ĐẢNG BỘ XÃ NHÂN THẮNG

CHI BỘ CẦU ĐÀO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THAM LUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2011

KÍNH THƯA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU

Thưa toàn thể các đ/c, Trải qua hơn 80 mùa xuân ra đời và phát triển Đảng cộng sản VN đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc VN. Tứ đó khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH trên đất nước ta. Suốt hành trình lịch sử đó, Đảng không ngừng tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng cánh mạng to lớn của tuổi trẻ, từ đó xây dựng đội ngũ Đảng viên trẻ kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Thưa các đ/c, Công tác phát triển Đ/v mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng, bồi dưỡng giáo dục quần chúng ưu tú, đề nghị kết nạp là một vinh dự vừa là nhiêm vụ quan trọng của mỗi chi bộ. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã về công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng viên mới nói riêng. Trong năm 2010, chi bộ Cầu Đào đã có những bước chuyển biến tích cực. Chi bộ đã xác định rõ công tác tham gia xây dựng Đảng. Phát triển Đ/v mới là nhiệm vụ, là trách nhiệm vừa là vinh dự lớn đối với chi bộ. Hàng năm, chi bộ chỉ đạo các đoàn thể như Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… theo dõi, bồi dưỡng, rèn luyện, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, lý tưởng, trang bị nhận thức sự hiểu biết về mục tiêu lý tưởng của Đảng. Định hướng cho quần chúng ưu tú có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Thông qua các hoạt động đó đã tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên ưu tú nhận thức đầy đủ hơn về vai trò nhiệm vụ của người Đ/v để rèn luyện phấn đấu trở thành Đ/v, chi bộ luôn tìm hiểu nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị chính đáng của quần chúng. Từ đó báo

giáo dục. phát triển Đảng đến các tổ chức chính trị. từng Đ/v về trách nhiệm tuyên truyền. những công việc khó. kiến nghị. Vì vậy. . Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển. hình thức sinh hoạt do vậy chưa thu hút được thanh niên vào tổ chức. đề xuất với các cấp ủy Đảng như sau: Một là. khuyến khích cái đúng. hội viên vào tổ chức để phát hiện giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. tạo điều kiện theo dõi. đòi hỏi sự nhiệt tình. Ba là tạo sự công bằng thực sự trong việc nhìn nhận. Không phân biệt tuổi tác khi quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. yếu kém. Các đ/c Đảng viên mới được kết nạp đều được bồi dưỡng lý luận chính trị và chủ nghĩa yêu nước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Đ/v trong giai đoạn hiện nay. chất lượng Đ/v ngày càng được nâng lên. hội nông dân. cái được. Quán triệt đến từng chi bộ. các đoàn thể có kinh phí hoạt động thu hút các đoàn viên.cáo đề xuất với cấp ủy Đảng. Thưa toàn thể hội nghị. kế hoạch đề nghị Đảng ủy cử những quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng. Hàng năm. bộc lộ suy nghĩ. đánh giá vai trò của các đoàn thể. xung kích. bồi dưỡng đề nghị cấp có thẩm quyền xét kết nạp. uốn nắn kịp thời những sai sót. nhiệm vụ. Các đoàn thể như hội phụ nữ. chi bộ có nghị quyết. đã có 2 đ/c được kết nạp vào Đảng. đạo đức cách mạng. nguyện vọng để có hướng động viên. đại đa số hội viên lớn tuổi ngại phấn đấu. như đối với tổ chức Đoàn thanh niên trong sinh hoạt chậm đổi mới về nội dung. tăng cường quan tâm đến đời sống chinh trị tinh thần của Đ/v. chất lượng Đ/v trẻ có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. bồi dưỡng lý tưởng. Bốn là cần tạo nguồn kinh phí đầu tư cho các phong trào văn hóa văn nghệ. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đ/v trong giai đoạn hiện nay tôi xin có một số ý kiến. Đ/v còn những tồn tại nhất định. năm 2011 chi bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cụ thể: trong năm giới thiệu 3 quần chúng ưu tú. hội viên. TDTT hay phát triển kinh tế… Tứ đó. chuyển Đảng chính thức cho 1 đ/c. tạo điều kiện để họ phát huy khả năng. Hai là mạnh dạn giao cho đoàn viên hội viên ưu tú chịu trách nhiệm thực hiện những khâu. xã hội.

các đ/c sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. ngày 2 tháng 1 năm 2012 NGUYỄN KIM DẦN . Trên đây là một số ý kiến về công tác phát triển Đ/v của chi bộ Cầu Đào. xin kính chúc các vị đại biểu. Xin chân thành cảm ơn! Cầu Đào. Thưa toàn thể các đ/c.Kính thưa các vị đại biểu. bổ sung vào báo cáo tổng kết công tác Đảng của BCH Đảng bộ xã năm 2011. Cuối cùng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful