HỌC KÌ 2

Tuần 21 . Buổi 1.

ÔN TẬP BÀI 18

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 18 : Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuát ; chương trình địa phương ; Tìm hiểu chung về văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn ngay từ đàu học kì 2. B. Tổ chức các hoạt động dạy – học HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . I. Tục ngữ. (Tiết 1,2) ? Thế nào là tục ngữ ? - Là những câu nói của dân gian ngắn gọn, có vần điẹu, hình ảnh, đúc kết những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt của cuộc sống , được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày. - Tục ngữ bao giờ cũng có nghĩa đen là nghĩa trực tiếp gắn với hiện tượng ban đầu nhằm phản ánh kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội. - Những câu TN thể hiện k/n về con người , xã hội thường không sử dụng chủ ngữ nên rất hàm súc, cô đọng, có nghĩa bóng và có khả năng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau . VD. Học ăn, học nói ,học gói, học mở ? Em biết tục ngữ có những chủ đề - Tục ngữ có nhiều chủ đề : nào ? + Quan niệm về giới tự nhiên : Các câu đã học. + Đời sống vật chất : Người sống về gạo, cá bạo về nước; Có thực mới vực ? Những câu tục ngữ nào thuộc được đạo ; Miếng khi đói bằng gói khi no ; ăn một chủ đề này ? miếng, tiếng một đời ; lợn giò, bò bắp, vịt già, gà tơ ; mùa hè cá sông, mùa đông cá bể ; + Đời sống xã hội : Nhà nào giống ấy. cây có cội, sông có nguồn ; Giỏ nhà ai ,quai nhà nấy ; giấy rách giữ lề; Một giọt máu ?Tìm 5 câu tục ngữ về đời sống xã đào hơn ao nước lã…. hội ? + Đời sống tinh thần và những quan niệm vè nhân sinh : Người là hoa đất ; Người như hoa ở đâu thơm đấy ; Trông mặt mà bắt hình dong ; Lớn vú bụ con ; Cái ? Tìm 5 câu tục ngữ về chủ đề răng cái tóc là góc con người ; Môi dày ăn vụng đã này ? xong- môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn ; tẩm ngẩm mà đấm chết voi … • Có thể nhầm lẫn tục ngữ với ca dao : + Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thí râm + Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên . (Hình thức thơ lục bát nhưng nội dung nêu kinh

nghiệm …) GV; Tục ngữ thiên về biểu hiện trí truệ của nhdân trong việc nhận thức thế giới và con người . Gorki nói “ Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhdân laọ động” . Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa : nghĩa đen và nghĩa bóng . Cái cụ thể cá biệt tạo nên nghĩa đen, cái trừu tượng , phổ biến tạo nên nghĩa bóng . Môi hở răng lạnh , chó cắn áo rách , đục nước béo cò, năng nhặt chặt bị…. ? Những tình huống nào phải dùng 1. Văn nghị luận .( Tiết 3) văn nghị luận? - Trong giao tiếp có những lúc con người cần phải bộc lộ , phát biểu thành lời những nhận định, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của mìnhtrước một vấn đề nào đó của cuộc sống -> Văn bản NL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và con người. - Văn nghị luận …(sgk) ? Thế nào là văn nghị luận? - Văn bản nghị hay sử dụng : Văn giải thích, văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận … VD văn bản Tinh thân yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) là văn bản nghị luận chứng minh. ? Trong các trường hợp sau đây, Bài tập trường hợp nào cần dùng văn bản a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn . nghị luận để biểu đạt? Vì sao? b/ Giới thiệu về người bạn của mình. c/ Trình bày quan điểm về tình bạn . Trường hợp (c) vì người viết phải dùng lí lẽ dẫn ? Để chuẩn bị tham dự cuộc thi Tìm hiểu chứng để thuyết phục người đọc về quan điểm tình về môi trường tiên nhiên do nhà trường bạn . tổ chức, Tý được cô giáo phân công d/ Gợi ý giúp bạn Tý : phần hùng biện . Tý dự định thực hiện - Kiểu văn bản : văn nghị luận . một trong hai cách là : cách 1 : dùng kiểu văn tự sự, kể một câu chuyện có nội - Ý chính : dung nói về quan hệ giữa con người với + Tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên đối với thiên nhiên ; cách 2: dùng kiểu vb bc con người . làm một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như + Thực trạng về cảnh môi trường thiên nhiên đang bị tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người . Cô giáo bảo Tý cả 2 cách ấy tàn phá.( nguyên nhân, dự báo, hậu quả) đều không đạt. Em hãy giúp Tý xác định + Lời nhắc nhở đối với mọi người trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên . ý và kiểu văn bản ? Hs có thể tìm thêm các ý khác. HĐ3. Dặn dò . Tập viết một đoạn văn nghị luận có đề tài nói về ý thức bảo vệ của công. Thứ 3 ngày 12 tháng 01 năm 2010

Tuần 22 . Buổi 2.

ÔN TẬP BÀI 19

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 19 : Tục ngữ về con người và xã hội ; Rút gọn câu ; Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận – lập dàn ý cho bài văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn . B. Tổ chức các hoạt động dạy – học ( Tiết 1)

HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . GV dùng hình thức trắc nghiệm đúng sai: 1. Tục ngữ về con người và xã hội . ? Giải thích nghĩa các câu tục ngữ : - Một mặt người…-> khuyên ta nên biết quý trọng con người ; tôn vinh giá trị con người. - Cái răng cái tóc…-> khuyên mọi người phải biết giữ gìn tô điẻm vẻ đẹp riêng của mình . - Đói cho sạch…-> bài học biết giữ gìn phẩm giá trong sạch , thật thà và lòng tự trọng … cho bát kì người nào, tuổi tác nào, địa vị nào trong xã hội . - Học ăn, học nói…-> bài học về cách ăn nói, ứng xử, cách sống, cách làm người… - Không thầy…-> đề cao vai trò người thầy. - Học thầy…-> bên cạnh học thầy còn học ở bạn cũng rất quan trọng. - Thương người ..-> bài học về lòng nhân ái. - ăn quả…->bài học về lòng đền ơn đáp nghĩa. - Một cây …-> khuyên mọi người biết sống đoàn kết… ? Điền vào chỗ trống các từ ngữ nêu nội dung của những câu tục ngữ sau : + Câu 2 ,4,5, 6 là những …(nhận xét, đánh giá)…vè các mặt tư cách , sự rèn luyện của con người để tiến bộ. + Câu 3,7,8 là những lời khuyên về (phẩm chất, lối sống) mà con người phải có. Về hình thức : các câu tục ngữ trên diễn đạt bằng những hình ảnh (so sánh, ẩn dụ ) …làm cho nội dung trở nên cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hàm súc. + Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình ảnh (so sánh) làm cho sự việc trở nên cụ thể. + Câu 8,9 diễn đạt bằng hình ảnh (ẩn dụ) nên ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. + Các câu 3,4,6,7,8 không sử dụng (chủ ngữ) nên rất súc tích, cô đọng, có gía trị phổ quát và được dùng trong nhiều trường hợp . • Những câu không có vần : (câu 7,8). ? Hãy tìm những câu tục ngữ nói về con người và xã hội ? Gợi ý : Đục nước béo cò ; Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ; Bói ra ma quét nhà ra rác. ? Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ? a/ xấu đều hơn tốt lỏi * e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .* b/ Con dại cái mang * g/ Cạn tàu ráo máng . c/ Giấy rách phải giữ lấy lề *. h/ Giàu nứt đố đổ vách . d/ Dai như đỉa đói. i/ Cái khó bó cái khôn .* ?Các nghĩa sau đây phù hợp với nội dung câu tục ngứ nào?Bài học rút ra từ các câu tụcngữ a/Ăn không nên đọi nói không b/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu cũng làm được nên lời. -> Phải có ý chí bền bỉ trong công việc và trong cuộc b/ Có công mài sắt có ngày nên sống. kim . a/ ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng dại trong c/ Lá lành đùm lá rách. đường ăn nói, cư xử.-> Bài học : nhác nhở con người d/Một con ngựa đau cả tàu bỏ luôn luôn học tập rèn luyện cách nói năng, cư xử với cỏ . mọi người. e/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. d/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ của đồng g/Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . loại -> Những người cùng cảnh ngộ phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. c/ Người đày đủ, không gặp hoạn nạn thì giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn.-> Phải biết thương yêu đồng laọi khi họ gặp cảnh nghèo nàn , túng thiếu. e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm nhau , kéo bè kéo cánh với nhau -> Tìm bạn mà chơi không nên chơi với kẻ xấu. g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con người và sinh

vật -> Ảnh hưởng của môi trương đối với con người. ( Tiết 2 ) 2. Rút gọn câu. ? Thế nào là rút gọn câu ? Đ/n - Câu rút gọn là những câu vốn đầy đủ cả CN lẫn VN nhưng trong một ngữ cảnh nhất định ta có thể rút gọn một số thành phần câu mà người đọc , người nghe vẫn hiểu. VD : Bạn làm gì đấy ? – Đọc sách (Rút CN) - Câu rút gọn có t/dụng làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh hơn, tránh dùng lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu trước khi không cần thiết. (lặp từ ngữ ) - Kiểu rút gọn : + Câu rút gọn chủ ngữ : Cậu ăn cơm chưa?.. ? Câu rút gọn có những kiểu Hs nêu . nào ? + Rút gọn vị ngữ : Vd: Ai xung phong lên chữa bài tập ? – Em Hs lấy ví dụ . + Rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ : ..rồi. - Dùng câu rút gọn trong các trường hợp : + Trong văn đối thoại, rút gọn câu để tránh trùng lặp từ ngữ không cần thiết-> câu văn thoáng, hợp h/c giao tiếp . Vd:-Em buồn bã lắc đầu: -Không, em không lấy, em để... ? Theo em có thể dùng câu -Lằng nhằng mãi. Chia ra! mẹ tôi quát và giận dữ đi về… rút gọn trong những trường (tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói). hợp nào ? + Trong văn chính luận, văn mt, văn bc , rút gọn câu để ý được súc tích, cô đọng. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở . Hoặc: mỗi đảng viên cbộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Lưu ý :GV nêu 2 lưu ý như trong SGK . Bài tập : ? Chỉ rõ và khôi phục các a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười . (Nam Cao ) TP câu bị rút gọn trong b/ Đi thôi con ! những trường hợp sau đây c/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân và nêu rõ tác dụng của nó ? xứng đáng với nước độc lập tự do . ( Hồ Chí Minh) d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ) (Tiết 3 ). 3. Đặc điểm của văn nghị luận. Bài tập Cho đề ra : “Qua ca dao, người bình dân VN đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã học và đã đọc, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. a, Hãy đưa ra luận điểm, luận cứ bài văn . b, Dựa trên những luận điếm và luận cứ, em hãy lập luận bằng cách viết một đoạn văn ngắn cho cho một luận cứ mà em lựa chọn . Gợi ý: -Luân điểm: Ca dao đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của người bình dân VN. -Luận cứ: * Thể hiện được tình yêu quê hương đất nước. - Gắn bó ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước. - Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình nghĩa đồng bào .

Thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 . . Hs làm bài 10 . lạc quan vui sống đã khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc gian lao .15’ .Tiếp tục rèn kĩ năng về văn nghị luận : tìm hiểu đề . Về nhà tìm đọc những bài văn nghị luận . Giúp Hs : . . Mục tiêu cần đạt . bờ tre. kiểu câu đặc biệt . tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê hương đất nước của ông cha ta. Dặn dò . Điều này dễ hiểu.Tình vợ chồng gắn bó thiết tha. hình thức trắc nghiệm . nhận xét. được trình bày tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam.ta . . . tháng 2/1951 tại chiến khu Việt Bắc. người nông dân yêu cả ruộng vườn. bổ sung. Do vậy. . ai cũng gắn bó máu thịt với làng mạc quê hương. hiểu biết của mõi con người có hạn.Gắn bó với lao động .Tình cảm sâu nặng nhất. ngọn rau tấc đất của mình. Chính vì lẽ đó. thiêng liêng nhất là tình mẫu tử.* Thể hiện tình yêu thương gia đình . Biết sử dụng hiệu quả câu đặc biệt . chung thuỷ *Thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời . Thời xưa điều kện đi lại khó khăn. Ai vô xứ Nghệ thì vô…. nên con dân xứ Lạng tự hào: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” . Buổi 3.Xuất xứ : Trích Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. . gắn bó với thiên nhiên . mỗi người. Người dân xứ Nghệ thì ngợi ca : Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biéc như tranh hoạ đồ . ( Tiết 1) Văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) HS thực hiện theo nhóm. gắn bó khăng khít với bao danh lam thắng cảnh của nơi chon rau cắt rốn. Đó là niềm tự hào. trình bày . B. -Lập luận: Điều tiên. ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình.Nắm vững hơn nội dung văn bản ngị luận Tinh thần …. ruộng lúa.Yêu lao động. Nội dung tiến hành . ÔN TẬP BÀI 20 A. HĐ3. tìm ý…. ? Văn bản Tinh thần …ta trích trong văn kiện lịch sử nào ? ?Ttyncndt thuộc loại văn bản nào ? .Nghị luận . -> Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời. . ơn sinh thành .

c/m.trẻ thơ.Giải thích sức mạnh của lòng yêu ? Các từ : nồng nàn. to nước của ta.Phép so sánh …. câu nào mang t/c là câu chủ Câu kết đoạn : Những cử chỉ cao quý…y/n.? Đọc đoạn văn mở bài : Dân ta…. hùng hậu. ?Đoạn văn Lịch sử ta …anh hùng. + Từ những chiến sĩ…hạu phương. loại nào? lãnh đạo -> động từ. tuyên truyền.Thao tác trong đoạn Lịch sử …. trước. gt. cho biết câu nào là câu chủ đề ? Vì sao em biết ? ? Nêu nhận xét của em về cách lập luận trong phần mở bài ? (Đ – S ) . lướt qua.nước.Các tầng lớp đồng bào : ? Tg viết : Đồng bầo ta ngày nay …. diễn tả được sự tập hợp mọi đối ? Các từ : giải thích. của cha ông ta làm nên ? ( bluận. tổ chức. rõ lớn. tổ tượng trong xh chức. tuyên truyền.ngày trước. quý báu. câu nào là câu kết đoạn?Đ-S .anh hùng : lòng yeu nước qua các trang sử vẻ vang chứng minh. (Đ – S ) + Từ nhd m ngược …xuôi. khó khăn thuộc từ loại nào ràng.Các từ : giải thích..Đoạn Đòng bào ta….Câu chủ đề : . ? . nồng nàn y/n . có nhiều Nhd ta ai ai cũng giàu lòng y/n. + Từ các phụ nữ…mẹ chiến sĩ. . lãnh đạo trong câu cuối thuộc từ . .. giá trị . bị chiếm . . đồng bào điền chủ. nguy hiểm. → cách lập luận chặt chẽ. .. kết thành. ( Tiết 2) . tg đã sử dụng thao tác nào để nói về sức mạnh của .ngày + Từ các cụ già ……. mạnh mẽ. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cảu đảng là phải khơi gợi t/t yêu nc’của người dân để góp phần đưa cuộc k/c . + Từ những nam nữ ….. lực lượng k/c vế cấu trúc giống nhau theo mô hình : chống Pháp rất đông đảo. đề của đoạn.giúp mọi người nhận thức ? Sử dụng phép so sánh trong câu “ Tinh rõ hơn. Câu 2. thần ……của quý” có t/d gì ? tầm quan trọng của t/t yêu nc’. cuộc k/c Từ…đến…. ….Tg dùng câu văn dài vì : ? Tại sao tg sử dụng câu văn dài .Giải thích lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nd ta. ? Các từ : sôi nổi.Lập luận mở bài : Câu 1 “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.là câu chủ đề đã k/đ: Dân ta có …. gt+c/m). vậy đó là những lớp đồng bào nào ? + Từ những kiều bào…. thể hiện sức nhấn chìm thuộc từ loại nào? thể hiện điều mạnh vô cùng to lớn của tinh thần yêu nước gì ? trong công cuộc k/c cứu nước.Các từ : nồng nàn… là tính từ. Câu 3.Các từ : sôi nổi .Thao tác : c/m ? Tg đã sử dụng thao tác NL nào trong đoạn văn trên ? . là động từ.yêu nước : ? Đoạn văn Đồng bào ta ngày nay…… Câu mở doạn : Đồng bào ta …. nhằm mục đích gì ? chống Pháp (1946-1954) là cuộc c/t nhân dân. cụ thể hơn về t/t yêu nước.cướp nước. đầy sức thuyết phục. => khái quát. .Cách lập luận : Câu 1.

VB được trích từ công trình nghiên cứu có nhan đề Tiếng Việt. (Tiết 1 ) I/ Văn bản Sự giàu đệp của Tiếng Việt ? Hãy nêu xuất xứ của văn bản ? 1. . ? Trình bày . và ngồi đó rình mặt trời lên. ÔN TẬP BÀI 21 A. chân trời. . B. cái hay cái đẹp của Tiếng Việt ? đó là . thanh điệu . ? TG đã c/minh tiếng Việt đẹp như thế nào ? 4. Học sinh lên làm trên bảng. uyển chuyển trong cách đặt câu. TV có đầy đủ k/năng để diễn đạt t/cảm. thuỷ chung. Buổi 4 . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Sự giàu đệp của Tiếng Việt .TV là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm những ý nào ? hưởng. Còn tối đất. ra đầu mũi đảo. Giúp Hs : . Điều tôi dự đoán.Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt.đứng tại chố trình bày . Thứ 3 ngày 23 tháng 2 năm 2010 TUẦN 26 . một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc(ĐTM). phân tích ngắn gọn văn bản Tinh thần ……nhân dân ta ? Gợi ý : Mở bài : Khảng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh : Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. Thêm trạng ngữ cho câu . học sinh khác nhận xét. thật là không sai. T/g đã c/minh tiếng Việt đẹp : . PTBĐ : nghị luận . cố đi mãi trên đá đầu sư.TV rất tế nhị. ( Tiết 3) ? Câu thứ hai và câu cuối trong đoạn kết là kiểu câu gì ? T/d trong đoạn văn ? . ? Thế nào là câu đặc biệt ? HS nhắc lại k/n. tư tưởng của người VN và để thỏa mãn…l/sử. HS làm bài : 15 – 20’.Là kiểu câu định nghĩa giải thích -> làm sáng tỏ vấn đề. Mục tiêu cần đạt . Tôi dậy từ canh tư. tìm dẫn chứng cho bài văn chứng minh . bổ sung bài viết.? Em hãy tóm tắt bài văn trong khoảng 5 câu ? GV gợi ý để HS tóm tắt theo các ý sau : . Xuất xứ . sau trạn bão.Giàu chất nhạc . ? VB đã sử dụng PTBĐ nào ? 2. -> Câu đặc biệt. ngay thẳng …. . ? Câu in nghiêng sau đây có phải là câu đặc biệt không ? Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh nhũn nhặn . Thân bài : Nêu hang loạt dãn chứng lịch sử và xã hội để c/m….nhận xét . Dặn dò : Viết lại thành bài văn . Kết bài : Ví long yêu nước như các thứ của quý…..yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta khi tổ quốc bị xâm lăng – Lịch sử có nhiều cuộc k/c chống xâm lăng chứng tỏ dân ta yêu nước nồng nàn – Đồng bào ta ngày nay có nhiều việc làm thể hiện t/t yêu nước xứng đáng với truyền thống của tổ tiên – Nhiệm vụ của Đảng ta.Củng cố. ? Đoạn văn sau có câu đặc biệt hay câu rút gọn ? GV dùng bảng phụ . K/quát về cái hay cái đẹp của tiếng Việt . ? Phần đầu của VB tg nêu mấy ý k/quát về 3. Nội dung tiến hành . bổ sung. ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh .

ngữ pháp và từ vựng . 7.? Tg c/minh tiếng việt hay ntn? Tg c/minh tiếng Việt giàu ntn? ? Qua bài này. Tương lai của Tiếng Việt : sức sống trường tồn. Học sinh làm bài : 13’ Gv chấm 6 – 8 bài . Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 1/ Thêm trạng ngữ vào các câu sau : C1. 2/ Tác dụng của trạng ngữ trong các cau trên ? Học sinh thảo luận theo bàn . chính xác hơn .. trong đó có sử dụng một câu đặc biệt . .Tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới .Giàu hình tượng ngữ âm. lướt bon bon …( để về cho kịp). đọc bài mẫu và rút kinh nghiệm .phức tạp .Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Tìm dẫn chứng để chứng minh cho đề bài sau đây : Thơ Bác đầy trăng . (Tiết 2. C3.Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lân màu trời thêm xuân . C5. ( Rằm tháng giêng – nguyên tiêu) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ . nhóm nào tìm được nhiều dẫn chứng sẽ được điểm cao . Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về ( phía mặt trời lặn. Trên giàn thiên lí. GS Đặng Thai Mai đã c/m Tiếng Việt giàu và đẹp trên những phương diện nào ? ? Trong phần đầu tg viết Và để tin tưởng … . 6. . . (Cảnh khuya) . giàu thanh điệu : có hai thanh bằng và bốn thanh trắc. 1/ Học sịnh thảo luận nhóm .Từ vựng Tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó…. cử đại diện trình bày ..Tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói. rất uyển chuyển trong câu kéo…tục ngữ.7 câu . bóng xuân sang. .Ngữ pháp dần dần trở nên uyển chuyển hơn.) II. Những bông hồng đua nhau khoe ăc trong vườn trường . Tiếng Việt hay : . chủ đề tự chọn. . ( Vào đêm trước ngày k/trường của con.ba trạng ngữ .k/niệm mới. ( Nguyên tiêu) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. 8. C2. hai. Tiếng Việt giàu : .) C4. Các bàn khá thi đua trả lời… 3/ Viết một đoạn văn ngắn 5. 5.) … mẹ không ngủ được .nó. Vậy tương lai của Tiếng việt như tg nói ở phân kết là gì ? . Sự giàu đẹp của Tiếng Việt đã được tg c/m trên cả ba phương diện : ngữ âm.một nhiều. Lưu ý : cần viết theo hình thức một đoạn văn… (Tiết 3) III. Thuyền rẽ song lao nhanh. hoặc Việt hóa các từ ….Tiếng Việt không ngừng đặt ra những cách nói mới hoặc Việt hóa cách nói mới….Có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú.

Củng cố.Vấn đề Tg nêu lên trong bài văn 3. Giúp Hs : . lương tâm của thời đại” – diễn văn của thủ tướng PVĐ đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) . B. .Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau .Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. tinh hoa và khí phách của dân tộc . -----------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 02 tháng 3 năm 2010 TUẦN 27 .Văn thuộc kiểu vb nào ? 2.Trung thu trăng sang như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. ÔN TẬP BÀI 22 A. Chuyển câu chủ động thành câu bị động . Các thao tác chứng minh : . quy nạp…. Dặn dò . Làm bài viết cho đề ra trên .Văn bản Đức tính giản dị của Bác 1. Nội dung tiến hành . học tập . hai bài yếu . hai bài TB. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Đức tính giản dị của Bác Hồ. . I. Xuất xứ văn bản . Mục tiêu cần đạt . hạc cũ với xuân này.(….Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ .Đức tinh ….Kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa.Tg đã sử dụng những thao tác nào 4. Đọc một vài bài mẫu. . Buổi 5 . làm bài văn chứng minh . (Ngắm trăng) . ( Cảnh rừng Việt Bắc) 2/ Sắp xếp các dẫn chứng ntn ? Học sinh trình bày 3/ Tập viết đoạn văn trình bày các dẫn chứng vừa tìm được . Học sinh làm vào vở : 7 – 10’ . Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng) . Gv lưu ý các em còn lung túng với những câu mở đầu. luyện tập văn chứng minh . Kiểu VB : nghị luận.(Tin thắng trận) . hoặc chưa thành thạo khi viết đoạn văn diễn dịch. Hồ có xuất xứ từ đâu ? “ĐTGD…” trích từ bài “ Chủ tịch Hồ Chí Minh.) . Vấn đề C/m : nghị luận là gì ? Đức tính giản dị của Bác Hồ. lớp rút kinh nghiệm.Bác được tg c/m qua Các luận cứ : những luận cứ nào ? biểu hiện nào ? + Bác giản dị trong đời sống (dc) + Bác giản dị trong quan hệ với mọi người (dc) + Bác giản dị trong lời nói và bài viết . GV chấm một số bài : hai bài khá. (dc) .

Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sang trong thế giới ngày nay. 8.Dòng được gạch chân trong câu trên là thành phần gì của câu ? . 9. suốt ngày làm việc.Đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất . . thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật . thanh bạch như vậy. đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Từ loại . tự do . 5 . những giá trị tinh thần cao đẹp nhất . đoạn văn bình luận . 7. Cụm danh từ trong câu văn đầu bài : . . . đó là những câu nào ? . tất cả vì nước.Lối sống : Bác suốt đời làm việc. bởi vì Người sống sôi nổi. Câu văn cuối bài : Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc hang triệu con người đang chờ đợi nó. rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta.TG đã c/m p/c giản dị trong đời sống của Bác ntn ? . TP phụ : . . tình cảm.trong bài ? . 6. thanh bạch.” → Các tính từ.Trạng ngữ của câu .Điều rất quan trọng . C/m Bác giản dị trong dời sống : . tuyệt đẹp .Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn.Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn. lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm…. phong phú đời sống và cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân . trồng cây trong vườn… Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp ….Trong câu văn đầu bài “ Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bạt là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” có mấy cụm danh từ ? Đó là cụm danh từ nào ? . -“ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành. thì đó là sức mạnh vô địch.Câu văn cuối bài được thể hiện bằng thao tác nghị luận nào ? Giải thích + c/minh + bình luận . .không có gì quý hơn….Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng . . 11. từ việc rất lớn : việc cứu nước cứu dân đến việc rất nhỏ. VD : Học sinh nêu . trong sáng. vì sự nghiệp lớn. tg có nhắc lại hai câu nói nổi tiếng của Người .Nước Việt Nam là một ….Khi bàn về sự giản dị của Bác Hồ trong lời nói và bài viết . Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú. Câu văn “ Rất lạ lùng. những từ in đạm nêu bật p/c cao quý của Hồ Chí Minh.. một đoạn bình luận được thể hiện trong bài văn mà em rất thú vị ? .Sự nhất quán . được thể hiện bằng thao tác bình luận .Trong câu văn trên. Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ c/m .. những từ đó thuộc từ loại nào ? .” 10 . Câu.Hãy trích dẫn một câu bình luận. .thay đổi . Bác Hồ sống đời sống giản dị. Những câu nói nổi tiếng của Người : . vì dân. với những tư tưởng.

văn nhân trong xã hội : . quan trọng nhất) . nhiệm vụ.Nguồn gốc cốt yếu của văn chương : long là gì ? Tại sao gọi là cốt yếu ? thường người. . GV khuyến khích những em làm bài tốt. Gọi bốn Học sinh lên làm trên bảng . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Ý nghĩa văn chương . Theo Hoài Thanh thì văn chương có • Nội dung văn bản . nguồn gốc từ đâu và chức năng của Vc . hang trăm tên giặc bị bắt sống . Nội dung tiến hành . luyện tập viết đoạn văn chứng minh . .Cuộc đời.Giậu cúc bị tả tơi sau trận mưa tầm tã kéo dài . ÔN TẬP BÀI 23 A.Củng cố. Buổi 6 . công dụng của văn chương) Bài viết đã hơn 60 năm nhưng ngày nay chúng ta đọc vẫn còn thấy thú vị .Chức năng của vc : P/a hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sang tạo ra sự sống. Các thi nhân.Công dụng của vc : giúp cho tình cảm và long vị trong đời sống xã hội ? tha . . chu đáo. . III. “ Văn chương gây cho ta những t/c mà ta không có .Bài Ý nghĩa văn chương in từ TP nào của ông ? (Bình luận văn chương) . a/ Cho học sinh viết ba câu bị động . . Văn bản : Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ( Hoài Thanh) GV hướng dẫn học sinh đọc lại Vb “ Ý nghĩa văn chương” và thực hiện các câu hỏi: .Luyện kĩ năng làm bài tập Tiếng Việt. Mục tiêu cần đạt . Dặn dò : Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010 TUẦN 28 .TP nôi tiếng của Hoài Thanh in lần đầu 1942 ? ( Thi nhân VN) .Tầm quan trọng của văn chương. (Tiết 1) I. B. luyện cho ta …đến trăm nghìn lần”.Chúng em hiểu bài sau khi được cô giáo giảng đi giảng lại . Học sinh làm bài 30 – 35’ Gv chấm . Giúp Hs : .( cơ Công dụng của vc ra sao ? bản nhất. làm bài văn chứng minh . nhận xét. văn nhân có vai trò gì . Cho học sinh viết cảm nhận của bản thân về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ . chữa bài cho một số em . thi nhân .II. b/ Cho Học sinh viết một đoạn văn 3 – 4 câu có dùng câu chủ động chuyển đổi thàh câu bị động . rút kinh nghiệm . Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp) . bổ sung. VD : …… *. sự nghiệp của Hoài Thanh ? .Bài văn có thể chia mấy phần ? Hai phần (nguồn gốc của văn chương . thương muôn vật muôn loài .Đồn giặc bị quân ta tiêu diệt.

có sử dụng từ bị và từ được đề là câu bị động. luyện những tình cảm ta sẵn có” như Hoài Thanh . hình qua bài viết ? ảnh………. Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị dộng ? Tác dụng của câu bị động.đến bực nào . câu nào là câu (b) chủ động ? a/ Văn chương gây cho ta những t/c ta khong có. bị động? a/ Văn chương cần sang tạo ra sự sống . 2.Nếu trong pho lịch sử…. trải . tổng – phân – hợp . (Vào đề bằng một câu chuỵện đời xưa rất hoang đường để chỉ ra rằng “ Tiếng khóc ấy. thể hiện cách dựng đoạn văn của người viết ? những ước mơ. luyện cho ta những t/c ta sẵn có . cau nào là câu Bài 1. “gây cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có). *GV lưu ý cho học sinh : không phải câu nào có Viết một đoạn văn ngắn.Đoạn văn : Văn chương rất kì diệu. GV chấm bài một số em . công dụng của văn chương . Thế nào là câu chủ động ?câu bị động? 1. lớp nhận xét.núi non.. Viết một đoạn văn ngắn. diễn dịch . Học sinh nêu. có sử dụng câu bị động . nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca” -> nêu nhiệm vụ. Bài tập . hoa cỏ. (b) Em hãy đặt ba câu chủ động ? Bài 2 . b/ Người ngọc đã được ai đem thung thăng đến chốn này . câu bị động hợp lí ? Bài 3. tiếng suối thuộc từ loại nào ? (Tiết 2) Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . cảm xúc. hoa cỏ . Trong hai câu sau đây. Đọc đoạn văn sau đây và nhận xét . Trong hai câu sau đây. tiếng chim. (a) sau : a/ Ai đem người ngọc thung thăng chốn này . GV lưu ý : Những cách viết đoạn văn c/m có thẻ là : quy nạp. trống .Gnhớ sgk. Học sinh thực hiện vào vở. tiếng …-> danh từ. b/ Sự sống cần được văn chương sang tạo ra.phù phiếm…-> tính từ. . những t/c ta sẵn có nhờ văn chương luyện cho Câu nào là câu bị động trong hai ví dụ ta. nhận xét. b/ Những t/c ta không có nhờ văn chương gây cho ta. khát vọng của con người. sửa lỗi.Tìm câu chủ động và câu bị động . Các từ : phù phiếm. (Tiết 3) Luyện viết đoan văn chứng minh. Mục đích sử dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Học sinh dựa vào sgk trả lời. chuyển đổi câu Em hãy đặt ba câu bị động ? Học sinh thực hiện nhóm lớn . chật hẹp. Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Cử đại diện nhóm trình bày. Cách lập luận trong bài như thé nào ? • Cách lập luận . Đặt câu. bổ chuyển đổi thành ba câu bị động ? sung. thâm trầm thuộc từ loại nào ? Các từ : núi non.Lí thuyết.) Em hiểu được những gì về văn chương * Với lối văn giàu lí lẽ.

Thương người. ý nghĩa của truyện : (Học sinh nêu SGK) A/ Căm phẫn lên án cuộc sống ăn chơi và thói vô ? Em lựa chọn đáp án nào sau đây ? trách nhiệm của bọn quan lại trong xh cũ. Nội dung tiến hành I. quan đi . thầy đề. 7. thể loại của vb. đình làng . uy nghi. . Chánh tổng sở tại . luận bức tranh tả thức ấy ? . do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp . 3. luyện tạp làm bài văn giải thích . bọn thuộc hạ nôn đã nói. Về nhà tiếp tục luyện cách viết đoạn văn chứng minh. thanh…. phụ mẫu khi ngồi trên sập mới kê ở ..cao sang. đèn thắp sáng trưng………trông mà thích mắt”. / Đoạn văn là bức tranh tả thực quan .. ngữ Có công mài sát có ngày nên kim. Học sinh đọc đoạn văn “ Trong đình .những tình cảm ấy là do cuộc sống. cách đưa dchứng . các chi tiết : / Tình huống của truyện là ở tình tiết Đê vữ. dân chúng kêu rầm rĩ. thầy đội trên chiếu bạc có những người nào ? nhất .Nhàn nhã được nhiều kẻ hầu hạ .thì quan : ? Trong cảnh mưa rơi tầm tã. ( 5 người ) 8. PTBĐ : ? Đoạn văn “ Tuy trống đánh liên Mt và bc.Từ đoạn văn trên . ? đoạn văn trên có mấy từ láy ? 5 .Dàm mưa dãi gió. . ? Truyện có ý nghĩa gì ? 2. B/ Bày tỏ niềm thương xót trước tai họa và đau khổ của nhân dân .Đi đôn đốc việc hộ đê .Trong cảnh mưa tầm tã ….hỏng mất” . . sang tạo . Văn bản : Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) Cho Học sinh nêu tg. Buổi 7 . Học sinh chỉ ra các từ láy . say mê học tập và lao động. GV chấm bài 6 em : giỏi – khá – trung bình – yếu  Dặn dò . 1. .Phú quý. hệ thống hóa kiến thức các bài : sống chết mặc bay. đất nước. Từ láy : 4 từ . Cách làm bài văn lập luận giải thích . song cuồn cuộn dâng lên .. đi chống lũ lụt. GV giúp hs nhận xét vè cách trình bày đoạn văn. yêu quê hương. Mục tiêu cần đạt . đâu ? làm gì ? .Đi chơi bài bạc (đanh stổ tôm ) với bọn thuộc hạ . ÔN TẬP BÀI 24. mơ ước vươn tới những chân trời bao la…. A. Gồm : ? Quan phụ mẫu đánh tổ tôm với ai ? Quan phụ mẫu.Tát cả các ý trên .Sung sướng ăn toàn miếng ngon. cách lập luận trong đoạn văn. yêu thiên nhiên. C/ Gồm A và B. chễm chệ . Thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2010 TUẦN 29 . thầy thông nhì.Thể loại : Tự sự . Giúp Hs : Ôn tập . xa hoa. 6 . đã két hợp những PTBĐ nào ? 4 . em hãy viết một đoạn văn chứng minh theo đề ra : Chứng minh tính đúng đắn của câu tục Học sinh làm vào vở . B.Đi kiểm tra tình hình đê điều . sang trọng . nước . Từ ngữ nào sau đây bình .

sang ? Em hãy lập dàn bài cho đề ra trên ? .Ông cha thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu : Đi………sang khôn. Các cụm từ : Chân lấm tay bùn.. Di nhiều.Câu chuyện kẻ có tình huống hồi hộp đầy kịch tính.. gội gió tắm sương.Nghĩa hiển ngôn. nghìn sầu muôn thảm. . . biết nhiều giúp mở mang tầm hiểu biết. chi chi này!.Nghĩa hàm ngôn : Tầm quan trọng của việc học hỏi để nâng cao trí thức hiểu biết và vốn song. + Đi một ngày đàng : một ngày đi trên đường .Có giá trị nhân đạo sâu sắc. II. đàn sâu lũ kiến. .Trên khắp các nẻo đường của đất nước chỗ nào cũng có những cái hay .Phải có phương pháp học tạp đúng đắn.. học được nhiều điều hay. mở mang thêm trí óc. . 11. . long lang dạ thú…. .Hiểu biết càng nhiều con người càng biết cách xử thế đúng đắn hơn… . 10. học từ thực tế đời sống xung quanh. .Xác định mục đích viẹc học hỏi là học điều hay lẽ phải.Biện pháp nghệ thuật chủ yếu : Tương phản đối lập . vủa con người.Học hỏi là việc thường xuyên trong suốt cuộc đời người.Điếu. trời long đất lở .Muốn có tri thức phải học hỏi. • Thân bài .Giàu gt tố cáo và phê phán hiện thực . . cái đẹp cảu cảnh vật.Trong giai đoạn hiện nay việc học hỏi lại càng cân thiế . . học một sàng khôn.. • Mở bài .ý nghĩa của câu tục ngữ là hoàn toàn đúng…. Giải thích câu tục ngữ : Đi một ngày đàng. . thầy đề vừa rút quân bài vừa run cầm cập……thì quan phụ mẫu vô cùng sung sướng cười nói : “Ù ! Thông tôm. .Giá trị của truyện : . • Kết bài . như thần như thánh. Học trong sách vở.Tri thức rất cần thiết đối với con người. . +Học một sang khôn : thấy được. mày !” 9..nào ? chi tiết nào ? ? Tg đã dùng Bp Nt nào để làm nổi bật giá trị tố cáo hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ? ? Những cụm từ sau đây gọi bằng những k/n nào cho đúng ? nao sợ hãi . a/ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ. . Gợi ý dàn bài. -> thành ngữ.

bậc anh hung. Nhân vật Va – ren. “…….. luyện tạp làm bài văn giải thích . . người như thế nào ? . Nhân vạt chinh : Va-ren – Phan Bội Châu.Con người phản bội GCVS .B có ý 8 .Vị thiên sứ. Xuất xứ . Làm bài chi tiết. 9 Ý nghĩa . Tự làm lại ở nhà. ả lại Vảen cũng chưa bao giờ gặp Phan Bọi Châu -> truỵen sang tác bằn trí trưởng tượng và hư cấu. ? Những thành phần nào trong câu có thể dùng cụm C – V để mở rộng câu ? . Giúp Hs : Ôn tập . Học sinh thực hiện các phần . ÔN TẬP BÀI 25. ruồng bỏ long tin. Buổi 8 . hệ thống hóa kiến thức các bài : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.stạo. . Nội dung tiến hành (Tiết 1. Sau này in trong “Truyện kí NAQ” do Phạm Huy Thông dịch. PBC Vô cùng tởm lợm và khinh bỉ tên mọi lời lẽ của va-ren? toàn quyền DD này. A. . ruồng bỏ GC mình. Học sinh đọc Sgk .v để mở rộng câu . Mục tiêu cần đạt . . ? Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh Phan Bội 5. . ? Đây là truyện sang tác có thật hay là sáng 2. Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2010 TUẦN 30 . ? Lời của nhân chứng trong phần T. ? hai nhân vật chinh strong truyện là ai? 3.) ? Xuất xứ của tác phẩm ? 1. GV chấm một số bài (khong nhất thiết xong bài) Dặn dò .” làmột truyện kí của NAQ đăng trên báo “Người cùng khổ” số 36-37 tháng 9-10 năm 1925.Tên chính khách bị đông bon đuổi ra khỏi tập đoàn.Câu tục ngữ mãi còn ý nghĩa với bất cứ ai.Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ. Dùng cụm c .) I. Văn bản : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phạm Duy Tốn.Đấng xả thân vì độc lập … / Tại sao PBC vẫn im lặng dửng dưng trước 7. Biểu thị thái độ khinh bỉ đến tột cùng của nghĩa gì ? PBC đối với Va-ren và bè lũ cướp nước. ( Tiết 2) II. Châu ntn? . B. Truyện kí này được NAQ đăng trên báo tác theo tưởng tượng hư cấu ? “người cùng khổ” hai tháng trước khi Vảen sang Đông Dương nhận chức toàn quyền . Dùng cụm C-V để mở rộng câu . Nhân vật Phan Bội Châu . / Trong truỵen NAQ đã chỉ mặt vảen là con 4.

ví dụ nào không có cụm C-V mở rộng ? a/ Anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy.V để mở rộng câu ? Học sinh trình bày. chép d/c và nhất là cách đặt câu . Va ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy “trung thành”. (Tiết 3) III. giả nhân giả nghĩa. Ví dụ : Bằng trí tưởng tượng kì diệu . + Dựa trên cơ sở sự kiện có thật : Vảen sang Việt Nam và PBC đang ngồi tù. Học sinh làm bài 20 – 25’. GV chữa bài cho học sinh .Học sinh nêu theo Sgk. * Tác phẩm Những trò lố ……………Phan Bội Châu . Bài tập . ? Hãy viết một đoạn văn nói về trường em có dùng cụm CV để mở rọng câu . + Xuất xứ. mua chuộc của tên thực dân cáo già Va ren “ tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. + Lời than vãn của bà Trưng Trắc. rút kinh nghiệm khi viết bài dù là một đạn văn. ? Mục đích của việc dùng cụm C. Làm văn. Đọc thêm một số bài văn mẫu .. GV chấm. ? Tìm hai ví dụ mà trong đó có cụm C-V làm TP câu . + Sáng tạo bằng trí tưởng tượng kì diệu . Học sinh lên trình bày trên bảng (4 em). Học sinh lưu ý cách nêu d/c. Có thể : . vì sự nghiệp “khai hóa và công lí”…. ? Hãy chọn một ý trong các ý trên rồi triển khai thành một đoạn văn phân tích . c/ Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng thấy quê ta đẹp lắm. Có mấy cảnh ? Mỗi cảnh ? + Hình thức nghệ thuật dặc sắc : tương phản.) GV gợi ý cho học sinh : Giới thiệu : * Những sang tác của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp : + Vi hành. Học sinh tìm. “ cộng tac”. tác giả dã vạch trần bộ mặt xảo quỵet . + Những trò lố………………. + Bố cục . Dặn dò . b/ Chúng ta vô cùng tự hào Tiếng Việt giàu dẹp. . “ hợp lưc” với nước Pháp. tự làm bài để có kĩ năng viết văn. đơm chòi mơn mởn. ? Tập phân tích truỵên kí Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quóc. + Mục đích sang tác của Nguyễn Ái Quốc ? + Giọng văn dả kích châm biếm đầy khinh bỉ. thủ đoạn dụ dỗ . lớp nhận xét. uốn nắn cho những em mắc nhiều lỗi. Học sinh làm bài 25 – 30’ . bổ sung.Phan Bội Châu . chữa bài cho học sinh .Mưa xuân như rắc bụi đã tưới tắm cho hang cây ven đường nảy lộc.Mười năm đổi mới đã làm thay dổi hẳn bộ mặt đất nước ta. ? Trong các ví dụ sau đây. .

Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến…. . A. xay lúa. ? Theo hà Ánh minh thì ca Huế có những 2.. trong những hoàn cảnh nào ? -Hò khi đánh cá trên sông ngòi. Các từ : từ loại nào ? Yên tĩnh. trọn vẹn. rue m. B. . Văn bản hành chính.Hò lúc chăn tằm. hò giã gạo. hò đưa linh. cho biết liệt kê Tg đã dùng bpnt nào đẻ giới thiệu các nhạc cụ trong đêm ca Huế ? / các từ in đậm trong câu văn sau đay thuộc 8.ngón phỉ. Hoàn cảnh để hò. . Nghệ thuật : đèn……khăn đóng duyên dáng”. phong phú. có .Hò lúc cấy cày. vỗ. trồng cây. 9. nàng vung. Nội dung tiến hành (Tiết 1. Văn bản : Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) . Mục tiêu cần đạt . vả. Ca Huế có những điệu : điẹu nào ? Điệu hò. Buổi 9 .) I. ngón bấm. điệu lí.Tâm hòn Huế. . Các điệu hò huế : Chèo cạn. phép liệt kê. hò nện… ? Ca Huế có nhiều điẹu lí rất hay. Ca Huế trên song Hương của Hà Ánh Minh đã đăng trên báo Người Hà Nội. tài ba. đó là 6. ÔN TẬP BÀI 26. lí hoài xuân.. ? Đọc đoạn văn : “ Đêm thành phố lên 7. ? Hãy kể tên các điệu hò Huế ? 5. Kết hợp các bpnt : văn trên ? Nhân hóa và liệt kê. hò ô. day.-------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 6 tháng 4 năm 2010 TUẦN 3 2 . gặt hái. mổ. du dương. bài tiệm. trầm bổng. réo rắt -> Tính từ. ngón rãi… / Đọc đọa văn “ Đêm đã về khuya…hành 10. các từ giới thiệu các ngón đàn và tài nghệ diễn tấu của các ca công …thông qua phép liệt kê : Ngón nhấn. / TG đã sử dụng những bpnt nào trong doạn 11. hệ thống hóa kiến thức các bài : Ca Huế trên sông Hương. hò lơ.Đặc sắc của diệu hò : nào ? . ? xuất xứ ? 1.Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều……. chớp. ? Bà con xứ Huế cất cao những điệu hò 3. bài thai. cho biết tg đã dùng ptbđ nào ? tả và biểu cảm. giã điệp. ? Nét đặc sắc của diệu hò xứ Huế như thế 4 . biển cả. bài chòi.Từ loại trong câu : thuộc từ loại nào ? Thể điệu ca Huế có sôi nổi. Giúp Hs : Ôn tập . vui tươi. phương thức BĐ trong đoạn văn : Miêu văn” . Lí hoài nam. ? Các từ in nghiêng trong hai câu sau đây 12.Hò Huế thể hiện long khao khát…… . giã vôi. Các điệu ca : những điệu nào ? Lí con sáo. . bài chòi. búng.

có tiếc thương. Cỏ cây hồi sinh. trong sang gợi lên tình người. Đề ra : Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương ? GV hướng dẫn học sinh : . Học sinh thực hiện nhóm nhỏ. màu vàng của cánh bướm …. thân mười thước cao. * Về nội dung . giữ mái nhà tranh. + LK không theo cặp.hoa lay ơn…. + Hấp dẫn trong cách thể hiện . giữ nước.Tre giữ làng. trai hiền. + LK từng cặp . . gái lịch . + Tài năng của các ca công…… . phủ một màu xanh mỡ màng.Nhận ra những vẻ dẹp của Ca Huế : + Giàu có về làn điệu. . Bài 2.đua nở. Làm rực rỡ vườn xuân . ? Hãy kể tên các kiểu liệt kê ? Cho ví dụ ? * Về hình thức. K/n : Học sinh nêu sgk. tình đất nước. 3 Bai tập. màu đỏ của hoa.lời ca thong thả. mùa xuân đã dén. ( Tiết 2) II. . Các kiểu liệt kê . ? Tìm hai ví dụ về thơ văn có dùng phép liệt Bài 1. + Rất đẹp trong từng lời ca . ? Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê ? Có thể : sau nhưng xtháng dài màu đông rét mướt. màu xanh của lá. hoa cuc. Làm văn . (Tiết 3) III. Mục tiêu cần đạt . trang trọng. giữ đồng lúa chin . bâng khuâng. Phép liệt kê . mày ngài Vai năm tấc rộng. + Phong phú về nội dung.buồn cảm . Hoa hồng.GV đọc bài của 2-3 học sinh khá. Ý kiến em thé nào khi tác giả viêt : Xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò ? Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 TUẦN 33 .Đặt câu nêu luận điểm -> trình bày cảm nhận bằng một đoạn văn.Vườn nhà em bừng dậy. Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê. GV chấm một số bài của học sinh -> rút kinh nghiệm . 2.Râu hùm. Học sinh lấy ví dụ . hàm én. học tập . Học sinh viết . + LK tăng tiến + LK không tăng tiến . hoa thược dược. Dặn dò. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP A. cử đại kê ? diện trình bày. cả lớp bổ sung. ? Thế nào là phép liệt kê ? 1. ai oán…. Nắng mới lao xao trên mái nhà. Buổi 10 . HĐ3.

Tính từ : nồng nàn. Nội dung tiến hành (Tiết 1. câu nào là câu rút gọn ? rút gọn bộ phận nào ? Bài 4. Bài 3. . đt cn vn ? Chỉ ra các động từ. tính từ biểu c/Các động từ.Lòng yêu nước đã được nhân dan ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. ? Hãy chuyển các câu sau đây Chuyển thành câu bị động .Giúp Hs : Ôn tập .Điệp cấu trúc.Cụm c-v làm bổ ngữ : kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ. to lớn. thành câu bị động ? a/ Nhân dân ta đã thể hiện long yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm . mạnh mẽ. hệ thống hóa kiến thức về văn.Các nhóm làm bài và trả lời . ? Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Học sinh thực hiện nhóm. B.3) ? Trong các câu au đây.Nhóm khác nhận xét. cái tóc là góc con người. lướt. Luyện làm bài văn tổng hợp . Câu rút gọn a/ Thương người như thể thương thân . Cho đoạn văn sau : “ Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta .GV tổng kết .Thảm cỏ được chúng em thường xuyên chăm sóc. . . bổ sung. tính từ biểu thi sức mạnh của long yêu thi sức mạnh của long yêu nước nước : trong đoạn văn ? Động từ : sôi nổi. . mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi . Nhóm nào đặt được câu trả chuyển đổi thành ba câu bị động ? lời nhanh và đúng thì được điểm cao và chiên thắng . ?Gạch dưới cụm c-v làm định ngữ. . Tiếng Việt . quý báu. nhấn chìm. nó kết thành một lan sóng vô cùng mạnh mẽ.) Bài 1. kết thành. b/ Một mặt người bằng mười mặt của . b/ . Từ xưa đến nay.nhận xét. Bài 2.” (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh) a/ Những phép tu từ dược sử dụng trong đoạn văn : ? Những phép tu từ nào dược sử .So sánh. to lớn GV cho học sinh thực hiện 3 nhóm theo thứ tự a/ b/ c/ . . (Tiết 2. khó khăn. to lớn. c/ Cái răng. tập làm văn . nó lướt qua mọi sự nguy hiểm . Đặt câu . các nhóm trình bày . nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước.Cụm c-v làm định ngữ : cụm c-v làm bổ ngữ trong đoạn mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng văn ? dt cn vn . b/ Chúng em thường xuyên chăm sóc thảm cỏ . dụng trong đoạn văn ? .

phẩm của mình là “ Sống chết mặc bay”? Tên Tpđã gợi được chủ đề tác phẩm. Em hiểu gì về 1.Học sinh thảo luận .tốt là thế nào ? 2.Muốn học tập tót. Tìm ý : Phải đặt câu hỏi để tìm lí lẽ như sau : . Bài 6. Tìm hiểu đề : lời dạy đó ? Kiểu bài giải thích.Mối qua hệ giữa học tập tốt và lao động tốt ? . GV cho học sinh viết bài 45’.Những tấm gương nào về học tập tốt.Tại sao thiếu niên nhi đồng phải học tập tót. ************************************************** . Dặn dò . sau đó chấm một số bài và chữa cho các em. Giải thích.Học tập tốt nghĩa là thế nào ? + + + . vì lời khuyên với tất cả mọi người chúng ta. Học sinh giải thích : song chết mặc bay nghĩa là thế nào ? từ đó trả lời câu hỏi trên .. lao động tốt ? + + . Nội dung : Học …. -> Câu rút gọn : câu a/ Rut gọn bộ phận chủ ngữ. ? Một trong năm điều Bác Hò dạy thiếu nhi GV gợi ý : là “Học tập tốt. Tập làm văn . Viết lại bài hoàn chỉnh. trả lời. lao động tốt”. HĐ3.Lao động tốt nghĩa là thế nào ? + + . ? Vì sai Phạm Duy Tốn đặt tên cho tác Bài 5. lao động tốt ? + + 3 Viết bài . lao động tốt phải làm thê nào ? + + . Lưu ý một số điểm khi làm bài văn .Học tập nghĩa là gì ? .

ÔN TẬP CÁC BÀI : .Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009 TUẦN 7 . Buổi 1.

5 – Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền dân tộc …. ? Qua đó. một ý chí …. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học trên lớp. Giặc Tống sẽ bị nhân dân ta trừng trị đích đáng . ? Bài thơ NQSH được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? A. ?Câu thứ ba là kiểu câu gì ? “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”. Đúng.thủ bại hư. ? Phần đầu bài thơ là lời tuyên bố. ? câu thơ cuối “ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” đã thể hiện ý tưởng gì ? A. B. dẫn bài thơ Nam quốc ….…………………………………………………. các bạn khác nhận xét . ? Lời tuyên bố ấy đã thể hiện ý chí tự lập tự cường của dân tộc ta. Viết bằng chữ Hán . Câu 2 – nêu hình thứ bài thơ : bài thơ được viết bằng chữ Hán. Viết bằng chữ Hán . .Cảm nhận được cảm xúc trữ tình của nhân vật trữ tình . Đúng. A. Cả Avà B đúng.…………………………………………………. Câu 6. B. Tương truyền Lí Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nam Quốc sơn hà” để động viên tướng sĩ quyết chiến thắng giặc Tống xâm lược . Văn bản : Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lí Thường Kiệt)  GV cho Hs làm bài tập trắc nghiệm . Gv bổ sung cho các em theo gợi ý : Câu thứ nhất . TỪ HÁN VIỆT . A.. . gọi 3 em (giỏi – khá – trung bình) trình bày. Câu 4. B.  Bài tập tự luận .. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến song Cầu. giặc Tống do Quách Quỳ cầm đàu kéo sang xâm lược nước ta . Hs điiền nhanh trên bảng nhóm và trình bày. Câu 3 – nêu khái quát nội dung bài thơ : bài thơ đã khảng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt…. C. ? Xuất xứ bài thơ Sông núi nước Nam ? Năm 1077. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . B.Củng cố. C.Nêu hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Năm 1077. theo thể thơ…. lời tuyên bố ấy có mấy ý ? Là những ý nào ? . trình bày cảm nhận chung bài thơ Sông núi nước Nam. Đúng. B. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt tại bến Như Nguyệt . Giúp Hs : . Tiết 1 .SÔNG NÚI NƯỚC NAM. Gồm cả A và B. A. Viết một đoạn văn ngắn. . Giặc Tống sẽ bị thất bại nhục nhã . Gồm A và B . nhân dân ta.. ? Nêu xuất xứ bài thơ ? – Học sinh trình bày theo nhóm . Cả A và B sai . giọng thơ hùng hồn đanh thép . Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật .….7 – Hai câu cuối sáng ngời một niềm tin. ? Cho biết ngon ngữ và thẻ thơ ? A. Nội dung tiến hành . Tiết 2 . có thể coi bài thơ “ Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta ? A. .. Sai . C. Hs làm 10 phút .Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng từ Hán Việt trong khi nói – viết . PHÒ GIÁ VÈ KINH.. Câu 8 – kết lại : bài thơ là khúc ca anh hùng ……. B. Văn bản : Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)  Bài tập trắc nghiệm .. Mục tiêu cần đạt . Sai . Chưa đúng. D. ? Chiến thắng nào của nhân dân ta là một minh chứng lịch sử hung hồn cho ý thơ trên ? Hs thực hiện trên bảng nhóm . B.

D. Gv gọi 3 em đứng tại chỗ đọc diễn cảm bài thơ cả phần phiên âm và phần dịch thơ . D. Tính từ. chủ ngữ ẩn ở đây là cụm từ nào ? A. Hàm Tử Quan . 3. hùng tráng. Có từ Hán Việt .VĂN BẢN BIỂU CẢM . em hãy hình dung và ghi lại cảm xúc của mình trước hai sự kiện lịch sử ấy . Tiết 3 . A. B. Tự ôn lại các nội dung trên. Điệp ngữ. D. Danh từ. Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng hai bài thơ trên . Tướng sĩ nhà Trần . năm từ. Động từ. GV uốn nắn cách đọc cho HS.  Bài tập tự luận .Học sinh làm vào vở .? Giải thích nghĩẩ hai cụm danh từ Hán Việt Chương Dương độ . B. Mạnh mẽ hùng hồn C. Căm thù sôi sục . Nhân dân ta. sửa chữa uốn nắn cách viết cho các em. Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2009 TUẦN 8 .  Củng cố. ÔN TẬP CÁC BÀI : A. ? Hai câu đầu của bài đã thẻ hiện giọng thơ như thế nào ? A. a/ Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt ? Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ. BÀI CA CÔN SƠN. Nhẹ nhàng D. So sánh B. C. Cả A và B đúng. Tha thiết B. tối nằm ruộng dưa. Giúp Hs : . ? Hai câu đầu không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn) : Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử Quan Theo em. . Cả A và B không đúng. Đại từ. Bài tập . D. Ba từ B. Quân dân Đại Việt . . Buổi 2. dặn dò . Tin tưởng về sự thái bình bền vững của Đại Việt C. . Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 7 và các hình ảnh qua hai câu thơ đầu của bài thơ . ( ca dao) A.Mạnh mẽ. chữ cầm (cầm hồ) trong câu thơ chữ Hán thuộc từ loại nào ? A. Vội đi quên cả cơm trưa / Vội về quên cả trời mưa ướt đầu . ? Và biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ? A. Mỗi bài thơ. Nhân hoá . Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi . Hs đọc lại phần chú thích các yếu tố Hán Việt . ? Chữ Đoạt (đoạt sáo). Nhẹ nhàng . 1. bốn từ. BUỔI CHIÈU ĐỨNG Ở PHỦ THIEN TRƯỜNG TRÔNG RA.Củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . GV giới thiệu thêm một số từ hán Việt các em thường gặp . B. Dịu ngọt ? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? A. HS thực hiện nhóm. C. Mục tiêu cần đạt . sáu từ. ? Hai câu cuối có giọng thơ như thế nào ? A. Tự hào về những chiến công vang lừng giòn giã . Từ Hán Việt . 4.GV chấm một số bài. B. b/ Các từ Hán Việt trên có tác dụng gì trong cách biểu cảm của tác giả ? c/ Bài ca dao sau đây có từ Hán Việt nào không ? Thân anh khó nhọc trăm phàn / Sớm đi ruộng lúa. C. Đối . C. Trầm bổng thiết tha. Gồm toàn từ thuần Việt B. C. 2. D.

thông . Bài thơ dịch theo thể thơ lục bát . Luyện tập một số bài tập . coi suối là mảnh tâm hồn ta……) Tiết 2 . về nhân sinh .Cảnh đẹp thứ ba là thông . Nhạc của suối mua vui những tháng ngày ở ẩn. tâm trạng gì của Nguyễn Trãi? A. trúc . thể hiẹn vẻ đẹp hài hoà của thiên nhiên : suối. tỉnh Hải Dương. triết lí về cuộc đời. C. Tác giả là Trần Nhân Tông – vua thứ 3 đời Trần – vị vua anh hùng. Yêu thiên nhiên. Điều đó thể hiện tâm sự. màu xanh của trúc mà còn nói dưới cảnh đẹp ấy là nơi để ta lên ta nằm . b/ Với câu chủ đề cho trước. Trầm buồn man mác . D. Gồm cả A. Buổi chiều tàn . ? Bài thơ được viết bàng chữ gì ? thể thơ nào ? A. C. Gồm A. thông. Đoạn thơ cáu trúc tứ bình. B. uốn nắn cách dung hình ảnh.Cảnh đẹp thứ nhất là suối. Nội dung dạy – học . C. u hoài cô đơn. . Văn bản Bài ca Côn Sơn ( Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi). nièm giao cảm với suối.. Đây là phần đầu bài thơ nói về suối. D. Viết sau chiến thắng lần thứ 3 chống Nguyên Mông …. cảnh vật được nhà thơ cảm nhận là cảnh vật nào ? A. D.  Bài tập tự luận . Điệp ngữ. thơ bảy chữ. B. B. thuộc huyện Chí Linh. em hãy hình dung và viết một đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của một trong 4 cảnh đó . Thoát vòng danh lợi.Cảnh đẹp thứ tư là trúc. Buổi sáng . . C.Gv chia lớp thành 4 nhóm . cũng là bài ca tâm trạng thế sự. ? Điệp từ Ta trong bài thơ có tác dụng diễn tả giọng thơ như thế nào ? A. Chữ Hán.Tiếng suối chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú cho là đàn cầm.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . Ẩn dụ đàn cầm biểu lộ niềm vui . ?Nguyễn Trãi không chỉ tả bóng mát của thông. Kẻ sĩ quân tử thanh cao. cách đặt câu.. Về đêm . . thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ? Thời gian nghệ thuật của bài thơ là lúc nào? A. Văn bản Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra . Bóng chiều. C. Tâm hồn thanh cao. C. trúc – bốn cảnh đẹp của núi rừng Côn Sơn. đá. các câu thơ dài ngắn đan xen vào nhau. Chữ Nôm. thi sĩ… B. ? Hai câu thơ đầu. ( Gợi ý : . Nhân hoá. Cả A. ? Chữ ta trong đoạn thơ là chỉ từ chỉ ai ? A. D. GV chấm một số bài tiêu biểu để chữa cho cả lớp. C . . So sánh. B. B. Mỗi nhóm viết về một cảnh theo thứ tự trên. Thôn xóm trước sau. Nguyễn Trãi. Liên kết các câu trong đoạn văn . C. Làm quan trong triều Lê . a/ Đặt câu chủ đề giới thiệu cảnh và cảm xúc chung về cảnh . (Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông) ? Xuất xứ bài thơ Thiên Trường vãn vọng ? A. D. ? Côn Sơn ca được Nguyễn Trãi viết khi Nguyễn Trãi : A. Sai ? Nguyễn Trãi dùng phép tu từ gì để tả tiếng suối và đá ở Côn Sơn ? A. Chữ Nôm. Về Côn Sơn ở ẩn .  Ôn tập trắc nghiệm . ? Côn Sơn ca là một bài thơ viết theo thể ca.Làm quan trong triều Hồ. thích nhàn . B. nhà thơ. Từ hình ảnh suối – đá – thông – trúc được Nguyễn Trãi miêu tả trong bài thơ. B. ) . nhièu nhất là câu 7 chữ. . . Thơ lục bát. C. Tâm tình tha thiết. Khói phủ mờ mờ. Cứ hai dòng thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. A. B.Học sinh thực hiện . Tiết 1 . trong sạch . C. Tất cả mọi người . đá. B. B. em hãy phát triển thành đoạn văn biểu cảm . B. B. du dương réo rắt . B. C.Cảnh đẹp thứ hai là đá. chan hoà với thiên nhiên . Buổi trưa. nhân vật trữ tình. Đúng. Hoán dụ . VD: (Côn Sơn ca là bài ca giao cảm với thiên nhiên .

D. B. Buổi 3. Bài tập tự luận. màu sắc và những cử động ………. Tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn .Khó bền mới phải người quân tử / Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu. Xuống hai câu thơ sau. C. Không đúng như thế. nhà tranh mái rạ nối nhau. Khói toả từ đâu ra thế ? phải chăng đó là những làn sương chiều lãng đãng hoà quyện với vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan toả thành một màn sương – khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ chỗ mờ. SAU PHÚT CHIA LI. Mục tiêu cần đạt . D. . Đúng. Không đúng. cảnh vật đồng quê Thiên Trường rát vui và rất dẹp. ÔN TẬP CÁC BÀI : BÁNH TRÔI NƯỚC .Thanh tĩnh . ? Nếu sử dụng từ Hán Việt hợp lí sẽ tạo nên những sắc thái ngôn ngữ gì khi nói và viết ? A. thanh bình như thế ? . trong ngoaị cảnh có tâm cảnh xao động : Mục đồng sáo vẳng trâu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng . cho các em đỏi bầi chấm cho nhau giữa nhóm 1 và 2 . Gồm A. Nội dung dạy – học . lhói phủ nhạt hoà mờ tỏ. nửa như không. B. Trãi) . C. ? Hai câu cuối bài thơ.Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh. đang ngả dần về tối . yên vui nơi vùng quê Thiên Trường vào lúc hoàng hôn chiều tàn . nhóm 3 và 4 trên cơ sở những gợi ý sau : . Cả A và B . Êm đềm . A. (Ng. Tao nhã. Bóng chiều man mác có dường không . được gợi tả qua những chi tiết nghệ thuật nào ? A. Về nhà đọc tham khảo nhiều bài văn mẫu .Người tham phú quý người hằng trọng / Ta được thanh nhàn ta sá yêu . ( Nhóm 1 và nhóm 2 ) * Ngoại cảnh và tâm cảnh hoà hợp rát tự nhiên . và B. Phát triẻn thành một đoạn văn biểu cảm từ câu văn cho trước sau đây : * Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà. B. A.bốn bên san sát. Giúp Hs : . C. chỉ gợi . . sum vầy phía trước. cảnh thoáng nhẹ khiến tâm hồn con người như cũng lâng lâng. Đúng. Hai câu đàu tả cảnh làng xóm mơ màng . Văn bản Bánh rôi nước ( Hồ Xuân Hương). bán hữu vô hữu nửa như có. C. B. Trãi) . ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng : Bài thơ thể hiện tình yêu mến cảnh vật êm đềm . lúc có lúc không. khói sương êm ả.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn .Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén / Ngày vắng xem hoa bẻ cây . Sai Tiết 3 . (Ng. Gồm cả A. Tiết 1 . trãi) . B.Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . B. A. (Nhóm 3 và nhóm 4) HS làm bài 25 – 30’. Trang trọng .Thôn xóm. Cổ kính. Tả B. mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng . ?Bức tranh chiều tàn xóm thôn làng quê nơi Thiên Trường mang vẻ đẹp như thế nào ? A. A. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 TUẦN 9 . ( Ng.Cò trắng từng đôi nghiêng cánh liệng xuống đồng.có dường không. phía sau. ( Ng.  Dặn dò . ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là từ Hán Việt : . B . LÀM VĂN BIỂU CẢM .Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng. Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt .. Trãi) .? Tác giả chỉ tả hay chỉ gợi ? Trước xóm…. yên ả : Trước xóm sau thôn tựa khói lồng.

Tấm lòng son sắt thuỷ chung của ng. Đúng B. Đúng . đúng nội dung là chiến thắng ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là quan hệ từ ? . Sai B. Ẩn dụ.3 D. B. Tả cảnh ngụ tình . ? Những hình ảnh nào có ý nghĩa tượng trưng cho sự xa xôi cách trở mấy trùng giữa hai vợ chồng nàng chinh phụ ? . Ôn tập trắc nghiệm . Nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn chồng ra trận. Đoạn thơ Sau phút chia li dài 12 câu thơ. Cõi chiến trường chết chóc . A. ? Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi ! A. bài thơ còn hàm chứa một số nghĩa khác. D. ? Ý nào nêu đúng cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ? A. Gồm A. Cả A. Nơi chiến địa xa xôi . ?Tấm lòng son là hình ảnh gì ? A.phụ nữ C4 C. Văn bản : Sau phút chia li ( Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm) ? Đoạn thơ có xuất xứ từ đâu ? A. bác tới nhà / Trẻ thời đi vắng. D. Tất cả A. thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . ? Ngoài nghĩa đen tả thực cái bánh trôi nước. B. Đúng . + Căm ghét xã hội phong kiến bất công . C. B. một thời kì đầy biến động. cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của họ. Cả A. Tiết 2. nguy hiẻm xa xôi . So sánh. Nỗi buồn ngóng trông đợi chờ chồng của nàng chinh phụ thời loạn lạc . ? Cụm danh từ Cõi xa mưa gió biểu tượng cho cái gì ? A. ? Bài thơ Bánh trôi nước là bài thơ : A.Đã bấy lâu nay. phụ nữ C2. thể thơ nào? A. ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ là gì ? + Yêu mến. Nhân hoá. Sai B. ?Bài thơ được viết bằng chữ gì. dài trên 450 câu thơ . loạn lạc ở nước ta. Từ nó là đại từ. B. D. B.Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son ( Hồ Xuân Hương) . Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ thời chiến tranh loạn lạc . B. Sai . C. đó là những nghĩa nào ? A. Chốn sa trường mịt mù khói lửa. Nhóm nào đọc được nhiều bài . ? Câu thơ nói lên cảnh ngộ đáng thương của hai vợ chồng nàng chinh phụ thời loạn lạc chiến tranh : Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. C. trích từ câu 53 đến câu 64 . Đúng . bản dịch thơ tương truyền là của Đoàn Thị Điểm bằng thơ song thất lục bát. B đều đúng . thơ thất ngôn bát cú Đường luật. ? Cụm danh từ buồng cũ chiếu chăn biểu tượng cho cảnh ngộ gì ? Phải chăng đó là một phòng khuê lạnh lẽo. C. Căp từ hễ…thì là quan hệ từ . Chữ Nôm. Chinh phụ ngâm. C. (Nguyễn Khuyến) A. B. C. Cuộc đời vất vả lận đận và bị phụ thuộc của ng. Chinh phụ ngâm ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII. B. B. B. Sai . Cõi chiến trường gian lao . ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ.Vẻ đẹp xinh xắn trinh trắng của thiếu nữ C1 B. nguyên tác bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn . cô đơn ? A. A. Chữ Hán. Tả vật ngụ tình . ?Hãy đọc một số bài thơ khác có nội dung tương tự của Hồ Xuân Hương ? Chia học sinh thành 4 nhóm . chợ thời xa. B đều sai .Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ( Ca dao) . C.

phụ thuộc . thiệt thòi. Tiết 3. Gồm tất cả A. B. làm lại hoàn chỉnh ở nhà . hai đoạn văn triển khai 2 ý mới tìm được . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . cách biếu cảm . D. Trình bày cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp và cuộc đời. + Trình bày theo bố cục . C. Học sinh làm bài (35’) Gv nhắc nhở HS cần tạo thói quen làm nháp. . BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ.hai câu mở bài . cần đặt các câu chủ đề cho mỗi ý . E. ? Cho biết : Đoái trông theo .Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn . Từ đó triển khai các câu tiếp theo làm rõ ý câu chủ đề . B. ( ba chìm bảy nổi.Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trong bài 8 . …. D. liên kết các câu ấy lại thành đoạn văn . Mục tiêu cần đạt . Bánh trôi nước.Sửa lỗi cho các em : + Cách đặt câu chủ đề. Tìm ý : . khuyến khích những em làm bài tốt . Câu cảm thán D. cách chuyển tiếp . cùng trông lại . . Nội dung dạy – học .A.những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ . ? Bài thơ được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? Hs nêu .QUAN HỆ TỪ. Hàm Dương – Tiêu Tương. ÔN TẬP CÁC BÀI : QUA ĐÈO NGANG. So sánh C. còn ngoảnh lại . số phận của họ chịu nhiều đắng cay. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt. thấy xanh xanh thuộc loại cụm từ nào ? A. ? Đọc đoạn thơ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy . A.  Ôn tập trắc nghiệm .) . cách dẫn dắt . Điệp ngữ B. Cụm danh từ B. VĂN BIẺU CẢM. Cụm động từ C. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? Cho biết tác giả đã sử dụng những phép tu từ nào ? A.Cuộc đời. cũng chẳng thấy . một . Điệp ngữ.Khen ngợi.  Bài tập tự luận . . tròn. bài làm sẽ có ít nhất một . số phận bất hạnh của người phụ nữ qua các văn bản thơ đã học ? Có thể viết một đoạn văn hoặc một văn bản mi ni . Tiết 1 . Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009 TUẦN 10 . GV chấm 6 bài ( giỏi – khá – trung bình). duyên dáng . so sánh D. dịu dàng … ( Trắng. hai câu kết . tủi cực. Câu cầu khiến B. Phạm vi : ca dao. Xinh xắn . sửa câu chữ trước khi viết vào vở. Văn bản Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan). C. Màu mây biếc. Ngàn núi xanh. hãy trông sang . Ngàn dâu xanh ngắt một màu. Câu nghi vấn . Câu trần thuật C. Cụm tính từ . son sắt thuỷ chung . GV : Vận dụng quá trình tạo lập văn bản để làm bài: Đề yêu cầu : biểu cảm về đối tượng người phụ nữ trong xã hội cũ . Giúp Hs : . Buổi 4. Sau phút chia li. F. Mấy ngàn dâu E. Như vậy. rút kinh nghiệm cho những bài khác  Dặn dò . Nhân hoá ? Câu thơ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai là loại câu nào ? A. thân em như trái bần trôi …) Diễn đạt : Dựa vào cách viết như đã hướng dẫn ở các tiết trước. B. .

thi Hội. Nguyễn Khuyến đã đố đầu cả ba kì thi : thi Hương. Cả A. ? Không có cảnh vật nào ? ? Phép đối thể hiện qua các câu thơ : Câu thứ ba đối câu thứ tư . Hoặc cặp câu ba bốn: Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng . nước / Một mảnh tình riêng ta với ta . Gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ là cách gọi trọng vọng. đặt các câu trình bày cảm xúc . biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang dã. C. Thể hiện nỗi nhớ nhà và nỗi buồn cô đơn của người lữ khách. Cỏ cây chen đá lá chen hoa. Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục . Hs làm bài . hoang vu nơi Đèo Ngang 200 năm về trước. ?Tâm trạng người lữ khách thể hiện trong phần luận qua những từ ngữ nào ? A.Đọc lại các đoạn văn mẫu trong các buổi trước . thơ giàu âm điệu. nguyên: thứ nhất. Đúng B. đọc lên nghe rất thú vị : Lom khom …………………………mấy nhà . Con cuốc cuốc ? Con chim đa đa ? Gồm cả A và B.. Thương nhà mỏi miệng . Tả cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà. cảnh vật hoang sơ. ? Có mấy từ láy trong hai câu thơ thực ? Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên song chợ mấy nhà Hai ? Ba ? Bốn? Năm ? ? Cảnh vật được nói đến trong phàn luận bài thơ là những gì ? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia . B. Chữ Nôm. Cho Hs tham khảo cách làm sau : Vd câu 2 “ Cỏ cây ……. thể thơ thất ngôn . hoang vu đến nao lòng…. Văn bản : Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến) ? Tại sao gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ ? A. thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật C. . ? Chữ viết và thể thơ bài Bạn đến chơi nhà ? A. Chữ Hán.chen hoa”. hoa dại. C. D. hoa lá phải chen vứi đá mới tồn tại được. Có phải đó là nỗi buồn cô đơn của khách tha hương ? Đúng ? Không đúng ?  Tự luận . ? Chọn một câu trong bài Qua Đèo Ngang. thi Hội. C. tỉnh Nam Hà – quê hương của Nguyễn Khuyến . hoa mua . đều sai. non. hoa sim. nối các câu ấy lại thành một đoạn văn . Cả A.? Đại ý của bài thơ ? A. Chữ quốc ngứ. điệp từ “chen” . một người có văn tài lỗi lạc. réo rắt như một tiếng long. GV chấm bài một số em. lá . hoa. Chỉ có hoa rừng. vần chân tà – hoa .. tôn vinh. . C. suy nghĩ từ câu chủ đề để mở đầu đoạn văn . thi Đình). chữa lỗi cho các em . Âm điệu thơ trầm bổng du dương. đều đúng. Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc cỏ cây. Tam nguyên : ba lần đỗ đầu ( thi Hương.vàn lưng đá – lá. Hai vế tiểu đối. rút kinh nghiệm cho các bạn khác . ? Đại ý của bài thơ : Bài thơ thể hiện nỗi vui mừng khi bạn đến chơi và chỉ đón tiếp bạn bằng cả tấm long chân tình yêu quý . Gồm cả A và B . tam : ba.Lựa chọn câu em có cảm xúc nhất . Cỏ cây. ? Hai câu kết thể hiện tâm trạng gì của nữ sĩ ? Dừng chân đứng lại trời. Nhớ nước đau lòng. đá. C. 15’ Tiết 2 . D. Cả A và B. sai . câu thứ năm đối câu thứ sáu A. B. B. trình bày cảm nhận của em về câu thơ đó trình bày dưới hình thức một đoạn văn ? GV gợi ý : . thi Đình. thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . E. B. B. Tả cảnh đèo Ngang B.

chửa. Na. sai. D. khi hoa nguyệt quế bừng nở.Củng cố. ? Các từ khôn. quý mến. “ Mẹ nghe nói ở Nhật……cả hàng dặm sau này”.Ghi nhớ : Hs trình bày theo Sgk ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? Hs tự đọc đoạn văn : ? Tại sao người mẹ lại nói : Ở Nhật. ? Văn bản đã sử dụng phương thức . như cây chè nhạn nhưng nó chỉ cao trên dưới một mét. ? Hãy đọc lại văn bản Cổng trường 1. Huyền. ? Không kẻ đầu đề.Ptbđ : biểu đạt nào ? . Phó từ . Động từ . C. Mục tiêu cần đạt . Huy …. Nội dung dạy – học. lượng từ. Suồng sã. đươngtrong 4 câu thơ 3 . Đúng. Từ đề ra : Loài cây em yêu . vừa . kính trọng. quê mùa. Tự làm những đề văn trong sách gk. D. Hùng. Sai. ông vui hẳn lên …….7b ) HĐ3. cây nguyệt quế như một mâm xôi nếp cái vồng lên thơm phức. bài thơ có 56 chữ. ngày khai trường là ngày lễ của toàn Gv gợi ý để Hs biết trình bày các dẫn chứng trong xã hội ? văn bản : . mới. nhánh cây khép tán….A. Hs làm bài 30 – 35’ thời gian còn lại Gv chấm chữa bài cho Hs . B. a/ Cây nguyệt quế thuộc loại thân gỗ mềm như cây nhài. Mỗi cành nguyệt quế có nhiều nhánh …… Lá hình bầu dục ……. . Tôn kính. B. Đức. Giúp Hs : . Khách sáo. mở ra ? . Có đúng thế không ? A. A. chú ý những em yếu văn . Tiếp tục cho Hs luyện viết văn biểu cảm . Tiết 1. 5 . B. Tiết 3 .Khi nở hoa. Giữa mùa trăng. Tính từ . ? Từ bác trong bài thơ gợi lên tình cảm gì của Nguyễn Khuyến đối với bạn ? A. Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2009 TUẦN 11 . ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG . b/ Ông em đã dành cho chậu nguyệt quế với bao tình chăm chút quý trọng. một bạn đã làm bài và viết những đoạn văn không trọn vẹn vì bạn chưa qua sát kĩ loài cây ấy nên mieu tả còn dở dang Em viết tiếp hộ bạn . vừa chân tình. B.Văn bản Cổng trường mở ra (Lí Lan). tình yêu quê hương đất nước…. 4 . Dặn dò . nắm vững nội dung kiến thức cơ bản các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến nay. Đúng . trọng vọng . thân mật.Bồi dưỡng tình yêu gia đình. B.Cho 2 em đọc lại văn bản . 6 thuộc từ loại nào ? A. Cành cây. ( Thịnh. Hoa mọc ở đầu tia lá……………… ………. ngon lành. vừa giản dị dễ hiểu. ÔN TẬP VĂN HỌC . C. Buổi 5. toàn là tiếng nôm thuần Việt .

Ngó lên nuộc lạt mái nhà Nhà bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu Nhóm 2. t/y quê hương đất nước. 8 em đọc. ? Hãy đọc thuộc các bài ca dao đã 3. 2. + Anh rất hiểu và thương em … + Chiều nào anh cũng đi đón em. Gồm các chủ đề : t/c gia đình . gần gũi. . + Anh em vừa đi vừa trò chuyện … .Hs nhắc lại . Hs đọc lại ghi nhớ Sgk. + Đi ăn xin để nuôi con. ? Hãy tóm tắt lại truyện Cuộc chia tay….Gv chia 4 nhóm .2 em tóm tắt truyện. + Khóc nức nở khi nghí rằng có thể mất con … + sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn .. học ? ? Trình bày những cảm nhận của em .. 3.Ptbđ : . + Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sang ngày khai trường đều chia nhau đến dự khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ…. + Đường phố được dọn quang và trang trí vuitươi. .. . Văn bản : Cuộc chia tay của những con búp bê. Thân em như trái bần trôi Gió dập song dồi biết tấp vào đâu. ? Thê nào là ca dao ? ? Những bài ca dao được học thuộc những chủ đề nào ? 1 Khái niệm : ca dao là …. Học sinh đọc thuộc ca dao . Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.Hs trình bày . Các em trong mỗi nhóm về bài ca dao sau : (viết văn bản mi ni) trình bày cảm nhận của bản thân về bài ca dao : Nhóm 1.? Đọc lại văn bản “ Mẹ tôi” ? ? Văn bản đã sử dụng phương thức biểu đạt nào ? ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? ? Tại sao văn bản có tên là Mẹ tôi ? ? Hình ảnh người mẹ được thể hiện như thế nào trong bức thư ? Từ đó em cảm nhận được những gì về người mẹ ? + Người lớn nghỉ việc để đưa tre con đến trường. Nhóm 4.Ghi nhớ.búpbê (khánh Hoài) ? ? Truyện kể về việc gì ? nhân vật chính trong truyện ? ? Những chi tiết nào cho thấy tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ rất gắn bó. Văn bản “ Mẹ tôi” (A-mi-xi).vá áo cho anh . + Anh đá bóng rách áo. yêu thương và luôn quan tâm đến nhau ? ? Cuộc chai tay của Thuỷ với lớp học cũng rất cảm động.Hình ảnh người mẹ : + Thức suốt đêm vì con . Gọi 2 em đọc lại văn bản . + quằn quại vì nỗi lo sợ . + Hi sinh tính mạng để cứu sống con…. em ……. than thân châm biếm. ÔN TẬP CA DAO . Nhóm 3.Hs nêu . . Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều. 2. . Điều này thể hiện ở những chi tiết nào ? Tiết 2.

rồi trình bày bài trước lớp . (dc) + Ý chí quyết chiến. chậm chạp. trăng trắng. chỉ ra đúng là thắng.Có sự xuất hiện của đế quốc phương Tây. . nhỏ nhắn. B. thực hành trong quá trình ôn tập. Từ láy và từ ghép. so sánh. • Khác nhau : từ láy → âm thanh từ ghép → nghĩa.Lòng yêu nước : thể qua những văn bản nào ? + Niềm tự hào dân tộc . ? Nội dung văn học ? Thể hiện cụ • Nội dung : . nắm vững nội dung về từ ngữ. chữ viết. Cho học sinh kẻ bảng ôn tập . Tiết 1. Gv chọn trong mỗi nhóm một bài viết tốt đọc mẫu để động viên khen ngợi và rút kinh nghiệm . GV giúp HS phân biệt từ láy và từ ghép khi giữa . .Củng cố. tóc tai. ? Những nét sơ lược về hoàn cảnh . Giúp Hs : .4.Dân tộc phải đương đầu với nạn ngoại xâm . trắng trẻo.Hs làm bài . (dc) + Tình yêu thiên nhiên … (dc) . ? Thế nào là từ láy ? Từ ghép ? 2. di đứng. ghép? • Giống nhau : đều là từ phức . đề cao giá trị con người … • Nghệ thuật : Thể thơ. ÔN TẬP THƠ TRUNG ĐẠI ( Việt Nam). thích sưu tầm văn học. + Khát vọng đất nước thái bình. Tiết 3.Trải qua nhiều triều đại phong kiến . ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT A.Lòng nhân đạo : + Tố cáo xã hội pk bất công . có sự du nhập văn hoá tây âu . Gv kết hợp hỏi – đáp. mượt mà. Các bạn khác bổ sung. phép đối. ngữ pháp đx học từ đầu năm đến nay . Thứ 3 ngày 03 tháng 11 năm 2009 TUẦN 12 . . Bài tập. các em tự khắc phục sau khi được bạn góp ý. 30 – 35’. tươi tốt. khuôn khổ. xã hội VN từ X – XIX? . các hình thức điệp… * Dặn dò. ham đọc sách. các biện pháp : Ẩn dụ. ? Sự khác nhau giữa từ láy và từ Hs nhắc lại khái niệm . Hs thực hiện 4 nhóm. ?Nghệ thuật chủ yếu được sử dụng ? + Ngợi ca. Cho Hs đổi bài chấm cho nhau . ? Phân biệt từ ghép và từ láy trong Phân biệt từ ghép và từ láy : dãy từ sau đây : Che chắn. … Nhóm nào xong trước. ? Thống kê các văn bản thơ trung Thơ trung đại Việt nam : 8 văn bản ( Kể cả Hd tự đại Việt Nam đã học ? học). quyết thắng kẻ thù xâm lược. Mục tiêu cần đạt . Râu ria. yểu điệu. Nội dung dạy – học.Bồi dưỡng tình yêu ý thức trau chuốt hành văn.Văn học chủ yếu Hán học. Buổi 6.

. đặt tên người. việc gì… Nào dung với ý có sự lựa chọn: việc nào. . 2.Nó để tôi ăn bánh . Có thể dung các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng: ông bà . 1.. Bài tập . → tạo nên sắc thái và phong cách cổ điển. (Bà huyện Thanh quan) Và cáh đặt tên bằng từ Hán Việt như trên ? Hs trao đổi. trình bày .Đại từ . hai ĐT gì. nhận xét.Từ Hán Việt.chúng không phải là thực từ . mụ ta…. Nhận xét cách dung từ láy trong câu thơ : Lom khom …. Việt Nam độc lập …. ? Thế nào là đại từ ? .? Nguồn gốc từ Hán Việt ? ? Sử dụng từ Hán Việt trong thơ văn có tác dụng gì ? ? Em hãy nêu vd chứng tỏ điều nêu trên? chúng dễ có sự nhầm lẫn như các từ trên. ? Những tiểu loại của đại từ ? .Chế độ quân chủ. Tiết 2.có : QHT bình đẳng .Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bong tịch dương . .Khái niệm.Nó cho tôi cái khăn -Nó đưa cho tôi cái bát .mấy nhà .Cần phải giữ gìn nó chờ khi quân của chúng tao trở về . bố mẹ.Khái niệm : Hs nêu. cậu ta . con nào. .. ? So sánh các VD sau : 2. ngài. .Gồm các tiểu loại : ĐT nhân xưng. lão ta.Nó mua bánh đẻ tôi ăn ? HS thực hiện . trang nghiêm .Nguồn gốc: Ngôn ngữ Hán nhập vào Tiếng Việt. vào bảng bên ? anh ta . xác định ĐT.Mày là đội viên hả ? -Thế khăn quàng của mày đâu ? ĐT nhân ĐT thay thế ĐT phiếm ĐT chỉ định . .Thằng nhóc tên gì? • Bài tập . nào dung 2 sắc thái khác nhau : gì chỉ cái chưa xác định : cái gì. điền thể kết hợp danh từ chỉ Qhtt với từ ta: ông ta.Tại sao lại trong hòm ? xưng chỉ . núi Yên Tử. Hs nêu . đồng chí. tên địa danh. hoặc có khi cả từ : bạn. cậu gì.( chỉ cái chưa xác định và để hỏi). tao nhã. . song Bạch Đằng. . một số bài chính luận hiện đại.( cả 3 ngôi) ĐT phiếm chỉ. …. các khái niệm lịch sử…. • Lưu ý : Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ 3 có ? Đọc đoạn trích . thảo luận . …… …… .. vị …. . Quan hệ từ .Sao mày không đeo ? …. hùng biện… Hs nêu : -Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa . Điền Đt vào bảng : .Suối Côn Sơn. Thực từ Quan hệ từ . trang trọng .QHTphụ thuộc (qhnp’) .Sử dụng : dung nhiều trong thơ Nôm trung đại.

2. Giúp Hs : .Đại ý : Bài thơ tả cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng rất đẹp.Củng cố.4 nét chấm phá : suối. ? Nhắc lại khái niệm về từ đồng • Khái niệm: nghĩa. gieo vần a cuối câu 1. ? Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc . có sử dụng các loại từ và từ loại • Bài tập : đã ôn tập đạt hiệu quả cao trong diễn đạt ? ( gạch chân các từ chú ý) Hs làm bài 20’. tài).  Từ đồng nghĩa. HS xác dịnh Qht trong đoạn văn sau : Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Dặn dò . rút kinh nghiệm. bằng 4 nét chấm phá đó là những nét . nắm vững nội dung kiến thức các văn bản Cảnh khuya .chuyển . GV cho Hs lấy một số VD minh hoạ cho mỗi nội ? Viết một đoạn văn ( tự xác định đề dung . Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009 TUẦN 13 . nhịp 4/3 ( câu 4 . không liên quan đến nhau. yêu tiếng Việt . Tiết 3. rùa há miệng đớp láy thanh gươm và lặn xuống nước. từ đồng âm ? Hs nêu : ? Từ đồng âm khác từ nhiều nghĩa ở • Phân biệt từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa : chỗ nào ? Phát âm giống nhau có chung nghĩa gốc Nghĩa khác xa nhau nghĩa ban đầu.Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt. cổ nào ? TG dung phép tu từ gì để tả tiếng . chọn bài hay trình bày trước lớp . Bác viết bài thơ Cảnh khuya vào thu đông năm 1947. Buổi 7. Nội dung dạy – học.. ÔN TẬP BÀI 12 A. học tập bạn .thừa .nhanh như cắt. trăng. Mục tiêu cần đạt . Hs nhận xét. Biểu cảm về TPVH . khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt. Thành ngữ.Nó đứng ở dưới nước • Bài tập .  Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh) ? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? . người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.hợp . biểu lộ niềm thao thức lo nỗi nước nhà của lãnh tụ ? Bức tranh cảnh khuya được Bác vẽ kính yêu. Bố cục có 4 phần : Khai. Rằm tháng giêng. .4 . B. Tiết 1.Bồi dưỡng lòng yêu Bác. điểm ? 4 câu. Gươm và rùa đã chìm dáy nước.Bức tranh …. Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ TNTT. Văn bản . ? Đại ý của bài thơ ? .Hoàn cảnh ra đời . từ trái nghĩa. từ đồng âm. 7 chữ.2/2/3).Em ở nhà nhé ! . Tự ôn tập lại các nội dung trên . từ trái nghĩa. Gv cho Hs đổi bài chấm cho nhau .

? Đại ý Rằm tháng giêng ? Yêu thiên nhiên. ? Tìm ít nhất 10 thành ngữ mà em biết ? VD.Một cụm từ có cấu tạo cố định (tương đối) Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. ? Câu thơ tả trăng. xuân thuỷ tiếp xuân thiên. . tg dùng bp’nt nào khi viết : . ? Từ ngữ nào và nói lên công việc gì →Vẻ đẹp xinh tươi. h/a con thuyền chở đầy →Việc đánh giặc để cứu nước. trẻ trung… của Bác trong đêm nguyên tiêu ? .bàn bạc việc quân ? hai câu cuối. trăng có ý nghĩa biểu tượng ? . .Phép điệp từ: lồng . ? Tìm thành ngữ thích hợp điền vào chỗ . Bảy nổi ba chìm. đúng là thắng.sông.4 nhóm thực hiện : . ba chìm bảy nổi. Phong thái ung dung.4 nhóm đặt câu khác nhau .khác tục ngữ : câu nói ngắn gọn . hoa rất đẹp.thường đúc kết kinh nghiệm….Thể thơ : TNTT lần ? . . Có sức gợi hình cao .Xuân giang. cứu dân.suối ? thụ.Phép so sánh : Tiếng suối trong … rất hữu tình. ? Thế nào là thành ngữ ? . Nhóm nào làm nhanh. chân lấm tay bùn nghèo rớt mùng tơi đen như than lên voi xuống chó đầu voi đuôi chuột…. nấu sử sôi kinh đầu tắt mặt tối vai u thịt bắp một duyên hai nợ dầm mứ dãi nắng. cổ thụ. ? Đặt 5 câu có sử dụng thành ngữ ? • Bài tập nhóm : . lạc quan …của Bác. sau đại thắng của quân ta tại sông Lô và Đoan Hùng ? Hàm ý của chữ xuân khi được điệp 3 . nước.nét : trăng.HS đọc bài thơênR  Răm tháng giêng.( Nguyên tiêu .Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. cử đại diện trình bày . ? Thành ngữ khác tục ngữ ở chỗ nào ? .Hồ Chí ? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ?Thể thơ ? Minh). Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa ? ? Điệp ngữ chưa ngủ bộc lộ tâm trạng gì của Bác trước cảnh khuya ? . Thành ngữ . chan hoà với thiên nhiên . trời.Ba chữ : đàm quân sự .Đại ý : Gợi tả vẻ đẹp rằm tháng giêng …. biểu lộ một phong thái ung dung… Tiết 2 .Bác viết vào đầu 1948 tại chiến khu VB . .Tâm trạng : xúc động trước vẻ đẹp … ? Hãy đọc thuộc long diễn cảm bài thơ ? Thao thức lo lắng … . hoa.

. Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2009 TUẦN 14 .Trên đường hành quân xa ……. ? Xuất xứ bài thơ Tiếng gà trưa ? . Đọc bài hay.trống ? ? Viết một đoạn văn ( chủ đề tự chọn) khoảng 10 câu . • Gv cho hs thực hiện từng bước. B. .) Rút kinh nghiệm qua bài viết Tiết 3. Giúp Hs : .trung bình – yếu . nắm vững nội dung kiến thức văn bản Tiếng gà trưa . điền đúng là nhóm đó thắng . ( Gv có thể khên ngợi khuyến khích một số em . . Gợi ý : Nắm vững hình thức nghệ thuật. ? Đọc khổ thơ đầu và cho biết Tg đã . Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ 5 chữ. nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ . .. liên tưởng thông qua các hình ảnh được tg miêu tả trong bài . độg viên những em làm bài tốt. • thực hiện theo các bước : vạch ý . . lập dàn ý . tình bà cháu . trong đó em có dung ít nhất hai thành ngữ ? GV ghi bài tập lên bảng (10 câu). làm sâu nặng thêm tình yêu quê hương đất nước. .Tác giả và Hoàn cảnh ra đời. Biểu cảm về TPVH .Cấu trúc khổ thơ cũng biến hoá : ? Đại ý bài thơ ? 4 câu .Củng cố.Riêng câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa được láy đi láy lại ba lần . TP in lần đầu trong tập Hoa dọc chiến hào của ? Thể thơ ? Cấu trúc khổ thơ ? Xuân Quỳnh 1968. dung phép tu từ nào điên tả tâm trạng ……. Nhóm nào tìm nhanh. Mục tiêu cần đạt . nhóm làm tốt ) Bài tập sáng tạo .Học sinh làm bài. nhân điển hình. sắp xếp ý ….Đại ý : Tiếng gà trưa nơi xóm nhỏ đã dội vào tâm hồn người lính tren đường hành quân ra trận đánh giặc gợi lên bao kỉ niệm tuổi thơ.Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước. Ấn tượng sâu sắc của bản thân. Xuân Quỳnh (1942 – 1988). Giúp đỡ những em còn lúng túng khi thực hiện các bước trên. ÔN TẬP BÀI 13 A. . Nội dung dạy – học. thành ngữ. Dùng trí tưởng tượng. các nhóm làm vào bảng nhóm . Tiết 1 .Thể thơ năm chữ. nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong thời chống Mĩ cứu nước . Biểu cảm . Tiếng gà trưa . 7 câu .Nghe gợi về tuổi thơ.Gv chấm 6 – 9 bài ( giỏi – khá . yêu tiếng Việt . 5 câu . Buổi 8. 6 câu .

Há miệng mắc quai ? . nhìn hình dáng giống cá.anh lính trẻ trên đường hành quân ra trận ? ? Qua ba câu có chữ nghe .“ Tiếng gà trưa…. không dám tố cáo. ấp thuộc từ loại nào ? ? Tg đã kết hợp những ptbđ nào khi viết khô thơ này ? ? Điệp ngữ vì đã làm cho giọng thơ bồi hồi . nhớ về đàn gà của gia đình mình . đòi được hơn . ý kiến em thế nào ? → Điệp ngữ.Há miệng mắc quai : (1)thái độ của người không muốn hoặc không dám nói thẳng. Học sinh làm bài tập về thành ngữ . Tác giả đã sử dụng PTBĐ nào ? ? Từ này trong khổ thơ trên thuộc từ loại nào ? ? Từ láy chắt chiu thể hiện đức tính tốt đẹp của bà.Chắt chiu : dành dụm nâng niu từng li từng tí. thiên vị.Dựng tóc gáy ? sợ hãi cực độ. sâu lắng.Được voi đòi tiên ? . khó phân biệt được là cá hay ếch nhái còn non.PTBĐ : Bc + mtả. (2) đã ăn. nói ra.Mới nghe nói đã dựng tóc gáy . .Điệp ngữ vì giọng thơ bồi hồi sâu lắng. thiết tha . anh lính trẻ nhớ về ổ trứng gà. Tiết 2. một bên thì coi trọng. dành. nói hết những điều mình nghĩ vì bị vướng mắc về một lí do nào đó. một bên thì xem khinh . Nhưng phát triển lên. không còn gì phải bàn cãi ( nòng nọc sống dưới nước. được cái này đã khá rồi mà lại còn đòi cái khác . nhận của người. nhà thơ đã chuyển đổi từ thính giác sang giác quan nào để làm nổi bật sự xúc động của anh lính trẻ trên đường hành quân xa trước âm thanh tiếng gà nhảy ổ ? ? “ Nghe gợi về tuổi thơ” . . ? Giải nghĩa các thành ngữ sau : . . đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng cả lên.Thính giác → cảm giác .Được voi đòi tiên: Nói về kẻ tham lam quá mức. . . nhất bên khinh ? . .soi. . bất công.Đứt đuôi con nòng nọc : Quá rõ rang. yếu tố nhất đã dùng một cách không bình thường : thường thì không ai nói nhất bên để chỉ ý một bên cả .Nhất bên trọng.Đứt đuôi con nòng nọc? .Nhất bên trọng. dành. ấp : động từ. Em hiểu nghĩa chắt chiu là gì ? ? Những từ : soi. . . GV : Trong trường hợp này. nhất bên khinh : đối xử phân biệt. . . 3. thiết tha.Này : chỉ từ .Ổ rơm hồng những trứng” PTBBĐ : miêu tả . sợ động đến mình hoặc đến người khác có quan hệ mật thiết với mình . cái đuôi rụng đi thì thấy rõ là ếch nhái).

Câu thứ hai được nhà thơ dân gian vận dụng BPTT so sánh và thậm xưng. Giúp Hs : .Sống để bụng. Ai ơi bưng bát cơm đầy. LUYỆN TẬP : GIÁ TRỊ CÁC PHÉP TU TỪ A. . VD: . . ? Sống để bụng. bán lưng cho trời : Người lao động còng lưng làm việc vất vả. đắng cay muôn phần . bán lưng cho trời ? . nó gợi tả từng giọt…… từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống. Mục tiêu cần đạt . một hạt >< muôn phần . giá trị của các từ gợi tả gợi cảm (từ láy) và các phép tu từ đã học. suốt đời không bao giờ quên.Cảm thụ vẻ đẹp.Vế 1 và vế 2 trong câu thơ thứ tư có quan hệ với nhau như thế nào ? Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp nghệ thuật ấy ? * HS làm vào vở trong thời gian 45’. Nội dung dạy – học.. khắc sâu trong lòng. Em hãy cho biết : . rơi xuống. Dẻo thơm một hạt. chết mang theo ? . nó đã mắng như tát nước….” Nói lên sự vất vả của công việc nhà nông và giá trị của hạt gạo. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . rơi ra thánh thót như mưa ruộng cày . bổ sung.Học sinh đặt câu . thấm thía : Khảng định công sức nhà nông và giá trị của bát cơm. vất vả của . Công việc cày đông buổi ban trưa thật vất vả.Mắng như tát nước : mắng xối xả.Chưa nghe hết câu. ? bán mặt cho đất. D.Câu 4 được chia thành hai vé tương phản. ấn tượng .Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. đối lập từng cụm từ ngữ một : Dẻo thơm >< đắng cay . hạt gạo. vừa giải nghĩa ? Hs khác nhận xét. cái âm vang của từng giọt mồ hôi rơi nghe đều đều rất rõ. Buổi 9.) ? Em hãy đặt câu với các thành ngữ . Nhận xét cách dung thành ngữ của Hồ xuân Hương : Bảy nổi ba chìm với nnon.Phân tích giá trị tu từ trong câu thơ thứ hai ? .Bán mặt cho đất. Thứ 3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 TUẦN 15 . * Gv gợi ý : . uốn nắn cho hs.Thánh thót là từ láy phụ âm đầu (th) – từ láy tượng thanh .nữa. Bài 1. . ? Mắng (nói) như tát nước ? . (1) giữ kín (ý nghĩ.Thánh thót là loại từ gì ? Giá trị gợi tả của nó ? . Ca dao có bài : Cày đồng đang buổi ban trưa .Dặn dò. nhắc nhở mọi người phải nghĩ thấu tới nỗi đắng cay.Bài ca dao “…. phơi lưng lên trời. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . B. Đặt trong quan hệ tương phản đối lập một hạt cơm dẻo thơm ngon lành bé nhỏ với nỗi đắng cay muôn phần càng thêm lớn lao. . dãi dầu ở ngoài trời (hình ảnh những người làm việc ở ngoài trời như cấy. cụ thể hoá hình tượng giọt mồ hôi túa ra . Gv sửa chữa. trình bày miệng. (2) ghi nhớ. tình cảm) trong long quyết không cho ai khác biết. tới tấp . chết mang theo. .Có ý thức trau chuốt hành văn. khó nhọc được đặc tả bằng hình ảnh gợi cảm. cày… luôn phải cúi mặt xuống đất. bát cơm do người nông dân làm ra.

Các từ láy TT và TH gợi tả âm thanh nghe thấy.. độc nhất vô nhị . rút kinh nghiệm . ( phải giải nghĩa các yếu tố trong đó mới hiểu nghĩa thành ngữ) An cư lạc nghiệp : Sinh sống yên ổn. B. khẩu phật tâm xà ? . Nó cho thấy tài quan sát và vốn từ ngữ phong phú. hai nắm …. Em hãy cho biết từ láy tượng hình. . nhân tình là trân trọng lúa gạo và chân thành biết ơn người dân cày Việt Nam . * GV chấm bài một số em . Bài 2 . Máy tuốt lúa lù lù đứng giữa sân kho. GV : Bên cạnh các thành ngữ thuần Việt các em đã học còn có những thành ngữ Hán Viêt cũng hay được sử dụng trong giao tiếp và cũng rất giàu giá trị biểu đạt mà có thể các em chưa biết . Khẩu phật tâm xà : miệng nói lời yêu thương mà lòng thì nham hiểm . một tay cắt giật. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . Thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2009 TUẦN 16 . Thành ngữ Hán Việt .người nông dân . I. ? Tìm hiểu cách cấu tạo và ý nghĩa của các thành ngữ sau: An cư lạc nghiệp . một tay nắm khóm lúa. Giúp Hs : . Một nắm. cảnh vật nhìn thấy trong ngày mùa thôn trang. sướng khổ đều có nhau . cách dùn từ chính xác.xoèn xoẹt lúa chất lại thành từng đống. Buổi 10. thương yêu lẫn nhau . * Gợi ý : Đoạn văn tả cảnh ngày mùa : cảnh gặt lúa trên đồng và cảnh tuốt láu trên sân kho HTX . Bụi mù mịt. Tôn sư trọng đạo : Tôn trọng. Ngòi bút miêu tả sống động. rất gọn nhẹ.Cảm thụ vẻ đẹp. từ láy tượng thanh trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các từ láy đó ? Nắng lên. đồng cam cộng khổ. hối hả. ai cũng phải có một thái độ đúng đắn. kêu tành tạch. Từ đó. . chữa bài cho cả lớp. tôn sư trọng đạo. làm nổi bật cảnh được mùa và niềm vui sướng của nhà nông. nhằn một thoáng rồi phì rơm ra. giá trị của phép tu từ điệp ngữ . Đồng cam cộng khổ : Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay .Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. làm ăn vui vẻ . chọn lọc của tác giả. xã viên lao động hăng say. Nó ôm lúa vào miệng. nắng chan mỡ gà trên cánh đồng lúa chin. * Cấu tạo : Gồm các yếu tố Hán Việt ( 4 yếu tố . Nội dung dạy – học.Có ý thức trau chuốt hành văn. vừa gợi hình vừa gợi cảm. cung cấp thêm vốn thành ngữ Hán Việt. thóc rào rào rơi xuống gầm máy. Độc nhất vô nhị : Có một không hai . A. LUYỆN TẬP : Thành ngữ Hán Việt và phép điệp ngữ . Có khi nhiều hơn 4 yếu tố…) * Nghĩa . các xã viên cúi xuống.Tiếng xe kút kít nặng nề chở lúa về làng. Mục tiêu cần đạt . quý mến người thầy dạy mình Tương thân tương ái : thân thiết .Rất đều. tương thân tương ái .

Gv chữa . (ít nhất 5 – 7câu) Dặn dò . tớ sẽ rất nhớ cậu. rút kinh nghiệm . . điệp ngữ phù hợp . .Biệt tài xếp hình trò chơi của bạn Lan có thể xem là độc nhất vô nhị đấy . II.Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta . * khái niệm .. Hs làm vào vở : 15 – 20 phút . ( Có khi có lặp từ ngữ nhưng đó là trùng lặp chứ không phải điệp từ ngữ với dụng ý nghệ thuật : nhấn mạnh. ý . Trời êm. * Tác dụng của điệp ngữ . hoặc làm nổi bật ý diễn đạt) . ? Em hãy đặt 3 câu có sử dụng thành ngữ Hs đặt câu vào vở. ? Em hãy nhắc lại thế nào là điệp ngữ ? tác dụng của điệp ngữ ? ? Tìm điệp ngữ trong bài ca dao : Người ta đi cấy lấy công …………………………. ? đặt ba câu có sử dụng điệp ngữ . Hán Việt đã tìm hiểu trên ? Hs khác nhận xét. . nhớ lắm đấy . Hs nêu * Bài tập .Tiến thoái lưỡng nan : tiến lên phía trước và lùi lại phía sau đều khó → ở vào thế bế tắc. Điệp ngữ . . . Gv chữa lỗi cho hs VD : .Đừng chơi với hạng người khẩu phật tâm xà ấy . đứng tại chỗ trình bày. ? Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao trên dưới hình thức trình bày một đoạn văn ngắn . Gợi ý : Nếu phải chia tay.Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay . khó giải quyết . Đặt câu . bổ sung. biển lặng mới yên tấm lòng . làm lại kiểu bài này .Hs đặt câu .Hs tìm và nêu : Trông . Gv lưu ý sửa lỗi cho các em về từ câu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful