P. 1
Trac Nghiem Sinh Hoc 11 Cau Hoi Tu Luan Tu Bai 1den Bai 12

Trac Nghiem Sinh Hoc 11 Cau Hoi Tu Luan Tu Bai 1den Bai 12

|Views: 127|Likes:
Được xuất bản bởihalong1103

More info:

Published by: halong1103 on Jan 31, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

pdf

text

original

khaibcmt

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 PHẦN CHUNG
BÀI 1. SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ Câu 1. Rễ cây hấp thụ những chất nào ? A. Nước cùng các ion khoáng B. Nước cùng các chất dinh dưỡng C. Nước và các chất khí D. O2 và các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước Câu 2. Bộ phận hút nước chủ yếu của cây ở trên cạn là A. lá ,thân , rễ B. lá , thân C. rễ ,thân D. rễ Câu 3. Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế A. thẩm thấu B. thẩm tách C. Chủ động D. Nhập bào Câu 4. Rễ cây trên cạn khi ngập lâu trong nước sẽ chết do: A. bị thừa nước B. bị thối C. bị thiếu nước D. thiếu dinh dưỡng Câu 5. Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là: A. Tế bào lông hút. B. Tế bào nội bì C. Tế bào biểu bì D. Tế bào vỏ. Câu 6. Đặc điểm nào của rễ thích nghi với chức năng hút nước? A. Phát triển nhanh, mạnh về bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất. B. Có khả năng ăn sâu và rộng. C. Có khả năng hướng nước. D. Trên rễ có miền lông hút với rất nhiều tế bào lông hút. Câu 7. Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào? A. Con đường qua thành tế bào - không bào. B. Con đường qua chất nguyên sinh – gian bào. C. Con đường qua không bào – gian bào. D. Con đường qua chất nguyên sinh – không bào. Câu 8. Nước không có vai trò nào sau đây? A. làm dung môi hòa tan các chất B. Đảm bảo hình dạng của tế bào C. đảm bảo sự thụ tinh kép xảy ra D. ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật Câu 9. Đơn vị hút nước của rễ là: A. tế bào rễ B. tế bào biểu bì C. tế bào nội bì D. tế bào lông hút Câu 10. Phát biểu đúng về mối quan hệ giữa trao đổi chất trong tế bào với trao đổi chất của cơ thể: A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào không liên quan đến sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường C. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là cơ sở cho chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào D. Chỉ có trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là quyết định sự tồn tại của sinh vật Câu 11. Các ion khoáng được hấp thụ vfao rễ theo cơ chế nào? A. Thụ động B. Chủ động C. Thụ động và chủ động D. Thẩm tách BÀI 2. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Câu 1. Mạch gỗ được cấu tạo 1. Gồm các tế bào chết 2. Gồm các quản bào 3. Gồm các mạch ống 4. Gồm các tế bào sống 5. Gồm các tế bào hình rây 6. Gồm các tế bào kèm A. 1-2-4 B. 1-2-3 C. 1-3-5 D. 1-3-6 Câu 2. Động lực nào đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác A. Trọng lực B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu C. Áp suất của lá D. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa Câu 3. Mạch rây được cấu tạo 1. Gồm các tế bào chết 2. Gồm các quản bào 3. Gồm các mạch ống 4. Gồm các tế bào sống 5. Gồm các tế bào hình rây 6. Gồm các tế bào kèm A. 1-2-3 B. 1-4-5 C. 4-5-6 D. 4-2-3 Câu 4. Dòng mạch gỗ được vận chuyên nhờ 1. Lực đẩy (áp suất rễ) 2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá
.

1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012

Có sự bão hòa hơi nước trong không khí III. rỉ nhựa và ứ giọt D. ion khoáng. lực hút nước từ đất vào tế bào lông hút D. B. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu: A. I. Câu 3. ứ giọt C. không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá A. D. ánh sáng. Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng: A. khuếch tán B. qua khí khổng. II B. D. C. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước). vận tốc lớn. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra II. IV BÀI 3. theo chiều trọng lực Câu 8. cả 2 mặt không có khí khổng. thẩm thấu C. qua cutin. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. B. Câu 2. D. lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước). ion khoáng. áp suất thẩm thấu của tế bào rễ B. D. Số lượng khí khổng ở 2 mặt của lá như thế nào? A. Câu 7. B. Áp suất rễ là: A. B. hạ nhiệt độ cho lá. Cơ chế của sự vận chuyển nước ở thân là: A. 1-2-4 C. qua mạch gỗ. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng A. biểu bì. nhiệt độ. không được điều chỉnh. Câu 7.khaibcmt 3. thẩm tách D. A. từ mạch gỗ sang mạch rây. được điều chỉnh bằng việc đóng. D. qua khí khổng. qua lớp cutin. qua cutin. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá. cutin Câu 5. C. mở khí khổng. II. C. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là: A. . Thoát hơi nước qua lá bằng con đường? C. cung cấp năng lượng cho lá. Câu 6. D. Câu 4. hàm lượng nước. lực liên kết giữa các phân tử nước. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là: A. III C. không được điều chỉnh bằng việc đóng. B. mở khí khổng. thoát hơi nước Câu 10. vận tốc lớn. Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là: A. C. C. qua mô giậu. THOÁT HƠI NƯỚC Câu 1. B. 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . mở khí khổng. Sự chênh lệch áp suât thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan đích (hoa. 1 -3-5 B. mô giậu Câu 6. cung cấp CO2 cho quá trình quang hợp. 1-2-3 D. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất A. mặt trên nhiều hơn mặt dưới. C. Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường A. B. Điều nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước A. mở khí khổng. vận tốc lớn. I. từ mạch rây sang mạch gỗ. củ…) 5. vận tốc nhỏ. Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do: I. lực đẩy nước từ rễ lên thân C. mặt dưới nhiều hơn mặt trên. được điều chỉnh bằng việc đóng. D. mô giậu B. được điều chỉnh bằng việc đóng. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá IV. qua lớp biểu bì. bằng nhau. vận chuyển nước. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. qua khí khổng. vận tốc nhỏ. D. III D. 1-3-4 Câu 5. C. II. độ chênh lệch áp suát thẩm thaasucuar tế bào lông hút vơi nồng độ dung dịch đất Câu 9. rỉ nhựa B. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ 4.

K. N. C. C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và Ion trong tế bào. Cần phải cung cấp nguyên tố khoáng nào sau đây cho cây khi lá cây có màu vàng? A. cả hai con đường qua khí khổng và cutin D. H. hoạt hóa enzim C.6 . diệp lục. theo chiều trọng lực Câu 9. Dạng nitơ nào cây có thể hấp thu được? A. phát triển rễ. hoạt hoá enzim. Câu 2. K. Cu. Ca. hoạt hóa enzim C. NO2. Cơ chế đóng mở khí khổng C. Magiê. cấu tạo côenzim Câu 9. C. D. Clo.và NO3B. cấu tạo enzim D. K. N. Cơ chế khuếch tán hơi nước qua lớp cutin B. màng tế bào. H. D. Thành phần của thành tế bào. Thành phần của thành tế bào và màng tế bào. vận tốc nhỏ. lớp cutin C. Vai trò của phôtpho đối với thực vật là: A. NO2. S. K+ BÀI 5 . Thành phần của prôtêin và axít nuclêic. cấu trúc tế bào B. P. K2SO4 hoặc KCl D. Kali. S. Vai trò chủ yếu của nguyên tố vi lượng là: A. Thực vật hấp thụ kali dưới dạng: A.Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C. O. K. vận tốc lớn. D. mở khí khổng. thẩm tách D. Nguyên tố nào là thành phần của diệp lục. S. Ca. B. Cơ chế cân bằng nước D. màng của lục lạp. cấu tạo côenzim Câu 10. khi lá cây già thì qua cutin BÀI 4. P. Mn. Thành phần của axit nuclêôtic. cấu trúc tế bào B. hoạt hoá enzim. Ca. Thành phần của axit nuclêôtit. Cơ chế khuếch tán hơi nước từ bề mặt lá ra không khí xung quanh Câu 10. C. B. Câu 3. vận tốc nhỏ. C. Nitơ. Nguyên tố kali C. O.… Câu 5. P. C. D. C. N. D. H. B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào. Hợp chất chứa kali B. Magiê. Nguyên tố Magiê là thành phần cấu tạo của A. NO2. O. khí khổng B. Sắt. cần cho nở hoa. Cơ chế thoát hơi nước: A. Câu 8. tham gia hoạt hóa enzim. K. mở khí khổng.và NH4+ C. Câu 7. C. Vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là: A. Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua : A. Ca. DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT Câu 1. B. khuếch tán B. P. không được điều chỉnh bằng việc đóng.khaibcmt B. axit nuclêic. H.và NH4+ D. D. P. khi lá cây non thì qua khí khổng. N. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Câu 1. mở khí khổng. Fe. B. D.Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào. Câu nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây? A.và N2 . N. Câu 8. prôtêin Câu 4. 3 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . Canxi. đậu quả. Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi: A. axít nuclêic. Photpho B.Mg. hoạt hoá enzim. thẩm thấu C. O. C.Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể. ATP. Câu 6.Thiếu nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kỳ sống. Vai trò của kali đối với thực vật là: A. D. S. C. Mg. NO3. Ca. B. O. C. S. khi thiếu nó lá có màu vàng? A. Thành phần của prôtêin. cấu tạo enzim D. Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm: A. không được điều chỉnh. H. được điều chỉnh bằng việc đóng. C.

Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra? A. D. phôtpholipit. ATP. màng tế bào. B. Câu 6. Câu7. B. động vật là dạng A. đậu quả B. C. đúng loại và đúng cách Câu 10. 4 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . B. dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra. Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất? . B. D. C. Diệp lục a và diệp lục b. biến N2 trong không khí thành các hợp chất giống đạm vô cơ D. P. Có lục lạp. nitơ độc hại cho cây. B.caboxilaza. Có các lực khử mạnh. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ các loại vi khuẩn cố định đạm C. Hệ sắc tố quang hợp bao gồm: A. Phân tử N2 có liên kết ba bền vững cần phải đủ điều kiện mới bẻ gãy được D. D. (1) O2. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí. C. C. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng. Lượng N2 tự do bay lơ lửng trong không khí không hòa vào đất nên cây không hấp thụ được C. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic. Phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N. Qúa trình amôn hóa và nitrat hóa D. (1) O2. C. C. B. biến N2 trong không khí thành nito tự do trong đất nhờ tia lửa điện trong không khí B. Diện tích bề mặt lớn. Qúa trình nitrat hóa và phản nitrat hóa B. Do lượng N2 có sẵn trong đất từ các nguồn khác quá lớn Câu 8. (2) C6H12O6. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào: A. Thành phần của thành tế bào. Câu 3. dấu hiệu bên ngoài của lá cây. Thành phần của axit nuclêôtit.amilaza. D. B. Nitơ trong xác thực vật. Vai trò của Nitơ đối với thực vật là: A. Câu 2. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào. Được cung cấp ATP. Sau khi thu hoạch phải bổ sung ngay lượng phân bón cần thiết cho đất C. dấu hiệu bên ngoài của hoa. Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim A. Câu 4. Chức năng nào sau đây không phải quang hợp: A. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza D. D. D.nuclêaza. Lượng N2 trong không khí quá thấp B. Diệp lục b và carotenoit.K D. Qúa trình amôn hóa và phản nitrat hóa C. Câu 5. (2) C6H12O6. đúng lượng. D. (2) CO2. Phải bón thường xuyên cho cây B. B. nitơ tự do nhờ vi sinh vật cố định cây mới sử dụng được Câu 4. QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Câu 1. Bón phân hợp lí là: A. nitơ muối khoáng cây hấp thu được. hoạt hoá enzim.nitrôgenaza. Cung cấp thức ăn cho SV. Điều hòa không khí. Bón đúng lúc. C. Câu 3. Diệp lục và carotenoit. Diệp lục a và carotenoit. Xác động thực vật phải trãi qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nito? A. dấu hiệu bên ngoài của thân cây. (2) CO2. C. hoạt hoá enzim. côenzim. Đặc điểm của lá giúp hấp thụ nhiều tia sáng: A. Qúa trình cố định đạm Câu 9. Có hệ gân lá. Cố định nito khí quyển là quá trình: A. Có khí khổng. D. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng. cần cho nở hoa. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ tác động của con người BÀI 8. mở khí khổng.khaibcmt Câu 2. Câu 6. Trong PTTQ của quang hợp (1) và (2) là những chất nào ? 6(1) + 12H2O Ánh sáng mặt trời (2) + 6O2 + 6H2O Diệp lục A. (1) C6H12O6. nitơ không tan cây không hấp thu được. (1) CO2. C. Cây không sử dụng được nitơ phân tử N2 trong không khí vì: A.

C6H12O6. ADP. Câu 9. Sản phẩm nào từ chu trình Canvin chuyển hóa thành Cacbohiđrat. B.5 điP. lipit: A. B. Quá trình quang phân li nước. Khử APG thành ALPG à cố định CO2 à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1. 5 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . Nhân.5 . Là pha chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng. D. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH.5 . D. CO2. D. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3. Câu 7. C4.5 . D. D. Diệp lục a và diệp lục b B. Carôten và xantôphuy D. D. C. APG. Câu 6. Câu 11. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. O2. Chu trình Canvin. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP. Cố định CO2à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1. B. C.điphôtphat) à khử APG thành ALPG. B. nhãn. Mía. Cacbohiđrat. Xương rồng. Lạp thể C. prôtein. Câu7. AlPG. Cam. NADPH và giải phóng ôxy. Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là: A. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích). Pha sáng. B. dứa. H2O ( quang phân li H2O). Ribôxôm Câu 8. C.điphôtphat). C. C. Câu 5. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP. Diệp lục a và diệp lục b B. Chất nhận CO2 đầu tiên ở TV C3: A. NADPH. Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính? A. ATP.điphôtphat) à cố định CO2.cam. bưởi. Diệp lục và carôtênôit Câu 9. Ribulôzơ 1. Câu 8. ngô. C. Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? . Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố phụ? A. B. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. Quá trình tạo ATP.5 điP. C. B. Lục lạp D. Quá trình khử CO2 C. Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào? A. C. mía . Diệp lục và carôtênôit BÀI 9. NADPH. Sống ở vùng sa mạc. Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. Khử APG thành ALPG à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1. CAM Câu 1. Cố định CO2 à khử APG thành ALPG à tái sinh RiDP (ribulôzơ 1. C.điphôtphat) à cố định CO2. C6H12O6. APG. Ribulôzơ 1. thanh long. Bào quan thực hiện quang hợp là: A. B. Pha sáng là gì? A. Phân bố rộng rãi trên thế giới. AlPG. Ty thể B. B. D. O2. B.khaibcmt A. D. Là pha cố định CO2. Câu 3. Strôma. ATP. D. C. Là pha diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng. Xương rồng. NADPH. B. Diệp lục a và xantôphuy D. Sản phẩm của pha sáng: A. rau dền. D. Tế bào chất. Câu 2. Tilacôit. Pha tối. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? A.5 . Pha sáng diễn ra ở đâu? A. D. Sống ở vùng nhiệt đới. Câu 4. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp? A. chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. TV C3 bao gồm: A. Câu 10. Diệp lục a và carôten C. Diệp lục a và carôten C.

Xanh tím. Do nguyên nhân nào nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm? A. Câu 6. 0. Câu 2. Câu 12. B. CAM chủ yếu dựa vào: A. đỏ. Ở chất nền. B. B. Ở cả 3 nhóm thực vật C3. Sự khác nhau ở các phản ứng sáng Câu 13. P. Người ta phân biệt các nhóm thực vật C3. Câu 3. Là điểm mà tại đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp. Laø phaàn chaát khoâ tích luyõ trong cô quan kinh teá B. cam.1%. Xanh tím. Cường độ ánh sáng tối thiểu để cường độ quang hợp và hô hấp bàng nhau B. Ở màng ngoài. khí khổng mới mở ra. Laø phaàn chaát khoâ tích luyõ trong haït Câu 2. Laø phaàn chaát khoâ tích luyõ trong haït Câu 3. B. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP Câu 1. Mg. Laø phaàn chaát khoâ trong toaøn boä cô theå thöïc vaät C. Vì ban đêm mới đủ lượng nước cung cấp cho quá trình dfdoofng hóa CO2 D. Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là: A. Quang hợp xảy ra ở miền nào? A. Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là: A. B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục C.008-0.008-0. Điểm bù ánh sáng là gì? A. D. Vì mọi thực vật đều thực hiện pha tối vfao ban đêm C.01%. lục. B. D. Vì ban đêm. Nguyên tố nào điều tiết độ mở khí khổng: A. 6 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . C. Naêng suaát sinh hoïc laø gì? A. B. Câu 14. Là điểm mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp. 0. Laø phaàn chaát khoâ tích luyõ trong thaân D. D.008-0. Là điểm mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp. Lớn hơn 0. Cường độ ánh sáng tối thiểu để cây có thể bắt đầu tiến hành quang hợp BÀI 11. Chỉ ở nhóm thực vật C3.khaibcmt A. 85 – 90% C. Là điểm mà tại đó cường độ quang hợp không tăng thêm cho dù cường độ ánh sáng tăng. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại C. C. đỏ. Vì nhóm sắc tố phụ (carotênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.01%.008-0. K. C4 và CAM. Ở màng trong. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Câu 1. Vì ban đem khí trời mát mẻ. Laø phaàn chaát khoâ trong toaøn boä cô theå thöïc vaät C. Câu 4. Ở tilacôit. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Cam. ban ngày khí khổng đóng để tiết kiệm nước BÀI 10. D. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng? A. 80 – 85% B. Nhỏ hơn 0. D. C. Cường độ ánh sáng tối đa để quá trình quang hợp bị ngừng lại D. C. Câu 5. Laø phaàn chaát khoâ tích luyõ trong thaân D. D. Laø phaàn chaát khoâ tích luyõ trong cô quan kinh teá B. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là loại đường nào C. nhiệt độ hạ thấp thuận lợi cho hoạt động của nhóm thực vật này B. Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào? A. Mn. D. Có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này B. Trên 95% Câu 4. Naêng suaát kinh teá laø gì? A. C4. Ở nhóm thực vật C4 và CAM. 90 – 95% D. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá D. C. Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. C. Đỏ.01%. Chỉ ở nhóm thực vật CAM. Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng? .

nên phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ BÀI 13. naêng löôïng B. C. nhaân D. Giai ñoaïn ñöôøng phaân xaûy ra ôû vò trí naøo trong teá baøo? A. Ribôxôm. Hoâ haáp kò khí Câu 11. Söï hoâ haáp hieáu khí dieãn ra trong ti theå taïo ra A. Moät phaân töû glucoâzô khi hoâ haáp hieáu khí giaûi phoùng: A. O2. Ti theå B. Ñöôøng phaân à Chuoãi chuyeàn electron hoâ haáp à Chu trình Crep B. CO2. töø 1 phaân töû glucoâzô taïo ra: A. bộ máy gôngi. 38 ATP B. Lục lạp. Chu trình crep. 32 ATP Câu 5. Câu 14. Sô ñoà naøo sau ñaây bieåu thò cho giai ñoaïn ñöôøng phaân? A. 1 axit piruvic B. Glucoâzô à Coâenzim A C. Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học cần sự xúc tác của enzim. Ñöôøng phaân à Chu trình Crep à Chuoãi chuyeàn electron Câu 2. Hoâ haáp kò khí ôû TV xaûy ra trong moâi tröôøng naøo? A. 36 ATP C. Glucoâzô à Axit piruvic Câu 12. Tăng diện tích lá C.khaibcmt A. 2 axit piruvic C. 30 ATP C. ti theå B. Câu 15. teá baøo chaát C. Thöøa O2 D. Lục lạp. Lục lạp. Nhiệt độ ảnh hưởng đến lượng nước là nguyên liệu của hô hấp C. ti theå D. ty thể. luïc laïp Câu 7. B. Tăng cường độ hô hấp BÀI 12. maïng löôùi noäi chaát B. Đâu không phải là vai trò của hô hấp ở thực vật? A. ty thể. Chu trình Crep à Ñöôøng phaân à Chuoãi chuyeàn electron hoâ haáp C. lozôxôm. H2O. naêng löôïng C. 40 ATP D. Giải phóng năng lượng dạng nhiệt C. khoâng baøo C. Axit piruvic à Coâenzim A D. 34 ATP Câu 3. D. 3 axit piruvic D.Ñöôøng phaân C. naêng löôïng Câu 4. O2 D. Perôxixôm. THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTÊNÔIT . H2O. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là: A. 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . D. C. Glucoâzô à axit lactic B. Tăng cường độ quang hợp D. ty thể. Baøo quan thöïc hieän chöùc naêng hoâ haáp chính laø: A. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Câu 1. Chuổi chuyển êlectron. Saûn phaåm cuûa quaù trình hoâ haáp goàm: A. 4 axit piruvic Câu 8. 32 ATP D. Tổng hợp các chất hữu cơ Câu 10. Giải phóng năng lượng ATP B. luïc laïp Câu 13. Nhaân D. Nhiệt độ ảnh hưởng đến cơ chế đóng mở khí khổng ảnh hưởng đến nồng độ oxi B. Caùc giai ñoaïn hoâ haáp teá baøo dieãn ra theo traät töï naøo? A. Đường phân. Tăng hệ số kinh tế B. Thieáu CO2 C. Teá baøo chaát C. Keát thuùc quaù trình ñöôøng phaân. B. CO2. ty thể. Thieáu O2 B. Leân men B. 38 ATP B. Tạo các sản phẩm trung gian D. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan: A. CO2. Hoâ haáp hieáu khí xaûy ra ôû vò trí naøo trong teá baøo? A. Hoâ haáp hieáu khí D. Lục lạp. Tổng hợp Axetyl – CoA. O2. Luïc laïp Câu 6. Qúa trình hô hấp có liên quan chặt chẽ với nhân tố nhiệt độ vì: A. Chuoãi chuyeàn electron hoâ haáp à Ñöôøng phaân à Chu trình Crep D. Thöøa CO2 Câu 9. Quaù trình naøo sau ñaây taïo nhieàu naêng löôïng nhaát? A. Mỗi loài chỉ hô hấp trong điều kiện nhiệt độ nhát định D. H2O.

BÀI 3.Vai trò của nitơ: . VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Câu 1. giảm chi phí đầu vào.khaibcmt Câu 1. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Câu 1. Đối với cây trồng cụ thể ở từng địa phương thì bón phân theo chỉ dẫn của cơ quan khuyến nông Câu 2. Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào loại đất. còn lá cây thoát hơi nwowsclafm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá. Cồn 900 hoặc benzen hoặc axêtôn. năng suất cao. không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.Các biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các muối khoáng khó tan (cây không hấp thụ) thành dạng ion cây dể hấp thụ là: làm cỏ sục bùn. Nhờ vậy. D. Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? . phá váng sau khi đất bị ngập úng.Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch. BÀI 2. 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . loại phân bón. hiệu quả của phân bón cao. + Thụ động: Cùng chiều gradient nồng độ. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục met? . không khí dưới bóng cây vào những ngày hè nóng bwscmast hơn so với không khí dưới mái che bằng vật liệu xây dựng BÀI 4.Lực đẩy của rễ (áp suất rễ) . có thể cần chất mang.Vì nito là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu (không chỉ với cây lúa mà nito là một nguyên tố khoáng thiết yếu với tất cả các loài cây) . Nước và Axêtôn. Carôtenôit có nhiều trong mẫu vật nào sau đây? A.. . cây lúa không thể sống được . C. cày lật úp rạ xuống. Cồn 900 hoặc benzen. Câu 2. PHẦN RIÊNG BAN CƠ BẢN BÀI 1. giống và loại cây trồng? . THOÁT HƠI NƯỚC Câu 1. Hãy liên hệ thực tế. Lá xanh. nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các muối khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan dể hấp thụ đối với cây. Lá xà lách.Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao. (thế nước thấp) trong tế bào lông hút) cần năng lượng và chất mang. Củ khoai mì. do sự chênh lệch áp . B. DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT Câu 1. SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ Câu 1.Cần phải bón phân với liều lượng hợp lí (tối ưu) tùy thuộc vào loại phân bón. Để tách chiết sắc tố quang hợp người ta thường dùng hóa chất nào sau đây? A. D. không cần năng lượng.Lực hút do thoát hơi nước qua lá . bón vôi cho đất chua… BÀI 5 . Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây Cơ chế hấp thụ nước Cơ chế hấp thụ khoáng . Vì sao thiếu nito trong môi trường dinh dưỡng. giống và loại cây trồngđể cho cây sinh trưởng tốt. Cồn 900 hoặc NaCl. B.Cơ chế: Thẩm thấu. Củ cà rốt. C. cày phơi ải dất.6 .Cơ chế: suất thẩm thấu (từ nơi có ASTT thấp (thế + Chủ động: Ngược chiều gradient nồng độ nước cao) trong đất đến nơi có ASTT cao (từ nơi nồng độ thấp đến nơi nồng độ cao).

Dạng nito cây hấp thụ được là dạng nito khoáng NH4+ và NO3Câu 3. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? . QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Câu 1. hoocmôn…→ điều tiết các quá trình sinh lí. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP Câu 1.Biến đổi nito phân tử sẵn có trong khí quyển 9 nhưng thực vật không hấp thụ được) thành dạng nito khoáng NH3 ( NH4+ trong môi trường nước) cây dể dàng hấp thụ. . động vật). thực vật. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất? . hoá sinh trong tế bào.95% (lấy từ CO2 và H2O thông qua quá trình quang hợp) còn lại là các nguyên tố khoáng → Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. từ điểm bão hoà trở đi.Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacoit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục Câu 2. Nếu các dạng nito có trong đất và các dạng nito mà cây hấp thụ được . Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp . BÀI 11. dược liệu cho con người BÀI 9. . CAM Câu 1.Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần. Câu 2.Thành phần quang phổ: Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím. trong đất ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước → ảnh hưởng đến độ mở khí khổng → ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ CO2 vào lục lạp → ảnh hưởng đến cường độ quang hợp. O chiếm 42%. C4. Câu 2. cơ thể. giải phóng O2. . cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm dần. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp? + Nước: Hàm lượng nước trong không khí. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật? . cơ thể. Năng lượng ánh sáng . axit nuclêic…) cấu tạo nên tế bào.Tổng 3 nguyên tố này chiếm 90 .Từ nước ( qua quá trình quang phân li nước) BÀI 10.Phân tích thành phần hoá học các sản phẩm cây trồng có: C chiếm 45%. . Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế? .Phương trình: 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Diệp lục Câu 2. + Vai trò điều tiết: Tham gia thành phần của các enzim. 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . Câu 2.5%. Trình bày vai trò của quá trình cố định nito phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nito của thực vật? .Quang hợp là quá trình chất diệp lục nhận năng lượng năng lượng của ánh sáng tổng hợp H2O và CO2 thành cacbohydrat. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? . QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Câu 1.Khái niệm: Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. năng lượng cho sự sống trên trái đất và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.Các dạng nito trong đất: nito vô cơ trong các muối khoáng và nito hữu cơ trong xác sinh vật (vi sinh vật. . trong lá. H chiếm 6. Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát của quang hợp.Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn. Nhờ có quá trình cố định nito phân tử bằng con đường sinh học xảy ra trong điều kiện bình thường ở hầu khắp mọi nơi trên trái đất mà lượng ito bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nito bình thường của cây BÀI 8.khaibcmt + Vai trò cấu trúc: Nitơ là thành phần của hầu hết các hợp chất trong cây (prôtêin.

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí ? .Năng suất kinh tế là khối lượng chất khô được tích luỹ trong cơ quan kinh tế (cơ quan lấy chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người). . BÀI 12.Hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn. Trong đó. đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần tích lũy trong ATP.Từ một phân tử glucozo được sử dụng trong hô hấp : phân giải hiếu khí / phân giải kị khí = 38/2 = 19 lần . phân tử cacbohydrat bị phân giải đến CO2 và H2O. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Câu 1. 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . Hô hấp ở thực vật là gì? .Hô hấp là quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào sống.khaibcmt . Câu 2.Năng suất sinh học là khối lượng chất khô được tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây .

Chỉ có 1 không bào trung tâm lớn .Không cần ATP . . Không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước. * Vai trò: Hai hiện tượng trên thể hiện tính hút và đẩy nước chủ động của rễ cây.Cần ATP . .Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh. Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó? . TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo) Câu 1: Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.Sự khác nhau: Hấp thụ thụ động Hấp thụ chủ động .Có thể cần hoặc không cần chất mang. sau một đêm. Câu 2. mở khí khổng. . sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân bị cắt.Tạo điều kiện cho CO2 từ không khí vào lá thực hiện chức năng quang hợp. TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT Câu 1. . ta sẽ thấy các giọt nhựa ứ ra ở mép lá.Hiện tượng ứ giọt: úp cây trong chuông thủy tinh kín. Đó là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân. Câu 2: Hãy trình bày con đường thóat hơi nước ở lá và đặc điểm của chúng . BÀI 2 (NC). . Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó. 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . . .Thành tế bào mỏng.khaibcmt PHẦN RIÊNG BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÀI 1 (NC).Có 2 cách: hấp thụ thụ động và hấp thụ chủ động. .Hiện tượng rỉ nhựa: cắt cây thân thảo đến gần gốc. không thấm cutin. .Con đường qua bề mặt lá – qua lớp cutin: + Vận tốc nhỏ + Không được điều chỉnh.Tạo ra lực hút nước . BÀI 3 (NC). nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khi khổng đã ứ thành các giọt ở mép lá.Cùng chiều građien nồng độ (từ nồng độ .Cần chất mang .Ngược chiều građien nồng độ cao đến nồng độ thấp) .Con đường qua khí khổng + Vận tốc lớn + Được điều chỉnh bằng việc đóng. TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT Câu 1. Nêu các đặc điểm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước ở rễ.Điều hòa nhiệt độ bề mặt thoát hơi nước.

cần cho nở hoa.…) cấu tạo nên tế bào. cân bằng nước và ion. Nostoc.Nhiệt độ: khi tăng nhiệt độ đến một giới hạn nhất định đã làm tăng sự hấp thụ các chất khoáng và nitơ do nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp của hệ rễ. làm cho quá trình hút bám trao đổi các chất khoáng và nitơ giữa rễ và đất được tăng cường. Nêu vai trò của nitơ trong đời sống thực vật.Vai trò: là nguồn cung cấp nitơ quan trọng cho thực vật. ATP. TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (tiếp theo) Câu 1. .) và vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium. nhiệt độ và độ ẩm đất đến qúa trình hấp thụ các chất khoáng và nitơ. QUANG HỢP .khaibcmt Câu 2.pH của đất khoảng 6 – 6.S: thành phần của prôtêin.. tăng diện tích tiếp xúc của rễ với các hạt keo đất. Nêu vai trò của các nguyên tố đại lượng: P. axit nuclêic.K: hoạt hóa enzim. Đất có pH axit thường ít các nguyên tố dinh dưỡng vì các nguyên tố này bị các H+ thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở dạng tự do dễ bị rửa trôi. S . mở khí khổng. cơ thể. hoocmôn Ò điều tiết các quá trình sinh lí. .…) .Độ ẩm đất: hàm lượng nước tự do trong đất nhiều sẽ giúp cho việc hòa tan nhiều ion khoáng và các ion này dễ dàng hấp thụ theo dòng nước.. phát triển rễ.Sơ đồ tổng quát: 2H 2H 2H N≡ N NH=NH NH2-NH2 NH3 .. . . TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (tiếp theo) Câu 1. . K. BÀI 4 (NC). Giải thích tại sao đất chua lại nghèo dinh dưỡng .Nhờ vi khuẩn tự do (Azotobacter..Vai trò cấu trúc: nitơ là thành phần của hầu hết các hợp chất trong cây (prôtêin. 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . BÀI 7 (NC).Ánh sáng: ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ do ánh sáng liên quan chặt chẽ với quá trình quang hợp và trao đổi nước của cây. BÀI 5 (NC).P: thành phần của axit nuclêic. . Câu 2. Độ ẩm đất cao sẽ giúp cho hệ rễ sinh trưởng tốt. cơ thể Câu 2. đậu quả. . Nêu quá trình cố định nitơ khí quyển và vai trò của nó .Điều kiện: + Có các lực khử mạnh + Được cung cấp ATP + Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza + Thực hiện trong điều kiện kị khí.5 là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất khoáng.Vai trò điều tiết: tham gia thành phần các enzim. Hãy trình bày ảnh hưởng của ánh sáng. . hóa sinh trong tế bào.

Lục lạp tế bào mô giậu.5 diphôtphat).Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định CO2 của ba nhóm thực vật . PEP-cacboxilaza và Rubisco. APG (axit phôtpho glixeric) Có. AOA (axit oxalo axetic). luôn hướng về phía có ánh sáng. . cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.Giống nhau: + Đều có các giai đoạn: cố định CO2.khaibcmt Câu 1. Lục lạp tế bào mô giậu. có mạch dẫn nước và muối khoáng.Khác nhau: Điểm so sánh Chất nhận CO2 đầu tiên Enzim cố định CO2 Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên Chu trình Canvin Không gian thực hiện Thời gian Năng suất sinh học C3 RiDP (Ribulôzơ 1. + Giai đoạn khử CO2 đều được tiến hành giống nhau và đều tiến hành theo chu trình Canvin để tạo chất hữu cơ cho quang hợp + Có sự tham gia xúc tác của hệ enzim và chất chuyển điện tử. đồng thời giải phóng ôxi vào khí quyển. nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần. Nêu các đặc điểm về hình thái. . Trung bình C4 PEP (phôtpho enol pyruvat). Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp . AOA → AM Có. có khí khổng để trao đổi khí. BÀI 8 (NC). Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ CO2.Pha sáng là pha ôxi hóa nước để sử dụng H + và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH.Lá có dạng bản mỏng. Ban ngày và ban đêm Cao CAM PEP. từ điểm bão hoà trở đi. Có. khử CO2 và tái sinh chất nhận CO2. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT Câu 1.Tích lũy năng lượng .Giữ trong sạch bầu khí quyển Câu 2.Cấu trúc phù hợp với chức năng quang hợp: chứa các tế bào mô giậu có mang lục lạp thực hiện chức năng quang hợp. . Câu 2. ngày và đêm Thấp BÀI 9 (NC) . Nêu vai trò của quá trình quang hợp . 13 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . PEP-cacboxilaza và Rubisco.Tạo chất hữu cơ . Ban ngày. . Lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bao bó mạch. . ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP Câu 1. Rubisco.

Câu 2. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và cường độ. + Hình thành các sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp các chất khác trong cơ thể.Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần. + Tăng hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn. 14 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Câu 1. tạo giống mới. + Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật. Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng? . do đó hàm lượng nước trong cây ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hô hấp. .Thành phần quang phổ: Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím. tạo giống và các biện pháp kĩ thuật.Nhiệt độ: Nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu → cường độ hô hấp tăng (do tốc độ các phản ứng enzim tăng). + Hô hấp hiếu khí (có oxi phân tử) xảy ra theo các giai đoạn: Đường phân. + Một phần năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt để duy trì thân nhiệt thụân lợi cho các phản ứng enzim. nước tham gia trực tiếp vào quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hấp. . . Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp. . cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm dần. từ điểm bão hoà trở đi. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP Câu 1: Giải thích mối liên quan giữa hô hấp với nhiệt độ môi trường. O chiếm 42%. . + Chọn cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải. cơ thể. Bài 12 (NC). Hô hấp là gì và vai trò của nó? . . axit lactic). Câu 2. nhiệt độ tăng quá nhiệt độ tối ưu thì cường độ hô hấp giảm. Tổng 3 nguyên tố này chiếm 90 . H chiếm 6.Hàm lượng nước: nước là dung môi và là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra. thành phần quang phổ ánh sáng.5%. hoặc trồng vào vụ thích hợp BÀI 11 (NC).Các biện pháp nhằm nâng cao năng suất cây trồng: + Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Câu 1. .khaibcmt Câu 2.Vai trò: + Năng lượng giải phóng dưới dạng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào.Hô hấp là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng cho mọi quá trình sống của cây. giữa hô hấp và hàm lượng nước trong cây. BÀI 10 (NC).95% (lấy từ CO 2 và H2O thông qua quá trình quang hợp) còn lại là các nguyên tố khoáng → Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. chu trình Crep và chuỗi vận chuyển điện tử + Lên men (không có oxi phân tử): Đường phân và phân giải kị khí (tạo các sản phẩm còn nhiều năng lượng: Rượu etilic.Phân tích thành phần hoá học các sản phẩm cây trồng có: C chiếm 45%. Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật.

Hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cuờng độ hô hấp càng cao và ngược lại. + Nếu nồng độ O2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng.Nồng độ CO 2: CO2 là sản phẩm của qua trình hô hấp. + Nếu nồng độ O 2 trong không khí giảm xuống dưới 5% thì cây chuyển sang phân giải kị khí là dạng hô hấp không có hiệu quả năng lượng. . Nếu hàm lượng CO 2 trong môi trường cao sẽ làm cho phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch và hô hấp bị ức chế.Nồng độ O2: Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nồng độ O2. Câu 2: Sự thay đổi nồng độ O2 và CO2 trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến hô hấp như thế nào? . cơ quan hô hấp.khaibcmt Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong cơ thể. . 15 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2011 – 2012 . rất bất lợi cho cây trồng. Các phản ứng đêcacbôxi hóa để giải phóng CO 2 là các phản ứng thuận nghịch.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->