KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC

THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Tự hào và yêu mến trường lớp. - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.

LỚP 6 Thảo luận nội qui, nhiệm vụ năm học mới.

LỚP 7 LỚP 8 1- ổn định tổ 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. nội qui, nhiệm vụ năm học mới. chức, bầu CB lớp. về vị trí,

LỚP 9 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. 2. Thảo luận nhiệm

2- Thảo luận 2- Trao đổi

nhiệm vụ của vụ của HS người HS lớp cuối cấp 8. 1- Thảo luận THCS. 1- Lễ đăng tuần học tốt. 2- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.

10

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập. đắn. - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Nghe giới

1-Vâng lời

thiệu thư Bác Bác Hồ dạy, HS và ngành GD. 2. Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học chăm. 2- Lễ giao ước thi đua tiết học tốt.

kế hoạch làm ký thi đua hoc tốt. 2- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân. Đăng ký tuần

- Rèn kỹ năng, phương pháp học tập đúng Hồ gửi cho

em gắng học thế nào để

. 1.Lễ đăng ký tuần học tốt.Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo LỚP 7 LỚP 8 học tốt. trong trường.Có ý thức tự hào.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 2011. về anh bộ đội cụ Hồ. 2.Hát về quê hương và hùng.Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.Tổ chức Hội vui học . tôn trọng truyền thống tập.Thảo luận về truyền của địa phương.Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.Tổ chức Lễ đăng ký 1. . . .HS hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo. xác định trách nhiệm và bổn phận của người HS đối với thầy cô giáo. . Thảo luận chủ đề: thầy trò” LỚP 9 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO . dân tộc. 2.Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11. .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 giỏi giữa cỏc tổ. .Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc”. tháng học tốt. quân đội anh thống CM . . điểm tốt 12 UỔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN .Có hiểu biết về truyền thống dân tộc. thi đua “Hoa “Tình nghĩa dâng thầy cô”.

2. vẻ đẹp triển của đất và những nét mừng Đảng.Tổ chức thảo luận: “Kế hoạch rèn luyện. lớp trong học kỳ II” LỚP 7 1.Xây dựng 1. 2. “Ngày Xuân công ơn của truyền thống của quê hương em.Giao lưu với Đoàn viên ưu tú. 1.Tìm hiểu vẽ ca ngợi về sự đổi mới và phát nước. nhiệm vụ truyền thống vẻ vang của Đoàn. 1.Thực hành lối sống có văn hoá. . 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN .Tự hào. 2.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 1.Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của địa phương. . . mừng Xuân. phấn đấu của quê hương. tin tưởng và phấn khởi về Đoàn TNCS HCM.Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS VN đối với quê hương đất nước.Trao đổi kế 1. tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. 2. Đảng. .Nâng cao lòng yêu nước.Biểu diễn văn nghệ. yêu quê hương.Tổ chức hoạt động: “Ngày Xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”. 2.Hiểu mục đích. diễn đàn “Tiến lên Đoàn viên”. MỪNG XUÂN .Tổ chức hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.Truyền thống CM đổi thay của LỚP 8 LỚP 9 1-2 MỪNG ĐẢNG.Thi viết và 1.Tổ chức hoạt động: và nét đẹp quê hương”.Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3. .

.Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: “Hoà bình. . LỚP 7 LỚP 8 kế hoạch dựng trại kỷ niệm 26-3.Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.Bồi dưỡng thái độ tôn trọng.Tổ chức . LỚP 6 2. .Sinh hoạt hoạt động: thảo luận chủ văn nghệ "Trao đổi về đề: "Bác Hồ mừng ngày những tình với thiếu sinh nhật cảm của Bác nhi”.Tổ chức hoạt động: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta”. Hồ dành cho thiếu nhi và thiếu nhi dành cho Bác Hồ". LỚP 9 4 HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU .HS với các vấn đề toàn cầu. . . lịch sự khi giao tiếp với mọi người. .Tổ chức .Thảo luận theo chủ đề: “Tinh đoàn kết.HS hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc CM của dân tộc.Tổ chức .Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.Tổ chức .Tổ chức .Thảo luận Kế hoạch dựng trại kỷ niệm ngày 26-3. di sản văn hoá”.Tổ chức .Kính trọng và biết ơn công lao của Bác. . sự phát triển. . . ứng xử với người .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG . .Rèn kỹ năng giao tiếp.Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề: “Hoà bình và hữu nghị” . hữu nghị” 6-7-8 VUI HÈ CHĂM . tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.Rèn luyện các năng lực hành động và ứng xử cơ bản. Bác 19/5.Tổ chức trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. tế thiếu nhi . thiếu nhi thiếu nhi 1/6. ngày quốc tế ngày quốc tế 1/6.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. . LỚP 7 hoạt động LỚP 8 hoạt động LỚP 9 hoạt động ngày quốc 1/6. Tổ chức giao lưu với HS nhân ngày quốc tế 1/6. .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG NGOAN khác. LỚP 6 hoạt động ngày quốc tế . thiếu nhi 1/6.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful