P. 1
De Cuong Van Hoa Kinh Doanh.tin Chi

De Cuong Van Hoa Kinh Doanh.tin Chi

|Views: 268|Likes:
Được xuất bản bởihoasen86

More info:

Published by: hoasen86 on Jan 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------  ------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: VĂN HÓA KINH DOANH Ngành đào tạo: Kinh tế, QTKD Bộ môn Quản trị kinh doanh; Khoa: Kinh tế - QTKD ------------------------------1. Thông tin về giảng viên 1.1. Trần Thu Thủy Học vị: Thạc sỹ Đơn vị công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh Địa chỉ liên hệ: Khu nhà A2, Cơ sở 2 – Trường ĐH Hà Tĩnh, P. Thạch Quý – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 0936.027.393 Email: thuy.tranthu@htu.edu.vn Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế học, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh 1.2. Nguyễn Châu Trinh Học vị: Thạc sỹ Đơn vị công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh Địa chỉ liên hệ: Khu nhà A2, Cơ sở 2 – Trường ĐH Hà Tĩnh, P. Thạch Quý – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 0906. 264.534 Email: trinh.nguyenchau@htu.edu.vn Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh 2. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Văn hóa kinh doanh Mã môn học: ......... Số tín chỉ: 2.0 tc Môn học: - Bắt buộc: - Tự chọn:  Các môn học tiên quyết: không Các môn học kế tiếp: Các môn quản trị chuyên ngành. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 giờ tc + Nghe giảng lý thuyết: 20 gtc + Làm bài tập trên lớp: 0 gtc + Thảo luận, giải đáp thắc mắc: 10 gtc + Tự học ở nhà: 60 giờ Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường ĐHHT, Tân Quý 2, P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. 3. Mục tiêu của môn học:

Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Văn hoá doanh nghiệp (Biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp.2 Đạo đức kinh doanh 1.1.1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.Có nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế.Biết cách gây dựng niềm tin.2.2. .Vận dụng những nhân tố văn hóa vào trong hoạt động kinh tế.2.3 Nhận diện các vấn đề đạo đức 1.+ Về kiến thức : .Tạo tinh thần làm việc theo nhóm cho sinh viên . Từ đó có thể thiết lập hệ thống chuẩn mực đạo đức cho doanh nghiệp. Tóm tắt nội dung môn học .3. và xây dựng hệ thống văn hóa cho tổ chức. xây dựng đạo đức kinh doanh).Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. + Về kỹ năng: .1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.Hiểu rõ và có thể đánh giá các chuẩn mực đạo đức với các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài đơn vị. Vai trò của đạo đức kinh doanh CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2. kinh doanh + Về thái độ: . 5. nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp. Nội dung chi tiết môn học CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1. .1 Đạo đức 1.2 Nguồn gốc của vấn đề đạo đức 1. rút ra những bài học cần thiết 4.1.1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.1 Xem xét trong các chức năng của doanh nghiệp . tìm hiểu thực tiễn để phân tích.1 Vấn đề đạo đức trong kinh doanh 1. xây dựng văn hoá doanh nghiệp và năm hoá trong các hoạt động kinh doanh). kinh doanh .Đưa ra các bài tập tình huống giúp sinh viên vận dụng.

2 Biểu hiện của văn hóa ứng xử 5.chiều sâu của thương hiệu 5.1 Văn hoá .1.2 Quan điểm tổ chức định hướng con người 4.2.2.3 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.4.2.2.1.4.2 Xem xét trong quan hệ với các đối tượng hữu quan 2.3 Phong cách lãnh đạo 4.3 CÁC DẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường 4.2.1.1.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC 4.1.3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC CHƯƠNG 5 – VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5.1 Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp 3.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DN CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 4.1 Hệ thống đạo đức toàn cầu 2.1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 5.2 Năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản lý 4.4 Vận dụng trong quản lý 4.1 Vai trò của người quản lý 4. BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.2.2.1.1.3 Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý khi xây dựng các thành tố thương hiệu .1.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu CHƯƠNG 3: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.1.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp 3.3 Những yêu cầu văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 5.1 Vai trò của văn hoá ứng xử 5.1 XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ 4.2 CÁC HÀNH VI ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 5.2 Ảnh hưởng của Văn hoá doanh nghiệp đối với việc xây dựng và phát triển thương hiệu 5.2.4 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 2.4 Những điều cần lưu ý khi xây dựng văn hóa ứng xử trong nội bộ DN 5.2.1.

3. Hình thức tổ chức dạy học 7.4 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 5. 2007 6.. Nguyễn Mạnh Quân .Bài giảng văn hóa kinh doanh. NXB Kinh tế quốc dân 7. Phạm Quốc Toản .5.2.3. Học liệu chính [1]. NXB Đại học kinh tế quốc dân.1 Biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng 5. 2008 [3] TS. 4 4 4 1 2 3 10 12 14 15 18 21 .Bài giảng nội bộ [2] PGS.5.TS Dương Thị Liễu .2 Một số khía cạnh cần lưu ý trong hoạt động marketing 5.1.4. Lịch trình chung: Nội dung CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 3: VĂN HOÁ Đơn vị: Giờ tín chỉ (gtc) Tổng Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Thực Tự học.Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp.. Học liệu 6.1.3 Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng 5. hành.1 Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua của khách hàng 5.LG.5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG 5.2 Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng 5. Nhà xuất bản Thống kê – 2002 [5] Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty: Phương pháp môn học và phân tích tình huống. cứu thuyết tập luận điền dã . thí tự nghiên Lý Bài Thảo nghiệm.Đạo đức kinh doanh.1 Tác động của yếu tố văn hóa trong hoạt động marketing 5.5.2 Tác động/ Vai trò của văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng 5.3 Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết 6.4. TS Nguyễn Mạnh Quân. Học liệu tham khảo [4].3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 5.5. Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân.4.

2 SỰ CẦN THIẾT CỦA .2 SỰ CẦN THIẾT CỦA kinh doanh ĐẠO ĐỨC KINH DOANH .Các chuẩn mực của đạo đức 1.1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH toán.Trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh đối với các doanh nghiệp? . 363 – 368 để làm rõ: đạo đức kinh doanh (tiếp) ..Đọc [2] tr.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO . với quá trình doanh marketing.. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Ghi chú Tuần Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 1 Lý thuyết 2 gtc GĐ… 2 Lý thuyết 2 gtc GĐ… Thảo luận 1 gtc GĐ. Một số vấn đề chung về .Khái niệm đạo đức kinh doanh. Một số vấn đề chung về [3] tr. 121 – 137. đối tượng điều chỉnh ĐỨC KINH DOANH của đạo đức kinh doanh. C 1. 165 – 230 để làm rõ: . 102 – 112.Trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp . 2 Xây dựng đạo đức kinh doanh trong quan hệ với người lao động.Đưa ra lý do phải cần thiết ĐẠO ĐỨC KINH DOANH nghiên cứu đạo đức kinh doanh . 1.Phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội? Thảo luận nội dung chương 1 ..2.. tài chính và với các đối tượng hữu quan. 15 – 38 để làm rõ: đạo đức kinh doanh 1.Đọc [2] tr.DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 5 – VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4 2 12 18 4 20 gtc 2 10 gtc 12 60 giờ 18 90 giờ Cộng Thời gian.Phân tích đạo đức kinh C. [3] tr. Đọc C 1. [3] tr. 106 – 112. . trong hoạt động kế 2.Phân tích các tình huống cụ thể? . 3 Lý thuyết 1 gtc GĐ.Đọc [2] tr. địa điểm Hình thức tổ chức dạy học 7.

.Đọc [2] tr 155-166. 5 Thảo luận 1 gtc GĐ.2.Trình bày tư tưởng cơ bản của các quan điểm dùng để giải quyết những vấn đề liên Thảo luận nội dung chương 2 quan tới vấn đề quảng cáo.. [3] tr.. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH Nó bao gồm những bộ phận NGHIỆP nào? .Đọc [2] tr. 258 – 260.Phân tích quá trình ra quyết 2. Văn hóa doanh nghiệp hỏi: .4 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH lời câu hỏi: TRONG TRONG NỀN KINH TẾ .3 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC kinh doanh như thế nào? KINH DOANH .Hãy trình bày về cách tiếp cận của algorithm đạo đức.Trình bày tư tưởng cơ bản Thảo luận nội dung chương 2 của các quan điểm dùng để giải quyết những vấn đề liên quan tới hành vi cáo giác. an toàn sản phẩm hay vấn đề cạnh tranh trung thực? Phân tích tình huống? .3 CÁC DẠNG VĂN HOÁ nghiệp? + Phân tích các dạng văn hóa DOANH NGHIỆP doanh nghiệp? . Văn hóa doanh nghiệp 270-301 để trả lời các câu hỏi: (tiếp) + Trình bày khái quát về các 3.Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp? . 175 – 188 để trả 2.4 Lý thuyết 2 gtc GĐ… Lý thuyết 1 gtc GĐ. ĐỨC KINH DOANH . 285 – 289. 2 Xây dựng đạo đức kinh . [3] tr. 7 Lý thuyết 2 gtc GĐ… C. BIỂU HIỆN CỦA VĂN biểu trưng trực quan và phi trực quan của văn hóa doanh HOÁ DOANH NGHIỆP 3.2 CÁC HÀNH VI ĐẠO định đạo đức bằng algorithm. 246 – 253 để trả lời các câu C 3.Qúa trình xây dựng đạo đức 2.Văn hóa doanh nghiệp là gì? 3. Thảo luận 1 gtc GĐ..Các vấn đề đạo đức kinh TOÀN CẦU doanh chính trên toàn cầu là gì? ...Đọc [2] tr.1.Đọc [2] tr.. Những ưu điểm và hạn chế của algorithm đạo đức khi vận dụng trong thực tiễn là gì? . [3] tr. C 3. 6 Lý thuyết 1 gtc GĐ. doanh (Tiếp) 131-155 để làm rõ: . hành vi bí mật thương mại.an toàn lao động? Phân tích tình huống? ..

HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA 3.Trình bày các hệ thống trong tổ chức và vai trò của chúng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh? Các tiếp cận đối với các nhóm chính thức và phi chính thức khác nhau như thế nào? Chúng có tác dụng gì với việc hình thành và phát triển văn hóa kinh doanh? .4 CÁC YẾU TỐ ẢNH DOANH NGHIỆP 8 Thảo luận nội dung chương 3 Thảo luận 1 gtc GĐ.2 XÂY DỰNG HỆ rõ: THỐNG TỔ CHỨC (tiếp) .Các quan điểm về vai trò 4.2 XÂY DỰNG HỆ .Đọc [2] tr. 313 – 362 để làm rõ: nghiệp 4.Đọc [3] tr. 4. .Phân tích sự đặc biệt trong các dạng của văn hoá doanh nghiệp? .Xây dựng phong cách quản THỐNG TỔ CHỨC lý định hướng đạo đức? . vận dụng trong quản lý Thảo luận nội dung chương 4 ... 267 – 276 để làm rõ: .. .Phân tích tình huống thực tế C.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp như văn hóa dân tộc.Đọc [3] tr.Lý thuyết 1 gtc GĐ..Các quan điểm tổ chức định hướng môi trường. 4 Xây dựng văn hóa doanh .Phân tích dạng văn hóa doanh nghiệp? 9 Thảo luận 2 gtc Thảo luận nội dung chương 3 GĐ… 10 Lý thuyết 2 gtc GĐ… 11 Lý thuyết Thảo luận 2 gtc GĐ… 2 gtc GĐ… 12 . định CÁCH QUẢN LÝ hướng con người.Hãy cho biết khái niệm văn hóa kinh doanh có ý nghĩa thực tiễn đến đâu? Tại sao nói văn hóa kinh doanh là tính cách của doanh nghiệp? .1 XÂY DỰNG PHONG .Hãy bình luận về vai trò và ảnh hưởng của quan điểm của người quản lý đến việc hình thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp? . nhà lãnh đạo hay những giá trị văn hóa học hỏi được. năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản TRÌNH ĐẠO ĐỨC lý. 313 – 362 để làm 4.3 XÂY DỰNG CHƯƠNG của quản lý.

356 – 403 để làm rõ: . Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh 13 Lý thuyết 5. ứng xử với công việc) .Các khía cạnh văn hóa cần lưu ý trong xây dựng các nhân tố thương hiệu? .Đọc [2] tr.Nêu tóm tắt những biểu hiện của văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng? Biểu hiện nào là quan trọng nhất? Vì sao? 14 Lý thuyết 5.1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ 2 gtc TRONG NỘI BỘ DOANH GĐ… NGHIỆP 5.Phong cách quản lý là gì? Hãy nêu các kiểu phong cách lãnh đạo do Daniel Goleman đề ra. giữa các đồng nghiệp.Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp? .Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng? . cấp dưới đối với cấp trên. Những phong cách nào được coi thịnh hành hiện nay ở các doanh nghiệp Việt Nam? .Nêu vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? .Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu? .4 VĂN HOÁ ỨNG XỬ GĐ… TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 5.Tác động của văn hóa ứng xử đối với hoạt động của doanh nghiệp? Phân tích tình huống? .Văn hóa trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường? Trong quyết định về sản phẩm? .5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG 15 Thảo luận 2 gtc Thảo luận nội dung chương 5 GĐ… .Đọc [2] tr.C.5. 320 – 347 để làm rõ: .Xây dựng phong cách văn hóa doanh nghiệp định hướng vào khách hàng? .2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU .Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp (cấp trên đối với cấp dưới.3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 2 gtc 5.

KL kiến thức 2 TC (1) (2) (3) (4) SL HS SL HS SL HS SL HS 2 1 1 1 1 1 1 3 Trung bình điểm bộ phận tính theo công thức: B= với : Điểm thi kết thúc học phần (T) có trọng số 60%. hình thức kiểm tra .1.Xử lý tình huống theo từng chương của môn học. . m là tổng số điểm thành phần.2. (2) Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận.Bài tập và bài kiểm tra đạt không dưới 6/10 9. Tỷ lệ điểm cho mỗi hình thức KT-ĐG: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần theo quy định của Quy chế đào tạo): (1) Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập. các nội dung chủ yếu của Văn hóa kinh doanh 2. (3) Điểm chuyên cần (vắng học 2% tổng số tiết trừ 1 điểm. Điểm học phần tính theo công thức: na ∑ 1 m i i m 1 n ∑ i ai là điểm thành phần thứ i. tính theo thang điểm 10.Chuẩn bị tốt các phần được giao tự học . thái độ và khả năng học tập của sinh viên Các kỹ thuật đánh giá . nếu vắng quá 20% tổng số tiết không được dự thi kết thúc học phần). Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên . 3. kiểm tra qua bài kiểm tra viết trên lớp. Bước đầu vận dụng kiến thức để xử lý các vấn đề văn hóa kinh doanh trên thực tế. (4) Điểm thi giữa học phần. Đánh giá được ý thức. Phương pháp.8.đánh giá kết quả học tập môn học 9. 9.Mỗi sinh viên lên phát biểu quan điểm khi thảo luận không ít hơn 1 lần . ni là hệ số của điểm thành phần thứ i.Hiểu khái niệm.Có mặt trên lớp đầy đủ .Kiểm tra nội dung chuẩn bị của sinh viên ở nhà . Kiểm tra – đánh giá Mục đích: Nắm vững kiến thức cơ bản của Văn hóa kinh doanh Các mục tiêu: 1.

Lịch thi. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1. Chương 4 5. có mở rộng: 10 điểm .Chỉ diễn giải: 6 điểm .Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8 .A= 4 B +6 T 10 9. Câu hỏi lý thuyết: . kiểm tra (kể cả thi lại) STT Nội dung thi.9 điểm . Thi lại chương trình của Trường Chủ nhiệm Khoa (Ký tên) Chủ nhiệm bộ môn (Ký tên) Giảng viên (Ký tên) Trần Thu Thủy Phòng Đào tạo (Ký tên) Ban Giám hiệu (Ký tên) .Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu. Chương 1 tuần thứ 3 2.7 điểm .9 điểm . nội dung: 1 .Trình bày được vấn đề ở mức trung bình: 5 .3 điểm 2. Trình bày câu hỏi thảo luận: .Trình bày sai hướng:/sai 5 /4điểm .Không trình bày được nội dung: 1 – 3 điểm 9.Trình bày đúng nội dung. lưu loát. Thi cuối kỳ chương trình của Trường Toàn bộ Theo lịch chung 7.Trình bày được vấn đề còn có sai sót 4 điểm . Chương 1-3 ( tuần thứ 9 ) 4.4.3.Trình bày sai bản chất. Lịch thi Lịch kiểm tra Ghi chú kiểm tra (15’) 1. Chương 2 Thi giữa kỳ 3. Chương 5 tuần thứ 15 Toàn bộ Theo lịch chung 6.Trình bày đúng nội dung: 7 . thuyết phục có kiến thức tổng quát: 10 điểm .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->