ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I - MÔN TIN HỌC - KHỐI 9 NĂM HỌC 2011 - 2012

I.LÝ THUYẾT
Câu 1. Mạng máy tính là : A. Tập hợp các máy tính B. Mạng Internet C. Mạng LAN D. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng Câu 2. WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ? A. World Wide Web B. World Wired Web C. World Win Web D. Windows Wide Web Câu 3. Mạng không dây có môi trường truyền dẫn là: A. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và dây cáp đồng trục. B.Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và cáp xoắn C. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại. D. Cáp quang, cáp xoắn và bức xạ hồng ngoại. Câu 4. Lợi ích của mạng máy tính là: A. Dùng chung dữ liệu và trao đổi thông tin B. Dùng chung các thiết bị phần cứng C. Dùng chung các phần mềm D. Các câu trên đều đúng. Câu 5.Siêu văn bản là gì? A. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh. B. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các phần mềm và các liên kết. C. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. D. Các câu trên đều sai. Câu 6. Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là: A. Chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì B. Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người C. Có thể gởi thư kèm tệp tin. D. Các câu trên đều đúng. Câu 7. Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu A. 5 B. 6 C. 20 D. Không giới hạn Câu 8. Làm cách nào để phòng chống virus máy tính? A. Không truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh. B. Hạn chế sao chép không cần thiết C. Không mở những tập tin gởi kèm trong thư điện tử nếu có nghi ngờ về nguồn gốc D. Tất cả đều đúng Câu 9. Các phần mềm nào sau đây không dùng để diệt virus: A.CMC Afee B. BKAV C. Kapersky D. Kompozer Câu 10. Virus máy tính là gì? A. Virus sinh học B. Virus lây lan qua đường hô hấp C. Đoạn chương trình có khả năng lây nhiễm qua các chương trình (hoặc phần mềm khác) D. Virus H5N1 Câu 11. 5. Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm diệt virus máy tính: A. Pascal B. Bkav C. Office D. Kompozer Đâu là đia chỉ thư điện tử?

A. Tom@yahoo.com B. Tom.yahoo.com C. Tom.gmail@.com D. Tất cả đều đúng Câu 12. Website là gì? A. Là một hoặc nhiều trang Web trên Internet B. Là một hoặc nhiều trang Web có chung địa chỉ truy cập trên Internet C. Là nhiều trang chủ trên Internet D. Là một hoặc nhiều trang chủ trên Internet Câu 13. Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em lm như thế nào? A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn thư mục cần lưu / Save B. File / Save Page As / Chọn thư mục cần lưu / Save C. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save D. Nháy phải chuột vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save Câu 14. Các loại dây cáp, sóng điện từ, sóng bức xạ hồng ngoại thuộc thành phần nào của mạng máy tính: A. Thiết bị đầu cuối B. Môi trường truyền dẫn C. Thiết bị kết mối mạng D. Giao thức truyền thông Câu 15. Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ gì ? A. Thương mại điện tử B. Đào tạo qua mạng C. Thư điện tử đính kèm tệp D. Tìm kiếm thông tin Câu 16. Thiết bị nào sau đây có thể kết nối vào mạng để làm tài nguyên dùng chung? A. Bộ nhớ B. Máy in C. Máy quét ảnh D. Tất cả đều đúng Câu 17. Trang Web là gì? A. Là một siêu văn bản có địa chỉ trên Internet B. Là một hoặc nhiều siêu văn bản C. Là một hoặc nhiều trang chủ trên Internet D. Tất cả đều sai Câu 18. Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm: A. http://www.google.com.vn B. http://www.yahoo.com C. http://www.bing.com D. Tất cả đều đúng Câu 19. Khi không sử dụng hộp thư nữa, để không bị người khác sử dụng ta cần đóng hộp thư bằng cách: A. Nháy chuột vào nút Đăng nhập B. Nháy chuột vào nút Đăng xuất C. Thoát khỏi Internet D. Truy cập vào một trang Web khác Câu 20. Địa chỉ Website thi giải toán trên mạng là ? A .http://olympictoan.vn B. http://violympictoan.vn C. http://olympic.vn D. http://violympiC.vn Câu 21. Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống? A. Thời gian gửi nhanh B. Có thể gửi đồng thời cho nhiều người C. Chi phí thấp D. Tất cả các ưu điểm trên Câu 22. Kompozer là phần mềm : A. Soạn thảo văn bản B. Soạn thảo trang web C. Thực hiện trình chiếu D. Lập trình. Câu 23. Tác hại của virus máy tính là gì? A. Mã hoá dữ liệu để tống tiền và gây khó chịu khác B. Phá huỷ hệ thống và đánh cắp dữ liệu C. Tiêu tốn tài nguyên hệ thống và phá huỷ dữ liệu D. Tất cả các ý trên Câu 24. Khi đặt mua một túi xách dễ thương trên mạng internet, em sẽ sử dụng loại hình dịch vụ internet nào? A. Dịch vụ email B. Thương mại điện tử. C. Tìm kiếm trên internet. D. Hội thảo qua mạng. Câu 25. Các con đường lây lan của virus là gì?

A. Qua các thiết bị nhớ, qua mạng nội bộ, mạng internet B. Qua các phần mềm bẻ khoá , các phần mềm sao chép lậu C. Qua việc sao chép tệp đã bị nhiễm virus, qua các ''lỗ hổng'' phần mềm D. Tất cả các ý trên. Câu 26. Để phân biệt mạng có dây và mạng không dây người ta dựa trên : A. Mô hình mạng B. Cách kết nồi mạng. C. Cấu hình máy D. Môi trường truyền dẫn. Câu 27. Mạng Internet thuộc loại mạng nào sau đây? A. Mạng cục bộ B. Mạng không dây C. Mạng có dây D. Mạng diện rộng WAN Câu 28. Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết phải: A. Tạo môi trường B. Tạo một tài khoản thư điện tử. C. Tạo một trang web D. Tạo một webside. Câu 29.Trong các địa chỉ sau đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử? A. Hongmai@1234 B. Hongmai1234@yahoo C. Hongmai1234@yahoo.com D. Hongmai1234yahoo@ Câu 30. Trong các thiết bị dưới đây , thiết bị nào không phải là thiết bị mạng ? A. Vỉ mạng B. Hub C. Môdem D. Webcam

II.THỰC HÀNH
Thiết kế trang web đơn giản ( dùng phần mềm kompozer) Yêu cầu: a.Chủ đề: Tự do - Mục lục liên kết - Chèn 1 hình ảnh thích hợp (lấy trên mạng từ 1 máy tìm kiếm) b.Tạo danh sách các liên kết đến các trang web đích. c.Tạo một liên kết đến các trang web thường truy cập trên internet. Gợi ý: http://www.google.com.vn http://www.tienphong.vn http://www.dantri.com.vn

ĐÁP ÁN
a.Tạo được trang web:(2 điểm) b.Tạo danh sách các liên kết đến các trang web đích:(2 điểm) c.Tạo một liên kết đến các trang web thường truy cập trên internet:(1 điểm)