua thực tiễn nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi.

3 2/ Chú trọng hơn khi khảo sát lựa chọn học sinh vào lớp bồi dưỡng. 3/ thường xuyên học hỏi trau dồi kiến thức. có tấm lòng trong sáng. 4/ Có phương pháp nghiên cứu bài. luôn mẫu mực trong lời nói. việc làm.tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm sau: 1/ Để bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt có hiệu quả. vốn cảm xúc phong phú. 9/ luôn phối hợp với gia đình để tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập II/ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: 1/ Đối với nhà trường: Nên tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ lớp 2. cởi mở với HS. học hỏi các đồng nghiệp có kinh nghiệm và các trường có nhiều thành tích. tài liệu có liên quan. báo cáo kinh nghiệm học tập bộ môn. trước hết phải có giáo viên vững về kiến thức – kĩ năng thực hành Tiếng Việt. 3/ Chuyên môn nhà trường nên tổ chức một số buổi ngoại khóa Tiếng Việt. cử chỉ. 7/ Đối với học sinh: tạo cho các em có niềm say mê hứng thú học môn Tiếng việt. 5/ tham khảo nhiều sách báo. khoa học. giao lưu. lối sống lành mạnh để HS noi theo. 6/ luôn thân thiện. thái độ. tâm huyết với công việc bồi dưỡng HS giỏi. 2/ Thực sự yêu nghề. tích lũy được một hệ thống kiến thức phong phú. ghi chép giáo án một cách thuận tiện. 8/ Học sinh cần có nhiều loại sách để tham khảo. soạn bài. 4/ Có nhiều giải pháp tốt để nâng cao chất lượng đại trà thì mới tạo nền tảng vững chắc cho công tác bồi dưỡng học . có vốn sống.

ngày 15 tháng 11 năm 2010 Đánh giá của Tổ CM và Người viết: HĐKH nhà trường Lê Thị Hoài Thương . Cam Hiếu.sinh giỏi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->