P. 1
Cong Tac Giao Vien Chu Nhiem Lop

Cong Tac Giao Vien Chu Nhiem Lop

|Views: 305|Likes:
Được xuất bản bởiSaga Phoenix

More info:

Published by: Saga Phoenix on Feb 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

___________

PHẦN I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GVCN LỚP: 1. Vị trí, vai trò và chức năng của GVCN lớp: - GVCN lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng sư phạm nhà trường và CMHS quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường. - GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất đối với HS và tập thể lớp. - GVCN là người cố vấn cho công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ khác ở lớp chủ nhiệm. 2. Chức năng của GVCN lớp: - Tổ chức, quản lý, lãnh đạo. - Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân. - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ của HS theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách. 3. Nhiệm vụ của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ của một GV, còn có những nhiệm vụ sau đây: a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 4. Quyền hạn của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền hạn của một GV, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 5. Các yêu cầu đối với GVCN lớp hiện nay: - Về đạo đức nghề nghiệp. - GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục…. - Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN... - GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn… - Xây dựng tập thể HS lớp CN… - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng… - Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp. - Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục… - Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường… - Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

kịp thời trong quá trình tự rèn luyện của học sinh. GVCN cần trả lời được các câu hỏi cơ bản sau: . xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: giáo viên bộ môn. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc. lớp học thân thiện. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.Nội dung kế hoạch tháng: +Các công việc quan trọng trong tháng.Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm: + Các công việc trong kế hoạch năm. tạo ra những con người có ích cho xã hội. Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng cho 3 năm học (gọi là kế hoạch chiến lược) và xây dựng cho 1 năm học (gọi là kế hoạch năm học). cộng đồng. hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 4) 3. Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm. GVCN đối với lớp học cần phải hiểu rõ vị trí. Điều 27. Nếu xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm tốt. Những lưu ý khi lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp * Trong quá trình lập kế hoạch chủ nhiệm. trí tuệ. tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. thời gian thực hiện. GVCN cùng lớp sẽ xác định được rõ ràng định hướng tương lai cần đạt của lớp học. . Hội cha mẹ học sinh. đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung sức mạnh vào những ưu tiên này.Làm thế nào để biết lớp chúng ta sẽ đi đúng hướng và đi tới đich? * Kế hoạch công tác tháng cần xác định: . từng tuần gọi chung là Kế hoạch tháng. tính năng động và sáng tạo. học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”. “phát triển toàn diện về đạo đức.Lớp chúng ta sẽ làm gì? Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó? .Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần bao gồm: . vai trò. tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(Luật GD 2005. chia sẻ tâm tư tình cảm.. nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì. nhóm học sinh cùng tiến. Đoàn thanh niên. cao đẳng. Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho từng tháng. Từ đó xây dựng tổ. 2. tích cực. thể chất. Kế hoạch tuần.Lớp chúng ta đang ở đâu? .. xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân.. * Kế hoạch công tác tuần cần xác định: . các tổ chức khác ngoài nhà trường. làm như thế nào để đạt được điều đó. Không ít GVCN chỉ coi việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm như một hình thức “đối phó” GVCN là người quyết định chất lượng cao các hoạt động giáo dục của lớp khi và chỉ khi GVCN có sự định hướng.. Lý do xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học. thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản.PHẦN II: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 1. mục 1. thì không những đạt được mục tiêu cơ bản là “giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở. hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp.. trước hết GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm. trung cấp. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. Trong quá trình điều hành hoạt động lớp học GVCN phải hướng tới đạt những mục tiêu nhất định nên còn có Kế hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch chuyên môn của lớp chủ nhiệm. phát triển năng lực cá nhân. + Các công việc tháng trước còn tồn tại.. người thực hiện. mà còn cùng nhà trường góp phần hoàn thiện mục tiêu giáo dục cấp học.Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu? . tiếp tục học đại học. tư vấn. chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. +Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển.

.Quan hệ với cộng đồng. ổn định nhanh chóng tổ chức lớp. giúp đỡ người già… . học kì II từ tháng 2 đến tháng 5). GIÁO DỤC HẠNH KIỂM. khiêm tốn… -………. có lối sống lành mạnh.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 8.. giản dị. Đặc điểm môi trường lớp học 2.. tình cảm: . nhiệm vụ.Biết lên án và có thái độ đấu tranh vứi những biểu hiện tiêu cực. Giáo dục thái độ. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 4..Điều chỉnh kế hoạch 6. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 9. truyền thống nhà trường… .Quan hệ với công việc.Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức. hành vi sai trái… .. 1.+ Các công việc trong kế hoạch tháng. 2.-201. * Cấu trúc bản kế hoạch hoạt động lớp CN bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo) 1.Quan hệ với mọi người. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau. chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu 3. thời gian thực hiện. PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG.Tăng cường kiểm tra nền nếp. Biện pháp: . đất nước… . . thói quen đạo đức: -Luôn kính trọng người trên. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc. XH.ghi chú ( yêu cầu kết quả). b. + Các công việc tuần trước chưa thực hiện xong. người thực hiện.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 7. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau).Phương hướng. mục tiêu. . + Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể.…. yêu thương em nhỏ. yêu lớp. tăng cường các hoạt động giáo dục: a. đạo đức. Giáo dục ý thức đạo đức: . Giáo dục hành vi.Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm 5. Nội dung: Ngay từ đầu năm học đưa HS vào kỷ cương. .………… c. nền nếp của nhà trường.Các biện pháp chính 4. Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp: MẪU 1: KẾ HOẠCH NĂM HỌC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 201. A.Nội dung kế hoạch tuần: + Các công việc quan trọng trong tuần.Học và nắm vững: nội quy nhà trường. yêu quê hương. lao động. .Biết yêu gia đình. hoạt động Đội để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu.

Bồi dưỡng tư tưởng. D.Khá:……. . 2. tốt. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2010.Làm tốt công tác phụ trách Sao nhi đồng… 3. .……………. đạo đức Hồ Chí minh cho đội viên.Hoàn chỉnh hồ sơ.……………. .Chi đội phó:……. I.Tổ chức thành công Đại hội Chi Đội. Chỉ tiêu: . B.. Uỷ viên: ………… Đã cập nhật được điểm và thường xuyên thông báo dến cha mẹ HS..Củng cố hoạt động các câu lạc bộ nhà trường. 1..…………… 3. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GVCN lớp…. MẪU 2: KẾ HOẠCH THÁNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2010. . Lớp đã ổn định về mọi mặt: Kỷ luật. C. GIÁO DỤC VĂN HÓA 1. . nền nếp. Chỉ tiêu: Liên Đội giữ vững danh hiệu CHI DỘI MẠNH. -……………………… PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Đợt 1: Từ ngày 05/9/2011 đến 20/11/2011 với chủ điểm: “………………”.……………. Biện pháp: .Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội… . -………………. sổ sách Chi Đội. ..…………. Chỉ tiêu: 98% HS toàn trường xếp loại hạnh kiểm khá. bầu được: Chi đội trưởng:………. CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH. Tháng 10/2011: . Tháng 9/2011: .…………. . Nội dung: .Giỏi:……. -…………………. 3. Biện pháp: .…………. .Tham gia tốt các hoạt động Kể chuyện Bác Hồ… . .…………… 2. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH. đồng phục… Đã tổ chức được Đại hội Chi đội. Nội dung: .-……………….……………. .

Nội dung cụ thể: Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được trong tháng 10. trèn luyện nhân cách. thiết thực. Ban Đại diện cha mẹ HS của lớp còn thụ động trong việc phối hợp với GVCN lớp để giáo dục con em học tập. chỉ đạo. như sau: Nội dung Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Từ Từ Từ 15/10 Từ 22/10 đến 01/10 08/10đế đến 21/10 28/10 đến n 14/10 07/10 Số đi muộn Số bỏ tiết Số không chuẩn bị bài Số dưới điểm 5 Số có thái độ sai Số bị phê bình Số được khen Số được điểm tốt Số tiết tự quản tốt Xếp loại của lớp II.- - Kết quả sơ kết hạng tuần của tháng 10/201. yêu cầu công việc để Ban đại diện cha mẹ HS chủ động trong việc thqam gia chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại lớp. Thuận lợi: Lớp đã đi vào nền nếp. có sự kiểm tra chéo giữa các tổ. Biện pháp tiến hành: GVCN hướng dẫn. Có ngày kỉ niệm 20/11 là cơ hội để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” bằng nhiều hoạt động cụ thể. chia sẻ thong tin. linh hoạt hơn trong việc giúp HS học tập chuẩn bị kiểm tra HK I vào cuối tháng 12/2010. Đôn đốc nhắc nhở học sinh và phối hợp với cha mẹ HS chặt chẽ hơn. Khó khăn: Đội ngũ cán bộ lớp chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt lớp. tự giác cao. c. Thực hiện kiểm tra nền nếp sát sao hơn. làm việc với ý thức trung thực. d. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 5. Đội Sao đỏ đã quen việc. rèn luyện đến gia đình từng học sinh. Gởi thông báo kết quả học tập. b. Hướng dẫn . a. nhiều việc tốt” để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát động phong trào “ Tháng thi đua nhiều điểm tốt. Một số khái niệm (tham khảo) GVCN lớp…. trao đổi. Cán bộ lớp. Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ bảy ( 18/11/2010). chỉ huy Chi đội tập chủ trì trong các buổi sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. . CÔNG TÁC THÁNG 11/2010.

Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau. là một hình thức tổ chức tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của HS…. thể hiện mong muốn của lớp học. học sinh được mở rộng các mối liên hệ. giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân.Đây là dạng hoạt động giáo dục tập thể. . Từ đây các em sẽ lĩnh hội được rất nhiều. cục bộ. ở lớp học. Tập thể sư phạm. cách thức. . Nói cách khác. trình tự . tăng cường sự hiểu biết.Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu. thẩm mĩ và sức khoẻ. nó chỉ ra cầu nối từ hiện tại tới tương lai.. Sức hấp dẫn học sinh.GV quá nghiêm khắc.Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau. lập đi lập lai. tức là phát triển mọi mặt cả trí tuệ. chia sẻ tâm tư. bè phải trong đời sống tập thể hàng ngày của lớp học.. 2. Tầm nhìn chỉ rõ quang cảnh hiện thực. Từ điển Tiếng Việt. khắc phục xu hướng hẹp hòi.Đa dạng hoá về nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Mỗi lứa tuổi học sinh có những yêu cầu riêng. 2000). . bổ ích.Giá trị: Giá trị là điều mà lớp học cam kết thực hiện cho các bên có liên quan (Ban giám hiệu. Tác dụng giáo dục của giờ sinh hoạt lớp . thân thiện. tin cậy và hấp dẫn của tương lai.Kế hoạch: “Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định. Vì vậy. thời gian tiến hành” (Viện ngôn ngữ. Các em phải được vừa học vừa chơi. không đặt mình vào vị trí của HS để hiểu các em 3. PHẦN III: Tổ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP 1. phải gắn với nhu cầu và hứng thú của học sinh và chúng phải phù hợp với kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của họ. . sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp cho phù hợp với lứa tuổi học sinh khác nhau là đòi hỏi tất yếu đối với nhà trường.Sứ mạng: Sứ mạng khẳng định mục đích.. Đoàn TNCS HCM. Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của chính họ phải giải quyết mà là vấn đề của thầy/cô. thi tài với nhau. .Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng.Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả cần đạt của kế hoạch... không gần gữi. thể chất … của học sinh. của nhà trường và cộng đồng. Hội Cha mẹ học sinh. tình cảm và tự đánh giá nhận xét nhau thẳng thắn. không thực sự gắn với nhu cầu của HS. Tầm nhìn là mục tiêu vẫy gọi.HS không được cùng nhau tổ chức.Tầm nhìn: Tầm nhìn là ý tưởng về tương lai của lớp học có thể đạt được. tình cảm. nhàm chán. tham gia vào giờ sinh hoạt lớp . kế hoạch là chương trình hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện một mục tiêu nào đó. các em bày tỏ. nhà trường). nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể. giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng chung để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường. với mục tiêu. các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong lớp chủ nhiệm. các lĩnh vực phục vụ ưu tiên và cách thức phục vụ lớp học sẽ thực hiện để thỏa mãn nhu cầu giáo dục học sinh. góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. đạo đức. . không hứng thú với HS . tích cực. NXB Đà Nẵng. Nguyên nhân chính làm cho HS không thích giờ sinh hoạt lớp . là những thay đổi trong môi trường học tập của học sinh hoặc hoạt động của tập thể lớp. . Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp.. hứng thú riêng đối với hoạt động. Do đó. lí do tồn tại của lớp học.. giúp đỡ lẫn nhau. sự lôi cuốn các em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức. Xác định những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp .

và từ đó có tác động lẫn nhau. cố vấn của GV nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Sự tham gia của HS vào các hoạt động. tham gia tốt các phong trào của lớp mà nhà trường đề ra. của mỗi học sinh trong lớp. tăng cường giao lưu giữa các em. vừa là quyền của mỗi học sinh. + Lớp phó phụ trách văn thể. Các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: a. tinh thần trách nhiệm …. phải được tham gia vào giờ sinh hoạt lớp từ những vai trò và nhiệm vụ khác nhau như người thực thi nhiệm vụ được giao. Chính thông qua giao lưu với bạn. của trường vừa là nhu cầu. các em trao đổi với nhau những quan điểm.. đánh giá thi đua và xây dựng kế hoạch: . phát triển thái độ phê bình đối với bản thân.. .. Các em sẵn sàng đưa ra những quan điểm. tập thể của họ . khuyết điểm về các họat động của lớp trong tuần vừa qua: nề nếp. phê bình những em không học bài. xử lí các tình huống nảy sinh trong tập thể lớp…. vì thế cần để cho HS tự thảo luận.Đánh giá lại những hoạt động trong tuần: + Từng tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình học tập cũng như việc thực hiện nội quy trường lớp của các thành viên trong tổ + Lớp trưởng nhận xét ưu điểm.. phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh: Mỗi lớp. làm bài tập ở nhà.. tạo nên bầu không khí lớp học đoàn kết. học tập.Tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp. Sự cùng tham gia của tất cả HS vào giờ sinh hoạt lớp sẽ tạo ra môi trường chung để HS cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực. nhắc nhở và yêu cầu HS về nhà suy nghĩ xem sẽ có những hình phạt như thế nào đối với những em thường xuyên vi phạm.. giúp mọi HS tin tưởng và không sợ hãi về mặt tâm lí. lao động: nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách + GV tuyên dương những em học tập tốt.. hiểu bạn của mỗi HS được xây dựng và do đó năng lực hiểu bản thân mình được hình thành và năng lực tự ý thức. HS mới dễ dàng cảm thông. trao đổi và quyết định. cởi mở. người tổ chức. ví dụ như xây dựng các qui định riêng của lớp. Nói cách khác..Đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại: Giao lưu giữa HS có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giáo dục... xác định chỉ tiêu thi đua. công việc của lớp. Mục đích là nhằm nâng cao bầu không khí đoàn kết. cởi mở và thân thiện.. tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng. chia sẻ giữa các em được hình thành và củng cố. tính sẵn sàng giải quyết có sáng tạo các vấn đề đặt ra và niềm tin vào khả năng giải quyết chúng 4... Ngoài ra việc thường xuyên thu hút các em vào quá trình bàn bạc chung sẽ dần dần tạo ra ở các em lòng tin vững chắc rằng chúng có vị trí nhất định trong lớp và chúng sẽ cố gắng nỗ lực và hợp tác với mọi thành viên để hoàn thành công việc được giao.. tư tưởng. chính kiến của mình. mà năng lực hiểu người khác.Giao lưu-đối thoại sẽ phát triển ở mọi HS lòng tin vào sức lực cá nhân. cơ sở của tự giáo dục được phát triển. Trong quá trình giao lưu.. Từ đó tình cảm gắn bó.. Trên cơ sở của những hiểu biết về nhau. tâm trạng.Thu hút tối đa sự tham gia của mọi HS dưới sự hướng dẫn. . học sinh phải là chủ thể của giờ sinh hoạt lớp. giúp đỡ. thân mật..Lập kế hoạch tuần tiếp theo . + . mỗi tập thể đều có những công việc chung cần giải quyết. Tổng kết. đạo đức. Trong quá trình bàn bạc các công việc chung của lớp trong tiết sinh hoạt tập thể dưới hình thức giao lưu-đối thoại sẽ phát triển được bầu không khí thuận lợi cần thiết cho giáo dục. Một tập thể lớp đoàn kết với từng thành viên có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là môi trường giáo dục tốt nhất cho từng học sinh. hứng thú. sẵn sàng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người khác một cách tôn trọng.. chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. sự tôn trọng đối với các bạn. xúc cảm. sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhau... người khám phá và đánh giá hoạt động của họ.

. việc thật trong các lĩnh vực hoạt động nào đó. những vấn đề được HS quan tâm nhất hoặc đang vướng mắc. Thu hút đông đảo HS tham gia. tiếp nhận những kiến thức có liên quan đến chủ đề đã được lựa chọn. lớp. vẻ đẹp. Cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong thảo luận. nội dung buổi nói chuyện. các tổ khác hỗ trợ.đối thoại với người trong cuộc: Giao lưu là một hình thức tổ chức họat động giáo dục nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết đề HS được tiếp xúc. đáp ứng nhu cầu của các em. Một số điều lưu ý . với người thật. tích cực của mọi HS trong lớp để thảo luận sôi nổi và có hiệu quả. phương thức tiến hành.Sinh hoạt theo chủ đề (thời gian khoảng 35 phút): Nội dung sinh hoạt nên gắn với các hoạt động chủ điểm tháng. khêu gợi sự mạnh dạn.Thông báo những công việc chính trong tuần tới Hai nội dung trên nên tiến hành nhanh gọn khoảng 10 phút . cần phải tiến hành tốt những công việc sau: + Tạo không khí sôi nổi. cạnh tranh giữa HS hoặc các nhóm HS để các em có cơ hội thể hiện tài năng.. Hình thức hỗn hợp: tổng kết thi đua và sinh hoạt theo chủ đề . gắn với những ngày kỉ niệm lớn. đặc điểm của đối tượng giao lưu như tuổi. trong nước và trên thế giới. . mang tính thi đua. phấn khởi cho hội thi thông qua chỉnh trang lớp học và nơi diễn ra hội thi. trong đó tạo ra sân chơi hấp dẫn. Tổ chức các hội thi (văn nghệ. liên quan đến lợi ích và hứng thú của HS.Công tác chuẩn bị phải tiến hành trước khi diễn ra cuộc thi từ 10 . Khi tiến hành thảo luận chuyên đề cần lưu ý: . thoải mái để tất cả học sinh đều có cơ hội bày tỏ những ý kiến. Thảo luận chuyên đề/ chủ điểm: Nên giao lần lượt cho các tổ học sinh chủ trì. gắn với các sự kiện chính trị. nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh. giao lưu phải thiết thực. an toàn. âm nhạc và các phương tiện âm thanh… . có nhiều ý kiến. .. cùng nhau chia sẻ. đòi hỏi thời gian chuẩn bị công phu. HS thanh lịch.Khi tiến hành giao lưu.. .. . . văn hóa. kinh tế. c.. Đây là hình thức tổ chức họat động tổng hợp nhiều loại hình.b. trò chuyện và trao đổi thông tin với những nhân vật điển hình.Vấn đề hay chủ đề thảo luận phải phù hợp với hứng thú. Sinh hoạt lớp dưới hình thức giao lưu có thể tổ chức nhân các ngày lễ lớn của dân tộc hay của lứa tuổi HS.Nếu gặp khó khăn (trường hợp không thống nhất ý kiến…) cần mời người cố vấn hay GV giải đáp (người cố vấn hay GV đóng vai trò là người trọng tài khoa học cho HS trong quá trình thảo luận). . d. .. Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: . kết luận. Hình thức sinh họat cũng đa dạng: có thể là thi văn nghệ giữa các tổ.. quan điểm khác nhau.Vấn đề đưa ra thảo luận đòi hỏi sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá. Môi trường thảo luận phải thuận lợi. tham gia. tự tin. cần kết hợp trò chuyện giữa người dẫn chương trình với khách mời giao lưu và trao đổi. quy mô tổ chức. xã hội diễn ra ở địa phương.. có thể là sự giao lưu với người trong cuộc. có thể chỉ là đố vui khoa học.Trước khi tiến hành hội thi 1 ngày.) Hội thi là một hình thức tổ chức họat động giáo dục. trò chuyện giữa khách mời với người tham dự buổi giao lưu… e. hiểu biết khoa học.Người dẫn chương trình phải khéo léo dẫn dắt. GVCN và HS bổ sung nếu thấy cần thiết..Đánh giá tình hình chung của lớp trong tuần: lớp trưởng đánh giá chung sau khi đã có sự thống nhất của các tổ. Giao lưu. hay sáng tạo ý tưởng mới.15 ngày .Những vấn đề trao đổi. quan điểm và chính kiến của mình.Người chủ trì cần có buổi làm việc trước với chuyên gia về mục tiêu.

Khen ngợi phải cụ thể. TỔNG KẾT TUẦN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI I. * Ưu điểm: * Tồn tại. gây được cảm xúc tích cực nơi người khen . đáng ra phải là ngược lại). Mời phần báo cáo của văn thể mỹ. MỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CÁN SỰ LỚP (NẾU CÓ) 1.+ Họp ban giám khảo (BGK) để phổ biến biểu điểm.70% là “chê” học sinh. quy cách chấm và tính điểm.Khên ngợi phải chân thật. IV.Khi phê bình không được chì chiết.những em học yếu. * Tuyên dương * Phê bình b. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp A.chê đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú trong học tập. các thầy cô thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi ( 60 . Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM . gọi tên các phẩm chất .Đối với những hành vi tích cực mới cần khên ngay khi nó vừa xuất hiện nhất là với những em hay mắc khuyết điểm. Thầy cô biết khen .Phương hướng tuần tới : 3. Khi khen chê HS cần lưu ý một số vấn đề sau: . III Ý KIẾN NHẬN XÉT CHUNG CỦA LỚP TRƯỞNG1. nhút nhát…. LỚP TRƯỞNG MỜI CÁC TỔ TRƯỞNG CÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI THI ĐUA CÁC TỔ a LTrưởng: Mời Tổ trưởng tổ thông qua đánh giá hoạt động của tổ 3 trong tuần vừa qua. Mời phần báo cáo của Phó lao động.Khi phê bình HS cũng cần lưu ý là phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách . Về nguyên tắc. 5. 3. xác định các yêu cầu đối với BGK và quy trình hoạt động của BGK hội thi. khen phải nhiều hơn chê để tạo tâm lý tích cực vì ai cũng thích khen. Mời phần báo cáo của Phó học tập. . nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm đã xảy ra từ lâu TIẾN HÀNH MỘT TIẾT SINH HOẠT LỚP Học sinh bắt bài hát: Giới thiệu đại biểu: Giới thiệu tiết sinh hoạt: 1. Tổng kết điểm Điểm công Điểm trừ Tổng điểm II. Lớp trưởng hỏi ý kiến học sinh trong lớp ĐỀ XUẤT BAN CÁN SỰ LỚP. 2.Lớp trưởng đưa ra hình thức xử phạt như qui định . Tổng kết ý kiến chung trong tuần qua của lớp Tuyên dương Phê bình 2 . Những lưu ý về khen chê HS: Thực tế hiện nay trong các buổi sinh hoạt lớp.

Phòng tránh rủi ro trong quan hệ giới tính . Về giáo dục kỹ năng sống cho HS I. Trong xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức. thách thức ( như chết do AIDS. góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và do vậy sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội. Những KNS cần giáo dục cho HS THCS.Phòng tránh bạo lực học đường II. bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. PHẦN IV: THAM KHẢO A. mang thai ngoài ý muốn. địa phương và phù hợp với lứa tuổi. trong đó mục tiêu 3 nói rằng “ Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp”. trong đó “người học” ở đây được hiểu từ trẻ em đến người lớn tuổi. hạnh phúc. Chính vì vậy. vi phạm pháp luật. Nếu con người có kiến thức. Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan (2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu. giải quyết các tình huống và giao tiếp có hiệu quả. Có thể hình tượng hóa vai trò của KNS đối với con người như sau: Con người sống trong xã hội hiện đại muốn sang được bến bờ của thành công và hạnh phúc thì phải vượt qua một con sông chứa đựng đầy những rủi ro. kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người sống trong xã hội hiện đại. Khi đó những kĩ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người sang được bến bờ bên kia của lối sống tích cực và chất lượng cuộc sống. lành mạnh. THPT: * Những KNS cốt lõi: Nhóm kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề: . chúng ta mong muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực. Còn trong mục tiêu 6 yêu cầu” Khi đánh giá chất lượng GD cần - Nhóm Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: Nhóm kĩ năng nhận biết và sống với người khác: . 50% còn lại là những kỹ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi là kỹ năng sống Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Người có kỹ năng sống sẽ thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực. có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công. chết vì bạo lực. nguy cơ rủi ro. những thất bại trong học đường. Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. nghiện ruợu và ma tuý.xã hội của con người có thể ứng phó với những tháchthức trong cuộc sống.).. Các cá nhân thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thách đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. còn “ phù hợp” được hiểu là phù hợp với vùng.. 2. THPT . Sự tất yếu phải giáo dục KNS cho người học trong xã hội hiện đại Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người.* Những KNS để ứng phó với những vấn đề của lứa tuổi THCS. KNS là năng lực/ khả năng tâm lí. làm cho xã hội lành mạnh. sức khoẻ và bảo vệ quyền con người. nguy cơ. miền.Giáo viên chủ nhiệm lần lượt nhận xét các tình hình của lớp tuần qua và có hướng giải quyết vẫn đề một cách hợp lí.Phòng tránh sử dụng chất gây nghiện .Phòng tránh lạm dụng Game . ngăn ngừa các vấn đề xã hội. muốn thành công vàhạnh phúc con người cần được trang bị KNS 3. Kỹ năng sống là gì? 1.

III. Ngăn ngừa HIV/AIDS. bạo lực và rủi ro. 3 Nhiệm vụ của GDKNS Nhiệm vụ của GDKNS trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức.phải đánh giá KNS của người học”.Phối hợp với gia đình..Một mặt. các dạng hoạt động ngoài giờ lên lớp khác . Các hình thức giáo dục Ngoài con đường lồng ghép qua môn học và hình thức. thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả kiến thức. phương pháp tổ chức dạy học. rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa để động viên sự thay đổi hành vi . SKSS. Nhóm KN đương đầu với xúc cảm. quản lý bản thân trước những thách thức của xã hội hiện đại từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và giảm thiểu các vấn đề xã hội. tích hợp qua các chủ đề.Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng/ tiếp cận KNS . tham vấn trực tiếp đối với cá nhân hoặc nhóm HS 6. Giới. thói quen tiêu cực thành hành vi tích cực. học để tự khẳng định” đối với các nội dung giáo dục . hình thành những hành vi. Nhóm KN xã hội . Hoà bình và giải quyết xung đột. rủi ro cho HS: . thái độ và các kĩ năng thích hợp 2.Các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi tiêu cực. 5. GVCN có thể GD kĩ năng sống cho HS qua: . Như vậy. KNS trong các lĩnh vực cụ thể như các kĩ năng giải quyết và ứng xử với vấn đề vệ sinh thực phẩm. học để chung sống.Triển khai theo nhóm nhỏ.Cung cấp kiến thức vừa đủ. tránh mang tính hàn lâm . lối sống tích cực . giá trị.Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm . Nội dung giáo dục KNS Nội dung giáo dục KNS bao gồm cả những KNS chung ( generic life skills) và những KNS trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. Ngăn ngừa thiên tai.Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt động ngoài giờ lên lớp .Tập trung vào những thông điệp tích cực. dinh dưỡng. Mục tiêu giáo dục KNS Mục tiêu giáo dục KNS là tăng cường năng lực tâm lý-xã hội cho người học để họ biết sống một cách phù hợp và hữu ích. thái độ và kĩ năng thích hợp để: . quản lý được các tình huống rủi ro. giáo dục kĩ năng sống ( KNS) cho người học đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục các nước. học để làm. học KNS trở thành quyền của người học và chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kỹ năng sống của người học. thuốc lá và ma tuý.Mặt khác thay đổi những hành vi.Qua tiếp cận 4 trụ cột “ Học để biết. Cho nên. Phòng tránh rượu. Giaó dục Kĩ năng sống là gì Giáo dục KNS là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. rủi ro .Lồng ghép. Môi trường. Giaó dục phải mang lại cho mọi người không chỉ kiến thức mà cả KNS để sống trong xã hội dựa vào năng lực (Competence-based societies). Giáo dục Kĩ năng sống 1.. là xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi. cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi .Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn . mang tính xây dựng 4.Sử dụng tác động của người có uy tín và phương pháp đồng đẳng .. Các KNS chung gồm có: Nhóm KN nhận thức. sức khoẻ. giới tính. Việc làm và thu nhập. cộng đồng để tạo ra môi trường GD khuyến khích sự thay đổi hành vi tiêu cực.Qua tư vấn.

Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ B.. Các bản kế hoạch chủ nhiệm năm. tháng .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->