Các mũi móc cơ bản và cách coi bản vẽ

Que móc

Len

Kéo

Và một quyển dạy đan, móc, thêu

Rồi, bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên mình xin giới thiệu hai trang đầu trong phần dạy móc của quyển sách trên:

Cơ bản nhất là đầu tiên bạn phải biết cầm que móc và len như thế nào. Tay thuận cầm que móc, tay nghịch giữ len như trong hình:

Nào mũi đầu tiên... Bạn dùng tay xoáy dây len lại thành 1 vòng tròn, luồn que móc vào đó, dùng que móc vắt len và kéo qua lỗ để có mũi móc đầu. Bạn làm như vậy trong tất cả các bước đầu tiên trước khi móc bất cứ vật gì (đây là bước không thể thiếu).

Các mũi móc cơ bản và nâng cao
Dưới đây là một số mũi móc cơ bản cùng với các ký hiệu tương ứng của chúng mà chúng ta sẽ nhìn thấy trên chart hướng dẫnMũi bính, là mũi đầu tiên khi bắt đầu móc một sản phẩm

Mũi móc đơn, ký hiệu bằng chữ x hoặc dấu +. Mũi đơn có chiều cao bằng 1 mũi bính.

Mũi chữ T, có chiều cao bằng 2 mũi bính.

Mũi kép đơn, có chiều cao bằng 3 mũi bính.

Mũi kép đôi, có chiều cao bằng 4 mũi bính

Mũi dời, có tác dụng dời đến một mũi nào đó bạn muốn trên hàng đang móc.

Và một số mũi khácMũi dời thực hiện trên một hàng mũi đơn

Mũi bông dâu

Mũi hạt bắp (ngô)

2 mũi đơn cùng 1 chân

3 mũi đơn cùng 1 chân

2 mũi đơn chụm đầu

Các mũi móc cơ bản (giải thích kí hiệu chart chữ + chart hình)
Dưới đây là hình các mũi móc cơ bản nhất. Các mũi nâng cao sau này cũng chỉ dựa trên các mũi này và biến đổi đi 1 chút. Đây là các mũi quan trọng nhất mà hồi xưa Bee được mẹ dạy, còn sau này chủ yếu là đi mò mẫm trên mạng mà học theo Chú ý: Các kí hiệu góc trên bên trái mỗi hình là kí hiệu cho chart hình , chữ màu đỏ là tên tiếng Anh và kí hiệu chữ dành cho chart chữ. Ví dụ: Mũi móc xích= chain ( tên tiếng Anh) = ch ( kí hiệu rút gọn dùng cho chart chữ)
I) Mũi móc xích (Chain- ch) + Mũi dời (Slip stitch- sl st)

Hình trên minh họa cho 2 mũi: móc xích và mũi dời. Kí hiệu góc trên bên trái là kí hiệu sẽ sử dụng trong chart. Mũi móc xích dùng trong tất cả các mẫu móc để gầy mũi. Làm đơn giản bằng cách buộc lỏng 1 vòng len quanh kim móc, vòng 1 vòng len lên kim, dùng đầu móc kéo sợi len qua lỗ

II) Mũi móc đơn (Single crochet- sc)

Mũi này dày, ít co giãn và chắc, mũi này để móc giỏ xách rất tốt vì khi xách đồ nặng giỏ ko bị chùng nhiều. Mũi này có chiều cao = 1 mũi móc xích

III) Mũi móc kép ngắn ( Half double crochet – hdc) Tên này mình ko biết gọi có đúng ko nhưng nghe người khách gọi vậy nên gọi theo, tên mũi này dịch từ tiếng anh là mũi móc kép một nửa tức là… nó bằng 1 nửa mũi móc kép

Mũi này có chiều cao = 2 mũi móc xích IV) Mũi móc kép (Double crochet – dc)

Mũi này có chiều cao = 3 mũi móc xích V) Mũi móc ba (Triple crochet – tr)

Mũi này chỉ nâng cao hơn từ mũi móc kép, dùng để kéo cao sản phẩm. Để dễ nhớ thì bạn để ý thấy trên kí hiệu có 2 dấu gạch xéo thì quấn 2 vòng len quanh kim rồi móc tiếp, 1 dấu gạch xéo thì quấn 1 vòng len ( như mũi móc kép), 4 gạch xéo thì quấn 4 vòng len. Tất cả các mũi trên là những mũi móc cơ bản nhất của móc. Nắm rõ các mũi này thì các mũi nâng cao (sẽ post hình hướng dẫn ở bài sau) có thể làm được dễ dàng.

í hiệu phía trên bên trái là kí hiệu dùng trong chart. Ảnh có bao gồm hình mình họa trong chart để tiện theo dõi.

Mũi con sò hay còn gọi là mũi chụm 5