P. 1
De Cuong Van Hoa Kinh Doanh.tin Chi

De Cuong Van Hoa Kinh Doanh.tin Chi

|Views: 268|Likes:
Được xuất bản bởihoasen86

More info:

Published by: hoasen86 on Jan 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------  ------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: VĂN HÓA KINH DOANH Ngành đào tạo: Kinh tế, QTKD Bộ môn Quản trị kinh doanh; Khoa: Kinh tế - QTKD ------------------------------1. Thông tin về giảng viên 1.1. Trần Thu Thủy Học vị: Thạc sỹ Đơn vị công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh Địa chỉ liên hệ: Khu nhà A2, Cơ sở 2 – Trường ĐH Hà Tĩnh, P. Thạch Quý – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 0936.027.393 Email: thuy.tranthu@htu.edu.vn Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế học, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh 1.2. Nguyễn Châu Trinh Học vị: Thạc sỹ Đơn vị công tác: Trường Đại học Hà Tĩnh – TP Hà Tĩnh Địa chỉ liên hệ: Khu nhà A2, Cơ sở 2 – Trường ĐH Hà Tĩnh, P. Thạch Quý – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 0906. 264.534 Email: trinh.nguyenchau@htu.edu.vn Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh 2. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Văn hóa kinh doanh Mã môn học: ......... Số tín chỉ: 2.0 tc Môn học: - Bắt buộc: - Tự chọn:  Các môn học tiên quyết: không Các môn học kế tiếp: Các môn quản trị chuyên ngành. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 giờ tc + Nghe giảng lý thuyết: 20 gtc + Làm bài tập trên lớp: 0 gtc + Thảo luận, giải đáp thắc mắc: 10 gtc + Tự học ở nhà: 60 giờ Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường ĐHHT, Tân Quý 2, P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. 3. Mục tiêu của môn học:

Đưa ra các bài tập tình huống giúp sinh viên vận dụng.1 Đạo đức 1. Nội dung chi tiết môn học CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.2 Đạo đức kinh doanh 1. 5. Tóm tắt nội dung môn học . rút ra những bài học cần thiết 4. Vai trò của đạo đức kinh doanh CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2. + Về kỹ năng: .1. nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp. kinh doanh .1 Vấn đề đạo đức trong kinh doanh 1.Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh.Có nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế. xây dựng văn hoá doanh nghiệp và năm hoá trong các hoạt động kinh doanh).1 Xem xét trong các chức năng của doanh nghiệp . .2 Nguồn gốc của vấn đề đạo đức 1. Văn hoá doanh nghiệp (Biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.1.2. và xây dựng hệ thống văn hóa cho tổ chức.1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.1.3.Biết cách gây dựng niềm tin.2.Vận dụng những nhân tố văn hóa vào trong hoạt động kinh tế. tìm hiểu thực tiễn để phân tích. Từ đó có thể thiết lập hệ thống chuẩn mực đạo đức cho doanh nghiệp.Hiểu rõ và có thể đánh giá các chuẩn mực đạo đức với các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài đơn vị.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.3 Nhận diện các vấn đề đạo đức 1.+ Về kiến thức : . kinh doanh + Về thái độ: . .Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.Tạo tinh thần làm việc theo nhóm cho sinh viên . xây dựng đạo đức kinh doanh).2.

2.1 Hệ thống đạo đức toàn cầu 2.2 Biểu hiện của văn hóa ứng xử 5.2.2 Quan điểm tổ chức định hướng con người 4.1.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu CHƯƠNG 3: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.2.2.3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC CHƯƠNG 5 – VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5.1.2 Xem xét trong quan hệ với các đối tượng hữu quan 2.2 CÁC HÀNH VI ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường 4.3 Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý khi xây dựng các thành tố thương hiệu . BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.3 Những yêu cầu văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 5.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC 4.4 Vận dụng trong quản lý 4.3 CÁC DẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 3.2.1 Vai trò của người quản lý 4.1 Vai trò của văn hoá ứng xử 5.1.chiều sâu của thương hiệu 5.2 Năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản lý 4.2.1 XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ 4.1.2.3 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 2.4.2.1.1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 5.1.4 Những điều cần lưu ý khi xây dựng văn hóa ứng xử trong nội bộ DN 5.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DN CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 4.1.1.4 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 2.4.3 Phong cách lãnh đạo 4.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp 3.1 Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp 3.1.2.1.2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 5.2 Ảnh hưởng của Văn hoá doanh nghiệp đối với việc xây dựng và phát triển thương hiệu 5.1 Văn hoá .

4 4 4 1 2 3 10 12 14 15 18 21 .1 Tác động của yếu tố văn hóa trong hoạt động marketing 5. 2007 6.4. Học liệu chính [1]. Phạm Quốc Toản .4.4 VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 5. Học liệu 6.2. Lịch trình chung: Nội dung CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 3: VĂN HOÁ Đơn vị: Giờ tín chỉ (gtc) Tổng Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Thực Tự học.3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 5.Bài giảng văn hóa kinh doanh.Bài giảng nội bộ [2] PGS. Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân.3 Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết 6.5. Học liệu tham khảo [4]. thí tự nghiên Lý Bài Thảo nghiệm. hành.2 Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng 5.2 Một số khía cạnh cần lưu ý trong hoạt động marketing 5. NXB Đại học kinh tế quốc dân.1 Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua của khách hàng 5.5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG 5.Đạo đức kinh doanh.5. TS Nguyễn Mạnh Quân.TS Dương Thị Liễu .3 Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng 5. NXB Kinh tế quốc dân 7.4. Nhà xuất bản Thống kê – 2002 [5] Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty: Phương pháp môn học và phân tích tình huống. Nguyễn Mạnh Quân ..Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp.1.LG. cứu thuyết tập luận điền dã .1. 2008 [3] TS..2 Tác động/ Vai trò của văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng 5.3.5. Hình thức tổ chức dạy học 7.1 Biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng 5.5.3.

. 1.Phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội? Thảo luận nội dung chương 1 . Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Ghi chú Tuần Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 1 Lý thuyết 2 gtc GĐ… 2 Lý thuyết 2 gtc GĐ… Thảo luận 1 gtc GĐ.Phân tích các tình huống cụ thể? . 15 – 38 để làm rõ: đạo đức kinh doanh 1. 2 Xây dựng đạo đức kinh doanh trong quan hệ với người lao động.Phân tích đạo đức kinh C. 121 – 137.. Đọc C 1.Đọc [2] tr. Một số vấn đề chung về . với quá trình doanh marketing.Trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh đối với các doanh nghiệp? .. 106 – 112.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA .Đọc [2] tr. Một số vấn đề chung về [3] tr.Các chuẩn mực của đạo đức 1.1 CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH toán. 3 Lý thuyết 1 gtc GĐ. 165 – 230 để làm rõ: .2. tài chính và với các đối tượng hữu quan.Đọc [2] tr.Khái niệm đạo đức kinh doanh.DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 5 – VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4 2 12 18 4 20 gtc 2 10 gtc 12 60 giờ 18 90 giờ Cộng Thời gian. địa điểm Hình thức tổ chức dạy học 7. 102 – 112.Đưa ra lý do phải cần thiết ĐẠO ĐỨC KINH DOANH nghiên cứu đạo đức kinh doanh . 363 – 368 để làm rõ: đạo đức kinh doanh (tiếp) . C 1..Trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp . trong hoạt động kế 2. [3] tr. đối tượng điều chỉnh ĐỨC KINH DOANH của đạo đức kinh doanh. [3] tr. .2 SỰ CẦN THIẾT CỦA kinh doanh ĐẠO ĐỨC KINH DOANH .1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO .

.Qúa trình xây dựng đạo đức 2.3 CÁC DẠNG VĂN HOÁ nghiệp? + Phân tích các dạng văn hóa DOANH NGHIỆP doanh nghiệp? .Đọc [2] tr. [3] tr. 5 Thảo luận 1 gtc GĐ.Đọc [2] tr. Thảo luận 1 gtc GĐ. BIỂU HIỆN CỦA VĂN biểu trưng trực quan và phi trực quan của văn hóa doanh HOÁ DOANH NGHIỆP 3... doanh (Tiếp) 131-155 để làm rõ: . Văn hóa doanh nghiệp hỏi: . 7 Lý thuyết 2 gtc GĐ… C. 6 Lý thuyết 1 gtc GĐ. [3] tr.4 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH lời câu hỏi: TRONG TRONG NỀN KINH TẾ .Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp? . [3] tr.3 XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC kinh doanh như thế nào? KINH DOANH .4 Lý thuyết 2 gtc GĐ… Lý thuyết 1 gtc GĐ.an toàn lao động? Phân tích tình huống? .. 246 – 253 để trả lời các câu C 3.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ DOANH Nó bao gồm những bộ phận NGHIỆP nào? .Các vấn đề đạo đức kinh TOÀN CẦU doanh chính trên toàn cầu là gì? .Văn hóa doanh nghiệp là gì? 3. C 3. 175 – 188 để trả 2. Những ưu điểm và hạn chế của algorithm đạo đức khi vận dụng trong thực tiễn là gì? .Đọc [2] tr. 285 – 289. ĐỨC KINH DOANH . Văn hóa doanh nghiệp 270-301 để trả lời các câu hỏi: (tiếp) + Trình bày khái quát về các 3..2.Trình bày tư tưởng cơ bản Thảo luận nội dung chương 2 của các quan điểm dùng để giải quyết những vấn đề liên quan tới hành vi cáo giác..Hãy trình bày về cách tiếp cận của algorithm đạo đức..Trình bày tư tưởng cơ bản của các quan điểm dùng để giải quyết những vấn đề liên Thảo luận nội dung chương 2 quan tới vấn đề quảng cáo. an toàn sản phẩm hay vấn đề cạnh tranh trung thực? Phân tích tình huống? .2 CÁC HÀNH VI ĐẠO định đạo đức bằng algorithm. 258 – 260.. hành vi bí mật thương mại.Phân tích quá trình ra quyết 2.Đọc [2] tr 155-166. 2 Xây dựng đạo đức kinh .

định CÁCH QUẢN LÝ hướng con người.Đọc [3] tr. 313 – 362 để làm rõ: nghiệp 4. 267 – 276 để làm rõ: .. .Lý thuyết 1 gtc GĐ. năng lực lãnh đạo và quyền lực của người quản TRÌNH ĐẠO ĐỨC lý. nhà lãnh đạo hay những giá trị văn hóa học hỏi được.Hãy bình luận về vai trò và ảnh hưởng của quan điểm của người quản lý đến việc hình thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp? . 313 – 362 để làm 4.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp như văn hóa dân tộc.Đọc [2] tr.Phân tích dạng văn hóa doanh nghiệp? 9 Thảo luận 2 gtc Thảo luận nội dung chương 3 GĐ… 10 Lý thuyết 2 gtc GĐ… 11 Lý thuyết Thảo luận 2 gtc GĐ… 2 gtc GĐ… 12 . ..4 CÁC YẾU TỐ ẢNH DOANH NGHIỆP 8 Thảo luận nội dung chương 3 Thảo luận 1 gtc GĐ..Xây dựng phong cách quản THỐNG TỔ CHỨC lý định hướng đạo đức? . vận dụng trong quản lý Thảo luận nội dung chương 4 . 4.Trình bày các hệ thống trong tổ chức và vai trò của chúng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh? Các tiếp cận đối với các nhóm chính thức và phi chính thức khác nhau như thế nào? Chúng có tác dụng gì với việc hình thành và phát triển văn hóa kinh doanh? . 4 Xây dựng văn hóa doanh .2 XÂY DỰNG HỆ . HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA 3.Phân tích tình huống thực tế C..Phân tích sự đặc biệt trong các dạng của văn hoá doanh nghiệp? .1 XÂY DỰNG PHONG .Các quan điểm về vai trò 4.Hãy cho biết khái niệm văn hóa kinh doanh có ý nghĩa thực tiễn đến đâu? Tại sao nói văn hóa kinh doanh là tính cách của doanh nghiệp? .Đọc [3] tr.Các quan điểm tổ chức định hướng môi trường.2 XÂY DỰNG HỆ rõ: THỐNG TỔ CHỨC (tiếp) .3 XÂY DỰNG CHƯƠNG của quản lý.

cấp dưới đối với cấp trên. giữa các đồng nghiệp. Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh 13 Lý thuyết 5.Xây dựng phong cách văn hóa doanh nghiệp định hướng vào khách hàng? .Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu? . Những phong cách nào được coi thịnh hành hiện nay ở các doanh nghiệp Việt Nam? .Đọc [2] tr.C.Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng? .Nêu tóm tắt những biểu hiện của văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng? Biểu hiện nào là quan trọng nhất? Vì sao? 14 Lý thuyết 5. 320 – 347 để làm rõ: .Nêu vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp? .5 VĂN HOÁ TRONG ĐỊNH HƯỚNG VỚI KHÁCH HÀNG 15 Thảo luận 2 gtc Thảo luận nội dung chương 5 GĐ… .1 VĂN HOÁ ỨNG XỬ 2 gtc TRONG NỘI BỘ DOANH GĐ… NGHIỆP 5.5. ứng xử với công việc) .2 VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU .Đọc [2] tr.Văn hóa trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường? Trong quyết định về sản phẩm? .Các khía cạnh văn hóa cần lưu ý trong xây dựng các nhân tố thương hiệu? .Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp (cấp trên đối với cấp dưới.Tác động của văn hóa ứng xử đối với hoạt động của doanh nghiệp? Phân tích tình huống? .4 VĂN HOÁ ỨNG XỬ GĐ… TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG 5.Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp? . 356 – 403 để làm rõ: .Phong cách quản lý là gì? Hãy nêu các kiểu phong cách lãnh đạo do Daniel Goleman đề ra.3 VĂN HOÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 2 gtc 5.

. nếu vắng quá 20% tổng số tiết không được dự thi kết thúc học phần).8. Đánh giá được ý thức.Hiểu khái niệm. 3.Có mặt trên lớp đầy đủ . các nội dung chủ yếu của Văn hóa kinh doanh 2. hình thức kiểm tra . Bước đầu vận dụng kiến thức để xử lý các vấn đề văn hóa kinh doanh trên thực tế. Phương pháp. Kiểm tra – đánh giá Mục đích: Nắm vững kiến thức cơ bản của Văn hóa kinh doanh Các mục tiêu: 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên .Chuẩn bị tốt các phần được giao tự học . KL kiến thức 2 TC (1) (2) (3) (4) SL HS SL HS SL HS SL HS 2 1 1 1 1 1 1 3 Trung bình điểm bộ phận tính theo công thức: B= với : Điểm thi kết thúc học phần (T) có trọng số 60%. (3) Điểm chuyên cần (vắng học 2% tổng số tiết trừ 1 điểm. ni là hệ số của điểm thành phần thứ i. Tỷ lệ điểm cho mỗi hình thức KT-ĐG: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần theo quy định của Quy chế đào tạo): (1) Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập. thái độ và khả năng học tập của sinh viên Các kỹ thuật đánh giá .Bài tập và bài kiểm tra đạt không dưới 6/10 9.1. (2) Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận. m là tổng số điểm thành phần. (4) Điểm thi giữa học phần.Kiểm tra nội dung chuẩn bị của sinh viên ở nhà . kiểm tra qua bài kiểm tra viết trên lớp. 9.2.Xử lý tình huống theo từng chương của môn học.Mỗi sinh viên lên phát biểu quan điểm khi thảo luận không ít hơn 1 lần . tính theo thang điểm 10. Điểm học phần tính theo công thức: na ∑ 1 m i i m 1 n ∑ i ai là điểm thành phần thứ i.đánh giá kết quả học tập môn học 9.

3. thuyết phục có kiến thức tổng quát: 10 điểm .Trình bày được vấn đề ở mức trung bình: 5 . Lịch thi Lịch kiểm tra Ghi chú kiểm tra (15’) 1. Chương 1-3 ( tuần thứ 9 ) 4. Chương 1 tuần thứ 3 2. có mở rộng: 10 điểm . Chương 2 Thi giữa kỳ 3. Lịch thi. nội dung: 1 . Chương 4 5. lưu loát.Trình bày tốt bản chất vấn đề yêu cầu. Thi cuối kỳ chương trình của Trường Toàn bộ Theo lịch chung 7. kiểm tra (kể cả thi lại) STT Nội dung thi.Trình bày sai bản chất.A= 4 B +6 T 10 9.9 điểm .Trình bày được vấn đề còn có sai sót 4 điểm . Trình bày câu hỏi thảo luận: .Trình bày đúng nội dung: 7 .9 điểm . Chương 5 tuần thứ 15 Toàn bộ Theo lịch chung 6. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 1.Không trình bày được nội dung: 1 – 3 điểm 9.4.Trình bày đúng nội dung.3 điểm 2.Trình bày đúng bản chất vấn đề yêu cầu: 8 .Chỉ diễn giải: 6 điểm . Câu hỏi lý thuyết: .7 điểm . Thi lại chương trình của Trường Chủ nhiệm Khoa (Ký tên) Chủ nhiệm bộ môn (Ký tên) Giảng viên (Ký tên) Trần Thu Thủy Phòng Đào tạo (Ký tên) Ban Giám hiệu (Ký tên) .Trình bày sai hướng:/sai 5 /4điểm .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->