HỌC KÌ 2

Tuần 21 . Buổi 1.

ÔN TẬP BÀI 18

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 18 : Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuát ; chương trình địa phương ; Tìm hiểu chung về văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn ngay từ đàu học kì 2. B. Tổ chức các hoạt động dạy – học HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . I. Tục ngữ. (Tiết 1,2) ? Thế nào là tục ngữ ? - Là những câu nói của dân gian ngắn gọn, có vần điẹu, hình ảnh, đúc kết những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt của cuộc sống , được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày. - Tục ngữ bao giờ cũng có nghĩa đen là nghĩa trực tiếp gắn với hiện tượng ban đầu nhằm phản ánh kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội. - Những câu TN thể hiện k/n về con người , xã hội thường không sử dụng chủ ngữ nên rất hàm súc, cô đọng, có nghĩa bóng và có khả năng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau . VD. Học ăn, học nói ,học gói, học mở ? Em biết tục ngữ có những chủ đề - Tục ngữ có nhiều chủ đề : nào ? + Quan niệm về giới tự nhiên : Các câu đã học. + Đời sống vật chất : Người sống về gạo, cá bạo về nước; Có thực mới vực ? Những câu tục ngữ nào thuộc được đạo ; Miếng khi đói bằng gói khi no ; ăn một chủ đề này ? miếng, tiếng một đời ; lợn giò, bò bắp, vịt già, gà tơ ; mùa hè cá sông, mùa đông cá bể ; + Đời sống xã hội : Nhà nào giống ấy. cây có cội, sông có nguồn ; Giỏ nhà ai ,quai nhà nấy ; giấy rách giữ lề; Một giọt máu ?Tìm 5 câu tục ngữ về đời sống xã đào hơn ao nước lã…. hội ? + Đời sống tinh thần và những quan niệm vè nhân sinh : Người là hoa đất ; Người như hoa ở đâu thơm đấy ; Trông mặt mà bắt hình dong ; Lớn vú bụ con ; Cái ? Tìm 5 câu tục ngữ về chủ đề răng cái tóc là góc con người ; Môi dày ăn vụng đã này ? xong- môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn ; tẩm ngẩm mà đấm chết voi … • Có thể nhầm lẫn tục ngữ với ca dao : + Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thí râm + Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên . (Hình thức thơ lục bát nhưng nội dung nêu kinh

nghiệm …) GV; Tục ngữ thiên về biểu hiện trí truệ của nhdân trong việc nhận thức thế giới và con người . Gorki nói “ Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhdân laọ động” . Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa : nghĩa đen và nghĩa bóng . Cái cụ thể cá biệt tạo nên nghĩa đen, cái trừu tượng , phổ biến tạo nên nghĩa bóng . Môi hở răng lạnh , chó cắn áo rách , đục nước béo cò, năng nhặt chặt bị…. ? Những tình huống nào phải dùng 1. Văn nghị luận .( Tiết 3) văn nghị luận? - Trong giao tiếp có những lúc con người cần phải bộc lộ , phát biểu thành lời những nhận định, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của mìnhtrước một vấn đề nào đó của cuộc sống -> Văn bản NL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và con người. - Văn nghị luận …(sgk) ? Thế nào là văn nghị luận? - Văn bản nghị hay sử dụng : Văn giải thích, văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận … VD văn bản Tinh thân yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) là văn bản nghị luận chứng minh. ? Trong các trường hợp sau đây, Bài tập trường hợp nào cần dùng văn bản a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn . nghị luận để biểu đạt? Vì sao? b/ Giới thiệu về người bạn của mình. c/ Trình bày quan điểm về tình bạn . Trường hợp (c) vì người viết phải dùng lí lẽ dẫn ? Để chuẩn bị tham dự cuộc thi Tìm hiểu chứng để thuyết phục người đọc về quan điểm tình về môi trường tiên nhiên do nhà trường bạn . tổ chức, Tý được cô giáo phân công d/ Gợi ý giúp bạn Tý : phần hùng biện . Tý dự định thực hiện - Kiểu văn bản : văn nghị luận . một trong hai cách là : cách 1 : dùng kiểu văn tự sự, kể một câu chuyện có nội - Ý chính : dung nói về quan hệ giữa con người với + Tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên đối với thiên nhiên ; cách 2: dùng kiểu vb bc con người . làm một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như + Thực trạng về cảnh môi trường thiên nhiên đang bị tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người . Cô giáo bảo Tý cả 2 cách ấy tàn phá.( nguyên nhân, dự báo, hậu quả) đều không đạt. Em hãy giúp Tý xác định + Lời nhắc nhở đối với mọi người trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên . ý và kiểu văn bản ? Hs có thể tìm thêm các ý khác. HĐ3. Dặn dò . Tập viết một đoạn văn nghị luận có đề tài nói về ý thức bảo vệ của công. Thứ 3 ngày 12 tháng 01 năm 2010

Tuần 22 . Buổi 2.

ÔN TẬP BÀI 19

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 19 : Tục ngữ về con người và xã hội ; Rút gọn câu ; Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận – lập dàn ý cho bài văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn . B. Tổ chức các hoạt động dạy – học ( Tiết 1)

HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . GV dùng hình thức trắc nghiệm đúng sai: 1. Tục ngữ về con người và xã hội . ? Giải thích nghĩa các câu tục ngữ : - Một mặt người…-> khuyên ta nên biết quý trọng con người ; tôn vinh giá trị con người. - Cái răng cái tóc…-> khuyên mọi người phải biết giữ gìn tô điẻm vẻ đẹp riêng của mình . - Đói cho sạch…-> bài học biết giữ gìn phẩm giá trong sạch , thật thà và lòng tự trọng … cho bát kì người nào, tuổi tác nào, địa vị nào trong xã hội . - Học ăn, học nói…-> bài học về cách ăn nói, ứng xử, cách sống, cách làm người… - Không thầy…-> đề cao vai trò người thầy. - Học thầy…-> bên cạnh học thầy còn học ở bạn cũng rất quan trọng. - Thương người ..-> bài học về lòng nhân ái. - ăn quả…->bài học về lòng đền ơn đáp nghĩa. - Một cây …-> khuyên mọi người biết sống đoàn kết… ? Điền vào chỗ trống các từ ngữ nêu nội dung của những câu tục ngữ sau : + Câu 2 ,4,5, 6 là những …(nhận xét, đánh giá)…vè các mặt tư cách , sự rèn luyện của con người để tiến bộ. + Câu 3,7,8 là những lời khuyên về (phẩm chất, lối sống) mà con người phải có. Về hình thức : các câu tục ngữ trên diễn đạt bằng những hình ảnh (so sánh, ẩn dụ ) …làm cho nội dung trở nên cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hàm súc. + Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình ảnh (so sánh) làm cho sự việc trở nên cụ thể. + Câu 8,9 diễn đạt bằng hình ảnh (ẩn dụ) nên ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. + Các câu 3,4,6,7,8 không sử dụng (chủ ngữ) nên rất súc tích, cô đọng, có gía trị phổ quát và được dùng trong nhiều trường hợp . • Những câu không có vần : (câu 7,8). ? Hãy tìm những câu tục ngữ nói về con người và xã hội ? Gợi ý : Đục nước béo cò ; Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ; Bói ra ma quét nhà ra rác. ? Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ? a/ xấu đều hơn tốt lỏi * e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .* b/ Con dại cái mang * g/ Cạn tàu ráo máng . c/ Giấy rách phải giữ lấy lề *. h/ Giàu nứt đố đổ vách . d/ Dai như đỉa đói. i/ Cái khó bó cái khôn .* ?Các nghĩa sau đây phù hợp với nội dung câu tục ngứ nào?Bài học rút ra từ các câu tụcngữ a/Ăn không nên đọi nói không b/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu cũng làm được nên lời. -> Phải có ý chí bền bỉ trong công việc và trong cuộc b/ Có công mài sắt có ngày nên sống. kim . a/ ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng dại trong c/ Lá lành đùm lá rách. đường ăn nói, cư xử.-> Bài học : nhác nhở con người d/Một con ngựa đau cả tàu bỏ luôn luôn học tập rèn luyện cách nói năng, cư xử với cỏ . mọi người. e/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. d/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ của đồng g/Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . loại -> Những người cùng cảnh ngộ phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. c/ Người đày đủ, không gặp hoạn nạn thì giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn.-> Phải biết thương yêu đồng laọi khi họ gặp cảnh nghèo nàn , túng thiếu. e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm nhau , kéo bè kéo cánh với nhau -> Tìm bạn mà chơi không nên chơi với kẻ xấu. g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con người và sinh

vật -> Ảnh hưởng của môi trương đối với con người. ( Tiết 2 ) 2. Rút gọn câu. ? Thế nào là rút gọn câu ? Đ/n - Câu rút gọn là những câu vốn đầy đủ cả CN lẫn VN nhưng trong một ngữ cảnh nhất định ta có thể rút gọn một số thành phần câu mà người đọc , người nghe vẫn hiểu. VD : Bạn làm gì đấy ? – Đọc sách (Rút CN) - Câu rút gọn có t/dụng làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh hơn, tránh dùng lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu trước khi không cần thiết. (lặp từ ngữ ) - Kiểu rút gọn : + Câu rút gọn chủ ngữ : Cậu ăn cơm chưa?.. ? Câu rút gọn có những kiểu Hs nêu . nào ? + Rút gọn vị ngữ : Vd: Ai xung phong lên chữa bài tập ? – Em Hs lấy ví dụ . + Rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ : ..rồi. - Dùng câu rút gọn trong các trường hợp : + Trong văn đối thoại, rút gọn câu để tránh trùng lặp từ ngữ không cần thiết-> câu văn thoáng, hợp h/c giao tiếp . Vd:-Em buồn bã lắc đầu: -Không, em không lấy, em để... ? Theo em có thể dùng câu -Lằng nhằng mãi. Chia ra! mẹ tôi quát và giận dữ đi về… rút gọn trong những trường (tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói). hợp nào ? + Trong văn chính luận, văn mt, văn bc , rút gọn câu để ý được súc tích, cô đọng. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở . Hoặc: mỗi đảng viên cbộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Lưu ý :GV nêu 2 lưu ý như trong SGK . Bài tập : ? Chỉ rõ và khôi phục các a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười . (Nam Cao ) TP câu bị rút gọn trong b/ Đi thôi con ! những trường hợp sau đây c/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân và nêu rõ tác dụng của nó ? xứng đáng với nước độc lập tự do . ( Hồ Chí Minh) d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ) (Tiết 3 ). 3. Đặc điểm của văn nghị luận. Bài tập Cho đề ra : “Qua ca dao, người bình dân VN đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã học và đã đọc, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. a, Hãy đưa ra luận điểm, luận cứ bài văn . b, Dựa trên những luận điếm và luận cứ, em hãy lập luận bằng cách viết một đoạn văn ngắn cho cho một luận cứ mà em lựa chọn . Gợi ý: -Luân điểm: Ca dao đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của người bình dân VN. -Luận cứ: * Thể hiện được tình yêu quê hương đất nước. - Gắn bó ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước. - Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình nghĩa đồng bào .

ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình. thiêng liêng nhất là tình mẫu tử. ? Văn bản Tinh thần …ta trích trong văn kiện lịch sử nào ? ?Ttyncndt thuộc loại văn bản nào ? . . hiểu biết của mõi con người có hạn. -Lập luận: Điều tiên. lạc quan vui sống đã khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc gian lao . ruộng lúa. Ai vô xứ Nghệ thì vô…. . . ÔN TẬP BÀI 20 A.Tiếp tục rèn kĩ năng về văn nghị luận : tìm hiểu đề . Mục tiêu cần đạt . trình bày . Hs làm bài 10 . bổ sung. hình thức trắc nghiệm .Tình cảm sâu nặng nhất.Nắm vững hơn nội dung văn bản ngị luận Tinh thần …. -> Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời. Nội dung tiến hành . gắn bó khăng khít với bao danh lam thắng cảnh của nơi chon rau cắt rốn. chung thuỷ *Thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời .Nghị luận . nên con dân xứ Lạng tự hào: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” . người nông dân yêu cả ruộng vườn. HĐ3. mỗi người. Giúp Hs : . Do vậy.Gắn bó với lao động .Xuất xứ : Trích Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là niềm tự hào. Về nhà tìm đọc những bài văn nghị luận . tháng 2/1951 tại chiến khu Việt Bắc. Điều này dễ hiểu. . Thời xưa điều kện đi lại khó khăn.15’ . tìm ý…. ơn sinh thành . Người dân xứ Nghệ thì ngợi ca : Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biéc như tranh hoạ đồ .* Thể hiện tình yêu thương gia đình . bờ tre. được trình bày tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam. Buổi 3. ai cũng gắn bó máu thịt với làng mạc quê hương. kiểu câu đặc biệt .Tình vợ chồng gắn bó thiết tha. ( Tiết 1) Văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) HS thực hiện theo nhóm. gắn bó với thiên nhiên . Dặn dò . . nhận xét. ngọn rau tấc đất của mình. Chính vì lẽ đó.ta .Yêu lao động. . tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê hương đất nước của ông cha ta. Thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 . Biết sử dụng hiệu quả câu đặc biệt . B. .

+ Từ những chiến sĩ…hạu phương. diễn tả được sự tập hợp mọi đối ? Các từ : giải thích. ( Tiết 2) . cụ thể hơn về t/t yêu nước. ? Các từ : sôi nổi. lực lượng k/c vế cấu trúc giống nhau theo mô hình : chống Pháp rất đông đảo. tuyên truyền. câu nào mang t/c là câu chủ Câu kết đoạn : Những cử chỉ cao quý…y/n.anh hùng : lòng yeu nước qua các trang sử vẻ vang chứng minh. → cách lập luận chặt chẽ. kết thành. cho biết câu nào là câu chủ đề ? Vì sao em biết ? ? Nêu nhận xét của em về cách lập luận trong phần mở bài ? (Đ – S ) . lướt qua.Các tầng lớp đồng bào : ? Tg viết : Đồng bầo ta ngày nay ….yêu nước : ? Đoạn văn Đồng bào ta ngày nay…… Câu mở doạn : Đồng bào ta …. tổ chức.Cách lập luận : Câu 1. nhằm mục đích gì ? chống Pháp (1946-1954) là cuộc c/t nhân dân.. + Từ các phụ nữ…mẹ chiến sĩ. thể hiện sức nhấn chìm thuộc từ loại nào? thể hiện điều mạnh vô cùng to lớn của tinh thần yêu nước gì ? trong công cuộc k/c cứu nước. to nước của ta.Giải thích sức mạnh của lòng yêu ? Các từ : nồng nàn. ?Đoạn văn Lịch sử ta …anh hùng. đồng bào điền chủ. của cha ông ta làm nên ? ( bluận.trẻ thơ. là động từ. (Đ – S ) + Từ nhd m ngược …xuôi. đầy sức thuyết phục.Tg dùng câu văn dài vì : ? Tại sao tg sử dụng câu văn dài . . . hùng hậu. nồng nàn y/n . ? . .Đoạn Đòng bào ta…..Câu chủ đề : .Lập luận mở bài : Câu 1 “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. . cuộc k/c Từ…đến…. c/m.Giải thích lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nd ta. khó khăn thuộc từ loại nào ràng.Thao tác : c/m ? Tg đã sử dụng thao tác NL nào trong đoạn văn trên ? .Thao tác trong đoạn Lịch sử …. => khái quát. tuyên truyền.Phép so sánh …. .? Đọc đoạn văn mở bài : Dân ta…. có nhiều Nhd ta ai ai cũng giàu lòng y/n.nước.Các từ : giải thích. rõ lớn. thần ……của quý” có t/d gì ? tầm quan trọng của t/t yêu nc’. mạnh mẽ..giúp mọi người nhận thức ? Sử dụng phép so sánh trong câu “ Tinh rõ hơn. bị chiếm . ….Các từ : nồng nàn… là tính từ. gt+c/m).cướp nước.ngày + Từ các cụ già ……. nguy hiểm. trước. quý báu. đề của đoạn. loại nào? lãnh đạo -> động từ. Câu 2. tổ tượng trong xh chức. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cảu đảng là phải khơi gợi t/t yêu nc’của người dân để góp phần đưa cuộc k/c . Câu 3.ngày trước.là câu chủ đề đã k/đ: Dân ta có …. gt. vậy đó là những lớp đồng bào nào ? + Từ những kiều bào…..Các từ : sôi nổi . lãnh đạo trong câu cuối thuộc từ . giá trị . câu nào là câu kết đoạn?Đ-S . tg đã sử dụng thao tác nào để nói về sức mạnh của . + Từ những nam nữ ….

? Câu in nghiêng sau đây có phải là câu đặc biệt không ? Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh nhũn nhặn . tư tưởng của người VN và để thỏa mãn…l/sử. Điều tôi dự đoán.TV rất tế nhị. T/g đã c/minh tiếng Việt đẹp : .. PTBĐ : nghị luận . Mục tiêu cần đạt . (Tiết 1 ) I/ Văn bản Sự giàu đệp của Tiếng Việt ? Hãy nêu xuất xứ của văn bản ? 1. ÔN TẬP BÀI 21 A. Tôi dậy từ canh tư. ? Đoạn văn sau có câu đặc biệt hay câu rút gọn ? GV dùng bảng phụ . . thanh điệu .Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. ( Tiết 3) ? Câu thứ hai và câu cuối trong đoạn kết là kiểu câu gì ? T/d trong đoạn văn ? .đứng tại chố trình bày . bổ sung.yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta khi tổ quốc bị xâm lăng – Lịch sử có nhiều cuộc k/c chống xâm lăng chứng tỏ dân ta yêu nước nồng nàn – Đồng bào ta ngày nay có nhiều việc làm thể hiện t/t yêu nước xứng đáng với truyền thống của tổ tiên – Nhiệm vụ của Đảng ta. -> Câu đặc biệt. và ngồi đó rình mặt trời lên.Là kiểu câu định nghĩa giải thích -> làm sáng tỏ vấn đề. Kết bài : Ví long yêu nước như các thứ của quý…. Thứ 3 ngày 23 tháng 2 năm 2010 TUẦN 26 . ra đầu mũi đảo. Giúp Hs : . B. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Sự giàu đệp của Tiếng Việt . uyển chuyển trong cách đặt câu. Học sinh lên làm trên bảng. VB được trích từ công trình nghiên cứu có nhan đề Tiếng Việt. ? Phần đầu của VB tg nêu mấy ý k/quát về 3. Nội dung tiến hành . Thân bài : Nêu hang loạt dãn chứng lịch sử và xã hội để c/m…. Buổi 4 . thuỷ chung. Còn tối đất. ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. cái hay cái đẹp của Tiếng Việt ? đó là . Xuất xứ . thật là không sai. TV có đầy đủ k/năng để diễn đạt t/cảm. học sinh khác nhận xét. K/quát về cái hay cái đẹp của tiếng Việt . một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc(ĐTM).Giàu chất nhạc . . bổ sung bài viết. cố đi mãi trên đá đầu sư. HS làm bài : 15 – 20’. Dặn dò : Viết lại thành bài văn . phân tích ngắn gọn văn bản Tinh thần ……nhân dân ta ? Gợi ý : Mở bài : Khảng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh : Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. sau trạn bão.Củng cố. ? Trình bày .nhận xét . chân trời. .TV là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm những ý nào ? hưởng. tìm dẫn chứng cho bài văn chứng minh . ? VB đã sử dụng PTBĐ nào ? 2. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh . ? TG đã c/minh tiếng Việt đẹp như thế nào ? 4. ? Thế nào là câu đặc biệt ? HS nhắc lại k/n. ngay thẳng …. Thêm trạng ngữ cho câu .? Em hãy tóm tắt bài văn trong khoảng 5 câu ? GV gợi ý để HS tóm tắt theo các ý sau : .

.Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lân màu trời thêm xuân . GS Đặng Thai Mai đã c/m Tiếng Việt giàu và đẹp trên những phương diện nào ? ? Trong phần đầu tg viết Và để tin tưởng … . Những bông hồng đua nhau khoe ăc trong vườn trường .một nhiều.Từ vựng Tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó…. Tiếng Việt giàu : . ( Nguyên tiêu) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền..) II. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt đã được tg c/m trên cả ba phương diện : ngữ âm.Tiếng Việt không ngừng đặt ra những cách nói mới hoặc Việt hóa cách nói mới…. Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về ( phía mặt trời lặn. 7.Giàu hình tượng ngữ âm. 5. cử đại diện trình bày . đọc bài mẫu và rút kinh nghiệm .Tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói.nó. C2. 6.k/niệm mới. 2/ Tác dụng của trạng ngữ trong các cau trên ? Học sinh thảo luận theo bàn . giàu thanh điệu : có hai thanh bằng và bốn thanh trắc. ngữ pháp và từ vựng .Có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú.Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.ba trạng ngữ . chính xác hơn . .. Lưu ý : cần viết theo hình thức một đoạn văn… (Tiết 3) III.? Tg c/minh tiếng việt hay ntn? Tg c/minh tiếng Việt giàu ntn? ? Qua bài này. nhóm nào tìm được nhiều dẫn chứng sẽ được điểm cao . Tiếng Việt hay : . Thuyền rẽ song lao nhanh. ( Vào đêm trước ngày k/trường của con. Vậy tương lai của Tiếng việt như tg nói ở phân kết là gì ? . lướt bon bon …( để về cho kịp). Các bàn khá thi đua trả lời… 3/ Viết một đoạn văn ngắn 5.Ngữ pháp dần dần trở nên uyển chuyển hơn.7 câu . .phức tạp . trong đó có sử dụng một câu đặc biệt . (Cảnh khuya) . . Học sinh làm bài : 13’ Gv chấm 6 – 8 bài . .) C4. hai. 8. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 1/ Thêm trạng ngữ vào các câu sau : C1. hoặc Việt hóa các từ …. (Tiết 2.) … mẹ không ngủ được .Tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới . C5. Trên giàn thiên lí. rất uyển chuyển trong câu kéo…tục ngữ. ( Rằm tháng giêng – nguyên tiêu) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ . Tìm dẫn chứng để chứng minh cho đề bài sau đây : Thơ Bác đầy trăng . 1/ Học sịnh thảo luận nhóm . C3. bóng xuân sang. chủ đề tự chọn. Tương lai của Tiếng Việt : sức sống trường tồn.

Bác được tg c/m qua Các luận cứ : những luận cứ nào ? biểu hiện nào ? + Bác giản dị trong đời sống (dc) + Bác giản dị trong quan hệ với mọi người (dc) + Bác giản dị trong lời nói và bài viết . . Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng) . Các thao tác chứng minh : . lớp rút kinh nghiệm.) .(Tin thắng trận) .Văn bản Đức tính giản dị của Bác 1. hai bài yếu . Chuyển câu chủ động thành câu bị động . tinh hoa và khí phách của dân tộc .Đức tinh ….Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau . I. hạc cũ với xuân này.Củng cố. Đọc một vài bài mẫu. Xuất xứ văn bản . lương tâm của thời đại” – diễn văn của thủ tướng PVĐ đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) . GV chấm một số bài : hai bài khá. ( Cảnh rừng Việt Bắc) 2/ Sắp xếp các dẫn chứng ntn ? Học sinh trình bày 3/ Tập viết đoạn văn trình bày các dẫn chứng vừa tìm được . ÔN TẬP BÀI 22 A. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Đức tính giản dị của Bác Hồ. -----------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 02 tháng 3 năm 2010 TUẦN 27 . Kiểu VB : nghị luận.(…. Vấn đề C/m : nghị luận là gì ? Đức tính giản dị của Bác Hồ. hoặc chưa thành thạo khi viết đoạn văn diễn dịch. làm bài văn chứng minh . Làm bài viết cho đề ra trên . hai bài TB. Hồ có xuất xứ từ đâu ? “ĐTGD…” trích từ bài “ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh làm vào vở : 7 – 10’ .Văn thuộc kiểu vb nào ? 2.Kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa.Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. . (dc) .Vấn đề Tg nêu lên trong bài văn 3. học tập .Tg đã sử dụng những thao tác nào 4. luyện tập văn chứng minh .Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ . Nội dung tiến hành . (Ngắm trăng) . Giúp Hs : . . Mục tiêu cần đạt . Gv lưu ý các em còn lung túng với những câu mở đầu. Dặn dò .Trung thu trăng sang như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. quy nạp…. Buổi 5 . B.

vì dân. . đoạn văn bình luận . tuyệt đẹp . Bác Hồ sống đời sống giản dị.trong bài ? . -“ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành. Từ loại . bởi vì Người sống sôi nổi.TG đã c/m p/c giản dị trong đời sống của Bác ntn ? .Hãy trích dẫn một câu bình luận.Nước Việt Nam là một ….Dòng được gạch chân trong câu trên là thành phần gì của câu ? . 8.Lối sống : Bác suốt đời làm việc. Cụm danh từ trong câu văn đầu bài : . Những câu nói nổi tiếng của Người : . rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta. thanh bạch.” → Các tính từ. . . VD : Học sinh nêu .Đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất . thanh bạch như vậy. vì sự nghiệp lớn. Câu văn cuối bài : Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc hang triệu con người đang chờ đợi nó. 7.Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng . . lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm…. một đoạn bình luận được thể hiện trong bài văn mà em rất thú vị ? . được thể hiện bằng thao tác bình luận .Câu văn cuối bài được thể hiện bằng thao tác nghị luận nào ? Giải thích + c/minh + bình luận . từ việc rất lớn : việc cứu nước cứu dân đến việc rất nhỏ.Trạng ngữ của câu . C/m Bác giản dị trong dời sống : . TP phụ : . trồng cây trong vườn… Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp …. .” 10 .Trong câu văn đầu bài “ Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bạt là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” có mấy cụm danh từ ? Đó là cụm danh từ nào ? . những từ in đạm nêu bật p/c cao quý của Hồ Chí Minh. tình cảm. 11.. Câu. thì đó là sức mạnh vô địch. trong sáng. tg có nhắc lại hai câu nói nổi tiếng của Người . đó là những câu nào ? .Trong câu văn trên.thay đổi . 6. suốt ngày làm việc.Sự nhất quán .Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sang trong thế giới ngày nay. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú. 9..Điều rất quan trọng . đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật . tự do . tất cả vì nước. phong phú đời sống và cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân .Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn. Câu văn “ Rất lạ lùng.không có gì quý hơn…. 5 . với những tư tưởng. những từ đó thuộc từ loại nào ? .Khi bàn về sự giản dị của Bác Hồ trong lời nói và bài viết . những giá trị tinh thần cao đẹp nhất . Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ c/m . . .

Mục tiêu cần đạt . chu đáo. ÔN TẬP BÀI 23 A. b/ Cho Học sinh viết một đoạn văn 3 – 4 câu có dùng câu chủ động chuyển đổi thàh câu bị động . văn nhân có vai trò gì . (Tiết 1) I.Chúng em hiểu bài sau khi được cô giáo giảng đi giảng lại .Tầm quan trọng của văn chương. quan trọng nhất) . làm bài văn chứng minh . Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp) . B. Các thi nhân. . . Học sinh làm bài 30 – 35’ Gv chấm . Văn bản : Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ( Hoài Thanh) GV hướng dẫn học sinh đọc lại Vb “ Ý nghĩa văn chương” và thực hiện các câu hỏi: . nhiệm vụ. III. Dặn dò : Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010 TUẦN 28 . . bổ sung.Bài văn có thể chia mấy phần ? Hai phần (nguồn gốc của văn chương .Cuộc đời. . văn nhân trong xã hội : . công dụng của văn chương) Bài viết đã hơn 60 năm nhưng ngày nay chúng ta đọc vẫn còn thấy thú vị . luyện tập viết đoạn văn chứng minh . chữa bài cho một số em . Nội dung tiến hành . rút kinh nghiệm . Gọi bốn Học sinh lên làm trên bảng .Đồn giặc bị quân ta tiêu diệt.Công dụng của vc : giúp cho tình cảm và long vị trong đời sống xã hội ? tha .( cơ Công dụng của vc ra sao ? bản nhất. GV khuyến khích những em làm bài tốt. a/ Cho học sinh viết ba câu bị động . sự nghiệp của Hoài Thanh ? .Chức năng của vc : P/a hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sang tạo ra sự sống. .Luyện kĩ năng làm bài tập Tiếng Việt.Giậu cúc bị tả tơi sau trận mưa tầm tã kéo dài . luyện cho ta …đến trăm nghìn lần”. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Ý nghĩa văn chương . Buổi 6 .Bài Ý nghĩa văn chương in từ TP nào của ông ? (Bình luận văn chương) . nguồn gốc từ đâu và chức năng của Vc . nhận xét. Cho học sinh viết cảm nhận của bản thân về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ . thương muôn vật muôn loài . “ Văn chương gây cho ta những t/c mà ta không có .Củng cố. Giúp Hs : . VD : …… *. thi nhân .II. hang trăm tên giặc bị bắt sống .Nguồn gốc cốt yếu của văn chương : long là gì ? Tại sao gọi là cốt yếu ? thường người.TP nôi tiếng của Hoài Thanh in lần đầu 1942 ? ( Thi nhân VN) . Theo Hoài Thanh thì văn chương có • Nội dung văn bản .

Đọc đoạn văn sau đây và nhận xét . Các từ : phù phiếm. diễn dịch . GV lưu ý : Những cách viết đoạn văn c/m có thẻ là : quy nạp.đến bực nào . hình qua bài viết ? ảnh………. Thế nào là câu chủ động ?câu bị động? 1. luyện cho ta những t/c ta sẵn có . tiếng …-> danh từ.Gnhớ sgk. bị động? a/ Văn chương cần sang tạo ra sự sống . (Tiết 3) Luyện viết đoan văn chứng minh. bổ chuyển đổi thành ba câu bị động ? sung. Học sinh nêu. Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị dộng ? Tác dụng của câu bị động. b/ Người ngọc đã được ai đem thung thăng đến chốn này . nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca” -> nêu nhiệm vụ. b/ Những t/c ta không có nhờ văn chương gây cho ta. luyện những tình cảm ta sẵn có” như Hoài Thanh . sửa lỗi. thâm trầm thuộc từ loại nào ? Các từ : núi non. lớp nhận xét. Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Cử đại diện nhóm trình bày. Học sinh thực hiện vào vở. khát vọng của con người. b/ Sự sống cần được văn chương sang tạo ra. thể hiện cách dựng đoạn văn của người viết ? những ước mơ. chật hẹp. *GV lưu ý cho học sinh : không phải câu nào có Viết một đoạn văn ngắn.Tìm câu chủ động và câu bị động . tiếng suối thuộc từ loại nào ? (Tiết 2) Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . (b) Em hãy đặt ba câu chủ động ? Bài 2 . cau nào là câu Bài 1.Lí thuyết.) Em hiểu được những gì về văn chương * Với lối văn giàu lí lẽ. hoa cỏ . trải . nhận xét. tổng – phân – hợp . “gây cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có). GV chấm bài một số em .. Trong hai câu sau đây. trống . tiếng chim.núi non. . những t/c ta sẵn có nhờ văn chương luyện cho Câu nào là câu bị động trong hai ví dụ ta.Đoạn văn : Văn chương rất kì diệu. có sử dụng từ bị và từ được đề là câu bị động. câu bị động hợp lí ? Bài 3. có sử dụng câu bị động . câu nào là câu (b) chủ động ? a/ Văn chương gây cho ta những t/c ta khong có. cảm xúc. 2. Mục đích sử dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Học sinh dựa vào sgk trả lời. (a) sau : a/ Ai đem người ngọc thung thăng chốn này . (Vào đề bằng một câu chuỵện đời xưa rất hoang đường để chỉ ra rằng “ Tiếng khóc ấy. Trong hai câu sau đây. Đặt câu. chuyển đổi câu Em hãy đặt ba câu bị động ? Học sinh thực hiện nhóm lớn . Bài tập .phù phiếm…-> tính từ. Cách lập luận trong bài như thé nào ? • Cách lập luận .Nếu trong pho lịch sử…. Viết một đoạn văn ngắn. công dụng của văn chương . hoa cỏ.

ngữ Có công mài sát có ngày nên kim. GV chấm bài 6 em : giỏi – khá – trung bình – yếu  Dặn dò . quan đi . A. 3. uy nghi. dân chúng kêu rầm rĩ. . say mê học tập và lao động.. Buổi 7 . C/ Gồm A và B. ? đoạn văn trên có mấy từ láy ? 5 . Văn bản : Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) Cho Học sinh nêu tg. Chánh tổng sở tại . Thương người. mơ ước vươn tới những chân trời bao la…. đèn thắp sáng trưng………trông mà thích mắt”. B. bọn thuộc hạ nôn đã nói. chễm chệ .Tát cả các ý trên . đình làng .Trong cảnh mưa tầm tã …. yêu thiên nhiên. thể loại của vb. PTBĐ : ? Đoạn văn “ Tuy trống đánh liên Mt và bc.Thể loại : Tự sự .Đi kiểm tra tình hình đê điều . sang trọng . . đâu ? làm gì ? . đất nước. do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp . nước . Học sinh chỉ ra các từ láy . Giúp Hs : Ôn tập . cách đưa dchứng . đã két hợp những PTBĐ nào ? 4 . thầy đội trên chiếu bạc có những người nào ? nhất .Đi đôn đốc việc hộ đê .. yêu quê hương.Nhàn nhã được nhiều kẻ hầu hạ . ( 5 người ) 8.Đi chơi bài bạc (đanh stổ tôm ) với bọn thuộc hạ . Về nhà tiếp tục luyện cách viết đoạn văn chứng minh. ÔN TẬP BÀI 24.cao sang. Từ láy : 4 từ .Sung sướng ăn toàn miếng ngon. xa hoa.Từ đoạn văn trên .. ý nghĩa của truyện : (Học sinh nêu SGK) A/ Căm phẫn lên án cuộc sống ăn chơi và thói vô ? Em lựa chọn đáp án nào sau đây ? trách nhiệm của bọn quan lại trong xh cũ. Thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2010 TUẦN 29 . . thầy đề. ? Truyện có ý nghĩa gì ? 2.Phú quý. sang tạo . Nội dung tiến hành I. đi chống lũ lụt. thanh…. GV giúp hs nhận xét vè cách trình bày đoạn văn. cách lập luận trong đoạn văn. 6 . song cuồn cuộn dâng lên . / Đoạn văn là bức tranh tả thực quan .những tình cảm ấy là do cuộc sống.Dàm mưa dãi gió. các chi tiết : / Tình huống của truyện là ở tình tiết Đê vữ. 1.thì quan : ? Trong cảnh mưa rơi tầm tã. Mục tiêu cần đạt . hệ thống hóa kiến thức các bài : sống chết mặc bay. phụ mẫu khi ngồi trên sập mới kê ở . luyện tạp làm bài văn giải thích . thầy thông nhì. Học sinh đọc đoạn văn “ Trong đình . 7. B/ Bày tỏ niềm thương xót trước tai họa và đau khổ của nhân dân .hỏng mất” . em hãy viết một đoạn văn chứng minh theo đề ra : Chứng minh tính đúng đắn của câu tục Học sinh làm vào vở . Từ ngữ nào sau đây bình . . Gồm : ? Quan phụ mẫu đánh tổ tôm với ai ? Quan phụ mẫu. Cách làm bài văn lập luận giải thích . luận bức tranh tả thức ấy ? .

mày !” 9. + Đi một ngày đàng : một ngày đi trên đường .Nghĩa hàm ngôn : Tầm quan trọng của việc học hỏi để nâng cao trí thức hiểu biết và vốn song. biết nhiều giúp mở mang tầm hiểu biết. . sang ? Em hãy lập dàn bài cho đề ra trên ? . Học trong sách vở.Nghĩa hiển ngôn.Trong giai đoạn hiện nay việc học hỏi lại càng cân thiế . . -> thành ngữ. nghìn sầu muôn thảm.. .Điếu. • Kết bài .Biện pháp nghệ thuật chủ yếu : Tương phản đối lập . thầy đề vừa rút quân bài vừa run cầm cập……thì quan phụ mẫu vô cùng sung sướng cười nói : “Ù ! Thông tôm. chi chi này!.. . gội gió tắm sương.Có giá trị nhân đạo sâu sắc.. học một sàng khôn. trời long đất lở . mở mang thêm trí óc. • Thân bài .Giá trị của truyện : . . như thần như thánh. . . • Mở bài . .Ông cha thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu : Đi………sang khôn.Trên khắp các nẻo đường của đất nước chỗ nào cũng có những cái hay .nào ? chi tiết nào ? ? Tg đã dùng Bp Nt nào để làm nổi bật giá trị tố cáo hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ? ? Những cụm từ sau đây gọi bằng những k/n nào cho đúng ? nao sợ hãi . .Tri thức rất cần thiết đối với con người. Các cụm từ : Chân lấm tay bùn.Phải có phương pháp học tạp đúng đắn. đàn sâu lũ kiến.Câu chuyện kẻ có tình huống hồi hộp đầy kịch tính.. Gợi ý dàn bài. +Học một sang khôn : thấy được.ý nghĩa của câu tục ngữ là hoàn toàn đúng…. Giải thích câu tục ngữ : Đi một ngày đàng. . 11. học từ thực tế đời sống xung quanh. Di nhiều.. long lang dạ thú…. .Giàu gt tố cáo và phê phán hiện thực . II. . học được nhiều điều hay. vủa con người.Muốn có tri thức phải học hỏi. 10.Học hỏi là việc thường xuyên trong suốt cuộc đời người.Hiểu biết càng nhiều con người càng biết cách xử thế đúng đắn hơn… .Xác định mục đích viẹc học hỏi là học điều hay lẽ phải. a/ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ. . cái đẹp cảu cảnh vật.

Châu ntn? .” làmột truyện kí của NAQ đăng trên báo “Người cùng khổ” số 36-37 tháng 9-10 năm 1925. . người như thế nào ? . 9 Ý nghĩa .Con người phản bội GCVS . Nhân vật Va – ren. Nội dung tiến hành (Tiết 1. Dùng cụm C-V để mở rộng câu . ruồng bỏ GC mình. A. Mục tiêu cần đạt . . Tự làm lại ở nhà. Học sinh thực hiện các phần . Dùng cụm c . Sau này in trong “Truyện kí NAQ” do Phạm Huy Thông dịch. Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2010 TUẦN 30 . ruồng bỏ long tin. . ? Những thành phần nào trong câu có thể dùng cụm C – V để mở rộng câu ? . Xuất xứ . Văn bản : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phạm Duy Tốn. GV chấm một số bài (khong nhất thiết xong bài) Dặn dò . ( Tiết 2) II. B.stạo. ? Lời của nhân chứng trong phần T.Tên chính khách bị đông bon đuổi ra khỏi tập đoàn. Truyện kí này được NAQ đăng trên báo tác theo tưởng tượng hư cấu ? “người cùng khổ” hai tháng trước khi Vảen sang Đông Dương nhận chức toàn quyền . . hệ thống hóa kiến thức các bài : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu. ? Đây là truyện sang tác có thật hay là sáng 2. PBC Vô cùng tởm lợm và khinh bỉ tên mọi lời lẽ của va-ren? toàn quyền DD này.Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ.Câu tục ngữ mãi còn ý nghĩa với bất cứ ai. Làm bài chi tiết. ả lại Vảen cũng chưa bao giờ gặp Phan Bọi Châu -> truỵen sang tác bằn trí trưởng tượng và hư cấu.v để mở rộng câu . Học sinh đọc Sgk . ÔN TẬP BÀI 25. Buổi 8 .bậc anh hung.) ? Xuất xứ của tác phẩm ? 1. luyện tạp làm bài văn giải thích .Đấng xả thân vì độc lập … / Tại sao PBC vẫn im lặng dửng dưng trước 7. ? hai nhân vật chinh strong truyện là ai? 3.Vị thiên sứ. “……. Giúp Hs : Ôn tập .. / Trong truỵen NAQ đã chỉ mặt vảen là con 4.) I. Nhân vạt chinh : Va-ren – Phan Bội Châu. ? Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh Phan Bội 5. Nhân vật Phan Bội Châu . Biểu thị thái độ khinh bỉ đến tột cùng của nghĩa gì ? PBC đối với Va-ren và bè lũ cướp nước. .B có ý 8 .

GV chấm.) GV gợi ý cho học sinh : Giới thiệu : * Những sang tác của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp : + Vi hành. ? Tập phân tích truỵên kí Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quóc. Có mấy cảnh ? Mỗi cảnh ? + Hình thức nghệ thuật dặc sắc : tương phản.Mười năm đổi mới đã làm thay dổi hẳn bộ mặt đất nước ta. + Lời than vãn của bà Trưng Trắc. uốn nắn cho những em mắc nhiều lỗi. (Tiết 3) III. Va ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy “trung thành”. lớp nhận xét. + Mục đích sang tác của Nguyễn Ái Quốc ? + Giọng văn dả kích châm biếm đầy khinh bỉ. “ cộng tac”. Dặn dò . Bài tập . + Sáng tạo bằng trí tưởng tượng kì diệu . ? Hãy viết một đoạn văn nói về trường em có dùng cụm CV để mở rọng câu . c/ Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng thấy quê ta đẹp lắm. rút kinh nghiệm khi viết bài dù là một đạn văn. ? Trong các ví dụ sau đây. vì sự nghiệp “khai hóa và công lí”…. chữa bài cho học sinh . thủ đoạn dụ dỗ . Ví dụ : Bằng trí tưởng tượng kì diệu . mua chuộc của tên thực dân cáo già Va ren “ tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. Học sinh tìm. tự làm bài để có kĩ năng viết văn. ? Hãy chọn một ý trong các ý trên rồi triển khai thành một đoạn văn phân tích . ? Mục đích của việc dùng cụm C. “ hợp lưc” với nước Pháp. giả nhân giả nghĩa.Học sinh nêu theo Sgk. tác giả dã vạch trần bộ mặt xảo quỵet . + Xuất xứ. ? Tìm hai ví dụ mà trong đó có cụm C-V làm TP câu . + Những trò lố………………. Học sinh làm bài 25 – 30’ . chép d/c và nhất là cách đặt câu . đơm chòi mơn mởn. Học sinh làm bài 20 – 25’. .V để mở rộng câu ? Học sinh trình bày. Đọc thêm một số bài văn mẫu . b/ Chúng ta vô cùng tự hào Tiếng Việt giàu dẹp. Có thể : .Phan Bội Châu .. Học sinh lên trình bày trên bảng (4 em). + Bố cục . + Dựa trên cơ sở sự kiện có thật : Vảen sang Việt Nam và PBC đang ngồi tù. bổ sung. Học sinh lưu ý cách nêu d/c.Mưa xuân như rắc bụi đã tưới tắm cho hang cây ven đường nảy lộc. GV chữa bài cho học sinh . * Tác phẩm Những trò lố ……………Phan Bội Châu . ví dụ nào không có cụm C-V mở rộng ? a/ Anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. Làm văn. .

hệ thống hóa kiến thức các bài : Ca Huế trên sông Hương.Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều……. vỗ. Các điệu ca : những điệu nào ? Lí con sáo. Ca Huế có những điệu : điẹu nào ? Điệu hò. Hoàn cảnh để hò. Giúp Hs : Ôn tập .Hò Huế thể hiện long khao khát…… . hò lơ.Từ loại trong câu : thuộc từ loại nào ? Thể điệu ca Huế có sôi nổi. ? Các từ in nghiêng trong hai câu sau đây 12. giã điệp. ? Đọc đoạn văn : “ Đêm thành phố lên 7. B. réo rắt -> Tính từ. Mục tiêu cần đạt . phương thức BĐ trong đoạn văn : Miêu văn” . trong những hoàn cảnh nào ? -Hò khi đánh cá trên sông ngòi.Hò lúc cấy cày. . Các điệu hò huế : Chèo cạn. rue m. ngón bấm. trồng cây. A. phong phú. cho biết tg đã dùng ptbđ nào ? tả và biểu cảm.Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến…. Văn bản hành chính. ? Nét đặc sắc của diệu hò xứ Huế như thế 4 . ? Theo hà Ánh minh thì ca Huế có những 2. Nghệ thuật : đèn……khăn đóng duyên dáng”. trọn vẹn.. mổ. các từ giới thiệu các ngón đàn và tài nghệ diễn tấu của các ca công …thông qua phép liệt kê : Ngón nhấn. . bài tiệm. hò giã gạo. . trầm bổng. ? Hãy kể tên các điệu hò Huế ? 5.Hò lúc chăn tằm. du dương. bài chòi. bài thai. lí hoài xuân. Ca Huế trên song Hương của Hà Ánh Minh đã đăng trên báo Người Hà Nội. ? Bà con xứ Huế cất cao những điệu hò 3. . biển cả. xay lúa. tài ba. Lí hoài nam. 9. cho biết liệt kê Tg đã dùng bpnt nào đẻ giới thiệu các nhạc cụ trong đêm ca Huế ? / các từ in đậm trong câu văn sau đay thuộc 8. đó là 6..Đặc sắc của diệu hò : nào ? . ÔN TẬP BÀI 26. gặt hái.ngón phỉ.Tâm hòn Huế. Văn bản : Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) . có . Buổi 9 . ngón rãi… / Đọc đọa văn “ Đêm đã về khuya…hành 10. giã vôi. búng. Các từ : từ loại nào ? Yên tĩnh. hò nện… ? Ca Huế có nhiều điẹu lí rất hay. bài chòi. .) I. Kết hợp các bpnt : văn trên ? Nhân hóa và liệt kê. hò đưa linh.-------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 6 tháng 4 năm 2010 TUẦN 3 2 . phép liệt kê. hò ô. điệu lí. Nội dung tiến hành (Tiết 1. nàng vung. vui tươi. / TG đã sử dụng những bpnt nào trong doạn 11. vả. ? xuất xứ ? 1. day. chớp.

+ Rất đẹp trong từng lời ca . Học sinh lấy ví dụ . ai oán…. có tiếc thương. giữ mái nhà tranh. Ý kiến em thé nào khi tác giả viêt : Xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò ? Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 TUẦN 33 .Đặt câu nêu luận điểm -> trình bày cảm nhận bằng một đoạn văn. (Tiết 3) III.buồn cảm . màu xanh của lá. Đề ra : Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương ? GV hướng dẫn học sinh : . ? Hãy kể tên các kiểu liệt kê ? Cho ví dụ ? * Về hình thức. trai hiền. + LK từng cặp . Làm rực rỡ vườn xuân . tình đất nước. 3 Bai tập. phủ một màu xanh mỡ màng. ? Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê ? Có thể : sau nhưng xtháng dài màu đông rét mướt. cử đại kê ? diện trình bày. giữ đồng lúa chin . + LK tăng tiến + LK không tăng tiến . Nắng mới lao xao trên mái nhà. hoa thược dược. bâng khuâng. Dặn dò. . hàm én. trang trọng. trong sang gợi lên tình người. Hoa hồng. mày ngài Vai năm tấc rộng. học tập .Nhận ra những vẻ dẹp của Ca Huế : + Giàu có về làn điệu. Mục tiêu cần đạt . Học sinh viết . Làm văn . Bài 2. . LUYỆN TẬP TỔNG HỢP A. ? Tìm hai ví dụ về thơ văn có dùng phép liệt Bài 1. + Hấp dẫn trong cách thể hiện .đua nở. + LK không theo cặp. gái lịch . ? Thế nào là phép liệt kê ? 1. 2.Râu hùm.Tre giữ làng. + Phong phú về nội dung.GV đọc bài của 2-3 học sinh khá. mùa xuân đã dén. K/n : Học sinh nêu sgk. Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê. Các kiểu liệt kê . .Vườn nhà em bừng dậy. màu vàng của cánh bướm …. màu đỏ của hoa. hoa cuc. Học sinh thực hiện nhóm nhỏ. HĐ3. thân mười thước cao.lời ca thong thả. + Tài năng của các ca công…… . ( Tiết 2) II. cả lớp bổ sung.hoa lay ơn…. Phép liệt kê . Cỏ cây hồi sinh. GV chấm một số bài của học sinh -> rút kinh nghiệm . giữ nước. * Về nội dung . Buổi 10 .

Nhóm nào đặt được câu trả chuyển đổi thành ba câu bị động ? lời nhanh và đúng thì được điểm cao và chiên thắng . nó lướt qua mọi sự nguy hiểm . tính từ biểu c/Các động từ. đt cn vn ? Chỉ ra các động từ. b/ Một mặt người bằng mười mặt của . Bài 2. Đó là một truyền thống quý báu của ta . Câu rút gọn a/ Thương người như thể thương thân . kết thành.Lòng yêu nước đã được nhân dan ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Bài 3. .Cụm c-v làm bổ ngữ : kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ.GV tổng kết . nó kết thành một lan sóng vô cùng mạnh mẽ. cái tóc là góc con người. tính từ biểu thi sức mạnh của long yêu thi sức mạnh của long yêu nước nước : trong đoạn văn ? Động từ : sôi nổi. Đặt câu .Giúp Hs : Ôn tập . dụng trong đoạn văn ? . . ? Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Học sinh thực hiện nhóm. . câu nào là câu rút gọn ? rút gọn bộ phận nào ? Bài 4. Nội dung tiến hành (Tiết 1. .Điệp cấu trúc. thành câu bị động ? a/ Nhân dân ta đã thể hiện long yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm .Các nhóm làm bài và trả lời . Tiếng Việt . các nhóm trình bày . b/ .Nhóm khác nhận xét. B. mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi . b/ Chúng em thường xuyên chăm sóc thảm cỏ . to lớn. (Tiết 2. hệ thống hóa kiến thức về văn. khó khăn. c/ Cái răng. ? Hãy chuyển các câu sau đây Chuyển thành câu bị động . nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. to lớn. to lớn GV cho học sinh thực hiện 3 nhóm theo thứ tự a/ b/ c/ . tập làm văn . Luyện làm bài văn tổng hợp . Tính từ : nồng nàn.3) ? Trong các câu au đây. quý báu. mạnh mẽ.nhận xét. . . ?Gạch dưới cụm c-v làm định ngữ. Cho đoạn văn sau : “ Dân ta có một long nồng nàn yêu nước.Thảm cỏ được chúng em thường xuyên chăm sóc.Cụm c-v làm định ngữ : cụm c-v làm bổ ngữ trong đoạn mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng văn ? dt cn vn . lướt.So sánh. bổ sung. nhấn chìm.” (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh) a/ Những phép tu từ dược sử dụng trong đoạn văn : ? Những phép tu từ nào dược sử .) Bài 1. Từ xưa đến nay.

Học sinh thảo luận . Nội dung : Học ….tốt là thế nào ? 2. ************************************************** . Tập làm văn . lao động tốt phải làm thê nào ? + + . phẩm của mình là “ Sống chết mặc bay”? Tên Tpđã gợi được chủ đề tác phẩm. trả lời. Giải thích.Những tấm gương nào về học tập tốt. ? Một trong năm điều Bác Hò dạy thiếu nhi GV gợi ý : là “Học tập tốt.Mối qua hệ giữa học tập tốt và lao động tốt ? . Tìm ý : Phải đặt câu hỏi để tìm lí lẽ như sau : . lao động tốt ? + + . Tìm hiểu đề : lời dạy đó ? Kiểu bài giải thích. vì lời khuyên với tất cả mọi người chúng ta.Muốn học tập tót. Em hiểu gì về 1. Lưu ý một số điểm khi làm bài văn .Lao động tốt nghĩa là thế nào ? + + . sau đó chấm một số bài và chữa cho các em. Học sinh giải thích : song chết mặc bay nghĩa là thế nào ? từ đó trả lời câu hỏi trên .. Viết lại bài hoàn chỉnh. lao động tốt”. Dặn dò . GV cho học sinh viết bài 45’. Bài 6. -> Câu rút gọn : câu a/ Rut gọn bộ phận chủ ngữ.Tại sao thiếu niên nhi đồng phải học tập tót.Học tập tốt nghĩa là thế nào ? + + + . ? Vì sai Phạm Duy Tốn đặt tên cho tác Bài 5. lao động tốt ? + + 3 Viết bài .Học tập nghĩa là gì ? . HĐ3.

ÔN TẬP CÁC BÀI : .Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009 TUẦN 7 . Buổi 1.

C. Mục tiêu cần đạt . TỪ HÁN VIỆT . Đúng. Câu 6. ? câu thơ cuối “ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” đã thể hiện ý tưởng gì ? A. D. ? Qua đó.7 – Hai câu cuối sáng ngời một niềm tin. trình bày cảm nhận chung bài thơ Sông núi nước Nam. Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật . Sai . một ý chí ….…………………………………………………. Gv bổ sung cho các em theo gợi ý : Câu thứ nhất . giặc Tống do Quách Quỳ cầm đàu kéo sang xâm lược nước ta .. Giặc Tống sẽ bị thất bại nhục nhã . nhân dân ta. B. ? Nêu xuất xứ bài thơ ? – Học sinh trình bày theo nhóm . Viết bằng chữ Hán .Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng từ Hán Việt trong khi nói – viết . Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật .………………………………………………….. ? Lời tuyên bố ấy đã thể hiện ý chí tự lập tự cường của dân tộc ta.Củng cố. B. ? Bài thơ NQSH được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? A.Cảm nhận được cảm xúc trữ tình của nhân vật trữ tình . A. giọng thơ hùng hồn đanh thép . lời tuyên bố ấy có mấy ý ? Là những ý nào ? . . Nội dung tiến hành . B.5 – Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền dân tộc …. Câu 3 – nêu khái quát nội dung bài thơ : bài thơ đã khảng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt…. Tương truyền Lí Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nam Quốc sơn hà” để động viên tướng sĩ quyết chiến thắng giặc Tống xâm lược . B. Văn bản : Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lí Thường Kiệt)  GV cho Hs làm bài tập trắc nghiệm . Hs làm 10 phút . có thể coi bài thơ “ Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta ? A. B. Cả A và B sai . PHÒ GIÁ VÈ KINH. Viết bằng chữ Hán . Tiết 1 . A. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt tại bến Như Nguyệt . Cả Avà B đúng. Giặc Tống sẽ bị nhân dân ta trừng trị đích đáng . Viết một đoạn văn ngắn. dẫn bài thơ Nam quốc …. Tiết 2 . gọi 3 em (giỏi – khá – trung bình) trình bày. Câu 8 – kết lại : bài thơ là khúc ca anh hùng …….. Văn bản : Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)  Bài tập trắc nghiệm .  Bài tập tự luận ..….SÔNG NÚI NƯỚC NAM.thủ bại hư. ? Xuất xứ bài thơ Sông núi nước Nam ? Năm 1077. ?Câu thứ ba là kiểu câu gì ? “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”. ? Chiến thắng nào của nhân dân ta là một minh chứng lịch sử hung hồn cho ý thơ trên ? Hs thực hiện trên bảng nhóm . C.. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học trên lớp. ? Cho biết ngon ngữ và thẻ thơ ? A. B. Đúng. B. Gồm A và B . các bạn khác nhận xét . A. ? Phần đầu bài thơ là lời tuyên bố. Sai . Câu 2 – nêu hình thứ bài thơ : bài thơ được viết bằng chữ Hán. . theo thể thơ…. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến song Cầu.Nêu hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Năm 1077. Câu 4. Hs điiền nhanh trên bảng nhóm và trình bày. . Chưa đúng. Gồm cả A và B. . Đúng. Giúp Hs : . C..

Gồm toàn từ thuần Việt B. Đại từ. Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng hai bài thơ trên . Tướng sĩ nhà Trần .  Bài tập tự luận . B. Tự hào về những chiến công vang lừng giòn giã . 1. Nhẹ nhàng D. BÀI CA CÔN SƠN.Học sinh làm vào vở . b/ Các từ Hán Việt trên có tác dụng gì trong cách biểu cảm của tác giả ? c/ Bài ca dao sau đây có từ Hán Việt nào không ? Thân anh khó nhọc trăm phàn / Sớm đi ruộng lúa. Hs đọc lại phần chú thích các yếu tố Hán Việt . ? Chữ Đoạt (đoạt sáo). 2. Quân dân Đại Việt . Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 7 và các hình ảnh qua hai câu thơ đầu của bài thơ . Tin tưởng về sự thái bình bền vững của Đại Việt C. So sánh B. D. D.GV chấm một số bài. Căm thù sôi sục . ? Hai câu đầu của bài đã thẻ hiện giọng thơ như thế nào ? A.? Giải thích nghĩẩ hai cụm danh từ Hán Việt Chương Dương độ . chữ cầm (cầm hồ) trong câu thơ chữ Hán thuộc từ loại nào ? A. Mục tiêu cần đạt . Dịu ngọt ? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? A. C. . Vội đi quên cả cơm trưa / Vội về quên cả trời mưa ướt đầu . HS thực hiện nhóm. D. Trầm bổng thiết tha. em hãy hình dung và ghi lại cảm xúc của mình trước hai sự kiện lịch sử ấy . dặn dò . a/ Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt ? Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ.Củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . Ba từ B. ÔN TẬP CÁC BÀI : A. Tự ôn lại các nội dung trên. . Tính từ. Có từ Hán Việt . Điệp ngữ. GV giới thiệu thêm một số từ hán Việt các em thường gặp . tối nằm ruộng dưa. năm từ. ? Và biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ? A. D. Mạnh mẽ hùng hồn C. D. C. 4. B. hùng tráng. C. sáu từ. Hàm Tử Quan . A. chủ ngữ ẩn ở đây là cụm từ nào ? A. Tha thiết B. Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi . C. C. Cả A và B không đúng. bốn từ. B. Nhân dân ta. Gv gọi 3 em đứng tại chỗ đọc diễn cảm bài thơ cả phần phiên âm và phần dịch thơ . Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2009 TUẦN 8 . Buổi 2. B. sửa chữa uốn nắn cách viết cho các em. Danh từ. 3. Nhân hoá . BUỔI CHIÈU ĐỨNG Ở PHỦ THIEN TRƯỜNG TRÔNG RA. ? Hai câu đầu không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn) : Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử Quan Theo em.VĂN BẢN BIỂU CẢM . Bài tập . Từ Hán Việt . GV uốn nắn cách đọc cho HS. Đối .  Củng cố. Động từ. Nhẹ nhàng . . Cả A và B đúng.Mạnh mẽ. ( ca dao) A. Tiết 3 . Giúp Hs : . Mỗi bài thơ. ? Hai câu cuối có giọng thơ như thế nào ? A.

đá. thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ? Thời gian nghệ thuật của bài thơ là lúc nào? A. C. cách đặt câu. Thơ lục bát. Chữ Hán. về nhân sinh .Làm quan trong triều Hồ. VD: (Côn Sơn ca là bài ca giao cảm với thiên nhiên . Chữ Nôm. . B. Mỗi nhóm viết về một cảnh theo thứ tự trên. Thoát vòng danh lợi. B. Nhân hoá.Học sinh thực hiện . . Điệp ngữ. thích nhàn . Luyện tập một số bài tập . tỉnh Hải Dương. A.Cảnh đẹp thứ ba là thông . nhièu nhất là câu 7 chữ. C. C. B. Tác giả là Trần Nhân Tông – vua thứ 3 đời Trần – vị vua anh hùng. ( Gợi ý : . nhà thơ. C. ? Chữ ta trong đoạn thơ là chỉ từ chỉ ai ? A. thơ bảy chữ. Cả A. Nhạc của suối mua vui những tháng ngày ở ẩn. ? Côn Sơn ca được Nguyễn Trãi viết khi Nguyễn Trãi : A. D. D. C. cũng là bài ca tâm trạng thế sự. Tất cả mọi người . Yêu thiên nhiên. Tâm hồn thanh cao. Thôn xóm trước sau. B. B. Buổi chiều tàn .Cảnh đẹp thứ nhất là suối. thể hiẹn vẻ đẹp hài hoà của thiên nhiên : suối. nièm giao cảm với suối. chan hoà với thiên nhiên . B. C. Sai ? Nguyễn Trãi dùng phép tu từ gì để tả tiếng suối và đá ở Côn Sơn ? A. u hoài cô đơn. Bài thơ dịch theo thể thơ lục bát . B. C. Cứ hai dòng thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. ) . triết lí về cuộc đời. D. B. B. Văn bản Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra . coi suối là mảnh tâm hồn ta……) Tiết 2 . Gồm A. nhân vật trữ tình. cảnh vật được nhà thơ cảm nhận là cảnh vật nào ? A.  Bài tập tự luận . trúc – bốn cảnh đẹp của núi rừng Côn Sơn. Bóng chiều. Nguyễn Trãi. C. Viết sau chiến thắng lần thứ 3 chống Nguyên Mông …. ? Côn Sơn ca là một bài thơ viết theo thể ca.. màu xanh của trúc mà còn nói dưới cảnh đẹp ấy là nơi để ta lên ta nằm . trong sạch . trúc . Buổi trưa. Tiết 1 . . B. em hãy hình dung và viết một đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của một trong 4 cảnh đó . Từ hình ảnh suối – đá – thông – trúc được Nguyễn Trãi miêu tả trong bài thơ.Tiếng suối chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú cho là đàn cầm.Cảnh đẹp thứ hai là đá. Điều đó thể hiện tâm sự. C .Gv chia lớp thành 4 nhóm . thi sĩ… B. Về đêm . . tâm trạng gì của Nguyễn Trãi? A. Làm quan trong triều Lê . thuộc huyện Chí Linh.  Ôn tập trắc nghiệm . Đúng. uốn nắn cách dung hình ảnh. b/ Với câu chủ đề cho trước. Văn bản Bài ca Côn Sơn ( Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi). B.Cảnh đẹp thứ tư là trúc. Liên kết các câu trong đoạn văn . D. ? Hai câu thơ đầu. Buổi sáng . a/ Đặt câu chủ đề giới thiệu cảnh và cảm xúc chung về cảnh . So sánh. đá. em hãy phát triển thành đoạn văn biểu cảm . C. Trầm buồn man mác . . B. Nội dung dạy – học . (Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông) ? Xuất xứ bài thơ Thiên Trường vãn vọng ? A. Đây là phần đầu bài thơ nói về suối. GV chấm một số bài tiêu biểu để chữa cho cả lớp. Tâm tình tha thiết. Về Côn Sơn ở ẩn . thông . các câu thơ dài ngắn đan xen vào nhau. du dương réo rắt . Chữ Nôm. Hoán dụ . Ẩn dụ đàn cầm biểu lộ niềm vui . Đoạn thơ cáu trúc tứ bình. thông. ? Điệp từ Ta trong bài thơ có tác dụng diễn tả giọng thơ như thế nào ? A. Kẻ sĩ quân tử thanh cao. . Khói phủ mờ mờ. ? Bài thơ được viết bàng chữ gì ? thể thơ nào ? A. C. ?Nguyễn Trãi không chỉ tả bóng mát của thông. B..Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . Gồm cả A. D.

A.Thanh tĩnh . C. . C.Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . Cả A và B . khói sương êm ả. Văn bản Bánh rôi nước ( Hồ Xuân Hương). ? Hai câu cuối bài thơ. Mục tiêu cần đạt . Hai câu đàu tả cảnh làng xóm mơ màng . A. mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng . Trãi) .Khó bền mới phải người quân tử / Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu. D. B. Trãi) . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . A. yên vui nơi vùng quê Thiên Trường vào lúc hoàng hôn chiều tàn . Xuống hai câu thơ sau. Tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn . Trang trọng . B . (Ng. Bóng chiều man mác có dường không . B. nhóm 3 và 4 trên cơ sở những gợi ý sau : . nhà tranh mái rạ nối nhau. Nội dung dạy – học .Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn .Người tham phú quý người hằng trọng / Ta được thanh nhàn ta sá yêu .  Dặn dò . và B.Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng. chỉ gợi . trong ngoaị cảnh có tâm cảnh xao động : Mục đồng sáo vẳng trâu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng . Khói toả từ đâu ra thế ? phải chăng đó là những làn sương chiều lãng đãng hoà quyện với vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan toả thành một màn sương – khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ chỗ mờ. Tả B. Đúng.Cò trắng từng đôi nghiêng cánh liệng xuống đồng. Đúng.bốn bên san sát. cảnh thoáng nhẹ khiến tâm hồn con người như cũng lâng lâng. Bài tập tự luận. LÀM VĂN BIỂU CẢM . cảnh vật đồng quê Thiên Trường rát vui và rất dẹp. ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là từ Hán Việt : .? Tác giả chỉ tả hay chỉ gợi ? Trước xóm…. cho các em đỏi bầi chấm cho nhau giữa nhóm 1 và 2 . B. ÔN TẬP CÁC BÀI : BÁNH TRÔI NƯỚC . ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng : Bài thơ thể hiện tình yêu mến cảnh vật êm đềm .Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén / Ngày vắng xem hoa bẻ cây . Tiết 1 . Sai Tiết 3 . Không đúng. thanh bình như thế ? . Về nhà đọc tham khảo nhiều bài văn mẫu . (Nhóm 3 và nhóm 4) HS làm bài 25 – 30’. bán hữu vô hữu nửa như có. nửa như không. đang ngả dần về tối . ? Nếu sử dụng từ Hán Việt hợp lí sẽ tạo nên những sắc thái ngôn ngữ gì khi nói và viết ? A. Giúp Hs : .Thôn xóm. Không đúng như thế. SAU PHÚT CHIA LI. ?Bức tranh chiều tàn xóm thôn làng quê nơi Thiên Trường mang vẻ đẹp như thế nào ? A. ( Ng. B. C. C. (Ng. được gợi tả qua những chi tiết nghệ thuật nào ? A. lúc có lúc không. ( Nhóm 1 và nhóm 2 ) * Ngoại cảnh và tâm cảnh hoà hợp rát tự nhiên . phía sau. yên ả : Trước xóm sau thôn tựa khói lồng. Gồm cả A. lhói phủ nhạt hoà mờ tỏ. Trãi) . màu sắc và những cử động ……….. trãi) . A. ( Ng. . Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 TUẦN 9 . sum vầy phía trước. D. Cổ kính.Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh. Phát triẻn thành một đoạn văn biểu cảm từ câu văn cho trước sau đây : * Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà. Buổi 3. Tao nhã. Êm đềm . B. Gồm A.có dường không. B.

B đều sai . C. một thời kì đầy biến động. Văn bản : Sau phút chia li ( Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm) ? Đoạn thơ có xuất xứ từ đâu ? A. Nhân hoá. D. (Nguyễn Khuyến) A. B. Nỗi buồn ngóng trông đợi chờ chồng của nàng chinh phụ thời loạn lạc . cô đơn ? A. Tả cảnh ngụ tình . Cõi chiến trường chết chóc .Tấm lòng son sắt thuỷ chung của ng. dài trên 450 câu thơ . Ôn tập trắc nghiệm . Cõi chiến trường gian lao . loạn lạc ở nước ta. ? Cụm danh từ Cõi xa mưa gió biểu tượng cho cái gì ? A. Tất cả A. A.phụ nữ C4 C. ? Câu thơ nói lên cảnh ngộ đáng thương của hai vợ chồng nàng chinh phụ thời loạn lạc chiến tranh : Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. C. + Căm ghét xã hội phong kiến bất công . ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ.Vẻ đẹp xinh xắn trinh trắng của thiếu nữ C1 B. ?Hãy đọc một số bài thơ khác có nội dung tương tự của Hồ Xuân Hương ? Chia học sinh thành 4 nhóm . ? Ngoài nghĩa đen tả thực cái bánh trôi nước. A.3 D. ? Ý nào nêu đúng cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ? A. bác tới nhà / Trẻ thời đi vắng.Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ( Ca dao) . Sai . Nơi chiến địa xa xôi . chợ thời xa. thơ thất ngôn bát cú Đường luật. B. nguy hiẻm xa xôi .Đã bấy lâu nay. Từ nó là đại từ. D. ? Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi ! A. Ẩn dụ. ? Những hình ảnh nào có ý nghĩa tượng trưng cho sự xa xôi cách trở mấy trùng giữa hai vợ chồng nàng chinh phụ ? . Cả A. B. Đoạn thơ Sau phút chia li dài 12 câu thơ. Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ thời chiến tranh loạn lạc . B. Sai . C. thể thơ nào? A. Tả vật ngụ tình . D. C. Căp từ hễ…thì là quan hệ từ . C. phụ nữ C2. Gồm A. So sánh. ? Bài thơ Bánh trôi nước là bài thơ : A. trích từ câu 53 đến câu 64 . Sai B. Chữ Hán. cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của họ. C. B. Chinh phụ ngâm ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII. Đúng B. B. ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ là gì ? + Yêu mến. đó là những nghĩa nào ? A. B. Chữ Nôm. B đều đúng .Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son ( Hồ Xuân Hương) . C. nguyên tác bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn . thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . Tiết 2. Chinh phụ ngâm. ? Cụm danh từ buồng cũ chiếu chăn biểu tượng cho cảnh ngộ gì ? Phải chăng đó là một phòng khuê lạnh lẽo. bài thơ còn hàm chứa một số nghĩa khác. Cuộc đời vất vả lận đận và bị phụ thuộc của ng. Đúng . Đúng . Nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn chồng ra trận. Nhóm nào đọc được nhiều bài . Chốn sa trường mịt mù khói lửa. bản dịch thơ tương truyền là của Đoàn Thị Điểm bằng thơ song thất lục bát. B. Sai B. Đúng . ?Bài thơ được viết bằng chữ gì. B. B. Cả A. đúng nội dung là chiến thắng ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là quan hệ từ ? . ?Tấm lòng son là hình ảnh gì ? A.

…. Bánh trôi nước. Tìm ý : . Câu trần thuật C. B. Gồm tất cả A. . So sánh C. còn ngoảnh lại . Trình bày cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp và cuộc đời. Như vậy. hãy trông sang . Ngàn dâu xanh ngắt một màu.  Bài tập tự luận . ( ba chìm bảy nổi. VĂN BIẺU CẢM. GV : Vận dụng quá trình tạo lập văn bản để làm bài: Đề yêu cầu : biểu cảm về đối tượng người phụ nữ trong xã hội cũ .những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ . D. cách chuyển tiếp . số phận của họ chịu nhiều đắng cay.  Ôn tập trắc nghiệm . Tiết 1 . A. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? Cho biết tác giả đã sử dụng những phép tu từ nào ? A. Điệp ngữ. Xinh xắn . Câu cảm thán D. cũng chẳng thấy .Sửa lỗi cho các em : + Cách đặt câu chủ đề. cách biếu cảm . Sau phút chia li. phụ thuộc . F. bài làm sẽ có ít nhất một . BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ. Cụm danh từ B. D. E. liên kết các câu ấy lại thành đoạn văn .Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trong bài 8 . cần đặt các câu chủ đề cho mỗi ý . dịu dàng … ( Trắng. rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn . số phận bất hạnh của người phụ nữ qua các văn bản thơ đã học ? Có thể viết một đoạn văn hoặc một văn bản mi ni . Nội dung dạy – học . B. Giúp Hs : . thiệt thòi. . Tiết 3. Phạm vi : ca dao. ÔN TẬP CÁC BÀI : QUA ĐÈO NGANG. Học sinh làm bài (35’) Gv nhắc nhở HS cần tạo thói quen làm nháp. Ngàn núi xanh.hai câu mở bài . Hàm Dương – Tiêu Tương. Nhân hoá ? Câu thơ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai là loại câu nào ? A. duyên dáng . Câu cầu khiến B. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Mấy ngàn dâu E. Cụm tính từ . thấy xanh xanh thuộc loại cụm từ nào ? A. GV chấm 6 bài ( giỏi – khá – trung bình). rút kinh nghiệm cho những bài khác  Dặn dò . Điệp ngữ B.Khen ngợi.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . .QUAN HỆ TỪ. Màu mây biếc. một . Câu nghi vấn .) . Từ đó triển khai các câu tiếp theo làm rõ ý câu chủ đề . Mục tiêu cần đạt . hai câu kết . C. so sánh D. cùng trông lại . làm lại hoàn chỉnh ở nhà . C.A.Cuộc đời. cách dẫn dắt . Cụm động từ C. thân em như trái bần trôi …) Diễn đạt : Dựa vào cách viết như đã hướng dẫn ở các tiết trước. tròn. Văn bản Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan). Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009 TUẦN 10 . ? Đọc đoạn thơ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy . B. ? Bài thơ được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? Hs nêu . Buổi 4. Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . tủi cực. + Trình bày theo bố cục . . hai đoạn văn triển khai 2 ý mới tìm được . Ngàn dâu xanh ngắt. ? Cho biết : Đoái trông theo . khuyến khích những em làm bài tốt . son sắt thuỷ chung . sửa câu chữ trước khi viết vào vở.

thi Đình. đều sai. . suy nghĩ từ câu chủ đề để mở đầu đoạn văn . C. Nguyễn Khuyến đã đố đầu cả ba kì thi : thi Hương. D. thi Hội. réo rắt như một tiếng long. B. 15’ Tiết 2 . B. Có phải đó là nỗi buồn cô đơn của khách tha hương ? Đúng ? Không đúng ?  Tự luận . hoa sim. ? Hai câu kết thể hiện tâm trạng gì của nữ sĩ ? Dừng chân đứng lại trời. Cỏ cây. biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang dã. đá. thể thơ thất ngôn . điệp từ “chen” . ? Có mấy từ láy trong hai câu thơ thực ? Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên song chợ mấy nhà Hai ? Ba ? Bốn? Năm ? ? Cảnh vật được nói đến trong phàn luận bài thơ là những gì ? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia . Cả A. Văn bản : Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến) ? Tại sao gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ ? A. vần chân tà – hoa .. Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục . tôn vinh. ? Không có cảnh vật nào ? ? Phép đối thể hiện qua các câu thơ : Câu thứ ba đối câu thứ tư . nước / Một mảnh tình riêng ta với ta . đọc lên nghe rất thú vị : Lom khom …………………………mấy nhà . sai . C. C. Gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ là cách gọi trọng vọng. tỉnh Nam Hà – quê hương của Nguyễn Khuyến . C. Tả cảnh đèo Ngang B. thi Hội. cảnh vật hoang sơ. Chỉ có hoa rừng. trình bày cảm nhận của em về câu thơ đó trình bày dưới hình thức một đoạn văn ? GV gợi ý : . Nhớ nước đau lòng. ? Chữ viết và thể thơ bài Bạn đến chơi nhà ? A. Thương nhà mỏi miệng . hoa dại. thi Đình). nguyên: thứ nhất. Thể hiện nỗi nhớ nhà và nỗi buồn cô đơn của người lữ khách. hoa lá phải chen vứi đá mới tồn tại được.? Đại ý của bài thơ ? A. Âm điệu thơ trầm bổng du dương. câu thứ năm đối câu thứ sáu A. ? Đại ý của bài thơ : Bài thơ thể hiện nỗi vui mừng khi bạn đến chơi và chỉ đón tiếp bạn bằng cả tấm long chân tình yêu quý . Cho Hs tham khảo cách làm sau : Vd câu 2 “ Cỏ cây …….Đọc lại các đoạn văn mẫu trong các buổi trước .. Hoặc cặp câu ba bốn: Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng . lá . Đúng B.Lựa chọn câu em có cảm xúc nhất . D. đặt các câu trình bày cảm xúc . C. hoa mua . B. Tả cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà. ?Tâm trạng người lữ khách thể hiện trong phần luận qua những từ ngữ nào ? A. Chữ quốc ngứ. E. hoang vu nơi Đèo Ngang 200 năm về trước. Tam nguyên : ba lần đỗ đầu ( thi Hương. chữa lỗi cho các em . GV chấm bài một số em.chen hoa”. Chữ Hán. Cả A và B. Cỏ cây chen đá lá chen hoa.vàn lưng đá – lá. một người có văn tài lỗi lạc. Con cuốc cuốc ? Con chim đa đa ? Gồm cả A và B. B. nối các câu ấy lại thành một đoạn văn . thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật C. Chữ Nôm. hoa. hoang vu đến nao lòng…. thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . Hai vế tiểu đối. B. ? Chọn một câu trong bài Qua Đèo Ngang. Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc cỏ cây. Cả A. Gồm cả A và B . thơ giàu âm điệu. Hs làm bài . rút kinh nghiệm cho các bạn khác . non. tam : ba. . đều đúng.

Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2009 TUẦN 11 . tình yêu quê hương đất nước…. Tôn kính. D. Buổi 5. ngày khai trường là ngày lễ của toàn Gv gợi ý để Hs biết trình bày các dẫn chứng trong xã hội ? văn bản : . B. chửa.Ghi nhớ : Hs trình bày theo Sgk ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? Hs tự đọc đoạn văn : ? Tại sao người mẹ lại nói : Ở Nhật. quê mùa. ( Thịnh.Cho 2 em đọc lại văn bản . 5 . ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG . A. B. Cành cây. Đúng. Hoa mọc ở đầu tia lá……………… ………. bài thơ có 56 chữ. thân mật. Đúng . D. Mục tiêu cần đạt . cây nguyệt quế như một mâm xôi nếp cái vồng lên thơm phức. Na. Tiết 3 . b/ Ông em đã dành cho chậu nguyệt quế với bao tình chăm chút quý trọng. Tự làm những đề văn trong sách gk.Củng cố. Tính từ . ? Các từ khôn. Tiếp tục cho Hs luyện viết văn biểu cảm . Tiết 1. . ngon lành. ? Hãy đọc lại văn bản Cổng trường 1.Ptbđ : biểu đạt nào ? . mới. ? Không kẻ đầu đề. Huy …. a/ Cây nguyệt quế thuộc loại thân gỗ mềm như cây nhài. trọng vọng .7b ) HĐ3. quý mến. Phó từ .Bồi dưỡng tình yêu gia đình. 6 thuộc từ loại nào ? A. mở ra ? . Hs làm bài 30 – 35’ thời gian còn lại Gv chấm chữa bài cho Hs . khi hoa nguyệt quế bừng nở. toàn là tiếng nôm thuần Việt . Huyền. Sai. Đức. “ Mẹ nghe nói ở Nhật……cả hàng dặm sau này”. C.A. Suồng sã. Từ đề ra : Loài cây em yêu . vừa . kính trọng. Nội dung dạy – học. ông vui hẳn lên ……. một bạn đã làm bài và viết những đoạn văn không trọn vẹn vì bạn chưa qua sát kĩ loài cây ấy nên mieu tả còn dở dang Em viết tiếp hộ bạn . B. C.Văn bản Cổng trường mở ra (Lí Lan). Dặn dò . B. nắm vững nội dung kiến thức cơ bản các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến nay. nhánh cây khép tán…. vừa chân tình. Giữa mùa trăng. Khách sáo. Mỗi cành nguyệt quế có nhiều nhánh …… Lá hình bầu dục ……. Hùng. chú ý những em yếu văn .Khi nở hoa. đươngtrong 4 câu thơ 3 . ? Văn bản đã sử dụng phương thức . Giúp Hs : . ? Từ bác trong bài thơ gợi lên tình cảm gì của Nguyễn Khuyến đối với bạn ? A. sai. như cây chè nhạn nhưng nó chỉ cao trên dưới một mét. 4 . lượng từ. vừa giản dị dễ hiểu. ÔN TẬP VĂN HỌC . Có đúng thế không ? A. B. Động từ .

3. ? Hãy tóm tắt lại truyện Cuộc chia tay…. Nhóm 3. + Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sang ngày khai trường đều chia nhau đến dự khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ….Hình ảnh người mẹ : + Thức suốt đêm vì con . 2. Văn bản “ Mẹ tôi” (A-mi-xi). + Hi sinh tính mạng để cứu sống con….búpbê (khánh Hoài) ? ? Truyện kể về việc gì ? nhân vật chính trong truyện ? ? Những chi tiết nào cho thấy tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ rất gắn bó. Gồm các chủ đề : t/c gia đình .Ptbđ : . Văn bản : Cuộc chia tay của những con búp bê. + Anh đá bóng rách áo. em ……. Ngó lên nuộc lạt mái nhà Nhà bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu Nhóm 2. Gọi 2 em đọc lại văn bản . ? Thê nào là ca dao ? ? Những bài ca dao được học thuộc những chủ đề nào ? 1 Khái niệm : ca dao là …. .. . Thân em như trái bần trôi Gió dập song dồi biết tấp vào đâu.Gv chia 4 nhóm . Các em trong mỗi nhóm về bài ca dao sau : (viết văn bản mi ni) trình bày cảm nhận của bản thân về bài ca dao : Nhóm 1. + Anh rất hiểu và thương em … + Chiều nào anh cũng đi đón em.Hs nhắc lại . + Đường phố được dọn quang và trang trí vuitươi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều. Học sinh đọc thuộc ca dao . . gần gũi. + quằn quại vì nỗi lo sợ . t/y quê hương đất nước. Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. yêu thương và luôn quan tâm đến nhau ? ? Cuộc chai tay của Thuỷ với lớp học cũng rất cảm động. 8 em đọc..Ghi nhớ.vá áo cho anh . Nhóm 4. . + Đi ăn xin để nuôi con. + Anh em vừa đi vừa trò chuyện … . + Khóc nức nở khi nghí rằng có thể mất con … + sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn . Điều này thể hiện ở những chi tiết nào ? Tiết 2. Hs đọc lại ghi nhớ Sgk. 2. học ? ? Trình bày những cảm nhận của em . ÔN TẬP CA DAO . ? Hãy đọc thuộc các bài ca dao đã 3. than thân châm biếm.. .Hs trình bày .2 em tóm tắt truyện.Hs nêu .? Đọc lại văn bản “ Mẹ tôi” ? ? Văn bản đã sử dụng phương thức biểu đạt nào ? ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? ? Tại sao văn bản có tên là Mẹ tôi ? ? Hình ảnh người mẹ được thể hiện như thế nào trong bức thư ? Từ đó em cảm nhận được những gì về người mẹ ? + Người lớn nghỉ việc để đưa tre con đến trường.

quyết thắng kẻ thù xâm lược. Tiết 1. Bài tập. 30 – 35’. Cho học sinh kẻ bảng ôn tập . chỉ ra đúng là thắng. (dc) + Tình yêu thiên nhiên … (dc) .Dân tộc phải đương đầu với nạn ngoại xâm . . Buổi 6. thích sưu tầm văn học. GV giúp HS phân biệt từ láy và từ ghép khi giữa . Giúp Hs : . . Râu ria. Mục tiêu cần đạt .4. Gv chọn trong mỗi nhóm một bài viết tốt đọc mẫu để động viên khen ngợi và rút kinh nghiệm . ? Sự khác nhau giữa từ láy và từ Hs nhắc lại khái niệm . trắng trẻo. ? Thế nào là từ láy ? Từ ghép ? 2. có sự du nhập văn hoá tây âu . các hình thức điệp… * Dặn dò. di đứng. Cho Hs đổi bài chấm cho nhau . trăng trắng. rồi trình bày bài trước lớp . tươi tốt. chậm chạp. so sánh.Lòng yêu nước : thể qua những văn bản nào ? + Niềm tự hào dân tộc . khuôn khổ. chữ viết. Hs thực hiện 4 nhóm. … Nhóm nào xong trước. nhỏ nhắn. mượt mà. Nội dung dạy – học. ? Những nét sơ lược về hoàn cảnh . ? Phân biệt từ ghép và từ láy trong Phân biệt từ ghép và từ láy : dãy từ sau đây : Che chắn.Bồi dưỡng tình yêu ý thức trau chuốt hành văn. Tiết 3.Trải qua nhiều triều đại phong kiến . yểu điệu. Các bạn khác bổ sung. ghép? • Giống nhau : đều là từ phức . . ? Nội dung văn học ? Thể hiện cụ • Nội dung : . ?Nghệ thuật chủ yếu được sử dụng ? + Ngợi ca. ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT A. ÔN TẬP THƠ TRUNG ĐẠI ( Việt Nam).Văn học chủ yếu Hán học. các biện pháp : Ẩn dụ. đề cao giá trị con người … • Nghệ thuật : Thể thơ.Củng cố. B. • Khác nhau : từ láy → âm thanh từ ghép → nghĩa. Từ láy và từ ghép. ngữ pháp đx học từ đầu năm đến nay . tóc tai.Có sự xuất hiện của đế quốc phương Tây. các em tự khắc phục sau khi được bạn góp ý. Gv kết hợp hỏi – đáp. ? Thống kê các văn bản thơ trung Thơ trung đại Việt nam : 8 văn bản ( Kể cả Hd tự đại Việt Nam đã học ? học). xã hội VN từ X – XIX? . (dc) + Ý chí quyết chiến. Thứ 3 ngày 03 tháng 11 năm 2009 TUẦN 12 . ham đọc sách.Lòng nhân đạo : + Tố cáo xã hội pk bất công . thực hành trong quá trình ôn tập. nắm vững nội dung về từ ngữ. phép đối.Hs làm bài . + Khát vọng đất nước thái bình.

bố mẹ. ? Thế nào là đại từ ? . song Bạch Đằng. Quan hệ từ .( cả 3 ngôi) ĐT phiếm chỉ. .Tại sao lại trong hòm ? xưng chỉ . .? Nguồn gốc từ Hán Việt ? ? Sử dụng từ Hán Việt trong thơ văn có tác dụng gì ? ? Em hãy nêu vd chứng tỏ điều nêu trên? chúng dễ có sự nhầm lẫn như các từ trên. ….Khái niệm : Hs nêu. núi Yên Tử. các khái niệm lịch sử….Nó mua bánh đẻ tôi ăn ? HS thực hiện .Khái niệm.mấy nhà . Tiết 2.Nó để tôi ăn bánh . xác định ĐT. điền thể kết hợp danh từ chỉ Qhtt với từ ta: ông ta. vị …. việc gì… Nào dung với ý có sự lựa chọn: việc nào. 1. ngài. . • Lưu ý : Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ 3 có ? Đọc đoạn trích . con nào.Chế độ quân chủ.QHTphụ thuộc (qhnp’) . nhận xét. 2. Điền Đt vào bảng : . thảo luận . trình bày .có : QHT bình đẳng . hùng biện… Hs nêu : -Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa .Sử dụng : dung nhiều trong thơ Nôm trung đại. tao nhã. ? So sánh các VD sau : 2. . ? Những tiểu loại của đại từ ? . → tạo nên sắc thái và phong cách cổ điển. mụ ta…. trang trọng .Suối Côn Sơn. . tên địa danh.( chỉ cái chưa xác định và để hỏi). hai ĐT gì. . Có thể dung các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng: ông bà .chúng không phải là thực từ .Cần phải giữ gìn nó chờ khi quân của chúng tao trở về .Nguồn gốc: Ngôn ngữ Hán nhập vào Tiếng Việt.Gồm các tiểu loại : ĐT nhân xưng. Hs nêu . hoặc có khi cả từ : bạn. . trang nghiêm . …… …… .. vào bảng bên ? anh ta . nào dung 2 sắc thái khác nhau : gì chỉ cái chưa xác định : cái gì.Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bong tịch dương . .Mày là đội viên hả ? -Thế khăn quàng của mày đâu ? ĐT nhân ĐT thay thế ĐT phiếm ĐT chỉ định .Sao mày không đeo ? …. . một số bài chính luận hiện đại.Thằng nhóc tên gì? • Bài tập .Từ Hán Việt. Bài tập . Thực từ Quan hệ từ .. cậu gì. cậu ta . lão ta. Việt Nam độc lập …. đồng chí.Đại từ .Nó cho tôi cái khăn -Nó đưa cho tôi cái bát . (Bà huyện Thanh quan) Và cáh đặt tên bằng từ Hán Việt như trên ? Hs trao đổi. đặt tên người.. Nhận xét cách dung từ láy trong câu thơ : Lom khom ….

gieo vần a cuối câu 1. HS xác dịnh Qht trong đoạn văn sau : Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Tiết 1.Hoàn cảnh ra đời . từ đồng âm. Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009 TUẦN 13 . nhịp 4/3 ( câu 4 .Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt. học tập bạn . B. bằng 4 nét chấm phá đó là những nét .. tài). trăng. có sử dụng các loại từ và từ loại • Bài tập : đã ôn tập đạt hiệu quả cao trong diễn đạt ? ( gạch chân các từ chú ý) Hs làm bài 20’.2/2/3). chọn bài hay trình bày trước lớp .chuyển . ÔN TẬP BÀI 12 A.2. nắm vững nội dung kiến thức các văn bản Cảnh khuya . từ trái nghĩa. rùa há miệng đớp láy thanh gươm và lặn xuống nước. biểu lộ niềm thao thức lo nỗi nước nhà của lãnh tụ ? Bức tranh cảnh khuya được Bác vẽ kính yêu.hợp .4 . Tiết 3. Gươm và rùa đã chìm dáy nước. 7 chữ.Em ở nhà nhé ! .  Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh) ? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? . Bố cục có 4 phần : Khai. yêu tiếng Việt . Rằm tháng giêng. cổ nào ? TG dung phép tu từ gì để tả tiếng . người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.Bức tranh ….4 nét chấm phá : suối. ? Nhắc lại khái niệm về từ đồng • Khái niệm: nghĩa. Thành ngữ. Hs nhận xét. GV cho Hs lấy một số VD minh hoạ cho mỗi nội ? Viết một đoạn văn ( tự xác định đề dung .thừa . điểm ? 4 câu. Gv cho Hs đổi bài chấm cho nhau . ? Đại ý của bài thơ ? .Nó đứng ở dưới nước • Bài tập . ? Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc . từ đồng âm ? Hs nêu : ? Từ đồng âm khác từ nhiều nghĩa ở • Phân biệt từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa : chỗ nào ? Phát âm giống nhau có chung nghĩa gốc Nghĩa khác xa nhau nghĩa ban đầu. Mục tiêu cần đạt . từ trái nghĩa. Biểu cảm về TPVH . Nội dung dạy – học. Dặn dò . khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt.nhanh như cắt. rút kinh nghiệm.  Từ đồng nghĩa. Bác viết bài thơ Cảnh khuya vào thu đông năm 1947.Bồi dưỡng lòng yêu Bác.Củng cố. Buổi 7. không liên quan đến nhau.Đại ý : Bài thơ tả cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng rất đẹp. Giúp Hs : . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ TNTT. Tự ôn tập lại các nội dung trên . . Văn bản .

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa ? ? Điệp ngữ chưa ngủ bộc lộ tâm trạng gì của Bác trước cảnh khuya ? . ? Tìm ít nhất 10 thành ngữ mà em biết ? VD.Một cụm từ có cấu tạo cố định (tương đối) Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. ? Tìm thành ngữ thích hợp điền vào chỗ . .khác tục ngữ : câu nói ngắn gọn .Phép điệp từ: lồng . ? Đặt 5 câu có sử dụng thành ngữ ? • Bài tập nhóm : . Có sức gợi hình cao . h/a con thuyền chở đầy →Việc đánh giặc để cứu nước. ? Đại ý Rằm tháng giêng ? Yêu thiên nhiên.4 nhóm đặt câu khác nhau . chan hoà với thiên nhiên .HS đọc bài thơênR  Răm tháng giêng.Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. ? Thành ngữ khác tục ngữ ở chỗ nào ? .Xuân giang.Ba chữ : đàm quân sự .sông. ? Từ ngữ nào và nói lên công việc gì →Vẻ đẹp xinh tươi. Phong thái ung dung.4 nhóm thực hiện : . . . hoa.Hồ Chí ? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ?Thể thơ ? Minh). sau đại thắng của quân ta tại sông Lô và Đoan Hùng ? Hàm ý của chữ xuân khi được điệp 3 . Thành ngữ . cử đại diện trình bày .Bác viết vào đầu 1948 tại chiến khu VB . đúng là thắng. Bảy nổi ba chìm.Phép so sánh : Tiếng suối trong … rất hữu tình.thường đúc kết kinh nghiệm…. nước.bàn bạc việc quân ? hai câu cuối. xuân thuỷ tiếp xuân thiên.Thể thơ : TNTT lần ? . lạc quan …của Bác.Đại ý : Gợi tả vẻ đẹp rằm tháng giêng …. ? Thế nào là thành ngữ ? . cứu dân. ba chìm bảy nổi. Nhóm nào làm nhanh.Tâm trạng : xúc động trước vẻ đẹp … ? Hãy đọc thuộc long diễn cảm bài thơ ? Thao thức lo lắng … . ? Câu thơ tả trăng. . chân lấm tay bùn nghèo rớt mùng tơi đen như than lên voi xuống chó đầu voi đuôi chuột….suối ? thụ.nét : trăng. hoa rất đẹp. trời. trẻ trung… của Bác trong đêm nguyên tiêu ? . tg dùng bp’nt nào khi viết : . cổ thụ.( Nguyên tiêu . trăng có ý nghĩa biểu tượng ? . biểu lộ một phong thái ung dung… Tiết 2 . nấu sử sôi kinh đầu tắt mặt tối vai u thịt bắp một duyên hai nợ dầm mứ dãi nắng.

Cấu trúc khổ thơ cũng biến hoá : ? Đại ý bài thơ ? 4 câu . các nhóm làm vào bảng nhóm .Trên đường hành quân xa …….) Rút kinh nghiệm qua bài viết Tiết 3. liên tưởng thông qua các hình ảnh được tg miêu tả trong bài . 6 câu . dung phép tu từ nào điên tả tâm trạng ……. Giúp đỡ những em còn lúng túng khi thực hiện các bước trên. làm sâu nặng thêm tình yêu quê hương đất nước. nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong thời chống Mĩ cứu nước . . Xuân Quỳnh (1942 – 1988).Tác giả và Hoàn cảnh ra đời. ? Đọc khổ thơ đầu và cho biết Tg đã . Ấn tượng sâu sắc của bản thân. 7 câu .Gv chấm 6 – 9 bài ( giỏi – khá . • thực hiện theo các bước : vạch ý . . Buổi 8. .. yêu tiếng Việt .Củng cố. 5 câu . ÔN TẬP BÀI 13 A.Riêng câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa được láy đi láy lại ba lần .Học sinh làm bài. Giúp Hs : . nắm vững nội dung kiến thức văn bản Tiếng gà trưa .Đại ý : Tiếng gà trưa nơi xóm nhỏ đã dội vào tâm hồn người lính tren đường hành quân ra trận đánh giặc gợi lên bao kỉ niệm tuổi thơ. ( Gv có thể khên ngợi khuyến khích một số em . nhóm làm tốt ) Bài tập sáng tạo . sắp xếp ý …. Nội dung dạy – học. • Gv cho hs thực hiện từng bước. độg viên những em làm bài tốt. Tiếng gà trưa . . điền đúng là nhóm đó thắng .trung bình – yếu . lập dàn ý . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ 5 chữ. trong đó em có dung ít nhất hai thành ngữ ? GV ghi bài tập lên bảng (10 câu). Biểu cảm về TPVH . Mục tiêu cần đạt .Thể thơ năm chữ. nhân điển hình. Đọc bài hay.Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước. Nhóm nào tìm nhanh. nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ . TP in lần đầu trong tập Hoa dọc chiến hào của ? Thể thơ ? Cấu trúc khổ thơ ? Xuân Quỳnh 1968. B. tình bà cháu .trống ? ? Viết một đoạn văn ( chủ đề tự chọn) khoảng 10 câu . Tiết 1 . Gợi ý : Nắm vững hình thức nghệ thuật. thành ngữ. ? Xuất xứ bài thơ Tiếng gà trưa ? . Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh .Nghe gợi về tuổi thơ. . Dùng trí tưởng tượng. . Biểu cảm . Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2009 TUẦN 14 . .

nhà thơ đã chuyển đổi từ thính giác sang giác quan nào để làm nổi bật sự xúc động của anh lính trẻ trên đường hành quân xa trước âm thanh tiếng gà nhảy ổ ? ? “ Nghe gợi về tuổi thơ” . ý kiến em thế nào ? → Điệp ngữ. . được cái này đã khá rồi mà lại còn đòi cái khác . ? Giải nghĩa các thành ngữ sau : . ấp : động từ. nhận của người.Đứt đuôi con nòng nọc? . không dám tố cáo. sợ động đến mình hoặc đến người khác có quan hệ mật thiết với mình . một bên thì xem khinh . .Ổ rơm hồng những trứng” PTBBĐ : miêu tả . . dành. .Nhất bên trọng. sâu lắng. (2) đã ăn. bất công. GV : Trong trường hợp này. yếu tố nhất đã dùng một cách không bình thường : thường thì không ai nói nhất bên để chỉ ý một bên cả . Nhưng phát triển lên. nói hết những điều mình nghĩ vì bị vướng mắc về một lí do nào đó.Há miệng mắc quai ? . . ấp thuộc từ loại nào ? ? Tg đã kết hợp những ptbđ nào khi viết khô thơ này ? ? Điệp ngữ vì đã làm cho giọng thơ bồi hồi .Mới nghe nói đã dựng tóc gáy . Học sinh làm bài tập về thành ngữ . Tiết 2.anh lính trẻ trên đường hành quân ra trận ? ? Qua ba câu có chữ nghe .Được voi đòi tiên ? .soi.Điệp ngữ vì giọng thơ bồi hồi sâu lắng.PTBĐ : Bc + mtả. .Này : chỉ từ . nhớ về đàn gà của gia đình mình . đòi được hơn . thiết tha. thiết tha . khó phân biệt được là cá hay ếch nhái còn non. Em hiểu nghĩa chắt chiu là gì ? ? Những từ : soi. anh lính trẻ nhớ về ổ trứng gà. dành. nói ra. .Đứt đuôi con nòng nọc : Quá rõ rang. .Chắt chiu : dành dụm nâng niu từng li từng tí. nhìn hình dáng giống cá. .Nhất bên trọng. thiên vị.Được voi đòi tiên: Nói về kẻ tham lam quá mức.Thính giác → cảm giác . cái đuôi rụng đi thì thấy rõ là ếch nhái). đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng cả lên. 3. nhất bên khinh ? .Há miệng mắc quai : (1)thái độ của người không muốn hoặc không dám nói thẳng. nhất bên khinh : đối xử phân biệt. . không còn gì phải bàn cãi ( nòng nọc sống dưới nước.Dựng tóc gáy ? sợ hãi cực độ. .“ Tiếng gà trưa…. một bên thì coi trọng. Tác giả đã sử dụng PTBĐ nào ? ? Từ này trong khổ thơ trên thuộc từ loại nào ? ? Từ láy chắt chiu thể hiện đức tính tốt đẹp của bà.

Ca dao có bài : Cày đồng đang buổi ban trưa . Nhận xét cách dung thành ngữ của Hồ xuân Hương : Bảy nổi ba chìm với nnon. VD: . tới tấp . chết mang theo. . vất vả của . suốt đời không bao giờ quên. vừa giải nghĩa ? Hs khác nhận xét.Bài ca dao “…. cái âm vang của từng giọt mồ hôi rơi nghe đều đều rất rõ. trình bày miệng.Thánh thót là từ láy phụ âm đầu (th) – từ láy tượng thanh .) ? Em hãy đặt câu với các thành ngữ . bán lưng cho trời ? . Gv sửa chữa. ? bán mặt cho đất. dãi dầu ở ngoài trời (hình ảnh những người làm việc ở ngoài trời như cấy. ? Mắng (nói) như tát nước ? . * Gv gợi ý : .Sống để bụng. phơi lưng lên trời. cày… luôn phải cúi mặt xuống đất. Bài 1. đắng cay muôn phần . Nội dung dạy – học. Mục tiêu cần đạt .Mắng như tát nước : mắng xối xả.Câu thứ hai được nhà thơ dân gian vận dụng BPTT so sánh và thậm xưng.” Nói lên sự vất vả của công việc nhà nông và giá trị của hạt gạo..Có ý thức trau chuốt hành văn.Chưa nghe hết câu. đối lập từng cụm từ ngữ một : Dẻo thơm >< đắng cay .Dặn dò.Câu 4 được chia thành hai vé tương phản.Học sinh đặt câu .Cảm thụ vẻ đẹp. Em hãy cho biết : . khắc sâu trong lòng. ấn tượng . (1) giữ kín (ý nghĩ.Thánh thót là loại từ gì ? Giá trị gợi tả của nó ? . rơi ra thánh thót như mưa ruộng cày . uốn nắn cho hs.Phân tích giá trị tu từ trong câu thơ thứ hai ? . rơi xuống.Bán mặt cho đất. một hạt >< muôn phần . cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . giá trị của các từ gợi tả gợi cảm (từ láy) và các phép tu từ đã học. hạt gạo. .nữa. cụ thể hoá hình tượng giọt mồ hôi túa ra . Dẻo thơm một hạt. nó gợi tả từng giọt…… từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống. Buổi 9. khó nhọc được đặc tả bằng hình ảnh gợi cảm. . B. nó đã mắng như tát nước…. chết mang theo ? . . LUYỆN TẬP : GIÁ TRỊ CÁC PHÉP TU TỪ A. Đặt trong quan hệ tương phản đối lập một hạt cơm dẻo thơm ngon lành bé nhỏ với nỗi đắng cay muôn phần càng thêm lớn lao. Ai ơi bưng bát cơm đầy. D. tình cảm) trong long quyết không cho ai khác biết. bổ sung. .Vế 1 và vế 2 trong câu thơ thứ tư có quan hệ với nhau như thế nào ? Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp nghệ thuật ấy ? * HS làm vào vở trong thời gian 45’.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. bát cơm do người nông dân làm ra. ? Sống để bụng. Thứ 3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 TUẦN 15 . Giúp Hs : . (2) ghi nhớ. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . Công việc cày đông buổi ban trưa thật vất vả. thấm thía : Khảng định công sức nhà nông và giá trị của bát cơm. bán lưng cho trời : Người lao động còng lưng làm việc vất vả. nhắc nhở mọi người phải nghĩ thấu tới nỗi đắng cay.

Thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2009 TUẦN 16 . Nó ôm lúa vào miệng. Tôn sư trọng đạo : Tôn trọng. rút kinh nghiệm . thóc rào rào rơi xuống gầm máy. Máy tuốt lúa lù lù đứng giữa sân kho. hai nắm …. làm ăn vui vẻ . Đồng cam cộng khổ : Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay . Các từ láy TT và TH gợi tả âm thanh nghe thấy. tương thân tương ái . * GV chấm bài một số em . từ láy tượng thanh trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các từ láy đó ? Nắng lên. vừa gợi hình vừa gợi cảm.Có ý thức trau chuốt hành văn. Bụi mù mịt. xã viên lao động hăng say. * Cấu tạo : Gồm các yếu tố Hán Việt ( 4 yếu tố . thương yêu lẫn nhau . một tay cắt giật. A. ai cũng phải có một thái độ đúng đắn.Tiếng xe kút kít nặng nề chở lúa về làng. Độc nhất vô nhị : Có một không hai . cung cấp thêm vốn thành ngữ Hán Việt. nhân tình là trân trọng lúa gạo và chân thành biết ơn người dân cày Việt Nam . kêu tành tạch. chọn lọc của tác giả. Nội dung dạy – học. rất gọn nhẹ. Bài 2 . Nó cho thấy tài quan sát và vốn từ ngữ phong phú. Khẩu phật tâm xà : miệng nói lời yêu thương mà lòng thì nham hiểm . Thành ngữ Hán Việt . nắng chan mỡ gà trên cánh đồng lúa chin. hối hả. giá trị của phép tu từ điệp ngữ . khẩu phật tâm xà ? . Có khi nhiều hơn 4 yếu tố…) * Nghĩa . ? Tìm hiểu cách cấu tạo và ý nghĩa của các thành ngữ sau: An cư lạc nghiệp . tôn sư trọng đạo.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết.người nông dân . Buổi 10. làm nổi bật cảnh được mùa và niềm vui sướng của nhà nông. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . đồng cam cộng khổ. Từ đó. Một nắm. cách dùn từ chính xác. chữa bài cho cả lớp. .xoèn xoẹt lúa chất lại thành từng đống. . B. các xã viên cúi xuống. cảnh vật nhìn thấy trong ngày mùa thôn trang. ( phải giải nghĩa các yếu tố trong đó mới hiểu nghĩa thành ngữ) An cư lạc nghiệp : Sinh sống yên ổn. Ngòi bút miêu tả sống động.Cảm thụ vẻ đẹp. độc nhất vô nhị . sướng khổ đều có nhau .. một tay nắm khóm lúa.Rất đều. GV : Bên cạnh các thành ngữ thuần Việt các em đã học còn có những thành ngữ Hán Viêt cũng hay được sử dụng trong giao tiếp và cũng rất giàu giá trị biểu đạt mà có thể các em chưa biết . Giúp Hs : . Em hãy cho biết từ láy tượng hình. Mục tiêu cần đạt . I. LUYỆN TẬP : Thành ngữ Hán Việt và phép điệp ngữ . * Gợi ý : Đoạn văn tả cảnh ngày mùa : cảnh gặt lúa trên đồng và cảnh tuốt láu trên sân kho HTX . quý mến người thầy dạy mình Tương thân tương ái : thân thiết . nhằn một thoáng rồi phì rơm ra.

đứng tại chỗ trình bày. . Gv lưu ý sửa lỗi cho các em về từ câu . Hán Việt đã tìm hiểu trên ? Hs khác nhận xét. Gợi ý : Nếu phải chia tay.Đừng chơi với hạng người khẩu phật tâm xà ấy . Hs làm vào vở : 15 – 20 phút . Hs nêu * Bài tập . ? Em hãy nhắc lại thế nào là điệp ngữ ? tác dụng của điệp ngữ ? ? Tìm điệp ngữ trong bài ca dao : Người ta đi cấy lấy công …………………………. nhớ lắm đấy . ? Em hãy đặt 3 câu có sử dụng thành ngữ Hs đặt câu vào vở. điệp ngữ phù hợp . làm lại kiểu bài này .Biệt tài xếp hình trò chơi của bạn Lan có thể xem là độc nhất vô nhị đấy . hoặc làm nổi bật ý diễn đạt) . . Trời êm. . bổ sung.Hs tìm và nêu : Trông . II. Gv chữa lỗi cho hs VD : . rút kinh nghiệm .Tiến thoái lưỡng nan : tiến lên phía trước và lùi lại phía sau đều khó → ở vào thế bế tắc. khó giải quyết . ? đặt ba câu có sử dụng điệp ngữ .Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay . (ít nhất 5 – 7câu) Dặn dò .Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta .. Đặt câu . biển lặng mới yên tấm lòng . Gv chữa . . ý . . * Tác dụng của điệp ngữ . Điệp ngữ .Hs đặt câu . ? Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao trên dưới hình thức trình bày một đoạn văn ngắn . * khái niệm . tớ sẽ rất nhớ cậu. ( Có khi có lặp từ ngữ nhưng đó là trùng lặp chứ không phải điệp từ ngữ với dụng ý nghệ thuật : nhấn mạnh.