DANH SÁCH MҤNG LƯӞI HOҤT ĐӜNG SACOMBANK .

Cұp nhұt ngày 23/11/2011 .

6060 . STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi HӜI SӢ SACOMBANK .3526.TRUNG TÂM THҾ KHU V ӴC THANH PHÔ HA NӜI: 8 CN ± 33 PGD Fax (08).

8. HCM . Tp.268 Nam KǤ Khӣi Nghĩa.7332 Lҫu 12. (08).3. P.3526. 266 . Q.

(04).833 Đӏa chӍ .743.39.

Quұn Ba Đình.39. Q. Tp.37.061 04.951. Tp.Tӯ Liêm.950 04. Tp.39.Căn hӝ 19+20 Nhà A28.39.36.491/492 04.227.37.37.321.Hoàn KiӃm.P.Hà Nӝi 20 PGD Ng Phong Sҳc 04.971/72 04.823 193 Phӕ Bà TriӋu.781.970 25A Phan Đình Phùng.Hoàn KiӃm.490 286 Kim Ngưu.725 12 ± 14 Trҫn Nhұt Duұt.228 04. TP.781.379.678. P.756.39. Tp.Hà Nӝi 8 PGD Lý Nam ĐӃ 04.261.790 04.Hà Nӝi 6 PGD Hoàn KiӃm 04.Đông Xuân.Hà Nӝi 17 CN Đông Đô 18 PGD Quan Hoa 04. P.439.Hà Nӝi 04.37.39.32. Tp.62.P.Bách Khoa. Tp. Q.Hà Nӝi 9 PGD Phan Đình Phùng 10 CN Hà Nӝi 11 PGD Chӧ Mơ 04. Tây Hӗ.140 04. Q.Hà Nӝi 15 PGD Lĩnh Nam 04.39.Hai Bà Trưng.38.39.Đӏnh Công.Hà Nӝi 13 PGD Bách Khoa 04.37. P.36.Hà Nӝi 25 PGD Hoàng Cҫu 04.320.392 87 Phӕ Hàng Bҥc.37.36.Hà Nӝi 24 PGD Trҫn Duy Hưng 04.39. Q.Hoàn KiӃm.290.37. P.Nghĩa Tân.Cҫu Giҩy. Q. 62. Tp. Cҫu Giҩy.289 363 Hoàng Q ViӋt. Tp.39.32.467 04.36.36.32.363 149G Đӝi Cҩn.418 04.D18.263 65 Ngô Thì Nhұm.536 04.281.Bưӣi.834.781.419 10A3 phӕ Lý Nam ĐӃ.3759.Hà Nӝi .866 337 Đưӡng Ngӑc Hӗi.230.362 04.Cҫu Giҩy.462.263.834. Thanh Trì.335/336 04.37. Lê Đҥi Hành.599 (04).415 04.Thөy Khuê. Hai Bà Trưng.085 88 Lý Thưӡng KiӋt.32.229 68 Trҫn Thái Tông.275.705 60A NguyӉn Chí Thanh.39.37. Hai Bà Trưng.Hà Nӝi 7 PGD Thuӷ Khuê 04.36. Hoàn KiӃm. Q.321. Q. Q.404. Ba Đình.701 04.37.37.Trung LiӋt.Hà Nӝi 14 PGD Hà Thành 04. Tp.Hoàn KiӃm.324 243A Cҫu Giҩy. Tp.Hà Nӝi 04.Hà Nӝi 21 PGD Lê Đӭc Thӑ 04.428. P.489. Ba Đình. Q. Tp.36.428.855 04.Cӕng Vӏ. P.KĐT mӟi Đӏnh Công.Hà Nӝi 04. Q. A2 ± 2 Lê Đӭc Thӑ. Tp.Hà Nӝi (04).951. Q. P.P.099 04.462.115. Tp.Hà Nӝi 12 PGD Đӏnh Công 04.743. Tp.Hà Nӝi 04. Tp.phӕ Tҥ Quang Bӱu. Hà Nӝi 22 CN Thăng Long 23 PGD Đӝi Cҩn 04.39.39. Tp.416 25-27 Cӱa Bҳc.38.37.678.115.37. Hai Bà Trưng.283.478.707 04.915. Vĩnh Hưng.062 Lô12.Cӱa Nam. P.960 163 Đһng TiӃn Thông.814. Q.175 82 Trҫn Duy Hưng. Q.39.Đӕng Đa. Tp.791 147 Đӕc Ngӳ. P.36.961 04. Tp.P.915.176 04. Q.Hà Nӝi 27 CN Thanh Trì (04).690 60 Đào Tҩn. Hoàng Mai. Quұn Tây Hӗ.37.678.Hoàng Mai.467 153A Thөy Khuê. 1 CN 8/3 Hà Nӝi 2 PGD Đào Tҩn 3 CN Thӫ Đô 4 PGD Hàng Bҥc 04.379. Q.37. H.Ba Đình.404. Tp. Q.Hà Nӝi (04).756.700 442 Bҥch Mai.35.337 183 Lĩnh Nam . Tp.37.275. Tp.Hà Nӝi 5 PGD Đӗng Xuân 04.478.095 (04). Q.35.Cҫu Giҩy .1586 258-260 Lҥc Long Quân P.372 04.Trương Đӏnh.37.Hà Nӝi 19 PGD Tây Hӗ 04.Hàng Mã. Tp.Trung Hòa. Tp.Ba Đình.545 Sӕ 10.281.822 16E Đưӡng Thành.910. Q. Tp.Hà Nӝi 26 PGD Đӕc Ngӳ 04.37.590.232.320.437.62.Quan Hoa.Hà Nӝi 16 PGD Kim Ngưu 04.Hà Nӝi 04.466 04.227.135 04.489.P. Tp.62.Q.Đӕng Đa.712 A1 ± 1.814.781. Tp.Láng Thưӧng.37.299 (04). Q. P.Q.Hai Bà Trưng.711 04.

.

62.569 04. Hà Nӝi 04. Hà Nӝi 33 PGD Kim Liên 04.921 112 NguyӉn Ngӑc Nҥi. T.Gia Lâm.071 74A ± 74B tә Voi Phөc.824.36.640.570 222 Xã Đàn.536 Fax Đӏa chӍ 28 PGD Thưӡng Tín 29 PGD Trương Đӏnh 04.768 04. Tp. TT Thưӡng Tín.Khương Mai .055 04. Tân TriӅu. Tp.422/23 04. Tp. P.655. Q.36.421. Tp.Long Biên.38.720.Hà Nӝi .982.Đӕng Đa.36.117.421 168 Phӕ Vӑng.36.Phương LiӋt.35.Hà Nӝi 41 PGD Đông Anh 04.661/59 04.Hà Nӝi 30 PGD Đӗng Tâm 04. 33.763.070 04.922 04. H.35. Hà Nӝi 34 PGD Khương Mai 04.Gia Thuӷ.421.Hà Nӝi (04). Tp.Gia Lâm. TP. T.455 32 PGD Hà Tây 04.466 360 Phӕ Tây Sơn.285.33.39.33.527.Hà Nӝi 04.660 701 Trương Đӏnh. H.720.Q.35.35.35. Tp. Q.35.936 455 Hà Huy Tұp.Trҩn Trâu QuǤ.752.072 737 Phӕ Quang Trung.Hà Nӝi 31 CN Đӕng Đa (04).666.640.727. Tp.Thanh Xuân. Q.528 139A Đưӡng ChiӃn Thҳng.769 484 NguyӉn Văn Cӯ.36. P.Đӕng Đa.Đӭc Giang Q.35. H.Thanh Xuân .Hoàng Mai. Q.765. Tp.756. X. Hà Nӝi 36 PGD Văn Quán 04. Tp.982. H.522.Trҩn Yên Viên.35.36.920 04.936 04. Hà Nӝi 35 PGD Hào Nam 04. P.534 78 Phӕ Ga. Hà Nӝi 40 PGD Ngô Gia Tӵ 04. 33. Quұn Hà Đông.047 04.753 100 Hào Nam.727. Hà Nӝi 39 PGD Yên Viên 04.666.688 04. P.Long Biên.36. Q.P. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi 04. P.Thưӡng Tín.62.925 55 Tә 04.866 04. Tp. Tp.527.285. Hà Nӝi 37 CN Long Biên 38 PGD Trâu QuǤ 04.655.39. Đông Anh.38. H.Ô Chӧ Dӯa.522.36. Thanh Trì. Phương Liên.765.066 711 Ngô Gia Tӵ. Tp.763. Đông Anh.36. P. Q. Tp.Thӏnh LiӋt.Đӕng Đa.36. TT.

P.388 0320.625. Phӕ Mӟi. Tân Thanh.Bҳc Ninh 52 CN Hҧi Dương 0320.3848.858 Km1 NguyӉn Lương Bҵng.8682 033.3773.625.3710.3696.3635.389 Phӕ Ga.3833.324 025. Tp. TX.3522.319 144 Thӕng Nhҩt.Trҫn Hưng Đҥo.886 0241.3696.348 Sӕ 1 NguyӉn Trãi.3811. Quҧng Ninh 46 PGD Cҭm Phҧ 033. Kim Thành.3773.371 0320.854 100.Hҧi Dương 58 PGD Hoàng Thҥch 0320.TP. TiӅn An. Hҧi Dương.3635.711 Thӏ trҩn Lim. HuyӋn Tiên Du.3760.853 0241.3811.Trҫn Phú .789 033. H. TT.3726.352 122 . T. T.Hҥ Long. Tp. H.3775. TӍnh Lҥng Sơn 43 PGD Tân Thanh 025.969 0320.318 0320. Lҥng Sơn. P. TP. Quҧng Ninh 47 CN Bҳc Ninh 0241.3833.Hҧi Dương -T.Quҧng Ninh 45 PGD Móng Cái 033.622 0241.386. Hҧi Dương. TT. TT. sӕ 1 Trҫn Phú .3743.P. P.P. T. T.8688 033.ҧi Dương 55 PGD Kҿ Sһt 0320.Khu 1.TӍnh Bҳc Ninh 48 PGD Tiên Du 0241.3888.325 8 Ngô QuyӅn.3716.386.Vĩnh Trҥi.Trҫn Phú . Đông Ngàn .209 Sӕ 30 Trҫn Hưng Đҥo.T. T. H.Sao Đӓ. Bҳc Ninh.339 89-91Phӕ Hӗ.966 607 Lê Thánh Tông.3898.H Dương 53 PGD Phú Thái 0320.3726.Bҳc Ninh 50 PGD QuӃ Võ 0241.8226 TTTM Móng Cái . Hҧi Dương 56 PGD Thӕng Nhҩt 0320.3589. Móng Cái. Cҭm Phҧ . T. KHU VӴC MIӄN BҲC: 10 CN ± 27 PGD 42 CN Lҥng Sơn 025.3716.711 0241. Tp.581 86-88-90 Đưӡng Trөc Chính. TT Phú Thái. Xã Tráng LiӋt.3589. QuӃ Võ. Bҳc Ninh 49 PGD TiӅn An 0241. T.3710.Lê Thanh Nghӏ.3775. H. T. Cҭm Thӫy . T. T.TX Tӯ Sơn .3898.622 340 Ngô Gia Tӵ. H. TP. T. Phҥm Ngũ Lão.347 0320.3522. P.Thuұn Thành.Hӗ. Lҥng Sơn 44 CN Quҧng Ninh 033. Chí Linh. Bҳc Ninh 51 PGD Thuұn Thành 0241. H.372 Khu ngã 5.970 Thӏ trҩn Minh Tân.857 0320. Kinh Môn. Bình Giang. P.579 025.8648 566 . Vân Lãng.965 0241.3848.208 0320.3888. 57 PGD NguyӉn Lương Bҵng 0320.Hҧi Dương 54 PGD Sao Đӓ 0320. Hҧi Dương. Tp. Hҧi Dương .

.

569. T. Lҥc Viên.521. QL5A ± TT Bҫn Yên Nhân.P.999 0313. Thanh Hóa 76 CN Thái Nguyên 0280. Xã Hӗng TiӃn . Tp. Thӏ Trҩn Lam Sơn .789 Sӕ 232 TiӇu khu 3.Ba Đình. H.Hӗng Bàng. TT Núi Đèo.Hưng Yên 63 PGD Văn Lâm 0321. Tĩnh Gia.3535.942.Văn Lâm.8727.991 62-64 Tôn Đӭc Thҳng. T. H.3962.121 03213.719.3920.887 73 khu phӕ 2.888.113/345 71 CN Thanh Hóa 0373.916. Tp Hҧi Phòng 70 PGD Hoa Phưӧng 0313.916.333 1482 Hùng Vương.Q Lê Chân.578 Khu 6.789 Sӕ 126-128-130 NguyӉn Trãi.HP 66 PGD Văn Cao 0313.3742.978 Sӕ 22 T.BӍm Sơn. T.613 Thôn Ngӑc QuǤnh. T. Ngô QuyӅn.521. TT Như QuǤnh.Tp.979 0321. TP.Tr Nguyên Hãn.899 037.898 0373.588 037. T.Phú Thӑ 78 CN Hà Nam KHU V ӴC BҲC TRUNG BӜ: 7 CN ± 34 PGD .8727.Thanh Hóa. Tp. Khóai Châu. H.Thanh Hóa 74 PGD Lam Sơn 037.660 KM 22+500.719. Q.690 0321.769 279 ĐiӋn Biên.734.Đҵng Giang.3920. Q.3666.Hưng Yên 60 PGD Phӕ HiӃn 0321.Hҧi Phòng 67 PGD Tam Bҥc 0313. TP.Thanh Hóa.771.T.Ngӑc Trҥo.155 0280.718.059 102A phӕ Quang Trung.775 151 Bҥch Đҵng. P.3853.756 0313. P.770 0321.757. Tp. P. TP.Phan Bӝi Châu. Trưӡng Thi.Thái Nguyên 77 CN Phú Thӑ 0210.058 0313. HP 69 PGD Thuӹ Nguyên 0313. P. Hưng Yên 61 PGD Bô Thӡi 0321. Thӑ Xuân. H. Thӏ Trҩn Tĩnh Gia.3853.661 0373. T. P.Trҩn Yên Mӻ. TX Hưng Yên. P. Tp.719. T.ViӋt Trì. H.3785.757.Gia Cҭm. Mӻ Hào.771. 72 PGD BӍm Sơn 0373.956 0313.734.Yên Mӻ.3962. TX.675 753 Đưӡng Bà TriӋu. Thanh Hóa 75 PGD Tĩnh Gia 037. T.3868.Thái Nguyên. Thanh Hóa 73 PGD Phan Chu Trinh 0373. HuyӋn Thuӹ Nguyên.957 176 Đưӡng Đà Nҹng.555 0210.Hưng Yên 62 PGD Yên Mӻ 0321. Q.Hoàng Văn Thө. P.Ngô QuyӅn.016 197 Văn Cao.P.Hưng Yên 64 PGD Văn Giang 65 CN Hҧi Phòng 0313.3866.3785. T. T.614 0321. H.689 Thӏ tӭ Bô Thӡi .719.3535. T.3866. Thanh Hóa.266 66 Hoàng Văn Thө . STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 59 CN Hưng Yên 0321.886 0373.018 0313. HP 68 PGD Lҥc Viên 0313.

Tp.508 219 Phӕ Văn Giang. H.3566.Hoàng Văn Thө. T.Văn Giang. Q.505/506 0321.666 . 0321. Hӗng Bàng.Văn Giang.HP 0351.115 119-121 Đinh Tiên Hoàng.3933.569. P. TT.3933.Hưng Yên 0313.

3622. T. 0351.222 Tә 1. Phӫ Lý. Hà Nam . P. Minh Khai. Tp.

8600. 038.777 .

837 81 Lý Thái Tә.8652.889 053.Quҧng Trҥch . P.3600.853/888 88 PGD Đӗng Sơn 052.847 052. Tp. Vinh.3516.Bӕ Trҥch.677 72 Lê Lӧi. TT. T. Quҧng Bình 84 PGD Bӕ Trҥch 052. T.516 052.3612.8696.944 Sӕ 05 Quang Trung. H.Đông Hà .8652.3844.DiӉn Châu. 79 CN NghӋ An 038. Đӗng Hӟi. P.999 350 Đ.890 43 Trҫn Hưng Đҥo .567 KP1.DiӉn Châu.3834. Thӏ trҩn Ba Đӗn.Nam Lý.NghӋ An 82 PGD Quán Bánh 038.Hҧi Đình.846 052. H.3516.3853. TP.3855.NghӋ An 83 CN Quҧng Bình 052. NghӋ An 80 PGD DiӉn Châu 038. Thành phӕ Vinh.8696.999 Khӕi 4. T.3605.3612. Quҧng Bình 85 PGD Đӗng Hӟi 052. T. T.Bҳc Nghĩa.777 038.8600. TX. NguyӉn Trãi. T.777/678 038. TP. Quҧng Bình 87 PGD Bҳc Lý 052. T.Vinh.3834.3847.Quҧng Bình 89 CN Quҧng Trӏ 053.444 252 Trҫn Hưng Đҥo. T.612 052.444 Quӕc lӝ 1A. T.3846. P. TiӇu khu 2.678 85 Lê Hӗng Phong. TP.Đӗng Hӟi.834 052.Đӗng Hӟi. TT.3555.688/777 038. Quҧng Bình 86 PGD Ba Đӗn 052. TP. Quҧng Trӏ .3555. Hoàn Lão. NghӋ An 81 PGD Hưng Bình 038. H. T.

T. Quҧng Bình .Đӗng Hӟi. Tp.999 Phưӡng Bҳc Lý. 052.3853.

.

.

755 Khӕi 2 Thӏ Trҩn Núi Thành. Tә 14. Quҧng Trӏ (thӱa sӕ 316 bҧn đӕ sӕ 20) 91 PGD TriӋu Hҧi 053. TP.Tây Lӝc.099 0511. Quҧng Trӏ.Quҧng Nam 113 PGD Nam Phưӟc 0510.3573.700 179 Ông Ích Đưӡng.6260.3814.125 Quӕc lӝ 1A Khӕi 2.3777. P1.612 0511.Quҧng Nam 112 PGD Hӝi An 0510.3911.542 0511. T. Tp. Tp.399/398 054. T.980 126 NguyӉn HuӋ.HuӃ. Tam KǤ. 93 PGD Hưӟng Hóa 053.Thôn Long Xuyên. TT HuӃ 97 PGD An Cӵu 054.3866. Quҧng Trӏ. T.Thanh Khê Đông .Hҧi Châu.3851. Quҧng Nam 116 PGD Đҥi Lӝc 0510 3747 476/475 117 CN Quҧng Ngãi 118 PGD Hùng Vương 119 .3614.363 568 Phan Châu Trinh. TT huӃ 102 PGD Mai Thúc Loan 054.979 054. TT HuӃ 99 PGD Phú Bài 054. Quҧng Trӏ 94 PGD Lao Bҧo 95 CN Thӯa Thiên HuӃ 054.3513.801 86 Lê Duҭn.366 0510. P.3839.6254. H. Tp.Hҧi Châu 2.888 053.3599. Tp. Q.3599. Q. P. P.543 568 ĐBPhӫ.TT HuӃ 103 CN Đà Nҹng 0511. TP.3622. H Hương Trà. HuӃ. P Phú Nhuұn.3513. Khu Trung Tâm TM.033 327 NguyӉn Tҩt Thành. P.ĐN 106 PGD Thanh Khê 0511.660 202 Hoàng DiӋu. P. Thӏ Trҩn Khe Sanh. T. Tp. T.3696. T. Tә 58 Cҫu Vòng .364 054. TT.369 225 Ông Ích Khiêm. Q.689 Đưӡng Đӝc Lұp. TP.Vĩnh Linh. Tp.3781.613 130A-130-132 Bҥch Đҵng.004 2 BӃn Nghé. Thuұn Thành.768 01 NguyӉn Văn Linh. T. TP.744 0510. TT Nam Phưӟc.3834.3866.3582.Phú Nhuұn.3571.850 49 Trҫn Hưng Đҥo. TP Tam KǤ.002/003 054.Đà Nҹng 105 PGD Chӧ Cӗn 0511. T. P.100 0511.6251.261 Khóm Hӳu Nghӏ.124 0510.181 054. P.2247. H Duy Xuyên.3851.ĐN 104 PGD Sơn Trà 0511. T. TX. H.3582. P. Hương Thӫy. P. Quҧng Trӏ 92 PGD Đông Hà 053. T. Quҧng Nam 114 PGD Tam KǤ 0510. T.Hưӟng Hóa.3664.6254. TP.Thanh Khê. P. T.3739.3835.ĐN 109 PGD Hoàng DiӋu 0511. T.457 220 Trҫn Hưng Đҥo.368 0511.010 783 Ngô QuyӅn.243 144 Hùng Vương.ĐN 107 PGD Cҭm LӋ 0511. Tp.365 172 NguyӉn Trãi.686 054.821 0510. TT HuӃ 101 PGD Phú Hӝi 054.HChâu .3571.3834. TP. HuӃ. Nam Dương. TT HuӃ 98 PGD Phú Xuân 054.032 054.Phú Bài. TP.3758. H.820 Lô 8. T. Q.HuӃ.459 053.6260.3839. Quұn Cҭm LӋ. Nam Dương. T.3539.ĐN 108 PGD Hoàng Anh Plaza 0511.665 0511. Q.Hӝi An.520 0510.767 0511.3911.HuӃ.2. Quҧng Nam 115 PGD Chu Lai 0510. Phú Hòa. TT HuӃ 100 PGD Hương Trà 054.3553.3553.3821.3539. Tp.Phú Hӝi. T. STT ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 90 PGD Vĩnh Linh 053.3777. Thành phӕ Đông Hà.940 053.3821.Hӗ Xá.941 Khóm 1.Thӯa Thiên HuӃ 96 PGD Tây Lӝc 054. P. T. HuӃ.3836. P.3725.Sơn Trà.3758.865 054. Hҧi Châu. Tӭ Hҥ.032 93 Trҫn Hưng Đҥo.3781.3814.ĐN 110 PGD Liên ChiӇu 0511.800 053.3725.3664. Hҧi Châu.397 43 Mai Thúc Loan. Q.125/126 111 CN Quҧng Nam 0510. TT. Khuê Trung.

ĐiӇm giao dӏch 053.888/889 .3778.

557 449 Quang Trung. T. P. ĐN 0510 3747 478 Khu 7.558/557 PGD Bình Sơn . 0511.QN 055. P. Liên ChiӇu.3716.Ái Nghĩa.Đҥi Lӝc. H.Quҧng Nam 055.124 695 Tôn Đӭc Thҳng.555 055. Hòa Khánh.NguyӉn Nghiêm.3739. Q.3715. TP.3715. Tp.Quãng Ngãi . TT. T.

Trҫn Phú. T. H. 053. Lao Bҧo.555 361 Hùng Vương. TT. Quҧng Trӏ 055. T. P.Quҧng Ngãi. QN 055. Hưӟng Hóa.3521.111/3435 .3716. Tp .3778.887 Khóm Tây Chính.

Châu Ә. H.3523.QN . T.437 Khu vӵc 2.Bình Sơn. KHU V ӴC NAM TRUNG BӜ & TÂY NGUYÊN: 9 CN ± 32 PGD & 1 QTK 055. TT.

.

.

.

Eakar. Tp. BMThuӝt.940 311 Quang Trung.Đҳklҳk 149 PGD Buôn Mê Thuӝt 0500. T.Khánh Hòa 132 PGD Ninh Hòa 058.3639.341 057.074 38 NguyӉn ThiӋn Thuұt.Trҩn Tam Quan.Trҩn Vҥn Giã.3893.3913. Tp.BĐ 121 PGD Bӗng Sơn 056.268/929 147 CN ĐҳkLҳk 0500.TP. TT. Ninh Hòa.Ba Ngòi.458 0500.3961.371 056.Nha Trang.373 243 Quang Trung.647 265 NguyӉn Thái Hӑc . P. P.Hoài Nhơn.Tây Sơn.670/672 056.3630. T.Phú Yên 129 PGD Nam Tuy Hòa 057. TX An Khê.457 207 Hùng Vương. Xuân Phú.3515. Tp.870 291 NguyӉn HuӋ. huyӋn Tây Sơn.Trҩn Chư Sê.3720.3832.Eatam. Bình Đӏnh 123 PGD Lê Lӧi 056.850 374 NguyӉn Văn Linh. T.Kinh Dinh.3832. TT Bӗng Sơn. Tháp Chàm. T.851 057.3913.264/65 137 PGD Cam Lâm 058.3571. Quy Nhơn.495 058. P. Sông Cҫu. H.P.Tuy Hòa.Gia Lai 145 PGD Chư Sê 059.598 54A Yersin.Đҳklҳk 148 PGD Eakar 0500.3961.Nha Trang.3817. Bình Đӏnh 122 PGD Đұp Đá 056.333 059. Tә.102 0500.P. Đҳk Hà.Phưӟc Hòa.3851. P.3728. H. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 120 CN Bình Đӏnh 056.3861.888/87 139 CN Ninh Thuұn 068. Eakar.P.3827.837 77 Hùng Vương.334 068. T. T.266 128 Hùng Vương.3817.Phưӟc TiӃn. T.Khánh Hòa 058.Quy Nhơn.3889.Bình Đӏnh 125 PGD Tây Sơn 056.788 057.Đҳklҳk 150 PGD Buôn Hӗ 0500.788 297 Hùng Vương.182 Sӕ 288 QL 1A. Tp.342 97 NguyӉn Trãi.3832.3832.6258. H.3860.302 134-136 Đҥi Lӝ Hùng Vương. Bình Đӏnh 058.3861.Đҳklҳk 151 PGD Eah'leo 056.645/46 0500.Cam Đӭc. Phan Rang.Xương Huân . T.105 0500.Ninh Thuұn 141 CN KonTum 060.3983. TT. T. Kontum.960 0500.Phú Lâm.Diên Hӗng. H. TP. P.Quy Nhơn. P.3571.Vҥn Ninh.Bình Đӏnh 126 PGD NguyӉn Thái Hӑc 127 CN Phú Yên 057. TP. TӍnh Kom Tum 143 PGD Ngӑc Hӗi 060.788/789 138 QTK Thҳng Lӧi 058.3639. T.An Nhơn.335 336 Thӕng Nhҩt.177 056.3515.3720.3954. H.493 056. T. . P.457 060. P.Khánh Hòa 059.789 0603.Bình Đӏnh 124 PGD Tam Quan 056. P.Tháp Chàm. T.3810.Gia Lai 059. P.193 058.Nha Trang. Ninh Thuұn 140 PGD Phan Rang ± Tháp Chàm 068. T.Lý Thưӡng KiӋt.311 068.3860.Khánh Hòa 058.886 04 Pasteur.Gia Lai . H. T.Phú Yên 131 CN Khánh Hòa 058.Trҫn Hưng Đҥo.826.3626. Tp.523 130-132 Lê H Phong. T. H.3983.176 97 Lê Lӧi P. P. T.786 Quӕc lӝ 1A. Tp.3630. TT.3954.Nghĩa Đông.3728. H. T.Pleiku. Đҳk Hà.3813.101 362-364 Lê Duҭn.535 02 Hoàng Văn Thө.Chư Sê.Cam Lâm.3827.3776.864 058. Tp Tuy Hòa.3841. Tp. Tuy Hòa. Tp.3817.Ngӑc Hӗi.300 058. TT.3626.3521.3810. T. TX Buôn Hӗ.Trҩn Đұp Đá.T. T. T.006/007 146 PGD An Khê 059.3580.704 Khu vӵc Bҵng Châu. tt Phú Phong.789 Đưӡng Trҫn Hưng Đҥo. T.863 290 Trҫn Quý Cáp. T. T.Khánh Hòa 136 PGD Vҥn Ninh 058.3832.Cam Ranh.3913.3913. T.181 056. P.3832.3817.Khánh Hòa 135 PGD Cam Ranh 058.708 65 NguyӉn Trãi.836 060.Kon Tum 144 CN Gia Lai 059.458 73A Phan Đình Phùng. T.594 058.3580.3813.301 757 Thӕng Nhҩt.3817.Pleinkҫn.939 056. T.312 98 Mai Xuân Thưӣng. T.3851. TX.850 057. Phú Yên 128 PGD Sông Cҫu 057.3521.Khánh Hòa 133 PGD Nha Trang 058.Phương Sài.826.702 056.Tp. Tp. P. Buôn MêThuӝt. T. T.3861.Thӕng Nhҩt.T.3893. TX.Nha Trang.6258. T.Phú Hà. T. Quang Trung.Phan Rang. Tp.3817. T.009 748 Hùng Vương. Kon Tum 142 PGD Đăk Hà 0603. Khánh Hòa 134 PGD Lê Hӗng Phong 058. TP. Ngô Mây.Phú Yên 130 PGD NguyӉn HuӋ 057.3889.194 193 Lê Hӗng Phong.961 164 NguyӉn Tҩt Thành.

Đaklak .3776.Eah'leo. 0500.671 565 Giҧi Phóng. T. TT.Eadrăng. H.

.

TT.3549. Đà Lҥt .798 0501.3683.3648.1.T.898 0501.3686.3647.Bҧo Lӝc.Phưӡng 9 .047 05 Hai Bà Trưng.082 063.663 51 . STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 152 CN Đҳk Nông 0501.KiӃn Đӭc. T. Lâm Đӗng 158 PGD Quang Trung 063. Liên Nghĩa.Đăk Nông 153 PGD Đăkmil 0501.3826.3549.Cư Jut. P.3511.997 A1 . T.3711. T.Khu quy hoҥch NH Sương Mai . P.662 063.3751.3549. Tp.083 32 Khu Hòa Bình. Xã Tâm Thҳng.600 063. Tp. Lâm Đӗng 160 PGD Đà Lҥt 063.3511. TT.254 43 Lê Thӏ Pha. TT. P1. T. Lâm Đӗng 157 PGD Đӭc Trӑng 063. T.3686.507 063. H. LĐ 159 PGD Lâm Hà 063. TT Đăkmil.961 40 NguyӉn Tҩt Thành.Đӭc Trӑng.045 063.Lâm Đӗng 161 PGD Di Linh KHU V ӴC ĐÔNG NAM BӜ : 06 CN ± 36 PGD 0501. T. Tp.6.Tp. T.Quang Trung .Đăk Nông' 063.Đà Lҥt. H. H.3683.ĐăkR'Lҩp. H.3649.3751.632 Lô 1 D1 KCN Tâm Thҳng.Đăkmil. Đà lҥt.897 61 NguyӉn Tҩt Thành.162 713 Quӕc Lӝ 20. Lâm Hà.3650.Bӗ Liêng. Đinh Văn .997 .Đăk Nông 154 PGD KiӃn Đӭc 0501.3792. H.3711. Lâm Đӗng 156 PGD Bҧo Lӝc 063. T. Sӕ 3-5 Đưӡng 3/2.067/068 155 CN Lâm Đӗng 063.255 063.

Di Linh. Lâm Đӗng . 063. H.3792. T. Di Linh.999 671 Hùng Vương. TT.

.

927/929 181 CN Tây Ninh 182 PGD Tân Châu 066.092 0651.596 0650. H. 162 CN Bình Thuұn 062. T. H.3772.761 63 Lê Lӧi.3760. TT Dҫu TiӃng . TX.226 1B Ҩp Nӝi Hoá 2.668 KP1 Đg Đҥi lӝ B.3775. TX Thӫ Dҫu Mӝt.3841. T. T.033 Ҩp Cây sҳn. TT.3834. T. P.656 126 Trҫn Hưng Đҥo.Tân Uyên. H.3660. P. Bình Thuұn 163 PGD Lagi 062.3682.3859. Phú Giáo. Xã Lai Uyên.567 217 KP 2. Phưӟc Long.Lӝc Ninh. Bình Phưӟc 166 PGD Phưӟc Long 0651.692 0651.591 431 Đҥi lӝ Bình Dương.Bình Đӭc.Bình Dương 179 PGD Phú Giáo 0650.437 C186A Tә 18. T.3759.3682.Bình Dương 178 PGD Quӕc Lӝ 1K 0650.760 062. T.023/004 . Dҫu TiӃng. TT. TX.3522. BӃn Cát. Tuy Phong.Dĩ An.Bình Minh 2.375 0650. T.140 0650. Xã Bình An. T.3552. Phan Rí Cӱa .201 0651. TT.283 0650.3559.Dĩ An. H.060 0650.961 0650. Bình Dương 176 PGD Tân Phưӟc Khánh 0650.3859.3522.699 062. TT.Phú Cưӡng TX.080 Tә 2.3841.3642.3859. Bình Phưӟc 168 PGD Chơn Thành 0651. T.Dĩ An. T.3883. KP. T. T.686 239 Thӕng Nhҩt .142 53 Đưӡng ĐT 741.3675.2.062 34 đg ĐT 746.3760. Bình Dương 177 PGD Dҫu TiӃng 0650. KP.3566.3859. Thӏ xã Lagi. P. TT Chơn Thành.3772.Bình Phưӟc 167 PGD Bình Long 0651.3888. Bình Thuұn 165 CN Bình Phưӟc 0651.840 0650.Phú Cưӡng. Bình Dương 175 PGD Mӻ Phưӟc 0650.Bình Dương 173 PGD Dĩ An 0650.Bình Dương 171 PGD Thӫ Dҫu Mӝt 0650.Bình Dương 180 PGD Tân Uyên 0650. H.Bình Dương 172 PGD BӃn Cát 0650.079 0651.841 9/22 Trҫn Hưng Đҥo.775 Ҩp A2. thӏ trҩn Tân Phưӟc Khánh.Bình Dương 174 PGD Lái Thiêu 0650. Tx.3660.3552.3566. Lái Thiêu. Tp Phan ThiӃt.224 0650.692 112 Trҫn Hưng Đҥo.669 0650.T Mӻ Phưӟc H. P.Chơn Thành .3612.3834.3972. T.H.3972. Phưӟc Vĩnh. T.Bình Phưӟc 170 CN Bình Dương 0650.Tân Phú TX Đӗng Xòai.3810.P. BӃn Cát. .569 KP Phú Thanh.3734.776 0651.962 21A Cách Mҥng Tháng 8. Bình Long.3612.3675. T. T. Thuұn An. KP.3773.Lӝc Ninh. T.651 062.Thӫ Dҫu Mӝt.3734.An Lӝc. KP4.3559. T. Bình thuұn 164 PGD Phan Rí Cӱa 062.996 6/8 Khu phӕ 2. Long Phưӟc.997 0650.412/20 066.Bình Phưӟc 169 PGD Lӝc Ninh 0651. H.Dương. H. T. P.

Tây Ninh . P. TT. T.1.Tân Châu. T.Tây Ninh 0663.926 Lô F4 ± F5.3810. H. T. 0650.Uyên Hưng.Bình Dương 066.Tân Châu. H.419 149G Đưӡng 30/4. Khu dân cư thương mҥi Uyên Hưng.759.004 KP 2.3642. TX Tây Ninh.

.

3963. Tp.970 0613.Đӗng Nai 195 PGD Long Thành 196 PGD Phương Lâm 197 CN Bà Rӏa ± Vũng Tàu 064.Phưӟc Bӱu.3777. P. T.3895. T. T. H.487 0613.913.Gò Dҫu.Gò Dҫu.Ҩp An Bình.518 0613. Đӗng Nai 0613.068 87-89 Đưӡng 30/4.3831.555 064. Xuân Hòa.757/758 064. Đӗng Nai KHU V ӴC THANH PHÔ HӖ CHÍ MINH: 16 CN ± 91 PGD . T.3777. T.826.868. Biên Hòa.010/009 066. T. tә 1 ҩp Thanh Thӑ 1.976/77 061. H. T.333 064. Tây Ninh 187 CN Đӗng Nai 0613.3890. Xã Gia Tân 3.680 C2/9 Kp1. T. Xã Hӕ Nai 3 .990 Khu phӕ 2.Rҥch Dӯa.067 0613.774 223/6 Quӕc Lӝ 55.Phú Mӻ.298 064.778. Đӗng Nai 192 PGD Gia KiӋm 0613. Thanh Bình. thӏ trҩn Tân Biên.3615.149 0613. H.Biên Hòa.Lӝc Thành.Long ĐiӅn.884.3671. Đӗng Nai 194 PGD Đông Hòa 0613.971 82/3 ҩp Thanh Hóa .488 QL 20.011 064. Tây Ninh 184 PGD Hòa Thành 066. Tân Biên. Xã Phưӟc Hưng.3895.777 72 Hương Lӝ 5. H. T.194 196 Đưӡng 30/4.778. TT.Long Bình Tân.3615.665455 0613.Tam HiӋp.159 QL 22.834.913.Trҧng Bàng.3520.3553.Long Thành.868. H. Thӕng Nhҩt. P.Thanh Hà.946. H.Tân Biên.009 Đưӡng Hùng Vương.3717. TT. Đӗng Nai 191 PGD Trҧng Bom 0613. Xã Trung Hòa. Biên Hòa. P. T.819 0613.149 064.443 Khu phӕ 5.600 0613.T. T.673. Đӗng Nai 188 PGD Long Khánh 0613.3963. H. T.978 Tә 1 khu Văn Hҧi.3890.Bà Rӏa ± Vũng Tàu 061. T. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 183 PGD Gò Dҫu 066.3831. T. KP. H.3745. Xã Phú Lâm.3520.Tân Thành. T.666/777 066.073 98/7 Xa Lӝ Hà Nӝi. P.BR.Xuyên Mӝc. Tp.783. P.665454 Sӕ 15.Hòa Thành.033 291-293 Hùng Vương.Ngӑc Hà.BR-VT. Tp.673.3553.VT 200 PGD Châu Đӭc 064. BR-VT 199 PGD Rҥch Dӯa 064. Trҧng Bom. TT. Đӗng Nai 189 PGD Hӕ Nai 0613.Đӗng Nai 193 PGD Long Bình Tân 0618. T. H. QL 51 TT Long Thành.3501.158/159 066. Vũng Tàu. H. 201 PGD Long Hҧi 064. BH. H. T.300/299 066. Tp. Tx. TT.513 141/5 Phҥm Văn Thuұn.Phưӟc Trung. Tp.3501.Đӗng Nai 190 PGD Biên Hòa 0613. KP.TP. TX.Tây Ninh 186 PGD Tân Biên 066. KP.3745.587 0613. T.BR-VT 203 PGD Xuyên Mӝc 064.Trҧng Bàng. HuyӋn Tân Phú.3717.150 3 Dương Bҥch Mai. P. T.330 67A Lê Hӗng Phong.884. Ҩp Gia Yên. Long Khánh. BR-VT.3671.770/771 064.820 QL 1A. Ngãi Giao. P. Châu Đӭc.1.Tây Ninh 185 PGD Trҧng Bàng 066. BR-VT 198 PGD Bà Rӏa 064. VT. Trҧng Bom.783. H. TT.299 Ô 2/24 Kp.759 Tә 6 Đưӡng Đӝc Lұp. Phưӡng 7.946. BR-VT 202 PGD Tân Thành 064.

.

.

.

204 CN 8/3 Hӗ Chí Minh .

218.318 . (08)35.

.

P.6.HCM (08).712.288 (08).3.289 384 HuǤnh Tҩn Phát. P.38. Q.HCM 211 CN Quұn 4 212 PGD Tân Thuұn (08).39.319 Tҫng trӋt ± tҫng lӱng Khu A.724.906 278 ± 280 Hàn Hҧi Nguyên.963 38. Tp.41-43 Trҫn Cao Vân.5 (hӧp khӕi) 206 PGD Phong Lan 39. P13. Tp.3 205 PGD 8/3 ± NguyӉn Trãi 38.380. Q. Q.706 234 ± 226/216 NguyӉn Trãi P.717.553. Quұn 5. P.38. Q.35.983 55-57 Hòang DiӋu P. Lҫu 1 Tòa nhà Master Building.574. P11.003 382 AB Trҫn Hưng Đҥo.719 39.6. HCM 38.553.699.574.39. P.013 36-38 Phùng Hưng.338 39. (08).433. 7.HCM 210 PGD Hàn Hҧi Nguyên 39. TP.724. Q. Quұn Tân Bình 207 CN Hoa ViӋt 208 PGD Phùng Hưng 38.12 Quұn 4.131 (08).10.699.HCM . Tp. Tp.040 192-194 Lý Thưӡng KiӋt.HCM 209 PGD Ngô QuyӅn 39.433.153 39. Quұn 5.11.909 39.335 271 Ngô QuyӅn.553.553. Tp.9.Bình Thuұn.007 38. Phưӡng 08.218.380.

.

HCM 222 PGD Trung Sơn 54. P.BӃn Nghé.280 38.508. P.Phҥm Ngũ Lão.827 38.384.298 39.HCM 214 PGD Nhà Bè 38.220 38.554. P.243 38. TP. P.317.HCM 221 PGD Bình Đăng 62.HCM 241 PGD Bình Trӏ Đông 242 CN Hưng Đҥo 243 PGD Đӗng Khánh 38.141 B1/16-B1/17 QL1A.521 234 Vành Đai Trong.HCM 232 CN Chӧ Lӟn 233 PGD Bình Tân 37. P. H.345 38 Võ Thӏ Sáu.HCM (08). P.HCM 227 PGD Quұn 1 39. Q. Tp.4.753. 12.Bình Tân.HCM 236 PGD Bình Chánh 37.443 347 Lê Đҥi Hành.38. P.935 39. Ҩp MiӉu Ba.982 39. Tp. TP.204.920A.520.HCM 215 PGD Cҫn Thҥnh 37.HCM 228 PGD HuǤnh Thúc Kháng 229 PGD Cӕng QuǤnh 230 PGD Võ Thӏ Sáu 38. Xã Bình Hưng. Tp. Cҫn Giӡ.650.Phҥm Ngũ Lão .959 954 ± 956 KP Mӻ Toàn 3.232.830. Quұn 3.522. Xã B.1. Tp.1 39.403 409-411 Tùng ThiӋn Vương. P13. P.272 494-496 Kinh Dương Vương. Tp. H.782 39. Tp.246 63A Đưӡng Kinh Dương Vương . Tp.262 (08). Phưӡng 5.635.An Lҥc A.1.135 92-94 NguyӉn Thӏ Tҫn. Tp.Tân Đӏnh. P.631 (08). Q.573. Tp.217 37.120.271 37.HCM 231 PGD NguyӉn Cư Trinh 39.515.650. P. 9.259. Q. 8.335. Tp.598 177 ± 179 ± 181 NguyӉn Thái Hӑc.5.830. HCM 240 PGD Âu Lҥc 39.140 37. P12.HCM (08).635. Tp.139 920.1 39.39.911/912 39.983 349L ± 349K Lҥc Long Quân. 11. P. Q.170. Q.750. Quұn 11. Q. Q.Tân Đӏnh Q.753.520. Phưӡng 7. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 213 PGD Mӻ Toàn 54.206. Tp.Chánh.608.Tân Phong. P. P.11.754.646 291B Võ Văn Tҫn.Bình Tân. Tp.556.318. TP.147. Tp.HCM (08). Tp.232. Q. Tp. Q.375/378 38.6. TP.828 127 ± 129 ± 131 ± 133 NguyӉn Hӳu Cҫu.7.522.573.208.601 37.HCM 224 CN Sài Gòn 225 PGD Tân Đӏnh 226 PGD Võ Văn Tҫn 38.520/22 (08).126 38.920B NguyӉn Chí Thanh.738. HCM 244 PGD Lê Đҥi Hành 39. Q. P. TP>HCM 38.259.144.1.103. Tp.340 (08).204. Bình Chánh.NguyӉn Thái Bình .HCM 235 PGD Bình Phú 37.144. KDC Trung Sơn.5.074 65-67 Trҫn Hưng Đҥo B.Bình Trӏ Đông B.7. Q.944 54.NguyӉn Cư Trinh.Bình Thuұn.489 2 ± 4 ± 6 HuǤnh Thúc Kháng. H. Tân Bình.HCM (08).1. P. H. Tp. P. TP.861.HCM 54.208.8.HCM 237 PGD Lý Thưӡng KiӋt 39.800 37. Cҫn Thҥnh.893 39.HCM .133 39.HCM 223 PGD Phҥm ThӃ HiӇn 38. HCM 220 PGD Rҥch Ông 39.650.360.HCM 239 PGD Lãnh Binh Thăng 39.Tân Phong.515.6. Quұn 10.219 152 Đưӡng Chӧ Lӟn.HCM 238 PGD Lҥc Long Quân 39.123 54.38.486/487 39. P.7.204.207. P.NguyӉn Văn Linh. Quұn 8.937 294 ± 294A Lãnh Binh Thăng. HCM 38.750.HCM 37.923 017 KP Mӻ Hoàng ± H5.555. HCM 234 PGD Phú Lâm 37.221 657 ± 659A Phҥm ThӃ HiӇn.810 99A NguyӉn Văn Cӯ.682 287-289 Liên tӍnh 5. Q. Quұn 8. P. Q. P5.639 172 NguyӉn Thӏ Thұp.39.335.514.257 37. Nhà Bè.11.368. Q. 4.504.6. Quұn 11.754. Tp. Q.442 39. P.608. P.508. P2. Q.103. TT Nhà Bè.137 39.5.647 38. Q.914 152 Trҫn Đình Xu. P. Q.384.738.681 62.516 Sӕ 63B Đưӡng Calmette.HCM 216 PGD NguyӉn Thӏ Thұp 217 PGD Phú Mӻ Hưng 218 CN Quұn 8 219 PGD Xóm Cӫi 39.39.38.Bình Chánh.5 Quұn 8.604 199/3 Duyên Hҧi.650. Q.635/636 54.11.38.543 29 ± 31 đưӡng sӕ 9A.826 83 HuǤnh Tҩn Phát.1.514 39. Tp.778/38.861.554.138 104-106 Lý Thưӡng KiӋt. TP.170.263 260 Cӕng QuǤnh. Q.39.341 324 Chánh Hưng. Tp. Tp.121. ҩp 2.147. TP.299 268 Âu Cơ.02.

.

1. Quұn 3. P12. Bình Trӏ Đông .680. Q. Quұn 12.6.150. Quұn 10.052. HCM 39.026 187 Ngô Gia Tӵ. Tp.583 60/12 Phan Huy Ích. HCM 246 PGD Hӗng Bàng 38. Q. Tp.216 134-136 NguyӉn Văn Nghi.903/904 37. Q. Q. Tp. Tp.3. TP. Q.561 39.3. P.845 3C Đưӡng 3 tháng 2. Q.878. Tp.895/896 35.HCM 266 PGD NguyӉn Thái Sơn 35.348.201 54.172/173 39.Tân Bình ( Tòa Nhà E. P.HCM 252 PGD Maximark 3/2 54.12. Gò Vҩp. Q. Gò Vҩp. Tân Bình . Tp.39.323 286-288 Hãi Thưӧng Lãn Ông.698.676.943. Q.HCM 275 PGD E-Town 38. HCM 268 PGD Phan Huy Ích 39. HCM 262 PGD Thông Tây 38.918 94-96-98 NguyӉn Oanh.202 39.300/19 (08). 17.844 54.2.39. Q.HCM (08). Q.848.Tân Bình. Tp.958. HCM 54.662 602 ± 604 Lê Đӭc Thӑ.HCM 39.10.878.174 129-131 Phҥm Phú Thӭ .687.584 38.471 335 ± 337 NguyӉn Tri Phương.Town ) 276 PGD Thanh Bình 39.660/661 39. Tp.125. HCM 253 PGD Quұn 10 54. Tp.10.38.718.161. Tp.15.14. P.586/587 39. TP.941. Tp.HCM 247 PGD Minh Khai 248 CN ĐiӋn Biên Phӫ 249 PGD NguyӉn Tri Phương 54. P.052.648 39.349 A58 Đưӡng Tô Ký Phưӡng Đông Hưng Thuұn.984 2/5 Quang Trung.3.871 549 ĐiӋn Biên Phӫ. P.243/244 37.870 54.454.GV. 11. TP.552.137 305 .230 785 .163.12.168. HCM (08). Tp.5. Q.5. Tp. Q. Tp.702.258/257 38. Q. P14.13.472 315 Hoàng Văn Thө.39. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 245 PGD 3-2 38. Q.125.168.855.Gò Vҩp. P.HCM 37.888.699.954. 11. Q.907.207 38. Q.052. Tp. Tp.676.699. TP. Q.204 2/8 Cư Xá Lӳ Gia.10. P. Q.552.718.HCM 250 PGD Bҳc Hҧi 54. Tp. Tp.348.163.15.6.HCM 257 PGD Kim Biên 258 PGD Trҫn Văn KiӇu 39. P.144/145 39. Q.905 170 Hà Huy Giáp. Tp.897 135-137 NguyӉn Thái Sơn.470 54.620.153.10.381. Tp. HCM 263 PGD Xóm Mӟi 264 PGD Chӧ Cҫu 265 PGD Thҥnh Lӝc 37.520. P.Gò Vҩp.HCM (08). Gò Vҩp.13.052.025 54. Q.052.8.424 20/401 Lê Đӭc Thӑ P. P.907. P.760/761 37.190 54.381.698.620.135/136 39.043.470/471 38.10.106.2.3.HCM 256 PGD Phҥm Văn Chí 39.164.010 476 Trưӡng Chinh. Q.205 224 Lê Văn Sӻ. P.300 24 Trҫn Văn KiӇu.680.TB 272 PGD Bà Quҽo 38. P. Q.51/570 B NguyӉn Oanh.381.802 530 ± 532 NguyӉn Thӏ Minh Khai.Tân Bình.828 39.HCM 270 CN Tân Bình 271 PGD Lăng Cha Cҧ 38.HCM 267 PGD An Nhơn 39. P6.967.651.38. P. P.348. Q.267 129A Minh Phөng.2.702 364 Cӝng Hòa. Q.191 Khu A sӕ 24 đưӡng Trưӡng Sơn.765 698 TӍnh lӝ 10 KP 10 P.351 255 PGD Cây Gõ 39. P.HCM 259 PGD Bà Hom 37.043. P. P. TP.383 38. P.675 39.16 Q.495. Q10.HCM 39.981 38. Bình Tân 260 CN Gò Vҩp 261 PGD NguyӉn Văn Nghi 39.4.HCM 269 PGD Hoàng Mai 39. TP. P. P.5.520.9.HCM 251 PGD Sư Vҥn Hҥnh 54. 5.146 170 Lý Thưӡng KiӋt. P. P.700/701 38.265/266 39.200 836 ± 838 Sư Vҥn Hҥnh(nӕi dài).11.382 276 ± 280 Đưӡng 3/2.848. Q. TP.888.361 59-61-63-65 Hұu Giang.703. P.381. Quұn 5.052. HCM 274 PGD Ông Tҥ 39.785A Cách Mҥng T8. HCM 273 PGD Lӳ Gia 38.6.454.801/803 (08).HCM 254 CN Bình Tây (08). Gò Vҩp. 15.39. TB. Tp.348.301/302 39. Q.Gò Vҩp.214 517 Hӗng Bàng.Thҥnh Lӝc.

.

BT. X.HCM 281 PGD Thanh Đa 35.752. Tp.222. Tp. Tp. P. Q12. Kp3.815 39. Tp.644 95 Lê Quang Đӏnh.165.Tân Bình 279 PGD Bàu Cát 39. Q. Q.HCM 306 PGD Thӟi An 37. P.901.402.865 37.116.HCM 285 CN Thӫ Đӭc 37. Phưӡng HiӋp Phú.423. P25.767 35.544 83A Lê Văn ViӋt. Q. Q.HCM 304 CN Hóc Môn 35.178.653 37.839.Cӫ Chi. P.Tân Phú. Tân Phú.512.924. H.Trung Chánh.Phú Thҥnh. P.Cӫ Chi. Tp.194.324 145/5 NguyӉn Ҧnh Thӫ. P.119. H.502 35. 522B Xô ViӃt NghӋ Tĩnh. P.786.Hòa Thҥnh.752. Tp.833 17 Gò Dҫu.981 39.372 18 Thҧo ĐiӅn.618.650 27 Trҫn Não. Quұn 9.285 202-204 Nơ Trang Long .HCM . P. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 277 PGD Lҥc Hӗng 39. Bình Thҥnh.974 270-272 Đӛ Xuân Hӧp.327 38.HCM 302 PGD An Nhơn Tây 37. Quұn 9. Q. Tân Quý. PK2.943 1016 Lҥc Long Quân.HCM 280 CN Bình Thҥnh 35. Q.533 615B Âu Cơ.Cӫ Chi.034 303 NguyӉn Sơn. Tp.Bình Thҥnh.947.Tân Thông Hӝi.947.HCM 284 PGD Nơ Trang Long 35. Tp.799 37. Q12.HCM 296 PGD Lê Trӑng Tҩn 297 PGD Gò Cát 298 PGD Lê Văn Quӟi 299 PGD Lũy Bán Bích 300 CN Cӫ Chi 37.360. Bình Thҥnh.725 292 PGD Âu Cơ 39.010 38 Trưӡng Chinh.512.2. Tân Phú.13. Tp.671.699 270B Bҥch Đҵng. Ҩp Trung Chánh 2. Tp. P.194.881/83 38.308 37.144.841 Tĩnh lӝ 15 Ҩp 12. Tp.391 37.954.493.HCM 291 CN Tân Phú 39.736/737 47 Hòa Bình.799 62 ± 64 Tây Thҥnh.123 37.2. Tp. Tp.109.924. P. P. P.737.227 35.531 39. Q.303/304 39. P14. H.971 37.109. P. P.Phưӟc Long A.HCM 289 PGD Cát Lái 37. Tân Phú.570 35.HCM 282 PGD Thӏ Nghè 35. Cӫ Chi.Thҧo ĐiӅn.HCM 288 PGD An Phú 37.12 38.HCM 290 PGD Thҧo ĐiӅn 35.HCM 287 PGD KiӃn ThiӃt 37. khu phӕ 2. P.HCM 308 PGD HiӋp Thành 37.162. HCM 307 PGD An Sương 35. Phưӡng 12.751.543 37.926.Thӫ Đӭc 286 PGD Bình Thái 37.Thҥnh Mӻ Lӧi.596/597 39. HiӋp Thành Q.618. X.HCM 295 PGD KCN Tân Bình 38.Tân Thӟi Nhҩt.884 298 Cӝng Hòa.388 3A NguyӉn Ҧnh Thӫ.24. H.402.156. Xã Tân Thҥnh Đông.Tân Bình.HM. P17.368 35. Xã An Nhơn Tây. Tân Thӟi Hòa.941/42 39.156.108 522A. Q.222.158 QL 22.178. Ҩp Thưӧng.Bình Thҥnh.109 132/7 Trưӡng Chinh.833 38.124 Tĩnh lӝ 7.700 35. H. Tp. P.954. Tp. Q.281.094 39. Tp.921.281. Ҩp chӧ cũ . Q.510. TP.926.885 37. Quұn 12 305 PGD Trung Chánh 38.177.107.001 35.HCM 301 PGD Tân Quy 37.Tây Thҥnh. Tp.108 36.764 89-91 Xô ViӃt NghӋ Tĩnh.360.Tân Phú 293 PGD Phú Thӑ Hoà 38.095 201-203-205 Bàu Cát.423.800 231 Võ Văn Ngân phưӡng Linh ChiӇu.107.751.869 634 NguyӉn Thӏ Đӏnh. Tp.310 25/3 Lê Văn Khương. Q.144.HCM 294 PGD Tân Quý 38. Q. Q.14.HCM 303 PGD Tây Bҳc 37.177. Tp. P.839.921.721.Bình An.HCM 283 PGD Bình Hòa 35. Tân Hưng Thuұn.798 38.8 Quұn Tân Bình 278 PGD Cӝng Hòa 38.493.162.134 QL22. Tp.901. P. Q. TP.2.159 37.262 37.685/86 37. Q. KP5 Thӏ trҩn Cӫ Chi. Thӟi An.610.160.

817 246 Lê Văn Quӟi.Sơn KǤ . Tp.Q.598 768 ± 770 Tân KǤ Tân Quý.Bình Tân.721. P.Tân Phú. Q. Q.687 143-145 Lê Trӑng Tҩn. P.671. P. P. Tp. HCM 37. HCM 39. Tp. Bình Hưng Hòa A. 38. Bình Tân.165.737.Tân Phú.HCM .HCM 39.311 351-353 Lũy Bán Bích.Bình Hưng Hòa.HiӋp Tân. Q.

.

979.107.997.480.12.325.Hóc Môn. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi Fax Đӏa chӍ 309 PGD Trҧng Trҫu 37. Tp. TT. 10. P8.HCM 311 SӢ GIAO DӎCH TP.Hóc Môn. 7.103. Quұn 3.HCM 39. P. P.361/62/64 35.525 2/1A ± 2/1E Phan Văn Hӟi. Ҩp Trung Lân.901.322.585 39.883 3G Phә Quang.659 35.HCM KHU V ӴC TÂY NAM BӜ: 14CN ± 68 PGD 35.HCM 317 PGD Phә Quang 39.Hóc Môn.322. H.2 .979.901. Q.HCM 39. Phú Nhuұn.108 266-268 Nam KǤ Khӣi Nghĩa. Tp.264. Tp.3.Phú Nhuұn. Q. Tp. Q. Tp.HCM 312 PGD Trҫn Huy LiӋu 313 PGD NKKN 314 PGD Quұn 3 315 PGD Phan Xích Long 35.977. Q. P. P.Tân Bình.000 38.956 62 Trҫn Huy LiӋu.363 236-238 Cách Mҥng Tháng 8. H. Tp.178.HCM 310 PGD Bà ĐiӇm 35.939 37.8.3 39.178.266.584 278 Nam KǤ Khӣi Nghĩa.545 19/4A Lý Thưӡng KiӋt.HCM 316 PGD CMT8 35.264.887/84/85 35. P.886 159 Phan Xích Long.955 39. Tp. Q. Xã Bà ĐiӇm.887/91/92 39.861/64 .

39.862 258 (lҫu 12) Nam KǤ Khӣi Nghĩa.HCM . P8.325. Quұn 3. Tp.

.

664 2/30B Phan Văn Tình.799 072.BӃn Lӭc. 324 PGD Cҫn Đưӟc 072. TT. T. T.3763.3613.587 165-167-169 Hùng Vương. Mӝc Hoá.442 88 . TT Cҫn Giuӝc.3637.3831.Long An 323 PGD Thӫ Thӯa 072. TP. H BӃn Lӭc .3637. X.3553.3633.Cҫn Đưӟc.660/61 072.699 25 NguyӉn Đình ChiӇu.3713. T. Long An.Long An 327 CN Đӗng Tháp 328 PGD Sa Đéc 329 067.KDC thương mҥi. 318 CN Long An 072.2.Thӫ Thӯa.978 Ҩp Bình TiӅn 1. H.330 072.551/552 072.556 31 Quӕc Lӝ 1A. T.3958. 1.3741.Long An 319 PGD BӃn Lӭc 072.590 072.3633.3713. huyӋn Mӝc Hoá.3613.3741. KP2.719 Lô 7-8. tӍnh Long An 326 PGD Gò Đen 072. tӍnh Long An 321 PGD Đӭc Hòa 072. H Đӭc Hòa. TL 825.3763. H.Cҫn Giuӝc.90 NguyӉn Hӳu Thӑ.Long An 322 PGD Cҫn Giuӝc 072. H. H.334 Sӕ 42A. T. Long An 320 PGD Tân An 072.Long HiӋp.Cҫn Đưӟc.BӃn Lӭc.Long An 325 PGD Mӝc Hoá 072. TT.3831. T. Tân An.Tân An. Hùng Vương.525 . TT. P.555 072. xã Đӭc Hòa Hҥ.976 072.3958.3553. Ҩp Long Bình. TP.444 22A QL 50. P.3871. T.717/18 072. TT.Thӫ Thӯa .443 072.

843 717 Đưӡng 3/2 khóm Bình Thҥnh I. T. T.An Giang 076. TT Mӻ Luông. T.678/679 336 PGD Chӧ Mӟi 076.TX.Châu Phú.Núi Sұp. An Giang 076.556 Đưӡng tӍnh lӝ 942. TT Cái Dҫu. T.6260.360 Sӕ 6-7 Đưӡng NguyӉn Sinh Sҳc. TX. P.3941.283 076.888 54-56 Hùng Vương.3712. HuyӋn Tháp Mưӡi.264 88 Đ.Sa Đéc.3924. Châu Phú.900 333 Trҫn Hưng Đҥo. P. H.3839.3562.Đӗng Tháp PGD Hӗng Ngӵ 067.924/333 067. P.3534. P2. Chӧ Mӟi. TX.Mӻ Quý. P.Phú Mӻ.679 29/D Trҫn Phú.773 575 NguyӉn HuӋ.3871.284 104 Đưӡng Tôn Đ Thҳng.Châu Đӕc. Cao Lãnh. Đӗng Tháp 330 PGD Tháp Mưӡi 067. TT Mӻ An.An Giang 076. T. TP. Ҩp thӏ 2.Châu Đӕc. T.An Giang . TӍnh An Giang 076.2.Tân Châu . HuyӋn Lҩp Vò 076. T.3941.3626.554 337 PGD Châu Đӕc 338 PGD Phú Tân 339 PGD Thoҥi Sơn 067. P.3843. TӍnh Đӗng Tháp 331 PGD Lҩp Vò 332 CN An Giang 333 PGD Tân Châu 334 PGD Châu Phú 335 PGD Núi Sam 076.3685.3712. P.858 17 Trҫn Quang Khҧi.955 115 Chu Văn An. T.857 076. Đӗng Tháp 067.3571.Phú Tân.Vĩnh Đông. Khu. TT.Long Xuyên.Thoҥi Sơn.3587.Đӕng Đa.3626. An Thҥnh. An Giang 076.3772.680 9 Tân Lӝ KiӅu Lương.535 56 NguyӉn HuӋ.770/771 076.676/78 067. 067.6260.3772. T.3685.3843.944 076.3924. Thӏ trҩn lҩp Vò. An Giang 076. TT. TX Hӗng Ngӵ.262/263 076. T. H.3571. TP.355-56 067.3587.841 076.Núi Sam. H.996 067. TX.3534. An Giang 076. Long Thҥnh.

.

TiӅn Giang 350 CN Cҫn Thơ 0710.612 0710.133/135 0773.3665.3971.289 95-97-99 Võ Văn Tҫn.001 288.292 0710. Ô1 khu 2 TT Chӧ Gҥo. Vĩnh Long 361 PGD Bình Minh 070. H.3761.3740. Ҩp 5. T.An NghiӋp.3925. P1.Mӻ Tho.3772.262/292 070.3527. T.BӃn Tre 368 PGD Chӧ Lách 369 CN Kiên Giang 370 PGD Hà Tiên 0776. P.1C ± 288/1Đ Trҫn Hưng Đҥo. T.898 070.3973.113 075. Tp.230-290 0776.Trà Ôn. Xã An Hӳu. TT.333 076.Vĩnh Qưӟi.Binh Đai.3641.122 Ҩp Vĩnh Thҥnh.Vĩnh Long.3654.3878. Tp. HuyӋn Cai Lұy. H.Giӗng Trôm.Trà Nóc. An Giang 076. P. T.3843.3730.687 0710.Cҫn Thơ 351 PGD Trà Nóc 0710. TT.3513.754 564-566 Quӕc lӝ 91.538 415 ± 418 Quӕc Lӝ 1A.Giӗng Trôm. H.BӃn Tre 366 PGD Bình Đҥi 075.3843. HuyӋn Châu Thành. Q.342 06 Đinh Bӝ Lĩnh.134 47 ҩp Đưӡng Hòn .3511.2.3977.688 Lô L-K Trҫn Văn Khéo.TT.Kiên Giang 372 PGD Rҥch Sӓi 076.875.3956.906 194 Ҩp Bҳc.636 0710. H. T.744 159/C Khu phӕ 3.663 320 QL 60.3836.Bình Thӫy.3751.984 Ҩp 4.3971.260. TX. Mӻ Tho. T.Thӕt Nӕt. Mӓ Cày Nam.788 142 Khóm 2.983 1315B ± 1315C Ҩp.3662.Cҫn Thơ . P1. TT.591 314 QL 91.3513.Phú Khương.3527. T.727/729 070.3919.Mӻ Bình. TT Cai Lұy.718 0710.Vĩnh Thҥnh. H. Khu 1. T.002 0710.Ô Môn .3761. TӍnh Vĩnh Long 360 PGD NguyӉn HuӋ 070. TiӅn Giang 073. TT Mӓ Cày. TP.261 35B Đưӡng 3 tháng 2.776 TӍnh lӝ 875.3878. KV Yên Hҥ.Vĩnh Long 363 PGD Vũng Liêm 070.3772. Tp.272 894 Ngô QuyӅn. T.109/108 0773.979/982 073.Cái Bè.T.3843. HuyӋn Bình Minh.3619.Châu Văn Liêm. TX Hà Tiên.806 130. T.3925. Tp. P.801/805 073.901/905 073. Tp. STT ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi 076.3741. TT Hòn Đҩt.BӃn Tre 367 PGD Giӗng Trôm 075. P. Xã Phú An. T.TiӅn Giang 348 PGD Mӻ Tho A 073.3741.3742.896 156 NguyӉn HuӋ.An Giang 073.260 070.3919.3855. T. TT.3654.116 14C1 Đҥi Lӝ Đӗng Khӣi. TP.3839. H. TiӅn Giang 073.Cҫn Thơ 352 PGD Thӕt Nӕt 0710.Chӧ Gҥo.133/37 073.3854. P Bình San. .3641.3751. Q.Cҫn Thơ 359 CN Vĩnh Long 070.Tp.3767. T.3740. TP.3767.Vũng Liêm.786.115 600 khu phӕ 2. P.560 958/6 đưӡng 26/3.728 15D-16D Gia Long. Tӏnh Biên.3977. P.777/81 073. Vĩnh Long.Cҫn Thơ 357 PGD Cái Răng 0710. Q.300 155 -157 Mҥc Thiên Tích.Gò Công.3662.880/885 073.3973.3956.Ninh KiӅu. TiӅn Giang 347 PGD Chӧ Gҥo 073. Q. H.513/516 073. Phưӡng 5. P2. Cái Răng. Khu 5.3742. H.Tân An.3619.260. T.999 0710.BӃn Tre. TT Cái Vӗn.Thӕt Nӕt. P. TP.Vĩnh Long 364 CN BӃn Tre 075. TiӅn Giang 346 PGD Vĩnh Kim 073.797 0773.886 2/336 TӍnh lӝ 868. TiӅn Giang 0710.3665. Cҫn Thơ 355 PGD Ô Môn 356 PGD An Phú 0710. T.3511.786. Cҫn Thơ 353 PGD Cái KhӃ 0710. TT Tӏnh Biên.609 174B Đưӡng 3/2 Phưӡng Hưng Lӧi Q.3730.Ninh KiӅu.515 56B Tôn Đӭc Thҳng. Xã Vĩnh Kim. Hòn Đҩt .Ninh KiӅu . khóm Xuân Hoà.Cái KhӃ.Vĩnh Thҥnh. Tp. TP. Q.550/570 075. H.3836. K/vӵc Long Thҥnh A. T Kiên Giang 371 PGD Hòn Đҩt 0773. Tp.Cҫn Thơ 358 PGD Vĩnh Thҥnh 0710. Binh Đai.751 Fax Đӏa chӍ 340 PGD Tӏnh Biên 341 PGD Long Xuyên 342 CN TiӅn Giang 343 PGD Cái Bè 344 PGD Gò Công 345 PGD Cai Lұy 073.BӃn Tre 365 PGD Mӓ Cày 075. Cҫn Thơ 354 PGD 3-2 0710.537 0710. H. P. P.Cai Lұy . Ninh KiӅu TP.121/123 073.Lê Bình. Q.3839. Tp. Q.295 0710.115 075.662 075.3871.789 070.Vũng Liêm.143 318 Võ Duy Linh. T.3843.288 34A2 KCN Trà Nóc 1.743 075. TiӅn Giang 349 PGD An Hӳu 073. Vĩnh Long 362 PGD Trà Ôn 070.Long Xuyên. P.913.

Kiên Giang .Vĩnh Thanh Vân. P.Kiên Giang 0773. BӃn Tre 0773.Rҥch Giá.913. Tp. TT. P. T.Chӧ Lách.875.3871. Vĩnh Lӧi. Rҥch Giá. Chӧ Lách. H.719 27 CMT8.106 137/14B.T.737 137 NguyӉn Hùng Sơn. TP. KP. T.2. 075.

.

STT .

H. TT Vĩnh Châu.115 0743. P.567 079. Hұu Giang 380 PGD Châu Thành A 0711. T.Sông Đӕc.3581.484 0781. P2 Tp. P.Sóc Trăng 391 PGD Thҥnh Phú 079. Tp. TP Cà Mau. Năm Căn.3730. Xã Thҥnh Đông A. T. T.P.202 0781.Phú Quӕc. T Kiên Giang 379 CN Hұu Giang 0711.763.006 44 Lý Bôn.Châu Thành A. H.Kiên Giang 0773.3831.3858. Khóm 1. T.3581. Cà Mau.824 39 TriӋu Ҭu. KV1. huyӋn Phưӟc Long.617 0711.771 0773.3630.409 02-03 QL 53 Khu nhà ӣ gia đình.619. TӍnh Cà Mau 397 PGD Năm Căn 0780.Kiên Giang 0780. Sóc Trăng. T. T. H. T.288 0781.426 17 Trҫn Quang Khҧi. Khóm 2.H.Giá Rai.Quӕc lӝ 1A. Tp.3 622 621 118 Hai Bà Trưng.044 079.Kiên Giang 376 PGD Rҥch Giá 377 CN Phú Quӕc 0773. H.3952.2. T. T. TTTM Đô Thӏ Mӟi Ba Hòn. TT. T. Thӏ trҩn An Thӟi.Năm Căn.826 0711. Trà Vinh.715 555 NguyӉn Đáng.427 079.999. T.3883. Hұu Giang 382 PGD Long Mӻ 0711.234 120 Ҩp 3.001 0780.3690. H.3511. 1. T.Bҥc Liêu 395 PGD TT Phưӟc Long 0781.751. Khóm 10.950 31 Đưӡng 3/2.Trà Vinh 387 CN Sóc Trăng 079. H.773 54 ± 56 NguyӉn Văn Cӯ.3911.933 496 QL 80. H.3661. T.3883. TX.Châu Thành.111 0773.Sóc Trăng 388 PGD Mӻ Xuyên 079.763. KP 1.555 247A Đưӡng 30/4.999 H35-H36 Ng Tҩt Thành.951/53 0773. 5. Hұu Giang 381 PGD Ngã Bҧy 0711. H.3892.Hòa Bình. Tp.3932. Hӝ Phòng. Càng Long. Bҥc Liêu 394 PGD Hòa Bình 0781.999.3616. T.731.3911. T.Mӻ Xuyên. An Giang 389 PGD Hai Bà Trưng 079.690.075 0711.777 361 ± 363 NguyӉn Trung Trӵc.Long Mӻ.044 0780. H. T.3812. T.Cà Mau 398 PGD Tҳc Vân 0780. thӏ trҩn Phưӟc Long. Ҩp khu 3. Phú Quӕc.731. Đưӡng 30/4.761 30 Trҫn Hưng Đҥo. Ҩp Đông Thành.Xã Tҳc Vân.Tân HiӋp. Tp.6. P. Kiên Giang 378 PGD An Thӟi 0773.3962.494 151-153 Quӕc Lӝ 1.Sóc Trăng. Trà Vinh 386 PGD TP. T.555 116 . H. T. H.3884.3952.T Long Mӻ.3630.3660.583 0781.Ngã Bҧy.Cà Mau . H.366 30 QL 61. KV2. T.Trҩn Minh Lương. H.Trà Vinh. Hòa Bình.995.Sóc Trăng 392 CN Bҥc Liêu 0781. Dương Đông.3876.Kiên Giang 375 PGD Kiên Lương 0773.3690.3831.Trà Vinh 0743.776/778 0780.3671. P. T. TT Cái Dҫu.3730. Ҩp TT A1.116 52B Đưӡng 30/4. KV 3. TT.112 40 ĐiӋn Biên Phӫ.Tә 3. Cà Mau 399 PGD Sông Đӕc 0773.996 074. ĐiӇm giao dӏch ĐiӋn Thoҥi 0773.762 079.619.Kiên Lương.995.3812.3511.289 20 .774 0711. 384 PGD Càng Long 074.363/64 0773. TT. TT.3671.954 16-17-18 Lô L2. T. Châu Phú.3932.994 Sӕ 17.587 307 A ҩp Nӝi Ô. KP 1.Trҫn Văn Thӡi.Hұu Giang 383 CN Trà Vinh 074. T. T. TP. tӍnh Bҥc Liêu 396 CN Cà Mau 0780.Trà Vinh.3858.616 50-52 Đưӡng 30/4. P.773 9A Quӕc lӝ 61.3622 623 079. Khóm 3.303/304 0773.3616.690.751.Trà Vinh 385 PGD TiӇu Cҫn 074.3892.3884. Xã Thҥnh Phú.Vĩnh Châu.033 126 .QL 1A.Ngã Bҧy.Vĩnh Lҥc. Khóm 1.998 0780.411 074.3876. TT Càng Long. TT TiӇu Cҫn.711 074. TiӇu Cҫn. H. Sóc Trăng 390 PGD Vĩnh Châu 079. T.TTTM TX Bҥc Liêu 393 PGD Hӝ Phòng 0781. TT.931/934 Fax Đӏa chӍ 373 PGD Tân HiӋp 374 PGD Minh Lương 0773. TT Cái Tҳc. H. KP3. Tp Vӏ Thanh.201 B1 A Lô B Trҫn Phú.Rҥch Giá.3962.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful