P. 1
Nhan Xet Noi Cu Tru Doi Voi Nguoi Xin Vao Dang

Nhan Xet Noi Cu Tru Doi Voi Nguoi Xin Vao Dang

|Views: 548|Likes:
Được xuất bản bởiXau Xi

More info:

Published by: Xau Xi on Jan 21, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

ĐẢNG BỘ XÃ TAM QUAN BẮC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI UỶ CHI BỘ T.TÂN THÀNH
Tam Quan Bắc, ngày18 tháng 10 năm 2011
BẢN NHẬN XÉT
Của chi ủy ni c! "#$ %&i '(i n)!*i +in ',- %.n) 'i/n
Chi uỷ nơi cư trú: Chi ủy Chi b th!n T"n Th#nh$ thuc Đ%n& b '( T)*
Qu)n B+c$ huy,n -.#i Nhơn$ B/nh Đ0nh1
Nh2n '3t 45i 67i 8u9n chún&: :; <.n& T.#n$ thuc Chi b = > Đ%n& b <?
X"y @An& B/nh Đ0nh$ 'in 6#. Đ%n&1
Những ưu, khuyết điểm chính :
B:C DhE* chFt chGnh tr0H 4I. 4Jc$ K5i L5n&$8u)n h, 8u9n chún&M
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
Chi b nơi cư trú tOn th#nh PQt nID :; <.n& T.#n 6#. Đ%n& K#:NN1$ tr.n&
tRn& L5: N1N 4Sn& chG 4ưTc hUi V PiQn B 4It: NN11 W M1
<5 Ph!n& tOn th#nh NN1 4Sn& chG BchiQ*: NN11 W M$ 67i KV @.: NNNN11
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN11NNNNNNNNN1111
T0M CHI BỘ N1I C2 T34. T0M. ĐẢNG 56 X7 TAM 8UAN B9C
B: TH2 B: TH2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->