P. 1
ly_thuyet_va_bai_tap_dai_cuong_ve_kim_loai

ly_thuyet_va_bai_tap_dai_cuong_ve_kim_loai

|Views: 70|Likes:
Được xuất bản bởizzsunzz

More info:

Published by: zzsunzz on Feb 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2012

pdf

text

original

Lý thuyết đại cương về kim loại (THPT

)
I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN - Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA: các kim loại này là những nguyên tố s - Nhóm IIIA (trừ B), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA: các kim loại này là những nguyên tố p - Các nhóm B (từ IB đến VIIIB): các kim loại chuyển tiếp, chúng là những nguyên tố d - Họ lantan và actini (xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng): các kim loại thuộc hai họ này là những nguyên tố f * Nhận xét: đa số các nguyên tố hóa học đã biết là nguyên tố kim loại (trên 80 %)

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

II – CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử kim loại - Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng - Bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại (ở phía dưới, bên trái bảng tuần hoàn) nhìn chung lớn hơn bán kính nguyên tử các nguyên tố phi kim (ở phía trên, bên phải bảng tuần hoàn) 2. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại Có ba kiểu mạng tinh thể kim loại đặc trưng là lập phương tâm khối, lập phương tâm diện và lục phương

1

3. Liên kết kim loại

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Là liên kết hóa học hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương kim loại nằm ở các nút mạng tinh thể và các electron tự do di chuyển trong toàn bộ mạng lưới tinh thể kim loại . Ion dương kim loại

Hút nhau III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 1. Tính chất chung Kim loại có những tính chất vật lí chung là: tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và ánh kim a) Tính dẻo: các lớp mạng tinh thể kim loại khi trượt lên nhau vẫn liên kết được với nhau nhờ lực hút tĩnh điện của các electron tự do với các cation kim loại. Những kim loại có tính dẻo cao là Au, Ag, Al, Cu, Zn…

b) Tính dẫn điện: nhờ các electron tự do có thể chuyển dời thành dòng có hướng dưới tác dụng của điện trường. Nói chung nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, tiếp sau là Cu, Au, Al, Fe… c) Tính dẫn nhiệt: nhờ sự chuyển động của các electron tự do mang năng lượng (động năng) từ vùng có nhiệt độ cao đến vùng có nhiệt độ thấp của kim loại. Nói 2

chung kim loại nào dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt tốt sáng nhìn thấy).

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

d) Ánh kim: nhờ các electron tự do có khả năng phản xạ tốt ánh sáng khả kiến (ánh

Tóm lại: những tính chất vật lí chung của kim loại như trên chủ yếu do các electron tự do trong kim loại gây ra . 2. Tính chất riêng a) Khối lượng riêng: phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử, bán kính nguyên tử và kiểu cấu trúc mạng tinh thể. Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất (d = 0,5 g/ cm3) và osimi (Os) có khối lượng riêng lớn nhất (d = 22,6 g/cm3). Các kim loại có khối lượng riêng nhỏ hơn 5 g/cm3 được gọi là kim loại nhẹ (như Na, K, Mg, Al…) và lớn hơn 5 g/cm3 được gọi là kim loại nặng (như Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au…) b) Nhiệt độ nóng chảy: phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết kim loại. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg (–39oC, điều kiện thường tồn tại ở trạng thái lỏng) và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (vonfam, 3410oC) c) Tính cứng: phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết kim loại. Kim loại mềm nhất là nhóm kim loại kiềm (như Na, K…do bán kính lớn, cấu trúc rỗng nên liên kết kim loại kém bền) và có những kim loại rất cứng không thể dũa được (như W, Cr…) IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử (nguyên tử kim loại dễ bị oxi hóa thành ion dương): M → Mn+ + ne 1. Tác dụng với phi kim -Tác dụng với oxi : hầu hết các kim loại (trừ Ag, Au, Pt) Ví dụ: 4Al + 3O2 → 2Al2O3 4Fe + 3O2( dư) → 2Fe2O3 3Fe + 2O2 (kk) → Fe3O4 2Fe + O2 (thiếu) → 2FeO 3

Al. Các kim loại như Na.Tác dụng với halogen : các kim loại phản ứng hầu hết với F2.Ngoài ra các kim loại còn tác dụng với nitơ tạo ra nitrua. No (N2) hoặc N-3 (NH4+) . Al.với Cl2. HNO3 sẽ đạt số oxi hóa cao nhất . Br2(trừ Au. khi đó S+6 trong H2SO4 bị khử thành S+4 (SO2) . Fe.Các kim loại có tính khử càng mạnh thường cho sản phẩm khử có số oxi hóa càng thấp. HNO3 (axit có tính oxi hóa mạnh): . Al. Au. sản phẩm tạo ra là các muối halogenua. với I2 (chỉ một số kim loại phản ứng).Tác dụng với lưu huỳnh (hầu hết các kim loại) Hg + S → HgS (xảy ra ở điều kiện thường) ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI . Cr…). H2SO4 loãng (không có tính oxi hoá ở gốc axit): M + nH+ → Mn+ + n/2H2 (M đứng trước hiđro trong dãy thế điện cực chuẩn) b) Đối với H2SO4 đặc. Tác dụng với axit a) Đối với dung dịch HCl.Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt. Fe. silic tạo ra cacbua. Au) và H2SO4 đặc nguội (trừ Pt. -Một số kim loại bị thụ động hoá khi phản ứng vói H2SO4 đặc nguội. K…sẽ gây nổ khi tiếp xúc với các dung dịch axit . Au). Zn + Cl2 → ZnCl2 . Cr…).silicua …. So hoặc S-2 (H2S) .Hầu hết các kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng (trừ Pt. Au) và HNO3 đặc nguội (trừ Pt. HNO3 đặc nguội như: Fe. Au.Kim loại thể hiện nhiều số oxi hóa khác nhau khi phản ứng với H2SO4 đặc. khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+4 (NO2) . 2. vớicacbon. N+1 (N2O) . Cr… Ví dụ: 2Fe + 6H2SO4 (đặc) 4Mg + 5H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 4MgSO4 + H2S + 4H2O 4 .. với photpho tạo ra photphua. Pt). khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+2 (NO) .Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 loãng (trừ Pt.

Ví dụ: . Tác dụng với nước 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI .Khi cho Zn vào dung dịch CuSO4 ta thấy lớp bề mặt thanh kẽm dần chuyển qua màu đỏ và màu xanh của dung dịch bị nhạt dần do phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ .Hỗn hợp các kim loại phản ứng với hỗn hợp dung dịch muối theo thứ tự ưu tiên: kim loại khử mạnh nhất tác dụng với cation oxi hóa mạnh nhất để tạo ra kim loại khử yếu nhất và cation oxi hóa yếu nhất .Khối lượng chất rắn tăng: ∆m↑ = mX tạo ra – mM tan .Khối lượng chất rắn giảm: ∆m↓ = mM tan – mX tạo ra . Tác dụng với dung dịch muối . MnO4-.Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó: + M đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn + Cả M và X đều không tác dụng được với nước ở điều kiện thường + Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan: xM (r) + nXx+ (dd) → xMn+ (dd) + nX (r) .…thì kim loại M sẽ khử các anion trong môi trường axit (hoặc bazơ) .Với nhiều anion có tính oxi hóa mạnh như NO3-.Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 3.Khi cho bột Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 có vài giọt HCl ta thấy có khí không màu thoát ra và hóa nâu trong không khí do phản ứng: 3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4CuCl2 + 2NO + 4H2O 4.Khi cho kim loại kiềm Na vào dung dịch CuSO4 ta thấy có sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa keo xanh do các phản ứng: Na + H2O → NaOH + 1/2H2 CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 .

Các kim loại có tính khử yếu như Cu.Các kim loại trung bình như Mg.. Trong các phản ứng này. Sr. Be. Tác dụng với oxit kim loại Các kim loại mạnh khử được các oxit kim loại yếu hơn ở nhiệt độ cao thành kim loại Ví dụ: 2Al + Fe3O4 2Fe + Al2O3 V – DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn MgO + H2 Fe3O4 + 4H2 FeO + H2 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI . kim loại đóng vai trò là chất khử. Na. K. Ba…khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường theo phản ứng: M + nH2O → M(OH)n + n/2H2. Pb… tác dụng được với dung dịch kiềm (đặc).Các kim loại mạnh như Li. Zn. Ca. Al. Hg…không khử được nước dù ở nhiệt 6 . H2O là chất oxi hóa và bazơ làm môi trường cho phản ứng Ví dụ: phản ứng của Al với dung dịch NaOH được hiểu là phản ứng của Al với nước trong môi trường kiềm và gồm hai quá trình: 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] Cộng hai phương trình trên ta được một phương trình: 2Al + 6H2O + 2NaOH → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 6. Fe…phản ứng được với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo oxit kim loại và hiđro Ví dụ: Mg + H2O(h) 3Fe + 4H2O(h) Fe + H2O(h) độ cao 5. Tác dụng với dung dịch kiềm Các kim loại mà hiđroxit của chúng có tính lưỡng tính như Al. Sn. Kim loại Mg tan rất chậm và Al chỉ tan khi ở dạng hỗn hống (hợp kim của Al và Hg) . Ag. Zn.

Sự ăn mòn kim loại Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại M . chi tiết của động cơ đốt trong hoặc thiết bị tiếp xúc với hơi H2O ở nhiệt độ cao.. b.Dùng hợp kim chống gỉ (hợp kim inoc) 7 0 t . Cách chống sự ăn mòn . + Bản chất của sự ăn mòn điện hóa Là một quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt điện cực. c..ne → Mn+ a. hoặc dãy thế khử chuẩn của kim loại. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng.Cách li kim loại với môi trường .ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại còn được gọi là dãy thế oxi hóa – khử chuẩn của kim loại. Ví dụ: Kim loại tiếp xúc với không khí ẩm . người ta dùng tên dãy sao cho phù hợp * ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI 1. Ăn mòn điện hóa -Là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện. Ví dụ: 3Fe + 2H2O = Fe3O4 + 4H2↑ + Bản chất: Là quá trình oxi hóa khử trong đó electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng. Ăn mòn hóa hoc -Ăn mòn hóa học là sự phá hủy kim loại do kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao -Sự ăn mòn thường xảy ra ở những thiết bị của lò đốt.

VD: Fe(CO)5 t Fe + 5CO → 0 ****** 8 .halogen tạo thành kim loại theo sơ đồ : Mn+ +ne → M -Do đó người ta thường áp dụng các phương pháp sau: +Phương pháp dùng chất khử hoá học (nhiệt luyện):dùng chất khử hoá học CO..Dùng chất chống ăn mòn (chất kìm hãm) VI..Al…để khử iôn kim loại trong ôxít ở nhiệt độ cao. VD: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu +Phương pháp điện phân:Dùng dòng điện một chiều để khử iôn kim loại trong hợp chất VD:Điện phân muối CaCl2 nóng chảy Catôt ← CaCl2 nóng chảy → anôt Ca2+ ClCa2+ + 2e = Ca 2Cl.2e = Cl2 CaCl2 Điện  phân Nóng chảy Ca + Cl2 +Phương pháp nhiệt phân huỷ:Dùng điều chế kim loại mà hợp chất của chúng dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.Thường được dùng để điều chế kim loại hoạt động trung bình và yếu.H2.sunfua. VD: Fe2O3 + CO → Fe + CO +Phương pháp thuỷ luyện :dùng kim loại tự do có tinhd khử mạnh hơn để khử iôn kim loại khác trong dung dịch muối.C. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI -Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử iôn kim loại Mn+ có trong thành phần các hợp chất như ôxít.

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Phần II: Bài tập trắc nghiệm I. Ag. Ag.Cu. O2-> Na+>Mg2+> Al3+ D. Câu2: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần : Na+. Na+> O2-> Al3+>Mg2+ C. D. Ag 9 .Fe. Al.Sự góp chung electron của các nguyên tử kim loại. B. Cu. Cu. Al.Tính chất vật lí và đặc điểm cấu tạo Câu1: Liên kết kim loại tạo thành là do: A.Các electron tự do trong nguyên tử kim loại. Fe. C. Al3+. Na+> Mg2+> Al3+> O2- Câu3:Kim loại có tính ánh kim tính dẻo.Sự góp chung electron đồng thời với sự tương tác tĩnh điện.Nguyên tử có ít electron ở lớp ngoài cùng.dẫn điện. B. D. Al. Fe D. B. O2-> Al3+>Mg2+> Na+ B.Tương tác tĩnh điện giữa mỗi iôn kim loại với electron hoá trị. Ag. Al. Fe C. O2-.dẫn nhiệt là do: A. Mg2+ A.Kim loại dễ bị ôxi hoá trong các phương trình phản ứng. Cu.Các electron tự do gắn kết các iôn dương kim loại với nhau. C.Có cấu tạo mạng tinh thể kim loại Câu4: Sắp xếp các kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện: A.

A. Câu6:Chọn câu sai liên quan đến nguyên tử kim loại.Rb Câu10: Chọn cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại: 10 .Lực hút yếu giữa hạt nhân với electron hóa trị.Cs B.Liên kết kim loại do lực hút giữa 1 electron và một iôn kim loại.số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn. Li+.và Ar B. Bán kính lớn hơn.Bán kính nhỏ hơn. K+. Câu9: Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong các kim loại sau.Hg C.Nguyên tử cúa các nguyên tố kim loại dễ nhường elêctron để tạo thành iôn dương. Đó là do nguyên tử kim loại có: A. B. Na+.và nguyên tử Z có cấu hình elecctron 1s22s22p6? A. Y. Cl. B.lực liên kết với hạt nhân của những electron lớp ngoài cùng mạnh hơn.lực liên kết với hạt nhân của lớp electron ngoài cùng mạnh hơn.Bán kính nhỏ hơn.lực liên kết với hạt nhân của những electron lớp ngoài cùng mạnh hơn. D.lực liên kết với hạt nhân của lớp electron ngoài cùng yếu hơn.số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn. F.Lớp vỏ electron ngoài cùng thường có ít điện tử.Bán kính nguyên tử lớn hơn so với phi kim cùng chu kì.Câu5: So với các nguyên tử của nguyên tố phi kim thuộc cùng một chu kì.Na D. C.và Ne C.số electron lớp ngoài cùng ít hơn. C.Bán kính lớn hơn. Cl.Liên kết iôn do lực hút tĩnh điện giữa iôn dương và âm. C.số electron lớp ngoài cùng ít hơn.và Ar D. Na+.và Ne. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu8: Chọn phát biểu không đúng: A.Liên kết iôn và liên kết kim loại đều do lực hút tĩnh điện.Liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị đều do góp chung electron. Br. Điện tích hạt nhân lớn hơn so với phi kim cùng chu kì. D. A. D. B. Câu7: Các ion X+.

Cu C. ánh kim.dẫn điện.5.Tính dẻo.Chu kì 4.Có tỉ khối khác nhau B.6 B.Tính dẻo.Chu kì 4.Al Câu13: Những kim loại khác nhau có độ dẫn điện dẫn nhiệt khác nhau.1s22s22p63s23p63d64s2 5.4.tính cứng.dẫn điện.Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: A.Au D.nhóm IB D.1.s22s22p63s23p63d64s1 A.1s22s22p63s23p3 3.dẫn điện.2. Câu12: Chọn kim loại dẫn điện và nhiệt cao nhất: A. Trong cac cấu hình electron sau.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 1.Ag B.6 Câu11: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào? A.dẫn nhiệt.nhóm VIB B. cấu hình ́ electron nao là của đông? ̀ ̀ A.1s22s22p63s23p4 4.dẫn nhiệt.4. B.Sự khác nhau đó được quyết định bởi đặc điểm nào sau đây: A. D.5 C.1s22s22p5 6. Câu15: Cho biết Cu (Z = 29).Chu kì 4.C đều đúng.1. 1s22s22p63s23p63d94s2 .nhóm IA C. C.3.B.2.nhiệt độ nóng chảy.A.1s 2s 2p 3s 2 2 6 2 2.Mật độ các iôn dương khác nhau Câu14: Một nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. 1s22s22p63s23p63d104s1 11 B.dẫn nhiệt.5 D.Kiểu mạng tinh thể không giống nhau C.dẫn nhiệt.Tính cứng. ánh kim.có ánh kim.Mật độ elêtrôn tự do khác nhau D.Nhiệt độ nóng chảy.

Fe3+. Điện phân dung dịch B. D. Điện phân nóng chảy Câu 6: Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại M với điện cực trơ.Fe2+.b<2a D.b=2a C. lượng khí bay ra ở anot là 2. màng ngăn xốp.Cu. NaCl với điện cực trơ.Al và Cu Câu 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm CuCl2 . HCl .Fe2+.tăng lên. Điều chế. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 1 10 D.Cu2+ B.a=2b B.Cu2+.Cu2+ thứ tự các iôn bị khử xảy ra ở catot là: A.b >2a Câu 3: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cả 3 phương pháp thuỷ luyện.Fe . Thủy luyện D. Nhiệt luyện C.Fe2+. điện phân.Mg D. C. Sau một thời gian t. 12 D.Fe3+ D.Cu C.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI C.Fe3+.Fe2+. B.không thay đổi C.Au.nhận biết và tách chất.nhiệt luyện và điện phân. Hỏi trong quá trình điện phân pH của dung dịch thế nào? A.có vách ngăn)một dung dịch chứa các iôn Fe3+.Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là : A.24 lít(đktc) và ở catôt tăng thêm 12.8g kim loại M là : A. Câu 2: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ) . Cu.Fe2+ B.Cu2+.giảm xuống.ta ngắt dòng điện thấy trong dung dịch vẫn còn ion Mn+ .Fe3+.lúc đầu tăng sau đó giảm Câu5: Để điều chế được cả 3 kim loại Na. Al người ta dùng phương pháp nào sau đây A.Ag B.Cu2+. Câu1: Điện phân(điện cực trơ.Al B. A. 1s22s22p63s23p64s23d9 II.

D.Câu7: Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. Cu. C.H2.không có vách ngăn sản phẩm thu được gồm: A.Dung dịch muối đem điện phân là: A. Câu12: Phương pháp thủy luyện là phương pháp dùng kim lọai có tính khử mạnh để khử ion kim lọai khác trong hợp chất nào: A. Au.NaOH C.Phương pháp điện phân được áp dụng để điều chế tất cả các kim loại. Nhận định nào sau đây là đúng? A.Lượng Cu bám vào catot bằng lượng Cu tan ra ở anot B.Muối ở dạng khan B. Cr.H2 và nước giaven D. B. D. điện cực trơ của dung dịch 1 muối.Mg. NaNO3 B.Cl2 và nước giaven B. Ba. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân dung dịch.H2. Ag.Cl2. AgNO3 . CuSO4 Câu11: Chọn phát biểu đúng: A. Zn. Ag D.Cl2. Câu 10: Khi điện phân có màng ngăn. Fe. B. C. Al.H2.NaOH và nước giaven. C.Không xảy ra phản ứng điện phân D. NaCl .Dung dịch muối 13 . Cu. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 8: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng thì màu xanh của dung dịch không thay đổi.Nguyên tắc điều chế kim loại là khử iôn kim loại thành kim loại. giá trị pH ở khu vực gần 1 điện cực tăng lên. Câu9: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Fe.Cu vừa tạo ra ở catôt lại tan ngay.Phương pháp nhiệt luyện ít được dùng vì tốn hao nhiên liệu.Thực chất là quá trình điện phân nước C.

K.64 g .Sn C.H2O D. .Ag. Phương pháp nhiệt phân muối Câu15: Những kim loại sau đây kim loại nào được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện: A.Ag B. 0.Cu2+.CuSO4.H2O B.Cu. C.Cu.CuCl2. 0.Mg.Ni.32 g .H2O.Fe.Ag.Na+. Câu14: Người ta không thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế kim loại: A.Pb. 0. D.32 g và 1.Ni B.Cu C.Al.Cu2+.Cu.C.Các kim loại mà cặp ôxi hó khử của no đứng trước cặp Zn2+/Zn.Thứ tự điện phân ở catot là: A. Phương pháp điện phân B.64 g và 1.Al.Ag+. Khối lượng Cu bám bên catot khi thời gian điện phân t1=200s và t2=500s (với hiệu suất 100%) lần lượt là: A. Câu13: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0. B.Na. Câu16: Điện phân dung dịch NaCl.Dùng phương pháp đó có thể điều chế được A.Ca.Kim loại có tính khử trung bình và yếu.64 g và 1.Ag+. D.Na+. B.Kim loại mà iôn dương của nó có tính ôxi hoá yếu.Ag. Phương pháp nhiệt luyện C.Ag+.NiSO4 sẽ thu được thứ tự kim loại ở catot là: A.AgNO3.Cu2+.Cu 14 D.Cu2+.Cu. Câu18: Điện phân hoàn toàn một dung dịch chứa Ag2SO4.Ag+ C.28 g .Na+.28 g .Hiđrôxit kim lọai.Ba.H2O. Phương pháp thủy luyện D.65 A.Fe. 0.Fe.Ni.Ni. C.Kim loại kiềm và kiềm thổ. Câu17: Phương pháp thuỷ luyện được sử dụng nhiều để điều chế kim loại trong phòng thí nghiệm.Ni.Oxit kim loại ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI D.32g và 0.Zn D.2M với cường độ dòng điện I= 9.

để nhận biết các dung dịch trên.Kim loại đã điện phân là: A.dd CuSO4 dư 15 B.48 g kim loại ở catot. B.Fe(NO3)3 B.Cu.Fe.Fe D.Bị khử B. Ta có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt bằng dung dịch nào sau đây A. Câu 23: Có các dung dịch không màu: AlCl3.chất cho proton D. D.Pb ta có thể dùng dung dịch: A. C. Câu21: Khi điều chế kim loại các iôn kim loại đóng vai trò là chất: A. A.9 g muối clorua của một kim loại hoá trị II thu được 0.0. FeSO4 đựng trong các lọ mất nhãn.Cu.HCl D. NaCl.Al.Sn. Dung dịch AgNO3.HCl C.Mg B.Fe ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu20: Điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 với điện cực trơ thu được dung dịch có pH=2 xem thể tích không đổi.Zn C. chỉ cần dùng một thuốc thử là: A.Mg C.0. Câu24:Tách riêng Cu có lẫn Zn.H2SO4 D.Na.216 B. Dung dịch quỳ tím.Mg.Ag. Dung dịch BaCl2.kết quả khác.54 D. MgCl2.Câu19: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1.AgNO3 Câu26: Một tấm kim loại Au bị bám một lớp Fe ở bề mặt.Dùng dung dịch nào sau đây.Bị ôxi hoá C.Chất nhận proton Câu22: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là: A.Zn B.08 C.Cu D.1.Lượng Ag thu được ở catot là: A.HNO3 đặc C.HNO3 B.Cu(NO3)2 Câu25 :Tách lượng Ag(Lượng Ag không đổi) từ hỗn hợp Ag. Dung dịch NaOH.dd FeSO4 dư .

kiềm C.Giả thiết rằng các điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%.Fe dư. axit mạnh B. trung tính D.HCl D. C. C.hiệu suất 100%.8gam.3.lọc B.A.Zn dư. dung dịch thu được có môi trường: A. sau thời gian t. 500 s . D.lọc D.H2O. Thời gian điện phân là: B.5400” hóa A.4M với cường độ I=10A trong thời gian t.16/5// B. Câu33: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ).7200” C. 750 s.3600” Câu30: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là dung dịch CuSO4 .44 gam. sự oxi hoá ion Na+. Câu32: Điện phân dung dịch KCl bão hòa. sự oxi hoá ion Cl-. B. 16 .dd ZnSO4 dư Câu27: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0.C. tại anôt xảy ra A.4800” D. sự khử ion Cl-.dd FeCl3 dư ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI D.lọc C.6. Sau một thời gian điện phân.ta thấy có 560ml khí(đktc)thoát ra ở anot .1M với cường độ dòng điện I= 3.HCl C.1M và Cu(NO3)2 0.Al dư. sự khử ion Na+.16/15//.Fe ra khỏi hỗn hợp cần dùng ít nhất các hoá chất nào sau đây: A.Dùng chất nào để loại bỏ tạp chất? A.72 g ? A.lọc Câu31: Điện phân 500ml dd CuSO4 0.2 M với điện cực trơ thì I=0. B. Câu28: Để tách riêng Na.2gam.khối lượng catot tăng lên và thời gian điện phân t là: A. C.2gam.16/5//. 250 s .C đều đúng Câu 29: Điện phân 200ml dung dịch AgNO3 0. D. Tính thời gian điện phân để được một lượng kim lọai bám trên catot là 1.3.4gam. ta ngắt dòng điện lấy catot tăng lên 3.86 A.804 A .2M và AgNO3 0. D.H2O B. 1000 s .16/5//.Cu dư.4. axit yếu.

Cu D. Cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng. D.Phân nhóm chính nhóm IIA. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu35:Bằng phương pháp điện phân nóng chảy MCln hoặc M(OH)n sẽ điều chế được kim loại M là: A. Câu3: Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra được? A.Mg.Al.Ca.Fe. Mg + Cu2+ = Mg2+ + Cu .Fe. Giống là cả hai đều phản ứng với dung dịch chất điện li. khác là chỉ có ăn mòn hóa học mới là quá trình oxi hóa khử.Zn C. D. B. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng A. khác là có và không có phát sinh dòng điện. B.Dãy điện hoá kim loại Câu 1: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4.Fe B. C. Cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm Câu2: Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa giống và khác nhau như thế nào? A. khác là có và không có phát sinh dòng điện. Giống là cả hai đều là quá trình oxi hóa khử. Ni + Fe2+ = Ni2+ + Fe 17 B. II. Điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.Na.Phân nhóm chính nhóm IA B. C.Cu. khác là có và không có phát sinh dòng điện.Câu34: Kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là: A.Cu D. Giống là cả hai đều phát sinh dòng điện. Điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng. Giống là cả hai đều là sự ăn mòn.Ag C.

Fe + Pb2+ = Fe2+ + Pb.vật sẽ: A. Mg.Vật này để trong không khí ẩm. Fe22+/Fe và Zn2+/Zn. Fe2+/Fe và Sn2+/Sn.Cu . Câu 7: Pin điện hóa được tạo thành từ các cặp oxi hóa khử sau đây : Fe2+/Fe và Pb2+/Pb. Fe2+. CuSO4 C. Mn. Fe2+ .Cu C. Dùng Zn là kim loại không gỉ Câu 28: Một vật được chế tạo từ hợp kim Fe-Cu.ăn mòn vi sinh vật. Mn. Số trường hợp sắt là cực âm : A.AlCl3. Người ta đã bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn bằng cách nào sau đây? A.Chỉ xảy ra ở catot C. Mn. AlCl3. B. Pb + 2Ag = Pb + 2Ag Câu4: Trong pin điện hoá sự khử: A. dãy nào xếp theo chiều giam của tính khử ̉ A. ZnCl2. Fe2+/Fe và Ni2+/Ni.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI C. ZnCl2. 1 Câu8: Cho dãy kim loại sau.Cu B. Al. ăn mòn hoá học. 4 B. Fe2+ Câu9: Ngâm một lá Niken trong các dung dịch muối sau: MgSO4. Dùng phương pháp điện hóa C. Al. người ta gắn các tấm Zn ở ngoài vỏ tàu (phần chìm dưới nước biển). Dùng Zn làm chất chống ăn mòn D. Pb(NO3)2 B. Al.Cu D. Mg. không bị ăn mòn C. B. Mn. ăn mòn điện hoá. 3 C. Câu10: Khẳng định nào sau đây sai? 18 . Pb(NO3)2. D. Mg.MgSO4.Chỉ xảy ra ở anot D. Cách li kim loại với môi trường B. 2 D. CuSO4. Pb(NO3)2 Với dung dịch muối nào thì phản ứng có thể xảy ra? A. Fe2+.Không xảy ra ở catot và anot Câu 5: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép. Mg. Pb(NO3)2 D.Xảy ra ở anot và catot + 2+ D. Al.CuSO4.

Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.34V D. Thế điện cực chuẩn A.56V và + 0.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư. Câu12: Sự phá hủy thép trong không khí ẩm được gọi là: A.Mg D.Fe.Ca C.1V.A.Fe. Câu15: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối với một sợi dây nhôm.Al. B. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI B.Fe.Chỉ có sợi dây nhôm bị ăn mòn.Cu.Mg.64V. D.Sn2+. Sự khử C.Zn. -0. C.Mg.Zn.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2 dư.Al.Ca. D.4 C. Có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối hai kim lọai khi để lâu ngày trong không khí ẩm ? A.Zn.Ca. Biết thế điện cực chuẩn EAg 0 E0 + Zn và ECu+ Cu có giá trị lần lượt là: Zn + Ag = +0. Cu-Ag 0 là 0. -1. Sự oxi hóa B.Cả hai sợi dây đồng thời bị ăn mòn.Chỉ có sợi dây đồng bị ăn mòn.Ag+. C.Cu2+.56V và + 0. Sự ăn mòn điện hóa học D.Fe có khả năng tan trong dd CuCl2 dư.46V và . Câu11: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1.Al. 19 .5 D. Sự ăn mòn hóa học Câu13: Cho từng kim loại Al. +1.Không có hiện tượng gì xảy ra.Số lượng phản ứng xảy ra là: A.64V C. -1.Ca.46V.3 B.6 Câu14: Trong dãy sau dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử: A.8V.Sn.Zn.34V B.0.Sn.Mg B.76V và + 0.Al.Ag lần lượt vào mỗi dung dịch muối Al3+.

. Al3+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+ C.Cu bị ăn mòn hoá học D. Cu bị ăn mòn điện hoá Câu 20: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I).Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. . II và IV C. Fe-C (III). II. Câu17: Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về tính oxi hoá. 3 C. I.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Sn-Fe (IV). III và IV 20 . Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. C.Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. .6 Câu19: Cho viên bi Fe vao ống nghiệm đựng dung dịch HCl. 4 D. Mg A. 2. II và III B. Fe. Al3+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ B.Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. 1. Zn-Fe (II).Fe bị ăn mòn hoá học C. Ag+ < Cu2+ < Al3+ < Fe3+ Câu18: Trong số các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại : Zn.Câu16: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI .Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. Al. 3. Xét với cặp Fe3+/Fe2+? A. Ca. Hỏi kim loại nào bị ăn mòn và ăn mòn theo kiểu gì? A. 4. B. sau đó cho tiếp ̀ viên bi Cu vào ống nghiệm trên ta thấy khí bay ra liên tục . Cu2+ < Fe3+ < Al3+ < Ag+ D. III và IV D. 2 B. D. I.Fe bị ăn mòn điện hoá B. I. Na. Cu.

dung dịch Fe(NO3)2. Y.Al3+ + 3Ag  Al + Ag+ B. Co2+.Co2+.Pb2+.Al + 3 Ag+  Al3+ +3 Ag C.khử sau: Fe2+/Fe. Cu(NO3)2. Zn2+. Al3+ + 3 Ag+  Al + 3Ag Câu25: Cho thứ tự các cặp oxi hóa.2 C. Cu2+/Cu. Fe. Fe(NO3)3. Eo(Z-Cu) = 0.2 B. C. Cu. Ag+/Ag. Y. Z. B. Cu. Cu. Cu.4 b. Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. D. C. B. Z. X. Trong các dung dịch muối và kim loại sau:Fe(NO3)2.47V (X. Cu.Zn2+ C. Fe.Có bao nhiêu kim loại khử được Fe3+ về Fe2+: A. Cu2+/Cu. Y. Cu.5 Câu24: Cho 2 cặp oxi hoá -khử Al3+/ Al và Ag+/ Ag có phương trình ion thu gọn A.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu21: Từ kết quả Zn + Co2+ → Co + Zn2+ và Co2+ không phản ứng với Pb. Y.Có chứa axít 21 B.46V. Z.Pb2+. Câu26: Xảy ra ăn mòn điện hoá khi kim loại không nguyên chất đặt trong môi trường A.Pb2+.Có bao nhiêu kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch Fe2+. D. Cu.1V. Fe3+/Fe2+. Zn2+/Zn.Ag+/Ag a.4 D.1 B. Câu22: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: Eo(Cu-X) = 0. Cu. Z Câu23: Biết thứ tự sắp xếp của cặp ôxi hoá khử như sau: Mg2+/Mg.Pb2+. Z là ba kim loại). X. dung dịch Fe(NO3)2.3 C. Fe. Fe3+/Fe2+ . A. Y. X. Eo(Y-Cu) = 1. X. Ag thì dung dịch AgNO3 có thể tác dụng với: A. B. dung dịch CuSO4.Zn2+.Thứ tự tính ôxi hoá tăng dần các iôn là: A. Al + Ag+  Al3+ + Ag D. Fe. Co2+.Co2+. Fe.3 D. Fe2+/Fe.Có chứa chất điện li .Zn2+ D.

Cu C. Na+ < Al3+ <Mn2+ < Fe2+ < Cu2+ D. Mn. Al. Cu2+/Cu : +0. Mg và Cu B. C. Fe2+ . Mg.76V. Câu32: Cho dãy kim loại sau. Fe2+. Pb và Cu D. dãy nào xếp theo chiều giam của tính khử ̉ A.13.Bản chất ăn mòn D. Na+< Al3+< Fe2+< Mn2+ < Cu2+ Câu 30: Ăn mòn hoá học giống với ăn mòn điện hoá ở chỗ nào A.C.Sự dịch chuyển electron B.Ghép kim loại Zn vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển.Sự tiếp xúc dung dịch điện li. Mn. B. D. Zn2+/Zn : – 0. màu xanh của dd nhạt dần. Fe2+ 22 . C.34V.Cu . chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt. Al. Na+ < Mn2+ < Al3+ < Fe2+ < Cu2+ B.Sơn lớp sơn chống gỉ lên bề mặt vỏ tàu.Cu D. Mg. Mg. Fe2+. dung dịch không màu chuyển sang màu lục nhạt D. màu xanh của dd nhạt dần. Pb2+/Pb : –0. chất rắn màu đen bám trên đinh sắt. B.Tốc độ ăn mòn C. Câu27: Cho một số giá trị thế điện cực chuẩn E0(V):Mg2+/Mg : –2. Na+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe2+ C.37. Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào có sức điện động nhỏ nhất? A. Zn và Pb C. Mn.Ghép kim loại Cu vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển.Không có axít. Mg. Al. Mn.Mạ đồng lên bề mặt vỏ tàu. Câu31: Cách nào sau đây sai khi dùng để chống ăn mòn vỏ tàu biển bằng sắt: A. Al. chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt.Không có chất điện li ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI D. chất rắn màu đen bám trên đinh sắt Câu29: Cách sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần tính oxi hóa: A. Zn và Cu Câu28: Hiện tượng xảy ra khi cho một đinh Fe vào dd CuSO4 là: A.Cu B.

Thể tích dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M và H2SO4 0.Al.50 ml Câu 3:Kim loại có tính khử mạnh nhất là: 23 . B.Fe.vị trí cặp ôxi hoá khử được sắp xếp như sau:Al3+/Al.Fe.Câu33: Để bảo vệ thép người ta tráng lên bề mặt người ta tráng lên bề mặt thép một lớp thiếc mỏng. Câu 1: Cho 2 miếng kim loại X có cùng khối lượng.Phương pháp chống ăn mòn kim loại trên là phương pháp: A.Cu.Ni.Hg C.Cu.Ag+/Ag.Ag D.Fe.Al.Cu Câu 2: Cho 2.Các chi tiết thiết bị của động cơ đốt trong.90 ml B. Khối lượng muối clorua bằng 62.Ag.57ml C.Vỏ tầu biển bằng thép ngâm trong nước biển.Fe2+/Fe.Cu B.Zn B.Cách li D. Cr C.Ni. D.33g hỗn hợp các oxit.Ni.Fe.Trong số các kim loại như Al. Kim loại X là : A. Điện hoá B.75 ml D.Tạo hợp kim không gỉ C. IV.Kết quả khác.Để một đồ vật bằng gang ngoài không khí ẩm.Cu2+/Cu.75% khối lượng muối sunfat. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu34: Trường hợp nào sau đây có quá trình ăn mòn hoá học xảy ra: A.Tấm lợp bằng tôn bị xây xát và tiếp xúc với không khí ẩm. mỗi miếng khi tan hoàn toàn trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nóng.Tính chất hoá học của kim loại và hợp chất của chúng.Al tác dụng hết với oxi dư thu được 3.Al.Ni2+/Ni.Hg D.13g hỗn hợp gồm Mg.Dùng chất kìm hãm.5M vừa đủ để phản ứng hết với hỗn hợp oxit là: A.Ag.Hg kim loại tác dụng với dung dịch muối sắt (III) là kim loại nào sau đây: A.Hg2+/Hg. C. thu được khí H2 và SO2 ( cùng điều kiện).Fe3+/Fe2+. Câu35: Trong dãy điện hoá của kim loai.

56 Câu9: Hòa tan hết m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO3)3 12.28 D.75%.Mg D. 4. Ni D.72 B. 56% Câu6: Kim loại nào sau đây tác dụng được hết với 4 dung dịch muối sau: FeSO4 . Câu8: Cho 5.1 M và Cu(NO3)2 0.AgNO3 A. B.1 % thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3. Sn C.12 gam hỗn hợp X tác dụng với HNO3 loãng dư thu được 9.12% 24 C.336 lít NO duy nhất(đktc). 2.2.20% D.42% B.xác định R: A.12 gam hỗn hợp X gồm kim loại M có hóa trị không đổi (trước H) và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12.Cu C.296 lít NO (đktc. D. C.K Câu4: Cho 0. 3.Fe Câu5: Cho 15.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A.Sau phản ứng kết thúc thu được 0.Na B. sản phẩm khử duy nhất).Mg B.2M.Có thể hoà tan trong dung dịch kiềm.Tác dụng với phi kim cho muối hoặc ôxít.52 C.Ca C.6 g Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO30. Pb(NO3)2 .64% . 5. Mặt khác 15.Đa số đều ở thể rắn trong điều kiện thường.4. Hg Câu 7: Chọn phát biểu sai:Kim loại…… A. CuCl2 . 50% C.Al D.432 lít H2 (đktc).84g kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư.7. Nồng độ phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là : A.5. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là A.Luôn bị ôxi hoá trong các phản ứng hoá học.60% D. 40% B. Zn B.Phản ứng kết thúc thu được hoá chất rắn có khối lượng là: A.

C. m có giá trị là : A. Dung dịch HCl. 500 ml ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 11: Cho 13. Câu15: Một hợp kim gồm các kim loại sau: Ag. dung dịch CuSO4 B.Mg tác dụng với oxi dư thu được 19. Dung dich NaOH. dung dịch NaOH Câu14: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào dung dịch AgNO3 dư thu được 54 gam chất rắn và dung dịch Y.52 gam B. cho 4.Cu. Hòa tan hỗn hợp 3 oxit này bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X.0M? A.18 gam D. Câu13: Nhúng một thanh Fe vào dung dịch HCl. Fe. 19.32 gam. 520ml B.928 lít NO(đktc).Nhường electron D.Nhận hoặc nhường electron. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. B. Dung dich HNO3 loãng 25 . 480 ml D.57 gam chất rắn. 49. 22.Câu 10: Để hòa tan hết 23.05 gam bột Al (dư) tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Z và 9.9 gam B. Zn.7 gam C. 19.Góp chung electron B. 14.5 gam hỗn hợp Al.2M và HCl 1.650 ml C. dung dịch Na2SO4 D.88 gam hỗn hợp Cu và Ag có tỉ lệ số mol nCu:nAg=4:5 cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0. Hoá chất có thể hoà tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch là A.Nhận electron C.73 gam Câu12:Khuynh hướng chính của các kim loại khi tham gia phản ứng hoá học là: A. nhận thấy thanh Fe sẽ tan nhanh nếu ta nhỏ thêm vào dung dịch một vài giọt: A.12 gam D. Dung dịch H2SO4 đặc nguội D. 37. dung dịch H2SO4 C. 30.Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4. 41. Cu.72 gam C.9 gam hỗn hợp 3 oxit.

Mg tác dụng với oxi dư thu được 20.B. Ba. C.8 B.12 gam bột Fe.HCl D.CuSO4.C2H5OH. Cu(NO3)2 Câu19: Cho m gam bột Fe vào trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 x M và AgNO3 0.Cl.0 C. Fe(NO3)3 B. Fe. Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1. Zn(NO3)2. Câu18: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu17: Mg phản ứng trực tiếp được với chất nào sau đây: A.82 gam B. Ag.Câu16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg. 46. Nếu cho 13. 82.24 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là NO.NaCl.85 gam .CH3COOH. 1. 66.Cu.HCl C.Cl2.A.38 gam. B.33 gam B. Fe(NO3)2 C.42 gam C. 0.Cl2.72 lít H2 (đktc).4 gam chất rắn X.HCl B. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6. 56. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan? A.C đều sai. K. Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Na.12 gam hỗn hợp 3 oxit.88 gam D. 80. Zn(NO3)2. Zn(NO3)2. Na. Ba.56 gam C.5M thu được dung dịch A vả 40. 64. thu được chất không tan là Cu. Phần dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan nào? A. 41. D.688 lít H2 (đktc).7 Câu20: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là A. Zn(NO3)2.2 D. Ba. 48. Fe. Fe(NO3)2. Cu. m có giá trị là : A. Fe(NO3)3. 1.CuSO4. Ca. x có giá trị là : A. Nếu hòa tan m gam X bằng 2.22 gam 26 D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.CuSO4. 0.FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. K Câu21: Cho 13. Cu(NO3)2 D. Na.24 gam hỗn hợp X gồm Al.

32 gam chất rắn không tan và dung dịch X.6 gam hỗn hợp X là: A.68 lít. B. đun nóng quan sát được.Sủi bọt khí không màu.dung dịch trở lên xanh nhạt. 46. thu được 5.Câu22: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8.Kim loại càng về bên trái thì càng hoạt động(càng dễ bị ôxi hoá). D. C.92 lít. AgNO3 và Zn(NO3)2. Cô cạn dung dịch X thu được 61. 3.6 gam hh X gồm Al và Sn bằng dd HCl (dư). Hai muối trong X là A.dung dịch trở lên xanh nhạt. C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.Xuất hiện khí màu nâu. Câu24: Thêm bột Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 loãng.80 lít.92 gam chất rắn khan. 31. A. 2. B.Kim loại đặt bên trái đẩy được được kim loại bên phải ra khỏi dung dịch muối.84 gam D.dung dịch trở lên xanh nhạt.Không có khí thoát ra.10 gam C.các iôn của kim loại đó có tính ôxi hoá càng yếu(càng khó bị khử). Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. 4.6 lít khí H2 (ở đktc). 40.Có khí màu nâu. . 2. m có giá trị là : A. 1.Kim loại không tác dụng với nước đẩy được kim loại đặt bên phải ra khỏi dung dịch muối.04 gam B.nhưng dung dịch hầu như không màu Câu25: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14. D. 3. D.48 lít. 27 B. Fe(NO3)2 và AgNO3.16 gam ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu23: Hòa tan hoàn toàn 14. 43. Câu26: Có một số kết luận sau: 1. C.

5 D.31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. 16. Mg B. Khi phản ứng kết thúc được chất rắn B. B. 14.15 mol Cu(NO3)2. Giá trị của m là : A. 12.32M thu được 10. Ni Câu30: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 0. 1.4.28 gam B.2 lít Câu31: Cho 8.3.1. Kim loại nào vừa phản ứng với dd HCl.2. 0.Chỉ những kim loại đầu dãy mới đẩy được hiđrô ra khỏi nước.3 gam B. Ni. vừa phản ứng với dd Al2(SO4)3? A.3.09 mol Câu29: Cho các kim loại sau: Mg. 30.78 gam C.4 gam Fe vào dung dịch HNO3loãng.52 gam D. Hay cho biết ̃ kết luận no dưới đây là sai: A.1. Cu D.58 gam 28 D. 0.688 lít NO ở đktc và dung dịch A.15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A.15 mol Al và x mol Mg tác dụng với 500ml dung dịch FeCl3 0. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là : A.Kim loại bên trái hiđrô đẩy được hiđrô ra khoi dung dịch axít không có tính ôxi hoá.1 mol AgNO3 và 0. Cu bị oxi hóa bởi ion Ag+.0 lít B. C. 18. 12.1.3.72 gam C.03 mol H2. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu27:ừ phương trình ion thu gọn sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag. Fe C. 12. Câu28:Hoà tan hỗn hợp bột gồm 0.10 mol B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.4.12 mol C. Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn Ag+. Hòa tan B bằng dung dịch HCl dư thu được 0.2 gam Câu32: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0. Fe.4. Cu.4.15 mol Fe và 0.8 lít D. 5. 0. Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+.06 mol D. Các kết luận đúng là: A.2. Cu có tính khử mạnh hơn Ag. x có giá trị là A.4 B. 0. 0. 36.2. 0. 1. D.5 C.88 gam .6 lít C.

Fe vào 200 ml dung dịch HCl 0.4. Câu34: Nhôm và sắt không tác dụng với axít nào. 29 .HCl.H2CO3. C. C. 160ml D.Tính ôxi hoá và tính khử.8.8.A.FeSO4 D.680 gam C.nóng. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M(sản phẩm khử duy nhất là NO) A. 6.C đều đúng.600 gam D. B.Hai kim loại đều tan hết và axít dư. 7. 320 ml Câu38: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Dung dịch A tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam bột Cu? A. Câu35: Cho 6. C. 4.Vậy A. B.Tính đẫn điện.Hai kim loại đều tan chưa hết.12l(Đktc).96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan.144 gam Câu36: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là: A. 10.72 gam bột Fe tác dụng với 384 ml dung dịch AgNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. A. 9.HNO3 đặc nguội. 43.2 Câu39: Cho hỗn hợp kim loại Mg. 5.kết thúc phản ứng khí thoát ra có thể tích 1. Cô cạn dung dịch Y thu được 71.CuSO4 C.7M. 7.nguội C.Mg tan hết còn Fe dư.nóng B.Hoà tan trong axít Câu37: Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y.608 gam B.72 gam chất rắn khan.H2O.FeSO4. B.HCl đun nóng D. thu được 8. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.H2SO4loãng. D.H2SO4 đặc.Tính khử D.HNO3loãng. 480 ml C. A. 540 ml B.Câu33: Al phản ứng với những chất nào sau đây.CuSO4 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI B.NaOH. Giá trị của m là A.

Ag Câu41: Không xảy ra phản ứng giữa: A.Zn B. D. Câu44: Ngâm một thanh sắt vào dung dịch chứa 9.Ag. HNO3.AgNO3 và Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2. 12 D.16 B. Vậy công thức hóa học của muối sunfat là A. Cu. Cu(NO3)2.Cr.Cu.Al.Al. NiSO4 D. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu40:Có các kim loại Cu. Ag. FeCl3. B. AgNO3.D. Fe B.Hg 30 B.Fe. Fe(NO3)3. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Cho từng kim loại vào từng dung dịch muối có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng? A. Fe C.Mg C.Fe. AgNO3.AgNO3 và Fe(NO3)3 Câu42: Cho các kim loại : Fe. Sau khi phản ứng hoàn toàn. C.Al.Hg .Fe và Fe(NO3)3 D.48 gam.6 gam muối sunfat của kim lọai hóa trị II.Hai kim loại đều tan hết và axít cũng vừa hết.Mg C.Cu D.Fe. ZnSO4 Câu45:Nhóm kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch kiềm.10 C. Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối? A.Cu và Fe(NO3)3 C.Ni và các dung dịch : HCl.Cu. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.9 Câu43: Cho hỗn hợp Fe. Chất tan đó là A. CdSO4 C.Na. Fe(NO3)2. A. Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2 . A.dung dịch muối kim loại hoặc dung dịch axít. Cu D. sau khi kết thúc phản ứng thanh sắt tăng thêm 0. Câu46: Chọn kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội hoặc dung dịch H2SO4 đặc nguội.Al. FeCl2.Al.Cr D.CuSO4 B.Cu.Fe.

6 C. 4. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng . Mg.24 lít C.không có khí thoát ra.3.8 Câu53: Kim loại X hoà tan trong dung dịch HNO3 loãng.2 gam chất rắn.Dung dịch Y chứa.8 gam C.3 B.ZnSO4. 31 . Sau khi phản ứng hoàn toàn. 48. Cu(NO3)2. 6.1. D.Zn + NaNO3 4.72 lít Câu 49: Cho 5.6 gam B.5 gam hỗn hợp bột Fe.896 lít B.Fe + FeCl3 Câu52: Cho các chất sau Fe.4 gam D. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. B.Zn tan không đáng kể B.2. 0. 10.Số cặp chất tác dụng được với nhau là: A. sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và 3. Chất tan đó là A.CuCl2.Vậy: A.3. lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9.AgNO3.2.Cu.Zn khử HNO3 thành NH4NO3 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu48: Cho 20 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.Câu47: Cho bột Zn vào dung dịch HNO3 loãng.1 gam chất rắn Y.Cu + Fe2(SO4)3 5. 32. D. x có giá trị : A.7 D.Mg.1.4 C. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư.5 B. C. Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. được dung dịch Y. Fe(NO3)2.4 D. C. Fe(NO3)3. 28 gam Câu50: Cho hỗn hợp Fe.HNO3 không bị khử.48 lít D.Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 3.2.2.5 2.Thêm dung dịch NaOH dư vào Y có kết tủa keo trắng và có khí thoát ra. Câu51:Chọn phản ứng có thể xảy ra được: 1.Al + HNO3 đặc nguội A.1. Giá trị của V là : A.Zn không bị hoà tan. HNO3.

Viên kẽm tan ra.3.Fe2+ C.Fe3+. Cu có số mol bằng nhau . HCl dư C.kết quả khác.Sr C.Xác định tên kim loại M: A.Dung dịch trong cốc màu xanh đồng thời có khí thoát ra.3 2.Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2 B. B.B A.2 B.Fe. NH3 dư Câu55: Phản ứng nào sau đây xảy ra được: 1.4 D.Zn + FeS A. NaOH dư B. AgNO3 dư D. Câu57: Cho phản ứng sau: A + 3Bn+ → A3+ +3B2+. C.Mg(NO3)2 và NH4NO3 Câu54: Hỗn hợp X gồm Al. 32 .Zn tan ra.dung dịch trong cốc mất màu xanh.Tăng 1.Al.Giảm 1.tìm A.dung dịch trong cốc mất màu xanh.Cu + FeSO4 3. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong : A.Thêm vào cốc thuỷ tinh vài giọt dung dịch CuSO4.Tăng 4g D.Sau khi Cu và Cd bị đẩy ra hoàn toàn khỏi dung dịch thì khối lượng thanh Zn tăng lên hay giảm: A.Cu D.84g kim loại M2+.Fe.2 g CuSO4 và 6.1.bọt khí thoát ra.24g CdSO4.39g C.Mg + FeCl2 4.Zn(NO3)2 và NH4NO3 C.dung dịch trong cốc có màu xanh.Hiện tượng xảy ra là: A.Al.06g.4 Câu56: Tiến hành một thí nghiệm như sau:Cho viên kẽm kim loại vào một cốc thuỷ tinh chứa dung dịch H2SO4.39g B.Phản ứng xong khối lượng lá Zn giảm thêm 0.Fe Câu59: Nhúng thanh Zn vào một dung dịch chứa hỗn hợp 3.Ba B. Fe2O3.bọt khí thoát ra.Zn tan ra.Al3+ D.Cr B. Câu58: Ngâm một lá Zn trong một dung dịch chứa 3.Al(NO3)3 và NH4NO3 D. D.2.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A.AgNO3 + FeCl2 C.1.

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là A.20%.26% C.Cu B.Zn C. Câu62: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được cả với Ni và Pb? A.Cu.Xác định kim loại X và Y. Câu65: Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4.27%. 10. 2.36% C. 11.10. 85. D. 1.6% Câu66: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 tan vừa hết trong dung dịch HCl 18. C. 15.Ag. MgSO4. A. 8. AgNO3.35 gam muối khan. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 61: Cho 6 dung dịch: FeCl3. Sau khi kết thúc các phản ứng. Xác định nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X? A. 15. C. B.42% D. Nồng độ % CuCl2 trong dung dịch X là : A.Be C.84% D. A.48% B.Fe(NO3)2 D.9.67%. B.Cu(NO3)2 C. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 6 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A.Pb(NO3)2 B.Ag. 22. lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn.Fe. Cô cạn dung dịch X thu được 58.25% thu được dung dịch X chỉ gồm 2 muối.6 gam C.Ni(NO3)2 Câu63: Cho 0. 33 .4 gam D. 12. 11.2 gam B.5 m gam chất rắn.30%. khối lượng chất rắn thu được là : A.Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3.Al và Be.3 mol Fe(NO3)3. 3.2% Câu67: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. 9. ZnCl2.2 mol Cu(NO3)2 và 0.Al B. AlCl3. 4.Mg. 24 gam Câu64: Kim loại có thể tác dụng với dung dịch kiềm tạo H2. 82. 12.Mg D. D. Phản ứng kết thúc. 90.Mg D.81% B. CuCl2.4 mol Mg vào dung dịch chứa 0.Câu60: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng.

8 gam hỗn hợp Fe2O3.34.7. B.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dd Y. C.1M thì khối lượng hh các muối sunfat khan tạo ra là : A. sau một thời gian thu được 4. B.5 lần khối lượng Mg.8. 119.5.3. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là : A.8 D. 122 gam B.4.6. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 18.2g Câu71: Cho 2.Al bằng axít HCl dư thu được khí X và 2.Fe2O3.8 gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 5.8. 118.Cho rằng axít phản ứng đồng thời với 2 kim loại. FeO.58. 75% Câu70: Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 8.58 gam Câu73: Nung 6.Fe2O3. ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0.44. 115. D. 3 C.6 gam chất rắn không tan.94 gam D.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X.4 g C.54.84 B. 1 . 2 B.14 g Cu.4. MgO. C. 50%.Biết trong hợp kim này khối lượng Al gấp 4. 75%.72 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có pH bằng A.Mặt khác nếu nung m gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 21.8. 4 34 D.54 g chất rắn Y.8g D.2 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 69: Cho 6.5.Câu68: Hoà tan 9.Thể tích khí X(lít) là: A. m có giá trị là : A. 65%.Mg. Câu 72: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2và Fe(NO3)3 Hòa tan m gam X vào nước sau đó cho tác dụng với 16.2 D.96 lít H2 ở (đktc).4 gam C.695.6 C.Tính khối lượng muối tạo thành A.Fe3O4.5.2 g B.

C. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu. Để trung hoà 500 gam dung dịch X cần dùng 400 gam dung dịch HCl 3. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa.94 gam chất rắn khan. Sau phản ứng thu được 9. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được khối lượng muối khan là: A.18 gam D.5328 gam D. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17.12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kim loại? A. D.8. 40. thu được hỗn hợp khí chứa CO2. m có giá trị là : A.4. 24. Giá trị của m là : A. 12.944 gam B. 9. Giá trị của m là : 35 .6 gam B.28 gam chất rắn và dung dịch X. 64. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y.1M và Fe(NO3)2 0. NO và dung dịch X.12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. Câu78: Cho 12.Câu74: Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH. Cô cạn dung dịch A thu được 41. 103. thu được m gam chất rắn.05 gam Câu77: Cho hỗn hợp bột gồm 2. 14. Nếu cho 12.4 gam D. 316 gam. Giá trị của m là A. 15. 32. 11. 54.44 gam C. B.68 gam C.2 gam. 99.1M. 82.0. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu75: Cho 5. Ca(OH)2 vào nước được 500 gam dung dịch X. 34. C.4.65%.4 gam.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l. 43.28. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.7 gam Al và 5. B. 16 gam Câu76: Cho 200ml dung dịch AgNO3 2.2 gam C. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. D.2 gam chất rắn và dung dịch B. 108 gam Câu79: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0.7 gam B. 59.6 gam Fe vào 550 ml dd AgNO3 1M. KOH.8 gam.

8 gam C.2 g kim loai M hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được 4. 3.1 gam B.50.667% C. 9. m có giá trị là : A.Al C.8 Câu80: Cho 0. 14.Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư .6 mol FeCl3 và 0.Mg B. 3.8 B.)2 0.3g 36 C.032 lít NO(đktc). 101. 67.72 lít NO duy nhất(đktc).Kim loại M là A.Mg.28 gam D.72 gam B. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Sau khi phản ứng xong thu được 8.8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0.30. 2. 114.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4.208 gam kim loại.52 gam C.Cu D.6 C. 17.4 gam Câu85: Cho 19.24 gam chất rắn X.7 gam D.Thêm tiếp KNO3 dư vào dung dich Y thu được 6. Vậy % khối lượng Mg là : A.34 gam Câu82: Cho 1.24.26 gam D. 143.2 gam Câu81: Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0.33. 62.76 gam hỗn hợp 2 kim loại.92% D.50% Câu83: Cho m g hỗn hợp Zn.Fe vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. 123. 11.48 D. 10.152 gam hỗn hợp Fe.6 gam C. 10.88 C.542% B.Khối lượng Fe có trong hỗn hợp là: A.36 B. m có giá trị là : A.Khối lượng m gam chất rắn là: A.Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi ta thu được m gam chất rắn: a.Cho NaOH dư vào dung dịch ta thu được một kết tủa.16.2 mol CuCl2.48 lít khí NO(đktc).2 Câu84: Cho m gam bột Cu (dư) vào 400 ml dung dịch AgNO3 thu được m =18.6 . 41. 4.6 D.20 gam B.6 M sau phản ứng thu được dung dịch X và 23.4 D. 11. 72.Fe b.75M và Cu(NO3. 63.24 g B.19.

Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là: A. thu được 2.2.24 lít khí H2 (ở đktc).4M B.12M (sản phẩm khử duy nhất là NO)? A. m có giá trị là : A.4513 gam b)Nồng độ dung dịch HCl là : A. 69. 97. Cô cạn dung dịch A thu được 127.74. Fe. Fe B.45M C.5M D. 0.36 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư. 633ml 37 D. 766ml .2.7175 gam D. 0. 88. Cu D.895 gam C. C. 14 gam B. 101. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu87: Oxi hóa 1.6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan. 20. a)Tổng khối lượng muối thu được là : A.80 gam D.2 gam D. 866ml C. 2.8 gam chất rắn khan.48 gam. Mg C.12 gam bột sắt thu được 1. Cu. dung dịch sau phản ứng không còn HCl. B. 0.84 gam D. m có giá trị là : A.8 gam B.6 gam Câu89: Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được dung dịch X chỉ chứa 1 muối duy nhất và 5. 23.20 gam.16 gam C. Cô cạn dung dịch X thu được 85.2.68 gam.6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1.09 gam muối khan. 75. Kim loại vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3? A.Câu86 : Cho 3.52 gam Câu90: Cho các kim loại sau : Mg.2 M và NaNO3 0.Cu và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl (lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5.6 lít H2(đktc).Ni Câu91: Để hòa tan hỗn hợp gồm 9. 21. Hòa tan hết hỗn hợp vào 100 ml dung dịch HCl thu được 168 ml H2 đktc. Ni.68. 0.375M Câu88: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe.54 gam B.68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10 %. 833ml B.4 gam C. 101.

84 gam Câu94: Cho bốn hỗn hợp.Zn ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu93: Hoà tan 39. 5. 56ml C.Mg C.36 gam hỗn hợp FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A .112ml BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Fe2O3. Ba và NaHCO3. Dung dịch A có thể hòa tan vừa đủ bao nhiêu gam Cu? A.24 gam C. FeCO3. Fe(OH)2. Fe3O4 có cùng số mol tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1. 7. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là: A.Cu D.568 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X.Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 56 ml dung dịch KMnO4 1M.68 gam B. 3 Câu95: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm FeO.Câu92: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 thu được 8g ôxit kim loại và 5. ĐIỆN PHÂN.NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CHẤT. 1A 11A 2A 31A 2D 12B 22D 32B 3B 13B 23A 33A 4B 14B 24D 34A 5D 15C 25C 35C 6C 16B 26C 7D 17B 27D 8A 18D 28D 9B 19B 29B 10C 20B 30B 38 . Cu và FeCl3.Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10g.TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI 1B 2B 11D 12A 3A 13C 4B 14D 5A 15A 6D 7D 8D 9B 10B 2. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3. Dung dịch X có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M? A.Fe B. 3. 4 B. ĐIỀU CHẾ.R là kim loại naò? A. BaCl2 và CuSO4.84 ml D.04 lít hỗn hợp khí.12 gam D. 2 C. 1 D. 42 ml B. 10.

3. 1B 11C 21B 31C 41D 51C 61A 71C 81A 89C 2C 12B 22C 32D 42C 52B 62B 72B 82B 90B 3D 13C 23C 33C 43D 53D 63B 73D 83C 91A 4D 14B 24B 34A 44A 54B 64D 74B 84C 92C 5B 15D 25A 35A 45C 55C 65B 75D 85a-C 93A 6A 16D 26B 36B 46B 56C 66A 76B 85b-A 94C 7B 17B 27A 37D 47D 57D 67A 77C 86A 95B 8B 18D 28D 38A 48C 58C 68A 78B 87a-C 9A 19B 29A 39B 49A 59A 69B 79C 87b-B 10B 20D 30C 40A 50C 60A 70B 80A 88A 39 . 1A 11C 21C 30B 2D 12B 22B 31B 3A 13D 23a-D 32D 4B 14D 23b-A 33B 5B 15A 24B 34B ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 6C 16B 25A 35C 7B 17A 26B 8C 18B 27C 9B 19C 28A 10B 20C 29C 4.DÃY ĐIỆN HOÁ KIM LOẠI.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->