P. 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

|Views: 11,093|Likes:
Được xuất bản bởiAvatarJQK

More info:

Published by: AvatarJQK on Feb 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

Khi cán bộ hay công nhân viên của bộ phận nào đó có nhu cầu xin tạm ứng sẽ
lập một Tờ trình xin tạm ứng rồi đưa Tổng Giám Đốc duyệt. Sau khi có chữ ký của
Tổng Giám Đốc, Tờ trình sẽ được chuyển xuống phòng kế toán và Kế toán tạm ứng sẽ
kiểm tra chữ ký trên Tờ trình, nếu hợp lệ, Kế toán tạm ứng lưu bản gốc và foto một
bản chuyển sang Kế toán tiền mặt để lập Phiếu Chi. Sau đó Phiếu Chi được chuyển
cho kế toán trưởng hay giám đốc ký duyệt. Khi Phiếu Chi đã được ký duyệt sẽ chuyển
đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền. Sau đó Phiếu Chi được lưu tại Kế toán
tiền mặt.

Khi kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập Bảng thanh
toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc gồm Hóa đơn, Biên lai thu tiền,...cho kế toán
tạm ứng. Nếu số tiền thực chi lớn hơn số tạm ứng, công ty sẽ làm Phiếu chi xuất quỹ
để hoàn trả cho người tạm ứng. Trường hợp khoản tạm ứng sử dụng không hết phải
nộp lại quỹ hoặc tính trừ lương của người nhận tạm ứng.
Cuối tháng, Kế toán tạm ứng lập Bảng cân đối phát sinh công nợ để theo dõi

các khoản tạm ứng này.

GVHD: TS. Trần Phước

Trang 23

Nhật ký thực tập tốt nghiệp

Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại Tổng công ty

Kế toán tạm ứng

Giám đốc

Thủ quỹ

Kế toán

Bộ phận liên quan

Bắt đầu

Lập tờ
trình
xin tạm
ứng

Duyệt tạm
ứng

Tờ trình xin
tạm ứng

Tờ trình đã
duyệt

Kiểmduyệt

Tờ trình đã
kiểm duyệt

N

Ký duyệt

Yes

Yes

Yes

A

Liên foto

A

Chi
tiền

PC đã
duyệt

Lập
bảng
thanh
toán

Bảng
thanh
toán tạm
ứng

Đối chiếu

Kết thúc công
việc

PC bổ sung

Thực chi > tạmứng

Thu lại nhập
quỹ
(trừ lương)

Tạmứng > Thực chi

Kết thúc

No

Kết thúc

Phiếu chi

No

PC đã duyệt

Sơ đồ 2.6 – Kế toán tạm ứng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->