P. 1
Cong Tac Giao Vien Chu Nhiem Lop

Cong Tac Giao Vien Chu Nhiem Lop

|Views: 306|Likes:
Được xuất bản bởiSaga Phoenix

More info:

Published by: Saga Phoenix on Feb 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

___________

PHẦN I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GVCN LỚP: 1. Vị trí, vai trò và chức năng của GVCN lớp: - GVCN lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng sư phạm nhà trường và CMHS quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường. - GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất đối với HS và tập thể lớp. - GVCN là người cố vấn cho công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ khác ở lớp chủ nhiệm. 2. Chức năng của GVCN lớp: - Tổ chức, quản lý, lãnh đạo. - Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân. - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ của HS theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách. 3. Nhiệm vụ của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ của một GV, còn có những nhiệm vụ sau đây: a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 4. Quyền hạn của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền hạn của một GV, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 5. Các yêu cầu đối với GVCN lớp hiện nay: - Về đạo đức nghề nghiệp. - GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục…. - Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN... - GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn… - Xây dựng tập thể HS lớp CN… - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng… - Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp. - Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục… - Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường… - Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

các tổ chức khác ngoài nhà trường. Trong quá trình điều hành hoạt động lớp học GVCN phải hướng tới đạt những mục tiêu nhất định nên còn có Kế hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch chuyên môn của lớp chủ nhiệm.Nội dung kế hoạch tháng: +Các công việc quan trọng trong tháng. thì không những đạt được mục tiêu cơ bản là “giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở. phát triển năng lực cá nhân. mục 1. học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”. +Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể.. tư vấn. tính năng động và sáng tạo. Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng cho 3 năm học (gọi là kế hoạch chiến lược) và xây dựng cho 1 năm học (gọi là kế hoạch năm học). + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc.. Kế hoạch tuần. nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì. tích cực. Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm. xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân. nhóm học sinh cùng tiến. người thực hiện. Không ít GVCN chỉ coi việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm như một hình thức “đối phó” GVCN là người quyết định chất lượng cao các hoạt động giáo dục của lớp khi và chỉ khi GVCN có sự định hướng. đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung sức mạnh vào những ưu tiên này. tiếp tục học đại học.Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần bao gồm: . . tạo ra những con người có ích cho xã hội.Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm: + Các công việc trong kế hoạch năm. cao đẳng. chia sẻ tâm tư tình cảm. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. trung cấp. từng tuần gọi chung là Kế hoạch tháng. Đoàn thanh niên. * Kế hoạch công tác tuần cần xác định: .. trước hết GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.. Nếu xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm tốt. kịp thời trong quá trình tự rèn luyện của học sinh. Điều 27. tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(Luật GD 2005. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. làm như thế nào để đạt được điều đó.Lớp chúng ta đang ở đâu? . thời gian thực hiện. lớp học thân thiện.PHẦN II: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 1. vai trò.. Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho từng tháng. GVCN cùng lớp sẽ xác định được rõ ràng định hướng tương lai cần đạt của lớp học. hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. Những lưu ý khi lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp * Trong quá trình lập kế hoạch chủ nhiệm. 4) 3.. Từ đó xây dựng tổ.Làm thế nào để biết lớp chúng ta sẽ đi đúng hướng và đi tới đich? * Kế hoạch công tác tháng cần xác định: . Hội cha mẹ học sinh.Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu? . thể chất. GVCN đối với lớp học cần phải hiểu rõ vị trí. Lý do xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học. “phát triển toàn diện về đạo đức.Lớp chúng ta sẽ làm gì? Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó? . thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. 2. cộng đồng. hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển. GVCN cần trả lời được các câu hỏi cơ bản sau: . mà còn cùng nhà trường góp phần hoàn thiện mục tiêu giáo dục cấp học. trí tuệ. + Các công việc tháng trước còn tồn tại. xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: giáo viên bộ môn.

+ Các công việc tuần trước chưa thực hiện xong.Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm 5. ổn định nhanh chóng tổ chức lớp.ghi chú ( yêu cầu kết quả). giản dị. giúp đỡ người già… . Nội dung: Ngay từ đầu năm học đưa HS vào kỷ cương. tăng cường các hoạt động giáo dục: a. .. b. yêu quê hương. + Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. truyền thống nhà trường… . XH. có lối sống lành mạnh..Quan hệ với mọi người. yêu thương em nhỏ. hành vi sai trái… .Biết lên án và có thái độ đấu tranh vứi những biểu hiện tiêu cực. nền nếp của nhà trường.Nội dung kế hoạch tuần: + Các công việc quan trọng trong tuần. . * Cấu trúc bản kế hoạch hoạt động lớp CN bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo) 1. . PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG. 2. lao động. hoạt động Đội để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu. . .Tăng cường kiểm tra nền nếp. Đặc điểm môi trường lớp học 2.. mục tiêu.Quan hệ với công việc. đạo đức. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau). đất nước… . người thực hiện. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 9.Quan hệ với cộng đồng.Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức.Học và nắm vững: nội quy nhà trường. 1.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 8. GIÁO DỤC HẠNH KIỂM.. thói quen đạo đức: -Luôn kính trọng người trên. Giáo dục thái độ.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 7.+ Các công việc trong kế hoạch tháng.Phương hướng.Điều chỉnh kế hoạch 6. Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp: MẪU 1: KẾ HOẠCH NĂM HỌC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 201. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp.………… c. thời gian thực hiện. tình cảm: . nhiệm vụ. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 4. chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu 3. Biện pháp: . học kì II từ tháng 2 đến tháng 5).-201. Giáo dục hành vi.Các biện pháp chính 4.Biết yêu gia đình. khiêm tốn… -………. Giáo dục ý thức đạo đức: . yêu lớp. A.…. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc.

…………….…………… 3. Chỉ tiêu: . Nội dung: .Củng cố hoạt động các câu lạc bộ nhà trường.……………. Nội dung: . D. 2. .Chi đội phó:……. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH. Tháng 9/2011: . -………………..-………………..Làm tốt công tác phụ trách Sao nhi đồng… 3. B. Uỷ viên: ………… Đã cập nhật được điểm và thường xuyên thông báo dến cha mẹ HS. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GVCN lớp…. sổ sách Chi Đội. . Biện pháp: . Chỉ tiêu: Liên Đội giữ vững danh hiệu CHI DỘI MẠNH.Khá:…….Tham gia tốt các hoạt động Kể chuyện Bác Hồ… . . tốt. . .Tổ chức thành công Đại hội Chi Đội.………….………….……………. GIÁO DỤC VĂN HÓA 1. .…………..……………. đồng phục… Đã tổ chức được Đại hội Chi đội. Tháng 10/2011: . 3.. đạo đức Hồ Chí minh cho đội viên. MẪU 2: KẾ HOẠCH THÁNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2010. Chỉ tiêu: 98% HS toàn trường xếp loại hạnh kiểm khá. -……………………… PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Đợt 1: Từ ngày 05/9/2011 đến 20/11/2011 với chủ điểm: “………………”. C. Lớp đã ổn định về mọi mặt: Kỷ luật. . ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2010. bầu được: Chi đội trưởng:……….Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội… . . Biện pháp: .Hoàn chỉnh hồ sơ. . nền nếp. 1. CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.Giỏi:……. . -………………….Bồi dưỡng tư tưởng.…………… 2. I.

- - Kết quả sơ kết hạng tuần của tháng 10/201. Một số khái niệm (tham khảo) GVCN lớp…. chia sẻ thong tin. b. Đôn đốc nhắc nhở học sinh và phối hợp với cha mẹ HS chặt chẽ hơn. Cán bộ lớp. c. Nội dung cụ thể: Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được trong tháng 10. Gởi thông báo kết quả học tập. Ban Đại diện cha mẹ HS của lớp còn thụ động trong việc phối hợp với GVCN lớp để giáo dục con em học tập. thiết thực. Biện pháp tiến hành: GVCN hướng dẫn. a. chỉ huy Chi đội tập chủ trì trong các buổi sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. làm việc với ý thức trung thực. Hướng dẫn . Phát động phong trào “ Tháng thi đua nhiều điểm tốt. Khó khăn: Đội ngũ cán bộ lớp chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt lớp. chỉ đạo. tự giác cao. linh hoạt hơn trong việc giúp HS học tập chuẩn bị kiểm tra HK I vào cuối tháng 12/2010. d. trao đổi. nhiều việc tốt” để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ bảy ( 18/11/2010). có sự kiểm tra chéo giữa các tổ. Có ngày kỉ niệm 20/11 là cơ hội để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” bằng nhiều hoạt động cụ thể. như sau: Nội dung Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Từ Từ Từ 15/10 Từ 22/10 đến 01/10 08/10đế đến 21/10 28/10 đến n 14/10 07/10 Số đi muộn Số bỏ tiết Số không chuẩn bị bài Số dưới điểm 5 Số có thái độ sai Số bị phê bình Số được khen Số được điểm tốt Số tiết tự quản tốt Xếp loại của lớp II. trèn luyện nhân cách. Đội Sao đỏ đã quen việc. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 5. Thuận lợi: Lớp đã đi vào nền nếp. Thực hiện kiểm tra nền nếp sát sao hơn. rèn luyện đến gia đình từng học sinh. . CÔNG TÁC THÁNG 11/2010. yêu cầu công việc để Ban đại diện cha mẹ HS chủ động trong việc thqam gia chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại lớp.

bổ ích. . giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân.Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu. Nói cách khác. Từ đây các em sẽ lĩnh hội được rất nhiều. 2.Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau. thân thiện. tích cực. PHẦN III: Tổ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP 1. thể hiện mong muốn của lớp học. 2000). Do đó. Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của chính họ phải giải quyết mà là vấn đề của thầy/cô. . Hội Cha mẹ học sinh. tình cảm. Từ điển Tiếng Việt.Kế hoạch: “Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định. thẩm mĩ và sức khoẻ. góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.Đây là dạng hoạt động giáo dục tập thể.GV quá nghiêm khắc. của nhà trường và cộng đồng.. . đạo đức. bè phải trong đời sống tập thể hàng ngày của lớp học.Giá trị: Giá trị là điều mà lớp học cam kết thực hiện cho các bên có liên quan (Ban giám hiệu. Tầm nhìn là mục tiêu vẫy gọi. là những thay đổi trong môi trường học tập của học sinh hoặc hoạt động của tập thể lớp.Tầm nhìn: Tầm nhìn là ý tưởng về tương lai của lớp học có thể đạt được. nhàm chán. . các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong lớp chủ nhiệm.. phải gắn với nhu cầu và hứng thú của học sinh và chúng phải phù hợp với kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của họ. Xác định những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp . Sức hấp dẫn học sinh. không gần gữi. với mục tiêu. giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng chung để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường. nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể. cục bộ. Đoàn TNCS HCM. lập đi lập lai. khắc phục xu hướng hẹp hòi. các em bày tỏ. ở lớp học. không đặt mình vào vị trí của HS để hiểu các em 3. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp. Tầm nhìn chỉ rõ quang cảnh hiện thực. cách thức. không hứng thú với HS . Vì vậy. sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp cho phù hợp với lứa tuổi học sinh khác nhau là đòi hỏi tất yếu đối với nhà trường. thi tài với nhau. . NXB Đà Nẵng.. lí do tồn tại của lớp học. hứng thú riêng đối với hoạt động. sự lôi cuốn các em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức. thể chất … của học sinh. trình tự .Sứ mạng: Sứ mạng khẳng định mục đích. chia sẻ tâm tư. là một hình thức tổ chức tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau. tình cảm và tự đánh giá nhận xét nhau thẳng thắn. học sinh được mở rộng các mối liên hệ. tin cậy và hấp dẫn của tương lai.. nó chỉ ra cầu nối từ hiện tại tới tương lai.. tham gia vào giờ sinh hoạt lớp . không thực sự gắn với nhu cầu của HS.Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả cần đạt của kế hoạch.Đa dạng hoá về nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Mỗi lứa tuổi học sinh có những yêu cầu riêng. các lĩnh vực phục vụ ưu tiên và cách thức phục vụ lớp học sẽ thực hiện để thỏa mãn nhu cầu giáo dục học sinh. giúp đỡ lẫn nhau. .Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng. huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của HS…. nhà trường).. tăng cường sự hiểu biết. Tác dụng giáo dục của giờ sinh hoạt lớp . . Nguyên nhân chính làm cho HS không thích giờ sinh hoạt lớp . kế hoạch là chương trình hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện một mục tiêu nào đó. thời gian tiến hành” (Viện ngôn ngữ.. Tập thể sư phạm. Các em phải được vừa học vừa chơi. tức là phát triển mọi mặt cả trí tuệ.HS không được cùng nhau tổ chức.

học tập.. sự tôn trọng đối với các bạn. xác định chỉ tiêu thi đua. phải được tham gia vào giờ sinh hoạt lớp từ những vai trò và nhiệm vụ khác nhau như người thực thi nhiệm vụ được giao. tinh thần trách nhiệm …... Từ đó tình cảm gắn bó. Trên cơ sở của những hiểu biết về nhau. tư tưởng. các em trao đổi với nhau những quan điểm..Đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại: Giao lưu giữa HS có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giáo dục. sẵn sàng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người khác một cách tôn trọng. công việc của lớp.. xử lí các tình huống nảy sinh trong tập thể lớp…. người tổ chức. . Trong quá trình bàn bạc các công việc chung của lớp trong tiết sinh hoạt tập thể dưới hình thức giao lưu-đối thoại sẽ phát triển được bầu không khí thuận lợi cần thiết cho giáo dục. cố vấn của GV nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Sự tham gia của HS vào các hoạt động. vừa là quyền của mỗi học sinh. mà năng lực hiểu người khác. mỗi tập thể đều có những công việc chung cần giải quyết. cởi mở.và từ đó có tác động lẫn nhau..Đánh giá lại những hoạt động trong tuần: + Từng tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình học tập cũng như việc thực hiện nội quy trường lớp của các thành viên trong tổ + Lớp trưởng nhận xét ưu điểm. sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhau. thân mật. HS mới dễ dàng cảm thông. Một tập thể lớp đoàn kết với từng thành viên có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là môi trường giáo dục tốt nhất cho từng học sinh.. Tổng kết. xúc cảm. vì thế cần để cho HS tự thảo luận. Nói cách khác... hứng thú. tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng. tham gia tốt các phong trào của lớp mà nhà trường đề ra.. Sự cùng tham gia của tất cả HS vào giờ sinh hoạt lớp sẽ tạo ra môi trường chung để HS cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực.Lập kế hoạch tuần tiếp theo . Mục đích là nhằm nâng cao bầu không khí đoàn kết. tâm trạng. đạo đức. phê bình những em không học bài. làm bài tập ở nhà.Tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp. chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. tăng cường giao lưu giữa các em. lao động: nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách + GV tuyên dương những em học tập tốt. người khám phá và đánh giá hoạt động của họ. + .. phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh: Mỗi lớp. cơ sở của tự giáo dục được phát triển. của trường vừa là nhu cầu. tập thể của họ .. Trong quá trình giao lưu.. đánh giá thi đua và xây dựng kế hoạch: . Chính thông qua giao lưu với bạn. chính kiến của mình. phát triển thái độ phê bình đối với bản thân.. . giúp đỡ.. Ngoài ra việc thường xuyên thu hút các em vào quá trình bàn bạc chung sẽ dần dần tạo ra ở các em lòng tin vững chắc rằng chúng có vị trí nhất định trong lớp và chúng sẽ cố gắng nỗ lực và hợp tác với mọi thành viên để hoàn thành công việc được giao. Các em sẵn sàng đưa ra những quan điểm. nhắc nhở và yêu cầu HS về nhà suy nghĩ xem sẽ có những hình phạt như thế nào đối với những em thường xuyên vi phạm. học sinh phải là chủ thể của giờ sinh hoạt lớp... giúp mọi HS tin tưởng và không sợ hãi về mặt tâm lí. Các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: a. cởi mở và thân thiện. khuyết điểm về các họat động của lớp trong tuần vừa qua: nề nếp.. ví dụ như xây dựng các qui định riêng của lớp. chia sẻ giữa các em được hình thành và củng cố. của mỗi học sinh trong lớp.. tạo nên bầu không khí lớp học đoàn kết. trao đổi và quyết định.Thu hút tối đa sự tham gia của mọi HS dưới sự hướng dẫn. + Lớp phó phụ trách văn thể. tính sẵn sàng giải quyết có sáng tạo các vấn đề đặt ra và niềm tin vào khả năng giải quyết chúng 4. hiểu bạn của mỗi HS được xây dựng và do đó năng lực hiểu bản thân mình được hình thành và năng lực tự ý thức.Giao lưu-đối thoại sẽ phát triển ở mọi HS lòng tin vào sức lực cá nhân..

cùng nhau chia sẻ. quan điểm và chính kiến của mình.. Hình thức sinh họat cũng đa dạng: có thể là thi văn nghệ giữa các tổ. khêu gợi sự mạnh dạn. hiểu biết khoa học. Môi trường thảo luận phải thuận lợi. trong đó tạo ra sân chơi hấp dẫn. . an toàn. đáp ứng nhu cầu của các em. Một số điều lưu ý . tiếp nhận những kiến thức có liên quan đến chủ đề đã được lựa chọn. Thu hút đông đảo HS tham gia. c. có thể là sự giao lưu với người trong cuộc. Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: .) Hội thi là một hình thức tổ chức họat động giáo dục. có thể chỉ là đố vui khoa học.Vấn đề hay chủ đề thảo luận phải phù hợp với hứng thú.Khi tiến hành giao lưu. . quan điểm khác nhau.Trước khi tiến hành hội thi 1 ngày.đối thoại với người trong cuộc: Giao lưu là một hình thức tổ chức họat động giáo dục nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết đề HS được tiếp xúc. kết luận. kinh tế.Nếu gặp khó khăn (trường hợp không thống nhất ý kiến…) cần mời người cố vấn hay GV giải đáp (người cố vấn hay GV đóng vai trò là người trọng tài khoa học cho HS trong quá trình thảo luận).b. đặc điểm của đối tượng giao lưu như tuổi. thoải mái để tất cả học sinh đều có cơ hội bày tỏ những ý kiến. tự tin. với người thật. lớp.Công tác chuẩn bị phải tiến hành trước khi diễn ra cuộc thi từ 10 . Tổ chức các hội thi (văn nghệ. vẻ đẹp. tích cực của mọi HS trong lớp để thảo luận sôi nổi và có hiệu quả. trò chuyện giữa khách mời với người tham dự buổi giao lưu… e. các tổ khác hỗ trợ. trong nước và trên thế giới. liên quan đến lợi ích và hứng thú của HS. Đây là hình thức tổ chức họat động tổng hợp nhiều loại hình. .Thông báo những công việc chính trong tuần tới Hai nội dung trên nên tiến hành nhanh gọn khoảng 10 phút . âm nhạc và các phương tiện âm thanh… .Người chủ trì cần có buổi làm việc trước với chuyên gia về mục tiêu. những vấn đề được HS quan tâm nhất hoặc đang vướng mắc.15 ngày .Sinh hoạt theo chủ đề (thời gian khoảng 35 phút): Nội dung sinh hoạt nên gắn với các hoạt động chủ điểm tháng. tham gia.. cần kết hợp trò chuyện giữa người dẫn chương trình với khách mời giao lưu và trao đổi. . văn hóa. . gắn với những ngày kỉ niệm lớn. HS thanh lịch. mang tính thi đua. hay sáng tạo ý tưởng mới. Cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong thảo luận. ... quy mô tổ chức. Thảo luận chuyên đề/ chủ điểm: Nên giao lần lượt cho các tổ học sinh chủ trì. đòi hỏi thời gian chuẩn bị công phu. d..Vấn đề đưa ra thảo luận đòi hỏi sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá. có nhiều ý kiến. Hình thức hỗn hợp: tổng kết thi đua và sinh hoạt theo chủ đề . Giao lưu.. nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh. xã hội diễn ra ở địa phương. Khi tiến hành thảo luận chuyên đề cần lưu ý: . GVCN và HS bổ sung nếu thấy cần thiết. nội dung buổi nói chuyện. gắn với các sự kiện chính trị. cần phải tiến hành tốt những công việc sau: + Tạo không khí sôi nổi. phương thức tiến hành. Sinh hoạt lớp dưới hình thức giao lưu có thể tổ chức nhân các ngày lễ lớn của dân tộc hay của lứa tuổi HS.. việc thật trong các lĩnh vực hoạt động nào đó. cạnh tranh giữa HS hoặc các nhóm HS để các em có cơ hội thể hiện tài năng.Những vấn đề trao đổi... . phấn khởi cho hội thi thông qua chỉnh trang lớp học và nơi diễn ra hội thi.. trò chuyện và trao đổi thông tin với những nhân vật điển hình. giao lưu phải thiết thực.Đánh giá tình hình chung của lớp trong tuần: lớp trưởng đánh giá chung sau khi đã có sự thống nhất của các tổ.Người dẫn chương trình phải khéo léo dẫn dắt.

Khi phê bình HS cũng cần lưu ý là phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách . Mời phần báo cáo của Phó lao động.Đối với những hành vi tích cực mới cần khên ngay khi nó vừa xuất hiện nhất là với những em hay mắc khuyết điểm.chê đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú trong học tập.Phương hướng tuần tới : 3. Về nguyên tắc. Mời phần báo cáo của Phó học tập. * Tuyên dương * Phê bình b. Tổng kết điểm Điểm công Điểm trừ Tổng điểm II. . xác định các yêu cầu đối với BGK và quy trình hoạt động của BGK hội thi. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp A. IV. các thầy cô thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi ( 60 . * Ưu điểm: * Tồn tại. Tổng kết ý kiến chung trong tuần qua của lớp Tuyên dương Phê bình 2 . Mời phần báo cáo của văn thể mỹ.Khen ngợi phải cụ thể. III Ý KIẾN NHẬN XÉT CHUNG CỦA LỚP TRƯỞNG1. nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm đã xảy ra từ lâu TIẾN HÀNH MỘT TIẾT SINH HOẠT LỚP Học sinh bắt bài hát: Giới thiệu đại biểu: Giới thiệu tiết sinh hoạt: 1. đáng ra phải là ngược lại).những em học yếu. quy cách chấm và tính điểm. gọi tên các phẩm chất . Thầy cô biết khen .Khi phê bình không được chì chiết. TỔNG KẾT TUẦN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI I. LỚP TRƯỞNG MỜI CÁC TỔ TRƯỞNG CÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI THI ĐUA CÁC TỔ a LTrưởng: Mời Tổ trưởng tổ thông qua đánh giá hoạt động của tổ 3 trong tuần vừa qua. 5.Lớp trưởng đưa ra hình thức xử phạt như qui định . Khi khen chê HS cần lưu ý một số vấn đề sau: . Lớp trưởng hỏi ý kiến học sinh trong lớp ĐỀ XUẤT BAN CÁN SỰ LỚP. gây được cảm xúc tích cực nơi người khen . Những lưu ý về khen chê HS: Thực tế hiện nay trong các buổi sinh hoạt lớp. Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM .+ Họp ban giám khảo (BGK) để phổ biến biểu điểm. khen phải nhiều hơn chê để tạo tâm lý tích cực vì ai cũng thích khen. MỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CÁN SỰ LỚP (NẾU CÓ) 1.70% là “chê” học sinh.Khên ngợi phải chân thật. 2. nhút nhát…. 3.

những thất bại trong học đường. Trong xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức. lành mạnh. mang thai ngoài ý muốn. miền. Người có kỹ năng sống sẽ thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực. làm cho xã hội lành mạnh. chúng ta mong muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực. hạnh phúc. nguy cơ rủi ro. Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan (2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu. địa phương và phù hợp với lứa tuổi. chết vì bạo lực. Kỹ năng sống là gì? 1. nguy cơ. Có thể hình tượng hóa vai trò của KNS đối với con người như sau: Con người sống trong xã hội hiện đại muốn sang được bến bờ của thành công và hạnh phúc thì phải vượt qua một con sông chứa đựng đầy những rủi ro. Những KNS cần giáo dục cho HS THCS. PHẦN IV: THAM KHẢO A.Giáo viên chủ nhiệm lần lượt nhận xét các tình hình của lớp tuần qua và có hướng giải quyết vẫn đề một cách hợp lí.. giải quyết các tình huống và giao tiếp có hiệu quả. góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và do vậy sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội. ngăn ngừa các vấn đề xã hội. THPT .. muốn thành công vàhạnh phúc con người cần được trang bị KNS 3. Về giáo dục kỹ năng sống cho HS I. còn “ phù hợp” được hiểu là phù hợp với vùng. Chính vì vậy.Phòng tránh rủi ro trong quan hệ giới tính . THPT: * Những KNS cốt lõi: Nhóm kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề: . thách thức ( như chết do AIDS. nghiện ruợu và ma tuý. 2. bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. sức khoẻ và bảo vệ quyền con người.Phòng tránh sử dụng chất gây nghiện . KNS là năng lực/ khả năng tâm lí. Khi đó những kĩ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người sang được bến bờ bên kia của lối sống tích cực và chất lượng cuộc sống. vi phạm pháp luật. kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người sống trong xã hội hiện đại.Phòng tránh bạo lực học đường II. Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thách đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. Còn trong mục tiêu 6 yêu cầu” Khi đánh giá chất lượng GD cần - Nhóm Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: Nhóm kĩ năng nhận biết và sống với người khác: . Các cá nhân thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công.* Những KNS để ứng phó với những vấn đề của lứa tuổi THCS. Sự tất yếu phải giáo dục KNS cho người học trong xã hội hiện đại Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. trong đó mục tiêu 3 nói rằng “ Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp”. 50% còn lại là những kỹ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi là kỹ năng sống Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu con người có kiến thức.xã hội của con người có thể ứng phó với những tháchthức trong cuộc sống.Phòng tránh lạm dụng Game . trong đó “người học” ở đây được hiểu từ trẻ em đến người lớn tuổi.).

là xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi.. dinh dưỡng.phải đánh giá KNS của người học”. Giáo dục Kĩ năng sống 1. Mục tiêu giáo dục KNS Mục tiêu giáo dục KNS là tăng cường năng lực tâm lý-xã hội cho người học để họ biết sống một cách phù hợp và hữu ích. Giaó dục Kĩ năng sống là gì Giáo dục KNS là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. Ngăn ngừa thiên tai. SKSS. Nội dung giáo dục KNS Nội dung giáo dục KNS bao gồm cả những KNS chung ( generic life skills) và những KNS trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa để động viên sự thay đổi hành vi . thái độ và các kĩ năng thích hợp 2. bạo lực và rủi ro.Lồng ghép. mang tính xây dựng 4.Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng/ tiếp cận KNS . KNS trong các lĩnh vực cụ thể như các kĩ năng giải quyết và ứng xử với vấn đề vệ sinh thực phẩm.Một mặt. học KNS trở thành quyền của người học và chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kỹ năng sống của người học.Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm .Tập trung vào những thông điệp tích cực. tránh mang tính hàn lâm . thái độ và kĩ năng thích hợp để: . rủi ro .. tham vấn trực tiếp đối với cá nhân hoặc nhóm HS 6.Qua tư vấn. Như vậy. Nhóm KN xã hội . học để chung sống. Các hình thức giáo dục Ngoài con đường lồng ghép qua môn học và hình thức. Cho nên. Ngăn ngừa HIV/AIDS. giáo dục kĩ năng sống ( KNS) cho người học đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục các nước.Qua tiếp cận 4 trụ cột “ Học để biết. Hoà bình và giải quyết xung đột. Giới. cộng đồng để tạo ra môi trường GD khuyến khích sự thay đổi hành vi tiêu cực. sức khoẻ. hình thành những hành vi. Nhóm KN đương đầu với xúc cảm. Giaó dục phải mang lại cho mọi người không chỉ kiến thức mà cả KNS để sống trong xã hội dựa vào năng lực (Competence-based societies).Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt động ngoài giờ lên lớp .. III. cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi .Mặt khác thay đổi những hành vi. Việc làm và thu nhập. giá trị. GVCN có thể GD kĩ năng sống cho HS qua: . học để tự khẳng định” đối với các nội dung giáo dục . lối sống tích cực . 5. Phòng tránh rượu.Các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi tiêu cực.Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn . tích hợp qua các chủ đề. quản lý bản thân trước những thách thức của xã hội hiện đại từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và giảm thiểu các vấn đề xã hội. thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả kiến thức. 3 Nhiệm vụ của GDKNS Nhiệm vụ của GDKNS trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức. rủi ro cho HS: . Các KNS chung gồm có: Nhóm KN nhận thức. quản lý được các tình huống rủi ro. học để làm.Sử dụng tác động của người có uy tín và phương pháp đồng đẳng . thuốc lá và ma tuý. phương pháp tổ chức dạy học. thói quen tiêu cực thành hành vi tích cực. các dạng hoạt động ngoài giờ lên lớp khác .Triển khai theo nhóm nhỏ. Môi trường. giới tính.Cung cấp kiến thức vừa đủ.Phối hợp với gia đình.

Các bản kế hoạch chủ nhiệm năm. tháng .Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ B..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->