KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC

THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Tự hào và yêu mến trường lớp. - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.

LỚP 6 Thảo luận nội qui, nhiệm vụ năm học mới.

LỚP 7 LỚP 8 1- ổn định tổ 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. nội qui, nhiệm vụ năm học mới. chức, bầu CB lớp. về vị trí,

LỚP 9 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. 2. Thảo luận nhiệm

2- Thảo luận 2- Trao đổi

nhiệm vụ của vụ của HS người HS lớp cuối cấp 8. 1- Thảo luận THCS. 1- Lễ đăng tuần học tốt. 2- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.

10

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập. đắn. - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Nghe giới

1-Vâng lời

thiệu thư Bác Bác Hồ dạy, HS và ngành GD. 2. Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học chăm. 2- Lễ giao ước thi đua tiết học tốt.

kế hoạch làm ký thi đua hoc tốt. 2- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân. Đăng ký tuần

- Rèn kỹ năng, phương pháp học tập đúng Hồ gửi cho

em gắng học thế nào để

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 2011. quân đội anh thống CM .Tổ chức Hội vui học . xác định trách nhiệm và bổn phận của người HS đối với thầy cô giáo.Có ý thức tự hào.Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc”. thi đua “Hoa “Tình nghĩa dâng thầy cô”.Tổ chức Lễ đăng ký 1.Có hiểu biết về truyền thống dân tộc. dân tộc. 2. .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 giỏi giữa cỏc tổ. Thảo luận chủ đề: thầy trò” LỚP 9 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO . .Lễ đăng ký tuần học tốt.Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo LỚP 7 LỚP 8 học tốt. 2.Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo. trong trường. 1. . . tháng học tốt.Hát về quê hương và hùng. . .Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. tôn trọng truyền thống tập. điểm tốt 12 UỔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN .Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11.HS hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo. . .Thảo luận về truyền của địa phương. về anh bộ đội cụ Hồ.

Biểu diễn văn nghệ.Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của địa phương. . Đảng. 2.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 1.Thi viết và 1. mừng Xuân.Trao đổi kế 1. lớp trong học kỳ II” LỚP 7 1. phấn đấu của quê hương.Hiểu mục đích. 2. 2. tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. “Ngày Xuân công ơn của truyền thống của quê hương em.Tìm hiểu vẽ ca ngợi về sự đổi mới và phát nước. 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN .Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3.Truyền thống CM đổi thay của LỚP 8 LỚP 9 1-2 MỪNG ĐẢNG.Xây dựng 1.Tổ chức hoạt động: “Ngày Xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”. yêu quê hương. 1. nhiệm vụ truyền thống vẻ vang của Đoàn. MỪNG XUÂN . . . 2. . vẻ đẹp triển của đất và những nét mừng Đảng. 1.Thực hành lối sống có văn hoá.Tổ chức hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.Tự hào.Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS VN đối với quê hương đất nước. 2. tin tưởng và phấn khởi về Đoàn TNCS HCM.Tổ chức thảo luận: “Kế hoạch rèn luyện. diễn đàn “Tiến lên Đoàn viên”.Nâng cao lòng yêu nước.Giao lưu với Đoàn viên ưu tú.Tổ chức hoạt động: và nét đẹp quê hương”. .

LỚP 7 LỚP 8 kế hoạch dựng trại kỷ niệm 26-3.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG . . Hồ dành cho thiếu nhi và thiếu nhi dành cho Bác Hồ". .Tổ chức .Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. . LỚP 6 2. sự phát triển.Tổ chức . .Tổ chức . ứng xử với người .Bồi dưỡng thái độ tôn trọng. .Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề: “Hoà bình và hữu nghị” .Tổ chức trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.Thảo luận Kế hoạch dựng trại kỷ niệm ngày 26-3.Thảo luận theo chủ đề: “Tinh đoàn kết. hữu nghị” 6-7-8 VUI HÈ CHĂM . Bác 19/5.Rèn luyện các năng lực hành động và ứng xử cơ bản.Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: “Hoà bình. tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.Tổ chức .Tổ chức .Tổ chức . LỚP 9 4 HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU . .Kính trọng và biết ơn công lao của Bác.Rèn kỹ năng giao tiếp.Sinh hoạt hoạt động: thảo luận chủ văn nghệ "Trao đổi về đề: "Bác Hồ mừng ngày những tình với thiếu sinh nhật cảm của Bác nhi”. .HS hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc CM của dân tộc.Tổ chức hoạt động: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta”. . .Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác. .HS với các vấn đề toàn cầu. di sản văn hoá”. lịch sự khi giao tiếp với mọi người.

. thiếu nhi 1/6. .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG NGOAN khác. ngày quốc tế ngày quốc tế 1/6. LỚP 6 hoạt động ngày quốc tế . . Tổ chức giao lưu với HS nhân ngày quốc tế 1/6.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. thiếu nhi thiếu nhi 1/6. tế thiếu nhi .Sinh hoạt các CLB chuyên đề. LỚP 7 hoạt động LỚP 8 hoạt động LỚP 9 hoạt động ngày quốc 1/6.