HỌC KÌ 2

Tuần 21 . Buổi 1.

ÔN TẬP BÀI 18

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 18 : Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuát ; chương trình địa phương ; Tìm hiểu chung về văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn ngay từ đàu học kì 2. B. Tổ chức các hoạt động dạy – học HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . I. Tục ngữ. (Tiết 1,2) ? Thế nào là tục ngữ ? - Là những câu nói của dân gian ngắn gọn, có vần điẹu, hình ảnh, đúc kết những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt của cuộc sống , được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày. - Tục ngữ bao giờ cũng có nghĩa đen là nghĩa trực tiếp gắn với hiện tượng ban đầu nhằm phản ánh kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội. - Những câu TN thể hiện k/n về con người , xã hội thường không sử dụng chủ ngữ nên rất hàm súc, cô đọng, có nghĩa bóng và có khả năng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau . VD. Học ăn, học nói ,học gói, học mở ? Em biết tục ngữ có những chủ đề - Tục ngữ có nhiều chủ đề : nào ? + Quan niệm về giới tự nhiên : Các câu đã học. + Đời sống vật chất : Người sống về gạo, cá bạo về nước; Có thực mới vực ? Những câu tục ngữ nào thuộc được đạo ; Miếng khi đói bằng gói khi no ; ăn một chủ đề này ? miếng, tiếng một đời ; lợn giò, bò bắp, vịt già, gà tơ ; mùa hè cá sông, mùa đông cá bể ; + Đời sống xã hội : Nhà nào giống ấy. cây có cội, sông có nguồn ; Giỏ nhà ai ,quai nhà nấy ; giấy rách giữ lề; Một giọt máu ?Tìm 5 câu tục ngữ về đời sống xã đào hơn ao nước lã…. hội ? + Đời sống tinh thần và những quan niệm vè nhân sinh : Người là hoa đất ; Người như hoa ở đâu thơm đấy ; Trông mặt mà bắt hình dong ; Lớn vú bụ con ; Cái ? Tìm 5 câu tục ngữ về chủ đề răng cái tóc là góc con người ; Môi dày ăn vụng đã này ? xong- môi mỏng hay hớt môi cong hay hờn ; tẩm ngẩm mà đấm chết voi … • Có thể nhầm lẫn tục ngữ với ca dao : + Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thí râm + Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên . (Hình thức thơ lục bát nhưng nội dung nêu kinh

nghiệm …) GV; Tục ngữ thiên về biểu hiện trí truệ của nhdân trong việc nhận thức thế giới và con người . Gorki nói “ Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhdân laọ động” . Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa : nghĩa đen và nghĩa bóng . Cái cụ thể cá biệt tạo nên nghĩa đen, cái trừu tượng , phổ biến tạo nên nghĩa bóng . Môi hở răng lạnh , chó cắn áo rách , đục nước béo cò, năng nhặt chặt bị…. ? Những tình huống nào phải dùng 1. Văn nghị luận .( Tiết 3) văn nghị luận? - Trong giao tiếp có những lúc con người cần phải bộc lộ , phát biểu thành lời những nhận định, suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng của mìnhtrước một vấn đề nào đó của cuộc sống -> Văn bản NL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và con người. - Văn nghị luận …(sgk) ? Thế nào là văn nghị luận? - Văn bản nghị hay sử dụng : Văn giải thích, văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận … VD văn bản Tinh thân yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) là văn bản nghị luận chứng minh. ? Trong các trường hợp sau đây, Bài tập trường hợp nào cần dùng văn bản a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn . nghị luận để biểu đạt? Vì sao? b/ Giới thiệu về người bạn của mình. c/ Trình bày quan điểm về tình bạn . Trường hợp (c) vì người viết phải dùng lí lẽ dẫn ? Để chuẩn bị tham dự cuộc thi Tìm hiểu chứng để thuyết phục người đọc về quan điểm tình về môi trường tiên nhiên do nhà trường bạn . tổ chức, Tý được cô giáo phân công d/ Gợi ý giúp bạn Tý : phần hùng biện . Tý dự định thực hiện - Kiểu văn bản : văn nghị luận . một trong hai cách là : cách 1 : dùng kiểu văn tự sự, kể một câu chuyện có nội - Ý chính : dung nói về quan hệ giữa con người với + Tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên đối với thiên nhiên ; cách 2: dùng kiểu vb bc con người . làm một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như + Thực trạng về cảnh môi trường thiên nhiên đang bị tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người . Cô giáo bảo Tý cả 2 cách ấy tàn phá.( nguyên nhân, dự báo, hậu quả) đều không đạt. Em hãy giúp Tý xác định + Lời nhắc nhở đối với mọi người trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên . ý và kiểu văn bản ? Hs có thể tìm thêm các ý khác. HĐ3. Dặn dò . Tập viết một đoạn văn nghị luận có đề tài nói về ý thức bảo vệ của công. Thứ 3 ngày 12 tháng 01 năm 2010

Tuần 22 . Buổi 2.

ÔN TẬP BÀI 19

A. Mục tiêu cần đạt . Giúp Hs: Củng cố, hệ thống các nội dung đã học ở bài 19 : Tục ngữ về con người và xã hội ; Rút gọn câu ; Đặc điểm văn nghị luận Đề văn nghị luận – lập dàn ý cho bài văn nghị luận . Các em có ý thức học tập tốt bộ môn . B. Tổ chức các hoạt động dạy – học ( Tiết 1)

HĐ1.Kiểm tra sĩ số. HĐ2. Bài ôn tập . GV dùng hình thức trắc nghiệm đúng sai: 1. Tục ngữ về con người và xã hội . ? Giải thích nghĩa các câu tục ngữ : - Một mặt người…-> khuyên ta nên biết quý trọng con người ; tôn vinh giá trị con người. - Cái răng cái tóc…-> khuyên mọi người phải biết giữ gìn tô điẻm vẻ đẹp riêng của mình . - Đói cho sạch…-> bài học biết giữ gìn phẩm giá trong sạch , thật thà và lòng tự trọng … cho bát kì người nào, tuổi tác nào, địa vị nào trong xã hội . - Học ăn, học nói…-> bài học về cách ăn nói, ứng xử, cách sống, cách làm người… - Không thầy…-> đề cao vai trò người thầy. - Học thầy…-> bên cạnh học thầy còn học ở bạn cũng rất quan trọng. - Thương người ..-> bài học về lòng nhân ái. - ăn quả…->bài học về lòng đền ơn đáp nghĩa. - Một cây …-> khuyên mọi người biết sống đoàn kết… ? Điền vào chỗ trống các từ ngữ nêu nội dung của những câu tục ngữ sau : + Câu 2 ,4,5, 6 là những …(nhận xét, đánh giá)…vè các mặt tư cách , sự rèn luyện của con người để tiến bộ. + Câu 3,7,8 là những lời khuyên về (phẩm chất, lối sống) mà con người phải có. Về hình thức : các câu tục ngữ trên diễn đạt bằng những hình ảnh (so sánh, ẩn dụ ) …làm cho nội dung trở nên cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hàm súc. + Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình ảnh (so sánh) làm cho sự việc trở nên cụ thể. + Câu 8,9 diễn đạt bằng hình ảnh (ẩn dụ) nên ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. + Các câu 3,4,6,7,8 không sử dụng (chủ ngữ) nên rất súc tích, cô đọng, có gía trị phổ quát và được dùng trong nhiều trường hợp . • Những câu không có vần : (câu 7,8). ? Hãy tìm những câu tục ngữ nói về con người và xã hội ? Gợi ý : Đục nước béo cò ; Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ; Bói ra ma quét nhà ra rác. ? Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ? a/ xấu đều hơn tốt lỏi * e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .* b/ Con dại cái mang * g/ Cạn tàu ráo máng . c/ Giấy rách phải giữ lấy lề *. h/ Giàu nứt đố đổ vách . d/ Dai như đỉa đói. i/ Cái khó bó cái khôn .* ?Các nghĩa sau đây phù hợp với nội dung câu tục ngứ nào?Bài học rút ra từ các câu tụcngữ a/Ăn không nên đọi nói không b/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu cũng làm được nên lời. -> Phải có ý chí bền bỉ trong công việc và trong cuộc b/ Có công mài sắt có ngày nên sống. kim . a/ ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng dại trong c/ Lá lành đùm lá rách. đường ăn nói, cư xử.-> Bài học : nhác nhở con người d/Một con ngựa đau cả tàu bỏ luôn luôn học tập rèn luyện cách nói năng, cư xử với cỏ . mọi người. e/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. d/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ của đồng g/Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . loại -> Những người cùng cảnh ngộ phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. c/ Người đày đủ, không gặp hoạn nạn thì giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn.-> Phải biết thương yêu đồng laọi khi họ gặp cảnh nghèo nàn , túng thiếu. e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm nhau , kéo bè kéo cánh với nhau -> Tìm bạn mà chơi không nên chơi với kẻ xấu. g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con người và sinh

vật -> Ảnh hưởng của môi trương đối với con người. ( Tiết 2 ) 2. Rút gọn câu. ? Thế nào là rút gọn câu ? Đ/n - Câu rút gọn là những câu vốn đầy đủ cả CN lẫn VN nhưng trong một ngữ cảnh nhất định ta có thể rút gọn một số thành phần câu mà người đọc , người nghe vẫn hiểu. VD : Bạn làm gì đấy ? – Đọc sách (Rút CN) - Câu rút gọn có t/dụng làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh hơn, tránh dùng lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu trước khi không cần thiết. (lặp từ ngữ ) - Kiểu rút gọn : + Câu rút gọn chủ ngữ : Cậu ăn cơm chưa?.. ? Câu rút gọn có những kiểu Hs nêu . nào ? + Rút gọn vị ngữ : Vd: Ai xung phong lên chữa bài tập ? – Em Hs lấy ví dụ . + Rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ : ..rồi. - Dùng câu rút gọn trong các trường hợp : + Trong văn đối thoại, rút gọn câu để tránh trùng lặp từ ngữ không cần thiết-> câu văn thoáng, hợp h/c giao tiếp . Vd:-Em buồn bã lắc đầu: -Không, em không lấy, em để... ? Theo em có thể dùng câu -Lằng nhằng mãi. Chia ra! mẹ tôi quát và giận dữ đi về… rút gọn trong những trường (tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói). hợp nào ? + Trong văn chính luận, văn mt, văn bc , rút gọn câu để ý được súc tích, cô đọng. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở . Hoặc: mỗi đảng viên cbộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Lưu ý :GV nêu 2 lưu ý như trong SGK . Bài tập : ? Chỉ rõ và khôi phục các a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười . (Nam Cao ) TP câu bị rút gọn trong b/ Đi thôi con ! những trường hợp sau đây c/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân và nêu rõ tác dụng của nó ? xứng đáng với nước độc lập tự do . ( Hồ Chí Minh) d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ) (Tiết 3 ). 3. Đặc điểm của văn nghị luận. Bài tập Cho đề ra : “Qua ca dao, người bình dân VN đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của mình”. Lấy dẫn chứng từ những bài ca dao đã học và đã đọc, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. a, Hãy đưa ra luận điểm, luận cứ bài văn . b, Dựa trên những luận điếm và luận cứ, em hãy lập luận bằng cách viết một đoạn văn ngắn cho cho một luận cứ mà em lựa chọn . Gợi ý: -Luân điểm: Ca dao đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quí của người bình dân VN. -Luận cứ: * Thể hiện được tình yêu quê hương đất nước. - Gắn bó ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước. - Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tình nghĩa đồng bào .

Ai vô xứ Nghệ thì vô…. ? Văn bản Tinh thần …ta trích trong văn kiện lịch sử nào ? ?Ttyncndt thuộc loại văn bản nào ? .* Thể hiện tình yêu thương gia đình . kiểu câu đặc biệt . -> Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời. nên con dân xứ Lạng tự hào: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” . gắn bó với thiên nhiên .Nghị luận . ít ai hình dung được hết một dải gấm vóc non sông trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình. hiểu biết của mõi con người có hạn. tìm ý…. Đó là niềm tự hào.ta . Dặn dò . ngọn rau tấc đất của mình. mỗi người. tháng 2/1951 tại chiến khu Việt Bắc. Giúp Hs : . người nông dân yêu cả ruộng vườn.Tình vợ chồng gắn bó thiết tha.Nắm vững hơn nội dung văn bản ngị luận Tinh thần …. ơn sinh thành . Buổi 3. . Do vậy. ( Tiết 1) Văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) HS thực hiện theo nhóm. Điều này dễ hiểu.Tình cảm sâu nặng nhất. nhận xét. Chính vì lẽ đó. thiêng liêng nhất là tình mẫu tử.Yêu lao động. . được trình bày tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam. ÔN TẬP BÀI 20 A. Thứ 5 ngày 04 tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 . Hs làm bài 10 . .Xuất xứ : Trích Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. gắn bó khăng khít với bao danh lam thắng cảnh của nơi chon rau cắt rốn. Mục tiêu cần đạt . .15’ . Thời xưa điều kện đi lại khó khăn. tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh động tình yêu quê hương đất nước của ông cha ta. bổ sung. Người dân xứ Nghệ thì ngợi ca : Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biéc như tranh hoạ đồ . . HĐ3.Gắn bó với lao động . . -Lập luận: Điều tiên. lạc quan vui sống đã khiến người lao động vượt lên tất cả khó nhọc gian lao .Tiếp tục rèn kĩ năng về văn nghị luận : tìm hiểu đề . . ai cũng gắn bó máu thịt với làng mạc quê hương. Về nhà tìm đọc những bài văn nghị luận . trình bày . hình thức trắc nghiệm . bờ tre. Biết sử dụng hiệu quả câu đặc biệt . B. chung thuỷ *Thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời . ruộng lúa. Nội dung tiến hành .

giúp mọi người nhận thức ? Sử dụng phép so sánh trong câu “ Tinh rõ hơn. lãnh đạo trong câu cuối thuộc từ ..Các từ : sôi nổi .Các từ : giải thích. tuyên truyền. => khái quát. Câu 2.Phép so sánh ….Đoạn Đòng bào ta…. gt. → cách lập luận chặt chẽ. ?Đoạn văn Lịch sử ta …anh hùng. + Từ các phụ nữ…mẹ chiến sĩ. là động từ. ( Tiết 2) .nước.. c/m. thần ……của quý” có t/d gì ? tầm quan trọng của t/t yêu nc’. . + Từ những chiến sĩ…hạu phương. bị chiếm .Câu chủ đề : . đồng bào điền chủ.Các từ : nồng nàn… là tính từ. tổ chức.anh hùng : lòng yeu nước qua các trang sử vẻ vang chứng minh. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cảu đảng là phải khơi gợi t/t yêu nc’của người dân để góp phần đưa cuộc k/c . tổ tượng trong xh chức. đề của đoạn. mạnh mẽ. quý báu.Giải thích sức mạnh của lòng yêu ? Các từ : nồng nàn. khó khăn thuộc từ loại nào ràng.là câu chủ đề đã k/đ: Dân ta có …. rõ lớn.Thao tác : c/m ? Tg đã sử dụng thao tác NL nào trong đoạn văn trên ? .. diễn tả được sự tập hợp mọi đối ? Các từ : giải thích. câu nào là câu kết đoạn?Đ-S . . câu nào mang t/c là câu chủ Câu kết đoạn : Những cử chỉ cao quý…y/n.yêu nước : ? Đoạn văn Đồng bào ta ngày nay…… Câu mở doạn : Đồng bào ta …. tg đã sử dụng thao tác nào để nói về sức mạnh của . trước. đầy sức thuyết phục. giá trị . .Các tầng lớp đồng bào : ? Tg viết : Đồng bầo ta ngày nay ….Giải thích lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nd ta. nguy hiểm. thể hiện sức nhấn chìm thuộc từ loại nào? thể hiện điều mạnh vô cùng to lớn của tinh thần yêu nước gì ? trong công cuộc k/c cứu nước.. gt+c/m). có nhiều Nhd ta ai ai cũng giàu lòng y/n. .ngày + Từ các cụ già ……. cuộc k/c Từ…đến…. cho biết câu nào là câu chủ đề ? Vì sao em biết ? ? Nêu nhận xét của em về cách lập luận trong phần mở bài ? (Đ – S ) .trẻ thơ.Tg dùng câu văn dài vì : ? Tại sao tg sử dụng câu văn dài . tuyên truyền. vậy đó là những lớp đồng bào nào ? + Từ những kiều bào…. . kết thành. ….Thao tác trong đoạn Lịch sử …. nồng nàn y/n . ? . (Đ – S ) + Từ nhd m ngược …xuôi.Lập luận mở bài : Câu 1 “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.Cách lập luận : Câu 1. lướt qua.cướp nước. Câu 3. loại nào? lãnh đạo -> động từ. ? Các từ : sôi nổi. + Từ những nam nữ ….ngày trước. nhằm mục đích gì ? chống Pháp (1946-1954) là cuộc c/t nhân dân. của cha ông ta làm nên ? ( bluận. hùng hậu. lực lượng k/c vế cấu trúc giống nhau theo mô hình : chống Pháp rất đông đảo. to nước của ta. cụ thể hơn về t/t yêu nước.? Đọc đoạn văn mở bài : Dân ta….

. ÔN TẬP BÀI 21 A. Thân bài : Nêu hang loạt dãn chứng lịch sử và xã hội để c/m…. phân tích ngắn gọn văn bản Tinh thần ……nhân dân ta ? Gợi ý : Mở bài : Khảng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh : Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. ra đầu mũi đảo. Mục tiêu cần đạt . nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Sự giàu đệp của Tiếng Việt . PTBĐ : nghị luận . -> Câu đặc biệt. ? Đoạn văn sau có câu đặc biệt hay câu rút gọn ? GV dùng bảng phụ .. tư tưởng của người VN và để thỏa mãn…l/sử.TV là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm những ý nào ? hưởng. K/quát về cái hay cái đẹp của tiếng Việt . thuỷ chung. Buổi 4 . B. Nội dung tiến hành . thanh điệu . Còn tối đất.Giàu chất nhạc . Xuất xứ . thật là không sai. Học sinh lên làm trên bảng.nhận xét . bổ sung bài viết. ? Thế nào là câu đặc biệt ? HS nhắc lại k/n. bổ sung. và ngồi đó rình mặt trời lên. ? Câu in nghiêng sau đây có phải là câu đặc biệt không ? Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh nhũn nhặn . chân trời. uyển chuyển trong cách đặt câu. Thứ 3 ngày 23 tháng 2 năm 2010 TUẦN 26 . cố đi mãi trên đá đầu sư.TV rất tế nhị. sau trạn bão. một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc(ĐTM).đứng tại chố trình bày . Thêm trạng ngữ cho câu . ? Phần đầu của VB tg nêu mấy ý k/quát về 3. ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi.yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta khi tổ quốc bị xâm lăng – Lịch sử có nhiều cuộc k/c chống xâm lăng chứng tỏ dân ta yêu nước nồng nàn – Đồng bào ta ngày nay có nhiều việc làm thể hiện t/t yêu nước xứng đáng với truyền thống của tổ tiên – Nhiệm vụ của Đảng ta. học sinh khác nhận xét. cái hay cái đẹp của Tiếng Việt ? đó là . ? VB đã sử dụng PTBĐ nào ? 2. VB được trích từ công trình nghiên cứu có nhan đề Tiếng Việt.Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. ngay thẳng …. Kết bài : Ví long yêu nước như các thứ của quý…. (Tiết 1 ) I/ Văn bản Sự giàu đệp của Tiếng Việt ? Hãy nêu xuất xứ của văn bản ? 1. ? TG đã c/minh tiếng Việt đẹp như thế nào ? 4. . T/g đã c/minh tiếng Việt đẹp : . ( Tiết 3) ? Câu thứ hai và câu cuối trong đoạn kết là kiểu câu gì ? T/d trong đoạn văn ? . Dặn dò : Viết lại thành bài văn . tìm dẫn chứng cho bài văn chứng minh . . TV có đầy đủ k/năng để diễn đạt t/cảm.? Em hãy tóm tắt bài văn trong khoảng 5 câu ? GV gợi ý để HS tóm tắt theo các ý sau : .Là kiểu câu định nghĩa giải thích -> làm sáng tỏ vấn đề.Củng cố. Điều tôi dự đoán. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh . HS làm bài : 15 – 20’. ? Trình bày . Tôi dậy từ canh tư. Giúp Hs : .

Tiếng Việt không ngừng đặt ra những cách nói mới hoặc Việt hóa cách nói mới…. (Cảnh khuya) . nhóm nào tìm được nhiều dẫn chứng sẽ được điểm cao . Những bông hồng đua nhau khoe ăc trong vườn trường .Tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới . Tương lai của Tiếng Việt : sức sống trường tồn. GS Đặng Thai Mai đã c/m Tiếng Việt giàu và đẹp trên những phương diện nào ? ? Trong phần đầu tg viết Và để tin tưởng … . Vậy tương lai của Tiếng việt như tg nói ở phân kết là gì ? . Tiếng Việt giàu : .? Tg c/minh tiếng việt hay ntn? Tg c/minh tiếng Việt giàu ntn? ? Qua bài này. 8.) II. . . C3.nó. chính xác hơn .) C4. 6. Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về ( phía mặt trời lặn. hai.phức tạp .Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. ( Rằm tháng giêng – nguyên tiêu) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ .) … mẹ không ngủ được . C2. chủ đề tự chọn.Từ vựng Tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó…. Thuyền rẽ song lao nhanh. C5. 5.Có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. . ( Vào đêm trước ngày k/trường của con. ngữ pháp và từ vựng . Sự giàu đẹp của Tiếng Việt đã được tg c/m trên cả ba phương diện : ngữ âm. cử đại diện trình bày .Ngữ pháp dần dần trở nên uyển chuyển hơn. hoặc Việt hóa các từ …. 1/ Học sịnh thảo luận nhóm . Trên giàn thiên lí. rất uyển chuyển trong câu kéo…tục ngữ. Tìm dẫn chứng để chứng minh cho đề bài sau đây : Thơ Bác đầy trăng .Giàu hình tượng ngữ âm. 2/ Tác dụng của trạng ngữ trong các cau trên ? Học sinh thảo luận theo bàn . ( Nguyên tiêu) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.. giàu thanh điệu : có hai thanh bằng và bốn thanh trắc. . Các bàn khá thi đua trả lời… 3/ Viết một đoạn văn ngắn 5.ba trạng ngữ . . Tiếng Việt hay : .. trong đó có sử dụng một câu đặc biệt . 7.k/niệm mới.một nhiều.Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lân màu trời thêm xuân . lướt bon bon …( để về cho kịp). (Tiết 2.7 câu . Lưu ý : cần viết theo hình thức một đoạn văn… (Tiết 3) III. đọc bài mẫu và rút kinh nghiệm . Học sinh làm bài : 13’ Gv chấm 6 – 8 bài .Tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói. bóng xuân sang. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 1/ Thêm trạng ngữ vào các câu sau : C1.

Dặn dò . -----------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 02 tháng 3 năm 2010 TUẦN 27 . Chuyển câu chủ động thành câu bị động .Văn thuộc kiểu vb nào ? 2. tinh hoa và khí phách của dân tộc . . học tập .) . hai bài yếu .Đức tinh …. Hồ có xuất xứ từ đâu ? “ĐTGD…” trích từ bài “ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ . Gv lưu ý các em còn lung túng với những câu mở đầu. I.Luyện kĩ năng làm bài tập tiếng Việt. Kiểu VB : nghị luận.Văn bản Đức tính giản dị của Bác 1. Mục tiêu cần đạt . Xuất xứ văn bản . Các thao tác chứng minh : .Củng cố. Nội dung tiến hành .(…. Vấn đề C/m : nghị luận là gì ? Đức tính giản dị của Bác Hồ. lương tâm của thời đại” – diễn văn của thủ tướng PVĐ đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) . (dc) . GV chấm một số bài : hai bài khá.Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau .Kháng chiến thành công ta trở lại Trăng xưa. Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng) . Buổi 5 . Đọc một vài bài mẫu. lớp rút kinh nghiệm.Tg đã sử dụng những thao tác nào 4. B.(Tin thắng trận) . hoặc chưa thành thạo khi viết đoạn văn diễn dịch. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Đức tính giản dị của Bác Hồ. luyện tập văn chứng minh . Giúp Hs : . làm bài văn chứng minh .Trung thu trăng sang như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Học sinh làm vào vở : 7 – 10’ . Làm bài viết cho đề ra trên . . hạc cũ với xuân này. ( Cảnh rừng Việt Bắc) 2/ Sắp xếp các dẫn chứng ntn ? Học sinh trình bày 3/ Tập viết đoạn văn trình bày các dẫn chứng vừa tìm được . (Ngắm trăng) .Vấn đề Tg nêu lên trong bài văn 3. hai bài TB.Bác được tg c/m qua Các luận cứ : những luận cứ nào ? biểu hiện nào ? + Bác giản dị trong đời sống (dc) + Bác giản dị trong quan hệ với mọi người (dc) + Bác giản dị trong lời nói và bài viết . ÔN TẬP BÀI 22 A. . quy nạp….

7. 6. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú. Cụm danh từ trong câu văn đầu bài : . những từ in đạm nêu bật p/c cao quý của Hồ Chí Minh. Những câu nói nổi tiếng của Người : . Từ loại . 8. thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật .” 10 .Đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất . 11. . một đoạn bình luận được thể hiện trong bài văn mà em rất thú vị ? .Hãy trích dẫn một câu bình luận. suốt ngày làm việc.Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn.Điều rất quan trọng . . VD : Học sinh nêu . những từ đó thuộc từ loại nào ? . TP phụ : . bởi vì Người sống sôi nổi.Dòng được gạch chân trong câu trên là thành phần gì của câu ? . 9.Lối sống : Bác suốt đời làm việc. .Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn. C/m Bác giản dị trong dời sống : . trong sáng. Câu. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sang trong thế giới ngày nay.. từ việc rất lớn : việc cứu nước cứu dân đến việc rất nhỏ.Trong câu văn đầu bài “ Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bạt là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” có mấy cụm danh từ ? Đó là cụm danh từ nào ? .Trong câu văn trên. . Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sỹ c/m . đoạn văn bình luận .Khi bàn về sự giản dị của Bác Hồ trong lời nói và bài viết . được thể hiện bằng thao tác bình luận . đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. thì đó là sức mạnh vô địch.thay đổi . .trong bài ? . -“ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành. tuyệt đẹp . những giá trị tinh thần cao đẹp nhất . thanh bạch. tình cảm. rất kì diệu là trong sáu mươi năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta. đó là những câu nào ? .Sự nhất quán .” → Các tính từ. tg có nhắc lại hai câu nói nổi tiếng của Người .Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng . tất cả vì nước.Trạng ngữ của câu . Câu văn cuối bài : Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc hang triệu con người đang chờ đợi nó. trồng cây trong vườn… Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp …. vì dân. với những tư tưởng. tự do . Bác Hồ sống đời sống giản dị. vì sự nghiệp lớn. Câu văn “ Rất lạ lùng.Câu văn cuối bài được thể hiện bằng thao tác nghị luận nào ? Giải thích + c/minh + bình luận .TG đã c/m p/c giản dị trong đời sống của Bác ntn ? .Nước Việt Nam là một …. phong phú đời sống và cuộc sống đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân . . . thanh bạch như vậy.. 5 . lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm….không có gì quý hơn….

II. a/ Cho học sinh viết ba câu bị động .Công dụng của vc : giúp cho tình cảm và long vị trong đời sống xã hội ? tha . . văn nhân trong xã hội : . . rút kinh nghiệm . . bổ sung. thương muôn vật muôn loài . b/ Cho Học sinh viết một đoạn văn 3 – 4 câu có dùng câu chủ động chuyển đổi thàh câu bị động . làm bài văn chứng minh . Dặn dò : Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010 TUẦN 28 . Mục tiêu cần đạt . luyện cho ta …đến trăm nghìn lần”.Luyện kĩ năng làm bài tập Tiếng Việt.Tầm quan trọng của văn chương. chữa bài cho một số em . nhận xét.Chức năng của vc : P/a hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sang tạo ra sự sống. Nội dung tiến hành .Giậu cúc bị tả tơi sau trận mưa tầm tã kéo dài . Các thi nhân. B. GV khuyến khích những em làm bài tốt. Buổi 6 . quan trọng nhất) .Cuộc đời. . chu đáo. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học : Ý nghĩa văn chương .Bài văn có thể chia mấy phần ? Hai phần (nguồn gốc của văn chương . luyện tập viết đoạn văn chứng minh . Giúp Hs : .( cơ Công dụng của vc ra sao ? bản nhất. Văn bản : Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ( Hoài Thanh) GV hướng dẫn học sinh đọc lại Vb “ Ý nghĩa văn chương” và thực hiện các câu hỏi: . . ÔN TẬP BÀI 23 A. nhiệm vụ.Bài Ý nghĩa văn chương in từ TP nào của ông ? (Bình luận văn chương) .Củng cố.TP nôi tiếng của Hoài Thanh in lần đầu 1942 ? ( Thi nhân VN) . Cho học sinh viết cảm nhận của bản thân về bài Đức tính giản dị của Bác Hồ . công dụng của văn chương) Bài viết đã hơn 60 năm nhưng ngày nay chúng ta đọc vẫn còn thấy thú vị .Nguồn gốc cốt yếu của văn chương : long là gì ? Tại sao gọi là cốt yếu ? thường người. Học sinh làm bài 30 – 35’ Gv chấm . Gọi bốn Học sinh lên làm trên bảng . hang trăm tên giặc bị bắt sống . văn nhân có vai trò gì . VD : …… *. (Tiết 1) I. sự nghiệp của Hoài Thanh ? . “ Văn chương gây cho ta những t/c mà ta không có .Đồn giặc bị quân ta tiêu diệt.Chúng em hiểu bài sau khi được cô giáo giảng đi giảng lại . thi nhân . Theo Hoài Thanh thì văn chương có • Nội dung văn bản . Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp) . III. nguồn gốc từ đâu và chức năng của Vc .

Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị dộng ? Tác dụng của câu bị động. Đọc đoạn văn sau đây và nhận xét . Học sinh nêu. Bài tập . b/ Người ngọc đã được ai đem thung thăng đến chốn này . 2. (a) sau : a/ Ai đem người ngọc thung thăng chốn này . thể hiện cách dựng đoạn văn của người viết ? những ước mơ. GV chấm bài một số em . trải . trống . (Vào đề bằng một câu chuỵện đời xưa rất hoang đường để chỉ ra rằng “ Tiếng khóc ấy.đến bực nào . b/ Sự sống cần được văn chương sang tạo ra..Đoạn văn : Văn chương rất kì diệu. Mục đích sử dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ? Học sinh dựa vào sgk trả lời. Trong hai câu sau đây.Tìm câu chủ động và câu bị động . cảm xúc. tiếng chim. b/ Những t/c ta không có nhờ văn chương gây cho ta. nhận xét.Gnhớ sgk.núi non. hoa cỏ . diễn dịch . Các từ : phù phiếm. Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Cử đại diện nhóm trình bày. Cách lập luận trong bài như thé nào ? • Cách lập luận . câu nào là câu (b) chủ động ? a/ Văn chương gây cho ta những t/c ta khong có. có sử dụng từ bị và từ được đề là câu bị động. Đặt câu. tiếng suối thuộc từ loại nào ? (Tiết 2) Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . “gây cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có). tiếng …-> danh từ. công dụng của văn chương .phù phiếm…-> tính từ. thâm trầm thuộc từ loại nào ? Các từ : núi non. bị động? a/ Văn chương cần sang tạo ra sự sống . . câu bị động hợp lí ? Bài 3. tổng – phân – hợp .Nếu trong pho lịch sử….Lí thuyết. Thế nào là câu chủ động ?câu bị động? 1. luyện những tình cảm ta sẵn có” như Hoài Thanh . có sử dụng câu bị động . nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca” -> nêu nhiệm vụ. sửa lỗi. hoa cỏ. (Tiết 3) Luyện viết đoan văn chứng minh. lớp nhận xét. bổ chuyển đổi thành ba câu bị động ? sung. GV lưu ý : Những cách viết đoạn văn c/m có thẻ là : quy nạp. cau nào là câu Bài 1. chật hẹp. khát vọng của con người. Viết một đoạn văn ngắn. *GV lưu ý cho học sinh : không phải câu nào có Viết một đoạn văn ngắn.) Em hiểu được những gì về văn chương * Với lối văn giàu lí lẽ. (b) Em hãy đặt ba câu chủ động ? Bài 2 . luyện cho ta những t/c ta sẵn có . hình qua bài viết ? ảnh………. những t/c ta sẵn có nhờ văn chương luyện cho Câu nào là câu bị động trong hai ví dụ ta. Trong hai câu sau đây. chuyển đổi câu Em hãy đặt ba câu bị động ? Học sinh thực hiện nhóm lớn . Học sinh thực hiện vào vở.

Nội dung tiến hành I. GV giúp hs nhận xét vè cách trình bày đoạn văn.Đi kiểm tra tình hình đê điều . Văn bản : Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn) Cho Học sinh nêu tg. Cách làm bài văn lập luận giải thích . ÔN TẬP BÀI 24. GV chấm bài 6 em : giỏi – khá – trung bình – yếu  Dặn dò . . do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp .. ngữ Có công mài sát có ngày nên kim. sang tạo . B/ Bày tỏ niềm thương xót trước tai họa và đau khổ của nhân dân .Dàm mưa dãi gió. luận bức tranh tả thức ấy ? . sang trọng . em hãy viết một đoạn văn chứng minh theo đề ra : Chứng minh tính đúng đắn của câu tục Học sinh làm vào vở . luyện tạp làm bài văn giải thích .hỏng mất” . bọn thuộc hạ nôn đã nói. nước . say mê học tập và lao động. A.Đi chơi bài bạc (đanh stổ tôm ) với bọn thuộc hạ . thầy đề. dân chúng kêu rầm rĩ. các chi tiết : / Tình huống của truyện là ở tình tiết Đê vữ.Trong cảnh mưa tầm tã …. ( 5 người ) 8. Từ ngữ nào sau đây bình . C/ Gồm A và B. / Đoạn văn là bức tranh tả thực quan . 7. .thì quan : ? Trong cảnh mưa rơi tầm tã. . xa hoa. song cuồn cuộn dâng lên . Học sinh chỉ ra các từ láy . thầy đội trên chiếu bạc có những người nào ? nhất . Thương người. quan đi .Thể loại : Tự sự .Tát cả các ý trên . yêu thiên nhiên. ? đoạn văn trên có mấy từ láy ? 5 . 3. ý nghĩa của truyện : (Học sinh nêu SGK) A/ Căm phẫn lên án cuộc sống ăn chơi và thói vô ? Em lựa chọn đáp án nào sau đây ? trách nhiệm của bọn quan lại trong xh cũ.những tình cảm ấy là do cuộc sống.. đâu ? làm gì ? .cao sang.Nhàn nhã được nhiều kẻ hầu hạ .Sung sướng ăn toàn miếng ngon. đèn thắp sáng trưng………trông mà thích mắt”. Từ láy : 4 từ . Thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2010 TUẦN 29 . đình làng . yêu quê hương.Đi đôn đốc việc hộ đê . uy nghi. thầy thông nhì. đã két hợp những PTBĐ nào ? 4 . cách lập luận trong đoạn văn. cách đưa dchứng .Từ đoạn văn trên . Giúp Hs : Ôn tập . PTBĐ : ? Đoạn văn “ Tuy trống đánh liên Mt và bc. Mục tiêu cần đạt .. 6 . ? Truyện có ý nghĩa gì ? 2. B. phụ mẫu khi ngồi trên sập mới kê ở . đi chống lũ lụt. 1. Chánh tổng sở tại . Gồm : ? Quan phụ mẫu đánh tổ tôm với ai ? Quan phụ mẫu. thể loại của vb. . chễm chệ . thanh…. Về nhà tiếp tục luyện cách viết đoạn văn chứng minh. hệ thống hóa kiến thức các bài : sống chết mặc bay.Phú quý. mơ ước vươn tới những chân trời bao la…. Học sinh đọc đoạn văn “ Trong đình . đất nước. Buổi 7 .

-> thành ngữ. đàn sâu lũ kiến. . +Học một sang khôn : thấy được.nào ? chi tiết nào ? ? Tg đã dùng Bp Nt nào để làm nổi bật giá trị tố cáo hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ? ? Những cụm từ sau đây gọi bằng những k/n nào cho đúng ? nao sợ hãi .Phải có phương pháp học tạp đúng đắn. long lang dạ thú…. học từ thực tế đời sống xung quanh.Trên khắp các nẻo đường của đất nước chỗ nào cũng có những cái hay .Nghĩa hiển ngôn.Học hỏi là việc thường xuyên trong suốt cuộc đời người.ý nghĩa của câu tục ngữ là hoàn toàn đúng…. mở mang thêm trí óc.. Học trong sách vở. 11. như thần như thánh. • Mở bài . . a/ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ. .Nghĩa hàm ngôn : Tầm quan trọng của việc học hỏi để nâng cao trí thức hiểu biết và vốn song...Biện pháp nghệ thuật chủ yếu : Tương phản đối lập .Trong giai đoạn hiện nay việc học hỏi lại càng cân thiế . • Kết bài . vủa con người. cái đẹp cảu cảnh vật. chi chi này!. . sang ? Em hãy lập dàn bài cho đề ra trên ? . trời long đất lở .Hiểu biết càng nhiều con người càng biết cách xử thế đúng đắn hơn… . + Đi một ngày đàng : một ngày đi trên đường . học được nhiều điều hay. Gợi ý dàn bài. II.Xác định mục đích viẹc học hỏi là học điều hay lẽ phải.Giá trị của truyện : . .Giàu gt tố cáo và phê phán hiện thực . thầy đề vừa rút quân bài vừa run cầm cập……thì quan phụ mẫu vô cùng sung sướng cười nói : “Ù ! Thông tôm.Muốn có tri thức phải học hỏi. • Thân bài .Có giá trị nhân đạo sâu sắc.. . Giải thích câu tục ngữ : Đi một ngày đàng. gội gió tắm sương. . . biết nhiều giúp mở mang tầm hiểu biết. .Câu chuyện kẻ có tình huống hồi hộp đầy kịch tính. mày !” 9. Di nhiều. .Điếu. . . nghìn sầu muôn thảm. . học một sàng khôn. 10. Các cụm từ : Chân lấm tay bùn.Tri thức rất cần thiết đối với con người..Ông cha thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu : Đi………sang khôn.

? hai nhân vật chinh strong truyện là ai? 3. Học sinh đọc Sgk . ả lại Vảen cũng chưa bao giờ gặp Phan Bọi Châu -> truỵen sang tác bằn trí trưởng tượng và hư cấu. Học sinh thực hiện các phần . Biểu thị thái độ khinh bỉ đến tột cùng của nghĩa gì ? PBC đối với Va-ren và bè lũ cướp nước. . Dùng cụm c .) I. ( Tiết 2) II. . . “……. Buổi 8 . ruồng bỏ GC mình.stạo.Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ. ÔN TẬP BÀI 25.. 9 Ý nghĩa .Đấng xả thân vì độc lập … / Tại sao PBC vẫn im lặng dửng dưng trước 7.Câu tục ngữ mãi còn ý nghĩa với bất cứ ai.Tên chính khách bị đông bon đuổi ra khỏi tập đoàn.” làmột truyện kí của NAQ đăng trên báo “Người cùng khổ” số 36-37 tháng 9-10 năm 1925. GV chấm một số bài (khong nhất thiết xong bài) Dặn dò . . người như thế nào ? . luyện tạp làm bài văn giải thích . Xuất xứ . Sau này in trong “Truyện kí NAQ” do Phạm Huy Thông dịch. Nhân vật Phan Bội Châu . Nhân vật Va – ren. Nội dung tiến hành (Tiết 1. .B có ý 8 .) ? Xuất xứ của tác phẩm ? 1. PBC Vô cùng tởm lợm và khinh bỉ tên mọi lời lẽ của va-ren? toàn quyền DD này. ? Những thành phần nào trong câu có thể dùng cụm C – V để mở rộng câu ? . B. A. Làm bài chi tiết. ruồng bỏ long tin. Nhân vạt chinh : Va-ren – Phan Bội Châu. hệ thống hóa kiến thức các bài : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.Con người phản bội GCVS . ? Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh Phan Bội 5.bậc anh hung. Văn bản : Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phạm Duy Tốn. Tự làm lại ở nhà. ? Đây là truyện sang tác có thật hay là sáng 2.v để mở rộng câu . Mục tiêu cần đạt . / Trong truỵen NAQ đã chỉ mặt vảen là con 4. Giúp Hs : Ôn tập . Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2010 TUẦN 30 .Vị thiên sứ. Dùng cụm C-V để mở rộng câu . Truyện kí này được NAQ đăng trên báo tác theo tưởng tượng hư cấu ? “người cùng khổ” hai tháng trước khi Vảen sang Đông Dương nhận chức toàn quyền . ? Lời của nhân chứng trong phần T. Châu ntn? .

“ cộng tac”. ? Trong các ví dụ sau đây. . Học sinh tìm. Học sinh lên trình bày trên bảng (4 em). Có thể : . thủ đoạn dụ dỗ . + Lời than vãn của bà Trưng Trắc. Học sinh lưu ý cách nêu d/c. GV chữa bài cho học sinh . rút kinh nghiệm khi viết bài dù là một đạn văn..V để mở rộng câu ? Học sinh trình bày. ? Hãy viết một đoạn văn nói về trường em có dùng cụm CV để mở rọng câu . + Những trò lố………………. * Tác phẩm Những trò lố ……………Phan Bội Châu .) GV gợi ý cho học sinh : Giới thiệu : * Những sang tác của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp : + Vi hành. tác giả dã vạch trần bộ mặt xảo quỵet . (Tiết 3) III. giả nhân giả nghĩa. lớp nhận xét. uốn nắn cho những em mắc nhiều lỗi. + Mục đích sang tác của Nguyễn Ái Quốc ? + Giọng văn dả kích châm biếm đầy khinh bỉ. Học sinh làm bài 20 – 25’. Va ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy “trung thành”. Có mấy cảnh ? Mỗi cảnh ? + Hình thức nghệ thuật dặc sắc : tương phản. + Bố cục . ví dụ nào không có cụm C-V mở rộng ? a/ Anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. + Sáng tạo bằng trí tưởng tượng kì diệu . + Xuất xứ. mua chuộc của tên thực dân cáo già Va ren “ tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm”. Dặn dò . ? Tìm hai ví dụ mà trong đó có cụm C-V làm TP câu . Ví dụ : Bằng trí tưởng tượng kì diệu . + Dựa trên cơ sở sự kiện có thật : Vảen sang Việt Nam và PBC đang ngồi tù. Đọc thêm một số bài văn mẫu . ? Tập phân tích truỵên kí Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quóc.Học sinh nêu theo Sgk.Mười năm đổi mới đã làm thay dổi hẳn bộ mặt đất nước ta. chép d/c và nhất là cách đặt câu . Bài tập . vì sự nghiệp “khai hóa và công lí”…. ? Mục đích của việc dùng cụm C. đơm chòi mơn mởn. b/ Chúng ta vô cùng tự hào Tiếng Việt giàu dẹp. GV chấm.Mưa xuân như rắc bụi đã tưới tắm cho hang cây ven đường nảy lộc. c/ Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng thấy quê ta đẹp lắm. ? Hãy chọn một ý trong các ý trên rồi triển khai thành một đoạn văn phân tích . “ hợp lưc” với nước Pháp. tự làm bài để có kĩ năng viết văn. Học sinh làm bài 25 – 30’ . Làm văn. chữa bài cho học sinh . . bổ sung.Phan Bội Châu .

.Đặc sắc của diệu hò : nào ? . trọn vẹn. Lí hoài nam. ? Các từ in nghiêng trong hai câu sau đây 12.Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến…. cho biết liệt kê Tg đã dùng bpnt nào đẻ giới thiệu các nhạc cụ trong đêm ca Huế ? / các từ in đậm trong câu văn sau đay thuộc 8. / TG đã sử dụng những bpnt nào trong doạn 11. . hò ô. rue m. bài chòi. Các điệu ca : những điệu nào ? Lí con sáo. phép liệt kê. . hò đưa linh. ngón bấm. trầm bổng. Hoàn cảnh để hò. hệ thống hóa kiến thức các bài : Ca Huế trên sông Hương. . xay lúa. Ca Huế có những điệu : điẹu nào ? Điệu hò. ? Đọc đoạn văn : “ Đêm thành phố lên 7. ngón rãi… / Đọc đọa văn “ Đêm đã về khuya…hành 10. bài chòi. nàng vung. Các điệu hò huế : Chèo cạn. Giúp Hs : Ôn tập . biển cả.) I.Hò lúc chăn tằm. Ca Huế trên song Hương của Hà Ánh Minh đã đăng trên báo Người Hà Nội. ? Theo hà Ánh minh thì ca Huế có những 2. Nghệ thuật : đèn……khăn đóng duyên dáng”. phương thức BĐ trong đoạn văn : Miêu văn” . A. tài ba. chớp. giã điệp. B. Văn bản : Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) . Văn bản hành chính.. mổ. day. các từ giới thiệu các ngón đàn và tài nghệ diễn tấu của các ca công …thông qua phép liệt kê : Ngón nhấn. bài tiệm.Hò lúc cấy cày. giã vôi. ? Hãy kể tên các điệu hò Huế ? 5. ? Bà con xứ Huế cất cao những điệu hò 3. trong những hoàn cảnh nào ? -Hò khi đánh cá trên sông ngòi. hò lơ. gặt hái. đó là 6. .Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều……. vả.-------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 6 tháng 4 năm 2010 TUẦN 3 2 . bài thai. vui tươi. Kết hợp các bpnt : văn trên ? Nhân hóa và liệt kê. ÔN TẬP BÀI 26. lí hoài xuân. ? Nét đặc sắc của diệu hò xứ Huế như thế 4 . Mục tiêu cần đạt . có . hò nện… ? Ca Huế có nhiều điẹu lí rất hay. trồng cây. Các từ : từ loại nào ? Yên tĩnh. cho biết tg đã dùng ptbđ nào ? tả và biểu cảm. réo rắt -> Tính từ. ? xuất xứ ? 1. Buổi 9 .Tâm hòn Huế.ngón phỉ. búng. hò giã gạo.. Nội dung tiến hành (Tiết 1. điệu lí. vỗ.Hò Huế thể hiện long khao khát…… .Từ loại trong câu : thuộc từ loại nào ? Thể điệu ca Huế có sôi nổi. phong phú. 9. du dương.

bâng khuâng. Phép liệt kê . màu vàng của cánh bướm …. Học sinh lấy ví dụ . có tiếc thương. tình đất nước. (Tiết 3) III. Cỏ cây hồi sinh. Hoa hồng.Tre giữ làng.Nhận ra những vẻ dẹp của Ca Huế : + Giàu có về làn điệu.buồn cảm . Học sinh viết . Ý kiến em thé nào khi tác giả viêt : Xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò ? Thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2010 TUẦN 33 . gái lịch . Các kiểu liệt kê .lời ca thong thả. + Rất đẹp trong từng lời ca . cử đại kê ? diện trình bày. phủ một màu xanh mỡ màng. Mục tiêu cần đạt . LUYỆN TẬP TỔNG HỢP A. ? Tìm hai ví dụ về thơ văn có dùng phép liệt Bài 1.đua nở. Làm rực rỡ vườn xuân . học tập . Học sinh thực hiện nhóm nhỏ. + LK tăng tiến + LK không tăng tiến . giữ nước. Buổi 10 . Dặn dò. + LK không theo cặp. . Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê. mùa xuân đã dén. 3 Bai tập.GV đọc bài của 2-3 học sinh khá. HĐ3. . giữ đồng lúa chin . hàm én.Đặt câu nêu luận điểm -> trình bày cảm nhận bằng một đoạn văn.Râu hùm. + Tài năng của các ca công…… . . cả lớp bổ sung. ? Viết đoạn văn có dùng phép liệt kê ? Có thể : sau nhưng xtháng dài màu đông rét mướt. ( Tiết 2) II. Bài 2. thân mười thước cao. * Về nội dung . K/n : Học sinh nêu sgk. giữ mái nhà tranh. trai hiền. hoa thược dược. ? Thế nào là phép liệt kê ? 1. Đề ra : Cảm nhận của em về bài Ca Huế trên sông Hương ? GV hướng dẫn học sinh : . 2. + LK từng cặp . Nắng mới lao xao trên mái nhà. ai oán…. ? Hãy kể tên các kiểu liệt kê ? Cho ví dụ ? * Về hình thức. GV chấm một số bài của học sinh -> rút kinh nghiệm . trong sang gợi lên tình người.hoa lay ơn…. trang trọng. + Hấp dẫn trong cách thể hiện . + Phong phú về nội dung. màu xanh của lá. hoa cuc. mày ngài Vai năm tấc rộng.Vườn nhà em bừng dậy. màu đỏ của hoa. Làm văn .

Nhóm khác nhận xét. . c/ Cái răng. B. quý báu. bổ sung. Đó là một truyền thống quý báu của ta .nhận xét. mạnh mẽ. kết thành. Nội dung tiến hành (Tiết 1. cái tóc là góc con người. câu nào là câu rút gọn ? rút gọn bộ phận nào ? Bài 4. to lớn.Cụm c-v làm định ngữ : cụm c-v làm bổ ngữ trong đoạn mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng văn ? dt cn vn . b/ Một mặt người bằng mười mặt của . Câu rút gọn a/ Thương người như thể thương thân . Tính từ : nồng nàn. các nhóm trình bày . ?Gạch dưới cụm c-v làm định ngữ. b/ . Đặt câu . to lớn. khó khăn.So sánh.Thảm cỏ được chúng em thường xuyên chăm sóc.Cụm c-v làm bổ ngữ : kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ.Các nhóm làm bài và trả lời . Bài 3. Bài 2. ? Em hãy đặt ba câu chủ động rồi Học sinh thực hiện nhóm.Điệp cấu trúc. tập làm văn . to lớn GV cho học sinh thực hiện 3 nhóm theo thứ tự a/ b/ c/ . Nhóm nào đặt được câu trả chuyển đổi thành ba câu bị động ? lời nhanh và đúng thì được điểm cao và chiên thắng .3) ? Trong các câu au đây. . đt cn vn ? Chỉ ra các động từ. nó kết thành một lan sóng vô cùng mạnh mẽ. ? Hãy chuyển các câu sau đây Chuyển thành câu bị động . tính từ biểu thi sức mạnh của long yêu thi sức mạnh của long yêu nước nước : trong đoạn văn ? Động từ : sôi nổi. . hệ thống hóa kiến thức về văn. Từ xưa đến nay. thành câu bị động ? a/ Nhân dân ta đã thể hiện long yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm . lướt. Luyện làm bài văn tổng hợp .) Bài 1.GV tổng kết . . (Tiết 2. nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. dụng trong đoạn văn ? . . nó lướt qua mọi sự nguy hiểm .” (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh) a/ Những phép tu từ dược sử dụng trong đoạn văn : ? Những phép tu từ nào dược sử .Lòng yêu nước đã được nhân dan ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Tiếng Việt . . b/ Chúng em thường xuyên chăm sóc thảm cỏ .Giúp Hs : Ôn tập . mỗi khi Tổ quôc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi . nhấn chìm. Cho đoạn văn sau : “ Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. tính từ biểu c/Các động từ.

trả lời.Những tấm gương nào về học tập tốt. lao động tốt ? + + 3 Viết bài . Tìm ý : Phải đặt câu hỏi để tìm lí lẽ như sau : .Mối qua hệ giữa học tập tốt và lao động tốt ? .Học sinh thảo luận . GV cho học sinh viết bài 45’. lao động tốt phải làm thê nào ? + + . lao động tốt ? + + . Nội dung : Học ….tốt là thế nào ? 2.Tại sao thiếu niên nhi đồng phải học tập tót. ************************************************** . lao động tốt”. phẩm của mình là “ Sống chết mặc bay”? Tên Tpđã gợi được chủ đề tác phẩm. Học sinh giải thích : song chết mặc bay nghĩa là thế nào ? từ đó trả lời câu hỏi trên . Dặn dò . Lưu ý một số điểm khi làm bài văn . sau đó chấm một số bài và chữa cho các em. ? Một trong năm điều Bác Hò dạy thiếu nhi GV gợi ý : là “Học tập tốt.. Em hiểu gì về 1. Bài 6. Viết lại bài hoàn chỉnh. ? Vì sai Phạm Duy Tốn đặt tên cho tác Bài 5. vì lời khuyên với tất cả mọi người chúng ta. -> Câu rút gọn : câu a/ Rut gọn bộ phận chủ ngữ.Học tập nghĩa là gì ? . Giải thích.Lao động tốt nghĩa là thế nào ? + + . Tập làm văn .Học tập tốt nghĩa là thế nào ? + + + . Tìm hiểu đề : lời dạy đó ? Kiểu bài giải thích.Muốn học tập tót. HĐ3.

ÔN TẬP CÁC BÀI : .Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009 TUẦN 7 . Buổi 1.

A. B. có thể coi bài thơ “ Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta ? A. Câu 4. Giặc Tống sẽ bị thất bại nhục nhã .…. B. Sai . C.. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến song Cầu. Giặc Tống sẽ bị nhân dân ta trừng trị đích đáng . Cả A và B sai . C. ? Chiến thắng nào của nhân dân ta là một minh chứng lịch sử hung hồn cho ý thơ trên ? Hs thực hiện trên bảng nhóm . Tiết 1 . B.…………………………………………………. . B. Câu 8 – kết lại : bài thơ là khúc ca anh hùng ……. D. Gồm cả A và B. nắm vững nội dung cơ bản các bài đã học trên lớp. Văn bản : Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lí Thường Kiệt)  GV cho Hs làm bài tập trắc nghiệm . ? Bài thơ NQSH được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? A. Gồm A và B .Cảm nhận được cảm xúc trữ tình của nhân vật trữ tình .5 – Hai câu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền dân tộc …. Tiết 2 . Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật . Đúng.. ? câu thơ cuối “ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” đã thể hiện ý tưởng gì ? A. trình bày cảm nhận chung bài thơ Sông núi nước Nam.Luyện kĩ năng nhận biết và sử dụng từ Hán Việt trong khi nói – viết .………………………………………………….SÔNG NÚI NƯỚC NAM. ? Xuất xứ bài thơ Sông núi nước Nam ? Năm 1077. Viết một đoạn văn ngắn.Củng cố. Hs làm 10 phút . Viết bằng chữ Hán .. Câu 3 – nêu khái quát nội dung bài thơ : bài thơ đã khảng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Việt…. giặc Tống do Quách Quỳ cầm đàu kéo sang xâm lược nước ta .. theo thể thơ…. .7 – Hai câu cuối sáng ngời một niềm tin. Cả Avà B đúng. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . Viết bằng chữ Hán .. Tương truyền Lí Thường Kiệt đã viết bài thơ “Nam Quốc sơn hà” để động viên tướng sĩ quyết chiến thắng giặc Tống xâm lược . Mục tiêu cần đạt . Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt tại bến Như Nguyệt . Đúng.. TỪ HÁN VIỆT . B. A. ? Qua đó. Chưa đúng. . giọng thơ hùng hồn đanh thép . C. Văn bản : Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)  Bài tập trắc nghiệm . Câu 2 – nêu hình thứ bài thơ : bài thơ được viết bằng chữ Hán. B. ?Câu thứ ba là kiểu câu gì ? “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm”. Hs điiền nhanh trên bảng nhóm và trình bày. Giúp Hs : . PHÒ GIÁ VÈ KINH. ? Nêu xuất xứ bài thơ ? – Học sinh trình bày theo nhóm . . gọi 3 em (giỏi – khá – trung bình) trình bày. ? Phần đầu bài thơ là lời tuyên bố.Nêu hoàn cảnh xuất hiện bài thơ: Năm 1077. B. Nội dung tiến hành . nhân dân ta. ? Cho biết ngon ngữ và thẻ thơ ? A. Đúng. A. Câu 6. Sai .thủ bại hư. dẫn bài thơ Nam quốc …. ? Lời tuyên bố ấy đã thể hiện ý chí tự lập tự cường của dân tộc ta.  Bài tập tự luận . lời tuyên bố ấy có mấy ý ? Là những ý nào ? . một ý chí …. các bạn khác nhận xét . Gv bổ sung cho các em theo gợi ý : Câu thứ nhất .

Hàm Tử Quan . C. b/ Các từ Hán Việt trên có tác dụng gì trong cách biểu cảm của tác giả ? c/ Bài ca dao sau đây có từ Hán Việt nào không ? Thân anh khó nhọc trăm phàn / Sớm đi ruộng lúa. Tự hào về những chiến công vang lừng giòn giã . Dựa vào kiến thức lịch sử lớp 7 và các hình ảnh qua hai câu thơ đầu của bài thơ . ? Chữ Đoạt (đoạt sáo). ? Và biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ? A. . a/ Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt ? Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ. HS thực hiện nhóm. sửa chữa uốn nắn cách viết cho các em.  Củng cố. Gồm toàn từ thuần Việt B. ÔN TẬP CÁC BÀI : A. Nhẹ nhàng D. Nhân dân ta.Mạnh mẽ. Tướng sĩ nhà Trần . GV uốn nắn cách đọc cho HS. C. Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi . D. Tiết 3 .  Bài tập tự luận . năm từ. GV giới thiệu thêm một số từ hán Việt các em thường gặp . Đối .Học sinh làm vào vở . Có từ Hán Việt . So sánh B. Mục tiêu cần đạt . . Tự ôn lại các nội dung trên. D. ? Hai câu đầu không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn) : Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử Quan Theo em. 2. Vội đi quên cả cơm trưa / Vội về quên cả trời mưa ướt đầu . tối nằm ruộng dưa. Từ Hán Việt . B. hùng tráng. Nhân hoá . Động từ. bốn từ. D. 4. . Cả A và B không đúng. em hãy hình dung và ghi lại cảm xúc của mình trước hai sự kiện lịch sử ấy . Buổi 2. chủ ngữ ẩn ở đây là cụm từ nào ? A. Quân dân Đại Việt . B. sáu từ. Trầm bổng thiết tha. Tính từ. C.Củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . Ba từ B. Dịu ngọt ? Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? A. Hs đọc lại phần chú thích các yếu tố Hán Việt . Tha thiết B. Cả A và B đúng. Danh từ. Điệp ngữ. D. Mạnh mẽ hùng hồn C. ? Hai câu cuối có giọng thơ như thế nào ? A. 3. dặn dò . B. Nhẹ nhàng . A. Tin tưởng về sự thái bình bền vững của Đại Việt C. C.? Giải thích nghĩẩ hai cụm danh từ Hán Việt Chương Dương độ . 1. B. chữ cầm (cầm hồ) trong câu thơ chữ Hán thuộc từ loại nào ? A. Bài tập . BUỔI CHIÈU ĐỨNG Ở PHỦ THIEN TRƯỜNG TRÔNG RA. Gv gọi 3 em đứng tại chỗ đọc diễn cảm bài thơ cả phần phiên âm và phần dịch thơ . ? Hai câu đầu của bài đã thẻ hiện giọng thơ như thế nào ? A. Giúp Hs : . ( ca dao) A. C. Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2009 TUẦN 8 . Căm thù sôi sục . D. BÀI CA CÔN SƠN. Mỗi bài thơ. Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng hai bài thơ trên . Đại từ.GV chấm một số bài.VĂN BẢN BIỂU CẢM .

màu xanh của trúc mà còn nói dưới cảnh đẹp ấy là nơi để ta lên ta nằm . Buổi sáng . B. Ẩn dụ đàn cầm biểu lộ niềm vui . ? Chữ ta trong đoạn thơ là chỉ từ chỉ ai ? A. B.Cảnh đẹp thứ tư là trúc. C. Sai ? Nguyễn Trãi dùng phép tu từ gì để tả tiếng suối và đá ở Côn Sơn ? A. Thơ lục bát.  Ôn tập trắc nghiệm . Làm quan trong triều Lê . Nhạc của suối mua vui những tháng ngày ở ẩn.. VD: (Côn Sơn ca là bài ca giao cảm với thiên nhiên . So sánh. Chữ Hán. C. Buổi chiều tàn . các câu thơ dài ngắn đan xen vào nhau. Thoát vòng danh lợi. C. cảnh vật được nhà thơ cảm nhận là cảnh vật nào ? A. Tâm hồn thanh cao. C.Cảnh đẹp thứ nhất là suối. B. thi sĩ… B. A. C. . uốn nắn cách dung hình ảnh.Cảnh đẹp thứ ba là thông . nhà thơ. Điệp ngữ. về nhân sinh . u hoài cô đơn. a/ Đặt câu chủ đề giới thiệu cảnh và cảm xúc chung về cảnh . đá. Tác giả là Trần Nhân Tông – vua thứ 3 đời Trần – vị vua anh hùng. ? Điệp từ Ta trong bài thơ có tác dụng diễn tả giọng thơ như thế nào ? A. Về Côn Sơn ở ẩn . B. ( Gợi ý : .Học sinh thực hiện . nhièu nhất là câu 7 chữ. thích nhàn . . Đúng.Gv chia lớp thành 4 nhóm . ? Hai câu thơ đầu. tâm trạng gì của Nguyễn Trãi? A. Gồm A. Gồm cả A.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . tỉnh Hải Dương. . trúc . triết lí về cuộc đời.Cảnh đẹp thứ hai là đá. ?Nguyễn Trãi không chỉ tả bóng mát của thông. cách đặt câu. Cứ hai dòng thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. GV chấm một số bài tiêu biểu để chữa cho cả lớp. Kẻ sĩ quân tử thanh cao. C. Tâm tình tha thiết. C. . ? Côn Sơn ca được Nguyễn Trãi viết khi Nguyễn Trãi : A. Nhân hoá. D. Điều đó thể hiện tâm sự. Tất cả mọi người . Văn bản Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra . trong sạch . Tiết 1 . Về đêm .. . Liên kết các câu trong đoạn văn . Chữ Nôm. du dương réo rắt . đá. ) . thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ? Thời gian nghệ thuật của bài thơ là lúc nào? A. Hoán dụ . D. em hãy hình dung và viết một đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của một trong 4 cảnh đó . Viết sau chiến thắng lần thứ 3 chống Nguyên Mông …. Luyện tập một số bài tập . B. thông . Thôn xóm trước sau. Nguyễn Trãi.Tiếng suối chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú cho là đàn cầm. B.  Bài tập tự luận . Buổi trưa. B. thuộc huyện Chí Linh. thơ bảy chữ. em hãy phát triển thành đoạn văn biểu cảm . B. coi suối là mảnh tâm hồn ta……) Tiết 2 . C . B. thông. Mỗi nhóm viết về một cảnh theo thứ tự trên. C.Làm quan trong triều Hồ. nièm giao cảm với suối. Nội dung dạy – học . Trầm buồn man mác . thể hiẹn vẻ đẹp hài hoà của thiên nhiên : suối. B. D. (Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông) ? Xuất xứ bài thơ Thiên Trường vãn vọng ? A. Từ hình ảnh suối – đá – thông – trúc được Nguyễn Trãi miêu tả trong bài thơ. Đây là phần đầu bài thơ nói về suối. ? Côn Sơn ca là một bài thơ viết theo thể ca. b/ Với câu chủ đề cho trước. C. Bóng chiều. trúc – bốn cảnh đẹp của núi rừng Côn Sơn. Cả A. ? Bài thơ được viết bàng chữ gì ? thể thơ nào ? A. B. Bài thơ dịch theo thể thơ lục bát . Văn bản Bài ca Côn Sơn ( Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi). D. B. Yêu thiên nhiên. cũng là bài ca tâm trạng thế sự. Đoạn thơ cáu trúc tứ bình. . chan hoà với thiên nhiên . B. Khói phủ mờ mờ. D. nhân vật trữ tình. C. Chữ Nôm.

C. Đúng. ÔN TẬP CÁC BÀI : BÁNH TRÔI NƯỚC . khói sương êm ả.có dường không. Về nhà đọc tham khảo nhiều bài văn mẫu . ?Bức tranh chiều tàn xóm thôn làng quê nơi Thiên Trường mang vẻ đẹp như thế nào ? A. . và B. trãi) . Xuống hai câu thơ sau. ( Ng. B. lhói phủ nhạt hoà mờ tỏ. Hai câu đàu tả cảnh làng xóm mơ màng . nhóm 3 và 4 trên cơ sở những gợi ý sau : . đang ngả dần về tối . ( Nhóm 1 và nhóm 2 ) * Ngoại cảnh và tâm cảnh hoà hợp rát tự nhiên . trong ngoaị cảnh có tâm cảnh xao động : Mục đồng sáo vẳng trâu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng . D. Sai Tiết 3 . B . bán hữu vô hữu nửa như có. ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng : Bài thơ thể hiện tình yêu mến cảnh vật êm đềm . C. A. A. B. Buổi 3. C. cảnh thoáng nhẹ khiến tâm hồn con người như cũng lâng lâng.Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén / Ngày vắng xem hoa bẻ cây . ( Ng. SAU PHÚT CHIA LI. Văn bản Bánh rôi nước ( Hồ Xuân Hương). Êm đềm .Bức tranh thôn dã có thêm âm thanh.Cò trắng từng đôi nghiêng cánh liệng xuống đồng. B. Mục tiêu cần đạt . yên vui nơi vùng quê Thiên Trường vào lúc hoàng hôn chiều tàn .Người tham phú quý người hằng trọng / Ta được thanh nhàn ta sá yêu . Trang trọng . Tiếng sáo mục đồng dẫn trâu về thôn . .Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trung đại đã học . ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là từ Hán Việt : . chỉ gợi . Gồm cả A. sum vầy phía trước. Bóng chiều man mác có dường không . cảnh vật đồng quê Thiên Trường rát vui và rất dẹp.? Tác giả chỉ tả hay chỉ gợi ? Trước xóm…. Giúp Hs : . được gợi tả qua những chi tiết nghệ thuật nào ? A. Tả B. B. B. (Ng. B. C. Cổ kính. ? Nếu sử dụng từ Hán Việt hợp lí sẽ tạo nên những sắc thái ngôn ngữ gì khi nói và viết ? A. nhà tranh mái rạ nối nhau. lúc có lúc không. Nội dung dạy – học . phía sau. thanh bình như thế ? . A. (Ng.Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng. màu sắc và những cử động ……….  Dặn dò . Trãi) . nửa như không. Đúng. Khói toả từ đâu ra thế ? phải chăng đó là những làn sương chiều lãng đãng hoà quyện với vầng khói thổi cơm ngay từ những mái nhà lan toả thành một màn sương – khói trắng mờ êm dịu bay nhẹ nhàng thanh thản khiến người ngắm cảnh cảm thấy chỗ tỏ chỗ mờ. Trãi) . Tao nhã. ? Hai câu cuối bài thơ. D. cho các em đỏi bầi chấm cho nhau giữa nhóm 1 và 2 . LÀM VĂN BIỂU CẢM .Khó bền mới phải người quân tử / Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu.Thôn xóm. A.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn . Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 TUẦN 9 .bốn bên san sát. Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . Bài tập tự luận. (Nhóm 3 và nhóm 4) HS làm bài 25 – 30’.Thanh tĩnh . mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng . Không đúng như thế. Trãi) . Phát triẻn thành một đoạn văn biểu cảm từ câu văn cho trước sau đây : * Đây là bức tranh thôn dã vào lúc chiều tà. Không đúng. yên ả : Trước xóm sau thôn tựa khói lồng. Tiết 1 . Cả A và B .. Gồm A.

Nỗi buồn ngóng trông đợi chờ chồng của nàng chinh phụ thời loạn lạc .Đã bấy lâu nay. Cõi chiến trường chết chóc . B đều sai . Tiết 2. Sai . Gồm A. nguy hiẻm xa xôi . trích từ câu 53 đến câu 64 . ?Bài thơ được viết bằng chữ gì. Văn bản : Sau phút chia li ( Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm) ? Đoạn thơ có xuất xứ từ đâu ? A. Chữ Nôm. loạn lạc ở nước ta. Nhân hoá. Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ thời chiến tranh loạn lạc . một thời kì đầy biến động. Căp từ hễ…thì là quan hệ từ . Tất cả A. + Căm ghét xã hội phong kiến bất công .3 D. Ẩn dụ. Ôn tập trắc nghiệm . Chữ Hán. B. B. ?Tấm lòng son là hình ảnh gì ? A. thơ thất ngôn bát cú Đường luật. dài trên 450 câu thơ . Đoạn thơ Sau phút chia li dài 12 câu thơ. bài thơ còn hàm chứa một số nghĩa khác. C. Từ nó là đại từ. Đúng . Cuộc đời vất vả lận đận và bị phụ thuộc của ng. ? Những hình ảnh nào có ý nghĩa tượng trưng cho sự xa xôi cách trở mấy trùng giữa hai vợ chồng nàng chinh phụ ? . ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ. Tả vật ngụ tình . Đúng . D.Vẻ đẹp xinh xắn trinh trắng của thiếu nữ C1 B.Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son ( Hồ Xuân Hương) . Chinh phụ ngâm ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII. Sai B. C.Tấm lòng son sắt thuỷ chung của ng. Cả A. Đúng . ? Câu thơ nói lên cảnh ngộ đáng thương của hai vợ chồng nàng chinh phụ thời loạn lạc chiến tranh : Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. D. Sai . C. B. bác tới nhà / Trẻ thời đi vắng. Nơi chiến địa xa xôi . Sai B. So sánh. B. B. đó là những nghĩa nào ? A. B. D. ?Hãy đọc một số bài thơ khác có nội dung tương tự của Hồ Xuân Hương ? Chia học sinh thành 4 nhóm . Đúng B. Nhóm nào đọc được nhiều bài . chợ thời xa. thể thơ nào? A. Cả A. ? Bài thơ Bánh trôi nước là bài thơ : A. C. A. A. bản dịch thơ tương truyền là của Đoàn Thị Điểm bằng thơ song thất lục bát. ? Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi ! A. đúng nội dung là chiến thắng ? Các từ in đậm trong các câu sau đây là quan hệ từ ? . B. C. ? Cụm danh từ Cõi xa mưa gió biểu tượng cho cái gì ? A. nguyên tác bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn . B. ? Cảm xúc trữ tình trong bài thơ là gì ? + Yêu mến. Chốn sa trường mịt mù khói lửa. (Nguyễn Khuyến) A. B.phụ nữ C4 C. C.Thân em như tấm lụa đào / Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ( Ca dao) . Cõi chiến trường gian lao . Nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn chồng ra trận. Chinh phụ ngâm. ? Ý nào nêu đúng cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ? A. Tả cảnh ngụ tình . cô đơn ? A. thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật . cảm thông chia sẻ với nỗi bất hạnh của họ. C. B đều đúng . B. phụ nữ C2. ? Ngoài nghĩa đen tả thực cái bánh trôi nước. ? Cụm danh từ buồng cũ chiếu chăn biểu tượng cho cảnh ngộ gì ? Phải chăng đó là một phòng khuê lạnh lẽo.

phụ thuộc . Tiết 3. thấy xanh xanh thuộc loại cụm từ nào ? A. Hàm Dương – Tiêu Tương. cách chuyển tiếp . A. Từ đó triển khai các câu tiếp theo làm rõ ý câu chủ đề . Bánh trôi nước. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? Cho biết tác giả đã sử dụng những phép tu từ nào ? A.Tiếp tục củng cố kiến thức về các văn bản biểu cảm trong bài 8 . Câu cầu khiến B. sửa câu chữ trước khi viết vào vở. Tiết 1 . Mấy ngàn dâu E. khuyến khích những em làm bài tốt . …. ÔN TẬP CÁC BÀI : QUA ĐÈO NGANG. So sánh C. dịu dàng … ( Trắng.những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ . tủi cực. hãy trông sang . cách biếu cảm .A. cách dẫn dắt . cũng chẳng thấy . cần đặt các câu chủ đề cho mỗi ý . duyên dáng . . Giúp Hs : . Học sinh làm bài (35’) Gv nhắc nhở HS cần tạo thói quen làm nháp. bài làm sẽ có ít nhất một . Câu nghi vấn . Ngàn dâu xanh ngắt. cùng trông lại . Điệp ngữ B. GV : Vận dụng quá trình tạo lập văn bản để làm bài: Đề yêu cầu : biểu cảm về đối tượng người phụ nữ trong xã hội cũ . so sánh D. Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009 TUẦN 10 . một . ? Đọc đoạn thơ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy .  Ôn tập trắc nghiệm . số phận của họ chịu nhiều đắng cay.Sửa lỗi cho các em : + Cách đặt câu chủ đề. D. Trình bày cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp và cuộc đời. hai câu kết . . Luyện tập một số bài tập văn học và Tiếng việt . Điệp ngữ. .Cuộc đời. B.Nắm vững những đặc diểm cơ bản của văn bản biểu cảm để vận dụng tốt trong bài tập làm văn .Khen ngợi. + Trình bày theo bố cục . Mục tiêu cần đạt . Cụm động từ C. Màu mây biếc. Gồm tất cả A. E.QUAN HỆ TỪ. B. rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn . còn ngoảnh lại . C. hai đoạn văn triển khai 2 ý mới tìm được . Ngàn dâu xanh ngắt một màu. F. Tìm ý : . Ngàn núi xanh. C. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. D. BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ. rút kinh nghiệm cho những bài khác  Dặn dò . Như vậy. . ( ba chìm bảy nổi. ? Cho biết : Đoái trông theo . Nội dung dạy – học . Cụm tính từ . thân em như trái bần trôi …) Diễn đạt : Dựa vào cách viết như đã hướng dẫn ở các tiết trước. VĂN BIẺU CẢM. Nhân hoá ? Câu thơ Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai là loại câu nào ? A. liên kết các câu ấy lại thành đoạn văn . thiệt thòi. Phạm vi : ca dao. Xinh xắn . Câu cảm thán D.  Bài tập tự luận . làm lại hoàn chỉnh ở nhà . Văn bản Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan). tròn.hai câu mở bài . Sau phút chia li. ? Bài thơ được viết bằng chữ gì ? Thể thơ nào ? Hs nêu . số phận bất hạnh của người phụ nữ qua các văn bản thơ đã học ? Có thể viết một đoạn văn hoặc một văn bản mi ni . B. GV chấm 6 bài ( giỏi – khá – trung bình). Câu trần thuật C. Buổi 4. Cụm danh từ B.) . son sắt thuỷ chung .

trình bày cảm nhận của em về câu thơ đó trình bày dưới hình thức một đoạn văn ? GV gợi ý : . lá . tam : ba. thể thơ thất ngôn tứ tuyệt . biểu lộ sự ngạc nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang dã. réo rắt như một tiếng long. Gồm cả A và B . cảnh vật hoang sơ. Thương nhà mỏi miệng . thi Đình. thơ giàu âm điệu. ? Đại ý của bài thơ : Bài thơ thể hiện nỗi vui mừng khi bạn đến chơi và chỉ đón tiếp bạn bằng cả tấm long chân tình yêu quý . B.vàn lưng đá – lá. thể thơ thất ngôn . Có phải đó là nỗi buồn cô đơn của khách tha hương ? Đúng ? Không đúng ?  Tự luận . Cả A. hoa sim.? Đại ý của bài thơ ? A. Nhớ nước đau lòng. đọc lên nghe rất thú vị : Lom khom …………………………mấy nhà . hoang vu nơi Đèo Ngang 200 năm về trước. D. nguyên: thứ nhất. vần chân tà – hoa . 15’ Tiết 2 . Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc cỏ cây. sai . Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục . tôn vinh. thi Hội. Tam nguyên : ba lần đỗ đầu ( thi Hương. Cả A và B. Văn bản : Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến) ? Tại sao gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ ? A. hoa mua . C. . C. chữa lỗi cho các em . một người có văn tài lỗi lạc. hoa dại.. Cỏ cây chen đá lá chen hoa.. nước / Một mảnh tình riêng ta với ta .Lựa chọn câu em có cảm xúc nhất . Hs làm bài . câu thứ năm đối câu thứ sáu A. Chữ Nôm. thi Hội. ? Có mấy từ láy trong hai câu thơ thực ? Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên song chợ mấy nhà Hai ? Ba ? Bốn? Năm ? ? Cảnh vật được nói đến trong phàn luận bài thơ là những gì ? Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia . B. Hai vế tiểu đối. hoa. Âm điệu thơ trầm bổng du dương. thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật C. rút kinh nghiệm cho các bạn khác . nối các câu ấy lại thành một đoạn văn . ?Tâm trạng người lữ khách thể hiện trong phần luận qua những từ ngữ nào ? A. Chữ Hán. suy nghĩ từ câu chủ đề để mở đầu đoạn văn . non. đều sai. Chỉ có hoa rừng. Tả cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà. ? Hai câu kết thể hiện tâm trạng gì của nữ sĩ ? Dừng chân đứng lại trời. Cả A. B. ? Chọn một câu trong bài Qua Đèo Ngang. tỉnh Nam Hà – quê hương của Nguyễn Khuyến . C. E. điệp từ “chen” . Cỏ cây. Hoặc cặp câu ba bốn: Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng .Đọc lại các đoạn văn mẫu trong các buổi trước . đặt các câu trình bày cảm xúc .chen hoa”. Nguyễn Khuyến đã đố đầu cả ba kì thi : thi Hương. đá. C. ? Chữ viết và thể thơ bài Bạn đến chơi nhà ? A. Gọi Nguyễn Khuyến là Tam nguyên Yên Đổ là cách gọi trọng vọng. ? Không có cảnh vật nào ? ? Phép đối thể hiện qua các câu thơ : Câu thứ ba đối câu thứ tư . thi Đình). D. Thể hiện nỗi nhớ nhà và nỗi buồn cô đơn của người lữ khách. C. GV chấm bài một số em. đều đúng. B. Tả cảnh đèo Ngang B. B. Chữ quốc ngứ. . hoang vu đến nao lòng…. Con cuốc cuốc ? Con chim đa đa ? Gồm cả A và B. Cho Hs tham khảo cách làm sau : Vd câu 2 “ Cỏ cây ……. hoa lá phải chen vứi đá mới tồn tại được. Đúng B.

Mục tiêu cần đạt . Na.A. B. khi hoa nguyệt quế bừng nở. Động từ . ? Từ bác trong bài thơ gợi lên tình cảm gì của Nguyễn Khuyến đối với bạn ? A. ngon lành. Tiếp tục cho Hs luyện viết văn biểu cảm .Cho 2 em đọc lại văn bản . Hùng. như cây chè nhạn nhưng nó chỉ cao trên dưới một mét. 4 . Huyền. đươngtrong 4 câu thơ 3 . vừa chân tình. ngày khai trường là ngày lễ của toàn Gv gợi ý để Hs biết trình bày các dẫn chứng trong xã hội ? văn bản : . Giữa mùa trăng. Tự làm những đề văn trong sách gk. Khách sáo. B. Đúng . nắm vững nội dung kiến thức cơ bản các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến nay. Nội dung dạy – học.Ptbđ : biểu đạt nào ? . Đúng. Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2009 TUẦN 11 . ÔN TẬP VĂN HỌC . B.Ghi nhớ : Hs trình bày theo Sgk ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? Hs tự đọc đoạn văn : ? Tại sao người mẹ lại nói : Ở Nhật. Buổi 5. trọng vọng . Huy …. Phó từ . ? Văn bản đã sử dụng phương thức . ( Thịnh. 5 . bài thơ có 56 chữ. vừa giản dị dễ hiểu. B. toàn là tiếng nôm thuần Việt . Dặn dò . a/ Cây nguyệt quế thuộc loại thân gỗ mềm như cây nhài. ? Hãy đọc lại văn bản Cổng trường 1.Khi nở hoa. thân mật. ông vui hẳn lên ……. C. Sai. C. quê mùa. Có đúng thế không ? A. ? Các từ khôn. Tính từ . D. B. chửa. mở ra ? . Suồng sã. Mỗi cành nguyệt quế có nhiều nhánh …… Lá hình bầu dục ……. vừa .Văn bản Cổng trường mở ra (Lí Lan). cây nguyệt quế như một mâm xôi nếp cái vồng lên thơm phức. Tiết 1.Củng cố. một bạn đã làm bài và viết những đoạn văn không trọn vẹn vì bạn chưa qua sát kĩ loài cây ấy nên mieu tả còn dở dang Em viết tiếp hộ bạn . A. D. Tiết 3 . “ Mẹ nghe nói ở Nhật……cả hàng dặm sau này”. lượng từ. quý mến. . kính trọng.Bồi dưỡng tình yêu gia đình. Cành cây. mới. chú ý những em yếu văn . ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG .7b ) HĐ3. Giúp Hs : . Hs làm bài 30 – 35’ thời gian còn lại Gv chấm chữa bài cho Hs . Tôn kính. Từ đề ra : Loài cây em yêu . sai. Hoa mọc ở đầu tia lá……………… ………. 6 thuộc từ loại nào ? A. Đức. tình yêu quê hương đất nước…. nhánh cây khép tán…. ? Không kẻ đầu đề. b/ Ông em đã dành cho chậu nguyệt quế với bao tình chăm chút quý trọng.

+ Anh rất hiểu và thương em … + Chiều nào anh cũng đi đón em.vá áo cho anh . 3..2 em tóm tắt truyện. + Đi ăn xin để nuôi con. Gồm các chủ đề : t/c gia đình .Hs nhắc lại . t/y quê hương đất nước. Văn bản : Cuộc chia tay của những con búp bê. yêu thương và luôn quan tâm đến nhau ? ? Cuộc chai tay của Thuỷ với lớp học cũng rất cảm động. Điều này thể hiện ở những chi tiết nào ? Tiết 2.búpbê (khánh Hoài) ? ? Truyện kể về việc gì ? nhân vật chính trong truyện ? ? Những chi tiết nào cho thấy tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ rất gắn bó.. em ……. . Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều.? Đọc lại văn bản “ Mẹ tôi” ? ? Văn bản đã sử dụng phương thức biểu đạt nào ? ? Em ghi nhớ điều gì sau khi học xong văn bản ? ? Tại sao văn bản có tên là Mẹ tôi ? ? Hình ảnh người mẹ được thể hiện như thế nào trong bức thư ? Từ đó em cảm nhận được những gì về người mẹ ? + Người lớn nghỉ việc để đưa tre con đến trường. 8 em đọc.Gv chia 4 nhóm . Các em trong mỗi nhóm về bài ca dao sau : (viết văn bản mi ni) trình bày cảm nhận của bản thân về bài ca dao : Nhóm 1. + Đường phố được dọn quang và trang trí vuitươi. 2. . . + Anh đá bóng rách áo. + Anh em vừa đi vừa trò chuyện … . Học sinh đọc thuộc ca dao . + Hi sinh tính mạng để cứu sống con….Hs nêu . gần gũi.Hs trình bày . học ? ? Trình bày những cảm nhận của em . ? Hãy đọc thuộc các bài ca dao đã 3. Văn bản “ Mẹ tôi” (A-mi-xi). Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hs đọc lại ghi nhớ Sgk. than thân châm biếm.Hình ảnh người mẹ : + Thức suốt đêm vì con . Nhóm 3. 2. Gọi 2 em đọc lại văn bản .Ptbđ : . Thân em như trái bần trôi Gió dập song dồi biết tấp vào đâu.. + quằn quại vì nỗi lo sợ . ÔN TẬP CA DAO . + Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sang ngày khai trường đều chia nhau đến dự khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ…. ? Hãy tóm tắt lại truyện Cuộc chia tay…. + Khóc nức nở khi nghí rằng có thể mất con … + sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn . Nhóm 4. . ? Thê nào là ca dao ? ? Những bài ca dao được học thuộc những chủ đề nào ? 1 Khái niệm : ca dao là …. Ngó lên nuộc lạt mái nhà Nhà bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu Nhóm 2.Ghi nhớ. .

Dân tộc phải đương đầu với nạn ngoại xâm . + Khát vọng đất nước thái bình.Bồi dưỡng tình yêu ý thức trau chuốt hành văn. nắm vững nội dung về từ ngữ. ?Nghệ thuật chủ yếu được sử dụng ? + Ngợi ca. . ? Những nét sơ lược về hoàn cảnh . ÔN TẬP THƠ TRUNG ĐẠI ( Việt Nam). (dc) + Tình yêu thiên nhiên … (dc) . ? Nội dung văn học ? Thể hiện cụ • Nội dung : . các em tự khắc phục sau khi được bạn góp ý. … Nhóm nào xong trước. Bài tập.Có sự xuất hiện của đế quốc phương Tây. 30 – 35’. rồi trình bày bài trước lớp . ? Phân biệt từ ghép và từ láy trong Phân biệt từ ghép và từ láy : dãy từ sau đây : Che chắn. các biện pháp : Ẩn dụ.Củng cố. Mục tiêu cần đạt . chậm chạp. ham đọc sách. trắng trẻo. chữ viết. • Khác nhau : từ láy → âm thanh từ ghép → nghĩa. B.Hs làm bài . tươi tốt.Trải qua nhiều triều đại phong kiến . Từ láy và từ ghép. ghép? • Giống nhau : đều là từ phức . yểu điệu. Buổi 6. đề cao giá trị con người … • Nghệ thuật : Thể thơ. . . xã hội VN từ X – XIX? . Cho Hs đổi bài chấm cho nhau . có sự du nhập văn hoá tây âu . Nội dung dạy – học. ? Thế nào là từ láy ? Từ ghép ? 2. di đứng. khuôn khổ. Cho học sinh kẻ bảng ôn tập .Lòng nhân đạo : + Tố cáo xã hội pk bất công . Thứ 3 ngày 03 tháng 11 năm 2009 TUẦN 12 . thực hành trong quá trình ôn tập. nhỏ nhắn. Tiết 3. Gv kết hợp hỏi – đáp. thích sưu tầm văn học. ? Sự khác nhau giữa từ láy và từ Hs nhắc lại khái niệm . Gv chọn trong mỗi nhóm một bài viết tốt đọc mẫu để động viên khen ngợi và rút kinh nghiệm . trăng trắng.4. phép đối. quyết thắng kẻ thù xâm lược. (dc) + Ý chí quyết chiến. ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT A. mượt mà. Giúp Hs : .Văn học chủ yếu Hán học. Râu ria. Các bạn khác bổ sung. tóc tai. ngữ pháp đx học từ đầu năm đến nay . Tiết 1. ? Thống kê các văn bản thơ trung Thơ trung đại Việt nam : 8 văn bản ( Kể cả Hd tự đại Việt Nam đã học ? học). GV giúp HS phân biệt từ láy và từ ghép khi giữa . chỉ ra đúng là thắng.Lòng yêu nước : thể qua những văn bản nào ? + Niềm tự hào dân tộc . Hs thực hiện 4 nhóm. so sánh. các hình thức điệp… * Dặn dò.

Khái niệm. ngài. . cậu gì. → tạo nên sắc thái và phong cách cổ điển.mấy nhà . Quan hệ từ .Từ Hán Việt.Chế độ quân chủ.. Bài tập . Việt Nam độc lập …. nào dung 2 sắc thái khác nhau : gì chỉ cái chưa xác định : cái gì.QHTphụ thuộc (qhnp’) . Thực từ Quan hệ từ . vị …. song Bạch Đằng. đặt tên người. . thảo luận . lão ta. nhận xét. Có thể dung các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng: ông bà . Tiết 2. . . ? So sánh các VD sau : 2. tên địa danh.( chỉ cái chưa xác định và để hỏi). ? Những tiểu loại của đại từ ? . một số bài chính luận hiện đại.Thằng nhóc tên gì? • Bài tập . trang trọng . …. Điền Đt vào bảng : . tao nhã.Khái niệm : Hs nêu.Nguồn gốc: Ngôn ngữ Hán nhập vào Tiếng Việt. trang nghiêm .Tại sao lại trong hòm ? xưng chỉ .Suối Côn Sơn. hùng biện… Hs nêu : -Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa .Nó mua bánh đẻ tôi ăn ? HS thực hiện .Mày là đội viên hả ? -Thế khăn quàng của mày đâu ? ĐT nhân ĐT thay thế ĐT phiếm ĐT chỉ định . . đồng chí. Nhận xét cách dung từ láy trong câu thơ : Lom khom ….Cần phải giữ gìn nó chờ khi quân của chúng tao trở về . trình bày . …… …… .Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bong tịch dương . • Lưu ý : Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ 3 có ? Đọc đoạn trích . con nào.. núi Yên Tử. hoặc có khi cả từ : bạn. xác định ĐT. ? Thế nào là đại từ ? . .Sao mày không đeo ? …. . 2. . . hai ĐT gì. mụ ta….Sử dụng : dung nhiều trong thơ Nôm trung đại.chúng không phải là thực từ .Nó cho tôi cái khăn -Nó đưa cho tôi cái bát . (Bà huyện Thanh quan) Và cáh đặt tên bằng từ Hán Việt như trên ? Hs trao đổi. bố mẹ.Đại từ .có : QHT bình đẳng . điền thể kết hợp danh từ chỉ Qhtt với từ ta: ông ta.( cả 3 ngôi) ĐT phiếm chỉ..Gồm các tiểu loại : ĐT nhân xưng.? Nguồn gốc từ Hán Việt ? ? Sử dụng từ Hán Việt trong thơ văn có tác dụng gì ? ? Em hãy nêu vd chứng tỏ điều nêu trên? chúng dễ có sự nhầm lẫn như các từ trên. việc gì… Nào dung với ý có sự lựa chọn: việc nào.Nó để tôi ăn bánh . cậu ta . vào bảng bên ? anh ta . 1. các khái niệm lịch sử…. Hs nêu .

Biểu cảm về TPVH . Buổi 7.Hoàn cảnh ra đời . Gv cho Hs đổi bài chấm cho nhau . khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt. chọn bài hay trình bày trước lớp . rùa há miệng đớp láy thanh gươm và lặn xuống nước. Văn bản . Dặn dò .  Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh) ? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? .. từ trái nghĩa.4 . nắm vững nội dung kiến thức các văn bản Cảnh khuya . ÔN TẬP BÀI 12 A. Gươm và rùa đã chìm dáy nước. từ trái nghĩa.chuyển . Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009 TUẦN 13 . Mục tiêu cần đạt . có sử dụng các loại từ và từ loại • Bài tập : đã ôn tập đạt hiệu quả cao trong diễn đạt ? ( gạch chân các từ chú ý) Hs làm bài 20’. Giúp Hs : . Bác viết bài thơ Cảnh khuya vào thu đông năm 1947.Nó đứng ở dưới nước • Bài tập . gieo vần a cuối câu 1. bằng 4 nét chấm phá đó là những nét . tài).Bức tranh …. Thành ngữ. yêu tiếng Việt . học tập bạn . Tự ôn tập lại các nội dung trên .Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt. HS xác dịnh Qht trong đoạn văn sau : Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng.hợp . điểm ? 4 câu. Tiết 1.Đại ý : Bài thơ tả cảnh núi rừng chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng rất đẹp. Nội dung dạy – học. . trăng.2/2/3).4 nét chấm phá : suối. không liên quan đến nhau. Hs nhận xét. ? Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc . B. ? Nhắc lại khái niệm về từ đồng • Khái niệm: nghĩa.Bồi dưỡng lòng yêu Bác.thừa . Rằm tháng giêng.Củng cố. nhịp 4/3 ( câu 4 . Bố cục có 4 phần : Khai. cổ nào ? TG dung phép tu từ gì để tả tiếng . 7 chữ. GV cho Hs lấy một số VD minh hoạ cho mỗi nội ? Viết một đoạn văn ( tự xác định đề dung . ? Đại ý của bài thơ ? . rút kinh nghiệm. từ đồng âm. từ đồng âm ? Hs nêu : ? Từ đồng âm khác từ nhiều nghĩa ở • Phân biệt từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa : chỗ nào ? Phát âm giống nhau có chung nghĩa gốc Nghĩa khác xa nhau nghĩa ban đầu. người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.Em ở nhà nhé ! . biểu lộ niềm thao thức lo nỗi nước nhà của lãnh tụ ? Bức tranh cảnh khuya được Bác vẽ kính yêu.nhanh như cắt.2. Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ TNTT. Tiết 3.  Từ đồng nghĩa.

? Thế nào là thành ngữ ? .Tâm trạng : xúc động trước vẻ đẹp … ? Hãy đọc thuộc long diễn cảm bài thơ ? Thao thức lo lắng … .sông. ? Tìm ít nhất 10 thành ngữ mà em biết ? VD. Có sức gợi hình cao . ? Tìm thành ngữ thích hợp điền vào chỗ . ? Đại ý Rằm tháng giêng ? Yêu thiên nhiên. chan hoà với thiên nhiên .Bác viết vào đầu 1948 tại chiến khu VB . sau đại thắng của quân ta tại sông Lô và Đoan Hùng ? Hàm ý của chữ xuân khi được điệp 3 . chân lấm tay bùn nghèo rớt mùng tơi đen như than lên voi xuống chó đầu voi đuôi chuột….4 nhóm đặt câu khác nhau . nấu sử sôi kinh đầu tắt mặt tối vai u thịt bắp một duyên hai nợ dầm mứ dãi nắng. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa ? ? Điệp ngữ chưa ngủ bộc lộ tâm trạng gì của Bác trước cảnh khuya ? . đúng là thắng.Xuân giang. nước. trăng có ý nghĩa biểu tượng ? .Phép so sánh : Tiếng suối trong … rất hữu tình.suối ? thụ.Ba chữ : đàm quân sự . xuân thuỷ tiếp xuân thiên. hoa. ? Đặt 5 câu có sử dụng thành ngữ ? • Bài tập nhóm : . cứu dân. ? Câu thơ tả trăng.4 nhóm thực hiện : .Phép điệp từ: lồng . ba chìm bảy nổi. tg dùng bp’nt nào khi viết : . h/a con thuyền chở đầy →Việc đánh giặc để cứu nước. ? Từ ngữ nào và nói lên công việc gì →Vẻ đẹp xinh tươi. lạc quan …của Bác.HS đọc bài thơênR  Răm tháng giêng. Phong thái ung dung.bàn bạc việc quân ? hai câu cuối. . hoa rất đẹp. Thành ngữ . trời.thường đúc kết kinh nghiệm…. .Đại ý : Gợi tả vẻ đẹp rằm tháng giêng …. .Hồ Chí ? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ?Thể thơ ? Minh).nét : trăng.Thể thơ : TNTT lần ? . ? Thành ngữ khác tục ngữ ở chỗ nào ? .( Nguyên tiêu .Một cụm từ có cấu tạo cố định (tương đối) Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. cử đại diện trình bày .khác tục ngữ : câu nói ngắn gọn .Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. cổ thụ. trẻ trung… của Bác trong đêm nguyên tiêu ? . Bảy nổi ba chìm. . Nhóm nào làm nhanh. biểu lộ một phong thái ung dung… Tiết 2 .

dung phép tu từ nào điên tả tâm trạng ……. làm sâu nặng thêm tình yêu quê hương đất nước. ? Đọc khổ thơ đầu và cho biết Tg đã . Nhóm nào tìm nhanh. nắm vững nội dung kiến thức văn bản Tiếng gà trưa .Gv chấm 6 – 9 bài ( giỏi – khá . Ấn tượng sâu sắc của bản thân. ÔN TẬP BÀI 13 A. độg viên những em làm bài tốt.trống ? ? Viết một đoạn văn ( chủ đề tự chọn) khoảng 10 câu . . . Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 2009 TUẦN 14 . Giúp đỡ những em còn lúng túng khi thực hiện các bước trên. ? Xuất xứ bài thơ Tiếng gà trưa ? .. Tiếng gà trưa . tình bà cháu . 6 câu . điền đúng là nhóm đó thắng . yêu tiếng Việt .Học sinh làm bài. nhóm làm tốt ) Bài tập sáng tạo . 5 câu . Xuân Quỳnh (1942 – 1988).Đại ý : Tiếng gà trưa nơi xóm nhỏ đã dội vào tâm hồn người lính tren đường hành quân ra trận đánh giặc gợi lên bao kỉ niệm tuổi thơ. TP in lần đầu trong tập Hoa dọc chiến hào của ? Thể thơ ? Cấu trúc khổ thơ ? Xuân Quỳnh 1968. Tiết 1 .Cấu trúc khổ thơ cũng biến hoá : ? Đại ý bài thơ ? 4 câu . sắp xếp ý …. . .trung bình – yếu . Mục tiêu cần đạt . Biểu cảm về TPVH . B. Dùng trí tưởng tượng.Trên đường hành quân xa …….Thể thơ năm chữ.Tác giả và Hoàn cảnh ra đời. nhân điển hình. nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời của bài thơ . . Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh .Củng cố. Gợi ý : Nắm vững hình thức nghệ thuật. . . Buổi 8. Biểu cảm .Nghe gợi về tuổi thơ. lập dàn ý . thành ngữ. trong đó em có dung ít nhất hai thành ngữ ? GV ghi bài tập lên bảng (10 câu). Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thơ 5 chữ. liên tưởng thông qua các hình ảnh được tg miêu tả trong bài .Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước. 7 câu . nhà thơ nữ xuất sắc trưởng thành trong thời chống Mĩ cứu nước . • Gv cho hs thực hiện từng bước. các nhóm làm vào bảng nhóm . Giúp Hs : . Nội dung dạy – học. • thực hiện theo các bước : vạch ý . Đọc bài hay.) Rút kinh nghiệm qua bài viết Tiết 3.Riêng câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa được láy đi láy lại ba lần . ( Gv có thể khên ngợi khuyến khích một số em .

Mới nghe nói đã dựng tóc gáy . 3. Tác giả đã sử dụng PTBĐ nào ? ? Từ này trong khổ thơ trên thuộc từ loại nào ? ? Từ láy chắt chiu thể hiện đức tính tốt đẹp của bà. ấp : động từ.Đứt đuôi con nòng nọc : Quá rõ rang.“ Tiếng gà trưa…. được cái này đã khá rồi mà lại còn đòi cái khác . không dám tố cáo. .anh lính trẻ trên đường hành quân ra trận ? ? Qua ba câu có chữ nghe . thiết tha . nói ra.Thính giác → cảm giác . cái đuôi rụng đi thì thấy rõ là ếch nhái). sợ động đến mình hoặc đến người khác có quan hệ mật thiết với mình . đòi được hơn .Nhất bên trọng. nhất bên khinh ? .Nhất bên trọng. dành. Nhưng phát triển lên. một bên thì coi trọng.Chắt chiu : dành dụm nâng niu từng li từng tí. nhà thơ đã chuyển đổi từ thính giác sang giác quan nào để làm nổi bật sự xúc động của anh lính trẻ trên đường hành quân xa trước âm thanh tiếng gà nhảy ổ ? ? “ Nghe gợi về tuổi thơ” .Này : chỉ từ . .Há miệng mắc quai : (1)thái độ của người không muốn hoặc không dám nói thẳng. ấp thuộc từ loại nào ? ? Tg đã kết hợp những ptbđ nào khi viết khô thơ này ? ? Điệp ngữ vì đã làm cho giọng thơ bồi hồi . thiên vị. nhớ về đàn gà của gia đình mình .Đứt đuôi con nòng nọc? . Học sinh làm bài tập về thành ngữ . . . sâu lắng. .Được voi đòi tiên: Nói về kẻ tham lam quá mức. GV : Trong trường hợp này. nhận của người.soi.Được voi đòi tiên ? .Dựng tóc gáy ? sợ hãi cực độ. nói hết những điều mình nghĩ vì bị vướng mắc về một lí do nào đó.Ổ rơm hồng những trứng” PTBBĐ : miêu tả . Tiết 2. . khó phân biệt được là cá hay ếch nhái còn non. Em hiểu nghĩa chắt chiu là gì ? ? Những từ : soi.Điệp ngữ vì giọng thơ bồi hồi sâu lắng. đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng cả lên. một bên thì xem khinh . dành. yếu tố nhất đã dùng một cách không bình thường : thường thì không ai nói nhất bên để chỉ ý một bên cả . không còn gì phải bàn cãi ( nòng nọc sống dưới nước. (2) đã ăn. nhìn hình dáng giống cá. bất công. . .PTBĐ : Bc + mtả. nhất bên khinh : đối xử phân biệt. ý kiến em thế nào ? → Điệp ngữ.Há miệng mắc quai ? . . anh lính trẻ nhớ về ổ trứng gà. . ? Giải nghĩa các thành ngữ sau : . . thiết tha.

thấm thía : Khảng định công sức nhà nông và giá trị của bát cơm.Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Gv sửa chữa. Em hãy cho biết : . D. nhắc nhở mọi người phải nghĩ thấu tới nỗi đắng cay. .nữa. nó gợi tả từng giọt…… từng giọt mồ hôi liên tiếp rơi xuống. bán lưng cho trời : Người lao động còng lưng làm việc vất vả. tình cảm) trong long quyết không cho ai khác biết.Bài ca dao “….Thánh thót là loại từ gì ? Giá trị gợi tả của nó ? . cụ thể hoá hình tượng giọt mồ hôi túa ra . Nhận xét cách dung thành ngữ của Hồ xuân Hương : Bảy nổi ba chìm với nnon. (2) ghi nhớ. bán lưng cho trời ? . Nội dung dạy – học. . cày… luôn phải cúi mặt xuống đất. Đặt trong quan hệ tương phản đối lập một hạt cơm dẻo thơm ngon lành bé nhỏ với nỗi đắng cay muôn phần càng thêm lớn lao. Buổi 9. Ca dao có bài : Cày đồng đang buổi ban trưa . * Gv gợi ý : . cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . VD: ..” Nói lên sự vất vả của công việc nhà nông và giá trị của hạt gạo.Dặn dò. đắng cay muôn phần . .Có ý thức trau chuốt hành văn. (1) giữ kín (ý nghĩ.Cảm thụ vẻ đẹp. khó nhọc được đặc tả bằng hình ảnh gợi cảm. nó đã mắng như tát nước….Câu 4 được chia thành hai vé tương phản. Công việc cày đông buổi ban trưa thật vất vả.Vế 1 và vế 2 trong câu thơ thứ tư có quan hệ với nhau như thế nào ? Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp nghệ thuật ấy ? * HS làm vào vở trong thời gian 45’. hạt gạo. . LUYỆN TẬP : GIÁ TRỊ CÁC PHÉP TU TỪ A. vừa giải nghĩa ? Hs khác nhận xét. dãi dầu ở ngoài trời (hình ảnh những người làm việc ở ngoài trời như cấy. ? Mắng (nói) như tát nước ? . chết mang theo ? . Giúp Hs : . giá trị của các từ gợi tả gợi cảm (từ láy) và các phép tu từ đã học. trình bày miệng. cái âm vang của từng giọt mồ hôi rơi nghe đều đều rất rõ.Mắng như tát nước : mắng xối xả. bổ sung. ? Sống để bụng. khắc sâu trong lòng. bát cơm do người nông dân làm ra.Thánh thót là từ láy phụ âm đầu (th) – từ láy tượng thanh . Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày .Phân tích giá trị tu từ trong câu thơ thứ hai ? . ấn tượng . Bài 1. Thứ 3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 TUẦN 15 . rơi xuống.Học sinh đặt câu .Câu thứ hai được nhà thơ dân gian vận dụng BPTT so sánh và thậm xưng. vất vả của . suốt đời không bao giờ quên. Mục tiêu cần đạt . ? bán mặt cho đất.) ? Em hãy đặt câu với các thành ngữ . Dẻo thơm một hạt. uốn nắn cho hs. đối lập từng cụm từ ngữ một : Dẻo thơm >< đắng cay . phơi lưng lên trời.Sống để bụng.Chưa nghe hết câu.Bán mặt cho đất. . B. chết mang theo. tới tấp . rơi ra thánh thót như mưa ruộng cày . một hạt >< muôn phần .

nhân tình là trân trọng lúa gạo và chân thành biết ơn người dân cày Việt Nam . Có khi nhiều hơn 4 yếu tố…) * Nghĩa . cảm nhận dưới hình thức một văn bản nhỏ . Em hãy cho biết từ láy tượng hình.người nông dân . khẩu phật tâm xà ? . Thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2009 TUẦN 16 . * GV chấm bài một số em . sướng khổ đều có nhau . rút kinh nghiệm . Độc nhất vô nhị : Có một không hai . vừa gợi hình vừa gợi cảm. Từ đó. * Cấu tạo : Gồm các yếu tố Hán Việt ( 4 yếu tố . Buổi 10.. thóc rào rào rơi xuống gầm máy. Nội dung dạy – học. độc nhất vô nhị . nhằn một thoáng rồi phì rơm ra. Một nắm. . cách dùn từ chính xác. cảnh vật nhìn thấy trong ngày mùa thôn trang.Tiếng xe kút kít nặng nề chở lúa về làng. các xã viên cúi xuống. rất gọn nhẹ. kêu tành tạch. B.Có ý thức trau chuốt hành văn. . hối hả. Thành ngữ Hán Việt . thương yêu lẫn nhau . tương thân tương ái . GV : Bên cạnh các thành ngữ thuần Việt các em đã học còn có những thành ngữ Hán Viêt cũng hay được sử dụng trong giao tiếp và cũng rất giàu giá trị biểu đạt mà có thể các em chưa biết . Tôn sư trọng đạo : Tôn trọng. Máy tuốt lúa lù lù đứng giữa sân kho. chọn lọc của tác giả. tôn sư trọng đạo. Giúp Hs : . I. Nó ôm lúa vào miệng. quý mến người thầy dạy mình Tương thân tương ái : thân thiết . Đồng cam cộng khổ : Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay . Nó cho thấy tài quan sát và vốn từ ngữ phong phú. một tay nắm khóm lúa. đồng cam cộng khổ. Mục tiêu cần đạt .Cảm thụ vẻ đẹp. ? Tìm hiểu cách cấu tạo và ý nghĩa của các thành ngữ sau: An cư lạc nghiệp . từ láy tượng thanh trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của các từ láy đó ? Nắng lên. ( phải giải nghĩa các yếu tố trong đó mới hiểu nghĩa thành ngữ) An cư lạc nghiệp : Sinh sống yên ổn. Ngòi bút miêu tả sống động. Khẩu phật tâm xà : miệng nói lời yêu thương mà lòng thì nham hiểm . cung cấp thêm vốn thành ngữ Hán Việt. Bụi mù mịt.xoèn xoẹt lúa chất lại thành từng đống. * Gợi ý : Đoạn văn tả cảnh ngày mùa : cảnh gặt lúa trên đồng và cảnh tuốt láu trên sân kho HTX . nắng chan mỡ gà trên cánh đồng lúa chin. giá trị của phép tu từ điệp ngữ . làm ăn vui vẻ . A. hai nắm …. Bài 2 . ai cũng phải có một thái độ đúng đắn. một tay cắt giật.Rất đều. Các từ láy TT và TH gợi tả âm thanh nghe thấy. làm nổi bật cảnh được mùa và niềm vui sướng của nhà nông. LUYỆN TẬP : Thành ngữ Hán Việt và phép điệp ngữ .Rèn luyện kĩ năng trình bày hiểu biết. chữa bài cho cả lớp. xã viên lao động hăng say.

II. . ( Có khi có lặp từ ngữ nhưng đó là trùng lặp chứ không phải điệp từ ngữ với dụng ý nghệ thuật : nhấn mạnh. Điệp ngữ . biển lặng mới yên tấm lòng . làm lại kiểu bài này . ? Em hãy nhắc lại thế nào là điệp ngữ ? tác dụng của điệp ngữ ? ? Tìm điệp ngữ trong bài ca dao : Người ta đi cấy lấy công ………………………….Hs tìm và nêu : Trông . . ? Em hãy đặt 3 câu có sử dụng thành ngữ Hs đặt câu vào vở.Biệt tài xếp hình trò chơi của bạn Lan có thể xem là độc nhất vô nhị đấy . . * Tác dụng của điệp ngữ . Trời êm. hoặc làm nổi bật ý diễn đạt) . rút kinh nghiệm . ? đặt ba câu có sử dụng điệp ngữ .Tiến thoái lưỡng nan : tiến lên phía trước và lùi lại phía sau đều khó → ở vào thế bế tắc.. bổ sung. Gv chữa . * khái niệm . điệp ngữ phù hợp . . .Hs đặt câu . Hs nêu * Bài tập . Gv lưu ý sửa lỗi cho các em về từ câu . Hs làm vào vở : 15 – 20 phút . (ít nhất 5 – 7câu) Dặn dò . đứng tại chỗ trình bày. ý . Gv chữa lỗi cho hs VD : . nhớ lắm đấy . Hán Việt đã tìm hiểu trên ? Hs khác nhận xét. ? Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao trên dưới hình thức trình bày một đoạn văn ngắn .Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta .Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay . tớ sẽ rất nhớ cậu. Đặt câu . Gợi ý : Nếu phải chia tay. khó giải quyết .Đừng chơi với hạng người khẩu phật tâm xà ấy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful