Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008

1. Những nét cơ bản về MicroStation 1.1. Làm việc với file và level a. Mở file dưới dạng Reference File - Bước 1: Từ thanh Menu chọn File\ Reference\Tools\Attach - Bước 2: Chọn thư mục và tên file cần mở, bấm OK. (Display: Hiển thị file; Snap: Sử dụng chế độ bắt điểm với các đối tượng trong file tham khảo; Locate: Sử dụng để xem thong tin hoặc copy các đối tượng trong file tham khảo)

Hình 1: Mở file tham khảo Để đóng Reference trong hộp thoại trên, chọn file cần đóng, chọn Tools\Detach. b. Cách nén file và ghi lại file dự phòng Cách nén file Khi xoá đối tượng trong Dessign file, đối tượng đó không bị xoá hẳn mà chỉ được đánh dấu là đã xoá đối tượng. Chỉ sau khi nén file thì các đối tượng được xoá mới được loại bỏ hẳn khỏi bộ nhớ. Quá trình nén file sẽ làm cho dung lượng của nhỏ hơn. Từ thanh menu chọn File\Compress Design. Cách lưu trữ dưới dạng một file dự phòng (save as, back up)
Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế

Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008

MicroStation tự động ghi lại dữ liệu sau mỗi lần thay đổi file active. Vì vậy người sử dụng không cần ghi lại dữ liệu sau mỗi lần đóng file active hoặc thoát khỏi MicroStation. Tuy nhiên để đề phòng các trường hợp bất trắc, người sử dụng nên ghi lại file dữ liệu đó dưới dạng một File dự phòng bằng cách thay đổi tên file hoặc phần mở rộng của file. Cách 1: Từ thanh Menu chọn File\chọn Save as. 1. Ghi lại file đó bằng cách thay đổi tên file nhưng giữ nguyên phần mở rộng là DGN. 2. Chọn thư mục chứa file (có thể cất trong thư mục cũ) bằng cách nhấp đôi vào các hộp thư mục bên hộp danh sách các thư mục. Cách 2: Từ cửa sổ lệnh của MicroStation đánh lệnh Backup sau đó bấm Enter trên bàn phím. MicroStation sẽ ghi lại file active đó thành một file có phần mở rộng là (.bak), Tên file và thư mục chứa file giữ nguyên. c. Cách trộn các file với nhau Giả sử chúng ta có hai file riêng biệt chứa các đối tượng khác nhau. Trong quá trình tác nghiệp, chúng ta muốn sử dụng dữ liệu của hai file đó trên cùng một file thì chúng ta cần phải trộn hai file đó. Cách trộn hai file có 2 cách. Cách 1: Khi chưa làm việc với file nào trong Microstation - Bước 1: Khởi động Microstation, chọn File\Merge Xuất hiện hộp thoại Merge file - Bước 2: Trong hộp thoại File to Merge, bấm Select để chọn các file cần trộn với nhau. - Bước 3: Trong hộp thoại Merge Into chọn file chứa kết quả trộn với nhau. - Bước 4: Chọn Merge để kết thúc công việc
Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế

Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008

Cách 2: Khi đang làm việc với một file của Microstation. - Từ File\Close, xuất hiện hộp thoại Microstation Manager, thực hiện tiếp các bước như cách 1.

Hình 2: Trộn các file với nhau c. Chọn Active Level Trong quá trình làm việc với Microstation, luôn luôn có một level ở trạng thái hoạt động. Khi chuyển trạng thái hoạt động từ level này sang level khác thì các đối tượng được vẽ sau khi chuyển Active level thì sẽ nằm trên level đó, còn các đối tượng thuộc được vẽ trước đó thì vẫn thuộc level cũ. Cách 1: Từ cửa sổ lệnh của Microstation đánh lệnh lv=<Mã số hoặc tên level>, sau đó ấn phím Enter trên bàn phím. Cách 2: Từ thanh Menu chọn Tools\Primary xuất hiện thanh Primary Tools bấm vào Active level, kéo chuột đến level cần chọn.

Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế

Thanh công cụ chính (Main Tool Box) Để dễ dàng và thuận tiện trong thao tác. Các công cụ này có thể hiển thị trên màn hình bằng các biểu tượng hoặc được nhóm lại với nhau theo các chức năng có liên quan với nhau. Ta có thể dùng chuột để kéo hết tất cả các công cụ trong một nhóm ra thành một Tool Box hoàn chỉnh. Microstation cung cấp cho chúng ta rất nhiều các công cụ tương đương như các lệnh.2.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Hình 3: Chọn Ative leve 1. Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . Các thanh công cụ chính thường dùng nhất được Microstation tập hợp lại và để trên một thanh công cụ gọi là Main Tool Box và được rút gọn lại thành nhóm ở dưới dạng biểu tượng. hoặc định dạng cho các đối tượng đồ họa. Thanh công cụ và các nút điều khiển màn hình a. đi kèm theo đó là hộp Tool setting để chúng ta đặt các thông số. Khi ta sử dụng công cụ nào thì công cụ đó sẽ được hiển thị màu thẫm.

Element Selection: Lựa chọn đối tượng . chọn tất cả các đối tượng trong vùng kéo chuột. . chọn từng đối tượng một.Nút 2: Vẽ đoạn thẳng. Trong đó: . Cung tròn. Line. chọn các đối tượng nằm trên đường thẳng cắt chúng) * Nhóm công cụ Linear Elements .Nút 1: Vẽ đường. Arc. Block Inside.PowerSelector: Dùng để lựa chọn hoặc loại bỏ nhiều đối tượng cùng lúc tùy theo chế độ được chọn trong thanh Tool Setting (Method: Individual. Sharp.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Main Tool Box Tool setting Hình 4: Thanh công cụ chính * Công cụ chọn đối tượng Trong đó: . Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .

Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 .Nút 3: Vẽ đường đôi.Nút 1: Vẽ hình chữ nhật . .Nút 5: Vẽ đường có điểm gấp khúc.Nút 3: Chuyển nội dung chữ từ file dng vào hộp text box. suối) .Nút 7: Vẽ đường thẳng tại điểm gần nhau nhất giữa hai đối tượng.Nút 4: Cho biết thuộc tính của các ký tự.Nút 7: Đặt các ký tự số tăng dần từng đơn vị một Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . . .Nút 1: Đặt chữ và nội dung . .Nút 6: Thay đối thuộc tính của các ký tự . * Nhóm công cụ Text Trong đó: . .Nút 4: Vẽ đường Stream (dòng chảy. . * Nhóm công cụ Polygons Trong đó: .Nút 2: Vẽ đa giác bất kỳ .Nút 3: Vẽ đa giác mà các cạnh vuôn góc hoặc song song với nhau.Nút 2: Đặt chữ có mũi tên hường vào một đối tượng nào đó.Nút 8: Vẽ đường thẳng với một góc nghiêng nhất định.Nút 6: Vẽ đường chia đôi một góc (đường phân giác) .Nút 5: . .Nút 4: Vẽ đa giác đều.

Nút 6: Tạo các đối tượng đối xứng qua trục. lọc bỏ đoạn thừa. . Tạo các đối tượng dạng điểm và pattern Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Nút 5: Kèo dài đường thẳng đến 1 đối tượng khác.Nút 3: Kéo dài đường thẳng theo hướng vectơ . .Nút 3: Copy các đối tượng song song. . * Nhóm công cụ Modify Element sử dụng để sữa chữa các đối tượng đồ hoạ. .Nút 4: Thay đối tỷ lệ của đối tượng . Tạo các đối tượng trong Microstation a.Nút 6: Cắt một đường hoặc một chuỗi các đường tại giao điểm của chúng với đối tượng khác 1. . * Nhóm công cụ Manipulate Trong đó: .Nút 2: Di chuyển đối tượng .Nút 5: Thay đối góc của đối tượng .Nút 2: Phá vỡ cấu trúc vùng thành đường.Nút 1: Thay đổi tỷ lệ của một hình quanh một điểm cố định.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 .3. Trong đó: .Nút 4: Kéo dài hai đường thẳng theo hướng vectơ và cắt nhau.Nút 8: Đặt các ký tự số tăng hoặc giảm dần theo một khoảng cho trước.Nút 1: Copy đối tượng .

Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Bước 1: Tạo mới hoặc mở một Cell Library .Bước 7: Chọn phím Create.Bước 2: Vẽ ký hiệu .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Các ký hiệu dạng điểm và pattenrn được tạo ra và lưu trữ dưới dạng các cell (điểm) và chứa trong các thư viện cell riêng biệt.Bước 4: Chọn công cụ Define Cell Origin . . .Bước 3: Chọn Seed file .Bước 6: Chọn hộp Cell Library và điền các thông số để tạo New Cell.Bước2: Từ thanh của Cell Library chọn File\New . * Cách tạo thư viện chứa cell .Bước 5: Đánh tên thư viện cell với phần mở rộng là . .Bước 6: Chọn OK. trong quá trình xây dựng và biên tập các loại bản đồ số thì chúng ta sử dụng các cell được xây dựng sẵn trong thư viện. Để tạo cell trước hết chúng ta cần tạo ra thư viện chứa cell đó. Bởi vì kích thước của các cell cho từng tỷ lệ bản đồ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xây dựng. * Tạo mới cell . Việc tính kích thước được tính như sau: kích thước cell = 2 mm x mẫu số tỷ lệ bản đồ.cel trong hộp text files. Thông thường.Bước 5: Bấm phím data (chuột trái) vào vị trí đặt ký hiệu.Bước 1: Từ thanh Menu chọn Element\Cell xuất hiện Cell Library .Bước 3: Bao fence quanh ký hiệu vừa vẽ.Bước 4: Chọn thư mục chứa file. . .

. Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Point Symbol: Là sự kết hợp.src. vừa thể hiện các ký hiệu nhỏ trải dọc theo đường. chúng ta phải copy tất cả các cell này vào trong hệ thống c/win32app/……) khi cần sử dụng. b. không thay đổi đường dẫn. chúng ta chỉ việc lấy các cell này ra.Bước 3: Nhập tên thư viện mới vào hộp text file.Bước 1: Mở hoặc tạo mới một thư viện các kiểu đường.Bước 1: Từ thanh Menu chọn Primary\Edit Line Style xuất hiện hộp thoại. * Tạo mới một dạng đường Kiếu đường Stroke . sắp xếp các đối tượng dạng điểm thành một đường thẳng với khoảng cách giữa các đối tượng cách đều nhau.cell).Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Khi cài đặt Famis. . Đây là kiểu thường dung hiện nay để tạo các đối tượng mà vừa thể hiện các nét. Chọn Ok. Các File Resource được lưu trữ trong thư mục c:\ win32app\ustation\wsmod\default\symb\*. lực nét liền cũng được xác định và màu sắc thì tùy người sử dụng định nghĩa. * Tạo mới một thư viện kiểu đường .Bước 2: Chọn File\New xuất hiện hộp thoại Create Line Style Library. Tạo các đối tượng dạng đường Các kiểu đường được tạo ra và lưu trữ trong thư viện các kiểu đường (Line Style Library) hay còn gọi là File Resource.Stroke pattern: Đường được định nghĩa là một nét đứt và một nét liền có chiều dài được xác định một cách chính xác.Compound: Đây là kiểu đường được tạo ra từ sự kết hợp của bất kỳ các loại đường với nhau. Có 3 loại kiểu đường: . .cell hoặc kihieudc. sẽ có các cell ký hiệu địa chính (d_chinh. .

Bước 2: Xác định bước lặp của đường và độ dài.000 sẽ bao gồm một nét liền và nét đứt với độ dài lần lượt là 1mm x 50.Bước 3: Từ thanh Menu của hộp thoại Line Style Editor chọn Edit\Create\Stroke pattern. .Bước 9: Đặt độ rộng của nét gạch .Bước 8: Chọn kiểu nét gạch . Ví dụ như tạo kiểu đường có dạng như sau: 1 nét liền có độ dài 0.Bước 6: Bấm con trỏ để chọn nét gạch . rộng của mỗi nét. Kết quả thu được như sau: Hình 5: Kiểu trường Stroke Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Bước 5: Bấm Add trong phần Stroke để định nghĩa nét gạch đầu tiên.000.Bước 11: Ghi lại kiểu đường vừa tạo. . (Ví dụ như kiểu đường mòn của bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000) .Bước 7: Nhập giá trị độ dài của nét gạch .Bước 10: Đặt tên cho kiểu đường bằng cách: Edit\Create\Name .8mm x 50.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 .000 và một nét đứt có độ dài 0.000 và 0.8mm x 50. .Bước 4: Đánh tên mô tả kiểu đường.8mm x 50.

000 và nằm cách đều nhau 0.Bước 3: Vẽ ký hiệu được sử dụng và bao fence ký hiệu.Bước 7: Chọn vị trí đặt ký hiệu: Origin: Đặt vào điểm khởi đầu của đường End: Đặt vào điểm cuối của đường .Bước 4: Chèn ký hiệu vừa tạo vào thư viện kiểu đường.000 .000 là các hình tròn đường kính 0. chọn select. bằng cách như sau: Từ thanh Menu của hộp hội thoại Line style Editor\Edit\Create\Point → xuất hiện dòng chữ New stroke component. .8mm x 50. . . Ví dụ: Kiểu đường ranh giới thực vật của bản đồ tỷ lệ 1:50. Bước lặp của đường này là một nét liền có độ dài bằng khoảng cách giữa các ký hiệu giống nhau.Bước 2: Xác định các bước lặp của đường. Bằng cách: Từ thanh menu của hộp hội thoại Line style Editor\Edit chọn Create\stroke pattern → xuất hiện dòng chữ New stroke component → đánh tên đường Base line đó thay thế cho dòng chữ New stroke component → thực hiện tiếp từ bước 4-8 như phần tạo mới kiểu đường stroke. bấm chuột chọn ký hiệu .Bước 8: Bấm vào Base line. bằng cách từ cửa sổ lệnh đánh lệnh: Creat symbol chantrom .Bước 6: Đánh tên mô tả cho kiểu đường. định nghĩa điểm đặt ký hiệu (Xem phần tạo cell) .2mm x 50.Bước 9: Tạo tên cho kiểu đường và ghi lại kiểu đường Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Kiểu đường Point symbol .Bước 5: Tạo đường Base line (đường nền) kiểu stroke pattern để đặt ký hiệu.Bước 1: Mở hoặc tạo mới một thư viện kiểu đường. kích thước và hình dạng các ký hiệu.

Bước 4: Dùng con trỏ chọn từng đường thành phần của đường cần tạo một sau đó bấm phím OK.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Từ thanh menu của hộp hội thoại line style Editor\Edit\Create\Name → xuất hiện dòng chữ Unname bên hộp text Name → Đánh tên đường đó thay thế cho dòng chữ Unname.Bước 2: Từ thanh Menu của hộp Line style Editor chọn Edit → chọn Create → chọn Compound → xuất hiện dòng chữ New Compound Component bên hộp Text Component.Bước 1: Tạo các đường component . Từ thanh Menu của hộp hội thoại Line style Editor\File\Save để ghi lại kiểu đường đó.Bước 5: Đặt vị trí cho các đường thành phần theo chiều dọc để tạo khoảng cách cho các đường bằng cách: từ bảng danh sách các đường thành Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Bước 3: Trong hộp Sub Component bấm phím insert. . Đánh tên thay thế. Hình 6: Kiểu đường point Cách tạo kiểu đường compound . . .

Bước 6: Đặt tên cho kiểu đường bằng cách: từ thanh Menu của hộp hội thoại Line style Editor\Edit\Create\Name. đánh thêm dấu (-) đằng trước số. chúng ta có thể sử dụng các công cụ thuộc nhóm Place .Place Block để tạo vùng vuông góc.đánh tên đường đó thay thế cho dòng chữ Unname.Bước 7: Từ thanh Menu của hộp hội thoại Line style Editor\File\Save để ghi lại kiểu đường đó. Khi tạo vùng cần phải lưu ý điền đầy đủ các thông số như sau: . Nếu giá trị > 0. nếu giá trị < 0.Place Shape để tạo hình khối có dạng bất kỳ. Ví dụ như để tạo kiểu đường Compound là sự kết hợp của hai kiểu đường stroke pattern và point symbol ở hai ví dụ trên.xuất hiện dòng chữ Unname. .bấm chuột chọn đường cần thay đổi vị trí. Tạo các đối tượng dạng vùng * Tạo vùng trực tiếp từ thanh công cụ Khi muốn tạo hình trực tiếp từ thanh công cụ. đánh số bình thường. . nhập giá trị vị trí cho đường vào hộp text Offset.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 phần trong hộp subcomponent. chúng ta sẽ có kết quả như sau: Hình 7: Kiểu đường Compound c. còn Soil thì có thể trải nền được) Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . .Tính chất của vùng: Là vùng đặc hay rỗng (Vùng Hole thì không trải nền được.

Trường hợp lựa chọn method là Automatic thì con trỏ sẽ tự động chuyển sang cạnh tiếp theo. bấm chuột trái.Màu của vùng cách tô màu cho vùng (Fill type): Gồm có các lựa chọn là không tô (none). . tô màu đồng nhất giữa đường biên của vùng và trong vùng (Opaque). sau đó bấm vào cạnh tiếp theo. Chọn công cụ Create complex shape. tô màu không đồng nhất giữa đường biên và trong vùng (Outlined) . Hình 8: Chuyển đường thành vùng Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . Bấm chuột trái vào cạnh đầu tiên. không tồn tại các điểm tự do. cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đường bao các đối tượng phải khép kín.Chọn màu sắc cho đường biên và vùng tô màu. tại các điểm giao nhau phải có các điểm nút. nếu con trỏ chỉ sai.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 . khi sử dụng công cụ Place Shape cần phải sử dụng chế độ bắt điểm chính xác khi khép kín vùng. * Tạo vùng bằng cách chuyển các đường thẳng thành vùng Để tạo được vùng theo phương pháp này. bấm chuột phải và chọn cạnh cho nó tiếp tục chạy. Nếu đến khu vực ngã ba hay ngã tư thì nếu con trỏ chỉ đúng.Để đảm bảo các vùng được khép kín.

color. weight). linestype. Khi tạo các đối tượng dạng text cần phải lưu ý một số vấn đề sau: .Active Angle: Góc đặt ký hiệu 1.Text Node Lock: Khóa việc đặt các ký tự lên bản đồ.Method: Cách thức đặt ký tự . trước hết cần phải để đối tượng đó trong môi trường đang hoạt động (có nghĩa là đối tượng đó là đối tượng đang được chọn).Cell được đặt không đúng vị trí.4 Biên tập các đối tượng đồ họa a. độ lớn.Sai các thuộc tính đồ hoạ (level. chiều dài. chúng ta sử dụng công cụ Primary để thay đổi các thuộc tính Hình 9: Đổi thông tin thuộc tính của đối tượng biên tập b. góc nghiêng…Nếu chúng ta muốn chỉnh sửa các thuộc tính đó.Justification: Tâm của các ký tự . Biên tập các dữ liệu thuộc tính cho các đối tượng đồ họa Các đối tượng đồ hoạ được đặc trung bởi các thuộc tính cơ bản như: màu sắc.Biên tập các đối tượng dạng điểm Các lỗi thường gặp đối với dữ liệu dạng điểm (cell) thường là: . Tạo các đối tượng dạng Text Để tạo các đối tượng dạng Text. .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 d. Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . Sau đó. .Font: Font chữ (Để sử dụng được chữ Việt nên dung TCVN3) . cần sử dụng công cụ Place text trong thanh công cụ chính của Microstation.

… Cụ thể: Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . 4. Chọn công cụ Replace cell. * Cách sửa các lỗi sai về hình dạng và kích thước Cách 1: dùng cho những cell chỉ sai về kích thước. làm trơn đường. Bấm phím Data để đổi kích thước đối tượng. 1. . Bấm phím Data đến vị trí mới của đối tượng. Sử dụng các công cụ trực tiếp của Microstation Microstation cung cấp cho chúng ta một loạt các công cụ để chỉnh sửa các đối tượng dạng đường như: bắt thừa. Bấm phím Data vào cell cần đổi. * Cách sửa các lỗi sai về vị trí 1. 1. 3.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 . 4.Cell được chọn không đúng hình dạng và kích thước quy định.Với các lỗi về thuộc tính đồ hoạ xem phần 4. Chọn công cụ Move element Bấm phím Data để chọn đối tượng. kích thước đúng theo quy định. 2. bắt thiếu điểm. Đặt tỷ lệ cân đối cho đối tượng trong hộp Scale. Vẽ lại cell mới với hình dáng. Tạo cell với tên cell giống tên cell cũ (xem phần tạo cell). Cách 2: Dùng cho những cell sai cả về kích thước lẫn hình dáng. Có thể thực hiện dịch chuyển cùng lúc nhiều đối tượng bằng fence hoặc select element. 2. Chọn công cụ Scale element. Biên tập các đối tượng dạng đường a. Bấm phím Data chọn đối tượng cần thay đổi. 2. c. 3.

Kéo dài đường thẳng theo hướng của đoạn thẳng cuối cùng của đường thẳng đó bằng công cụ Extend Element .Cắt một đường hoặc một chuỗi các đường tại giao điểm của chúng với đối tượng khác bằng công cụ .Kéo dài hai đường đến cắt nhau theo hướng định sẵn hoặc là loại bỏ các đoạn đường thừa bằng công cụ Extend Elements to Intersection .Dịch chuyển điểm của các đường thẳng bằng công cụ Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .Kéo dài đoạn thẳng thứ nhất đến đoạn thẳng thứa hai theo hướng của đoạn thẳng thứ nhất hay nối các điểm bị bắt thiếu bằng công cụ Extend Element to Intersection .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 .

Biên tập các đối tượng dạng vùng a.Chọn chức năng Union . Tạo các vùng mới từ các vùng có sẵn Thực chất của quá trình này là sử dụng công cụ Create region với các Method khác nhau để tạo ra các vùng mới.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 .Chọn chức năng Intersection . từ các vùng đã có sẵn bằng việc kích chuột trái vào các vùng đã chọn Hình ảnh minh họa: .Thêm điểm cho đường thẳng (nắn đường thẳng) bằng công cụ .Chọn chức năng Diffirence c.Trải nền cho các vùng Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .3.Xoá bớt điểm của đường thẳng 3.4.

Trải nền bằng các cell . .Cell: Tên cell dung để trải nền (Trong trường hợp trải nền bằng các cell) Các hình ảnh minh họa: . nhất thiết các vùng này phải được vẽ ở chế độ Soil (dạng đặc). chúng ta có các sự lựa chọn như: Trải bằng nét gạch đơn.Spacing: Khoảng cách giữa các đường thẳng hoặc các cell.Angel: Góc nghiêng giữa các đường thẳng hoặc các cell. trải bằng hai nét gạch .Trải nền theo dạng tuyến Khi trải nền.Trải nền bằng các đường đôi. Chúng ta có thể trải nền bằng các nét gạch.Trải nền bằng các đường gạch đơn. tùy theo yêu cầu. hoặc bằng các ký hiệu. Hình 10: Trải nền bằng các đường đơn . cho vùng giao nhau…) .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Để trải nền cho các đối tượng dạng vùng.Method: Cách thức trải nền (Cho đối tượng. Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . . . cần phải lưu ý một số thông số sau: .Scale: Tỷ lệ ký hiệu .Để trải nền bằng các nét gạch.

Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Hình 11: Trải nền bằng các đường đôi .Trải nền bằng các ký hiệu (cell) Hình 12: Trải nền bằng các ký hiệu Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .

vẽ nhãn Tạo Topo cho từng mảnh Bản đồTạo khung Bản đồ Hoàn thành bản đồ Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . Famis 2.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 2. Xây dựng bản đồ địa chính Bản đồ địa chính được thành lập bằng phần mềm Famis theo quy trình như sau: Nhập số liệu Lưu bản đồ dưới dạng file DNG Hiển thị điểm Tạo mô tả trị Nối điểm Kiểm tra trị đo Nạp file bản đồ Sửa lỗi Phân mảnh bản đồ (Tạo bảng chắp) Tạo bản đồ địa chính Nhập các thông tin.1.

Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 2.Cách 1: Từ các số liệu đo bằng máy toàn đạc điện tử TC. <Số hiệu điểm đo m> <góc> <cạnh> <góc đứng> <độ cao gương> Trong quá trình tạo file dữ liệu đầu vào. Các bước thành lập bản đồ địa chính bằng Famis a. chúng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Cơ sở dữ liệu trị đo/Nhập số liệu/Import Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .1.1. chúng ta sẽ tạo file sổ đo chi tiết bằng Notepad có dạng như sau: TR <Số hiệu trạm định hướng> <Y> <X> TR <Số hiệu trạm đo 1> <Y> <X> <Độ cao trạm> <Độ cao máy> DKD <Số hiệu trạm định hướng> <Số hiệu điểm đo 1> <góc> <cạnh> <góc đứng> <Độ cao gương> ……………………. Nhập số liệu Số liệu đo được nhập vào Famis bằng 3 cách. <Số hiệu điểm đo n> <góc> <cạnh> <góc đứng> <Độ cao gương> TR <Số hiệu trạm đo đo 2> <Y> <X> <Độ cao trạm> <Độ cao máy> <Số hiệu điểm đo n + 1> <góc> <cạnh> <góc đứng> <độ cao gương> ……………………. SOKKIA…thì có thể trút thẳng số liệu từ máy toàn đạc sang Famis. 12245 (1 độ 22 phút 45 giây). .Cách 3: Từ các kết quả đo. . .DDDPPGG: Phần mềm sẽ tự tính từ phải sang trái theo dãy số để lấy giá trị đúng Ví dụ: 230708 (23 độ 7 phút 8 giây).Cách 2: Đối với các loại máy khác (ví dụ như NIKKON) thì phải trút qua một phần mềm trung gian khác là SDR rồi mới trút sang Famis. cần lưu ý cách viết giá trị đo góc như sau: . Sau khi đã có số liệu đo.

cho phép người dung có thể thay đổi các giá trị đo. thêm các trị đo một cách trực tiếp trên file đồ họa. Sửa chữa trị đo Đây là chức năng rất linh hoạt. trong đó quan trọng nhất là số hiệu nhãn để tiến hành nối điểm chính xác. xuất hiện hộp thoại Chúng ta chọn các nội dung cần hiển thị trong nhãn trị đo. Khi tiến hành sửa trị đo và thêm. chúng ta lựa chọn trong hộp List Type cho phù hợp rồi chọn Enter b. level chứa nhãn trị đo và màu sắc của nhãn trị đo. Tuỳ thuộc vào format của từng loại số liệu đo gốc.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Hình 13: Nhập số liệu Xuất hiện hộp thoại: Nhập số liệu từ số liệu đo gốc. số hiệu điểm đo (duy nhất). bớt trị đo cần phải nhập đầy đủ các thông số của trị đo đó là: Số hiệu trạm đo. chúng ta có thể chọn các thông số khác như: Khoảng cách từ nhãn trị đo đến trị đo. Tạo mô tả trị đo Từ menu chọn Hiển thị/Tạo mô tả trị đo. Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . các giá trị đo góc. c. Ngoài ra.

ấn phím <Nối> để chương trình tự động nối. sau đó kích đúp chuột trái ở góc phải trên của bản đô. Các số hiệu điểm phân biệt nhau bằng dấu . các trị đo mới sẽ được hiển thị trên màn hình. sản phẩm sẽ là một bản đồ nền được lưu dưới dạng file . Mỗi một vùng bao bản đồ nền là một mảnh bản đồ địa chính tương Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . ấn phím <Nối> để chương trình tự động nối. e. Nạp bản đồ và sửa lỗi Mở bản đồ nền vừa mới nối xong. chạy phần mềm tự động tìm sửa lỗi f. trả về chuột phải sẽ xuất hiện các vùng bao bản đồ nền.dng. Tạo phân mảnh bản đồ Đây là công đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng bản đồ địa chính số. xuất hiện hộp thoại phân mảnh bản đồ. Nếu điểm nối liên tục theo thứ tăng dần thì được liệt kê số hiệu điểm đầu và điểm cuối cách nhau bẳng dấu . Từ Menu chọn Bản đồ địa chính/Tạo bản đồ địa chính. Nối điểm Căn cứ vào sơ đồ đo.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Sau khi hoàn thành việc lựa chọn. tiến hành nối điểm theo các số hiệu. Sau khi chọn xong. (dấu phẩy). Các dòng có thể được soạn trước là lưu trong một file dạng text. Nguyên tắc nối : nối theo thứ tự các điểm được liệt kê từ trái sang phải. Sau khi liệt kê xong. Sau khi tiến hành nối điểm. Công đoạn này đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa người đứng máy (người tạo số hiệu điểm đo) với người đi sơ đồ. d. Kích đúp chuột trái ở góc trái dưới bản đồ.(dấu gạch ngang). Chọn file này bằng cách ấn phím <File>.

cần phải tạo một thư mục mới để lưu các mảnh bản đồ. các đối tượng cần tạo Topology là các thửa đất. xuất hiện hộp thoại tạo mảnh bản đồ. Trên cơ sở bản đồ gốc đã được phân mảnh. Tạo Topology thực chất là tạo vùng cho các đối tượng được khép kín bởi nhiều đường thẳng với nhau. chúng ta nhập các thông số. Trên màn hình xuất hiện hộp thoại để chúng ta lưu mảnh bản đồ. Tạo Topology cho từng bản đồ.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 ứng với tỷ lệ đã được chọn. mở lại file bản đồ gốc. đặc biệt cần phải lưu ý đến thông số level. đồng thời khi tạo Topology mới thực hiện được các bước như vẽ nhãn. Trong quá trình xây dựng bản đồ địa chính. xuất hiện hộp thoại tạo vùng. Tạo bản đồ địa chính Trước khi thực hiện tạo bản đồ địa chính. Famis sẽ tự động tính toán ra tọa độ khung của mỗi mảnh bản đồ trên cơ sở giá trị của các điểm đo và tỷ lệ bản đồ tương ứng.dng (Trong đó n là số thứ tự mảnh bản đồ) và chúng ta chọn thư mục đã tạo sẵn để lưư bản đồ. chúng ta chọn số thứ tự của mảnh bản đồ rồi kích chuột vào “Chọn bản đồ” sau đó kích vào một thửa mà nằm gọn trong mảnh bản đồ từ mảnh bản đồ gốc. h. file bản đồ gốc sẽ bị đóng lại và file DCn. đánh số thửa. tạo khung bản đồ. đếm số thửa.dng sẽ mở ra. bởi vì đây là các vùng khép kín. Tọa độ của mỗi khung bao mảnh chính là tọa độ của tờ bản đồ đó. vì trên mảnh bản đồ có rất nhiều đối tượng khác nhau như Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . g. Để tạo Topology. Tên file sẽ là DCn. Từ hộp thoại trên. lặp lại các bước như trên. tạo ra mảnh bản đồ địa chính tiếp theo cho đến hết các phân mảnh bản đồ. Sau đó. Khi chúng ta chọn xong. Từ Menu chọn Bản đồ địa chính/Tạo bản đồ địa chính. cần thực hiện các bước như sau: Từ Menu chọn Tạo Topology/Tạo vùng.

. Cập nhật các thông tin cho từng thửa đất và vẽ nhãn thửa Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . làm lần lượt cho từng tờ bản đồ đã được tạo mảnh (DC1. Bước tiếp theo là tạo khung bản đồ địa chính.dng. Sau khi tạo Topology xong. sẽ ở các thửa đất sẽ xuất hiện các tâm thửa. cần đánh số thửa tự động cho từng tờ bản đồ. dạng tuyến…mỗi một loại đối tượng được đưa vào một level khác nhau. Hình 14: Một bản đồ gốc được chạy Topology i. chính vì vậy cần phải biết chính xác. Level chứa khung bản đồ địa chính ở lớp 63. dạng điểm. ranh giới thửa đất nằm ở level nào để tạo cho chính xác.dng….Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 dạng vùng khép kín. lưu ý cần lựa chọn tỷ lệ khung phù hợp với tỷ lệ bản đồ đã được phân mảnh và điền đầy đủ các thông tin cần thiết (tên đơn vị hành chính). DC2.). Khi tạo xong.

2.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Các thông tin trong từng thửa đất sẽ được cập nhờ vào các chức năng gán thông tin địa chính cho (Xem mục 2. không thể hiện được nhãn của thửa đó trên tờ bản đồ. mà chỉ thể hiện được số thửa đất. từ Menu chọn Xử lý bản đồ/Vẽ nhãn thửa xuất hiện hộp thoại vẽ nhãn thửa. Hình 15: Một vài thửa đất trong một mảnh bản đồ địa chính Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế . Quy trình vẽ nhãn thửa đã được trình bày ở phần trên. nhập tọa độ góc khung trái dưới vào hộp thoại. tuy nhiên trong quá trình vẽ nhãn thửa cho bản đồ địa chính cần phải lưu ý về các thửa nhỏ. Các thửa nhỏ là các thửa có diện tích quá nhỏ. cần thực hiện như sau: Giới hạn về diện tích thửa nhỏ.2. Để vẽ được nhãn thửa.). Để vẽ nhãn thửa các thửa nhỏ.

lưu file này lại với một tên bất kỳ (ví dụ: Hsthua6. từ menu Chọn bản đồ địa chính/tạo hồ sơ kỹ thuật thửa.1. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. chọn loại hồ sơ kỹ thuật phù hợp và điền các thông số như: Tỷ lệ bản vẽ.Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 2. Sau đó.dng sẽ xuất hiện. a. xuất hiện hộp thoại như sau: Hình 16: Tạo hồ sơ thửa đất Từ hộp thoại trên. Lúc này một file templace.). Xây dựng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .2 Xây dựng các loại hồ sơ đất đai Trong phần này sẽ trình bày phương pháp xây dựng các loại hồ sơ đất đai như: hồ sơ kỹ thuật. mã sử dụng đất…để hiển thị trên hồ sơ. Các bước chung Để xây dựng hồ sơ đất đai. b.dng…. các yếu tố thể hiện. bấm vào “chọn thửa” và kichs chuột vào tâm thửa đất..

Hình 17: Cửa sổ nhập thông tin GCNQSDĐ Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .dng sẽ xuất hiện chứa khuôn mẫu của GCN nhưng chưa có các nội dung. chọn loại hồ sơ cần xây dựng là GCN .Chọn các thông số phù hợp . Chính vè vậy việc xây dựng GCNQSDĐ có một số sự khác biệt như sau: .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng nhất trong hồ sơ đất đai. sẽ xuất hiện một cửa sổ cho phép chúng ta điền các nội dung vào.Khi xuất hiện hộp thoại xây dựng hồ sơ kỹ thuật thửa đất. bấm vào GCN ở góc phải dưới của hộp thoại.Sau đó. lúc này một file templace. .Chọn thửa.

Đối với các đối tượng được thể hiện trên bản đồ. Text. chúng ta chọn “chuyển ra in” và “ghi lại GCN” lúc đó mời hoàn thành việc Cấp GCN quyền sử dụng đất. chúng ta tiến hành trộn các file lại với nhau.3.Chọn chức năng Creat Region với các thông số là Flood. Trình bày….dng để chứa các thông tin về màu của các loại đất ở hiện trạng) . Opaque để đổ màu cho từng thửa đất.Mở file bản đồ địa chính để tham khảo.Sử dụng chức năng Creat Complẽ Chain để tạo đường ranh giới cho từng loại đất theo quy phạm (Tham khảo quy phạm xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ TNMT) . .Tạo một file dng mới để chứa các đối tượng thông tin cần thiết riêng biệt nào đó (ví dụ:mau.Sau khi có tất cả các file ở trên. . Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên cơ sở bản đồ địa chính Các bước thực hiện như sau: . . 1.Bước tiếp theo tạo các file dng khác để lưu trữ các thông tin khác (Ví dụ: Ranh giới.1. nhất thiết phải tuân thủ theo quy phạm bởi vì độ lớn của các đối tượng có liên quan mật thiết với tỷ lệ bản đồ được xây dựng. sẽ thu được bản đồ hiện trạng sử dụng đất cần xây dựng.Để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất hoàn chỉnh cần có file hiện trạng sử dụng đất của Bộ TNMT ban hành (Kèm trong đĩa CD tài liệu) . Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .) .Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Sau khi điền các thông tin vào.

Bàii giiảng MiicroSttattiion và Famiis – CeLEM 2008 Bà g ảng M croS a on và Fam s – CeLEM 2008 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful