BÀI 42: SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI

A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được các khái niệm chất lỏng lí tưởng, dòng, ống dòng. - Nắm được các công thức liên hệ giữa vận tốc và tiết diện trong một ống dòng, công thức định luật Bec-nu-li, ý nghĩa của các đại lượng trong công thức như áp suất tĩnh, áp suất động (chưa cần chứng minh). 2. Kĩ năng - Biết cách suy luận dẫn đến các công thức và định luật Bec-nu-li. - Áp dụng để giải một số bài toán đơn giản B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm cho phần: + Kiểm tra bài cũ + Củng cố bài giảng theo nội dung câu hỏi 1 – 3 SGK. - Chuẩn bị các thí nghiệm H 42.1 và 42.2. - Tranh hình H42.3 và H42.4. 2. Học sinh - Ôn tập áp suất thủy tĩnh và nguyên lí Pascal. 3. Ứng dụng công nghệ thông tin. - Giáo viên có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Các tranh ảnh về đường dòng - Mô phỏng đường dòng, ống dòng, định luật Bec-nu-li. C. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Phát biểu nguyên lý Pascal? Viết công thức. - “ Dòng sông liên tưởng đến điều gì” Hoạt động của giáo viên - Đặt câu hỏi cho học sinh . - Cho một học sinh viết công thức. - Nhận xét các câu trả lời. Nội dung - Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bình. - p= png + ƿgh Thời gian, ghi chú Khoảng 5 phút Cần liên hệ kiến thức bài cũ với bài học để tạo hứng thú và thấy rõ bản chất hiện tượng

2. mỗi phần tử của chất lỏng chuyển động theo một đường nhất định không giao nhau. vận tốc chảy càng lớn thì các đường dòng càng sát nhau.Yêu cầu học sinh đọc SGK. Ống dòng là gì? .3.Xem hình .Ống dòng là một phần của chất lỏng chuyển động có mặt biên tạo bởi các đường dòng. ham hiểu biết của các em trỗi dậy Hoạt động của giáo viên . Nội dung ghi bảng 1. Lưu phút .Nhận xét các câu trả lời.42. Cách mô tả đường dòng và ống dòng Thời gian.Yêu cầu học sinh 3. Ví dụ về dòng chất khí Các đường dòng Hình ảnh minh họa ống dòng Hoạt động 3:Tìm hiểu hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng. 2. diện trong một ống dòng. trả lời các câu hỏi.Khi chất lỏng chảy ổn định. không cuộn xoáy) và không nén được gọi là chất lỏng lí tưởng. Trong ống dòng. Hệ thức giữa tốc độ và tiết Khoảng 13 42. trình bày tìm hiểu SGK.Hoạt động 2: Tìm hiểu chất lỏng lí tưởng. ghi Nội dung ghi bảng học sinh giáo viên chú . trả lời câu hỏi: . Đường dòng và ống dòng . Chuyển động của chất lỏng lí tưởng Chất lỏng thỏa mãn điều kiện chảy thành dòng (chảy ổn định. Khi chất lỏng chảy thành dòng thì vận tốc dòng chảy là nhỏ. Đường dòng và ống dòng. Lưu lượng chất lỏng. . Hoạt độngcủa học sinh Đọc SGK phần 1. Có thể cho học sinh thảo luận. Chất khí cũng có thể chảy thành dòng như chất lỏng và khi đó có thể áp dụng các tính chất. .Hướng dẫn HS vẽ hình 42. Thế nào là đường dòng? . gọi là đường dòng. . các kết quả của chất lỏng.1 và trả lời câu hỏi : Thế nào là chất lỏng lí tưởng? Quan sát thí nghiệm H42. Hoạt độngcủa Hoạt động của Thời gian.3. xem hình H. ghi chú Khoảng10 phút Đây là phần đầu tiên nên giáo viên cần gợi mở vấn đề nhiều hơn các phần khác đồng thời những gợi ý phải dễ hiểu và làm cho tính tò mò. Vận tốc của phần tử chất lỏng tại mỗi điểm xác định trên đường dòng có phương tiếp tuyến với đường dòng và có độ lớn không đổi. Định luật Bec-nu-li cho ống dòng nằm ngang.

ghi chú . Viết được dòng nằm ngang. v1. Định luật Bec-nu-li cho ống .cách suy luận trong SGK để đưa ra hệ thức (42. Khi chảy ổn định. lượng chất lỏng . Như vậy. lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là không đổi.Gợi ý để trả lời ống dòng tiết diện S1. S2.Vẽ hình 42.v 2 = const 2 suất toàn phần? trong đó: .S1 = v2. Trong phần này. Tích cực sử dụng các biên pháp để tăng cương khả năng trao đổi kiến thức của các học sinh. nơi có vận tốc nhỏ thì áp suất tĩnh lớn. Hoạt động 4: Vận dụng. tốc độ của .S2 = A. v1. Phát biểu bị vận dụng định suất động tại mọi điểm bất kì luôn định luật.Cho học sinh trả lời. b) Hệ thức: v1 S2 = v2 S1 . công thức a) Phát biểu: Hình ảnh minh 42. c) Lưu lượng của chất lỏng. tổng áp suất tĩnh và áp . phát biểu bằng lời. xem SGK.3). .Nêu câu hỏi. củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung Thời gian. suất động. nhưng hướng của giáo viên phải ở mức độ vừa phải để học sinh có cơ hội thể hiện mình - 1 ρ v2 :áp 2 suất động.4.4? Trong một ống dòng nằm họa định luật thiết ngang. : m3/s đọc phần 4 SGK: 4. giữa học sinh và giáo viên.Trả lời câu hỏi C1 xem hình vẽ. các vấn đề đã nêu. ở nơi có vận tốc lớn (tiết diện nhỏ) thì áp suất tĩnh nhỏ. v2 là vận tốc chất lỏng trong .p : là áp suất tĩnh.Gợi ý cách trình a) Phát biểu: bày đáp án. áp b) Biểu thức: 1 suất tĩnh. chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống. Trong một ống dòng. trong ống dòng. Đơn vị của lưu lượng trong hệ SI . . Phân biệt áp luật là hằng số.2) và (42. áp p + ρ.

đường dòng. . bài tập 2. Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau.Làm việc cá nhân giải bài tập 3 SGK.Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1 SGK. . Hoạt động của giáo viên . Nội dung Các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập còn lại Tìm hiểu. ống dòng. quan sát các hiện tượng trong tự nhiên để hiểu rõ bản chất bài học.o0o ---------- . Thời gian. . ống dòng và định luật Béc-nu-li cho ống dong nằm ngang Cách vận dụng các khái niệm.Ghi nhận kiến thức: chất lỏng lí tưởng..Đánh giá nhận xét công thức vào kết quả giờ dạy.Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. định luật Bec-nu-li. . có thể vẽ một số hình vẽ cần thiết lên bảng ---------.SGK? .Yêu cầu : nêu câu hỏi. Các khái niệm về đường dòng.Yêu cầu học sinh trình bày đáp án. làm bài tập Khoảng 10 phút Sau đó phải nhấn manh lại các kiến thức quan trọng và bản chất hiện tượng để vận dụng Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh . ghi chú Khoảng 5phút Yêu cầu: có những bài tập cụ thể trong sách giáo khoa và sách bài tập đồng thời có những bài tập từ thực nghiệm đơn giản để học sinh hiểu rõ vấn đề và bài giảng trên lớp hơn. Lưu ý: Bài giảng cần có các hình ảnh minh họa sinh động. Những chuẩn bị cho bài sau. Nhận xét câu trả lời các nhóm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful