P. 1
Van Tac Bach - Ngoc Linh Suu Tam

Van Tac Bach - Ngoc Linh Suu Tam

|Views: 5,930|Likes:
Được xuất bản bởiphapthihoi

More info:

Published by: phapthihoi on Jan 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay ngày thứ sáu của đầu xuân... hoa mai vẫn còn rực rỡ trên cành cây
kẻ lá, hương xuân còn phảng phất đâu đây, quyện theo khói hương trầm nghi
ngút toả rộng trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng Dược
Sư Thất châu tại Tổ đình...

Cũng như mùa xuân năm rồi, xuân năm nay hàng Phật tử chúng con được
dịp câu hội về đạo tràng Dược Sư Thất Châu để chiêm bái và tụng kinh cầu
nguyện. Nhờ nguyện lực và ánh từ quang của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang
Như Lai, nhờ đức lực chú nguyện của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Hòa
Thượng Đại Đức Tăng Ni và hàng Phật tử khắp nơi mà Phật Pháp được
trùng quang, Thiền môn được nghiêm tịnh, hải chúng an hoà, đất nước được
thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, tam tai bát nạn được tiêu trừ và cửu
huyền thất tổ được cao đăng Phật quốc.

Gia đình chúng con và các thân hữu là những gia đình Phật Tử bé nhỏ,
những đứa con thơ dại của Thầy được duyên lành gần gũi Tổ Đình, được
hiểu ít nhiều giáo lý do Thầy dạy bảo. Thầy thường nhắc nhở chúng con về
sự hiếu dưỡng phụ mẫu, bổn phận làm con phải hiếu thảo dưỡng nuôi cha
mẹ.

Tâm thảo là tâm Phật

Hạnh thảo là tâm Phật

Muốn tu chứng quả vị đạo đồng với Chư Phật thì phải dưỡng nuôi cha mẹ.
Chúng con nghe lời Phật dạy: Cha mẹ còn tại nhà như Phật còn tại thế.

Chúng con cảm niệm công ơn cha mẹ rộng như trời cao, sâu như biển cả,
bổn phận làm con không biết lấy chi mà đền đáp cho cân.

Nên thơ có câu:

Cha sanh ta, mẹ nuôi ta,

Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng

Nuôi con cực khổ ẳm bồng

Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền

Nay nhằm dịp trong đàn Dược Sư Thất Châu, gia đình chúng con và các
thân hữu vâng lời Phật dạy noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên,
sắm sanh chút ít trai diên, tịnh tài trước dâng lên cúng dường Chư Phật, sau
cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Nhờ oai lực của Chư Phật, và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức mà cha mẹ
hiện tiền chúng con tật bịnh được tiêu trừ, tăng phước tăng thọ, gia đình lớn
nhỏ hạnh phúc an vui, cha mẹ bảy đời quá vãng được siêu sanh Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con
được gội nhuần công đức.

Trước thềm năm mới chúng con thành tâm cầu nguyện Mười phương chư
Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, huệ đăng
thường chiếu, miên viễn trường thọ để dìu dắt chúng con từ bến mê sang bên
kia bờ giác ngộ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật.

---o0o---

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->