HỌC KÌ 2

Tuần 21 . Buổi 1.

ÔN TẬP BÀI 18

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 18 : Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuát ; chương trình địa phương ; Tìm hiểu chung về văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn ngay từ đàu học kì 2. B. Tổ chức các hoạt động dạy – học HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . I. Tục ngữ. (Tiết 1,2) ? Thế nào là tục ngữ ? - Là những câu nói của dân gian ngắn gọn, có vần điẹu, hình ảnh, đúc kết những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt của cuộc sống , được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày. - Tục ngữ bao giờ cũng có nghĩa đen là nghĩa trực tiếp gắn với hiện tượng ban đầu nhằm phản ánh kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội. - Những câu TN thể hiện k/n về con người , xã hội thường không sử dụng chủ ngữ nên rất hàm súc, cô đọng, có nghĩa bóng và có khả năng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau . VD. Học ăn, học nói ,học gói, học mở ? Em biết tục ngữ có những chủ đề - Tục ngữ có nhiều chủ đề : nào ? + Quan niệm về giới tự nhiên : Các câu đã học. + Đời sống vật chất : Người sống về gạo, cá bạo về nước; Có thực mới vực ? Những câu tục ngữ nào thuộc được đạo ; Miếng khi đói bằng gói khi no ; ăn một chủ đề này ? miếng, tiếng một đời ; lợn giò, bò bắp, vịt già, gà tơ ; mùa hè cá sông, mùa đông cá bể ; + Đời sống xã hội : Nhà nào giống ấy. cây có cội, sông có nguồn ; Giỏ nhà ai ,quai nhà nấy ; giấy rách giữ lề; Một giọt máu ?Tìm 5 câu tục ngữ về đời sống xã đào hơn ao nước lã…. hội ? + Đời sống tinh thần và những quan niệm vè nhân sinh : Người là hoa đất ; Người như hoa ở đâu thơm đấy ; Trông mặt mà bắt hình dong ; Lớn vú bụ con ; Cái ? Tìm 5 câu tục ngữ về chủ đề răng cái tóc là góc con người ; Môi dày ăn vụng đã này ? xong- môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn ; tẩm ngẩm mà đấm chết voi … • Có thể nhầm lẫn tục ngữ với ca dao : + Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thí râm + Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên . (Hình thức thơ lục bát nhưng nội dung nêu kinh

nghiệm …) GV; Tục ngữ thiên về biểu hiện trí truệ của nhdân trong việc nhận thức thế giới và con người . Gorki nói “ Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhdân laọ động” . Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa : nghĩa đen và nghĩa bóng . Cái cụ thể cá biệt tạo nên nghĩa đen, cái trừu tượng , phổ biến tạo nên nghĩa bóng . Môi hở răng lạnh , chó cắn áo rách , đục nước béo cò, năng nhặt chặt bị…. ? Những tình huống nào phải dùng 1. Văn nghị luận .( Tiết 3) văn nghị luận? - Trong giao tiếp có những lúc con người cần phải bộc lộ , phát biểu thành lời những nhận định, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của mìnhtrước một vấn đề nào đó của cuộc sống -> Văn bản NL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và con người. - Văn nghị luận …(sgk) ? Thế nào là văn nghị luận? - Văn bản nghị hay sử dụng : Văn giải thích, văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận … VD văn bản Tinh thân yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) là văn bản nghị luận chứng minh. ? Trong các trường hợp sau đây, Bài tập trường hợp nào cần dùng văn bản a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn . nghị luận để biểu đạt? Vì sao? b/ Giới thiệu về người bạn của mình. c/ Trình bày quan điểm về tình bạn . Trường hợp (c) vì người viết phải dùng lí lẽ dẫn ? Để chuẩn bị tham dự cuộc thi Tìm hiểu chứng để thuyết phục người đọc về quan điểm tình về môi trường tiên nhiên do nhà trường bạn . tổ chức, Tý được cô giáo phân công d/ Gợi ý giúp bạn Tý : phần hùng biện . Tý dự định thực hiện - Kiểu văn bản : văn nghị luận . một trong hai cách là : cách 1 : dùng kiểu văn tự sự, kể một câu chuyện có nội - Ý chính : dung nói về quan hệ giữa con người với + Tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên đối với thiên nhiên ; cách 2: dùng kiểu vb bc con người . làm một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như + Thực trạng về cảnh môi trường thiên nhiên đang bị tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người . Cô giáo bảo Tý cả 2 cách ấy tàn phá.( nguyên nhân, dự báo, hậu quả) đều không đạt. Em hãy giúp Tý xác định + Lời nhắc nhở đối với mọi người trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên . ý và kiểu văn bản ? Hs có thể tìm thêm các ý khác. HĐ3. Dặn dò . Tập viết một đoạn văn nghị luận có đề tài nói về ý thức bảo vệ của công. Thứ 3 ngày 12 tháng 01 năm 2010

Tuần 22 . Buổi 2.

ÔN TẬP BÀI 19

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 19 : Tục ngữ về con người và xã hội ; Rút gọn câu ; Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận – lập dàn ý cho bài văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn . B. Tổ chức các hoạt động dạy – học ( Tiết 1)

HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . GV dùng hình thức trắc nghiệm đúng sai: 1. Tục ngữ về con người và xã hội . ? Giải thích nghĩa các câu tục ngữ : - Một mặt người…-> khuyên ta nên biết quý trọng con người ; tôn vinh giá trị con người. - Cái răng cái tóc…-> khuyên mọi người phải biết giữ gìn tô điẻm vẻ đẹp riêng của mình . - Đói cho sạch…-> bài học biết giữ gìn phẩm giá trong sạch , thật thà và lòng tự trọng … cho bát kì người nào, tuổi tác nào, địa vị nào trong xã hội . - Học ăn, học nói…-> bài học về cách ăn nói, ứng xử, cách sống, cách làm người… - Không thầy…-> đề cao vai trò người thầy. - Học thầy…-> bên cạnh học thầy còn học ở bạn cũng rất quan trọng. - Thương người ..-> bài học về lòng nhân ái. - ăn quả…->bài học về lòng đền ơn đáp nghĩa. - Một cây …-> khuyên mọi người biết sống đoàn kết… ? Điền vào chỗ trống các từ ngữ nêu nội dung của những câu tục ngữ sau : + Câu 2 ,4,5, 6 là những …(nhận xét, đánh giá)…vè các mặt tư cách , sự rèn luyện của con người để tiến bộ. + Câu 3,7,8 là những lời khuyên về (phẩm chất, lối sống) mà con người phải có. Về hình thức : các câu tục ngữ trên diễn đạt bằng những hình ảnh (so sánh, ẩn dụ ) …làm cho nội dung trở nên cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hàm súc. + Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình ảnh (so sánh) làm cho sự việc trở nên cụ thể. + Câu 8,9 diễn đạt bằng hình ảnh (ẩn dụ) nên ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. + Các câu 3,4,6,7,8 không sử dụng (chủ ngữ) nên rất súc tích, cô đọng, có gía trị phổ quát và được dùng trong nhiều trường hợp . • Những câu không có vần : (câu 7,8). ? Hãy tìm những câu tục ngữ nói về con người và xã hội ? Gợi ý : Đục nước béo cò ; Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ; Bói ra ma quét nhà ra rác. ? Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ? a/ xấu đều hơn tốt lỏi * e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .* b/ Con dại cái mang * g/ Cạn tàu ráo máng . c/ Giấy rách phải giữ lấy lề *. h/ Giàu nứt đố đổ vách . d/ Dai như đỉa đói. i/ Cái khó bó cái khôn .* ?Các nghĩa sau đây phù hợp với nội dung câu tục ngứ nào?Bài học rút ra từ các câu tụcngữ a/Ăn không nên đọi nói không b/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu cũng làm được nên lời. -> Phải có ý chí bền bỉ trong công việc và trong cuộc b/ Có công mài sắt có ngày nên sống. kim . a/ ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng dại trong c/ Lá lành đùm lá rách. đường ăn nói, cư xử.-> Bài học : nhác nhở con người d/Một con ngựa đau cả tàu bỏ luôn luôn học tập rèn luyện cách nói năng, cư xử với cỏ . mọi người. e/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. d/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ của đồng g/Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . loại -> Những người cùng cảnh ngộ phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. c/ Người đày đủ, không gặp hoạn nạn thì giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn.-> Phải biết thương yêu đồng laọi khi họ gặp cảnh nghèo nàn , túng thiếu. e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm nhau , kéo bè kéo cánh với nhau -> Tìm bạn mà chơi không nên chơi với kẻ xấu. g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con người và sinh

vật -> Ảnh hưởng của môi trương đối với con người. ( Tiết 2 ) 2. Rút gọn câu. ? Thế nào là rút gọn câu ? Đ/n - Câu rút gọn là những câu vốn đầy đủ cả CN lẫn VN nhưng trong một ngữ cảnh nhất định ta có thể rút gọn một số thành phần câu mà người đọc , người nghe vẫn hiểu. VD : Bạn làm gì đấy ? – Đọc sách (Rút CN) - Câu rút gọn có t/dụng làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh hơn, tránh dùng lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu trước khi không cần thiết. (lặp từ ngữ ) - Kiểu rút gọn : + Câu rút gọn chủ ngữ : Cậu ăn cơm chưa?.. ? Câu rút gọn có những kiểu Hs nêu . nào ? + Rút gọn vị ngữ : Vd: Ai xung phong lên chữa bài tập ? – Em Hs lấy ví dụ . + Rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ : ..rồi. - Dùng câu rút gọn trong các trường hợp : + Trong văn đối thoại, rút gọn câu để tránh trùng lặp từ ngữ không cần thiết-> câu văn thoáng, hợp h/c giao tiếp . Vd:-Em buồn bã lắc đầu: -Không, em không lấy, em để... ? Theo em có thể dùng câu -Lằng nhằng mãi. Chia ra! mẹ tôi quát và giận dữ đi về… rút gọn trong những trường (tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói). hợp nào ? + Trong văn chính luận, văn mt, văn bc , rút gọn câu để ý được súc tích, cô đọng. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở . Hoặc: mỗi đảng viên cbộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Lưu ý :GV nêu 2 lưu ý như trong SGK . Bài tập : ? Chỉ rõ và khôi phục các a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười . (Nam Cao ) TP câu bị rút gọn trong b/ Đi thôi con ! những trường hợp sau đây c/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân và nêu rõ tác dụng của nó ? xứng đáng với nước độc lập tự do . ( Hồ Chí Minh) d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ) (Tiết 3 ). 3. Đặc điểm của văn nghị luận. Bài tập Cho đề ra : “Qua ca dao, người bình dân VN đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã học và đã đọc, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. a, Hãy đưa ra luận điểm, luận cứ bài văn . b, Dựa trên những luận điếm và luận cứ, em hãy lập luận bằng cách viết một đoạn văn ngắn cho cho một luận cứ mà em lựa chọn . Gợi ý: -Luân điểm: Ca dao đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của người bình dân VN. -Luận cứ: * Thể hiện được tình yêu quê hương đất nước. - Gắn bó ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước. - Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình nghĩa đồng bào .

tìm ý…. Đó là niềm tự hào. kiểu câu đặc biệt . -Lập luận: Điều tiên. được trình bày tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam. B. .15’ . . tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê hương đất nước của ông cha ta. nhận xét. ơn sinh thành . Người dân xứ Nghệ thì ngợi ca : Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biéc như tranh hoạ đồ . Thời xưa điều kện đi lại khó khăn.Nắm vững hơn nội dung văn bản ngị luận Tinh thần …. gắn bó khăng khít với bao danh lam thắng cảnh của nơi chon rau cắt rốn. chung thuỷ *Thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời . mỗi người. Giúp Hs : .Yêu lao động. ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình. Biết sử dụng hiệu quả câu đặc biệt . lạc quan vui sống đã khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc gian lao . người nông dân yêu cả ruộng vườn. Buổi 3.* Thể hiện tình yêu thương gia đình .Gắn bó với lao động . Hs làm bài 10 . HĐ3. . Dặn dò . trình bày . Ai vô xứ Nghệ thì vô…. ai cũng gắn bó máu thịt với làng mạc quê hương. Về nhà tìm đọc những bài văn nghị luận . bổ sung. thiêng liêng nhất là tình mẫu tử. ? Văn bản Tinh thần …ta trích trong văn kiện lịch sử nào ? ?Ttyncndt thuộc loại văn bản nào ? . Do vậy. ngọn rau tấc đất của mình. Nội dung tiến hành . bờ tre.Tình vợ chồng gắn bó thiết tha. Điều này dễ hiểu. -> Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời. tháng 2/1951 tại chiến khu Việt Bắc.ta . hình thức trắc nghiệm . . .Tình cảm sâu nặng nhất. nên con dân xứ Lạng tự hào: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” .Xuất xứ : Trích Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. hiểu biết của mõi con người có hạn.Tiếp tục rèn kĩ năng về văn nghị luận : tìm hiểu đề . Thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 . Chính vì lẽ đó. ruộng lúa. gắn bó với thiên nhiên . . Mục tiêu cần đạt .Nghị luận . ( Tiết 1) Văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) HS thực hiện theo nhóm. . ÔN TẬP BÀI 20 A.

. tuyên truyền. câu nào mang t/c là câu chủ Câu kết đoạn : Những cử chỉ cao quý…y/n. ? Các từ : sôi nổi. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cảu đảng là phải khơi gợi t/t yêu nc’của người dân để góp phần đưa cuộc k/c .anh hùng : lòng yeu nước qua các trang sử vẻ vang chứng minh. .Thao tác : c/m ? Tg đã sử dụng thao tác NL nào trong đoạn văn trên ? .. ?Đoạn văn Lịch sử ta …anh hùng. tg đã sử dụng thao tác nào để nói về sức mạnh của .Các tầng lớp đồng bào : ? Tg viết : Đồng bầo ta ngày nay …. mạnh mẽ. kết thành. tổ chức. cuộc k/c Từ…đến…. . hùng hậu. ( Tiết 2) .giúp mọi người nhận thức ? Sử dụng phép so sánh trong câu “ Tinh rõ hơn. …. tổ tượng trong xh chức. loại nào? lãnh đạo -> động từ. (Đ – S ) + Từ nhd m ngược …xuôi.Câu chủ đề : . vậy đó là những lớp đồng bào nào ? + Từ những kiều bào….. lãnh đạo trong câu cuối thuộc từ . diễn tả được sự tập hợp mọi đối ? Các từ : giải thích. to nước của ta.trẻ thơ. thần ……của quý” có t/d gì ? tầm quan trọng của t/t yêu nc’. quý báu.Các từ : nồng nàn… là tính từ. lực lượng k/c vế cấu trúc giống nhau theo mô hình : chống Pháp rất đông đảo.. gt+c/m). Câu 3. nồng nàn y/n . đề của đoạn. trước.Các từ : giải thích. → cách lập luận chặt chẽ.Các từ : sôi nổi . Câu 2.Giải thích sức mạnh của lòng yêu ? Các từ : nồng nàn.cướp nước.? Đọc đoạn văn mở bài : Dân ta….Cách lập luận : Câu 1.là câu chủ đề đã k/đ: Dân ta có ….Đoạn Đòng bào ta….Phép so sánh ….Giải thích lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nd ta.nước.Thao tác trong đoạn Lịch sử …. bị chiếm .ngày trước. thể hiện sức nhấn chìm thuộc từ loại nào? thể hiện điều mạnh vô cùng to lớn của tinh thần yêu nước gì ? trong công cuộc k/c cứu nước.Tg dùng câu văn dài vì : ? Tại sao tg sử dụng câu văn dài . là động từ. nhằm mục đích gì ? chống Pháp (1946-1954) là cuộc c/t nhân dân. rõ lớn. khó khăn thuộc từ loại nào ràng.. => khái quát. cho biết câu nào là câu chủ đề ? Vì sao em biết ? ? Nêu nhận xét của em về cách lập luận trong phần mở bài ? (Đ – S ) . đầy sức thuyết phục.yêu nước : ? Đoạn văn Đồng bào ta ngày nay…… Câu mở doạn : Đồng bào ta …. + Từ những nam nữ …. gt. tuyên truyền. đồng bào điền chủ. + Từ những chiến sĩ…hạu phương. . ? . cụ thể hơn về t/t yêu nước. giá trị . lướt qua. của cha ông ta làm nên ? ( bluận. câu nào là câu kết đoạn?Đ-S . c/m. có nhiều Nhd ta ai ai cũng giàu lòng y/n. nguy hiểm. .ngày + Từ các cụ già …….Lập luận mở bài : Câu 1 “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. + Từ các phụ nữ…mẹ chiến sĩ.

đứng tại chố trình bày . cố đi mãi trên đá đầu sư. PTBĐ : nghị luận . HS làm bài : 15 – 20’. tư tưởng của người VN và để thỏa mãn…l/sử. sau trạn bão. . Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh . ( Tiết 3) ? Câu thứ hai và câu cuối trong đoạn kết là kiểu câu gì ? T/d trong đoạn văn ? . học sinh khác nhận xét. thuỷ chung. Tôi dậy từ canh tư. và ngồi đó rình mặt trời lên.nhận xét . Dặn dò : Viết lại thành bài văn . bổ sung bài viết. tìm dẫn chứng cho bài văn chứng minh . T/g đã c/minh tiếng Việt đẹp : . ? Câu in nghiêng sau đây có phải là câu đặc biệt không ? Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh nhũn nhặn . Thêm trạng ngữ cho câu . B. Xuất xứ . ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. ..Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. ? Trình bày . Điều tôi dự đoán. ra đầu mũi đảo.Củng cố. Buổi 4 . một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc(ĐTM). bổ sung. Kết bài : Ví long yêu nước như các thứ của quý…. ? Đoạn văn sau có câu đặc biệt hay câu rút gọn ? GV dùng bảng phụ .TV là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm những ý nào ? hưởng. Học sinh lên làm trên bảng. TV có đầy đủ k/năng để diễn đạt t/cảm.Giàu chất nhạc .Là kiểu câu định nghĩa giải thích -> làm sáng tỏ vấn đề.? Em hãy tóm tắt bài văn trong khoảng 5 câu ? GV gợi ý để HS tóm tắt theo các ý sau : . ngay thẳng …. ? TG đã c/minh tiếng Việt đẹp như thế nào ? 4. Còn tối đất. thật là không sai. -> Câu đặc biệt. phân tích ngắn gọn văn bản Tinh thần ……nhân dân ta ? Gợi ý : Mở bài : Khảng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh : Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. ? Phần đầu của VB tg nêu mấy ý k/quát về 3. VB được trích từ công trình nghiên cứu có nhan đề Tiếng Việt. ? Thế nào là câu đặc biệt ? HS nhắc lại k/n.TV rất tế nhị. thanh điệu . Nội dung tiến hành . Thứ 3 ngày 23 tháng 2 năm 2010 TUẦN 26 . Mục tiêu cần đạt . uyển chuyển trong cách đặt câu. ? VB đã sử dụng PTBĐ nào ? 2. (Tiết 1 ) I/ Văn bản Sự giàu đệp của Tiếng Việt ? Hãy nêu xuất xứ của văn bản ? 1. K/quát về cái hay cái đẹp của tiếng Việt .yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta khi tổ quốc bị xâm lăng – Lịch sử có nhiều cuộc k/c chống xâm lăng chứng tỏ dân ta yêu nước nồng nàn – Đồng bào ta ngày nay có nhiều việc làm thể hiện t/t yêu nước xứng đáng với truyền thống của tổ tiên – Nhiệm vụ của Đảng ta. Giúp Hs : . Thân bài : Nêu hang loạt dãn chứng lịch sử và xã hội để c/m…. . cái hay cái đẹp của Tiếng Việt ? đó là . chân trời. ÔN TẬP BÀI 21 A. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Sự giàu đệp của Tiếng Việt .

Tiếng Việt không ngừng đặt ra những cách nói mới hoặc Việt hóa cách nói mới…. .Có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú.Ngữ pháp dần dần trở nên uyển chuyển hơn.Giàu hình tượng ngữ âm. . 7. trong đó có sử dụng một câu đặc biệt . bóng xuân sang. Thuyền rẽ song lao nhanh.. ( Nguyên tiêu) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. 6. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 1/ Thêm trạng ngữ vào các câu sau : C1.. nhóm nào tìm được nhiều dẫn chứng sẽ được điểm cao . giàu thanh điệu : có hai thanh bằng và bốn thanh trắc. Những bông hồng đua nhau khoe ăc trong vườn trường .nó.) C4.7 câu . Lưu ý : cần viết theo hình thức một đoạn văn… (Tiết 3) III. Học sinh làm bài : 13’ Gv chấm 6 – 8 bài . đọc bài mẫu và rút kinh nghiệm . Tiếng Việt hay : . ngữ pháp và từ vựng .phức tạp .Tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói.) II. 2/ Tác dụng của trạng ngữ trong các cau trên ? Học sinh thảo luận theo bàn .? Tg c/minh tiếng việt hay ntn? Tg c/minh tiếng Việt giàu ntn? ? Qua bài này.một nhiều. chủ đề tự chọn. C5. chính xác hơn . hoặc Việt hóa các từ …. Trên giàn thiên lí. (Cảnh khuya) . 1/ Học sịnh thảo luận nhóm . ( Vào đêm trước ngày k/trường của con. GS Đặng Thai Mai đã c/m Tiếng Việt giàu và đẹp trên những phương diện nào ? ? Trong phần đầu tg viết Và để tin tưởng … . Tương lai của Tiếng Việt : sức sống trường tồn.ba trạng ngữ .) … mẹ không ngủ được . C3. Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về ( phía mặt trời lặn.Từ vựng Tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó….Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Tìm dẫn chứng để chứng minh cho đề bài sau đây : Thơ Bác đầy trăng . C2. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt đã được tg c/m trên cả ba phương diện : ngữ âm. (Tiết 2. Vậy tương lai của Tiếng việt như tg nói ở phân kết là gì ? . .Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lân màu trời thêm xuân .Tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới . . 8. cử đại diện trình bày . 5. hai. Các bàn khá thi đua trả lời… 3/ Viết một đoạn văn ngắn 5. Tiếng Việt giàu : . . ( Rằm tháng giêng – nguyên tiêu) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ .k/niệm mới. lướt bon bon …( để về cho kịp). rất uyển chuyển trong câu kéo…tục ngữ.

(Tin thắng trận) . Giúp Hs : . học tập . Vấn đề C/m : nghị luận là gì ? Đức tính giản dị của Bác Hồ. Hồ có xuất xứ từ đâu ? “ĐTGD…” trích từ bài “ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyển câu chủ động thành câu bị động .Bác được tg c/m qua Các luận cứ : những luận cứ nào ? biểu hiện nào ? + Bác giản dị trong đời sống (dc) + Bác giản dị trong quan hệ với mọi người (dc) + Bác giản dị trong lời nói và bài viết .Tg đã sử dụng những thao tác nào 4. hạc cũ với xuân này. luyện tập văn chứng minh .Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau . Xuất xứ văn bản . hai bài yếu .) .Vấn đề Tg nêu lên trong bài văn 3. quy nạp….Văn thuộc kiểu vb nào ? 2. (dc) .Kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa. . tinh hoa và khí phách của dân tộc . (Ngắm trăng) . ( Cảnh rừng Việt Bắc) 2/ Sắp xếp các dẫn chứng ntn ? Học sinh trình bày 3/ Tập viết đoạn văn trình bày các dẫn chứng vừa tìm được .Trung thu trăng sang như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Các thao tác chứng minh : . Mục tiêu cần đạt . Đọc một vài bài mẫu. . lương tâm của thời đại” – diễn văn của thủ tướng PVĐ đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) . -----------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 02 tháng 3 năm 2010 TUẦN 27 . .Đức tinh …. Kiểu VB : nghị luận. Làm bài viết cho đề ra trên . Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng) . Buổi 5 . Dặn dò .Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. làm bài văn chứng minh . Gv lưu ý các em còn lung túng với những câu mở đầu. GV chấm một số bài : hai bài khá. I.Văn bản Đức tính giản dị của Bác 1. hai bài TB. B. Học sinh làm vào vở : 7 – 10’ . hoặc chưa thành thạo khi viết đoạn văn diễn dịch. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Đức tính giản dị của Bác Hồ.Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ .(….Củng cố. lớp rút kinh nghiệm. ÔN TẬP BÀI 22 A. Nội dung tiến hành .

những từ in đạm nêu bật p/c cao quý của Hồ Chí Minh.Hãy trích dẫn một câu bình luận. lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm…. suốt ngày làm việc.trong bài ? . được thể hiện bằng thao tác bình luận .Lối sống : Bác suốt đời làm việc. từ việc rất lớn : việc cứu nước cứu dân đến việc rất nhỏ. C/m Bác giản dị trong dời sống : . Câu văn “ Rất lạ lùng. . VD : Học sinh nêu . .Câu văn cuối bài được thể hiện bằng thao tác nghị luận nào ? Giải thích + c/minh + bình luận .Đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất . 5 .Trong câu văn trên. những từ đó thuộc từ loại nào ? . rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta. Câu. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sang trong thế giới ngày nay. 11. Những câu nói nổi tiếng của Người : . trồng cây trong vườn… Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp …. thanh bạch như vậy. . tự do . . -“ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành.Sự nhất quán . tất cả vì nước. 9. bởi vì Người sống sôi nổi.TG đã c/m p/c giản dị trong đời sống của Bác ntn ? . Bác Hồ sống đời sống giản dị. đó là những câu nào ? .Nước Việt Nam là một ….Khi bàn về sự giản dị của Bác Hồ trong lời nói và bài viết .không có gì quý hơn….Dòng được gạch chân trong câu trên là thành phần gì của câu ? . thanh bạch. .Điều rất quan trọng . với những tư tưởng.Trong câu văn đầu bài “ Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bạt là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” có mấy cụm danh từ ? Đó là cụm danh từ nào ? . trong sáng. TP phụ : .. Cụm danh từ trong câu văn đầu bài : . tg có nhắc lại hai câu nói nổi tiếng của Người . Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú.” 10 . vì dân.Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng . 8.” → Các tính từ. 7.Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn.thay đổi . Câu văn cuối bài : Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc hang triệu con người đang chờ đợi nó.. thì đó là sức mạnh vô địch. tuyệt đẹp . . tình cảm. đoạn văn bình luận . đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. một đoạn bình luận được thể hiện trong bài văn mà em rất thú vị ? . 6. vì sự nghiệp lớn. . phong phú đời sống và cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân . Từ loại .Trạng ngữ của câu . những giá trị tinh thần cao đẹp nhất .Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn. Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ c/m . thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật .

(Tiết 1) I. làm bài văn chứng minh .( cơ Công dụng của vc ra sao ? bản nhất. a/ Cho học sinh viết ba câu bị động . bổ sung. B. chữa bài cho một số em . thi nhân . Các thi nhân. Dặn dò : Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010 TUẦN 28 . . Theo Hoài Thanh thì văn chương có • Nội dung văn bản . Gọi bốn Học sinh lên làm trên bảng .Đồn giặc bị quân ta tiêu diệt. công dụng của văn chương) Bài viết đã hơn 60 năm nhưng ngày nay chúng ta đọc vẫn còn thấy thú vị .Chúng em hiểu bài sau khi được cô giáo giảng đi giảng lại .Luyện kĩ năng làm bài tập Tiếng Việt.Công dụng của vc : giúp cho tình cảm và long vị trong đời sống xã hội ? tha .Bài Ý nghĩa văn chương in từ TP nào của ông ? (Bình luận văn chương) . Buổi 6 . Cho học sinh viết cảm nhận của bản thân về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ . chu đáo. ÔN TẬP BÀI 23 A. nguồn gốc từ đâu và chức năng của Vc . thương muôn vật muôn loài . hang trăm tên giặc bị bắt sống .Chức năng của vc : P/a hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sang tạo ra sự sống.Giậu cúc bị tả tơi sau trận mưa tầm tã kéo dài .Bài văn có thể chia mấy phần ? Hai phần (nguồn gốc của văn chương . luyện tập viết đoạn văn chứng minh . “ Văn chương gây cho ta những t/c mà ta không có .Nguồn gốc cốt yếu của văn chương : long là gì ? Tại sao gọi là cốt yếu ? thường người. Học sinh làm bài 30 – 35’ Gv chấm .TP nôi tiếng của Hoài Thanh in lần đầu 1942 ? ( Thi nhân VN) . sự nghiệp của Hoài Thanh ? . Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp) . nhiệm vụ. văn nhân có vai trò gì . luyện cho ta …đến trăm nghìn lần”. . VD : …… *. nhận xét. Giúp Hs : . GV khuyến khích những em làm bài tốt.Củng cố. III. Văn bản : Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ( Hoài Thanh) GV hướng dẫn học sinh đọc lại Vb “ Ý nghĩa văn chương” và thực hiện các câu hỏi: . văn nhân trong xã hội : . Nội dung tiến hành .Tầm quan trọng của văn chương. quan trọng nhất) . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Ý nghĩa văn chương . . . Mục tiêu cần đạt . .Cuộc đời.II. b/ Cho Học sinh viết một đoạn văn 3 – 4 câu có dùng câu chủ động chuyển đổi thàh câu bị động . rút kinh nghiệm .

Đọc đoạn văn sau đây và nhận xét .núi non. tổng – phân – hợp . Mục đích sử dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Học sinh dựa vào sgk trả lời. chuyển đổi câu Em hãy đặt ba câu bị động ? Học sinh thực hiện nhóm lớn . b/ Sự sống cần được văn chương sang tạo ra. có sử dụng câu bị động . thâm trầm thuộc từ loại nào ? Các từ : núi non.Đoạn văn : Văn chương rất kì diệu. trống . tiếng suối thuộc từ loại nào ? (Tiết 2) Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . Các từ : phù phiếm. tiếng chim. khát vọng của con người. Đặt câu. những t/c ta sẵn có nhờ văn chương luyện cho Câu nào là câu bị động trong hai ví dụ ta.đến bực nào . Học sinh nêu. Bài tập .) Em hiểu được những gì về văn chương * Với lối văn giàu lí lẽ. Học sinh thực hiện vào vở. Viết một đoạn văn ngắn. tiếng …-> danh từ. luyện những tình cảm ta sẵn có” như Hoài Thanh .Nếu trong pho lịch sử…. . bị động? a/ Văn chương cần sang tạo ra sự sống . Cách lập luận trong bài như thé nào ? • Cách lập luận .Gnhớ sgk. (Vào đề bằng một câu chuỵện đời xưa rất hoang đường để chỉ ra rằng “ Tiếng khóc ấy. b/ Người ngọc đã được ai đem thung thăng đến chốn này . bổ chuyển đổi thành ba câu bị động ? sung. câu nào là câu (b) chủ động ? a/ Văn chương gây cho ta những t/c ta khong có. “gây cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có). có sử dụng từ bị và từ được đề là câu bị động. công dụng của văn chương . *GV lưu ý cho học sinh : không phải câu nào có Viết một đoạn văn ngắn. hình qua bài viết ? ảnh………. diễn dịch .phù phiếm…-> tính từ. Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Cử đại diện nhóm trình bày. nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca” -> nêu nhiệm vụ. (b) Em hãy đặt ba câu chủ động ? Bài 2 . thể hiện cách dựng đoạn văn của người viết ? những ước mơ. Trong hai câu sau đây. GV lưu ý : Những cách viết đoạn văn c/m có thẻ là : quy nạp. lớp nhận xét.Tìm câu chủ động và câu bị động . 2. nhận xét.Lí thuyết. luyện cho ta những t/c ta sẵn có . câu bị động hợp lí ? Bài 3. sửa lỗi. cau nào là câu Bài 1. Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị dộng ? Tác dụng của câu bị động. b/ Những t/c ta không có nhờ văn chương gây cho ta. (Tiết 3) Luyện viết đoan văn chứng minh. GV chấm bài một số em . (a) sau : a/ Ai đem người ngọc thung thăng chốn này . trải . Thế nào là câu chủ động ?câu bị động? 1. cảm xúc. chật hẹp. hoa cỏ .. hoa cỏ. Trong hai câu sau đây.

Đi chơi bài bạc (đanh stổ tôm ) với bọn thuộc hạ . sang trọng . ( 5 người ) 8. luyện tạp làm bài văn giải thích . / Đoạn văn là bức tranh tả thực quan . ÔN TẬP BÀI 24. sang tạo . Mục tiêu cần đạt . . ? đoạn văn trên có mấy từ láy ? 5 . GV giúp hs nhận xét vè cách trình bày đoạn văn.Sung sướng ăn toàn miếng ngon. thầy đội trên chiếu bạc có những người nào ? nhất . Nội dung tiến hành I. PTBĐ : ? Đoạn văn “ Tuy trống đánh liên Mt và bc.Trong cảnh mưa tầm tã …. say mê học tập và lao động. do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp . yêu quê hương.cao sang. thầy thông nhì. 6 .những tình cảm ấy là do cuộc sống. luận bức tranh tả thức ấy ? . B/ Bày tỏ niềm thương xót trước tai họa và đau khổ của nhân dân . A. đình làng .Từ đoạn văn trên . Học sinh chỉ ra các từ láy .thì quan : ? Trong cảnh mưa rơi tầm tã.Đi đôn đốc việc hộ đê . đèn thắp sáng trưng………trông mà thích mắt”. đi chống lũ lụt.hỏng mất” . mơ ước vươn tới những chân trời bao la…. chễm chệ .Dàm mưa dãi gió. cách đưa dchứng .. Cách làm bài văn lập luận giải thích . 7. Học sinh đọc đoạn văn “ Trong đình . dân chúng kêu rầm rĩ. cách lập luận trong đoạn văn. B.Tát cả các ý trên . nước .Đi kiểm tra tình hình đê điều . bọn thuộc hạ nôn đã nói. đất nước.. các chi tiết : / Tình huống của truyện là ở tình tiết Đê vữ. xa hoa. Thương người. Về nhà tiếp tục luyện cách viết đoạn văn chứng minh. Từ ngữ nào sau đây bình . yêu thiên nhiên. uy nghi. phụ mẫu khi ngồi trên sập mới kê ở . thanh…. Gồm : ? Quan phụ mẫu đánh tổ tôm với ai ? Quan phụ mẫu.Phú quý. đâu ? làm gì ? . thầy đề. GV chấm bài 6 em : giỏi – khá – trung bình – yếu  Dặn dò . . Thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2010 TUẦN 29 . thể loại của vb.. song cuồn cuộn dâng lên . hệ thống hóa kiến thức các bài : sống chết mặc bay. ý nghĩa của truyện : (Học sinh nêu SGK) A/ Căm phẫn lên án cuộc sống ăn chơi và thói vô ? Em lựa chọn đáp án nào sau đây ? trách nhiệm của bọn quan lại trong xh cũ. . ngữ Có công mài sát có ngày nên kim. đã két hợp những PTBĐ nào ? 4 . C/ Gồm A và B.Thể loại : Tự sự . ? Truyện có ý nghĩa gì ? 2. Từ láy : 4 từ . 3. Văn bản : Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) Cho Học sinh nêu tg. 1. quan đi . Buổi 7 . .Nhàn nhã được nhiều kẻ hầu hạ . em hãy viết một đoạn văn chứng minh theo đề ra : Chứng minh tính đúng đắn của câu tục Học sinh làm vào vở . Giúp Hs : Ôn tập . Chánh tổng sở tại .

Điếu. .Biện pháp nghệ thuật chủ yếu : Tương phản đối lập .Nghĩa hàm ngôn : Tầm quan trọng của việc học hỏi để nâng cao trí thức hiểu biết và vốn song. . biết nhiều giúp mở mang tầm hiểu biết.Trên khắp các nẻo đường của đất nước chỗ nào cũng có những cái hay .Giá trị của truyện : . thầy đề vừa rút quân bài vừa run cầm cập……thì quan phụ mẫu vô cùng sung sướng cười nói : “Ù ! Thông tôm.Muốn có tri thức phải học hỏi. Các cụm từ : Chân lấm tay bùn. . .Có giá trị nhân đạo sâu sắc.Phải có phương pháp học tạp đúng đắn. . . ..ý nghĩa của câu tục ngữ là hoàn toàn đúng….Ông cha thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu : Đi………sang khôn. -> thành ngữ.Tri thức rất cần thiết đối với con người. mày !” 9. gội gió tắm sương.Câu chuyện kẻ có tình huống hồi hộp đầy kịch tính. . . • Thân bài .. . .nào ? chi tiết nào ? ? Tg đã dùng Bp Nt nào để làm nổi bật giá trị tố cáo hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ? ? Những cụm từ sau đây gọi bằng những k/n nào cho đúng ? nao sợ hãi . ..Hiểu biết càng nhiều con người càng biết cách xử thế đúng đắn hơn… .Nghĩa hiển ngôn.Trong giai đoạn hiện nay việc học hỏi lại càng cân thiế . • Mở bài . cái đẹp cảu cảnh vật. học được nhiều điều hay. Di nhiều. + Đi một ngày đàng : một ngày đi trên đường .Xác định mục đích viẹc học hỏi là học điều hay lẽ phải.Học hỏi là việc thường xuyên trong suốt cuộc đời người. học một sàng khôn. II. mở mang thêm trí óc. chi chi này!. long lang dạ thú….Giàu gt tố cáo và phê phán hiện thực . +Học một sang khôn : thấy được. trời long đất lở . a/ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ. như thần như thánh. • Kết bài . nghìn sầu muôn thảm.. Giải thích câu tục ngữ : Đi một ngày đàng. Gợi ý dàn bài. 10. vủa con người. học từ thực tế đời sống xung quanh. đàn sâu lũ kiến.. . 11. Học trong sách vở. sang ? Em hãy lập dàn bài cho đề ra trên ? .

Dùng cụm c . ? Lời của nhân chứng trong phần T.. Truyện kí này được NAQ đăng trên báo tác theo tưởng tượng hư cấu ? “người cùng khổ” hai tháng trước khi Vảen sang Đông Dương nhận chức toàn quyền . . ruồng bỏ long tin. Giúp Hs : Ôn tập . Mục tiêu cần đạt .Đấng xả thân vì độc lập … / Tại sao PBC vẫn im lặng dửng dưng trước 7. Văn bản : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phạm Duy Tốn. . GV chấm một số bài (khong nhất thiết xong bài) Dặn dò . Biểu thị thái độ khinh bỉ đến tột cùng của nghĩa gì ? PBC đối với Va-ren và bè lũ cướp nước. / Trong truỵen NAQ đã chỉ mặt vảen là con 4.) ? Xuất xứ của tác phẩm ? 1. “…….B có ý 8 . Xuất xứ . . hệ thống hóa kiến thức các bài : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu. PBC Vô cùng tởm lợm và khinh bỉ tên mọi lời lẽ của va-ren? toàn quyền DD này. Dùng cụm C-V để mở rộng câu . .Vị thiên sứ.v để mở rộng câu . ả lại Vảen cũng chưa bao giờ gặp Phan Bọi Châu -> truỵen sang tác bằn trí trưởng tượng và hư cấu. 9 Ý nghĩa . Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2010 TUẦN 30 .Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ. Nhân vật Phan Bội Châu .) I.bậc anh hung. người như thế nào ? . ruồng bỏ GC mình.Con người phản bội GCVS . ( Tiết 2) II. Sau này in trong “Truyện kí NAQ” do Phạm Huy Thông dịch. Châu ntn? . Nội dung tiến hành (Tiết 1. ? Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh Phan Bội 5. Buổi 8 . Nhân vật Va – ren. . ? Đây là truyện sang tác có thật hay là sáng 2. ? hai nhân vật chinh strong truyện là ai? 3. Nhân vạt chinh : Va-ren – Phan Bội Châu. Học sinh thực hiện các phần . Học sinh đọc Sgk . luyện tạp làm bài văn giải thích .” làmột truyện kí của NAQ đăng trên báo “Người cùng khổ” số 36-37 tháng 9-10 năm 1925. ? Những thành phần nào trong câu có thể dùng cụm C – V để mở rộng câu ? . Làm bài chi tiết.Tên chính khách bị đông bon đuổi ra khỏi tập đoàn.stạo. ÔN TẬP BÀI 25. Tự làm lại ở nhà.Câu tục ngữ mãi còn ý nghĩa với bất cứ ai. A. B.

) GV gợi ý cho học sinh : Giới thiệu : * Những sang tác của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp : + Vi hành. + Mục đích sang tác của Nguyễn Ái Quốc ? + Giọng văn dả kích châm biếm đầy khinh bỉ.Học sinh nêu theo Sgk.Mười năm đổi mới đã làm thay dổi hẳn bộ mặt đất nước ta. + Xuất xứ. “ cộng tac”. vì sự nghiệp “khai hóa và công lí”…. c/ Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng thấy quê ta đẹp lắm. Ví dụ : Bằng trí tưởng tượng kì diệu .Phan Bội Châu . * Tác phẩm Những trò lố ……………Phan Bội Châu . (Tiết 3) III. tự làm bài để có kĩ năng viết văn. Dặn dò . Học sinh lên trình bày trên bảng (4 em). chép d/c và nhất là cách đặt câu . ? Tập phân tích truỵên kí Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quóc. rút kinh nghiệm khi viết bài dù là một đạn văn. lớp nhận xét. + Bố cục . mua chuộc của tên thực dân cáo già Va ren “ tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. Có thể : . . + Những trò lố………………. Đọc thêm một số bài văn mẫu . giả nhân giả nghĩa. Học sinh lưu ý cách nêu d/c. b/ Chúng ta vô cùng tự hào Tiếng Việt giàu dẹp. GV chữa bài cho học sinh . thủ đoạn dụ dỗ .V để mở rộng câu ? Học sinh trình bày. + Dựa trên cơ sở sự kiện có thật : Vảen sang Việt Nam và PBC đang ngồi tù. ? Trong các ví dụ sau đây. ? Hãy viết một đoạn văn nói về trường em có dùng cụm CV để mở rọng câu .Mưa xuân như rắc bụi đã tưới tắm cho hang cây ven đường nảy lộc. uốn nắn cho những em mắc nhiều lỗi. ví dụ nào không có cụm C-V mở rộng ? a/ Anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. + Lời than vãn của bà Trưng Trắc. đơm chòi mơn mởn. Bài tập . tác giả dã vạch trần bộ mặt xảo quỵet . GV chấm. “ hợp lưc” với nước Pháp. Học sinh làm bài 20 – 25’. .. + Sáng tạo bằng trí tưởng tượng kì diệu . Có mấy cảnh ? Mỗi cảnh ? + Hình thức nghệ thuật dặc sắc : tương phản. ? Hãy chọn một ý trong các ý trên rồi triển khai thành một đoạn văn phân tích . ? Tìm hai ví dụ mà trong đó có cụm C-V làm TP câu . Va ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy “trung thành”. chữa bài cho học sinh . Học sinh tìm. Làm văn. bổ sung. ? Mục đích của việc dùng cụm C. Học sinh làm bài 25 – 30’ .

bài chòi. bài thai. ? Bà con xứ Huế cất cao những điệu hò 3. xay lúa. hò nện… ? Ca Huế có nhiều điẹu lí rất hay. ? Hãy kể tên các điệu hò Huế ? 5. Nghệ thuật : đèn……khăn đóng duyên dáng”.. vỗ. hệ thống hóa kiến thức các bài : Ca Huế trên sông Hương. B. có . Ca Huế trên song Hương của Hà Ánh Minh đã đăng trên báo Người Hà Nội. hò lơ. nàng vung. giã vôi. bài chòi. các từ giới thiệu các ngón đàn và tài nghệ diễn tấu của các ca công …thông qua phép liệt kê : Ngón nhấn. / TG đã sử dụng những bpnt nào trong doạn 11. day. 9. Hoàn cảnh để hò. hò giã gạo. ngón rãi… / Đọc đọa văn “ Đêm đã về khuya…hành 10. ? Nét đặc sắc của diệu hò xứ Huế như thế 4 . hò ô. gặt hái.Đặc sắc của diệu hò : nào ? . phép liệt kê. Nội dung tiến hành (Tiết 1.Tâm hòn Huế. ÔN TẬP BÀI 26. bài tiệm. lí hoài xuân. Văn bản hành chính. . Các từ : từ loại nào ? Yên tĩnh.) I. .Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều……. ? Các từ in nghiêng trong hai câu sau đây 12. mổ. vả. ngón bấm. Mục tiêu cần đạt . trầm bổng.Từ loại trong câu : thuộc từ loại nào ? Thể điệu ca Huế có sôi nổi. Kết hợp các bpnt : văn trên ? Nhân hóa và liệt kê. biển cả. . trong những hoàn cảnh nào ? -Hò khi đánh cá trên sông ngòi. búng. trọn vẹn. Các điệu hò huế : Chèo cạn. điệu lí. đó là 6. réo rắt -> Tính từ. du dương.ngón phỉ. Văn bản : Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) . Giúp Hs : Ôn tập . phương thức BĐ trong đoạn văn : Miêu văn” . tài ba..Hò lúc cấy cày.Hò Huế thể hiện long khao khát…… . ? xuất xứ ? 1. ? Theo hà Ánh minh thì ca Huế có những 2. Lí hoài nam. Buổi 9 . phong phú. cho biết liệt kê Tg đã dùng bpnt nào đẻ giới thiệu các nhạc cụ trong đêm ca Huế ? / các từ in đậm trong câu văn sau đay thuộc 8. chớp. ? Đọc đoạn văn : “ Đêm thành phố lên 7. trồng cây. hò đưa linh. rue m. Ca Huế có những điệu : điẹu nào ? Điệu hò.-------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 6 tháng 4 năm 2010 TUẦN 3 2 . Các điệu ca : những điệu nào ? Lí con sáo. A. . vui tươi.Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến…. cho biết tg đã dùng ptbđ nào ? tả và biểu cảm.Hò lúc chăn tằm. giã điệp. .

học tập . Học sinh viết . (Tiết 3) III. phủ một màu xanh mỡ màng. Phép liệt kê . ? Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê ? Có thể : sau nhưng xtháng dài màu đông rét mướt. Nắng mới lao xao trên mái nhà. thân mười thước cao. + LK không theo cặp. mày ngài Vai năm tấc rộng. Đề ra : Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương ? GV hướng dẫn học sinh : .Râu hùm.Đặt câu nêu luận điểm -> trình bày cảm nhận bằng một đoạn văn. Làm văn . giữ mái nhà tranh.GV đọc bài của 2-3 học sinh khá. màu vàng của cánh bướm …. cả lớp bổ sung. GV chấm một số bài của học sinh -> rút kinh nghiệm . Học sinh lấy ví dụ . trai hiền. 2. màu đỏ của hoa. Cỏ cây hồi sinh. gái lịch . cử đại kê ? diện trình bày.lời ca thong thả. giữ đồng lúa chin . Dặn dò. + Hấp dẫn trong cách thể hiện . Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê. bâng khuâng.buồn cảm . Học sinh thực hiện nhóm nhỏ. trong sang gợi lên tình người. hoa cuc. Các kiểu liệt kê . hàm én. + Tài năng của các ca công…… . Bài 2. tình đất nước. có tiếc thương. ? Tìm hai ví dụ về thơ văn có dùng phép liệt Bài 1. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP A.hoa lay ơn…. . + LK từng cặp . 3 Bai tập. ( Tiết 2) II. Hoa hồng. .Vườn nhà em bừng dậy. Mục tiêu cần đạt . + Phong phú về nội dung. hoa thược dược. + LK tăng tiến + LK không tăng tiến . .đua nở. màu xanh của lá.Nhận ra những vẻ dẹp của Ca Huế : + Giàu có về làn điệu.Tre giữ làng. Buổi 10 . Làm rực rỡ vườn xuân . HĐ3. K/n : Học sinh nêu sgk. * Về nội dung . + Rất đẹp trong từng lời ca . ? Hãy kể tên các kiểu liệt kê ? Cho ví dụ ? * Về hình thức. giữ nước. Ý kiến em thé nào khi tác giả viêt : Xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò ? Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 TUẦN 33 . ? Thế nào là phép liệt kê ? 1. mùa xuân đã dén. ai oán…. trang trọng.

mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi . . cái tóc là góc con người.) Bài 1. thành câu bị động ? a/ Nhân dân ta đã thể hiện long yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm . quý báu. tính từ biểu thi sức mạnh của long yêu thi sức mạnh của long yêu nước nước : trong đoạn văn ? Động từ : sôi nổi. to lớn. nó lướt qua mọi sự nguy hiểm .3) ? Trong các câu au đây. kết thành. Luyện làm bài văn tổng hợp . mạnh mẽ.Giúp Hs : Ôn tập . tập làm văn . .Cụm c-v làm định ngữ : cụm c-v làm bổ ngữ trong đoạn mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng văn ? dt cn vn . khó khăn.Cụm c-v làm bổ ngữ : kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ. Đặt câu . . . tính từ biểu c/Các động từ. dụng trong đoạn văn ? .nhận xét. b/ Một mặt người bằng mười mặt của . Nhóm nào đặt được câu trả chuyển đổi thành ba câu bị động ? lời nhanh và đúng thì được điểm cao và chiên thắng . (Tiết 2.Điệp cấu trúc. Từ xưa đến nay.Thảm cỏ được chúng em thường xuyên chăm sóc. b/ . to lớn. . nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. b/ Chúng em thường xuyên chăm sóc thảm cỏ . các nhóm trình bày . Đó là một truyền thống quý báu của ta . nhấn chìm.Các nhóm làm bài và trả lời .Lòng yêu nước đã được nhân dan ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Bài 2.Nhóm khác nhận xét. ?Gạch dưới cụm c-v làm định ngữ. lướt.” (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh) a/ Những phép tu từ dược sử dụng trong đoạn văn : ? Những phép tu từ nào dược sử . Nội dung tiến hành (Tiết 1.GV tổng kết . Tiếng Việt . bổ sung. ? Hãy chuyển các câu sau đây Chuyển thành câu bị động . câu nào là câu rút gọn ? rút gọn bộ phận nào ? Bài 4. Bài 3. to lớn GV cho học sinh thực hiện 3 nhóm theo thứ tự a/ b/ c/ . hệ thống hóa kiến thức về văn. nó kết thành một lan sóng vô cùng mạnh mẽ. . đt cn vn ? Chỉ ra các động từ. Tính từ : nồng nàn. ? Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Học sinh thực hiện nhóm. B.So sánh. Cho đoạn văn sau : “ Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. c/ Cái răng. Câu rút gọn a/ Thương người như thể thương thân .

Em hiểu gì về 1. HĐ3. Bài 6.Mối qua hệ giữa học tập tốt và lao động tốt ? . ? Một trong năm điều Bác Hò dạy thiếu nhi GV gợi ý : là “Học tập tốt. Tìm ý : Phải đặt câu hỏi để tìm lí lẽ như sau : . -> Câu rút gọn : câu a/ Rut gọn bộ phận chủ ngữ. Nội dung : Học …. lao động tốt”. sau đó chấm một số bài và chữa cho các em.Học tập nghĩa là gì ? . lao động tốt ? + + . ? Vì sai Phạm Duy Tốn đặt tên cho tác Bài 5.Học sinh thảo luận . Học sinh giải thích : song chết mặc bay nghĩa là thế nào ? từ đó trả lời câu hỏi trên .Lao động tốt nghĩa là thế nào ? + + . ************************************************** . Tập làm văn .. trả lời.Những tấm gương nào về học tập tốt. GV cho học sinh viết bài 45’.tốt là thế nào ? 2. Lưu ý một số điểm khi làm bài văn . lao động tốt phải làm thê nào ? + + . Giải thích. Dặn dò .Muốn học tập tót. lao động tốt ? + + 3 Viết bài . Tìm hiểu đề : lời dạy đó ? Kiểu bài giải thích.Tại sao thiếu niên nhi đồng phải học tập tót. phẩm của mình là “ Sống chết mặc bay”? Tên Tpđã gợi được chủ đề tác phẩm. vì lời khuyên với tất cả mọi người chúng ta. Viết lại bài hoàn chỉnh.Học tập tốt nghĩa là thế nào ? + + + .

ÔN TẬP CÁC BÀI : .Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009 TUẦN 7 . Buổi 1.

Nội dung tiến hành . TỪ HÁN VIỆT . Văn bản : Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)  Bài tập trắc nghiệm .. B. nhân dân ta. Chưa đúng. B. có thể coi bài thơ “ Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta ? A. Mục tiêu cần đạt . Viết bằng chữ Hán . lời tuyên bố ấy có mấy ý ? Là những ý nào ? .Cảm nhận được cảm xúc trữ tình của nhân vật trữ tình .. Viết một đoạn văn ngắn. theo thể thơ…. Đúng. A.SÔNG NÚI NƯỚC NAM. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học trên lớp. B. Câu 3 – nêu khái quát nội dung bài thơ : bài thơ đã khảng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt…. ? Cho biết ngon ngữ và thẻ thơ ? A. ? Qua đó. ?Câu thứ ba là kiểu câu gì ? “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”.. Sai . . Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật . trình bày cảm nhận chung bài thơ Sông núi nước Nam. dẫn bài thơ Nam quốc …. giọng thơ hùng hồn đanh thép . B. . Viết bằng chữ Hán . Đúng.Củng cố.7 – Hai câu cuối sáng ngời một niềm tin.. Hs điiền nhanh trên bảng nhóm và trình bày. C. PHÒ GIÁ VÈ KINH.…………………………………………………. ? câu thơ cuối “ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” đã thể hiện ý tưởng gì ? A. các bạn khác nhận xét . B. Gồm A và B .  Bài tập tự luận . Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt tại bến Như Nguyệt .Nêu hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Năm 1077. Câu 8 – kết lại : bài thơ là khúc ca anh hùng ……. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến song Cầu. ? Bài thơ NQSH được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? A.thủ bại hư. ? Lời tuyên bố ấy đã thể hiện ý chí tự lập tự cường của dân tộc ta. ? Chiến thắng nào của nhân dân ta là một minh chứng lịch sử hung hồn cho ý thơ trên ? Hs thực hiện trên bảng nhóm . Đúng. Cả Avà B đúng. Tương truyền Lí Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nam Quốc sơn hà” để động viên tướng sĩ quyết chiến thắng giặc Tống xâm lược . Gv bổ sung cho các em theo gợi ý : Câu thứ nhất . A. Tiết 2 . Câu 4. Câu 2 – nêu hình thứ bài thơ : bài thơ được viết bằng chữ Hán.5 – Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền dân tộc …. Câu 6. một ý chí …. Giúp Hs : . . Tiết 1 . C. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . Cả A và B sai . Giặc Tống sẽ bị nhân dân ta trừng trị đích đáng . B.. giặc Tống do Quách Quỳ cầm đàu kéo sang xâm lược nước ta . ? Xuất xứ bài thơ Sông núi nước Nam ? Năm 1077.…. D. ? Phần đầu bài thơ là lời tuyên bố. Gồm cả A và B. Giặc Tống sẽ bị thất bại nhục nhã . gọi 3 em (giỏi – khá – trung bình) trình bày.. B. Văn bản : Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lí Thường Kiệt)  GV cho Hs làm bài tập trắc nghiệm . Hs làm 10 phút . C. A. Sai .Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng từ Hán Việt trong khi nói – viết . ? Nêu xuất xứ bài thơ ? – Học sinh trình bày theo nhóm .…………………………………………………. .

Mạnh mẽ hùng hồn C.Mạnh mẽ. Dịu ngọt ? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? A. Danh từ. dặn dò . C.  Bài tập tự luận . Hs đọc lại phần chú thích các yếu tố Hán Việt . Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi . Tự ôn lại các nội dung trên. sửa chữa uốn nắn cách viết cho các em. Gồm toàn từ thuần Việt B. chữ cầm (cầm hồ) trong câu thơ chữ Hán thuộc từ loại nào ? A. ( ca dao) A. Tướng sĩ nhà Trần . D. Điệp ngữ. BÀI CA CÔN SƠN. ? Và biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ? A. BUỔI CHIÈU ĐỨNG Ở PHỦ THIEN TRƯỜNG TRÔNG RA.? Giải thích nghĩẩ hai cụm danh từ Hán Việt Chương Dương độ . A. Có từ Hán Việt . a/ Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt ? Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ. 2. ÔN TẬP CÁC BÀI : A. C. So sánh B. b/ Các từ Hán Việt trên có tác dụng gì trong cách biểu cảm của tác giả ? c/ Bài ca dao sau đây có từ Hán Việt nào không ? Thân anh khó nhọc trăm phàn / Sớm đi ruộng lúa. D. C. Quân dân Đại Việt . Tính từ. Tin tưởng về sự thái bình bền vững của Đại Việt C. 3. chủ ngữ ẩn ở đây là cụm từ nào ? A. D.VĂN BẢN BIỂU CẢM . Vội đi quên cả cơm trưa / Vội về quên cả trời mưa ướt đầu .GV chấm một số bài. Nhân hoá . Gv gọi 3 em đứng tại chỗ đọc diễn cảm bài thơ cả phần phiên âm và phần dịch thơ . B. Cả A và B không đúng. ? Hai câu đầu của bài đã thẻ hiện giọng thơ như thế nào ? A. B. D. C. Bài tập . B. ? Hai câu đầu không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn) : Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử Quan Theo em. GV giới thiệu thêm một số từ hán Việt các em thường gặp . tối nằm ruộng dưa. ? Chữ Đoạt (đoạt sáo). năm từ. Trầm bổng thiết tha. 1. Đối . ? Hai câu cuối có giọng thơ như thế nào ? A. Tha thiết B. B. . Mỗi bài thơ. GV uốn nắn cách đọc cho HS. Nhân dân ta. sáu từ. 4. em hãy hình dung và ghi lại cảm xúc của mình trước hai sự kiện lịch sử ấy . . bốn từ.Học sinh làm vào vở . Tự hào về những chiến công vang lừng giòn giã . Từ Hán Việt . Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2009 TUẦN 8 . Đại từ. Nhẹ nhàng . C. Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng hai bài thơ trên . Mục tiêu cần đạt . Căm thù sôi sục . Giúp Hs : . Buổi 2.  Củng cố. Ba từ B. Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 7 và các hình ảnh qua hai câu thơ đầu của bài thơ . Tiết 3 .Củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . HS thực hiện nhóm. . Nhẹ nhàng D. hùng tráng. Cả A và B đúng. Động từ. Hàm Tử Quan . D.

D. Điệp ngữ. Tất cả mọi người .. GV chấm một số bài tiêu biểu để chữa cho cả lớp. Tâm hồn thanh cao. Tác giả là Trần Nhân Tông – vua thứ 3 đời Trần – vị vua anh hùng. trúc – bốn cảnh đẹp của núi rừng Côn Sơn.. Về Côn Sơn ở ẩn . ( Gợi ý : . C. Cứ hai dòng thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn.Cảnh đẹp thứ hai là đá. D. Thơ lục bát. . . Đúng. thi sĩ… B. C. cảnh vật được nhà thơ cảm nhận là cảnh vật nào ? A. thơ bảy chữ. Làm quan trong triều Lê . Chữ Hán. C.Gv chia lớp thành 4 nhóm . . . cách đặt câu. nhièu nhất là câu 7 chữ. Điều đó thể hiện tâm sự. Từ hình ảnh suối – đá – thông – trúc được Nguyễn Trãi miêu tả trong bài thơ.Cảnh đẹp thứ ba là thông . C. ?Nguyễn Trãi không chỉ tả bóng mát của thông. So sánh. B. B. ? Bài thơ được viết bàng chữ gì ? thể thơ nào ? A. thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ? Thời gian nghệ thuật của bài thơ là lúc nào? A. Buổi chiều tàn . Về đêm . chan hoà với thiên nhiên . C. thông . Đoạn thơ cáu trúc tứ bình. Bài thơ dịch theo thể thơ lục bát . về nhân sinh . nièm giao cảm với suối. ? Hai câu thơ đầu. Hoán dụ . B. Trầm buồn man mác . Nhân hoá. C. tâm trạng gì của Nguyễn Trãi? A. Tiết 1 . Bóng chiều. Gồm cả A. B.Cảnh đẹp thứ nhất là suối. cũng là bài ca tâm trạng thế sự. B. ) . em hãy hình dung và viết một đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của một trong 4 cảnh đó . C. VD: (Côn Sơn ca là bài ca giao cảm với thiên nhiên . A. B. Chữ Nôm. tỉnh Hải Dương. uốn nắn cách dung hình ảnh. Nhạc của suối mua vui những tháng ngày ở ẩn. (Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông) ? Xuất xứ bài thơ Thiên Trường vãn vọng ? A.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . triết lí về cuộc đời. Văn bản Bài ca Côn Sơn ( Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi). Viết sau chiến thắng lần thứ 3 chống Nguyên Mông …. Đây là phần đầu bài thơ nói về suối. nhà thơ. Nội dung dạy – học . Yêu thiên nhiên. Tâm tình tha thiết. B. Chữ Nôm. b/ Với câu chủ đề cho trước. u hoài cô đơn. Luyện tập một số bài tập . C. B. thể hiẹn vẻ đẹp hài hoà của thiên nhiên : suối. Gồm A. thích nhàn . ? Côn Sơn ca được Nguyễn Trãi viết khi Nguyễn Trãi : A. Thôn xóm trước sau. Buổi sáng . nhân vật trữ tình. ? Điệp từ Ta trong bài thơ có tác dụng diễn tả giọng thơ như thế nào ? A. Khói phủ mờ mờ. đá. C. . Cả A. ? Côn Sơn ca là một bài thơ viết theo thể ca. B. Ẩn dụ đàn cầm biểu lộ niềm vui . Mỗi nhóm viết về một cảnh theo thứ tự trên. D. màu xanh của trúc mà còn nói dưới cảnh đẹp ấy là nơi để ta lên ta nằm . B.  Bài tập tự luận . đá. B. Liên kết các câu trong đoạn văn . trong sạch . thuộc huyện Chí Linh. Văn bản Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra . ? Chữ ta trong đoạn thơ là chỉ từ chỉ ai ? A. Thoát vòng danh lợi.Học sinh thực hiện .Cảnh đẹp thứ tư là trúc. du dương réo rắt . B. thông. a/ Đặt câu chủ đề giới thiệu cảnh và cảm xúc chung về cảnh . D. C . D. trúc . coi suối là mảnh tâm hồn ta……) Tiết 2 . . các câu thơ dài ngắn đan xen vào nhau. Sai ? Nguyễn Trãi dùng phép tu từ gì để tả tiếng suối và đá ở Côn Sơn ? A. em hãy phát triển thành đoạn văn biểu cảm . Nguyễn Trãi.Làm quan trong triều Hồ. Buổi trưa.  Ôn tập trắc nghiệm . C. B.Tiếng suối chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú cho là đàn cầm. Kẻ sĩ quân tử thanh cao.

B. Cổ kính.có dường không. ( Nhóm 1 và nhóm 2 ) * Ngoại cảnh và tâm cảnh hoà hợp rát tự nhiên . chỉ gợi . Khói toả từ đâu ra thế ? phải chăng đó là những làn sương chiều lãng đãng hoà quyện với vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan toả thành một màn sương – khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ chỗ mờ.  Dặn dò . SAU PHÚT CHIA LI. ( Ng. C. Gồm A. C. Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt .bốn bên san sát.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn .Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng. ( Ng. C. ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng : Bài thơ thể hiện tình yêu mến cảnh vật êm đềm . bán hữu vô hữu nửa như có. lhói phủ nhạt hoà mờ tỏ. cảnh vật đồng quê Thiên Trường rát vui và rất dẹp. nửa như không. sum vầy phía trước. .Thôn xóm. Tiết 1 . cảnh thoáng nhẹ khiến tâm hồn con người như cũng lâng lâng. Hai câu đàu tả cảnh làng xóm mơ màng . màu sắc và những cử động ………. B .. khói sương êm ả. Xuống hai câu thơ sau. yên ả : Trước xóm sau thôn tựa khói lồng. mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng . Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 TUẦN 9 . Bài tập tự luận. Giúp Hs : .Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh. D. (Ng.? Tác giả chỉ tả hay chỉ gợi ? Trước xóm…. Không đúng. Phát triẻn thành một đoạn văn biểu cảm từ câu văn cho trước sau đây : * Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà. Tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn . nhà tranh mái rạ nối nhau. Đúng. Cả A và B . Đúng.Cò trắng từng đôi nghiêng cánh liệng xuống đồng. trãi) . A. Không đúng như thế. Trãi) . D. Trãi) .Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học .Thanh tĩnh . thanh bình như thế ? . cho các em đỏi bầi chấm cho nhau giữa nhóm 1 và 2 . Về nhà đọc tham khảo nhiều bài văn mẫu . ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là từ Hán Việt : . yên vui nơi vùng quê Thiên Trường vào lúc hoàng hôn chiều tàn . nhóm 3 và 4 trên cơ sở những gợi ý sau : . ÔN TẬP CÁC BÀI : BÁNH TRÔI NƯỚC . C. (Nhóm 3 và nhóm 4) HS làm bài 25 – 30’. Tao nhã. B. B.Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén / Ngày vắng xem hoa bẻ cây . B. ?Bức tranh chiều tàn xóm thôn làng quê nơi Thiên Trường mang vẻ đẹp như thế nào ? A. . Trãi) . LÀM VĂN BIỂU CẢM . B. B. Gồm cả A. ? Nếu sử dụng từ Hán Việt hợp lí sẽ tạo nên những sắc thái ngôn ngữ gì khi nói và viết ? A. lúc có lúc không. trong ngoaị cảnh có tâm cảnh xao động : Mục đồng sáo vẳng trâu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng . Bóng chiều man mác có dường không . được gợi tả qua những chi tiết nghệ thuật nào ? A. A. Mục tiêu cần đạt . Văn bản Bánh rôi nước ( Hồ Xuân Hương).Khó bền mới phải người quân tử / Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu. Êm đềm . và B. Nội dung dạy – học . đang ngả dần về tối . Buổi 3. ? Hai câu cuối bài thơ. phía sau. A. (Ng. Sai Tiết 3 . A. Trang trọng .Người tham phú quý người hằng trọng / Ta được thanh nhàn ta sá yêu . Tả B.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son ( Hồ Xuân Hương) . Tả vật ngụ tình .Vẻ đẹp xinh xắn trinh trắng của thiếu nữ C1 B. B. trích từ câu 53 đến câu 64 . Tất cả A. C. ? Bài thơ Bánh trôi nước là bài thơ : A. Đúng . Nhóm nào đọc được nhiều bài . Chữ Hán. Cõi chiến trường gian lao . nguyên tác bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn . Văn bản : Sau phút chia li ( Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm) ? Đoạn thơ có xuất xứ từ đâu ? A. ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ. B. B. đúng nội dung là chiến thắng ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là quan hệ từ ? . Đúng . ? Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi ! A. đó là những nghĩa nào ? A. một thời kì đầy biến động. cô đơn ? A. C. B. bản dịch thơ tương truyền là của Đoàn Thị Điểm bằng thơ song thất lục bát. D. Sai B. Sai B. thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . Chinh phụ ngâm ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII. Cõi chiến trường chết chóc . Nỗi buồn ngóng trông đợi chờ chồng của nàng chinh phụ thời loạn lạc . Ẩn dụ. Ôn tập trắc nghiệm . ? Ý nào nêu đúng cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ? A. cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của họ. C. Căp từ hễ…thì là quan hệ từ . Đúng B. Sai . (Nguyễn Khuyến) A. thơ thất ngôn bát cú Đường luật.3 D. C. Chinh phụ ngâm. ?Hãy đọc một số bài thơ khác có nội dung tương tự của Hồ Xuân Hương ? Chia học sinh thành 4 nhóm . C. A. C. Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ thời chiến tranh loạn lạc . B. ? Ngoài nghĩa đen tả thực cái bánh trôi nước. So sánh.Tấm lòng son sắt thuỷ chung của ng. + Căm ghét xã hội phong kiến bất công . Sai . B đều sai . B. loạn lạc ở nước ta. B đều đúng . Chữ Nôm.phụ nữ C4 C. A. Nhân hoá. C. bài thơ còn hàm chứa một số nghĩa khác. Đúng . Gồm A. D. ? Câu thơ nói lên cảnh ngộ đáng thương của hai vợ chồng nàng chinh phụ thời loạn lạc chiến tranh : Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. chợ thời xa.Đã bấy lâu nay. dài trên 450 câu thơ . Tả cảnh ngụ tình . D. ? Cụm danh từ Cõi xa mưa gió biểu tượng cho cái gì ? A. Cả A. B. Chốn sa trường mịt mù khói lửa. B. Cả A. Nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn chồng ra trận. thể thơ nào? A. B. ? Những hình ảnh nào có ý nghĩa tượng trưng cho sự xa xôi cách trở mấy trùng giữa hai vợ chồng nàng chinh phụ ? . Từ nó là đại từ. ?Bài thơ được viết bằng chữ gì. phụ nữ C2. ? Cụm danh từ buồng cũ chiếu chăn biểu tượng cho cảnh ngộ gì ? Phải chăng đó là một phòng khuê lạnh lẽo.Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ( Ca dao) . Đoạn thơ Sau phút chia li dài 12 câu thơ. Cuộc đời vất vả lận đận và bị phụ thuộc của ng. nguy hiẻm xa xôi . Nơi chiến địa xa xôi . ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ là gì ? + Yêu mến. bác tới nhà / Trẻ thời đi vắng. B. Tiết 2. ?Tấm lòng son là hình ảnh gì ? A.

Buổi 4. hai câu kết . duyên dáng . + Trình bày theo bố cục . thân em như trái bần trôi …) Diễn đạt : Dựa vào cách viết như đã hướng dẫn ở các tiết trước. ? Đọc đoạn thơ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy . số phận của họ chịu nhiều đắng cay. một . sửa câu chữ trước khi viết vào vở. Phạm vi : ca dao. GV : Vận dụng quá trình tạo lập văn bản để làm bài: Đề yêu cầu : biểu cảm về đối tượng người phụ nữ trong xã hội cũ . cần đặt các câu chủ đề cho mỗi ý . làm lại hoàn chỉnh ở nhà . Mấy ngàn dâu E. Xinh xắn . cách biếu cảm .  Ôn tập trắc nghiệm . cùng trông lại . còn ngoảnh lại . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . ? Bài thơ được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? Hs nêu . Câu cảm thán D. C.QUAN HỆ TỪ.Cuộc đời.Sửa lỗi cho các em : + Cách đặt câu chủ đề. C. F. Ngàn núi xanh.những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ . Học sinh làm bài (35’) Gv nhắc nhở HS cần tạo thói quen làm nháp. ( ba chìm bảy nổi.Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trong bài 8 . cũng chẳng thấy . Điệp ngữ B. .Khen ngợi. tủi cực. hãy trông sang . . Cụm động từ C. cách chuyển tiếp . rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn .) . Mục tiêu cần đạt . Nhân hoá ? Câu thơ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai là loại câu nào ? A. phụ thuộc . …. . Điệp ngữ. Câu trần thuật C. Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009 TUẦN 10 . ÔN TẬP CÁC BÀI : QUA ĐÈO NGANG. Sau phút chia li. BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ. Văn bản Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan). khuyến khích những em làm bài tốt . B. Bánh trôi nước. Ngàn dâu xanh ngắt một màu. dịu dàng … ( Trắng. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? Cho biết tác giả đã sử dụng những phép tu từ nào ? A. Như vậy. Gồm tất cả A. Hàm Dương – Tiêu Tương. số phận bất hạnh của người phụ nữ qua các văn bản thơ đã học ? Có thể viết một đoạn văn hoặc một văn bản mi ni . ? Cho biết : Đoái trông theo .  Bài tập tự luận . B.A. tròn. Tiết 1 . Tiết 3. liên kết các câu ấy lại thành đoạn văn . Tìm ý : . . B. Từ đó triển khai các câu tiếp theo làm rõ ý câu chủ đề . thiệt thòi. Câu cầu khiến B. A. cách dẫn dắt . D. bài làm sẽ có ít nhất một . Ngàn dâu xanh ngắt. Cụm danh từ B. thấy xanh xanh thuộc loại cụm từ nào ? A. VĂN BIẺU CẢM. Giúp Hs : . so sánh D. E. Cụm tính từ .hai câu mở bài .Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . rút kinh nghiệm cho những bài khác  Dặn dò . hai đoạn văn triển khai 2 ý mới tìm được . GV chấm 6 bài ( giỏi – khá – trung bình). Câu nghi vấn . So sánh C. Nội dung dạy – học . Trình bày cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp và cuộc đời. Màu mây biếc. D. son sắt thuỷ chung .

GV chấm bài một số em. C. Nguyễn Khuyến đã đố đầu cả ba kì thi : thi Hương. suy nghĩ từ câu chủ đề để mở đầu đoạn văn . hoa sim. Cho Hs tham khảo cách làm sau : Vd câu 2 “ Cỏ cây …….Lựa chọn câu em có cảm xúc nhất . nước / Một mảnh tình riêng ta với ta . rút kinh nghiệm cho các bạn khác . thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật C. Con cuốc cuốc ? Con chim đa đa ? Gồm cả A và B. điệp từ “chen” . B. hoa dại. nối các câu ấy lại thành một đoạn văn . C. Hai vế tiểu đối. Văn bản : Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến) ? Tại sao gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ ? A. C. ? Chữ viết và thể thơ bài Bạn đến chơi nhà ? A. Chữ Nôm. C. thi Hội. Gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ là cách gọi trọng vọng. hoa mua .? Đại ý của bài thơ ? A. đặt các câu trình bày cảm xúc . đều sai. C. hoang vu đến nao lòng…. Thương nhà mỏi miệng . D. . Chữ Hán. thi Hội. Tam nguyên : ba lần đỗ đầu ( thi Hương. Hs làm bài . ? Có mấy từ láy trong hai câu thơ thực ? Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên song chợ mấy nhà Hai ? Ba ? Bốn? Năm ? ? Cảnh vật được nói đến trong phàn luận bài thơ là những gì ? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia . Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục . câu thứ năm đối câu thứ sáu A.. Âm điệu thơ trầm bổng du dương. thơ giàu âm điệu. non. Hoặc cặp câu ba bốn: Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng . Gồm cả A và B . đọc lên nghe rất thú vị : Lom khom …………………………mấy nhà . tam : ba. tôn vinh. thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . ? Không có cảnh vật nào ? ? Phép đối thể hiện qua các câu thơ : Câu thứ ba đối câu thứ tư . tỉnh Nam Hà – quê hương của Nguyễn Khuyến . sai . vần chân tà – hoa . Thể hiện nỗi nhớ nhà và nỗi buồn cô đơn của người lữ khách. Cả A và B. Cỏ cây. đều đúng. 15’ Tiết 2 . Tả cảnh đèo Ngang B. ? Chọn một câu trong bài Qua Đèo Ngang. E. Chữ quốc ngứ. Cỏ cây chen đá lá chen hoa. biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang dã. B. hoa lá phải chen vứi đá mới tồn tại được. nguyên: thứ nhất.vàn lưng đá – lá. hoa. thi Đình). Đúng B. một người có văn tài lỗi lạc. D. cảnh vật hoang sơ. . Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc cỏ cây. ? Hai câu kết thể hiện tâm trạng gì của nữ sĩ ? Dừng chân đứng lại trời. trình bày cảm nhận của em về câu thơ đó trình bày dưới hình thức một đoạn văn ? GV gợi ý : .Đọc lại các đoạn văn mẫu trong các buổi trước . Tả cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà. ? Đại ý của bài thơ : Bài thơ thể hiện nỗi vui mừng khi bạn đến chơi và chỉ đón tiếp bạn bằng cả tấm long chân tình yêu quý . thi Đình. Cả A. Có phải đó là nỗi buồn cô đơn của khách tha hương ? Đúng ? Không đúng ?  Tự luận . Chỉ có hoa rừng. hoang vu nơi Đèo Ngang 200 năm về trước. chữa lỗi cho các em .chen hoa”. ?Tâm trạng người lữ khách thể hiện trong phần luận qua những từ ngữ nào ? A. B. réo rắt như một tiếng long. B. Nhớ nước đau lòng. thể thơ thất ngôn .. B. lá . đá. Cả A.

kính trọng. quý mến. A. “ Mẹ nghe nói ở Nhật……cả hàng dặm sau này”. chửa. Khách sáo. ông vui hẳn lên ……. Hs làm bài 30 – 35’ thời gian còn lại Gv chấm chữa bài cho Hs . Phó từ . ? Các từ khôn. D. Tính từ . Tôn kính. ngày khai trường là ngày lễ của toàn Gv gợi ý để Hs biết trình bày các dẫn chứng trong xã hội ? văn bản : . vừa . Na. Giúp Hs : . B. vừa giản dị dễ hiểu. lượng từ. Tiếp tục cho Hs luyện viết văn biểu cảm . Nội dung dạy – học. ÔN TẬP VĂN HỌC . ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG . Đức. Sai. Hùng. ? Từ bác trong bài thơ gợi lên tình cảm gì của Nguyễn Khuyến đối với bạn ? A. B. B. 4 .Khi nở hoa. một bạn đã làm bài và viết những đoạn văn không trọn vẹn vì bạn chưa qua sát kĩ loài cây ấy nên mieu tả còn dở dang Em viết tiếp hộ bạn . mở ra ? . mới. sai. Mục tiêu cần đạt . nhánh cây khép tán…. ? Văn bản đã sử dụng phương thức . Tiết 1. Suồng sã. Cành cây. .Cho 2 em đọc lại văn bản . như cây chè nhạn nhưng nó chỉ cao trên dưới một mét. Dặn dò . trọng vọng .Văn bản Cổng trường mở ra (Lí Lan). đươngtrong 4 câu thơ 3 . Đúng . C. thân mật. a/ Cây nguyệt quế thuộc loại thân gỗ mềm như cây nhài. Giữa mùa trăng. 5 .7b ) HĐ3. B. Tự làm những đề văn trong sách gk. Có đúng thế không ? A. D. khi hoa nguyệt quế bừng nở. toàn là tiếng nôm thuần Việt .A. cây nguyệt quế như một mâm xôi nếp cái vồng lên thơm phức. Mỗi cành nguyệt quế có nhiều nhánh …… Lá hình bầu dục ……. ( Thịnh. C. Buổi 5. Hoa mọc ở đầu tia lá……………… ………. tình yêu quê hương đất nước….Bồi dưỡng tình yêu gia đình. ? Không kẻ đầu đề. quê mùa. Từ đề ra : Loài cây em yêu . nắm vững nội dung kiến thức cơ bản các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến nay. Động từ . Tiết 3 . B. chú ý những em yếu văn .Ghi nhớ : Hs trình bày theo Sgk ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? Hs tự đọc đoạn văn : ? Tại sao người mẹ lại nói : Ở Nhật. b/ Ông em đã dành cho chậu nguyệt quế với bao tình chăm chút quý trọng. Huy …. ? Hãy đọc lại văn bản Cổng trường 1. Đúng. vừa chân tình. 6 thuộc từ loại nào ? A. bài thơ có 56 chữ. ngon lành.Ptbđ : biểu đạt nào ? .Củng cố. Huyền. Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2009 TUẦN 11 .

2 em tóm tắt truyện. ÔN TẬP CA DAO . Điều này thể hiện ở những chi tiết nào ? Tiết 2. . em ……. t/y quê hương đất nước. + Khóc nức nở khi nghí rằng có thể mất con … + sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn .Ptbđ : . học ? ? Trình bày những cảm nhận của em . Ngó lên nuộc lạt mái nhà Nhà bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu Nhóm 2.búpbê (khánh Hoài) ? ? Truyện kể về việc gì ? nhân vật chính trong truyện ? ? Những chi tiết nào cho thấy tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ rất gắn bó. . Thân em như trái bần trôi Gió dập song dồi biết tấp vào đâu. Gọi 2 em đọc lại văn bản . 3.. 2. + Anh đá bóng rách áo. + Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sang ngày khai trường đều chia nhau đến dự khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ…. . 2.Gv chia 4 nhóm .. . + quằn quại vì nỗi lo sợ . Văn bản : Cuộc chia tay của những con búp bê. 8 em đọc.vá áo cho anh . Học sinh đọc thuộc ca dao . + Anh rất hiểu và thương em … + Chiều nào anh cũng đi đón em.. ? Hãy đọc thuộc các bài ca dao đã 3. than thân châm biếm. Nhóm 4. + Đi ăn xin để nuôi con. ? Hãy tóm tắt lại truyện Cuộc chia tay…. + Hi sinh tính mạng để cứu sống con…. ? Thê nào là ca dao ? ? Những bài ca dao được học thuộc những chủ đề nào ? 1 Khái niệm : ca dao là ….Hình ảnh người mẹ : + Thức suốt đêm vì con . + Đường phố được dọn quang và trang trí vuitươi. Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.Ghi nhớ. Gồm các chủ đề : t/c gia đình . Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều. Nhóm 3. Hs đọc lại ghi nhớ Sgk.? Đọc lại văn bản “ Mẹ tôi” ? ? Văn bản đã sử dụng phương thức biểu đạt nào ? ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? ? Tại sao văn bản có tên là Mẹ tôi ? ? Hình ảnh người mẹ được thể hiện như thế nào trong bức thư ? Từ đó em cảm nhận được những gì về người mẹ ? + Người lớn nghỉ việc để đưa tre con đến trường.Hs nêu . Văn bản “ Mẹ tôi” (A-mi-xi).Hs trình bày . + Anh em vừa đi vừa trò chuyện … . gần gũi. . yêu thương và luôn quan tâm đến nhau ? ? Cuộc chai tay của Thuỷ với lớp học cũng rất cảm động.Hs nhắc lại . Các em trong mỗi nhóm về bài ca dao sau : (viết văn bản mi ni) trình bày cảm nhận của bản thân về bài ca dao : Nhóm 1.

Bài tập.Lòng yêu nước : thể qua những văn bản nào ? + Niềm tự hào dân tộc . . ghép? • Giống nhau : đều là từ phức . .Trải qua nhiều triều đại phong kiến . rồi trình bày bài trước lớp . đề cao giá trị con người … • Nghệ thuật : Thể thơ. phép đối. Râu ria. ? Sự khác nhau giữa từ láy và từ Hs nhắc lại khái niệm . Cho học sinh kẻ bảng ôn tập . ? Thống kê các văn bản thơ trung Thơ trung đại Việt nam : 8 văn bản ( Kể cả Hd tự đại Việt Nam đã học ? học). thích sưu tầm văn học. các biện pháp : Ẩn dụ. nắm vững nội dung về từ ngữ. ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT A. Mục tiêu cần đạt . chữ viết. … Nhóm nào xong trước. Gv kết hợp hỏi – đáp. ? Phân biệt từ ghép và từ láy trong Phân biệt từ ghép và từ láy : dãy từ sau đây : Che chắn. . ? Thế nào là từ láy ? Từ ghép ? 2. Cho Hs đổi bài chấm cho nhau . các em tự khắc phục sau khi được bạn góp ý. Tiết 3. tóc tai. khuôn khổ. Giúp Hs : . Gv chọn trong mỗi nhóm một bài viết tốt đọc mẫu để động viên khen ngợi và rút kinh nghiệm . xã hội VN từ X – XIX? .4.Lòng nhân đạo : + Tố cáo xã hội pk bất công .Củng cố. ngữ pháp đx học từ đầu năm đến nay . Hs thực hiện 4 nhóm.Dân tộc phải đương đầu với nạn ngoại xâm . Thứ 3 ngày 03 tháng 11 năm 2009 TUẦN 12 .Hs làm bài . trăng trắng. Từ láy và từ ghép. quyết thắng kẻ thù xâm lược. ÔN TẬP THƠ TRUNG ĐẠI ( Việt Nam). ? Nội dung văn học ? Thể hiện cụ • Nội dung : . di đứng. • Khác nhau : từ láy → âm thanh từ ghép → nghĩa. (dc) + Ý chí quyết chiến. Tiết 1.Có sự xuất hiện của đế quốc phương Tây. các hình thức điệp… * Dặn dò. chỉ ra đúng là thắng. ham đọc sách. ? Những nét sơ lược về hoàn cảnh . so sánh. mượt mà. trắng trẻo. ?Nghệ thuật chủ yếu được sử dụng ? + Ngợi ca. (dc) + Tình yêu thiên nhiên … (dc) . GV giúp HS phân biệt từ láy và từ ghép khi giữa . yểu điệu.Bồi dưỡng tình yêu ý thức trau chuốt hành văn. có sự du nhập văn hoá tây âu . B. Nội dung dạy – học. thực hành trong quá trình ôn tập.Văn học chủ yếu Hán học. Các bạn khác bổ sung. tươi tốt. 30 – 35’. nhỏ nhắn. + Khát vọng đất nước thái bình. Buổi 6. chậm chạp.

Khái niệm : Hs nêu.Gồm các tiểu loại : ĐT nhân xưng. .Mày là đội viên hả ? -Thế khăn quàng của mày đâu ? ĐT nhân ĐT thay thế ĐT phiếm ĐT chỉ định .Nguồn gốc: Ngôn ngữ Hán nhập vào Tiếng Việt.Suối Côn Sơn.Sao mày không đeo ? …. tao nhã. trang nghiêm . việc gì… Nào dung với ý có sự lựa chọn: việc nào.Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bong tịch dương . thảo luận .mấy nhà . lão ta.QHTphụ thuộc (qhnp’) . đặt tên người.? Nguồn gốc từ Hán Việt ? ? Sử dụng từ Hán Việt trong thơ văn có tác dụng gì ? ? Em hãy nêu vd chứng tỏ điều nêu trên? chúng dễ có sự nhầm lẫn như các từ trên.Cần phải giữ gìn nó chờ khi quân của chúng tao trở về . ? So sánh các VD sau : 2.( cả 3 ngôi) ĐT phiếm chỉ. ngài. vị …. cậu gì..có : QHT bình đẳng .Nó cho tôi cái khăn -Nó đưa cho tôi cái bát . Điền Đt vào bảng : . . nhận xét. Hs nêu . núi Yên Tử.Từ Hán Việt. nào dung 2 sắc thái khác nhau : gì chỉ cái chưa xác định : cái gì. (Bà huyện Thanh quan) Và cáh đặt tên bằng từ Hán Việt như trên ? Hs trao đổi. điền thể kết hợp danh từ chỉ Qhtt với từ ta: ông ta. Có thể dung các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng: ông bà . Việt Nam độc lập …. …. Nhận xét cách dung từ láy trong câu thơ : Lom khom …. ? Những tiểu loại của đại từ ? . hoặc có khi cả từ : bạn.Tại sao lại trong hòm ? xưng chỉ . 2. . hùng biện… Hs nêu : -Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa . …… …… .( chỉ cái chưa xác định và để hỏi).chúng không phải là thực từ . .Nó mua bánh đẻ tôi ăn ? HS thực hiện . song Bạch Đằng. . các khái niệm lịch sử…. trang trọng . .Nó để tôi ăn bánh . con nào. .Sử dụng : dung nhiều trong thơ Nôm trung đại. một số bài chính luận hiện đại. ? Thế nào là đại từ ? .. • Lưu ý : Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ 3 có ? Đọc đoạn trích . trình bày .Khái niệm. tên địa danh. . Quan hệ từ . 1.. vào bảng bên ? anh ta .Thằng nhóc tên gì? • Bài tập . mụ ta…. xác định ĐT. cậu ta . Tiết 2. hai ĐT gì. Bài tập . . bố mẹ. → tạo nên sắc thái và phong cách cổ điển.Chế độ quân chủ.Đại từ . Thực từ Quan hệ từ . đồng chí.

người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh. điểm ? 4 câu. HS xác dịnh Qht trong đoạn văn sau : Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. từ đồng âm.4 . học tập bạn . Tự ôn tập lại các nội dung trên .Em ở nhà nhé ! .  Từ đồng nghĩa. ? Đại ý của bài thơ ? .hợp . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ TNTT. .. Gv cho Hs đổi bài chấm cho nhau . từ đồng âm ? Hs nêu : ? Từ đồng âm khác từ nhiều nghĩa ở • Phân biệt từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa : chỗ nào ? Phát âm giống nhau có chung nghĩa gốc Nghĩa khác xa nhau nghĩa ban đầu. Nội dung dạy – học. cổ nào ? TG dung phép tu từ gì để tả tiếng . ? Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc . nắm vững nội dung kiến thức các văn bản Cảnh khuya . ? Nhắc lại khái niệm về từ đồng • Khái niệm: nghĩa. chọn bài hay trình bày trước lớp .Bức tranh ….Hoàn cảnh ra đời . 7 chữ. biểu lộ niềm thao thức lo nỗi nước nhà của lãnh tụ ? Bức tranh cảnh khuya được Bác vẽ kính yêu. rút kinh nghiệm.nhanh như cắt. bằng 4 nét chấm phá đó là những nét .Đại ý : Bài thơ tả cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng rất đẹp. ÔN TẬP BÀI 12 A. có sử dụng các loại từ và từ loại • Bài tập : đã ôn tập đạt hiệu quả cao trong diễn đạt ? ( gạch chân các từ chú ý) Hs làm bài 20’.Củng cố. Buổi 7.thừa . tài). Mục tiêu cần đạt . B. từ trái nghĩa. yêu tiếng Việt .  Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh) ? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? .2. Tiết 1.2/2/3). khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt. GV cho Hs lấy một số VD minh hoạ cho mỗi nội ? Viết một đoạn văn ( tự xác định đề dung .Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt.Bồi dưỡng lòng yêu Bác. Văn bản . Giúp Hs : . Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009 TUẦN 13 .Nó đứng ở dưới nước • Bài tập . Thành ngữ.chuyển . nhịp 4/3 ( câu 4 . Gươm và rùa đã chìm dáy nước. rùa há miệng đớp láy thanh gươm và lặn xuống nước. Tiết 3. không liên quan đến nhau. Bác viết bài thơ Cảnh khuya vào thu đông năm 1947. Dặn dò . Hs nhận xét. từ trái nghĩa. Rằm tháng giêng. gieo vần a cuối câu 1. Bố cục có 4 phần : Khai. trăng.4 nét chấm phá : suối. Biểu cảm về TPVH .

sông. trẻ trung… của Bác trong đêm nguyên tiêu ? . sau đại thắng của quân ta tại sông Lô và Đoan Hùng ? Hàm ý của chữ xuân khi được điệp 3 . nấu sử sôi kinh đầu tắt mặt tối vai u thịt bắp một duyên hai nợ dầm mứ dãi nắng. ? Thành ngữ khác tục ngữ ở chỗ nào ? . h/a con thuyền chở đầy →Việc đánh giặc để cứu nước.thường đúc kết kinh nghiệm….Ba chữ : đàm quân sự .Hồ Chí ? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ?Thể thơ ? Minh).Đại ý : Gợi tả vẻ đẹp rằm tháng giêng …. ? Câu thơ tả trăng. Thành ngữ . ? Thế nào là thành ngữ ? . Nhóm nào làm nhanh. trời.Xuân giang. trăng có ý nghĩa biểu tượng ? .Phép so sánh : Tiếng suối trong … rất hữu tình.Thể thơ : TNTT lần ? .Bác viết vào đầu 1948 tại chiến khu VB . cổ thụ.4 nhóm đặt câu khác nhau .khác tục ngữ : câu nói ngắn gọn . biểu lộ một phong thái ung dung… Tiết 2 .Một cụm từ có cấu tạo cố định (tương đối) Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.suối ? thụ. đúng là thắng. xuân thuỷ tiếp xuân thiên. ? Tìm ít nhất 10 thành ngữ mà em biết ? VD. ? Từ ngữ nào và nói lên công việc gì →Vẻ đẹp xinh tươi. ? Tìm thành ngữ thích hợp điền vào chỗ .Tâm trạng : xúc động trước vẻ đẹp … ? Hãy đọc thuộc long diễn cảm bài thơ ? Thao thức lo lắng … . .nét : trăng. . Bảy nổi ba chìm. .4 nhóm thực hiện : .HS đọc bài thơênR  Răm tháng giêng. cứu dân. . cử đại diện trình bày .bàn bạc việc quân ? hai câu cuối.Phép điệp từ: lồng . ? Đặt 5 câu có sử dụng thành ngữ ? • Bài tập nhóm : . hoa. ba chìm bảy nổi. ? Đại ý Rằm tháng giêng ? Yêu thiên nhiên. chan hoà với thiên nhiên .Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. lạc quan …của Bác. tg dùng bp’nt nào khi viết : .( Nguyên tiêu . Có sức gợi hình cao . nước. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa ? ? Điệp ngữ chưa ngủ bộc lộ tâm trạng gì của Bác trước cảnh khuya ? . chân lấm tay bùn nghèo rớt mùng tơi đen như than lên voi xuống chó đầu voi đuôi chuột…. hoa rất đẹp. Phong thái ung dung.

Củng cố. nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong thời chống Mĩ cứu nước . điền đúng là nhóm đó thắng . . Giúp Hs : . TP in lần đầu trong tập Hoa dọc chiến hào của ? Thể thơ ? Cấu trúc khổ thơ ? Xuân Quỳnh 1968. Ấn tượng sâu sắc của bản thân. • Gv cho hs thực hiện từng bước. Gợi ý : Nắm vững hình thức nghệ thuật. Xuân Quỳnh (1942 – 1988). thành ngữ. ÔN TẬP BÀI 13 A. 6 câu .Gv chấm 6 – 9 bài ( giỏi – khá . Dùng trí tưởng tượng..) Rút kinh nghiệm qua bài viết Tiết 3. . Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2009 TUẦN 14 .Tác giả và Hoàn cảnh ra đời. tình bà cháu . 5 câu . 7 câu . .Nghe gợi về tuổi thơ. Tiết 1 . dung phép tu từ nào điên tả tâm trạng ……. B.Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước. liên tưởng thông qua các hình ảnh được tg miêu tả trong bài .trống ? ? Viết một đoạn văn ( chủ đề tự chọn) khoảng 10 câu .Cấu trúc khổ thơ cũng biến hoá : ? Đại ý bài thơ ? 4 câu . Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ 5 chữ. . Biểu cảm . Đọc bài hay. Nhóm nào tìm nhanh. nhóm làm tốt ) Bài tập sáng tạo . sắp xếp ý …. độg viên những em làm bài tốt. ? Đọc khổ thơ đầu và cho biết Tg đã . Mục tiêu cần đạt .Đại ý : Tiếng gà trưa nơi xóm nhỏ đã dội vào tâm hồn người lính tren đường hành quân ra trận đánh giặc gợi lên bao kỉ niệm tuổi thơ. yêu tiếng Việt . trong đó em có dung ít nhất hai thành ngữ ? GV ghi bài tập lên bảng (10 câu). .Thể thơ năm chữ. Nội dung dạy – học.Học sinh làm bài. Giúp đỡ những em còn lúng túng khi thực hiện các bước trên. Tiếng gà trưa .Trên đường hành quân xa ……. nhân điển hình. làm sâu nặng thêm tình yêu quê hương đất nước. Buổi 8.Riêng câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa được láy đi láy lại ba lần . . các nhóm làm vào bảng nhóm . Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh .trung bình – yếu . Biểu cảm về TPVH . lập dàn ý . nắm vững nội dung kiến thức văn bản Tiếng gà trưa . ( Gv có thể khên ngợi khuyến khích một số em . . • thực hiện theo các bước : vạch ý . nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ . ? Xuất xứ bài thơ Tiếng gà trưa ? .

Nhất bên trọng. một bên thì coi trọng.Được voi đòi tiên: Nói về kẻ tham lam quá mức.PTBĐ : Bc + mtả. anh lính trẻ nhớ về ổ trứng gà. Học sinh làm bài tập về thành ngữ . . . nhận của người.Đứt đuôi con nòng nọc : Quá rõ rang. . thiết tha . thiên vị.anh lính trẻ trên đường hành quân ra trận ? ? Qua ba câu có chữ nghe .Điệp ngữ vì giọng thơ bồi hồi sâu lắng. (2) đã ăn. Nhưng phát triển lên. nói ra. bất công. GV : Trong trường hợp này. ? Giải nghĩa các thành ngữ sau : .Này : chỉ từ .Ổ rơm hồng những trứng” PTBBĐ : miêu tả . Tác giả đã sử dụng PTBĐ nào ? ? Từ này trong khổ thơ trên thuộc từ loại nào ? ? Từ láy chắt chiu thể hiện đức tính tốt đẹp của bà. . ấp : động từ.Dựng tóc gáy ? sợ hãi cực độ. không dám tố cáo. .Há miệng mắc quai ? . dành. ý kiến em thế nào ? → Điệp ngữ. nhất bên khinh : đối xử phân biệt. sợ động đến mình hoặc đến người khác có quan hệ mật thiết với mình . sâu lắng. nhất bên khinh ? . khó phân biệt được là cá hay ếch nhái còn non. một bên thì xem khinh . dành.soi.Được voi đòi tiên ? . .Thính giác → cảm giác . đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng cả lên.Há miệng mắc quai : (1)thái độ của người không muốn hoặc không dám nói thẳng. nhà thơ đã chuyển đổi từ thính giác sang giác quan nào để làm nổi bật sự xúc động của anh lính trẻ trên đường hành quân xa trước âm thanh tiếng gà nhảy ổ ? ? “ Nghe gợi về tuổi thơ” . yếu tố nhất đã dùng một cách không bình thường : thường thì không ai nói nhất bên để chỉ ý một bên cả . 3. Em hiểu nghĩa chắt chiu là gì ? ? Những từ : soi. nói hết những điều mình nghĩ vì bị vướng mắc về một lí do nào đó.Mới nghe nói đã dựng tóc gáy .“ Tiếng gà trưa…. Tiết 2.Đứt đuôi con nòng nọc? . . nhìn hình dáng giống cá. không còn gì phải bàn cãi ( nòng nọc sống dưới nước. . được cái này đã khá rồi mà lại còn đòi cái khác .Chắt chiu : dành dụm nâng niu từng li từng tí. cái đuôi rụng đi thì thấy rõ là ếch nhái).Nhất bên trọng. ấp thuộc từ loại nào ? ? Tg đã kết hợp những ptbđ nào khi viết khô thơ này ? ? Điệp ngữ vì đã làm cho giọng thơ bồi hồi . . . đòi được hơn . nhớ về đàn gà của gia đình mình . . thiết tha.

giá trị của các từ gợi tả gợi cảm (từ láy) và các phép tu từ đã học. phơi lưng lên trời.Học sinh đặt câu . Nhận xét cách dung thành ngữ của Hồ xuân Hương : Bảy nổi ba chìm với nnon.Cảm thụ vẻ đẹp. Nội dung dạy – học. bổ sung. ? bán mặt cho đất. hạt gạo. Mục tiêu cần đạt . bán lưng cho trời ? . Dẻo thơm một hạt. một hạt >< muôn phần .Bài ca dao “…. Bài 1. dãi dầu ở ngoài trời (hình ảnh những người làm việc ở ngoài trời như cấy. suốt đời không bao giờ quên.nữa. LUYỆN TẬP : GIÁ TRỊ CÁC PHÉP TU TỪ A. trình bày miệng. Ca dao có bài : Cày đồng đang buổi ban trưa .Thánh thót là từ láy phụ âm đầu (th) – từ láy tượng thanh . D. khắc sâu trong lòng. VD: . bát cơm do người nông dân làm ra. (1) giữ kín (ý nghĩ.Câu 4 được chia thành hai vé tương phản. B.Chưa nghe hết câu. Đặt trong quan hệ tương phản đối lập một hạt cơm dẻo thơm ngon lành bé nhỏ với nỗi đắng cay muôn phần càng thêm lớn lao. nhắc nhở mọi người phải nghĩ thấu tới nỗi đắng cay. rơi ra thánh thót như mưa ruộng cày . chết mang theo.) ? Em hãy đặt câu với các thành ngữ .Phân tích giá trị tu từ trong câu thơ thứ hai ? . nó gợi tả từng giọt…… từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống. đắng cay muôn phần . tới tấp .Có ý thức trau chuốt hành văn. . . Công việc cày đông buổi ban trưa thật vất vả. uốn nắn cho hs.Vế 1 và vế 2 trong câu thơ thứ tư có quan hệ với nhau như thế nào ? Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp nghệ thuật ấy ? * HS làm vào vở trong thời gian 45’. tình cảm) trong long quyết không cho ai khác biết.Sống để bụng. . ? Mắng (nói) như tát nước ? . khó nhọc được đặc tả bằng hình ảnh gợi cảm. . chết mang theo ? . đối lập từng cụm từ ngữ một : Dẻo thơm >< đắng cay .Bán mặt cho đất.Thánh thót là loại từ gì ? Giá trị gợi tả của nó ? . rơi xuống.Dặn dò.” Nói lên sự vất vả của công việc nhà nông và giá trị của hạt gạo. ? Sống để bụng.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. vừa giải nghĩa ? Hs khác nhận xét. Em hãy cho biết : . Giúp Hs : . nó đã mắng như tát nước…. Buổi 9. (2) ghi nhớ. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . Ai ơi bưng bát cơm đầy. Gv sửa chữa.Mắng như tát nước : mắng xối xả. cái âm vang của từng giọt mồ hôi rơi nghe đều đều rất rõ.. thấm thía : Khảng định công sức nhà nông và giá trị của bát cơm. ấn tượng . Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . * Gv gợi ý : . bán lưng cho trời : Người lao động còng lưng làm việc vất vả. cày… luôn phải cúi mặt xuống đất.Câu thứ hai được nhà thơ dân gian vận dụng BPTT so sánh và thậm xưng. . vất vả của . cụ thể hoá hình tượng giọt mồ hôi túa ra . Thứ 3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 TUẦN 15 .

? Tìm hiểu cách cấu tạo và ý nghĩa của các thành ngữ sau: An cư lạc nghiệp .Có ý thức trau chuốt hành văn. ( phải giải nghĩa các yếu tố trong đó mới hiểu nghĩa thành ngữ) An cư lạc nghiệp : Sinh sống yên ổn. một tay cắt giật. làm nổi bật cảnh được mùa và niềm vui sướng của nhà nông. . cung cấp thêm vốn thành ngữ Hán Việt. vừa gợi hình vừa gợi cảm. Máy tuốt lúa lù lù đứng giữa sân kho. khẩu phật tâm xà ? . giá trị của phép tu từ điệp ngữ . Nó ôm lúa vào miệng. Bài 2 . Các từ láy TT và TH gợi tả âm thanh nghe thấy. Đồng cam cộng khổ : Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay . Nội dung dạy – học. Có khi nhiều hơn 4 yếu tố…) * Nghĩa . * Cấu tạo : Gồm các yếu tố Hán Việt ( 4 yếu tố . xã viên lao động hăng say. thóc rào rào rơi xuống gầm máy. các xã viên cúi xuống. Từ đó. rất gọn nhẹ. nhằn một thoáng rồi phì rơm ra. GV : Bên cạnh các thành ngữ thuần Việt các em đã học còn có những thành ngữ Hán Viêt cũng hay được sử dụng trong giao tiếp và cũng rất giàu giá trị biểu đạt mà có thể các em chưa biết . * Gợi ý : Đoạn văn tả cảnh ngày mùa : cảnh gặt lúa trên đồng và cảnh tuốt láu trên sân kho HTX . Tôn sư trọng đạo : Tôn trọng. cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . nắng chan mỡ gà trên cánh đồng lúa chin. nhân tình là trân trọng lúa gạo và chân thành biết ơn người dân cày Việt Nam . Buổi 10. làm ăn vui vẻ . đồng cam cộng khổ. Giúp Hs : . * GV chấm bài một số em . chọn lọc của tác giả. một tay nắm khóm lúa. I. ai cũng phải có một thái độ đúng đắn. độc nhất vô nhị . Thành ngữ Hán Việt . tương thân tương ái . cách dùn từ chính xác.Cảm thụ vẻ đẹp. hối hả. LUYỆN TẬP : Thành ngữ Hán Việt và phép điệp ngữ . rút kinh nghiệm . . quý mến người thầy dạy mình Tương thân tương ái : thân thiết . chữa bài cho cả lớp. Một nắm. tôn sư trọng đạo. hai nắm …. A. kêu tành tạch. thương yêu lẫn nhau . Thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2009 TUẦN 16 . Khẩu phật tâm xà : miệng nói lời yêu thương mà lòng thì nham hiểm . sướng khổ đều có nhau . từ láy tượng thanh trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các từ láy đó ? Nắng lên. B. cảnh vật nhìn thấy trong ngày mùa thôn trang. Bụi mù mịt.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết.. Độc nhất vô nhị : Có một không hai . Em hãy cho biết từ láy tượng hình.Tiếng xe kút kít nặng nề chở lúa về làng. Ngòi bút miêu tả sống động. Mục tiêu cần đạt .người nông dân . Nó cho thấy tài quan sát và vốn từ ngữ phong phú.Rất đều.xoèn xoẹt lúa chất lại thành từng đống.

* Tác dụng của điệp ngữ . Hán Việt đã tìm hiểu trên ? Hs khác nhận xét. bổ sung. (ít nhất 5 – 7câu) Dặn dò . làm lại kiểu bài này . Hs nêu * Bài tập . ( Có khi có lặp từ ngữ nhưng đó là trùng lặp chứ không phải điệp từ ngữ với dụng ý nghệ thuật : nhấn mạnh. ? Em hãy nhắc lại thế nào là điệp ngữ ? tác dụng của điệp ngữ ? ? Tìm điệp ngữ trong bài ca dao : Người ta đi cấy lấy công …………………………. ? Em hãy đặt 3 câu có sử dụng thành ngữ Hs đặt câu vào vở.Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay . Gợi ý : Nếu phải chia tay. tớ sẽ rất nhớ cậu. II. Điệp ngữ . .Đừng chơi với hạng người khẩu phật tâm xà ấy . . .Tiến thoái lưỡng nan : tiến lên phía trước và lùi lại phía sau đều khó → ở vào thế bế tắc. đứng tại chỗ trình bày. Gv chữa . hoặc làm nổi bật ý diễn đạt) . nhớ lắm đấy .Hs tìm và nêu : Trông .Biệt tài xếp hình trò chơi của bạn Lan có thể xem là độc nhất vô nhị đấy . rút kinh nghiệm . Trời êm. ý . Đặt câu . Gv chữa lỗi cho hs VD : . biển lặng mới yên tấm lòng .Hs đặt câu . Hs làm vào vở : 15 – 20 phút . ? Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao trên dưới hình thức trình bày một đoạn văn ngắn . Gv lưu ý sửa lỗi cho các em về từ câu .. * khái niệm . . điệp ngữ phù hợp . ? đặt ba câu có sử dụng điệp ngữ . khó giải quyết . .Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful