PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26, 27 28 29 - 30 31 32 33 34, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 - 44 45 46 16 47 48 Tiết 1, 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11, 12 13 14, 15 16 17, 18 19 20, 21 22, 23 24 25 Tên bài Tổng quan văn học

Việt Nam Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Khái quát văn học dân gian Việt Nam Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (TT) Văn bản Bài viết số 1 Chiến thắng Mtao Mxây Văn bản ( tiếp theo) Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ Lập dàn ý bài văn tự sự Uy-lít-xơ trở về Trả bài viết số 1 Ra-ma buộc tội Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự Bài viết số 2 Tấm Cám Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự Tam đại con gà - Nhưng nó phải bằng hai mầy Kiểm tra 15 phút ( lần 1) Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết Ca dao hài hước Đọc thêm : Lời tiễn dặn Luyện tập viết đoạn văn tự sự On tập văn học dân gian Việt Nam Trả bài viết số 2 – Ra đề bài số 3 Khái quát văn học Việt Nam từ X- XIX Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Kiểm tra 15 phút ( Lần 2) Tỏ lòng Cảnh ngày hè Tóm tắt văn bản tự sự Nhàn Đọc Tiểu Thanh kí Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ( tiếp theo) Đọc thêm: Vận nước Cáo bệnh bảo mọi người Hứng trở về Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng Thực hành phép tu từ: ẩn dụ, hoán dụ Kiểm tra 15 phút ( Lần 3) Trả bài số 3 Cảm xúc mùa thu Trang

15

49 17 50 51 52 53 54 55.56.57

18 19

Đọc thêm:Lầu Hoàng Hạc Nỗi oán của người phòng khuê Khe chim kêu Đọc thêm : Thơ Hai-kư của Ba-sô Trình bày một vấn đề Lập kế hoạch cá nhân On tập học kì I (văn học) On tập học kì I (tiếng việt) Kiểm tra học kỳ I (bài viết số 4)

Tuần 1 Văn Tết 1, 2 TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A. Mục tiêu bài học Kiến thức : -Nắm được kiến thức tổng quát nhất về 2 bộ phận của VHVN ( VHDG và VHV ). -Nắm vững hệ thống vấn đề về: Thể loại và con người của VHVN.

Kỹ năng : - Nhận diện được nền VHDT, các giai đoạn cụ thể phát triển của VHDT. Thái độ : - Bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc qua di sản văn học được học. Từ đó có lòng say mê với VHVN. B. Phương tiện thực hiện: SGK, SGV, thiết kế bài giảng. C. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo, phát vấn trả lời câu hỏi, thảo luận. D. Tiến trình dạy học 1. On định lớp. 2. Giới thiệu bài mới. Hoạt động của GV và Yêu cầu cần đạt HS -Anh( Chị) hiểu thế nào là I.Các bộ phận hợp thành của VHVN: tổng quan VHVN? 1.Văn học dân gian - HS đọc mấy dòng đầu SGK -Khái niệm: SGK +Nội dung của phần này là -Các thể loại chủ yếu: SGK gì? -Đặt trưng: tính truyền miệng, tính tập thể. +Theo em đó là phần nào 2.Văn học viết của bài tổng quan ? -Khái niệm: SGK. -HS đọc mục I. - Chữ viết:Chữ Hán, Nôm, quốc ngữ, một số ít bằng chữ Pháp. -VHVN bao gồm mấy bộ -Hệ thống thể loại: phận lớn. + Từ thế kỉ X –XI -Thế nào VHDG? Các thể  Chữ Hán:Văn xuôi,thơ, văn biền ngẫu. loại? Đặc trưng?  Chữ Nôm: Thơ Đường luật, truyện thơ, ngâm khúc hát noí. (HStómtắtnhững nét lớnSGK) + Từ đầu XX đến hết XX: Truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, thơ, kịch. -HS đọc mục I. 2: II. Quá trình phát triển của VHVN +VH viết là gì? 1.Văn học trung đại(từ thế kỉ X đến hết XIX) +Hình thức văn tự? - Đây là nền văn học được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, chịu ảnh +Hệ thống thể loại? hưởng của nền văn học hiện đại Trung Quốc. -GV dẫn chứng tác phẩm cụ -Tác giả, tác phẩm tiêu biểu : thể +Chữ Hán: SGK +Nhìn tổng quát VHVN đã +Chữ Nôm: SGK trải qua mấy thời kì phát Sự phát triển của thơ Nôm gắn liền với sự trưởng thành và những triển? nét truyền thống của VHTĐ. Đó là lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo, +Ở từng thời kì VHVN có tính hiện thực. Nó thể hiện tinh thần ý thức dân tộc cao. quan hệ giao lưu với VH 2. Văn học hiện đại( Từ đầu thế kỉ X đến hết thế kỉ XX ) nước ngoài không? a. Từ đầu thế kỉ XX : VHVN một mặt kế thừa tinh hoa của VH truyền -Em hãy nêu những tg, tp tiêu thống, một mặt bước vào quỹ đạo của VHTG hiện đại( VH châu Au). biểu của VHTĐ viết bằng chữ Đó là nền văn học viết bằng chữ quốc ngữ. Sự đổi mới khiến cho Hán? Chữ Nôm? VHHĐ có một số điểm khác biệt so với VHTĐ về: -GV dẫn chứng thêm. +Tác giả. -Em có suy nghĩ gì về sự phát +Đời sống văn học. triển của thơ Nôm? +Thể loại. -HS đọc sáng tạo phần này +Thi pháp. +Tên gọi VH giai đoạn này b. Từ 1945-1975: VHHĐ đã phản ánh hiện thực xã hội và chân dung là gì? con người VN với tất cả các phương diện phong phú và đa dạng: +Tại sao có tên gọi đó? +Trước CM. 8. 1945: VHHT, VHLM.

. Nhiều tg được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới như NT. . Trong xã hội phong kiến.  Nhìn chung:VHVN đạt được giá trị đặc sắc về nd. .VHHĐ: Lí tưởng XHCN. ND.Con người Việt Nam qua văn học 1.Dặn dò:. b. c. CN hoá đất nước.Con người VN trong quan hệ quốc gia. đức hi sinh vì chính nghĩa. . vị tha. Mục tiêu bài học Kiến thức : -Nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ về các nhân tố giao tiếp và hai quá trình trong hoạt động giao tiếp.Con người VN trong quan hệ với thế giới tự nhiên: Hình thành tình yêu thiên nhiên. + Sau CM. -Về thể loại: Thơ tiếp tục phát triển. 4. sự nghiệp HĐ hoá.VHTĐ: hình tượng thiên nhiên gắn liền với lí tưởng đạo đức thẩm mĩ.Trong VHDG: hình ảnh tươi đẹp. phê phán các thế lực chuyên quyền… c.1945: VHHT XHCN phản ánh sự nghiệp đấu tranh CM và XD cuộc sống mới.Củng cố . thực dân nữa phong kiến: lên tiếng tố cáo. tp tiêu biểu. III. VHVN đã xây dựng được vị trí riêng trong VH nhân loại.VHDG: ông tiên.   Tuần 1 Tiếng việt Tiết 3 HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ A.8. 4. 3. Nhiều tác phẩm dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ước mơ xây dựng một xã hội tốt đẹp .Soạn: họat động giao tiếp bằng ngơn ngữ. HCM. truyện ngắn đạt nhiều thành tựu to lớn.VHTĐ: ước mơ về xã hội Nghiêu -Thuấn.Vẽ sơ đồ các bộ phận VHVN.Con người VN và ý thức về bản thân VHVN xây dụng một đạo lí làm người với nhiều phẩm chất tốt đẹp: nhân ái. dân tộc Con người VN sớm có y thức xây dụng quốc gia dân tộc của mình. Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề quan trọng cho sự hình thành CNHT và CNNĐ. .VHHĐ:…thể hiện tình yêu quê hương… 2. thuỷ chung. CN yêu nước là nội dung tiêu biểu. kịch.nt. văn xuôi quốc ngữ. -Mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên được thể hiện như thế nào? -Mối quan hệ giữa con người với quốc gia dân tộc được thể hiện như thế nào? -VHVN phản ánh mối quan hệ xã hội như thế nào? -Ý thức về bản thân được phản ánh trong văn học như thế nào? -Gọi 2 HS đọc to và rõ phần ghi nhớ.  Ghi nhớ: SGK 3. . ông bụt.Con người VN trong quan hệ xã hội a. .-GV giảng cho rõ từ VHTĐ sang VHHĐ-văn học hiện đại hoá -GV lấy ví dụ phân tích 4 điểm khác biệt giữa VHTĐ và VHHĐ -VH thời này chia làm mấy giai đoạn và có đặc điểm gì? -Nhìn một cách khái quát ta rút ra kết luận gì về VHVN ? -HS đọc sáng tạo phần này. Sau 1975: phản ánh công cuộc XD CNXH.Các bộ phận hợp thành VHVN ? Tiến trình lịch sử VHVN ? Lưu ý: Mỗi giai đoạn nhớ tg. đề cao quyền sống của con người. một giá trị quan trọng của VHVN.

3. On định lớp. gì? 2. Nội dung: thuộc lĩnh vực văn học. nâng cao năng lực giao tiếp khi nói. có nghề nghiệp.Kỹ năng : -Biết xác định các nhân tố giao tiếp trong HĐGT.Các nhân vật giao tiếp? -Người soạn: muốn cung cấp tri thức cho người đọc. Người nói-nghe có thể đổi vai vai cho nhau như thế nào? cho nhau tạo hai quá trình: tạo lập văn bản và lĩnh hội văn bản.Qua bài “tổng quan VHVN” 3 vấn đề cơ bản.Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo. Các thế… nhân vật giao tiếp có vị thế giao tiếp khác nhau nên ngôn ngữ giao a.HS Yêu cầu cần đạt . C.Văn bản 1 về ngữ điệu. 2. Mục đích của GT? II. kiểu câu sử dụng. giọng nói của a. đề tài “tổng quan VHVN”. Tìm hiểu ngữ liệu và nhắc cả lớp theo dõi chú ý 1. Mục đích a.HĐGT trên diễn ra trong phó “Đánh” là sách lược duy nhất. Kiểm tra bài cũ: Việc chuẩn bị bài của HS. . Hoạt động của GV.Qua VB1 ta rút ra kết luận b.Phương tiện thực hiện: SGK. b.HS lớp 10(người đọc): trẻ tuổi.Nhân vật giao tiếp: vua-các bô lão. dùng bảng phụ. e. vốn sống. SGV. cảnh nào? e. hoàn cảnh nào? Ơ đâu? Lúc e. Vua là người lãnh đạo tối cao nhân vật.HĐGT diễn ra giữa NVGT tiếp khác nhau. trính độ hiểu biết e. có . trình độ hiểu biết thấp.Tiến trình dạy học 1. khí của đất nước. D. Hoàn cảnh: nền giáo dục quốc dân. vốn sống. nào? 2 bên có cương vị và quan b. thảo luận. lí lẽ dẫn chứng tiêu biểu.Mục đích là gì?cuộc giao tiếp cao.Phương tiện: sử dụng ngôn ngữ văn bản khoa học. gì trong HĐGT? c.Cuộc giao tiếp đã đi đến thống nhất về hành động nghĩa là đạt nào?khi đó nước ta có sự kiện được mục đích. B. Người nói tiến hành hành động c. Lúc này đất nước đang bị ngoại cụ thể nào? Người nghe thực xâm đe doạ.HĐGT trên hướng vào nội a. hệ với nhau như thế nào? tình cảm của mình thì người nghe (đọc) tiến hành hành động nghe b. có đạt mục đích không? . TKBG. hiện hành tương ứng nào? d. bàn bạc sách lược đối c. Các bô lão đại diện cho các tầng lớp nhân dân.HĐGT diễn ra trong hoàn -Người học: nhờ đó hiểu được kiến thức cơ bản của VHVN.Luyện tập  Phân tích các nhân tố giao tiếp trong hoạt động giao tiếp mua bán giữa người mua và người bán ở chợ.Nội dung GT thuộc lĩnh vực ràng.Trong HĐGT các NVGT đổi (đọc) để giải mã. có bố cục rõ c. nào?đề tài gì? Bao gồm những  Ghi nhớ : SGK vấn đề cơ bản nào? d. HĐGT diễn ra ở điện Diên Hồng.Gọi HS đọc chính xác VB1 I.Nội dung: Thảo luận về tình hình đất nước. Thái độ : -Có thái độ và hành vi phù hợp trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. đề mục có hệ thống. khi viết và năng lực lĩnh hội khi giao tiếp. lĩnh hội nội dung. trả lời câu hỏi.Phương tiện GT được thể .Nhân vật giao tiếp dung gì? -Tác giả(SGK) người viết: lứa tuổi.Văn bản 2 d. hãy cho biết: d. Bài mới.Người nói( viết):tạo văn bản nhằm biểu đạt nội dung tư tưởng. trong nhà trường.

hiện như thế nào? . thể loại chính của VHDG.   Tuần 2 Văn học Tiết 4 KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A.Củng cố: -GV cho HS làm bài tập để củng cố kiến thức.Hiểu được những giá trị to lớn của VHDG. -Nội dung: trao đổi thoả thuận về mặt hàng. . 5. . Người bán bán được hàng. -Hoàn cảnh: ở chợ .Hiểu khi niệm. số lượng.Nắm được khái niệm về các thể loại của VHDG VN. -Mục đích:người mua mua được hàng. lúc chợ đang họp. +GV dùng bảng phụ.Mục tiêu bài học: Kiến thức : . đặc trưng cơ bản.GV cho HS đọc to và rõ phần ghi nhớ. -Soạn: Khái quát VHDG VN. chủng loaị. Mục tiêu đặt ra là HS co thể nhớ và kể tên các thể loại. Kỹ năng : .Dặn dò: -Làm các bài tập còn lại.GV hướng dẫn HS làm bài tập +HS trao đổi theo nhóm. giá cả. . biết sơ bộ phân biệt thể loại. -NVGT: người mua-người bán . 4.

VHDG bao gồm mấy bộ phận lớn? . Phương tiện thực hiện: SGK. Kiểm tra bài cũ: . Cách thức tiến hành: tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi. . tập thể hưởng ứng tham gia là tính tập thể? truyền miệng trong dân gian.Bài mới Hoạt động của GV.VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (có hình ảnh cảm .Thái độ : -Trân trọng đối với di sản văn hoá tinh thần của dân tộc từ đó học VHDG tốt hơn. D. Khi diễn giảng GV dùng dẫn chứng để phân tích. 2. + Truyền miệng là gì? + Cách thức: . Những giá trị cơ bản của VHDG hành của VHDG? 1. óc thực tiễn.VHDG có những đặc trưng cơ miệng). Tiến trình dạy học 1. Văn học dân gian là gì? VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng. tính vị tha. điểm gì? . người đều có quyền bổ sung. góp phần (mỗi thể loại HS nêu đươc khái hình thành những phẩm chất tốt đẹp như: tình yêu quê niệm và tác phẩm cụ thể) hương.Tại sao VHDG là kho tri thức? kiệm. . . tinh thần bất khuất. Hệ thống thể loại của VHDG: 12 thể loại (SGK). +Em hiểu thế nào là tính thực IV. bản nào? . Truyền miệng theo không gian: là sự di chuyển tác phẩm từ nơi này sang nơi khác.Tính giáo dục của VHDG 3.Ngôn từ trong VHDG có đặc xúc). Đặc trưng cơ bản của VHDG 1. II. cần . +Nghĩa rộng: 1 cộng đồng dân . . sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (tính truyền . +Quá trình truyền miệng được . 2. Có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người. B. trong đời sống cộng đồng.VHDG là gì? I. SGV.Tồn tại và phát triển nhờ truyền miệng: +Truyền miệng là sự ghi nhớ theo kiểu nhập tâm và phổ biến bằng lời nói hoặc bằng trình diễn thường được sáng tạo thêm. chứng minh. HS Yêu cầu cần đạt . Có giá trị thẩm mĩ to lớn góp phần quan trọng tạo nên bản được thể hiện như thế nào? sắc riêng cho nền văn học dân tộc. sửa chữa sáng tác dân gian.VHDG gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau cư. Có nghĩa là: cá nhân khởi xướng. thảo luận. C.VHDG có bao nhiêu thể loại? 2.VHDG là gì? Các thể lọai chủ yếu ? đặc trưng của VHDG? 3. Thiết kế bài học.Khác với văn học viết VHDG là kết quả của quá trình sáng tác tập -Tập thể là ai? Em hiểu thế nào thể. Trong quá trình tuyền miệng mọi +Nghĩa hẹp: 1 nhóm người. trả lời câu hỏi.VHDG là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể(tính tập thể). Truyền miệng theo thời gian: là sự bảo lưu tác phẩm từ đời này thực hiện như thế nào? sang đời khác. On định lớp. III. đức kiên trung . Là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc.

- VHDG có giá trị thẩm mĩ như  Ghi nhớ: SGK thế nào? Nhà thơ học được gì ở ca dao?Nhà văn học được gì ở truyện cổ tích? - Gọi HS đọc to và rõ phần GN. 4. Củng cố: - Đặc trưng cơ bản của VHDG. - Thể loại. 5.Dặn dò: - Làm bài tập trong SBT trang 10. - Soạn: HĐ giao tiếp bằng ngôn ngữ .  

Tuần 2 Tiếng việt Tiết 5 HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (Tiếp theo) A.Mục tiêu bài học : Như tiết 3. B.Phương tiện thực hiện: SGK, SGV, thiết kế bài giảng, ĐDDH:bảng phụ. C.Cách thức tiến hành Phần này chỉ tiến hành luyện tập thông qua các bài tập. Vì vậy GV lần lượt cho HS tự làm bài tập, sau đó HS tự trình bày lời giải của mình. Mỗi bài tập GV gọi HS trình bày lời giải; HS khác phát biểu bổ sung, điều chỉnh hay sửa chữa. Sau mỗi bài tập, GV sửa chữa theo câu hỏi SGK. D.Tiến trình dạy học 1. On định lớp 2. KT bài cũ: Hoạt động giao tiếp là gì? Gồm mấy quá trình? Chịu sự chi phối của các nhân tố nào?

3. Bài mới Hoạt động của GV, HS

Yêu cầu cần đạt

II. Luyện tập - Gọi HS đọc văn bản 1: 1. Phân tích các nhân tố giao tiếp thể hiện trong câu ca dao. a.NVGT ở đây là người như thế nào? a. NVGT: người nam nữ trẻ tuổi(anh , nàng). b.Hoàn cảnh giao tiếp nào ? b. Hoàn cảnh: vào đêm trăng sáng và thanh vắng- thời gian thích hợp để bộc bạch tình cảm yêu đương. c.Nhân vật “Anh” nói về điều gì? c. Nhân vật “anh” nói về sự việc “ tre non đủ lá” và đặt ra Nhằm mục đích gì? vấn đề “nên chăng” tính đến chuyện “ đan sàng”.  Hàm ý: chuyện kết duyên của hai người. d. Cách nói phù hợp, mang màu sắc phong cách văn d. Cách nói của “Anh” có phù hợp chương vừa có hình ảnh, vừa đậm sắc thái tình cảm, vừa với nội dung và mục đích giao tiếp dễ đi vào tình cảm con người. không? 2.Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi a. NVGT: A Cổ và người ông thực hiện các hành động nói _Gọi HS đọc văn bản 2: cụ thể là: a.Trong cuộc giao tiếp trên, các nhân - Chào( cháu chào ông ạ) vật đã thực hiện bằng ngôn ngữ, - Chào đáp( A Cổ hả?) (1) những hành động nói cụ thể nào? - Khen( lớn tướng rồi nhỉ) (2) Nhằm mục đích gì? - Hỏi( bố… không?) (3) b.Lời của người ông cả 3 câu đều có - Đáp lời( thưa… ạ) hình thức hỏi, nhưng cả 3 câu có phải b.Câu (3) nhằm mục đích hỏi nên A Cổ trả lời. dùng để hỏi không? Câu (1) (2): A Cổ không cần trả lời. c.Lời nói của nhân vật bộc lộ tình c. Bộc lộ thái độ kính mến của A Cổ đối với ông và thái độ cảm, thái độ trong giao tiếp như thế yêu quí trìu mến của ông đối với cháu. nào? 3.Đọc bài thơ “ Bánh trôi nước ”và trả lời câu hỏi: _ Gọi HS đọc bài thơ: a. Thông qua hình tượng “bánh trôi nước” tác giả muốn bộc a.Hồ Xuân Hương giao tiếp với bạch với mọi người về thân phận chìm nổi của người phụ nữ người đọc vấn đề gì? Nhằm mục đích nói chung và tg nói riêng, đồng thời khẳng định phẩm chất gì? trong sáng của phụ nữ và bản thân. b. Căn cứ vào các phương tiện ngôn ngữ như: trắng, tròn(vẻ đẹp), thành ngữ bảy nổi ba chìm(nói về sự chìm nổi), tấm lòng son( phẩm chất bên trong). Đồng thời liên hệ cuộc đời b.Bằng phương tiện từ ngữ, hình ảnh tác giả- người phụ nữ tài hoa nhưng lận đận tình duyên để nào? hiểu và cảm nhận bài thơ. 4. Viết một thông báo ngắn 5. Phân tích NVGT trong bức thư của Bác a. NVGT: BH – HS toàn quốc. b. Hoàn cảnh: ĐN vừa giành độc lập, HS bắt đầu được - GV gợi ý(dùng bảng phụ). nhận 1 nền giáo dục hoàn toàn VN thư có khẳng định về - Gọi HS đọc bức thư: quyền lợi và nhiệm vụ của HS. a. Thư viết cho ai? c. Nội dung: thư nói đến niềm vui của HS, nhiệm vụ, trách b. Hoàn cảnh? nhiệm đối với đất nước. Cuối thư là lời chúc. d.Mục đích: Chúc mừng, xác định nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang của HS. e. Chân tình, gần gũi, nghiêm túc xác định trách nhiệm của c.Viết về chuyện gì? Nội dung

gì? d.Thư viết để làm gì? e.Viết như thế nào?

HS.

4.Củng cố: Qua 5 bài tập em rút ra những gì khi thực hiện giao tiếp? 5. Dặn dò:-Xem lại bài tập; -Soạn: Văn bản.

Tuần 2 Tiếng việt Tiết 6 VĂN BẢN A. Mục tiêu bài học Kiến thức : - Hiểu khái niệm và đặc điểm của văn bản. - Biết phân lọai theo phương thức biểu đạt, lĩnh vực và mục đích giao tiếp. Kỹ năng : -Đọc hiểu văn bản và thực hành phân tích và tạo lập văn bản trong giao tiếp. B. Phương tiện thực hiện: SGK, SGV, thiết kế bài giảng. C. Cách thức tiến hành: GV kết hợp các hình thức đọc chính xác văn bản, nhắc lại kiến thức cũ đã học ở THCS( lớp 6), tra lời câu hỏi. D. Tiến trình dạy học 1. On định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Mỗi hoạt động giao tiếp gồm mấy quá trình? Kể tên?

Các hoạt động giao tiếp: . +VB3: Lí lẽ. 4. TB. VB? . VB? +VB2: Thân phận người phụ nữ trong XH cũ. Mỗi VB trên được tạo ra . nhất quán trong từng VB không? 3.Gọi HS đọc to rõ phần GN IV. .Mục đích mục đích gì?  Ghi nhớ: SGK . Khái niệm.VB 2: Lời than thân của cô gái. . 2. HS Yêu cầu cần đạt . Các loại văn bản  Trả lời câu hỏi 1. Phạm vi sử dụng: a. . Mỗi VB trên được tạo ra nhằm 4.So sánh văn bản(2).Kết luận? . . +VB3: Chính trị xã hội.(3) .Từ ngữ . +VB3: Một vấn đề chính trị.2: Hình ảnh cụ thể. c.Nhận định: +VB1.GV lưu ý cho HS các tên gọi I.(2). ứng nhu cầu gì? Số câu ở mỗi 2.Từ ngữ được sử dụng? +VB1: Từ ngữ thông thường.Phần mở đầu và kết thúc có hình thức riêng.Những NTGT thường có trong HĐGT? 3. Phạm vi sử dụng của mỗi loại . KB đầu và kết thúc như thế nào? . +VB3: Phong cách ngôn ngữ chính luận.Mục đích giao tiếp: b. bản: . b. mỗi loại VB? .VB2: Giao tiếp có tính nghệ thuật.VB 3: Lời kêu gọi của chủ tịch nước và toàn thể đồng bào.SGK: Giao tiếp khoa học. lập luận.Từ ngữ: .Vấn đề dược đề cập: . đặc điểm khác nhau của văn bản(ngôn  Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: bản.(3) cới các VB khác a.SGK: Truyền thụ kiến thức khoa học.VB 1: Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề rõ ràng.Mỗi VB đề cập đến vấn đề gì? . Mục đích giao tiếp cơ bản của .Cách thức thể hiện nội dung: .VB 1:Nêu lên 1 kinh nghiệm sống. ..Vấn đề được đề cập trong mỗi +VB1: Kinh nghiệm sống. liên kết với nhau một cách chặt chẽ. .HS đọc câu hỏi: 2.Văn bản 2.VB2: Bộc lộ cảm xúc. .Đơn từ: Trình bày ý kiến nguyện vọng.Vấn đề được đề cập trong các văn bản: VB như thế nào? . 3:Các câu có quan hệ nhất quán và cùng thể hiện Vấn đề đó có được triển khai một chủ đề.Gọi HS đọc chính xác 3 văn .Cách thức thể hiện nội dung? +VB1. 1.gồm 4 câu.Lớp từ ngữ riêng sử dụng trong . diễn ngôn) 1.VB3: Kêu gọi toàn dân kháng chiến.2: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. có tính hình tượng. kết cấu c. So sánh văn bản (1).Về bố cục: 3.VB 3: Có 3 phần: Mở đầu.gồm1 câu.gồm trong loại hoạt động nào? Để đáp 15 câu. Kết cấu VB 3: có dấu hiệu mở . .VB2: Chính trị.Đơn từ: Hành chính.Bài mới Hoạt động của GV.

giàu hình ảnh kết cấu của ca dao. SGV. TKBG. .Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn đặc biệt là về văn biểu cảm và văn nghị luận.  Ghi nhớ: SGK 5. sự việc.có 3 phần.SGK: Từ ngữ khoa học. Cách thức tiến hành: Đây là bài viết đầu tiên của chương trình LV 10 yêu cầu PBCN về một hiện tượng đời sống hoặc một tp vh.VB2: Từ ngữ thông thường. Củng cố:qua các loại VB ta rút ra kết luận như thế nào về đặc điểm của VB chuẩn bị bài viết số 1 (Phát biểu cảm nghĩ).Thấy rõ hơn nữa trình độ làm văn của bản thân. Dặn dò:Làm bài tập và Tuần 3 Tiết 7 Làm văn VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: CẢM NGHĨ VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG ( HOẶC MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC) A. .VB3: Từ ngữ chính trị. . Mục tiêu bài học . B. Do đó GV yêu cầu HS ôn lại kiến thức và kĩ năng làm văn ở THCS đặc biệt là văn biểu cảm và văn nghị luận. chú ý sử dụng các biện pháp tu từ để lời văn phù hợp với yêu cầu bộc lộ cảm xúc của cá . kết cấu mạch lạc chặt chẽ. có mẫu hoặc in sẳn. .Đơn: Từ ngữ hành chính. C.mỗi loại VB? Cách kết cấu và trình bày ở mỗi loại VB? -Gọi HS đọc to rõ phần GN 4.Vận dụng những hiểu biết đó để viết một bài văn nhằm bộc lộ cảm nghĩ của bản thân về một sự vật. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để làm những bài làm văn sau tốt hơn. hiện tượng gần gũi trong thực tế hoặc về một tp vh quen thuộc. . Phương tiện thực hiện: SGK. .

ngữ pháp… sử dụng các phép tu từ hợp lí sáng tạo để câu văn thêm sức gợi cảm. HS .Cảm xúc và suy nghĩ phải phù hợp với đề bài.GV thu bài lí. Mục tiêu bài học: Kiến thức : . . 9 Văn CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY ( Trích Đăm Săn – Sử thi Tây Nguyên) A. Kỹ năng : . .Gọi HS đọc to và rõ  Yêu cầu: Bài viết phải đảm bảo các nội dung sau: đề bài. đồng thời lưu được cảm xúc suy nghĩ nơi người đọc.Soạn: Chiến thắng Mtao Mxây ( Trích Đăm săn. +Thân bài: Phải lần lượt trình bày những cảm nghĩ theo một trình tự hợp . quan sát sự vật. .Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật. D. trong khi HS làm bài. Tiến trình dạy học 1. đọc lại những tác phẩm mà em yêu thích.Củng cố: 4.GV bao quát lớp + Mở bài: Giới thiệu được đề tài và gây hứng thú cho người đọc. 3.Hình thức . được bộc lộ rõ ràng tinh tế. về những ngày đầu tiên bước vào trường THPT (lớp 10). phấn đấu vì danh dự và hạnh phúc yên vui của cả cộng đồng. .nhân.Nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu” nhân vật anh hùng sử thi” về nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ. không giả tạo.Chú ý tránh mắc lỗi chính tả. Thái độ : . sự việc xung quanh tìm cách diễn đạt có cảm xúc .Nhận thức được lẽ sống cao đẹp của mỗi cá nhân là hi sinh. Tuần 3 Tiết 8. liệu cho bài viết.Bố cục: Xác định bố cục sao cho những cảm xúc và suy nghĩ được nổi bật.Dặn dò: .GV định hướng cho tiên bước chân vào lớp 10). HS phạm vi và cách . Đặc biệt là cách sử thi mượn việc mô tả chiến tranh để khẳng định lí tưởng về cuộc sống hoà hợp hạnh phúc. +Kết bài: Phải thâu tóm được tinh thần và nội dung cơ bản của bài làm. .Đọc thêm các văn bản trong SGK: +Lấp lánh hồn ta mặn gió khơi. On định lớp 2. từ ngữ. 2.Nội dung cầu bài viết. . chân thành không khuôn thức tìm nguồn tư sáo. xác định yêu 1.Bài mới Hoạt động của Yêu cầu cần đạt GV.Sử thi Tây Nguyên).GV viết đề trên  Đề: Anh (chị) hãy ghi lại những cảm nghĩ chân thực của mình bảng.Đây là kiểu bài bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ về một việc( những ngày đầu .

C. .VHDG có những thể loại nào? Kể tên? Dẫn chứng? 3. Tiểu dẫn +Có mấy loại sử thi? Kể tên? Tp tiêu biểu 1. trả lời câu hỏi.Vẫn tiếp tục trốn chạy.Múa khiên trước  bộc lộ độ bình tỉnh.Hiệp 2: .Phương tiện thực hiện: SGK. SGV.Nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích này là gì? Tác dụng? .Hoảng hốt trốn chạy  nào? + Múa khiên trước. run sợ đáp lại. On định lớp 2.GV nói cho HS rõ: Mtao Mxây thất bạinhưng dân làng không lo sợ. Cuộc đọ sức và giành chiến thắng của Đăm Săn +Đăm Săn khiêu chiến và thái độ 2 bên *Đăm Săn *Mtao Mxây như thế nào? . yếu sức. gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận. cuối cùng cũng bị giết chết. chém trược Đăm • Hiệp 4: cuộc đọ chiến quyết liệt + Được miếng trầu.Tóm tắt đoạn trích: SGK .Các loại sử thi: 2 loại ở từng thể loại? . sánh tài năng và phẩm chất của 2 tù II. đồng thời đoạn . • Hiệp 2. Cuối cùng Đăm Săn đã thắng. Săn và cầu cứu Hơ Nhị như thế nào? Kết thúc ra sao? mạnh hẳn lên. hoang .Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ học theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo.Đại ý đoạn trích? Mtao Mxây. . Bài mới Hoạt động của GV.Hiệp 1: Vẫn giữ thái .Tháo chạy nhưng không nhưng áo không thủng khỏi  van xin ĐS nhưng  cầu cứu thần linh.Sử thi Đăm Săn + Trình bày vị trí của đoạn trích? a. quăng cho miếng trầu.Khiêu chiến quyết liệt. HS Yêu cầu cần đạt _Gọi HS đọc tiểu dẫn: I. đuổi theo và giết chết kẻ thù.Sử thi thần thoại: SGK trang 30 +Dựa vào SGK em hãy tóm tắt thật ngắn .  Nghệ thuật miêu tả song hành 2 tù trưởng đã làm nổi bật sự hơn hẳn của Đăm Săn so với Mtao Mxây cả về tài . Đoạn trích: .Em hãy tóm tắt diễn biến trận đánh để so của mình. trích thể hiện lòng tự hào của dân làng về người anh hùng .Trình bày những đặc trưng cơ bản của VHDG? .Hiệp 4: Thần linh giúp sức.3 :được miêu tả như thế . KT bài cũ: .Gọi HS tóm tắt đoạn trích b.Vị trí đoạn trích: Nằm ở phần giữa tác phẩm chính từng phần? . đuổi theo Mtao Mxây đâm trúng .Đoạn trích có thể chia làm mấy phần? ý . Tiến trình dạy học 1. D.Hiệp 3:Múa rất đẹp và dũng mãnh. +Vào cuộc chiến: .Sử thi anh hùng: SGK trang 30 gọn sử thi Đăm Săn? 2. thản • Hiệp 1:Thái độ của 2 bên như sự kém cõi nhưng vẫn nói thế nào? nhiên bản lĩnh. . huênh hoang.GVcho HS đọc sáng tạo VB. Tìm hiểu văn bản trưởng? 1.B. TKBH.Đại ý: Miêu tả cuộc đọ sức giữa Đăm Săn và thù địch . -Bỡn cợt.

 Đoạn trích tuy kể về chiến tranh mà lòng vẫn hướng về cuộc sống thịnh vượng. sự đoàn kết thống nhất và sự lớn mạnh của cộng đồng. Nghệ thuật.mang  hoà nhập vào cộng đồng mới tự nhiên. vũ trụ  phóng đại để đề cao người anh hùng.Việc miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng có ý nhĩa gì? . . sức lực.Các sự vật hình ảnh đem ra làm chuẩn trong so sánh đều lấy từ thế giới tự nhiên. họ đều nhất trí coi chàng là tù trưởng.Việc miêu tả cảnh ăn mừng có ý nghĩa gì?( không phải là chiến tranh xâm lược tàn phá. khát vọng của cá nhân anh hùng với quyền lợi .Củng cố: . khâm phục của toàn thể cộng đồng đối với cá nhân anh hùng. +Mỗi lần đối đáp có sự khác nhau  đặc điểm của sử thi  khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mọi nô lệ đối với Đăm Săn. 4. Cảnh ăn mừng chiến thắng và sự tự hào về người anh hùng của dân làng. Đây là nghệ thuật nổi bật của sử thi. .Cảnh Đăm Săn và nô lệ ra về có ý nghĩa gì? .Cảnh ăn mừng: thể hiện sự vui sướng và sự giàu có.Hình ảnh Đăm Săn: có sự lớn lao cả về hình thể.Đoạn trích đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào? Tìm chi tiết chứng minh? . Đó là ý chí thống nhất của toàn thể cộng đồng Ê. miêu tả thân hình lực lưỡng của Đăm Săn…). có sử dụng từ so sánh. .Đoạn trích đã miêu tả cuộc đọ sức và giành chiến thắng của Đăm Săn như thế nào? . 2. . sự chân thành hoà hợp.Số lần đối giữa Đăm Săn và nô lệ? Ý nghĩa? . . là anh hùng của họ  ước mơ được trở thành tập thể giàu có hùng mạnh. so sánh trùng điệp. khát vọng của cộng đồng. chiếm giữ mà là chiến tranh mang tính thống nhất cộng đồng) . 4. Cảnh Đăm Săn và nô lệ ra về sau chiến thắng. . phẩm chất. 3. cướp bóc. Đồng thời thể hiện lòng yêu mến. phát triễn) . tầm vóc. +Lối so sánh miêu tả đòn bẩy( miêu tả tài của địch thủ trước.Cảnh ăn mừng được miêu tả như thế nào? Chi tiết thể hiện? (trường đoạn dài. tài của anh hùng sau).Cuộc đối thoại giữa Đăm Săn và nô lệ: + Số lần đối đáp: 3 lần  Biểu tượng cho số nhiều nên sức phản ánh vừa cô đọng vừa khái quát-cho thấy lòng mến phục thái độ hưởng ứng tuyệt đối của mọi người dành cho Đăm Săn.Đặc điểm của những lần đối đáp ấy là gì?(có biến đổi. no đủ.GV hướng học sinh vào phần ghi nhớ.Ý nghĩa của việc mọi người cùng Đăm Săn ra về sau chiến thắng? . giàu có. + Lối so sánh tăng cấp bằng hàng loạt ngôn ngữ so sánh liên tiếp( đoạn tả tài múa khiên. lẫn chiến công  Đăm Săn trở thành trung tâm miêu tả của bức tranh hoành tráng về lễ mừng chiến thắng.Qua đoạn trích em có suy nghĩ gì về người anh hùng Đăm Săn? Và có nhận xét gì về nghệ thuật mà đoạn trích sử dụng? . hô ngữ.  Ghi nhớ: SGK. phong độ. năng. +Lối so sánh tương phản( cảnh múa khiên của Đăm Săn và Mtao Mxây). _ Cảnh Đăm Săn và nô lệ cùng ra về có ý nghĩa: sự thống nhất cao độ giữa quyền lợi. liệt kê biểu hiện vui mừng).Đê. _ Sử dụng nhiều phép so sánh: + Lối so sánh tương đồng. câu cảm thán.Đoạn trích đã dùng những biện pháp nghệ thuật gì? .

SGV.   Tuần 4 Tiếng việt Tiết 10 VĂN BẢN (Tiếp theo) A. .Làm bài tập trong sách bài tập. Mục tiêu bài học: Giống như tiết 6.Học bài . Dặn dò. Kiểm tra bài cũ: .5. GV sửa chữa theo yêu cầu câu hỏi SGK D. điều chỉnh hay sửa chữa. On định lớp 2.Phần này chỉ tiến hành luyện tập. .Cách thức tiến hành: . B.Soạn : Văn bản(tt).Văn bản là gì? Đặc điểm của văn bản? .Tiến trình dạy học: 1. TKBH C.Phương tiện thực hiện: SGK. GV yêu cầu HS làm bài tập ở nhà. vào lớp HS trình bày lời giải của mình. Sau mỗi bài tập. HS khác phát biểu bổ sung.

Câu 3: Sông suối bị ô nhiễm. c. .Hãy trình bày các loại văn bản? 3. 2 luận cứ. 2. Tính thống nhất của chủ đề đoạn 1. HS Yêu cầu cần đạt .Câu 2. nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt vì bị ô nhiễm do các chất thải của các khu công nghiệp. hứa chép bài.Đơn xin phép nghỉ học là một văn bản hành chính: Cần xác định: . .Quan hệ giữa các câu: hệ với nhau như thế nào để phát . b.GV gợi ý cho HS viết đoạn.Câu 2: Viết về rừmg bị chặt phá. 4 luận chứng.Đặt tiêu đề cho văn bản. Viết một số câu văn nối tiếp câu văn cho trước sao cho có b. hạn hán kéo dài.Người viết: HS .Câu 1: Câu cho sẳn.  Lá cây phỏng.Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi văn được thể hiện như thế nào? a. . . lí do xin nghỉ. 2. 4. 5: làm rõ cho câu chủ đề.Cho HS đọc các câu văn. . Đặt tiêu đề: Mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường .Câu 4.Mục đích: xin phép được nghỉ học .Chủ đề: Giữa cơ thể và môi trường có ảnh qua lại với nhau ( câu 1). thời gian xác định điều gì? nghỉ. thuốc trừ sâu.Đơn gửi cho ai? (cô chủ nhiệm) . 5. 5. chỉnh. . Tất cả đã đến mức báo động về môi trường sống của loài người.Câu 2.. +Môi trường ảnh hưởng tới mọi đặc tính của cơ thể.Câu 1: Luận điểm triển chủ đề chung? . 4.Em thử đặt tiêu đề cho đoạn văn? c.  Lá cây mây. 4 nó trở thành một văn bản hoàn b.  Lá biến thành gai ở xương rồng. 3. 3.Các câu trong đoạn văn có quan b. làm bài như thế nào? . 3. 2) 3. các nhà máy. 5: Luận chứng  1 luận điểm.Kết cấu của đơn: nghỉ học.Câu 5: Các loại phân bón.Gọi HS đọc to rõ đoạn văn SGK.Khi viết đơn xin phép nghỉ ta cần . Sắp xếp các câu văn thành một văn bản a. thuốc cỏ. lớp.  Nhan đề: Tiếng kêu cứu của môi trường Khai thác bừa bãi là nguyên nhân gây ra lụt lở. Bài mới Hoạt động của GV. Các chất thải nhất là bao ni lông vứt bừa trong khi ta chưa có qui hoạch xử lí hàng ngày.Câu 4: Các chất thải hàng ngày.GV cho HS viết một lá đơn xin . +So sánh lá mọc trong các môi trường khác nhau:  Cây đậu Hoà Lan.Em hãy sắp xếp các câu văn ấy để a. nội dung thống nhất và đặt tiêu đề . II. Các sông suối. Phân bón. thuốc trừ sâu.Nhan đề: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ VB. mạch lạc?(Hoặc1. 4. có thể sắp xếp theo thứ tự sau: 1. Quốc hiệu +GV gọi kiểm tra . 3: Luận cứ .Nội dung cơ bản: nêu rõ họ tên. Luyện tập a. trừ cỏ sử dụng không theo qui hoạch.

12 Văn TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU – TRỌNG THUỶ A. 6 SBT trang 13.bài học lịch sử về ý thức đề cao cảnh giác với âm mưu xâm lược của kẻ thù trong công cuộc giữ nước.vừa phải giữ vững an ninh chủ quyền của đất nước. 14..+Nhận xét Kính gửi Nội dung đơn Tiêu ngữ Người viết đơn Kí tên 4.Mục tiêu bài học Kiến thức : -Nắm được giá trị . Dặn dò: . Kỹ năng : . .Soạn: Truyện ADV và MC.Củng cố: Cách phân tích và tạo lập văn bản.Xem lại các bài tập đã sửa.Làm BT 4. 5. TT . 5. Điều đáng lưu ý là bài học lịch sử đó cần được đặt trong bối cảnh hiện đại vừa cần hội nhập với thế giới. Tuần 4 Tiết 11.ý nghĩa củatruyện An Dương Vương và Trọng Thuỷ-Mỵ Châu từ bi kịch mất nước của cha con An dương Vương và tình yêu của Mỵ Châu-Trọng Thuỷ .

Kết thúc bi kịch đối với cha con ADV.Giải nghĩa từ khó. -Đoạn 1: Từ đầu… xin hoà + Ngọc trai.TT. Xuất xứ: Trích từ “truyện Rùa vàng” trong tác phẩm Lĩnh nam chích quái. Tiến trình dạy học 1.Bài mới Hoạt động của GV.Phân tích văn bản truyền thuyết theo đặc trưng.Đặc trưng của truyền thuyết: SGK -Em biết gì về cụm di tích Cổ 2.Thái độ và tình cảm của nd về các sự kiện lịch sử và các nv lịch sử.Đoạn 3: Trọng Thuỷ… xuống biển. ý thức trách nhiệm của nhà vua. ADV xây thành chế nỏ và bảo vệ đất nước + Quá trình xây thành chế nỏ của . SGV. . .Đoạn 4: Còn lại  Kết thúc đầy cay đắng và nhục nhã của TT và chi tiết ngọc trai. chế nỏ chắc. b. nhau: .Xuất xứ? a.Kể về quá trình ADV xây thành. On định lớp 2.. II. thể loại.  Hành vi đánh cắp lấy nỏ thần của TT.Kiểm tra bài cũ: -Tóm tắt đoạn trích: chiến thắng Mtao Mxây. Nội dung -Nội dung? .giếng nước. trả lời câu hỏi. . . HS Yêu cầu cần đạt GV gọi HS đọc tiểu dẫn: I. + Thục kỉ ADV trong Thiên c. Loa). thiết kế bài giảng.Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo.Có thể chia văn bản trên ra làm .Phương tiện thực hiện: SGK. + Nhờ Rùa vàng giúp đỡ.Kể về nguyên nhân mất nước Au Lạc liên quan đến mối tình + Rùa Vàng. Thái độ : . MC.Bố cục: 4 đoạn nam ngũ lục bằng văn vần. nói với chúng ta điều gì? . Tiểu dẫn -Đặc trưng của truyền thuyết ? 1.Văn bản: Truyện ADV và MC. C. B.Ý nghĩa: + Ca ngợi công lao của ADV.Giới thiệu cụm di tích Cổ Loa: SGK Loa? 3. bảo vệ tổ quốc. gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận. xây trong nữa tháng là xong  vững + Qua việc xây thành .giếng nước  Quá trình xây thành chế nỏ của ADV dưới sự giúp sức của ( truyền thuyết đồn đại ỏ vùng Cổ Rùa vàng. Cĩ ý thức đề cao cảnh giác.TT .Quá trình xây thành chế nỏ của ADV được miêu tả: ADV được miêu tả như thế nào? + Thành đắp tới đâu lở tới đó. -Phân tích cảnh ăn mừng chiến thắng và niềm tự hào của dân làng về người anh hùng Đăm Săn? 3. mấy phần? Đại ý từng phần ?  Cuộc chiến tranh lần 2 của hai nước. của ADV tác giả dân gian muốn + Rùa vàng còn cho vuốt làm lẫy nỏ  thắng giặc. + Lập đàn trai giới. D. . Tìm hiểu văn bản -GV gọi HS đọc đoạn 1: 1. chế nỏ thần thành công nhờ -GV giới thiệu các bản kể khác sự giúp đỡ của rùa vàng.Đoạn 2: Không bao lâu… cứu được nhau.

 Thuận theo vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ đối với đất nước.GV nhấn mạnh cho HS rõ: sự +Là người vô tình.GV cho HS đọc đoạn 2. . Nghệ thuật . Ngọc trai. ADV để mất nước. nhân dân khi đến với truyền b. giữa cái chung và cái riêng.hàm súc. .Dân gian xây dựng chi tiết “ . 2. đánh cắp nỏ thần gây ra cái chết cho ADV và MC nên phải tự tìm đến cái chết với xót thương. -Chi tiết Rùa vàng có y nghĩa như . mất cảnh giác của ADV đẫn đến + Vi phạm nguyên tắc: tiết lộ bí mật quốc gia. sự sai lầm của MC.Lén đưa cho TT xem nỏ thần: .Chi tiết “ rắc lông ngỗng” :chỉ đơn thuần nghĩ đến hạnh phúc ( GV hướng HS vào 2 nguyên cá nhân  vô tình phạm tội tắc:  Không giữ được bí mật quốc gia thì cũng không giữ được + Đặc trưng của truyền thuyết tình yêu. đã đặt nghĩa nước trên tình nhà  xoa dịu nổi đau mất nước. truyện như thế nào? Có ý nghĩa . + Ý thức XHCT.Mất cảnh giác: Mơ hồ về bản chất tham lam độc ác của kẻ thù + Sự mất cảnh giác của nhà vua nên nhận lời kết tình thông gia với Triệu Đà mở đường cho TT được thể hiện như thế nào? làm nội gián.ADV cầm sừng tê bảy tất rẽ nước đi xuống biển: ADV không thế nào? chết trong lòng dân tộc mà chỉ bước vào thế giới vĩnh cữu của thần linh.ADV tuốt gươm chém con gái: ADV đã đứng trên quyền lợi dân tộc thẳng tay trừng trị kẻ có tội.Xây dựng nhân vật chứa đầy mâu thuẩn.Em có nhận xét gì về việc ADV . dày vò. Thái độ của nhân dân khi xây dựng chi tiết hư cấu: thuyết) . trở thành người có tội. Sự mất cảnh giác của ADV và MC. .Chi tiết ngọc trai – giếng nước: . bay về trời? + Là hình ảnh nghệ thuật hoàn mĩ (gồm 3 chi tiết hợp thành) để thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc vừa nhân ái của nhân dân ta đối với MC . ngây thơ cả tin. a. * Sự mất cảnh giác của MC: .Rùa vàng: là hiện thân của trí tuệ sáng suốt.Chủ quan khinh địch: Lúc giặc đến còn có thái độ ỉ lại vào vũ khí mà không đề phòng. ý nghĩa ( ngọc traigì? giếng nước). xác hoáthành ngọc thạch:  Hình thức hoá thân phân thân: vừa thể hiện sự bao dung. TT. Đó cũng là biểu hiện của cách ứng xử thấu tình đạt lí trong truyền thống của nhân dân ta.thẩm mĩ của Bị kết tội là giặc và bị vua cha chém chết.+ Sự giúp đỡ của Rùa vàng: nhằm lí tưởng hoá việc xây thành. . nhà tan và thái độ của tác giả dân gian. . ân hận. 3.Kết cấu chặt chẽ đến hoàn mĩ.Xây dựng những chi tiết cô đọng. .Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi 2: .giếng nước ”ở trong .Chi tiết máu MC hoá thành ngọc. . là tiếng nói phán quyết mạnh mẽ của cha ông ( kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó)  Giải thích lí do mất nước.3: * Nguyên nhân ADV để mất nước: .Em có suy nghĩ gì về chi tiết ADV theo Rùa vàng về thuỷ phủ? + Không khẳng định tính yêu chung thuỷ vì TT là tên gián điệp So sánh với chi tiết Thánh Gióng lừa dối MC . cảm chém chết MC? thông vừa là bài học lịch sử trong việc giải quyết giữa nợ nước tình nhà.

Gọi HS đọc to và rõ phần ghi nhớ. thiết kế bài học . xy dựng được dàn ý. Dặn dò .Học bài . . 5.Soạn: Lập dàn ý bài văn tự sự. -Nhiều hư cấu nghệ thuật.  Ghi nhớ: SGK 4. thành cao.Truyện đã sử dụng thành công bút pháp nghệ thuật nào? .. Kỹ năng : .Vận dụng kiến thức đ học. . vũ khí mạnh chiến thắng TĐ nhưng về sau bị mất nước.   Tuần 5 Làm văn Tiết 13 LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ A. các bài văn khác nói chung.Sự thần kì hoá: nhằm tôn vinh dân tộc .Bài học giữ nước ngụ trong câu chuyện tình yêu.Phương tiện thực hiện: SGK. Cốt lõi lịch sử: Nước Au Lạc vào thời ADV có hào sâu.Nắm được kết cấu và biết cách lập dàn ý bài văn tự sự. 4. hạ thấp kẻ thù. Củng cố: Đọc thơ Tố Hữu – Bài học mất nước của An Dương Vương.Có thói quen lập dàn ý trước khi viết bài văn tự sự nói riêng. SGV.Từ những điều phân tích trên em hãy cho biết đâu là “ cốt lõi lịch sử” của truyện và cốt lõi lịch sử đó đã được dân gian thần kì hoá như thế nào? .Mục tiêu bài học Kiến thức : . Thái độ : . B.

• Đề bài 2 . thảo luận. . 3. Bài mới Hoạt động của GV.a. KB. chị Dậu dẫn đầu biểu tình lên .Hình thành ý tưởng. trả lời câu hỏi.Gọi HS đọc đoạn trích của Nguyễn .GV gọi 1 HS của mỗi nhóm lên .Mở bài: Cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra.Mở bài: Sau khi chạy khỏi nhà quan cụ. D. 2.Cách lập dàn ý . * Lập dàn ý: 3 phần MB. . cái Tý trở về. Nhà văn Nguyên Ngọc kể về quá trình suy nghĩ. nhan đề đặt cho bài viết. trong nhóm bổ sung và nhận xét .Đề bài 1: Sau cái đêm đen ấy… Tuân và 2 gợi ý kể về “ hậu thân “ -Đề bài 2: Người đậy nắp hầm bem.Tiến trình dạy học 1.Cách thức tiến hành : GV tổ chức giờ học theo phương pháp đọc sáng tạo. làng chị Dậu bị địch chiếm nhưng ban đêm vẫn có cán bộ cách mạng hoạt động bí mật.Từ đề bài chủ đề tưởng tượng phát ra những nét chính của . .Trước khi lập dàn ý. chuẩn bị lời.Thân bài: + Quân Pháp càn quyét truy lùng cán bộ.Kết bài: Chị Dậu và bà con xóm làng mừng ngày tổng khởi chốt lại vấn đề. Lập dàn ý  Đọc phần trích và trả lời câu hỏi: 1. b. dự kiến cốt truyện ( mở đầu. . đặc sắc tạo nên cốt truyện. xác định chủ đề của bài viết. Kiểm tra bài cũ : Chuẩn bị bài của HS. mọi người hoảng sợ. . gợi tìm.Thân bài: bảng trình bày và lưu ý HS chọn + Cuộc cách mạng tháng 8 nổ ra. tưởng tượng về các nhân vật theo những mối quan hệ nào đó và nêu những sự việc.HS trình bày xong. TB. kết thúc). II. chị Dậu trở về làng. để sáng tác truyện ngắn Rừng xà nu. nghĩa thành công. On định lớp 2. Chọn nhan đề: . cần suy nghĩ chọn đề tài. 2. + Trong làng căng thẳng. +Sau đó suy nghĩ. HS Yêu cầu cần đạt I. mỗi • Đề bài 1 nhóm lập dàn ý cho một bài văn kể . chị Dậu vẫn bình tỉnh che dấu cán bộ dưới hầm. tái hiện kết hợp với các hình thức trao đổi . chị Dậu gặp một theo gợi ý SGK. của chị Dậu. chị Dậu nghẹn ngào đón cái Tý. chi tiết tiêu biểu. + Khí thế cách mạng sục sôi.C. Qua lời kể của nhà văn có thể rút ra kinh nghiệm: * Chuẩn bị viết một bài văn tự sự: + Hình thành ý tưởng.Kết bài: Tổng khởi nghĩa thành công. dự kiến cốt truyện .Lập dàn ý -GV chia HS ra làm 2 nhóm. cán bộ cách mạng.GV gọi HS đọc phần trích và lần  Đọc phần trích và trả lời câu hỏi: lượt nêu 2 câu hỏi SGK cho HS trả 1. phá kho thóc của Nhật. GV cho HS huyện cướp chính quyền.

. ( Chiến thắng bản thân) . + Kết bài: Bài học nhận thức rút ra từ quá trình phấn đấu.lít-xơ trở về.Từ 2 dạng bài tập trên gợi ý HS phát biểu cách lập dàn ý 1 bài văn tự sự: + Trước khi lập dàn ý cần phải làm gì? + Có đề tài. tâm trạng nhân vật. em hoàn thiện bài viết như thế nào? cốt truyện  nên theo cấu trúc truyền thống: trình bày khai đoạn. chủ đề đã đủ chưa? Cần phải thêm gì nữa? + Để bài viết rõ ràng mạch lạc có cần phải cân đối bố cục trước không? Bố cục đó như thế nào? + Có bố cục ý rồi.sử thi Hi Lạp ) HÔ.Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ của người Hi Lạp thể hiện qua cảnh đoàn tụ vợ chồng sau 20 năm xa cách.XƠ TRỞ VỀ ( Trích Ô.Dựa vào dàn ý.Học bài. .Dặn dò .xê . • Lỗi lầm sau đó vì giây phút yếu lòng.Luyện tập  Bài 1: . + Thân bài:nhân vật Tôi hồi tưởng và kể lại .Tiếp đó phát ra 3 phần của một dàn ý: + Mở bài: Trình bày. sửa sai từ sự động viên giúp đỡ của gia phạm. kết thúc. Kỹ năng : .RƠ A. xác định yêu cầu đề bài.Làm dàn ý là gì? . suy nghĩ tìm các yếu tố cấu thành một bài bài văn như sự việc xãy ra.Mục tiêu bài học : Kiến thức : . .Chọn nhan đề: Chiến thắng chính mình. bạn bè… số những sai lầm đó để lập dàn ý. đỉnh điểm. Cho HS khác nhận xét bổ sung rồi đưa ra kết luận.GV nhận xét bổ sung rút ra kết luận .Soạn: Uy.Muốn lập dàn ý phải làm gì? . 15 Đọc văn UY – LÍT.Kết cấu dàn ý chung của bài văn tự sự? 5.Gọi HS trình bày dàn ý của mình . + Kết bài: Kết thúc. quan hệ giữa các nhân vật. .Biết phân tích diễn biến tâm lí nhân vật qua các đối thoại.Lập dàn ý: và hướng dẫn HS nắm vững ghi nhớ. 4.. + Thân bài: Khai đoạn. vượt qua lỗi lầm.đi. cảnh tự nhiên.ME. phát triển. .  Ghi nhớ: SGK IV.Củng cố . làm bài tập 2. Yêu cầu các em chọn 1 trong đình. đỉnh điểm. + Mở bài: Nhân vật Tôi đang hạnh phúc với kết quả học tập.GV cho HS kể những sai lầm có thể • Sự thức tỉnh.Gọi HS đọc đề bài : yêu cầu các em • Quá khứ là HS tốt gương mẫu. Thái độ : . phát triển.   Tuần 5 Tiết 14.

Nội dung: Miêu tả tác động của nhũ mẫu và Tê-lê-mác đối với pê-Vị trí đoạn trích? nê-lốp và cuộc đấu trí thử thách giữa nàng và Uy-lít-xơ để gia đình . phát vấn trả lời câu hỏi. SGV. gia . Tiểu dẫn +Giới thiệu tg và nhận định 1. đến vấn đề gì? c.Có thể chia làm mấy đoạn? đình đoàn tụ.Khi tắm xong. nhưng sau khi giải được gì? Dựa vào đâu Uy-lít-xơ có vẻ bí mật về chiếc giường mà chỉ có thần linh mới xê dịch được Uy-lít-xơ tự tin đến thế? giành lại thế chủ động qua lời nói hờn dỗi “Tôi muốn biết cái giường .Tâm trạng Uy-lít-xơ về gặp lại vợ như thế nào? . hệ: chủ-tớ.Đối thoại của Uy-lít-xơ với con trai (thực chất là nói cho Pê-nê-lốp): vợ-chồng (chưa được thừa Đối thoại ám chỉ.Ýnghĩa các đối thoại:Mang màu sắc tình cảm riêng . Kiểm tra bài cũ: . Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo phương pháp đọc sáng tạo. . mẹ-con. vợ không chịu ấy…”. Giới thiệu Hô. thiết kế bài học. Nội dung từng đoạn? II. HS Yêu cầu cần đạt . chú ý a.Nhận ra ý định thử thách của  đưa ra giải pháp (già…nay). gần cuối tác phẩm Ô.Đối thoại của Pê-nê-lốp : .Gọi HS đọc phần tiểu dẫn: I. Pê-nê-lốp. phân vân. hấp tấp.(nhẫn nại mĩm cười. Phương tiện thực hiện: SGK. B.Đối thoại của nhũ mẫu với Pê-nê-lốp: niềm vui sướng của người đầy tớ trung thành.Gợi ý HS phân tích các quan + Với Uy-lít-xơ: thử thách. Tranh Pê. hạnh phúc.. C. cách đọc tên riêng b.xe. gợi tìm và thảo luận nhóm. . Đoạn trích theo cách hiểu của mình. nôn nóng như con trai mà bình tĩnh. cha-con.tin rằng vợ chưa chịu nhận bởi lẽ anh ta còn mang nhận). . tự tin .đi. Uy.lít-xơ có thái độ . trách móc. bực bội khi vợ không thừa nhận mình (sau khi tắm xong) . Tìm hiểu văn bản 1.Nhận thức được sức mạnh của tình cảm vợ chồng. .Phần 1: Từ đầu… kém gan dạ  Tác động của nhũ mẫu va con trai đối với Pê-nê-lốp. là động lực giúp con người vượt qua mọi khó khăn.Tâm trạng của UY-lít-xơ trở 2. dáng vẻ của người hành khất.me. Tiến trình dạy học 1. On định lớp 2.rơ và nhận định chung về Ô. Vị trí: Khúc ca thứ XXIII. + Với cha: Khẳng định trí tuệ sáng suốt. Tóm tắt Ô-đi-xê và chủ đề tác phẩm: +HS trình bày lại cốt truyện 3. Bài mới Hoạt động của GV. thoại? Ý nghĩa các đối thoại đó? + Với con trai: chiều sâu tâm trạng.Nội dung đoạn trích đề cập đoàn tụ .xê: SGK chung về tp 2.Đoạn trích có bao nhiêu đối + Với nhũ mẫu: thanh thản.HS đọc sáng tạo đoạn trích . Uy-lít.đi. khi nhận ra ý định thử thách của vợ). D. .Phần 2: Còn lại  Cuộc đấu trí giữa Pê-nê-lốp và Uy-lít-xơ.Đối thoại của Tê-lê-mác: + Với mẹ: Hờn dỗi.Giật mình trước lời thử thách của Pê-nê-lốp. tình cảm gia đình cao đẹp.Trách móc.nê-lốp nhận ra chồng phóng to. nhận mình Uy-lít-xơ phản ứng . .Thái độ của tác giả dân gian khi xây dựng những chi tiết hư cấu? 3. Bố cục: 2 phần .Trước lời nói của con.Không vội vàng. xơ tỏ ra như thế nào? .

về lập dàn ý. chậm rãi. SGV. tâm trạng có sự mâu thuẫn vừa như xúc động nhận trọng như thế dù trên danh ra. xơ còn sống trở về?  Khi gặp Uy-litxơ: -Tại sao Pê-nê-lốp quá thận .Khi Uy-lít-xơ lên tiếng. . họ nhận ra nhau đầy cảm động. Chủ đề . trách móc. .như thế nào? .Mục tiêu bài học: . . đức tính của nhân vật. thử thách. xúc sao khi nhũ mẫu báo tin Uy-lítđộng dữ dội.Khi Uy-lít-xơ giải mã được . .Hô-me-rơ đã dùng những biện . bản lĩnh hơn người. -Tự đánh giá những ưu .Xúc động. B.Lặp đi lặp lại các định ngữ chỉ phẩm chất cho thấy vẻ đẹp. luôn có khác trước không? chủ động trong mọi tình huống. pháp nghệ thuật gì? .Hệ thống hoá những kiến thức. Cả 2 đều chiến thắng của Pê-nê-lốp khi nhận ra Uykhông có người chiến bại.Nghệ thuật -Từ những điều phân tích trên . tự tin vào chính mình va những người thân.Phẩm chất cao đẹp của Uy-lít-xơ và Pê-nê-lốp.Dặn dò .GV gợi ý HS tra lời câu hỏi 4 .Giữ khoảng cách.đây là niềm tin mãnh liệt thể hiện phẩm chất.chung thuỷ -Em có nhận xét gì về câu nói  Đây là cuộc gặp gỡ của 2 trí tuệ và tâm hồn.Đề cao sự chung thuỷ.Tâm trạng của Pê-nê-lốp ra  Khi Tê-lê-mác trách cứ : trấn an con dù lòng phân vân. . phẩm chất của Pê-nê –lốp? .Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc.Soạn: Ra-ma buộc tội. vừa như dửng dưng không biết. Trả bài viết số 1. giá trị hạnh phúc gia đình. Tuần 6 Tiết 16 Làm văn TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 1 A.  Ghi nhớ: SGK 4. bình tĩnh. Phương tiện thực hiện: SGK.Nhũ mẫu thề thốt.Xây dựng đối thoại để bộc lộ trí tuệ. SGK.Củng cố . bài làm thực hành của HS. III.Qua những cách ứng xử trên  Nhũ mẫu báo tin Uy-lít-xơ trở về Uy-lít-xơ bộc lộ phẩm chất gì? . kĩ năng biểu lộ ý nghĩ và cảm xúc. thay đổi trang phục.  Người anh hùng trí xảo. khóc khi vợ bày tỏ lòng tin và yêu thương.Chủ đề? ( HS thảo luận) . về diễn đạt. lít-xơ? Tác dụng của câu nói? 3. trang trọng.Không tin  nghĩ là do thần linh trừng phạt . tự tin. làm bài tập.nhất là vợ. đưa chứng cứphân vân.Học bài. nhược điểm trong bài làm của mình đồng thời có những định hướng cần thiết để bài làm tốt hơn nữa ở bài viết sau. bản lĩnh. thái độ của Pê-nê-lốp  Phẩm chất cao đẹp: khôn ngoan. 2 lần nhắc tới cầu hôn sẽ đương nhiên là chiếc giường nhưng vẫn chưa chịu nhận chồng mà thông minh khôn chồng nàng? khéo tận dụng tình huống để thử thách xác định sự thật. thiết kế bài học.Tâm trạng Pê-nê-lốp .Cách kể chuyện tỉ mỉ.Mừng rỡ xúc động khi Uy-lít-xơ vượt qua thử thách. thận trọng. tài trí. GV gọi HS đúc kết lại những . 5. .Uy-lít-xơ vượt qua thử thách của vợ như thế nào? . 2. nghĩa Uy-lít-xơ chiến thắng bọn .Ca ngợi những con người thông minh.Gọi HS đọc to và rõ phần GN .Lối so sánh phổ biến trong sử thi = so sánh có đuôi dài. phẩm chất nhân vật.

Bài mới Hoạt động GV.Thân bài: .Củng cố . cảm xúc hồn nhiên trong sáng.Nên chọn ghi những cảm xúc.Mở bài: Giới thiệu vấn đề và tạo ấn tượng.C.có một số quan sát khá tinh tế. .Nhiều bài còn mắc lỗi dùng từ. hướng dẫn HS xác định các yêu cầu của đề I. tổng kết . ý nghèo nàn. 2. Cách thức tiến hành: GV tiến hành giờ dạy tuỳ theo đặc điểm từng lớp học. Tuần 6 Tiết 17. phát vấn. 2. Yêu cầu cần đạt HS . . cảm xúc sâu đậm của bản thân có thể gợi ra một ước ao. . cảm xúc song hành nhau. có thể theo trật tự thời gian hoặc ngược thời gian miễn mạch lạc.Phạm vi dẫn chứng: Hướng đến việc có liên quan đến trường.Sử thi An Độ ) A. Nhận xét chung 1.GV đưa ra những lỗi sai trên bài làm của HS.Một số bài viết xơ cứng. ngữ.Đa số làm được bài.Kết bài: Khái quát cô đọng ấn tượng.Mục tiêu bài học Kiến thức : VAN-MI-KI Văn .Thể loại: Phát biểu cảm nghĩ. . chưa lựa chọn được ý tiêu biểu. III. gợi tìm. Tiến trình dạy học 1. 2. suy nghĩ vừa chân thực vừa tiêu biểu có sức truyền cảm. . bố cục rõ. c. b.GV gợi ý cho HS thảo luận nên xây dựng một dàn bài như thế nào cho hợp lí.Nội dung: Suy nghĩ. D. V. .Sai sót cần khắc phục.Dàn ý a. hi vọng.GV đưa ra nhận xét từ kết quả bài làm của HS. thầy cô trong nghững ngày đầu tiên đến trường PTTH  phải chân thực. bộc lộ cảm xúc.GV ghi lại đề bài lên bảng. Chữa lỗi cụ thể 1.HS chưa biết cách tạo ấn tượng cho bài viết. 4. 18 ( Trích Ra-ma-ya-na .Xác định yêu cầu bài làm 1. II. tái hiện.Nhược điểm .Lỗi dùng từ. hợp lô-gích. rèn luyện. . Tìm hiểu đề . . gọi các em sữa. Sau đó đưa ra lời nhận xét 3. viết đoạn . thiếu cảm xúc. tình cảm của bản thân về trường lớp. .Lỗi đặt câu.Trình bày sự việc. có thể kết hợp phương pháp thảo luận.HS ít nhiều bộc lộ được cảm xúc của mình.GV lựa chọn đọc bài tốt .Trả bài.Dặn dò: Soạn : Ra-ma buộc tội. . đặt câu. dựng đoạn. hứng thú đối với người đọc.Ưu điểm .Phương hướng cần phát huy. On định lớp 2.

Tiến trình dạy học 1. dân chúng của quốc hỏi gợi ý SGK. tranh thờ Ra-ma.Đại ý? II. . .Hoàn cảnh tái hợp của Ra-ma và Xi-ta .Giá trị: SGK . dưới sự chứng kiến của tất cả anh . bạn hữu của Ra-ma. Ở từng ý trả vương quỉ. . D. Bài mới Hoạt động của GV.Xi-ta: Bị tố cáo trước mặt đông đủ mọi người + Tư cách người vợ: xót xa.Có thể chia làm mấy phần? + Phần 2: còn lại  Xi-ta đau đớn tự khẳng định sự trong sạch của nội dung của từng phần? mình. cụ thể.Theo em thử thách này có + Tư cách của một con người( hoàng hậu): đau khổ. Cách thức tiến hành : GV tổ chức giờ dạy theo phương pháp đọc sáng tạo. C. Phương tiện thực hiện: SGK. mất danh dự.Phân vai cho HS đọc đoạn 2. Kỹ năng : . trả lời câu hỏi. thiết kế bài học. Tiểu dẫn + GV phát vấn cho HS trả 1. gợi tìm và thảo luận nhóm.. Khái quát sử thi Ra-ma-ya-na lời theo câu hỏi SGK . hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật của sử thi Ra-ma-ya-na.Quá trình hình thành: SGK . Tìm hiểu văn bản 1. một đức vua  con người xã hội. Nếu HS tái + Tư cách người chồng  cá nhân hiện bằng hình ảnh chi tiết + Tư cách một người anh hùng. đấng quân vương mẫu mực và người phụ nữ lí tưởng. quân đội khỉ. Xi-ta. khúc 6 của sử thi Ra.Ra-ma đứng trên” tư cách kép “: chứng cụ thể. Nội dung: Miêu tả diễn biến câu chuyện vàtâm trạng Ra-ma. Thái độ : -Bồi dưỡng ý thức danh dự và tình yêu thương. phát vấn. Xi-ta phải chứng minh phẩm hạnh của mình để trở thành người ( Xi-ta phải chứng minh phụ nữ lí tưởng và để chiến thắng của Ra-ma không vô nghĩa. tính cch nhn vật.Ra-ma . Vị trí: Chương 79.Kiểm tra bài cũ: .Biết phn tích tm lý. SGV.Em hãy cho biết vị trí đoạn b. Yêu cầu cần đạt HS .Phân tích tâm trạng Pê-nê-lốp và phần ghi nhớ? 3. lời GV gợi ý cho HS tìm dẫn . chứng đó . tủi thẹn .ma-ya-na. On định lớp 2.Hiểu quan niệm của người An Độ cổ về người anh hùng. Bố cục: 2 phần trích? + Phần 1: từ đầu… được lâu  Ra-ma giận dữ buộc tội Xi-ta. Lắc-ma-na và Ha-mu-man phóng to. B.GV phát vấn HS theo câu am. ý nghĩa như thế nào đối với  Đây là thử thách cuối cùng để đạt đến chiến thắng tuyệt đối trọn Ra-ma và Xi-ta? vẹn.Trong một không gian công cộng . GV hướng HS đi đến  Khiến Ra-ma ở trong” ràng buộc đôi”: yêu thương xót xa cho vợ kết luận về ý nghĩa của dẫn nhưng vẫn phải giữ bổn phận gương mẫu của một đức vua anh hùng. quan quân. c.Tóm tắt tác phẩm: SGK . Xi-ta sau khi Ra-ma giết quỉ vương cứu Xi-ta về.Giới thiệu đoạn trích trích a.Nêu chủ đề và phân tích tâm trạng Uy-lít-xơ trong đoạn trích? . .Gọi HS đọc tiểu dẫn: I.

bảo vệ uy tín và danh dự của dòng họ lừng lẫy tiếng tăm chứ không phải tình yêu vợ chồng(chẳng…ta) b. Ra-ma tuyên bố giải cứu Xi-ta vì: . 5. hành động. là vàng đã thử lửa.Để xoá bỏ vết ô nhục. Tuần 7 Tiết 19 Làm văn CHỌN SỰ VIỆC.Miêu tả tâm lí nhân vật qua lời nói. bổn phận danh dự của đức vua anh hùng không chấp nhận người vợ chung chạ với bgười khác  hiểu sâu sắc vai trò của mình như khuôn mẫu đạo đức mà dân chúng soi ngắm. noi theo . Ra-ma ruồng bỏ Xi-ta vì: .chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự.Xây dựng tình tiết đặc sắc. + Tự khẳng định tư cách phẩm hạnh của mình.Sự ghen tuông của người chồngchân thực(thấy…lâu)  Ra-ma phải kìm mình. tài nghệ và nhân phẩm người anh hùng.Phát vấn ý 2 câu hỏi SGK_ HS lựa chọn đáp án đưa ra dẫn chứng . vừa bi thương khiến công chúng xúc động mãnh liệt. gọi HS đọc to và rõ phần ghi nhớ. 2. 3.Những lời buộc tội đó thể hiện điều gì? Thái độ cùa Ra-ma khi Xi-ta bước lên giàn hoả?( trọng danh dự.Ý thức. phải chứng tỏ ý thức danh dự để xứng đáng là một quân vương anh hùng. Qua thư thách phẩm hạnh và khí tiết càng chói ngời. . hy sinh quyền lợi cá nhân vì đòi hỏi của cộng đồng) . đức vua mẫu mực và người phụ nữ lí tưởng. dằn lòng thể hiện ý chí sắc đá che dấu tình cảm sâu kín trong lòng. CHI TIẾT TIÊU BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ A. 4.Danh dự. trách Ra-ma đánh đồng mình với hạng phụ nữ tầm thường mà không chịu suy xét chính chắn.Ra-ma giao tranh quỉ vương cứu Xi-ta vì động cơ gì? Những từ ngữ nào thể hiện điều đó? . +Xi-ta phân biệt giữa điều tuỳ thuộc vào số mệnh của nàng vào quyền lực kẻ khác ( cái thân thiếp đây) và điều trong vòng kiểm soát của nàng ( trái tim thiếp đây) .Phát vấn câu hỏi 4 .Lời buộc tội của Ra-ma a. .Nỗi đau khổ như tràn ra không gì kìm chế nhưng nàng dần tìm lại sự tự chủ và thanh minh dịu dàng đầy sức mạnh.Nghe lời buộc tội thái độ của Xi-ta như thế nào? Tại sao nàng bất ngờ? Sao đó diễn biến tâm trạng ra sao? HS tìm dẫn chứng .Dặn dò .Quan niệm của người An Độ cổ đại về người anh hùng.Thanh minh bằng hành động quyết liệt: bước lên giàn lửa để chứng minh cho đức hạnh  chi tiết vừa hào hùng. Thái độ của Ra-ma khi Xi-ta bước lên giàn lửa nói rõ điều đó ( nom chàng khủng khiếp như thần Chết ). .Củng cố .phẩm hạnh  mẫu người lí tưởng. vừa thấu tình vừa đạt lí.Soạn: Chọn sự việc.  Xi-ta là người phụ nữ lí tưởng.  Ghi nhớ: SGK 4. rạng rỡ.Lời đáp và hành động của Xi-ta .Hết sức bất ngờ trước thái độ của Ra-ma.Nghệ thuật .Mục tiêu bài học Kiến thức : . Ra-ma phải chứng tỏ ý thức danh dự  đấng quân vương anh hùng ) .Theo em nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích là gì? Tính chất sử thi thể hiện ở đâu? .GV hướng HS vào phần ghi nhớ.

.Đọc truyện ADV và MC. chi tiết tiêu biểu là khâu quan trọng trong quá trình viết hoặc kể lại một câu chuyện. . rồi anh đi theo ông với một số chi tiết tiêu biểu? viếng mộ cha. Tác giả dân gian kể lại chuyện (sự việc) .  Ghi nhớ: SGK . mỗi sự việc được diễn tả bằng một số chi tiết . Tiến trình dạy học: 1. Luyện tập không? Tại sao? .Chi tiết: SGK chi tiết? -Trong văn bản tự sự.Bước đầu chọn sự việc.Con đường dẫn họ đến ngôi mộ thấp bé nằm trong nghĩa địa. chế nỏ).Câu hỏi 3 . chi tiết xãy ra trong cuộc sống để viết bài văn tự sự. GV nhận .-Nhận biết thế nào là sự việc. SGV.GV gợi cho HS nhớ những b. .Cả 2 đều là những chi tiết tiêu biểu vì: Nếu bỏ qua 2 chi tiết trên thì sự việc.GV nhấn mạnh 3 ý câu chuyện. chi tiết sau.Lời TT than phiền và lời + Công việc xây dựng và bảo vệ đất nước ( xây thành.Gọi HS trả lời.Tác giả dân gian kể chuyện II.Kiểm tra bài cũ: kiểm tra soạn bài của HS. tạo sự hấp dẫn. trả lời câu hỏi: a.Cách chọn sự việc. . .Bên cạnh. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sự việc tiêu biểu . Cách thức tiến hành: Kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận. 3. D.Gọi HS đọc to và rõ phần . Phương tiện thực hiện: SGK. .Có thái độ tích cực phát hiện. trả lời câu hỏi.Khái niệm -Yêu cầu HS đọc phần I. .Sự việc: SGK .Anh tìm gặp ông giáo được nghe kể về cha mình. đáp của MC có phải là chi + Tình vợ.Xác định chủ đề. tô đậm đặc điểm tính cách nhân vật.Anh thắp hương cúi đầu trước mộ cha. sự việc. ghi nhận những sự việc. On định lớp 2.Hòn đá xấu xí rơi từ vũ trụ xuống theo em có nên bỏ đi III.HS đọc đoạn văn rồi tìm 1 2.TT . truyện không liền mạch cốt truyện sẽ phá vỡ  làm tiên đề cho các sự việc.Phải xây dựng được cốt truyện( hệ thống nhân vật)  sự việc  chi tiết. mắt anh đỏ hoe.rồi kể lại . chi tiết tiêu biểu gì? 1.Anh muốn nói lời xin lỗi cha nhưng tất cả đã muộn màng. xét. đề tài của bài văn ghi nhớ. Yêu cầu cần đạt HS I. .Sự việc và chi tiết tiêu biểu có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt . Kỹ năng : . ông giáo cũng nghẹn ngào. . chi tiết tiếp theo.chồng ( MC. B.Chọn sự việc. chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự.TT) tiết tiêu biểu không? Vì sao? + Tình cha con ( ADV. . 3. làm nổi bật ý nghĩa văn bản. thiết kế bài học. .Bài mới Hoạt động của GV. C.Thế nào là tự sự. Thái độ : .MC) . chi tiết tiêu biểu khi viết 1 bài tự sự đơn giản.Tự sự: SGK (SGK) .

Văn bản 1 . .nói rõ đặc điểm…) 4. 1. tô đậm tính cách nhân vật  biểu hiện chủ đề văn bản. . chi tiết? . -Vì dây là chi tiết quan trọng tăng thêm ý nghĩa cho phần kết thúc và làm sáng tỏ chủ đề. chi tiết tiêu biểu góp phần dẫn dắt câu chuyện.Đọc câu hỏi b và trả lời( chi tiết tiêu biểu: nhờ nhũ mẫu khiêng giườngUy-lít-xơ giật mình.Hô-me-rơ kể chuyện gì? . -Ta phải biết thận trọng lựa chọn sự việc.Mục tiêu bài học Kiến thức : BÀI LÀM VĂN SỐ 2 :VĂN TỰ SỰ .   Tuần 7 Làm văn Tiết 20 .Làm bài tập. .21 A..Dặn dò . chi tiết tiêu biểu? 5. 2. Hô-me-rơ thành công trong nghệ thuật kể chuyện ( khắc hoạ đậm nét tính cách.Cuộc gặp gỡ kì lạ của 2 vợ chồng Uy-lít-xơ sau 20 năm xa cách.Củng cố Làm cách nào để xác định sự việc.Ngày sau: Làm bài viết số 2. phẩm chất của 2 nhân vật).Không được bỏ hòn đá xấu xí.Soạn: Tấm Cám.Bài tập 2 .Rút ra kết luận gì khi lựa chọn sự việc.Pê-nê-lốp thử chồng bằng hình ảnh chiếc giường cưới  nhận ra nhau.

. tình trạng hiện nay.)(2đ) TB : Tự kể chuyện & nu cảm nghĩ vể : .Thực hnh văn bản tự sự. Kỹ năng : . Tránh mắc lỗi hai đe. nơi cư ngụ. Phương tiện thực hiện: SGK. văn cảm xúc. HS Yêu cầu cần đạt Đề: Bạn hy hĩa thn vo chiếc bn học cũ.GV yêu cầu HS thực hiện theo hướng dẫn SGK từ bước chuẩn bị cho đến khi làm bài.. đủ nội dung cốt . không sao chép văn của người khác. 3. On định lớp.Nhắc HS ôn lại đặc điểm chung của văn tư sự.Những ngy hết hạn sử dụng (hư hỏng.Tiến trình dạy học 1. lạc đề. đúng đắn đối với con người và cuộc sống. 2. SGV.Soạn : Tấm Cám.Những kỷ niệm. giọng kể. 1.Chiếc bn cũ tự giới thiệu (loại bn. câu chuyện đáng nhớ trong cuộc đời khi phục vụ các bạn học tập…(1đ) . D. thiết kế bài học C. .Củng cố. 23 TẤM CÁM ( Truyện cổ tích ) .Về kỉ năng: Bài làm phải đảm bảo vừa đúng. Kể lại câu chuyện theo lời văn của mình. (1đ) . sự việc. sửa chữa……)(1đ) . tâm nguyện khi cuối đời…. . B. . (1đ) . không mắc lỗi chính tả.Điểm 5.Điểm 1-2 : Bài viết yếu. chọn sự việc. chi tiết tiêu biểu kết hợp với các yếu tố miêu ta và biểu cảm. MB : .Những ngày đầu về trường. nhân vật.Điểm 3-4: Đáp ứng 1/3 yêu cầu.Những suy nghĩ. ôn lại những kiến thức đã học về lập dàn ý.Thu bài viết. chi tiết tiêu biểu. kể chuyện đời mình. 2. ngữ pháp… Chú ý kết hợp các yếu tố miêu tả và -Bao quát lớp trong khi HS làm biểu cảm để câu chuyện thêm sinh động hấp dẫn. chính tả. . ngôi kể. . Cách thức tiến hành . .Tiếp tục phục vụ các bạn học tập nhưng ở vị trí khác…. bài. (1đ) KB : .6: Đáp ứng ½ yêu cầu còn mắc lỗi diễn đạt. chi tiết.Dặn HS chỉ chọn một trong truyện .Điểm 0 : Lạc ý. mắc vài lỗi. không làm bài. Tuần 8 Văn Tiết 22. thời gian phục vụ….Bồi dưỡng ý thức và tình cảm lành mạnh..(1đ)  Thang điểm . từ ngữ. sai nhiều lỗi.. kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả biểu cảm trong bài văn tự sự. nhất là những kiến thức về đề tài.GV viết đề trên bảng. cốt truyện. Thái độ : .10: Đảm bảo các yêu cầu trên.dặn dò .Viết được bài văn tự sự với những sự việc.Điểm 9.Niềm tự hào được đóng góp vào kết quả học tập của nhiều thế hệ học sinh. Về kiến thức : Kể chuyện sáng tạo . chất liệu.Ra đề cho HS làm bài Hoạt động của GV.Điểm 7-8 : Đáp ứng 2/3 yêu cầu trên.

SGV. Phương tiện thực hiện: SGK.Đoạn mở đầu truyện ta  Thân phận của Tấm thấy thân phận của Tấm . * Cho HS đọc sáng tạo văn II. Tiến trình dạy học 1.Có được tình yêu đối với người lao động.Là phận gái sống trong xã hội phong kiến xưa  Tấm đại diện cho cái thiện. hiền lành.Tìm hiểu chung  HS đọc phần tiểu dẫn 1. Tìm hiểu văn bản bản. . bảo vệ cái thiện.Mồ côi cả cha lẫn mẹ.Biết cách đọc và hiểu 1 truyện cổ tích thần kì.A.Hiểu những mâu thuẩn. . Kiểm tra bài cũ .Phân loại TCT? .  Các sự kiện dẫn đến xung đột Sự kiện Hành động mẹ Thái độ của Tấm Mâu thuẩn con Cám . . B.Thuộc TCT thần kì.Phân tích lời buộc tội của Ra-ma? Nêu phần ghi nhớ? 3. + Đoạn 3: Cuộc đấu tranh không khoan nhượng để giành lại hạnh phúc.Diễn biến các sự kiện của mâu thuẩn dẫn đến xung đột giữa Tấm và mẹ con Cám .Dì ghẻ:công Xung đột gia miêu tả để làm nổi bật mâu yếm đo.Đặc trưng của TCT thần 2. được miêu tả như thế nào? . .Khóc ( Xoay . D. cuộc đấu tranh giữa thiện và ác trong x hội thời xưa.Hiểu triết lý “ở hiền gặp lnh” “c giả c bo” của nhn dn ta.Mục tiêu bài học Kiến thức :: .Bố cục: chia theo SGK rất rõ yêu cầu HS chia bố cục. Tiểu dẫn cho biết về: .Đặc trưng của TCT thần kì: (SGK). trả lời câu hỏi SGK.Những chi tiết nào được Chiếc . Yêu cầu cần đạt HS I. sống với dì ghẻ. * HS đã đọc truyện ở nha. Thái độ : . trao đổi thảo luận. Truyện Tấm Cám kì? . On định lớp 2.Bài mới Hoạt động của GV. thiết kế bài học. Gợi suy nghĩ gì ? . Kiểu truyện Tấm Cám phổ biến ở nhiều dân tộc . + Đoạn 2: Vật báu trả ơn  hạnh phúc đến.Phân tích hoàn cảnh tái hợp của Ra-ma và Xi-ta? . là cô gái chăm chỉ.Làm lụng vất vả. 1. C. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo phương pháp đọc sáng tạo. + Đoạn 1: Cuộc đời đầy bất hạnh  Bụt giúp đỡ. xung đột dì ghẻ-con chồng trong gia đình phụ quyền thời cổ. Kỹ năng : . đôn hậu.Chủ đề TCT thần kì? trên thế giới. bằng khi đưa ra đình thuẫn? Em có nhận xét gì về hình thức . nhận biết được 1 truyện cổ tích thần kì qua đặc trưng thể loại.Phân loại truyện cổ tích: 3 loại (SGK).

 Những hình ảnh hoá thân bình dị.Sai Tấm trèo của Tấm hái cau cúng bố.khóc Đi vừa giày. biến hoá qua những sự vật nào? . .Tấm chết đi. Tàn ác đến tận quyết liệt cùng.Kết thúc phần đầu truyện nhân dân gửi gấm ước mơ gì? .Lừa Tấm đi bống.Chăm sóc bống và bống làm niềm vui quanh quyền lợi vật chất.Còn sót con cá bống Con cá . giúp đỡ. tư thế ngang bằng.Em có nhận xét gì về thái độ của Tấm? . tinh thần) .Khóc .Tấm khóc.Cuộc đấu tranh giành sự sống và hạnh phúc của Tấm a. chăn trâu đồng xa rồi ăn thịt cá bống. . tạo ấn tượng đẹp cho câu chuyện.Chết . . diễn giảng ý nghĩa của từng hình hình 2.Mâu thuẫn trong phần sau phản ánh điều gì? * Nhận xét về vai trò của Bụt trong quá trình hoạt động của nhân vật Tấm: + Bụt xuất hiện khi nào? + Vai trò của Bụt chấm dứt lúc nào? + Qua điều này.Phân tích từng hình thức biến hoá của Tấm? * GV bổ sung . trở thành hoàng hậu. .Cám lừaTấm trút hết giỏ cá. không thấy Bụt xuất hiện  Tấm phải tự mình đấu tranh để giữ hạnh phúc bền chặt.Phần sau . -Trắng trợn trộn thóc lẫn gạo bắt Tấm nhặt  Bốc lột vật chất.An thịt chim anh Khung cửi . đe doạ… -Xưng “chị”: thái độ quyết liệt.Em có nhận xét gì về hành động của mẹ con Cám? . Xưng “Tao”: không coi Cám là chị em. + Đi xem hội: Đời sống tinh thần tình cảm của nam nữ thanh niên xưa. đưa Tấm đến đỉnh cao hạnh phúc  thể hiện triết lí” ở hiền gặp lành” b. tinh thần. . quen thuộc trong cuộc sống dân dã.Đốt .những chi tiết ấy? * GV bổ sung. Lễ hội -Mẹ con sửa soạn đi xem hội. dân gian muốn thể hiện ý nghĩa gì ở nhân vật Tấm? thưởng.Mâu thuẫn trong phần đầu truyện phản ánh điều gì? ( trong gia đình hay xã hội) . -Chặt cau giết Tấm Chim . Thử Tỏ ý coi thường giày Tấm Cái chết . . . Bụt xuất hiện an ủi.Tức vàng . tư thế kẻ trên Từ bị động yếu đuối Tấm phản ứng mạnh mẽ.Về nhà giỗ bố. + Con cá bống: như người bạn an ủi. Phần đầu .Không còn thấy Tấm khóc. Mâu thuẫn xã hội: Thiện-ác ( Tuy mờ nhạt nhưng rất quyết liệt) -Vạch tội. diễn giảng về: + Chiếc yếm đỏ: Vật ước mơ của tuổi thanh xuân.Quá trình hoá thân: Chim vàng anh  cây xoan đào khung cửi quả thị.Răn Cám. .

là phù hợp với những gì mà mẹ con mụ gây ra.Dặn dò: . . . .Em có nhận xét gì về những vật hoá thân của Tấm? .Nắm được đặc trưng TCT thần kì.ác.Nắm được cuộc đấu tranh giữa Tấm.Em có suy nghĩ như thế . xoáy sâu vào hình thức biến hoá cuối cùng (liên hệ truyện Sọ Dưà) . bản thân nhớ nhân vật cũng có sự biến hoá thần kì.Quá trình biến hoá của Tấm có ý nghĩa như thế nào? Thể hiện ước mơ.Về kết cấu: thuộc dạng truyện nạn nhân phải trải qua nhiều hoạn nạn.   Tuần 8 Làm văn Tiết 24 MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ . 4. Kết cục của mẹ con Cám như vậy là thích đáng.Yếu tố thần kì: Nhận vật TK(Bụt).Gv hướng HS vào phần ghi  Truyện TC thể hiện khá đầy đủ đặc trưng của truyện CTTK: nhớ. quan niệm gì của dân gian? III. Luyện tập .Thể hiện sức sống mãnh liệt của cái thiện. nào về hành động trả thù của . . Vật TK (xương cá bống).Khắc hoạ hình tượng Tấm có sự phát triển tính cách.Ứơc mơ của dân gian qua yếu tố kì ảo và kết thúc có hậu. 5.Hành động trả thù của Tấm Theo quan niệm “ác giả ác báo”.Những câu nói có vần điệu.Kết cấu truyện độc đáo. . 4. Gọi HS đọc to và rõ ghi . 3. .Củng cố . . Tấm?  Ghi nhớ: SGK thức biến hoá. Nghệ thuật .Soạn: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự.Tóm tắt truyện Tấm Cám.Quan niệm thực tế của dân gian: hạnh phúc ở ngay cuộc đời này  lòng yêu đời và tinh thần thực tế của người lao động.Xây dựng nhiều chi tiết gợi cảm.mẹ con Cám là cuộc đấu tranh giữa thiện.• Ý nghĩa quá trình biến hoá .Ước mơ công bằng xã hội: người lương thiện phải được hưởng hạnh phúc. .

sự việc (một cốt truyện nhỏ). SGV. c.BT 1: Chọn và điền từ a. C. II. tưởng tượng đốivới việc miêu tả và biể cảm trong bài văn tự sự 1. 2.Phân tích ví dụ SGK a.Giống: thể hiện tình cảm chủ quan. b. Quan sát. Kỹ năng : . .Bài tập 2: Không chỉ quan sát trong miêu tả mà phải liên tưởng. Là đoạn tự sự vì có các yếu tố: nhân vật ( chàng chăn cừu. Miêu tả: mang lại một không gian yên tĩnh của một đêm đầy sao + Văn bản trên có phải là đoạn trên trời. có người dẫn chuyện( nhân vật . Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự . Thảo Tôi.Mục têu bài học Kiến thức :: . Biểu cảm? c.Tưởng tượng. Có 2 người ( cô chủ và chàng trai) đang thức trắng dõi theo + Xác định yếu tố miêu tả? nhìn sao. chăn cừu). hiện tượng con người như đang dung chính. chỉ còn nghe tếng suôí reo.Biểu cảm: nỗi rõ vẻ bâng khuâng xao xuyến của chàng trai trước cô chủ nhưng anh ta vẫn giữ được mình. . B.A. phát vấn. luận trả lời câu hỏi: b.Cách thức tiến hành: Kết hợp các phương pháp đọc hiểu.On định lớp 2. người đọc có thể thấy sự vật. Quan sát. liên tưởng. cỏ mọc.GV chia nhóm cho HS thảo 1.Kiểm tra bài cũ Trình bày cách thức chọn sự việc và chi tiết trong bài văn tự sự? 3. Liên tưởng.Miêu tả: dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện khác làm cho người nhận xét. GV .chàng.Miêu tả trong văn tự sự không hoàn toàn giống với miêu tả trong văn miêu tả . thảo luận. HS Yêu cầu cần đạt I. con người trong cuộc sống.Biểu cảm: bộc lộ tình cảm chủ quan của bản thân trước sự vật.Yếu tố miu tả. thiết kế bài giảng.Căn cứ đánh giá thành công của việc miêu tả và biểu cảm trong văn tư sự: sự thuyết phục của văn bản đối với người đọc. hiện tượng. hiện ra trước mắt.Gọi HS đọc đoạn trích.Khác: mục đích 3.Thấy được sự quan trọng của việc quan sát. Thế nào là miêu tả. 4. qui nạp D. 2. biểu cảm luận trả lời câu hỏi SGK. tiếng kêu của loài côn tự sự không? trùng. biểu cảm. cô gái). .Tiến trình dạy học 1. bổ sung chốt lại nội nghe. Anh tưởng cô gái ngồi cạnh anh cũng là vẻ đẹpcủa ngôi sao đậu xuống vai anh và thiêm thiếp ngủ  Yếu tố miêu tả và biểu cảm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên của cảnh vật lòng người.Bài mới Hoạt động của GV.Phương tiện thực hiện: SGK. liên tưởng và tưởng tượng khi viết bài văn tự sự.Biết vận dụng kiến thức vào bài văn tự sự. vai trị tc dụng của nó trong bài văn tự sự. .

c đúng.Củng cố Để làm văn hay và sống đẹp cần thiết phải quan tâm đến con người và đời sống.Soạn : + Tam đại con gà.Học bài. tưỡng tượng tinh tế và mới mẻ khác . luyện tập.Dặn dò . phải lưu giữ những ấn tượng và cảm xúc trước con người và đời sống..Để làm tốt việc miêu tả trong 3. tưởng tượng được  Ghi nhớ: SGK không? Tìmdẫn chứng trong văn bản? III. 4. Luyện tập .b. liên tưởng.NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY . văn nhưng hiệu quả ấy sẽ không thể nếu NV không thể hiện được khả năng quan sát. + Quan sát: Trong đêm… + Tưởng tượng: Cô gái… + Liên tưởng: Cuộc hành trình thầm lặng… . nhớ. Vai trò của MT và TS: Người đọc cảm thấy như đang tận mắt chứng kiến một bức tranh tuyệt đẹp về mùa thu vàng và càng thêm . .Làm bài tập.BT3: văn tự sự người làm chỉ cần .   Tuần 9 Tiết 25 TAM ĐẠI CON GÀ .GV hướng HS đến phần ghi yêu thiết tha cuộc đời thơ mộng đến kì diệu này. rõ và Hiệu quả: được tạo nên trước mắt nhờ tình yêu cuộc sống của nhà học thuộc. tưởng. + Nhưng nó phải bằng hai mầy. 5. quan sát đối tượng một cách .HS thảo luận BT 3  Bài tập 1 a. b.Câu d: không chính xác ( chỉ là tiếng nói chủ quan không thể hiện kĩ càng mà không cần liên tính chân thật).Gợi ý cho HS làm phần thường. tưởng tượng mới gây được cảm xúc. Yêu cầu HS đọc to. HS viết theo sở thích của mình.Cho HS chọn và điền từ vào ô trống và đọc lên nguyên văn khi đã hoàn thành..Câu a.  Bài tập 2: HS viết theo sở thích của mình.

đại con gà: 2.Gọi HS đọc phần tiểu dẫn: A. Dốt >< khoe giỏi. Học trò hỏi gấp. .HS Yêu cầu cần đạt . Kiểm tra bài cũ. ph phn thĩi dấu dốt. .Qua các tình huống em rút ra • Thầy nghĩ: Mình đã dốt Thổ Công nhà nó cũng dốt kết luận về mâu thuẫn trái tự nữa  nhận thức được sự dốt nát của mình. này như thế nào? &. nói về sự việc gì? b. Đọc văn: + Phần tiểu dẫn giới thiệu nội TAM ĐẠI CON GÀ dung gì? I.Phân tích những xung đột giữa Tấm và dì ghẻ. trả lời câu hỏi. cng dấu cng lộ ra lm trị cười thiên hạ. Dốt đến mức chữ tối thiểu trong sách cũng không biết (dốt kiến thức sách vở và dốt + Thầy đồ đã xử lí tình huống kiến thức thực tế). Giới thiệu bài mới. Truyện cười có hai loại: + Truyện khôi hài: Mục đích giải trí. Thiết kế giáo án.Toàn bộ phần sau của truyện a. giỏi (Cái dốt được nâng lên).Phương tiện thực hiện:SGK.Cách thức tiến hành: Tổ chức tiến hành giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức đọc sáng tạo. . Truyện TĐCG: Truyện trào phúng. Ổn định lớp. Hoạt động của GV. phê phán thầy đồ dốt.Tiến trình dạy học: 1. Tìm hiểu văn bản trong toàn bộ câu chuyện? 1/ Mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật thầy đồ . Thầy của thầy đồ: nói liều “Dủ dỉ là con dù dì”. nhiên ở nhân vật thấy đồ? .Đọc văn : (Truyện cười) A. Cách xử lí tình huống: + Việc xử lí như vậy có ý nghĩa • Bảo học trò đọc khe khẽ. đắc ý. D. SGV.  TH2: Bố học trò hỏi : . Đồng thời thấy đựơc tình cảnh bi hài của người lao động lâm vào kiện tụng. • Khấn Thổ Công xin ba đài âm dương đều được cả. trao đổi thảo luận.Quá trình biến hoá của Tấm nói lên điều gì? . Tiểu dẫn + Phân loại truyện cười? 1.Y nghĩa: “Thầy” đã đến tận cùng của dốt nát. * Gọi HS đọc truyện cười Tam + Truyện trào phúng: Mục đích phê phán. C. B. Kỹ năng : -Nắm được biện pháp gây cười của truyện.Mục tiêu bài học: Kiến thức : -Hiểu được mâu thuẫn trái tự nhiên trong cách ứng phó của anh học trò dốt nát mà hay khoe khoang. bảo trẻ đọc to dốt nhưng tự cho là tương tự. từ đó cho thấy tính chất mâu thuẫn.Nêu các tình huống khó xử  TH1: Chữ “ kê ” thầy không nhận ra. * Tình huống 2. lòng thấp thỏm  Thận trọng việc gì? giấu dốt. + tình huống 1 là gì? . Thái độ : -Hiểu thái độ của nhân dân đối với bản chất tham nhũng của quan lại địa phương. 2. GV đặt câu hỏi ngồi bệ vệ trên giường.Hai dòng đầu có ý nghĩa gì II. Các tình huống khó xử của thầy đồ. xung đột .Suy nghĩ như thế nào về hành động trả thù của Tấm? 3.

Hãy nêu giá trị nghệ thuật kết hợp hai” ngôn ngữ” trên .Bàn luận về nhân vật Cải Vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm.Em đánh giá như thế nào về nhân vật Cải? * Gọi HS đọc to.Truyện gây cười bằng thủ pháp nghệ thuật gì? .  Ghi nhớ: SGK 4. Hướng dẫn đọc thêm 1. 4. tình nghĩa. .  Mâu thuẫn trái tự nhiên là: dốt ><giấu dốt. 2/ Ý nghĩa truyện: .Lời nói gây cười kết thúc truyện: dùng hình thức chơi chữ (phải. cái đúng. . rõ ghi nhớ.Phê phán mọi người–nhất là những người đi học. Nghệ thuật: + Nhân vật tự bộc lộ suy nghĩ. Gọi HS đọc to và rõ phần GN.Phải: chỉ tính chất  lẽ phải. 5.Cho HS thảo luận ngắn về ý nghĩa phê phán của truyện.“nó lại phải bằng hai mày” cái phải bị cái phải khác úp lên che mất (tiền. + Thủ pháp tăng tiến trong miêu tả hành động và lời nói cuả nhân vật.Cái cười được thể hiện bằng thủ pháp nghệ thuật nào? Hãy phân tích? .GV hướng HS vào phần ghi nhớ.Gọi HS đọc truyện và nêu tên nhân vật chính? Hãy cho biết mối quan hệ giữa 2 nhân vật: Cải và thầy lí? .chớ nên giấu dốt..  Sự kết hợp động tác và lời nói làm bật lên tiếng cười.Soạn: Ca dao than thân.Làm bài tập . vừa đáng thương vứa đáng trách.Trước hành động xử kiện của thầy lí. ngẩng mặt nhìn thầy lí khẽ bẩm “lẽ phải về con” như muốn nhắc thầy về số tiền mà anh đã “lót” trước (lấy hành động thay cho lời nói) . hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng. 2.Cải vội “xoè năm ngón tay”.Phê phán thói giấu dốt.Tác dụng của thủ pháp gây cười? .phải bằng hai). càng ra sức che đậy thì bản chất dốt nát càng bị lộ tẩy.Củng cố: Qua 2 truyện rút ra nhận xét gì về truyện cười dân gian. . Vậy yếu tố bất ngờ đó là gì? .Kịch tính thể hiện qua yếu tố bất ngờ. Cải có lời nói và cử chỉ ra sao? . Nhưng vẫn tìm cách chống chế  giấu cái dốt (tạo ra tiếng cười).Sau đó thầy lí phản ứng như thế nào trước lời nói cử chỉ của Cải .Dặn dò . .nhiều tiền hơn).Phải bằng hai: Từ chỉ tính chất kết hợp với từ chỉ số lượng (lẽ phải của Ngô gấp hai lần)  Xử kiện bằng tiền. 3.Thầy lí “xoè năm ngón tay trái…mặt”. B. 2. . Sự kết hợp của hai thứ “ngôn ngữ” trong truyện: Ngôn ngữ Động tác Lời nói . Mối quan hệ giữa Cải và thầy lí: đưa nhận đút lót (đã được dàn xếp trước nhưng Cải thua kiện).  Ghi nhớ: SGK • .Đọc thêm: NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY I.

KIỂM TRA 15 PHÚT (Lần 1) Câu 1: Nêu quá trình biến hoá của Tấm và cho biết ý nghĩa của quá trình biến hoá đó? (6đ) Câu 2: Phân tích mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật Thầy Đồ ? và cho biết ý nghĩa của truyện cười Tam đại con gà ? (4đ)  Đáp án 1. hót cho vua nghe.  Từng hình thức biến hoá đều mang linh hồn. sức sống của Tấm. Lần biến hoá cuối cùng. * Ý nghĩa: (4đ) + Chim vàng anh: Nhắc nhở cho Cám biết. Câu 2: * Mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật Thầy Đồ: (2đ) + Dốt và khoe giỏi. chui vào tay áo vua. + Khung cửi: Tố cáo. Câu 1: * Quá trình biến hoá của Tấm: (2đ) .Tấm ngã xuống ao chết  Chim vàng anh  Cây xoan đào  Khung cửi  Quả thị  Tấm. HẾT . + Khuyên răn mọi người – nhất là những người đi học không nên giấu dốt. vạch mặt Cám. . + Quả thị: Nơi ẩn thân của Tấm để trở lại kiếp người.  Thể hiện sức sống mãnh liệt của Tấm. hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng. Tấm trở lại kiếp người trong tư thế chiến thắng hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của mình. * Ý nghĩa truyện cười Tam đại con gà: (2đ) + Phê phán thói giấu dốt. quấn quýt với vua và vạch mặt.Kiếp người  Hoá kiếp liên tiếp thành con vật. tố cáo Cám. đồ vật  Trở lại kiếp người. 2. cây. + Dốt và giấu dốt. + Cây xoan đào: Toả bóng mát cho vua mắc võng nằm.

thiết kế bài giảng.Điểm giống nhau của 2 bài ca dao là + Hình ảnh so sánh. On định lớp. Nội dung ca dao: . . đắng cay và tính yêu thương.Thân phận có nét chung nhưng nỗi b/ Sắc thái tình cảm riêng: đau của từng người lại mang sắc thái + Bài 1: Người phụ nữ ý thức được sắc đẹp. C.Hiểu niềm xót xa.Ngôn ngữ gần gũi với lời nói hằng ngày. Cách thức tiến hành: Kết hợp phương pháp đọc diễn cảm. tuổi xuân và giá riêng được diễn tả bằng những hình trị của mình (như tấm lụa đào) nhưng số phận chông chênh – ảnh nào? Cảm nhận của em qua mỗi như một món hàng giữa chợ. Tìm hiểu văn bản .YÊU THƯƠNG. Kiểm tra bài cũ. đằm thắm ân tình của nhn dn lao động trong x hội cũ.Hiểu nghệ thuật đặc sắc trong ca dao dn gian. . Hoạt động của GV. + Nội dung chủ yếu của ca dao là gì? . Kỹ năng : . ( Đặc biệt là bài 4 ) chua xót của người phụ nữ. + Đặc điểm nghệ thuật của ca dao? 2. + Ca dao hài hước: Tinh thần lạc quan của người lao động.Các bài than thân đọc với giọng xót . Nghệ thuật: * Hướng dẫn HS đọc chùm ca dao .Các bài yêu thương. thể loại. thường kết hợp âm nhạc khi diễn xướng. SGV.Dành nhiều thời gian cho bài 3. thủy chung.Là lời thơ trữ tình dân gian.HS Yêu cầu cần đạt .Phân tích kịch tính cuả truyện “nhưng nó phải bằng hai mày”. . biểu tượng.Có 2 loại: + Ca dao trữ tình: tiếng hát than thân.Gọi HS đọc tiểu dẫn: I.Đồng cảm với tâm hồn người lao động và yêu quí những sáng tác của họ. Mục đích của truyện? 3.không biết sẽ vào tay ai. Thái độ : . 2.Tuần 9 Văn Tiết 26-27 CA DAO THAN THÂN . Mục tiêu cần đạt Kiến thức : .Dùng phép so sánh. . Bài 1 & bài 2: Tiếng hát than thân … với giọng thiết tha sâu lắng a/ Nét chung: . hình ảnh ? ( Liên hệ thơ Hồ Xuân  Nỗi đau của nhân vật ở chỗ khi người con gái bước vào Hương ) . lặp… xa thông cảm II.Theo thể lục bát hoặc lục bát biến thể. Phương tiện thực hiện: SGK. Tiến trình dạy học 1. 5 + Mở đầu bằng: “Thân em như …”: Lời than ngậm ngùi. Giới thiệu chung: + Nêu khái niệm ca dao? 1. ẩn dụ. Giới thiệu bài mới.Đọc hiểu ca dao theo đặc trưng. lời ca yêu thương tình nghĩa. B. 4. . tình nghĩa đọc 1.TÌNH NGHĨA A. trong SGK: .Các tình huống khó xử của Thầy Đồ? Điều gì đã gây nên tiếng cười ở đây? . trả lời câu hỏi D. được sáng tác nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người. ẩn dụ: gợi nỗi khổ cực là thân phận bị gì? Người than thân là ai? phụ thuộc và giá trị không được ai biết đến.

tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời thì nỗi lo về thân phận ập đến. + Bài 2: Người phụ nữ ý thức về giá trị thực của mình (không được ai biết đến) qua lời bộc bạch “thân em như … thì đen” và qua lời mời mọc da diết“ai ơi nếm thử … ngọt bùi”. * HS đọc bài ca dao: Giá trị nhân văn cùng với tiếng nói tố cáo làm nên chiều sâu + Cách mở đầu có gì khác với hai bài và vẻ đẹp của lời than thân. ca dao trên? Nhân vật trữ tình này là 2. Bài 3: Duyên kiếp không thành nhưng tình nghĩa vẫn ai? bền vững sắc son. a. Cách mở đầu: + Hiểu cách biểu cảm của từ “ ai” như - Dùng lối đưa đẩy, gợi cảm hứng là nỗi chua xót vì lỡ duyên thế nào? Tâm trạng của nhân vật trữ của chàng trai. tình ở đây ra sao? + Từ “ai”: Phiếm chỉ lại bao hàm ý nghĩa xác định chỉ xã hội ( GV dẫn chứng thêm: phong kiến xưa đã làm tan vỡ tình yêu  Gợi nỗi niềm chua - Ai làm cho bướm lìa hoa xót đắng cay. Cho chim xanh nở bay qua vườn - Nghệ thuật chơi chữ: Khế chua , lòng người cũng chua xót hồng.  Chàng trai hỏi khế để bộc lộ lòng mình. - Ai làm bầu bí đứt dây b. Hai câu tiếp Chồng nam thiếp bắc gió tây lạnh - Mặc dù lỡ duyên nhưng tình nghĩa con người vẫn bền vững, lùng. thuỷ chung như thiên nhiên, vũ trụ vĩnh hằng (trời, trăng, + Mặc dù lở duyên nhưng tình nghĩa sao) con người như thế nào? Vì sao tác giả + Từ láy sánh với + chằng chằng:ý nghĩa khẳng định. dân gian lại dùng đến cả một hệ thống - Dù có xa cách nhau (như mặt trăng- mặt trời, sao hôm- sao so sánh, ẩn dụ bằng hình ảnh của thiên mai) nhưng đôi ta vẫn xứng với nhau, vẫn đẹp đôi vừa lứa. nhiên, vũ trụ để nói lên tình người? c.Câu cuối: + Câu cuối thể hiện nét đẹp gì? Ý - Chàng trai hỏi cô gái để tự bôc lộ nỗi lòng của mình nghĩa ra sao? “Ta như Sao Vượt chờ trăng giữa trời”  Sự chờ đợi mỏi mòn trong cô đơn và vô vọng – lở duyên, thất tình- nhưng tất cả ánh lên vẻ đẹp của tình nghĩa con * Gọi HS đọc bài ca dao: người. +Thương nhớ vốn là tình cảm khó 3. Bài 4: Nỗi niềm thương nhớ ngươi yêu da diết, bồn hình dung- nhất là tình yêu. Vậy mà ở chồn. bài ca dao này lại được diễn tả một a/ Cách nói: Nỗi niềm nhớ thương của cô gái đối với người cách cụ thể, tinh tế và gợi cảm. Đó là yêu được biểu hiện một cách cụ thể, gợi cảm bằng các biểu nhờ thủ pháp nghệ thuật gì? Và thủ tượng: Khăn, đèn, mắt. pháp đó tạo nên hiệu quả nghệ thuật ra b/ Hiệu quả nghệ thuật sao? ** Khăn: Hình ảnh nhân hoá- hỏi đầu tiên và nhiều nhất (6 + Cái khăn được hỏi đầu tiên và hỏi dòng, thể vãn bốn). Vì : nhiều nhất, vì sao như vậy? + Thường là vật trao duyên, vật kỉ niệm gợi nhớ. + Nét nghệ thuật tiêu biểu trong + Là vật luôn quấn quýt bên người con gái như cùng chia sẻ những câu thơ nói về chiếc khăn này niềm thương nhớ. là gì? + Cấu trúc: theo lối vắt dòng, láy lại 6 lần từ “khăn” và 3 lần * Gọi HS tìm dẫn chứng thêm: “thương nhớ ai”  Như điệp khúc làm nỗi nhớ thêm triền - Gửi khăn, gửi áo, gửi lời miên da diết. Gửi đôi chàng mạng cho người đàng + Khăn xuống, lên, rơi, vắt: đảo thanh +hình ảnh vận động xa trái chiều  Tâm trạng ngỗn ngang nhớ đến mức không còn - Nhớ khi khăn mở trầu trao tự chủ “Ra ngẩn vào ngơ, như đứng đống lửa, như ngồi đống Miệng chỉ cười nụ biết bao nhiêu tình

than” Nỗi nhớ ấy dẫn đến cảnh khóc thầm. + Qua hình ảnh ngọn đèn cho biết nỗi + Sử dụng 16 thanh bằng  nỗi nhớ thương đậm màu sắc nhớ ở đây được diễn tả như thế nào? nữ tính, biết ghìm nén cảm xúc không bộc lộ một cách dễ + Hình ảnh “ đèn không tắt” diễn tả dải. điều gì? ** Đèn: nhân hoá + Hình ảnh “ mắt ngủ không yên” cho + Nỗi nhớ được đo theo thời gian: ngày  đêm. thấy tâm trạng nhân vật trữ tình lúc + Đèn không tắt: trằn trọc thâu đêm, nỗi nhớ đằng đẳng  này ra sao? ngọn lửa tình vẫn cháy sáng mãi trong tim cô gái. + Câu hỏi cuối bài ca dao chothấy * *Đôi mắt: Hoán dụ nhân vật trữ tình đang lo lắng điều gì? + Cô gái hỏi chính mình, nỗi ưu tư nặng trĩu: cứ nhắm mắt ( Thương anh cũng muốn nói ra vào, người thương hiện về, không ngủ được  Hiện tượng Sợ me bằng đất, sợ cha bằng trời.) hợp lí, nhất quán, tự nhiên. - Câu thơ 4 chữ (thể vãn bốn): Chỉ hỏi không lời đáp + Thương nhớ ai (lặp 5 lần) như nén chặt nỗi thương nhớ. Cuối cùng trào ra bằng nỗi lo âu hạnh phúc lứa đôi (“đêm qua … một bề”) vì hạnh phúc của họ thường bấp bênh: Thương * HS đọc bài ca dao: nhau chưa chắc dẫn đến hôn nhân ( Đó cũng chính là tâm + Những hình ảnh được đề cập trong trạng của người đang yêu). bài ca dao là hình ảnh nào? Có thật  Đây là bài ca dao hoàn chỉnh, hay nhất về nỗi nhớ của cô hay không? Nhằm mục đích gì? gái. + Ước muốn của cô gái là gì? Đặc sắc 4. Bài 5: Ước muốn mãnh liệt trong tình yêu của người con không? Qua ước muốn đó em có nhận gái xét gì về tình cảm của nhân vật trữ - Đây là lời của cô gái nói thầm với người yêu, cô thổ lộ ước tình? muốn bằng ý tưởng táo bạo và hình ảnh độc đáo: Bắt cầu dãi * Gọi HS tìm dẫn chứng thêm: yếm- để chàng sang chơi. - Hai ta cách một con sông - Hình ảnh chiếc cầu: Chỉ nơi gặp gỡ, hẹn hò của đôi lứa Muốn sang anh ngã cành hồng cho đang yêu, là phương tiện để họ có thể đến với nhau  Chi tiết sang quen thuộc, đặc sắc trong ca dao. - Cách nhau có một con đầm - Cầu dãi yếm: Cầu ảo- được tạo nên bằng chính máu thịt, Muốn sang anh bẻ cành trầm cho cuộc đời, trái tim rạo rực yêu đương của cô gái làng quê. sang Chiếc cầu dãi yếm là chiếc cầu tình yêu đẹp nhất, gần gũi, Cành trầm lá dọc lá ngang Để người bên ấy bước sang cành trầm thân quen, táo bạo, đằm thắm nữ tính.là cách nói đẹp trong việc biểu đạt tình yêu. * Gọi HS đọc bài ca dao: + Hình ảnh “ gừng cay, muối mặn” có 5. Bài 6: Tình nghĩa thuỷ chung của vợ chồng. - Ý nghĩa biểu tượng của “muối gừng”. ý nghĩa như thế nào? + Gia vị bữa ăn, vị thuốc để chữa bệnh, hương vị của tình + Mục đích của tác giả dân gian đưa người. ra 2 hình ảnh này để làm gì? + Biểu trưng cho sự gắn bó thuỷ chung của con người. + Bài ca dao nhắc nhở chúng ta điều - Giá trị biểu cảm của hình ảnh “muối gừng”. gì? + Tình yêu thuỷ chung bền vững của vợ chồng. + Lối nói trùng điệp, nhấn mạnh, tiếp nối: ý nghĩa khẳng định - Câu cuối: Câu bát kéo dài 13 tiếng chỉ một đời người  Có nghĩa là không bao giờ xa cách. 6. Nghệ thuật - Lặp mô thức mở đầu. - Hình ảnh thành biểu tượng: cầu, khăn, đèn, gừng cay, muối - GV hướng HS vào phần ghi nhớ.

Gọi HS đọc to và rõ phần ghi nhớ

mặn… - So sánh, ẩn dụ. - Lục bát, song thất lục bát (biến thể), thể hỗn hợp.  Ghi nhớ: SGK

5. Dặn dò: - Học thuộc lòng các bài ca dao + phân tích + ghi nhớ. - Làm bài tập 1,2 - SGK + sách bài tập. - Soạn: Ca dao hài hứơc. Đặc điểm của ngôn ngữ nói - viết. Tuần 10 Tiếng việt Tiết 28 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT A.Mục tiêu bài học Kiến thức : - Hiểu đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết theo cc phương diện : phương tiện, tình huống... Kỹ năng : - Phân biệt được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Thái độ : - Yu quý tiếng việt B. Phương tiện thực hiện: SGK, SGV, thiết kế bài học. C. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi. D. Tiến trình dạy học 1. On định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là miêu tả và biểu cảm? - Tác dụng của miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự? 3. Bài mới Hoạt động của GV, HS Yêu cầu cần đạt - Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết được I. Đặc điểm của ngôn ngữ nói hình thành như thế nào? 1. Đó là ngôn ngữ âm thanh, là lời nói trong giao tiếp hằng - Phần I.1 trình bày những đặc điểm gì ngày, ở đó người nói và người nghe thực hiện trao đổi với của ngôn ngữ nói? nhau. - Họ có thể luân phiên nhau trong vai nói và vai nghe  Có thể sửa đổi. - Đặc điểm 2 của ngôn ngữ nói? - Người nói ít có điều kiện gọt giũa, người nghe ít có điều kiện suy ngẫm, phân tích. 2. Ngôn ngữ nói - Rất đa dạng về ngữ điệu. Ngữ điệu là yếu tố quan trọng góp - Đặc điểm 3 của ngôn ngữ nói? phần bộc lộ và bổ sung thông tin. - Phối hợp giữa âm thanh, cử chỉ, dáng điệu. - Phân biệt giữa nói và đọc? 3. - Từ ngữ: đa dạng - Câu: tỉnh lược đôi khi rườm rà vì không được gọt gũa. * Phân biệt giữa đọc và nói - Giống: cùng phát ra âm thanh. - Khác: + Đọc: lệ thuộc vào văn bản - Đặc điểm của ngôn ngữ viết được + Nói:Vận dụng cử chỉ, ngữ điệu để diễn cảm trình bày ở mục II.1 SGK? II. Đặc điểm ngôn ngữ viết

Được sự hổ trợ của hệ thống dấu câu.Từ ngữ: phong phú nên khi viết tha hồ lựa chọn. . này.Dùng các dấu câu: . bảng biểu… 3. * Chú ý: . . Luyện tập  Bài tập 1: Phân tích đặc điểm ngôn ngữ viết trong đoạn trích. . Được thể hiện bằng chữ viết trong văn bản và được tiếp nhận bằng thị giác.Các từ ngữ thường dùng trong ngôn ngữ nói: Mấy( giờ ). phong cách… .Ngôn ngữ viết đến với đông đảo bạn đọc trong thời gian lâu dài.Đặc điểm 2 . ơi. hình vẽ. đã… thì. từ địa phương… . đấy.GV hướng dẫn HS làm bài tập.Các từ hình thái trong lời nhân vật: Có khối… đấy. bản sắc.  Ghi nhớ: SGK III.Sự phối hợp giữa lời nói. lựa chọn gọt gũa nên người đọc phải đọc đi đọc lại.Trong thực tế sử dụng ngôn ngữ có 2 trường hợp: + Ngôn ngữ nói được ghi lại bằng chữ viết: SGK + Ngôn ngữ viết trong văn bản được trình bày lại bằng lời nói miệng: SGK. . 2. . đằng ấy.2 là.Các từ hô gọi trong lời nhân vật: Kìa. cong cớn. sợ gì.Các bài tập còn lại hướng dẫn về nhà . .Tuỳ thuộc vào PCNN mà sử dụng từ ngữ.Tránh dùng các từ ngữ mang tính khẩu ngữ. liếc mắt. nói khoác. 3 là ) để đánh dấu từng luận điểm. đấy. các qui tắc tổ chức văn bản.Ngoài 2 trường hợp trên cần tránh sự lẫn lộn giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết tức là tránh dùng những yếu tố đặc thù của ngôn ngữ nói trong viết và ngược lại. ( ) “ ” .Dùng các từ chỉ thứ tự ( 1 la . có khối. . cười tít… .Chú ý điều gì trong thực tế sử dụng ngôn ngữ? 1. .Khi viết phải suy ngẫm. * GV hướng HS tổng kết và đọc ghi .Đặc điểm 3. nhỉ.  Bài tập 2: Phân tích đặc điểm của ngôn ngữ nói trong đoạn trích. .Kết cấu câu trong ngôn ngữ nói: Có… thì.Có phần giải thích rõ ràng ( nằm trong ngoặt ) thể hiện rõ dụng ý người viết vế việt lựa chọn và thay thế các từ là thuật ngữ. . .Người viết và người đọc phải biết các kí hiệu chữ viết.Tách dòng sau mỗi câu để trình bày rõ từng luận điểm. pháp. phân tích. nghiền ngẩm để lĩnh hội.Thuật ngữ của các ngành khoa học: vốn chữ.Được sử dụng các câu dài ngắn khác nhau tuỳ thuộc ý định. . . các kí hiệu. thật làm. . cử chỉ: Cười như nắc nẻ.. ngữ nhớ SGK. thay thế. các qui tắc chính tả. từ vựng. ..

.Chàng trai và cô gái đối dáp với dẫn cưới và thách cưới ). Kỹ năng : . 30 Đọc văn Đọc thêm CA DAO HÀI HƯỚC LỜI TIỄN DẶN ( Trích Tiễn dặn người yêu.Học bài. On định lớp 2. Dặn dò . Kiểm tra bài cũ: HS đọc thuộc lòng và phân tích được các bài ca dao than thân.Việc dẫn cưới và thách cưới có gì tinh thần lạc quan tìm thấy niềm vui thanh cao ngay trong khác thường? cảnh nghèo. thủy chung. D. .Bài ca dao đặt trong thế đối đáp của chàng trai và cô gái ( . . 5. trả lời câu hỏi. C.   Tuần 10 Tiết 29.Truyện thơ dân tộc Thái) A. SGV. Bài đọc thêm: Lời tiễn dặn Kiến thức : . 2. Thiết kế bài dạy. Bài mới Hoạt động của GV.Tiếp tục rèn luyện kỉ năng tiếp cận và phân tích ca dao qua tiếng cười của ca dao hài hước. gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận .Thấy được đặc điểm nghệ thuật của truyện thơ. Kỹ năng : . Thái độ : . làm bài. Bài đọc văn: Ca dao hài hước Kiến thức : . thuỷ chung và khát vọng tự do yêu đương. . Củng cố .Nhắc lại phần nghi nhớ.Cảm nhận được tiếng cười lạc quanqua nghệ thuật trào lộng thông minh.Tình yu trong sng.Trân trọng tinh thần lạc quan yêu đời của người lao động. yêu thương tình nghĩa? 3. Tiến trình dạy học 1.Hiểu được tình yêu tha thiết.Soạn: Ca dao hài hước . hóm hỉnh của người bình dân mặc dù cuộc sống của họ còn nhiều vất vả lo toan. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp phương pháp đọc diễn cảm. nói vui. Thể hiện lòng yêu đời và . B. Họ tự nhau qua sự việc gì? cười trong cảnh nghèo của mình. Thái độ : . Phương tiện thực hiện: SGK.Bài tập.Lời tiễn dặn. Cả 2 đều nói đùa. HS Yêu cầu cần đạt * GV hướng dẫn HS đọc bài ca dao: Đọc văn: CA DAO HÀI HƯỚC Đọc theo kiểu đối đáp nam nữ trong dân ca giọng đọc vui tươi dí dỏm  Bài 1: Tiếng cười tự trào mang âm hưởng đùa cợt.4. Mục tiêu bài học 1.

3. Giới thiệu truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” của dân tộc . 4. .HS tìm ví dụ thêm: Đảm đang. . Lười nhác chỉ biết quanh + Chồng người bể Sở sông Ngô quanh quẩn ở xó Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy bếp như con mèo.Cách nói của chàng trai và cô gái có gì đặc biệt? + Chàng trai dự định dẫn cưới những gì? Nhưng sau đó lại dưa ra lí do gì để không dẫn cưới những thứ trên? Nghệ thuật thể hiện qua lời viện lí do trên là gì? + Cuối cùng chàng trai dẫn cưới vật gì? Theo em cô gái có bắt bẻ được không? Cảm nghĩ của em về việc dẫn cưới như thế? .  Bài 2.  Tiếng cười không nhằm đã kích mà chỉ dùng để nhắc nhở + Làm trai cho đáng nên trai nhau: tránh những thói hư tật xấu mà con người thường mắc Vuốt đũa cho dài ăn vụng cơm con phải.Đằng sau tiếng cười là ý nghĩa châm biếm nhẹ nhàng. củ mẻ.trâu.Nghệ thuật tương phản: nào. trâu. linh đình. Đi ngược về xuôi > < ngồi bếp sờ đuôi .. + Dẫn bò: Sợ ăn vào co gân. nhận xét.Hóm hỉnh đưa ra lí do cụ thể bằng cách nói đối lập: + Dẫn voi: Sợ quốc cấm  cấm mua bán.Nói giảm: củ to. cưới? . củ nhỏ. An cơm với vợ lại nài vét niêu. Phần tiểu dẫn I. không có Làm trai cho đáng nên trai chí lớn.HS tìm ví dụ thêm:  Bài số 3: Chế giễu loại đàn ông lười nhác. Ca ngợi cuộc sống của người dân thuở xưa: đặt tình nghĩa cao hơn của cải. củ rím.Qua bài ca dao số 4. . Tiểu dẫn 1.Bài 2 chế giễu loại người nào? sức trai.Hình ảnh người đàn ông hiện lên hài hước: lười nhác. Tiếng cười bật lên nhờ thủ pháp .bò.Bài 3 chế giễu loại người nào? con mèo Nghệ thuật sử dụng?   . . nhân nhằm vào đối tượng nào? hậu (cấu trúc chồng yêu chồng bảo…)  Ghi nhớ: SGK . .Chi tiết hài hước: Miễn là … mời làng  Dẫn cưới bằng con chuột  tiếng cười làm vơi nhẹ nỗi vất vả của cuộc sống thường nhật. hướng HS vào phần ghi nhớ. Đọc thêm: LỜI TIỄN DẶN .Cả việc dẫn cưới và thách cưới đều không bình thường: * Dẫn cưới: Cưới nàng… mời làng . không đáng . quần. . bò lễ vật sang trọng.Gọi HS đọc tiểu dẫn. + Cô gái thách cưới bằng vật gì? * Thách cưới: Một nhà khoai lang (vô tư thanh thản mà lạc Cảm nghĩ của em về việc thách quan yêu đời). Một trăm đám cổ chẳng sai đám .Lối nói giảm: voi.Cách nói giả định bằng lời nói phóng đại: Dẫn voi. củ hà  Lời thách cưới dí dỏm. . đáng yêu. ăn + Làm trai cho đáng nên trai bám vợ. không đáng nên trai.: Tiếng cười phê phán  Bài số 2: chế giễu loại đàn ông yếu đuối.chuột. + Dẫn trâu: Sợ máu hàn  ăn vào đau bụng.Thái độ của tác giả dân gian đối  Bài số 4: Chế giễu loại phụ nữ đỏng đảnh vô duyên với đối tượng đó ? chưa tự điều chỉnh được mình trong cuộc sống. . tài giỏi.Nghệ thuật phóng đại + trí tưởng tượng phong phú. em nhận xét xem tiếng cười của tác giả dân gian .Nghệ thuật phóng đại + thủ pháp đối lập: nghệ thuật gì? Khom lưng chống gối (gắng hết sức) / gánh hai hạt vừng.GV tổng kết ý.

. .Gọi cô gái là “ người đẹp anh yêu ”  khẳng định tình yêu .Ở phần 1: chàng trai gọi cô gái II.Cảm nhận của em về 2 câu cuối + Chân bước đi. 4.Em hãy nêu những chi tiết thể hiện .Đọc diễn cảm .giới thiệu nội dung gì? Thái: SGK. + Tìm bố cục ? b.Chàng trai cảm nhận dường như cô + Bồng bế con cô gái như chính con mình. Hướng dẫn tự đọc – hiểu bằng cách xưng hô gì? Cách gọi này 1.Soạn: Luyện tập viết đoạn văn tự sự. hành động của chàng trai: động và cử chỉ ấy nói lên tâm trạng + Nhủ đôi câu. đoạn + Vỗ về. 5. Tâm trạng chàng trai ( và cô gái – qua sự mô tả của cho thấy tình cảm của chàng trai đối chàng trai) trên đường tiễn dặn với cô gái như thế nào? . hành động nào của cô gái trên đường tiễn dặn. hành động: . gái nói lên điều đó? .Cử chỉ. 2. (ẩn dụ.Cảm nhận cô gái cũng cùng tâm trạng: . âu yếm cô. gái cũng có tâm rạng níu kéo thời  Chàng trai muốn kéo cho dài ra giây phút còn lại bên cô gian – Cử chỉ. Dặn dò . an ủi cô gái lúc bị nhà chồng đánh đập.Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật. chỉ nào trên đường tiễn dặn? Hành . lặp từ ) + Bộc lộ niềm xót xa thông cảm với người yêu. so sánh tương đồng. tâm trạng của chàng trai lúc ở nhà đối với cô gái trong những ngày còn chồng của người yêu lưu lại ở nhà chồng của cô? . thái độ cử chỉ ân cần của chàng trai 2. thơ dùng biện pháp nghệ thuật nào? + Làm thuốc cho cô gái uống.   . câu thơ . Đoạn trích .Học thuộc lòng các bài ca dao hài hước.HS đọcsáng tạo đọan trích : a.Chàng trai đã có hành động và cử thắm thiết trong lòng chàng. . dặn đôi lời chàng mới yên lòng trở về. Bố cục: 2 phần (lời của chàng trai). hắt hủi. Cử chỉ hành động.Để nói lên quyết tâm đoàn tụ. + Quyết tâm bằng mọi cách đón cô gái về đoàn tụ với mình (22 câu). đầu ngoảnh lại. Củng cố . phần 1? ( báo trước sự đoàn tụ) + Mắt ngoái trông lòng đau đớn.Cử chỉ.Hai câu kết thúc phần 1: dự báo đoàn tụ về sau của họ. Nội dung: Miêu tả tâm trạng chàng trai trên đường tiễn cô + Tìm nội dung? gái về nhà chồng và phải chứng kiến cảnh cô gái bị nhà chồng đánh đập.Tâm trạng: có mô hình cấu trúc chung. . gì của chàng trai ? + Muốn ngồi lại bên cô gái.

Câu nêu ý khái quát gọi là chủ đề. đều tập trung làm nổi bật chủ không? . . trả lời câu hỏi: của tác giả . mỗi đoạn văn thường có: . .Biết cách viết một đoạn văn. chia nhóm a. II.Nhiệm vụ của mỗi đoạn văn trong 3. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS. On dịnh lớp 2.Đoạn thân bài: Kể diễn biến sự việc. 3 SGK.Nội dung mỗi đoạn văn tuy khác nhau nhưng đều có nhiệm văn bản tự sự ? vụ chung là thể hiện chủ đề và ý nghĩa văn bản. Các đoạn văn trên thể hiện đúng và rõ những dự kiến cho HS thảo luận. SGV. Cách viết đoạn văn trong văn bản tự sự  Bài tập 1: * HS đọc văn bản SGK. Bài mới Hoạt động của GV.Gọi HS đọc phần 1. Tìm hiểu – Phân tích ngữ liệu I. .Viết được đoạn văn tự sự Thái độ : . B.Mỗi văn bản tự sự gồm nhiều đoạn văn với những nhiệm vụ phần? khác nhau: .Nâng cao ý thức tìm hiểu và học tập cách viết đoạn văn trong văn bản tự sự. .Em hãy cho biết nội dung của 3 2. Phương tiện thực hiện: SGK. trả lời câu hỏi.Các câu khác diễn đạt những ý cụ thể làm rõ ý khái quát.Tuần 11 Làm văn Tiết 31 LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ A. 3. Mục tiêu cần đạt Kiến thức : . . Kỹ năng : .Theo em. Trong văn bản tự sự. Đoạn văn trong văn bản tự sự . .Đoạn kết bài: Tạo ấn tượng mạnh tới suy nghĩ.Đoạn mở bài: Giới thiệu câu chuyện. HS Yêu cầu cần đạt A. Tiến trình dạy học 1. 2. Cách thức tiền hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận.Nắm được các loại đoạn văn trong văn ban tự sự. thiết kế bài giảng C. 1. các đoạn văn trên có thể * Giống và khác nhau ở những điểm: hiện đúng như dự kiến của tác giả .cảm xúc người đọc. D. nhất là đoạn ở phần thân bài để góp phần hoàn thiện một đoạn văn tự sự.Giống: đều tả cảnh rừng xà nu. chi tiết.

GV gợi ý HS làm bài tập + Đoạn trích trên kể về sự việc gì? Ơ phần nào của văn bản tự sự? + Đoạn trích có một số sai sót về ngôi kể.  Bài tập 2 : Về nhà làm 4. Kinh nghiệm học được: Trước khi viết hoặc kể chuyện. Ơ một số câu sửa lại để đoạn trích nhất quán về ngôi kể ( Tôi ) . sau đó viết các câu thể hiện nội dung cụ thể. bài văn tự sự? .Muốn viết đoạn văn trong văn bản tự sự. người viết cần huy .Xem lại các bài tập – Làm tiếp các bài tập còn lại. Ơ phần thân bài của văn bản “ Những ngôi sao xa xôi”.Có thể coi đây là một đoạn văn trong văn bản tự sự. Đoạn kết thúc Miêu tả cảnh mờ dần và bất tận làm đọng lại trong lòng người đọc những suy ngẫm về sự bất diệt của rừng cây. Bài học rút ra : Trong văn bản tự sự .GV gợi ý cho HS viết tiếp vào chỗ động năng lực quan sát. bản tự sự không? Vì sao? Thuộc phần . viết ? . 5. biểu cảm … để hoàn .Khác: giống và khác nhau? Các đoạn mở đầu Miêu tả cụ thể. Củng cố .  Bài tập 2: . Dặn dò .Bạn HS thành công ở nội dung nào?  Bài tập 3: Còn phân vân ở nội dung nào? . . nó thuộc .Kinh nghiệm khi viết một đoạn văn trong bài văn tự sự.Đoạn trích được HS chép lại đã thay đại từ Tôi bằng từ cô hoặc danh từ riêng PĐ. .  Ghi nhớ: SGK . Đoạn trích kể lại sự việc PĐ – cô thanh niên xung phong thời chống Mĩ – đang phá bom để mở đường ra mặt trận. . hãy chỉ rõ chỗ sai và chữa lại cho hoàn chỉnh ? B..Gọi HS đọc to và rõ phần ghi nhớ.Nội dung thành công : Kể lại câu chuyện về hậu thân của chị nào của truyện ngắn mà bạn HS định Dậu. nhà văn dùng ngôi thứ nhất. người viết cần nhất quán về ngôi kể. vận dụng kĩ năng miêu tả.Em hãy nêu cách viết đoạn văn trong chỉnh đoạn văn. . Nhầm lẫn ngôi kể: .Em học được điều gì ở cách viết cần suy nghĩ dự kiến đoạn văn mở bài và đoạn văn kết bài để đoạn văn của Nguyên Ngọc? bài văn vừa chặt chẽ vừa lôi cuốn hấp dẫn người đọc. Luyện tập  Bài 1. Có như vậy văn bản tự sự mới chặt chẽ. văn mở đầu và kết thúc có nét gì .Nội dung còn phân vân: Tả cảnh và thể hiện tâm trạng. chi tiết và “ tạo hình”  nhằm tạo không khí lôi cuốn người đọc. . tưởng tượng và vốn sống … sau đó còn trống. b.Nội dung và giọng điệu của các đoạn đề tác phẩm. logich. sức sống của con người b. vùng đất. kể chuyện. c.Có thể coi đây là đoạn văn trong văn phần thân bài. .Trong truyện ngắn.Soạn: On tập văn học dân gian Việt Nam. hấp dẫn và lôi cuốn người đọc .Khi viết có thể dùng câu chủ đề để nêu ý bao trùm.Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự. a. .

Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận. công xã thị Kiểu NVchính Người anh hùng sử thi cao đẹp . Phương tiện thực hiện: SGK.truyện cười. trả lời câu hỏi. sử thi. khấu DG Thần thoại. kì vĩ. Tiến trình dạy học 1.Bảng tổng hợp các thể loại Truyện dân gian Câu nói DG Thơ caDG S.cổ + Tục ngữ + Ca dao + Chèo tích. gìn giũ. giá trị cơ bản của VHDG đã học. truyện thơ.( GV chia tổ để trình bày các thể loại theo mẫu SGK ) Tuần 11 Văn Tiết 32 ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A. Mục têu bài học Kiến thức : .trùng điệp tạo nên những hinh tượng hoành tráng hào . pht huy cc giá trị VHDG nước ta. Bài cũ: . Bảng tổng hợp so sánh các thể loại DG đã học Thể loại Mục đích sáng tác HT lưu NDphản truyền ánh Ghi lại cuộc sống và Xã hội Tây ước mơ phát triển cộng Nguyên cổ Sử thi đồng của người dân TN Hát -kể đại . phóng đại. 2. -Là kết quả của quá trình sáng tác tập thể.Hệ thống các kiến thức về đặc trưng thể loại.Trn trọng. + Câu đố + Vè + Tuồng dân gian 3. D. Thái độ : . On định lớp 2. Những đặc trưng chủ yếu nhất của các thể loại VHDG . thời (anh xưa. làm bài tập ngắn trên bảng giấy. Nội dung ôn tập 1.Biết vận dụng đặc trưng thể loại VHDG để phân tích tác phẩm cụ thể. Kỹ năng : . Định nghĩa và các đặc trưng cơ bản của VHDG * Khái niệm VHDG: SGK * Đặc trưng cơ bản . ngụ ngôn. B.Là tác phẩm ngôn từ truyền miệng.Đặc trưng thể loại: SGK. truyền thuyết. thiết kế bài giảng C.Đọc thuộc lòng và phân tích các bài ca dao hài hước? 3. Bài mới  Yêu cầu cần đạt I. Gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng ( tính thực hành ). Đặc điểm nghệ thuật Sử dụng biện pháp so sánh. SGV. .

4. trí tưởng tượng phong phú. không có thật. Truyện lên án tố cáo giai cấp Kể hư tật xấu đồ giấu dốt. . châm Những điều Kiểu nhân vật Truyện ngắn gọn tạo biếm xã hội ( giáo trái tự nhiên.Ca dao than thân thường là lời của người phụ nữ trong xã hội phong kiến: thân phận bị phụ thuộc.Đoạn 2 : “ Thế là … không thủng”.hùng) Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử. lẫy nỏ Mất tất cả: Cảnh giác giữ của ADV – TĐ ( lồng vào bi thần. mâu dục trong nội bộ ND và những thói xấu ( thầy thuẫn phát triển nhanh. nước.Đoạn 1: “ Đăm Săn run khiên… cột râu”.Gia đình nước không chủ thời trung cổ. Kể về các sự Nhân vật lịch Từ cái “ cốt lõi là sự Kểkiện LS và sử được thật lịch sử” đã được hư diễn các NV LS truyền thuyết cấu thành câu chuyện Truyền xướng ( có thật hoa mang yếu tố hoang thuyết lễ hội). kết cấu tích trong xã hội có giai cấp: đấutranh con út. cuộc riêng (Tấm). ngọc trai. Bài tập 2: Tấn bi kịch của MC. NV chính nghĩa thắng gian giữa thiện động nghèo chính trãi qua 3 chặng tà. giá trị không ai biết đến… -Ca dao yêu thương tình nghĩa: đề cập đến tình cảm.Đất nước quan như ADV. hùng. Bài tập vận dụng 1.giếng . tiền). kết thúc đột ngột để gây cười thống trị). kì ảo. chính khổ bất hạnh. rùa vàng rẽ nước . . trong xã hội. lo toan… * Nghệ thuật: Ca dao thường sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật mang tính truyền thống của sáng tác dân gian rất phong phú và sáng tạo ít thấy trong thơ của văn học viết. phóng đại. có thói hư tật tình huống bất ngờ. 2. a. xạ qua 1 cốt truyện hư cấu. Thể hiện nguyện vọng Xung đột xã Người con Hoàn toàn hư cấu Tuyện cổ ước mơ của nhân dân Kể hội. trùng điệp. lao theo đường thẳng. nghĩa .TT Cốt lõi LS Bi kịch được Những chi tiết.gian tà. Mua vui giải trí. Hiệu quả nghệ thuật: Tôn vẻ đẹp kì vĩ người anh hùng sử thi trong khung cảnh hoành tráng. b. II. hành Kết cục của bi Bài học rút ra hư cấu động kì ảo kịch Cuộc xung đột Bi kịch tình yêu Thần Kim qui. Nội dung và nghệ thuật của ca dao * Nội dung: . được khúc MC.Đoạn 3: “ Vì vậy … bụng mẹ”. đáng cười thấy lí ham cười.Bài tập 1 . Nét nổi bật trong nghệ thuật miêu tả nhân vật anh hùng sử thi: so sánh. phẩm chất của người lao động… -Ca dao hài hước: nói lên tâm hồn lạc quan yêu đời của người lao động trong cuộc sống còn nhiều vất vả. đường trong cuộc đời.TT). -ác. . tộc. kịch gia đình. nhưng đã ( ADV và đường.

Hình thức hoạt động ngoài giờ Viết 1 bài thu hoạch về những vấn đề tâm đắc nhất của bản thân sau khi học xong phần VHDG. III. Thầy lí và Cải Nội dung cười Sự giấu dốt. hạnh phúc không cần sự giúp đỡ của Bụt  sứ sống trỗi dậy của con người khi bị vùi dập. Tìn huống gây cười Không biết chữ “ kê”. . Khi thầy lí nói “ nhưng nó phải bằng hai mầy”. mâu thuẫn chưa căng thẳng.quốc gia). thụ động. 4.Học bài. dặn dò . . Cao trào để tiếng cười “oà” ra Khi thầy đồ nói“dủ dĩ là con dù dì”.Tình yêu nhẹ dạ như MC. . gặp khó khăn chỉ khóc nhờ vào Bụt  vì chưa ý thức rõ về thân phận.   . sức mạnh của thiện thắng ác. .Soạn: Khái quát VHVN từ X – XIX. Tấn bi kịch của việc hối lộ và ăn hối lộ. 3. Củng cố. dẫn ADV xuống biển.Giai đoạn đầu: Yếu đuối . . 4. Bài tập 4 Tên truyện Tam đại con gà Nhưng nó bằng hai mầy Đối tượng cười Thầy đồ ( dốt hay nói chữ).  Bài tập 5. Đã đút lót tiền hối lộ mà vẫn bị đánh.Ngày sau: Trả bài viết.Giai đoạn sau: Kiên quyết đấu tranh giành lại cuộc sống.Bài tập 3: Nghệ thuật đặc sắc của truyện Tấm Cám thể hiện ở sự chuyển biến của nhân vật Tấm. 6: HS về nhà làm.

Nhận xét chung . đặc biệt là khả năng chọn sự việc và chi tiết tiêu biểu kết hợp các yếu tố miêu tả biểu cảm. thời gian phục vụ…. .Sửa lỗi 5. D. diễn đạt. _ GV gợi ý HS tham gia +2. bài làm của HS.. Mục tiêu bài học . . HS Yêu cầu cần đạt . chỗ nào? II.GV đưa ra nhận xét trên .Những suy nghĩ. Dàn ý thảo luận xây dựng dàn ý MB : . KB : . I. Phương tiện thực hiện: SGK. Cách thức tiến hành: GV hướng dẫn .. ghi điểm.Tiếp tục phục vụ các bạn học tập nhưng ở vị trí khc….GV viết lại đề bài.Niềm tự hào được đóng góp vào kết quả học tập của nhiều thế hệ học sinh. câu chuyện đáng nhớ trong cuộc đời khi phục vụ cc bạn học tập….Xác định yêu cầu bài viết? 1. SGV. HS tham gia thảo luận.Tuần 11 Tiết 33 Làm văn TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 RA ĐỀ BÀI SỐ 3 ( Học sinh về nhà làm) A.. .Khuyết điểm 4. C. . từ.Ưu điểm bài làm của HS. tự sửa sai.Thể loại: Văn tự sự. B. Xác định yêu cầu bài viết .) TB : Tự kể chuyện & nu cảm nghĩ vể : . chất liệu. tâm nguyện khi cuối đời….Trả bài viết Hoạt động của GV. Trả bài viết số 2 Bạn hy hĩa thn vo chiếc bn học cũ. 3. nơi cư ngụ. Phát bài. Đọc văn hay.GV đọc. Ra đề bài 3 . đặt câu.Chiếc bn cũ tự giới thiệu (loại bn.Nội dung + Tưởng tượng và kể chuyện cuộc đời chiếc bàn học cũ.Những ngy hết hạn sử dụng (hư hỏng. nhược điểm về nội dung và hình thức của bài viết. thiết kế giáo án. On định lớp 3. .Những ngày đầu về trường. Sửa lỗi: Chính tả. .Rút ra bài học kinh nghiệm và có ý thức bồi dưỡng thêm năng lực viết văn tự sự để chuẩn bị cho bài viết sau. kể chuyện đời mình. sửa chữa……) . Tiến trình dạy học 1. tình trạng hiện nay. HS nhận xét hay 6. .Nhận rõ những ưu điểm. . . dựng đoạn.Những kỷ niệm.

HS về nhà làm. Củng cố. Phương tiện thực hiện : SGK.hếtXIX Gồm 2 thành phần chủ yếu : VH chữ Hán và VH chữ Nôm. HS . Để thấy rõ diện mạo của nền văn học ấy. chúng ta đọc hiểu bài “Khái quát văn học Việt Nam từ Thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX” Hoạt động của GV.. 35 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ Tk X – HẾT XIX A.Nội dung và nghệ thuật của ca dao? 3.Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV a. giữ gìn và phát huy di sản VHDT. Lê. cáo. C. Văn học chữ viết bắt đầu hình thành và phát triển qua các triều đại Lý. Thái độ :.HS tự đọc lại bài viết  sửa lỗi  khắc phục.Loại hình: chủ yếu là thơ rất ít truyện… tiếp thu các thể loại văn xuôi( thể loại: văn học dân của VHTQ) tộc như ngâm khúc . trả lời câu hỏi. On định lớp 2.Em hãy nêu các thành phần của văn học từ X – XIX? -Thành phần VH chữ Hán và chữ Nôm được biểu hiện cụ thể như thế nào? Yêu cầu cần đạt I. Trần. Tiến trình dạy học: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận. 4. D. Kiểm tra bài cũ . . thiết kế giáo án. Đề: Đọc truyện “Tấm Cám”. SGV. theo trí tưởng tượng.Về nhà làm bài 3 : tuần sau nộp bài. Văn học chữ Hán Văn học chữ Nôm -Tồn tại : X đến hết XIX . văn xuôi ( thể XIX loại: chiếu. B. Tuần 12 Văn Tiết 34.VHVN phát triển trãi qua mấy giai đoạn? Nêu những nét cơ bản của .Tồn tại: cuối XVIII dến hết -Loại hình: thơ. Từ đây đất nước Đại Việt bắt tay xây dựng chế độ phong kiến độc lập tự chủ. Các giai đoạn phát triển: 4 giai đoạn 1. nghệ thuật của VHVN từ X – XIX. Hoàn cảnh lịch sử: Giành được quyền độc lập tự chủ. Bài mới Năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc. truyện thơ. Kỹ năng : Nắm vững những đặc điểm lớn về nội dung.VHDG là gì? Đặc trưng cơ bản của VHDG? Thể loại? .Các thành phần của văn học từ thế kỉ X.Bồi dưỡng lòng yêu mến.Mục tiêu bài học Kiến thức :. dặn dò: . lập nhiều . biểu. . cac giai đoạn văn học. hịch. em hóa thân vào nhân vật Tấm kể thêm một lần hóa kiếp sau khi Tấm hóa thành quả thị v kết thc cu chuyện theo ý ring của mình. hát nói…) II.Nắm được một cách khái quát những kiến thức cơ bản về: các tp vh chủ yếu. Tiến trình dạy học 1.

Hịch tướng sĩ . tác phẩm tiêu biểu: SGK + Về NT 2. hiện nào? b.Diện mạo văn học ở nghĩa Tây Sơn ( Nguyễn Huệ) lật đổ tập đoàn PK Đàng trong ( chúa giai đoạn cuối như thế Nguyễn) và Đàng ngoài ( vua Lê chúa Trịnh) . CBN-NT). Hoàn cảnh lịch sử: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. xã hội Việt Nam là xã điểm gì? hội thực dân nữa phong kiến. .từng giai đoạn: kì tích trong kháng chiến chống ngoại xâm.Nội dung: Yêu nước với âm hưởng hào hùng ( hào khí Đông A ). + Về ND . . Tú Xương là thành tựu nghệ thuật đặc sắc. b.Nội dung tác phẩm đã học ở THCS + Văn học yêu nước mang âm hưởng bi tráng.Thơ Nguyễn Khuyến. Về văn học: p.Tác giả. văn hoá phương Tây ảnh hưởng tới + CNYN có những biểu đời sống xã hội Việt Nam.Nghệ thuật: TQT. . thơ phú ( ví dụ SGK). b. quan giữa HCLS và giá . khúc ngâm. đánh tan giặc ngoại nào? xâm( quân Xiêm quân Thanh ). Hoàn cảnh lịch sử: Chế độ phong kiến suy thoái. + Văn học chữ Hán: văn chính luận (BNĐC). + Văn xuôi tự sự chữ Hán: tiểu thuyết chương hồi. .triển nhất làVH chư Nôm tiêu biểu. ( Sông núi nước Nam + Thơ ca trữ tình. .Tác giả tác phẩm tiêu biểu: SGK 4.Về nội dung văn học từ a. + Văn học chữ Nôm: Một số bài thơ phú Nôm. Hoàn cảnh lịch sử: Kì tích trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.Sáng tác chủ yếu vẫn theo những thể loại và thi pháp truyền thống. Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế XIX a. Về văn học + Gợi cho HS nhớ những . Giai đoạn nữa cuối XIX . X – XIX có những đặc Nhân dân bất khuất chống giặc ngoại xâm.Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết XVII a. Về văn học: là giai đoạn rực rỡ nhất của VHTĐ . TKML (Nguyễn Dữ). sáng tạo những thể loại văn học dân tộc ( thơ Nôm.Nghệ thuật + Thơ Nôm được khẳng định và đạt tới đỉnh cao. văn xôi tự sự (TKML) + Văn học chữ Nôm: có sự Việt hoá. + Về tác giả. văn xuôi về lịch sử.Một số tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ đã bắt đầu đổi mới theo . hiểm hoạ xâm lược của thực dân Pháp. .Nghệ thuật + Về HCLS + Văn học chữ Hán: văn chính luận. diễn ca lịch sử). tác phẩm tiêu biểu: SGK 3.Nội dung: Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa. Về văn học: VH viết ra đời + VH chữ Nôm.Nghệ thuật trị văn học. chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đi lên. giải được mối tương + Phê phán xã hội phong kiến: thơ NBK.Tú Xương) LTK . .Khuyến. cuộc khởi . sau đó có những biểu hiện khủng hoảng.Nội dung: * GV gợi mở để HS lí + Yêu nước mang âm hưởng ngợi ca (QTTMT. BNĐC – NT ) . trào phúng ( N.Tác giả. tác phẩm b. Triều Nguyễn khôi phục chế độ phong kiến. chế độ phong kiến Việt Nam đạt đến đỉnh cao cực thịnh. .

+ Biết ơn ca ngợi những người hi sinh vì nước. về việc đời. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị . Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của văn học từ X. -Tác giả. phá vỡ tính IV.Gắn liền với tư tưởng “ trung quân ái quốc”. đề cao những quan hệ đạo đức. thái độ ứng xử đẹp.Tác giả.Tác giả hướng tới hiện thực cuộc sống. . . nhã.Tác giả tài năng: vừa tuân thủ vừa phá vỡ tính qui phạm. . Cảnh phù du trông thấy + Nguyên tắc đạo lí.Là nội dung lớn xuyên suốt. + Tự hào trước chiến công thời đại và truyền thống lịch sử.Bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo.hướng hiện đại hoa. truyện Kiều … ) + Tinh thần quyết chiến quyết thắng kẻ thu. XIX 1. . + Gợi cho HS nhớ những . THCS( Hồ Xuân + Lòng căm thù giặc. Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hao văn học nước ngoài . tác phẩm tiêu biểu: SGK 3. qui phạm.Giảng khái niệm: tính . cũng nực cười” ( CBQ) + Lên án tố cáo những thế lực tàn bạo chà đạp con người. tư tưởng Phật ví dụ giáo. Cảm hứng thế sự .Hướng tới vẻ tao nhã. tự nhiên . thể loại. .Thể hiện ở: quan điểm VH. bi tráng.Đời sống nông thôn: Nguyễn Khuyến. Hương . thu ẩm  tính . thiết tha). 2. . phát huy cá tính sáng tạo. tự cường dân tộc. mỹ lệ trang trọng cao cả.Viết về nhân tình thế thái: Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đạo giáo. Chủ nghĩa yêu nước: . từ VHDG. xã hội đương thời để ghi lại qui phạm.hết qui phạm. tình cảm về cuộc sống con người.Thể hiện tập trung ở một số phương diện: tác phẩm đã học ở + Ý thức độc lập tự chủ.Bày tỏ suy nghĩ. đạo lí tốt đẹp.Giảng khái niệm: cảm .Biểu hiện là mấy + Lòng“ thương người như thể thương thân ”. . thế nào? 3.Quá trình tiếp thu và . . tư duy NT. Nho giáo . cách sử dụng thi liệu.Sự qui định chặt chẽ theo khuôn mẫu: thiên về ước lệ . + Khẳng định đề cao con người. tác phẩm tiêu biểu: SGK + Những biểu hiện của CNNĐ trong văn học trung đại? III. . tượng -Thế nào là tính trang trưng. Tính qui phạm và sự phá vỡ tính qui phạm . thể hiện những khát vọng chân chính.Biểu hiện phong phú đa dạng (hào hùng. + Tình yêu thiên nhiên đất nước .Dẫn chứng: Thu vịnh. Chủ nghĩa nhân đạo . “ Ba vạn sáu ngàn ngày . ảnh hưởng VHNN như bình dị.Cũng là nội dung lớn xuyên suốt.Tác giả. Những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ X – hết XIX 1.Có xu hướng đưa văn học gần với đời sống hiện thực.Xã hội thành thị: Trần Tế Xương. bình dị? d/c ? . thu điếu. “ những điều trông thấy”. hứng thếsự và dẫn chứng . tác phẩm tiêu biểu: SGK 2.

Tiếp thu tinh hoa văn học Trung Quốc.. hát nói) sử dụng lời ăn tiếng nói nhân dân trong sáng tác. tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của văn học thời kì sau. Văn Thành học phầnVH trung VH chữ đại Hán Việt Nam VH chữ Nôm Đặc điểm nội dung Chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa nhân đạo Cảm hứng thế sự Đ. Dặn dò: -Soạn: PC ngôn ngữ sinh hoạt.Yêu cầu HS đọc Ghi nhớ.thu và DT hoá VHNN Giai đoạn văn học Từ X đến hết XIV Từ XV đến hết XVII Từ XVIII đến nữa đầu XIX Nữa cuối XIX   .Gợi ý HS về nhà lập sơ đồ văn học trung đại Việt nam 4. song thất lụt bát. .  VHTĐ phát triển gắn bó với vận mệnh đất nước và nhân dân. sáng tạo các thể thơ dân tộc ( lục bát.điểm NT Tính quiphạm Tính trangnhã T. .Dân tộc hoá: Sáng tạo chữ Nôm. Củng cố : .  Ghi nhớ: SGK 3. Việt hoá thơ Đường luật thành thơ Nôm Đường luật.

On định lớp 2. văn minh. thái độ. Hùng gọi Hương đi Khi nào? NVGT là ai? học + người hàng xóm + mẹ Hương. ngôn ngữ hội thoại.2 bạn Lan. suy nghĩ. đối thoại… .Những từ ngữ : quen thuộc. gần gũi trong sinh hoạt hàng ngày.Buổi trưa tại khu tập thể X. . lễ phép. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt . gì? b. phong cách ngôn ngữ sinh hoạt cới các đặc trưng cơ bản của nó để làm cơ sở phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác. cách ứng xử đúng.Tuần 12 Tiếng việt Tiết 36 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT A. cầu khiến. D. biểu hiện tình cảm. Khái niệm trả lời câu hỏi: a. Tiến trình dạy học 1. thiết kế giáo án. thảo luận. trả lời câu hỏi. Kỹ năng : .Nội dung: Gọi ( rủ đi học ) + Nội dung và mục đích cuộc . C. Phương tiện thực hiện: SGK.Dạng nói: độc thoại. tình cảm với nhau. SGV. trao đổi ý nghĩ.Mục đích: cùng nhau đi học ( Hương nghe ) hội thoại? . lịch sự. B. Ngôn ngữ sinh hoạt đốithoại(đúng giọng điệu) và 1.Rèn luyện và nâng cao năng lực giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày Thái độ : Dùng từ xưng hô.Nắm vững các khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt. Khái niệm: NNSH ( khẩu ngữ. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp hình thức trao đổi.Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi + Cuộc đối thoại diễn ra ở đâu? .… ) là khái niệm chỉ toàn bộ lời ăn tiếng nói hằng ngày mà con người dùng để thông tin. có nhiều câu cảm thán. Kiểm tra bài cũ Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết? 3. + Từ ngữ câu văn có đặc điểm câu văn tỉnh lược chủ ngữ. Bài mới Hoạt động của GV.  Từ đó em hiểu thế nào là ngôn ngữ sinh hoạt? ( ghi nhớ) đáp ứng những nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống. 2.Mục tiêu bài học Kiến thức : .Gọi HS đọc đoạn I. HS Yêu cầu cần đạt .

.   . .Vừa lòng nhau là thế nào? .Chủ thể nói: “ Tôi cần…”. * Câu b: Đây là lời đối đáp trong cuộc hội thoại của nhân vật * HS phát biểu tự do suy nghĩ Năm Hên ( một ông già chuyên bắt cá sấu ở Nam Bộ) nói của mình. giới thiệu Nam Bộ và những con người sống ở đây.  Mục đích làm sinh động ngôn ngữ kể chuyện. GV có thể gợi hỏi: chuyện với dân làng .  Tác giả mô phỏng ngôn ngữ sử dụng ở người Nam Bộ và ngôn ngữ của người chuyên bắt cá sấu.Trong trường hợp nào? . * Gọi HS đọc ghi nhớ. Củng cố: Theo mục tiêu bài học 5. “ Tôi bắt…”. .Dạng lời nói tái hiện: trong các tác phẩm nghệ thuật như kịch chèo.Xem lại các bài tập đã làm và làm bài tập thêm.Soạn: Đọc văn: Tỏ lòng (PNL).Từ ngữ địa phương Nam Bộ “ ngặt tôi không mang thứ phú quới đó”. thư từ… . Luyện tập * Câu a:Để làm vừa lòng nhau. tiểu thuyết… .Học bài.Em có nhận xét gì về việc dùng từ ngữ trong đoạn trích? 4. giữ phép lịch sự. dòng tâm tư…  Ghi nhớ: SGK II.Thái độ của người nói: Gieo niềm tin cho dân làng “có vậy *Trong đoạn trích. . biết lựa chọn từ ngữ thích hợp để làm cho người nghe hiểu mà vẫn vui vẻ đồng tình.Dạng viết: nhật kí.Dạng lời nói bên trong: độc thoại nội tâm. hồi ức cá nhân. .Xác định thời gian: “ Sáng mai… muộn ”.truyện kể.* Yêu cầu HS nêu các dạng biểu hiện của NNSH ? dẫn chứng minh hoạ? * Phân biệt cho HS thấy sự khác biệt giữa lời nói tự nhiên ttrong giao tiếp với lời nói tái hiện trong tác phẩm nghệ thuật ( bắt chước có biến cải). Dặn dò: . người nói phải biết tôn trọng. đối thoại nội tâm. chú ý nội dung trong bài. sinh hoạt biểu hiện ở dạng nào? . ngôn ngữ thôi”. “ Tôiđây…” . “ bà con cứ tin tôi”.

KIỂM TRA 15 PHÚT ( Lần 2 ) .

có ý chí quyết tâm thực hiện lí tưởng. Kiểm tra bài cũ . Tiến trình dạy học 1. ngắn gọn.Cảm nhận được vẻ đẹp của trang nam nhi lẫm liệt với lí tưởng và nhân cách lớn lao. trả lời câu hỏi. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp vác phương pháp đọc diễn cảm. B. D.Bài mới . Phương tiện thực hiện: SGK. On định lớp 2.Bồi dưỡng nhân cách sống có lí tưởng. SGV. gợi tìm.Các thành phần văn học từ X – XIX ? . trao đổi thảo luận.Thấy được nghệ thuật bài thơ: cô đọng . Thái độ : . C. nghệ thuật? 3. vẻ đẹp của thời đại với sức mạnh hào hùng. Kỹ năng : .Đặc điểm lớn về nội dung . Mục tiêu bài học Kiến thức : . thiết kế giáo án.Tuần 13 Đọc văn Tiết 37 TỎ LÒNG Phạm Ngũ Lão A.Đặc điểm các giai đoạn văn học? .

Phần tiểu dẫn trình bày nội dung gì? Yêu cầu cần đạt I.Nguyên tác bằng chữ Hán.Tác dụng? ( GV liên hệ câu chuyện về Phạm Ngũ Lão) .Hoạt động của GV. Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt .Ba quân: + Quân đội nhà Trần ( nghĩa hẹp) + Sức mạnh dân tộc ( nghĩa rộng) . . + Thời gian( cáp kỉ thu): không phải trong chốc lác mà mấy năm rồi( trãi dài theo năm tháng). được phong tước Quan nội hầu.Như hổ báo So Nuốt trôi trâu sánh  Vừa cụ thể hoá sức mạnh vật chất của ba quân. mạnh mẽ. HS . . .tâm huyết. .Là khách trong nhà sau là con rể Trần Hưng Đạo. * Câu 2: .“ Thẹn ” + Chưacó tài mưu lược lớn như Vũ Hầu.Người làng Phù Ung ( Hưng Yên ). b. + Không gian( non sông): mở ra theo chiều rộng của núi sông và chiều cao của sao Ngưu.Tư thế: Cắp ngang ngọn giáo ( hoành sóc ).Tìm hiểu chú thích .Gợi ý HS trả lời câu hỏi 3 SGK( thảo luận) . Giới thiệu chung 1.Chí làm trai có tác dụng cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm thường ích kỉ sẳn sàng chiến đấu cho sự nghiệp cứu nước . 2.Tầm vóc: sánh ngang tầm vũ trụ  con người kì vĩ như át cả không gian.Là chí làm trai mang tư tưởng tích cực: Lập công ( để lại sự nghiệp) . . 2. .Văn võ song toàn. Hai câu cuối: Cái chí và cái tâm của người anh hùng * Cái chí: . Tìm hiểu văn bản 1. thời gian.Bùi Văn Nguyên dịch thơ.Tác phẩm: Tỏ lòng.Chủ đề? Em hiểu gì về 2 chữ tỏ lòng?( bày tỏ khát vọng và hoài bão trong lòng) .Phân tích ý nghĩa nỗi “ Thẹn” ? .Hành động : Trấn giữ đất nước  Hình ảnh người tráng sĩ xông xáo tung hoành. Vãn thượng tướng quốc công HĐĐV. thời gian trong đó con người xuất hiện?  Con người mang tư thế và vóc dáng như thế nào? . . bất chấp nguy hiểm luôn vươn tới khát vọng hoài bão lớn.Thể loại? .Chỉ ra điểm khác nhau giữa câu thơ đầu trong nguyên tác và bản dịch? Có gì đáng lưu ý về không gian. . . * Cái tâm: thể hiện qua nỗi : . Cây trường giáo như phải đo bằng chiều ngang của non sông  tư thế hiên ngang. giải nghĩa từ khó.Hoài bão khát vọng lớn lao của người tráng sĩ thể hiện qua điều gì? . Văn bản a. . Hai câu đầu: Vẻ đẹp kì vĩ của con người và khí thế hào hùng của thời đại * Câu 1: Vẻ đẹp của con người thể hiện ở: .Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: tự tin .Em cảm nhận thế nào về sức mạnh của quân đội nhà Trần? . . vứa khái quát hoá sức mạnh tinh thần của đất nước đang bừng bừng hào khí Đông A.Có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. II. Tiểu dẫn: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp Phạm Ngũ Lão ( 1255-1320) . cứu dân. Chủ đề: Bài thơ miêu tả khí phách và hoài bão lớn lao của người anh hùng vệ quốc đồng thời cũng là vẻ đẹp của thời dại mang âm hưởng hào khí Đông A. Lập danh( để lại tiếng thơm) được coi là món nợ đời phải trả.

. On định lớp 2.Trình bày những nét khái quát việt . yêu nước.Nghệ thuật: tính hàm súc cô đọng. B.Thảo luận câu hỏi 5 SGK 5. Giới thiệu chung . SGV. yêu đời. D. Xuất xứ: Trích QÂTT. 2. đất nước của Nguyễn Trãi. .Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên. bút pháp hoành tráng mang tính sử thi. Mục tiêu bài học Kiến thức : .Học thuộc lòng bài thơ.Tình yêu thiên nhiên. yêu nhân dân. có khi chen vào câu lục ngôn ( 6 chữ). cuộc sống. phân tích. Tiểu dẫn: Giới thiệu Quốc âm thi tập tiểu dẫn giới thiệu nội dung gì? . tình cảm gắn bó với cuộc sống người dân. C. trả lời câu hỏi. phần Vô đề. mục BKCG. Thái độ : .Về nghệ thuật: Thơ Đường luật được NT sử dụng thuần thục như thể thơ dân tộc.Gọi HS đọc tiểu dẫn. Phần 1. Phương tiện thực hiện: SGK.Về bố cục:Chia làm 4 phần (SGK). thiết kế giáo án.Soạn: Cảnh ngày hè (NT)   Tuần 13 Đọc văn Tiết 38 CẢNH NGÀY HÈ ( Bảo kính cảnh giới – bài 43 ) Nguyễn Trãi A.Bài cũ: Đọc thuộc lòng bài: Tỏ lòng? Giới thiệu tác giả. .Vẻ đẹp của trang nam nhi.Về nội dung: phản ánh vẻ đẹp con người NT: nhân nghĩa.Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ: a. HS Yêu cầu cần đạt I.Thấy được vẻ đẹp của thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị. . . về tập thơ QATT? . tự nhiên đan xen câu lục ngôn vào câu thất ngôn.4.Sức mạnh quân đội nhà Trần. Văn bản . Dặn dò .Đặt nền móng và mở đường cho sự phát triển của thơ Tiếng . . Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các phương pháp đọc diễn cảm. . gợi tìm. trình bày phần GN ? 3. trao đổi thảo luận . đất nước. . Tiến trình dạy học 1. Củng cố .bài số 43. thương dân. hình ảnh giàu sức biểu cảm. Bài mới Hoạt động của GV.gồm 245 bài. yêu thiên nhiên.

“ Rồi hóng mát thuở ngày trường”: với thời gian rảnh rỗi. lí tưởng để NT làm thơ. .Hình ảnh đặc trưng + Hoa lựu đỏ rực + kết hợp cách ngắt nhịp + Sen ngát mùi hương không theo luật  Làm nổi bật cảnh vật trong ngày hè. cuộc sống a.âm thanh. giương.Có những động từ nào diễn tả trạng thái cảnh ngày hè? Trạng thái của cảnh diễn tả ra sao? . + Xuất xứ? + Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? + HS thảo luận câu hỏi 5 SGK. + Tiếng lao xao chợ cá. khứu giác và cả sự liên tưởng. Vẻ đẹp bức tranh. 2. HS thảo luận trả lời câu hỏi 4. b. sảng khoái. Đồng thời bộc lộ khát vọng về cuộc sống thanh bình. Sư giao cảm tinh tế giữa nhà thơ và cảnh vật .GV mở rộng: các tác giả thời Hồng Đức tả bức tranh mùa hè đẹp. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn yêu thiên nhiên .Âm thanh chiều + Tiếng ve inh ỏi. . yêu đời.Nhà thơ đón nhận cảnh vật bằng nhiều giác quan: thị giác. thính giác. hạnh phúc cho nhân dân. tràn đầy không kìm lại được  Đầy sức sống. thiên nhiên. Gọi HS đọc to và rõ phần ghi nhớ. . . Tìm hiểu văn bản 1.Biết hoà màu sắc .đặc trưng làng chày. trong lành là hoàn cảnh rất hiếm hoi. tâm hồn thư thái thanh thản cùng khí trời mát mẻ. Nhưng đó là hạnh phúc cho tất cả mọi người. . + Màu vàng của ánh mặt trời buổi .giọng điệu thể hiện tâm trạng vui. mộc mạc nhưng thô: Nước nồng sừng sực dầu rô trỗi Ngày nắng chang chang lưỡi chó lè.đặc trưng của mùa hè. b.Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi 3. mọi nơi( khắp đòi phương)  Yêu nước thương dân. cảnh vật. * Trạng thái cảnh ngày hè . sâu lắng. màu sắc. Bức tranh ngày hè rấy sinh động và đầy sức sống * Tính sinh động: kết hợp giữa đường nét. yêu cuộc sống . + Màu đỏ của hoa lựu. . yêu đời.Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi 2.nhà thơ dùng các động từ: đùn đùn. tha thiết đến trọn đời. Giải nghĩa từ khó. có hồn. II. đường nét theo qui luật của cái đẹp trong hội hoạ. con người. Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi a. yêu cuộc sống của NT.Về thời gian: Cảnh vật đang ở cuối ngày( lầu tịch dương). . yêu say cảnh đẹp. . Tấm lòng ưu ái với dân với nước Mong ước có được chiếc đàn của vua Thuấn để gãy khúc Nam phong cho dân được ấm no hạnh phúc( dân giàu đủ). b. gợi tả.GV hướng HS vào phần ghi nhớ. Tâm hồn yêu thiên nhiên.Màu sắc: + Màu lục của lá hoè. âm thanh. phun như có một cái gì thôi thúc từ bên trong đang ứa căng.  Ghi nhớ: SGK . âm nhạc  Bức tranh thiên nhiên có hình. Nhưng sự sống thì không dừng lại.Am thanh lao xao chợ cá + tiếng cầm ve  Chính là khúc nhạc lòng của tác giả đang rộn rả niềm vui trước cảnh “ dân giàu đủ”.

4. Yêu cầu nhân vật chính là gì? . thảo luận . lai lịch rõ ràng. 2. Kỹ năng : . B.Tuỳ theo vai trò . Cách thúc tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo. Nhân vật văn học là gì? . Bài mới Hoạt động của GV. có ngoại hình. yêu cầu tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính . HS Yêu cầu cần đạt I.Nhân vật văn học là gì? 1. .Nhân vật thường có tên tuổi. có độ dài vừa phải ( truyện ngắn) dựa theo nhân vậ chính. . Dặn dò: .Nắm được mục đích yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính. Mục tiêu bài học Kiến thức : . hành động tình cảm và có quan hệ với nhân vật khác và thường được bộc lộ qua diễn biến của truyện. có thể là loài vật cây cỏ được nhân cách hoá.Tóm tắt được những tác phẩm tự sự đơn giản.Là hình tượng con người. On định lớp 2. Phương tiện thực hiện: SGK.Học thuộc lòng bài thơ .Tóm tắt văn bản dựa theo 3.Soạn: Tóm tắt văn bản tự sự Tuần 13 Làm văn Tiết 39 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ A. Tiến trình dạy học 1. . Củng cố: Phần ghi nhớ 5. Tóm tắt văn bản dựa theo nhân vật chính : Là viết hoặc kể lại một cách ngắn gọn những sự việc xãy ra với nhân vật đó. Bài cũ: Đoạn văn và cách viết đoạn văn trong văn bản tự sự ? 3.Trung thành với văn bản gốc. vị trí tầm quan trọng của nhân vật người ta chia ra nhân vật chính và nhân vật phụ. SGV. Mục đích. . trả lời câu hỏi. thiết kế giáo án. C. . D.

để hiểu. Mất lẫy HS làm bài trong 10 phút. nỏ thần. Củng cố. -Văn bản 2: Chỉ lựa chọn một số sự việc chi tiết tiêu biểu phục vụ cho việc làm sáng tỏ một ý kiến.GV hướng HS vào phần ghi nhớ.Làm bài tập 2. câu văn trong tác phẩm. Ít lâu sau TĐ chính? cầu hôn MC con gái ADV cho con trai mình là TT.Bài tập 2.Chuẩn bị bi Đọc văn: Nhàn. Mãi sau. 4. .Ghi chép làm tài liệu.Yêu cầu HS tự đọc truyện: ADV xây loa thành cứ đắp xong lại đổ. TT đánh tráo lấy nỏ thần mang về vật ADV? nước cho TĐ. dẫn chứng.Tóm tắt bằng lời văn của mình. chính?  Ghi nhớ: SGK . 3 về nhà làm..   . TT. chính xác. .. kể người khác nghe.  Bài tập 3: Tóm tắt truyện TC theo nhân vật Tấm. .dặn dò .HS thảo luận cách tóm tắt . -Đọc kĩ văn bản gốc.Xác định mục đích tóm tắt. nhà vua + Truyện có những nhân vật được thần Rùa Vàng giúp đỡ mới xây xong.  Bài tập 2: Tóm tắt truyện ADV và MC – TT dựa theo nhân vật MC. Mục đích .Bố cục rõ ràng. -Văn bản 1:Tóm tắt đầy đủ câu chuyện. Cách tóm tắt văn bản đựa theo nhân vật chính . quan hệ của nhân vật chính với các nhân vật khác. c. Tóm tắt truyện dựa theo nhân vật ADV: . chém MC.Văn bản 2: Bắt đầu từ “ chàng Trương đi đánh giặc” đến “ thì không kịp nữa”  dùng làm dẫn chứng để làm sáng tỏ một ý kiến.Yêu cầu? III. . Nhân vật chính: ADV và MC b. Nam. .NBK. Triệu Đà đem + Trong số đó ai là nhân vật quân sang xâm lược Au Lạc nhưng bị đánh bại.Mục dích? II. Thần còn cho ADV nào? chiếc vuốt để làm lẫy nỏ chống giặc ngoại xâm. ADV thua trận bèn cùng MC lên ngựa chạt về phương Gọi HS trả lời. Gọi HS đọc to và rõ ghi nhớ . Lợi dụng + Tóm tắt truyện dựa theo nhân sự ngây thơ cả tin của MC . 4.GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 ở lớp. Luyện tập  Bài tập 1 a.Văn bản 1: Tóm tắt toàn bộ câu chuyện để giúp người đọc hiểu và nhớ văn bản. Sau đó cầm sừng tê giác theo Rùa Vàng xuống biển. xác định nhân vật chính. TĐ lại cất quân sang xâm lược Au Lạc. ngồi sau ngựa chính là giặc đó”. . b. có thể trích dẫn nguyên văn truyện dựa theo nhân vật một số từ ngữ. 3 . Nhà vua cầu cứu Rùa Vàng và được thần cho biết “ kẻ GV và lớp nhận xét. Cách tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính Đọc truyện ADV và MC – TT và trả lời câu hỏi: a. Hiểu nguồn cơn vua rút gươm GV đọc mẫu. đánh giá nội dung văn bản.Để dễ nhớ.

ý nhị.Dâng sớ chém 18 tên lộng thần  vua không chấp nhận  về quê lập quán Trung Tân. HS Yêu cầu cần đạt I. cuộc sống? . Giới thiệu chung .Phần tiểu dẫn giới thiệu nội dung 1. Khiêm(1491-1585) gì? . Thái độ : . B. nhân cách của NBK: cuộc sống đạm bạc .Giới thiệu QATT và cảm hứng chủ đạo của bài thơ? . D. . Tiến trình dạy học 1. On định lớp 2. Kỹ năng : . thảo luận. dựng am Bạch Vân. SGV. . Học trò có nhiều người nổi tiếng. gợi tìm. thiết kế giáo án. Mục tiêu bài học Kiến thức .Tuần 14 Văn Tiết 40 Nguyễn Bỉnh Khiêm A. trí tuệ sáng suốt uyên thâm. nhân cách thanh cao.Tiểu dẫn: Nguyễn B. Bài cũ: Đọc thuộc lòng bài “ cảnh mùa hè” . ghi nhớ? 3.Hiểu đúng quan niệm sông nhàn của tác giả  yêu mến. Phương tiện thực hiện: SGK. vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng việt: mộc mạc tự nhiên. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc diễn cảm. Bài mới Hoạt động của GV. lấy hiệu Bạch Vân cư sĩ. C.Vẻ đẹp tâm hồn NT. được đời sau suy tôn là Tuyết Giang Phu Tử. kính trọng NBK.Vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên.Cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống.Đỗ trạng nguyên ( 44 tuổi) làm quan dưới triều Mạc.Biết cách đọc hiểu một bài thơ có ẩn ý thâm trầm. trả lời câu hỏi.

nơi thảnh thơi của tâm hồn. hỉnh ( câu 3. ao  thanh bần nhưng thú vị.  Hai câu thơ là bức tranh tứ bình về cảnh sinh hoạt với 4 mùa: . . xuân. hạ. Chủ đề: Bài thơ thể hiện quan niệm về cuộc sống nhàn: sống đề? đạm bạc . Tìm hiểu văn bản câu 1. thái độ mỉa mai đối với cách sống ham danh vọng .Thức ăn: măng trúc. Văn bản mái ( 4 câu cuối). bài thơ: nhẹ nhàng. 3. tìm chủ b. 2 : Cuộc sống thuần hậu dân dã nào? . vượt lên trên danh lợi. ra phú quí như giấc chiêm bao không có thực.Là nhà thơ lớn của dân tộc.Thơ thẩn: trạng thái thảnh thơi vô sự không bon chen danh lợi  sống không vất vả. thong thả. cách nói đùa vui. giá đỗ  quê mùa đạm bạc nhưng không khắc khổ. . Vẻ đẹp nhân cách (câu 3. đông – có mùi vị. . * Câu 5. phú quí.HS thảo luận trả lời câu hỏi 4.Tắm: hồ.chốn lao xao: khẳng định phương châm sống của nhà thơ. a. Mượn điển tích xưa  nhận . hương vị không nặng nề. có thủ đoạn . hóm + Chữ Nôm: BV quốc ngữ thi( hơn 170 bài).Dù ở ẩn ông vẫn tham vấn cho triều đình nhà Mạc. ngược nghĩa ( khôn hoá dại.HS thảo luận trả lời câu hỏi 2. danh từ ttrong II. cực nhọc  một chút ngông ngạo trước .Là bậc thức giả với trí tuệ vô cùng tỉnh táo trong sự chọn lựa. cuốc. 4) thanh thản.tìm nơi vắng vẻ > < người khôn. cần câu thong dong đếm bước “ một… một… một” ( tính từ số đếm).hoà hợp với tự nhiên.  Hai câu thơ là niềm vui lâng lâng nhẹ nhàng của nhà thơ khi tìm đến sự thanh cao. có kẻ hầu người GV củng cố ý chính. thói đời( khônh ngang) thuần hậu nguyên thuỷ với đời sống “ GV củng cố hướng vào ý chính. + Chốn lao xao: chốn cửa quyền. có ngựa xe tấp nập.Ta dại. luồn lọt sát phạt. thu. .Sống như một” lão nông tri điền” với công cụ lao động: mai . Vẻ đẹp cuộc sống ( Câu 1. 5. . 2 có gì chú ý? Hoàn cảnh 1. 2. tự cung tự cấp”. Có 2 tập thơ: . bon chen. 6 : Cuộc sống đạm bạc mà thanh cao . thư thái của tâm hồn. Vẻ đẹp trí tuệ ( 2 câu cuối) . ảm GV củng cố vào ý chính.GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm + Chữ Hán: BV am thi tập( khoảng 700 bài). 2.được phong tước gọi là Trạng Trình. + Vắng vẻ: là nơi tĩnh tại của thiên nhiên. hạ. thực chất là khôn) – xuất phát từ triết lí dân gia” ở hiền gặp lành”. giữ cốt cách thanh cao. thoải 2. 4 ) . Xuất xứ: trích BV quốc ngữ thi.Cách dùng số từ. Yêu cầu HS đọc to và rõ ghi nhớ.Là bậc triết gia với trí tuệ uyên thâm + Tìm đến” say” chỉ là để” tỉnh”. là đường hoạn lộ.GV hướng HS vào phần ghi nhớ. đạm. kiêu ngạo trước cuộc đời ( thực chất là khôn). . + Cái “ dại” của một bậc đại trí. 6 ) sống và tâm trạng tác giả như thế * Câu 1.HS thảo luận trả lời câu hỏi 3..HS thảo luận câu hỏi 5. .

Phương tiện thực hiện: SGK.Phần tiểu dẫn giới thiệu I.thất ngôn bát cú Đường Luật. On định lớp 2.Nguyễn Du ( 1765 -1820): là đại thi hào dân tộc. chủ đề? .Soạn: Đọc Tiểu Thanh kí ( ND). . có sắc nhưng số phận bất hạnh. Chu Văn An: nhàn thân mà không nhàn tâm. Bài mới Hoạt động của GV. thiết kế giáo án. giới thiệu tác giả. Đây cũng là đề tài mà ND đặt biệt quan tâm  chủ nghĩa nhân đạo trong VHTĐ. B. Tiểu dẫn: Giới thiệu Nguyễn Du.+ Trí tuệ nâng cao nhân cách: từ bỏ chốn lao xao quyền quí đến nơi vắng vẻ đạm bạc mà thanh cao. Văn bản . day dứt của ND đối với nỗi oan của người tài hoa.Học thuộc lòng bài thơ . . 5. Tiến trình dạy học 1.Em hãy so sánh người +Nguyên tác bằng chữ Hán. . thương xót cho số phận bất hạnh của người phụ nữ tài sắc là cảm hứng lớn trong sáng tác của ND. Kỹ năng : . HS Yêu cầu cần đạt . Củng cố: Chữ “ Nhàn” cũa NBK = chữ “ Nhàn” của Nguyễn Trãi.Tiểu Thanh :Cô gái Trung Quốc.Thể loại: .Phân tích vẻ đẹp cuộc sống. SGV. D.  Ghi nhớ : SGK 4. cảm xúc cùng với vận dụng sáng tạo lối kết cấu thơ Đường. Dặn dò:.   Tuần 14 Đọc văn Tiết 41 ĐỌC TIỂU THANH KÍ (ĐỘC TIỂU THANH KÍ) Nguyễn Du A. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc diễn cảm. Tiểu Thanh . vẻ đẹp nhân cách. 2. trí tuệ.Tựa đề : có 2 cách hiểu . Kiểm tra bài cũ: . khác xa với lối sống nhàn “ độc thiện kì thân”( làm tốt cho riêng mình). gợi tìm thảo luận.HS đọc văn bản.nhất là người phụ nữ.Cảm nhận được tâm sự xót thương. có tái. ghi nhớ? 3. C.Thấy được nghệ thuật của bài thơ nhất là ngôn ngữ hình ảnh.Đọc thuộc lòng bài thơ Nhàn. trả lời câu hỏi. Giới thiệu chung nội dung gì? 1. luôn ưu ái với đời.Mục tiêu bài học Kiến thức: . sống khoảng đầu thời Minh.

Nguyễn Du như hỏi Tiểu Thanh: hôm nay ta khóc nàng cách ta văn hoá thế giới. . nghĩa là gì? Tại sao nhà thơ * Câu 5: lại thương xót đồng cảm với .Gọi HS đọc to và rõ ghi của các giá trị tinh thần. nhà thơ không chỉ đồng cảm với những con người bất 3. suy nghĩ của tác giả trước 2.“ Nỗi hờn… hỏi” có nghĩa phàng khiến người ta đau xót. Đọc-hiểu 1. nỗi đau khổ và bất bình bởi ý thức về sự chà đạp ( 1965 VN long trọng kỉ giá trị của nghệ thuật và văn chương trong xã hội phong kiến. người nghệ sĩ.Chôn vẫn hận. II. 300 năm sau ai người khóc ta  thể hiện sự băn Thiên hạ ngày nay hiểu Tố khoăn mong đợi gửi gấm ở hậu thế: hãy đồng cảm chia sẻ.một con người tài hoa và nhan sắc. Giá trị nhân đạo sâu sắc của bài thơ . . . đau khổ. Vì sao NDu đồng cảm với  Cảnh + sự vật  Suy nghĩ + cảm xúc “thổn thức” số phận TT ?  Vì ND nhận ra TT có tài văn chương nhưng các sáng tác đều bị đốt dở. Hội đồng hoà bình thế giới công nhận là danh nhân . + TT đau khổ do chính tài sắc của mình. Hai câu kết: Nỗi lòng của Nguyễn Du. nâng vấn đề liên tưởng đến sự tương .Ba trăm năm lẻ  Biểu tượng cho thời gian dài. Như (Xuân Diệu) 5. văn chương chỉ về định mệnh nghiệt ngã của những người có tài văn chương nghệ điều gì? kết quả? Tình cảm thuật. Hai câu luận: Khái quát. “ không hỏi trời được”?  Tấm lòng xót xa thương cảm của nhà thơ.ND lo lắng băn khoăn điều * Câu 6: Tự coi mình như người cùng hội với kẻ mắc nỗi oan lạ gì? Mong mỏi điều gì ở hậu lùng vì nết phong nhã.Em hiểu “ khách tự mang “ đồng giữa tác giả và TT và bình luận đây là chuyện đáng hận. thân phận hẩm hiu. Hai câu thực: Suy nghĩ về số phận bất hạnh của Tiểu Thanh những vấn đề này? . thế?  Lời oán trách.Mối hận cổ kim: mối hận của người xưa và nay. Đây là căn cứ để ND suy nghĩ . niệm 200 năm ngày sinh 4. + Vũ Tam Tập dịch cùng thể loại. + Người xưa: TT và những người như nàng. Hai câu đề: Tả cảnh để kể sự kiện -Tác giả hình dung cảnh hoang phế ở Tây Hồ nơi đã diễn ra cuộc đời đầy buồn tủi của TT  liên tưởng đến cuộc đời thay đổi. 300 năm tính chưa đầy nữa trên 300 năm.HS thảo luận trả lời câu hỏi Nhà văn.chinh phụ và TT để làm nổi bật đặc điểm của người phụ nữ trong sáng tác của ND? + Chinh phụ đau khổ vì chiến tranh chia lìa đôi lứa. 3. ND.Hình dung những mảnh giấy còn sót lại của TT từ dó mà cảm xúc trỗi dậy  đọc tập truyện kí viết về TT. . thì sự đồng cảm có ý nghĩa sâu sắc hơn. . TT? Có mối liên hệ gì giữa + Người nay: Những phụ nữ “hồng nhan bạc mệnh” cùng thời với cuộc đời nhà thơ với cuộc NDu + chính thế hệ những nhà thơ tài năng như NDu đã gặp nhiều đời TT? không may trong cuộc đời.Chủ đề: Từ sự cảm thông với số phận bất hạnh của TT.Son phấn Chỉ sắc và tài của Tiểu Thanh Văn chương . Khi những chủ nhân này là người phụ nữ nhớ. định lệ mà trời đã bất công với những người tài lòng của nhà thơ đối với sắc.Son phấn. Nguyễn Du đã gửi gắm nỗi niềm tâm sự của tầng lớp nghệ sĩ như mình. . hạnh( đói cơm rách áo) mà còn biết yêu thương trân trọng chủ nhân . đốt còn vương  cái đẹp cái tài luôn bị chà đạp phủ .  Nguyễn Du khóc người cũng là khóc mình.Điều này nói gì về tấm  Đó là thông lệ. gì? Tại sao tác giả lại cho là  Sự bất công của xã hội: Vùi dập tài hoa.

kiểu câu… cảm xúc. NNSH là gì? a. Tìm hiểu tính cảm xúc ở đoạn hội thoại. Tính cảm xúc dung chính về tính cụ thể. . On định lớp 2.GV yêu cầu HS nhận xét về + Cách dùng từ ngữ. Tuần 14 Tiếng việt Tiết 42 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT ( Tiếp theo) A. Vì càng cụ thể thì người nói và người nghe càng hiểu nhau hơn. . Dặn dò: . Củng cố: Giá trị nhân đạo. 3.1 . tư ngữ. ngôn ngữ của các bạn trong + Cách lựa chọn kiểu câu. D.trả lời câu hỏi. . cách nói năng từ ngữ diễn đó em hãy khái quát PC đạt. Tính cảm xúc đó? a. . cụ thể hơn những gì mà người đọc nói ra. + Giọng nói. tính cá thể trong PC + Còn được thể hiện ở hành vi kèm theo như : vẻ mặt. Tiến trình dạy học 1. NNSH trong cuộc hội thoại 2. Phương tiện thực hiện: SGK.Soạn : Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Nhận xét biểu hiện cụ thể của NNSH ở cuộc đối thoại ở mục 1. Ghi nhớ: SGK 4. C.Phát vấn HS để dẫn đến nội b. bộ. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trang 113.Học thuộc lòng bài thơ. cử chỉ. con người. Tính cụ thể: hoàn cảnh. SGV. Mục tiêu bài học: Như tiết 36 B. Bài mới: Hoạt động của GV. Tính cá thể * Biểu hiện . biểu hiện cụ thể của PC b. . Cách thức tiến hành: Tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp phương pháp thảo luận . thiết kế giáo án.HS đọc lại đoạn hội thoại II. Qua đoạn hội thoại 1.Người tiếp nhận nhờ những yếu tố cảm xúc mà hiểu nhanh hơn. Kiểm tra bài cũ: PC NNSH là gì? Các dạng biểu hiện? 3.Yêu cầu HS nhận xét những trang 113. HS Yêu cầu cần đạt . điệu NNSH. tính + Thể hiện qua giọng điệu. 5.

.Lời nói hằng ngày: “ mình về… ”. cận cảnh. Dặn dò: . ngữ đoạn.Soạn: Đọc thêm. nội tâm phong phú. Nghĩ gì mà…) . Giới thiệu . SGV. thể hiện quan niệm sống: ý thức trách nhiệm. * Lời nói là vẻ mặt thứ hai của con người để phân biệt người này với người khác. điệp ngữ: Ai… . chọn câu. những từ ngữ viễn cảnh.Làm bài tập .Tính cụ thể: Thời gian ( đêm khuya). . trẻ + Nam. Bài cũ: Đọc thuộc lòng và nêu cảm nhận bài “ Đọc Tiểu Thanh kí”? 3. Luyện tập  Bài tập 1: Ngôn ngữ mang đặc trưng PC NNSH .Có đối thoại: “Tù trưởng… mục ”.  Ghi nhật kí có lợi cho sự phát triển ngôn ngữ cá nhân. 2. chốt lại nội dung cơ bản. Tuần 15 Đọc thêm Tiết 43-44 VẬN NƯỚC (Đỗ Pháp Thuận) CÁO BỆNH. xếp theo kiểu: . yêu nước.lớp về: + Phát âm. 5. Phương tiện thực hiện: SGK. Kỹ năng : Biết cách đọc bài thơ giàu triết lí. . thiết kế giáo án.Tính cá thể: Ngôn ngữ giàu cảm xúc. người quen hay kẻ lạthậmchí người tốt với người xấu.Giới thiệu tác giả. cảnh chia li đau buồn được viết theo dòng tâm tư.Tính cảm xúc: Giọng điệu thân mật.…  Bài tập 3: Phỏng theo hình thức đối thoại hô – đáp. . luân phiên lược lời. thảo luận.Có nhịp điệu theo câu. . + Dùng từ. D. . Phương tiện thực hiện: Kết hợp các phương pháp đọc diễn cảm.Tại sao khi nói chuyện điện thoại ta đoán được người ở đầu dây bên kia: + Già. Bài mới Hoạt động của GV.Điệp từ. tự hào dân tộc. tự hào dân tộc. giải I. Thái độ : lạc quan. Mục tiêu bài học Kiến thức : Cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ.Từ xưng hô : mình . niềm lạc quan. Tiến trình dạy học: 1. 4.Cho HS chia lớp thành nhiều nhóm thảo luận các bài tập 1. Củng cố: 3 đặc trưng cơ bản của PC NNSH. VẬN NƯỚC ( Quốc tộ) Đỗ Pháp Thuận . B. On dịnh lớp. “ hỡi cô… ”. 3 theo gợi ý SGK.  Ghi nhớ: SGK III. đối tượng giao tiếp: phân thân đối thoại (Nghĩ gì đấy Th… ơi. BẢO MỌI NGƯỜI (Sư Mãn Giác) HỨNG TRỞ VỀ ( Nguyễn Trung Ngạn) A. C.Nhận xét bài làm. trả lời câu hỏi.Ngôn ngữ đối thoại: “… có nhớ ta chăng”. cô – anh. câu nghi vấn.  Bài tập 2 . 2. HS Yêu cầu cần đạt .Gọi HS đọc tiểu dẫn. yêu nước. . cảm thán. giọng nói. nữ * Hướng HS vào phần ghi nhớ. không gian ( rừng núi).ta.

2.sinh.HS đọc diễn cảm văn bản. bệnh tật nhưng vẫn toát lên cái nhìn bình thản. không sinh. . . vượt lên trên lẽ hoá sinh thông thường. . II.Phát vấn câu hỏi 1. tử (quan niệm của đạo Phật). hoa rụng đến hoa tươi.4: Qui luật của đời người. nắm qui luật) thì có sức mạnh lớn lao.Nhà sư khuyên vua Lê Đại Hành như thế nào trong đường lối chính trị? .Khuyên nhà vua điều hành chính sự nên “ vô vi”: thuận theo qui luật tự nhiên. Thiền sư đắc đạo trở về với bản thể vĩnh hằng. hàm súc. lạc quan tươi sáng ( hình tượng nhành hoa mai bất chấp xuân tàn) * Bài kệ được viết trong cảnh nhà sư đau yếu. không diệt như nhành mai tươi bất chấp xuân tàn.Điểm then chốt của bài thơ thể hiện ở từ nào? Theo em vận nước và đường lối chính trị hướng đến điều gì? . Câu 3. Hai câu sau: Đường lối trị nước .Niềm yêu đời. Hướng dẫn đọc thêm 1. Quan niệm nhân sinh cao đẹp .Phát vấn câu hỏi 1.Cư điện các:ở nơi triều chính điều hành chính sự. dài lâu. yêu đời. phát triển. . lạc quan vào vận nước. dùng đức trị  đất nước thịnh trị không còn nạn binh đau chiến tranh. Các khái niệm: . lão. tuần hoàn. . 2. . Giới thiệu: SGK II. .Phát vấn câu hỏi 3. ngắn gọn. 4. Hai câu cuối: Quan niệm triết lí Phật giáo. 2 SGK. Hai câu đầu: Qui luật sinh trưởng. Giới thiệu tác giả? .Nếu đảo vị trí  Qui luật tuần hoàn biến đổi nhìn sự vật theo qui luật xuân tới để xuân qua. 3. bệnh. Tác giả ( 915 – 990): Cố vấn quan trọng dưới triều tiền Lê. Đó thật sự là một tâm hồn lạc quan. Khi con người đã giác ngộ (hiểu chân lí. * Bài thơ có ý nghĩa như một tuyên ngôn hoà bình.thích các khái niệm? .GV giáo dục tư tưởng cho HS: sống có ý nghĩa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. hoa tươi để hoa rụng. . Hướng dẫn đọc thêm 1. 2. .Con người không thể sống một cách vô nghĩa. Hai câu đầu: Vận nước .Vô vi + Lão Tử: Vô vi là thuận theo lẽ tự nhiên.Thái bình: là điểm then chốt của bài thơ. vững bền. CÁO BỆNH BẢO MỌI NGƯỜI (Cáo tật thị chúng) Mãn Giác I. + Nho giáo: Bậc thánh nhân có đức thịnh nên cảm hoá đươc nhân dân không làm gì hơn. HỨNG TRỞ VỀ .Xuân qua rồi xuân tới. không làm điều trái tự nhiên.Phát vấn câu hỏi 4 SGK 1.Tác giả mượn hình tượng thiên nhiên để nói về vận nước ( dây mây leo quấn quýt): so sánh  khẳng dịnh vận nước hưng thịnh.2 câu đầu thể hiện qui luật gì của tự nhiên? .Tâm trạng: phơi phới niềm tự hào dân tộc.Nêu thái độ của tác giả . cả vận nước và đường lối chính trị đều hướng tới thái bình  nguyện vọng con người thời đại bấy giờ. . .HS đọc tiểu dẫn. 2.

Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo. Tiến trình dạy học: 1. Dặn dò: . + Được nói lên một cách chân thực tự nhiên. . Giới thiệu: SGK II. vì: + Nó gắn bó máu thịt với mỗi cuộc đời.Phát cấn câu hỏi 2. Niềm tự hào về đất nước: Cuộc sống sung sướng không làm tác giả quên. thảo luận. bản dịch khác. tha thiết. trong sáng của Lí Bạch đối với bạn. gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi . Hướng dẫn đọc thêm 1.Không đâu bằng đất nước quê hương.Trong lúc tuổi già thân bệnh vẫn thanh nhàn và vui tươi như nhành mai lúc xuân tàn ( Cáo bệnh bảo mọi người).Soạn: Tại lầu HH tiễn MHN đi QL ( LB).HS đọc tiểu dẫn. có khi bình dị dân dã Cách biểu hiện sâu xa. Kỹ năng : Nhận biết đặc điểm của thơ Đường thể hiện trong bài thơ này là: ý ở ngoài lời. bình dị. Củng cố: . Mục tiêu bài học Kiến thức : Hiểu được tình cảm chân thành. Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng và nêu ý tổng kết các bài đọc thêm? 3. Thái độ : Tình bạn đằm thắm. tranh Hoàng Hạc Lâu. TKBG. Giới thiệu tác giả? .Vận nước trong hiện tại và tương lai là nền thái bình muôn thuở được tạo nên bởi đường lối vô vi đức trị (của vua) cho nhân dân được thái bình. Không niềm vui nào bằng niềm vui trở về quê nhà. lúa trổ bông sớm thoảng hương thơm. SGV. 4. ân tình. * Kết luận: bài thơ không hướng tới những hình ảnh tao nhã mĩ lệ như thường thấy trong thơ TĐ. . nong tằm vừa chín. C. nồng nhiệt.Học thuộc lòng các bài thơ. . Bài mới Hoạt động của GV. HS Yêu cầu cần đạt . .Những hình ảnh dân dã. ngược lại cảnh phồn hoa càng làm cho tác giả càng nhớ quê nghèo khó. . 2. On định lớp 2. kín đáo. Nỗi nhớ quê hương chân thực. thể hiện lòng yêu nước sâu sắc .Cuộc sống sung sướng ở Giang Nam không làm tác giả quên đi hình ảnh quê hương mà càng nhớ thương quê nhà nghèo khó. Phương tiện thực hiện: SGK.Lòng tự hào đất nước của tác giả thể hiện như thế nào trong tác phẩm? Nguyễn Trung Ngạn I. Tuần 15 Văn Tiết 45 TẠI LẦU HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG Lí Bạch A. B. 5. cũng làm sáng lên vẻ đẹp tinh thần.trong cảnh đau yếu bệnh tật? . cua đang béo… Gợi nỗi nhớ da diết làm xúc động lòng người.Phát vấn câu hỏi 1. Ơ đây cái đời thường bình dị cũng trở thành đối tượng của nghệ thuật. quen thuộc về quê hương: cây dâu già lá rụng. . trả lời câu hỏi D. Về quê là niềm cảm hứng thường trực của những người xa quê ( Hứng trở về). * Nghệ thuật: Hình ảnh tả thực nhưng chủ yếu tượng trưng.

Hai câu đầu: Cảnh đưa tiễn bạn .GV giới thiệu đặc điểm chung của thơ Đường: +Là thành tựu rực rỡ nhất của VH thời Đường ( 618-907) + Thể thơ có niêm luật chặt chẽ + Ngôn ngữ tinh luyện. Quan hệ không gian: + Nơi đi: Từ lầu Hoàng Hạc .Tính tình phóng khoáng. Đề tài: Tình bạn (loại tống biệt) II. .  Cái hay:ý ở ngoài lời. . + Cảnh sắc đặc trưng của sông Trường Giang (yên hoa. thơ hay nói đến cõi tiên nên được mệnh danh là “ thi tiên”. thiên tế lưu.Lầu HH ở đâu? Đặc điểm? . Thể loại . mùa li biệt.Bản dịch bỏ mất những từ: cô.Thể loại? .Tìm chỗ dịch chưa thoát nghĩa? . Tìm hiểu văn bản 1. giản dị. .HS đọc tiểu dẫn. .ý tại ngôn ngoại. b.Nhà thơ lãng mạn vĩ đại Trung Quốc. .Để lại trên 1000 bài thơ viết về tình bạn. Vì sao LB lại chỉ thấy cánh buồm đơn lẻ của cố nhân? . tình cảm sâu nặng  sự thiết tha quyến luyến khi chia tay.đặt ở phía đông + Điểm nối: sông Trường Giang chạy đến chân trời.Đặt trong 3 mối quan hệ: a.Nội dung 2 câu đầu là gì? Nhà thơ Lí Bạch tiễn bạn trong khung cảnh như thế nào?( về không gian.Khung cảnh đưa tiễn nói lên tâm trạng gì của người đưa tiễn? -Nội dung 2 câu thơ cuối? Bạn đi rồi tâm trạng của người đưa tiễn như thế nào? . âm hưởng bâng khuâng man mác. Tác giả .Tam nguyệt: tháng ba +Mùa xuân: mùa của giao lưu gặp gỡ.Lí Bạch (701 – 762) tự là Thái Bạch. Giới thiệu tác giả? Nội dung? Phong cách? . thời gian… ) .Sông TG vốn là huyết mạch giao thông của miền nam TQ. 2. mùa xuân có nhiều thuyền bè xuôi ngược. quê ở Cam Túc. tình yêu thiên nhiên.Địa danh HH và DC cùng thời gian tháng 3 – mùa hoa khói có gì đáng chú ý? .Toàn bộ trường nhìn. bích không tận. Giới thiệu chung 1.Bản dịch của NTT thể lục bát. kín đáo của nhà thơ. Không gian chia tách gợi nỗi buồn. . Quan hệ thời gian . .Cố nhân: bạn thâm giao. cuộc sống. tả cảnh ngụ tình + Các nhà thơ VN yêu thích… .phía Tây( một thắng cảnh thần tiên) + Nơi đến: Dương Châu( một thắng cảnh phồn hoa). vùng nhìn của kẻ đưa tiễn như bị hút vào một tiêu điểm duy nhất: cánh buồm cô độc. b.Phong cách thơ bay bỗng. Hai câu cuối: Cái nhìn của người ở lại .thất ngôn tứ tuyệt. hàm súc.ngậm ngùi phồn hoa tiếc nuối  cảnh tiển đưa đẹp nhưng buồn thể hiện tình cảm sâu sắc.. loại tống biệt. Quan hệ con người: .Từ “ duy” biểu đạt ý nghĩa gì? I. Văn bản a.Nguyên tác bằng chữ Hán.MHN là ai? Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Nhận xét nhan đề bài thơ? . lẻ loi của Mạnh Hạo Nhiên . 2. c. tinh tế.Hướng dẫn đọc – chú ý giọng chậm rãi.màu hoa khói)  Cảnh nhộn nhịp nhưng đối với Lí Bạch là tháng chia li.Hai nhân vật ở hai trạng thái: Người đi >< Kẻ ở   Đi về chốn tiên cảnh Lẻ loi. .

An dụ khi làm bài tập.  Ghi nhớ: SGK 4. Thái độ : Bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ qua bài thực hành ở lớp. .Gọi HS đọc to và rõ ghi nhớ  Tấm lòng đã định hướng cho đôi mắt – Tiêu điểm đó mờ dần. 5.Giáo dục về tình bạn cho HS. chia lìa tăng dần theo nhịp chuyển của cánh buồm. .Tình hoà vào cảnh. hàm súc. sững sờ của nhà thơ trước cảnh trời nước mênh mông bát ngát. C. Phương tiện thực hiện: SGK. HD.Ý ở ngoài lời.Soạn: Thực hành phép tu từ AD. . D. Kỹ năng : Có kĩ năng phân biệt. HS Yêu cầu cần đạt . . ân tình.  Đậm tính nhân văn đẹp ở tình người. thiết kế giáo án. biến thành chiếc bóng ( viễn ảnh )  mất hút trong “bầu trời xanh biếc” (bích không tận). . thực hành. Củng cố:. chữ “ luyến lưu”.  Cảm giác xa vắng. thảo luận. On định lớp 2. Bài mới Hoạt động của GV. Mục tiêu bài học Kiến thức : Củng cố và nâng cao kiến thức về 2 phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. B.Thể hiện tâm trạng gì của nhà thơ? . gợi cảm. phân tích 2 phép tu từ nói trên.  Nổi bật trạng thái bàng hoàng .Lời thơ cô đọng .Nhận xét chung về nghệ thuật của bài thơ? .   Tuần 16 Tiếng việt Tiết 46 THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ A. Dặn dò:Học thuộc lòng bài thơ. SGV. .GV giới thiệu bản dịch khác: Bạn từ lầu Hạc ra đi Châu Dương hoa khói giữa kì tháng ba Trời xanh tít cánh buồm xa Dòng TG chảy ngang quabầutrời (Tản Đà dịch) .Không một chữ “buồn”. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Trình bày 3 đặc trưng cơ bản của PC NNSH ? 3. 3. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi.Gọi HS nhắc lại lí thuyết trước I.  Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi . giọt lệ tiễn biệt mà ta vẫn thấy tâm hồn nhà thơ dõi theo bóng buồm của bạn  một tình bạn đằm thắm.Cảm nhận của em sau khi học xong bài thơ.Bạn đã đi hẳn rồi: chỉ nhìn thấy (duy kiến) dòng sông chảy vào cõi trời (thiên tế lưu). Nghệ thuật .

Đặt quan hệ song song và so sánh ngầm + Thuyền – Bến: Những vật cần có nhau + Con đò – Cây đa bến cũ luôn gắn bó    Di chuyển Cố định Những người co tình   cảm gắn bó nhưng Người con trai Con gái  phải xa nhau b.Gợi ý cho HS về nhà làm bài 1. + Sự phè phởn thoả thuê Nội dung + Cay đắng chất độc của bệnh tật hèn thiếu lành mạnh . Khác nhau ở điểm: .GV kết luận. ngắn ngủi sớm nở tối tàn.Ao nâu: Người nông dân. Lên bảng làm bài .Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào  Cách nói lấp lửng của tình yêu đôi lứa  ẩn dụ.  Bài 2 a. -(4)+ Thác: những gian khổ trong cuộc sống. đầy triễn vọng tốt đẹp. .* Bài 1: Yêu cầu đọc 2 câu ca dao và gợi ý cho HS trả lời câu hỏi SGK.Câu 2: Sự lỗi hẹn. bổ sung chốt lại nội dung.GV yêu cầu HS chỉ ra những từ ngữ có sử dụng phép ẩn dụ và phân tích giá trị biểu đạt. chung thuy. thay đổi.Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông: dùng hình ảnh hoán dụ chỉ . . Phân nhóm thảo luận. . Dựa vào liên tưởng tiếp cận.HS tìm thêm ví dụ khác.Tình cảm gầy gò của cá nhân co rúm lại: tình cảm yếu đuối vị kỉ làm con người nhu nhược. cảnh sắc được miêu tả có hồn. .  Bài 2: Phân tích phép ẩn dụ . . Hoán dụ  Bài 1 a.GV nhận xét.Má hồng: người con gái trẻ đẹp( mĩ nhân tố nữ. . Hoán dụ . .Ao xanh: công nhân.Câu 1: Sự chờ đợi.Làm thành người: có giá trị thực sự để vươn tới những điều cao đẹp.Thôn Đoài: người thôn Đoài. . . .. . a.HS khác bổ sung. -(3)Giọt… hứng: cái đẹp được nâng niu trân trọng.HS đọc bài tập . sống động hơn. . + Phù sa: cuộc sống ngày càng được nâng cao.(2)+ Thứ văn nghệ ngòn ngọt: không có nội dung sâu sắc đậm đa. II. 2 .(1) Lửa lựu: hoa lựu đỏ chói như lửa  hoa lựu đỏ rực như lung linh trong ánh trăng đêm hè. b.2 . .Đầu xanh: người còn trẻ. hoàn thiện. . b. Nội dung khác nhau ở câu 1. . thân phận làm gái lầu xanh)  chỉ nhân vật Thuý Kiều. + Thuyền ta: con người phải vượt qua khó khăn gian khổ.Thôn Đông: người thôn Đông.(5)Phù du: kiếp sống trôi nổi phù phiếm.

.Thuyền ơi có nhớ bến chăng: dùng hình ảnh ẩn dụ chỉ những người đang yêu. Pht bi lm Hoạt động của GV.  Bài 3 .GV gợi ý cho HS về nhà làm. hoán dụ.Tiêu chí phân biệt ẩn dụ – hoán dụ An dụ Hoán dụ . SGV. bài làm của HS. B.Liên tưởng tiếp cận của 2 đồng của 2 đối tượng bằng đối tượng mà không so sánh so sánh ngầm. .. HS Yêu cầu cần đạt . thiết kế giáo án. 5. Cách thức tiến hành 1. Thái độ : Biết cách tự đánh giá chất lượng học và thực hành viết văn tự sự để tiếp tục luyện tập kể chuyện hoặc viết bài văn tự sự. người ở thôn Đoài nhớ người ở thôn Đông. . Mục tiêu bài học Kiến thức : Thấy được những ưu điểm. .Cùng trong một trường nghĩa 4.Có sự chuyển trường nghĩa .Con chim hoạ mi của lớp: HS nữ hát hay. Phương tiện thực hiện: SGK. Kỹ năng : Rn kĩ năng viết bài tự sự. tập phân tích giá trị biểu đạt.Một chân đá bóng siêu hạng: HS nam đá bóng giỏi  HS tự viết đoạn. ngầm.   Tuần 16 Làm văn Tiết 47 TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 3 A.Tiêu chí phân biệt ẩn dụ. C. Dặn dò . Củng cố .Dựa vào liên tưởng tương .Tìm thêm ví dụ về 2 phép tu từ trên. On định lớp. nhược điểm của bản thân về kiến thức .

Ưu điểm. . b. . .Khuyết điểm. .Thể loại: Văn tự sự có yếu tố hư cấu. sửa lỗi. 1. Nhận xét chung . Dàn ý * Mở bài: Giới thiệu con vật ( tên.GV gợi ý . Kỹ năng : Đặc điểm nghệ thuật của thơ Đường: đối cảnh sinh tình. hoạ mi). con cá.GV đọc HS nhận xét chỗ hay. . Đọc văn bi văn hay. . nỗi buồn nhớ qu. Đề 1: Đề số 3 SGK/123. 2. .-GV viết lại đề bài. Sửa lỗi. .HS nhận xét .GV nhận xét trên bài làm của HS. 4. Phương tiện thực hiện: SGK.GV đưa ra thang điểm.Kể lại và sắp xếp theo thứ tự những sự việc. Đề 2: Tâm sự và nỗi niềm của con cá vàng trong bể cá ( chim hoạ mi trong lồng chim) ở 1 gia đình giàu có. HS tham gia xây dựng dàn ý.Kết hợp với miêu tả. biểu cảm để câu chuyện thêm sinh động.hương và nỗi ngậm ngùi cho thân phận mình. .Soạn:   Tuần 16 Đọc văn Tiết 48 CẢM XC MA THU ( Thu hứng 1 ) Đỗ Phủ A.Xác định yêu cầu bài viết. Xác định yêu cầu bài viết . Mục tiêu bài học Kiến thức : Hiểu -Cảm thông với tấm lòng ĐP.nhà thơ đã thể hiện nỗi lo âu cho đất nước.Nội dung: Tâm sự . 3.Sử dụng một số yếu tố hư cấu  sức sáng tạo của bài văn. SGV. từ các mối quan hệ trong bài có thể thấy thu cảnh cũng là thu tâm. Dàn ý a. . chi tiết tiêu biểu. nỗi niềm của loài vật ( con gà. Củng cố – dặn dò . 3. * Kết bài: Từ câu chuyện rút ra điều gì cho bản thân. 5.HS về nhà tự sửa những sai sót cụ thể. . Đặt nhan đề. hoàn cảnh… ) * Thân bài . B. Thái độ : Lịng yu qu hương đất nước. . thiết kế giáo án.

được tác giả miêu tả như .C. Giải nghĩa từ khó. đồng cảm nhân dân. . càng thêm hiu quạnh. thể hiện tâm trạng buồn xót xa và nỗi thương nhớ quê hương. . Bài mới Hoạt động của GV. Đường sử dụng biện pháp . cảnh thu cũng là tình thu.Ý thơ: Khóm cúc 2 lần đã nở hoa làm nước mắt từ trước vẫn tuôn nghệ thuật gì? rơi. Con thuyền lẽ loi buộc mãi nỗi lòng nhớ vườn cũ. . Văn bản a. Tiến trình dạy học 1. nhân đạo. hàm chứa ý nghĩa ẩn dụ tượng trưng sâu sắc: + Cúc: hoa mùa thu. gợi tìm.Chủ đề? c. thanh.Cảnh thiên nhiên dữ dội.Cảnh thu nơi đất khách 1. hệ (buộc) kết hợp với các bổ ngữ _ tha hợp nghệ thuật thơ của Đỗ nhật lệ: nước mắt tuôn rơi. Nhưng qua tả đất nước vẫn chưa yên. con người nổi trôi lưu lạc.Tầm nhìn thay đổi từ không gian xa  cận kề  nội tâm vì chiều dần buông tầm nhìn thu hẹp.Mối quan hệ giữa thời gian. Bài cũ: Đọc thuộc lòng bài Lầu HH tiễn MHN đi QL .Đỗ Phủ ( 712 – 770): Thi thánh dung gì? . 2.Phát hiện các động từ + Con thuyền: cuộc đời.Giọng thơ: Trầm uất. On định lớp 2. thảo luận.Phát vấn câu hỏi 1. thơ.  Khóm cúc. trả lời câu hỏi.Hai câu 5. + Những đám mây đùn ở cửa ải xa xôi.Tự đặt mình vào vị trí người đưa tiễn để cảm nhận tâm tình của thi nhân? 3.Cảnh thu được miêu tả từ xa. bí hiểm. sôi động mà nhạt nhoà trong sương khói mùa thu. HS Yêu cầu cần đạt I. 6 ( hay nhất): Đối ngẫu. 2. . con người có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện khung cảnh và tâm tình người đưa tiễn? . Hoàn cảnh sáng tác: 766 khi Đỗ Phủ đang cư ngụ ở Quì Châu.HS đọc tiểu dẫn.Bốn câu cuối: Tình thu trên đất khách * Câu 5. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo. con thuyền nhiều hàm ý trong 2 câu mang chở tâm tình con người. + Những đợt sóng Trường Giang dữ dội cao tới lưng trời. Giới thiệu chung . Bốn câu đầu: Cảnh thu nơi đất khách. -GV giảng cho HS rõ: loạn  Khác xa cảnh thu ở đồng bằng hoặc thành thị.Nội dung thơ: Bức tranh hiện thực. ngẹn ngào. b. yêu nước. Tiểu dẫn tiểu dẫn giới thiệu nội . vì vận hành tứ thơ là đi từ cảnh đến tình. Đặc sắc trong cách kết  Các động từ: khai (nở). con thuyền: tiêu biểu cho mùa thu. nơi ven biển. . Tìm hiểu văn bản . thế nào? + Những hạt sương móc lác đác trên rừng cây phong. Vị trí: Là bài thơ 1 trong chùm thơ 8 bài thu hứng. . Chủ đề: Bài thơ miêu tả bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà hiu hắt. 6 trong thơ . . cảnh thể hiện cảm xúc tâm trạng của tác giả: buồn lo… bao người còn giữ ải xa. không gian. Phủ ở đây như thế nào? . II. Phần 1. từ.Phát vấn câu hỏi 2. D. An Lộc Sơn đã dẹp nhưng . + Những dãy núi mờ mịt trong sương.Phép đối: ý. thơ. âm u. cảnh rộng bao quát.Hướng dẫn HS đọc bài .

. nhớ người thân khi mùa thu về nơi đất khách.   . ra nỗi buồn  ngôn tận * Hai câu cuối: Đột ngột dồn dập âm thanh mùa thu ( tiếng thước nhi ý bất tận ). đo vải. Củng cố: Thực chất Thu hứng là nỗi lòng nhớ quê hương. tiếng dao cắt vải.  Ghi nhớ: SGK 4.2 câu cuối dồn dập âm hoa hay người. ( Bài thơ kết lại nhưng mở  Cảnh đã nhập vào tâm. khơi gợi nỗi nhớ quê. 5. Dặn dò: . Lệ của .Học thuộc lòng bài thơ và phần ghi nhớ. không phân biệt được  vì là nước mắt._ Cố viên tâm: nỗi lòng nhớ vườn cũ (quê nhà) Từ lưỡng: nở rồi lại nở. đó là âm Từ nhất : duy nhất chỉ có con thuyền buộc mãi vào trái tim thanh nào? Gợi điều gì? trĩu nặng nhớ quê hương.Soạn: Ba bài đọc thêm. thanh mùa thu . lần nào cũng nở ra nước mắt.HS đọc to và rõ phần ghi người thân nơi biên ải)  âm thanh đặc thù của mùa thu TQ xưa nhớ. nhớ nhà. nhớ người thân da diết… ( Lời hết mà ý không hết). tiếng chày đập vải để may áo rét cho .

Phương tiện thực hiện: SGK. . Nhớ người hỏi 1. Kỹ năng : .Phần tiểu dẫn giới thiệu nội Cảnh vật: thực và ảo. 2. Thể thơ? . .Phát vấn câu hỏi 3 SGK? người đọc sự ngỡ ngàng. thiết kế giáo án. D. Tiểu dẫn . câu nào cũng bâng khuâng man mác. . bài thơ là gì? II. Bài mới Hoạtđộng của GV.GV lần lược phát vấn các câu bài thơ chữ nào. thảo luận. Nghệ thuật .754): SGK .Tả khung cảnh xung quanh: đám mây trắng. Cách thức tiến hành : GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp phương pháp đọc sáng tạo. xưa đi mất hút không bao giờ trở lại. 2. Thể thơ? 3. nỗi buồn trong trẻo.Nắm bắt được một số đặc trưng thi pháp của thơ Đường. dung gì?  Cảnh đẹp nhưng buồn.Đọc thuộc lòng bài Cảm xúc mùa thu .Theo em cảm hứng chủ đạo của -HHL: là một trong những bài thơ hay nhất thời Đường. B.Tuần 17 Đọc thêm Tiết 49 LẦU HOÀNG HẠC ( Thôi Hiệu) NỖI OÁN CỦA NGƯỜI PHÒNGKHUÊ KHE CHIM KÊU ( Vương Duy) (VươngXương Linh) A. HS Yêu cầu cần đạt . SGV. phân tích 4 câu đầu? . Mục tiêu bài học Kiến thức : . 2.HS đọc bài thơ. nỗi nhớ.Phần tiểu dẫn giới thiệu nội LẦU HOÀNG HẠC ( Thôi Hiệu) dung gì? I.Phân tích 4 câu cuối và nêu phần ghi nhớ? 3. trả lời câu hỏi SGK. . ngọn khói sóng buổi chiều trên dòng sông gợi nỗi sầu nhớ quê.Có sự đối lập: Thời gian: xưa-nay. . gợi trong lòng . Chữ “Sầu” cuối bài đã kết đọng cảm hứng của nhà thơ: Cả . bâng khuâng.Cảm nhận được sự bình yên của tâm hồn trong khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng. . Tiến trình dạy học 1. On định lớp.Nỗi sầu li biệt của người chinh phụ có chồng đi chinh chiến  thái độ oán ghét chiến tranh vô nghĩa. Hướng dẫn đọc thêm 1. bải Anh Vũ. hàng cây Hán Dương. Bài cũ: .Thôi Hiệu ( 704.Cảm nhận vẻ đẹp của lầu HH + nỗi lòng của nhà thơ trước cảnh đẹp ấy. đám mây trắng chơi vơi. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Cảm xúc của nhà thơ khi đứng trước lầu HH (nỗi sầu hoài cổ. C. nhớ quê xa).HS đọc văn bản. dòng Trường Giang (đó là nét riêng và dụng ý của tác giả). sâu thẳm. 3 trong SGK.

4. Màu dương liễu: .Làm mất đi sự lạc quan yêu đời và niềm tin vào cuộc sống. Hướng dẫn đọc thêm 1. + GV nhận xét. Củng cố. Tâm trạng người khuê phu: từ “ bất tri sầu” ( vô tư) .Màu xanh của thiên nhiên.Chôn vùi tuổi trẻ của người chinh phu. . Tiểu dẫn . chiến tranh phi nghĩa.Phái thơ sơn thuỷ. hối hận) . chinh phụ. kết luận.Phong cách thơ: SGK II. 2. 2. -Liên hệ đoạn thơ đã học ở THCS: Lúc ngoảnh lại thấy màu dương liễu Thà khuyên chồng đừng chịu tước phong.Vương Duy ( 701.Phần tiểu dẫn giới thiệu nội dung gì? .  Tâm trạng “ hối”( hối tiếc. . .761) : thi Phật.Sô. . Vì thời ấy nam nhi ra trận lập công là chuyện bình thường nên vẫn trang điểm và lên lầu ngắm cảnh.+ HS trả lời.Câu 1: Hoa quế nhỏ li ti.Câu 2: Trực tiếp tả đêm xuân trong núi vắng vẻ. NỖI OÁN CỦA NGƯỜI PHÒNG KHUÊ Vương Xương Linh I. dặn dò . nguyên nhân của sinh. người me. . .HS đọc bài thơ. . li.Câu 4: Những tiếng kêu khe khẽ của chim núi vì sợ hãi lúc trăng lên Đêm càng tĩnh lặng.Học thuộc lòng các bài thơ .Màu của mùa xuân.Tiểu dẫn: SGK II.Vì “ hốt”( chợt) nhìn thấy “màu dương liễu”.Soạn: Thơ Hai–cư của Ba. . Thể KHE CHIM KÊU Vương Duy I.  Như vậy “ màu dương liễu” là “bản lề” của quá trình chuyển biến tâm trạng từ vô tư  hối hận  oán cái ấn phong hầu. Bài thơ là tiêu biểu cho tinh thần phản đối chiến tranh phi nghĩa thời Đường vì: . Thể thơ: Nhũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. biệt. rụng khe khẽ mà người cũng nghe được  đêm rất tĩnh lặng và tâm hồn con người cũng rất bình yên . . .Câu 3: Trăng lên không có tiếng động chim núi sợ hãi  Đêm quá yên lặng. tử.  Vương Duy đã lấy cái động khẽ khàng của đêm để thể hiện cái tĩnh lặng trong trẻo của tâm hồn con người. .Màu li biệt.Phải nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của từng bài thơ. 3. gợi lên khát vọng hạnh phúc . Nội dung: Cảnh đêm trăng xuân trong khe núi (đặc sắc: lấy động tả tĩnh). Hướng dẫn đọc thêm 1. tuổi trẻ. bổ sung.

Mục tiêu bài học Kỹ năng : .Quí ngữ: Chim đỗ quyên mùa hè.hiện tại mà nhớ kinh đô ngày xưa – kỉ niệm đã qua.Ngắn nhất thế giới: một bài có 17 âm tiết.Phát vấn câu hỏi 1? thu). C. trả lời câu hỏi. không quá 10 chữ . thiết kế giáo án. Nhưng đi rồi lại nhớ Ê-đô vì thấy Ê-đô thân thiết như quê hương.HS chỉ ra các quí ngữ trong điểm nhất định (qua các“ quí ngữ ”chỉ mùa) để gợi cảm xúc.Sự chuyển đỗi cảm giác: âm thanh tiếng chim gợi nhớ kinh đô.  Bài 3: . B. văn bản? II. SGV.Đọc văn bản và giải thích .Quê Ba-sô ở Mi-ê. + Đặc điểm thơ Hai-kư? 2. .Thường ghi lại phong cảnh với vài sự vật cụ thể. Tiểu dẫn dung gì? 1.Quí ngữ: Mùa sương  mùa thu các từ khó.Tuần 17 Đọc thêm Tiết 50 A. Ma-su-ô Ba-sô ( 1644-1694) + Tác giả? Là bậc thầy của thơ hai-cư Nhật Bản. .Ở kinh đô mùa hè. Bài mới Hoạt động của GV.Liên hệ thơ NK. . trong một thời . Bài cũ: Đọc thuộc lòng và phân tích các bài đọc thêm? 3. gợi tìm. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ học theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo. HS Yêu cầu cần đạt .NK.  Thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết với nơi mình ở. suy tư. BHTQ.kư.Liên hệ CPN. Phương tiện thực hiện: SGK. Tìm hiểu văn bản  Bài 1: . 3 câu. D. Đặc điểm thơ Hai-cư .  Bài 2: .Phần tiểu dẫn giới thiệu nội I. Tiến trình dạy học 1.Hiểu được thơ hai -cư và đặc điểm của nó .Hiểu được ý nghĩa và đặc điểm của thơ hai. ông lên Ê-đô được “ 10 mùa sương” (mùa . On định lớp 2. . .

hay cuộc đời như sương ngắn ngủi. Ba-sô kể chuyện một lần đi ngang qua cánh rừng bỗng nghe tiếng vượn hú gợi ông nhớ đến tiếng khóc của em bé bị bỏ rơi trong rừng ( không phải vì cha mẹ độc ác mà vì mất mùa không nuôi nỗi con ).Học thuộc lòng các bài thơ .Tiếng gió mùa thu: Như than khóc cho nỗi buồn con người. 5. đá là vật. Tiếng ve là thanh.  Bài 6: Bài thơ miêu tả cảnh mùa xuân (hoa đào). kì lạ. vô thường  bài thơ mờ ảo.  Bài 5: Được sáng tác khi Ba-sô đi du hành qua một cáng rừng thấy chú khỉ nhỏ lạnh run tưởng tượng chú khỉ thầm ước có một chiếc áo tơi che mưa che lạnh. . * Bài 7: Sáng tác trong một lần Ba-sô leo lên núi đá để thăm chính điện chùa Riu-sa-ku-ji. . ..Phát vấn câu hỏi 4 SGK? .Nhớ đặc điểm thơ Hai-cư và cách cảm nhận mỗi bài thơ. Cả cuộc đời Ba-sô là lang thang.  Lòng yêu thương đối với người nghèo khổ. không khoa trương.Phát vấn câu hỏi 2 SGK? .Hoàn cảnh sáng tác: SGK. em bé nghèo co ro vì lạnh. lãng du nên ông vẫn còn lưu luyến. Trong cảnh u tịch .Phát vấn câu hỏi 5 SGK? . Củng cố .  Bài 8: Viết ở Ô-sa-ka(1694) là bài thơ từ thế. Xung quanh hồ Bi-oa trồng nhiều hoa đào.tiếp tục đi bằng hồn mình lang thang trên khắp cánh đồng hoang vu Ong vẫn yêu và lưu luyến sống vô cùng.Soạn: Trình bày một vấn đề. Gió thổi  hoa rụng  làm mặt hồ gợn sóng  triết lí sâu sắc: sự tương giao giữa các sự vật hiện tượng trong vũ trụ.Hình ảnh chú khỉ: gợi hình ảnh người nông dân Nhật Bản. Dặn dò: .Phát vấn câu hỏi 3 SGK? .   .Làn sương thu (quí ngữ): là giọt lệ như sương hay mái tóc mẹ như sương.  Bài 4: Trong “ Du kí phơi thân đồng nội”(1685). đa nghĩa. phiêu bồng.vắng lặng nghe được tiếng ve rền rĩ như nhiễm vào. thấm vào đá  liên tưởng độc đáo. 4. Nỗi buồn ấy nâng giá trị thơ Ba-sô tới đỉnh cao của chủ nghĩa nhân đạo.

trả lời câu hỏi. Laäp daøn yù cho baøi trình baøy. thiết kế giáo án. Taàm quan troïng cuûa vieäc trình baøy moät vaán GV duøng dieãn giaûng chöùng ñeà.Phaûi tuøy thuoäc vaøo ñeà taøi. B. Coâng vieäc chuaån bò 1. SGV. Phương tiện thực hiện: SGK. raønh maïch. D. trình baøy moät vaán ñeà( Coù theå . Thái độ : Mạnh dạn. 3. Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp phương pháp gợi tìm.Tuần 17 Làm văn Tiết 51 TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ A. thảo luận. ñeà .Ñeå vieäc trình baøy roõ raøng. Mục tiêu bài học Kiến thức .Trình baøy moät vaán ñeà laø nhu caàu cuûa cuoäc taàm quan troïng cuûa vieäc soáng. ñaày ñuû. 2.Nắm được yêu cầu và cách thức trình bày một vấn đề. bình tĩnh. C.Ñeå baûn thaân chuû ñoäng hôn.On định lớp 2. minh .Xaùc ñònh ngöôøi nghe laø ai. . tự tin khi trình bày một vấn đề. đám đông…. . Bài mới Hoïat ñoäng cuûa GV vaø Noäi dung caàn ñaït HS Hoïat ñoäng 1: I. Taïi sao phaûi laäp daøn yù cho VD: Daøn yù veà vaán ñeà “ An toøan giao thoâng laø * . trình baøy.Ñeå thuyeát phuïc ngöôøi khaùc caûm thoâng vaø ñoàng thoâng qua tình keå chuyeän veà caùc nhaø huøng mình. Kỹ năng : Trình bày một vấn đề trước tập thể.Choïn vaán ñeà trình baøy: Hoïat ñoäng 2: . Bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS. vôùi bieän) II. Töùc laø trình baøy HS ñoïc sgk phaàn II vaø xaùc vaán ñeà gì? ñònh yeâu caàu cuûa vieäc choïn vaán Baûn thaân phaûi hieåu bieát veà vaán ñeà ñoù. Tiến trình dạy học 1.

chuyeån ñoïan. ghi nhôù sgk.Ñi ñeán nôi. cöû chæ. toøan giao thoâng laø haïnh phuùcTrình baøy noäi dung chính. ñeå caùc em tìm yù vaø laäp b.Soá löôïng ngöôøi tham gia giao thoâng quaù ñoâng phaàn sau. Trình baøy: Coù 3 böôùc 1. moät daøn yù tieâu bieåu. . ôû . y Caàn coù chuyeån yù. töï giôùi thieäu ngaén goïn. 2. maáy böôùc trong khi trình baøy? Phöông tieän tham gia giao thoâng phaûi thaät söï ñaûm baûo. Chuù yù phaûn öùng cuûa ngöôøi nghe ñeå ñieàu chænh noäi dung vaø caùch trình baøy ( tö theá.baøi trình baøy? haïnh phuùc cuûa moãi ngöôøi. Moät soá böùc xuùc trong quaù trình tham gia giao thaønh daøn thoâng yù. . ôû ñaâu cuõng ñaït veà yeâu caàu. Lieân heä daãn ù tröôùc ñoù ) chöùng..( chuaånbò cho vieäc trình baøy hieän nay. Ñaët vaán ñeà.” a.Ñöôøng giao thoâng khoâng phaûi luùc naøo.Khoâng phaûi ai cuõng coù hieåu bieát veà yeâu caàu tham gia giao thoâng nhö nhau ( coøn phoùng nhanh. ñuùng quy ñònh. cuûa moãi ngöôøi. . vöôït aåu.” ( Ñaõ laäp-daøn Laàn löôït trình baøy caùc noäi dung ñaõ ñònh.veà ñeán choán. Moïi ngöôøi phaûi töï giaùc laøm toát vaø nhaéc nhôû chung Hoïat ñoäng 4: HS ñoïc phaànñeå thöïc hieän. Tröôùc tình hình aáy caàn phaûi coù bieän phaùp khaéc phuïc Hoïat ñoäng 3: nhö theá naøo? HS ñoïc sgk vaø xaùc ñònh coù Coù yù thöùc chaáp haønh luaät leä giao thoâng. c. Quan nieäm theá naøo laø an toøan giao thoâng? Gv cho ñeà taøi “ An toøan giao Khoâng laøm aûnh höôûng tôùi ngöôøi khaùc hoaëc thoâng laø haïnh phuùc cuûa giaùn tieáp moãi ngöôøi” gaây ra tai naïn trong quaù trình tham gia giao thoâng. dieän trình baøy veà vaán ñeà “An Neâu lí do trình baøy. III. phaân hs thaønh 3 nhoùm .Phöông tieän giao thoâng khoâng ñaûm baûo thoâng soá kó thuaät . lôøi noùi…. Hoïat ñoäng 5: 3 nhoùm cöû ñaïi Chaøo hoûi.) Sau ñoù gv coù theå vôùi ñöa ra maät ñoä daøy ñaëc. Keát thuùc vaán ñeà.) 3. khoâng chaáp haønh quy ñònh cuûa an toøan giao thoâng…) .

IV Ghi nhôù: SGK/ 150 V. taäp trình baøy. Thái độ : Có ý thức và thói quen làm việc theo kế hoạch một cách khoa học. gợi tìm. Laøm baøi taäp 2/ 151 ( Choïn 1 trong 4 ñeà taøi coøn laïi. B. C.thực hành ngắn. D. nhaán maïnh moät soá yù chính.   Tuần 18 Làm văn Tiết 52 LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN A.) Soaïn : Laäp keá hoaïch caù nhaân .Toùm taét. Phương tiện thực hiện: SGK.Nắm được yêu cầu của một bản kế hoạch cá nhân. daøn yù. Sự cần thiết của việc lập KHCN .Hoïc baøi. SGV. thiết kế giáo án. thảo luận . Luyeän taäp. HS Yêu cầu cần đạt .Mục tiêu bài học Kiến thức .Trong lớp ta ai là người có I. Kiểm tra bài cũ: Tầm quan trọng và cách thức trình bày một vấn đề? 3.Tiến trình dạy học 1. Bài mới Hoạt động của GV. Caûm ôn ngöôøi nghe. Ñeà taøi “ An toøan giao thoâng laø haïnh phuùc cuûa moãi ngöôøi Daën doø: . Cách thức tiến hành: Tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp phương pháp đọc sáng tạo. định liệu kế hoạch khoa học và viết thành bản kế hoạch cá nhân. On định lớp 2. Kỹ năng : Biết xác định mục tiêu.

Đọc lại mục lục để xác định nội dung cần ôn tập. được phân bố như thế nào? a. Thể thức mở đầu.thói quen lập kế hoạch cá nhân? . thời gian hoàn thành.yêu cầu. mỗi phần có nội dung gì và 3. chấm bài. Củng cố.Lời văn trong KHCH có c.GV hướng HS đến phần ghi IV. .Bản KHCH gồm mấy phần? . II. những công việc gì? 2. nội dung + Thu bài. còn thiếu. chung chung. kết quả cần . bản KH gồm những gì? Được trình bày ra sao? b. cách thức hđ và phân bố thời gian để hoàn thành công việc nhất định.  Bài tập 1: Đây là thời gian biểu trong một ngày Bài tập 1. làm trên giấy. + Cùng cả lớp đánh giá rút kinh  Bài tập 3: Nội dung công việc. cách thực nghiệm.Quyết định kết quả và thuận lợi của công việt. Cách lập KHCN VD: Lập kế hoạch cá nhân để ôn tập môn ngữ văn. chuẩn bị ôn tập hk1 Tuần 18 tiết 53 ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A.Làm bài tập còn lại.  Bài tập 2: Bản KHCN chưa đạt yêu cầu. Viết nội dung kế hoạch thành văn bản. dặn dò: . . 2 : GV gợi ý cho HS không phải là kế hoạch cá nhân ( công việc nêu làm. Phân bố thời gian ôn tập các phân môn văn.Bài tập 3: yêu cầu học sinh đạt). Lời văn trình bày có gì đáng lưu ý? những yêu cầu nào cần lưu ý?  Ghi nhớ :SGK .Là bản dự kiến nội dung. Luyện tập nhớ. Nội dung gồm mấy phần lớn? Các phần đó được trình bày như thế nào? .Để lập KHCH cần tiến hành 1. 4.Khi tiến hành công việc theo kế hoạch cá nhân em thấy có những thuận lợi gì? . tiếng việt . không có phần dự kiến.làm văn và tiếp tục học bài mới. MỤC TIÊU BÀI HỌC . Từ đó hình dung trước công việc mình cần làm. hiện.

dân ca. . PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG CẦN ĐẠT I. VHGD: . múa rối 3. NỘI DUNG ÔN TẬP Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng. + Văn học dân gian là sản phẩm của sáng tác tập thể. sử thi. + Văn học dân gian có tính thực hành phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. + Dòng tự sự dân gian miêu tả cuộc đời số phận bất hạnh của con GVH: Truyện cổ tích có người lương thiện đồng thời thể hiện ước mơ đổi đời của họ . Qua đó nhân dân muốn gửi gắm tâm hồn và lí tưởng của mìn.Truyện cổ (Thần thoại. . truyền thuyết. 2. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.SGK. Đặc trưng thể loại nước). lao động và sáng tạo văn hóa. kiến thức chung.1. vè). cải lương. + Sử thi: Dòng tự sự dân gian có quy mô lớn. VD: cổ tích. tuồng đồ.Thơ ca dân gian gồm: (Ca dao. Văn học dân gian có . gì ? Chia làm hai loại sử thi anh hùng và sử thi thần thoại.Đặc trưng cơ bản: dân gian (minh họa bằng + Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền các tác phẩm đoạn trích đã miệng. 2. trưng cơ bản của văn học .Thiết kế bài học C. 1. câu đố. múa rối cạn. Kiểm tra bài cũ. Truyền thuyết có nội dung phản ánh quá trình dựng nước. SGV . Kiến thức : Củng cố và hệ thống cái tri thức về văn học dân gian đã học. B. học). Ngôn ngữ có vần nhịp.Gồm 3 thể loại: + Truyện cổ dân gian những thể loại nào? Chỉ ra + Thơ ca dân gian đặc trưng của các thể loại: + Sân khấu dân gian sử thi. Xây dựng được nhân vật GVH: Sử thi có đặc trưng mang cốt cách cộng đồng cư dân thời cổ đại. truyện ngụ ngôn). truyện cười. + Truyền thuyết: Dòng tự sự dân gian kể về sự kiện và nhân vật có liên GVH: Truyền thuyết có quan lịch sử nhưng lại không phải là lịch sử theo xu hướng lí tưởng đặc trưng gì ? hoá. truyện cổ tích. Nhân vật truyền thuyết thường nửa thần. kiến thức cụ thể về thể loại và tác phẩm hoặc đoạn trích.Đặc trưng các thể loại. . truyện Mỗi thể loại lại bao gồm nhiều tiểu loại. ca dao. nửa người hoặc con người được lí tưởng hóa. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN . cười. giữ nước. Kỹ năng : Biết vận dụng đặc trưng các thể loại của văn học dân gian để phân tích các tác phẩm cụ thể. Có 2 loại: đặc trưng gì ? . Định nghĩa về văn học là sản phẩm của qua trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực dân gian ? Trình bày đặc tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. Giới thiệu bài mới. (Lấy dẫn chứng các tác phẩm đã học) 2. truyền thuyết.Sân khấu dân gian (chèo. truyện truyện thơ. tục ngữ.

GVH: Truyện cười có đặc trưng gì ? GVH: Ca dao có đặc trưng gì? GVH: Truyện thơ có đặc trưng gì? • Kể về sinh hoạt của nhân dân (cổ tích sinh hoạt). chuẩn bị ôn tập tiếng việt hk1 Tiếng việt. có tài năng và sự kém cỏi. + Là lời hát đã tước bỏ tiếng đệm tiếng láy. ông lão. Những nhân vật ấy có cả ở phái ác như: Chăn tinh. Thường dựa vào thủ pháp cử chỉ. bà lão. hoặc đần độn. Ca dao có cấu trúc bằng nhiều mô típ. 4. Lời thơ kết hợp giữa phương thức tự sự và trữ tình. dưới hình thức đối đáp. tiết 54: A. Chủ đề bài ca thuộc nhiều hạng người trong xã hội. hoán dụ tu từ. • Nhân vật trong truyện cổ tích sinh hoạt là con người ở cả hai đối cực hoặc thông minh. Thật / giả. Ca dao là tiếng nói thể hiện tình cảm ở nhiều hoàn cảnh. + Truyện thơ có cấu trúc đồ sộ.Làm bài tập còn lại. + Truyện cười rất ngắn gọn. Hiện tượng / bản chất. lời nói để gây cười. Người ta có thể bè vào nhiều làn điệu dân ca. Truyện gồm hai yếu tố cái cười và bản chất cái cười. • Truyện cổ tích loài vật kể về loài vật nhưng vẫn hướng về con người. đứa con riêng trong truyện thường xuất hiện nhân vật phù trợ như bụt. Nhân vật ít. chỉ còn lời. Củng cố. Đại bàng. Hồ tinh. • Nhân vật truyện cổ tích thần kì thường là người mồ côi. ẩn dụ. Mục tiêu bài học : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT . dặn dò: . • Kể về các loài vật biết nói tiếng người (cổ tích loài vật). Cái cười tạo ra bởi mâu thuẫn giữa bình thường / không bình thường. em út. Sức khỏe vô địch. sử dụng nhiều biện pháp so sánh. Cái cười mang ý nghĩa phê phán hoặc khôi hài. Bên trong / bên ngoài. những công thức. vật báu trả ơn. nghề nghiệp khác nhau. Có / không.

1/ Khái niệm : Hoạt động trao đổi thông tin của con người trong x hội.Kiến thức.Cc phương tiện ngôn ngữ : tính khẩu ngữ.PTNN : lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với từng phong cách. Người viết có điều kiện cân nhắc. HĐ 4 : Thực hành phép tu từ ẩn dụ. Kỹ năng . Giới thiệu bi mới Hoạt động của GV & HS Yêu cầu cần đạt HĐ 1 : Hoạt động giao tiếp I.Các phương tiện hỗ trợ : Ngữ điệu (trầm –bổng). người nghe nói. tính cá thể. 2/ Quá trình giao tiếp : Tạo lập VB lĩnh hội VB. . hình ảnh. hoàn cảnh. 4/ Đặc trưng cơ bản : Tính cụ thể. đến được nhiều người.HCSD : Chữ viết. Tiến trình dạy học 1.dạng lời nói tái hiện. Thực hành phép tu từ ẩn dụ. ? Nêu khái niệm NN sinh hoạt. hoán dụ : cách NN sinh hoạt. hoán dụ. suy ngẫm. giao tiếp trực tiếp. ? Các phương tiện hỗ trợ là gì. lưu giữ . nét mặt…. . . người đọc có điều kiện phân tích. Câu tĩnh lược. tổ chức mạch lạc. HĐ 2 : Đặc điểm của ngôn II. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ : bằng ngôn ngữ. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết : ngữ nói và ngôn ngữ viết. . ? Nêu khái niệm của phong IV. ? Các dạng biểu hiện của NN 3/ Khái niệm : sinh hoạt. B.Biểu hiện chủ yếu ở dạng nói. . . cử chỉ. nhằm thực hiện mục đích về nhận thức. Kiểm tra bi cũ : 3. . 1/ Ngôn ngữ nói : ? hoàn cảnh sử dụng của NN . được tiến hành chủ yếu bằng ngôn ngữ. tình cảm. nội dung. sơ đồ. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là phong cách mang những dấu hiệu đặc trưng của ngôn ngữ dùng trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày. tình cảm đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. có thể phản hồi.Hệ thống KT chương trình tiếng Việt lớp 10 ở HK I. … ? Quá trình. gợi cảm cho sự diễn đạt. rườm rà… ? Phương tiện ngôn ngữ thường 2/ Ngôn ngữ viết : sử dụng. đôi khi dư thừa. hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình. Phong cch ngơn ngữ sinh hoạt : ? Phương tiện hỗ trợ l gì. 1/ Khái niệm : ? Phương tiện ngôn ngữ thường Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày dùng để thông tin.Nắm vững kiến thức của chương trình học. địa phương. III.Hoàn cảnh sử dụng : chất liệu âm thanh.PTHT : dấu câu. gọt giũa. . 1/ Khái niệm : a) Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật. chặt chẽ. người nói có thể điều chỉnh. đổi ý nghĩ. mục đích và phương tiện & cách thức giao tiếp. người nghe ít có điều kiện suy ngẫm. Người nói ít có điều kiện gọt giũa. ? Các nhântố. sử dụng. Ổn định tổ chức : 2. ? hoàn cảnh sử dụng của NN . ? Khái niệm. 3/ Các nhân tố giao tiếp : Nhân vật. trao sử dụng. HĐ 3 : Phong cch ngơn ngữ 2/Cácdạng biểu hiện : sinh hoạt.ở dạng viết.… viết. tính cảm xúc. ? Các đặc trưng cơ bản. hành động. tiếng lóng.

gợi cảm cho sự diễn đạt. 4. .Ẩn dụ phẩm chất. Chọn sự việc.? Nêu khái niệm ẩn dụ. Lập dàn ý bài văn tự sự. . . chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự.Lấy một bộ phận để gọi toàn thể. ? các dạng ẩn dụ thường gặp. 2/ Các dạng ẩn dụ thường gặp : . . hoán dụ.Ẩn dụ hình thức. 5. . ? Các dạng hoán dụ thường gặp. ? Nêu cách nhận biết ẩn dụ. hiện tượng khác có sự gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình.Ẩn dụ cách thức.Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật. . hóan dụ : để nhận biết ẩn dụ hay hoán dụ ta phải nhớ lại khái niệm và các dạng của nó để nhận diện.Củng cố : Nhắc lại các khái niệm.Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng. . ? Nêu khái niệm Hoán dụ. hiện tượng này bằng tên sự vật. Tóm tắt văn bản tự sự. b) Hoán dụ là gọi tên sự vật. Luyện tập viết đoạn văn tự sự.Dặn dò : Xem lại các bài văn : Văn bản. Trình bày một vấn đề và Lập kế hoạch cá nhân. 4/ Cách nhận biết ẩn dụ. Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự.Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. 3/ Các dạng hoán dụ thường gặp : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful