KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC

THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Tự hào và yêu mến trường lớp. - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.

LỚP 6 Thảo luận nội qui, nhiệm vụ năm học mới.

LỚP 7 LỚP 8 1- ổn định tổ 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. nội qui, nhiệm vụ năm học mới. chức, bầu CB lớp. về vị trí,

LỚP 9 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. 2. Thảo luận nhiệm

2- Thảo luận 2- Trao đổi

nhiệm vụ của vụ của HS người HS lớp cuối cấp 8. 1- Thảo luận THCS. 1- Lễ đăng tuần học tốt. 2- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.

10

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập. đắn. - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Nghe giới

1-Vâng lời

thiệu thư Bác Bác Hồ dạy, HS và ngành GD. 2. Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học chăm. 2- Lễ giao ước thi đua tiết học tốt.

kế hoạch làm ký thi đua hoc tốt. 2- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân. Đăng ký tuần

- Rèn kỹ năng, phương pháp học tập đúng Hồ gửi cho

em gắng học thế nào để

2. . dân tộc. . . Thảo luận chủ đề: thầy trò” LỚP 9 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO . tháng học tốt. tôn trọng truyền thống tập.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 2011. 1.Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. . .Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.Thảo luận về truyền của địa phương. xác định trách nhiệm và bổn phận của người HS đối với thầy cô giáo.Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc”. quân đội anh thống CM . thi đua “Hoa “Tình nghĩa dâng thầy cô”.Lễ đăng ký tuần học tốt.Tổ chức Hội vui học .Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo LỚP 7 LỚP 8 học tốt.Hát về quê hương và hùng. về anh bộ đội cụ Hồ. 2. điểm tốt 12 UỔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN . . .Có hiểu biết về truyền thống dân tộc.Tổ chức Lễ đăng ký 1.Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo. . trong trường.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 giỏi giữa cỏc tổ.HS hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo.Có ý thức tự hào.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11.

2. 2.Tổ chức hoạt động: và nét đẹp quê hương”.Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3.Truyền thống CM đổi thay của LỚP 8 LỚP 9 1-2 MỪNG ĐẢNG. “Ngày Xuân công ơn của truyền thống của quê hương em.Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS VN đối với quê hương đất nước. .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 1. 2. nhiệm vụ truyền thống vẻ vang của Đoàn.Hiểu mục đích. .Tổ chức thảo luận: “Kế hoạch rèn luyện.Tự hào. MỪNG XUÂN . vẻ đẹp triển của đất và những nét mừng Đảng.Thực hành lối sống có văn hoá. tin tưởng và phấn khởi về Đoàn TNCS HCM. 2.Tổ chức hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.Nâng cao lòng yêu nước. yêu quê hương. Đảng. lớp trong học kỳ II” LỚP 7 1. 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN . 2.Tổ chức hoạt động: “Ngày Xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”. 1.Giao lưu với Đoàn viên ưu tú.Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của địa phương. . tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. phấn đấu của quê hương.Xây dựng 1. .Biểu diễn văn nghệ. mừng Xuân.Trao đổi kế 1.Tìm hiểu vẽ ca ngợi về sự đổi mới và phát nước. 1. diễn đàn “Tiến lên Đoàn viên”.Thi viết và 1. .

LỚP 6 2.Tổ chức .Tổ chức . . LỚP 9 4 HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU . .Tổ chức hoạt động: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta”. hữu nghị” 6-7-8 VUI HÈ CHĂM .Tổ chức .Rèn luyện các năng lực hành động và ứng xử cơ bản.Tổ chức .HS với các vấn đề toàn cầu. . . .Tổ chức . tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. . LỚP 7 LỚP 8 kế hoạch dựng trại kỷ niệm 26-3. lịch sự khi giao tiếp với mọi người. sự phát triển.Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: “Hoà bình.HS hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc CM của dân tộc. Hồ dành cho thiếu nhi và thiếu nhi dành cho Bác Hồ".Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.Kính trọng và biết ơn công lao của Bác. . .Thảo luận Kế hoạch dựng trại kỷ niệm ngày 26-3. .Tổ chức .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG .Sinh hoạt hoạt động: thảo luận chủ văn nghệ "Trao đổi về đề: "Bác Hồ mừng ngày những tình với thiếu sinh nhật cảm của Bác nhi”.Tổ chức trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.Bồi dưỡng thái độ tôn trọng. . di sản văn hoá”. ứng xử với người .Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.Thảo luận theo chủ đề: “Tinh đoàn kết.Rèn kỹ năng giao tiếp. Bác 19/5.Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề: “Hoà bình và hữu nghị” .

tế thiếu nhi . .Sinh hoạt các CLB chuyên đề. Tổ chức giao lưu với HS nhân ngày quốc tế 1/6. LỚP 6 hoạt động ngày quốc tế . ngày quốc tế ngày quốc tế 1/6. thiếu nhi 1/6. .Sinh hoạt các CLB chuyên đề. thiếu nhi thiếu nhi 1/6. .Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG NGOAN khác. LỚP 7 hoạt động LỚP 8 hoạt động LỚP 9 hoạt động ngày quốc 1/6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful