PHÒNG GIÁO D C & ÀO T O HUY N GI NG RI NG

Môn: T p làm v n L p:2

B n cho em m n cây bút.B n cho em i chung áo m a. . ch c ng h p sau? 2.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n KI M TRA BÀI C : 1. c l i o n vi t v mùa hè tu n tr c? . Nói l i c m n trong các tr .

c l i l i các nhân v t trong tranh d i ây: t thái l ch s . -C mchúng ta c n áp l i l i c m thì n cháu. khiêm t n trong giao ti p khi ng i nào ó nói l i c m n v i chúng ta. n ó nh th nào? Và chúng ta t p vi t m t o n v n ng n k v m t loài chim mà em thích.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n S/30 áp l i c m n ± T ng n v loài chim 1. Thì cùng th y tìm hi u -Không có gì . giúp chúng ta làm qua bài: c i u ó. samsung .

-Không có gì . khiêm t n. -C m n cháu. . l phép trong giao ti p.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 1. c l i l i nhân v t trong tranh d i ây: M i hai em xung phong óng vai: Bà c và c u bé C u bé áp l i bà c th hi n thái gì? Th hi n thái l ch s .

Cháu ngoan quá!´ (Nhóm 3) HO T NG NHÓM (kho ng 2 phút) H t 120 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 119 118 117 116 115 114 113 112 110 111 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gi . Em cho b n m n quy n truy n. Em áp l i l i c m n trong các tr ng h p sau nh th nào? a. B n em nói: ³C m n b n. Khách nói: ³C m n cháu.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 2. Em n th m b n m. Em rót n c m i khách n nhà.´ (Nhóm 2) c. Mình s p kh i r i. B n em nói: ³C m n b n. Tu n sau mình s tr .´ (Nhóm 1 và 4) b.

Em áp l i l i c m n trong các tr ng h p sau nh th nào? a. Mình ch a c n ngay âu.´ .B n không ph i v i. Hay l m y! . ? . Khi nào xong tr c ng c. B n em nói: ³C m n b n. Tu n sau mình s tr . . C m n b n.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 2. Em cho b n m n quy n truy n. Tu n sau mình s tr .Mình cho b n m n quy n truy n này.Ho c: B n gi mà c.

Mình n th m b n. . ng h p sau nh th nào? ? b.´ .Ho c: Có gì âu. B n em nói: ³C m n b n. Mình s p kh i r i.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 2.C m n b n. . Em n th m b n m. Em áp l i l i c m n trong các tr . Mình s p kh i r i. Mình là b n bè mà.Không có gì âu. Mình là b n c a nhau mà. . xem b n kh i ch a.

Khách nói: ³C m n B n nh :« Cháu m i chú« u ng n Khách: C m n cháu.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n 2. Cháu ngoan quá!´ ng h p sau nh th nào? n nhà. Cháu ngoan quá! c . Em áp l i l i c m n trong các tr c. Em rót n c m i khách cháu. Cháu c m n chú« . B n nh :« Không có gì âu .

Cánh nh mà xo i nhanh vun vút. c bài v n sau và làm bài t p: Chim chích bông Chích bông là m t con chim bé xinh p trong th gi i loài chim.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 3. Hai chi c cánh nh xíu. m y u. Nó khéo bi t moi nh ng con sâu c ác n m bí m t trong nh ng thân cây m nh d . Th mà quý l m y. C p m chích bông tí t o b ng hai m nh v tr u ch p l i. nh y c liên li n. C p m tí hon y g p sâu trên lá nhanh tho n tho t. Hai chân chích bông xinh xinh b ng hai chi c t m. c vi c. Th mà hai cái chân t m y r t nhanh nh n. Chích bông xinh p ch ng nh ng là b n c a tr em mà còn là b n c a bà con nông dân. Theo TÔ HOÀI .

c bài v n sau và làm bài t p: Chim chích bông p trong th gi i loài chim. xo i nhanh vun vút. C p m chích bông tí t o b ng hai m nh v tr u ch p l i. c ác n m bí Nh y c liên li n. nh y c liên li n. Hai chi c cánh nh xíu. c vi c. Chích bông xinh con nông dân. Th mà hai cái chân t m y r t nhanh nh n. Th mà quý l m y. C p m tí hon y g p sâu trên lá nhanh tho n tho t. Nó khéo bi t moi nh ng con sâu c ác n m bí m t trong nh ng thân cây m nh d . Nó khéo bi t moi nh ng con sâu m t trong nh ng thân cây. m y u. . C p m chích bông tí t o b ng hai m nh v tr u ch p l i. Hai chi c cánh nh xíu. Là m t con chim bé xinh p. Cánh nh mà xo i nhanh vun vút. Hai chân chích bông xinh xinh b ng hai chi c t m. p ch ng nh ng là b n c a tr em mà còn là b n c a bà a) Tìm nh ng câu t hình dáng c a chích bông. Chích bông là m t con chim bé xinh Hai chân chích bông xinh xinh b ng hai chi c t m.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 3. b) Tìm nh ng câu t ho t ng c a chích bông.

. ó là m t loài chim r t to. v a i v a mang theo tr ng.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 3. .« i v i nó. Chim cánh c t p tr ng d i chân. c bài v n sau và làm bài t p: c) Vi t 2. ti ng hót.Tình c m c a em Em r t thích xem ch ng trình ti vi gi i thi u chim cánh c t. nh y. . dáng i l n c n trông r t ng ngh nh.C n gi i thi u tên loài chim ó: .« . ôi chân.Hình dáng: B lông. s ng bi n. m . b t sâu. ki m n. ôi cánh. 3 câu v m t loài chim em thích.Ho t H t 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 211 119 118 117 116 115 114 113 112 110 111 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gi0 ng: Bay.

. ôi cánh. ti ng hót.Hình dáng: B lông. m . ki m n.C n gi i thi u tên loài chim t .Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 3.« . . ôi chân. nh y.« i v i nó. b t sâu. 3 câu v m t loài chim em thích.Ho t ng: Bay.Tình c m c a em c) Vi t 2. . c bài v n sau và làm bài t p: .

Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim áp l i c m n trong tr ng h p sau: -Em n i -C m n anh .

Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim Trong cu c s ng h ng ngày n u ai ó nói l i c m n v i chúng ta. C nb ov ng v t hoang dã. . thì c n áp l i l i c m n ó th hi n thái l ch s và khiêm t n.

h c gi i! .BÀI H C N ÂY LÀ K T THÚC Chúc quý th y cô c nhi u s c kh e. Chúc các em ch m ngoan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful