P. 1
Van Tac Bach - Ngoc Linh Suu Tam

Van Tac Bach - Ngoc Linh Suu Tam

|Views: 2,258|Likes:
Được xuất bản bởiphapthihoi

More info:

Published by: phapthihoi on Jan 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Chúng con thường nghe Cổ Đức dạy rằng:

“Mộc tùng căn trưởng, thủy tự nguyên lưu”

Nghĩa là:

Cây sanh trưởng nhờ gốc rễ

Nước có nguồn nước mới chảy ra.

Cây có cội mới đơm bông kêí quả

Nước có nguồn mới toả khắp rạch sông.

Phàm làm người ai ai cũng có ông bà cha mẹ nuôi ta ăn học lớn khôn mới
thành nhân chi mỹ.

Kinh Thi có dạy:

Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo
thâm ân hiếu thảo võng cực.

Nghĩa là: Cha sanh ra, mẹ nuôi ta. Làm con phải nhớ thương cha mẹ, vì cha
mẹ sanh đẻ ta khó nhọc, làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ cũng như
vói lên trời cao không cùng. Ôi !

Cha sanh ta, mẹ nuôi ta,

Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng.

Thương con cực khổ ẳm bồng,

Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền

Trong Kinh Vu Lan Phật dạy:

Nhược dĩ đảnh đái lưỡng kiên hà phu, ư hằng sa kiếp bất năng báo đáp phụ
mẫu chi thâm ân.

Nghĩa là:

Đầu đội cha, hai vai cõng mẹ trong hằng hà sa số kiếp cũng không báo hết
công ơn của cha mẹ.

Công ơn cha mẹ cao như trời, sâu như bể, phận làm con không sao đáp đền
đặng.

Phật dạy: Bổn phận làm con muốn báo đáp công ơn của cha mẹ, duy trai
tăng là đệ nhứt. Đồng thời phải biết trì giới, bố thí, phóng sanh và khuyên
cha mẹ quy hướng về ngôi Tam Bảo.

Hôm nay mùa Vu Lan đã đến, cũng là mùa Báo Hiếu của hàng Phật tử
chúng con, chúng con cảm nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha
mẹ:

Tam niên nhũ bộ

Thập ngoạt cưu mang

Nghĩa là ba năm bú mớm, mười tháng mang nặng đẻ đau. Nhớ đến công ơn
cao cả ấy, chúng con bùi ngùi xúc động. Nhân vào tháng 7 là mùa Vu Lan
thắng hội cũng là mùa đền ơn đáp nghĩa của những người con Phật đối với
cha mẹ hiện tiền cũng như phụ mẫu thất thế, chúng con vâng lời Phật dạy
đồng thời noi theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, hàng Phật
Tử chúng con sắm sửa trai nghi thành tâm dâng lên cúng dường mười
phương Tam Bảo dưới đến hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Ngưỡng mong chư Phật chứng minh gia hộ cho hàng Phật Tử chúng con
thân cung khương thới, mạng vị bình an và cha mẹ hiện tiền được tăng long
phước thọ, cửu huyền thất tổ nội ngoại tông thân của chúng con sớm sanh về
miền lạc cảnh.

Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni,
pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, để lèo lái con thuyền chánh Pháp phổ
biến hạnh Như Lai, tiếp dẫn hậu thế.

Phẩm vật cúng dường tuy đơn sơ đạm bạc nhưng nói lên tấc lòng chí thành
chí kính và chí hiếu như Pháp cúng dường.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh nạp thọ cho hàng
Phật Tử chúng con dược ân triêm công đức.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

---o0o---

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->