www.vietincom.

com

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

VNPT-CA

Trình bày: HUỲNH THANH CÔNG Giám đốc phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETINCOM A member of

NỘI DUNG

28/11/2011

Slide 2

KHÁI NIỆM
CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ (electronic signature)
Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

28/11/2011

Slide 3

KHÁI NIỆM
CHỮ KÝ SỐ (Digital signature)
 Là một dạng chữ ký điện tử.  Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): Mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (Keypair) gồm khóa công khai (Public key) và khóa bí mật (Private key)
 Private key - Khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số.  Public key - Khóa công khai dùng để thẩm định chữ ký số  Xác thực người tạo ra chữ ký số đó.  Cặp khoá có liên quan về mặt toán học. Không thể sử dụng khoá công khai để tìm ra khoá bí mật.

 Chữ ký số được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:
 Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa;  Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.
28/11/2011 Slide 4

KHÁI NIỆM
KÝ SỐ
 Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

HẠ TẦNG MÃ KHOÁ CÔNG KHAI KPI (Public Key Infrastrucre)
 Nhà cung cấp dịch vụ Chứng thư số (RA, IA): VNPT, FPT, Viettel, Bkav, … để cấp chứng thư cho người dùng và  Chứng thực Chứng thứ số được tạo ra bởi khóa bí mật của người dùng là tương ứng với khóa công khai chứa trong chứng thư của người dùng đó.

28/11/2011

Slide 5

KHÁI NIỆM
CHỨNG THƯ SỐ
 Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số CA cung cấp  Bản chất của Chứng thư số tương tự như “con dấu và xác nhận con dấu” của người đóng dấu đối với doanh nghiệp hoặc như là một “Chứng minh thư” đối với cá nhân, cung cấp bằng chứng cho sự nhận diện của một đối tượng, sử dụng trong môi trường máy tính và internet.  Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.  Chứng thư số được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, trong đó chứa public key của người dùng và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509.

28/11/2011

Slide 6

KHÁI NIỆM
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
“Dịch vụ chứng thực chữ ký số” là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:  Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật;  Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số;  Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;  Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định. Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

28/11/2011

Slide 7

KHÁI NIỆM

28/11/2011

Slide 8

CƠ SỞ PHÁP LÝ
Nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên được cấp phép – VNPT-CA (ngày 15/09/2009) Thông tư HD giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009) Ban hành tiêu chuẩn bắt buộc dụng cho CKS và chứng thực CKS 2008 Thông tư HD thi hành chi tiết NĐ 27/2007/NĐ-CA về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (số 78/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008) Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007) 2007 Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính (số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007) Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007) Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006) 2006 Nghị định về Thương mại điện tử (số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006) 2005
28/11/2011

2009

Luật giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
Slide 9

CƠ SỞ PHÁP LÝ

VNPT
TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG ĐẦU TIÊN TẠI VN

VNPT - CA
28/11/2011 Slide 10

CƠ SỞ PHÁP LÝ

VNPT và BỘ TÀI CHÍNH
ĐÃ KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

28/11/2011

Slide 11

CƠ SỞ PHÁP LÝ

VNPT và UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)
ĐÃ KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN

28/11/2011

Slide 12

CƠ SỞ PHÁP LÝ
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ

Cá nhân

Pháp nhân

28/11/2011

Slide 13

PHẠM VI ỨNG DỤNG
Bộ Tài chính Bộ Công thương Bộ KH-ĐT Dịch vụ Hành chính công Thương mại điện tử Thuế Hải quan Chứng khóan Ngân hàng

Cấp giấy phép hóa chất

Đấu thầu qua mạng

Khai sinh

Khai tử

Công chứng

Mua bán qua mạng Chữ ký GĐ và con dấu

Thanh toán trực tuyến Trình ký từ xa qua email

Xác thực email, tài liệu Xác thực giữa các phòng ban

Doanh nghiệp

28/11/2011

Slide 14

LỢI ÍCH

• Tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ • Tiết kiệm thời gian đi lại • Thuận tiện tìm kiếm, bảo quản • Không phải xếp hàng chờ đợi

• Ký số mọi lúc, mọi nơi • Không lo sếp đi công tác xa • Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến • Đảm bảo tính pháp lý • Hỗ trợ 24x7

All in one

Tiết kiệm

Tiện ích

• Một dịch vụ dùng cho nhiểu ứng dụng: • Thuế • Hải quan • Chứng khoán • Ngân hàng • Hành chính công • Thương mại điện tử

28/11/2011

Slide 15

LỢI ÍCH

LỢI THẾ CỦA VNPT-CA

Đường truyền Internet mạnh lớn - Có đường truyền Interent kết nối trực tiếp đến hệ thống iHTKK của TCT - Kinh nghiệm triển khai, tích hợp hệ thống Mạng lưới phân phối rộng khắp trải rộng trên toàn quốc và phủ kín đến từng huyện, xã - Thuận tiện đăng ký sử dụng - Tiện lợi hỗ trợ, xử lý sự cố, bảo hành thiết bị Cam kết chất lượng: - Chất lượng dịch vụ: Online - Ổn định - Chất lượng phục vụ: Kịp thời, 24x7 - CSKH Cung cấp miễn phí phần mềm ký số VNPT-CA: - Tiện lợi – Dễ sử dụng - Khắc phục các nhược điểm của các phần mềm ký số khác
Slide 16

28/11/2011

DÒNG SẢN PHẨM

dòng sản phẩm SSL - server Ký số tính năng Code signing

Ký tài liệu

Xác thực

Ký Email

28/11/2011

Slide 17

ĐỐI TƯỢNG

KÝ SỐ

Tổ chức Doanh nghiệp

Cá nhân

Doanh nghiệp

Cá nhân

Phòng ban

Cá nhân thuộc DN
28/11/2011 Slide 18

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CA, TÍCH HỢP CoreBanking – Internet Banking NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

28/11/2011

Slide 19

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

TƯ VẤN, HỖ TRỢ TỔNG CỤC THUẾ, TỔNG CỤC HẢI QUAN TÍCH HỢP CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀO CÁC HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ

28/11/2011

Slide 20

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

TƯ VẤN, HỖ TRỢ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HCM TÍCH HỢP CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀO CÁC HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ

28/11/2011

Slide 21

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

TÍCH HỢP CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀO Core Banking – Internet Banking CHO NGÂN HÀNG VIỆT - NGA

TÍCH HỢP CHỨNG THƯ SỐ VÀO Internet Banking CỦA NGÂN HÀNG OCB - ACB
28/11/2011 Slide 22

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VÀO HỆ THỐNG BÁN HÀNG CỦA BẢO HIỂM LIBERTY VIỆT NAM

28/11/2011

Slide 23

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

XÂY DỰNG TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ TRONG HẦU HẾT CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỦA TẬP ĐOÀN VNPT
(HỆ THỐNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, BÁO CÁO, ỨNG DỤNG QUẢN LÝ, …)

28/11/2011

Slide 24

BẢNG GIÁ
KÝ SỐ
Tính năng Đối tượng Gói dịch vụ Basic Cá nhân Personal ID Standard Pro Nhân viên Staff ID Cơ quan, Phòng, ban tổ chức, Department ID doanh nghiệp Doanh nghiệp Organization ID Standard Pro Standard standard Pro  Ký email                 Ký tài liệu Xác thực Giá (1024 bit) 1 năm 99.000 199.000 499.000 299.000 599.000 699.000 999.000 4.998.000 3 năm 249.000 499.000 1.198.000 699.000 1.298.000 1.798.000 2.498.000 11.998.000

28/11/2011

Slide 25

BẢNG GIÁ

Đối tượng: Doanh nghiệp

+ + =

= =

28/11/2011

Slide 26

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM KINH DOANH CHỨNG THƯ SỐ

HOTLINE: 093 305 2012 lienhe@chungthuso.com.vn