P. 1
Nghi Le - Thieu Chuong 5 - HT Hoan Thong

Nghi Le - Thieu Chuong 5 - HT Hoan Thong

|Views: 7,318|Likes:
Được xuất bản bởiphapthihoi

More info:

Published by: phapthihoi on Jan 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

(Trai tuần hoặc đám giỗ)

HÔ: Tang (trai) chủ tựu vị (đến trước bàn đốt hương) - Nguyện hương (vái)
- Lễ tam bái (3 lạy) - Bình thân quỳ (quỳ xuống).

TỤNG: Tiếp dẫn hương linh, Đại thánh A Di Đà Phật (3 lần) (dứt mõ).

TỤNG: - Về đây, triệu thỉnh hồn về,

Thân nương cõi Tịnh, hồn quy sen vàng,

Phật Di Đà tiếp dẫn sang,

Nghe câu niệm Phật tìm đàng về ngay.

- Phổ triệu thỉnh chơn ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga da da
(3 lần) (dứt mõ).

ĐỌC: Tư thời: Việt Nam quốc, Vĩnh Bình tỉnh, Châu Thành quận, Phú Vinh
xã, tang (trai) chủ chuyên vì truy tiến, chung thất (kỵ nhựt) trai tuần, kỳ siêu
phục vì hương linh tánh ... pháp danh ... kiền bị tu trai, phẩm cúng chi nghi,
liệt tại án tiền, phổ thân cúng dường.

TỤNG: Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần).

- Xin nguyện hương linh:

Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,

Nhờ chơn ngôn bí mật tối linh,

Về đây thọ hưởng đơn thành,

Nén hương, bát nước, cơm canh (thức ăn) cúng dường.

- Nam mô An bảo tọa Bồ tát (3 lần) ma ha tát (dứt mõ).

ĐỌC: Triệu thỉnh hương linh, dĩ đăng an tọa, giáo hữu sái tịnh chơn ngôn,
cẩn đương trì tụng:

TỤNG: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha –
Án, Chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha (7 lần) (dứt mõ).

- Nam mô Thanh lương địa Bồ tát (3 lần) ma ha tát (dứt mõ).

Trai nghi đã sắp,

Nghi ngút hương bay,

Biến thực chơn ngôn,

Nhứt tâm hiến cúng.

- Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế - Án, Tham bà ra tham bà ra
hồng (3 lần) (dứt mõ).

TỤNG: Một mảnh hương linh, xa chơi dị lộ.

Năm canh trường mộng, chạnh nỗi thâm tình.

Đò âm dương qua lại tuy thường, song cái cảnh biệt ly khó lấp.

Chữ ân nghĩa nặng nề là thế, xui nên câu báo đáp hằng ghi.

Gắp đồ ăn, cơm xới dưng lên, để thầm tỏ nỗi niềm nhớ tưởng.

Hương linh thọ hưởng, chứng chiếu lòng thành.

Cam lồ thủy chơn ngôn: Nam mô tố rô bà da, đát tha yết đa da, đát điệt tha.
Án, Tố rô tố rô, bà ra tố rô, bà ra tố rô, sa bà ha (3 lần) (dứt mõ).

XƯỚNG: Sơ hiến trà châm – Tang chủ thành tâm, lễ nhị bái - Bình thân
quỳ.

TỤNG: Phổ cúng dường chơn ngôn: Án, Nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt
nhựt ra hồng

(3 lần) (dứt mõ).

TỤNG: Thống niệm hương linh,

Sanh trong trần thế,

Dễ hay đâu tội phước mà lường.

Thác xuống cửu tuyền,

Thật khó biết đắm chìm để cứu.

Tuân lời Phật dạy:

Muốn cho siêu thoát,

Phải nhờ phước lực mới nên.

Vì vậy hôm nay,

Nhứt tâm lễ cúng.

Tưởng niệm Di Đà,

Đọc câu sái tịnh.

Tụng chú vãng sanh,

Để hồi hướng đến Tây phương Phật quốc.

Cung chúc hương linh:

Nhờ diệu pháp thẳng về nơi Tịnh độ,

Đài sen chín bực tiêu dao,

Trượng phước duyên mau thoát chốn u đồ,

Đức Phật chí tôn tiếp dẫn ( dứt mõ).

XƯỚNG: Tái hiến trà châm - Tang chủ thành tâm, lễ nhị bái - Bình thân
quỳ.

TỤNG: A Di Đà Phật thân kim sắc ... đến ...

Thanh tịnh đại hải ... (dứt mõ).

TỤNG: Chú nguyện hương linh,

Văn kinh thính pháp,

Chơn tâm sáng tỏ,

Dục vọng tan không,

Hồn khách nương về Tịnh cảnh,

Nghiệp duyên bỏ lại trần gian,

Ao bát đức mặc tình tắm mát,

Đài cửu liên thỏa chí rong chơi.

Sen nở bông hoa thượng phẩm,

Phật trao thọ ký kim giai.

Hết điều sanh tử, dứt nẻo luân hồi (dứt mõ).

XƯỚNG: Chung hiến trà châm - Tang chủ thành tâm, lễ tam bái - Bình thân
quỳ.

TỤNG: Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô a di đa bà ... (3 lần) (dứt
mõ).

TỤNG: Nam mô Siêu lạc độ Bồ tát (3 lần) ma ha tát (dứt mõ).

XƯỚNG: Thỉnh vong tiến cúng sự tất, trai chủ thành tâm lễ tạ tứ bái.

---o0o---

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->