KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL CHƯƠNG TRÌNH BẮT BUỘC

THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Tự hào và yêu mến trường lớp. - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường lớp.

LỚP 6 Thảo luận nội qui, nhiệm vụ năm học mới.

LỚP 7 LỚP 8 1- ổn định tổ 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. nội qui, nhiệm vụ năm học mới. chức, bầu CB lớp. về vị trí,

LỚP 9 1- ổn định tổ chức, bầu CB lớp. 2. Thảo luận nhiệm

2- Thảo luận 2- Trao đổi

nhiệm vụ của vụ của HS người HS lớp cuối cấp 8. 1- Thảo luận THCS. 1- Lễ đăng tuần học tốt. 2- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.

10

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập. đắn. - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Nghe giới

1-Vâng lời

thiệu thư Bác Bác Hồ dạy, HS và ngành GD. 2. Lễ giao ước thi đua chăm ngoan học chăm. 2- Lễ giao ước thi đua tiết học tốt.

kế hoạch làm ký thi đua hoc tốt. 2- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân. Đăng ký tuần

- Rèn kỹ năng, phương pháp học tập đúng Hồ gửi cho

em gắng học thế nào để

.Thảo luận về truyền của địa phương. . tôn trọng truyền thống tập. quân đội anh thống CM .THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 giỏi giữa cỏc tổ. xác định trách nhiệm và bổn phận của người HS đối với thầy cô giáo. thi đua “Hoa “Tình nghĩa dâng thầy cô”. . về anh bộ đội cụ Hồ. 2. dân tộc.Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo. .Có hiểu biết về truyền thống dân tộc. 1.Hát về quê hương và hùng.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 2011.Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy truyền thống CM của dân tộc”.Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11. .Lễ đăng ký tuần học tốt. .Tổ chức Lễ đăng ký 1.HS hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo. . điểm tốt 12 UỔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN . trong trường. Thảo luận chủ đề: thầy trò” LỚP 9 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO .Tổ chức Hội vui học .Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. 2. tháng học tốt.Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo LỚP 7 LỚP 8 học tốt. .Có ý thức tự hào.

.Biểu diễn văn nghệ.Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu của địa phương.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG LỚP 6 1. mừng Xuân.Tổ chức thảo luận: “Kế hoạch rèn luyện. .Tự hào. 2. 1.Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3. lớp trong học kỳ II” LỚP 7 1.Tìm hiểu vẽ ca ngợi về sự đổi mới và phát nước. 2. . 1.Trao đổi kế 1. 2.Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS VN đối với quê hương đất nước.Thi viết và 1.Tổ chức hoạt động: “Ngày Xuân và nét đẹp truyền thống quê hương”. Đảng.Truyền thống CM đổi thay của LỚP 8 LỚP 9 1-2 MỪNG ĐẢNG. “Ngày Xuân công ơn của truyền thống của quê hương em. diễn đàn “Tiến lên Đoàn viên”.Hiểu mục đích. 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN . tin tưởng và phấn khởi về Đoàn TNCS HCM. tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.Giao lưu với Đoàn viên ưu tú. MỪNG XUÂN . nhiệm vụ truyền thống vẻ vang của Đoàn. 2. . vẻ đẹp triển của đất và những nét mừng Đảng.Thực hành lối sống có văn hoá.Nâng cao lòng yêu nước. phấn đấu của quê hương.Tổ chức hoạt động: và nét đẹp quê hương”. yêu quê hương.Xây dựng 1.Tổ chức hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên. 2. .

. LỚP 6 2.Rèn kỹ năng giao tiếp.HS hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc CM của dân tộc.Bồi dưỡng thái độ tôn trọng. . .Tổ chức .Tổ chức . hữu nghị” 6-7-8 VUI HÈ CHĂM .Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: “Hoà bình.Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. LỚP 7 LỚP 8 kế hoạch dựng trại kỷ niệm 26-3. Hồ dành cho thiếu nhi và thiếu nhi dành cho Bác Hồ".Thảo luận theo chủ đề: “Tinh đoàn kết.Tổ chức . LỚP 9 4 HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 5 BÁC HỒ KÍNH YÊU . lịch sự khi giao tiếp với mọi người.Tổ chức trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG .HS với các vấn đề toàn cầu. di sản văn hoá”. sự phát triển. . . .Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.Tổ chức . .Tổ chức .Kính trọng và biết ơn công lao của Bác. Bác 19/5.Tổ chức .Thảo luận Kế hoạch dựng trại kỷ niệm ngày 26-3. tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. .Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề: “Hoà bình và hữu nghị” .Tổ chức hoạt động: “Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta”. ứng xử với người . .Sinh hoạt hoạt động: thảo luận chủ văn nghệ "Trao đổi về đề: "Bác Hồ mừng ngày những tình với thiếu sinh nhật cảm của Bác nhi”. .Rèn luyện các năng lực hành động và ứng xử cơ bản.

Sinh hoạt các CLB chuyên đề.Sinh hoạt các CLB chuyên đề.THÁNG CHỦ ĐIỂM MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM CỦA TỪNG THÁNG NGOAN khác. . . . LỚP 6 hoạt động ngày quốc tế . tế thiếu nhi .Sinh hoạt các CLB chuyên đề. thiếu nhi thiếu nhi 1/6. ngày quốc tế ngày quốc tế 1/6. Tổ chức giao lưu với HS nhân ngày quốc tế 1/6.Sinh hoạt các CLB chuyên đề. thiếu nhi 1/6. LỚP 7 hoạt động LỚP 8 hoạt động LỚP 9 hoạt động ngày quốc 1/6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful