P. 1
Van Tac Bach - Ngoc Linh Suu Tam

Van Tac Bach - Ngoc Linh Suu Tam

|Views: 5,930|Likes:
Được xuất bản bởiphapthihoi

More info:

Published by: phapthihoi on Jan 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng
minh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Tam Bảo oai quang, hương trầm
quyện toả, chan hoà với tấm lòng thành kính gởi theo đám mây hương, toàn
thể tang quyến chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác
bạch. (Lạy 1 lạy, quỳ bạch tiếp)

Chúng con được nghe trong kinh Tâm Địa Quán có câu:

“Công cha núi cả sánh nào.

Bể sâu đức Mẹ biết sao đo lường.

Dù cho báo đáp nhiều phương.

Cũng không trả hết công ơn song đường."

Thật vậy với công Cha Mẹ, như trời cao, như bể rộng chúng con chưa đủ
duyên đền đáp cho cân. Thế rồi, trên lộ trình sanh tử của kiếp người, một
cơn vô thường vội đến, đã cướp mất đi của chúng con một đấng mẹ hiền

kính mến, đã trọn đời người hy sinh cho chúng con, đã hiến dâng trọn tình
thương quý báu nhất cho đàn con dại , để chúng con được sống và lớn lên
trong tình thương của Cha Mẹ. Nhứt là, đối với chúng con, lại được đủ
duyên lành, xuất gia đầu Phật, trở thành Trưởng Tử của Như Lai, Trung tôn
trong hàng tứ chúng, và làm phước điền của chúng sanh, tục Phật huệ đăng,
truyền Chánh pháp trong hiện tại và tương lai. Quả thật:

“Công dưỡng dục một đời nên thọ mạng.

Trở thành người kế vãng khai lai.

Công đức ấy sánh bằng non Thái.

Như trời cao như bể rộng ngàn trùng.”

Thế nhưng, giờ đây nhìn lại đoạn đường đã qua trong hiện tại dâng Mẹ hiền
không còn nữa, Thân Mẫu chúng con đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần, về thế
giới bên kia mịt mù xa thẳm trong không gian và giữa thời gian, và từ đây
trên đoạn đường còn lại của kiếp người, chúng con làm sao tìm lại hình ảnh
mẹ hiền trong cuộc sống, trong tâm niệm, và trong tình nghĩa Mẹ con, đạo
vợ chồng trên cõi nhơn hoàn nầy. Ôi thật là một mất mát lớn lao!

Và giờ đây, trước cảnh tiền đồ bất định, nghiệp thức mịt mờ, thăng trầm
chưa rõ, chúng con vô cùng đau đớn lo âu không biết bây giờ, trong thế giới
vô hình, vong linh thân mẫu chúng con đã thảnh thơi nơi miền Lạc cảnh, hay
là đang bị đoạ đày trong chốn khổ đau. Hoặc còn phảng phất đâu đây, theo
đám mây ngàn, trong không gian vô tận.

Thế nhưng, bằng vào niềm tin son sắt với ngôi Tam Bảo, trợ lực của 10
phương thanh tịnh Tăng già, với sức oai thần chú nguyện nhiệm mầu, thân
tâm thanh tịnh, đạo nghiệp cao phiêu của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa,
Đại đức Tăng Ni chúng con tin chắc rằng, năng lực ấy sẽ cảm thông qua
muôn trùng thế giới, và có một sức mạnh vô biên, khiến cho vong linh Thân
Mẫu chúng con trọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy
hướng Tam Tôn, trượng thừa pháp lực công đức gia trì, mà được siêu sinh
thoát hóa. Như Cổ Đức nói:

“Hoang mang giữa quãng đêm trường.

Nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sinh.

Mênh mông bể khổ linh đình.

Nương thuyền Tam Bảo chúng sinh thoát nàn.”

Và đồng thời cũng dẫn đến khởi từ lòng hiếu hạnh của chúng con, như Đức
Phật dạy: “Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật, muốn chứng quả
đồng với chư Phật, việc làm trước tiên là lo báo hiếu song thân”. Và tinh
thần ấy, đã được thể hiện cách nay hơn 25 thế kỷ, Đức Mục Kiền Liên Tôn
Giả đã thực hành , và thực hành có kết quả. Đó là:

Thanh Đề khổ ách hết liền .

Ngày rằm tháng bảy thành tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời.

Mục Liên thuở ấy, sáng ngời gương nay.”

Trên tinh thần hiếu đạo chơn thành, như Pháp như Luật, hôm nay, nhơn
ngày tuần 49 ngày cho thân mẫu chúng con. Và trong 49 ngày qua, trên nhờ
oai thần Tam Bảo, chư Phật hộ trì, Tăng già chú nguyện, chư Tăng Ni đã hết
lòng cầu nguyện cho thân phụ của chúng con là.........Pháp danh là........, từ
trần ngày..... tháng..... năm.... hưởng thọ..... tuổi, được siêu sanh Lạc quốc.
Trước tâm cao quí, và lòng thương tưởng của chư tôn Hoà Thượng, Thượng
Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Vậy
để đáp lại một phần nào công ơn tái tạo, tình đạo pháp, nghĩa Thích tử côn
bằng, tình chúng sinh vạn loại. Giờ đây toàn thể gia quyến chúng con hoà
hợp cùng nhau, với tấm lòng thanh tịnh khẩn cầu, thành tâm thiết lễ trai diên
phẩm vật, tịnh tài, kính dâng lên mười phương Tam Bảo, Tịnh ĐứcTăng già,
và xin nguyện cầu:

“ Cầu cho vong giả siêu thăng.

Về miền lạc cảnh trăm phần thảnh thơi,

Sống lâu kiếp kiếp đời đời,

Không già không chết không dời đi đâu”

Và chúng con xin hồi hương phước báu cúng dường hôm nay, cầu nguyện
cho thân bằng quyến thuộc, tang quyến chúng con được phước thọ miên
trường, gia đạo an khương, bồ đề tâm bất thối, để hộ trì Tam Bảo, kiếp kiếp
được kết duyên lành trong tinh phần Pháp lữ, cho đến khi chứng đạo Bồ Đề
vô thượng. Đồng thời cũng xin hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, được
phần lợi lạc và đồng thành Phật đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, từ
bi hoan hỉ chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này, để cho toàn thể tang
quyến chúng con được ân triêm phước lạc, và hoàn thành sở nguyện báo đáp
thâm ân trong muôn một.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

---o0o---

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->