KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC

THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Tự hào và yêu mến trường lớp. - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.

LỚP 6 Thảo luận nội qui, nhiệm vụ năm học mới.

LỚP 7 LỚP 8 1- ổn định tổ 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. nội qui, nhiệm vụ năm học mới. chức, bầu CB lớp. về vị trí,

LỚP 9 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. 2. Thảo luận nhiệm

2- Thảo luận 2- Trao đổi

nhiệm vụ của vụ của HS người HS lớp cuối cấp 8. 1- Thảo luận THCS. 1- Lễ đăng tuần học tốt. 2- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.

10

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập. đắn. - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Nghe giới

1-Vâng lời

thiệu thư Bác Bác Hồ dạy, HS và ngành GD. 2. Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học chăm. 2- Lễ giao ước thi đua tiết học tốt.

kế hoạch làm ký thi đua hoc tốt. 2- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân. Đăng ký tuần

- Rèn kỹ năng, phương pháp học tập đúng Hồ gửi cho

em gắng học thế nào để

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 2011. Thảo luận chủ đề: thầy trò” LỚP 9 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO . xác định trách nhiệm và bổn phận của người HS đối với thầy cô giáo.Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc”. . quân đội anh thống CM . dân tộc. thi đua “Hoa “Tình nghĩa dâng thầy cô”. 2. . điểm tốt 12 UỔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN .Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11.Tổ chức Lễ đăng ký 1. tháng học tốt. về anh bộ đội cụ Hồ.Có ý thức tự hào.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 giỏi giữa cỏc tổ. . .Thảo luận về truyền của địa phương.Tổ chức Hội vui học . .HS hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo. .Lễ đăng ký tuần học tốt. 2.Hát về quê hương và hùng.Có hiểu biết về truyền thống dân tộc. tôn trọng truyền thống tập.Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo LỚP 7 LỚP 8 học tốt. .Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo. trong trường. . 1.

. 2.Tìm hiểu vẽ ca ngợi về sự đổi mới và phát nước. phấn đấu của quê hương.Tổ chức hoạt động: “Ngày Xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”.Tự hào. “Ngày Xuân công ơn của truyền thống của quê hương em. 2.Biểu diễn văn nghệ.Xây dựng 1.Truyền thống CM đổi thay của LỚP 8 LỚP 9 1-2 MỪNG ĐẢNG. diễn đàn “Tiến lên Đoàn viên”. 2. yêu quê hương.Tổ chức thảo luận: “Kế hoạch rèn luyện.Thực hành lối sống có văn hoá. vẻ đẹp triển của đất và những nét mừng Đảng. 1. 1.Hiểu mục đích.Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của địa phương.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 1.Giao lưu với Đoàn viên ưu tú. MỪNG XUÂN . .Nâng cao lòng yêu nước. . . nhiệm vụ truyền thống vẻ vang của Đoàn. 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN .Tổ chức hoạt động: và nét đẹp quê hương”.Thi viết và 1.Trao đổi kế 1. tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. Đảng. 2. tin tưởng và phấn khởi về Đoàn TNCS HCM. .Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3.Tổ chức hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS VN đối với quê hương đất nước. mừng Xuân. lớp trong học kỳ II” LỚP 7 1. 2.

.Kính trọng và biết ơn công lao của Bác.Tổ chức . . .Tổ chức .Tổ chức .Sinh hoạt hoạt động: thảo luận chủ văn nghệ "Trao đổi về đề: "Bác Hồ mừng ngày những tình với thiếu sinh nhật cảm của Bác nhi”. .Tổ chức .Tổ chức . .Thảo luận theo chủ đề: “Tinh đoàn kết. . .Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác. Bác 19/5.Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. LỚP 7 LỚP 8 kế hoạch dựng trại kỷ niệm 26-3. Hồ dành cho thiếu nhi và thiếu nhi dành cho Bác Hồ".Bồi dưỡng thái độ tôn trọng. sự phát triển. hữu nghị” 6-7-8 VUI HÈ CHĂM .HS với các vấn đề toàn cầu. .Rèn kỹ năng giao tiếp.Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: “Hoà bình.HS hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc CM của dân tộc.Thảo luận Kế hoạch dựng trại kỷ niệm ngày 26-3. ứng xử với người .Tổ chức hoạt động: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta”. tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề: “Hoà bình và hữu nghị” . lịch sự khi giao tiếp với mọi người. . di sản văn hoá”.Tổ chức .Rèn luyện các năng lực hành động và ứng xử cơ bản.Tổ chức trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. LỚP 6 2. LỚP 9 4 HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG . .

tế thiếu nhi . .Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. . thiếu nhi 1/6. . LỚP 7 hoạt động LỚP 8 hoạt động LỚP 9 hoạt động ngày quốc 1/6. LỚP 6 hoạt động ngày quốc tế .Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. thiếu nhi thiếu nhi 1/6.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG NGOAN khác. Tổ chức giao lưu với HS nhân ngày quốc tế 1/6. ngày quốc tế ngày quốc tế 1/6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful