VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN

(Trường Sinh Nhân Thể Điện)
Phương pháp thiền định bảo vệ sức khỏe và phát triển tâm linh
Vào ngày 19/06/2010, tại Good Companion Center, 670 Albert St, Ottawa-Canada, thành viên Vi Diệu Pháp Hành Thiền (Truờng Sinh Nhân Thể Ðiện) hân hoan tổ chức lể kỷ niệm 5 năm thành lập Thiền Đường Ottawa. Lể hội có sự hiện diện của hai vị Chưởng môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, ông Nguyễn Đức Thuận và bà Nguyễn Ngọc Hải từ thiền đường trung ương Seattle, tiểu bang Washington, cùng nhiều vị đại biểu của các thiền đường Seattle, Boston, Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, Mississauga, Brampton, và Vũng Tàu. Trong dịp này Thiền Đường Ottawa đã đón nhận những công văn chúc mừng nồng nhiệt từ Thượng nghị viên Senator Honourable Mac Harb, Nghị viên quốc hội Paul Dewar, và Nghị viên tỉnh bang Yasir Naqvi. Các nghị viên đại diện quốc hội Canada khen tặng và cảm tạ những đóng góp thiết thực của pháp môn VDPHT về mặt nâng cao sức khỏe và tinh thần cho cộng đồng và xã hội. Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền được thành lập từ năm 1996 tại Seattle-WashingtonUSA, do ông Nguyễn Đức Thuận và bà Nguyễn Ngọc Hải sáng lập với mục đích cống hiến cho mọi người phương pháp hành thiền và tu học tâm linh, thực tiển và khoa học, dưạ trên minh triết cao siêu duy nhất của Đức Sư Tổ DASIRA NARADA. Mục đích tôn chỉ của pháp môn là hướng dẫn con người diệt khổ và giải thoát. Pháp môn VDPHT thực hiện đời đạo song tu, và đặt nền tảng trên căn bản từ bi nhân ái, đạo đức hoà đồng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, văn hóa. Bất cứ ai có tâm tu học, họ có thể là Phật Tử thuận thành, thuộc Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo,… đều có thể thích ứng với pháp môn VDPHT. Thật vậy, hiện nay có rất nhiều các tu sĩ và mục sư chức sắc, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, vỏ sư, giáo sư, kinh tế gia, kỹ thuật gia… đã tham gia VDPHT. Họ đều là những môn sinh thánh thiện của pháp môn. Hằng ngày các môn sinh của pháp môn này đến thiền đường hành thiện. Ở đó họ có cơ hội thể hiện, xây dựng, và tìm thấy tình thương yêu chân thật giữa người với người, không phân biệt không ngăn cách. Họ đã và đang hiến dâng cuộc đời của họ qua tiếng gọi cao cả của chân tâm và lòng vị tha, để giúp mọi người cải thiện đời sống và thức giác, ngỏ hầu giả từ cuộc sống vật chất để tiến tới đời sống tâm linh cao thượng. Họ đã ý thức được rằng tuy Pháp môn VDPHT không phải là một tôn giáo, nhưng cũng là tổng thể của tôn giáo, là chổ dựa tinh thần cho mọi linh hồn cùng nhau tu tập để tiến hóa. Ngày hôm nay tổ chức này có 33 thiền đường trên khắp thế giới, bao gồm: United States, Canada, Vietnam, Australia, Spain, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Combodia. Riêng tại Hoa Kỳ, một sự kiện trọng đại có tính chất lịch sử đã xảy ra vào ngày 29/05/2010, ủy ban lập pháp tiểu bang California chính thức bang hành bản Nghị Quyết vinh danh và khen tặng sự lợi ích và cống hiến cao qúy của Pháp môn VDPHT, trong qúa trình phục vụ cư dân tăng cường sức khỏe và phát triển tâm linh. Mọi chi tiết xin liên lạc:

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN (Universal Human Body Energy) 53 Breezehill Avenue. Ottawa, ON, K1Y-2H6, Tel:613-889-0293 2326 Sheppard Ave W, Toronto, ON, M9M-1N3, Tel:416-623-6648 642 Driftcurrent Dr. Mississauga, ON, L4Z-4A4, Tel:905-712-8766 15 Rue Centre Commercial, Roxboro, Quebec, Tel:514-684-5715

Hai vị Chưởng môn chụp hình lưu niệm cùng môn sinh nhân ngày kỷ niệm 5 năm thành lập thiền đường VDPHT trung tâm Ottawa

Hình lưu niệm lể trao tặng nghị quyết của chính phủ Hoa Kỳ vinh danh Vi Diệu Pháp Hành Thiền (Universal Human Body Energy). Trái sang phải: Đ/d ủy ban lập pháp California Robert Khuu, Dân biểu Trần Thái Văn, Chưởng môn Nguyễn Đức Thuận, Chưởng môn Nguyễn Ngọc Hải, Thị trưởng Westminster Magie Rice, Nghị viên Andy Quách, Đ/d ủy ban lập pháp California Ronie Guyer, Môn sinh Jason Khuu.