HỌC KÌ 2

Tuần 21 . Buổi 1.

ÔN TẬP BÀI 18

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 18 : Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuát ; chương trình địa phương ; Tìm hiểu chung về văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn ngay từ đàu học kì 2. B. Tổ chức các hoạt động dạy – học HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . I. Tục ngữ. (Tiết 1,2) ? Thế nào là tục ngữ ? - Là những câu nói của dân gian ngắn gọn, có vần điẹu, hình ảnh, đúc kết những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt của cuộc sống , được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày. - Tục ngữ bao giờ cũng có nghĩa đen là nghĩa trực tiếp gắn với hiện tượng ban đầu nhằm phản ánh kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội. - Những câu TN thể hiện k/n về con người , xã hội thường không sử dụng chủ ngữ nên rất hàm súc, cô đọng, có nghĩa bóng và có khả năng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau . VD. Học ăn, học nói ,học gói, học mở ? Em biết tục ngữ có những chủ đề - Tục ngữ có nhiều chủ đề : nào ? + Quan niệm về giới tự nhiên : Các câu đã học. + Đời sống vật chất : Người sống về gạo, cá bạo về nước; Có thực mới vực ? Những câu tục ngữ nào thuộc được đạo ; Miếng khi đói bằng gói khi no ; ăn một chủ đề này ? miếng, tiếng một đời ; lợn giò, bò bắp, vịt già, gà tơ ; mùa hè cá sông, mùa đông cá bể ; + Đời sống xã hội : Nhà nào giống ấy. cây có cội, sông có nguồn ; Giỏ nhà ai ,quai nhà nấy ; giấy rách giữ lề; Một giọt máu ?Tìm 5 câu tục ngữ về đời sống xã đào hơn ao nước lã…. hội ? + Đời sống tinh thần và những quan niệm vè nhân sinh : Người là hoa đất ; Người như hoa ở đâu thơm đấy ; Trông mặt mà bắt hình dong ; Lớn vú bụ con ; Cái ? Tìm 5 câu tục ngữ về chủ đề răng cái tóc là góc con người ; Môi dày ăn vụng đã này ? xong- môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn ; tẩm ngẩm mà đấm chết voi … • Có thể nhầm lẫn tục ngữ với ca dao : + Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thí râm + Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên . (Hình thức thơ lục bát nhưng nội dung nêu kinh

nghiệm …) GV; Tục ngữ thiên về biểu hiện trí truệ của nhdân trong việc nhận thức thế giới và con người . Gorki nói “ Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhdân laọ động” . Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa : nghĩa đen và nghĩa bóng . Cái cụ thể cá biệt tạo nên nghĩa đen, cái trừu tượng , phổ biến tạo nên nghĩa bóng . Môi hở răng lạnh , chó cắn áo rách , đục nước béo cò, năng nhặt chặt bị…. ? Những tình huống nào phải dùng 1. Văn nghị luận .( Tiết 3) văn nghị luận? - Trong giao tiếp có những lúc con người cần phải bộc lộ , phát biểu thành lời những nhận định, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của mìnhtrước một vấn đề nào đó của cuộc sống -> Văn bản NL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và con người. - Văn nghị luận …(sgk) ? Thế nào là văn nghị luận? - Văn bản nghị hay sử dụng : Văn giải thích, văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận … VD văn bản Tinh thân yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) là văn bản nghị luận chứng minh. ? Trong các trường hợp sau đây, Bài tập trường hợp nào cần dùng văn bản a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn . nghị luận để biểu đạt? Vì sao? b/ Giới thiệu về người bạn của mình. c/ Trình bày quan điểm về tình bạn . Trường hợp (c) vì người viết phải dùng lí lẽ dẫn ? Để chuẩn bị tham dự cuộc thi Tìm hiểu chứng để thuyết phục người đọc về quan điểm tình về môi trường tiên nhiên do nhà trường bạn . tổ chức, Tý được cô giáo phân công d/ Gợi ý giúp bạn Tý : phần hùng biện . Tý dự định thực hiện - Kiểu văn bản : văn nghị luận . một trong hai cách là : cách 1 : dùng kiểu văn tự sự, kể một câu chuyện có nội - Ý chính : dung nói về quan hệ giữa con người với + Tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên đối với thiên nhiên ; cách 2: dùng kiểu vb bc con người . làm một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như + Thực trạng về cảnh môi trường thiên nhiên đang bị tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người . Cô giáo bảo Tý cả 2 cách ấy tàn phá.( nguyên nhân, dự báo, hậu quả) đều không đạt. Em hãy giúp Tý xác định + Lời nhắc nhở đối với mọi người trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên . ý và kiểu văn bản ? Hs có thể tìm thêm các ý khác. HĐ3. Dặn dò . Tập viết một đoạn văn nghị luận có đề tài nói về ý thức bảo vệ của công. Thứ 3 ngày 12 tháng 01 năm 2010

Tuần 22 . Buổi 2.

ÔN TẬP BÀI 19

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 19 : Tục ngữ về con người và xã hội ; Rút gọn câu ; Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận – lập dàn ý cho bài văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn . B. Tổ chức các hoạt động dạy – học ( Tiết 1)

HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . GV dùng hình thức trắc nghiệm đúng sai: 1. Tục ngữ về con người và xã hội . ? Giải thích nghĩa các câu tục ngữ : - Một mặt người…-> khuyên ta nên biết quý trọng con người ; tôn vinh giá trị con người. - Cái răng cái tóc…-> khuyên mọi người phải biết giữ gìn tô điẻm vẻ đẹp riêng của mình . - Đói cho sạch…-> bài học biết giữ gìn phẩm giá trong sạch , thật thà và lòng tự trọng … cho bát kì người nào, tuổi tác nào, địa vị nào trong xã hội . - Học ăn, học nói…-> bài học về cách ăn nói, ứng xử, cách sống, cách làm người… - Không thầy…-> đề cao vai trò người thầy. - Học thầy…-> bên cạnh học thầy còn học ở bạn cũng rất quan trọng. - Thương người ..-> bài học về lòng nhân ái. - ăn quả…->bài học về lòng đền ơn đáp nghĩa. - Một cây …-> khuyên mọi người biết sống đoàn kết… ? Điền vào chỗ trống các từ ngữ nêu nội dung của những câu tục ngữ sau : + Câu 2 ,4,5, 6 là những …(nhận xét, đánh giá)…vè các mặt tư cách , sự rèn luyện của con người để tiến bộ. + Câu 3,7,8 là những lời khuyên về (phẩm chất, lối sống) mà con người phải có. Về hình thức : các câu tục ngữ trên diễn đạt bằng những hình ảnh (so sánh, ẩn dụ ) …làm cho nội dung trở nên cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hàm súc. + Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình ảnh (so sánh) làm cho sự việc trở nên cụ thể. + Câu 8,9 diễn đạt bằng hình ảnh (ẩn dụ) nên ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. + Các câu 3,4,6,7,8 không sử dụng (chủ ngữ) nên rất súc tích, cô đọng, có gía trị phổ quát và được dùng trong nhiều trường hợp . • Những câu không có vần : (câu 7,8). ? Hãy tìm những câu tục ngữ nói về con người và xã hội ? Gợi ý : Đục nước béo cò ; Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ; Bói ra ma quét nhà ra rác. ? Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ? a/ xấu đều hơn tốt lỏi * e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .* b/ Con dại cái mang * g/ Cạn tàu ráo máng . c/ Giấy rách phải giữ lấy lề *. h/ Giàu nứt đố đổ vách . d/ Dai như đỉa đói. i/ Cái khó bó cái khôn .* ?Các nghĩa sau đây phù hợp với nội dung câu tục ngứ nào?Bài học rút ra từ các câu tụcngữ a/Ăn không nên đọi nói không b/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu cũng làm được nên lời. -> Phải có ý chí bền bỉ trong công việc và trong cuộc b/ Có công mài sắt có ngày nên sống. kim . a/ ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng dại trong c/ Lá lành đùm lá rách. đường ăn nói, cư xử.-> Bài học : nhác nhở con người d/Một con ngựa đau cả tàu bỏ luôn luôn học tập rèn luyện cách nói năng, cư xử với cỏ . mọi người. e/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. d/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ của đồng g/Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . loại -> Những người cùng cảnh ngộ phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. c/ Người đày đủ, không gặp hoạn nạn thì giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn.-> Phải biết thương yêu đồng laọi khi họ gặp cảnh nghèo nàn , túng thiếu. e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm nhau , kéo bè kéo cánh với nhau -> Tìm bạn mà chơi không nên chơi với kẻ xấu. g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con người và sinh

vật -> Ảnh hưởng của môi trương đối với con người. ( Tiết 2 ) 2. Rút gọn câu. ? Thế nào là rút gọn câu ? Đ/n - Câu rút gọn là những câu vốn đầy đủ cả CN lẫn VN nhưng trong một ngữ cảnh nhất định ta có thể rút gọn một số thành phần câu mà người đọc , người nghe vẫn hiểu. VD : Bạn làm gì đấy ? – Đọc sách (Rút CN) - Câu rút gọn có t/dụng làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh hơn, tránh dùng lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu trước khi không cần thiết. (lặp từ ngữ ) - Kiểu rút gọn : + Câu rút gọn chủ ngữ : Cậu ăn cơm chưa?.. ? Câu rút gọn có những kiểu Hs nêu . nào ? + Rút gọn vị ngữ : Vd: Ai xung phong lên chữa bài tập ? – Em Hs lấy ví dụ . + Rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ : ..rồi. - Dùng câu rút gọn trong các trường hợp : + Trong văn đối thoại, rút gọn câu để tránh trùng lặp từ ngữ không cần thiết-> câu văn thoáng, hợp h/c giao tiếp . Vd:-Em buồn bã lắc đầu: -Không, em không lấy, em để... ? Theo em có thể dùng câu -Lằng nhằng mãi. Chia ra! mẹ tôi quát và giận dữ đi về… rút gọn trong những trường (tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói). hợp nào ? + Trong văn chính luận, văn mt, văn bc , rút gọn câu để ý được súc tích, cô đọng. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở . Hoặc: mỗi đảng viên cbộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Lưu ý :GV nêu 2 lưu ý như trong SGK . Bài tập : ? Chỉ rõ và khôi phục các a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười . (Nam Cao ) TP câu bị rút gọn trong b/ Đi thôi con ! những trường hợp sau đây c/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân và nêu rõ tác dụng của nó ? xứng đáng với nước độc lập tự do . ( Hồ Chí Minh) d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ) (Tiết 3 ). 3. Đặc điểm của văn nghị luận. Bài tập Cho đề ra : “Qua ca dao, người bình dân VN đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã học và đã đọc, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. a, Hãy đưa ra luận điểm, luận cứ bài văn . b, Dựa trên những luận điếm và luận cứ, em hãy lập luận bằng cách viết một đoạn văn ngắn cho cho một luận cứ mà em lựa chọn . Gợi ý: -Luân điểm: Ca dao đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của người bình dân VN. -Luận cứ: * Thể hiện được tình yêu quê hương đất nước. - Gắn bó ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước. - Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình nghĩa đồng bào .

B. gắn bó với thiên nhiên . HĐ3.Tình cảm sâu nặng nhất. ngọn rau tấc đất của mình. Hs làm bài 10 .* Thể hiện tình yêu thương gia đình .Nghị luận .Gắn bó với lao động . Người dân xứ Nghệ thì ngợi ca : Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biéc như tranh hoạ đồ . nhận xét. hình thức trắc nghiệm . nên con dân xứ Lạng tự hào: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” . -> Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời. gắn bó khăng khít với bao danh lam thắng cảnh của nơi chon rau cắt rốn. ÔN TẬP BÀI 20 A. Nội dung tiến hành . ? Văn bản Tinh thần …ta trích trong văn kiện lịch sử nào ? ?Ttyncndt thuộc loại văn bản nào ? . bổ sung.15’ . Thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 . Về nhà tìm đọc những bài văn nghị luận . ai cũng gắn bó máu thịt với làng mạc quê hương. Buổi 3. trình bày . . tìm ý…. . Giúp Hs : .Tiếp tục rèn kĩ năng về văn nghị luận : tìm hiểu đề . hiểu biết của mõi con người có hạn. . Mục tiêu cần đạt . thiêng liêng nhất là tình mẫu tử. chung thuỷ *Thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời . bờ tre. Đó là niềm tự hào.Tình vợ chồng gắn bó thiết tha. Điều này dễ hiểu.Nắm vững hơn nội dung văn bản ngị luận Tinh thần …. -Lập luận: Điều tiên. được trình bày tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam.Yêu lao động. ruộng lúa. Dặn dò . người nông dân yêu cả ruộng vườn. ( Tiết 1) Văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) HS thực hiện theo nhóm. . ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình. Chính vì lẽ đó.ta . tháng 2/1951 tại chiến khu Việt Bắc. Biết sử dụng hiệu quả câu đặc biệt . . mỗi người. Do vậy. . kiểu câu đặc biệt . Ai vô xứ Nghệ thì vô…. tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê hương đất nước của ông cha ta. ơn sinh thành . Thời xưa điều kện đi lại khó khăn.Xuất xứ : Trích Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. . lạc quan vui sống đã khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc gian lao .

. bị chiếm . mạnh mẽ. câu nào mang t/c là câu chủ Câu kết đoạn : Những cử chỉ cao quý…y/n. ( Tiết 2) . → cách lập luận chặt chẽ. giá trị .là câu chủ đề đã k/đ: Dân ta có …. lướt qua.. tổ chức. đồng bào điền chủ.trẻ thơ. là động từ. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cảu đảng là phải khơi gợi t/t yêu nc’của người dân để góp phần đưa cuộc k/c . tuyên truyền. diễn tả được sự tập hợp mọi đối ? Các từ : giải thích.? Đọc đoạn văn mở bài : Dân ta…. Câu 3. + Từ những nam nữ …. hùng hậu.ngày + Từ các cụ già ……. câu nào là câu kết đoạn?Đ-S .Các tầng lớp đồng bào : ? Tg viết : Đồng bầo ta ngày nay …. cuộc k/c Từ…đến…. của cha ông ta làm nên ? ( bluận.Giải thích sức mạnh của lòng yêu ? Các từ : nồng nàn. . ? Các từ : sôi nổi. lực lượng k/c vế cấu trúc giống nhau theo mô hình : chống Pháp rất đông đảo. to nước của ta. có nhiều Nhd ta ai ai cũng giàu lòng y/n.Lập luận mở bài : Câu 1 “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. + Từ những chiến sĩ…hạu phương.Cách lập luận : Câu 1. ?Đoạn văn Lịch sử ta …anh hùng. tổ tượng trong xh chức.cướp nước.anh hùng : lòng yeu nước qua các trang sử vẻ vang chứng minh.Tg dùng câu văn dài vì : ? Tại sao tg sử dụng câu văn dài .Thao tác : c/m ? Tg đã sử dụng thao tác NL nào trong đoạn văn trên ? .Các từ : sôi nổi . + Từ các phụ nữ…mẹ chiến sĩ. . ? . Câu 2.Các từ : giải thích. nhằm mục đích gì ? chống Pháp (1946-1954) là cuộc c/t nhân dân. đầy sức thuyết phục. vậy đó là những lớp đồng bào nào ? + Từ những kiều bào…. ….Các từ : nồng nàn… là tính từ. lãnh đạo trong câu cuối thuộc từ .Giải thích lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nd ta. trước. => khái quát.nước.Đoạn Đòng bào ta…. rõ lớn. loại nào? lãnh đạo -> động từ. . gt+c/m). quý báu.. tuyên truyền. c/m.yêu nước : ? Đoạn văn Đồng bào ta ngày nay…… Câu mở doạn : Đồng bào ta …. đề của đoạn. thần ……của quý” có t/d gì ? tầm quan trọng của t/t yêu nc’. .ngày trước.Câu chủ đề : . gt. cho biết câu nào là câu chủ đề ? Vì sao em biết ? ? Nêu nhận xét của em về cách lập luận trong phần mở bài ? (Đ – S ) . khó khăn thuộc từ loại nào ràng. nồng nàn y/n .Phép so sánh …. (Đ – S ) + Từ nhd m ngược …xuôi.Thao tác trong đoạn Lịch sử …. tg đã sử dụng thao tác nào để nói về sức mạnh của . thể hiện sức nhấn chìm thuộc từ loại nào? thể hiện điều mạnh vô cùng to lớn của tinh thần yêu nước gì ? trong công cuộc k/c cứu nước. cụ thể hơn về t/t yêu nước. . kết thành.giúp mọi người nhận thức ? Sử dụng phép so sánh trong câu “ Tinh rõ hơn. nguy hiểm..

TV rất tế nhị. Nội dung tiến hành . VB được trích từ công trình nghiên cứu có nhan đề Tiếng Việt. Thêm trạng ngữ cho câu .yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta khi tổ quốc bị xâm lăng – Lịch sử có nhiều cuộc k/c chống xâm lăng chứng tỏ dân ta yêu nước nồng nàn – Đồng bào ta ngày nay có nhiều việc làm thể hiện t/t yêu nước xứng đáng với truyền thống của tổ tiên – Nhiệm vụ của Đảng ta.TV là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm những ý nào ? hưởng.Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. Buổi 4 .đứng tại chố trình bày . ra đầu mũi đảo. Tôi dậy từ canh tư. -> Câu đặc biệt. ? Đoạn văn sau có câu đặc biệt hay câu rút gọn ? GV dùng bảng phụ . học sinh khác nhận xét. B. Mục tiêu cần đạt . ? Trình bày . uyển chuyển trong cách đặt câu.. ? VB đã sử dụng PTBĐ nào ? 2.Giàu chất nhạc . PTBĐ : nghị luận . Giúp Hs : .Củng cố.nhận xét . HS làm bài : 15 – 20’. Còn tối đất. bổ sung bài viết. thanh điệu . tư tưởng của người VN và để thỏa mãn…l/sử. . cái hay cái đẹp của Tiếng Việt ? đó là . ngay thẳng …. bổ sung. K/quát về cái hay cái đẹp của tiếng Việt . ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. tìm dẫn chứng cho bài văn chứng minh . ? Thế nào là câu đặc biệt ? HS nhắc lại k/n. . Thân bài : Nêu hang loạt dãn chứng lịch sử và xã hội để c/m…. thật là không sai.? Em hãy tóm tắt bài văn trong khoảng 5 câu ? GV gợi ý để HS tóm tắt theo các ý sau : . ? Phần đầu của VB tg nêu mấy ý k/quát về 3. Dặn dò : Viết lại thành bài văn . T/g đã c/minh tiếng Việt đẹp : . cố đi mãi trên đá đầu sư. và ngồi đó rình mặt trời lên. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Sự giàu đệp của Tiếng Việt . TV có đầy đủ k/năng để diễn đạt t/cảm. Điều tôi dự đoán. ÔN TẬP BÀI 21 A. Thứ 3 ngày 23 tháng 2 năm 2010 TUẦN 26 . ? TG đã c/minh tiếng Việt đẹp như thế nào ? 4. chân trời. sau trạn bão.Là kiểu câu định nghĩa giải thích -> làm sáng tỏ vấn đề. ( Tiết 3) ? Câu thứ hai và câu cuối trong đoạn kết là kiểu câu gì ? T/d trong đoạn văn ? . (Tiết 1 ) I/ Văn bản Sự giàu đệp của Tiếng Việt ? Hãy nêu xuất xứ của văn bản ? 1. . phân tích ngắn gọn văn bản Tinh thần ……nhân dân ta ? Gợi ý : Mở bài : Khảng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh : Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc(ĐTM). Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh . Kết bài : Ví long yêu nước như các thứ của quý…. Học sinh lên làm trên bảng. thuỷ chung. ? Câu in nghiêng sau đây có phải là câu đặc biệt không ? Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh nhũn nhặn . Xuất xứ .

lướt bon bon …( để về cho kịp).Ngữ pháp dần dần trở nên uyển chuyển hơn. Lưu ý : cần viết theo hình thức một đoạn văn… (Tiết 3) III. Các bàn khá thi đua trả lời… 3/ Viết một đoạn văn ngắn 5. .k/niệm mới. rất uyển chuyển trong câu kéo…tục ngữ. .Có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú.Tiếng Việt không ngừng đặt ra những cách nói mới hoặc Việt hóa cách nói mới…. nhóm nào tìm được nhiều dẫn chứng sẽ được điểm cao . chủ đề tự chọn. hai. . ngữ pháp và từ vựng . (Cảnh khuya) . giàu thanh điệu : có hai thanh bằng và bốn thanh trắc. Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về ( phía mặt trời lặn. Học sinh làm bài : 13’ Gv chấm 6 – 8 bài . Tương lai của Tiếng Việt : sức sống trường tồn. Tiếng Việt giàu : . Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 1/ Thêm trạng ngữ vào các câu sau : C1. C2.Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. 6. Trên giàn thiên lí. chính xác hơn .7 câu . cử đại diện trình bày .) II.? Tg c/minh tiếng việt hay ntn? Tg c/minh tiếng Việt giàu ntn? ? Qua bài này.phức tạp . (Tiết 2. GS Đặng Thai Mai đã c/m Tiếng Việt giàu và đẹp trên những phương diện nào ? ? Trong phần đầu tg viết Và để tin tưởng … . . ( Vào đêm trước ngày k/trường của con. đọc bài mẫu và rút kinh nghiệm . 2/ Tác dụng của trạng ngữ trong các cau trên ? Học sinh thảo luận theo bàn .) … mẹ không ngủ được . C3. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt đã được tg c/m trên cả ba phương diện : ngữ âm. 5.ba trạng ngữ . Vậy tương lai của Tiếng việt như tg nói ở phân kết là gì ? . 7.một nhiều. Những bông hồng đua nhau khoe ăc trong vườn trường . Tiếng Việt hay : ...Tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói.Giàu hình tượng ngữ âm.) C4.Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lân màu trời thêm xuân . C5. 8.Tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới . 1/ Học sịnh thảo luận nhóm .nó. trong đó có sử dụng một câu đặc biệt . Thuyền rẽ song lao nhanh. Tìm dẫn chứng để chứng minh cho đề bài sau đây : Thơ Bác đầy trăng . ( Nguyên tiêu) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. . ( Rằm tháng giêng – nguyên tiêu) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ . bóng xuân sang. hoặc Việt hóa các từ ….Từ vựng Tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó….

Củng cố. hoặc chưa thành thạo khi viết đoạn văn diễn dịch. GV chấm một số bài : hai bài khá. lương tâm của thời đại” – diễn văn của thủ tướng PVĐ đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) . -----------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 02 tháng 3 năm 2010 TUẦN 27 . Nội dung tiến hành . (dc) . hai bài yếu . làm bài văn chứng minh .Tg đã sử dụng những thao tác nào 4. I. Kiểu VB : nghị luận.Đức tinh …. tinh hoa và khí phách của dân tộc . Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng) . Giúp Hs : . ÔN TẬP BÀI 22 A.Kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa. luyện tập văn chứng minh .Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ . Đọc một vài bài mẫu. Các thao tác chứng minh : . Buổi 5 .Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt.Văn bản Đức tính giản dị của Bác 1. B. Học sinh làm vào vở : 7 – 10’ . Chuyển câu chủ động thành câu bị động .Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau . quy nạp….Vấn đề Tg nêu lên trong bài văn 3. Vấn đề C/m : nghị luận là gì ? Đức tính giản dị của Bác Hồ. lớp rút kinh nghiệm. hai bài TB. ( Cảnh rừng Việt Bắc) 2/ Sắp xếp các dẫn chứng ntn ? Học sinh trình bày 3/ Tập viết đoạn văn trình bày các dẫn chứng vừa tìm được .Trung thu trăng sang như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. . Xuất xứ văn bản . Dặn dò . Gv lưu ý các em còn lung túng với những câu mở đầu. hạc cũ với xuân này.Bác được tg c/m qua Các luận cứ : những luận cứ nào ? biểu hiện nào ? + Bác giản dị trong đời sống (dc) + Bác giản dị trong quan hệ với mọi người (dc) + Bác giản dị trong lời nói và bài viết .) . . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Đức tính giản dị của Bác Hồ. Hồ có xuất xứ từ đâu ? “ĐTGD…” trích từ bài “ Chủ tịch Hồ Chí Minh.(Tin thắng trận) . Làm bài viết cho đề ra trên . .(…. học tập .Văn thuộc kiểu vb nào ? 2. (Ngắm trăng) . Mục tiêu cần đạt .

những từ đó thuộc từ loại nào ? . những từ in đạm nêu bật p/c cao quý của Hồ Chí Minh.Nước Việt Nam là một ….” 10 . từ việc rất lớn : việc cứu nước cứu dân đến việc rất nhỏ. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sang trong thế giới ngày nay.không có gì quý hơn…. đoạn văn bình luận . thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật . đó là những câu nào ? .Câu văn cuối bài được thể hiện bằng thao tác nghị luận nào ? Giải thích + c/minh + bình luận . tình cảm. Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ c/m . .” → Các tính từ. tất cả vì nước. suốt ngày làm việc. . 7. thanh bạch như vậy. thanh bạch.Dòng được gạch chân trong câu trên là thành phần gì của câu ? . . .Điều rất quan trọng .Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn. C/m Bác giản dị trong dời sống : . Câu văn cuối bài : Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc hang triệu con người đang chờ đợi nó. 9. TP phụ : . . vì sự nghiệp lớn. Từ loại .trong bài ? ..Hãy trích dẫn một câu bình luận.Sự nhất quán . Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú. bởi vì Người sống sôi nổi. trồng cây trong vườn… Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp …. lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm…. -“ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành.Trong câu văn đầu bài “ Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bạt là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” có mấy cụm danh từ ? Đó là cụm danh từ nào ? . thì đó là sức mạnh vô địch. tuyệt đẹp . Cụm danh từ trong câu văn đầu bài : .Đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất . Câu. 8. 5 .Lối sống : Bác suốt đời làm việc.Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn. Những câu nói nổi tiếng của Người : . tg có nhắc lại hai câu nói nổi tiếng của Người . một đoạn bình luận được thể hiện trong bài văn mà em rất thú vị ? . .Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng . trong sáng.TG đã c/m p/c giản dị trong đời sống của Bác ntn ? . 6. VD : Học sinh nêu . vì dân. . 11. với những tư tưởng. tự do . Câu văn “ Rất lạ lùng. rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta. phong phú đời sống và cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân ..thay đổi . được thể hiện bằng thao tác bình luận . đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. những giá trị tinh thần cao đẹp nhất .Trạng ngữ của câu .Khi bàn về sự giản dị của Bác Hồ trong lời nói và bài viết .Trong câu văn trên. Bác Hồ sống đời sống giản dị.

GV khuyến khích những em làm bài tốt.TP nôi tiếng của Hoài Thanh in lần đầu 1942 ? ( Thi nhân VN) .Bài văn có thể chia mấy phần ? Hai phần (nguồn gốc của văn chương . rút kinh nghiệm . (Tiết 1) I.Công dụng của vc : giúp cho tình cảm và long vị trong đời sống xã hội ? tha . công dụng của văn chương) Bài viết đã hơn 60 năm nhưng ngày nay chúng ta đọc vẫn còn thấy thú vị . Giúp Hs : . hang trăm tên giặc bị bắt sống . . b/ Cho Học sinh viết một đoạn văn 3 – 4 câu có dùng câu chủ động chuyển đổi thàh câu bị động . Gọi bốn Học sinh lên làm trên bảng . Học sinh làm bài 30 – 35’ Gv chấm . nguồn gốc từ đâu và chức năng của Vc . ÔN TẬP BÀI 23 A.Giậu cúc bị tả tơi sau trận mưa tầm tã kéo dài . làm bài văn chứng minh .II. VD : …… *.Chúng em hiểu bài sau khi được cô giáo giảng đi giảng lại . . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Ý nghĩa văn chương . chữa bài cho một số em . nhận xét. III. văn nhân trong xã hội : . B.Cuộc đời. . thi nhân . Các thi nhân. luyện cho ta …đến trăm nghìn lần”.Bài Ý nghĩa văn chương in từ TP nào của ông ? (Bình luận văn chương) .Củng cố. chu đáo. Theo Hoài Thanh thì văn chương có • Nội dung văn bản . sự nghiệp của Hoài Thanh ? . quan trọng nhất) . văn nhân có vai trò gì . Dặn dò : Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010 TUẦN 28 .Đồn giặc bị quân ta tiêu diệt. bổ sung. Cho học sinh viết cảm nhận của bản thân về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ . thương muôn vật muôn loài . Văn bản : Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ( Hoài Thanh) GV hướng dẫn học sinh đọc lại Vb “ Ý nghĩa văn chương” và thực hiện các câu hỏi: . Nội dung tiến hành . Buổi 6 .Tầm quan trọng của văn chương.Luyện kĩ năng làm bài tập Tiếng Việt. nhiệm vụ. Mục tiêu cần đạt .( cơ Công dụng của vc ra sao ? bản nhất. .Chức năng của vc : P/a hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sang tạo ra sự sống. a/ Cho học sinh viết ba câu bị động . “ Văn chương gây cho ta những t/c mà ta không có . . Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp) .Nguồn gốc cốt yếu của văn chương : long là gì ? Tại sao gọi là cốt yếu ? thường người. luyện tập viết đoạn văn chứng minh .

câu nào là câu (b) chủ động ? a/ Văn chương gây cho ta những t/c ta khong có. Trong hai câu sau đây. Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Cử đại diện nhóm trình bày. (Tiết 3) Luyện viết đoan văn chứng minh. Mục đích sử dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Học sinh dựa vào sgk trả lời. b/ Những t/c ta không có nhờ văn chương gây cho ta. tổng – phân – hợp . Trong hai câu sau đây. sửa lỗi. GV chấm bài một số em . Bài tập .núi non.đến bực nào . GV lưu ý : Những cách viết đoạn văn c/m có thẻ là : quy nạp.) Em hiểu được những gì về văn chương * Với lối văn giàu lí lẽ. Học sinh thực hiện vào vở. Đọc đoạn văn sau đây và nhận xét .Lí thuyết. diễn dịch . hoa cỏ . . “gây cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có). trải .Nếu trong pho lịch sử…. Viết một đoạn văn ngắn. cau nào là câu Bài 1. trống . có sử dụng câu bị động . lớp nhận xét. tiếng …-> danh từ. có sử dụng từ bị và từ được đề là câu bị động. khát vọng của con người. bổ chuyển đổi thành ba câu bị động ? sung.. chuyển đổi câu Em hãy đặt ba câu bị động ? Học sinh thực hiện nhóm lớn . Đặt câu. luyện cho ta những t/c ta sẵn có . tiếng suối thuộc từ loại nào ? (Tiết 2) Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . cảm xúc. nhận xét. bị động? a/ Văn chương cần sang tạo ra sự sống . (b) Em hãy đặt ba câu chủ động ? Bài 2 . công dụng của văn chương . (Vào đề bằng một câu chuỵện đời xưa rất hoang đường để chỉ ra rằng “ Tiếng khóc ấy. luyện những tình cảm ta sẵn có” như Hoài Thanh . tiếng chim. Học sinh nêu. *GV lưu ý cho học sinh : không phải câu nào có Viết một đoạn văn ngắn. hình qua bài viết ? ảnh………. (a) sau : a/ Ai đem người ngọc thung thăng chốn này . hoa cỏ. chật hẹp. 2. b/ Sự sống cần được văn chương sang tạo ra. Thế nào là câu chủ động ?câu bị động? 1. Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị dộng ? Tác dụng của câu bị động. Cách lập luận trong bài như thé nào ? • Cách lập luận . thâm trầm thuộc từ loại nào ? Các từ : núi non.Tìm câu chủ động và câu bị động . câu bị động hợp lí ? Bài 3. Các từ : phù phiếm.Đoạn văn : Văn chương rất kì diệu. những t/c ta sẵn có nhờ văn chương luyện cho Câu nào là câu bị động trong hai ví dụ ta. b/ Người ngọc đã được ai đem thung thăng đến chốn này . thể hiện cách dựng đoạn văn của người viết ? những ước mơ. nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca” -> nêu nhiệm vụ.phù phiếm…-> tính từ.Gnhớ sgk.

Đi đôn đốc việc hộ đê . . hệ thống hóa kiến thức các bài : sống chết mặc bay. thanh…. thầy thông nhì. 7. xa hoa. 3. GV giúp hs nhận xét vè cách trình bày đoạn văn.cao sang. ngữ Có công mài sát có ngày nên kim. do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp . Nội dung tiến hành I. Học sinh chỉ ra các từ láy .thì quan : ? Trong cảnh mưa rơi tầm tã. Gồm : ? Quan phụ mẫu đánh tổ tôm với ai ? Quan phụ mẫu. Chánh tổng sở tại . đình làng . say mê học tập và lao động.Từ đoạn văn trên . Thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2010 TUẦN 29 .Sung sướng ăn toàn miếng ngon..Thể loại : Tự sự . nước . Cách làm bài văn lập luận giải thích . quan đi . B. Văn bản : Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) Cho Học sinh nêu tg.. Từ ngữ nào sau đây bình . mơ ước vươn tới những chân trời bao la…. sang trọng . song cuồn cuộn dâng lên . cách lập luận trong đoạn văn. luận bức tranh tả thức ấy ? . phụ mẫu khi ngồi trên sập mới kê ở . cách đưa dchứng . đi chống lũ lụt. . ? Truyện có ý nghĩa gì ? 2. Buổi 7 . ý nghĩa của truyện : (Học sinh nêu SGK) A/ Căm phẫn lên án cuộc sống ăn chơi và thói vô ? Em lựa chọn đáp án nào sau đây ? trách nhiệm của bọn quan lại trong xh cũ. đất nước. C/ Gồm A và B. Về nhà tiếp tục luyện cách viết đoạn văn chứng minh. PTBĐ : ? Đoạn văn “ Tuy trống đánh liên Mt và bc. thầy đề. B/ Bày tỏ niềm thương xót trước tai họa và đau khổ của nhân dân . GV chấm bài 6 em : giỏi – khá – trung bình – yếu  Dặn dò . ( 5 người ) 8. thầy đội trên chiếu bạc có những người nào ? nhất . ? đoạn văn trên có mấy từ láy ? 5 . thể loại của vb.Trong cảnh mưa tầm tã …. Thương người. đâu ? làm gì ? . sang tạo . dân chúng kêu rầm rĩ. . 1. yêu quê hương. Mục tiêu cần đạt . Từ láy : 4 từ .Tát cả các ý trên . Giúp Hs : Ôn tập . 6 . uy nghi. các chi tiết : / Tình huống của truyện là ở tình tiết Đê vữ. yêu thiên nhiên.Phú quý. ÔN TẬP BÀI 24. đã két hợp những PTBĐ nào ? 4 . Học sinh đọc đoạn văn “ Trong đình .Đi kiểm tra tình hình đê điều . chễm chệ . luyện tạp làm bài văn giải thích .hỏng mất” ..Nhàn nhã được nhiều kẻ hầu hạ .Đi chơi bài bạc (đanh stổ tôm ) với bọn thuộc hạ .những tình cảm ấy là do cuộc sống. đèn thắp sáng trưng………trông mà thích mắt”. bọn thuộc hạ nôn đã nói. . em hãy viết một đoạn văn chứng minh theo đề ra : Chứng minh tính đúng đắn của câu tục Học sinh làm vào vở .Dàm mưa dãi gió. / Đoạn văn là bức tranh tả thực quan . A.

đàn sâu lũ kiến. -> thành ngữ. . long lang dạ thú…. +Học một sang khôn : thấy được. học được nhiều điều hay.Giàu gt tố cáo và phê phán hiện thực . vủa con người. • Kết bài . trời long đất lở . mày !” 9.Biện pháp nghệ thuật chủ yếu : Tương phản đối lập .Phải có phương pháp học tạp đúng đắn. • Mở bài . Di nhiều. học từ thực tế đời sống xung quanh.Xác định mục đích viẹc học hỏi là học điều hay lẽ phải.. .Giá trị của truyện : . Các cụm từ : Chân lấm tay bùn. .. Giải thích câu tục ngữ : Đi một ngày đàng.nào ? chi tiết nào ? ? Tg đã dùng Bp Nt nào để làm nổi bật giá trị tố cáo hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ? ? Những cụm từ sau đây gọi bằng những k/n nào cho đúng ? nao sợ hãi . . II.Ông cha thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu : Đi………sang khôn. .Điếu. . a/ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ. + Đi một ngày đàng : một ngày đi trên đường . .. Gợi ý dàn bài. mở mang thêm trí óc. 11.Nghĩa hàm ngôn : Tầm quan trọng của việc học hỏi để nâng cao trí thức hiểu biết và vốn song. . 10. nghìn sầu muôn thảm.Có giá trị nhân đạo sâu sắc. gội gió tắm sương.Câu chuyện kẻ có tình huống hồi hộp đầy kịch tính.ý nghĩa của câu tục ngữ là hoàn toàn đúng…. .Trên khắp các nẻo đường của đất nước chỗ nào cũng có những cái hay .Hiểu biết càng nhiều con người càng biết cách xử thế đúng đắn hơn… . . • Thân bài . .. như thần như thánh. Học trong sách vở.Muốn có tri thức phải học hỏi. sang ? Em hãy lập dàn bài cho đề ra trên ? . cái đẹp cảu cảnh vật.Trong giai đoạn hiện nay việc học hỏi lại càng cân thiế . thầy đề vừa rút quân bài vừa run cầm cập……thì quan phụ mẫu vô cùng sung sướng cười nói : “Ù ! Thông tôm. chi chi này!. học một sàng khôn.Tri thức rất cần thiết đối với con người.Học hỏi là việc thường xuyên trong suốt cuộc đời người. biết nhiều giúp mở mang tầm hiểu biết. .Nghĩa hiển ngôn.. .

. GV chấm một số bài (khong nhất thiết xong bài) Dặn dò . Văn bản : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phạm Duy Tốn. ả lại Vảen cũng chưa bao giờ gặp Phan Bọi Châu -> truỵen sang tác bằn trí trưởng tượng và hư cấu. Truyện kí này được NAQ đăng trên báo tác theo tưởng tượng hư cấu ? “người cùng khổ” hai tháng trước khi Vảen sang Đông Dương nhận chức toàn quyền . Biểu thị thái độ khinh bỉ đến tột cùng của nghĩa gì ? PBC đối với Va-ren và bè lũ cướp nước.. ruồng bỏ GC mình.Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ.Câu tục ngữ mãi còn ý nghĩa với bất cứ ai. ruồng bỏ long tin. Nội dung tiến hành (Tiết 1. PBC Vô cùng tởm lợm và khinh bỉ tên mọi lời lẽ của va-ren? toàn quyền DD này. / Trong truỵen NAQ đã chỉ mặt vảen là con 4.) I.bậc anh hung. Buổi 8 . Dùng cụm c .stạo. luyện tạp làm bài văn giải thích . B. ÔN TẬP BÀI 25.v để mở rộng câu . ? hai nhân vật chinh strong truyện là ai? 3. người như thế nào ? . Học sinh thực hiện các phần .Đấng xả thân vì độc lập … / Tại sao PBC vẫn im lặng dửng dưng trước 7.B có ý 8 . A.” làmột truyện kí của NAQ đăng trên báo “Người cùng khổ” số 36-37 tháng 9-10 năm 1925. Dùng cụm C-V để mở rộng câu . ? Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh Phan Bội 5. Châu ntn? .Tên chính khách bị đông bon đuổi ra khỏi tập đoàn. Học sinh đọc Sgk . . ? Những thành phần nào trong câu có thể dùng cụm C – V để mở rộng câu ? . 9 Ý nghĩa . Nhân vật Phan Bội Châu . ? Lời của nhân chứng trong phần T. Giúp Hs : Ôn tập . . Làm bài chi tiết. hệ thống hóa kiến thức các bài : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu. Nhân vật Va – ren.Vị thiên sứ. Sau này in trong “Truyện kí NAQ” do Phạm Huy Thông dịch.Con người phản bội GCVS .) ? Xuất xứ của tác phẩm ? 1. Tự làm lại ở nhà. Mục tiêu cần đạt . Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2010 TUẦN 30 . . Xuất xứ . ( Tiết 2) II. Nhân vạt chinh : Va-ren – Phan Bội Châu. . ? Đây là truyện sang tác có thật hay là sáng 2. “…….

+ Dựa trên cơ sở sự kiện có thật : Vảen sang Việt Nam và PBC đang ngồi tù. Đọc thêm một số bài văn mẫu . Học sinh lên trình bày trên bảng (4 em). b/ Chúng ta vô cùng tự hào Tiếng Việt giàu dẹp. Học sinh làm bài 20 – 25’. GV chữa bài cho học sinh . Học sinh lưu ý cách nêu d/c. thủ đoạn dụ dỗ . Làm văn.Mười năm đổi mới đã làm thay dổi hẳn bộ mặt đất nước ta. Bài tập . “ cộng tac”. ? Tập phân tích truỵên kí Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quóc.Phan Bội Châu . uốn nắn cho những em mắc nhiều lỗi. Ví dụ : Bằng trí tưởng tượng kì diệu . ? Tìm hai ví dụ mà trong đó có cụm C-V làm TP câu . + Mục đích sang tác của Nguyễn Ái Quốc ? + Giọng văn dả kích châm biếm đầy khinh bỉ. ? Trong các ví dụ sau đây. tác giả dã vạch trần bộ mặt xảo quỵet . + Lời than vãn của bà Trưng Trắc. giả nhân giả nghĩa. + Những trò lố……………….) GV gợi ý cho học sinh : Giới thiệu : * Những sang tác của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp : + Vi hành. ? Mục đích của việc dùng cụm C. Dặn dò . ? Hãy viết một đoạn văn nói về trường em có dùng cụm CV để mở rọng câu . GV chấm. . Có thể : . Học sinh tìm. ? Hãy chọn một ý trong các ý trên rồi triển khai thành một đoạn văn phân tích .Học sinh nêu theo Sgk. chép d/c và nhất là cách đặt câu . Va ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy “trung thành”. đơm chòi mơn mởn. (Tiết 3) III. c/ Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng thấy quê ta đẹp lắm. chữa bài cho học sinh .Mưa xuân như rắc bụi đã tưới tắm cho hang cây ven đường nảy lộc. + Sáng tạo bằng trí tưởng tượng kì diệu . tự làm bài để có kĩ năng viết văn. vì sự nghiệp “khai hóa và công lí”…. . ví dụ nào không có cụm C-V mở rộng ? a/ Anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. rút kinh nghiệm khi viết bài dù là một đạn văn. + Xuất xứ. Có mấy cảnh ? Mỗi cảnh ? + Hình thức nghệ thuật dặc sắc : tương phản. lớp nhận xét. “ hợp lưc” với nước Pháp. mua chuộc của tên thực dân cáo già Va ren “ tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. + Bố cục . bổ sung. * Tác phẩm Những trò lố ……………Phan Bội Châu . Học sinh làm bài 25 – 30’ .V để mở rộng câu ? Học sinh trình bày..

Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều……. bài chòi.Hò Huế thể hiện long khao khát…… . Văn bản hành chính. mổ. trọn vẹn. . . chớp. Hoàn cảnh để hò. bài thai. . các từ giới thiệu các ngón đàn và tài nghệ diễn tấu của các ca công …thông qua phép liệt kê : Ngón nhấn. phép liệt kê.. ? Hãy kể tên các điệu hò Huế ? 5. ? Đọc đoạn văn : “ Đêm thành phố lên 7. bài tiệm. Các từ : từ loại nào ? Yên tĩnh. tài ba. giã vôi. ? Nét đặc sắc của diệu hò xứ Huế như thế 4 . cho biết tg đã dùng ptbđ nào ? tả và biểu cảm. ngón rãi… / Đọc đọa văn “ Đêm đã về khuya…hành 10. 9. Giúp Hs : Ôn tập . ? Các từ in nghiêng trong hai câu sau đây 12. búng. đó là 6.Từ loại trong câu : thuộc từ loại nào ? Thể điệu ca Huế có sôi nổi. Ca Huế có những điệu : điẹu nào ? Điệu hò. day. du dương. hò đưa linh. vui tươi. hò ô. ? Theo hà Ánh minh thì ca Huế có những 2. bài chòi. . Văn bản : Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) .Đặc sắc của diệu hò : nào ? .Hò lúc cấy cày.Tâm hòn Huế. phong phú. biển cả. giã điệp. Buổi 9 .) I. B. phương thức BĐ trong đoạn văn : Miêu văn” . ÔN TẬP BÀI 26. cho biết liệt kê Tg đã dùng bpnt nào đẻ giới thiệu các nhạc cụ trong đêm ca Huế ? / các từ in đậm trong câu văn sau đay thuộc 8. nàng vung. Nghệ thuật : đèn……khăn đóng duyên dáng”.ngón phỉ. hò giã gạo. vỗ. réo rắt -> Tính từ. A. xay lúa. Nội dung tiến hành (Tiết 1.Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến….Hò lúc chăn tằm. ? xuất xứ ? 1. . Các điệu hò huế : Chèo cạn. Lí hoài nam.-------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 6 tháng 4 năm 2010 TUẦN 3 2 . hò nện… ? Ca Huế có nhiều điẹu lí rất hay. trầm bổng. Các điệu ca : những điệu nào ? Lí con sáo. hò lơ. lí hoài xuân. ? Bà con xứ Huế cất cao những điệu hò 3. vả. gặt hái. trong những hoàn cảnh nào ? -Hò khi đánh cá trên sông ngòi. trồng cây. Mục tiêu cần đạt . Kết hợp các bpnt : văn trên ? Nhân hóa và liệt kê. điệu lí. / TG đã sử dụng những bpnt nào trong doạn 11. rue m. có .. Ca Huế trên song Hương của Hà Ánh Minh đã đăng trên báo Người Hà Nội. ngón bấm. hệ thống hóa kiến thức các bài : Ca Huế trên sông Hương.

màu vàng của cánh bướm …. + Tài năng của các ca công…… . HĐ3.đua nở. cả lớp bổ sung. ? Thế nào là phép liệt kê ? 1. phủ một màu xanh mỡ màng. + LK tăng tiến + LK không tăng tiến . K/n : Học sinh nêu sgk. .Tre giữ làng. (Tiết 3) III.Vườn nhà em bừng dậy. trang trọng.Râu hùm. Dặn dò. ? Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê ? Có thể : sau nhưng xtháng dài màu đông rét mướt. . giữ đồng lúa chin . trai hiền. Học sinh lấy ví dụ . ? Tìm hai ví dụ về thơ văn có dùng phép liệt Bài 1. Phép liệt kê . tình đất nước. hàm én. * Về nội dung . hoa cuc. Cỏ cây hồi sinh. Làm rực rỡ vườn xuân . giữ mái nhà tranh. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP A. ai oán…. + Rất đẹp trong từng lời ca . Đề ra : Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương ? GV hướng dẫn học sinh : . ? Hãy kể tên các kiểu liệt kê ? Cho ví dụ ? * Về hình thức. ( Tiết 2) II. . có tiếc thương. + LK từng cặp .buồn cảm . 2. 3 Bai tập. thân mười thước cao. mùa xuân đã dén. Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê. hoa thược dược. Bài 2. trong sang gợi lên tình người. Nắng mới lao xao trên mái nhà. + LK không theo cặp.lời ca thong thả. màu xanh của lá.Nhận ra những vẻ dẹp của Ca Huế : + Giàu có về làn điệu. cử đại kê ? diện trình bày. Các kiểu liệt kê .GV đọc bài của 2-3 học sinh khá. + Hấp dẫn trong cách thể hiện .hoa lay ơn…. Hoa hồng.Đặt câu nêu luận điểm -> trình bày cảm nhận bằng một đoạn văn. Học sinh viết . màu đỏ của hoa. giữ nước. Học sinh thực hiện nhóm nhỏ. mày ngài Vai năm tấc rộng. bâng khuâng. Mục tiêu cần đạt . gái lịch . Làm văn . học tập . Buổi 10 . GV chấm một số bài của học sinh -> rút kinh nghiệm . + Phong phú về nội dung. Ý kiến em thé nào khi tác giả viêt : Xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò ? Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 TUẦN 33 .

tính từ biểu c/Các động từ.Cụm c-v làm định ngữ : cụm c-v làm bổ ngữ trong đoạn mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng văn ? dt cn vn . đt cn vn ? Chỉ ra các động từ. Luyện làm bài văn tổng hợp . hệ thống hóa kiến thức về văn. ?Gạch dưới cụm c-v làm định ngữ. b/ .Điệp cấu trúc. to lớn. B. Câu rút gọn a/ Thương người như thể thương thân . thành câu bị động ? a/ Nhân dân ta đã thể hiện long yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm .Thảm cỏ được chúng em thường xuyên chăm sóc. Đó là một truyền thống quý báu của ta . ? Hãy chuyển các câu sau đây Chuyển thành câu bị động . lướt.) Bài 1. . nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Nhóm nào đặt được câu trả chuyển đổi thành ba câu bị động ? lời nhanh và đúng thì được điểm cao và chiên thắng .3) ? Trong các câu au đây. . b/ Chúng em thường xuyên chăm sóc thảm cỏ .Nhóm khác nhận xét.GV tổng kết . mạnh mẽ.Các nhóm làm bài và trả lời . Nội dung tiến hành (Tiết 1.nhận xét.Lòng yêu nước đã được nhân dan ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. các nhóm trình bày . nó kết thành một lan sóng vô cùng mạnh mẽ. b/ Một mặt người bằng mười mặt của . nhấn chìm. (Tiết 2. Cho đoạn văn sau : “ Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. Tính từ : nồng nàn.Cụm c-v làm bổ ngữ : kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ.Giúp Hs : Ôn tập .” (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh) a/ Những phép tu từ dược sử dụng trong đoạn văn : ? Những phép tu từ nào dược sử . Bài 3. quý báu. . Từ xưa đến nay. Tiếng Việt . kết thành. câu nào là câu rút gọn ? rút gọn bộ phận nào ? Bài 4. khó khăn. c/ Cái răng. .So sánh. dụng trong đoạn văn ? . tính từ biểu thi sức mạnh của long yêu thi sức mạnh của long yêu nước nước : trong đoạn văn ? Động từ : sôi nổi. ? Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Học sinh thực hiện nhóm. Đặt câu . to lớn GV cho học sinh thực hiện 3 nhóm theo thứ tự a/ b/ c/ . bổ sung. mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi . . to lớn. cái tóc là góc con người. nó lướt qua mọi sự nguy hiểm . tập làm văn . . Bài 2.

Tìm hiểu đề : lời dạy đó ? Kiểu bài giải thích. lao động tốt ? + + 3 Viết bài . lao động tốt phải làm thê nào ? + + . ? Vì sai Phạm Duy Tốn đặt tên cho tác Bài 5. HĐ3. trả lời.Học tập nghĩa là gì ? . vì lời khuyên với tất cả mọi người chúng ta. sau đó chấm một số bài và chữa cho các em.Mối qua hệ giữa học tập tốt và lao động tốt ? . Lưu ý một số điểm khi làm bài văn . Em hiểu gì về 1.Học tập tốt nghĩa là thế nào ? + + + . ************************************************** . Tập làm văn . Viết lại bài hoàn chỉnh. Dặn dò . Tìm ý : Phải đặt câu hỏi để tìm lí lẽ như sau : .Những tấm gương nào về học tập tốt. ? Một trong năm điều Bác Hò dạy thiếu nhi GV gợi ý : là “Học tập tốt. Nội dung : Học ….Muốn học tập tót. Giải thích.tốt là thế nào ? 2. lao động tốt ? + + . -> Câu rút gọn : câu a/ Rut gọn bộ phận chủ ngữ.Lao động tốt nghĩa là thế nào ? + + . Học sinh giải thích : song chết mặc bay nghĩa là thế nào ? từ đó trả lời câu hỏi trên . GV cho học sinh viết bài 45’. lao động tốt”..Học sinh thảo luận .Tại sao thiếu niên nhi đồng phải học tập tót. phẩm của mình là “ Sống chết mặc bay”? Tên Tpđã gợi được chủ đề tác phẩm. Bài 6.

Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009 TUẦN 7 . ÔN TẬP CÁC BÀI : . Buổi 1.

Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt tại bến Như Nguyệt .…. ?Câu thứ ba là kiểu câu gì ? “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”. Gồm A và B . có thể coi bài thơ “ Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta ? A. Đúng. Văn bản : Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lí Thường Kiệt)  GV cho Hs làm bài tập trắc nghiệm . B.. Câu 2 – nêu hình thứ bài thơ : bài thơ được viết bằng chữ Hán. lời tuyên bố ấy có mấy ý ? Là những ý nào ? . Viết bằng chữ Hán . A. Giúp Hs : . B. Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật . dẫn bài thơ Nam quốc …. giặc Tống do Quách Quỳ cầm đàu kéo sang xâm lược nước ta .Củng cố. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến song Cầu. Câu 8 – kết lại : bài thơ là khúc ca anh hùng ……. ? Xuất xứ bài thơ Sông núi nước Nam ? Năm 1077. Chưa đúng.Cảm nhận được cảm xúc trữ tình của nhân vật trữ tình . gọi 3 em (giỏi – khá – trung bình) trình bày. B. PHÒ GIÁ VÈ KINH. ? Phần đầu bài thơ là lời tuyên bố. Gv bổ sung cho các em theo gợi ý : Câu thứ nhất . B... D. Gồm cả A và B. .thủ bại hư. ? Lời tuyên bố ấy đã thể hiện ý chí tự lập tự cường của dân tộc ta. C. Tương truyền Lí Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nam Quốc sơn hà” để động viên tướng sĩ quyết chiến thắng giặc Tống xâm lược . Tiết 2 . Giặc Tống sẽ bị thất bại nhục nhã .7 – Hai câu cuối sáng ngời một niềm tin. Câu 4. trình bày cảm nhận chung bài thơ Sông núi nước Nam. ? Nêu xuất xứ bài thơ ? – Học sinh trình bày theo nhóm . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học trên lớp. Mục tiêu cần đạt ..5 – Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền dân tộc ….………………………………………………….…………………………………………………. nhân dân ta. Hs làm 10 phút .  Bài tập tự luận . Câu 6.Nêu hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Năm 1077. ? Qua đó. theo thể thơ….Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng từ Hán Việt trong khi nói – viết . A. Đúng. B. ? Cho biết ngon ngữ và thẻ thơ ? A. . . Giặc Tống sẽ bị nhân dân ta trừng trị đích đáng . Đúng. ? Chiến thắng nào của nhân dân ta là một minh chứng lịch sử hung hồn cho ý thơ trên ? Hs thực hiện trên bảng nhóm . Sai . Văn bản : Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)  Bài tập trắc nghiệm . ? Bài thơ NQSH được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? A. các bạn khác nhận xét . B. Viết một đoạn văn ngắn. Sai . Hs điiền nhanh trên bảng nhóm và trình bày.. giọng thơ hùng hồn đanh thép .SÔNG NÚI NƯỚC NAM.. . A. C. C. Viết bằng chữ Hán . Câu 3 – nêu khái quát nội dung bài thơ : bài thơ đã khảng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt…. Nội dung tiến hành . Tiết 1 . Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . một ý chí …. Cả Avà B đúng. TỪ HÁN VIỆT . B. Cả A và B sai . ? câu thơ cuối “ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” đã thể hiện ý tưởng gì ? A.

? Giải thích nghĩẩ hai cụm danh từ Hán Việt Chương Dương độ . Quân dân Đại Việt . Hs đọc lại phần chú thích các yếu tố Hán Việt . 3. Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2009 TUẦN 8 . ? Hai câu đầu của bài đã thẻ hiện giọng thơ như thế nào ? A. Tính từ. năm từ. Ba từ B. ( ca dao) A. Tiết 3 . Tự ôn lại các nội dung trên. C. Mục tiêu cần đạt . Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi . Tin tưởng về sự thái bình bền vững của Đại Việt C. Danh từ. HS thực hiện nhóm. Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng hai bài thơ trên . Cả A và B không đúng. Vội đi quên cả cơm trưa / Vội về quên cả trời mưa ướt đầu . D. Nhẹ nhàng . b/ Các từ Hán Việt trên có tác dụng gì trong cách biểu cảm của tác giả ? c/ Bài ca dao sau đây có từ Hán Việt nào không ? Thân anh khó nhọc trăm phàn / Sớm đi ruộng lúa. BÀI CA CÔN SƠN. 1. a/ Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt ? Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ.  Củng cố.Học sinh làm vào vở . A. C. Cả A và B đúng. Nhân dân ta. Điệp ngữ. Hàm Tử Quan . Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 7 và các hình ảnh qua hai câu thơ đầu của bài thơ . Dịu ngọt ? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? A. Gồm toàn từ thuần Việt B. hùng tráng. Có từ Hán Việt . C. em hãy hình dung và ghi lại cảm xúc của mình trước hai sự kiện lịch sử ấy . ? Hai câu cuối có giọng thơ như thế nào ? A. Động từ. bốn từ. 4. sửa chữa uốn nắn cách viết cho các em. chữ cầm (cầm hồ) trong câu thơ chữ Hán thuộc từ loại nào ? A.Củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . Từ Hán Việt . So sánh B. . Tha thiết B. Bài tập .Mạnh mẽ. D. Mỗi bài thơ. BUỔI CHIÈU ĐỨNG Ở PHỦ THIEN TRƯỜNG TRÔNG RA. D. . Buổi 2.GV chấm một số bài.  Bài tập tự luận . C. sáu từ. B. Mạnh mẽ hùng hồn C. D. Tướng sĩ nhà Trần . GV uốn nắn cách đọc cho HS. GV giới thiệu thêm một số từ hán Việt các em thường gặp . ÔN TẬP CÁC BÀI : A. chủ ngữ ẩn ở đây là cụm từ nào ? A. D.VĂN BẢN BIỂU CẢM . . ? Chữ Đoạt (đoạt sáo). ? Hai câu đầu không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn) : Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử Quan Theo em. Nhẹ nhàng D. Gv gọi 3 em đứng tại chỗ đọc diễn cảm bài thơ cả phần phiên âm và phần dịch thơ . tối nằm ruộng dưa. C. Căm thù sôi sục . B. B. Đại từ. Đối . dặn dò . Nhân hoá . B. Giúp Hs : . 2. Trầm bổng thiết tha. Tự hào về những chiến công vang lừng giòn giã . ? Và biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ? A.

?Nguyễn Trãi không chỉ tả bóng mát của thông. B. thi sĩ… B. Chữ Nôm. u hoài cô đơn. coi suối là mảnh tâm hồn ta……) Tiết 2 . D. chan hoà với thiên nhiên . Sai ? Nguyễn Trãi dùng phép tu từ gì để tả tiếng suối và đá ở Côn Sơn ? A. Nhạc của suối mua vui những tháng ngày ở ẩn.Tiếng suối chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú cho là đàn cầm. B. triết lí về cuộc đời. tỉnh Hải Dương. C. em hãy phát triển thành đoạn văn biểu cảm . D. về nhân sinh .Cảnh đẹp thứ ba là thông . thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ? Thời gian nghệ thuật của bài thơ là lúc nào? A. B. nhân vật trữ tình. ( Gợi ý : . . . Chữ Nôm. C. Bài thơ dịch theo thể thơ lục bát . ? Chữ ta trong đoạn thơ là chỉ từ chỉ ai ? A. Viết sau chiến thắng lần thứ 3 chống Nguyên Mông …. ) . thuộc huyện Chí Linh. D. D. ? Điệp từ Ta trong bài thơ có tác dụng diễn tả giọng thơ như thế nào ? A. thơ bảy chữ. Liên kết các câu trong đoạn văn . B. đá. Đúng. Buổi trưa. cách đặt câu. Đây là phần đầu bài thơ nói về suối. B. Yêu thiên nhiên.Làm quan trong triều Hồ. Nội dung dạy – học . Nguyễn Trãi.Cảnh đẹp thứ tư là trúc. Trầm buồn man mác . Khói phủ mờ mờ. B.Cảnh đẹp thứ hai là đá. Tiết 1 . . Thôn xóm trước sau. . em hãy hình dung và viết một đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của một trong 4 cảnh đó . C. Ẩn dụ đàn cầm biểu lộ niềm vui . a/ Đặt câu chủ đề giới thiệu cảnh và cảm xúc chung về cảnh . Điều đó thể hiện tâm sự. B.Cảnh đẹp thứ nhất là suối. C. uốn nắn cách dung hình ảnh. Văn bản Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra . Kẻ sĩ quân tử thanh cao. Gồm A. Chữ Hán. Thoát vòng danh lợi. Buổi sáng . cũng là bài ca tâm trạng thế sự. Văn bản Bài ca Côn Sơn ( Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi). trúc – bốn cảnh đẹp của núi rừng Côn Sơn. So sánh. nièm giao cảm với suối. nhà thơ. Cả A. GV chấm một số bài tiêu biểu để chữa cho cả lớp. A.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . B. Tác giả là Trần Nhân Tông – vua thứ 3 đời Trần – vị vua anh hùng. Tâm tình tha thiết.. Về đêm . Tất cả mọi người . Hoán dụ . ? Côn Sơn ca được Nguyễn Trãi viết khi Nguyễn Trãi : A. D. thích nhàn .. đá. trong sạch . C.  Bài tập tự luận . du dương réo rắt . Điệp ngữ. Làm quan trong triều Lê . B. B. nhièu nhất là câu 7 chữ. C . C. trúc . B. Luyện tập một số bài tập . Buổi chiều tàn . Cứ hai dòng thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. .  Ôn tập trắc nghiệm . các câu thơ dài ngắn đan xen vào nhau. b/ Với câu chủ đề cho trước. ? Côn Sơn ca là một bài thơ viết theo thể ca.Học sinh thực hiện . ? Hai câu thơ đầu. Tâm hồn thanh cao. C. B. Thơ lục bát. B. C. thông. Đoạn thơ cáu trúc tứ bình. Bóng chiều. cảnh vật được nhà thơ cảm nhận là cảnh vật nào ? A. Từ hình ảnh suối – đá – thông – trúc được Nguyễn Trãi miêu tả trong bài thơ. thể hiẹn vẻ đẹp hài hoà của thiên nhiên : suối.Gv chia lớp thành 4 nhóm . . Nhân hoá. Mỗi nhóm viết về một cảnh theo thứ tự trên. thông . C. VD: (Côn Sơn ca là bài ca giao cảm với thiên nhiên . (Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông) ? Xuất xứ bài thơ Thiên Trường vãn vọng ? A. Về Côn Sơn ở ẩn . C. Gồm cả A. ? Bài thơ được viết bàng chữ gì ? thể thơ nào ? A. tâm trạng gì của Nguyễn Trãi? A. màu xanh của trúc mà còn nói dưới cảnh đẹp ấy là nơi để ta lên ta nằm .

Văn bản Bánh rôi nước ( Hồ Xuân Hương). B. bán hữu vô hữu nửa như có. Hai câu đàu tả cảnh làng xóm mơ màng . Về nhà đọc tham khảo nhiều bài văn mẫu . ÔN TẬP CÁC BÀI : BÁNH TRÔI NƯỚC . Trãi) . cảnh thoáng nhẹ khiến tâm hồn con người như cũng lâng lâng. Trãi) . ( Ng. Buổi 3. Mục tiêu cần đạt .  Dặn dò .? Tác giả chỉ tả hay chỉ gợi ? Trước xóm….Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . Trang trọng . A. . khói sương êm ả. Cổ kính.bốn bên san sát. sum vầy phía trước.Người tham phú quý người hằng trọng / Ta được thanh nhàn ta sá yêu . yên ả : Trước xóm sau thôn tựa khói lồng. LÀM VĂN BIỂU CẢM . C. lúc có lúc không. Tả B. ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là từ Hán Việt : . Phát triẻn thành một đoạn văn biểu cảm từ câu văn cho trước sau đây : * Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà.có dường không. Không đúng. màu sắc và những cử động ……….Thanh tĩnh . B. Đúng. Sai Tiết 3 . cảnh vật đồng quê Thiên Trường rát vui và rất dẹp. trãi) . A. A. Đúng. mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng . lhói phủ nhạt hoà mờ tỏ.. thanh bình như thế ? . ( Ng. D.Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . Nội dung dạy – học . (Ng. Tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn . A. cho các em đỏi bầi chấm cho nhau giữa nhóm 1 và 2 . C. SAU PHÚT CHIA LI. B. Bài tập tự luận. đang ngả dần về tối . C. Tao nhã.Thôn xóm. Giúp Hs : . ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng : Bài thơ thể hiện tình yêu mến cảnh vật êm đềm . và B. ? Hai câu cuối bài thơ. . B. Gồm cả A.Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng.Cò trắng từng đôi nghiêng cánh liệng xuống đồng. chỉ gợi . Êm đềm . B . (Ng. B. Trãi) . ( Nhóm 1 và nhóm 2 ) * Ngoại cảnh và tâm cảnh hoà hợp rát tự nhiên . B. nhà tranh mái rạ nối nhau. yên vui nơi vùng quê Thiên Trường vào lúc hoàng hôn chiều tàn . nửa như không. Không đúng như thế. (Nhóm 3 và nhóm 4) HS làm bài 25 – 30’.Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén / Ngày vắng xem hoa bẻ cây . Tiết 1 . Cả A và B . Bóng chiều man mác có dường không . được gợi tả qua những chi tiết nghệ thuật nào ? A. D. Gồm A. Xuống hai câu thơ sau. C.Khó bền mới phải người quân tử / Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu.Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh. ? Nếu sử dụng từ Hán Việt hợp lí sẽ tạo nên những sắc thái ngôn ngữ gì khi nói và viết ? A. nhóm 3 và 4 trên cơ sở những gợi ý sau : . trong ngoaị cảnh có tâm cảnh xao động : Mục đồng sáo vẳng trâu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . ?Bức tranh chiều tàn xóm thôn làng quê nơi Thiên Trường mang vẻ đẹp như thế nào ? A. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 TUẦN 9 . Khói toả từ đâu ra thế ? phải chăng đó là những làn sương chiều lãng đãng hoà quyện với vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan toả thành một màn sương – khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ chỗ mờ. phía sau.

C. đúng nội dung là chiến thắng ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là quan hệ từ ? . ? Những hình ảnh nào có ý nghĩa tượng trưng cho sự xa xôi cách trở mấy trùng giữa hai vợ chồng nàng chinh phụ ? . Tả vật ngụ tình . Cả A. cô đơn ? A. ?Bài thơ được viết bằng chữ gì.Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ( Ca dao) . B. đó là những nghĩa nào ? A. Chinh phụ ngâm ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII. ?Hãy đọc một số bài thơ khác có nội dung tương tự của Hồ Xuân Hương ? Chia học sinh thành 4 nhóm . B.Vẻ đẹp xinh xắn trinh trắng của thiếu nữ C1 B. B đều sai . Nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn chồng ra trận. Tả cảnh ngụ tình . ? Cụm danh từ buồng cũ chiếu chăn biểu tượng cho cảnh ngộ gì ? Phải chăng đó là một phòng khuê lạnh lẽo. + Căm ghét xã hội phong kiến bất công . Sai . một thời kì đầy biến động. Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ thời chiến tranh loạn lạc . chợ thời xa. D. (Nguyễn Khuyến) A. ? Bài thơ Bánh trôi nước là bài thơ : A.Tấm lòng son sắt thuỷ chung của ng. ? Cụm danh từ Cõi xa mưa gió biểu tượng cho cái gì ? A. Từ nó là đại từ.Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son ( Hồ Xuân Hương) . thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Sai B. C. C. trích từ câu 53 đến câu 64 . Nhóm nào đọc được nhiều bài . Cả A. nguy hiẻm xa xôi . B. Đúng . ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ. ? Ý nào nêu đúng cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ? A. Tất cả A. Ôn tập trắc nghiệm . ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ là gì ? + Yêu mến. Sai . thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . So sánh. B. Đúng . Đoạn thơ Sau phút chia li dài 12 câu thơ. ? Câu thơ nói lên cảnh ngộ đáng thương của hai vợ chồng nàng chinh phụ thời loạn lạc chiến tranh : Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. Đúng . Nỗi buồn ngóng trông đợi chờ chồng của nàng chinh phụ thời loạn lạc . nguyên tác bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn .phụ nữ C4 C. Chốn sa trường mịt mù khói lửa. Nơi chiến địa xa xôi . C. C. B. ? Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi ! A. D. Văn bản : Sau phút chia li ( Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm) ? Đoạn thơ có xuất xứ từ đâu ? A. B. Cõi chiến trường chết chóc . A. Chữ Hán. bác tới nhà / Trẻ thời đi vắng. Căp từ hễ…thì là quan hệ từ . Đúng B.Đã bấy lâu nay. phụ nữ C2. Nhân hoá. Chinh phụ ngâm. C. D. A. cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của họ.3 D. B. Chữ Nôm. thể thơ nào? A. B đều đúng . Sai B. B. Gồm A. Tiết 2. Cõi chiến trường gian lao . dài trên 450 câu thơ . loạn lạc ở nước ta. bản dịch thơ tương truyền là của Đoàn Thị Điểm bằng thơ song thất lục bát. B. ? Ngoài nghĩa đen tả thực cái bánh trôi nước. B. Ẩn dụ. bài thơ còn hàm chứa một số nghĩa khác. Cuộc đời vất vả lận đận và bị phụ thuộc của ng. C. ?Tấm lòng son là hình ảnh gì ? A.

? Bài thơ được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? Hs nêu . GV chấm 6 bài ( giỏi – khá – trung bình).Cuộc đời. Cụm động từ C. duyên dáng . thiệt thòi. Sau phút chia li. tròn. . cùng trông lại . B. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.Khen ngợi. Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009 TUẦN 10 . son sắt thuỷ chung . GV : Vận dụng quá trình tạo lập văn bản để làm bài: Đề yêu cầu : biểu cảm về đối tượng người phụ nữ trong xã hội cũ . phụ thuộc . Ngàn dâu xanh ngắt. Phạm vi : ca dao. Như vậy.  Ôn tập trắc nghiệm . . E. rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn . VĂN BIẺU CẢM. cần đặt các câu chủ đề cho mỗi ý . khuyến khích những em làm bài tốt . Bánh trôi nước. F. + Trình bày theo bố cục . A. Tiết 3. Giúp Hs : . thân em như trái bần trôi …) Diễn đạt : Dựa vào cách viết như đã hướng dẫn ở các tiết trước. số phận của họ chịu nhiều đắng cay. Tìm ý : .  Bài tập tự luận . hãy trông sang . dịu dàng … ( Trắng. Câu trần thuật C. Buổi 4.hai câu mở bài . Mục tiêu cần đạt . Hàm Dương – Tiêu Tương. Màu mây biếc. còn ngoảnh lại .những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ . Gồm tất cả A. B. ÔN TẬP CÁC BÀI : QUA ĐÈO NGANG. làm lại hoàn chỉnh ở nhà . liên kết các câu ấy lại thành đoạn văn . Câu cảm thán D. một . Câu nghi vấn . B. cách chuyển tiếp . Tiết 1 . Văn bản Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan). Cụm danh từ B. cách dẫn dắt . Trình bày cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp và cuộc đời. Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . rút kinh nghiệm cho những bài khác  Dặn dò . Xinh xắn . Cụm tính từ .Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trong bài 8 . Nhân hoá ? Câu thơ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai là loại câu nào ? A.) . tủi cực. BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ. Ngàn núi xanh. ( ba chìm bảy nổi. Câu cầu khiến B.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . So sánh C. Từ đó triển khai các câu tiếp theo làm rõ ý câu chủ đề . C. C. Ngàn dâu xanh ngắt một màu. D. sửa câu chữ trước khi viết vào vở. bài làm sẽ có ít nhất một . Điệp ngữ B. D. Mấy ngàn dâu E.A. ? Cho biết : Đoái trông theo . số phận bất hạnh của người phụ nữ qua các văn bản thơ đã học ? Có thể viết một đoạn văn hoặc một văn bản mi ni . so sánh D. ? Đọc đoạn thơ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy . . Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? Cho biết tác giả đã sử dụng những phép tu từ nào ? A. cách biếu cảm . Điệp ngữ. hai đoạn văn triển khai 2 ý mới tìm được . thấy xanh xanh thuộc loại cụm từ nào ? A. Nội dung dạy – học . hai câu kết .QUAN HỆ TỪ. . ….Sửa lỗi cho các em : + Cách đặt câu chủ đề. cũng chẳng thấy . Học sinh làm bài (35’) Gv nhắc nhở HS cần tạo thói quen làm nháp.

Cả A.. hoa sim. nước / Một mảnh tình riêng ta với ta . Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục . 15’ Tiết 2 . hoa dại. thi Đình). chữa lỗi cho các em . B. ? Chọn một câu trong bài Qua Đèo Ngang. rút kinh nghiệm cho các bạn khác . C. Thương nhà mỏi miệng . Nhớ nước đau lòng. Tả cảnh đèo Ngang B. Con cuốc cuốc ? Con chim đa đa ? Gồm cả A và B. Chỉ có hoa rừng. hoa lá phải chen vứi đá mới tồn tại được. biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang dã. đều đúng. tôn vinh. B. Cỏ cây chen đá lá chen hoa. hoang vu nơi Đèo Ngang 200 năm về trước. B. Hs làm bài . Có phải đó là nỗi buồn cô đơn của khách tha hương ? Đúng ? Không đúng ?  Tự luận . E. tam : ba. thơ giàu âm điệu. trình bày cảm nhận của em về câu thơ đó trình bày dưới hình thức một đoạn văn ? GV gợi ý : . . ? Hai câu kết thể hiện tâm trạng gì của nữ sĩ ? Dừng chân đứng lại trời. GV chấm bài một số em. vần chân tà – hoa . B. C.? Đại ý của bài thơ ? A. Đúng B. Cho Hs tham khảo cách làm sau : Vd câu 2 “ Cỏ cây ……. B. non. Gồm cả A và B . D. lá . Cả A và B. sai .Đọc lại các đoạn văn mẫu trong các buổi trước . điệp từ “chen” . C. nguyên: thứ nhất. C. tỉnh Nam Hà – quê hương của Nguyễn Khuyến . Chữ Hán. ? Có mấy từ láy trong hai câu thơ thực ? Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên song chợ mấy nhà Hai ? Ba ? Bốn? Năm ? ? Cảnh vật được nói đến trong phàn luận bài thơ là những gì ? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia . C. ?Tâm trạng người lữ khách thể hiện trong phần luận qua những từ ngữ nào ? A. câu thứ năm đối câu thứ sáu A. Tả cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà.chen hoa”. hoa. đá. hoa mua . thi Hội. đọc lên nghe rất thú vị : Lom khom …………………………mấy nhà . Văn bản : Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến) ? Tại sao gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ ? A. Hoặc cặp câu ba bốn: Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng . Gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ là cách gọi trọng vọng. một người có văn tài lỗi lạc. Chữ quốc ngứ. Nguyễn Khuyến đã đố đầu cả ba kì thi : thi Hương.vàn lưng đá – lá. Tam nguyên : ba lần đỗ đầu ( thi Hương. thi Đình. Cả A. cảnh vật hoang sơ. đặt các câu trình bày cảm xúc . suy nghĩ từ câu chủ đề để mở đầu đoạn văn . hoang vu đến nao lòng…. Hai vế tiểu đối. Thể hiện nỗi nhớ nhà và nỗi buồn cô đơn của người lữ khách. ? Đại ý của bài thơ : Bài thơ thể hiện nỗi vui mừng khi bạn đến chơi và chỉ đón tiếp bạn bằng cả tấm long chân tình yêu quý . réo rắt như một tiếng long. .. đều sai. Âm điệu thơ trầm bổng du dương. D. Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc cỏ cây. Cỏ cây. ? Chữ viết và thể thơ bài Bạn đến chơi nhà ? A. Chữ Nôm. thi Hội.Lựa chọn câu em có cảm xúc nhất . thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . nối các câu ấy lại thành một đoạn văn . ? Không có cảnh vật nào ? ? Phép đối thể hiện qua các câu thơ : Câu thứ ba đối câu thứ tư . thể thơ thất ngôn . thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật C.

Giữa mùa trăng. Tính từ . a/ Cây nguyệt quế thuộc loại thân gỗ mềm như cây nhài. Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2009 TUẦN 11 . ? Văn bản đã sử dụng phương thức . ? Các từ khôn. ông vui hẳn lên ……. Hoa mọc ở đầu tia lá……………… ………. Khách sáo.7b ) HĐ3. Suồng sã. “ Mẹ nghe nói ở Nhật……cả hàng dặm sau này”. chửa.Cho 2 em đọc lại văn bản . ? Hãy đọc lại văn bản Cổng trường 1. cây nguyệt quế như một mâm xôi nếp cái vồng lên thơm phức. Huy …. vừa . chú ý những em yếu văn . Mục tiêu cần đạt . tình yêu quê hương đất nước….Củng cố. D. Mỗi cành nguyệt quế có nhiều nhánh …… Lá hình bầu dục ……. thân mật. Tiết 1. quý mến. trọng vọng . 4 . B. bài thơ có 56 chữ. Hùng. mở ra ? .A. Hs làm bài 30 – 35’ thời gian còn lại Gv chấm chữa bài cho Hs . Na. Đức. ÔN TẬP VĂN HỌC . ngày khai trường là ngày lễ của toàn Gv gợi ý để Hs biết trình bày các dẫn chứng trong xã hội ? văn bản : . Tiết 3 .Bồi dưỡng tình yêu gia đình. B. Phó từ . C. b/ Ông em đã dành cho chậu nguyệt quế với bao tình chăm chút quý trọng. nhánh cây khép tán….Ghi nhớ : Hs trình bày theo Sgk ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? Hs tự đọc đoạn văn : ? Tại sao người mẹ lại nói : Ở Nhật. như cây chè nhạn nhưng nó chỉ cao trên dưới một mét. C. đươngtrong 4 câu thơ 3 . Đúng. mới. 5 . ( Thịnh. sai. ? Từ bác trong bài thơ gợi lên tình cảm gì của Nguyễn Khuyến đối với bạn ? A. kính trọng. quê mùa.Ptbđ : biểu đạt nào ? . . Cành cây. ? Không kẻ đầu đề. khi hoa nguyệt quế bừng nở. D. Nội dung dạy – học. B. Huyền. ngon lành. vừa chân tình. Tiếp tục cho Hs luyện viết văn biểu cảm . Có đúng thế không ? A. Đúng . toàn là tiếng nôm thuần Việt . Buổi 5. ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG . Dặn dò . Tự làm những đề văn trong sách gk. B. Động từ . A. Từ đề ra : Loài cây em yêu . B. Giúp Hs : . nắm vững nội dung kiến thức cơ bản các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến nay. 6 thuộc từ loại nào ? A. vừa giản dị dễ hiểu. Sai. lượng từ.Văn bản Cổng trường mở ra (Lí Lan). Tôn kính.Khi nở hoa. một bạn đã làm bài và viết những đoạn văn không trọn vẹn vì bạn chưa qua sát kĩ loài cây ấy nên mieu tả còn dở dang Em viết tiếp hộ bạn .

2 em tóm tắt truyện. t/y quê hương đất nước. . Học sinh đọc thuộc ca dao . . 3. Nhóm 3. + Khóc nức nở khi nghí rằng có thể mất con … + sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn . Các em trong mỗi nhóm về bài ca dao sau : (viết văn bản mi ni) trình bày cảm nhận của bản thân về bài ca dao : Nhóm 1.Gv chia 4 nhóm . Gồm các chủ đề : t/c gia đình . học ? ? Trình bày những cảm nhận của em . + Đi ăn xin để nuôi con. 2. 2. ÔN TẬP CA DAO . ? Thê nào là ca dao ? ? Những bài ca dao được học thuộc những chủ đề nào ? 1 Khái niệm : ca dao là …. gần gũi. + Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sang ngày khai trường đều chia nhau đến dự khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ….búpbê (khánh Hoài) ? ? Truyện kể về việc gì ? nhân vật chính trong truyện ? ? Những chi tiết nào cho thấy tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ rất gắn bó. + Anh rất hiểu và thương em … + Chiều nào anh cũng đi đón em. + Đường phố được dọn quang và trang trí vuitươi.Ghi nhớ. Văn bản : Cuộc chia tay của những con búp bê. + Hi sinh tính mạng để cứu sống con…. Hs đọc lại ghi nhớ Sgk. Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều. + quằn quại vì nỗi lo sợ . Văn bản “ Mẹ tôi” (A-mi-xi). Gọi 2 em đọc lại văn bản . Thân em như trái bần trôi Gió dập song dồi biết tấp vào đâu. + Anh em vừa đi vừa trò chuyện … . Nhóm 4...Hs nêu .vá áo cho anh . Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Điều này thể hiện ở những chi tiết nào ? Tiết 2.. .Hs trình bày . yêu thương và luôn quan tâm đến nhau ? ? Cuộc chai tay của Thuỷ với lớp học cũng rất cảm động. ? Hãy tóm tắt lại truyện Cuộc chia tay…. em ……. Ngó lên nuộc lạt mái nhà Nhà bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu Nhóm 2. 8 em đọc.Hình ảnh người mẹ : + Thức suốt đêm vì con .Hs nhắc lại . ? Hãy đọc thuộc các bài ca dao đã 3. . + Anh đá bóng rách áo.? Đọc lại văn bản “ Mẹ tôi” ? ? Văn bản đã sử dụng phương thức biểu đạt nào ? ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? ? Tại sao văn bản có tên là Mẹ tôi ? ? Hình ảnh người mẹ được thể hiện như thế nào trong bức thư ? Từ đó em cảm nhận được những gì về người mẹ ? + Người lớn nghỉ việc để đưa tre con đến trường. . than thân châm biếm.Ptbđ : .

Lòng yêu nước : thể qua những văn bản nào ? + Niềm tự hào dân tộc . Các bạn khác bổ sung. Từ láy và từ ghép. ngữ pháp đx học từ đầu năm đến nay . nắm vững nội dung về từ ngữ. có sự du nhập văn hoá tây âu .Bồi dưỡng tình yêu ý thức trau chuốt hành văn. so sánh. . Nội dung dạy – học. (dc) + Ý chí quyết chiến. … Nhóm nào xong trước. Bài tập.Lòng nhân đạo : + Tố cáo xã hội pk bất công . thích sưu tầm văn học.Trải qua nhiều triều đại phong kiến . ? Sự khác nhau giữa từ láy và từ Hs nhắc lại khái niệm . chữ viết. các em tự khắc phục sau khi được bạn góp ý. chậm chạp. ? Nội dung văn học ? Thể hiện cụ • Nội dung : . Tiết 1.Văn học chủ yếu Hán học. di đứng.Có sự xuất hiện của đế quốc phương Tây. ÔN TẬP THƠ TRUNG ĐẠI ( Việt Nam). tóc tai. các biện pháp : Ẩn dụ. ? Thế nào là từ láy ? Từ ghép ? 2. nhỏ nhắn.4. Râu ria. Mục tiêu cần đạt . quyết thắng kẻ thù xâm lược.Củng cố. Gv kết hợp hỏi – đáp. Thứ 3 ngày 03 tháng 11 năm 2009 TUẦN 12 . Tiết 3. (dc) + Tình yêu thiên nhiên … (dc) . ?Nghệ thuật chủ yếu được sử dụng ? + Ngợi ca. các hình thức điệp… * Dặn dò. xã hội VN từ X – XIX? . ? Thống kê các văn bản thơ trung Thơ trung đại Việt nam : 8 văn bản ( Kể cả Hd tự đại Việt Nam đã học ? học). GV giúp HS phân biệt từ láy và từ ghép khi giữa . Cho Hs đổi bài chấm cho nhau . yểu điệu. rồi trình bày bài trước lớp . Cho học sinh kẻ bảng ôn tập . • Khác nhau : từ láy → âm thanh từ ghép → nghĩa. .Dân tộc phải đương đầu với nạn ngoại xâm . ghép? • Giống nhau : đều là từ phức . ? Những nét sơ lược về hoàn cảnh .Hs làm bài . Giúp Hs : . phép đối. Gv chọn trong mỗi nhóm một bài viết tốt đọc mẫu để động viên khen ngợi và rút kinh nghiệm . . ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT A. Hs thực hiện 4 nhóm. thực hành trong quá trình ôn tập. trăng trắng. mượt mà. ? Phân biệt từ ghép và từ láy trong Phân biệt từ ghép và từ láy : dãy từ sau đây : Che chắn. khuôn khổ. + Khát vọng đất nước thái bình. chỉ ra đúng là thắng. tươi tốt. B. Buổi 6. ham đọc sách. đề cao giá trị con người … • Nghệ thuật : Thể thơ. trắng trẻo. 30 – 35’.

bố mẹ. Có thể dung các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng: ông bà . điền thể kết hợp danh từ chỉ Qhtt với từ ta: ông ta. . Thực từ Quan hệ từ . Tiết 2.Từ Hán Việt.? Nguồn gốc từ Hán Việt ? ? Sử dụng từ Hán Việt trong thơ văn có tác dụng gì ? ? Em hãy nêu vd chứng tỏ điều nêu trên? chúng dễ có sự nhầm lẫn như các từ trên. mụ ta….Nó mua bánh đẻ tôi ăn ? HS thực hiện . đặt tên người. Bài tập . song Bạch Đằng. nhận xét. …. xác định ĐT.Cần phải giữ gìn nó chờ khi quân của chúng tao trở về . .Khái niệm. cậu ta . cậu gì. Nhận xét cách dung từ láy trong câu thơ : Lom khom ….Nó để tôi ăn bánh .( cả 3 ngôi) ĐT phiếm chỉ. con nào. núi Yên Tử. Hs nêu . ngài. trang trọng . tao nhã.. vào bảng bên ? anh ta .Chế độ quân chủ.mấy nhà . việc gì… Nào dung với ý có sự lựa chọn: việc nào. ? So sánh các VD sau : 2. → tạo nên sắc thái và phong cách cổ điển. . trình bày .( chỉ cái chưa xác định và để hỏi).Thằng nhóc tên gì? • Bài tập . hoặc có khi cả từ : bạn. trang nghiêm . Quan hệ từ . hai ĐT gì. thảo luận .QHTphụ thuộc (qhnp’) .có : QHT bình đẳng . lão ta. 1. Điền Đt vào bảng : . . . nào dung 2 sắc thái khác nhau : gì chỉ cái chưa xác định : cái gì. Việt Nam độc lập …. 2. vị ….Đại từ .Mày là đội viên hả ? -Thế khăn quàng của mày đâu ? ĐT nhân ĐT thay thế ĐT phiếm ĐT chỉ định .. …… …… . (Bà huyện Thanh quan) Và cáh đặt tên bằng từ Hán Việt như trên ? Hs trao đổi.Tại sao lại trong hòm ? xưng chỉ . đồng chí. . .Suối Côn Sơn. . hùng biện… Hs nêu : -Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa .. một số bài chính luận hiện đại.chúng không phải là thực từ . • Lưu ý : Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ 3 có ? Đọc đoạn trích . . các khái niệm lịch sử….Sao mày không đeo ? …. tên địa danh.Nguồn gốc: Ngôn ngữ Hán nhập vào Tiếng Việt.Khái niệm : Hs nêu.Nó cho tôi cái khăn -Nó đưa cho tôi cái bát .Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bong tịch dương . ? Những tiểu loại của đại từ ? .Sử dụng : dung nhiều trong thơ Nôm trung đại. ? Thế nào là đại từ ? .Gồm các tiểu loại : ĐT nhân xưng.

Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009 TUẦN 13 . nắm vững nội dung kiến thức các văn bản Cảnh khuya . không liên quan đến nhau.thừa . Dặn dò . GV cho Hs lấy một số VD minh hoạ cho mỗi nội ? Viết một đoạn văn ( tự xác định đề dung . ? Nhắc lại khái niệm về từ đồng • Khái niệm: nghĩa. 7 chữ. ? Đại ý của bài thơ ? . Buổi 7. biểu lộ niềm thao thức lo nỗi nước nhà của lãnh tụ ? Bức tranh cảnh khuya được Bác vẽ kính yêu.Hoàn cảnh ra đời . B.Bồi dưỡng lòng yêu Bác. có sử dụng các loại từ và từ loại • Bài tập : đã ôn tập đạt hiệu quả cao trong diễn đạt ? ( gạch chân các từ chú ý) Hs làm bài 20’.chuyển . ÔN TẬP BÀI 12 A. Tự ôn tập lại các nội dung trên . Bác viết bài thơ Cảnh khuya vào thu đông năm 1947. ? Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc . cổ nào ? TG dung phép tu từ gì để tả tiếng . Giúp Hs : .4 nét chấm phá : suối.4 . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ TNTT. Tiết 3. trăng. gieo vần a cuối câu 1.Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt. từ trái nghĩa.2. nhịp 4/3 ( câu 4 . Nội dung dạy – học. yêu tiếng Việt . rút kinh nghiệm.Bức tranh …. Bố cục có 4 phần : Khai.nhanh như cắt. học tập bạn .  Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh) ? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? . từ đồng âm ? Hs nêu : ? Từ đồng âm khác từ nhiều nghĩa ở • Phân biệt từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa : chỗ nào ? Phát âm giống nhau có chung nghĩa gốc Nghĩa khác xa nhau nghĩa ban đầu. tài). từ đồng âm. khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt.hợp .Đại ý : Bài thơ tả cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng rất đẹp. .Củng cố.2/2/3). Tiết 1.  Từ đồng nghĩa. điểm ? 4 câu. từ trái nghĩa. Gv cho Hs đổi bài chấm cho nhau . chọn bài hay trình bày trước lớp . Gươm và rùa đã chìm dáy nước. bằng 4 nét chấm phá đó là những nét .. người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh. Thành ngữ.Em ở nhà nhé ! . Rằm tháng giêng.Nó đứng ở dưới nước • Bài tập . HS xác dịnh Qht trong đoạn văn sau : Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Văn bản . Hs nhận xét. rùa há miệng đớp láy thanh gươm và lặn xuống nước. Biểu cảm về TPVH . Mục tiêu cần đạt .

sau đại thắng của quân ta tại sông Lô và Đoan Hùng ? Hàm ý của chữ xuân khi được điệp 3 . hoa rất đẹp. Có sức gợi hình cao .Phép điệp từ: lồng . chan hoà với thiên nhiên .Xuân giang. Thành ngữ .Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. nấu sử sôi kinh đầu tắt mặt tối vai u thịt bắp một duyên hai nợ dầm mứ dãi nắng. ? Tìm thành ngữ thích hợp điền vào chỗ .Tâm trạng : xúc động trước vẻ đẹp … ? Hãy đọc thuộc long diễn cảm bài thơ ? Thao thức lo lắng … .( Nguyên tiêu . ba chìm bảy nổi.4 nhóm đặt câu khác nhau . ? Câu thơ tả trăng.bàn bạc việc quân ? hai câu cuối. biểu lộ một phong thái ung dung… Tiết 2 .Phép so sánh : Tiếng suối trong … rất hữu tình.sông. ? Đại ý Rằm tháng giêng ? Yêu thiên nhiên.Thể thơ : TNTT lần ? . xuân thuỷ tiếp xuân thiên. ? Thế nào là thành ngữ ? . cổ thụ. . trời. tg dùng bp’nt nào khi viết : . chân lấm tay bùn nghèo rớt mùng tơi đen như than lên voi xuống chó đầu voi đuôi chuột….suối ? thụ.khác tục ngữ : câu nói ngắn gọn . cứu dân. lạc quan …của Bác. ? Tìm ít nhất 10 thành ngữ mà em biết ? VD. . h/a con thuyền chở đầy →Việc đánh giặc để cứu nước.HS đọc bài thơênR  Răm tháng giêng.nét : trăng.4 nhóm thực hiện : .Ba chữ : đàm quân sự .Bác viết vào đầu 1948 tại chiến khu VB . Bảy nổi ba chìm. Nhóm nào làm nhanh. trăng có ý nghĩa biểu tượng ? .Một cụm từ có cấu tạo cố định (tương đối) Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. cử đại diện trình bày . hoa. đúng là thắng.thường đúc kết kinh nghiệm…. . trẻ trung… của Bác trong đêm nguyên tiêu ? . ? Thành ngữ khác tục ngữ ở chỗ nào ? . ? Đặt 5 câu có sử dụng thành ngữ ? • Bài tập nhóm : . Phong thái ung dung. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa ? ? Điệp ngữ chưa ngủ bộc lộ tâm trạng gì của Bác trước cảnh khuya ? .Hồ Chí ? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ?Thể thơ ? Minh).Đại ý : Gợi tả vẻ đẹp rằm tháng giêng …. ? Từ ngữ nào và nói lên công việc gì →Vẻ đẹp xinh tươi. nước. .

nắm vững nội dung kiến thức văn bản Tiếng gà trưa . tình bà cháu .) Rút kinh nghiệm qua bài viết Tiết 3. Tiếng gà trưa . Xuân Quỳnh (1942 – 1988). Nội dung dạy – học. . các nhóm làm vào bảng nhóm .trống ? ? Viết một đoạn văn ( chủ đề tự chọn) khoảng 10 câu . .trung bình – yếu . • thực hiện theo các bước : vạch ý .Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước.Nghe gợi về tuổi thơ. B. nhóm làm tốt ) Bài tập sáng tạo . liên tưởng thông qua các hình ảnh được tg miêu tả trong bài . Buổi 8. Ấn tượng sâu sắc của bản thân. 6 câu . dung phép tu từ nào điên tả tâm trạng ……. ? Xuất xứ bài thơ Tiếng gà trưa ? . Gợi ý : Nắm vững hình thức nghệ thuật. Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2009 TUẦN 14 . sắp xếp ý …. Biểu cảm . . Đọc bài hay. Giúp đỡ những em còn lúng túng khi thực hiện các bước trên..Cấu trúc khổ thơ cũng biến hoá : ? Đại ý bài thơ ? 4 câu . . Tiết 1 . . Giúp Hs : . ÔN TẬP BÀI 13 A. 5 câu . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ 5 chữ. thành ngữ.Đại ý : Tiếng gà trưa nơi xóm nhỏ đã dội vào tâm hồn người lính tren đường hành quân ra trận đánh giặc gợi lên bao kỉ niệm tuổi thơ. ( Gv có thể khên ngợi khuyến khích một số em .Gv chấm 6 – 9 bài ( giỏi – khá .Trên đường hành quân xa ……. 7 câu . làm sâu nặng thêm tình yêu quê hương đất nước.Củng cố. lập dàn ý . ? Đọc khổ thơ đầu và cho biết Tg đã .Tác giả và Hoàn cảnh ra đời. nhân điển hình. trong đó em có dung ít nhất hai thành ngữ ? GV ghi bài tập lên bảng (10 câu). Dùng trí tưởng tượng. . Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh . độg viên những em làm bài tốt. • Gv cho hs thực hiện từng bước. Biểu cảm về TPVH . yêu tiếng Việt . TP in lần đầu trong tập Hoa dọc chiến hào của ? Thể thơ ? Cấu trúc khổ thơ ? Xuân Quỳnh 1968. điền đúng là nhóm đó thắng .Thể thơ năm chữ. nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong thời chống Mĩ cứu nước . Nhóm nào tìm nhanh.Riêng câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa được láy đi láy lại ba lần .Học sinh làm bài. Mục tiêu cần đạt . nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ . .

. được cái này đã khá rồi mà lại còn đòi cái khác .Nhất bên trọng. nói ra. ấp : động từ. bất công.PTBĐ : Bc + mtả. . nhận của người.Há miệng mắc quai : (1)thái độ của người không muốn hoặc không dám nói thẳng. .Đứt đuôi con nòng nọc? . nhất bên khinh ? . nhớ về đàn gà của gia đình mình . đòi được hơn .Được voi đòi tiên: Nói về kẻ tham lam quá mức. Tiết 2. GV : Trong trường hợp này. đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng cả lên.Điệp ngữ vì giọng thơ bồi hồi sâu lắng. không dám tố cáo. sâu lắng. một bên thì coi trọng. yếu tố nhất đã dùng một cách không bình thường : thường thì không ai nói nhất bên để chỉ ý một bên cả . 3.Này : chỉ từ . cái đuôi rụng đi thì thấy rõ là ếch nhái). ấp thuộc từ loại nào ? ? Tg đã kết hợp những ptbđ nào khi viết khô thơ này ? ? Điệp ngữ vì đã làm cho giọng thơ bồi hồi . nhìn hình dáng giống cá. khó phân biệt được là cá hay ếch nhái còn non. . thiên vị. không còn gì phải bàn cãi ( nòng nọc sống dưới nước. một bên thì xem khinh .Mới nghe nói đã dựng tóc gáy . nói hết những điều mình nghĩ vì bị vướng mắc về một lí do nào đó. Tác giả đã sử dụng PTBĐ nào ? ? Từ này trong khổ thơ trên thuộc từ loại nào ? ? Từ láy chắt chiu thể hiện đức tính tốt đẹp của bà. thiết tha . Nhưng phát triển lên.Há miệng mắc quai ? . Em hiểu nghĩa chắt chiu là gì ? ? Những từ : soi. dành. . nhất bên khinh : đối xử phân biệt. dành.Chắt chiu : dành dụm nâng niu từng li từng tí. (2) đã ăn. ý kiến em thế nào ? → Điệp ngữ.soi. . Học sinh làm bài tập về thành ngữ . . .Được voi đòi tiên ? . .Đứt đuôi con nòng nọc : Quá rõ rang.“ Tiếng gà trưa….Ổ rơm hồng những trứng” PTBBĐ : miêu tả .Nhất bên trọng. anh lính trẻ nhớ về ổ trứng gà. sợ động đến mình hoặc đến người khác có quan hệ mật thiết với mình . nhà thơ đã chuyển đổi từ thính giác sang giác quan nào để làm nổi bật sự xúc động của anh lính trẻ trên đường hành quân xa trước âm thanh tiếng gà nhảy ổ ? ? “ Nghe gợi về tuổi thơ” .anh lính trẻ trên đường hành quân ra trận ? ? Qua ba câu có chữ nghe .Thính giác → cảm giác . . thiết tha. ? Giải nghĩa các thành ngữ sau : . .Dựng tóc gáy ? sợ hãi cực độ.

Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. B. uốn nắn cho hs. trình bày miệng. . ? Mắng (nói) như tát nước ? . Em hãy cho biết : . khó nhọc được đặc tả bằng hình ảnh gợi cảm. ? bán mặt cho đất.) ? Em hãy đặt câu với các thành ngữ . . đối lập từng cụm từ ngữ một : Dẻo thơm >< đắng cay . vất vả của . khắc sâu trong lòng. thấm thía : Khảng định công sức nhà nông và giá trị của bát cơm. . bát cơm do người nông dân làm ra. LUYỆN TẬP : GIÁ TRỊ CÁC PHÉP TU TỪ A. VD: . cày… luôn phải cúi mặt xuống đất. suốt đời không bao giờ quên.Cảm thụ vẻ đẹp. Gv sửa chữa. * Gv gợi ý : .Bán mặt cho đất.Sống để bụng. bán lưng cho trời : Người lao động còng lưng làm việc vất vả. ? Sống để bụng. Buổi 9.Câu 4 được chia thành hai vé tương phản. Thứ 3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 TUẦN 15 . . tới tấp . Ca dao có bài : Cày đồng đang buổi ban trưa . Dẻo thơm một hạt. giá trị của các từ gợi tả gợi cảm (từ láy) và các phép tu từ đã học. . nó gợi tả từng giọt…… từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống.Thánh thót là loại từ gì ? Giá trị gợi tả của nó ? .Chưa nghe hết câu. một hạt >< muôn phần . ấn tượng .Vế 1 và vế 2 trong câu thơ thứ tư có quan hệ với nhau như thế nào ? Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp nghệ thuật ấy ? * HS làm vào vở trong thời gian 45’. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . tình cảm) trong long quyết không cho ai khác biết. rơi ra thánh thót như mưa ruộng cày . đắng cay muôn phần . (2) ghi nhớ. hạt gạo.Dặn dò. bổ sung. Bài 1.Có ý thức trau chuốt hành văn. Nhận xét cách dung thành ngữ của Hồ xuân Hương : Bảy nổi ba chìm với nnon. Công việc cày đông buổi ban trưa thật vất vả. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . cái âm vang của từng giọt mồ hôi rơi nghe đều đều rất rõ.Thánh thót là từ láy phụ âm đầu (th) – từ láy tượng thanh .. Đặt trong quan hệ tương phản đối lập một hạt cơm dẻo thơm ngon lành bé nhỏ với nỗi đắng cay muôn phần càng thêm lớn lao. chết mang theo. rơi xuống. dãi dầu ở ngoài trời (hình ảnh những người làm việc ở ngoài trời như cấy. vừa giải nghĩa ? Hs khác nhận xét. (1) giữ kín (ý nghĩ.” Nói lên sự vất vả của công việc nhà nông và giá trị của hạt gạo. nhắc nhở mọi người phải nghĩ thấu tới nỗi đắng cay. phơi lưng lên trời. Mục tiêu cần đạt . cụ thể hoá hình tượng giọt mồ hôi túa ra . Ai ơi bưng bát cơm đầy. Giúp Hs : . chết mang theo ? . Nội dung dạy – học. bán lưng cho trời ? .Câu thứ hai được nhà thơ dân gian vận dụng BPTT so sánh và thậm xưng.Học sinh đặt câu .nữa.Mắng như tát nước : mắng xối xả. nó đã mắng như tát nước….Bài ca dao “….Phân tích giá trị tu từ trong câu thơ thứ hai ? . D.

giá trị của phép tu từ điệp ngữ . chữa bài cho cả lớp. cách dùn từ chính xác. Độc nhất vô nhị : Có một không hai . Bụi mù mịt. Thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2009 TUẦN 16 . * Gợi ý : Đoạn văn tả cảnh ngày mùa : cảnh gặt lúa trên đồng và cảnh tuốt láu trên sân kho HTX . LUYỆN TẬP : Thành ngữ Hán Việt và phép điệp ngữ . . Nội dung dạy – học. rất gọn nhẹ. vừa gợi hình vừa gợi cảm. Thành ngữ Hán Việt . Tôn sư trọng đạo : Tôn trọng. Có khi nhiều hơn 4 yếu tố…) * Nghĩa . Mục tiêu cần đạt . I. * GV chấm bài một số em . thương yêu lẫn nhau . A. cung cấp thêm vốn thành ngữ Hán Việt. Từ đó.Có ý thức trau chuốt hành văn. Máy tuốt lúa lù lù đứng giữa sân kho. nắng chan mỡ gà trên cánh đồng lúa chin. Bài 2 . làm ăn vui vẻ . chọn lọc của tác giả. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . Các từ láy TT và TH gợi tả âm thanh nghe thấy. rút kinh nghiệm .Rất đều. Ngòi bút miêu tả sống động. Nó cho thấy tài quan sát và vốn từ ngữ phong phú. Đồng cam cộng khổ : Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay . GV : Bên cạnh các thành ngữ thuần Việt các em đã học còn có những thành ngữ Hán Viêt cũng hay được sử dụng trong giao tiếp và cũng rất giàu giá trị biểu đạt mà có thể các em chưa biết . một tay cắt giật. thóc rào rào rơi xuống gầm máy. làm nổi bật cảnh được mùa và niềm vui sướng của nhà nông. * Cấu tạo : Gồm các yếu tố Hán Việt ( 4 yếu tố . tương thân tương ái . độc nhất vô nhị .Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. quý mến người thầy dạy mình Tương thân tương ái : thân thiết . hai nắm ….Cảm thụ vẻ đẹp. Em hãy cho biết từ láy tượng hình. Một nắm. ? Tìm hiểu cách cấu tạo và ý nghĩa của các thành ngữ sau: An cư lạc nghiệp . Giúp Hs : ..xoèn xoẹt lúa chất lại thành từng đống. ai cũng phải có một thái độ đúng đắn. các xã viên cúi xuống. kêu tành tạch. hối hả. cảnh vật nhìn thấy trong ngày mùa thôn trang. tôn sư trọng đạo. Khẩu phật tâm xà : miệng nói lời yêu thương mà lòng thì nham hiểm . Buổi 10. một tay nắm khóm lúa. khẩu phật tâm xà ? . đồng cam cộng khổ. nhân tình là trân trọng lúa gạo và chân thành biết ơn người dân cày Việt Nam . nhằn một thoáng rồi phì rơm ra. B. từ láy tượng thanh trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các từ láy đó ? Nắng lên.Tiếng xe kút kít nặng nề chở lúa về làng. sướng khổ đều có nhau . ( phải giải nghĩa các yếu tố trong đó mới hiểu nghĩa thành ngữ) An cư lạc nghiệp : Sinh sống yên ổn. xã viên lao động hăng say. . Nó ôm lúa vào miệng.người nông dân .

làm lại kiểu bài này .Tiến thoái lưỡng nan : tiến lên phía trước và lùi lại phía sau đều khó → ở vào thế bế tắc. . Hán Việt đã tìm hiểu trên ? Hs khác nhận xét. * Tác dụng của điệp ngữ . ( Có khi có lặp từ ngữ nhưng đó là trùng lặp chứ không phải điệp từ ngữ với dụng ý nghệ thuật : nhấn mạnh.Đừng chơi với hạng người khẩu phật tâm xà ấy . ? Em hãy đặt 3 câu có sử dụng thành ngữ Hs đặt câu vào vở.Hs đặt câu . ? Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao trên dưới hình thức trình bày một đoạn văn ngắn . Trời êm. Gợi ý : Nếu phải chia tay. tớ sẽ rất nhớ cậu. khó giải quyết . . . II. Đặt câu . Gv chữa lỗi cho hs VD : .Hs tìm và nêu : Trông . .Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay . Gv chữa . Hs làm vào vở : 15 – 20 phút . bổ sung. rút kinh nghiệm .Biệt tài xếp hình trò chơi của bạn Lan có thể xem là độc nhất vô nhị đấy . ý . biển lặng mới yên tấm lòng . * khái niệm . Điệp ngữ . ? đặt ba câu có sử dụng điệp ngữ . Gv lưu ý sửa lỗi cho các em về từ câu . ? Em hãy nhắc lại thế nào là điệp ngữ ? tác dụng của điệp ngữ ? ? Tìm điệp ngữ trong bài ca dao : Người ta đi cấy lấy công …………………………. điệp ngữ phù hợp .Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta .. nhớ lắm đấy . . đứng tại chỗ trình bày. Hs nêu * Bài tập . (ít nhất 5 – 7câu) Dặn dò . hoặc làm nổi bật ý diễn đạt) .