P. 1
20420662 Giao an 10 Nang Cao Nhom Halogen

20420662 Giao an 10 Nang Cao Nhom Halogen

|Views: 368|Likes:
Được xuất bản bởiqucthnhbi

More info:

Published by: qucthnhbi on Feb 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2014

pdf

text

original

Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 16 Tiết : 47

Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: ……………..

Bài : Khái quát về nhóm halogen
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức Hiểu được: -Vị trí của halogen trong bảng HTTH . -Sự biến đổi độ âm điện ,bán kính nguyên tử ,năng lượng ion hóa thứ nhất và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm . -Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của những nguyên tố trong nhóm halogen. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen. 2. Kĩ năng -Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của các nguyên tố F,Cl,Br,I ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. -Dự đoán tính chất hóa học co bản của đơn chất halogen là tính oxi hóa mạnh dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và một số tính chất khác . -Viết được phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hóa mạnh của các nguyên tố halogen ,qui luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm . -Giải được bài tập :Tính thành phần trăm thể tích hoặc khối lượng của halogen hoặc hợp chất của chúng trong hỗn hợp 3. Thái độ II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, bảng vẽ ttheo bảng 5.1 SGK. - Học sinh: + Ôn lại các kiến thức cũ về cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hoá. + Kỹ năng viết cấu hình electron. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Kiểm Tra Bài Cũ 3. Vào Bài Mới : Chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất nhất về cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đó vào việc tìm hiểu một nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn đó là nhóm VIIA hay còn gọi là nhóm các halogen. Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: .(5 phút) I. NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG - Gv cho học sinh biết các TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ: nguyên tố halogen là các - Nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố nhóm VIIA. - Các nguyên tố halogen nguyên tố Flo (F), clo (Cl), brôm (Br), iôt (I) - Cho học sinh quan sát BTH . đứng ở cuối các chu kì ngay và atatin (At). Sau đó cho biết vị trí của trước các khí hiếm . - Các nguyên tố halogen đứng cuối chu kỳ chúng trong BTH . - Halogen co nghĩa là sinh ngay trước khí hiếm. - GV cho học sinh đọc tên và ra muối. kí hiệu các nguyên tố halogen - flo, clo, brôm, iôt và atatin. II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ - Trong số các halogen thì VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ CỦA CÁC atatin là nguyên tố phóng xạ NGUYÊN TỐ TRONG NHÓM HALOGEN: 2 5 2 5 nhân tạo nên không nghiên cứu - 2s 2p - 3s 3p - Lớp ngoài cùng của các halogen có 7e. Cấu Hoạt động 2: (20 phút) - 4s24p5 hình lớp ngoài cùng là ns2np5 (n số thứ tự chu 2 5 - Cho học sinh căn cứ vào số - 5s 5p kỳ). hiệu nguyên tử của các

Chương 5 : Nhóm Halogen

Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng halogen để viết cấu hình e của các nguyên tố flo, clo, brôm, iot? - Gv gọi học sinh nhận xét về cấu tạo nguyên tử của các halogen : + Có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ? Trong đó có bao nhiêu electron độc thân ? + Nguyên tố nào không có phân lớp d ? + Số lớp electron như thế nào khi đi từ F đến I ? Hoạt động 3 : ( ) - Gv cho học sinh phân bố electron vào các ô lượng tử và xác định số e độc thân ? - Gv diễn giảng cho học sinh biết các nguyên tố Cl , Br , I do có phân lớp d nên có thể kích thích electron lên . - Gv cho học sinh rút ra nhận xét về số electron độc thân cos khả năng tham gia liên kết của các halogen ở trạng thái không kích thích và kích thích . Hoạt động 4 ( ) - Gv cho học sinh viết CT electron , CTCT của phân tử X2 từ đó cho biết liên kết trong phân tử X2 là liên kết gì ? - Gv cho học sinh dựa vào giá trị NL liên kết X-X rút ra nhận xét khả năng tách ra dễ hay khó ? Hoạt động 5: Khái quát về tính chất vật lí của các halogen ( 4 phút ) GV treo hình vẽ 5.1 trang 118 SGK. - Gv yêu cầu học sinh nhận xét các qui luật biến đổi tính chất khi đi từ F đến I : ( Trạng thái , màu , nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi ) - Yêu cầu học sinh về nhà vẽ bảng 5.1 vào tập. - GV bổ sung : Về độ tan của các halogen như thế nào? - flo không tan trong nước vì

Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao ↑↓ ↑↓↑↓ ↑ - Ở trạng thái cơ bản các halogen đều có 1 e độc thân. - Flo có hai lớp e nên không có phân lớp d, các halogen khác có phân lớp d còn trống, khi - Lớp ngoài cùng có 7e. bị kích thích 1, 2, 3 sẽ chuyển lên phân lớp d Trong đó có 1 electron . này: - Nguyên tố F - Tăng dần ↑↓ ↓↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ - học sinh phân bố electron vào ô lượng tử và xác định - Như vậy, ở trạng thái kích thích nguyên tử số e độc thân clo, brôm, hoặc iot có thể có 1, 3, 5, 7 e độc thân. - Ở dạng đơn chất xác halogen X kết hợp với nhau bằng liên kết cộng hoá trị tạo thành phân tử X2. - Không kích thích : 1 - Năng lượng trong liên kết X2 kém bền nên electron độc thân tham gia các halogen dễ tách thành hai nguyên tử. liên kết . - Kích thích : 1,3,5,7 electron độc thân tham gia liên kết ( trừ F chỉ có 1 ) - học sinh viết và cho biết liên kết là liên kết cộng hóa trị không cực . - không lớn nên phân tử X2 dễ tách thành 2 nguyên tử . - Từ 151 đến 243kj/mol. III. KHÁI QUÁT VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN: 1. Tính chất vật lý: - Học sinh quan sát bản vẽ. - Trong nhóm halogen, các tinh chất vật lý như: trạng thái tập hợp, màu sắc, nhiệt độ sôi, nhiệt nóng chảy…biến đổi có quy luật.: + Trạng thái tập hợp : Khí –lỏng –rắn - Biến đổi có quy luật theo + Màu sắc : Đậm dần chiều tăng dần từ flo đến iot + Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần - Bảng 5.1 trang 118 sách giáo khoa. - Flo không tan trong nước, các halogen khác tan một phần trong nước và tan tương đối + Trạng thái tập hợp : Khí – nhiều trong các dung môi hữu cơ. lỏng –rắn + Màu sắc : Đậm dần + Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần

Chương 5 : Nhóm Halogen

Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng nó phân hủy nước rất mạnh, các halogen khác tan ít trong nước và tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Hoạt động 6: Khái quát về tính chất hóa học của các halogen (6 phút) - Yếu tố nào quyết định tính chất hoá học của một nguyên tố? - Các halogen có số e lớp ngoài cùng tương tự nhau vậy tính chất hoá học của chúng như thế nào? - Dựa vào bán kính nguyên tử và độ âm điện ( Bảng 5.1 SGK ) Hãy cho biết tính oxi hoá của các halogen như thế nào khi đi từ flo đến iôt. Hoạt động 7 : ( ) - Cho biết độ âm điện của flo? Sau đó , tìm trong bảng tuần hoàn có nguyên tố nào có độ âm điện lớn hơn F không ? - Dựa vào số e độc thân ở trạng thái cơ bản và khích thích . Hãy cho biết : + SOH của F trong hợp chất ? + SOH của các halogen khác trong hợp chất ?

Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao

2. Tính chất hoá học:. - Do cấu hình lớp ngoài cùng tương tự nhau nên chúng có nhiều điểm giống nhau về tính - Các e lớp ngoài cùng. chất hoá học của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất. - Tính chất hoá học của các - Nguyên tử halogen có 7 e lớp ngoài cùng dể halogen giống nhau nhiều nhận thêm 1e. điểm. ⇒ Halogen là những phi kim điển hình, - Nhận thêm 1e thể hiện tính chúng là các chất oxi hoá mạnh. Khả năng oxi hoá oxi hoá giảm dần tử F đến I. - Tính oxi hoá của các - Do flo có độ âm điện lớn nhất nên số oxi hoá halogen giảm dần từ flo đến của nó luôn là –1 còn các halogen khác có thể iôt. có các số oxi hoá: +1, +3, +5, +7.

- 3.98 , không

- Học sinh làm việc theo nhóm để thảo luận các câu hỏi - Đó là giá trị độ âm điện lớn nhất nên trong các hợp chất flo luôn có số oxi hoá – 1 còn các halogen khác có thể có các số oxi hoá: +1, +3, +5, +7.

Hoạt động 8: Củng cố (5’) - Cho học sinh làm các câu hỏi - Học sinh thảo luận nhóm trắc nghiệm. - Giáo viên đưa câu hỏi trắc - Câu 1 chọn B vì flo chỉ có nghiệm cho học sinh thảo luận. 1 số oxi hoá là –1. - Giáo viên gọi học sinh lên - Câu 2 chọn đáp án B vì bảng sửa và giải thích các đáp các halogen là những án của mình. nguyên tố có độ âm điện - Giáo viên nhận xét và đánh lớn. giá hoạt động của các nhóm Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong những câu sau đây, câu nào KHÔNG chính xác? A. Halogen là những phi kim điển hình, chúng là chất oxi hoá mạnh. B.Trong hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7. C. Khả năng oxi hoá của halgen giảm dần từ flo đến iôt. D. Các halogen khá giống nhau về tính chất hoá học. Câu 2 : Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Halgen là phi kim mạnh vì: A. Phân tử có 1 liên kết cộng hoá trị.

Chương 5 : Nhóm Halogen

Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến

mùi xốc. nặng hơn không khí 2. . Clo cũng là nguyên tố thuộc nhóm halogen. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.6 SGK Dặn dò : Về nhà làm các bài tập và trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài của bài clo. GHI BẢNG I.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao B.+3.+1. D.Ở điều kiện thường clo là chất khí màu vàng lục. Clo tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.+7. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CLO:: . Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Kể tên các nguyên tố thuộc nhóm halogen và cho biết tính chất hoá học cơ bản của chúng. +5. +3. mùi xốc. -Giải được bài tập :Tính khối lượng nguyên liệu cần thiết để điều chế thể tích clo ổ đktc cần dùng. Vừa oxi hoá vừa khử D.Ở điều kiện thường clo là chất khí màu vàng lục.hidro.+7 trừ Flo chỉ có số oxi hoá -1. Tính chất này biến đổi như thế nào trong cùng nhóm halogen. phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong trong công nghiệp. 2.+5. 3. III. Biết được:Tính chất vật lí. Kĩ năng -Dự đoán kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của clo. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’ 2. IV. . Thái độ II. B. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn so với các nguyên tố trong cùng chu kỳ Câu 3 :Tính chất hoá học cơ bản của các Halogen là tính: A.+7. Bài tập về nhà: 1.4. C.5 lần.Khí clo tan vừa phải trong nước tạo thành nước clo có màu vàng nhạt. C.+3. màu .Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. Có độ âm điện lớn.điều chế clo. khí clo đã được điều chế sẳn. Dễ tác dụng với các nguyên tố khác Câu 4:Số oxi hoá có thể có của các halogen là : A. 3. Bài tập khác có liên quan. Tuần : 16 Ngày soạn: ………………………… Tiết: 48 Bài 30: CLO I. Năng lượng liên kết trong phân tử không lớn.+5.ứng dụng của clo. Oxi hoá mạnh B.+1. nặng hơn không khí 2.2. D. mùi + tính tỉ khối so với HOẠT ĐỘNG TRÒ .Khí clo tan vừa phải trong nước tạo thành nước clo có màu vàng nhạt. Khử mạnh C. CHUẨN BỊ . -Viết phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế clo. nhất là Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Vậy tính chất của clo có gì khác hơn các halogen khác không? HOẠT ĐỘNG THẦY Hoạt động 1: Tính chất vật lí của clo (5’) GV đưa ra bình chứa khí clo đẻ cho học sinh rút ra tính chất vật lí của clo ? ( + Trạng thái .Giáo viên: phim về tính chất hoá học của clo. Từ -1 đến +7.muối của các halogen khác . -Quan sát thí nghiệm và hoặc hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất .trạng thái tự nhiên.3.5 lần. Vào Bài Mới : Đúng vậy tính chất hoá học cơ bản của halogen là tính oxi hoá mạnh. . -1 ngoại trừ Clo có các số oxi hoá +1. Về kiến thức Hiểu được:Tính chhát hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh(tác dụng với :kim loại . -1. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. -1.hợp chất có tính khử):Clo còn có tính khử. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.5. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . • Phản ứng ôxi hoá – khử.

Tạo thành sản phẩm thuộc loại gì? -Và đặc biệt lưu ý trong muối kim loại sẽ có số oxi hoá cao nhất.3. hoá (số oxi hoá giảm) aù H 2 ( k ) + Cl 2 ( k )  H Cl (k ) . ∆H = −184.+5. Trong một số phản ứng clo cũng thể hiện tính khử.Clo có tính oxi hóa mạnh . 2 Na + Cl 2 → 2 Na Cl 0 2 +3 −1 0 0 +1 −1 2 Na + Cl 2 → 2 Na Cl 0 2 +3 −1 0 0 +1 −1 2 Fe + 3 Cl 2 → 2 Fe Cl 3 2 Fe + 3 Cl 2 → 2 Fe Cl 3 . đường hô hấp. * Một số phản ứng minh hoạ thể hiện tính khử và tính oxi hóa mạnh của clo . Tác dụng với hidrô: Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . nhất là hexan và . vì vật trong hợp chất với các nguyên tố này clo có số oxi hoá dương (+1. II. => Do vậy. cấu tạo phân tử của clo và giá trị độ âm điện . là chất oxi hoá mạnh.có cấu hình giống agon.Clo có độ âm điện 3.Trường THPT Phạm Hùng không khí . Ag.Nhận thêm một e để đạt cơ cấu bền giống agon . Tác dụng với kim loại: Clo oxi hóa với hầu hết các kim loại (trừ Au. hóa rắn ) . nhiệt độ hóa lỏng .Clo tác dụng được với hầu hết các kim loại trừ vàng. Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Clo tan nhiều trong các dung môi hexan và cacbontetraclorua. . độ âm điện của nguyên tử clo và CT electron . Trong một số phản ứng clo cũng thể hiện tính khử. hữu cơ. .Nguyên tử clo có 7 electron lớp ngoài cùng nên rất dể nhận 1 e để trở thành anion Cl.clo đóng vai trò là chất oxi ⇒ Trong các phản ứng trên clo thể hiện tính oxi hoá.16 chỉ sau flo và oxi.16 . là chất oxi hoá mạnh. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: NX: . .Khí clo rất độc.Dựa trên cơ sở phân tích về cấu tạo nguyên tử .1s22s22p63s23p5 .Độ tan của clo trong nước như thế nào? Hoạt động 2: Tính chất hoá học của clo (30 phút) .6kJ → 0 0 +1 −1 .Cl2 . phân tử của clo và giá trị ĐAĐ: + Có 7 electron lớp ngoài cùng . Pt) tạo ra muối clorua trong đó kim loại có số oxi hoá cao nhất.GV bổ sung : Clo là một phi kim hoạt động khá mạnh. .+3. nó phá hoại niêm mạc cacbontetraclorua. Trước tiên là phản ứng của clo với kim loại.Để hiểu rỏ hơn về tính chất hoá học của clo chúng ta sẽ xét một số phản ứng minh hoạ. bạch kim. . bạc. CTCT của phân tử clo . + Độ âm điện 3. Độ âm điện của clo chỉ đứng sau flo và oxi do đó khi tạo thành hợp chất số oxi hó của clo sẽ dương hay âm? + Phân tử dẽ tách thành 2 nguyên tử .Gv yêu cầu học sinh cho biết : cấu hình electron . Hãy cho biết tính chất hóa học của clo ? .16 .Gv phân tích về cấu tạo nguyên tử . 1.Trong phản ứng trên clo thể 2.+7)còn trong hợp chất với các nguyên tố khác clo có số oxi hoá âm (-1). . clo là một phi kim hoạt động khá mạnh.

Vai trò của clo trong các .Khi hoà tan clo vào nước chất khử.Chúng ta sẽ tiếp tục tìm . phản hiểu phản ứng của clo với ứng xảy ra nhanh hidro. dụng với nước theo phản 0 −1 +1 0 −1 +1 ứng thận nghịch. trên? -Clo tác dụng dễ dàng tạo .Ngoài ra.Xác định chất oxi hoá. mạnh nên nó có thể tác dụng được với muối của 4. Tác dụng với dung dịch kiềm : tác dụng dễ ra hỗn hợp muối của HCl dàng tạo ra hỗn hợp muối của HCl và HClO. màu chất khử trong phản ứng chất khử. Viết ptpu? Phản ứng nàu chứng minh clo có tinh oxi hoá mạnh hơn brôm và iôt.Nếu ở nhiệt độ thường và bóng tối .Nếu tỉ lệ mol H2 : Cl2 = 1:1 thì hỗn hợp nổ phản ứng. và HClO.Clo vừa là chất oxi hoá vừa là phá hủy các chất màu . Vd: Cl 2 + 2 H 2 O + S O2 → H 2 S O4 + 2 H Cl Cl 2 + 2 Fe Cl 2 → 2 Fe Cl 3 0 +2 +3 0 +4 +6 −1 Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Vd? 0 Cl 2 + Na F  → .Xác định chất oxi hoá và Cl2 + 2 NaOH  Na Cl + Na Cl O + H2 O → chất khử trong phản ứng 0 +4 +6 −1 Nước Javen trên? Cl 2 + 2 H 2 O + S O2 → H 2 S O4 + 20H Cl −1 +1 o t Cl2 + 2 NaOH  Na Cl + Na Cl O 3 + H 2O → . clo oxi phản ứng trên? hóa chậm hidro . nó ứng trên? . Tác dụng với chất khử khác: clo oxi hoá được nhiều chất khử. Cl 2 + 2 NaOH ↔ Na Cl + Na Cl O + + HO € Cl2 H 2 2O H Cl + H Cl O . hoá. Đây là phản ứng tự oxi hoá khử. .6kJ → phản ứng của clo với Na ⇒ Trong phản ứng trên clo thể hiện tính oxi và Fe.Hơn nữa clo là chất oxi 0 −1 −1 0 hoá mạnh nên nó có thể Cl 2 + 2 Na Br → 2 Na Cl + B r2 tác dụng được với các 0 −1 −1 0 chất khử khác như SO2.Nếu được chiếu sáng hoặc hơ nóng . Tác dụng với nước và dung dịch kiềm: a. chất khử? .Ví dụ viết phương trình hiện tính oxi hoá. clo là một 0 +2 +3 ⇒ Trong phản ứng trên clo thể hiện tính oxi halogen có tính oxi hoá Cl 2 + 2 Fe Cl 2 → 2 Fe Cl 3 hoávừa thể hiện tính khử.Ví dụ muối của brôm và iôt. xác định chất Cl 2 + H 2 O ↔ H Cl + H Cl O + H 2 O . b. Cl 2 + 2 Na I → 2 Na Cl + I 2 FeCl2.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao 0 2 +1 −1 . Viết phương trình 0 −1 +1 . ∆H = −184. 5. Tác dụng với muối của halogen khác: các halogen yếu hơn.Clo vừa là chất oxi hoá vừa là 3. . vì thế clo ẩm có tính tẩy . Viết PTPU? 0 −1 +1 . mạnh oxi hoá. phần clo tác dụng chậm với nước theo phản thì một phần clo sẽ tác ứng thuận nghịch. Tác dụng với nước:Khi tan vào nước một . H 2 (k ) + Cl 2 (k ) aù H Cl (k ) .Xác định số oxi hoá của axit clohidric axit hipoclorơ các nguyên tử trong phản Axit hipoclorơ có tính oxi hóa rất mạnh .

Chon câu B. câu hỏi trắc nghiệm.Thể tích khí clo cần dùng ở đkc là: A.7 gam nhôm clorua . phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.Các phương pháp điều chế clo trong PTN và trong công nghiệp? Tuần : 17 Tiết: 49 Ngày soạn: …………………… Bài 30: CLO ( tt) – LUYỆN TẬP I. Al + Cl2   → AlCl3 D. phương trình điều chế clo trong phòng thí nghiệm.Học sinh hiểu: tính chất hoá học cơ bản của clo là tính oxi hoá mạnh: oxi hoá kim loại.Một trong những đơn chất nào sau đây không tác dụng với clo? A. thu được 4. . Kỹ năng: .Vận dụng viết các phương trình minh hoạ cho tính chất hoá học của clo. Sau khi phản ứng kết thúc . 0.76 lít B. bình điện phân. Sắt D. Clo là chất khí độc hại. Fe + Cl2   → FeCl2 t0 C. H2 + Cl2  t0→ 2HCl B. 6. CHUẨN BỊ: . II.15lít C.12lít D. 4. • Phản ứng ôxi hoá – khử. 0. ứng dụng. 2. 4. clo còn thể hiện tính khử. 6. bảng câu hỏi trắc nghiệm.Giáo viên: phim về tính chất hoá học của clo. 0.Nêu phản ứng chứng minh rằng clo có tính oxi hoá mạnh? Tính khử? Bài tập trắc nghiệm: Câu1:Đốt cháy nhôm trong bình đựng khí Clo thu được 26. MỤC TIÊU: 1.95g Zn tác dụng hết với một phi kim ở nhóm VIIA . tính chất hoá học của clo (5 phút) .48 ml D. 0.3lít Câu 4: Cho 1.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động3: Củng cố về . Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao .Bài tập 1 trang 125 SGK. Hidrô . Cl2 + H2O HCl + HClO Câu3:Cho 1.48 lít C.08g muối. hình vẽ bình điện phân. Iot Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Làm các bài tập. III.Trong một số phản ứng. Flo B.12 lít khí Clo (đkc) vào dung dịch NaOH 1M . chuẩn bị cho tiết sau: . Phi kim đó là: A. Đồng C. Cacbon B. Kiến thức: . .1lít B.Tại sao trong tự nhiên clo chỉ tồn tạo ở dạng hợp chất? .Học sinh biết: tính chất vật lý.Chọn câu A. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . .Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. Clo có tính oxi hoá mạnh là do có độ âm điện lớn. .Cho học sinh làm các . Brom D. Clo C. thể tích dung dịch NaOH cần dùng là : A. phi kim và một số hợp chất.72 ml Câu2:Phản ứng nào sau đây viết sai : t0 A. khí clo đã được điều chế sẳn.

.Clo tồn tại gồm 2 đồng vị bền vị trong tự nhiên? . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.… mạnh như: MnO2.gồm có hai đồng vị. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’) 2.Clo chỉ tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất . K2Cr2O7 .cần chất các chất oxi hoá oxi hoá mạnh như MnO2.Vậy muốn điều . mạnh.Học sinh dựa vào sách . ĐIỀU CHẾ: . tự nhiên dước dạng chất muối clorua Cl .Clo đứng thứ 11 về trữ lượng trong vỏ trái đất.Clo được xếp vào những sản phẩm quan trọng nhất do công nghiệp hoá chất sản xuất. KMnO4. và trạng tháitự nhiên của clo (5’) .Để điều chế được clo ta dùng HCl cho tác dụng với Clo được điêu chế từ axit HCl đặc.Clo tồn tại trong . KMnO4.Oxi hoá ion Cl.thứ 11 về trử lượng.Xác định vai trò MnO2.Theo các phương MnO 2 + 4 HCl t → Cl 2 ↑ + MnCl 2 + 2 H 2 O trình phản ứng sau. chủ yếu là của clo tươgn đối hợp chất chủ yếu là muối muối clorua. để oxi hoá Cl.thành Cl2. nào? .Tính chất hoá học . TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN: . nên nó sẽ clorua tồn tại ở dạng nào? Hoạt động 2: Các phương pháp điều chế clo trong công nghệp và trong PTN. .thành 1. IV.Dưới dạng các hợp Nguyên tắc điêu chế là oxi hoá ion Cl. KMnO4. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Cho biết clo có những ứng dụng nào trong cuộc sống và công nghiệp .(15’) V. Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Trình bày tính chất hoá học đặc trưng của clo? Viết phương trình phản ứng minh hoạ? 3. trên? HCl là chất khử. Vào Bài Mới : Khí clo có những ứng dụng nào trong cuộc sống và nó được điều chế như thế nào? HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG THẦY III. IV. KclO3 . xử lí nước hiểu về ứng dụng giáo khoa trả lời thải. KClO3… . Trong phòng thí nghiệm: chế clo ta phải làm Cl2 → HCl đặc + chất oxi hóa  X 2 như thế nào? . .Clo là nguyên liệu sản xuất nhiều hợpchất vô cơ và hữu cơ. 2 KMnO 4 +16 HCl → 2 KCl + 2 MnCl 2 + 8 H 2O + 5Cl 2↑ các chất trong pu KClO3… là chất oxi hoá.và đứng clo đứng hàng thứ nhất trong các halogen mấy ? .Về trử lượng thì .Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Phương pháp diễn giảng .Clo chỉ tồn tại ở dạng . ỨNG DỤNG: Hoạt động 1: Tìm .Clo có mấy đồng . KClO3 + 6HCl → KCl + 3H2O + 3Cl2↑ 0 Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . .Clo dùng để sác trùng nước trong sinh hoạt.

B phân cực dương cực âm .Chọ câu C. . . Clo B. D là những nguyên tố hoá học (không sắp các nguyên tố trên xếp theo trật tự nhất định). Hoạt động 3: Bài tập củng cố về tính chất và điều chế khí clo (20’) . Phản ứng trung hoà. A. NaCl E. Ở cực dương xảy ra sự khử iôn Cl. H2S .do phản ứng xãy ra ở X Y nhiệt độ PTN tức là ở A.Điều chế oxi và hidrô: Điều chế Chất bị điện Sản phẩm ở Sản phẩm ở C. MnO2 nhiệt độ thường B.thành khí clo. Ở cực âm xãy ra sự khử oxi hoá ion Cl .Tính chất chung ta biết .Cho học sinh làm . Nước (pha thêm dd H2SO4). B Clo và hidrô A.Clo được sản xuất như sản phẩm phụ của công nghiệp sản xuất xút bằng bình điện phân có màng ngăn. Phản ứng này thuộc: . việc theo nhóm để .Câu 6: A. Phản ứng thế. -Câu 3: Câu nào diễn tả đúng bản chất của phản ứng điều của nhóm bạn.thành khí clo. Phản ứng phân huỷ. ñieä phaâ coù ng ngaê n n maø n 2 NaCl + 2 H 2O  H2 ↑ +2 NaOH + Cl2 ↑ → cực âm cực dương (catod) (anod) . D. và sự khử B. B. Br2 C.Chọn đáp án C .Do xãy ra sự oxi hoá A. Trong công nghiệp: . Riêng: Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .Điều chế clo và oxi: Oxi và hidrô D.Chọn X là HCl.thành khí clo. HCl G. ở cực dương xãy ra sự oxi hoá các phân tử nước sinh ra khí H2 . chúng có tính chất: là nhóm halogen Chung: có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np5. Oxi E. Hidrô C.Giải thích? . sửa bài tập 6 .Trường THPT Phạm Hùng Trong công nghiệp clo được điều chế từ phương pháp khác là điện phân dd NaCl trong bình điện phân có màng ngăn.thành khí clo. . Ở cực âm xãy ra sự oxi hoá iôn Cl. HNO3 F. AgNO3 H.Gọi học sinh lên D. C. E. nhận thấy dd trả lời các câu hỏi từ màu lục nhạt chuyển sang màu nâu. . Nhận xét câu trả lời . Phản ứng oxi hoá khử.Chọn D. C.Câu 5: Điền vào ô trống trong bảng những chất thích hợp của hai thínghiệm điện phân: .Câu 1: Bài tập 1 trang 125 sách giáo khoa. chế clo bằng phương pháp điện phân dd NaCl? A. Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao 2. ở cực dương xãy ra sự khử các phân tử nước thành .Gọi nhóm khác D.Clo được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Ở cực dương xãy ra sự oxi hoá iôn Cl. KMnO4 D.Gọi nhóm khác C.Câu 4: Điều chế khí clo trong phòng thínghiệm bằng cách . X và Y là những chất nào trong nhóm các chất sau: . ở Nhận xét câu trả lời cực dương xãy ra sự khử các phân tử nước sinh ra khí H2 của nhóm bạn.Câu 2: Dẫn khí clo đi vào dung dịch FeCl2. Dung dịch NaCl trong nước.Chọ Y là KMnO4 cho dung dịch X tác dụng với chất oxi hoá Y ở nhiệt độ phòng thí nghiệm. ở cực âm xãy ra sự oxi hoá các phân tử nước sinh ra khí H2 B.

Nhận biết hợp chất chứa iôn clorua.34 lít B. Vây A. Flo và Iốt Câu 3:Cho một lượng dư KMnO4 vào 25ml dung dịch HCl 8M . CHUẨN BỊ: . Br Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Trong phòng thí nghiệm . Các hoá chất HCl.Tính chất của muối clorua và cách nhận biết iôn clorua.Trường THPT Phạm Hùng . sơ đồ điều chế axit clohidric trong công nghiệp. Brôm và Iốt D. . AgNO3. II.Có độ âm điện cao nhất là F . C có tính oxi hoá mạnh hơn A. bán kính nguyên tử lớn nhất. D có tính oxi hoá mạnh hơn A. Cl. Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . bán kính nguyên tử nhỏ nhất. . Thể tích khí Clo sinh ra là: A. bảng tính tan. nhưng yếu hơn B.Trong phân tử HCl clo có số oxi hoá –1 là số oxi hoá thấp nhất. Br. Cl. Kỹ năng: . NaCl B. HCl C. Kiến thức: . Br D.Học sinh biết: tính chất vật lý.Sản phẩm tạo thành có: A.Giáo viên: thí nghiệm điều chế HCl.. . tính chất hoá học cơ bản của axit clohidric. Br. F. • Phản ứng ôxi hoá – khử. I B. Khí Clo được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất nào sau đây : A.Yếu hơn F mạnh hơn I có thể là Cl hoặc Br .Có độ âm điện thấp nhất là I . KNO3. D lần lượt là: A. I C. KBr. III. I. B có độ âm điện và năng lượng ion hoá I1 cao nhất. I.Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. KMnO4 Câu 2:Một dung dịch chứa : KI. F.D yếu hơn C nên D phải là Br và C là Cl Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao A có độ âm điện và năng lượng ion hoá I1 thấp nhất. KCl. Tuần : 17 ……………………… tiết: 50 Ngày soạn: Bài 31: Hidroclorua Và Axit Clohidric I. . Cl. 1. F. và KF Cho tác dụng với Clo . 2. quỳ tím. C. B. .Viết các phương trình minh hoạ cho tính axit và tính khử của axit clohidric. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . F. Flo B. 1. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.44 lít D. vì vậy HCl thể hiện tính khử. Brôm C. nhưng yếu hơn C.4 lít Câu 4:Ñeå taïo thaønh khí Clo thì phaûi troän : ( Choïn caâu ñuùng ) a) KCl vôùi H2O vaø H2SO4 ñaëc b) CaCl2 vôùi H2O vaø H2SO4 ñaëc c) KCl hoaëc CaCl2 vôùi MnO2 vaøH2SO4 ñaëc d) CaCl2 vôùi MnO2 vaØ H2O Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Làm các bài tập trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài của bài 31. 1. MỤC TIÊU: 1. Cl.Nguyên tắc điều chế hidroclorua trong PTN và trong công nghiệp. KClO3 D. • Tính chất hoá học của axit.45 lít C. 1. HNO3.

.Dung dịch HCl đặc là một chất của dd HCl? lỏng. nước trong cốc . mùi xốc.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao IV. nước màu đỏ. Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Trình bày tính chất hoá học đặc trưng của clo? Viết phương trình phản ứng minh hoạ? Phương trình điều chế clo trong phòng thí nghiệm? 3. .Một lát sau. 2.HCl tan tốt trong nước thành dung . mùi xốc. dụng được với CaCO3.Để thấy rõ hơn tính tan của Lấy một bình thuỷ tinh trong suốt HCl ta quan sát thí nghiệm nạp đầy khí HCl.Do dung dịch có tính axit làm quỳ và nước bị hút vào bình.Hidrôclorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohidric. Vào Bài Mới : Chúng ta đã tìm hiểu về tính chất hoá học của clo hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tính chất của hợp chất có vai trò quan trọng nhất của clo trong đời sống và công nghiệp đó là hidroclorua và axit clohidric. có một ống thuỷ tinh vuốt nhọn . tác dụng khó khăn với kim loại. “bốc khói” trông không khí ẩm.Vd: NaOH + HCl → NaCl + H2O Vd: NaOH + HCl → NaCl + H2O . quỳ tím.Khí hidrôclorua không có 1.Độ tan của HCl trong nước .Tác dụng với bazơ →muối+ nước .Dung dịch HCl đặc là một chất .Giáo viên làm thí nghiệm .Thí nghiệm về tính tan của HCl như thế nào? dịch axit clohidric trong nước: . “bốc lỏng.Thể hiện tính axit qua các .Cho biết tính chất vật lý . tinh vào cốc nước có pha vài giọt nước. Quỳ tím sang màu đỏ? tím hoá đỏ. khói” trông không khí ẩm.Với chất chỉ thị màu . a.Cho biết tính chất vật lý . TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: . phản ứng nào? . đậy bằng nút cao sau: su. không màu. hoá đỏ chứng tỏ dung dịch có tính axit.Tại sao nước lại bị chuyển . mùi xốc. không tác một axit mạnh.Tác dụng với oxit bazơ → muối + .Tác dụng với bazơ → muối+ nước .Tại sao nước lại phun . Một lát sau. nước trong cốc theo theo ống phun vào bình thành tượng thấy được.Tác dụng với kim loại đứng trước Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .Cho ví dụ minh hoạ? .Làm quỳ tím hoá đỏ. Nhúng một đầu ống thuỷ về tính tan của HCl trong nghiệm.Hidroclorua là chất khí không của hidrôclorua? mùi xốc.Do sự giảm áp xuất trong bình. .Tính chất hoá học đầu tiên -HCl là một axit mạnh.Học sinh quan sát giáo viên làm thí xuyên qua. không màu. TÍNH CHẤT VẬT LÝ: . . .Gọi học sinh nêu hiện .Hidroclorua là chất khí không màu. nặng hơn không khí . HCl là một axit mạnh: của HCl là gì? .Tác dụng với kim loại đứng trước . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lý của HCl và axit clohidric (5’) I.Giải thích: đó là do HCl tan trong thành tia vào bình nước? nước làm giảm áp suất trong bình . Khí hidrô clorua khô: không đầy đủ tính chất hoá học của làm đổi màu quỳ tím. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’) 2.Tác dụng với oxit bazơ → muối + nước nước -Vd: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O Vd: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O . Dung dịch axit clohidric: . ống phun vào bình thành những tia những tia nước màu đỏ. Hoạt động 2: Tính chất của HCl và axit clohidric (10’) II. nặng hơn không khí màu.

+HCl NaHSO4. clo có thể thay đổi số oxi hoá theo chiều hướng nào? Tăng lên hay giảm xuống? .Ngoài ra.Chất khử là HCl. hợp. còn tcó thể sản .Cho biết chất nào đóng vai . HCl sẽ thể hiện tính khử .-1 Trong phân tử HCl.Hướng dẫn học sinh quan sát thí nghiệm.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao hidrô trong dãy hoạt động hoá học → hidrô trong dãy hoạt động hoá học muối và giải phóng khí hidrô → muối và giải phóng khí hidrô . Phương pháp tổng hợp: Từ hidrô xuất theo phương pháp tổng và clo. Phương pháp sulfat: điều chế thể sử dụng phương pháp HCl từ NaCl và H2SO4.Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa Vd: phản ứng giữa muối và axit? hoặc bay hơi hoặc axit yếu hơn CaCO3+2HCl→CaCl2+ H2O + CO2 . chất khử HCl. Một lượng lớn HCl thu được từ sinh quan sát bảng vẽ hình quá trình clo hoá các chất hữu cơ. 2. trên gọi là phương pháp sulfat.Giáo viên hướng dẫn học .Chúng ta sẽ xét một số phản ứng.Học sinh quan sát hình vẽ.H+ trong HCl trò là chất oxi hoá? 0 +1 +2 0 Fe+ 2 H Cl → Fe Cl2 + H 2 ⇒ HCl đóng vai trò là chất oxi hoá 0 +1 +2 0 .Từ khí hidrô và khí clo b. Trong phòng thí nghiệm: .Giảm xuống thể hiện tính khử Do đó khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh. c.Trong phòng thí nghiệm . 5.Trong công nghiệp cũng có a. MnO 2 + 4 HCl t → Cl 2 ↑ + MnCl 2 + 2 H 2 O Hoạt động 3: Điều chế HCl trong PTN và trong công nghiệp (10’) III. ĐIỀU CHẾ: 1.Nếu nhiệt độ cao hơn NaCl+H2SO4 t400→ Na2SO4 C o 400 C ta thu được Na2SO4 +HCl .6 trang 128 Sách giáo khoa. bay hơi hoặc chất điện ly yếu) .Chất oxi hoá là K2Cr2O7. .Cho biết điều kiện của .Fe+ 2 H Cl → Fe Cl 2 + H 2 . K 2 Cr O7 + 14 H Cl → 3 Cl 2 + 2 KCl + 2 Cr Cl 3 + 7 H 2 O 0 +6 −1 0 +3 . (10’) o 0 o 0 Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Xác định chất oxi hoá và chất khử?b.6 Hoạt động 4: Muối clorua và cách nhận biết gốc clorua.Như vậy tính chất đầu tiên của HCl là một axit mạnh.Học sinh lên bảng viết phương NaCl+H2SO4 t250→ NaHSO4 C o 250 C thì ta thu được trình phản ứng. chất nào? .HCl và NaCl rắn Người ta điều chế HCl tử NaCl rắn muốn điều chế HCl ta dùng và H2SO4 đặc: những chất nào? < . Clo thể hiện số oxi hoá thấp nhất là –1. .Khi tham gia phản ứng oxi hoá khử.Nếu nhiệt độ nhỏ hơn . Tính khử . Trong công nghiệp: . Nguyên liệu là những Hình 5. .Chất oxi hoá MnO2.Tác dụng với muối → muối mới + axit mới (đk: có kết tủa.Xác định số oxi hoá của clo trong HCl? . . > . mạnh.

AgNO3+ HCl → AgCl↓ + HNO3 AgNO3+ HCl → AgCl↓ + HNO3 AgNO3+ NaCl → AgCl↓ +NaNO3 AgNO3+ NaCl → AgCl↓ +NaNO3 . NaOH. NaOH rắn.Cho biết tính chất của một số muối clorua? Dựa vào bảng tính tan. . BaSO4 B. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Chất nào sau đây được dùng để làm khô khí hidroclorua? A. MUỐI CỦA AXIT CLOHIDRIC.Đa số các muối clorua dễ tan trong . .2. nguyên liệu sản xuất clo. .Muối clorua . CuO .Giáo viên làm thí nghiệm.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao IV. CuO Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Làm các bài tập và soạn trước bài tiếp theo. 1. Câu 2: Hãy ghép các số 1. Ag. CaCO3. hiện tượng xuất hiện kết PTPU: tủa màu trắng.… tan: AgCl.Do đó muốn nhận biết muối clorua ta sẽ dựa vào hiện tượng này.Cho học sinh làm việc theo nhóm để nhận biết các lọ hoá chất mất nhãn sau: HCl. I Phương trình phản ứng II Chất tạo thành 1 Phản ứng của sắt kim loại với dung dịch A Clo là xhất oxi hoá mạnh HCl loãng 2 Phản ứng của sắt kim loại với clo B Sắt (II) clorua 3 Phản ứng của dung dịch HCl với K2Cr2O7. Ag. CaCO3 . Zn . Muối của axit clohidric: . một vài muối hầu như không tan: AgCl. HF <HCl< HBr< HI B.Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét. HCl= HBr> HI> HF. Câu4:Dãy chất nào sau đây tác dụng được với axit clohidric : A. CaO B. MgO C. BaSO4. Nhận biết gốc clorua Dùng thuốc thử là bạc nitrat để nhận biết gốc clorua. NHẬN BIẾT GỐC CLORUA: . một vài muối hầu như không nước. .Muối của axit clohidric có tên gọi là gì? . B.… ở cột I với các chữ cái A. . .Bạc nitrat. PbCl2. KOH D.MgO . CaCO3 .… .Muốn nhận biết gốc clorua ta dùng thuốc thử nào? . Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . C. KOH. HCl> HBr> HI> HF D. C Clo có độ âm điện lớn phân tử HCl thể hiệ tính khử vì 4 Clo tác dụng với hầu hết các kim loại vì D Clo có số oxi hoá –1 E Sắt (III) clorua Câu3:Tính axit của dãy nào sau đây đúng : A.Trả lời câu hỏi theo sách giáo khoa.Bạc clorua kết tủa màu trắng.… . Zn.Muối clorua có nhiều ứng dụng quan trọng như: làm muối ăn.Kể tan muối clorua không tan trong nước? . . . PbCl2.Ứng dụng của muối clorua? . KCl và KNO3.Học sinh làm việc theo nhóm.Giáo viên gọi các nhóm lên bảng trình bày. . MgO C. HF> HCl> HBr> HI .Học sinh quan sát và viết phương trình phản ứng minh hoạ. … ở cột II để có nội dung thích hợp. Fe . 2. P2O5 D.Đa số các muối clorua dễ tan trong nước. HNO3.Muối clorua là muối của axit clohidric.

Cl2O3. mẫu clorua vôi.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Tuần : 17 Tiết: 51 Ngày soạn: …………………… Bài 32: I. . Vào bài: HCl là hợp chất mà trong đó clo có số oxi hoá thấp nhất nên nó thể hiện tính khử. • Phản ứng ôxi hoá – khử. muối clorat. đường gián tiếp .Clo cũng tạo được các axit có oxi của clo như HClO : axit hipoclorơ HClO2: axit clorơ HClO3: axit cloric Vd: HClO : axit hipoclorơ HClO2: axit clorơ HClO3: axit cloric HClO4: axit pecloric Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . giấy màu.+1. sát trùng của nước Javel. +3. clo trong các hợp chất trên? . trong hợp chất mà clo có số oxi hoá dương thì nó sẽ thể hiẹn tính chất gì? Đó là những hợp chất có oxi của clo.Giáo viên: Chai đựng nước Javel có bán trên thị trường.Hợp chất có oxi của clo có tính oxi hoá mạnh 4.Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. 3. clo có số oxi hoá dương. Kiến thức: . . CHUẨN BỊ: .Clo có tác dụng trực tiếp . ứng dụng của nước Javel.Công thức. Kỹ năng: . . Hợp Chất Có Oxi Của C lo MỤC TIÊU: 3. .Tính chất chung của các hợp chất có oxi của clo là tính oxi hoá mạnh. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Giải thích được tính tẩy trắng. II. Cl2O7? dicloheptaoxit Cl2O3: diclotrioxit Cl2O7: dicloheptaoxit . muối clorat. . Viết PTPU chứng minh cho những tính chất này? 2. SƠ LƯỢC VỀ CÁC OXIT VÀ AXIT CÓ OXI CỦA CLO: .Clo cũng tạo được các axit có oxi. Vd: Cl2O : clodioxit clo: Cl2O. clorua vôi. Ổn định lớp:(1’) * Kiểm tra bài cũ (4’) Cho biết tính chất hoá học của HCl. +7. muối clorat. clorua vôi. Nội dung bài giảng: HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về các oxi và axit có oxi của clo (10’) I. .Gọi tên các oxi sau của clodioxit.Xác định số oxi hoá của . . • Tính chất hoá học của axit. ống nghiệm… .Clo không tác dụng trực tiếp -Oxi tạo được các oxit với clo bằng con đước với oxi không? được với oxi.Viết được một số phản ứng điều chế nước Javel. III. tên gọi một số oxit và axit có oxi của clo.Trong hợp chất có oxi của clo.Phản ứng điều chế. clorua vôi.Quy luật biến đổi tính oxi hoá và độ bền của các hợp chất có oxi của clo. diclotrioxit.

Clo clo tác dụng với NaOH . sát trùng.PTPU: Cl 2 + 2 NaOH ↔ Na Cl + Na Cl O +Cl 22+ 2 NaOH ↔ Na Cl + Na Cl O + H 2 O H O Nước Javen Nước Javen 0 −1 +1 0 −1 +1 . O – Cl+1 .Clo clo tác dụng với NaOH loãng bằng cách nào? loãng nguội. CLORUA VÔI. +7. Ứng dụng: được nước javel.Natri hipoclorit.Viết PTPU? .Ngoài ra nếu chúng ta điện . . +5.Điện phân dung dịch NaCl loãng trong phân dung dịch NaCl trong bình điện phân không có màng ngăn: bình điện phân không NaCl + H2O → H2 + NaClO có vách ngăn cũng sẽ thu b.Xác định số oxi hoá của . tôi hoặc sữa vôi ở 30oC.Từ công thức cấu tạo của .Điều chế: cho khí clo tác dụng với vôi hỗn tạp. nên . Clorua vôi: .Clorua vôi được điều chế .dùng để tẩy trắng.0 Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O clo trong clorua vôi? Clorua vôi Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .Các axit trên kém bền. clo trong các axit trên? .  h aøtính axit taêng   eànv     →   + 1 + 3 + 5 + 7 trong cuộc sống chủ yếu sử H C O H C O2 H C O3 H C O4 l l l l dụng các muối của chúng. NƯỚC JAVEL. Cho biết axit mạnh đồ sau: nhất.Natri peclorat.Axit có tính oxi hoá mạnh nhất mạnh nhất? HClO.Nên nó được gọi là muối . MUỐI CLORAT: 1.Từ 2 gốc axit là clorua và Như vậy. tẩy uế… Hoạt động 3: Điều chế và ứng dụng của clorua vôi (10’) 2. natri tương ứng của các axit trên? Hoạt động 2: Điều chế và ứng dụng của nước javel (10’) II. Gọi tên các muối . +3. nên dễ một muối của axit yếu. T ín b . với hai loại gốc axit là clorua và thành từ bao nhiêu gốc axit? hipoclorit gọi là muối hỗn tạp. Clorua vôi là muối của canxi Clorua vôi cho biết nó tạo hipoclorit. . .Nước javel đước điều chế . nên tác dụng với CO2 không khí tạo ra dễ tác dụng với CO2 không HClO khí tạo ra HClO. NaClO là NaClO là một muối của axit yếu. tẩy Do đó nước javel có tính oxi hoá mạnh uế… dùng để tẩy trắng. ← aû naêngoxiaêng     hoaùt       K h Cách gọi tên muối: axi tận cùng bằng “ơ” thay bằng .Ứng dụng của nước javel? .Axit mạnh nhất: HClO4.Sự biến đổi tính chất trong dãy axit các axit được biểu diễn theo có oxi của clo được biểu diễn bằng sơ sơ đồ. NaClO+CO2+H2O→NaHCO3+ HClO . nguội: .+1.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao HClO4: axit pecloric . Điều chế: . Nước Javel: a. . tận cùng bằng “ic” thay bằng “at”. axit có tinh oxi hoá .Natri clorat.Sự biến đổi tính chất của .Natri clorit. “it”. sát trùng.CTCT của clorua vôi: Cl-1 bằng cách cho sữa vôi tác Ca dụng với khí clo.Xác định số oxi hoá của .

Viết PTPU.Muối clorua và muối clorat. được trộn với KCl lạnh. a.Đó là số oxi hoá trung bình của clo. Tính chất: . tất cả đều đúng. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Bài tập 1 trang 108 SGK Câu 2: Nước Javen. Muối clorat: . Ud của pu này? phòng thí nghiệm. tẩy uế.Dùng để chế tạo thuốc nổ.Trong đó số oxi hoá của clo +1 . KClO3 kết tinh tách khỏi . được sản phẩm nào? 0 −1 +5 0 −1 +5 0 0 .… Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách điều chế.Trong không khí ẩm thì nó tác dụng với CO2 tạo ra HClO kém bền có tính tẩy trắng. ngòi nổ và những pháo hoa.… cháy. Khi làm lạnh dd bão hoà KClO3 đun nóng.Là chất rắn kết tinh. . có mùi xốc của khí clo.Tính chất: clorua vôi là chất bột màu nên nó thể hiện tính oxi hoá mạnh. B. C.Trong công nghiệp Trong công nghiệp kaliclorat còn được kaliclorat còn được điều chế điều chế bằng cách điện phân dung dịch bằng cách điện phân dung KCl ở nhiệt độ cao. Muốn xác định chính xác ta phải viết công thức cấu tạo của nó. .MnO2 . dịch KCl ở nhiệt độ cao. Điều chế: Cho clo tác dụng với dung dụng với kiềm nóng sẽ thu dịch kiềm nóng. ngòi nổ và những hỗn hợp dễ hỗn hợp dễ cháy. b. sản xuất làm gì? xuất pháo hoa. sản Dùng để chế tạo thuốc nổ.Clorat là muối của axit .Dùng để điều chế oxi trong Nếu có xúc tác là MnO2 thì phản ứng phân huỷ. giấy. Ứng dụng: .Ở trạng thái rắn thì KClO3 là chất oxi là gì? hoá mạnh. Clorua vôi.… giấy.Khi đun nóng nó sẽ bị .Xúc tác của phản ứng này . tan nhiều trong nước lạnh nên để sản xuất ta nước nóng nhưng ít tan trong nước cho Clo tác dụng với vôi lạnh. xác định số oxi hoá các nguyên tố? . . xãy ra ở nhiệt độ thấp hơn. lấy dung dịch thu kết tinh tách khỏi dung dịch.Khi đun nóng thì KClO3 bị phân huỷ +1 −1 0 dung dịch. .Viết PTPU? 3 Cl 2 + 6 KOH t 5K Cl+ K Cl O3 + 3H 2Cl 2 + 6 KOH t 5K Cl+ K Cl O3 + 3H 2 O → 3O → . .Khi chúng ta cho clo tác . 2CaOCl2+CO2+H2O→CaCO3+CaCl2+ 2HClO . tẩy uế.Trường THPT Phạm Hùng .dùng để tẩy trắng sợi.Ứng dụng: dùng để tẩy trắng sợi. tính chất và ứng dụng của muối clorat (10’) 3.KClO3 dể kết tinh trong . Trong nào? đó quan trọng hơn cả là KClO3 . vải. dùng trong công nghiệp diêm. trắng. + Tác dụng với HCl giải phóng khí Clo CaOCl2 + 2 HCl→CaCl2 + Cl2 + H2O -CaOCl2 + 2 HCl→CaCl2 + Cl2 + H2O + Trong không khí ẩm tác dụng với CO2. t0 2 K C l  → 2 K C l+ 3 O 2 . Clorua vôi có tính oxi hoá mạnh. vải.Ví dụ nó oxi hoá được clo -1 trong HCl thành Clo 0. D. có khả năng tẩy trắng vải.Ứng dụng của KClO3 để . giấy. c. đều được điều chế từ clo.Ứng dụng của clorua vôi? Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao .Muối của axit cloric Là muối của axit cloric (HClO3). nước Clo đều chung tính chất là: A. tính ôxi hoá mạnh. Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .

Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. +1 B. CHUẨN BỊ: . nước Javen thì cho Clo tác dụng với NaOH còn Kali Clorat thì cho Clo tác dụng với KOH B.Điều chế clo và hợp chất của clo 6. 0 D. Câu 4: Axit mạnh nhất là: A. Rèn kỹ năng: .Hợp chất của clo: • Hợp chất có oxi của clo có tính oxi hoá. HClO3 Câu 6: Trong phân tử clorua vôi CaOCl2. HClO3 Câu 5: Axit có tính oxi hoá mạnh nhất là: A.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Câu 3: Giữa nước Javen và Kali Clorat là hai hợp chất điều chế từ Clo nhưng khác nhau ở chổ: A. HClO4 D. . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. III. HClO2 B. Nước Javen được điều chế ở nhiệt độ thường còn Kali Clorat được điều chế ở t0 = 1000C C. b và c đều đúng. II.Học sinh là việc theo nhóm trên phiếu học tập. .Cấu nguyên tử. . Phiếu học tập Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . cấu tạo phân tử. –1 và +1 Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Làm các bài tập và soạn trước bài tiếp theo. . nước Javen có tính tẩy trắng cò Kali Clorat thì không có tính tẩy trắng D. Củng cố kiến thức: . Tuần : 18 tiết: 52 Ngày soạn: ……………… Bài 33: Luyện Tập Về Hợp Chất Có Oxi Của C lo I.Học sinh: xem lại bài clo và hợp chất của clo.Viết PTPU giải thích tính chất của clo và hợp chất có oxi của clo.Giáo viên: Chọn các bài tập để giao cho các nhóm HS. 3. HClO2 B. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Tiến hành trong lúc ôn tập. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’) 2. HClO C.Giải thích tính oxi hoá mạnh của clo và hợp chất có ôxi của clo bằng kiến thức đã học. Hoạt động 1: Hệ thống lại các kiến thức về clo và hợp chất của nó (5’) . HClO C. MỤC TIÊU: 5. Vào Bài Mới : Chúng đã tìm hiểu về clo và các hợp chất của nó hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại những kiến thức này. IV. –1 C. thì số oxi hoá của Cl trong liên kết với Ca có số oxi hoá là: A. tính chất và ứng dụng của clo. . • Axit HCl có tính axit mạnh và cso tính khử của gốc clorua. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . HClO4 D.

Học sinh lên bảng làm (3) CaOCl2 .Giáo viên gọi học sinh nhận xét. HOẠT ĐỘNG TRÒ .Giáo viên đánh giá bài làm của học sinh.Giáo viên gọi học sinh nhận xét. . . Học sinh các nhóm khác nghe và nhận xét bài làm của nhóm bạn. Hoạt động 2: Bài tập về chuỗi biến hoá (15’) HOẠT ĐỘNG THẦY .Gọi học sinh lên làm bài tập 2 trang 136 Sách giáo khoa.Gọi học sinh lên làm bài tập 2 trang 136 Sách giáo khoa. Gọi học sinh lên bảng làm bài tập số 2. Giáo viên nhận xét.Học sinh lên bảng làm NỘI DUNG Bài 2 (trang 136 SGK) Cl2 (1) (4) (5) (2) HCl NaCl (4) (1): Cl2 + H2  a →s 2HCl t (2): 4HCl+MnO2  → MnCl2+Cl2+2H2O (3): HCl + NaOH→ NaCl + H2O (4): NaCl + H2SO4 → NaHSO4+ HCl mn   (5): NaCl+H2O ñpcoù → NaOH+H2+Cl2 (6) Cl2 + 2Na→ 2NaCl Bài 4 (trang 136 SGK) 0 NaClO (2) (1) (5) Cl2 KClO3 (4) (6) (1) Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO+H2O (2) NaClO +2 HCl → NaCl + Cl2 + H2O (3) Cl2 + Ca(OH)2→ CaCl2 + CaOCl2 (4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O (5) KClO3 +6HCl→ KCl+ 3H2O + 3Cl2 (6) 3Cl2+ 6KOH→5KCl + KClO3 + 3H2O Hoạt động 3: Tinh chế hoá chất (10’) . đánh giá hoạt động của các nhóm.Giáo viên đánh giá bài làm của học sinh. rồi dùng các chất khác để tách tạp chất ra khỏi dung dịch.Muốn loại bỏ tạp chất. chúng ta sẽ tiến hành theo sơ đồ sau: Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . . ta phải hoà tan các chất thành dung dịch rồi.Học sinh nhận xét. .Học sinh nhận xét.Đối với bài tập này.Gọi học sinh đọc đề bài 6 trang 136 Sách giáo khoa . .Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao - Giáo viên gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày. cuối cùng cô cạn dung dịch thu được ta sẽ thu được chất rắn tinh khiết. . (3) . . Dựa vào những kiến thức vừa nhắc lại đó.

NaCl và BaCl2 dư (dd Na2CO3 dư) Kết tủa dd còn lại MgCl2+ BaCl2 → MgCO3↓ + 2NaCl NaCl và Na2CO3 (dư) CaCl2+ BaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl BaCl2+ BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl Khí Na2CO3+HCl→ CO2↑ + NaCl Hơi HCl. H2O (HCl dư) dd còn lại NaCl.Học sinh đọc đề.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Na2SO4. CaCl2 và CaSO4 Dd BaCl2 (dư) Kết tủa BaSO4 PTPU: Na2SO4+BaCl2→BaSO4+2NaCl CaSO4+BaCl2→BaSO4+ CaCl2 Dung dịch còn lại MgCl2. HCl dư to NaCl tinh khiết Hoạt động 4: Bài tập áp dụng hệ quả định luật bảo toàn điện tích (10’) HOẠT ĐỘNG TRÒ HOẠT ĐỘNG THẦY .Giáo viên tóm tắt bài toán. CaCl2.mhh muối + oxit = 37.Từ đề ta có hh khí + .1g Al tạo ra 37. NỘI DUNG  C 2 h gl h4 o M .5 g hh oxit và muối vậy kl hh khí bằng bao nhiêu? .5g h7  h  O2 o x i t Áp dụng định luật bảo tuần khối lượng ta có mhh khí + mhh kl = mhh muối + oxit ⇒ mhh khí= mhh kl .8g Mg và 8.Từ đề ta tính được số . 1øl g  m c ul o o r áu i a         → 3 .Số mol Al và Mg. .1) = 24. MgCl2. toán.8/24=0.15 g NMg=4.8+8.và8 gaAmg.Gọi học sinh đọc đề bài .05-(4. mol của chất nào? Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .mhh khí=mhh oxit + muối-mhh kl 4.2 mol nAl=8.3 mol .1/27= 0.

Tính số e mà nguyên tử nhận? .nhôm nhường 3e.2x32x100/24. làm bài toán nhận biết trước.1.khối lượng hỗn hợp là moxi + mclo = 24. Mg → Mg2++ 2e magie nhường 0.2x100/0.44 =55.44% bằng phần trăm về số %Vclo= 100 . y=0.Trường THPT Phạm Hùng .9 mol e . lượng mà muốn tính được khối lượng ta phải tìm O2 + 4e → 2O2được đại lượng nào? xmol→4xmol .5% oxi và clo? 0. 0.3 mol các kim loại nhường ? .% khối lượng oxi: 0.3 mol e. Dặn dò: Chuẩn bị bài thực hành số 4: đọc sách giáo khoa. Gọi x là số mol của oxi.9 mol e.44.% khối lượng của clo 100-26.2x32x100/24.Viết PT nhận e của Oxi và Clo. .Tính % khối lượng của .2mol → 0.x=0.2.4 mol e .5=73.45=44.15=26.Giải hệ pt (1) và (2)? .5=73.Ta có phần trăm thể tích %Voxi=0.Nhôm nhường 0. Mg Al → Al3+ + 3e nhường 2e.% khối lượng của clo: 100-26.Khi tham gia phản ứng nhôm và magie sẽ nhường bao nhiêu e? . Tổng số mol e nhường là 1.% khối lượng oxi . Củng cố: Cách vận dụng hệ quả định luật bảo toàn điện tích 1.5% .Đề bài yêu cầu tính khối .3 = 4x + 2y (1) .15g 32x + 71y =24.25.Tổng số e nhận là bao .Đề cho biết khối lượng .15 (2) nhiêu? . y là số mol của clo. .56% mol.4 mol e 0.Tổng số e nhận là 4x+2y nhiêu? Cl2 + ymol 2e→ 2Cl→2ymol Theo hệ quả định luật bảo toàn điện tích.15 của hỗn hợp khí là bao 24.Tính tổng số e mà nhôm và magie nhận được? Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao .5% .3mol → 0. Tuần : 19 Ngày soạn: …………………… Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . ta có: Số e nhường = số e nhận 1.Tính tổng số mol e mà .15=26.Số mol.5% 4.

Giáo viên: chuẩn bị dụng cụ hoá chất co mỗi nhóm như sau: Dụng cụ thí nghiệm: . . . . NaNO3.Thìa xúc hoá chất:1 . .Axit tác dụng với bazơ. HCl.Axit tác dụng với oxi bazơ.Lọ thuỷ tinh nhỏ có nút: 4 Hoá chất: . Bỏ vào .Học sinh làm việc theo nhóm.Quan sát hiện tượng. kỹ thuật thực hiện của các thínghiệm: Tính axit của HCl Tính tẩy màu của nước javel.Đồng oxit .Có thể cho miếng vải vào trước .Giá để ống nghiệm:1 .Học sinh: xem lại bài clo và hợp chất của clo. Bỏ tiếp vào ống nghiệm miếng vải hoặc giấy màu.Dd HCl. NaI.Học sinh quan sát và ghi nhận. NaI và NaCl 2. . giải thích và viết các phương trình hoá học. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’): sắp xếp học sinh ngồi theo nhóm. Vào Bài Mới : Chúng đã tìm hiểu về clo và các hợp chất của nó hôm nay chúng ta sẽ tiến hành các thí nghiệm để 1 lần nữa hệ thống. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit clohidric. thận và lấy với lượng nhỏ. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. .Đồng II oxit. NaBr. của nước javel.Ống nhỏ giọt:5 . CaCO3. NaCl. Để HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ . Quan sát. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . nguy hiểm nên phải làm thật cẩn mỗi ống một trong các chất sau đây: .Viết tường trình thí nghiệm. . thành công các thí nghiệm trên.Trường THPT Phạm Hùng tiết: 55 Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Bài 39: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA HALOGEN I. CaCO3. Cu(OH)2. Kỹ năng: . II. CuO. một viên . kẽm. Kiểm Tra Bài Cũ 3. vào mỗi ống một ít dd HCl lắc nhẹ. CHUẨN BỊ: . kiến thức: . kẽm. Bài tập thực nghiệm nhận biết các hoá chất: NaBr.Dùng ống nhỏ giọt lần lượt cho 2. Thí nghiệm 2: Tính tẩy nàu . IV.Lấy 4 ống nghiệm sạch. giấy quỳ tím.Axit clohidric là một chất rất . cách tiến hành. HCl.Sử dụng dụng cụ hoá chất và cách tiến hành an toàn. .Biết được mục đích. kiểm chứng lại các kiến thức của phần này NỘI DUNG 1.Ống nghiệm: 5 .Cho vào ống nghiệm khoảng 1ml Nước javel làm mất màu của rót từ từ nước javel vào ống nước javel.Axit tác dụng với muối. MỤC TIÊU: 1.Axit tác dụng với kim loại. 2.Đồng phôi bào . nghiệm theo thành ống. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Cặp ống nghiệm:1 .Quan sát hiện tượng xãy ra và ghi nhận vào bảng báo cáo. III. một miếng vải hoặc giấy màu. . nước javel.

Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. NaBr. III.Dựa vào màu của các halogen để nhân biết chúng. giảm dần từ flo đến iot.Tính oxi hoá của các halogen lọ hoá chất chứa các dung dịch: đó dùng nước brôm để nhận biết iôt.Giáo viên: Câu hỏi trắc nghiệm. Kỹ năng: .Giáo viên giao cho mỗi nhóm 4 . .Viết được phản minh hoạ cho tính phi kim của flo. CHUẨN BỊ: . oxit florua 2.Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất. bài tập. Dặn dò: Chuẩn bị bài flo. Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’) 2. Học tên học sinh: 3. HCl.Trạng thái tự nhên của flo. Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Không kiểm tra bài cũ do tiết trước là tiết thực hành. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. IV. Phương pháp duy nhất để điều chế flo là phương pháp điện phân.Dùng quỳ tím để nhận biết axit. MỤC TIÊU: 1. . . NaI. sau . Dụng cụ: 4. . Đánh giá của giáo viên: 4. Kiến thức: . • Phản ứng ôxi hoá – khử. Củng cố: tính chất của các halogen biến đổi theo chiều giảm dần từ flo đến iôt.Tính chất và cách điều chế hidroflorua và axit flohidric. 2. NaCl. Bài tập thực nghiệm nhận biết dung dịch: . Lớp: Nhóm: 2. flo chỉ thể hiện số oxi hoá –1. Học sinh làm báo cáo theo mẫu: BÀI THỰC HÀNH SỐ : Tính Chất Các Hợp Chất Của Halogen 1. Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao 3. Tuần : 19 tiết: 56 Ngày soạn: ………………………… Bài 34: FLO I. Trong các hợp chất.Trường THPT Phạm Hùng yên một thời gian. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . II. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. Hoá chất: STT TÊN THÍ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH TN HIIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH VÀ VIẾT PT 5.

Có trong men răng. bền với . TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN ĐIỀU CHẾ: 1.Tính oxi hoá của flo như thế nào? . lá một số loại cây. . Do .Mạnh nhất do flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. rất .Flo là chất khí. màu lục nhạt. Vd: 2Au + 3F2 → 2ÀuF3 . rất độc.Flo là chất khí. màu lục nhạt.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao 3. Tính chất hoá học: Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất.H2 + H2 → 2HF ở nhiệt độ rất thấp.Với các kim loại thì nó phản ứng như thế nào? .Flo tồn tại ở dạng hợp chất. ở 2 khoáng vật là florit (CaF2) và Criolit (Na3AlF6). giải phóng khí oxi. Hoạt động 2: Tính chất và ứng dụng của flo (15’) II. . TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG: 1.Cho biết tính chất vật lý . Trạng thái tự nhiên: .Trong tự nhiên flo tồn tại ở .Flo có trong thành phần .Phản ứng với hầu hết các phi kim .Ngoài ra flo còn tác dụng mạnh với nhiều hợp chất.Ở nhiệt độ rất thấp. 2. Tập trung dạng nào? Tại sao? flo có tính oxi hoá mạnh. tên lữa. của flo? độc. . .Dùng sản xuất các chất dẻo.Dùng làm chất sinh hàn. Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Viết PTPU? . Khí Hidro thoát ra ở cực âmflo 2HF. Khí Hidro thoát ra ở thoát ra ở cực dương. Khi đun nóng nước sẽ bốc cháy trong flo. Vào Bài Mới : Chúng ta đã tìm hiểu về clo và các hợp chất của nó.Tác dụng với hầu hết các phi kim trừ trừ oxi và nitơ. Ứng dụng: .Flo oxi hoá được các kim loại kể cả vàng và bạch kim.Flo tác dụng được với nhiều hợp chất. sản . .Flo tồn tại ở dạng hợp chất. giải phóng oxi. .Làm nhiên liệu cho tên lữa. H2 + H2 → 2HF .Cho biết một số ứng dụng của flo? b. . 2.2F2 + 2H2O → 4HF + O2 nước khi đun nóng sẽ bốc cháy trong flo. Điều chế: Do flo có tính oxi hoá mạnh Do flo có tính oxi hoá mạnh nên nên phương pháp duy nhất . oxi và nitơ Vd: phản ứng của flo và Hidro nổ mạnh . Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về flo nguyên tố đầu tiên của nhóm VIIA. HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về trạng thái tự nhiên và điều chế flo (10’) I. Tính chất: a. Viết PTPU? .Học sinh ghi bài vào tập phương pháp duy nhất để điều chế flo là để điều chế flo là điện phân điện phân hỗn hợp dung dịch KF + hỗn hợp dung dịch KF + 2HF. .2F2 + 2H2O → 4HF + O2 ⇒ Flo oxi hoá được oxi từ –2 thành 0. hidro nổ mạnh khi tác dụng với flo.Còn đối với các phi kim thì như thế nào? .Với hầu hết các kim loại kể cả vàng và bạch kim.Flo dùng làm nhiên liệu hoá lỏng cho xuất chất dẽo. . Tính chất vật lý: . cực âmflo thoát ra ở cực dương.Flo có trong men răng của người và nào của người và động vật? động vật.

Do HF tác dụng SiO2 (thành phần cuả thuỷ tinh ) B. Do Clo có tính oxi hoá mạnh .Dùng để khắc chữ lên thủy tinh.Do đó không dùng phản sulfuric đặc ở 250oC ứng này để đ/c HF.Oxi florua được điều chế bằng cách cho flo đi qua dung dịch NaOH loãng lạnh 2F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O + OF2 .Các muối florua đều dể tan trong .Hidro florua tan vô hạn trong . Câu 4: Bài tập 1 trang 139 SGK. 2. và đều muối florua? nước. CaF2 + H2SO4 → CaSO4 . chất nào có khả năng oxi hoá vàng và bạch kim. C.Tính chất hoá học: tính oxi hoá mạnh tác dụng với kim loại tạo thành florua và oxit Vd: Cu + OF2 → CuO + CuF2 Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Cho các chất sau đây: Cl2. bazơ và các hoá chất khác.Có tính oxi hoá rất mạnh. Cl2 B. O2 D. . F2.Phản ứng của flo với hidrô . máy lạnh. Hoạt động 3: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số hợp chất của flo (10’) III. Tất cả đều đúng . Cả 3 điều trên . ⇒ Ứng dụng để khắc chử lên thuỷ tinh. . Câu 2: Vì sao không được dùng bình thuỷ để chứa dd HF .Chất khí không màu.Độ tan của hidroflorua . A.Trường THPT Phạm Hùng . Hợp chất của flo với oxi: OF2 . Flo thì không .Dùng làm thuốc chống sâu răng. .Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.Cho biết độ tan của các . biệt. . A.Freon được dùng trong tủ lạnh. Câu 3: Tại sao có thể điều chế được nước Clo . D. Do Clo phản ứng được với nước. Hidro florua và axit flohidric: . Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .Tính chất hoá học? . . C. Do HF tác dụng SiF4 có trong thành phần có trong của thuỷ tinh . Do thuỷ tinh dễ vỡ . D. . có mùi đặc . Ứng dụng của phản .Hidrôflorua được điều chế bằng cách như thế nào? cho canxi florua tác dụng với axit .Tính chất: dung dịch axit flohidric có tính axit yếu nhưng có khả tính axit yếu nhưng có khả năng ăn mòn năng ăn mòn thuỷ tinh do nó thuỷ tinh phản ứng được với SiO2 SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O thành phần chính của thủy Silic tetraflorrua tinh.Tính chất vật lý: Chất khí không màu. rất độc có mùi đặc biệt.Hidro florua tan vô hạn trong nước tạo trong nước như thế nào? nước ra dung dịch axit flohidric. F2 C.Trong y học flo được dùng . O2. B. . Do khi cho Flo vào nước thì nước bốc cháy và giải phóng Oxi .Tính chất của oxi florua? . độc. rất độc.dung dịch axit flohidric có . làm gì? Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao axit. ứng này dùng để làm gì? .Ngày nay hạn chế sử dụng freon do nó phá huỷ tầng ozôn gây hiệu ứng nhà kính. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA FLO: 1.nhưng không điều chế được nước Flo ? A. cả ba chất trên.Muối florua dễ tan trong nước.Mãnh liệt.

ống nghiệm. IV. . • Phản ứng ôxi hoá – khử. phương pháp điều chế và tính chất hoá học của brôm. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Trạng thái tự nhiên: a. Chủ yếu của brôm trong tự yếu là muối của Kali.Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Cho biết tính chất hóa học của flo? Axit flohidric viết PTPU chứng minh? 3. MỤC TIÊU: 1. Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao Tuần : 20 Tiết: 57 Ngày soạn: …………………… Bài 35: Brôm I. II. natri và magie. hợp chất với oxi của clo và brôm. Kỹ năng: . pipet. III.Trạng thái tự nhên. dd KI.Trường THPT Phạm Hùng Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Làm các bài tập và soạn trước bài tiếp theo. nhiên? Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .Tính chất giống và khác nhau giữa hợp chất với hidrô. CHUẨN BỊ: . • So sánh tính chất của brôm với flo và clo. khi gặp chất oxi hoá mạnh thì brôm thể hiện tính khử. • Câu hỏi trắc nghiệm.Brôm tồn tại ở dạng hợp chất.Giáo viên: • Nước brôm. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN ĐIỀU CHẾ: Câu hỏi thảo luận số 1 1.Brôm tồn tại ở dạng hợp chất .Viết ptpu minh hoạ cho tính chất của brôm và hợp chất của nó. HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về trạng thái tự nhiên và điều chế brôm (10’) I. . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’) 2. Cho biết dạng tồn tại chủ . Kiến thức: . flo và các hợp chất của chúng. 2.Phương pháp điều chế và tính chất hoá học của một số hợp chất của brôm. bài tập. .Brôm là phi kim có tính oxi hoá mạnh nhưng kém hơn flo và clo. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về brôm. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . . Vào Bài Mới : Chúng ta đã tìm hiểu về clo. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.

Nguyên tắc: oxi hoá ion Br. . brôm khi tác dụng với H2. . PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr và phương pháp điều chế . HCl) và có tính khử mạnh (mạnh hơn So sánh với axit clohidric? . Điều chế: b. Ứng dụng: . Tính chất hoá học: mạnh nhưng kém hơn clo. Ứng dụng của brôm? Hoạt động 3: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số hợp chất của brôm (10’) III. b.Dùng để chế tạo bạc bromua là chất nhạy cảm với ánh sáng để tráng phim ảnh. TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG: 1.HBr là một chất khử mạnh và là .. … .Mạnh hơn HCl. độc. 2.Brômua kim loại có trong nước . MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA BRÔM: Câu hỏi thảo luận số 3: 1.Brôm là chất lỏng màu đỏ nâu. gây bỏng da. Tính chất: a. nước? Từ đó khẳng định lại sự biến đổi tính chất của các halogen? d. biển. rất dễ tan khí HBr? trong nướv tạo thành dd axit.Không do HBr là một chất có Vd: nó khử được H2SO4 đặc thành SO2. hơi.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao . nước sông hồ cùng với muối của clorua.HBr là chất khí không màu. Phân biệt Hidro bromua . Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Hidro bromua và axit bromhidric: a. Tính chất hoá học của brôm là gì? So sánh với các halogen khác? Viết PTPU chứng minh? c.Tráng phim ảnh.Thuỷ phân photphotribromua.Axit HBr là một axit mạnh (mạnh hơn HBr? Viết PTPU minh hoạ? 1 axit mạnh.2NaCl + Cl2 → 2NaCl + Br2 PTPƯ: 2NaCl + Cl2 → 2NaCl + Br2 Hoạt động 2: Tính chất và ứng dụng của brôm (15’) II. Tính chất vật lý của brôm là gì? b. clo.Brôm là phi kim có tính oxi hoá b. phẩm nhuộm. Cho biết tính chất vật lý .Brômua kim loại có trong nước biển. . Tính chất hoá học của axit .Ở trạng thái khí và trạng thái . kim loại. gây bỏng da. .Nguyên tắc: oxi hoá ion Br.Học sinh làm việc theo nhóm để Một số phản ứng minh hoạ giải thích.thành Br2.Điều chế: thuỷ phân photpho và axit bromhidric? dung dịch. c.Brôm là chất lỏng màu đỏ nâu.Phản ứng với hidrô khi đun nóng (không nổ). Viết các phương trình đối chiếu khi cho flo. Brôm là phi kim có tính oxi hoá mạnh nhưng kém hơn clo và brôm cũng thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh. brôm? Viết PPTU khi điều thành Br2.Để sản xuất dược phẩm. 2. . toả nhiệt nhưng ít hơn clo. dễ bay dễ bay hơi. clo). H2 + Cl2  t → 2HBr Hidrobromua . AgBr → 2Ag + Br2 0 Câu hỏi thảo luận số 2: a.Tác dụng với nước nhưng khó khăn hơn. Nguyên tắc điều chế .Tác dụng với iôn IBr2 + NaI → 2NaCl + I2 . Chất oxi hoá là clo.Để sản xuất dược phẩm. chế brôm từ “nước ót”? . Giải thích? d. Tính chất vật lý: . Có thể điều chế HBr bằng . Br2 + H2O  HBr + HBrO . tribromua. độc.

Câu 4: Bài tập 1 trang 142 SGK. Kỹ năng: .Brôm cũng tạo được các . +7 trong hợp chất có chất có oxi? oxi. Axit . 2. Viết công thức brômic (HBrO3).17 g . MỤC TIÊU: 1. (2). 1s22s22p63s23p63d104s2 Câu 3: Cho 2. (4) C. . .Iot có tính oxi hoá yếu hơn các halogen khác. . H2SO4 đặc được không? Tại với H2SO4 một chất oxi hoá mạnh. 2. (3). 22. (3) B. Tính bền và tính oxi hoá đều kém hơn HClO. (1) và (4) D. 1s22s22p5 D. tất cả đều xảy ra. II.Tính chất hoá học của iot và một số hợp chất của iot.Ion I.Brôm có số oxi hoá dương. .7 g . Kiến thức: . 3. Br2 + H2O  HBr + HBrO tương ứng.có tính khử mạnh hơn các halogen khác.Giáo viên: Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . 2. (1).Axit hipobomơ (HBrO). . D.24 l . Câu 2: Cấu hình electron của Brom là : A. tính chất và ứng dụng của iot. Hợp chất chứa oxi của brôm: .7 g . +5. CHUẨN BỊ: .24 l Cl2 (đktc) lội qua dd NaBr tìm thể tích Br2 (đktc) thu được và khối lượng muối tạo thành . Bài tập trắc nghiệm: Cho học sinh làm các câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Cho các phản ứng sau: Cl2 + 2NaBr = 2NaCl + Br2 (1) CaCl2 + Cu(NO3)2 = Ca(NO3)2 + CuCl2 (2) I2 + 2 NaBr = 2NaI + Br2 (3) SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O (4) Phản ứng nào có thể xảy ra: A. 1s22s22p63s23p64s23d104p5 C.24 l . 12 g .Trạng thái tự nhiên.Axit hipobomơ (HBrO) được điều chế axit có oxi.24 l . +3. Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Làm các bài tập và soạn trước bài tiếp theo Tuần :20 tiết :58 Ngày soạn: …………………… Bài 36: Iot I. .Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao cách cho NaBr tác dụng với tính khử mạnh nên nó sẽ tác dụng 2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O. 11. B.Nhận xét như thế nào về . C. Thái độ: Sử dụng muối iot để bảo vệ sức khoẻ. phương pháp điều chế. ⇒ Như vậy brôm cũng có các số oxi số oxi hoá brom trong hợp hoá +1. phân tử và gọi tên các axit (HBrO4).Brôm cũng tạo được axit pebromic. 11. dd HBr không màu để lâu trong không sao? khí có màu vàng nâu do bị oxi hoá PTPƯ: 4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2. 2. 1.4 l . axit pebromic như axit hipoclorơ. 1s22s22p63s23p5 B. (2).Viết PTHH minh họa cho tính chất của iot và hợp chất của iot. 2.Axit brômic (HBrO3) được điều chế bằng cách cho clo oxi hoá brôm. A. Phương pháp nhận biết iot.

Trạng thái tự nhiên: .Trường THPT Phạm Hùng • • Chuẩn bị dụng cụ: ống nghiệm. Tính chất vật lý: .Iot là tinh thể màu đen tím có vẻ sáng kim loại.Clo hoặc brom.Nếu dùng clo thì PTHH sẽ . Vào Bài Mới : Trong số các halogen thì chỉ có iot là chất rắn.Hàm lượng của iot trong . Hoá chất: tinh thể iot. Tính chất: a.thành I2. Và trong bảng tuần hoàn thì nó đứng cuối nhóm VIIA. Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao .thành I2. trẻ em kém cổ. • Phản ứng oxi hoá khử. đèn cồn.Oxi hoá I.Thế nào là sự thăng hoa? .Chất oxi hoá có thể dùng là clo.Cho học sinh xem tinh thể iot. 3. chế iot? . Điều chế: . TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIÊU CHẾ: 1. . ít. . . khoẻ của con người? tuy với lượng rất nhỏ ngưng có vai trò .Có nhiều trong rong biển các mô của chúng. clo và brôm.Ít nhất trong số các halogen.Vai trò của iot đối với sưc . viết PTHH minh hoạ. . . . thông minh.Hàm lượng của iot trong vỏ trái đất là vỏ trái đất chiếm tỉ lệ như ít nhất so với các halogen khác. Kiểm Tra Bài Cũ (4’) Cho biết tính chất hoá học của brôm. . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2 Vd: 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2 như thế nào? Hoạt động 2: Tìm hỉểu về tính chất và ứng dụng của iot II. nào? .Iot có ở đâu trong tự . có một số loại rong tích góp iot trong . rượu.Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen.Đúng vậy thiếu iot sẽ gây rất quan trọng: nếu thiếu iot sẽ bị bứu bệnh bứu cổ. Vậy thì tính chất của nó sẽ như thế nào so với các halogen khác? HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Trạng thái tự nhiên và điều chế (10’) I. .Nêu tính chất vật lý của .Hiện tượng một chất chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .Nguyên tắc: oxi hoá ion I.Iot cũng có trong nước biển . dể sẩy thay..Có thể dùng chất oxi hoá .Iot cũng có trong nước biển nhưng rất nhiên? nhưng rất ít.Iot còn có trong tuyến giáp của người.Iot là tinh thể màu đen tím có vẻ iot? sáng kim loại. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học(1’) 2.. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.Giáo viên làm thí nghiệm về sự thăng hoa của iot. Nếu thừa iot cũng sẽ bị bệnh 2... IV. thế nào? . . hồ tinh bột.Nếu thiếu iot sẽ bị bệnh bứu cổ. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .I2 hơi  → I2 rắn Gọi là sự thăng hoa: một chất chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi và 0 . TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG: 1.I2 rắn  t → I2 hơi . • Kiến thức về flo. III.Cho biết nguyên tắc điều .

Sản xuất dược phẩm .Iot it tan trong nước nhưng tan nhiều dung môi như thế nào? nhiều trong các dung môi hữu cơ. iot.Sản xuất dược phẩm . MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA IOT: 1. Tính chất hoá học: iot có tính oxi của brom? mạnh nhưng kém hơn brom.Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao và ngược lại không qua trạng thái ngược lại không qua trạng thái lỏng lỏng gọi là sự thăng hoa. PbI2 màu vàng .Các muối iot tua tan có thể bị các 2 2 Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Dùng để nhận biết iot hoặc của phản ứng này? ngược lại.Viết PTHH khi cho Iot tác . .Phản ứng với nhôm cần .Độ tan của iot trong các . Vì vậy dung dịch iot ứng màu với tinh bột. 2HI → H2 + I2 . . phản ứng thuận nghịch.Tính axit và tính khử mạnh hơn Vd: 8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O halogenhidric khác? HCl và HF. hidric.Cho biết tính chất của HI? . Một số phản ứng minh hoạ: . là một axit mạnh hơn cả HBr và HCl và có tính khử mạnh hơn cả axit HI .Phần lớn các muối iotua đều tan . hoá mạnh nhưng kém hơn brom.Cho biết tính chất hoá học .Iot phản ứng với hidro ở nhiệt cao và thi iot cần nhiệt lớn.Có tính axit mạnh và tính khử . Ưng dụng: . bột hoặc ngược lại .Cho biết màu của tinh bột .Thế nào là muối iotua? . một số muối iotua? và có màu.Đặc biệt tính khử của HI 2HI + 2FeCl3→ 2FeCl2 + I2 + 2H2O rất mạnh nó có thể oxi hoá axit H2SO4 thành khí H2S. Từ đó ta thấy được độ phản H2 + I2  2HI ứng của iot như thế nào so với các halogen khác? 2. ở nhiệt độ .Dùng dưới dạng cồn iot để sát .Độ hoạt động của iot kém hơn so . Một số hợp chất khác: . Hidro iotua và axit iothidric: . .3I2 + 2Al  HO → 2AlI3 Vd: 3I2 + 2Al  HO → 2AlI3   chất xúc tác là nước. 2. trùng.Tinh bột chuyển thành màu khi cho iot vào và ứng dụng xanh.Brom là một chất có tính oxi hoá b. Al? ứng chỉ xảy ra khi đun nóng hoặc có chất xúc tác.Các muối iotua đều tan . Hoạt động 3: Tìm hiểu về một số hợp chất của iot III. đây là với tất cả các halogen còn lại.Là chất khí kem bền. .Cho biết độ tan của muối . được dùng làm thuốc thử để nhận biết hồ tinh .Cho biết ứng dụng của iot? . Nhôm iotua .Khí HI kém bền.So sánh với các axit . .Iot tạo thành với hồ tinh bột một chất chất đặc biệt nữa là phản màu xanh.Giáo viên làm thí nghiệm.Trong phản ứng với hidrô .Iot it tan trong nước nhưng tan . trong các dung môi hữu cơ. .Iot là halogen mạnh nhất .Khí HI tan trong nước thành axit iot HI? mạnh. không tan và có màu: AgI màu vàng.Muối iotua là muối của axit iothidric.Dùng dưới dạng cồn iot để sát trùng.Iot phản ứng với kim loại nhưng phản dụng với H2.Là muối của axit iothidric . có mặt chất xúc tác tạo khi HI theo một một phản ứng thuận nghịch.ở 300oC HI phân huỷ cao nó phân huỷ thành hidro và thành H2 và I2 một lượng đáng kể.Ngoài ra iot còn một tính .Trộn với muối ăn một lượng nhỏ KI hoặc KIO3 tạo thành muối iot. .Cho biết tính chất của axit .

D. 3.Viết PTHH chứng minh cho tính chất của các halogen và hợp chất của halogen. Tên của halogen đó là: A.khử để giải thãh tính chất của các halogen và hợp chất của chúng. 2. . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Bài tập số 1 trang 145 sách giáo khoa. Clo.Cấu tạo nguyên tử tính chất ứng dụng của các halogen và một số hợp chất của chúng. Hoà tan iot trong dung dịch glucozơ.Iot cũng tạo được các axit có oxi. B. . Câu 3: Trong phòng thí nghiệm. NaNO3. liên kết hoá học. . AgNO3. 1. AgCl 4. rút ra quy luật về sự biến đổi tính chất của các halogen và một số hợp chất của chúng. để có dung dịch iot người ta làm cách nào sau đây? Hoà tan iot trong nước. Iot. KOH. MỤC TIÊU: 1. Trong đó Iot có số oxi hoá dương. Hoà tan iot trong dung dich nước muối.Viết PTHH khi cho NaI tác Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 dụng với Cl2 và Br2.So sánh. Củng cố kiến thức: . BTH các nguyên tố. .Giải các bài toán hỗn hợp.Vận dụng lý thuyết chủ đạo về cấu tạo nguyên tử. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch muối trên. NaI. Làm các bài tập trong sách giáo khoa Tuần :21 Tiết :60 Ngày soạn: …………………… Bài 35: Luyện tập chương V (tt) I. C. Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . KBr. trong đó nhôm chiếm 6. Câu4: Một hợp chất A của nhôm với halogen X. phản ứng oxi hoá .62% theo khối lượng. Flo. Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 . KF. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao halogen mạnh hơn oxi hoá. . 2. Câu 2: Cho các dung dịch muối sau đây: NaCl. Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Chuẩn bị cho bài luyện tập chương V.Trường THPT Phạm Hùng nên các muối tan của nó có thể bị oxi hóa bởi các halogen mạnh hơn. Brôm. Hoà tan iot trong dung dịch KI. Kỹ năng: .

Hoạt động 2: Giải các bài tập trong sách giáo khoa (30’) HOẠT ĐỘNG THẤY Bài tập 8 trang 150 SGK (15’) HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Tóm tắt . i.5g o O2 + KCl 33. .Cho học sinh làm việc theo nhóm để sắp xếp các tính chất vào cột thích hợp với các chất. tắt bài toán. Một chất khí tẩy trắng giấy màu ẩm.Giáo viên: • Bảng TH các nguyên tố hóa học. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. a từng phản ứng. CHUẨN BỊ: .5g KClO4 + KCl . Một chất khí ở nhiệt độ màu vàng lục. g. HCl I2 h.Đề bài yêu cầu tính % khối .Gọi học sinh lên bảng viết . . .4KClO3 → 3KClO4 +KCl 2KClO3 → 2KCl + 3O2 (a) amol → amol 4 KClO3 → 3KClO4 + KCl (b) bmol 0. Một chất lỏng c. Một hợp chất dùng để bảo quản thực phẩm e. . Vậy trước .Học sinh: • Các kiến thức về nhóm halogen. IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Số mol KClO3 phân huỷ theo từng .Học sinh trình bày bài làm của mình và các nhóm khác nhận xét bài làm của nhóm bạn. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học(1’) 2. III.Gọi x là số mol KClO3 phân huỷ theo lượng KClO3 phân huỷ theo phản ứng. Một chất có trong nước biển nhưng không có trong nước nguyên chất. Kiểm Tra Bài Cũ (5’) Tiến hành trong lúc dạy bày mới.2KClO3 → 2KCl + 3O2 PTHH của phản ứng. f. Một chất khí không màu tạo khói trong không khí ẩm.Học sinh lên bảng tóm tắt.Giáo viên nhận xét hoạt động của các nhóm và đánh giá bài làm của các nhóm . • Phản ứng oxi hoá khử. Br2 Cl2 a.Gọi học sinh đọc đề và tóm . Vào Bài Mới : Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cac nguyên tố trong nhóm halogen và các hợp chất của chúng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức này. phòng. Hoạt động 1: củng cố tính chất vật lý của halogen và các hợp chất (10’) . .Trường THPT Phạm Hùng Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao .25bmol . t KClO3 73. 3. Một chất bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời. NaCl b. Một chất khí tác dụng dần với nước tạo ra 2 axit. AgBr d. bảng một số đặc điểm của các halogen.Học sinh làm việc theo nhóm.Bài toán nồng độ II.Gọi y là số mol KClO3 phân huỷ theo Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . Một chất rắn khi đun nóng biến thành chất khí màu tím.

Nước lọc gồm những chất . . Gọi x.5 = 66.5=73. .Vậy ta có PT? . . (2) ? Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .100% .3% Bài tập 9 trang 150 sách giáo khoa (15’) Tóm tắt .Phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu. NaNO3 và HCl dư.Phản ứng b: 100% .02mol.3% Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao b Từ khối lượng KClO3 bị phân huỷ ta có PT: (x +y)122.nAgNO3 = 78 x1.Giải hệ phương trình (1) và (2) ? . toán.02 = 0.Vật Pt thứ hai là gì? .67% .03 AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 xmol ← x mol AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3 ymol ← y mol AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 0.5 ≈ 0.nHCl = 0.Gọi học sinh đọc đề và tóm .73.05. b? .5)x100%/73.66. .01mol.5)x100%/73. . .4 x 122. .Khối lượng muối KCl tạo thành.5 M .5 = 66.09 x10 = 0.Dựa vào yêu cầu của đề để tìm ra cách giải hợp lý.Học sinh đọc đề và tóm tắt bài tắt bài toán.5 .66.n đã dùng = n đề cho – n phản ứng được tính như thế nào? .Tính số mol các chất dựa vào đề bài? .Số mol AgNO3 cần dùng .Đầu tiên chúng ta viết PTHH và tính số mol của các chất tham gia phản ứng. ta được x = 0.02mol.Giải hệ phương trình (1) và .02mol Gọi x.Đề bài yêu cầu tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.02mol.(x +y)122.09 Kết tủa Nước lọc +13. y = 0. y lần lượt là số mol của KBr và NaI.5=73.Thể tích HCl ở đkc cần dùng. nào? .01mol.5=33.x = 0.Tính % khối lượng KClO3 phân huỷ theo phương trình a.03 mol Ta có PT x + y = 0.5 (1) Từ khối lượng KCl tạo thành ta có: (x + 0.4 x 122.88g 78ml dd AgNO 3 10% d=1.(0.5 (2) Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có x = 0.2 Vậy % khối lượng KClO3 phân huỷ theo từng PTHH là: .37% = 33. y = 0.88g (1) n AgNO3 đã dùng = n đề cho – n phản ứng = 0.02mol ← 0. .5g .67% . y = 0.0.37% = 33.03 (2) Giải hệ phương trình (1) và (2). y lần lượt là số mol của KBr và NaI.KNO3.Phản ứng a: (0.Khối lượng KClO3 bị phân huỷ theo hai phương trình là bao nhiêu? .Phương trình 2 ta lập từ đâu? . KBr NaI 3.Viết các PTHH? AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3 .25y) 74.4. Ta có PT 119x + 150 y = 3.05 mol 100 x170 .0133x1.3 ml HCl 1.x + y = 0.Trường THPT Phạm Hùng tiên ta tìm gì? .

NaBr. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. -Tác dụng của iot với hồ tinh bột. ta phải tìm được gì? Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : % m KBr = Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao 0.Số mol của nó.34% 3. nước iot.Muốn tính được thể tích của . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học:(1’): sắp xếp học sinh ngồi theo nhóm. CHUẨN BỊ: 1. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . Kĩ năng -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn .Thìa thí nghiệm: 1 . Dụng cụ thí nghiệm: . 2.Đèn cồn: 1 Cốc dung dịch: NaCl.Áp dụng công thức tính phần trăm của KBr và NaI? khối lượng. hồ tinh bột. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.02 x 22. Vào Bài Mới : Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến .kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Điều chế clo. Kiểm Tra Bài Cũ 3.tính tẩy màu của clo ẩm. -Viết tường trình hóa học .Ống thuỷ tinh chữ L: 1 .Ống nghiệm: 5 . -Quan sát hiện tượng .các bước tiến hành .448 (l) Bài tập về nhà: trang Dặn dò: Xem lại bài từ chương phản ứng oxi hoá khử để chuẩn bị kiểm tra 15 phút.02mol VHCl = 0. HClđặc.Trường THPT Phạm Hùng . HCl cần dùng. Về kiến thức Biết được mục đích . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. NaI. bơng.iot. Dựa vào PTHH. nước clo. -So sánh tính oxi hóa của clo với brom. .66% nHCl = 0. 2. Tuần : 22 Tiết: 61 Ngày soạn: ……………………… Bài thực hành số 3 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN I.Ống nhỏ giọt: 5 . IV. II.giải thích và viết phương trình hóa học .88 %mNaI = 38.02 x119 x100% = 61.Giá để ống nghiệm:1 .4 = 0.Kẹp ống nghiệm: 1 .thành công các thí nghiệm trên .Tính phần trăm khối lượng . -Viết tường trình hóa học . III.

Giáo án : Hóa 10 Nâng Cao NỘI DUNG 1. Phản ứng oxi hoá khử trong môi trường axit. 1ml dd H2SO4 loãng. Quan sát đồng nên đẩy được đồng ra khỏi phải đánh sạch gỉ.Quan sát hiện tượng xãy ra và ghi nhận vào bảng báo cáo.Quan sát và ghi nhận hiện tượng tránh vở khi tiến hành thí nghiệm. giữa kim loại và dd muối . dung dịch muối 3.Lấy băng Mg đem châm lữa đốt Magie có tính khử mạnh nên dịch HCl và CaCO3 thu đầy lọ trong không khí sau đó đưa vào bình khử được C trong CO2 miệng rộng 100 ml.Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 Tính khử của sắt mạnh hơn của được lau sạch.Học sinh quan sát và ghi nhận.Nên dùng đinh sắt còn mới và . Thí nghiệm 2: Phản ứng .Lấy ống nghiệm cho vào một ít Kẽm tác dụng với dung dịch nguy hiểm nên phải làm thật cẩn dung dịch axit sau đó cho viên kẽm H2SO4 loãng thận và lấy với lượng nhỏ. Nhỏ dd KMnO4 lắc nhẹ sau mỗi lần thêm dung dịch.Hướng dẫn học sinh xác định . 2. thấy được. thêm tiếp vào ống nghiệm KMnO4 ôxi hoá thành Fe2(SO4)2. sau đó đậy có chưa khí CO2. hiện tượng. vào. . . viết PTPU chứng minh 4.Cho vào ống nghiệm 2ml dd FeSO4 FeSO4 trong môi trường axit bị sản phẩm tạo thành loãng. . Chương 5 : Nhóm Halogen Giáo Viên : Nguyễn Hữu Tiến . nút lại. Phản ứng giữa magie và CO2 -Điều chế sẵn khí CO2 từ dung . Thí nghiệm 1: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. .Axit sulfuric là một chất rất .Cho vào đáy lọ một ít cát để .Trường THPT Phạm Hùng HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ . Nếu dùng đinh cũ sau đó cho đinh sắt vào.Học sinh làm việc theo nhóm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->