P. 1
Bao Cao Do an Quan Ly Thu Vien

Bao Cao Do an Quan Ly Thu Vien

|Views: 349|Likes:
Được xuất bản bởigiang_kg

More info:

Published by: giang_kg on Feb 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

TR

NG CAO

NG NGH CÔNG NGH THÔNG TIN iSPACE

Khoa Công Ngh Thông tin

ÁN QU N LÝ TH Vi N

TR

NG CAO

NG NGH CNTT iSPACE

Website: http://www.ispace.edu.vn

M C

ÍCH

ÁN

Giúp sinh viên nghiên c u, ôn t p và tri n khai ki n th c môn c s d li u SQL T ng h p ki n th ãh c xây d ng c s d li u, ng d ng th c t trong công vi c

vn N I DUNG CHÍNH I . T o b ng 2. Insert d li u 4.ispace. Phân tích nhu c u thi t k 2. x lý d li u 1.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Truy xu t d li u . Mô t th c th 3.M c ích ng d ng c a s s d li u II Thi t k CSDL 1. T o khóa chính. Xây d ng mô hình ERD 4. khóa ngo i 3.edu. Mô hình quan h III Thi t k d li u.

edu. qu n lý n H th ng th vi n qu n lý vi c m i m Qu n lý các lo i sách theo nhu c u ng sách và tr sách c a ng i m n. Xác nh Theo dõi s l c v trí c a sách còn n m trong th vi n.vn M C ÍCH M C ÍCH NG D NG C A C S D S D LI U NG D NG C A C c s d ng LI U n tr sách trong n.ispace. ng sách cho nhu c u th vi n .TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.

TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. khi nào tr . k .vn THI T K CSDL 1. . Phân tích nhu c u thi t k .Xem thông tin c a ng i c trong d li u th vi n.Thông tin sách m n. h n th m n n khi nào .V trí l u tr còn cho ta bi t chính sách quy n sách ó n m v trí nào chính xác n t ng ng n. h t h n bao lâu. nhà xu t b n hay tên sách c n tìm. tên sách . th lo i.edu.ispace.Sách cho c gi m n n m trong kho sách có các thu c tính là mã sách.Qu n lý sách theo yêu c u nh : Tên Tác Gi . . . khu.

Hantu. Khu. Mô t th c th TheLoai TacGia ViTri Sach ( Maloai. Tentl) (Mstg. #Maloai. Diachi. Tongso) (Mathe. Ke.BanDoc . #Mathe. Phai. Tensach. Ngan) (Masach. Denngay) . Tungay. Hoten. Namxb.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Tacgia. #Msvt. Den) (Mamuon. Nhaxb.edu. Ngaysinh.TenTG) (MSVT.ispace.Muon . Masv. Dienthoai.vn THI T K CSDL 2. #Mstg. Masach. Soluong.

ispace.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Mô Hình ERD .edu.vn THI T K CSDL 3.

TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.ispace. Mô Hình Quan H .edu.vn THI T K CSDL 4.

ispace.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. T o B ng LI U X LÝ D LI U .vn THI T K D 1.edu.

vn THI T K D 1.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.ispace. T o B ng (tt) LI U X LÝ D LI U .edu.

TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. khóa ngo i . T o khóa chính.Ho c t o tr c ti p trên b ng .edu.vn THI T K D LI U X LÝ D LI U 2.ispace.

vn THI T K D LI U X LÝ D LI U 2. khóa ngo i (tt) .TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. T o khóa chính.ispace.edu.

vn THI T K D 3.ispace. Insert d li u LI U X LÝ D LI U .edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.

ispace.edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Insert d LI U X LÝ D LI U li u Sách .vn THI T K D 3.

Truy v n d li u LI U X LÝ D LI U .ispace.Xem s sách CNTT có trong kho .vn THI T K D 4.Xem t ng s sách có trong kho .edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.Tìm Sách v môn internet .

ispace.edu. Truy v n d LI U X LÝ D LI U .Xem trong kho sách nào còn >8 quy n và <5 quy n li u (tt) .Tìm ng im n sách quá 2 tháng ch a tr .vn THI T K D 4.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.

Xem có bao nhiêu sách CNTT có trong th vi n .vn THI T K D 4.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Truy v n d LI U X LÝ D LI U li u (tt) n sách gì . bao nhiêu .Xem tên NGUYEN A m .ispace.edu.

Xem quy n sách toán ng d ng n m v trí nào trong kho .vn THI T K D 4.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.M i Nhóm sách có bao nhiêu lo i. Truy v n d li u (tt) LI U X LÝ D LI U . s l ng .edu.

Truy v n d LI U X LÝ D LI U li u (tt) c nam 2007 .L u ra sách c a Bô Giáo D c xu t b n tr .edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.Xem ng i có tu i h n 25 .vn THI T K D 4.

vn TÓM L   u i m: tài c b n áp ng C TÀI c nhu c u c a m t th vi n.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. có th qu n lý th vi n . ng h c  Có th ng d ng vào th c t qu n lý m t th vi n tr  Qu n lý chi ti t l  Khuy t i m: ng sách và v trí quy n sách trong th vi n  C s d li u ch a có tính logic cao  Ch a a h t các th c th c n thi t l n h n.ispace.edu.

TR NG CAO NG NGH CÔNG NGH THÔNG TIN iSPACE .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->