P. 1
Bai Tap Chuong Halogen

Bai Tap Chuong Halogen

|Views: 76|Likes:
Được xuất bản bởiTuan Nguyen Anh

More info:

Published by: Tuan Nguyen Anh on Jan 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2012

pdf

text

original

Trường THPT Lê Hồng Phong

Gv: Nguyễn Sĩ Bảo

BÀI TẬP CHƯƠNG 6: NHÓM HALOGEN. A. TỰ LUẬN. DẠNG 1: CHUỖI PHẢN ỨNG
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2. b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4. c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag. d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → K2SO4 → KNO3. 2. Xác định A,B,C, D,E,F,G: HCl + MnO2 → (A) ↑ + (B) rắn + (C) lỏng. (A) + Fe → FeCl3. (A) + (C)  a →s (D) + (E) ↑ (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C). (F) + (E) t → (C) (F) + (A) t → (D). 3. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ: a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? → CuCl2 + ? → CO2 + ? + ? c. HCl + ? d. HCl + ? → AgCl ↓+ ? e. KCl + ? → HCl + ? + ? f. Cl2 + ? → HClO + ? → NaClO + ? + ? g. Cl2 + ? h. Cl2 + ? → CaOCl2 + ? i. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. NaClO + → NaHCO3 + ? 4. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện). a. MnO2 → Cl2 → nước javen → NaHCO3. KCl → AgCl → Cl2 → KClO3. CaOCl2 → CaCO3 → CO2 → HClO → NaClO. Br2 → I2 → AgI. → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO. b. Cl2 c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3. DẠNG 2: NHẬN BIẾT 1. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học. a. NaOH, HCl, NaCl, NaNO3. b. KCl, KNO3, HCl, HNO3. c. KCl, K2SO4, KNO3. d. HCl, H2SO4, HNO3. e. Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4 , KCl, HNO3. f. CaCl2, Ca(OH)2, NaOH, Ca(NO3)2. g. Ba(OH)2, HCl, NaCl, Na2SO4, KOH. h. NaF, NaBr, NaI. i. Na2CO3, NaCl, NaOH, K2SO4, NaBr. j. KF, KCl, KBr, KI. k. MgCl2, NaOH, NH4Cl, BaCl2, H2SO4 không dùng thêm hóa chất nào khác( câu k) DẠNG 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHẾ 1. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na, Mangandioxit, hodroclorua. 2. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế: a. Nước giaven. c. Kali clorat. b. Clorua vôi. d. axit hypoclorơ. 3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính chất đó. 4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh?
o o

1

ddNaOH.6% thu được 3360ml khí thu được (đktc). Cho các chất : KCl. Cl2 → Br2. KCl + I2. c. Viết các phương trình phản ứng xảy ra: a. Sắt (III) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. Tính nồng độ % HCl.Gọi tên sản phẩm. a. H2SO4đặc. e. b. f. b. Cho 30g hỗn hợp gồm Cu và Zn tác dụng hết với 200g dung dịch HCl thu được 5600ml khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 8. Tính nồng độ mol HCl. NaI + HBr. 10. Sắt tác dụng với clo. a. HCl → Cl2. Cho 15g hỗn hợp gồm Fe. h. 9. CuCl2 → ZnCl2. Clo với kali hydroxyt đặc(100oC). b. Tính thể tích dung dịch HCl 0. b. → AgCl. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng. → FeCl2. c. 7. KCl + AgNO3. c. Cu → CuCl2. h. Cho 26. Cho 1. MnO2. ZnCl2 g. f. a. a. NaCl + ZnBr2. Đồng oxit tác dụng với axit clohidric.12g sắt không? 2. Fe i. d. 2 . b. 6. Tính thể tích khí thoát ra đktc. FeCl2. Đồng tác dụng với axit clohidric. 5. Cho 29. Canxi cacbonat với axit clohidric. 4. k. a.5M đủ để tác dụng hết với các chất thu được trong phản ứng trên. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại theo khối lượng. NaOH → NaCl. xác định vai trò mỗi chất. Tính nồng độ mol HCl. NaOH + KBr. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1.8g hỗn hợp gồm Fe.Ag tác dụng hết với dung dịch HCl 15. b.4g sắt tác dụng với 840ml khí clo (đktc).1g MnO2 tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Cl2+ KBr. g. h. DẠNG 4: BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH Vấn đề 1: Kim loại hoăc oxit kim loại vào dd HCl 1. Viết các phản ứng xảy ra giữa các chất(nếu có): a. b. c. phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử. b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại. c. Fe → FeCl3. g. K. H2O.2 lít khí (đktc). NaBr → Br2. 3. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Cl2 + KBr d. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? a. Trong các phản ứng trên. Viết các phương trình phản ứng của clo tác dụng với: Ca. Sắt tác dụng với axit clohidric. e. c. CaCl2. CuCl2 → KCl.Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu dược 11. Fe. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. f. d. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí hidroclorua. e.Trường THPT Lê Hồng Phong Gv: Nguyễn Sĩ Bảo 5. CuCl2 + MgI2. Tính khối lượng mỗi kim loại. Sắt (II) hydroxyt tác dụng với axit clohidric.

Tính nồng độ mol của NaOH phản ứng và của dung dịch thu được. 7.4g kết tủa.24 lít khí SO2(đktc).72 lít khí đktc. Cho Cho 78.5g H2O. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? 37. Xác định thành phần % theo khối lượng của hõn hợp muối. iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F2? Bằng cách nào có thể điều chế được F2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Cho 10g hỗn hợp Al. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 10. 30.25%.Mg bằng dung dịch HCl dư. Hòa tan 7. người ta thu được 560 lít khí clo (đktc). b.55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2. 31. 11.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%. Xác định nồng độ % của dung dịch KBr biết rằng 4. Khí sinh ra cho tác dụng vói 250ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.1 M. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Cho clo tác dụng với vừa đủ với Fe rồi hòa tan lượng muối sinh ra vào nước được 100g dung dịch muối có nồng độ 16. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng 36. b. Hòa tan 26. CaCl2. Cho hỗn hợp gồm Cu. Dùng dung dịch H2SO4đặc nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 2.25g AgNO3 vào 500ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. Cho lượng dư AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0. b.6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. Tính thể tích khí sinh ra (đktc). 9. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 27.84 lít H2(đktc). 35. Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr .05M và NaCl 0. b. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.5% (D = 1. Cho 19g hỗn hợp KF.9g hỗn hợp Fe. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A.24 lít khí (đktc). Để hòa tan hoàn toàn 14. b.6g hỗn hợp hai muối NaCl. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khới lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. Mg. 34. 3 . Tính nồng độ % của dung dịch muối. KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4đặc thu được 6. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó.025g/ml) tác dụng với 300ml dung dịch HCl. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. a. Tính thành phần % theo số mol của naCl trong hỗn hợp đầu. a. d. 32. MgCl2. Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng. c. Cu tác dụng vói dung dịch HCl dư thì thu được 7. 29. a. Zn người ta cần vừa đúng 250 ml dung dịch HCl 2M. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5. 8. bromua. Cho cho 500 ml dung dịch chứa 4. Hòa tan 10. Hòa tan muối thu được vào 52. 31.34g/ml). I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g. Vì sao người ta có thể điều chế Cl2. 33. Br2.Trường THPT Lê Hồng Phong Gv: Nguyễn Sĩ Bảo 6. Tình khối lượng muối trong dung dịch. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. a. Tính nồng độ dung dịch muối thu được. |Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. CaSO4.8g hỗn hợp Al. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57.81 ml dung dịch KBr đó (D = 1. Tính khối lượng sắt và clo (đktc) đã dung. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4. Cho khí trên tác dụng với sắt. Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút.48 lít khí clo đktc đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88. a. KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Cho 200g dung dịch AgNO3 8.

tính oxi hóa mạnh. HNO3 B. HClO2. C. Cho 500ml dung dịch AgNO3 0. B. HClO. Không tăng. số lớp e. a. C. ddAgNO3. Không oxi hóa khử 14. 16. B. tăng. công hóa trị không cực. 5. dd Na2CO3. clo độc nên có tính sát trùng. 11. H2SO4. NaBr. cấu hình e lớp ngoài cùng. vừa tăng. vừa giảm. HF. Đều có tính oxi hóa mạnh. lỏng. giảm dần. vừa oxi hóa. clo tác dụng với H2O. phenolphthalein.HBr. HClO. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng: A. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim. 4 . 15. Khi mở vòi nước máy. Chất nào có tính khử mạnh nhất? A. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. HCl. MnO2. D. C. giảm. Tổng hợp từ H2 và Cl2. 1 B. ns2p5. HClO4. vừa khử. oxi hóa. khí. 7. D. D.HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. Hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. HClO3. ns2np4. 3. D. D. 7. 2. nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. HCl. NaCl. D. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxi hóa của các halogen đơn chất: a. B. vừa oxi hóa. C. B. 5. B. Cho dãy axit: HF. KClO3 B. B.(D = 0. C. C. Khử năng tác dụng với nước giảm dần tử F2 đến I2.Trường THPT Lê Hồng Phong Gv: Nguyễn Sĩ Bảo 20. B. HF. C. D. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. C. không thay đổi. B. C. NaI. Thủy phân AlCl3. tăng dần. HCl. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. clo là chất: A. không giảm. 3. khử. D.5g/ml). liên kết cho nhận. D. D. tất cả sai. B. C. vừa khử. 8. D. B. B.5M tác dụng với 200g dung dịch HCl 5. 9. Đều là chất khí ở điều kiện thường. Dung dịch AgNO3không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A. D. b. ns2np3. cộng hóa trị có cực. NaF. 10. C. Trong phản ứng clo với nước. D. C. số e độc thân. NaCl. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? A. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là: A. khử. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. ddNaOH. Trạng thái đúng của brom là: A. Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là: A. 12. D. 13. C.475%. B. 18. không oxi hóa. HBr. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tố halogen có mấy e độc thân? A. rắn B. D. khử 6. ns2np6. C. C. B. liên kết ion. C. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm: A. TRẮC NGHIỆM: 1. B. NaCl tinh thể và H2SO4đặc. C. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen? A. HI. D. D. Clo là chất: A oxi hóa. 17. 4. vừa tăng. vừa giảm. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩnlà do: A.Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là: A.

C.Trong các kim loại sau đây. NH3+ HCl → NH4Cl. D. B. 29 Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử? A. Ag 21. B. Fe. phenolphthalein. môi trường. 20. B. vừa bị oxi. AgI. HBr. A. B. AgF. D. Clorua vôi không phải là muối. KMnO4. Quì tím. clo tác dụn với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh. AgBr. chỉ bị oxi hóa. chỉ bị khử. Cu. Thuốc thử để nhậ ra iot là: A. Fe2O3. C. 23. 25. Cu. AgNO3. C. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo. AgNO3. NaBr. 24. B. AgCl. B. nguyên tố clo: A. D. dd AgNO3. Không bị oxi hóa. C. CuO. không bị khử. 22. một nguyên nhân khác. C. B. Quì tím. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit. D. Vì flo có thể tan trong nước. vừa bị khử.Vì flo không tác dụng với nước. KMnO4.Trường THPT Lê Hồng Phong Gv: Nguyễn Sĩ Bảo B. Cu. C. 28. Thuốc thử để phẩn biệt dung dịch KI là. B.D. Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim ảnh? A. D. chất oxi hóa. D. C. AgCl. kim loại nào khi tá dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit. Fe. MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O. Clorua vôi là: A. D. clo có tính oxi hóa mạnh. H2SO4. C. 27. B. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước. D. C. B. Fe. CuO. Mg(OH)2. C. 5 . B. 26. Fe2O3. Zn. Chất nào sau đây có độ ta tốt nhất? A. hồ tinh bột. D. HCl + NaOH → NaCl + H2O. KMnO4¸Fe. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. AgBr. chất khử. Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. tất cả đều đúng. Vì một lí do khác. nước brom. Fe. H2SO4. hồ tinh bột. Mg(OH)2. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit. Clo và hồ tinh bột C. Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. 19. D. C. A. 2HCl + Mg → MgCl2+ H2 . D. Ag.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->