KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC

THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Tự hào và yêu mến trường lớp. - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.

LỚP 6 Thảo luận nội qui, nhiệm vụ năm học mới.

LỚP 7 LỚP 8 1- ổn định tổ 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. nội qui, nhiệm vụ năm học mới. chức, bầu CB lớp. về vị trí,

LỚP 9 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. 2. Thảo luận nhiệm

2- Thảo luận 2- Trao đổi

nhiệm vụ của vụ của HS người HS lớp cuối cấp 8. 1- Thảo luận THCS. 1- Lễ đăng tuần học tốt. 2- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.

10

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập. đắn. - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Nghe giới

1-Vâng lời

thiệu thư Bác Bác Hồ dạy, HS và ngành GD. 2. Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học chăm. 2- Lễ giao ước thi đua tiết học tốt.

kế hoạch làm ký thi đua hoc tốt. 2- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân. Đăng ký tuần

- Rèn kỹ năng, phương pháp học tập đúng Hồ gửi cho

em gắng học thế nào để

Tổ chức Hội vui học .Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 2011. . . 2.Hát về quê hương và hùng.Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.Lễ đăng ký tuần học tốt.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 giỏi giữa cỏc tổ.HS hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo. xác định trách nhiệm và bổn phận của người HS đối với thầy cô giáo. trong trường.Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo LỚP 7 LỚP 8 học tốt.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11. điểm tốt 12 UỔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN . Thảo luận chủ đề: thầy trò” LỚP 9 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO . về anh bộ đội cụ Hồ. 2. 1. . thi đua “Hoa “Tình nghĩa dâng thầy cô”. . tôn trọng truyền thống tập.Có ý thức tự hào. . .Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo.Tổ chức Lễ đăng ký 1.Có hiểu biết về truyền thống dân tộc. . tháng học tốt.Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc”. . dân tộc.Thảo luận về truyền của địa phương. quân đội anh thống CM .Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.

tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. phấn đấu của quê hương. tin tưởng và phấn khởi về Đoàn TNCS HCM.Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS VN đối với quê hương đất nước. yêu quê hương.Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3. 1. 2.Tự hào. 2.Xây dựng 1. nhiệm vụ truyền thống vẻ vang của Đoàn. Đảng.Hiểu mục đích.Tổ chức hoạt động: “Ngày Xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”. 1.Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của địa phương. diễn đàn “Tiến lên Đoàn viên”. . .Thi viết và 1. .Truyền thống CM đổi thay của LỚP 8 LỚP 9 1-2 MỪNG ĐẢNG. .Giao lưu với Đoàn viên ưu tú. lớp trong học kỳ II” LỚP 7 1.Trao đổi kế 1.Thực hành lối sống có văn hoá. .Tổ chức hoạt động: và nét đẹp quê hương”.Tổ chức hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.Tìm hiểu vẽ ca ngợi về sự đổi mới và phát nước. 2.Nâng cao lòng yêu nước. “Ngày Xuân công ơn của truyền thống của quê hương em. 2.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 1. mừng Xuân.Biểu diễn văn nghệ.Tổ chức thảo luận: “Kế hoạch rèn luyện. vẻ đẹp triển của đất và những nét mừng Đảng. 2. MỪNG XUÂN . 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN .

lịch sự khi giao tiếp với mọi người.Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề: “Hoà bình và hữu nghị” .Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.Tổ chức . .Bồi dưỡng thái độ tôn trọng. .Thảo luận Kế hoạch dựng trại kỷ niệm ngày 26-3. LỚP 6 2.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG .Tổ chức . .Tổ chức .Sinh hoạt hoạt động: thảo luận chủ văn nghệ "Trao đổi về đề: "Bác Hồ mừng ngày những tình với thiếu sinh nhật cảm của Bác nhi”.Thảo luận theo chủ đề: “Tinh đoàn kết.HS với các vấn đề toàn cầu.Tổ chức . . ứng xử với người .Rèn kỹ năng giao tiếp. Hồ dành cho thiếu nhi và thiếu nhi dành cho Bác Hồ". hữu nghị” 6-7-8 VUI HÈ CHĂM .Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: “Hoà bình. LỚP 9 4 HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU .Tổ chức . .Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. di sản văn hoá”. sự phát triển. .Kính trọng và biết ơn công lao của Bác.Tổ chức hoạt động: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta”.Rèn luyện các năng lực hành động và ứng xử cơ bản. tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. Bác 19/5. . .Tổ chức trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. LỚP 7 LỚP 8 kế hoạch dựng trại kỷ niệm 26-3. .HS hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc CM của dân tộc. .Tổ chức .

LỚP 6 hoạt động ngày quốc tế . LỚP 7 hoạt động LỚP 8 hoạt động LỚP 9 hoạt động ngày quốc 1/6. tế thiếu nhi . thiếu nhi thiếu nhi 1/6. Tổ chức giao lưu với HS nhân ngày quốc tế 1/6. .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG NGOAN khác. . .Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. thiếu nhi 1/6.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. ngày quốc tế ngày quốc tế 1/6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful