P. 1
Bai Tap Hinh Hoc 11

Bai Tap Hinh Hoc 11

|Views: 177|Likes:
Được xuất bản bởinhotan

More info:

Published by: nhotan on Feb 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

Bài tập Hình Không Gian - Lớp 11

BÀI TẬP HÌNH KHÔNG GIAN 11
BT1.Trong mặt phẳng ( α ) cho tứ giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song và điểm S ∉(α) . a. Xác định giao tuyến của (SAC ) và (SBD) b. Xác định giao tuyến của (SAB) và (SCD) c. Xác định giao tuyến của (SAD) và (SBC) 2. Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một mặt phẳng . Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của ( BCD) và ( MNP) 3. Cho tam giác ABC và một điểm S không thuộc mp (ABC ) , một điểm I thuộc đoạn SA . Một đường thẳng a không song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại J , K. Tìm giao tuyến của các cặp mp sau : a. mp ( I,a) và mp (SAC ) b. mp ( I,a) và mp (SAB ) c. mp ( I,a) và mp (SBC ) 4. Cho bốn điểm A ,B ,C , D không cùng nằm trong một mp a. Chứng minh AB và CD chéo nhau b. Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I . Hỏi điểm I thuộc những mp nào . Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD) 5. Cho tam giác ABC nằm trong mp ( P) và a là mộtđường thẳng nằm trong mp ( P) và không song song với AB và AC . S là một điểm ở ngoài mặt phẳng ( P) và A’ là một điểm thuộc SA . Xđ giao tuyến của các cặp mp sau a. mp (A’,a) và (SAB) b. mp (A’,a) và (SAC) c. mp (A’,a) và (SBC) 6. Cho tứ diện ABCD , M là một điểm bên trong tam giác ABD , N là một điểm bên trong tam giác ACD . Tìm giao tuyến của các cặp mp sau a. (AMN) và (BCD) b. (DMN) và (ABC )

Trang 1

Trong mp (α ) cho tam giác ABC .Gọi M. SB . Cho tứ diện SABC .Trên SC lấy điểm K sao cho : CK = 3KS. Tìm giao điểm của BC với mặt phẳng ( DEF ) c. Gọi I. Trên đoạn SC lấy một điểm N ( M .Gọi D là điểm trên SA . Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC ) b. Tìm giao điểm của đường thẳng BC với mặt phẳng ( IHK ) 6. Cho một mặt phẳng (α ) và một đường thẳng m cắt mặt phẳng (α ) tại C . E là điểm trên SB và F là điểm trên AC ( DE và AB không song song ) . H lần lượt là trung điểm của SA.Gọi O là giao điểm của AC và BD . Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (α ) 2. Tìm giao điểm I của SO với mặt phẳng ( MNP ) b. N không trùng với các đầu mút ) . AB . Một điểm S không thuộc (α ) . Tìm giao điểm của SC với mặt phẳng ( DEF ) 7. Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phẳng (SBD) b. M. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C . a. Trên m ta lấy hai điểm A. Trên đoạn AB lấy một điểm M . N sao cho MN không song song với AB . Cho tứ giác ABCD và một điểm S không thuộc mp (ABCD ). Tìm giao điểm của CD và (MNK ) b. a. Cho tứ diện ABCD . N. Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM ) 3.Bài tập Hình Không Gian .Lớp 11 Dạng 2 : Xác định giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (α ) Phương pháp : • Tìm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (α ) • Giao điểm của a và b là giao đt a và mặt phẳng (α ) Chú ý : Đường thẳng b thường là giao tuyến của mp (α ) và mp (β ) ⊃ a Cần chọn mp (β ) chứa đường thẳng a sao cho giao tuyến của mp (α ) và mp (β ) dể xác định và giao tuyến không song song với đường thẳng a Bài tập : 1. a. a. Xđ giao tuyến của hai mp (DEF) và ( ABC ) b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SBD) 4. Trên cạnh AB lấy một điểm P và trên các đoạn thẳng SA. Tìm giao điểm của AD và (MNK ) Trang 2 . Cho tứ giác ABCD và một điểm S không thuộc mp (ABCD ).SD. Cho bốn điểm A. Cho hình chóp S. Hãy xác định giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng (α ) 5.N lần lượt là trung điểm AC và BC . a. Biết giao điểm của đường thẳng SA với mặt phẳng (α ) là điểm A’ . Tìm giao điểm Q của SC với mặt phẳng ( MNP ) 8. P lần lượt là các điểm trên SA. K là điểm trên BD và không trùng với trung điểm BD . B .ABCD . B và một điểm S trong không gian . C. SB ta lấy lần lượt hai điểm M. S không cùng ở trong một mặt phẳng .

M và N lần lượt là trung điểm của đoạn AB và SC . I .N sao cho MN không song song với CD. J . đáy lớn AB . LN không song song với SC. Tìm giao điểm của BD với (OMN) 12. Tìm giao điểm I = BC ∩ ( LMN) và J = SC ∩ ( LMN) c. Chứng minh I . Trên AC và AD lấy hai điểm M. Gọi I . S là điểm không thuộc (ABCD) . AB. Cho tứ diện SABC. Cho tứ diện ABCD . Chứng minh M . a.J. N lần lượt là các điểm trên các cạnh SA. Chứng minh A . Xác định giao điểm L = DJ ∩ (SAC) c. B thẳng hàng 2. IK và (SBD) b. Tìm giao điểm của cạnh SC với mặt phẳng (AMN) Dạng 3 : Chứng minh ba điểm thẳng hàng Phương pháp : • Chứng minh ba điểm đó cùng thuộc hai mp phân biệt • Khi đó ba điểm thuộc đường thẳng giao tuyến của hai mp Bài tập : 1. Xác định giao điểm J = MN ∩ (SBD) c. Trong mp (α ) cho hình thang ABCD .M thẳng hàng 3. Tìm giao điểm của : a. a. MN và (ABO ) b. a.L . O là điểm bên trong tamgiác BCD. a.Cho tứ diện ABCD . AD cắt BC tại O và OJ cắt SC tại M . Tìm giao tuyến của mp (LMN) và (ABC) b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAC) b.Lớp 11 9.Gọi L.Gọi M.ABCD . Xác định giao điểm I = AN ∩ (SBD) b. M. Tìm giao tuyến của (OMN ) và (BCD ) b.Cho hình chóp S.N là hai điểm trên AC và AD . SD và (IJK ) c. BC ( K không là trung điểm BC) .K . AO và (BMN ) 10. Cho tứ giác ABCD và S ∉ (ABCD). J là hai điểm trên AD và SB . Gọi I . Cho hình bình hành ABCD . Trong tam giác SBC lấy điểm M trong tam giác SCD lấy điểm N a. SC và (IJK ) 11. SB và AC sao cho LM không song song với AB.Bài tập Hình Không Gian . J thẳng hàng Trang 3 . Tìm giao điểm K = IJ ∩ (SAC) b. Gọi O là điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao điểm của BC với (OMN) c. Tìm giao điểm của : a. K lần lượt là các điểm trên SA.

N . Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng(SAC) b.ABCD Trang 4 .trường hợp : a. a. M ở ngoài đoạn CD 4. Gọi H. Tìm thiết diện của tứ diện với mp (HKM ). a. Cho hình chóp S. a. AD và SC .ABCD .Bài tập Hình Không Gian . N lần lượt là trung điểm lấy trên AD và DC . P lần lượt là trung điểm lấy trên AB . I là ba điểm lấy trên AD .ABCD đáy là hình bình hành tâm O . Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) 3. Trên đường thẳng CD lấy điểm M sao cho KM không song song với BD . SO . Cho hình chóp S.ABCD. Cho hình chóp S. Giả sử AD và BC không song song .ABCD. Xét 2 . N . Cho tứ diện ABCD . Tìm giao điểm của cạnh SC với mặt phẳng (AMN) c.Trong tam giác SBC lấy một điểm M trong tam giác SCD lấy một điểm N. Xác định giao tuyến của (SAD) và ( SBC) b. Tìm giao điểm I = BN ∩ ( SAC) b. Gọi M. Xác định thiết diện của mặt phẳng (AMN) với hình chóp S. Cho tứ giác ABCD và S ∉ (ABCD). N là hai điểm trên BC và SD. Gọi M. N lần lượt là trung điểm SB và SC .K lần lượt là trung điểm các cạnh AB.Lớp 11 4.ABCD 6. BC .Gọi M. Cho hình chóp S. M ở giữa C và D b. CD . Tìm thiết diện của mặt phẳng (AMN) với hình chóp S. Tìm giao điểm J = MN ∩ ( SAC) c. Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNI) 2. Gọi M. Gọi M .ABCD.Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNE) Cách 2 :Xác định thiết diện bằng cách vẽ giao tuyến phụ : Bài tập : 5. J thẳng hàng Dạng 4 : Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (α ) : Chú ý : Mặt phẳng (α ) có thể chỉ cắt một số mặt của hình chóp Cách 1 : Xác định thiết diện bằng cách kéo dài các giao tuyến Bài tập : 1. Cho hình chóp S. Chứng minh C . I .

SC . K là điểm trên cạnh SB sao cho SN = a. SB. J lần lượt là trung điểm AD và BC . B’ . Chứng minh : PQ // SA. Cho hình chóp S. N lần lượt là trung điểm các cạnh SA .Gọi A’ .ABCD có đáy ABCD là hình thang (đáy lớn AB).P . Gọi M là điểm bất kì trên BC . Cho tứ diện ABCD . C’ là ba điểm lấy trên các cạnh SA.Gọi M . Gọi K = MN ∩ PQ Trang 5 2 SB .N . Chứng minh : MN ∕ ∕ CD b. Cho hình chóp S.AD sao cho MN // BS . SB .ABCD Tìm điều kiện để thiết diện là hình bình hành 5. Tứ giác SABI là hình gì ? 3. Tìm thiết diện của (A’B’M) với hình chóp S.J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD.D’ lần lượt là trung điểm các cạnh SA . Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (A’B’C’) §1 .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Tìm P = SC ∩ (ADN) c. Gọi M . Cho hình chóp S. SC . b.ABCD 2. Chứng minh : SI ∕ ∕ AB ∕ ∕ CD . C’ . Cho hình chóp S.B’ . Chứng minh A’B’C’D’ là hình bình hành b. SC .Lớp 11 7.HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Dạng 5 : Chứng minh hai đường thẳng a và b song song : Sử dụng một trong các cách sau : • Chứng minh a và b đồng phẳng và không có điểm chung • Chứng minh a và b phân biệt và cùng song song với đường thẳng thứ ba • Chứng minh a và b đồng phẳng và áp dụng các tính chất của hình học phẳng (cạnh đối của hình bình hành . MQ // CD a.ABCD. Kéo dài AN và DP cắt nhau tại I . 3 . Cho hình chóp S. Tìm giao tuyến của (SAB) và (IJK) b.Gọi I .ABCD với đáy ABCD là hình thang với cạnh đáy AB và CD (AB > CD). SD . Gọi I.Bài tập Hình Không Gian . a. SB a. Q lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC . định lý talet … ) • Sử dụng các định lý • Chứng minh bằng phản chứng Bài tập : 1. Gọi A’. NP // CD . SD . Tìm thiết diện của (IJK) với hình chóp S. Chứng minh : IJ ∕ ∕ CD 4.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành .

AB = a . b. a.N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD . F của mặt phẳng (α ) lần lượt với các cạnh SB. Gọi I là giao điểm của ME và CB . J là giao điểm của MF và CD. b. CD .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . 4. Xác định vị trí của N trên CD sao cho thiết diện là hình bình hành .ABCD. a. M. Cho hình chóp S. 5. Hãy xác định thiết diện của mặt phẳng ( α ) với tứ diện ABCD. Hãy nêu cách dựng các giao điểm E. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG MẶT PHẲNG Dạng 6 : Chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P) : Phương pháp : Chứng minh d⊄ α   d / a/ ⇒ d / α /  a⊂ α  Bài tập : 1. trên cạnh BC lẩy trung điểm N bất kỳ . Cho hình chóp S. Gọi P là trung điểm cạnh SA . Gọi G 1 .G 2 lần lượt là trọng tâm của ∆ ABC và ∆ SBC Chứng minh G1G 2 // (SAB) 2.Trên cạnh AD lẩy trung điểm M .Gọi O là trung điểm của Trang 6 . Thiết diện là hình gì ? b.Lớp 11 Chứng minh điểm K nằm trên đường thẳng cố định khi M di động trên cạnh BC. A thẳng hàng . b. Gọi M là một điểm của CD . c. Cho tứ diện ABCD . a. a. Gọi ( α ) là mặt phẳng chứa đường thẳng MN và song song với CD .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . SD.Bài tập Hình Không Gian . (α ) là mặt phẳng qua M và song song với SA và BC . Chứng minh MN // (SBC) .N là hai điểm trên AB. Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB và S là một điểm ở ngoài mặt phẳng của hình thang . Xác định thiết diện của hình chóp với (α ) Tìm điếu kiện của MN để thiểt diện là hình thang 3.J.Gọi M là một điểm trên cạnh SC và (α ) là mặt phẳng chứa AM và song song với BD. Hãy tìm thiết diện của mặt phẳng ( α ) với hình chóp S. B = 60 0 . Chứng minh SB và SC đều song song với (MNP) c. a. Trong mặt phẳng (α ) cho tam giác ABC vuông tại A . MN // (SAD) b. Gọi M . Cho hình chóp S. Mặt phẳng (α ) qua MN // SA Tìm các giao tuyến của (α ) với (SAB) và (SAC). Hãy chứng minh ba điểm I. ˆ 6. Tìm giao tuyến của (α ) với mặt phẳng (SAD).ABCD .

Gọi I .⊂ (α )   a ∩ b = M ⇒ (α ) / β/ ) (  a / β/ ) b( /. P . Tính diện tích thiết diện của huình chữ nhật biết IM = 1 IJ . P . tâm O . mặt phẳng (α ) qua M nằm trên đoạn IJ và song song với AB và CD. Tứ giác MNPQ là hình gì ? b. c. Q . 7. Cho tứ diện ABCD có AB = a . Xác định thiết diện của (ABCD) với mặt phẳng (α ) Chứng minh thiết diện là hình chữ nhật . Gọi M là mọt điểm trên cạnh AB . mặt phẳng (β ) qua M song song với SB và OA . ⊂ (β ) ⇒ (α ) / /β )(  c∩ d = N   a / c/. CD = b . a. Gọi S là một điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD) sao cho SB = SD. a. Tính diện tích của hình thang theo a và x . Tính diện tích MNPQ theo a và x . b.SC . Giả sử AB ⊥ CD . Q . Tìm giao tuyến của (α ) với ( ICD ) và (JAB) . AB tại N.Bài tập Hình Không Gian . J lần lượt là trung điểm AB và CD . Cho SA = a .b / d/ α β hình 1 a M b N β c – d α hình 2 β γ Trang 7 . Chứng minh MNPQ là hình thang vuông b.⊂ (α )  a∩ b = M   c ⊂ (β ) d. mặt phẳng (α ) qua M song song với SA và BD cắt SO . Lấy điểm S ở ngoài mặt phẳng (α ) sao cho SB = a và SB ⊥ OA . Tính x để diện tích lớn nhất 8. Cho hình vuông cạnh a . a. β/ ) (   a ⊂ (α ) b. Gọi M là điểm tùy ý trên AO với AM = x .Lớp 11 BC . SA lần lượt tại N . Đặt x = BM ( 0 < x < a ) . 3 HAI MẶT THẲNG SONG SONG Dạng 7 : Chứng minh (α ) // (β ) : Sử dụng các cách sau : α a M b –  a ⊂ (α ) b . Tính x để diện tích này lớn nhất . SB . cắt BC .

Q a. BC và I . và CD lần lượt tại N. Q . N 1 . Cho tứ diện ABCD . Chứng minh : b. R lần lượt là trung điểm của AB . Trên AB lấy một điểm M với AM = x . BF theo thứ tự lấy các điểm M. Chứng minh : PQ // (SBC). c. Tìm thiết diện của (α ) với mặt phẳng hình chóp .ON. (DIK) // (JBE) 3. Qua M. N lần lượt kẻ các đường thẳng song song với cạnh AB. ChoSAD = 1v và SA = a.Tính x để diện tích = 3a 2 8 5. ADB (G1G 2 G3 ) //( BCD ) a. AF theo thứ tự tại M 1 . NF = 2BN . G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC . Chứng minh (IJK) // (CDFE) 6. ACD . Thiết diện là hình gì ? b. P. cắt các cạnh AD. I . G2 .N sao cho MC = 2AM . Tìm quĩ tích giao điểm I của MN và PQ khi M di động trên đoạn AB. MN // DE b. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có chung cạnh AB và không đồng phẳng . (MOR) // (SCD) 2. Gọi G1 . Gọi P.Bài tập Hình Không Gian .Cho hình chóp S. Gọi M. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng phân biệt . N thứ tự là trung điểm của AB . Cho các hình bình hành ABCD . SB. Chứng minh rằng : a. SC . ( MNM 1 N 1 ) //( DEF ) 4. Tìm thiết diện của tứ diện ABCD với mặt phẳng (G1G2 G3 ) Tính diện tích thiết diện theo diện tích của tam giác BCD là S Trang 8 . Chứng minh : a.Trên các đường chéo AC. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a. K lần lượt là trung điểm các cạnh AB . K theo thứ tự là trọng tâm các tam giác ADF . CD. Gọi M . Chứng minh rằng : (OMN) // (SBC) b. N lần lượt là trung điểm của SA . Gọi (α ) là mặt phẳng qua M và song song với mặt phẳng (SAD) cắt SB . ABEF nằm trên hai mặt phẳng khác nhau .ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Tính diện tích của thiết diện theo a và x .Lớp 11 –  (α ) / γ /) (  ⇒ (α ) / β /) (  (β ) / γ /) ( hình 3 Bài tập : 1. ADC .SD a. EF. BCE . (ADF) // (BCE) b. J . J . M 1 N 1 //( DEF ) c.

Một mặt phẳng qua IJ cắt các cạnh AD và BC lần lượt tại N và M a. hãy trình bày cách dựng điểm N.Lớp 11 7.Chứng minh rằng : KM = KN Trang 9 . By sao cho AM = BN . Xét trường hợp đặc biệt khi M là trung điểm của BC b. Cho tứ diện ABCD . N lần lượt di động trên Ax.Hai điểm M. Gọi K là giao của MN và IJ . Cho trước điểm M.Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn luôn song song với một mặt phẳng cố định 8. By . Cho hai nữa đường thẳng chéo nhau Ax. J lần lượt là trung điểm của AB và CD.Bài tập Hình Không Gian . Gọi I.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->