P. 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON

5.0

|Views: 776|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Ngọc Yến Linh

More info:

Published by: Nguyễn Ngọc Yến Linh on Feb 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON Thạc sỹ: Lê Ngọc Thanh I – PHƯƠNG PHÁP GIẢI Nguyªn t¾c: Tổng

số electron cho bằng tổng số electron nhận. Từ đó suy ra tổng số mol electron cho bằng tổng số mol electron nhận Phương pháp này áp dụng cho các bài toán mà các chất tham gia phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá (các phản ứng oxi hoá khử), các bài toán phức tạp xảy ra qua nhiều quá trình, thậm trí nhiều bài không xác định dược chất dư chất hết. Điều đặc biệt lý thú của phương pháp này là không cần viết bất cứ một phương trình phản ứng nào, không cần quan tâm tới các giai đoạn trung gian… Các dạng bài tập thường gặp: 1. Kim loại (hoặc hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit ( hoặc hỗn hợp axit) không có tính oxi hoá (HCl, H2SO4 loãng …). 2. Kim loại (hoặc hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit ( hoặc hỗn hợp axit) có tính oxi hoá (HNO3, H2SO4 đặc, nóng …) tạo 1 khí hoặc hỗn hợp khí. 3. Oxit kim loại (hoặc hỗn hợp ox it kim loại) tác dụng với axit ( hoặc hỗn hợp axit) có tính oxi hoá (HNO3, H2SO4 đặc, nóng …). 4. Các bài toán liên quan tới sắt (điển hình là bài toán để sắt ngoài không khí) 5. Bài toán nhúng kim loại vào dung dịch muối Nói chung bất kỳ bài toán nào liên quan tới sự thay đổi số oxi hoá đều có thể giải được bằng phương pháp này. II- VẬN DỤNG A – BÀI TẬP MẪU Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 1,5 g hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng mội kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Giải: + Quá trình cho e: Al 3 e Al3+ 2H
+

Mg - 2 e Mg2+ y + 2e 0, 075 3 x + 2 y = 0,15 (1) 27 x + 24y = 1,5 (2) H2 0,15 2y

x 3x + Quá trình nhận e:

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: Mặt khác, theo bài ra ta có PT: Từ (1) và (2) có: x = 1/30, y = 0,025 Do vậy có: tích là bao nhiêu? Giải: nCu = 3,2/64 = 0,05 mol + Quá trình cho e: Cu 0, 05 0,1 2 e Cu2+ % Al = 60%;

%Mg = 40%

Bài 2: Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thu được NO2 có thê

+ Quá trình nhận e: N+5 + 1eN+4 (NO2)

x x Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: x = 0,1 V = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít Bài 3: Hoà tan hết 12 gam một kim loại chưa rõ hoá trị bằng dung dịch HNO 3 loãng thu được 2,24 lít ở đktc một khí không màu, không mùi, không cháy. Xác định tên kim loại? Giải: Gọi kim loại cần tìm là M có hoá trị n Khí không màu, không mùi, không cháy chính là N2 + Quá trình cho e: M– ne Mn+ + Quá trình nhận e: 2N+5 + 10e N2 1 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: = 1M = 12n Biện luận: 0,1

65 a = 4.1 0. Tìm a? Giải: Gọi x. có tỉ khối so với H2 là 16.12 + 0.n M Kết luận 1 12 Loại 2 24 Mg 3 36 Loại Bài 4: Hoà tan hết a gam Cu trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 1.04 N+5 + 1e 0. y = 0.01 + Quá trình nhận e: N+5 + 3e 0. có tỉ khối so với H2 bằng 19.01 mol + Quá trình cho e: Cu .01 nNO = 0. nNO2 = 0. Theo bài ra ta có: 56x +64x = 12 x = 0.2 + Quá trình nhận e: N+5 + 3e N+2 (NO) 3x x N+5 + 1e N+4 (NO2) y y .12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 ở đktc.16 gam Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu có số mol bằng nhau bằng axit HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 đo ở đktc.01 N+4 (NO2) 0.6. y lần lượt là số mol của NO và NO2 Theo bài ra ta có: Suy ra: x = 0.2 e Cu2+ 0.04.12 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2x = 0.01 x = 0.04 mol.3 e Fe 3+ 0.1 0. Tìm V? Giải: Gọi a là số mol của Fe và Cu.3 Cu .2 e Cu2+ x 2x N+2 (NO) 0.1 mol + Quá trình cho e: Fe .

gọi khí còn lại có khối lượng là M.6 lít.125).07 Áp dụng định luật bảo toàn e ta có: 3a + 2b = 0.42%.125 mol + Quá trình nhận e: N+5 + 3e N+2 (NO) 2N+5 + 8e 2N+1 (N2O) 0.125+0.56 2.44 (2) Từ (1) và (2) tìm được: a = 0.07 0. 77 (1) Mặt khác theo bài ra ta có: 27a + 24b = 7.3e Al 3+ a 3a Mg .085 %Mg = 27. %Al = 72.58% .4 = 5.2e Mg2+ b 2b (2) Giải hệ (1) và (2) tìm được: x = y = 0.Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x + y = 0. 22. Tính thành phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Giải: Khí không màu hoá nâu trong không khí là NO.5 (1) Mặt khác theo bài ra ta có: V = (0.18g. trong đó có 1 khí không màu hoá nâu trong không khí. 0.56= 0. Bài 6: Hoà tan hết 7.2.21+0.136 lít hỗn hợp 2 khí đẳng mol có khối lượng 5.44 gam hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 3. Gọi x là số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (vì 2 khí đẳng mol) Từ công thức tính khối lượng trung bình ta có: + Quá trình cho e: Al .21 0. b = 0.

= Vậy: Xét phản ứng của x mol kim loại M có số oxi hoá cao nhất là n với dung dịch H2SO4 và S6+ bị khử xuống S m+ có số mol là y M . nóng Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta luôn có: tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử Tuy nhiên để việc áp dụng nhanh chóng hơn chúng ta cùng nhau đi xây dựng công thức tổng quát: Xét phản ứng của x mol kim loại M có số oxi hoá cao nhất là n với dung dịch HNO3 và N5+ bị khử xuống Nm+ có số mol là y + Quá trình cho e: M .ne Mn+ M(NO3)n x nx + Quá trình nhận e: N+5 + (5-m)e N+m (5-m)y y Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: nx = (5-m)y tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử = nx + y = nx + = nx.Bài 7: (Tính số mol axit có tính oxi hoá tham gia phản ứng với kim loại) Các axit có tính oxi hoá thường gặp là HNO3 và H2SO4 đặc. .= .ne Mn+ M2(SO4)n x nx S+6 + (6-m)e S+m (6-m)y y Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: nx = (6-m)y Sản phẩm muối kim loại tồn tại dưới dạng: M2(SO4)n tạo muối với kim loại = tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử = + y = + = nx.

7.3 e Al 3+ 0.0375 = 0.6 0. Nhận: Br2 + 2e 2 x 2x 0.06 mol Áp dụng công thức xây dựng được ở trên có: . Số mol axit H2SO4 đã tham gia phản ứng là? Giải: .3 + 2.= 0. Cô cạn dung dịch A thu được (m+18. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào bình đựng dung dịch nước Brom dư thấy có 96 gam brom phản ứng.6) – m =18.12 x = 0. = 1.Vậy: .6 g + Quá trình cho e: Al . Tính a? Giải: Khối lượng ion NO3.375 mol Nếu áp dụng công thức dễ suy ra: 7.3 x = 0.6.3 + Quá trình nhận e: 2N+5 + 8e 2N+1 (N2O) 8x 2x Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 8x = 0. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại A và B trong axit H2SO4 đặc nóng dư thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch X.2.1. Cho m gam Al tác dụng với 150 ml dung dịch HNO 3 a (M) vừa đủ thu được khí N2O duy nhất và dung dịch A.1 0.Quá trình cho nhận electron khi cho SO2 qua dung dịch nước Brom: Cho: S+4 .2 mol .6)g.trong muối thu được là : (m+18.12 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2x = 0.2e S+6 .0.0375 mol tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử = 0.

84g hçn hîp oxit.mFe = 12 .PhÇn 2 nung trong oxi thu được 2. đồng thời bạn cũng cần có một kỹ năng tính toán tương đối tốt… Nhưng nếu sử dụng “Định luật bảo toàn electron” thì bài toán đơn giản hơn rất nhiều. 2.792 lÝt H2(đktc).3 e Fe3+ + Quá trình nhận e: N+5 + 3e 0.08 gam Bài 9: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A. Fe2O3.Bài 8: (Bài toán để sắt ngoài không khí – Bài toán kinh điển) Để m gam sắt ngoài không khí.12g C.PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl. với phương pháp đó bạn cần viết đầy đủ các phương trình mo tả từng giai đoạn của quá trình.3 = m= 10. FeO.4e 2O2N+2 (NO) 0. sau một thời gian thu được hỗn hợp B gồm 4 chất rắn là : Fe.3 O2 . Khèi lîng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp đÇu lµ: A.8g . 2. Fe3O4 có khối lượng 12 gam.24 ltí khí NO duy nhất ở đktc. 3. Cho B tác dụng với axit HNO3 thấy giải phóng ra 2.1 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có: mFe + mO2 = mB mO2 = mB . Có thể phân tích bài toán bằng sơ đồ sau: Ta có các quá trình cho và nhận electron như sau: + Quá trình cho e: Fe .m Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: + 0.1. Tính m? Giải: Bài toán này chúng ta đã gặp trong phương pháp “Ghép ẩn”. . B cã hãa trÞ kh«ng đæi thµnh 2 phÇn b»ng nhau: .4g Gi¶i: B.2g D. t¹o ra 1.

Cũng cho 2. Cu D. Hòa tan 32 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8.41% theo khối lượng ) .5 gam H2O. Bài 3.16) = 3. Không tìm được Bài 2.2gam oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6.688 lít khí đktc .84 . Khử hoàn toàn 45. Nếu đem 45. SO2 C. Xác định sản phâm duy nhất đó A. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 17.0. cho X tác dụng với dd . Fe3O4 và Fe dư . Đốt 8.6 lít B. Khử hoàn toàn 23. FeO . 17.24 lít D. FeO . Giá trị V là A.6 C.12 lít D.36 lít Bài 4.4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu được 10.96 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2.4 gam .8 gam A bằng dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO ! ở đktc . Hoà tan chất rắn thu được bằng HNO3 đặc nóng thu được 1 muối và x mol NO2 .08 .672 lít khí là sp duy nhất hình thành do sự khử của S +6. 0. Giá trị x là A. 2.12g B1 – Bài tập trắc nghiệm Bài 1. Fe 2O3 .6 gam hỗn hợp A gồm Fe. 3.6 gam A tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A. Fe và Fe2O3 dư và hỗn hợp khí X .mhhklo¹i ban đÇu= 2. Fe B.56 lít B. 14. Oxit của sắt có CT: FexOy ( trong đó Fe chiếm 72. Zn C. 5. Cho 2. Hoà tan hết 10.52 gam hh Mg .9 . 2.92 lít C. 1. Kim loại khác Bài 6. 0. 0. Al tác dụng hết với dd HCl dư thu được 2. Xác định M? A.52 gam 2 kim loai trên tác dụng hết với dd H 2SO4 đặc nóng thu được 0.75 D. 5. Fe3O4 bằng H2 thu được m gam Fe và 13.mO) = 2.(moxit . 0.45 B. H2 D.24 lít C. Cho một dòng CO đi qua 16 gam Fe2O3 nung nóng thu được m gam hỗn hợp A gồm Fe3O4 . H2S B.(2.6 lít Bài 5.8 gam hh A chứa Fe 2O3 .

Fe2O3 . dư thì thu được 2.56lít Bài 9. NO2 có khối lượng 12. Kết quả khác D.8 lít C. 11.1 gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ thu được dd A và hh B chứa 2 khí là N2 và NO có Phân tử khối trung bình là 29 . 14. Mg C. Hoà tan A bằng lượng vừa đủ 200 ml dd HNO3 thu được 2. Cho 16. 12.25g chất rắn.56 gam Fe vào 100 ml dd hỗn hợp HCl 0.2 lít B.15 mol O2 .Mg bằng một lượng vừa đủ dd HNO3 40% thu được dd X và 6. Tính m và CM dd HNO3: A.44lít D.2 gam . Al D.24 lít NO duy nhất ở đktc . Tính a A.08 g và 2M C. không xác định Bài 11.125 mol 1 oxit kim loại M với dd HNO3 vừa đủ thu được NO duy nhất và dd B chứa một muối duy nhất .1 M thu được V lít H2 đktc . Fe Bài 10. Cho 0. Cô cạn dd X thu được 41 gam muối khan . Mg và Ag D.005 g kim loại không tan này trong H2SO4 đặc nóng thu được 112 ml khí SO2 . 0. Cho 7.44 lít H2 đktc . Xác định M ? A.56 lít B. 10. 1.672 lít C. 224 ml C.896 lít D. 8g B. 9 g C. 13. 336 ml Bài 13. Mg và Cu B. hai kim loại đó là : A. Hoà tan hết a gam hợp kim Cu . Cô cạn dd B thu được 30.10. V đo ở đktc . Tính tổng thể tích hh khí ở đktc thu được A.12 lít Bài 7.24 lít H2 . Zn và Hg C. Công thức oxit là : . Hoà tan 0. 0.nước vôi trong dư được 6 gam kết tủa . đồng thời khối lượng hợp kim chỉ còn lại 1.2 M và H2SO40.2 gam kim loại M ( hoá trị n ) tác dụng với 0. Ca B. hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dd HCl dư thấy bay ra 13.4ml D. 264. 12g Bài 8. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO . 0. Hoà tan 1.2 ml B. Fe3O4 và Fe dư .72 lít ở đktc hh 2 khí NO . Nếu cho m gam A tác dụng với dd HNO3 loãng dư thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A. 179. Zn và Ag Bài 12.08 g và 3. Hoà tan 35.2M B.505 g một hợp kim gồm hai kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng .005 g (không tan ). 10g D. tính V : A.

74 g D.9H2O .A.12 gam tinh thể A(NO3)3. Fe2O3 B.Tính tỷ khối hỗn hợp khí so với hidro .2 D. A.3 gam hh B gåm khÝ NO2 vµ khÝ D cã tæng thÓ tÝch lµ 1.05 mol Fe tác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Al B. Al2O3 D. 18. Kết quả khác Bài 16. N2 đktc .4M B.344 lÝt ®ktc . 16. Cr .2 C. khuấy kĩ cho tới phản ứng hoàn toàn.2 mol FeS2 vµ x mol Cu2S vµo dd HNO3 võa ®ñ ph¶n øng thu ®îc dd B chØ chøa muèi sunfat vµ V lÝt NO ®o ë §KTC . 5. Cho m gam kim loại A tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 0. Tính nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch ban đầu của chúng. 0. Fe C.1 gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng thu được 16.12M D. Kim loại M là : A.5 M. 17. Fe D Không có kim loại phù hợp Bài 15.2 Bài 17.74 g B.5 M để phản ứng hết các chất chứa trong bình A. TÝnh tæng khèi lîng muèi khan thu ®îc biÕt sè mol t¹o muèi cña 2 gèc axit b»ng nhau .24 gam 1 kim loại M bằng dd H2SO4 dư thu được khí SO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hoµ tan 3 gam A vµo dd cã chøa HNO3 vµ H2SO4 thu ®îc 3. Cho một hỗn hợp gồm 0.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Kq khác Bài 18. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 8.74 g C.84 g Bài 19.672 lít NO duy nhất ở đktc.8 lít hh N2O . A. 19. Kim loại A là A. cô cạn dd sau phản ứng thu được 12. Cu B.25M và 0. 6. TÝnh x .35M và 0.0. Fe3O4 C. Hoµ tan hhîp A gåm 1. sau phản ứng phải dùng 240 ml dd KOH 0. 7. Bài 14. Cho 62.5M C. FeO . A. Hòa tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 672 ml khí H2. Hoà tan 3. Mg D. 8. C.2 B.03 mol Al và 0. Cho hh A gåm kim lo¹i R ( ho¸ trÞ 1 ) vµ kim lo¹i X ( ho¸ trÞ 2 ) . Hấp thụ hết SO2 vào bình A chứa 480 ml dd NaOH 0.55M và 0. 0.

58. 9.76 lÝt D. TÝnh x A.2lÝt C. 38.4 gam hh 3 kim lo¹i Al .035 mol hhîp Y chøa NO .28 gam . NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 19 . 3.2 g B.048lÝt C. 7. Cho 21 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Fe. Hoµ tan 56 gam Fe vµo m gam dd HNO3 20 % thu ®îc dd X . Hoµ tan hoµn toµn 17.2 lÝt B. TÝnh khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng .5 % ( d = 1.376 lÝt hçn hîp hai khÝ NO . TÝnh V ml dd HNO3 ®· dïng A. 0. NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 17 .16 gam Al t¸c dông víi VlÝt dd HNO3 10. sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75. 38.A.07 C. FeO. Cho 2. N2O cã khèi lîng lµ 14.05 D. 1. 1.6 B. Cu . 53.82 lÝt Bài 25: Để a gam bột sắt ngoài không khí. Fe3O4.2 g/ml ) thu ®îc 0. Fe2O3. 76.92 gam Fe d vµ V lÝt hh khÝ ë ®ktc gåm 2 khÝ NO . 1. 2. A. 0. 48.8 D.2 g D.035 B. Hoµ tan hÕt A trong dd HNO3 thu ®îc 0.2g C. KÕt qu¶ kh¸c Bài 24.804 lÝt B. Cho hỗn hợp A phản .2 g Bài 22.03mol mét sp duy nhÊt h×nh thµnh cña sù khö cña N+5 . TÝnh V A.2 C. KÕt qu¶ kh¸c Bài 23. Al t¸c dông hoµn toµn víi lîng d dd HNO3 thu ®îc 5.408lÝt D.5 Bài 21. Oxi ho¸ x mol Fe bëi oxi thu ®îc 5. 0. 8.04 gam hhîp A gåm c¸c oxit s¾t . 22. Fe .4 Bài 20.8 gam hh 3 kim lo¹i trªn t¸c dông víi dd CuSO4 d . 0. 1. 1. 1. NÕu cho 34.8lÝt D. Mg trong dd HCl thÊy tho¸t ra 13.44 lÝt khÝ ®ktc .6lÝt B.4 lÝt C. läc toµn bé chÊt r¾n t¹o ra råi hoµ tan hÕt vµo dd HNO3 ®Æc nãng th× thÓ tÝch khÝ thu ®îc ë ®ktc lµ : A. 11.2 gam gồm Fe.

Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3.224lit.H2S Bài 29: Cho 1. 2.12lit NO và NO2 có khối lượng trung bình là 42.24g D.69g Bài 30: Cho a gam hỗn hợp gồm FeO. 0. H2O và sản phẩm khử X. 0.3g Bài 26: Cho 1. 1. CuO. Khối lượng a gam là: A.ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc.136 lit hỗn hợp khí C( đktc) gồm NO2 và NO có tỷ khối so với H2 bằng 20. 6.08g B. 5. Nếu cho hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với HNO3 thì thu được N2 với thể tích là: A. 23. Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản ứng: A.6gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4.28 Bài 31(ĐTS A 2007): Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe.35gam hỗn hợp A gồm Cu.28g C.04g b/ Nồng độ mol/l HNO3 đã dùng là: C. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250ml dung dịch HNO3. S C. 11. 46. 0. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là: A.448lit D. khi đun nóng nhẹ được dung dịch B và 3.336lit B. lấy Cu thu được cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1.92g Bài 27: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1.8. thu được V lit( đktc) hỗn hợp khí X( gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư). 10.65g B.92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lit NO( đktc). H2S D. X là: A. 4.4g D.112lit Bài 28: Khi cho 9.12 lit NO duy nhất( đktc).72 lit khí SO2( đktc). 5. 0. 0.84g B.84g C. 22. R2 có hóa trị x.y không đổi( R1 và R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học).2245lit C. 25. Biết thể tích khí đo ở đktc. SO2 B. Mg.28 B. 0. SO2. 52.42g D. 5.2g C. 7. nóng thu được 6.048lit.112lit.12lit. 1. 9. Al tác dụng với HNO3 dư được 1.143 a/ a nhận giá trị là: A.2 D.16 C. 4. Giá trị của V là: . Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19. 7.7g D. 56g B. 93g A. 0.

FeO. Cô cạn dung dịch D. 69. m nhận giá trị là: A. 3.36lit D.54g C.4 g hỗn hợp kim loại A. 116. 51.8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe. 55.6g D. nóng thu được 0.167. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.2g B. 5.05mol N2O và dung dịch D. 82. 72g B.6lit C. 5.8g C. C.Fe2O3 và Fe3O4. 4. nóng thấy thoát ra 0.02 mol Al và 0.55 mol SO2. 120. 1. 89. 2.9g D. sau một thời gian người ta thu được 104. 6.24lit Bài 32: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6. 69. khối lượng chất rắn thu được là: A. 0. 42.A. 91.8g Bài 33: Nung m gam sắt trong không khí.3mol SO2. 79.56g B. Cu.2g D.64g C.1g D.448 lit khí B duy nh6at1 có tỷ khối so với H2 bằng 15. Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0.B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo thành 0.48lit B. khối lượng chất rắn khan thu được là: A.8g B.04 mol Fe tác dụng hết với dd HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với Hidro bằng 20.3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg.06 mol Mg.72 g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau A.2g C. 63.3g Bài 35: Hòa tan hết 16.4g .28 D. 7. Hãy biểu diễn các ptpư ở dạng ion thu gọn. 2.096 lit hỗn hợp khí NO và NO 2 (đktc) có tỷ khối so với He là 10.15 mol NO.3 mol NO và 0. 0.Tự luận: Bài 1: Hỗn hợp A gồm 0.9g Bài 36: Cho 18. 8.ĐA khác Bài 34: Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe. V=? ( đo ở đktc ). Giá trị m là: A.4g B.3g B – BÀI TẬP TỰ GIẢI B2 . Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12. khối lượng muối khan thu được là: A. 84. 90. Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.

05 mol Cu tác dụng với dd HNO3 12.2 mol hh khí gồm NO và N2O.75.02 mol Fe.52(g) hỗn hợp Y gồm 4 chất.5 mol HNO3 thu được dd A và 0. Bài 8: Hòa tan hết kim loại Mg vào dd chứa 1. Bài 7: Hỗn hợp X gồm 1. Bài 4: m(g) Fe để trong không khí bị oxi hóa 1 phần thành 22(g) hỗn hợp các oxit và Fe dư. Hòa tan hỗn hợp này vào dd HNO3 dư thu được 4.255m (g) vào hh A được hh B. Tìm m.9(g) hh A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị II vào dd H2SO4 loãng dư thu được 2. Bài 6: Cho m(g) hh bột kim loại A gồm Mg và Al hòa tan hết vào dd HCl dư thấy giải phóng 0. 0.75.6% được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N 2 có tỉ khối so với Hidro là 14.3335(g) kim loại M giải phóng khí N2O duy nhất.5 mol hh khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro bằng 21. Hòa tan B vào dd HNO3 dư thì thu được 0.01 mol Zn hòa tan hết vào dung dịch HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với Hidro là 16. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.02 mol Fe và 0. Xác định kim loại M biết thể tích các khí đo ở đktc.04 mol Al.486(g) Al được hòa tan hết vào V lit dd HNO3 2M thấy giải phóng 0.4.144 lit hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với Hidro bằng 31. Bài 3: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0.3.Tính V (ở đktc).595.4704 lit (đkc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O.9(g) hỗn hợp A vào dd H2SO4 đặc được 4. Thêm 1 lượng Cu bằng 1. . Hỏi để kết tủa hết lượng Mg2+ có trong dd A cần tối thiểu bao nhiêu mol NaOH? Bài 9: Hòa tan 12.56(g) Mg và 0.24 lit H2. Bài 5: m’(g) Fe2O3 nung với CO thiếu thu được 6. Bài 2: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0. 0.15 mol khí NO duy nhất. Hòa tan Y hết vào dd HNO3 thì thu được 0. Tìm m’.03 mol Cu và 0. Cũng V lit dd HNO3 đó hòa tan vừa hết 3.04 mol Al. Xác định kim loại M và tính V. Tính V (ở đktc). Tính tfần % theo klượng các chất trong hh A.25 mol khí.48 lit khí NO duy nhất (đkc). Còn khi hòa tan hết 12. 0. khối lượng dd HNO 3 đã phản ứng biết axit HNO3 dư 10% so với lượng cần dùng.

25M và thu được 8. 2. Bài15: Cho 1. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0.12 lít khí NO duy nhất. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C. Tính x.24 lít khí NO duy nhất (đktc). 1. 1. Al tác dụng với HNO3 dư được 1. Bài 13: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại M. Fe3O4.35 gam hỗn hợp Cu. Viết các phương trình phản ứng. 2.035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2. Xác định thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hợp kim.4. . Viết các phương trình phản ứng. N không tan trong nước và đứng trước Cu). Mg với lượng vừa đủ dung dịch HNO3 1. Tính V. Cho Cu thu được phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư được 1. (Biết thể tích các khí được đo ở đktc) Bài 14: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5.04 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt. N có hoá trị tương ứng là m. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm sắt và các oxit FeO. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thì thu được bao nhiêu lít N2. Mg.96 lít khí A (đktc) gồm NO và N2O. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ khối của Y đối với H2 là 19. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. Fe2O3.12 lít hỗn hợp X (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 21. Bài 12: Hỗn hợp A được điều chế bằng cách hoà tan 27. có tỉ khối so H2 bằng 20. 3. Bài 11: Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí. cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 2. Hãy tính tổng khối lượng muối nitrat tạo thành.9 gam hợp kim gồm Al. Tính khối lượng m của A.Bài 10: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A.25. n không đổi (M.

792 lít khí NO duy nhất .61 gam X tác dụng với 100ml dung dịch A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. 1.Bài 16: Hoà tan hoàn toàn 4. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 8. Viết các phương trình phản ứng.128 lít H2.15 mol oxi. Hoà tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3 được 1. Fe3O4 và Fe.568 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không mầu có khối lượng 2. Bài 17: Đốt cháy 5. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 19.59 gam. Bài 18: Cho 16. 3. 2.44 lít H2 (đktc).22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi) Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên. Khi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan.6 gam bột Fe trong bình đựng O 2 thu được 7.12 gam chất rắn D gồm 3 kim loại. trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí. toàn bộ lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. 2. Cho chất rắn D đó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. được 2. Bài 20: Cho 7. Tính V (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1. (Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn) .672 lít H 2.2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0. Bài 19: Hoà tan hoàn toàn 19. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch HCl. 1. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được 13.36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3. Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch A. Tính số mol HNO3 đã phản ứng. Xác định kim loại M (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 1. Cho 3. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X 2.431 gam hỗn hợp Al.2 gam Cu bằng dung dịch HNO 3.

Biết lượng HNO3 đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y.76 gam hỗn hiợp X gồm Cu và oxit của sắt làm hai phần bằng nhau. N2O và N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A. Xác định kim loại M . Thêm một lượng oxi vừa đủ vào X.2 gam kim loại M trong dung dịch HNO 3 dư thu được 8.2 lít khí đo ở đktc gồm N2. sau khi các kim loại tan hết có 8. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Bài 24: Thể tích dung dịch FeSO4 0. dư thì thấy thu được 0. Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Bài 22: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11. Cũng a gam hỗn hợp trên khi cho vào dung dịch HNO3 loãng.12 lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 ở đktc.2 gam kết tủa.8.2M và K2Cr2O7 0. Tính C% các chất trong dung dịch A.96 lit( đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định công thức phân tử của oxit sắt và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? Bài 26: Ḥa tan hoàn toàn 19. Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62. 1.78 gam muối khan.1M ở trong môI trường axit là bao nhiêu? Bài 25: Chia 9. Cô cạn dung dịch A thu được 14. Viết các phương trình phản ứng.168 lít khí NO ở 00C.5M cần thiết dể phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa KMnO4 0. 2.Bài 21: Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg. Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất trong dung dịch HNO3 hu được dung dịch A và 1. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4. 4atm. Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội. m2.Tính m? Bài 23: Hoà tan a gam hỗn hợp X gồm Mg. 3. Tính m1. tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 20. NO và N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2 . 2atm.48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc).96 lít hỗn hợp khí X gồm NO.336 lít NO2 ở 00C. dư thì thu được 0.

Kết thúc phản ứng thu được 0.08 mol hỗn hợp NO và NO2 có . Fe3O4.672 lit H2( đktc).2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6.04g hỗn hợp Fe và Cu hòa tan hết trong dung dịch HNO3 tạo thành 0.7 gam Al vào 20 g hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A.Bài 27: Ḥa tan hoàn toàn 11.05 mol Fe.672 lit ( đktc) hỗn hợp NO và NO2 có tỷ lệ số mol 1:1.05 mol một sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu huỳnh. nóng thu được 0. Hòa tan R bằng dung dịch HNO3 đặc.72 lit hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. FeO. Tính nồng độ mol/l của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong A Bài 32: Đề p gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn R nặng 7. Hòa tan A trong HNO3 thấy thoát ra 0. Sau phản ứng được dung dịch C và 8.5 và dung dịch không chứa muối amoni.48 lit hỗn hợp NO và N 2O có tỷ khối so với H2 là 18. nóng.4gam hỗn hợp Fe.52 gam gồm Fe. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng . Tính p Bài 33: Trộn 2.4 g hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol 1:1 vào dung dịch H2SO4 đặc.16g FeO trong HNO3 đặc.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Hãy xác định thành phần % hỗn hợp kim loại ban đầu Bài 31: Khuấy kỹ 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 với hỗn hợp kim loại có 0. Xác định khí X Bài 28: Hòa tan hết 2.Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M( lấy dư 10%) thu được 4. Xác định X Bài 29: Hòa tan 2. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0.224 lit khí X( đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định khối lượng của Fe2O3 và Fe3O4 Bài 34: Cho 13.36 mol NO2 là sản phẩm khử duy nhất.03 mol Al và 0. Sau một htời gian thấy thoát ra 0.Al. Xác định sản phẩm đó Bài 30: Có 3.

AXIT NITRIC HNO3 Câu 1: Hòa tan 4.75. Câu 4: Một lượng 8. a) Tính số mol mỗi khí tạo ra b) Tính nồng độ của dung dịch axit đầu .6 gam Cu tác dụng với 180ml dung dịch HNO3 1M thu được V1 lit khí NO và dung dịch A .72 lit (đktc) khí NO bay ra tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .431 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1.2 .32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240ml dung dịch HNO3 cho 4.5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2. . Nếu sử dụng dung dịch HNO3 2M thì thể tích đã dùng là bao nhiêu.Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 bằng 19. b.928 lit (đktc) hỗn hợp gồm hai khí NO và NO2 bay ra . Câu 2: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng . Tính số mol HNO3 đã phản ứng . Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 16. a) Tính số mol mỗi khí tạo ra . Xác định công thức phân tử muối tạo thành .6 gam Cu tác dụng với 180ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M vàH2 SO4 0. Câu 5: Hòa tan hết 4.8 lit hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai khí không màu không hóa nâu ngoài không khí. Câu 7: Nếu cho 9.1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng được 16.2 lít dung dịch HNO3 cho bay ra một hỗn hợp khí NO và N2O . Câu 3: Một lượng 13. Tính % m mỗi kim loại trong hỗn hợp . dư thì có 6. Nếu cho 9. b) Tính nồng độ của axit đầu.59 gam trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . a. biết rằng đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết .5M thì thu được V2 lit khí NO và dung dịch B .59 gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O. Câu 6: Hòa tan 62.2 . tỉ khối của hỗn hợp so với H2 bằng 17. Tính thể tích mỗi khí .568 lit (đktc) hỗn hợp hai khí đều không màu có khối lượng 2.

48 lit (đktc) một chất khí bay ra . Câu 12: Có 34. Xác định %m mỗi kim loại trong hỗn hợp . Câu 13: Cho 6. Fe.367g/ml).96 lit (đktc) một chất khí bay ra .44 lit (đktc) khí NO bay ra a)Tính %m mỗi chất trong hỗn hợp .5M thu được V lit khí NO (đktc). AXIT NITRIC HNO3 TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG CÁC BỘ ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC . trong đó khối lượng muối Zn(NO3 )2 là 113. Chia hỗn hợp làm hai phần bằng nhau : .4gam lưu huỳnh vào 154ml dung dịch HNO3 60% (d= 1. b) Tính nồng độ của muối và axit trong dung dịch thu được . Tính %m của Zn và ZnO trong hỗn hợp . nguội thì có 4.8 gam hỗn hợp gồm Al.Tính V1 / V2 Câu 8: chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằng nhau : Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 8. Tính C% các axit có trong dung dịch thu được . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp . Câu 11: Cho 0.4gam và khối lượng muối thứ hai là 8gam. Tính V và khối lượng muối thu được là bao nhiêu .Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 8. lưu huỳnh tan hết và có khí NO bay ra. .96lit khí màu nâu đỏ bay ra.09 mol Cu tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch A gồm HNO 3 1M và H2SO4 0. Cu .Một phần cho vào HNO3 đặc. Câu 10: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp gồm Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa hai muối . Đun nóng nhẹ. Câu 9: Một lượng 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong 3lit dung dịch HNO 3 1M cho 13. Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 6.72 lit khí H2 bay ra .

Hòa tan các oxit bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí NO duy nhất. 0. 0.3584 lit C. 0. CO2 . 0. CO2. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 loãng thu được V lit khí NO (đktc) .64 gam FeO bằng dung dịch HNO3 thì thu được 336ml khí duy nhất (đktc).672 lit D.375. 1. 40.2M sinh ra V (lit ) một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.336 lit .792 lit khí NO (đktc) . 0.448 lit D.56 lit D. Thể tích NO (đktc) thu đươc là : A.0.85 gam B.92 gam bột sắt thu được 15. 0. 19.672 lit C. N2O Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 8. Hỗn hợp X gồm : A.672 lit D. Tỉ khối của X so với O2 là 1.224 lit B.7 gam D.24 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt.336 lit Câu 6: * Oxi hóa hoàn toàn 8. V có giá trị bao nhiêu : A.448 lit C. NO.336 lit Câu 7: Cho 0.5 gam C. Công thức của chất khí đó là : A. V có giá trị là : A.48 lit B.88 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt .08M và H2SO4 0. 0.2 gam Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng thì thu được hỗn hợp X gồm hai chất khí. 0.2 gam Fe bằng oxi trong không khí thu được 14. N2 C. 0. Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1.97 gam hỗn hợp Al.224 lit B.Hòa tan A bằng dung dịch HNO3loãng dư thu được khí NO duy nhất . Tổng khối lượng muối khan tạo thành : A. 0. 0. N2O D.896 lit Câu 5: Oxi hóa hoàn toàn 10.96 gam Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. CO.1702 lit B. Thể tích NO là : A.0. 0. NO B. N2 B.4 gam hỗn hợp rắn gồm các oxit sắt (hỗn hợp A). NO2 Câu 4: Oxi hóa 11. N2O D. 26. NH3 C. 39. Cu . 0.Câu 1: Hòa tan 4.96 gam bột sắt thu được 10.792 lit C.

0.375 lit C.12.5g Al bằng dung dịch HNO3 loãng được V1 lit khí NO và V2 lit khí N2O.84gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu được một chất khí không màu (A). 0. 10. Hiệu suất của phản ứng HNO3 là 80% .008g. sục khí B vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3.08g. 0.24.72 lit C. 1.7g Al vào dung dịch HNO3 dư. còn lại là tạp chất. 0. 0.2M B. 1.75. chỉ thu được dung dịch muối chứa một chất tan hỗn hợp khí N2O + N2 .25M tác dụng với Cu dư được V lit NO ở (đktc) cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan.66 C. 4. 0. Fe3O4. Tính giá trị V1. Biết rằng quặng pirit có 75% nguyên chất.18 mol D. Fe2O3. 2. 1. 10.98. 1. 0.08 mol C.88 Câu 12: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 2M D. 1.224 lit C. 0. 0.448 lit Câu 14: Cho 200 ml gồm HNO3 0. 7 lit Câu 10: Cho 16gam FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 2. 2. Đáp án khác Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 3.26 lit Câu 11: Hòa tan 4. Thể tích hỗn hợp khí (đktc) là : A. Thể tích HNO3 phải dùng là : A. V2 tương ứng là : A. Hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 16.7 lit D. thu được dung dịch A chỉ chứa muối sunfat và 268. Thể tích oxi đã tham gia phản ứng : A.Câu 8: Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp X gồm : FeO.48 lit D.12 D.2M C.8 lit NO (đktc). 0.425 lit D. V và m có giá trị lần lượt là : . Biết nN2O : nN2 = 1 : 2. Hòa tan X vừa đủ bởi 200ml dung dịch HNO3 thu được 2. 0.50 lit B.12 B.5M và H2SO4 0. 1. 0. 1. Tính m gam và nồng độ HNO3: A. đem oxi hóa hoàn toàn khí A tạo thành một chất khí B có màu nâu.27 lit B. 2.5M được khí NO duy nhất và muối sunfat sắt.8 mol B.12 mol FeS2 và x mol Cu2S bằng dung dịch HNO3 vừa đủ .08 g.24 lit khí NO (đktc).24 lit B. 2. 0. Đáp án khác Câu 9: Khi hòa tan 2. Fe dư. x có giá trị : A.2.

1 mol NO.001 M thì vừa đủ . thu được 1. (1) .2 gam kim loại X thuộc phân nhóm chính trong dung dịch HNO3 sinh ra khí NO và trong dung dịch HCl thấy lượng muối clorua và muối nitrat hơn kém nhau 15. Ni D.12 lit khí NO duy nhất (đktc) .9 gam .3 Câu 20: Cho 3.02 Câu 17: (1) FeO . 5.24.8 gam một kim loại X vào dung dịch HNO3. (5).dư đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí X thoát ra (đktc) gồm NO . Xác định oxit của kim loại M . X là : A.4 D. B. (2) D.12 . Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0. (1). Al D. 10. Fe đã nhường là : A.4 gam và thể tích là 6. X là : A. 1.03 mol N2 và 0.6 B.12 .12 lit khí (đktc ). (6) (7) Câu 18: Hòa tan 7.6 gam một oxit của kim loại M phản ứng vừ đủ với HNO3 đặc nóng thu được muối của kim loại M hóa trị III và 1. (3) Fe2O3 .7 B.26 C. (6). (2). (1). B. Fe C.368 gam hỗn hợp Al và Zn cần 25 lit dung dịch HNO3 0.12 . Mg B.8 C. 1. Fe C. 12.7 Câu 15: Hòa tan 2. Cu Câu 16: Hòa tan m gam Al trong HNO3 loãng thu được hỗn hợp gồm 0.4 D. 7. 2.72 lit .72 D. N2O với khối lượng 10. Mg B. Tính nồng độ của dung dịch sau phả ứng . Fe vào dung dịch HNO3 loãng . (4) MgO . 6. Sau phản ứng thu được một dung dịch gồm ba muối . 12. (2) Fe3O4 . m có giá trị là A.4 C.48 (7) FeSO4 Chất nào phản ứng với HNO3 đặc nóng giải phóng ra khí : A.Tổng số mol electron mà hỗ hợp Al . 1. Al Câu 19: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al. 1. 1. (2). 1. (6) C. 6. (5) Al2O3 . 1.A. . (6) Al2S3 . 12.

2 gam Cu tan hoàn toàn vào 200ml dung dịch HNO3 thì giải phóng một hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 18. Tính nồng độ của dung dịch HNO3. .Câu 22: Cho 6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->