HỌC KÌ 2

Tuần 21 . Buổi 1.

ÔN TẬP BÀI 18

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 18 : Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuát ; chương trình địa phương ; Tìm hiểu chung về văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn ngay từ đàu học kì 2. B. Tổ chức các hoạt động dạy – học HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . I. Tục ngữ. (Tiết 1,2) ? Thế nào là tục ngữ ? - Là những câu nói của dân gian ngắn gọn, có vần điẹu, hình ảnh, đúc kết những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt của cuộc sống , được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày. - Tục ngữ bao giờ cũng có nghĩa đen là nghĩa trực tiếp gắn với hiện tượng ban đầu nhằm phản ánh kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội. - Những câu TN thể hiện k/n về con người , xã hội thường không sử dụng chủ ngữ nên rất hàm súc, cô đọng, có nghĩa bóng và có khả năng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau . VD. Học ăn, học nói ,học gói, học mở ? Em biết tục ngữ có những chủ đề - Tục ngữ có nhiều chủ đề : nào ? + Quan niệm về giới tự nhiên : Các câu đã học. + Đời sống vật chất : Người sống về gạo, cá bạo về nước; Có thực mới vực ? Những câu tục ngữ nào thuộc được đạo ; Miếng khi đói bằng gói khi no ; ăn một chủ đề này ? miếng, tiếng một đời ; lợn giò, bò bắp, vịt già, gà tơ ; mùa hè cá sông, mùa đông cá bể ; + Đời sống xã hội : Nhà nào giống ấy. cây có cội, sông có nguồn ; Giỏ nhà ai ,quai nhà nấy ; giấy rách giữ lề; Một giọt máu ?Tìm 5 câu tục ngữ về đời sống xã đào hơn ao nước lã…. hội ? + Đời sống tinh thần và những quan niệm vè nhân sinh : Người là hoa đất ; Người như hoa ở đâu thơm đấy ; Trông mặt mà bắt hình dong ; Lớn vú bụ con ; Cái ? Tìm 5 câu tục ngữ về chủ đề răng cái tóc là góc con người ; Môi dày ăn vụng đã này ? xong- môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn ; tẩm ngẩm mà đấm chết voi … • Có thể nhầm lẫn tục ngữ với ca dao : + Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thí râm + Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên . (Hình thức thơ lục bát nhưng nội dung nêu kinh

nghiệm …) GV; Tục ngữ thiên về biểu hiện trí truệ của nhdân trong việc nhận thức thế giới và con người . Gorki nói “ Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhdân laọ động” . Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa : nghĩa đen và nghĩa bóng . Cái cụ thể cá biệt tạo nên nghĩa đen, cái trừu tượng , phổ biến tạo nên nghĩa bóng . Môi hở răng lạnh , chó cắn áo rách , đục nước béo cò, năng nhặt chặt bị…. ? Những tình huống nào phải dùng 1. Văn nghị luận .( Tiết 3) văn nghị luận? - Trong giao tiếp có những lúc con người cần phải bộc lộ , phát biểu thành lời những nhận định, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của mìnhtrước một vấn đề nào đó của cuộc sống -> Văn bản NL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và con người. - Văn nghị luận …(sgk) ? Thế nào là văn nghị luận? - Văn bản nghị hay sử dụng : Văn giải thích, văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận … VD văn bản Tinh thân yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) là văn bản nghị luận chứng minh. ? Trong các trường hợp sau đây, Bài tập trường hợp nào cần dùng văn bản a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn . nghị luận để biểu đạt? Vì sao? b/ Giới thiệu về người bạn của mình. c/ Trình bày quan điểm về tình bạn . Trường hợp (c) vì người viết phải dùng lí lẽ dẫn ? Để chuẩn bị tham dự cuộc thi Tìm hiểu chứng để thuyết phục người đọc về quan điểm tình về môi trường tiên nhiên do nhà trường bạn . tổ chức, Tý được cô giáo phân công d/ Gợi ý giúp bạn Tý : phần hùng biện . Tý dự định thực hiện - Kiểu văn bản : văn nghị luận . một trong hai cách là : cách 1 : dùng kiểu văn tự sự, kể một câu chuyện có nội - Ý chính : dung nói về quan hệ giữa con người với + Tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên đối với thiên nhiên ; cách 2: dùng kiểu vb bc con người . làm một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như + Thực trạng về cảnh môi trường thiên nhiên đang bị tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người . Cô giáo bảo Tý cả 2 cách ấy tàn phá.( nguyên nhân, dự báo, hậu quả) đều không đạt. Em hãy giúp Tý xác định + Lời nhắc nhở đối với mọi người trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên . ý và kiểu văn bản ? Hs có thể tìm thêm các ý khác. HĐ3. Dặn dò . Tập viết một đoạn văn nghị luận có đề tài nói về ý thức bảo vệ của công. Thứ 3 ngày 12 tháng 01 năm 2010

Tuần 22 . Buổi 2.

ÔN TẬP BÀI 19

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 19 : Tục ngữ về con người và xã hội ; Rút gọn câu ; Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận – lập dàn ý cho bài văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn . B. Tổ chức các hoạt động dạy – học ( Tiết 1)

HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . GV dùng hình thức trắc nghiệm đúng sai: 1. Tục ngữ về con người và xã hội . ? Giải thích nghĩa các câu tục ngữ : - Một mặt người…-> khuyên ta nên biết quý trọng con người ; tôn vinh giá trị con người. - Cái răng cái tóc…-> khuyên mọi người phải biết giữ gìn tô điẻm vẻ đẹp riêng của mình . - Đói cho sạch…-> bài học biết giữ gìn phẩm giá trong sạch , thật thà và lòng tự trọng … cho bát kì người nào, tuổi tác nào, địa vị nào trong xã hội . - Học ăn, học nói…-> bài học về cách ăn nói, ứng xử, cách sống, cách làm người… - Không thầy…-> đề cao vai trò người thầy. - Học thầy…-> bên cạnh học thầy còn học ở bạn cũng rất quan trọng. - Thương người ..-> bài học về lòng nhân ái. - ăn quả…->bài học về lòng đền ơn đáp nghĩa. - Một cây …-> khuyên mọi người biết sống đoàn kết… ? Điền vào chỗ trống các từ ngữ nêu nội dung của những câu tục ngữ sau : + Câu 2 ,4,5, 6 là những …(nhận xét, đánh giá)…vè các mặt tư cách , sự rèn luyện của con người để tiến bộ. + Câu 3,7,8 là những lời khuyên về (phẩm chất, lối sống) mà con người phải có. Về hình thức : các câu tục ngữ trên diễn đạt bằng những hình ảnh (so sánh, ẩn dụ ) …làm cho nội dung trở nên cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hàm súc. + Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình ảnh (so sánh) làm cho sự việc trở nên cụ thể. + Câu 8,9 diễn đạt bằng hình ảnh (ẩn dụ) nên ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. + Các câu 3,4,6,7,8 không sử dụng (chủ ngữ) nên rất súc tích, cô đọng, có gía trị phổ quát và được dùng trong nhiều trường hợp . • Những câu không có vần : (câu 7,8). ? Hãy tìm những câu tục ngữ nói về con người và xã hội ? Gợi ý : Đục nước béo cò ; Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ; Bói ra ma quét nhà ra rác. ? Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ? a/ xấu đều hơn tốt lỏi * e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .* b/ Con dại cái mang * g/ Cạn tàu ráo máng . c/ Giấy rách phải giữ lấy lề *. h/ Giàu nứt đố đổ vách . d/ Dai như đỉa đói. i/ Cái khó bó cái khôn .* ?Các nghĩa sau đây phù hợp với nội dung câu tục ngứ nào?Bài học rút ra từ các câu tụcngữ a/Ăn không nên đọi nói không b/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu cũng làm được nên lời. -> Phải có ý chí bền bỉ trong công việc và trong cuộc b/ Có công mài sắt có ngày nên sống. kim . a/ ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng dại trong c/ Lá lành đùm lá rách. đường ăn nói, cư xử.-> Bài học : nhác nhở con người d/Một con ngựa đau cả tàu bỏ luôn luôn học tập rèn luyện cách nói năng, cư xử với cỏ . mọi người. e/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. d/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ của đồng g/Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . loại -> Những người cùng cảnh ngộ phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. c/ Người đày đủ, không gặp hoạn nạn thì giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn.-> Phải biết thương yêu đồng laọi khi họ gặp cảnh nghèo nàn , túng thiếu. e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm nhau , kéo bè kéo cánh với nhau -> Tìm bạn mà chơi không nên chơi với kẻ xấu. g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con người và sinh

vật -> Ảnh hưởng của môi trương đối với con người. ( Tiết 2 ) 2. Rút gọn câu. ? Thế nào là rút gọn câu ? Đ/n - Câu rút gọn là những câu vốn đầy đủ cả CN lẫn VN nhưng trong một ngữ cảnh nhất định ta có thể rút gọn một số thành phần câu mà người đọc , người nghe vẫn hiểu. VD : Bạn làm gì đấy ? – Đọc sách (Rút CN) - Câu rút gọn có t/dụng làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh hơn, tránh dùng lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu trước khi không cần thiết. (lặp từ ngữ ) - Kiểu rút gọn : + Câu rút gọn chủ ngữ : Cậu ăn cơm chưa?.. ? Câu rút gọn có những kiểu Hs nêu . nào ? + Rút gọn vị ngữ : Vd: Ai xung phong lên chữa bài tập ? – Em Hs lấy ví dụ . + Rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ : ..rồi. - Dùng câu rút gọn trong các trường hợp : + Trong văn đối thoại, rút gọn câu để tránh trùng lặp từ ngữ không cần thiết-> câu văn thoáng, hợp h/c giao tiếp . Vd:-Em buồn bã lắc đầu: -Không, em không lấy, em để... ? Theo em có thể dùng câu -Lằng nhằng mãi. Chia ra! mẹ tôi quát và giận dữ đi về… rút gọn trong những trường (tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói). hợp nào ? + Trong văn chính luận, văn mt, văn bc , rút gọn câu để ý được súc tích, cô đọng. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở . Hoặc: mỗi đảng viên cbộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Lưu ý :GV nêu 2 lưu ý như trong SGK . Bài tập : ? Chỉ rõ và khôi phục các a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười . (Nam Cao ) TP câu bị rút gọn trong b/ Đi thôi con ! những trường hợp sau đây c/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân và nêu rõ tác dụng của nó ? xứng đáng với nước độc lập tự do . ( Hồ Chí Minh) d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ) (Tiết 3 ). 3. Đặc điểm của văn nghị luận. Bài tập Cho đề ra : “Qua ca dao, người bình dân VN đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã học và đã đọc, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. a, Hãy đưa ra luận điểm, luận cứ bài văn . b, Dựa trên những luận điếm và luận cứ, em hãy lập luận bằng cách viết một đoạn văn ngắn cho cho một luận cứ mà em lựa chọn . Gợi ý: -Luân điểm: Ca dao đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của người bình dân VN. -Luận cứ: * Thể hiện được tình yêu quê hương đất nước. - Gắn bó ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước. - Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình nghĩa đồng bào .

nên con dân xứ Lạng tự hào: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” . ( Tiết 1) Văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) HS thực hiện theo nhóm. . nhận xét. lạc quan vui sống đã khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc gian lao . Ai vô xứ Nghệ thì vô…. Điều này dễ hiểu.15’ .Tình cảm sâu nặng nhất. mỗi người. kiểu câu đặc biệt .* Thể hiện tình yêu thương gia đình . Biết sử dụng hiệu quả câu đặc biệt . HĐ3. thiêng liêng nhất là tình mẫu tử.ta . tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê hương đất nước của ông cha ta. tìm ý…. Buổi 3. được trình bày tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam. .Xuất xứ : Trích Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. trình bày . Thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 . ơn sinh thành .Gắn bó với lao động . Mục tiêu cần đạt . ruộng lúa. hiểu biết của mõi con người có hạn. Chính vì lẽ đó. Về nhà tìm đọc những bài văn nghị luận . hình thức trắc nghiệm . -Lập luận: Điều tiên. Dặn dò . .Tiếp tục rèn kĩ năng về văn nghị luận : tìm hiểu đề . Thời xưa điều kện đi lại khó khăn. -> Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời. người nông dân yêu cả ruộng vườn. chung thuỷ *Thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời .Yêu lao động. B. ngọn rau tấc đất của mình. Đó là niềm tự hào. gắn bó với thiên nhiên . ÔN TẬP BÀI 20 A. Hs làm bài 10 . ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình.Nắm vững hơn nội dung văn bản ngị luận Tinh thần …. . . gắn bó khăng khít với bao danh lam thắng cảnh của nơi chon rau cắt rốn. ai cũng gắn bó máu thịt với làng mạc quê hương. Nội dung tiến hành . . . Giúp Hs : . Người dân xứ Nghệ thì ngợi ca : Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biéc như tranh hoạ đồ . tháng 2/1951 tại chiến khu Việt Bắc. bờ tre. Do vậy. bổ sung.Nghị luận .Tình vợ chồng gắn bó thiết tha. ? Văn bản Tinh thần …ta trích trong văn kiện lịch sử nào ? ?Ttyncndt thuộc loại văn bản nào ? .

hùng hậu. ( Tiết 2) .Lập luận mở bài : Câu 1 “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.Giải thích sức mạnh của lòng yêu ? Các từ : nồng nàn. lực lượng k/c vế cấu trúc giống nhau theo mô hình : chống Pháp rất đông đảo. ….ngày + Từ các cụ già …….ngày trước. + Từ các phụ nữ…mẹ chiến sĩ. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cảu đảng là phải khơi gợi t/t yêu nc’của người dân để góp phần đưa cuộc k/c .Thao tác trong đoạn Lịch sử …. tổ tượng trong xh chức.cướp nước. câu nào là câu kết đoạn?Đ-S .Câu chủ đề : . trước.Đoạn Đòng bào ta…. rõ lớn. Câu 2. đề của đoạn.nước.giúp mọi người nhận thức ? Sử dụng phép so sánh trong câu “ Tinh rõ hơn. . thần ……của quý” có t/d gì ? tầm quan trọng của t/t yêu nc’.Các từ : sôi nổi . => khái quát. + Từ những nam nữ …. tuyên truyền. kết thành. cụ thể hơn về t/t yêu nước. . bị chiếm .trẻ thơ. đầy sức thuyết phục. câu nào mang t/c là câu chủ Câu kết đoạn : Những cử chỉ cao quý…y/n.Cách lập luận : Câu 1. c/m. lướt qua. diễn tả được sự tập hợp mọi đối ? Các từ : giải thích. → cách lập luận chặt chẽ. nồng nàn y/n . cuộc k/c Từ…đến….Các từ : nồng nàn… là tính từ.Giải thích lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nd ta.Các tầng lớp đồng bào : ? Tg viết : Đồng bầo ta ngày nay …. mạnh mẽ. ? Các từ : sôi nổi. tuyên truyền. to nước của ta.? Đọc đoạn văn mở bài : Dân ta….Tg dùng câu văn dài vì : ? Tại sao tg sử dụng câu văn dài . + Từ những chiến sĩ…hạu phương.là câu chủ đề đã k/đ: Dân ta có …. gt+c/m).. lãnh đạo trong câu cuối thuộc từ .anh hùng : lòng yeu nước qua các trang sử vẻ vang chứng minh.. . nguy hiểm.yêu nước : ? Đoạn văn Đồng bào ta ngày nay…… Câu mở doạn : Đồng bào ta ….. . ? . tổ chức. tg đã sử dụng thao tác nào để nói về sức mạnh của . nhằm mục đích gì ? chống Pháp (1946-1954) là cuộc c/t nhân dân. vậy đó là những lớp đồng bào nào ? + Từ những kiều bào…. là động từ. (Đ – S ) + Từ nhd m ngược …xuôi. của cha ông ta làm nên ? ( bluận. loại nào? lãnh đạo -> động từ.Phép so sánh …. ?Đoạn văn Lịch sử ta …anh hùng. . có nhiều Nhd ta ai ai cũng giàu lòng y/n. cho biết câu nào là câu chủ đề ? Vì sao em biết ? ? Nêu nhận xét của em về cách lập luận trong phần mở bài ? (Đ – S ) . Câu 3.Các từ : giải thích. đồng bào điền chủ.Thao tác : c/m ? Tg đã sử dụng thao tác NL nào trong đoạn văn trên ? . quý báu. khó khăn thuộc từ loại nào ràng. giá trị .. gt. thể hiện sức nhấn chìm thuộc từ loại nào? thể hiện điều mạnh vô cùng to lớn của tinh thần yêu nước gì ? trong công cuộc k/c cứu nước.

thanh điệu . phân tích ngắn gọn văn bản Tinh thần ……nhân dân ta ? Gợi ý : Mở bài : Khảng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh : Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. Thứ 3 ngày 23 tháng 2 năm 2010 TUẦN 26 . TV có đầy đủ k/năng để diễn đạt t/cảm. Dặn dò : Viết lại thành bài văn . . ngay thẳng …. . Buổi 4 . ? Thế nào là câu đặc biệt ? HS nhắc lại k/n. T/g đã c/minh tiếng Việt đẹp : . thuỷ chung. ra đầu mũi đảo. Thân bài : Nêu hang loạt dãn chứng lịch sử và xã hội để c/m….yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta khi tổ quốc bị xâm lăng – Lịch sử có nhiều cuộc k/c chống xâm lăng chứng tỏ dân ta yêu nước nồng nàn – Đồng bào ta ngày nay có nhiều việc làm thể hiện t/t yêu nước xứng đáng với truyền thống của tổ tiên – Nhiệm vụ của Đảng ta. .Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Sự giàu đệp của Tiếng Việt .TV rất tế nhị. Nội dung tiến hành . uyển chuyển trong cách đặt câu.Giàu chất nhạc .Là kiểu câu định nghĩa giải thích -> làm sáng tỏ vấn đề. bổ sung. cố đi mãi trên đá đầu sư. ÔN TẬP BÀI 21 A. ? Đoạn văn sau có câu đặc biệt hay câu rút gọn ? GV dùng bảng phụ . cái hay cái đẹp của Tiếng Việt ? đó là . tìm dẫn chứng cho bài văn chứng minh . ( Tiết 3) ? Câu thứ hai và câu cuối trong đoạn kết là kiểu câu gì ? T/d trong đoạn văn ? . Kết bài : Ví long yêu nước như các thứ của quý…. VB được trích từ công trình nghiên cứu có nhan đề Tiếng Việt.nhận xét . ? Trình bày . Điều tôi dự đoán. thật là không sai. sau trạn bão. HS làm bài : 15 – 20’. Xuất xứ . (Tiết 1 ) I/ Văn bản Sự giàu đệp của Tiếng Việt ? Hãy nêu xuất xứ của văn bản ? 1.TV là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm những ý nào ? hưởng. B.? Em hãy tóm tắt bài văn trong khoảng 5 câu ? GV gợi ý để HS tóm tắt theo các ý sau : . Mục tiêu cần đạt . tư tưởng của người VN và để thỏa mãn…l/sử. ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Tôi dậy từ canh tư. một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc(ĐTM). PTBĐ : nghị luận . Thêm trạng ngữ cho câu . K/quát về cái hay cái đẹp của tiếng Việt . ? VB đã sử dụng PTBĐ nào ? 2. -> Câu đặc biệt. ? TG đã c/minh tiếng Việt đẹp như thế nào ? 4. ? Phần đầu của VB tg nêu mấy ý k/quát về 3. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh .Củng cố. học sinh khác nhận xét. chân trời. Còn tối đất. và ngồi đó rình mặt trời lên. Giúp Hs : . Học sinh lên làm trên bảng.đứng tại chố trình bày . ? Câu in nghiêng sau đây có phải là câu đặc biệt không ? Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh nhũn nhặn .. bổ sung bài viết.

giàu thanh điệu : có hai thanh bằng và bốn thanh trắc. . Thuyền rẽ song lao nhanh.Có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. 2/ Tác dụng của trạng ngữ trong các cau trên ? Học sinh thảo luận theo bàn . Trên giàn thiên lí. hai.Tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới . 7. C2.Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. .Ngữ pháp dần dần trở nên uyển chuyển hơn. cử đại diện trình bày .) … mẹ không ngủ được .7 câu . Tiếng Việt hay : .) C4.Tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 1/ Thêm trạng ngữ vào các câu sau : C1. chính xác hơn . Tương lai của Tiếng Việt : sức sống trường tồn.Giàu hình tượng ngữ âm.. lướt bon bon …( để về cho kịp).? Tg c/minh tiếng việt hay ntn? Tg c/minh tiếng Việt giàu ntn? ? Qua bài này. C3. ( Nguyên tiêu) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.Từ vựng Tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó…. . ( Vào đêm trước ngày k/trường của con. . ( Rằm tháng giêng – nguyên tiêu) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ . 5. Các bàn khá thi đua trả lời… 3/ Viết một đoạn văn ngắn 5. Vậy tương lai của Tiếng việt như tg nói ở phân kết là gì ? . 8.k/niệm mới. (Tiết 2. Tiếng Việt giàu : . 6. Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về ( phía mặt trời lặn.Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lân màu trời thêm xuân . hoặc Việt hóa các từ …. ngữ pháp và từ vựng . bóng xuân sang. chủ đề tự chọn. .nó. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt đã được tg c/m trên cả ba phương diện : ngữ âm. rất uyển chuyển trong câu kéo…tục ngữ.. 1/ Học sịnh thảo luận nhóm . trong đó có sử dụng một câu đặc biệt .một nhiều. C5. Tìm dẫn chứng để chứng minh cho đề bài sau đây : Thơ Bác đầy trăng .phức tạp .ba trạng ngữ .) II. Học sinh làm bài : 13’ Gv chấm 6 – 8 bài . GS Đặng Thai Mai đã c/m Tiếng Việt giàu và đẹp trên những phương diện nào ? ? Trong phần đầu tg viết Và để tin tưởng … . (Cảnh khuya) . nhóm nào tìm được nhiều dẫn chứng sẽ được điểm cao . Những bông hồng đua nhau khoe ăc trong vườn trường . Lưu ý : cần viết theo hình thức một đoạn văn… (Tiết 3) III.Tiếng Việt không ngừng đặt ra những cách nói mới hoặc Việt hóa cách nói mới…. đọc bài mẫu và rút kinh nghiệm .

Mục tiêu cần đạt .Kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa. Xuất xứ văn bản . (dc) . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Đức tính giản dị của Bác Hồ.Trung thu trăng sang như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. lương tâm của thời đại” – diễn văn của thủ tướng PVĐ đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) . hoặc chưa thành thạo khi viết đoạn văn diễn dịch. ÔN TẬP BÀI 22 A.Vấn đề Tg nêu lên trong bài văn 3. Gv lưu ý các em còn lung túng với những câu mở đầu.) . ( Cảnh rừng Việt Bắc) 2/ Sắp xếp các dẫn chứng ntn ? Học sinh trình bày 3/ Tập viết đoạn văn trình bày các dẫn chứng vừa tìm được . luyện tập văn chứng minh .Văn thuộc kiểu vb nào ? 2. làm bài văn chứng minh . Vấn đề C/m : nghị luận là gì ? Đức tính giản dị của Bác Hồ. I.(Tin thắng trận) . Nội dung tiến hành . hai bài yếu . Chuyển câu chủ động thành câu bị động . hạc cũ với xuân này.(…. Dặn dò .Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. học tập . Kiểu VB : nghị luận.Văn bản Đức tính giản dị của Bác 1.Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ . quy nạp…. (Ngắm trăng) . Học sinh làm vào vở : 7 – 10’ . Các thao tác chứng minh : .Củng cố. . GV chấm một số bài : hai bài khá.Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau . Đọc một vài bài mẫu.Tg đã sử dụng những thao tác nào 4. tinh hoa và khí phách của dân tộc . Buổi 5 . -----------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 02 tháng 3 năm 2010 TUẦN 27 . B.Bác được tg c/m qua Các luận cứ : những luận cứ nào ? biểu hiện nào ? + Bác giản dị trong đời sống (dc) + Bác giản dị trong quan hệ với mọi người (dc) + Bác giản dị trong lời nói và bài viết . Làm bài viết cho đề ra trên .Đức tinh …. lớp rút kinh nghiệm. . Giúp Hs : . Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng) . . Hồ có xuất xứ từ đâu ? “ĐTGD…” trích từ bài “ Chủ tịch Hồ Chí Minh. hai bài TB.

những từ đó thuộc từ loại nào ? . . 11. thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật . Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú. 6.Trong câu văn đầu bài “ Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bạt là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” có mấy cụm danh từ ? Đó là cụm danh từ nào ? .Nước Việt Nam là một ….Lối sống : Bác suốt đời làm việc.Dòng được gạch chân trong câu trên là thành phần gì của câu ? . thì đó là sức mạnh vô địch.không có gì quý hơn…. Bác Hồ sống đời sống giản dị. những giá trị tinh thần cao đẹp nhất . C/m Bác giản dị trong dời sống : .Trạng ngữ của câu . suốt ngày làm việc. Cụm danh từ trong câu văn đầu bài : . Câu văn “ Rất lạ lùng. đoạn văn bình luận . . .Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn. tình cảm.Hãy trích dẫn một câu bình luận.Khi bàn về sự giản dị của Bác Hồ trong lời nói và bài viết . thanh bạch. bởi vì Người sống sôi nổi. .Câu văn cuối bài được thể hiện bằng thao tác nghị luận nào ? Giải thích + c/minh + bình luận . tự do .Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng . 9.trong bài ? . Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ c/m . . thanh bạch như vậy. Câu văn cuối bài : Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc hang triệu con người đang chờ đợi nó. đó là những câu nào ? . trong sáng. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sang trong thế giới ngày nay..Điều rất quan trọng . . 8.. được thể hiện bằng thao tác bình luận . -“ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành.Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn.” 10 . tg có nhắc lại hai câu nói nổi tiếng của Người . trồng cây trong vườn… Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp ….Trong câu văn trên.” → Các tính từ. từ việc rất lớn : việc cứu nước cứu dân đến việc rất nhỏ.Đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất . phong phú đời sống và cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân . Câu. với những tư tưởng. TP phụ : .Sự nhất quán . VD : Học sinh nêu . tuyệt đẹp . đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta.TG đã c/m p/c giản dị trong đời sống của Bác ntn ? . Từ loại .thay đổi . Những câu nói nổi tiếng của Người : . lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm…. những từ in đạm nêu bật p/c cao quý của Hồ Chí Minh. vì dân. 7. . 5 . một đoạn bình luận được thể hiện trong bài văn mà em rất thú vị ? . tất cả vì nước. vì sự nghiệp lớn.

Buổi 6 . Học sinh làm bài 30 – 35’ Gv chấm .Chức năng của vc : P/a hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sang tạo ra sự sống. Mục tiêu cần đạt . GV khuyến khích những em làm bài tốt. nhiệm vụ. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Ý nghĩa văn chương . Theo Hoài Thanh thì văn chương có • Nội dung văn bản . nhận xét.Giậu cúc bị tả tơi sau trận mưa tầm tã kéo dài . B. nguồn gốc từ đâu và chức năng của Vc .Bài Ý nghĩa văn chương in từ TP nào của ông ? (Bình luận văn chương) . a/ Cho học sinh viết ba câu bị động .Cuộc đời. . hang trăm tên giặc bị bắt sống . văn nhân có vai trò gì . Nội dung tiến hành . . III. Các thi nhân.Nguồn gốc cốt yếu của văn chương : long là gì ? Tại sao gọi là cốt yếu ? thường người.( cơ Công dụng của vc ra sao ? bản nhất.Chúng em hiểu bài sau khi được cô giáo giảng đi giảng lại . luyện cho ta …đến trăm nghìn lần”. chu đáo. Giúp Hs : . VD : …… *. Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp) . (Tiết 1) I. quan trọng nhất) . sự nghiệp của Hoài Thanh ? . .Củng cố. ÔN TẬP BÀI 23 A. bổ sung. rút kinh nghiệm . . công dụng của văn chương) Bài viết đã hơn 60 năm nhưng ngày nay chúng ta đọc vẫn còn thấy thú vị . thương muôn vật muôn loài . làm bài văn chứng minh . .Đồn giặc bị quân ta tiêu diệt. luyện tập viết đoạn văn chứng minh . “ Văn chương gây cho ta những t/c mà ta không có .Luyện kĩ năng làm bài tập Tiếng Việt.TP nôi tiếng của Hoài Thanh in lần đầu 1942 ? ( Thi nhân VN) . Dặn dò : Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010 TUẦN 28 . thi nhân .Công dụng của vc : giúp cho tình cảm và long vị trong đời sống xã hội ? tha . văn nhân trong xã hội : .Bài văn có thể chia mấy phần ? Hai phần (nguồn gốc của văn chương . chữa bài cho một số em .II. Cho học sinh viết cảm nhận của bản thân về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ . b/ Cho Học sinh viết một đoạn văn 3 – 4 câu có dùng câu chủ động chuyển đổi thàh câu bị động . Gọi bốn Học sinh lên làm trên bảng .Tầm quan trọng của văn chương. Văn bản : Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ( Hoài Thanh) GV hướng dẫn học sinh đọc lại Vb “ Ý nghĩa văn chương” và thực hiện các câu hỏi: .

phù phiếm…-> tính từ. Bài tập . GV lưu ý : Những cách viết đoạn văn c/m có thẻ là : quy nạp. b/ Những t/c ta không có nhờ văn chương gây cho ta. tiếng …-> danh từ. Học sinh thực hiện vào vở. diễn dịch .Lí thuyết. (a) sau : a/ Ai đem người ngọc thung thăng chốn này . (Vào đề bằng một câu chuỵện đời xưa rất hoang đường để chỉ ra rằng “ Tiếng khóc ấy. Thế nào là câu chủ động ?câu bị động? 1.. hoa cỏ . Trong hai câu sau đây. *GV lưu ý cho học sinh : không phải câu nào có Viết một đoạn văn ngắn. 2. (Tiết 3) Luyện viết đoan văn chứng minh. Học sinh nêu. sửa lỗi. cảm xúc.) Em hiểu được những gì về văn chương * Với lối văn giàu lí lẽ.Tìm câu chủ động và câu bị động . trống . Đọc đoạn văn sau đây và nhận xét . (b) Em hãy đặt ba câu chủ động ? Bài 2 . có sử dụng từ bị và từ được đề là câu bị động. b/ Người ngọc đã được ai đem thung thăng đến chốn này . “gây cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có). tiếng suối thuộc từ loại nào ? (Tiết 2) Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . . công dụng của văn chương . cau nào là câu Bài 1. câu bị động hợp lí ? Bài 3. Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị dộng ? Tác dụng của câu bị động. chật hẹp. khát vọng của con người. GV chấm bài một số em . nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca” -> nêu nhiệm vụ. Trong hai câu sau đây. Viết một đoạn văn ngắn. những t/c ta sẵn có nhờ văn chương luyện cho Câu nào là câu bị động trong hai ví dụ ta. Mục đích sử dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Học sinh dựa vào sgk trả lời. tổng – phân – hợp . luyện những tình cảm ta sẵn có” như Hoài Thanh . hoa cỏ. chuyển đổi câu Em hãy đặt ba câu bị động ? Học sinh thực hiện nhóm lớn . luyện cho ta những t/c ta sẵn có .đến bực nào . thể hiện cách dựng đoạn văn của người viết ? những ước mơ. Đặt câu.Đoạn văn : Văn chương rất kì diệu.núi non. lớp nhận xét. b/ Sự sống cần được văn chương sang tạo ra.Gnhớ sgk. Cách lập luận trong bài như thé nào ? • Cách lập luận . Các từ : phù phiếm. Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Cử đại diện nhóm trình bày. thâm trầm thuộc từ loại nào ? Các từ : núi non. hình qua bài viết ? ảnh………. nhận xét. có sử dụng câu bị động . bị động? a/ Văn chương cần sang tạo ra sự sống . bổ chuyển đổi thành ba câu bị động ? sung. tiếng chim. câu nào là câu (b) chủ động ? a/ Văn chương gây cho ta những t/c ta khong có. trải .Nếu trong pho lịch sử….

1. Giúp Hs : Ôn tập . GV chấm bài 6 em : giỏi – khá – trung bình – yếu  Dặn dò .Đi đôn đốc việc hộ đê .những tình cảm ấy là do cuộc sống. ( 5 người ) 8. luận bức tranh tả thức ấy ? . A. cách đưa dchứng . Về nhà tiếp tục luyện cách viết đoạn văn chứng minh. thầy đề. B/ Bày tỏ niềm thương xót trước tai họa và đau khổ của nhân dân . ngữ Có công mài sát có ngày nên kim.. quan đi . ý nghĩa của truyện : (Học sinh nêu SGK) A/ Căm phẫn lên án cuộc sống ăn chơi và thói vô ? Em lựa chọn đáp án nào sau đây ? trách nhiệm của bọn quan lại trong xh cũ.Tát cả các ý trên .. ? Truyện có ý nghĩa gì ? 2. C/ Gồm A và B. chễm chệ .Từ đoạn văn trên . hệ thống hóa kiến thức các bài : sống chết mặc bay. GV giúp hs nhận xét vè cách trình bày đoạn văn. luyện tạp làm bài văn giải thích . . do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp . phụ mẫu khi ngồi trên sập mới kê ở . 6 .Trong cảnh mưa tầm tã …. mơ ước vươn tới những chân trời bao la…. say mê học tập và lao động. các chi tiết : / Tình huống của truyện là ở tình tiết Đê vữ. thể loại của vb. đình làng . bọn thuộc hạ nôn đã nói. ? đoạn văn trên có mấy từ láy ? 5 .Thể loại : Tự sự . thầy thông nhì. cách lập luận trong đoạn văn. . yêu thiên nhiên.. Thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2010 TUẦN 29 . Văn bản : Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) Cho Học sinh nêu tg.hỏng mất” . dân chúng kêu rầm rĩ. đất nước. . Gồm : ? Quan phụ mẫu đánh tổ tôm với ai ? Quan phụ mẫu. 3. em hãy viết một đoạn văn chứng minh theo đề ra : Chứng minh tính đúng đắn của câu tục Học sinh làm vào vở . Học sinh đọc đoạn văn “ Trong đình . PTBĐ : ? Đoạn văn “ Tuy trống đánh liên Mt và bc. thanh…. Từ láy : 4 từ . sang trọng . xa hoa.Đi kiểm tra tình hình đê điều . đèn thắp sáng trưng………trông mà thích mắt”. đâu ? làm gì ? . . uy nghi. yêu quê hương.Phú quý. Từ ngữ nào sau đây bình . B. Thương người. 7. Cách làm bài văn lập luận giải thích .Dàm mưa dãi gió.thì quan : ? Trong cảnh mưa rơi tầm tã. Mục tiêu cần đạt . Chánh tổng sở tại . đi chống lũ lụt.cao sang.Đi chơi bài bạc (đanh stổ tôm ) với bọn thuộc hạ .Sung sướng ăn toàn miếng ngon. thầy đội trên chiếu bạc có những người nào ? nhất . Nội dung tiến hành I.Nhàn nhã được nhiều kẻ hầu hạ . Học sinh chỉ ra các từ láy . đã két hợp những PTBĐ nào ? 4 . / Đoạn văn là bức tranh tả thực quan . sang tạo . nước . song cuồn cuộn dâng lên . Buổi 7 . ÔN TẬP BÀI 24.

Gợi ý dàn bài.Nghĩa hiển ngôn. 11. học một sàng khôn. . Các cụm từ : Chân lấm tay bùn.Hiểu biết càng nhiều con người càng biết cách xử thế đúng đắn hơn… . trời long đất lở . 10.. +Học một sang khôn : thấy được. thầy đề vừa rút quân bài vừa run cầm cập……thì quan phụ mẫu vô cùng sung sướng cười nói : “Ù ! Thông tôm. . . . mày !” 9. .Tri thức rất cần thiết đối với con người. a/ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ.Biện pháp nghệ thuật chủ yếu : Tương phản đối lập .Xác định mục đích viẹc học hỏi là học điều hay lẽ phải. + Đi một ngày đàng : một ngày đi trên đường .Có giá trị nhân đạo sâu sắc. gội gió tắm sương.Ông cha thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu : Đi………sang khôn.Giá trị của truyện : . biết nhiều giúp mở mang tầm hiểu biết. .Điếu.nào ? chi tiết nào ? ? Tg đã dùng Bp Nt nào để làm nổi bật giá trị tố cáo hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ? ? Những cụm từ sau đây gọi bằng những k/n nào cho đúng ? nao sợ hãi . học được nhiều điều hay. như thần như thánh. . . Giải thích câu tục ngữ : Đi một ngày đàng. • Kết bài . long lang dạ thú…. -> thành ngữ. mở mang thêm trí óc. đàn sâu lũ kiến. Học trong sách vở. . ..Học hỏi là việc thường xuyên trong suốt cuộc đời người. sang ? Em hãy lập dàn bài cho đề ra trên ? . • Thân bài .Phải có phương pháp học tạp đúng đắn.. II.Câu chuyện kẻ có tình huống hồi hộp đầy kịch tính. • Mở bài . Di nhiều. vủa con người. học từ thực tế đời sống xung quanh.Trên khắp các nẻo đường của đất nước chỗ nào cũng có những cái hay . nghìn sầu muôn thảm..Nghĩa hàm ngôn : Tầm quan trọng của việc học hỏi để nâng cao trí thức hiểu biết và vốn song. .Trong giai đoạn hiện nay việc học hỏi lại càng cân thiế .Giàu gt tố cáo và phê phán hiện thực . ..Muốn có tri thức phải học hỏi. cái đẹp cảu cảnh vật.ý nghĩa của câu tục ngữ là hoàn toàn đúng…. chi chi này!. .

ruồng bỏ GC mình. Học sinh thực hiện các phần . Sau này in trong “Truyện kí NAQ” do Phạm Huy Thông dịch. Làm bài chi tiết.Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ.bậc anh hung. GV chấm một số bài (khong nhất thiết xong bài) Dặn dò .B có ý 8 . Buổi 8 . ả lại Vảen cũng chưa bao giờ gặp Phan Bọi Châu -> truỵen sang tác bằn trí trưởng tượng và hư cấu. Nội dung tiến hành (Tiết 1. ÔN TẬP BÀI 25. Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2010 TUẦN 30 . B. ? Những thành phần nào trong câu có thể dùng cụm C – V để mở rộng câu ? . . luyện tạp làm bài văn giải thích . 9 Ý nghĩa .) I. ( Tiết 2) II. . hệ thống hóa kiến thức các bài : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.stạo.” làmột truyện kí của NAQ đăng trên báo “Người cùng khổ” số 36-37 tháng 9-10 năm 1925. ? Đây là truyện sang tác có thật hay là sáng 2. PBC Vô cùng tởm lợm và khinh bỉ tên mọi lời lẽ của va-ren? toàn quyền DD này. Dùng cụm C-V để mở rộng câu .v để mở rộng câu . / Trong truỵen NAQ đã chỉ mặt vảen là con 4. “……. Dùng cụm c . Truyện kí này được NAQ đăng trên báo tác theo tưởng tượng hư cấu ? “người cùng khổ” hai tháng trước khi Vảen sang Đông Dương nhận chức toàn quyền . Biểu thị thái độ khinh bỉ đến tột cùng của nghĩa gì ? PBC đối với Va-ren và bè lũ cướp nước. ? Lời của nhân chứng trong phần T. ruồng bỏ long tin. Nhân vật Phan Bội Châu . .Đấng xả thân vì độc lập … / Tại sao PBC vẫn im lặng dửng dưng trước 7. Nhân vật Va – ren. Nhân vạt chinh : Va-ren – Phan Bội Châu. Xuất xứ .Tên chính khách bị đông bon đuổi ra khỏi tập đoàn. A.Con người phản bội GCVS . . Giúp Hs : Ôn tập . ? hai nhân vật chinh strong truyện là ai? 3. Châu ntn? . Học sinh đọc Sgk . Mục tiêu cần đạt .Vị thiên sứ. . người như thế nào ? . Văn bản : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phạm Duy Tốn. Tự làm lại ở nhà. ? Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh Phan Bội 5.) ? Xuất xứ của tác phẩm ? 1.Câu tục ngữ mãi còn ý nghĩa với bất cứ ai..

Bài tập . giả nhân giả nghĩa.Học sinh nêu theo Sgk. + Những trò lố………………. GV chấm. Học sinh làm bài 20 – 25’. Ví dụ : Bằng trí tưởng tượng kì diệu . mua chuộc của tên thực dân cáo già Va ren “ tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. ví dụ nào không có cụm C-V mở rộng ? a/ Anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. + Xuất xứ. b/ Chúng ta vô cùng tự hào Tiếng Việt giàu dẹp. . + Sáng tạo bằng trí tưởng tượng kì diệu . ? Tập phân tích truỵên kí Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quóc. ? Tìm hai ví dụ mà trong đó có cụm C-V làm TP câu . Học sinh làm bài 25 – 30’ . vì sự nghiệp “khai hóa và công lí”…. chữa bài cho học sinh . thủ đoạn dụ dỗ . ? Mục đích của việc dùng cụm C. đơm chòi mơn mởn.V để mở rộng câu ? Học sinh trình bày. “ cộng tac”.. Học sinh tìm. bổ sung. c/ Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng thấy quê ta đẹp lắm.Mười năm đổi mới đã làm thay dổi hẳn bộ mặt đất nước ta. “ hợp lưc” với nước Pháp. + Dựa trên cơ sở sự kiện có thật : Vảen sang Việt Nam và PBC đang ngồi tù. rút kinh nghiệm khi viết bài dù là một đạn văn. Va ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy “trung thành”. Làm văn. ? Hãy viết một đoạn văn nói về trường em có dùng cụm CV để mở rọng câu . Đọc thêm một số bài văn mẫu . Dặn dò . tự làm bài để có kĩ năng viết văn. (Tiết 3) III. Học sinh lên trình bày trên bảng (4 em).) GV gợi ý cho học sinh : Giới thiệu : * Những sang tác của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp : + Vi hành. ? Hãy chọn một ý trong các ý trên rồi triển khai thành một đoạn văn phân tích . Có thể : . + Lời than vãn của bà Trưng Trắc.Phan Bội Châu . chép d/c và nhất là cách đặt câu . GV chữa bài cho học sinh . Học sinh lưu ý cách nêu d/c. + Bố cục .Mưa xuân như rắc bụi đã tưới tắm cho hang cây ven đường nảy lộc. . Có mấy cảnh ? Mỗi cảnh ? + Hình thức nghệ thuật dặc sắc : tương phản. * Tác phẩm Những trò lố ……………Phan Bội Châu . + Mục đích sang tác của Nguyễn Ái Quốc ? + Giọng văn dả kích châm biếm đầy khinh bỉ. ? Trong các ví dụ sau đây. lớp nhận xét. uốn nắn cho những em mắc nhiều lỗi. tác giả dã vạch trần bộ mặt xảo quỵet .

tài ba. mổ. Giúp Hs : Ôn tập . . trọn vẹn. hò nện… ? Ca Huế có nhiều điẹu lí rất hay. các từ giới thiệu các ngón đàn và tài nghệ diễn tấu của các ca công …thông qua phép liệt kê : Ngón nhấn. vui tươi. Kết hợp các bpnt : văn trên ? Nhân hóa và liệt kê. ? Các từ in nghiêng trong hai câu sau đây 12. vỗ. rue m.ngón phỉ. A. ? Bà con xứ Huế cất cao những điệu hò 3. .Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến…. gặt hái. ÔN TẬP BÀI 26. Ca Huế trên song Hương của Hà Ánh Minh đã đăng trên báo Người Hà Nội. hò ô. . giã vôi. Buổi 9 . . 9. hò lơ. ngón bấm. ? Nét đặc sắc của diệu hò xứ Huế như thế 4 . nàng vung. B. biển cả.-------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 6 tháng 4 năm 2010 TUẦN 3 2 .Hò Huế thể hiện long khao khát…… . Các điệu hò huế : Chèo cạn.. bài chòi. bài tiệm. Lí hoài nam. ? xuất xứ ? 1. Các điệu ca : những điệu nào ? Lí con sáo. . trong những hoàn cảnh nào ? -Hò khi đánh cá trên sông ngòi.) I. day. chớp. Văn bản hành chính. du dương. ngón rãi… / Đọc đọa văn “ Đêm đã về khuya…hành 10. ? Đọc đoạn văn : “ Đêm thành phố lên 7. bài thai. Các từ : từ loại nào ? Yên tĩnh. trầm bổng. giã điệp. Nghệ thuật : đèn……khăn đóng duyên dáng”. điệu lí.Hò lúc chăn tằm. cho biết liệt kê Tg đã dùng bpnt nào đẻ giới thiệu các nhạc cụ trong đêm ca Huế ? / các từ in đậm trong câu văn sau đay thuộc 8. hò giã gạo. lí hoài xuân. phép liệt kê.Hò lúc cấy cày. đó là 6. bài chòi. Mục tiêu cần đạt . Hoàn cảnh để hò. vả. phương thức BĐ trong đoạn văn : Miêu văn” . réo rắt -> Tính từ.Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều……. xay lúa. Nội dung tiến hành (Tiết 1. Ca Huế có những điệu : điẹu nào ? Điệu hò.Đặc sắc của diệu hò : nào ? . có . ? Theo hà Ánh minh thì ca Huế có những 2. / TG đã sử dụng những bpnt nào trong doạn 11. ? Hãy kể tên các điệu hò Huế ? 5. búng.. hò đưa linh.Từ loại trong câu : thuộc từ loại nào ? Thể điệu ca Huế có sôi nổi. cho biết tg đã dùng ptbđ nào ? tả và biểu cảm.Tâm hòn Huế. trồng cây. Văn bản : Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) . hệ thống hóa kiến thức các bài : Ca Huế trên sông Hương. phong phú.

? Thế nào là phép liệt kê ? 1. trong sang gợi lên tình người. . Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê. + LK từng cặp .đua nở. tình đất nước. mày ngài Vai năm tấc rộng. . + LK không theo cặp.lời ca thong thả. + Rất đẹp trong từng lời ca . gái lịch . thân mười thước cao. cử đại kê ? diện trình bày. Làm rực rỡ vườn xuân .hoa lay ơn…. mùa xuân đã dén. Mục tiêu cần đạt . màu xanh của lá.Đặt câu nêu luận điểm -> trình bày cảm nhận bằng một đoạn văn. + Phong phú về nội dung.Vườn nhà em bừng dậy. HĐ3. giữ nước. Làm văn .GV đọc bài của 2-3 học sinh khá. màu vàng của cánh bướm …. Nắng mới lao xao trên mái nhà. Cỏ cây hồi sinh. trai hiền.Tre giữ làng. Buổi 10 . 3 Bai tập. ( Tiết 2) II. Các kiểu liệt kê . ai oán…. Học sinh viết . GV chấm một số bài của học sinh -> rút kinh nghiệm . + Hấp dẫn trong cách thể hiện .Râu hùm. Ý kiến em thé nào khi tác giả viêt : Xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò ? Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 TUẦN 33 . LUYỆN TẬP TỔNG HỢP A. Dặn dò. Học sinh thực hiện nhóm nhỏ. + Tài năng của các ca công…… . + LK tăng tiến + LK không tăng tiến .Nhận ra những vẻ dẹp của Ca Huế : + Giàu có về làn điệu. giữ mái nhà tranh. . Phép liệt kê . Bài 2. Hoa hồng. trang trọng. Học sinh lấy ví dụ . Đề ra : Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương ? GV hướng dẫn học sinh : . phủ một màu xanh mỡ màng. ? Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê ? Có thể : sau nhưng xtháng dài màu đông rét mướt. 2. ? Tìm hai ví dụ về thơ văn có dùng phép liệt Bài 1. hàm én. giữ đồng lúa chin . cả lớp bổ sung. ? Hãy kể tên các kiểu liệt kê ? Cho ví dụ ? * Về hình thức. học tập . hoa thược dược. K/n : Học sinh nêu sgk. * Về nội dung .buồn cảm . màu đỏ của hoa. (Tiết 3) III. hoa cuc. bâng khuâng. có tiếc thương.

Cụm c-v làm bổ ngữ : kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ. ? Hãy chuyển các câu sau đây Chuyển thành câu bị động .) Bài 1. .Nhóm khác nhận xét. dụng trong đoạn văn ? . to lớn. mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi . thành câu bị động ? a/ Nhân dân ta đã thể hiện long yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm . lướt. Cho đoạn văn sau : “ Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. Bài 2. Đó là một truyền thống quý báu của ta . đt cn vn ? Chỉ ra các động từ. ?Gạch dưới cụm c-v làm định ngữ.Cụm c-v làm định ngữ : cụm c-v làm bổ ngữ trong đoạn mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng văn ? dt cn vn . Tính từ : nồng nàn.Lòng yêu nước đã được nhân dan ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.Giúp Hs : Ôn tập .GV tổng kết . . ? Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Học sinh thực hiện nhóm. cái tóc là góc con người. Từ xưa đến nay. kết thành. b/ Chúng em thường xuyên chăm sóc thảm cỏ . b/ . (Tiết 2.3) ? Trong các câu au đây. câu nào là câu rút gọn ? rút gọn bộ phận nào ? Bài 4. Đặt câu . các nhóm trình bày . tính từ biểu c/Các động từ. nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. b/ Một mặt người bằng mười mặt của . c/ Cái răng.Các nhóm làm bài và trả lời . .Điệp cấu trúc. .nhận xét. . Bài 3. Luyện làm bài văn tổng hợp . . tính từ biểu thi sức mạnh của long yêu thi sức mạnh của long yêu nước nước : trong đoạn văn ? Động từ : sôi nổi.” (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh) a/ Những phép tu từ dược sử dụng trong đoạn văn : ? Những phép tu từ nào dược sử . to lớn.So sánh. Tiếng Việt . tập làm văn . nhấn chìm. B.Thảm cỏ được chúng em thường xuyên chăm sóc. Nội dung tiến hành (Tiết 1. mạnh mẽ. nó lướt qua mọi sự nguy hiểm . to lớn GV cho học sinh thực hiện 3 nhóm theo thứ tự a/ b/ c/ . nó kết thành một lan sóng vô cùng mạnh mẽ. Nhóm nào đặt được câu trả chuyển đổi thành ba câu bị động ? lời nhanh và đúng thì được điểm cao và chiên thắng . bổ sung. Câu rút gọn a/ Thương người như thể thương thân . khó khăn. quý báu. hệ thống hóa kiến thức về văn.

sau đó chấm một số bài và chữa cho các em. HĐ3.Học tập nghĩa là gì ? . Em hiểu gì về 1.Học tập tốt nghĩa là thế nào ? + + + ..Học sinh thảo luận . Tìm hiểu đề : lời dạy đó ? Kiểu bài giải thích. phẩm của mình là “ Sống chết mặc bay”? Tên Tpđã gợi được chủ đề tác phẩm. Học sinh giải thích : song chết mặc bay nghĩa là thế nào ? từ đó trả lời câu hỏi trên . GV cho học sinh viết bài 45’. ? Một trong năm điều Bác Hò dạy thiếu nhi GV gợi ý : là “Học tập tốt. vì lời khuyên với tất cả mọi người chúng ta. Lưu ý một số điểm khi làm bài văn .Muốn học tập tót.Lao động tốt nghĩa là thế nào ? + + .Mối qua hệ giữa học tập tốt và lao động tốt ? . trả lời. Viết lại bài hoàn chỉnh. -> Câu rút gọn : câu a/ Rut gọn bộ phận chủ ngữ. Nội dung : Học ….tốt là thế nào ? 2.Tại sao thiếu niên nhi đồng phải học tập tót. lao động tốt ? + + 3 Viết bài .Những tấm gương nào về học tập tốt. ? Vì sai Phạm Duy Tốn đặt tên cho tác Bài 5. Giải thích. Dặn dò . Tìm ý : Phải đặt câu hỏi để tìm lí lẽ như sau : . lao động tốt”. ************************************************** . lao động tốt phải làm thê nào ? + + . Bài 6. lao động tốt ? + + . Tập làm văn .

Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009 TUẦN 7 . ÔN TẬP CÁC BÀI : . Buổi 1.

. . Hs điiền nhanh trên bảng nhóm và trình bày. ?Câu thứ ba là kiểu câu gì ? “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”. A. Cả A và B sai . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học trên lớp. D. Văn bản : Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)  Bài tập trắc nghiệm .Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng từ Hán Việt trong khi nói – viết . Gồm A và B . ? Xuất xứ bài thơ Sông núi nước Nam ? Năm 1077. Mục tiêu cần đạt .SÔNG NÚI NƯỚC NAM. B.…………………………………………………. A. Hs làm 10 phút . Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . Nội dung tiến hành . ? Qua đó. B. Đúng. Sai . Viết bằng chữ Hán . C. PHÒ GIÁ VÈ KINH. Câu 8 – kết lại : bài thơ là khúc ca anh hùng …….thủ bại hư.…. Chưa đúng. Gồm cả A và B. Câu 2 – nêu hình thứ bài thơ : bài thơ được viết bằng chữ Hán.. Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật . TỪ HÁN VIỆT . . ? Chiến thắng nào của nhân dân ta là một minh chứng lịch sử hung hồn cho ý thơ trên ? Hs thực hiện trên bảng nhóm . B. B. nhân dân ta. Gv bổ sung cho các em theo gợi ý : Câu thứ nhất . Câu 6.7 – Hai câu cuối sáng ngời một niềm tin. ? Cho biết ngon ngữ và thẻ thơ ? A. dẫn bài thơ Nam quốc ….Cảm nhận được cảm xúc trữ tình của nhân vật trữ tình .Nêu hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Năm 1077.. Giặc Tống sẽ bị thất bại nhục nhã . Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt tại bến Như Nguyệt . ? câu thơ cuối “ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” đã thể hiện ý tưởng gì ? A.5 – Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền dân tộc …. giặc Tống do Quách Quỳ cầm đàu kéo sang xâm lược nước ta . Viết một đoạn văn ngắn. một ý chí …. ? Lời tuyên bố ấy đã thể hiện ý chí tự lập tự cường của dân tộc ta. ? Phần đầu bài thơ là lời tuyên bố. Tương truyền Lí Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nam Quốc sơn hà” để động viên tướng sĩ quyết chiến thắng giặc Tống xâm lược . ? Bài thơ NQSH được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? A.. lời tuyên bố ấy có mấy ý ? Là những ý nào ? . Sai . theo thể thơ…. trình bày cảm nhận chung bài thơ Sông núi nước Nam. C. B. Cả Avà B đúng. Câu 3 – nêu khái quát nội dung bài thơ : bài thơ đã khảng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt…. Văn bản : Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lí Thường Kiệt)  GV cho Hs làm bài tập trắc nghiệm . Giặc Tống sẽ bị nhân dân ta trừng trị đích đáng . . Đúng. các bạn khác nhận xét . B... . gọi 3 em (giỏi – khá – trung bình) trình bày. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến song Cầu.Củng cố.…………………………………………………. Câu 4. Giúp Hs : . C. có thể coi bài thơ “ Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta ? A. B. Tiết 1 . Đúng. A. Tiết 2 . ? Nêu xuất xứ bài thơ ? – Học sinh trình bày theo nhóm . giọng thơ hùng hồn đanh thép .  Bài tập tự luận . Viết bằng chữ Hán .

1. Dịu ngọt ? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? A. tối nằm ruộng dưa. Mục tiêu cần đạt . Tính từ. HS thực hiện nhóm. Nhẹ nhàng . D. Quân dân Đại Việt . C. Ba từ B. Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng hai bài thơ trên . Tự ôn lại các nội dung trên. Gồm toàn từ thuần Việt B. Đại từ. B. Tiết 3 . Cả A và B đúng. C. D. D. Buổi 2. 4. . Tự hào về những chiến công vang lừng giòn giã . ( ca dao) A. Nhân hoá .VĂN BẢN BIỂU CẢM . Bài tập .GV chấm một số bài. Hs đọc lại phần chú thích các yếu tố Hán Việt . Mỗi bài thơ. C. . Cả A và B không đúng. Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 7 và các hình ảnh qua hai câu thơ đầu của bài thơ .Củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . ? Hai câu đầu không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn) : Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử Quan Theo em. Từ Hán Việt . B. ? Chữ Đoạt (đoạt sáo). B. Đối . . Điệp ngữ. Trầm bổng thiết tha. Nhân dân ta. năm từ.  Bài tập tự luận . ? Hai câu cuối có giọng thơ như thế nào ? A. a/ Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt ? Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ. Động từ. Căm thù sôi sục . GV giới thiệu thêm một số từ hán Việt các em thường gặp . Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2009 TUẦN 8 .Học sinh làm vào vở . hùng tráng. 2. dặn dò . ? Hai câu đầu của bài đã thẻ hiện giọng thơ như thế nào ? A. chữ cầm (cầm hồ) trong câu thơ chữ Hán thuộc từ loại nào ? A. Nhẹ nhàng D. BÀI CA CÔN SƠN.  Củng cố. bốn từ. C. Tướng sĩ nhà Trần . C. sửa chữa uốn nắn cách viết cho các em. em hãy hình dung và ghi lại cảm xúc của mình trước hai sự kiện lịch sử ấy . 3. Tha thiết B. ? Và biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ? A. D. Hàm Tử Quan . Mạnh mẽ hùng hồn C. Tin tưởng về sự thái bình bền vững của Đại Việt C. Giúp Hs : .? Giải thích nghĩẩ hai cụm danh từ Hán Việt Chương Dương độ . ÔN TẬP CÁC BÀI : A. Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi . Danh từ. So sánh B. A. b/ Các từ Hán Việt trên có tác dụng gì trong cách biểu cảm của tác giả ? c/ Bài ca dao sau đây có từ Hán Việt nào không ? Thân anh khó nhọc trăm phàn / Sớm đi ruộng lúa. sáu từ. chủ ngữ ẩn ở đây là cụm từ nào ? A. Gv gọi 3 em đứng tại chỗ đọc diễn cảm bài thơ cả phần phiên âm và phần dịch thơ . B. GV uốn nắn cách đọc cho HS. Có từ Hán Việt . BUỔI CHIÈU ĐỨNG Ở PHỦ THIEN TRƯỜNG TRÔNG RA. Vội đi quên cả cơm trưa / Vội về quên cả trời mưa ướt đầu .Mạnh mẽ. D.

Ẩn dụ đàn cầm biểu lộ niềm vui . . Điều đó thể hiện tâm sự. B. VD: (Côn Sơn ca là bài ca giao cảm với thiên nhiên . thể hiẹn vẻ đẹp hài hoà của thiên nhiên : suối. C. trong sạch . nhà thơ. . Gồm cả A. C. Thôn xóm trước sau. a/ Đặt câu chủ đề giới thiệu cảnh và cảm xúc chung về cảnh . D.. về nhân sinh . Nội dung dạy – học . Mỗi nhóm viết về một cảnh theo thứ tự trên. D. Văn bản Bài ca Côn Sơn ( Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi). Trầm buồn man mác . Buổi chiều tàn . thông . triết lí về cuộc đời. tâm trạng gì của Nguyễn Trãi? A. (Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông) ? Xuất xứ bài thơ Thiên Trường vãn vọng ? A. cảnh vật được nhà thơ cảm nhận là cảnh vật nào ? A. thơ bảy chữ. thi sĩ… B. ? Hai câu thơ đầu. C. Bài thơ dịch theo thể thơ lục bát . Sai ? Nguyễn Trãi dùng phép tu từ gì để tả tiếng suối và đá ở Côn Sơn ? A. C. ?Nguyễn Trãi không chỉ tả bóng mát của thông. C. Chữ Nôm. B. ? Côn Sơn ca được Nguyễn Trãi viết khi Nguyễn Trãi : A. Tác giả là Trần Nhân Tông – vua thứ 3 đời Trần – vị vua anh hùng.Cảnh đẹp thứ ba là thông . Nhạc của suối mua vui những tháng ngày ở ẩn. coi suối là mảnh tâm hồn ta……) Tiết 2 .Cảnh đẹp thứ tư là trúc. B. đá. Hoán dụ . em hãy hình dung và viết một đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của một trong 4 cảnh đó . b/ Với câu chủ đề cho trước. Về đêm . cách đặt câu. . B.Làm quan trong triều Hồ. Văn bản Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra . B. D. Chữ Nôm. Viết sau chiến thắng lần thứ 3 chống Nguyên Mông …. Cả A. Đoạn thơ cáu trúc tứ bình. trúc . chan hoà với thiên nhiên . B. Buổi trưa. trúc – bốn cảnh đẹp của núi rừng Côn Sơn. ? Chữ ta trong đoạn thơ là chỉ từ chỉ ai ? A. Tiết 1 .Học sinh thực hiện . C. Thoát vòng danh lợi. D. B. B.Cảnh đẹp thứ hai là đá. GV chấm một số bài tiêu biểu để chữa cho cả lớp. Cứ hai dòng thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. nhièu nhất là câu 7 chữ. Từ hình ảnh suối – đá – thông – trúc được Nguyễn Trãi miêu tả trong bài thơ. C. Làm quan trong triều Lê . So sánh.  Ôn tập trắc nghiệm .Tiếng suối chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú cho là đàn cầm. C. A. C. D. Điệp ngữ. Tâm tình tha thiết.  Bài tập tự luận . B.. thuộc huyện Chí Linh. Đúng. em hãy phát triển thành đoạn văn biểu cảm . thông. Về Côn Sơn ở ẩn . Buổi sáng . màu xanh của trúc mà còn nói dưới cảnh đẹp ấy là nơi để ta lên ta nằm . Thơ lục bát. đá. B. Tất cả mọi người . ? Bài thơ được viết bàng chữ gì ? thể thơ nào ? A. nièm giao cảm với suối. B. tỉnh Hải Dương. . ( Gợi ý : . Gồm A. ) .Gv chia lớp thành 4 nhóm . ? Côn Sơn ca là một bài thơ viết theo thể ca. ? Điệp từ Ta trong bài thơ có tác dụng diễn tả giọng thơ như thế nào ? A. Đây là phần đầu bài thơ nói về suối. thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ? Thời gian nghệ thuật của bài thơ là lúc nào? A. Bóng chiều. Chữ Hán. cũng là bài ca tâm trạng thế sự. Yêu thiên nhiên. . Khói phủ mờ mờ. uốn nắn cách dung hình ảnh. C. Tâm hồn thanh cao. u hoài cô đơn. Nhân hoá.Cảnh đẹp thứ nhất là suối. thích nhàn . . Nguyễn Trãi. du dương réo rắt . nhân vật trữ tình. B. Liên kết các câu trong đoạn văn . Luyện tập một số bài tập .Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . Kẻ sĩ quân tử thanh cao. B. C . các câu thơ dài ngắn đan xen vào nhau.

lúc có lúc không.Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh. C. chỉ gợi . Trãi) . Trãi) . Về nhà đọc tham khảo nhiều bài văn mẫu .Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén / Ngày vắng xem hoa bẻ cây . nửa như không. mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng . ( Ng. cho các em đỏi bầi chấm cho nhau giữa nhóm 1 và 2 . ÔN TẬP CÁC BÀI : BÁNH TRÔI NƯỚC .Khó bền mới phải người quân tử / Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu. Bài tập tự luận. ?Bức tranh chiều tàn xóm thôn làng quê nơi Thiên Trường mang vẻ đẹp như thế nào ? A.. SAU PHÚT CHIA LI. nhà tranh mái rạ nối nhau. Cổ kính. Êm đềm . Không đúng. B. trong ngoaị cảnh có tâm cảnh xao động : Mục đồng sáo vẳng trâu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng . (Ng. ? Nếu sử dụng từ Hán Việt hợp lí sẽ tạo nên những sắc thái ngôn ngữ gì khi nói và viết ? A. (Ng. ( Nhóm 1 và nhóm 2 ) * Ngoại cảnh và tâm cảnh hoà hợp rát tự nhiên . D.Thôn xóm. D. Hai câu đàu tả cảnh làng xóm mơ màng . LÀM VĂN BIỂU CẢM .có dường không. cảnh thoáng nhẹ khiến tâm hồn con người như cũng lâng lâng. Buổi 3. bán hữu vô hữu nửa như có. Đúng. Đúng. ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là từ Hán Việt : . A.? Tác giả chỉ tả hay chỉ gợi ? Trước xóm…. Tao nhã. Không đúng như thế. B. đang ngả dần về tối . Mục tiêu cần đạt . Tiết 1 .Người tham phú quý người hằng trọng / Ta được thanh nhàn ta sá yêu . nhóm 3 và 4 trên cơ sở những gợi ý sau : . ? Hai câu cuối bài thơ. Gồm cả A. A. thanh bình như thế ? . . C. Trãi) . Giúp Hs : .Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng.  Dặn dò . C. A. . màu sắc và những cử động ……….Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . Trang trọng .bốn bên san sát. B. Tả B.Cò trắng từng đôi nghiêng cánh liệng xuống đồng. phía sau. C. A. B. Bóng chiều man mác có dường không . Phát triẻn thành một đoạn văn biểu cảm từ câu văn cho trước sau đây : * Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 TUẦN 9 . sum vầy phía trước. B . cảnh vật đồng quê Thiên Trường rát vui và rất dẹp. và B. lhói phủ nhạt hoà mờ tỏ. Sai Tiết 3 . ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng : Bài thơ thể hiện tình yêu mến cảnh vật êm đềm . Văn bản Bánh rôi nước ( Hồ Xuân Hương). yên ả : Trước xóm sau thôn tựa khói lồng. B. B. được gợi tả qua những chi tiết nghệ thuật nào ? A. Gồm A. Khói toả từ đâu ra thế ? phải chăng đó là những làn sương chiều lãng đãng hoà quyện với vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan toả thành một màn sương – khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ chỗ mờ.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn .Thanh tĩnh . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . Tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn . ( Ng. Cả A và B . khói sương êm ả. Xuống hai câu thơ sau. trãi) . yên vui nơi vùng quê Thiên Trường vào lúc hoàng hôn chiều tàn . (Nhóm 3 và nhóm 4) HS làm bài 25 – 30’. Nội dung dạy – học .

+ Căm ghét xã hội phong kiến bất công . Sai B. Gồm A. (Nguyễn Khuyến) A. B. Chốn sa trường mịt mù khói lửa. ? Bài thơ Bánh trôi nước là bài thơ : A. loạn lạc ở nước ta. B.3 D. C. D. ? Câu thơ nói lên cảnh ngộ đáng thương của hai vợ chồng nàng chinh phụ thời loạn lạc chiến tranh : Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. Căp từ hễ…thì là quan hệ từ . B. ?Tấm lòng son là hình ảnh gì ? A. Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ thời chiến tranh loạn lạc . B. Nỗi buồn ngóng trông đợi chờ chồng của nàng chinh phụ thời loạn lạc . ?Hãy đọc một số bài thơ khác có nội dung tương tự của Hồ Xuân Hương ? Chia học sinh thành 4 nhóm . Chinh phụ ngâm. dài trên 450 câu thơ . C. Sai . B. bác tới nhà / Trẻ thời đi vắng. Chữ Nôm. B.Tấm lòng son sắt thuỷ chung của ng. ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ là gì ? + Yêu mến. phụ nữ C2. So sánh. Nhóm nào đọc được nhiều bài . C. Cuộc đời vất vả lận đận và bị phụ thuộc của ng. Ôn tập trắc nghiệm . Tả vật ngụ tình .phụ nữ C4 C. ? Những hình ảnh nào có ý nghĩa tượng trưng cho sự xa xôi cách trở mấy trùng giữa hai vợ chồng nàng chinh phụ ? . Tất cả A. cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của họ. Đúng . Đoạn thơ Sau phút chia li dài 12 câu thơ. Cả A. chợ thời xa. nguyên tác bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn . B đều đúng . đó là những nghĩa nào ? A. Đúng .Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ( Ca dao) . đúng nội dung là chiến thắng ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là quan hệ từ ? . ? Ý nào nêu đúng cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ? A.Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son ( Hồ Xuân Hương) . Chữ Hán. Ẩn dụ. Đúng B. Tiết 2. B. B. Đúng . nguy hiẻm xa xôi . Văn bản : Sau phút chia li ( Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm) ? Đoạn thơ có xuất xứ từ đâu ? A. B. Nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn chồng ra trận. trích từ câu 53 đến câu 64 . Cả A. ? Ngoài nghĩa đen tả thực cái bánh trôi nước. Cõi chiến trường chết chóc . A. Sai B. D. cô đơn ? A. Nhân hoá. ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ. D. C. ?Bài thơ được viết bằng chữ gì. một thời kì đầy biến động. B đều sai . thể thơ nào? A. thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . ? Cụm danh từ buồng cũ chiếu chăn biểu tượng cho cảnh ngộ gì ? Phải chăng đó là một phòng khuê lạnh lẽo. C.Đã bấy lâu nay. ? Cụm danh từ Cõi xa mưa gió biểu tượng cho cái gì ? A. bài thơ còn hàm chứa một số nghĩa khác. ? Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi ! A. Từ nó là đại từ. B. Tả cảnh ngụ tình . A. Cõi chiến trường gian lao . Sai . Nơi chiến địa xa xôi . C. C. Chinh phụ ngâm ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII.Vẻ đẹp xinh xắn trinh trắng của thiếu nữ C1 B. bản dịch thơ tương truyền là của Đoàn Thị Điểm bằng thơ song thất lục bát. thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

Câu cầu khiến B.  Bài tập tự luận . phụ thuộc . Giúp Hs : . D. Nhân hoá ? Câu thơ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai là loại câu nào ? A.A. Điệp ngữ. D. Màu mây biếc. A. Tiết 1 . rút kinh nghiệm cho những bài khác  Dặn dò . Từ đó triển khai các câu tiếp theo làm rõ ý câu chủ đề . ….Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trong bài 8 . sửa câu chữ trước khi viết vào vở. thân em như trái bần trôi …) Diễn đạt : Dựa vào cách viết như đã hướng dẫn ở các tiết trước. . Mục tiêu cần đạt . Xinh xắn . cùng trông lại . Nội dung dạy – học . Buổi 4. duyên dáng . VĂN BIẺU CẢM. Câu nghi vấn . Bánh trôi nước.) . cũng chẳng thấy . liên kết các câu ấy lại thành đoạn văn . số phận của họ chịu nhiều đắng cay. hai câu kết . . Gồm tất cả A. GV : Vận dụng quá trình tạo lập văn bản để làm bài: Đề yêu cầu : biểu cảm về đối tượng người phụ nữ trong xã hội cũ . thiệt thòi. Ngàn dâu xanh ngắt một màu. Mấy ngàn dâu E. cách dẫn dắt . Trình bày cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp và cuộc đời. Tìm ý : . . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . E. Ngàn dâu xanh ngắt. BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ. tủi cực. F. dịu dàng … ( Trắng. B. bài làm sẽ có ít nhất một . C.hai câu mở bài . rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn . so sánh D.QUAN HỆ TỪ.Khen ngợi. ? Đọc đoạn thơ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy . khuyến khích những em làm bài tốt . . B. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. GV chấm 6 bài ( giỏi – khá – trung bình). Cụm tính từ . ? Cho biết : Đoái trông theo . còn ngoảnh lại . Ngàn núi xanh. Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009 TUẦN 10 . B. Hàm Dương – Tiêu Tương. Phạm vi : ca dao. Cụm danh từ B. Sau phút chia li. ? Bài thơ được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? Hs nêu . ÔN TẬP CÁC BÀI : QUA ĐÈO NGANG.Cuộc đời. Văn bản Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan).  Ôn tập trắc nghiệm . làm lại hoàn chỉnh ở nhà . tròn. Cụm động từ C. số phận bất hạnh của người phụ nữ qua các văn bản thơ đã học ? Có thể viết một đoạn văn hoặc một văn bản mi ni . So sánh C. Học sinh làm bài (35’) Gv nhắc nhở HS cần tạo thói quen làm nháp. thấy xanh xanh thuộc loại cụm từ nào ? A. Tiết 3. cách biếu cảm . cần đặt các câu chủ đề cho mỗi ý . Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? Cho biết tác giả đã sử dụng những phép tu từ nào ? A. son sắt thuỷ chung . hãy trông sang . cách chuyển tiếp . hai đoạn văn triển khai 2 ý mới tìm được . C. Điệp ngữ B.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . ( ba chìm bảy nổi. một .Sửa lỗi cho các em : + Cách đặt câu chủ đề.những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ . Như vậy. Câu trần thuật C. Câu cảm thán D. + Trình bày theo bố cục .

hoang vu đến nao lòng…. Cả A và B. ?Tâm trạng người lữ khách thể hiện trong phần luận qua những từ ngữ nào ? A. ? Chọn một câu trong bài Qua Đèo Ngang. Chữ quốc ngứ. đọc lên nghe rất thú vị : Lom khom …………………………mấy nhà . trình bày cảm nhận của em về câu thơ đó trình bày dưới hình thức một đoạn văn ? GV gợi ý : . ? Chữ viết và thể thơ bài Bạn đến chơi nhà ? A. Có phải đó là nỗi buồn cô đơn của khách tha hương ? Đúng ? Không đúng ?  Tự luận . Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc cỏ cây. Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục . E. Gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ là cách gọi trọng vọng. Nhớ nước đau lòng. B. thi Hội. Đúng B. Chữ Hán. rút kinh nghiệm cho các bạn khác . ? Không có cảnh vật nào ? ? Phép đối thể hiện qua các câu thơ : Câu thứ ba đối câu thứ tư . Thể hiện nỗi nhớ nhà và nỗi buồn cô đơn của người lữ khách. 15’ Tiết 2 . một người có văn tài lỗi lạc. đều sai. D. GV chấm bài một số em. Cả A. thể thơ thất ngôn . hoa sim. chữa lỗi cho các em . vần chân tà – hoa . Gồm cả A và B . thi Đình. réo rắt như một tiếng long.. Cho Hs tham khảo cách làm sau : Vd câu 2 “ Cỏ cây ……. đặt các câu trình bày cảm xúc . sai . tam : ba. Thương nhà mỏi miệng . Chữ Nôm. cảnh vật hoang sơ. tỉnh Nam Hà – quê hương của Nguyễn Khuyến . Cỏ cây. C. lá . ? Hai câu kết thể hiện tâm trạng gì của nữ sĩ ? Dừng chân đứng lại trời. nước / Một mảnh tình riêng ta với ta . tôn vinh. non. Tả cảnh đèo Ngang B.chen hoa”. C. đều đúng. Hoặc cặp câu ba bốn: Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng . B. Cỏ cây chen đá lá chen hoa. B. B. thơ giàu âm điệu. thi Hội. hoa. Chỉ có hoa rừng. nguyên: thứ nhất. thi Đình). Hs làm bài . Tam nguyên : ba lần đỗ đầu ( thi Hương. D. hoa mua .Đọc lại các đoạn văn mẫu trong các buổi trước . Con cuốc cuốc ? Con chim đa đa ? Gồm cả A và B. hoa dại.Lựa chọn câu em có cảm xúc nhất . Hai vế tiểu đối. Văn bản : Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến) ? Tại sao gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ ? A. hoang vu nơi Đèo Ngang 200 năm về trước. câu thứ năm đối câu thứ sáu A. ? Đại ý của bài thơ : Bài thơ thể hiện nỗi vui mừng khi bạn đến chơi và chỉ đón tiếp bạn bằng cả tấm long chân tình yêu quý .vàn lưng đá – lá. Tả cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà. điệp từ “chen” . C. đá. C. nối các câu ấy lại thành một đoạn văn . Âm điệu thơ trầm bổng du dương. suy nghĩ từ câu chủ đề để mở đầu đoạn văn . hoa lá phải chen vứi đá mới tồn tại được. C. thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật C. Nguyễn Khuyến đã đố đầu cả ba kì thi : thi Hương. .? Đại ý của bài thơ ? A. .. thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . Cả A. B. biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang dã. ? Có mấy từ láy trong hai câu thơ thực ? Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên song chợ mấy nhà Hai ? Ba ? Bốn? Năm ? ? Cảnh vật được nói đến trong phàn luận bài thơ là những gì ? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia .

chửa. ông vui hẳn lên ……. Sai. D.Ptbđ : biểu đạt nào ? . D. 4 . Đúng . Hùng. B. Dặn dò . đươngtrong 4 câu thơ 3 . ? Các từ khôn. Đức. Có đúng thế không ? A. Cành cây. B. ngày khai trường là ngày lễ của toàn Gv gợi ý để Hs biết trình bày các dẫn chứng trong xã hội ? văn bản : .Cho 2 em đọc lại văn bản . vừa chân tình. nhánh cây khép tán…. một bạn đã làm bài và viết những đoạn văn không trọn vẹn vì bạn chưa qua sát kĩ loài cây ấy nên mieu tả còn dở dang Em viết tiếp hộ bạn . C. Tiết 3 . . thân mật. Tính từ . Đúng. B. Tiết 1. cây nguyệt quế như một mâm xôi nếp cái vồng lên thơm phức. Từ đề ra : Loài cây em yêu . bài thơ có 56 chữ.A. ? Hãy đọc lại văn bản Cổng trường 1. B. Huyền.Ghi nhớ : Hs trình bày theo Sgk ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? Hs tự đọc đoạn văn : ? Tại sao người mẹ lại nói : Ở Nhật. Giữa mùa trăng. ? Không kẻ đầu đề. quý mến. toàn là tiếng nôm thuần Việt . chú ý những em yếu văn . nắm vững nội dung kiến thức cơ bản các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến nay.7b ) HĐ3. Động từ . Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2009 TUẦN 11 . Giúp Hs : . Khách sáo. ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG . Phó từ .Khi nở hoa. như cây chè nhạn nhưng nó chỉ cao trên dưới một mét. B.Văn bản Cổng trường mở ra (Lí Lan). Mục tiêu cần đạt . Mỗi cành nguyệt quế có nhiều nhánh …… Lá hình bầu dục ……. 6 thuộc từ loại nào ? A. Hoa mọc ở đầu tia lá……………… ………. mới. C. trọng vọng .Bồi dưỡng tình yêu gia đình. quê mùa. Na. Nội dung dạy – học. ngon lành. Suồng sã. A. sai. mở ra ? . kính trọng. Hs làm bài 30 – 35’ thời gian còn lại Gv chấm chữa bài cho Hs . 5 . ? Từ bác trong bài thơ gợi lên tình cảm gì của Nguyễn Khuyến đối với bạn ? A. vừa . Tôn kính. lượng từ. b/ Ông em đã dành cho chậu nguyệt quế với bao tình chăm chút quý trọng. vừa giản dị dễ hiểu. khi hoa nguyệt quế bừng nở. “ Mẹ nghe nói ở Nhật……cả hàng dặm sau này”. Buổi 5.Củng cố. Huy …. Tự làm những đề văn trong sách gk. Tiếp tục cho Hs luyện viết văn biểu cảm . ( Thịnh. tình yêu quê hương đất nước…. ÔN TẬP VĂN HỌC . ? Văn bản đã sử dụng phương thức . a/ Cây nguyệt quế thuộc loại thân gỗ mềm như cây nhài.

. em ……. than thân châm biếm. t/y quê hương đất nước. Hs đọc lại ghi nhớ Sgk. ÔN TẬP CA DAO .Gv chia 4 nhóm . . .Hs nhắc lại . ? Thê nào là ca dao ? ? Những bài ca dao được học thuộc những chủ đề nào ? 1 Khái niệm : ca dao là …. + Khóc nức nở khi nghí rằng có thể mất con … + sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn . 3.2 em tóm tắt truyện. Điều này thể hiện ở những chi tiết nào ? Tiết 2. Văn bản “ Mẹ tôi” (A-mi-xi). ? Hãy tóm tắt lại truyện Cuộc chia tay…. Gồm các chủ đề : t/c gia đình . Gọi 2 em đọc lại văn bản . .Ptbđ : . . + Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sang ngày khai trường đều chia nhau đến dự khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ…. yêu thương và luôn quan tâm đến nhau ? ? Cuộc chai tay của Thuỷ với lớp học cũng rất cảm động.Hs trình bày . Học sinh đọc thuộc ca dao .búpbê (khánh Hoài) ? ? Truyện kể về việc gì ? nhân vật chính trong truyện ? ? Những chi tiết nào cho thấy tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ rất gắn bó.Hs nêu . Thân em như trái bần trôi Gió dập song dồi biết tấp vào đâu. 8 em đọc. Ngó lên nuộc lạt mái nhà Nhà bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu Nhóm 2. học ? ? Trình bày những cảm nhận của em . + Anh em vừa đi vừa trò chuyện … . + Đi ăn xin để nuôi con.? Đọc lại văn bản “ Mẹ tôi” ? ? Văn bản đã sử dụng phương thức biểu đạt nào ? ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? ? Tại sao văn bản có tên là Mẹ tôi ? ? Hình ảnh người mẹ được thể hiện như thế nào trong bức thư ? Từ đó em cảm nhận được những gì về người mẹ ? + Người lớn nghỉ việc để đưa tre con đến trường.. gần gũi. Các em trong mỗi nhóm về bài ca dao sau : (viết văn bản mi ni) trình bày cảm nhận của bản thân về bài ca dao : Nhóm 1... Nhóm 4. + Đường phố được dọn quang và trang trí vuitươi. + Anh rất hiểu và thương em … + Chiều nào anh cũng đi đón em.vá áo cho anh . 2. + quằn quại vì nỗi lo sợ . 2. Nhóm 3. ? Hãy đọc thuộc các bài ca dao đã 3.Ghi nhớ. Văn bản : Cuộc chia tay của những con búp bê. Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều.Hình ảnh người mẹ : + Thức suốt đêm vì con . + Hi sinh tính mạng để cứu sống con…. Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. + Anh đá bóng rách áo.

?Nghệ thuật chủ yếu được sử dụng ? + Ngợi ca. (dc) + Ý chí quyết chiến.Hs làm bài .Trải qua nhiều triều đại phong kiến . khuôn khổ. . tươi tốt. nhỏ nhắn. so sánh.Văn học chủ yếu Hán học. Buổi 6. ghép? • Giống nhau : đều là từ phức . thực hành trong quá trình ôn tập. chữ viết. ? Sự khác nhau giữa từ láy và từ Hs nhắc lại khái niệm . ? Nội dung văn học ? Thể hiện cụ • Nội dung : .Lòng yêu nước : thể qua những văn bản nào ? + Niềm tự hào dân tộc . ? Thế nào là từ láy ? Từ ghép ? 2.4.Củng cố. di đứng. Từ láy và từ ghép. + Khát vọng đất nước thái bình. phép đối. Cho Hs đổi bài chấm cho nhau . . 30 – 35’. Cho học sinh kẻ bảng ôn tập . ? Phân biệt từ ghép và từ láy trong Phân biệt từ ghép và từ láy : dãy từ sau đây : Che chắn. .Bồi dưỡng tình yêu ý thức trau chuốt hành văn. chỉ ra đúng là thắng. ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT A. • Khác nhau : từ láy → âm thanh từ ghép → nghĩa. B.Dân tộc phải đương đầu với nạn ngoại xâm . các biện pháp : Ẩn dụ. đề cao giá trị con người … • Nghệ thuật : Thể thơ. trăng trắng. Gv kết hợp hỏi – đáp. ham đọc sách. ÔN TẬP THƠ TRUNG ĐẠI ( Việt Nam). nắm vững nội dung về từ ngữ. … Nhóm nào xong trước. yểu điệu. GV giúp HS phân biệt từ láy và từ ghép khi giữa . xã hội VN từ X – XIX? . Mục tiêu cần đạt . có sự du nhập văn hoá tây âu . (dc) + Tình yêu thiên nhiên … (dc) .Có sự xuất hiện của đế quốc phương Tây. Bài tập. Tiết 1. Gv chọn trong mỗi nhóm một bài viết tốt đọc mẫu để động viên khen ngợi và rút kinh nghiệm . các hình thức điệp… * Dặn dò. các em tự khắc phục sau khi được bạn góp ý. Tiết 3. mượt mà. Râu ria. ? Những nét sơ lược về hoàn cảnh . quyết thắng kẻ thù xâm lược. Nội dung dạy – học. trắng trẻo.Lòng nhân đạo : + Tố cáo xã hội pk bất công . Thứ 3 ngày 03 tháng 11 năm 2009 TUẦN 12 . Giúp Hs : . ngữ pháp đx học từ đầu năm đến nay . chậm chạp. rồi trình bày bài trước lớp . Hs thực hiện 4 nhóm. ? Thống kê các văn bản thơ trung Thơ trung đại Việt nam : 8 văn bản ( Kể cả Hd tự đại Việt Nam đã học ? học). tóc tai. Các bạn khác bổ sung. thích sưu tầm văn học.

trang nghiêm . một số bài chính luận hiện đại.Suối Côn Sơn. . ? So sánh các VD sau : 2. hoặc có khi cả từ : bạn.Tại sao lại trong hòm ? xưng chỉ .Khái niệm. tao nhã. → tạo nên sắc thái và phong cách cổ điển. Nhận xét cách dung từ láy trong câu thơ : Lom khom …. ngài. đồng chí. các khái niệm lịch sử…. việc gì… Nào dung với ý có sự lựa chọn: việc nào. . ? Thế nào là đại từ ? . • Lưu ý : Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ 3 có ? Đọc đoạn trích .mấy nhà . …. núi Yên Tử.Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bong tịch dương . cậu ta .Sử dụng : dung nhiều trong thơ Nôm trung đại.Nó cho tôi cái khăn -Nó đưa cho tôi cái bát . Điền Đt vào bảng : . hùng biện… Hs nêu : -Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa . Quan hệ từ . Có thể dung các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng: ông bà .Nó để tôi ăn bánh . trình bày .Sao mày không đeo ? ….Mày là đội viên hả ? -Thế khăn quàng của mày đâu ? ĐT nhân ĐT thay thế ĐT phiếm ĐT chỉ định .có : QHT bình đẳng .( chỉ cái chưa xác định và để hỏi).Đại từ . . . tên địa danh.Chế độ quân chủ. trang trọng .. . . điền thể kết hợp danh từ chỉ Qhtt với từ ta: ông ta.( cả 3 ngôi) ĐT phiếm chỉ.? Nguồn gốc từ Hán Việt ? ? Sử dụng từ Hán Việt trong thơ văn có tác dụng gì ? ? Em hãy nêu vd chứng tỏ điều nêu trên? chúng dễ có sự nhầm lẫn như các từ trên. lão ta. 1.Gồm các tiểu loại : ĐT nhân xưng.Khái niệm : Hs nêu.Thằng nhóc tên gì? • Bài tập .chúng không phải là thực từ . . …… …… .Từ Hán Việt. vào bảng bên ? anh ta . vị …. mụ ta…. 2. Bài tập . . con nào. Việt Nam độc lập …. nào dung 2 sắc thái khác nhau : gì chỉ cái chưa xác định : cái gì.Nó mua bánh đẻ tôi ăn ? HS thực hiện . (Bà huyện Thanh quan) Và cáh đặt tên bằng từ Hán Việt như trên ? Hs trao đổi. nhận xét. thảo luận .Nguồn gốc: Ngôn ngữ Hán nhập vào Tiếng Việt.. bố mẹ. đặt tên người.Cần phải giữ gìn nó chờ khi quân của chúng tao trở về . . ? Những tiểu loại của đại từ ? . Hs nêu . Thực từ Quan hệ từ . cậu gì.. hai ĐT gì. xác định ĐT. song Bạch Đằng. Tiết 2.QHTphụ thuộc (qhnp’) .

Biểu cảm về TPVH . chọn bài hay trình bày trước lớp . không liên quan đến nhau. tài). ? Nhắc lại khái niệm về từ đồng • Khái niệm: nghĩa. biểu lộ niềm thao thức lo nỗi nước nhà của lãnh tụ ? Bức tranh cảnh khuya được Bác vẽ kính yêu.nhanh như cắt. người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh. rùa há miệng đớp láy thanh gươm và lặn xuống nước. Gv cho Hs đổi bài chấm cho nhau . Tiết 1. Tự ôn tập lại các nội dung trên .2. nắm vững nội dung kiến thức các văn bản Cảnh khuya . Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009 TUẦN 13 . Giúp Hs : . điểm ? 4 câu..thừa . Hs nhận xét.Em ở nhà nhé ! . có sử dụng các loại từ và từ loại • Bài tập : đã ôn tập đạt hiệu quả cao trong diễn đạt ? ( gạch chân các từ chú ý) Hs làm bài 20’. Thành ngữ. Nội dung dạy – học. .Đại ý : Bài thơ tả cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng rất đẹp.  Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh) ? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? . Bố cục có 4 phần : Khai. B. từ đồng âm. từ đồng âm ? Hs nêu : ? Từ đồng âm khác từ nhiều nghĩa ở • Phân biệt từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa : chỗ nào ? Phát âm giống nhau có chung nghĩa gốc Nghĩa khác xa nhau nghĩa ban đầu.4 . từ trái nghĩa. nhịp 4/3 ( câu 4 .2/2/3). ? Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc .hợp . Gươm và rùa đã chìm dáy nước.Bồi dưỡng lòng yêu Bác. Dặn dò . từ trái nghĩa. ? Đại ý của bài thơ ? . Bác viết bài thơ Cảnh khuya vào thu đông năm 1947.chuyển . yêu tiếng Việt .Nó đứng ở dưới nước • Bài tập . rút kinh nghiệm.  Từ đồng nghĩa. HS xác dịnh Qht trong đoạn văn sau : Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ TNTT.Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt. khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt. GV cho Hs lấy một số VD minh hoạ cho mỗi nội ? Viết một đoạn văn ( tự xác định đề dung . Buổi 7. Văn bản .Củng cố. Rằm tháng giêng. Tiết 3.4 nét chấm phá : suối. 7 chữ. Mục tiêu cần đạt .Hoàn cảnh ra đời . ÔN TẬP BÀI 12 A. học tập bạn . bằng 4 nét chấm phá đó là những nét . trăng. gieo vần a cuối câu 1.Bức tranh …. cổ nào ? TG dung phép tu từ gì để tả tiếng .

ba chìm bảy nổi. ? Đặt 5 câu có sử dụng thành ngữ ? • Bài tập nhóm : . Có sức gợi hình cao . tg dùng bp’nt nào khi viết : . Nhóm nào làm nhanh. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa ? ? Điệp ngữ chưa ngủ bộc lộ tâm trạng gì của Bác trước cảnh khuya ? .Đại ý : Gợi tả vẻ đẹp rằm tháng giêng …. ? Tìm thành ngữ thích hợp điền vào chỗ .Hồ Chí ? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ?Thể thơ ? Minh). ? Thành ngữ khác tục ngữ ở chỗ nào ? .bàn bạc việc quân ? hai câu cuối.( Nguyên tiêu . lạc quan …của Bác.Một cụm từ có cấu tạo cố định (tương đối) Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. . đúng là thắng. trăng có ý nghĩa biểu tượng ? .Phép so sánh : Tiếng suối trong … rất hữu tình. .Xuân giang.4 nhóm đặt câu khác nhau . Thành ngữ . ? Đại ý Rằm tháng giêng ? Yêu thiên nhiên. ? Câu thơ tả trăng. . Bảy nổi ba chìm. trẻ trung… của Bác trong đêm nguyên tiêu ? . chan hoà với thiên nhiên .suối ? thụ. trời.Ba chữ : đàm quân sự . sau đại thắng của quân ta tại sông Lô và Đoan Hùng ? Hàm ý của chữ xuân khi được điệp 3 .Tâm trạng : xúc động trước vẻ đẹp … ? Hãy đọc thuộc long diễn cảm bài thơ ? Thao thức lo lắng … .Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. cử đại diện trình bày . nước.khác tục ngữ : câu nói ngắn gọn .Phép điệp từ: lồng .Thể thơ : TNTT lần ? .sông. h/a con thuyền chở đầy →Việc đánh giặc để cứu nước. ? Tìm ít nhất 10 thành ngữ mà em biết ? VD. cứu dân. xuân thuỷ tiếp xuân thiên.thường đúc kết kinh nghiệm…. Phong thái ung dung.4 nhóm thực hiện : .Bác viết vào đầu 1948 tại chiến khu VB . ? Từ ngữ nào và nói lên công việc gì →Vẻ đẹp xinh tươi. . hoa. biểu lộ một phong thái ung dung… Tiết 2 . cổ thụ. chân lấm tay bùn nghèo rớt mùng tơi đen như than lên voi xuống chó đầu voi đuôi chuột…. hoa rất đẹp.nét : trăng.HS đọc bài thơênR  Răm tháng giêng. nấu sử sôi kinh đầu tắt mặt tối vai u thịt bắp một duyên hai nợ dầm mứ dãi nắng. ? Thế nào là thành ngữ ? .

Xuân Quỳnh (1942 – 1988). sắp xếp ý ….Đại ý : Tiếng gà trưa nơi xóm nhỏ đã dội vào tâm hồn người lính tren đường hành quân ra trận đánh giặc gợi lên bao kỉ niệm tuổi thơ. TP in lần đầu trong tập Hoa dọc chiến hào của ? Thể thơ ? Cấu trúc khổ thơ ? Xuân Quỳnh 1968. Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2009 TUẦN 14 . Đọc bài hay. Giúp đỡ những em còn lúng túng khi thực hiện các bước trên. 6 câu . ÔN TẬP BÀI 13 A. 5 câu . ? Đọc khổ thơ đầu và cho biết Tg đã . thành ngữ. • thực hiện theo các bước : vạch ý . Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh . các nhóm làm vào bảng nhóm .Gv chấm 6 – 9 bài ( giỏi – khá . 7 câu . .Củng cố. điền đúng là nhóm đó thắng .Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước. nhân điển hình. Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ 5 chữ. Buổi 8. Gợi ý : Nắm vững hình thức nghệ thuật.Riêng câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa được láy đi láy lại ba lần . liên tưởng thông qua các hình ảnh được tg miêu tả trong bài . Nội dung dạy – học. B. Tiết 1 . nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong thời chống Mĩ cứu nước . . độg viên những em làm bài tốt. yêu tiếng Việt .Trên đường hành quân xa …….Cấu trúc khổ thơ cũng biến hoá : ? Đại ý bài thơ ? 4 câu . • Gv cho hs thực hiện từng bước.Tác giả và Hoàn cảnh ra đời.trung bình – yếu . nắm vững nội dung kiến thức văn bản Tiếng gà trưa . Giúp Hs : .Học sinh làm bài. Mục tiêu cần đạt . Ấn tượng sâu sắc của bản thân.. Biểu cảm . dung phép tu từ nào điên tả tâm trạng ……. trong đó em có dung ít nhất hai thành ngữ ? GV ghi bài tập lên bảng (10 câu). tình bà cháu .trống ? ? Viết một đoạn văn ( chủ đề tự chọn) khoảng 10 câu . nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ .Nghe gợi về tuổi thơ. làm sâu nặng thêm tình yêu quê hương đất nước. ( Gv có thể khên ngợi khuyến khích một số em . Biểu cảm về TPVH . Dùng trí tưởng tượng. Tiếng gà trưa .) Rút kinh nghiệm qua bài viết Tiết 3. lập dàn ý . ? Xuất xứ bài thơ Tiếng gà trưa ? . nhóm làm tốt ) Bài tập sáng tạo . . . . Nhóm nào tìm nhanh. .Thể thơ năm chữ. .

Há miệng mắc quai ? . Nhưng phát triển lên. . nhìn hình dáng giống cá. một bên thì xem khinh . nói hết những điều mình nghĩ vì bị vướng mắc về một lí do nào đó. dành. . nhớ về đàn gà của gia đình mình . Tiết 2. 3. thiên vị. sợ động đến mình hoặc đến người khác có quan hệ mật thiết với mình . khó phân biệt được là cá hay ếch nhái còn non. .Được voi đòi tiên ? .Điệp ngữ vì giọng thơ bồi hồi sâu lắng. không dám tố cáo. .Nhất bên trọng. dành.Chắt chiu : dành dụm nâng niu từng li từng tí. sâu lắng. . được cái này đã khá rồi mà lại còn đòi cái khác .“ Tiếng gà trưa…. nhất bên khinh ? .Ổ rơm hồng những trứng” PTBBĐ : miêu tả . .Dựng tóc gáy ? sợ hãi cực độ. yếu tố nhất đã dùng một cách không bình thường : thường thì không ai nói nhất bên để chỉ ý một bên cả .Nhất bên trọng. Tác giả đã sử dụng PTBĐ nào ? ? Từ này trong khổ thơ trên thuộc từ loại nào ? ? Từ láy chắt chiu thể hiện đức tính tốt đẹp của bà. bất công. anh lính trẻ nhớ về ổ trứng gà. ? Giải nghĩa các thành ngữ sau : . cái đuôi rụng đi thì thấy rõ là ếch nhái). nhà thơ đã chuyển đổi từ thính giác sang giác quan nào để làm nổi bật sự xúc động của anh lính trẻ trên đường hành quân xa trước âm thanh tiếng gà nhảy ổ ? ? “ Nghe gợi về tuổi thơ” . không còn gì phải bàn cãi ( nòng nọc sống dưới nước. ý kiến em thế nào ? → Điệp ngữ.Há miệng mắc quai : (1)thái độ của người không muốn hoặc không dám nói thẳng. thiết tha . Học sinh làm bài tập về thành ngữ . . .anh lính trẻ trên đường hành quân ra trận ? ? Qua ba câu có chữ nghe .Thính giác → cảm giác . ấp : động từ. nhất bên khinh : đối xử phân biệt. (2) đã ăn. .Đứt đuôi con nòng nọc : Quá rõ rang. nói ra. ấp thuộc từ loại nào ? ? Tg đã kết hợp những ptbđ nào khi viết khô thơ này ? ? Điệp ngữ vì đã làm cho giọng thơ bồi hồi . Em hiểu nghĩa chắt chiu là gì ? ? Những từ : soi. GV : Trong trường hợp này. đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng cả lên. nhận của người. một bên thì coi trọng. .PTBĐ : Bc + mtả.soi.Đứt đuôi con nòng nọc? . .Này : chỉ từ . đòi được hơn . thiết tha.Mới nghe nói đã dựng tóc gáy .Được voi đòi tiên: Nói về kẻ tham lam quá mức.

rơi xuống. (2) ghi nhớ. khó nhọc được đặc tả bằng hình ảnh gợi cảm.Học sinh đặt câu . Công việc cày đông buổi ban trưa thật vất vả. Em hãy cho biết : . Đặt trong quan hệ tương phản đối lập một hạt cơm dẻo thơm ngon lành bé nhỏ với nỗi đắng cay muôn phần càng thêm lớn lao. một hạt >< muôn phần . trình bày miệng. đắng cay muôn phần . Bài 1. bán lưng cho trời ? . Ca dao có bài : Cày đồng đang buổi ban trưa . Ai ơi bưng bát cơm đầy. LUYỆN TẬP : GIÁ TRỊ CÁC PHÉP TU TỪ A. D. ? Sống để bụng.Thánh thót là loại từ gì ? Giá trị gợi tả của nó ? . Buổi 9. ? Mắng (nói) như tát nước ? .Câu 4 được chia thành hai vé tương phản. Nhận xét cách dung thành ngữ của Hồ xuân Hương : Bảy nổi ba chìm với nnon.Câu thứ hai được nhà thơ dân gian vận dụng BPTT so sánh và thậm xưng.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. Gv sửa chữa. vừa giải nghĩa ? Hs khác nhận xét. giá trị của các từ gợi tả gợi cảm (từ láy) và các phép tu từ đã học. tình cảm) trong long quyết không cho ai khác biết. bổ sung. nó gợi tả từng giọt…… từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống. Thứ 3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 TUẦN 15 . nó đã mắng như tát nước…. suốt đời không bao giờ quên.Dặn dò. đối lập từng cụm từ ngữ một : Dẻo thơm >< đắng cay . . Nội dung dạy – học. cái âm vang của từng giọt mồ hôi rơi nghe đều đều rất rõ. . VD: . ? bán mặt cho đất.Vế 1 và vế 2 trong câu thơ thứ tư có quan hệ với nhau như thế nào ? Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp nghệ thuật ấy ? * HS làm vào vở trong thời gian 45’.Phân tích giá trị tu từ trong câu thơ thứ hai ? . cày… luôn phải cúi mặt xuống đất. (1) giữ kín (ý nghĩ.Bài ca dao “…. thấm thía : Khảng định công sức nhà nông và giá trị của bát cơm. . hạt gạo. nhắc nhở mọi người phải nghĩ thấu tới nỗi đắng cay. ấn tượng . dãi dầu ở ngoài trời (hình ảnh những người làm việc ở ngoài trời như cấy. cụ thể hoá hình tượng giọt mồ hôi túa ra . phơi lưng lên trời.Sống để bụng. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . .nữa.Chưa nghe hết câu. vất vả của . B.Bán mặt cho đất. * Gv gợi ý : .Có ý thức trau chuốt hành văn. . tới tấp . uốn nắn cho hs. bán lưng cho trời : Người lao động còng lưng làm việc vất vả. chết mang theo.Thánh thót là từ láy phụ âm đầu (th) – từ láy tượng thanh . Dẻo thơm một hạt.) ? Em hãy đặt câu với các thành ngữ . chết mang theo ? . rơi ra thánh thót như mưa ruộng cày . Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs : .Cảm thụ vẻ đẹp. khắc sâu trong lòng. bát cơm do người nông dân làm ra..Mắng như tát nước : mắng xối xả.” Nói lên sự vất vả của công việc nhà nông và giá trị của hạt gạo.

xoèn xoẹt lúa chất lại thành từng đống. Bụi mù mịt.Rất đều. Khẩu phật tâm xà : miệng nói lời yêu thương mà lòng thì nham hiểm . Nội dung dạy – học. Máy tuốt lúa lù lù đứng giữa sân kho. nhân tình là trân trọng lúa gạo và chân thành biết ơn người dân cày Việt Nam . một tay cắt giật. B. * Gợi ý : Đoạn văn tả cảnh ngày mùa : cảnh gặt lúa trên đồng và cảnh tuốt láu trên sân kho HTX . làm nổi bật cảnh được mùa và niềm vui sướng của nhà nông. chữa bài cho cả lớp. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . . kêu tành tạch. ai cũng phải có một thái độ đúng đắn. các xã viên cúi xuống. cảnh vật nhìn thấy trong ngày mùa thôn trang. * GV chấm bài một số em . thóc rào rào rơi xuống gầm máy. Mục tiêu cần đạt . đồng cam cộng khổ. tôn sư trọng đạo. hối hả. nhằn một thoáng rồi phì rơm ra.. cung cấp thêm vốn thành ngữ Hán Việt. độc nhất vô nhị . một tay nắm khóm lúa. tương thân tương ái . xã viên lao động hăng say. làm ăn vui vẻ . nắng chan mỡ gà trên cánh đồng lúa chin. GV : Bên cạnh các thành ngữ thuần Việt các em đã học còn có những thành ngữ Hán Viêt cũng hay được sử dụng trong giao tiếp và cũng rất giàu giá trị biểu đạt mà có thể các em chưa biết . sướng khổ đều có nhau .Tiếng xe kút kít nặng nề chở lúa về làng. Một nắm. Tôn sư trọng đạo : Tôn trọng.người nông dân . Độc nhất vô nhị : Có một không hai .Có ý thức trau chuốt hành văn. . LUYỆN TẬP : Thành ngữ Hán Việt và phép điệp ngữ . Nó ôm lúa vào miệng. Nó cho thấy tài quan sát và vốn từ ngữ phong phú. chọn lọc của tác giả. Ngòi bút miêu tả sống động. khẩu phật tâm xà ? . Bài 2 . Đồng cam cộng khổ : Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay . ? Tìm hiểu cách cấu tạo và ý nghĩa của các thành ngữ sau: An cư lạc nghiệp . I. rút kinh nghiệm . ( phải giải nghĩa các yếu tố trong đó mới hiểu nghĩa thành ngữ) An cư lạc nghiệp : Sinh sống yên ổn. cách dùn từ chính xác. Có khi nhiều hơn 4 yếu tố…) * Nghĩa . Thành ngữ Hán Việt . * Cấu tạo : Gồm các yếu tố Hán Việt ( 4 yếu tố . A. Buổi 10. rất gọn nhẹ.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. hai nắm …. thương yêu lẫn nhau . Từ đó. quý mến người thầy dạy mình Tương thân tương ái : thân thiết . từ láy tượng thanh trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các từ láy đó ? Nắng lên. Giúp Hs : . Em hãy cho biết từ láy tượng hình. Các từ láy TT và TH gợi tả âm thanh nghe thấy. Thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2009 TUẦN 16 .Cảm thụ vẻ đẹp. vừa gợi hình vừa gợi cảm. giá trị của phép tu từ điệp ngữ .

Đừng chơi với hạng người khẩu phật tâm xà ấy . ? đặt ba câu có sử dụng điệp ngữ .Tiến thoái lưỡng nan : tiến lên phía trước và lùi lại phía sau đều khó → ở vào thế bế tắc. biển lặng mới yên tấm lòng .Biệt tài xếp hình trò chơi của bạn Lan có thể xem là độc nhất vô nhị đấy . bổ sung..Hs đặt câu . tớ sẽ rất nhớ cậu. Hán Việt đã tìm hiểu trên ? Hs khác nhận xét.Hs tìm và nêu : Trông . ? Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao trên dưới hình thức trình bày một đoạn văn ngắn . ( Có khi có lặp từ ngữ nhưng đó là trùng lặp chứ không phải điệp từ ngữ với dụng ý nghệ thuật : nhấn mạnh. Đặt câu . đứng tại chỗ trình bày. II. ? Em hãy nhắc lại thế nào là điệp ngữ ? tác dụng của điệp ngữ ? ? Tìm điệp ngữ trong bài ca dao : Người ta đi cấy lấy công …………………………. Điệp ngữ . Gv chữa . nhớ lắm đấy . . điệp ngữ phù hợp . Gợi ý : Nếu phải chia tay. . rút kinh nghiệm . hoặc làm nổi bật ý diễn đạt) . (ít nhất 5 – 7câu) Dặn dò . . Hs làm vào vở : 15 – 20 phút . . làm lại kiểu bài này . Trời êm. Gv chữa lỗi cho hs VD : .Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay . * Tác dụng của điệp ngữ . ý . Hs nêu * Bài tập .Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta . Gv lưu ý sửa lỗi cho các em về từ câu . * khái niệm . khó giải quyết . . ? Em hãy đặt 3 câu có sử dụng thành ngữ Hs đặt câu vào vở.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful