Báo cáo thực tập giữa khóa

NGUYỄN Hùng Mạnh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................1 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY....................................................2 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Quá trình thành lập:...........................................................................2 Tổ chức công ty:..................................................................................4 Năng lực sản xuất và kinh doanh cung ứng thiết bị........................4 Đặc điểm tổ chức bộ máy phòng Kinh Doanh:................................9 Mặt hàng nhập khẩu :......................................................................10 Nguồn cung cấp :...............................................................................10 Khách hàng :.....................................................................................11 Quy trình nhập khẩu :......................................................................11 Chuẩn bị bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan.......................................12 Khai báo hải quan........................................................................13

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY.........................9

2.5.1. 2.5.2. 3.1. 3.2. 3.3.

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY.....................................16 Các biện pháp mở rộng thị trường:................................................17 Giành thị phần bằng cách trở thành đại lý độc quyền:.................17 Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên:..................................18

KẾT LUẬN........................................................................................................19 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................... PHỤ LỤC..............................................................................................................

Báo cáo thực tập giữa khóa

NGUYỄN Hùng Mạnh

LỜI NÓI ĐẦU
Công tác dự báo khí tượng thủy văn và nghiên cứu môi trường có vai trò vô cùng quan trọng với quốc gia, nhất là đối với nước có diễn biến thời tiết phức tạp, khó dự đoán như Việt Nam. Công việc này đòi hỏi những máy móc có công nghệ kỹ thuật cao, chính xác. Để đáp ứng nhu cầu về các máy móc, thiết bị chuyên phục vụ cho công tác nghiên cứu môi trường và dự báo khí tượng thủy văn, Công ty vật tư ký thuật khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục khí tượng thủy văn đã được thành lập vào ngày 23/11/1977 ngay sau khi thành lập Tổng cục Khí tượng thủy văn. Công ty có trách nhiệm vụ cung ứng và lắp đặt các thiết bị đo đạc có yếu tố khí tượng thủy văn trên cả nước. Sau đó năm 2008, công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, Công ty cổ phần thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường đã trở thành một công ty hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị; máy móc ký thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu môi trường và dự báo khí tượng thủy văn. Các máy móc liên quan tới lình vực khí tượng thủy văn là những máy móc ký thuật cao, phức tạp và hầu hết đều chưa sản xuất được trong nước, bởi vậy mà xuất nhập khẩu là nghiệp vụ chính của công ty. Bởi vậy, em chọn đề tài “Hoạt động nhập khẩu tại công ty Cổ phần Thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam HYMETCO” làm đề tài cho nài thực tập giữa khóa của mình nhằm hiểu sâu hơn về hoạt động xuất nhập khẩu trong một công ty, từ đó có một cái nhìn thực tế về những điều đã được học. Bài báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Giời thiệu về Công ty. Chương 2: Hoạt động nhập khẩu tại Công ty. Chương 3: Một số đề xuất với Công ty. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của giám đốc, các cô, các chú các bác trong công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của ThS. Nguyễn Hải Ninh. Xin chân thành cảm ơn!

2

Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2011 3 .

Theo các quyết định trên. Ngày 10/4/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số: 379/QĐ-BTNMT về việc chuyển Công ty Vật tư Kỹ thuật Khí tượng thuỷ văn thành Công ty cổ phần.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1. Hải văn. Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính.đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn được thành lập ngày 23/11/1977 ngay sau khi Chính phủ thành lập Tổng cục KTTV (ngày 5/11/1976). Quá trình thành lập: Công ty Cổ phần Thiết bị Khí tượng thuỷ văn và Môi trường Việt Nam HYMETCO. Cục Địa chất & 4 . Cùng với sự phát triển của đất nước và đòi hỏi của cơ chế thị trường. sửa chữa. Thuỷ văn. Môi trường và các thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật.1. cung ứng và lắp đặt các loại máy thiết bị đo đạc các yếu tố KTTV trong phạm vi cả nước theo chỉ tiêu kế hoạch của Tổng cục. xây dựng và lắp đặt các công trình KTTV. trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty HYMETCO có chức năng: – Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị chuyên ngành: Khí tượng. Công ty có nhiệm vụ sản xuất. Cục Môi trường. lắp đặt. Ngày 19/3/1998 Tổng cục Trưởng Tổng cục KTTV ra quyết định số 190/1998/QĐ-TC-KTTV bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. trước đây là Công ty Vật tư Kỹ thuật Khí tượng thuỷ văn . kỳ họp thứ nhất thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11 qui định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ. – Tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ KHKT chuyên ngành. sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị chuyên ngành. gia công. – Thiết kế. – Sản xuất. ngày 29/4/1993 Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) ra quyết định số: 120/KTTV/QĐ về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước và lấy tên giao dịch là HYMETCO. Tổng cục KTTV. Ngày 5 tháng 8 năm 2002 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khoá XI.

thủy văn. Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định về việc qui định ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị KTTV và Môi trường Việt Nam. trong đó có các lĩnh vực sau: • Kinh doanh. bảo dưỡng các thiết bị chuyên ngành. • Dịch vụ nhà nghỉ. sửa chữa. căn cứ luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003. • Dịch vụ đo đạc khảo sát khí tượng. hải văn – Môi trường nước. phân tích – Các mặt hàng thông dụng kim khí điện máy. lắp đặt.1. gia công. hải văn và môi trường. sản ủi mặt bằng. làm đường. • Thiết kế. điện tử viễn thông. điện tử – Vật liệu xây dựng • Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật chuyên ngành. trạm điện. môi trường không khí – Địa chất và khoáng sản. xây dựng các công trình chuyên ngành công nghiệp dân dụng. trạm bơm.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh Khoáng sản Việt Nam. Viện Địa chất & Khoáng sản và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và Công trình Thủy lợi. Theo đó Công ty Cổ phần Thiết bị KTTV và Môi trường Việt Nam là một Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ. – Thiết bị đo lường. điện nước. • Sản xuất. Tổ chức công ty: 5 . Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ. xuất nhập khẩu các loại thiết bị máy móc trong lĩnh vực: – Khí tượng. • Khoan thăm dò khai thác và xử lý nước sạch phục vụ công nghiệp và dân dụng. • Sản xuất đồ gỗ phục vụ chuyên ngành và dân dụng. trang trí nội thất. thủy văn. 1.

Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY HYMETCO .HYMETCO ORGANIZATION CHART MÁY XƯỞNG MÁYĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC HỘIPHÒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG & GIÁM KHÍKỸ TRƯỜNG MÔI THUẬTXÂY PHÂNVĂN KẾ TƯỢNGQUỐC HẢIDOANH QUAN HỆ THỦY THIẾT KẾ & TÀI CHÍNH KINH CHÍNH HÀNH TÍCH KIỂM ĐỊNH VĂN PHỤ TRÁCH XDCB DỰNG TOÁN TẾ 6 .

môi trường… Thiết bị đo chất lượng nước Thiết bị đo sâu. máy khử ion. quét vẽ địa hình đáy Các thiết bị chưng cất dầu Thiết bị đo sâu. Năng lực sản xuất và kinh doanh cung ứng thiết bị Trong 30 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các loại thiết bị máy móc chuyên ngành khí tượng thuỷ văn. Công ty hiện đang được tín nhiệm và uỷ quyền bán hàng tại Việt Nam cho các hãng: TT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 11 12 13 14 TÊN HÃNG Anh Aquatec Bibby Cirrus Churchill Cusson Druck Elle Grant Lenton Wagtech Đức Aqualytic ATLAS Fischer General ACOUSTIC CÁC SẢN PHẨM CỦA HÃNG Thiết bị đo dịch chuyển phù sa Máy cất nước. triều. bể thử nghiệm tàu Thiết bị đo áp lực Thiết bị thí nghiệm. lắc… Thiết bị đo ồn Thiết bị đo sóng trong mô hình Hệ thống tạo sóng. tủ nuôi cấy… Các thiết bị thí nghiệm. hải văn và môi trường Công ty HYMETCO đã thiết lập và duy trì một mạng lưới quan hệ thương mại với các hãng sản xuất uy tín trên thế giới. tủ ấm vi sinh… Lò nung.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh 1. kiểm định Bể ổn nhiệt. dòng chảy trong mô hình 7 . máy khuấy.2.

các thiết bị phân tích. bụi Thiết bị thuỷ văn Các thiết bị phân tích khí Thiết bị Laser Các thiết bị phân tích thức ăn Các thiết bị kiểm tra màng mỏng Nồi lên men. sóng. tủ sấy… Máy phân tích kích thước hạt. phân cực kế Thiết bị khí tượng Thiết bị thuỷ văn – quan trắc nước ngầm và nước mặt Thiết bị mô phỏng Thiết bị khí tượng thuỷ văn Hệ thống Rada thời tiết… Thiết bị khí tượng.Báo cáo thực tập giữa khóa 15 16 17 18 19 20 21 22 23 III 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 IV 39 40 41 42 43 44 45 V 46 47 48 49 VI 50 51 52 53 VII 54 55 Hettich HS ENGINEERS IMKO Kruss Lambrecht OTT Rheinmetall SEBA SELEX-Gematronik Mỹ Davis D&A Instruments Co. bể siêu âm. khúc xạ kế. môi trường Thiết bị hải dương Thiết bị thuỷ văn. môi trường Thiết bị đo xạ phổ Thiết bị thuỷ văn. thuỷ văn. ồn. hải văn. phân tích C/S. H. địa chấn Thiết bị phòng thí nghiệm. máy đo pH Các thiết bị phân tích vật liệu xây dựng Thiết bị thuỷ văn Máy lắc. tủ giữ mẫu. phân tích môi trường… Thiết bị môi trường Thiết bị khí tượng. môi trường … Thiết bị phòng thí nghiệm. tủ ấm … 8 . tủ ấm lạnh. thủy văn Thiết bị đo môi trường nước. hải dương Thiết bị đo các yếu tố dòng chảy. hải dương Thiết bị khí tượng. phân tích diện tích bề mặt Quang phổ UV-Vis. hải văn. bể ổn nhiệt. không khí Thiết bị đo rung. triều Thiết bị khí tượng Thiết bị thuỷ văn. N/O. HPLC… Tủ lạnh sâu. hải văn Thiết bị đo phù sa lơ lửng Thiết bị đo từ trường biển. môi trường nước Nồi hấp tiệt trùng. GEOMETRIC HACH Lamotte MetOne OCEAN Data Equipment Cooperation Odom RDI RM YOUNG Sontek SPECTRA Stevens Water Monitoring Instruments Vaisala YSI Nhật Hirayama Horiba Jasco Sanyo Sato Sibata RION Pháp Hydrologic Olham Quantel Tripette & renaud argo Thuỵ sỹ Balzers Infors AG Percisa Process Các nước khác Aanderaa JeioiTech NGUYỄN Hùng Mạnh Máy li tâm các loại Thiết bị đo dòng chảy trong mô hình Thiết bị đo độ ẩm đất Kính hiển vi. đếm hạt. tủ ấm. nồi hấp… Thiết bị đo khí tượng. ấm lắc vi sinh… Cân phân tích.

môi trường … Thiết bị khí tượng. hải văn.Quảng Ninh Trường Cao đẳng KTTV Hà Nội Trường Cán bộ KTTV phía Nam Trường Đại học Bách khoa Trường Đại học Giao thông Vận tải Trường Đại học Hàng Hải Trường Đại học Nông nghiệp 9 . Thiết bị khí tượng. tủ hút … Thiết bị thí nghiệm sinh học.Bộ Quốc phòng Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh Chi cục Đê điều các tỉnh Chi cục Kiểm định các tỉnh Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Chi cục Thú y các tỉnh Liên đoàn Khảo sát Biển Sở Khoa học công nghệ các tỉnh Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức Quảng Ninh Trung tâm Giống thuỷ sản tỉnh Phú Thọ Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc bộ Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản . hải văn. môi trường … Danh sách các khách hàng truyền thống: TT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TÊN KHÁCH HÀNG Khách hàng ngành KTTV và Môi trường Đài Khí tượng Thuỷ văn các khu vực (09 Đài) Đài Khí tượng Cao không Trung ương Liên đoàn khảo sát Khí tượng thuỷ văn Liên đoàn khảo sát địa chất thuỷ văn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Trung tâm Mạng lưới Khí tượng thuỷ văn và Môi trường Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển Viện Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Khách hàng khác Ban Chỉ huy Phòng chống Bão lụt Trung ương (Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão .Báo cáo thực tập giữa khóa 56 57 58 59 60 61 Kipp & Zonen Nautik Bergen Servco resources Sturdy Thượng Hải Trường Xuân . thuỷ văn..Bộ NN&PTNT) Ban Quản lý các dự án đường thuỷ Ban Quản lý các dự án hàng hải Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi (CPO) Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt nam Binh chủng Phòng không Không quân Bộ Tư lệnh Hải quân Bộ Tư lệnh Hoá học . NGUYỄN Hùng Mạnh Thiết bị đo đạc.Viện Khoa học Lâm nghiệp VN Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ .. thiết bị y tế... khảo sát … Thiết bị đo phù sa Sản xuất bàn ghế thí nghiệm. thuỷ văn.

Báo cáo thực tập giữa khóa 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Trường Đại học Quốc gia Hà nội Trường Đại học Quốc gia TP HCM Trường Đại học Sư phạm Hà nội Trường Đại học Thủy lợi Trường Đại học Xây dựng Trường Trung cấp Thuỷ sản TTTCN Xử lý MT .Bộ Quốc phòng Viện Chăn nuôi Viện Cơ học Viện Cơ học ứng dụng Viện Công nghệ Giao thông Viện Chiến lược Giao thông Viện Di truyền Nông nghiệp Viện Địa chất Khoáng sản Viện Địa lý Viện Hải dương học Nha trang Viện Hải dương học Hà nội Viện Hải dương học Hải phòng Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Bắc Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam Viện Kỹ thuật Quân sự Viện Nghiên cứu Mỏ Địa chất Viện Nghiên cứu Rau quả Viện Qui hoạch Thuỷ lợi … NGUYỄN Hùng Mạnh 10 .

– Nhân viên kinh doanh: có nhiệm vụ tìm kiếm. tiếp nhận các đơn hàng. đảm bảo hoạt động thống nhất của toàn công ty. liên hệ tới các nguồn hàng ngoài nước. 2. – Phát triển thị trường.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY 2. hỏi hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng. phối hợp với các trưởng bộ phận khác và giám đốc. Hỗ trợ khách hàng. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng. Tổ chức bộ máy Phòng Kinh Doanh Bộ máy Phòng kinh doanh được tổ chức tập trung với cơ cấu bao gồm các bộ phận theo sơ đồ sau: Trong đó: – Trưởng phòng: Ngoài nhiệm vụ là một người của phòng kinh doanh. Phối hợp với các bộ phận khác trong Phòng để thực hiện hợp đồng với khách hàng. – Thực hiện tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu của công ty. bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đem lại doanh thu cho doanh nghiệp đạt các mục tiêu về doanh số. giảm sát hoạt động của cả Phòng. thị phần… Chức năng: – Tìm kiếm đối tác. thực hiện các đơn hàng. Đặc điểm tổ chức bộ máy phòng Kinh Doanh: Tại công ty HYMETCO. liên hệ các khách hàng trong nước. – Bộ phận nội nghiệp: có nhiệm vụ tìm kiếm. – Thực hiện hợp đồng với các đối tác. Phòng Kinh Doanh có là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tiếp thị.1. trưởng phòng còn có trách nhiệm điều phối. 11 .

điện tử . Pháp.Các mặt hàng thông dụng kim khí điện máy. môi trường không khí .Địa chất và khoáng sản. .Thiết bị đo lường. phân tích .(tham khảo phần 1. hải văn .Vật liệu xây dựng 1. lắp đặt. hướng dẫn sử dụng… 1. HYMETCO là đại lý phân phối chính thức của các hãng: AANDERAA HYDROLOGIC MET ONE INSTRUMENTS MONITOR SENSOR MUNRO TSI VAISALA Nauy Pháp Mỹ Úc Anh Mỹ Phần Lan 12 .Môi trường nước. bảo trì. thi công. Nguồn cung cấp : Nhập khẩu là một nghiệp vụ chính của công ty. Mặt hàng nhập khẩu : Các loại thiết bị máy móc trong lĩnh vực: . Đức. qua nhiều năm hoạt động.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh – Bộ phận kỹ thuật: có trách nhiệm cung cấp các tài liệu về các máy móc thiết bị để cung cấp cho khách hàng.3). thủy văn. Thụy Điển…. tư vấn đề xuất các giải pháp kỹ thuật thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng như: bảo hành. Công ty hiện có mối quan hệ hợp tác và ủy quyền thương mại với hơn 60 hãng đến từ nhiều nước trên thế giới như: Anh.Khí tượng. Công ty đã thiết lập được mạng lưới thương mại với nhiều mối quan hệ cộng tác lâu dài với nhiều đối tác trên thế giới.1.2. Nhật Bản.

Ban Quản lý các dự án hàng hải. các trường đại học. thú y… các tỉnh. Viện Hải dương học Hà nội. bảo vệ thực vật. Trường Đại học Hàng Hải.Quảng Ninh…. – Trường đại học: Trường Đại học Bách khoa. Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi (CPO)… – Chi cục : Y tế. Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Bắc…. Khách hàng : Khách hàng của công ty chủ yếu là các đài khí tượng. các viện nghiên cứu. bộ Tài Nguyên và Môi trường… – Ban: Ban Chỉ huy Phòng chống Bão lụt Trung ương (Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão .Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh 1.Viện Khoa học Lâm nghiệp VN. – Viện nghiên cứu: Viện Địa chất Khoáng sản. sở. 1.Bộ NN&PTNT). Bộ Tư lệnh Hoá học . Đài Khí tượng Cao không Trung ương. Có 2 hình thức bán hàng : 13 . Quy trình nhập khẩu : Trong chuỗi bán hàng. các bộ.Viện Hải dương học Nha trang. Trường Đại học Giao thông Vận tải. – Bộ: Bộ Tư lệnh Hải quân. Ban Quản lý các dự án đường thuỷ. công ty có vai trò như là một người trung gian. Viện Địa lý. Trường Đại học Thủy lợi… – Trung tâm: Trung tâm Giống thuỷ sản tỉnh Phú Thọ.3.1. ban. Trường Đại học Nông nghiệp. các cơ quan.… – Đài khí tượng: Đài Khí tượng Thuỷ văn các khu vực (09 Đài).Bộ Quốc phòng. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ . Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc bộ. thông qua chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu. Viện Hải dương học Hải phòng. Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản .

1. giá cả.1. căn cứ vào nhu cầu. model… đối chiều các nội dung trong hợp đồng với các nội dung tương ứng trong hóa đơn thương mại. 14 . – Hóa đơn thương mại: bản gốc. Và người chuyên chở hay người bán thông báo thời gian hàng đến cảng dỡ hàng. nếu người mua đồng ý. trong trường hợp chưa có bản gốc cần xuất trình bản sao có chứng nhận sao y bản chính nhưng phải kèm công văn xin nợ của công ty. Phải đúng với các thông tin trong hợp đồng. Công ty sẽ lập hồ sơ chào hàng – đấu thầu. LC được mở (nếu thanh toán qua LC) hoặc trả sau. sau khi có kết quả đầu thầu sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa. nếu không đúng phải có văn bản giải trình của công ty hoặc của đơn vị cung cấp. mã hàng.. – Hợp đồng: Bản sao. – Packing list: nếu có 2 mặt hàng trở lên. Cần xuất trình bản gốc. – Tờ khai giá trị tính thuế hàng nhập khẩu. thời hạn giao hàng. tiền hàng đã được thanh toán (nếu là trả trước)..Chuẩn bị bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan. công ty thông báo lại cho người nmua.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh – Khi có đơn hàng hoặc yêu cầu từ người mua. Hải quan chấp nhận chứng nhận sao y bản chính hóa đơn thương mại trong trường hợp chưa có hóa đơn thương mại gốc nhưng phải có công văn xin nợ của công ty và thời hạn không quá 30 kể từ ngày mở tờ khai. Sau khi có các thông tin cần thiết như tên hàng. công ty sẽ ký kêt hợp đồng với người mua trong nước và người bán nước ngoài. công ty tìm thiết bị phù hợp. – Tờ khai hải quan: 02 Bản chính và phụ lục tờ khai nếu có từ 3 mặt hàng trở lên. Nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa được tiến hành sau khí hợp đồng đã được ký kết. Cần kiểm tra độ chính xác của các thông tin trên hợp đồng như: Tên hàng. thông số kỹ thuật. tiến hành hỏi hàng : Giá cả. model…. thời hạn nợ không quá 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai. công ty tiến hánh hỏi hàng với các hãng cung cấp nước ngoài. – Nếu có nhu cầu mua hàng của người mua thông qua chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu.1.

packing list… sao cho phù hợp. – Giấy phép nhập khẩu: Đối với các hàng hóa quy định cần phải có giấy phép nhập khẩu. – Vận đơn (BL). cần phải làm thủ tục tại các chị cục hải quan. – Nếu hàng hóa được chuyển bằng đường biển Hải Phòng thì cần làm thủ tuc tại các Chi cục hải quan tương ứng : Chi cục hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I.Khai báo hải quan Sau khi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. – C/Q: giấy chứng nhận phẩm chất: nếu hàng hóa nhập khẩu có liên quan đến hóa chất… – C/O: giấy chứng nhận xuất xứ để được nhận các ưu đãi thuế quan. Cần phải đối chiếu các thông tin trên vận đơn với các thông tin trên hợp đồng. III…. – Nếu hàng hóa được gửi qua được hàng không.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh – Phụ lục tờ khai giá trị tính thuế hàng nhập khẩu nếu có từ 8 mặt hàng trở lên. thủ tục làm tại Chi cục hải quan Nội Bài Đội Nhập.1. II. 15 . Ví dụ: Bộ Công Nghiệp (liên quan đến hóa chất). Đường hàng không chủ yếu qua cảng hàng không Nội Bài. hóa đơn thương mại. – Tài liệu khác liên quan đến hàng hóa như catalogue.1. Nếu là gửi qua đại lý giao nhận thì cần có giấy ủy quyền của người vận chuyển. bộ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin (liên quan đến phát sóng và tấn số sóng) …. – Giấy giới thiệu người đi nhận hàng của công ty nhận hàng. – Nếu hàng hóa được vận chuyển qua chuyển phát nhanh bằng đường hàng không thì làm thủ tục tại Chi cục hải quan Nội Bài Đội Chuyển phát nhanh. Mặt hàng đó cần giấy phép của đơn vị nào thì cần phải xin giấy phép của đơn vị đó. Công ty chủ yếu nhập hàng qua đường hàng không và đường biển. 1. Trong trường hợp các thông tin bị sai khác cần phải yêu cầu người vận chuyển chỉnh sửa – Phiếu xuất kho của kho hàng của người vận chuyển tại cảng đến.

Nếu hàng hóa được phân vào luồng vàng hay luồng đỏ. Máy tính sẽ tự đông phân luồng hàng hóa nhập khẩu. Người đi làm thủ tục hải quan nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận tại chi cục hải quan theo quy định. Nếu được phân vào luồng vàng. Căn cứ vào các hồ sơ. người có trách nhiệm phân công của chi cục hải quan phân công người tiếp nhận và chuyển bộ hồ sơ cho họ. hồ sơ sẽ được chuyển tới bộ phận tính thuế và sau khi kiểm tra sẽ nhận được phiếu xuất kho. các số liệu trong bộ chứng từ và nội dung khai báo trên máy tính mà hải quan đã nhận được. hồ sơ sẽ được chuyển sang luồng đỏ. nếu nghi ngờ có vấn đề. nội dung khai báo này sẽ được phân luồng: luồng xanh. đối chiếu chứng từ của bộ tờ khai với các thông tin. Ngoài việc nộp bộ hồ sơ hải quan như cách thứ nhất. (đang được áp dụng thí điểm tại một số chi cục hải quan): Các chứng từ cần thiết của bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan được scan lên máy tính và được gửi qua hệ thống máy tính đến các Chi cục hải quan. công ty cần phải mang các giấy tờ trên đến các chi cục hải quan để làm thủ tục. Nếu được phân vào luồng xanh. Người công chức hải quan tiếp nhận tờ khai sẽ xem xét.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh Có 2 cách khai báo hải quan: khai bảo hải quan từ xa và khai báo hải quan điện tử. Cách thứ nhất : Theo thông tư số 222/TC – BTC ngày 25/11/2009 cảu Bộ tài chính hướng dẫn thi hành thủ tục hải quan điện tử Khai báo hải quan điện tử qua phần mềm của công ty TNHH phần mềm Thái Sơn. Nếu là luồng xanh. Khi hồ sơ 16 . Công chức tiếp nhận này sẽ tiến hành mở tờ khai. Cách thứ hai : Khai bảo hải quan từ xa. hồ sơ sẽ được cấp mã số. người đi nhận hàng sẽ nhận được phiếu xuất kho của cảng. Sau khi phân luồng. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận tại bàn tiếp nhận. luồng vàng và luồng đỏ. người đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ cần thiết và hải quan kiểm tra hàng hóa thì mới được nhận hàng. người đi nhận hàng chỉ cần mang giấy phép có mã số được cấp đến kho bãi của cảng để nhận hàng về.

đỏ và luồng vàng chỉ có thế chuyển sang luồng đỏ mà không có chiều ngược lại.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh được xếp vào luồng đỏ. hồ sơ sẽ được niêm phong và chuyển cho bộ phận hải quan kiểm hóa. bộ phận hải quan giám sát sẽ giám sát toàn bộ quá trình xuất kho của hàng hóa. Bộ phận này sẽ ký vào phiếu xuất kho. Nếu phát hiện có sai phạm sẽ bị lập biên bản. Cả 2 cách trên đều phải khai báo từ công ty trên máy tính và truyền số liệu cho các chi cục hải quan thông quan phần mềm của công ty Thái Sơn. đồng thời cử cán bộ kiểm hóa xuống kho hàng để kiểm tra hàng hóa. Khi nhận được phiếu xuất kho. Lưu ý: Hàng hóa chỉ có thể được chuyển từ luồng xanh sang luồng vàng. 17 .

hàng hóa được nhập khẩu theo yêu cầu của Bộ tài nguyên môi trường thì nay hàng hóa nhập về đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn về số lượng. bộ phận kinh doanh đã đạt được những thành công trong việc mở rộng thị trường. chât lượng từ phía khách hàng. Hiện nay. trong quá trình hoạt đông. công ty gặp không ít khó khăn. mở rộng đối tác minh chứng bằng mối quan hệ hợp tác với hơn 60 hãng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và khách hàng trên khắp cả nước. các nghiệp vụ. có rất nhiều các ngành khác cũng cần các thiết bị khí tượng thủy văn và các thiết bị máy 18 . phù hợp. Cùng với sự phát triển của công ty. đáp ứng được với tình hình và xu hướng mới của xã hội. đồng thời bộ phận kinh doanh cúng phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty như bộ phận kế toán. Tuy nhiên. đo đạc khí tượng thủy văn môi trường. để khẳng định vị trí của công ty trên thị trường. Thứ nhất. Trong khi đó. bộ phận kinh doanh được tổ chức tương đối hoàn chỉnh. Quá trình kiến tập tại công ty cho thấy việc tổ chức bán hàng của phòng kinh doanh đã đáp ứng được các yêu cầu của công ty. qua nhiều năm hoạt động kinh doanh. do cổ phần hóa. chất lượng mà khách hàng yêu cầu. Trước đấy. với sự nỗ lực của giám đốc và toàn thể nhân viên công ty luôn luôn cố gắng phấn đầu. chuyên môn được phân chia rõ ràng. tài chính. công tác bán hàng vẫn còn gặp phải những khó khăn. Với nỗ lực phát triển kinh doanh. hàng hóa của công ty luôn đảm bảo các yêu cầu về số lượng. Trong khi đó công ty lại có quan hệ với rất nhiều các hãng sản xuất nhiều loại máy móc trên thế giới. vượt qua nhiều khó khăn. Thứ hai. do đặc thù kinh doanh là máy móc chuyên ngành nên thị trường bị bó hẹp trong phạm vi máy móc phục vụ các công tác nghiên cứu. bộ phận kinh doanh thực sự là một bộ phận quan trọng của. tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho công ty.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY Là một công ty kinh doanh vật tư chuyên ngành. quá trình chuyển từ hình thức công ty nhà nước trực thuộc Bộ tài nguyên môi trường sang hình thức công ty cổ phần. kỹ thuật… để hoàn thành tốt nhiệm vụ và yêu cầu đề ra.

Đối với các đối tác trong nước. 2. giao thông. Sau đây em có một số đề xuất để đẩy mạnh công tác bán hàng nói chung và nhập khẩu nói riêng như sau : 1. quảng bá hình ảnh công ty đến các khách hàng bắng cách tham gia các hội chợ. các buôi hội nghi chuyên ngành… 3.. Campuchia… Đây là các nước đi sau chúng ta về trình độ khoa học kỹ thuật và là một thị trường tiềm năng rộng lớn. công ty cần mở rộng hơn nữa mối quan hệ của mình với nhiều đối tác hơn. triển lãm. y tế. Tăng cường nhiều hơn các hoạt động marketing. 3. Ấn Độ. 3. Tận dụng các lợi thế về các mối quan hệ với các hãng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất các máy móc chuyên dụng. cần mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đẩy mạnh công tác bán hàng sang các nước trong khu vực như Lào. đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao để mở rộng các mặt hàng kinh doanh sang các lĩnh vực khác như : y tế. Đài Loan… Đây là một gợi ý cho công ty trong việc tìm kiếm các đối tác nước ngoài. nông nghiệp… Đây là mảng thị trường tiềm năng cho công ty. nông nghiệp.1. Hiện nay trên thế giới có nhiều nước nổi lên là những nước có bước tiến rất nhanh về khoa học công nghệ như Trung Quốc. Giành thị phần bằng cách trở thành đại lý độc quyền: 19 . giáo dục.2.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh móc liên quan như : Thủy lợi. Các biện pháp mở rộng thị trường: Đối với các đối tác nước ngoài : ngoài các đổi tác đã và đang có quan hệ làm ăn với công ty. chứ không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Là cơ hội để công ty vươn ra ngoài lãnh thổ đất nước.

nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ nhân viên. Một trong những cách hiệu quả là trở thành nhà độc quyền.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh Cùng với sự mở cửa của nền kinh tế. – Cử cán bộ nghiệp vụ của công ty đi nước ngoài học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Tận dụng các mối quan hệ với các đối tác đã làm ăn lâu năm để trở thành các nhà phân phối.1. Công ty có thể thực hiện một số giải pháp sau: – Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và tiền của cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa học bồi dưỡng về luật pháp và nghiệp vụ xuất nhập khẩu. nâng cao kỹ năng. 1. 20 . Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên: Nhập khẩu là một trong những nghiệp vụ chính của công ty. ngoài việc mở rộng hơn nữa thị trường. các đại lý độc quyền của các hãng từ đó nắm giữ và phát triển thị trường. ngày càng có nhiều các doanh nghiệp tham gia vào thị trường. – Bồi dưỡng. nghiệp vụ cho nhân viên cần phải được chú trọng và diễn ra liên tục Để làm được điều này. 1. công ty cần chú ý tới việc giành thị trường. Bởi vậy. công tác đào tạo. Có những quy định về thưởng phạt hợp lý để khuyến khích nhân viên trong toàn công ty.

Một lần nữa. do hạn chế về thời gian và kiến thức nên bản báo cáo của em không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. qua đó có thể hiểu hơn về những kiến thức đã học và những kiến thức ấy được áp dụng như thế nào trong thực tế. các bác trong công ty góp ý và giúp đỡ để bài báo cáo được hoàn thiện hơn nữa.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh KẾT LUẬN Qua thời gian kiến tập tại công ty. em xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn ThS. kiến thức thực tế của em đã được tăng lên nhiều. Do vậy kính mong thầy cô giáo hướng dẫn và các cô. Tuy nhiên. các bác trong công ty đã giúp đỡ em trong thời gian kiến tập tại công ty! 21 . Nguyễn Hải Ninh và giám đốc công ty HYMETCO cùng toàn thể các cô chú.… và đặc biệt là phòng kinh doanh. được tiếp xúc với nhiều phòng ban như : phòng kế toán. chú. Quan trọng nhất là xem đã được tiếp xúc với công việc của người làm xuất nhập khẩu. các bộ phận trong công ty phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để đạt được các mục tiêu đề ra. phòng hành chính. các phòng ban. Em đã hiểu hơn về cấu trúc của một công ty.

com.vn/ 22 .hymetco.Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Website của công ty : http://www. 2. Hồ sơ chào hàng của công ty 2011 3. 5. Bản giởi thiệu Công ty tháng 7 năm 2011. Báo cảo thực tập giũa khóa : Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam – Phạm Viết Giang. Bộ hồ sơ Hải quan 05-2011 4.

Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh 23 .

Báo cáo thực tập giữa khóa NGUYỄN Hùng Mạnh PHỤ LỤC MỘT SỐ GIẤY TỜ TRONG BỘ HỒ SƠ HẢI QUAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful